5. Best Practice Modelle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Best Practice Modelle"

Transcriptie

1 5. Best Practice Modelle Nu worden er drie geselecteerde best-practice modellen voor grensoverschrijdende praktijkcontacten voorgesteld. Deze onderscheiden zich in hun conceptuele aanpak en in de selectie van de methodes: 1. Praktijkcontact in de Duits-Poolse grensregio: vijfdaagse praktijkcontact met betrokkenheid van alle drie partnerscholen. Focus op de erkenning van beroep, opleidingsen studie in bedrijven, op een opleidingsbeurs en een universiteit, interculturele verkenning en taalpraktijk. 2. Praktijkcontact in de Duits-Nederlandse grensregio: vierdaagse praktijkcontact met betrokkenheid van beide partnerscholen. Focus op de bedrijfsverkenning, combineren van economie met een vreemde taal, interculturele competenties, verankeringsmogelijkheden van grensoverschrijdende praktijkcontacten binnen het curriculum van de school en evaluatie van praktijkcontacten. 3. Praktijkcontact in de Duits-Nederlandse grensregio: ééndaagse praktijkcontact zonder betrokkenheid van een partnerschool. Focus op verkenning van beroeps- en opleidingswegen in het buitenland en vreemde taalpraktijk, tweede kans voor jonge volwassenen. 1. Grenzregion Praktijkcontact in de Duits-Poolse grensregio In de Pools-Duitse grensregio namen drie scholen aan het project IMPULS deel: de middelbare school Ehm-Welk in Angermünde, het ZSE-ZESPÓ Szkól Ekonomicznych (centrum voor economische scholen (bovenbouw)) uit Midzyrzecz en het ZSO-ZESPÓ Szkó Ogólnoksztaccych (centrum voor algemene middelbare scholen, onderbouw) nr. 3 uit Gorzów Wielkopolski. De betrokken scholen kunnen met het oog op de realisatie van praktijkcontacten in eigen land op verschillende ervaringen teruggrijpen. De Ehm-Welk-school werkt al sinds vele jaren met bijna alle in afbeelding 6 genoemde vormen van praktijkcontacten, in het bijzonder de bedrijfs- en beroepsverkenningen, leerdagen in de praktijk en werk in opdracht zijn in de beroepsgerichte maatregelen van de school reeds verankerd (afbeelding 15). 33

2 Afbeelding 15: Conceptuele lijn van beroepsoriëntatie aan de Ehm-Welk-school van klas 1-3 onderbouw (BKP = beroepskeuzepas) 34

3 Ook de ZSE werkt als economische middelbare school al jaren met bedrijfsverkenningen en experteninterviews en voert succesvol simulatie- en scholierenfirma's uit. Daarentegen is de algemene middelbare school ZSO tot dusver op het gebied van praktijkcontacten nog onervaren. Niet zonder betekenis in deze samenhang is het feit dat in Polen pas in 2003 het vak economie (grondbeginselen van het ondernemerschap) in de algemene middelbare scholen werd ingevoerd en de coöperaties tussen algemene middelbare scholen en de economie in Polen eerder tot de uitzondering behoort. Voor alle drie scholen was echter de grensoverschrijdende aanzet in de samenwerking tussen school en economie nieuw. Via deze grondbeginsel hebben de drie scholen een gezamenlijk concept voor de realisatie van grensoverschrijdende praktijkcontacten ontwikkeld en getest. In de Duits-Poolse regio werden daarmee grensoverschrijdend bedrijfs- en beroepsverkenningen met geïntegreerde experteninterviews gerealiseerd, alsmede een gezamenlijke verkenning van de Duits-Poolse opleidings- en studiebeurs Vocatium in Frankfurt aan de Oder. De Duitse en Poolse scholieren verkenden samen eveneens de Europa- Universiteit Viadrina waar ze informatie hebben verzameld over de toelating tot studies aan de Europa-Universiteit maar ook in het algemeen over een studie in Duitsland of Polen. De deelnemende scholen hebben de voorbereidingen en evaluatie van de praktijkcontacten in de beide grensregio's als volgt betrokken bij het bestaande aanbod van de school: Duitsland, Brandenburg: middelbare school Ehm-Welk in Angermünde De voorbereiding van de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het vak economie-werk-techniek de volgende onderwerpen: regionale economische ruimte, branches, ondernemingen, beroepen in het vak levensbeschouwing-ethiek-religie het onderwerp interculturele competenties in het kader van lesuren volgde de voorbereiding op de beursverkenning Polen, Lebuser Woiwodschaft: Zespó Szkó Ekonomicznych (ZSE) in Midzyrzecz (bovenbouw) De voorbereiding van de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het vak Grondbeginselen van het ondernemerschap onderwerpen zoals economische ruimte, branches, ondernemingen en beroepen bij Duits volgde de taalkundige voorbereiding Polen, Lebuser Woiwodschaft: Zespó Szkó Ogólnoksztaccych (ZSO) Nr. 3 in Gorzów Wielkopolski (onderbouw) De voorbereiding van de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: 35

4 bij het vak maatschappijleer de onderwerpen: economische ruimte, branches, ondernemingen, beroepen, evaluatie van praktijkcontacten in de beroepsgerichte maatregelen door de school onderwerpen rondom beroepen en beroepskeuze bij het vak informatica: het maken van multimediale presentaties over het onderwerp regionale economische ruimte, branches en ondernemingen en een presentatie over de verzamelde ervaringen uit de deelname aan het project bij het vak Duits volgde de taalkundige voorbereiding De grensoverschrijdende praktijkcontacten voor jongeren uit de Duits-Poolse regio begon met een driedaags verblijf van de scholieren van de middelbare school Ehm-Welk in Polen. De scholieren van Ehm-Welk en de jongeren van ZSE Midzyrzecz waren allereerst in de ZSO in Gorzów Wlkp. Op de tweede en derde dag was de ZSO Midzyrzecz gastheer, waar de Duitse en Poolse scholieren van de ZSO uit Gorzów Wlkp. heen zijn gereisd. In het kader van deze drie dagen werden drie ondernemingen en specifieke beroepsprofielen voor een bepaalde branches verkend. Het tweedaagse tegenbezoek van de Poolse scholieren uit ZSE en ZSO in Duitsland vond in Frankfurt aan de Oder en in Angermünde plaats. Het begon met een gezamenlijk bezoek aan de Duits-Poolse opleidings- en studiebeurs Vocatium en de Europa-Universiteit Viadrina, allebei in Frankfurt/Oder. Op dezelfde dag reden alle scholieren naar Angermünde, leerden daar de school en de stad kennen en doorbrachten de avond met een gezamenlijk cultureel programma. Op de volgende dag stond de verkenning van de papierfabriek Leipa in Schwedt en de kennismaking met verschillende opleidingsmogelijkheden centraal. Organisatorische en inhoudelijke voorbereidingen op alle drie scholen door de leerkrachten (5 maanden voor het eerste praktijkcontact in Polen) De leerkrachten definieerden samen de doelen van de grensoverschrijdende praktijkcontacten: 1) dide grensoverschrijdende beroeps- en studie-oriëntatie door beroeps- en werkplekverkenningen in de beide regio's, vergelijking van opleidingen in Polen en Duitsland. 2) de wederzijdse kennismaking en het versterken van interculturele competenties Om de ontstane kosten voor de geplande mobiliteit van de scholieren te dekken werden voor beide praktijkcontacten opdrachten aan het Duits-Poolse jeugdwerk gesteld (telkens door de gastheer). Deze moesten minimaal drie maanden voor de termijn van de realisatie afgegeven worden. Het jeugdwerk financierde een behoorlijk deel van de mobiliteitskosten van de scholieren. 36

5 Voor de realisatie van de eerste doelen werden bedrijfsverkenningen met geïntegreerde experteninterviews in Duitsland en Polen gekozen alsook de gezamenlijke verkenning van de opleidings- en studiebeurs Vocatium in Frankfurt aan de Oder en de Europa-Universiteit Viadrina, tevens in Frankfurt aan de Oder. Aan het project namen telkens 12 scholieren uit iedere school deel. In de Poolse en Duitse scholen solliciteerden ze naar de deelname. Zowel in Duitsland als in Polen werd een informatiebijeenkomst voor de uitgenodigde scholieren georganiseerd waarin de doelen en afloop van de ontmoetingen met de scholieren werden voorgesteld. Voor de bedrijfsverkenningen in Polen werden in totaal drie bedrijven uitgekozen: Mestil in Gorzów Wlkp., S-Moda in Midzyrzecz en Phoenix Wielkopolska in Nowy Tomyl. Voor de bedrijfsverkenning in Duitsland de onderneming Leipa Georg Leinfelder GmbH. Voor ieder bedrijf werden vijf specifieke beroepen voor een branche bepaald. Doel 1) De grensoverschrijdende beroeps- en studie-oriëntatie door beroeps- en werkplekverkenningen in de beide regio's, vergelijking van opleidingen in Polen en Duitsland. Voor de eerste ontmoeting zetten alle scholieren in het vakonderwijs zich uiteen met de analyse van de eigen regionale economische ruimte en werkruimte (zie hoofdstuk 7, aanhang 1), bereidden hun presentatie digitaal voor en stelden als gastheer de gasten uit de andere scholen voor. Het speerpunt van de presentatie lag daarbij op de branches die een stempel drukken op de regio. Daarnaast onderzochten de scholieren de gekozen ondernemingen, bereidden een PPT voor en presenteerden deze aan de gasten voor de bedrijfsverkenning. 12 scholieren uit iedere school vormden groepjes van drie, iedere groep zette zich met 5 uitgekozen beroepen uit een bedrijf uiteen en werkten profielen over ieder beroep uit. Daarmee werden 15 beroepen die de scholieren gezamenlijk in Polen en in Duitsland verkenden, afgedekt. De focus in de bedrijven lag op de volgende beroepen: 1) In MESTIL Sp. z.o.o. 5 in Gorzów Wielkopolski verkenning van beroepen rondom metaalverwerking ontwikkeling en productie van vervangingsonderdelen voor industriemachines montage en demontage van loopbandproductie 5 bekijk de homepage ook in het Pools, Duits en Engels: 37

6 productie en montage van airconditioning, centrale verwarming, water- en afvalwaterkring organisatie en management van de onderneming 2) S-MODA s. c. 6 in Midzyrzecz naaister strijkster cutter versteller modenaai(st)er, boekhouder, personeelschef 3) PHOENIX CONTACT 7 Wielkopolska Sp. z.o.o elektronicus automatenchauffeur CNC-werktuigmachines mechanicus/mechatronicus procesingenieur vakkracht voor optimalisering van productie boekhouder, personeelschef 4) Voor Leipa Georg Leinefelder GmbH 8 Schwedt papiermaker industrie mechanicus commercieel-administratief medewerkster vakkracht voor magazijnlogistiek Bij de uitwerking van een profiel voor ieder beroep stelden alle groepen scholieren informatie over de volgende vragen samen: 6 bekijk de homepage ook in het Engels en Duits: 7 zie homepage https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pc 8 bekijk de homepage ook in het Engels en Duits: 38

7 o Hoe lang duurt de opleiding? o Welke schoolvakken zijn belangrijk? o Welke talenten en vaardigheden zijn behulpzaam? o Is er behoefte aan dit beroep (in dit bedrijf en in het algemeen)? o Hoe hoog is het salaris in dit beroep (in relatie met het landelijk gemiddelde)? o Hoe leer ik het beroep aan in mijn eigen land? Daarnaast formuleerden ze vragen die ze ter plekke aan de vertegenwoordigers van de beroepen stelden (experteninterviews): De door de scholieren van de ZSO in Gorzów Wlkp. opgestelde vragen over het werk in de firma Mestil Sp. z.o.o. in Gorzów Wlkp. Productie: 1. Welke beroepen worden door de medewerkers van de productie-afdeling uitgeoefend? 2. Hoe had u zich voor de uitoefening van uw beroepen voorbereid (welke school, cursussen gevolgd)? 3. Is de productie in stappen opgedeeld of wordt een bouwelement soms door een medewerker volledig geproduceerd? 4. Welke machines worden ingezet? 5. Wat wordt op de aparte werkplekken uitgevoerd? Technologie-ontwikkeling en constructies: 1. Welke beroepen worden door de medewerkers van de technologie-ontwikkeling en constructies uitgeoefend? 2. Welke opleiding heeft men nodig om technoloog of constructeur te worden? 3. Waarmee houdt een technoloog zich bezig en welke opdrachten heeft een constructeur? 4. Hoe zijn de opdrachten ingedeeld, vindt hun uitvoering in etappes plaats of in zijn geheel? 5. Welk gereedschap wordt door de vakkrachten ingezet? 6. Wat zijn de eindresultaten van het werk in de afdeling technologie en constructie? 39

8 Administratie: 1. Wat zijn de opdrachten van de aparte afdelingen? 2. Welke beroepen zijn hier vertegenwoordigd? 3. Welke opleiding heeft men nodig voor het werk in de administratie? 4. Hoe vindt de aanwerving van personeel plaats? 5. In welke afdelingen deelt de administratie zich op? Evaluatie van de beroepsverkenningen Na de beroepsverkenningen met geïntegreerde experteninterview volgde de evaluatie: de scholieren wisselden zich na iedere verkenning in de scholen met behulp van gemodereerde discussies over de verzamelde ervaringen uit, noemden overeenkomsten en verschillen bij de opleiding voor de beroepen waarmee ze kennis hebben gemaakt in Polen en Duitsland. Ze gingen met name in op de vragen die in het profiel geformuleerd werden. Beursverkenning De scholieren verkenden de Duits-Poolse opleidings- en studiebeurs Vocatium die een keer per jaar in Frankfurt aan de Oder plaatsvindt. Ze wordt door het instituut voor talentontwikkeling en de KvK Oost-Brandenburg georganiseerd. De scholieren van de Ehm-Welk werden op school tijdens de les voorbereid op de beursverkenning. Ze verkregen: informatie over de afloop van de Vocatium-beurs, een informatiemap over de aanwezige ondernemingen met de opdracht om drie ondernemingen van tevoren uit te kiezen, waarmee ze op de beurs kennis zouden willen maken en zich over deze ondernemingen te informeren. De focus lag in het bijzonder op de opleidingsplekken die de ondernemingen aanbieden, de scholieren verkregen een vragencatalogus (zie hoofdstuk 7, bijlage 4) die ze bij de beursverkenning gebruikten. De Poolse scholieren werden op het beursbezoek door een medewerkster van het Instituut voor Talentontwikkeling (IFT) voorbereid. Ze bezocht de school en stelde de scholieren naast het idee de mogelijkheden die de opleidings- en studiebeurs biedt eveneens de afloop en informatiemateriaal over de beurs voor. De focus lag op de standhouders, ondernemingen en 40

9 instellingen die zichzelf op de beurs presenteerden. De IFT-medewerkster lege met de scholieren een geschiktheidstest af en wisselde met hen uit over hun wensen en beroepsvoorstellingen. Vergelijkbaar met de scholieren uit Brandenburg zochten de Poolse scholieren drie standhouders uit waarmee ze tijdens de beurs in gesprek gingen. De IFTmedewerkster legde afspraken met de standhouders op de beurs vast en deelde de data twee weken voor het begin van de beurs aan de scholieren mee, zodat ze genoeg tijd hadden om zich op het twintig minuten durende gesprek in te spelen en zichzelf voor te bereiden. Beide groepen scholieren namen aan een informatiebijeenkomst van de KvK Oost-Brandenburg deel die in het kader van de beurs plaatsvond. Hier konden ze zich informeren over de opleidingsmogelijkheden in Duitsland en Polen. Doel 2) de wederzijdse kennismaking en het versterken van interculturele competenties Iedere scholier bereidde een profiel (zie hoofdstuk 7, bijlage 4) over zichzelf voor alle scholieren bereidden zich, zover mogelijk, ook mondeling op de praktijkcontacten voor: o o de scholieren uit Polen in het kader van de Duitse les. Aanvullend werd de taalgids Duits voor in je broekzak 9 voorgesteld. de scholieren uit Angermünde bereidden een mini-woordenboek (tabel Duits-Engels- Pools) voor. Er werd bovendien gebruik gemaakt van de taalgids Pools voor in je broekzak 10. Op de eerste ontmoetingsdag van de jongeren werd het inhoudelijke speerpunt op de wederzijdse kennismaking gelegd. De leerkrachten uit Gorzów Wlkp., de school waar de jongeren zich voor het eerst ontmoetten en leerden kennen, bereidden voor alle deelnemers talrijke integratiespelletjes direct ter plekke voor. De spelletjes werden in telkens nieuw gemengde, maar wel steeds Duits-Poolse groepen uitgevoerd, bijvoorbeeld: Spel 1: de scholieren vormen een cirkel en stellen zich op een touw. Dan moeten ze zichzelf in de cirkel op alfabetische volgorde opnieuw indelen. Bij plaatswisseling moeten ze echter steeds ten minste met een voet in contact blijven met het touw. Spel 2: iedere scholier stelt de anderen in de cirkel zijn buurman rechts en links van hem voor, maar noemt bij iedere naam een beschrijvend adjectief om de buurman te beschrijven (sympathiek, aardig, grappig, etc.) aldaar 41

10 Spel 3: de scholieren gooien een bal naar elkaar en zeggen daarbij de voornaam van de scholier die de bal moet vangen. Spel 4: de scholieren vormen twee groepen die tegenover elkaar staan. In het midden spannen de spelleiders een deken en wel zo dat de twee groepen elkaar niet kunnen zien. Iedere groep kiest een scholier die dicht bij de deken gaat staan. Bij drie werd de deken naar beneden gehaald zodat de uitgekozen scholieren die direct voor de deken stonden elkaar zien. De groep die de voornaam van de scholier aan de andere kant van de deken het snelst zegt, krijgt een punt. Spel 5: er werden meerdere groepen gevormd, iedere groep kreeg lucifers, munten en bandjes. Op het schoolbord werden verschillende puzzels in elkaar gezet die de andere groepen moesten oplossen. De beste groep kreeg ijs. Bij de wederzijdse kennismaking en interculturele uitwisseling waren de volgende activiteiten ook behulpzaam: de school bezichtigen en de rondleiding door Gorzów Wlkp. een gezamenlijke bowlingavond een workshop voor glasschilderen in Midzyrzecz waaraan de scholieren deelnamen 's avonds gingen ze samen zwemmen in het dichtstbijzijnde zwembad. Een evaluatie van de in totaal vijfdaagse grensoverschrijdende praktijkcontacten vond met behulp van vragenlijsten M10 uit module 5 mijn indrukken in het buitenland (zie hoofdstuk 7, bijlage 7) plaats. De documentatie gebeurde aan de hand van een map (portfolio) dat werd gemaakt en continu bijgehouden. Daarin staan alle uitgewerkte documenten en een zelf in elkaar gezet voorblad. Voorbeelden voor de verdere inzet van de in het project ontwikkelde aanzetten en materiaal op de Ehm-Welk school De werkbladen uit module 5 mijn gezin, mijn vrienden, mijn woonplaats, wat vind ik leuk en mijn toekomst zijn geschikt voor het werken met de beroepskeuzepas en de inzet tijdens mentoruren in de eerste klas van de middelbare school. Daar zou dan het werkblad profiel (zie hoofdstuk 7, bijlage 5) ook bij komen dat als inleiding in het project grensoverschrijdende praktijkcontacten werd gebruikt. Het lesmateriaal stereotypes (zie hoofdstuk 7, bijlage 6) en de powerpoint-presentatie M03 culturele verschillen uit module 5 wordt ter voorbereiding op de Duits-Poolse uitwisseling in het vak LER (levensbeschouwing-ethiek-religie) ingezet. 42

11 Al het materiaal en werkbladen over het onderwerp regionale economische ruimte (module 1) zouden vanaf het schooljaar 2014/15 voor het vak WAT, thema economie in klas 3 tijdens de les worden ingezet. De vragenlijst indrukken in het buitenland (zie hoofdstuk 7, bijlage 7) wordt deel van de gidsmap (portfolio) van de scholieren en daarmee deel van de beroepskeuzepas. In ZSO en ZSE: Het materiaal uit module 2 vormen van praktijkcontacten ter voorbereiding op een praktijkcontact (zie hoofdstuk 7, bijlage 3) of bijvoorbeeld mijn indrukken uit het buitenland (zie hoofdstuk 7, bijlage 7) en al het materiaal uit module 1 analyse van de regionale economische ruimte worden tijdens de les als grondbeginsels van het ondernemerschap en maatschappijleer als voorbereiding ingezet. De pedagogische adviseurs zullen met name het materiaal ter analyse van de eigen competenties begeleidend voor het beroepsgerichte proces gebruiken. De vragenlijst beursverkenning beroepsoriëntatie op de beurs (zie hoofdstuk 7, bijlage 3) is geschikt voor de voorbereiding en evaluatie van het beursbezoek met de scholieren. In de Duitse les worden naast de algemene vreemde taalverwerving module 5 voor de interculturele voorbereiding geïntegreerd. Op beide Poolse scholen wekte de Duitse beroepskeuzepas (BWP) die de scholieren uit Duitsland bij het proces van de beroepsvinding begeleidt, een groot interesse. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om zo'n soort instrument in Polen in te voeren. Samenvatting van de grensoverschrijdende praktijkcontacten voor de Poolse en Brandenburgse scholen De realisatie van de grensoverschrijdende praktijkcontacten was zowel voor de scholen als de leraren en scholieren aan beide kanten van de Duits-Poolse grens met een grote didactische meerwaarde verbonden. Het betrof met name: De kennismaking met de economische regio aan beide kanten van de grens; De vergelijking tussen de organisaties, technologieën en arbeidsvoorwaarden in de bedrijven aan de Poolse en Duitse zijde; De kennismaking van de arbeidsmarkt in het buitenland, de aanvragen en werkgelegenheidsmogelijkheden; Tussen de theoretische kennis en de praktijk in het beroep; Uitkomst over de mogelijkheden van de verdere opleiding (studie) aan beide kanten van de grens; Communiceren in vreemde talen (Pools, Duits, Engels); Internationale contacten aanknopen; Contact met de multiculturele scholieren- en studentengemeenschap; 43

12 De intensieve uitwisseling tussen de scholen die in het project een verschillende achtergrond met betrekking tot de realisatie en invoering van praktijkcontacten meebrachten, waardoor een hoog leer-leer-effect werd bereikt. De meerwaarde van de grensoverschrijdende praktijkcontacten berust zich daarop dat de scholieren het talent hebben opgedaan om in een multicultureel milieu samen te werken, elementen van de cultuur, traditie en arbeidswereld van de beide landen te leren kennen en hun taalkennis te verbeteren. Ze dienden de integratie en overwinning van culturele barrières en stereotypes uit de kennismaking en de vergelijking van de verhoudingen tussen scholierscholier, scholier-leraar en werkgever-werknemer in beide landen. De scholieren van de scholen bij de grens hadden de kans om de scholen en bedrijven in het andere land te leren kennen en vergelijkingen te trekken uit de organisatie van het school- en opleidingswezen, de inrichting van de scholen en de lesondersteunende middelen te leren kennen. Tevens konden ze een blik werpen op het systeem van de beoordeling en bevordering van de scholieren in het hogere schooljaar of overgang in een beroep alsmede de bevestiging van de beroepskwalificaties. Ze konden hun kennis van de cultuur van de beide regio's verruimen doordat ze bouwmonumenten hebben bezocht, de regionale keuken hebben leren kennen, gezamenlijk deelgenomen hebben aan glas-in-lood-workshops of in Duits-Poolse groepen aan de opstelling van een samenvatting na de bedrijfsverkenningen hebben gewerkt. Afsluitend kunnen we vasthouden aan het feit dat het bezoek aan de sollicitatiebeurs Vocatium en de Europa-Universiteit aan een dag bestanddeel van de beroeps- en studieoriëntatie aan alle drie betrokken scholen blijft en hoe in dit project ook in de toekomst met geselecteerde scholieren zal plaatsvinden. Het is op zijn plaats om een financiering voor het project te zoeken en daarmee een gezamenlijke overnachting van de scholieren van de EWO, ZSE en ZSO in Slubice te bekostigen om de volgende dag nog samen beroepen van een onderneming te plekke te kunnen verkennen. 44

13 2. Praktijkcontact in de Duits-Nederlandse grensregio met betrokkenheid van partnerscholen In de Nederlands-Duitse grensregio namen vier scholen aan het project IMPULS deel: de Michaelschule uit Papenburg (middelbare school), het beroepscollege Ennepetal (bovenbouw, beroepsgymnasium) uit Ennepetal, de scholengemeenschap de Waerdenborch (locatie Holten) en het beroepsopleidende college ROC van Twente uit de regio Twente. Alle vier scholen hebben al omvangrijke ervaringen met praktijkcontacten in het eigen land, het speerpunt ligt op het werk in opdracht en bedrijfs- en beroepsverkenningen. Alhoewel alle vier scholen al een sterk internationaal netwerk hebben opgebouwd, geeft de verbinding van de internationaliseringsstrategie door scholen met de bedrijfsoriëntatie en praktijkcontacten een nieuwe uitdaging weer. Bij de realisatie van de grensoverschrijdende praktijkcontacten hebben deze vier scholen verschillende conceptuele aanzetten ontwikkeld. De grensoverschrijdende praktijkcontact tussen de Michaelschule Papenburg en de Waerdenborch vond telkens twee dagen in iedere regio met een dag pauze ertussen plaats. Dezelfde benadering werd ook bij de doelgroep de Waerdenborch en het beroepscollege Ennepetal gekozen. ROC van Twente heeft gekozen voor een ééndaagse praktijkcontact in Duitsland zonder verbintenis met een Duitse partnerschool. In de Duits-Nederlandse regio werden grensoverschrijdende bedrijfsverkenningen en een verkenning van het Duitse opleidingssysteem uitgevoerd door middel van een experteninterview. Ook in deze grensregio hebben de deelnemende scholen de voorbereidingen en evaluatie van de praktijkcontacten in de beide grensregio's in het bestaande concept van de school als volgt geïntegreerd: DUITSLAND Michaelschule Papenburg (derde klas onderbouw) De voorbereiding van de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het verplichte keuzevak Economie met de volgende modules: a) analyse van de regionale economische ruimte, branches, ondernemingen, beroepen en b) voorbereiding taal en interculturaliteit voor Nederland Beroepscollege Ennepetal (11e en 12e klas beroepsgymnasium) De voorbereiding van de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het vak VWL met de focus op de regionale economische ruimte tijdens de Engelse les voor de taalkundige competentie NEDERLAND Scholengemeenschap de Waerdenborch, locatie Holten (HAVO 3 en HAVO 4/5) 45

14 De voorbereiding op de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het vak/profielvak management & organisatie (M&O) internationale business klassen (IBC) tijdens de Engelse les voor de taalkundige competentie ROC van Twente (jongeren vanaf 16 jaar ( tweede kans ), ook volwassenenonderwijs) De voorbereiding op de praktijkcontacten werd schoolorganisatorisch verankerd: in het vak economie/ondernemingen in het vak Duits voor de taalvaardigheid en vergelijking van opleidingssystemen in het vak geschiedenis voor interculturele competenties Conceptuele aanzet van de Scholengemeenschap de Waerdenborch (locatie Holten) Er zijn vier soorten voorwaarden waaraan het programma voor grensoverschrijdende praktijkcontacten moest voldoen: 1) invoering in het leeraanbod van de HAVO, 2) de opvatting van onderwijs, 3) de daaruit afleidende structuur van een programma voor praktijkcontacten en 4) de praktische randvoorwaarden. Nu worden deze voorwaarden systematisch voorgesteld. 1) Invoering in het leeraanbod van de HAVO Voor de invoering van grensoverschrijdende contacten moet er met twee soorten doorlopende leerplannen in het HAVO-aanbod rekening gehouden worden: a) specifieke, doorgaande vakinhoudelijke leerplannen (en het daartoe behorende onderwijs) en b) niet-specifieke, doorgaande leerplannen voor de (studie-) loopbaanoriëntatie (en de daartoe behorende begeleiding). Bovendien moeten twee leerplannen op basis van ervaringen van scholieren met een grensoverschrijdende praktijkcontact op elkaar betrokken kunnen worden. a) De specifieke, doorgaande vakinhoudelijke leerplannen betreffen de onderbouw en bovenbouw. In de onderbouw gaat het om de vakken economie, management & organisatie en Duits. In de bovenbouw van de havo in het profiel economie & maatschappij vooral om het verplichte profielvak economie, de profielkeuzevakken management & organisatie (M&O) en een (extra) moderne taal (vaak Duits, Frans of Spaans). Hier dient opgemerkt te worden dat in de bovenbouw met een ander soort scholieren gerekend moet worden die (naast de verplichte vakken Nederlands en Engels) eigenlijk alleen het vak economie gezamenlijk volgen. Bij dit geval van grensoverschrijdende praktijkcontacten zou het natuurlijk erg handig zijn als de scholieren profielkeuzevakken zoals M&) (met onderdelen zoals interne organisatie en personeelspolitiek, financiering van activiteiten, marketingspolitiek en financiële politiek) en Duits hadden gekozen, maar hiervan kan niet uitgegaan worden. De 46

15 grensoverschrijdende praktijkcontacten passen perfect bij het onderdeel van M&O bovenbouw International Business College (IBC), waarin ondernemingen en internationalisering samenkomen. b) Het niet-specifieke, doorlopende leerplan voor (studie)loopbaanoriëntatie (SLOB) en de daartoe behorende begeleiding van scholieren vinden sinds de brugklas plaats. Hier gaat het in het bijzonder om de begeleiding door de mentor bij de vakken- en profielkeuze, de keuze voor het MBO, VWO, HBO en de daarbij passende beroepskeuze. Het doorlopende SLOB-leerplan zet zich, zoals in afbeelding 16 weergegeven, voort. Afbeelding 16: Doorlopend leerplan voor studieloopbaanoriëntatie op de havo: doelen van de havo en het Hbo-jaar (uit: Marian Kienhuis (2011): Naar een model van geïntegreerde doorlopende studieloopbaanbegeleiding havo-hbo; Enschede: Saxion / Kenniscentrum Onderwijs & innovatie 2) De opvatting van onderwijs De Waerdenborch vindt een belangrijke reden om grensoverschrijdende praktijkcontacten in te zetten met name in haar eigen opvatting van onderwijs terug, zoals in de grondgedachte 'Waerdecreatie (K)aders anno 2013' geformuleerd is. Men wil scholieren graag optimaal op de maatschappij van de 21ste eeuw voorbereiden. Wat betekent dat voor het leerplan? Het gaat om een breed onderwijsaanbod met speerpunten voor talentontwikkeling en begeleiding op maat. 47

16 3) Praxiskontakte De algemene structuur van een programma voor praktijkcontacten De structuur bestaat uit de doelgroepen, de globale leerdoelen, het soort uit te voeren leeractiviteiten, duur van het programma, de soort leercontrole en beoordeling van de betrokken partners. a) Doelgroep: de Waerdenborch (locatie Holten) heeft besloten om een programma voor havo 3- en havo 4-scholieren te ontwerpen, omdat beide groepen in hun schoolloopbaan voor belangrijke beslissingen staan: de keuze van het profiel voor havo 3 en de daarop volgende studiekeuze (vaak HBO) voor Havo4/5. In het laatste geval werd een IBC-groep uitgekozen. Dan is het belangrijk om een qua niveau, leeftijd en samenstelling (jongens/meisjes) vergelijkbare groep scholieren in Duitsland te vinden. Voor havo 3 werd dit de negende klas van de Michaelschule (middelbare school in Papenburg, Nedersaksen) met het verplichte keuzevak Economie en voor Havo4/5 het elfde en twaalfde schooljaar van het beroepscollege Ennepetal van het beroepsgymnasium, afdeling Economie (Ennepetal, Noordrijn-Westfalen); b) Algemene leerdoelen: er waren drie soorten leerdoelen. Ten eerste besloot men zich vakinhoudelijk voor een vergelijkbare analyse van de regionale economie in een Nederlandse regio (Twente) en een Duitse regio (in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen) aan de hand van een analysepatroon (zie hoofdstuk 7, bijlage 1). Het ging hierbij zowel om een vergelijkende analyse van de regio als de van een (nader te bepalen) bedrijf verbonden met de onder a.) genoemde vakken. Ten tweede ging het om de focus op de studie- en beroepskeuze. Ten derde was een leerdoel het verwerven van interculturele ervaringen (inclusief het gebruik van een vreemde taal) tijdens de uitwisseling in de school, in het gastgezin en bedrijf in het buitenland. Het gaat hier vooral om het verwerven van leerervaringen; c) Leeractiviteiten: gezien de onderwijsopvatting moet een speerpunt op activerende leeractiviteiten liggen die zo veel mogelijk zelfstandig en/of in kleine groepjes uitgevoerd worden. Het gebruik van ICT is daarbij ondersteunend. Een kernactiviteit is een bedrijfsgerichte leeractiviteit van het programma waarin scholieren zich voorbereiden en na de uitvoering wat betreft studie- en beroepskeuze en interculturaliteit daarover kunnen reflecteren. Ook in de school die bezocht wordt en, indien mogelijk, ook in het gastgezin, moet er gelegenheden zijn voor interculturele leerervaringen die dan gereflecteerd kunnen worden. Leraren hebben hierbij hoofdzakelijk de opdracht om de scholieren bij hun activiteiten inspirerend te begeleiden (inclusief feedback); d) Duur van het programma: er wordt uitgegaan dat de uitwisseling telkens twee dagen duurt. De uitvoering van zo'n wederzijdse uitwisseling binnen een week is aanbevolen. Afgezien daarvan moet er nog tijd voor de voorbereiding van de scholieren (en leraren) voorzien zijn; e) Leerdoelcontrole/beoordeling: het moet zichtbaar gemaakt of aangetoond worden in hoeverre de deelnemende scholieren de leerdoelen met betrekking tot leerervaringen 48

17 bereiken. Hierbij kan bijvoorbeeld aan mondelinge of schriftelijke presentaties met behulp van powerpoint en/of plakkaten gedacht worden. Bij deze vormen gaat het eerder om zelfcontrole/-beoordeling. Zo'n soort leerdoelcontrole/beoordeling kan versterkt worden doordat datgene wat gepresenteerd wordt in de groep besproken en/of door leraren becommentarieerd wordt. Een beoordeling/evaluatie met betrekking tot een verbetering kan via een vragenlijst plaatsvinden; f) Partners: hierbij gaat het om de partnerschool en scholieren, de gastgezinnen, medewerkers van de deelnemende bedrijven en begeleidende medewerkers van Saxion/IÖB. In Abb. 17 ist die allgemeine Struktur eines Programms zusammengefasst: In afbeelding 17 is de algemene structuur van een programma samengevat: Structuur van de grensoverschrijdende praktijkcontacten voor de analyse van de regionale economie in Nederland en Duitsland a) Doelgroep Nederland: havo 3 en havo 4/5 Duitsland: middelbare school (9e klas) en beroepsgymnasium (11e/12e schooljaar) b) Algemene leerdoelen, te verwerven leerervaringen 1. Vergelijkende analyse van de regionale economie in twee regio's en twee bedrijven in Nederland en Duitsland 2. Focus op studie- en beroepskeuze; en 3. Verwerven van internationale ervaringen in school, gastgezin en bedrijf. c) Leeractiviteiten Gebruik van internet Bedrijfsbezoek/verkenning Groepswerk Mondelinge en schriftelijke presentaties (PPT en plakkaat) Interculturele ontmoetingen d) Duur van het programma Twee dagen in Duitsland en twee dagen in Nederland, wanneer mogelijk binnen een week. Daarbij komt nog de voorbereidingstijd van scholieren en leraren. e) Leerdoelcontrole/be Zelftest met presentaties oordeling Commentaar van medescholieren en leraren Vragenlijst f) Partners Gastscholen Gastgezinnen Deelnemende bedrijven Saxion Hogeschool/IÖB Afbeelding 17: Algemene structuur van de grensoverschrijdende praktijkcontacten voor de analyse van de regionale economie in Nederland en Duitsland 4) Praktische randvoorwaarden Hierbij gaat het om de volgende randvoorwaarden waarmee constant rekening gehouden moet worden: 49

18 de ter beschikking staande tijd in het leer- en lesrooster voor de voorbereiding van de scholieren op de uitwisseling en de uitvoering van de uitwisseling, de ter beschikking staande gastouders, leraren en medewerkers van de bedrijven, het ter beschikking staande transport naar de eindbestemming en tijdens de uitwisseling, de organisatie en verzorging, het informeren van andere betrokkenen in de school (mensa, conciërge, etc.), met name het onderwijzende personeel, de voorbereidende, gezamenlijke bespreking van Nederlandse en Duitse leraren over de precieze organisatie en realisatie van het programma op een van de locatie, de voorbereiding van de gastouders. Het ontwerp van een programma: Voorbereiding van de uitwisseling: circa 1 maand voor de uitwisseling Week 1: 1 uur De klassenmentor: (een tweede klassenleraar is erbij betrokken) (a) informeert de klas (b) stelt kleine groepen van 3-4 scholieren voor de voorbereidende (Engelstalige) internetopdracht analyse van de regionale economische ruimte (bijlage 2, zie hoofdstuk 7) samen (c) legt de internetopdracht en de werkwijze uit (d) verdeelt een social media opdracht: verzoekt scholieren individueel contact met Duitse scholieren op te nemen t.b.v. een eerste kennismaking (huiswerkopdracht). Week 2: 1 uur Scholieren maken de internet- en social media-opdrachten. Een van de VOleraren en een Hbo-leraar zijn ter begeleiding aanwezig. Week 3: 1 uur Scholieren maken de internet- en social media-opdrachten (voortzetting). Een van de VO-leraren en een Hbo-leraar zijn ter begeleiding aanwezig. Week 4: 1 uur Presentatieopdracht: iedere kleine groep krijgt de opdracht om de resultaten van de internetopdracht in een presentatie (Powerpoint) vorm te geven (deels huiswerkopdracht). Indien mogelijk is de taal Duits, anders Engels. De leraar Duits of Engels corrigeert de PPT en geeft t.b.v. verbetering commentaar. Woche 4: 20 Min Er wordt een internetgestuurde vragenlijst ingevuld waarin de scholieren hun verwachtingen over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland wat betreft vrije tijd & cultuur, werk & bedrijven en school & omgeving kunnen aangeven. Tegelijkertijd worden ze gevraagd om hun huidige studie- en beroepskeuze aan te geven alsook de (toekomstige) bereidheid om in Nederland/Duitsland te studeren en te werken. Alternatief: de leraren organiseren met de scholieren zelf een evaluatie. Week 5: dag 1 Nederlanders in Duitsland 8:00 Vertrek Nederlandse scholieren met een bus naar Duitsland 50

19 10:00 Ontvangst 11:00 Presentaties van de Duitse scholieren over hun omgeving Vrije tijd en cultuur Werk en bedrijven School en omgeving 12:00 Middageten 13:00 Lesbezoek bij een uitgekozen vak 16:00 Bij de Duitse gastgezinnen Avondprogramma (vrij in te richten met de gastgezinnen) Week 5: dag 2 Nederlanders in Duitsland 10:00 Bezoek van Duitse en Nederlandse scholieren aan een Duits bedrijf 12:30 Middageten 13:30 Creatieve activiteiten 16:00 Vertrek Nederlandse scholieren naar Nederland 18:00 Aankomst in Nederland Week 5: dag 3 PAUSE Week 5: dag 4 Duitsers in Nederland 8:00 Vertrek van Duitse scholieren met de bus naar Nederland 10:00 Ontvangst 10:30 Rondleiding door de school 11:00 Umgebung Presentaties van Nederlandse scholieren over hun omgeving vrije tijd en cultuur werk en bedrijven school en omgeving 12:00 Middageten 13:00 Lesbezoek aan een uitgekozen vak 15:45 Afsluiting 16:00 Naar de Nederlandse gastgezinnen Avondprogramma (vrij in te richten met de gastgezinnen) Week 5: dag 5 Duitsers in Nederland 10:00 Bezoek van Duitse en Nederlandse scholieren aan een Nederlands bedrijf 12:30 Middageten 51

20 13:30 Evaluatie (taal: Duits of Engels) Scholieren evalueren in drie groepen (Duitse en Nederlandse scholieren door elkaar) datgene wat ze gezien hebben Per groep wordt een poster gemaakt over de overeenkomsten en verschillen tussen Duitsland en Nederland wat betreft vrije tijd & cultuur, werk & bedrijven en school & omgeving. Wat valt het meeste op? Uit iedere groep presenteren twee scholieren de poster van de hele groep (max. 5 minuten) + stellen vragen en discussie 16:00 Vertrek van Duitse scholieren naar Duitsland 1800 Aankomst in Duitsland Week 6: reflectie over de uitwisseling 20 Minuten Abnahme eines Internetfragenkatalogs, in dem die Schüler angeben können in welchem Ausmaß ihre Erwartungen an Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland bezüglich Freizeit & Kultur, Arbeit & Betriebe und Schule & Umfeld bestätigt wurden. Gleichzeitig werden sie gefragt, wie sie nun ihre Studien- und Berufswahl und die (zukünftige) Bereitschaft in den Niederlanden/Deutschland zu studieren und zu arbeiten sehen. Abnahme eines Fragenkatalogs durch die teilnehmenden Lehrer. Invullen van een vragenlijst via internet, waarin de scholieren kunnen aangeven in welke omvang hun verwachtingen aan overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland wat betreft vrije tijd & cultuur, werk & bedrijven en school & omgeving werden bevestigd. Tegelijkertijd worden ze gevraagd hoe ze nu hun studie- en beroepskeuze en de (toekomstige) bereidheid om in Nederland/Duitsland te studeren en te werken zien. Afname van een vragenlijst door de deelnemende leraren. 1 uur (optioneel) Gesprek van de mentor met de klas over de opgedane ervaringen in Nederland/Duitsland en de huidige of ook latere betekenis voor de eigen studie- en beroepskeuze. Hieraan kan ook een medewerker van de Hogeschool Saxion deelnemen. Er werd gekozen om het tegenbezoek binnen 1 week te realiseren om zo een zo groot mogelijke werking te behalen. Op grond van praktische randvoorwaarden (zie boven) kan het noodzakelijk zijn om tussen de wederzijdse bezoeken meer tijd in te plannen. Een voorbereiding moet bij de betrokkenheid van een Duitse partnerschool tegelijkertijd ook in Duitsland plaatsvinden. Conceptuele aanzet van de partnerschool Michaelschule Papenburg Met de deelname aan het project Impuls invoeren van praktijkcontacten in ondernemingen voor leraren en scholieren ging het om de ontwikkeling en het testen van een perspectief overdraagbaar concept op andere regio's, dat grensoverschrijdende praktijkcontacten school economie in het kader van het schoolse beroepsonderwijs en het vak economie toekomstgericht en duurzaam ondersteunt. 52

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen

Serieus spel in de klas. De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen Serieus spel in de klas De bevordering van sociaal emotionele competenties bij leerlingen inhoud Voorwoord 4 Het

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie (H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie Nijmegen, Maart 2008 Kees Meijer, KBA Gerd Busse Samenvatting / leeswijzer Een van de belangrijkste

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie