Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep"

Transcriptie

1 Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

2 Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

3 Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met Elkaar Omgaan Hoe We Met nderen Omgaan Hoe We Zakendoen Contacten & Middelen Elkaar Omgaan oorwoord Onze Belangrijkste Principes Hoe We Deze Gedragscode Toepassen Belangrijk om te onthouden ertel Het Ons Gezondheid, eiligheid & Beveiliging Drugs & lcohol Discriminatie, Intimidatie & Pesten Belangenverstrengeling Gebruik van Bedrijfsmiddelen Teruggeven Omgaan met Onze Klanten Kwaliteit van Onze Diensten & Producten Relaties met Onze Leveranciers & Partners Gegevensbeveiliging Geschenken & Uitnodigingen Omkoping & Corruptie Mensenrechten Respect voor het Milieu Richtlijnen voor Managers Nauwkeurige Rapportage Omgaan met Onze Reputatie ertrouwelijke Informatie Geld Witwassen & Fraude Mededinging & Mededingingsregels Duurzame anbesteding 64 Contacten & Middelen nderen Omgaan Hoe we zakendoen 2 3 Contacten & Middelen 2 Health, safety & security Our Way of Working 3

4 Onze Manier van Werken: Onze Manier van Werken oorwoord door Gary Lubner Het is onze ambitie om wereldwijd de meest voor de hand liggende keuze te worden voor glasreparatie en -vervanging. We streven ernaar om deze ambitie op een paar manieren waar te maken. Zo willen we wereldberoemd zijn vanwege onze klantenservice, een bedrijf neerzetten waar bijzondere mensen werken die uitzonderlijke prestaties leveren, uitmuntende merken bieden en voortreffelijke zakelijke partnerrelaties aangaan. Maar we willen bovenal onze doelen bereiken door zuinig te zijn op onze reputatie van betrouwbaar en gewaardeerd bedrijf, en onze reputatie handhaven door ervoor te zorgen dat we altijd op een verantwoorde wijze werken. Dit was binnen de Belron Group altijd al Onze Manier van Werken. Maar nu we groeien en Belron zich op nieuwe, complexere markten begeeft, wordt het belangrijk om helder te zijn over onze omgang onderling en over de manier waarop we met de mensen waarmee we zakendoen, omgaan. We houden er in de basis een simpele strategie op na, maar de manier waarop we zakendoen onderscheidt ons van onze concurrenten en daarom zijn we marktleider in alle landen waar we actief zijn. Onze Manier van Werken onderscheidt ons van anderen. Gary Lubner, CEO van Belron En daarom streven we ernaar om Onze Manier van Werken binnen Belron krachtig leven te blazen. Dit document bevat heldere beschrijvingen van onze principes en hoe deze richting kunnen geven bij onze dagelijkse werkzaamheden en beslissingen. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om op basis van deze principes te handelen en te laten zien dat we strenge ethische gedragsnormen hanteren. We zijn ervan overtuigd dat we, door dit te doen, over enige tijd s werelds vanzelfsprekende keuze zullen zijn. 4 oorwoord door Gary Lubner Onze Manier van Werken oorwoord door Gary Lubner Onze Manier van Werken 5

5 Onze Principes: Onze Manier van Werken Integriteit, Respect & ertrouwen Onze manier van zakendoen is al jarenlang gebaseerd op drie belangrijke, leidende principes: Integriteit We winnen het vertrouwen van anderen door wat we zeggen en ook doen. Respect We laten zien dat we rekening houden met elkaar en onze omgeving. ertrouwen We zijn consequent in wat we doen, we hechten waarde aan onze normen en waarden en werken volgens vaste methodes. Zo weten we zeker dat we op een goede manier bezig zijn. Deze principes vormen de basis voor onze beslissingen. Daarnaast ondersteunen ze de activiteiten van iedereen bij Belron, ongeacht waar we ons op de wereld bevinden. Je zult al gauw merken dat deze principes in iedere Business unit centraal staan en als leidraad voor onze dagelijkse werkzaamheden functioneren. Nu we als bedrijf groeien, is het niet meer dan logisch om deze principes, waaraan we ons succes mede te danken hebben, te beschermen en ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst op een ethisch verantwoorde en consequente manier zaken blijven doen. En daarom hebben we besloten om Onze Manier van Werken voor iedereen op papier te zetten. We willen dat het duidelijk is welk gedrag we verwachten van iedereen die bij Belron werkt. Bovendien willen we iedereen ondersteunen die geconfronteerd wordt met een situatie die zijn/haar werkzaamheden of de reputatie van de onderneming beïnvloedt. Onze drie principes zijn zeker niet nieuw. We geven van alle drie al duidelijk blijk in wat we zeggen en doen. Wat wel nieuw is, is de manier waarop we ze nu in heldere bewoordingen op papier hebben gezet. Door dit te doen, vergeten we niet dat we ons succes als onderneming eraan te danken hebben. De principes zijn helder voor nieuwe medewerkers en we kunnen ze communiceren naar onze zakenpartners en leveranciers. oor wat betreft deze gedragscode, mag je niet vergeten dat: Naleving van onze gedragscode, zoals beschreven in Onze Manier van Werken, zeker niet optioneel is. lle medewerkers op de hoogte dienen te zijn van Onze Manier van Werken en er van ze verwacht wordt dat ze altijd in lijn met de gegeven richtlijnen handelen. Je eventuele bezorgdheid over gedrag etc. niet voor jezelf hoeft te houden - we willen dat je het ons vertelt, de kwestie meldt en ondersteuning vraagt als je die nodig hebt. Onze Manier van Werken geldt voor iedereen bij Belron. Het beschermt ons en onze uitstekende normen en waarden. Bovendien biedt het ons de zekerheid dat we binnen onze bedrijfstak, en ook daarbuiten, de absolute leider blijven. 6 Onze Principes Onze Manier van Werken Onze Principes Onze Manier van Werken 7

6 Hoe we deze gedragscode toepassen Onze Manier van Werken Onze ethische gedragscode is bedoeld om de richtlijnen voor onze principes Integriteit, Respect en ertrouwen duidelijk te maken en om Onze Manier van Werken binnen heel Belron na te leven. De normen gelden voor de gedragswijze van alle medewerkers binnen Belron, zowel voor de directieleden alsook voor de net aangestelde medewerker. We hebben deze gedragscode opgesteld om iedereen duidelijk te maken wat de juiste handelswijze is, bijvoorbeeld tijdens gesprekken met collega s, als we zakendoen met klanten of in situaties waar leveranciers bij betrokken zijn. Tijdens je werkzame leven kun je soms te maken krijgen met moeilijke situaties, en deze code helpt dan om je door dergelijke situaties heen te slaan. Soms denk je dat je gezond verstand gebruiken voldoende is, en dat is ook vaak zo, maar in sommige gevallen ligt de juiste handelswijze niet altijd voor de hand. Onze Manier van Werken is bedoeld als ondersteuning en basis voor onze zakelijke beslissingen die we dagelijks nemen. Onze Manier van Werken is opgedeeld in drie delen, ieder deel beschrijft de manier waarop we als onderneming functioneren:: Hoe We Met Elkaar Omgaan Hoe We Met nderen Omgaan Hoe We Zakendoen In de verschillende paragrafen staat een toelichting op de beleidsregels die betrekking hebben op de desbetreffende relaties. Het beleid wordt uitgelegd, de verwachte gedragsnormen zijn helder verwoord en elk beleid wordt steeds geïllustreerd met een onderdeel raag & ntwoord (&), waarin duidelijk wordt hoe problemen kunnen ontstaan en hoe we ermee omgaan en ze oplossen. Er kunnen zich uiteraard altijd situaties voordoen, die niet met zoveel woorden in dit document beschreven staan. Stel jezelf altijd de volgende vragen: Is wat ik doe legaal? Is het in lijn met onze basisprincipes Integriteit, Respect en ertrouwen? ls een vriend of familielid mij naar mijn acties vraagt, zou ik daar dan gemakkelijk over kunnen vertellen? Zou wat ik doe de reputatie van het bedrijf in gevaar kunnen brengen? Wie wordt door mijn beslissing geraakt en zouden ze deze als onethisch ervaren? Door jezelf deze vragen te stellen, voordat je actie onderneemt, ben je beter in staat om de keuzes af te wegen en een beslissing te nemen. Mocht je toch nog twijfels hebben, vraag dan advies aan je manager en overleg de kwestie met hem/haar voordat je verdere stappen onderneemt. 8 Toepassen van Deze Gedragscode Onze Manier van Werken Toepassen van Deze Gedragscode Onze Manier van Werken 9

7 Belangrijk om te onthouden Onze Manier van Werken We Willen Dat Je Erover Praat oor ons zakelijke succes is het belangrijk dat we ons allemaal op ons gemak voelen om te praten over het nemen van moeilijke beslissingen, en het oplossen van gevoelige zaken en situaties. Het is bovendien niet minder belangrijk dat we in vertrouwen de aandacht vestigen op gedrag dat we onacceptabel vinden en in strijd achten met deze gedragscode. Iedere in goed vertrouwen gemaakte melding of ingediende klacht over gedrag van anderen binnen de onderneming, zal serieus worden behandeld. Uitgesproken zorgen zullen grondig worden onderzocht, altijd op een eerlijke en efficiënte manier. Represailles of vergelding voor het rapporteren van eventuele schendingen worden op geen enkele wijze geaccepteerd. Dergelijk gedrag is volledig in strijd met onze basisprincipes en de geest van deze gedragscode. Indien je vragen hebt over Onze Manier van Werken of hoe je juist moet handelen in een bepaalde situatie, vraag dan eerst je lijnmanager om advies. ls je manager niet beschikbaar is, of als je dit liever niet met je manager bespreekt, kun je ook contact op nemen met een senior HR-manager, het Belron Ethisch Team, of maak gebruik van de ertel-het-ons-lijn (meer hierover in de volgende paragraaf). Hulp & dvies is Beschikbaar Belron breidt wereldwijd uit en vindt het daarom absoluut belangrijk dat alle medewerkers bekend zijn met Onze Manier van Werken, en over de middelen beschikken voor een juiste handelswijze. raag om advies als je dat nodig hebt, en weet, dat als je om hulp vraagt, je deze ook krijgt. Wetgeving, Lokale Gewoontes en Beleid Hier vind je een aantal basisregels die binnen de Belron groep gelden. oor sommige van onze zakelijke activiteiten, of wanneer er strengere lokale wetten en regels gelden, zullen we in bepaalde situaties aanvullende regels hanteren. Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker ervoor te zorgen dat hij/zij op de hoogte is van alle aanvullende beleidsregels en procedures en/of van kracht zijnde lokale wet- en regelgeving. De wet dient te allen tijde te worden nageleefd. Managers hebben extra verantwoordelijkheden Het is de taak van managers en leidinggevenden ervoor te zorgen dat hun medewerkers op de hoogte zijn van deze gedragscode en de regels begrijpen en naleven. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van managers de richting aan te geven, eventuele kwesties bespreekbaar te maken en daar op een professionele en juiste manier mee om te gaan. Waarom hebben we een ethische gedragscode nodig? Met deze ethische gedragscode maakt Belron duidelijk dat we een bedrijf zijn dat haar verantwoordelijkheden kent. We leggen uit wat er van ieder van ons wordt verwacht om ervoor te zorgen dat onze handelswijze in lijn is met onze basisprincipes Integriteit, Respect en ertrouwen. Daarnaast verwijst de code naar andere belangrijke beleidsregels en richtlijnen die we bij Belron hanteren. Staat in deze gedragscode alles wat ik moet weten over mijn werk? Nee. Het is onmogelijk om in de gedragscode alle details van ons beleid en onze procedures te beschrijven. Het bevat ook geen informatie over de technische aspecten en de vaardigheden die je nodig hebt om je functie professioneel en met vertrouwen uit te oefenen. Je bent zelf verantwoordelijk om je op de hoogte te stellen van het beleid, de procedures en de geldende wet- en regelgeving, die je in je functie nodig hebt. De afdeling Personeelszaken helpt je graag met de beleidsregels die op jouw functie van toepassing zijn. Deze gedragscode is een soort gids die je vertelt hoe je moet handelen in situaties die een ethisch dilemma oproepen. erder geeft het je inzicht in de Belron -principes ertrouwen, Integriteit en Respect en beschrijft het Onze Manier van Werken. Wat voor soort vragen kan ik als manager verwachten? Er wordt van je verwacht dat je ondersteuning biedt in alle zaken die te maken hebben met de gedragscode en het beleid van Belron waarover je team vragen stelt of waarover bij teamleden onzekerheid bestaat over de juiste handelswijze. Zodra je vermoedt dat een wet of beleidsregel wordt geschonden, dien je dit te rapporteren. In dergelijke gevallen, is je lijnmanager doorgaans het eerste aanspreekpunt. Maar er bestaan ook andere kanalen, zo kun je terecht bij je General Manager of Hoofd HR, het Belron Ethics Team, of als je liever met iemand anders wilt praten, is er ook nog de ertel-het-ons-lijn. Tot het moment dat het nodig is de identiteit van de persoon die een klacht heeft ingediend openbaar te maken, dien je alle aan jouw gemelde kwesties als vertrouwelijk te behandelen. 10 Belangrijk om te onthouden Onze Manier van Werken Belangrijk om te onthouden Onze Manier van Werken 11

8 ertel Het Ons De ertel-het-ons-lijn ls werknemer heb je de verantwoordelijkheid om eventuele schendingen van de wet, regels of deze gedragscode kenbaar te maken. Je meldt je vermoedens in eerste instantie aan je lijnmanager of een andere senior manager binnen het bedrijf. Daarnaast hebben we voor alle medewerkers een ertel-het-ons-lijn in het leven geroepen. Dit is een onafhankelijke, vertrouwelijke lijn die je kunt gebruiken om eventuele vermoedens over ethische kwesties binnen het bedrijf uit te spreken, of melding te maken van mogelijk schending van de wet of de regels van deze code. De ertel-het-ons-lijn wordt beheerd door een onafhankelijk extern bedrijf. Je belt met een speciaal opgeleid team dat bekend is met Onze Manier van Werken. ls je een vermoeden via de ertel-het-ons-lijn kenbaar maakt, kun je er zeker van zijn dat je, als je daarom vraagt, anoniem blijft. Zodra je met de ertel-het-ons-lijn belt, wordt een rapport opgemaakt en zorgen we ervoor dat er met zorg naar je vermoeden wordt gekeken. fhankelijk van de aard van je klacht, zal er een officieel onderzoek worden gestart. Hoe werkt de ertel-het-ons-lijn? Je kunt de ertel-het-ons-lijn telefonisch of via contacteren. De namen van de contactpersonen vind je op het intranet en op de achterkant van Onze Manier van Werken. Met wie neem ik contact op als ik ergens mee zit? Mijn manager heeft het altijd erg druk - zal ik dan de ertel-het-ons-lijn maar contacteren? Je lijnmanager is er om je te helpen met alle mogelijke kwesties waarmee je rondloopt. Hij/ zij heeft speciale training gevolgd om je vraag af te handelen. Je lijnmanager zou altijd je eerste aanspreekpunt moeten zijn - maar als je liever niet met hem/haar praat, om welke reden dan ook, dan kun je ook een andere senior manager aanspreken. ls ook zij niet bereikbaar zijn, dien je gebruik te maken van de ertel-het-ons-lijn. Het is vooral belangrijk dat je met ons praat over alle zorgen en vermoedens die je hebt op het gebied van gedragsvormen die niet in lijn zijn met onze principes of Onze Manier van Werken. De kwestie waarover ik me zorgen maak, betreft mijn manager. Wat moet ik doen? Gebruik de ertel-het-ons-lijn. lle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en als je dat wilt, wordt je melding anoniem geregistreerd. Het is altijd het beste om eventuele vermoedens te melden en alle meldingen zullen in goed vertrouwen worden behandeld. 12 ertel Het Ons Onze Manier van Werken

9 Elkaar Omgaan Elkaar Omgaan We brengen een groot deel van ons leven op het werk door. Het is dan ook belangrijk dat de werkomgeving en onze relatie met collega s goed zijn. Onze basisprincipes Integriteit, Respect en ertrouwen zijn bedoeld om onze manier van samenwerken en onze omgang met elkaar te verbeteren. We willen een goede werkgever zijn waar iedereen graag werkt en daarom streven we ernaar om een positieve, verantwoordelijke en open werkomgeving te creëren. In het volgende deel vind je een beschrijving van de manier waarop we bij Belron met elkaar omgaan. Elkaar Omgaan 15

10 Gezondheid, eiligheid & Beveiliging Gezondheid en veiligheid vereist van ieder van ons dat we elkaars welzijn bij alles wat we doen respecteren. We verwachten dat iedereen bij Belron meewerkt aan het creëren van een veilige werkomgeving voor medewerkers, klanten en leveranciers. We moeten allemaal ons best doen om een bedrijfscultuur te creëren die een proactieve houding ten aanzien van gezondheid en veiligheid stimuleert. Dit kan door naleving van de wetten en regels die voor de verschillende locaties en ons type werk gelden. Iedereen krijgt van ons de juiste training om over de vaardigheden te beschikken die hij/zij nodig heeft voor een goede uitoefening van zijn/haar functie. Om onze technische mensen in staat te stellen volgens de hoogste technische normen te werken, worden zij bovendien getraind in veiligheidsprocedures. We streven ernaar om de risico s die onze werkomgeving met zich mee brengt te minimaliseren, en zullen alles wat gevaar oplevert voor de gezondheid, de veiligheid en de beveiliging rapporteren. Dit betekent dat we alle regel- en wetgeving, in elk land waarin we actief zijn, zullen naleven of zelfs overtreffen. Wat we moeten doen: De in het bedrijf geldende regels voor gezondheid en veiligheid kennen en naleven, deze regels een vast onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden maken en erop letten dat onze handelswijze in lijn is met de procedures die bij onze functie horen. Dit betekent ook dat deze regels voor iedereen duidelijk en toegankelijk moeten zijn. Weten dat iedereen die in een auto van, of voor Belron rijdt, zich altijd aan de verkeersregels moet houden en op een verantwoorde wijze dient te rijden. Dit betekent dat je in het bezit bent van een geldig rijbewijs en met een oplettende rijstijl de weg opgaat. De nodige stappen ondernemen om ongelukken en lichamelijk letsel aan onszelf, onze collega s en anderen te voorkomen. Onveilig gedrag aan de kaak stellen, verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onszelf en anderen nemen en zo snel mogelijk melding maken van ongelukken of andere zaken die letselschade of gevaar op de werkplek kunnen veroorzaken. Zorgen dat we de juiste cursussen hebben doorlopen en goed toegerust zijn om ons werk te kunnen doen, en eventuele risico s op een verantwoorde wijze het hoofd te bieden. Dit betekent ook dat we altijd de vereiste beschermende kleding/uitrusting dragen, en dat we niet alleen op de hoogte zijn van de voor de taak vereiste veiligheidsprocedures, maar deze ook toepassen. Streven naar het creëren van eerlijke, transparante en stimulerende werkomstandigheden en naar het in standhouden van professionele faciliteiten. oorkomen dat anderen in situaties terechtkomen die hun veiligheid in gevaar kan brengen. Ik ben er net achtergekomen dat een van onze chauffeurs heeft gelogen tijdens zijn sollicitatie, hij heeft een vals rijbewijs en is nog te jong. Hij zegt dat zijn familie financiële problemen heeft en wil heel graag bij ons aan het werk. Tot nu toe heeft hij zich een harde werker getoond en nooit problemen veroorzaakt. Wat moeten we doen? Helaas, we moeten de wet naleven en mogen geen chauffeurs aannemen die niet over een geldig rijbewijs beschikken. Je moet met de chauffeur gaan praten en hem vertellen dat het, voor zijn eigen veiligheid en voor die van anderen, niet mogelijk is zijn werk zonder rijbewijs uit te voeren. Je kunt ook met iemand van HR gaan praten om te kijken over er alternatieve functies in ogenschouw kunnen worden genomen. Ik heb nog niet zo lang geleden een ongeluk gehad op het werk omdat er een stuk vloerbedekking loszat. Ik heb me niet verwond, maar iemand zei tegen mij dat ik het toch moest gaan melden. We hebben in onze regio een bijzonder goede veiligheidsstatus en die wil ik niet in gevaar brengen. Je moet ieder incident of bijna-incident dat een ongeluk kan veroorzaken onder de aandacht van je manager brengen. Hierdoor kunnen we problemen oplossen voordat deze tot ernstige ongelukken leiden en er voor zorgen dat onze werkomgeving zo veilig mogelijk is. Een van mijn collega s werkt voortdurend zonder de vereiste persoonlijke veiligheidsuitrusting. Hij werkt al meerdere jaren bij het bedrijf en draagt een oude veiligheidsbril die niet meer wordt gebruikt en die waarschijnlijk niet eens meer veilig is. Hij heeft meer ervaring dan ik en zegt dat hij wel weet wat hij doet. Wat moet ik doen? ls het om veiligheid gaat, moeten we onze verantwoordelijkheid naar anderen nemen en onveilig gedrag aan de kaak stellen. In eerste instantie kun je je collega eraan helpen herinneren waarom het zo belangrijk is om veiligheidskleding etc. te dragen. ls je dat hebt gedaan of als je je niet zeker voelt om deze kwestie met je collega te bespreken, dan dien je het te rapporteren aan je lijnmanager. Elkaar Omgaan 16 Gezondheid, eiligheid & Beveiliging Elkaar Omgaan Gezondheid, eiligheid & Beveiliging Elkaar Omgaan 17

11 Drugs & lcohol Respect hebben voor de veiligheid van anderen houdt ook in dat we voor onszelf zorgen en dat we verantwoording nemen voor onze acties, en anderen niet in gevaar brengen. Werken onder invloed van alcohol of drugs kan gevaar voor onszelf en anderen opleveren. We streven naar een bedrijfscultuur waarbinnen drinken wordt geaccepteerd, maar alleen op geschikte momenten en in een mate die geen gevaar oplevert. Bezit van drugs op het bedrijfsterrein en in de gebouwen, inclusief bedrijfswagens, is te allen tijde verboden. Wat we moeten doen: Ons ervan bewust zijn dat het bedienen van een machine of het rijden onder invloed van alcohol of drugs in strijd is met de wet en deze gedragscode, en dat het jouw leven en dat van anderen in gevaar brengt. Over deze gedragscode praten met collega s die op ongeschikte momenten in de verleiding komen alcohol te drinken. ls je vermoedt dat een van je collega s onder invloed van drugs of alcohol verkeert, dien je dit aan je lijnmanager of de afdeling HR te rapporteren. Ik zag dat een van mijn collega s een blikje bier in de afvalbak gooide toen hij uit zijn busje stapte. Wat moet ik doen? lcohol kan onze rijvaardigheid en de manier waarop we ons werk verrichten in gevaar brengen. Tijdens werkuren dienen de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en klanten altijd op de eerste plaats te komen. Het feit dat je collega een blikje in de afvalbak gooide, wil nog niet zeggen dat hij heeft gedronken, maar het is beter om je manager ervan op de hoogte te stellen. Hij/zij kan het voorval dan direct met je collega bespreken. Buiten dat feit om, is het bijzonder onprofessioneel om rond te rijden met alcohol in onze auto s. Een van mijn collega s heeft mij verteld dat hij drugs gebruikt, maar nooit tijdens het werk. Het is een goede vriend van me en ik maak me zorgen om hem. Maar ik wil zijn vertrouwen niet beschamen. Moet ik dit aan mijn manager vertellen? Elkaar respecteren betekent ook dat we elkaar helpen. raag je vriend of hij hulp nodig heeft. ls je hem nog nooit onder werktijd drugs hebt zien gebruiken en je ook niet denkt dat hij onder invloed aan het werk is, dan hoef je het niet aan je manager te vertellen. Maar zodra je het gevoel hebt dat er iets is veranderd, moet je onmiddellijk met je manager gaan praten. Je vriend kan zichzelf en anderen in gevaar brengen. Elkaar Omgaan 18 Drugs & lcohol Elkaar Omgaan Drugs & lcohol Elkaar Omgaan 19

12 Discriminatie, Intimidatie & Pesten De beste manier om discriminatie uit de wereld te helpen is respect tonen. We streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin iedereen wordt gewaardeerd en met respect wordt behandeld. Daarnaast stimuleren we diversiteit op de werkplek. We moeten allemaal ons best doen om relaties aan te gaan die respectvol, zakelijk en onbevooroordeeld zijn, zonder intimidatie en geweld. In onze business units zullen we zorgen voor beleid dat deze ambitie ondersteunt. We verwachten dat iedereen op een eerlijke en beleefde manier met anderen omgaat. We moeten samen een werkomgeving creëren waarbinnen mensen zich vrij voelen om vragen te stellen, kritiek te uiten, elkaar te stimuleren, complimenten te geven en erkenning voor elkaar te tonen. We mogen er allemaal vanuit gaan dat we waardig en met respect zullen worden behandeld en dat iedereen een eerlijke behandeling krijgt. Wat we moeten doen: Nooit meedoen aan pesterijen en iemand onderwerpen aan verbaal, racistisch, psychisch, fysiek, seksueel, of enige andere vorm van intimidatie of misbruik. Ons ervan bewust zijn dat iedere vorm van discriminatie op basis van ras, nationaliteit, godsdienst, leeftijd, fysieke beperking, geslacht, burgerlijke staat, seksuele voorkeur, zwangerschap, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij door medewerkers bij Belron niet wordt geaccepteerd. Ons ervan bewust zijn dat ieder gedrag dat deze regels schendt, nooit ofte nimmer zal worden getolereerd. Onwenselijke of onwettelijke gedragingen moeten we in de kiem smoren, zodra we ervan op de hoogte zijn. Daarnaast wordt er van iedereen verwacht dergelijke gedragsvormen, zodra we ze waarnemen, te rapporteren. Op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving voor eerlijke en gelijke behandeling en deze naleven. Ervoor zorgen dat we beschikken over de juiste procedures om, mocht een dergelijk geval zich voordoen, we dit onmiddellijk en doeltreffend kunnen afhandelen. Eerlijk en onbevooroordeeld zakendoen. Medewerkers inhuren, opleiden en promotie geven op basis van hun vaardigheden en geschiktheid voor de functie. Ervoor zorgen dat onze zakelijke partners, leveranciers en klanten op de hoogte zijn van ons streven naar gelijke kansen en diversiteit. Mijn lijnmanager houdt er hoge normen op na en verwacht dat wij en de afdeling goed presteren. Maar hij kan soms nogal intimiderend zijn en heeft enkele opmerkingen gemaakt die persoonlijk beledigend voor sommige teamleden waren. Zijn gedrag beïnvloedt de werklust en er zijn al mensen die praten over weggaan. Wat moet ik doen? Intimiderend gedrag of gedrag waardoor iemand zich gepest voelt, op welk bedrijfsniveau dan ook, is volledig onacceptabel binnen Belron. Praat in eerste instantie met je manager over deze kwestie en leg hem uit waarom je zijn gedrag ongepast vindt. ls hij zijn gedrag niet verandert of als je je niet op je gemak voelt om hierover met hem te praten, kaart de kwestie dan aan bij je contactpersoon bij HR, of meldt het via de ertelhet-ons-lijn. We hebben een nieuwe vrouwelijke collega. Ze heeft een opmerking gemaakt over een kalender in de keuken met daarop modellen in badpak. Deze kalender hangt daar altijd al en we begrijpen niet dat zij daar een probleem mee heeft. We moeten proberen om onze werkomgeving voor iedereen in het team zo aangenaam mogelijk te maken. Je collega voelt zich geïntimideerd door de kalenderfoto s en dit heeft invloed op haar werk en de tijd die ze er doorbrengt. Door de kalender te verwijderen, laat je zien dat je haar respecteert en welkom heet in het team. We hebben een sollicitatie ontvangen van een jonge vrouw voor de functie van technicus. Er komt bij deze baan heel wat zwaar tilwerk kijken en er moet mogelijk tot s avonds laat en in ploegen worden gewerkt. Moet ik haar afwijzen voor een sollicitatiegesprek? Daarmee zou je niet alleen deze gedragscode schenden, maar breek je mogelijk ook de wet. ls de kandidaat over de juiste vaardigheden voor de baan beschikt, mag hij/zij niet worden gediscrimineerd en dient de persoon in aanmerking te komen voor een sollicitatiegesprek en de functie, ongeacht leeftijd of geslacht. Elkaar Omgaan 20 Discriminatie, Intimidatie & Pesten Elkaar Omgaan Discriminatie, Intimidatie & Pesten Elkaar Omgaan 21

13 Belangenverstrengeling Zodra onze reputatie wordt beschadigd, lijdt onze persoonlijke en ook zakelijke integriteit daaronder. Het is de taak van ons allemaal om situaties te vermijden waarin onze directe of indirecte persoonlijke belangen conflicterend zijn met de belangen van Belron of een van onze business units. Het is niet toegestaan om informatie die we tijdens ons werk verkrijgen, te gebruiken voor eigenbelang of belangen van onze familie, vrienden of derden. Belangenverstrengeling houdt o.a. in kennis gebruiken voor persoonlijk voordeel en opdrachten toekennen aan een leverancier omdat deze leverancier eigendom is van, beheerd wordt door, of een familielid of vriend in dienst heeft. Persoonlijke belangen of belangen van onze naaste familie of ons gezin die betrekking hebben op het handelen van de onderneming, dienen te worden gemeld. Want zelfs de schijn van belangenverstrengeling kan de reputatie van ons bedrijf al schade toebrengen. Wat we moeten doen: Situaties vermijden waarin persoonlijke belangen conflicterend zijn met die van Belron en/of haar business units. Onze functie binnen Belron nooit ofte nimmer gebruiken voor eigen voordeel of voor dat van iemand die we direct of indirect kennen. Ons ervan bewust zijn dat de beste manier om met belangenverstrengeling of mogelijke belangenverstrengeling om te gaan, is hiervan volledig en onmiddellijk melding te maken bij je lijnmanager. Ervoor zorgen dat we ons ervan bewust zijn dat belangenverstrengeling kan ontstaan met gezinsleden, leden van je huishouden, of met iemand anders waardoor je bewust of onbewust werd beïnvloed of waarmee je in contact bent geweest. Ons realiseren dat we iedere, nog niet eerder aan het licht gebrachte vorm van belangenverstrengeling serieus zullen nemen. Op de hoogte zijn van het feit dat General Managers of een lid van het GLTM een Bekendmakingformulier Belangenverstrengeling dienen te ondertekenen. Een familielid van mij is op zoek naar een baan en binnen mijn team is een vacature waarvoor hij volgens mij perfect is. Maar ik durf dit niet voor te stellen omdat hij familie van me is. Wat moet ik doen? ls jij denkt dat deze persoon geschikt is, vertel dit dan aan de afdeling HR of de verantwoordelijke voor het werven van personeel. Maar je mag je verder niet met de sollicitatieprocedure bemoeien en het mag ook niet gaan om een functie die onder jouw directe leiding staat. Mijn zus is een drukkerij begonnen en ze wil graag leverancier van Belron worden. Mag ik haar informatie geven over projecten binnen het bedrijf waarvoor drukwerk mogelijk wordt uitbesteed? Ik bekleed geen functie die mij in staat stelt een beslissende stem bij te hebben bij het verdelen van contracten voor drukwerk, maar mag ik haar wel naar de juiste persoon binnen het bedrijf verwijzen? Ook als je niet direct betrokken bent bij het toekennen van drukwerkcontracten, dien je te voorkomen dat je de indruk wekt van belangenverstrengeling. Leg je zus het bedrijfsbeleid uit, vertel je manager dat ze interesse heeft en vraag haar om zelf contact op te nemen met de inkoopafdeling of de verantwoordelijke projectmanager. oorkom dat je betrokken raakt bij de zakelijke relatie. Dat betekent dat je niet moet proberen betrokken te zijn bij eventuele presentaties die je zus geeft om het zakelijke contract binnen te halen. Elkaar Omgaan 22 Belangenverstrengeling Elkaar Omgaan Belangenverstrengeling Elkaar Omgaan 23

14 Gebruik van Bedrijfsmiddelen Belron gaat ervan uit dat haar medewerkers geen misbruik maken van de bedrijfsmiddelen. Om onze zakelijke doelstellingen te bereiken, stellen we bedrijfsmiddelen beschikbaar aan alle medewerkers, om hen zo de benodigde tools te bieden om succesvol te zijn. Onder bedrijfsmiddelen verstaan we tijd, fysieke en intellectuele eigendommen en deze mogen uitsluitend voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Belron heeft het recht om het gebruik van de middelen te monitoren en de informatie die je aanmaakt en uitwisselt in te zien. We zullen niet toestaan dat bedrijfsmiddelen voor verkeerde of illegale doeleinden worden gebruikt, en ook niet ten behoeve van persoonlijk voordeel. Wat we moeten doen: ls algemene regel aanhouden dat je persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen dient te vermijden. Ervan uitgaan dat incidenteel gebruik van communicatiemiddelen, zoals , telefoon en het internet acceptabel is, maar alleen als dit het uitvoeren van je werkzaamheden niet verstoort en niet leidt tot onredelijke onkosten voor het bedrijf. Ga op een verantwoorde manier om met bedrijfsmiddelen - en uitrusting en voorkom dat ze zoekraken, beschadigd, verkeerd gebruikt of gestolen worden. oorkom dat we bedrijfsmiddelen of -eigendom zonder toestemming aan anderen uitlenen, verkopen of doneren. Bedenk dat je in geen enkel geval via onze elektronische communicatiemiddelen en daaraan gerelateerde services illegaal, aanstootgevend, obsceen of anderszins ongepast materiaal, zoals s, documenten of afbeeldingen mag ontvangen, bekijken, downloaden, aanmaken of doorsturen. Installeer geen software en koppel geen hardware op het Belron systeem dat niet door de ITafdeling is goedgekeurd. lleen zo kunnen we onze elektronische systemen beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en toegang van buitenaf. olg de bekende richtlijnen op voor het gebruik van de computer, inclusief de toepassing van gebruikersnamen en wachtwoorden, veiligheidsmaatregelen en ons download-beleid voor software en hardware. Wat houdt dat precies in intellectueel eigendom? Dit heeft te maken met wat we maken tijdens ons werk - van de rapporten die we opstellen tot het design van onze merkidentiteit. lles wat een medewerker tijdens zijn dienstverband bij Belron maakt, wordt beschouwd als intellectueel eigendom en is daarmee een bedrijfsmiddel. Mijn broer werkt voor de concurrent even verderop. Hij heeft mij gevraagd of ik hem een ruit kan lenen die hij binnen enkele dagen zal terugbrengen. Het is mijn broer, dus ik weet dat hij woord zal houden. Is dit okay? Dit is niet alleen belangenverstrengeling, maar ook nog eens misbruik van de bedrijfsvoorraden. ls je broer de ruit niet terugbrengt, kun jij van diefstal worden beschuldigd. En ook als hij hem wel terugbrengt, hoe weten we dan of deze van dezelfde kwaliteit is? Bovendien kan het nu gebeuren dat wij een klant niet kunnen helpen omdat de ruit bij je broer is. Je mag hem de ruit dus niet lenen. Ik volg momenteel een avondcursus aan de universiteit om mij verder te bekwamen. Soms gebruik ik de computer en de printer op het werk om mijn opdrachten in te typen en te printen. Ik doe dit in mijn eigen tijd, tijdens de lunch en s avonds. Mag dit? Het is toegestaan om af en toe buiten werktijd de computer te gebruiken, zolang dit maar geen negatief effect heeft op je eigen werkzaamheden voor het bedrijf, en je opdrachten legaal van aard zijn. Buitensporig gebruik dat kan leiden tot hoge kosten voor Belron wordt als ongepast beschouwd. Praat met je lijnmanager of de afdeling HR voor meer informatie. Je kunt ook het IT-beleid raadplegen. Hierin vindt je uitgebreide informatie over het gebruik van computers, het downloaden van het internet en het installeren van software. Elkaar Omgaan 24 Gebruik van Bedrijfsmiddelen Elkaar Omgaan Gebruik van Bedrijfsmiddelen Elkaar Omgaan 25

15 Teruggeven We nemen onze rol als bedrijfsmatige burger bijzonder serieus en teruggeven vormt een belangrijk onderdeel van Onze Manier van Werken. We willen een vooraanstaande rol spelen in onze lokale, nationale en wereldwijde gemeenschappen door onze principes hoog te houden en onze medewerkers aan te moedigen dit ook te doen. Belron is zich bewust van het belang onze gemeenschappen te steunen en we zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om iets terug te geven aan diegenen die dat daadwerkelijk nodig hebben. We doen dit door middel van onze Teruggeef-strategieën, waaraan onze lokale business units handen en voeten geven. We ondersteunen graag iedere actie van alle business units die ervoor zorgt dat we als bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de landen en gemeenschappen waarin we actief zijn. Wat we moeten doen: Op een verantwoorde manier hulp bieden door alleen de erkende goede doelen te ondersteunen. We zijn ons ervan bewust dat er goede doelen en instanties bestaan die we als bedrijf niet kunnen steunen, en we zullen hier dan ook geen donaties aan doen. Raadpleeg het Teruggeef-beleid op de webpagina over ethische zaken voor meer informatie. Ervoor zorgen dat we geen fondsen of middelen aanspreken ter ondersteuning van activiteiten die niet in het Teruggeef-beleid vermeld staan, en voorkomen dat we uit naam van Belron doneren op verzoek van een klant of zakenpartner zonder hiervoor eerst toestemming van de Financiële Directeur te hebben gekregen. Ons realiseren dat een financiële bijdrage een belangrijk voordeel kan opleveren voor de betrokken gemeenschap of het goede doel, maar het actief betrokken zijn levert soms pas echt meerwaarde op. We moeten dergelijke kansen, en onze financiële bijdragen met zorg uitkiezen. Een leverancier heeft mij gevraagd om hem te sponsoren voor de marathon. Mag ik dit doen? Er komt een bedrijfsbeleid dat het maken van donaties en/of het sponsoren uit naam van de onderneming zal regelen. raag, voordat je afspraken maakt, je lijnmanager of de afdeling HR in welke mate je lokaal ondersteuning kunt geven en transparant dient te handelen. Ik ben vrijwilliger in een lokaal ziekenhuis en ik wil graag dat Belron hier meer bij betrokken is. Hoe pak ik dit aan? oordat je uit naam van Belron ook maar iets toezegt, moet je met je lijnmanager praten, hij/zij zal je uitleggen wat ons beleid is voor betrokkenheid als bedrijf en persoonlijk vrijwilligerswerk. Belron is voorstander van het ondersteuning bieden aan de gemeenschap en deelname aan goede doelen, maar het is belangrijk dat dit strookt met het Teruggeefbeleid van je business unit. Het kan zijn dat er mogelijkheden zijn voor verdere actie, maar je moet je wel realiseren dat we onze ondersteuning aan goede doelen moeten beperken, om zo beter gefocust te blijven op onze verrichtingen op dit gebied; en dat is geen gemakkelijke beslissing. Elkaar Omgaan 26 Teruggeven Elkaar Omgaan Teruggeven Elkaar Omgaan 27

16 nderen Omgaan Ons doel is onze klanten altijd weer tevreden te stellen. Onze reputatie en het realiseren van deze ambitie zijn in belangrijke mate afhankelijk van het vertrouwen dat anderen in onze professionele vaardigheden en in de kwaliteit van de door ons geleverde diensten hebben. Dit is gebaseerd op het vertrouwen dat ze in onze service, en in onze integriteit als wereldmerk hebben. De relatie met onze leveranciers vervult bovendien een sleutelrol in ons succes. Om onze klanten waarde te kunnen leveren, werken we nauw samen met verzekeraars. En als mondiaal bedrijf, beschikken we over een wereldwijde leverketen. Onze zakenpartners verwachten van ons dat we in alles eerlijk handelen, bij iedere zakelijk aspect. Dit door ons afgedwongen respect van onze partners speelt een cruciale rol bij Onze Manier van Werken. nderen Omgaan In dit deel richten we ons op het opbouwen en handhaven van onze reputatie. Een reputatie die gebaseerd is op onze directe service aan onze klanten en onze samenwerking met leveranciers en partners. 28 Health, safety & security Our Way of Working nderen Omgaan 29

17 Omgaan met Onze Klanten Integriteit, respect en vertrouwen staan bij de relaties die we met onze klanten onderhouden centraal. Het handhaven van de hoge kwaliteit van onze klantenservice is cruciaal voor Belron als we marktleider in onze sector en daarbuiten willen worden. In de omgang met onze klanten zullen we ons open en eerlijk tonen en we zullen dit ook in al onze besluitvorming zijn. We zullen voortdurend de vinger aan de pols houden om te weten te komen welk gevoel er bij de klanten leeft en hoe we ze een nog betere service kunnen leveren. En mensen die nu al uitblinken in het leveren van uitmuntende service zullen we in het zonnetje zetten en hun succes vieren. Wat we moeten doen: Er altijd professioneel uitzien en ook professioneel handelen. Ernaar streven om relaties met onze klanten op te bouwen en hun ervaring met Belron nog verder verbeteren. Op een eerlijke en aannemelijke manier met iedere klant communiceren, en niet misleidend overkomen. Ervoor zorgen dat onze klanten altijd goed op de hoogte zijn. lle vragen en verzoeken van klanten individueel afhandelen. Ik was onderweg naar een klus toen ik me bedacht dat ik mijn uniform was vergeten. Ik dacht dat het beter was om de klus te klaren en niet terug te rijden met het risico dat ik te laat zou zijn. Onze klanten waarderen en vertrouwen het merk Belron en jij bent tijdens werktijd de ambassadeur van het bedrijf. Je uniform geeft de klant het vertrouwen dat hij service van topkwaliteit mag verwachten en ook krijgt. We moeten daarom de tijd nemen om ieder klantcontact tot een superervaring te maken, en er professioneel uitzien is daar een belangrijk onderdeel van. Toen ik vorige week een voorruit aan het vervangen was, heb ik per ongeluk een kras op de BMW van de klant gemaakt. Wat moet ik doen? Eerlijkheid is altijd de beste weg, het maakt niet uit wat er is gebeurd. We geloven in open en eerlijk zijn en willen onze fouten toegeven. ertel het onmiddellijk aan je lijnmanager, hij/ zij zal je helpen de klant te informeren over het onfortuinlijke incident en de juiste maatregelen nemen. nderen Omgaan We zullen snel en op een positieve manier reageren op klachten, claims en verzoeken van klanten en we willen er alles aan doen om van een ontevreden klant onze grootste ambassadeur te maken. Onze partners alleen het door ons uitgevoerde werk in rekening brengen. Ons aansprakelijk tonen voor schade aan een voertuig waarvoor wij verantwoordelijk zijn. 30 Omgaan met Onze Klanten nderen Omgaan Omgaan met Onze Klanten nderen Omgaan 31

18 Kwaliteit van Onze Diensten & Producten Kwaliteit is van cruciaal belang als we de op vertrouwen gebaseerde relaties met onze klanten in stand willen houden. We hanteren strenge veiligheids- en kwaliteitsspecificaties voor alle ruiten die we kopen en produceren, en deze gelden ook voor de manier waarop we ze afleveren en plaatsen. We kopen onze ruiten en lijmen uitsluitend bij erkende leveranciers. Dit zijn in de meeste gevallen dezelfde leveranciers waarop ook voertuigfabrikanten wereldwijd standaard een beroep doen voor hun productie. Wat we moeten doen: Ons volledig inzetten om producten en service van topkwaliteit aan onze klanten te leveren. Iedere ruit grondig inspecteren voordat we deze plaatsen en controleren of het om een goedgekeurde ruit gaat die voorzien is van de benodigde wettelijke keurmerken en voldoet aan de veiligheidsnormen. Een voorinspectie uitvoeren van de auto, indien mogelijk, in aanwezigheid van de berijder zelf, om diens toestemming te krijgen. Is dit niet mogelijk, dan informeer je je manager over de aanwezigheid van eventuele schade voordat je aan de klus begint. Laat het onze branchemanager weten als de berijder niet aanwezig is. Ervoor zorgen dat we de juiste werkprocedures volgen en uitsluitend gebruik maken van goedgekeurd Belron materiaal, zoals beschreven staat in het Technische Handboek. Ik weet dat een van mijn collega s een paar stappen van de gestelde procedure heeft overgeslagen bij het vervangen van een autoruit. Ik weet ook wel dat de werkdruk deze maand bijzonder hoog was en dat we onder grote druk stonden om alle klussen te klaren. Maar, ik zit er toch wel mee. Moet ik dit met mijn manager bespreken? Komt mijn collega hierdoor in de problemen? Controles zijn niet voor niks in het leven geroepen. Ze zijn van doorslaggevend belang voor het leveren van kwaliteit en het waarborgen van de veiligheid van onze mensen en van die van onze klanten. We kunnen dan ook niet toestaan dat wie dan ook, daar laks mee omgaat. Je dient je lijnmanager hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Hij/zij zal deze zaak onderzoeken en afhandelen. We hebben een lading ruiten van een nieuwe leverancier ontvangen en ze voldoen volgens mij niet aan onze gebruikelijke productienormen. Waar moet ik precies op letten en met wie neem ik contact op als ik denk dat mijn vermoedens juist zijn? oordat we een ruit plaatsen dient deze altijd eerst te worden gecontroleerd. De lading moet worden gecontroleerd op de vereiste veiligheidsnormen en wettelijke keurmerken. ls deze ontbreken, voldoen de ruiten niet aan de door Belron gestelde eisen. Stel je lijnmanager onmiddellijk op de hoogte, zodra je twijfels hebt over de kwaliteit van onze producten. nderen Omgaan Het eigendom van de klant respecteren en alle benodigde maatregelen in acht nemen om dit te beschermen. Raadpleeg het Belron Technische Handboek voor een overzicht. 32 Kwaliteit van Onze Diensten & Producten nderen Omgaan Kwaliteit van Onze Diensten & Producten nderen Omgaan 33

19 Relaties met Onze Leveranciers & Partners De relatie met onze zakelijke partners is van doorslaggevend belang voor ons succes en wordt in belangrijke mate ondersteund door onze ethisch principes. We streven ernaar om professionele relaties te ontwikkelen met onze leveranciers. Zo kunnen we een kwaliteit- en efficiëntieniveau realiseren waar beide partijen baat bij hebben. We zullen onze leveranciers dan ook correct behandelen en relaties met ze opbouwen die zijn gebaseerd op vertrouwen, correcte omgangsvormen en snelheid. Onze zakenpartners verwachten ook van ons dat we op een eerlijke manier handelen en zaken met ze doen. Wat we moeten doen: Leveranciers kiezen op basis van een helder en eerlijk proces zonder vooroordelen of vriendjespolitiek. Leveranciers kiezen die de wet naleven en die zijn begaan met het welzijn van hun medewerkers, aannemers, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden. Ervoor zorgen dat de afgesproken inkoopvoorwaarden voor alle betrokken partijen helder zijn. Onze leveranciers volgens de afgesproken voorwaarden betalen en deze uitsluitend na voorafgaand overleg en toestemming wijzigen. De handelspraktijken van leveranciers controleren op kwaliteit en compatibiliteit met Onze Manier van Werken. Ons er bewust van zijn dat we relaties met leveranciers zullen beëindigen wanneer deze niet aan onze kwaliteitsnormen en/of handelswijze voldoen. Waarom hecht Belron er waarde aan te weten hoe andere bedrijven zakendoen? We zijn er verantwoordelijk voor dat alle aspecten van onze activiteiten op een ethische manier worden uitgevoerd en voldoen aan de normen die in Onze Manier van Werken beschreven staan, en dit geldt ook voor andere partijen waarmee we samenwerken. Deze verantwoordelijkheid wordt nog versterkt door ons basisprincipe van integriteit en het willen onderhouden van op vertrouwen gebaseerde relaties tussen Belron en onze leveranciers. Onze klanten zien ons als één bedrijf en het is dan ook belangrijk dat onze ethische gedragsnormen voor onze eigen activiteiten gelden, maar ook daarbuiten. Een leverancier heeft bij mij geklaagd over een late betaling van de facturen. Ik heb het contract erop nageslagen en hierin stond ons betalingsbeleid niet echt duidelijk vermeld. Zijn onze betalingsregelingen conform de in de bedrijfstak geldende normen, en hoe en waar vind ik informatie die mij helpt dit beleid aan deze leverancier uit te leggen? lle Belron betalingsregels en -beleid worden door de inkoopafdeling en het senior management beheerd. Je dient het contract van deze leverancier met je manager te bespreken en een discussie aangaan met de verantwoordelijke manager van de afdeling Inkoop of Financiën over de binnen het bedrijf geldende regels. nderen Omgaan Indien mogelijk, de voorkeur geven aan leveranciers die niet alleen aan onze leveringseisen voldoen, maar die ook kunnen aantonen dat ze een verantwoord beleid hanteren op het gebied van sociale- en milieuzaken en hoge ethische gedragsnormen hoog in het vaandel hebben staan. De informatie die we met onze leveranciers uitwisselen als vertrouwelijk behandelen. 34 Relaties met Onze Leveranciers & Partners nderen Omgaan Relaties met Onze Leveranciers & Partners nderen Omgaan 35

20 Gegevensbeveiliging We hebben allemaal recht op privacy en we moeten erop kunnen vertrouwen dat we als bedrijf dit recht niet zullen schenden. Het door ons openbaar maken van persoonlijke gegevens zou onze activiteiten mogelijk kunnen schaden. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om op een vertrouwelijke manier om te gaan met gegevens van klanten, medewerkers, leveranciers en de onderneming. Dit geldt ook voor informatie die we van onze zakenpartners hebben ontvangen. En ook voor alle gegevens en vertrouwelijke informatie in contracten met een geheimhoudingsplicht. We dienen ons hier allemaal terdege van bewust te zijn en de geldende regels, richtlijnen en wetgeving voor gegevensbescherming en privacy naleven. Wat we moeten doen: lles mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van klant-, werknemers-, leveranciers- en bedrijfsgegevens, en het recht op privacy te waarborgen. lle persoonlijke informatie die we hebben verzameld tijdens het zakendoen vertrouwelijk behandelen, ervoor zorgen dat deze op een veilige plek wordt bewaard, en alleen toegankelijk is voor diegenen die deze voor erkende, zakelijke doeleinden nodig hebben. De beleids- en procedureregels voor beveiliging, gebruik, beheer, verwijdering en opslag van gegevens in acht nemen. We moeten ons allemaal aan deze procedures houden. Mijn collega herstelt thuis van een operatie en ik wil hem graag een beterschapcadeau sturen. Maar de afdeling Personeelszaken weigert zijn privé-adres te geven, ze beroepen zich op de wet op de gegevensbescherming. Maar hier kan toch geen sprake zijn van inbreuk op deze wet, ik ben immers een vriend en collega? De afdeling Personeelszaken handelt juist door het privé-adres niet te geven. We doen er alles aan om vertrouwelijk met medewerkergegevens om te gaan en hun recht op privacy te respecteren. Dergelijke informatie is beveiligd en wordt uitsluitend verstrekt aan diegenen die dit nodig hebben voor specifieke, zakelijke doeleinden. Geef het cadeau af bij Personeelszaken en vraag hen het namens jou naar je collega te sturen. Laatst zag ik een laptop in de kantine die door iemand leek achtergelaten? an wie had ik dit moeten rapporteren? Computers bevatten gevoelige gegevens, zowel persoonlijk als bedrijfsmatig, en er dient daarom altijd op een veilige manier mee te worden omgegaan. ls het duidelijk was wie de eigenaar van de computer is, had je de eigenaar erop moeten aanspreken dat hij/zij deze was vergeten. In alle andere gevallen, dien je dit bij je lijnmanager of Personeelszaken te melden. ls je mogelijk vertrouwelijke informatie op het computerscherm hebt gezien, ben je verplicht dit als vertrouwelijke informatie te behandelen en geheim te houden. nderen Omgaan Persoonsgegevens mogen alleen voor zakelijke doeleinden door Belron worden gebruikt en mogen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs nodig is. Ons realiseren dat gegevensbescherming en privacy in sommige landen bij wet is geregeld en dat niet-naleving hiervan kan leiden tot strafrechtelijk onderzoek naar individuen en Belron. Neem je verantwoordelijkheid bij het opslaan van klant-, werknemer-, of bedrijfsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn of waartoe wij toegang hebben. 36 Gegevensbeveiliging nderen Omgaan Gegevensbeveiliging nderen Omgaan 37

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie