Interconfessionele Scholengemeenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interconfessionele Scholengemeenschap"

Transcriptie

1 Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen vanuit het decanaat 10 Overgangsnormen 18 Contact ouders 24 Jaaragenda Tellen Mijn Maartensdagen zijn geteld. Dit is het laatste magazine waar ik verantwoordelijk voor ben. Van de 33 jaren in het onderwijs heb ik 30 schoolfoto s van het Maartens op een rijtje en ontelbaar veel bijzondere herinneringen aan veelbelovende leerlingen en bevlogen docenten. Velen heb ik zien groeien en bloeien op onze school en daar ben ik trots op. Het laatste jaar op school heb ik trouwens voornamelijk moeten besteden aan tellen. De inspectie nam zich voor om de scholen goed aan te pakken. Het moest afgelopen zijn met zoveel lesuitval terwijl vele instituten talrijke euro s op de bank hielden. Daar is iets voor te zeggen, als je het zo bekijkt. In werkelijkheid blijkt het voldoen aan de eisen geen sinecure, zeker niet als je niet bij de groep hoort die nog een paar miljoen achter de hand heeft. Toch zijn we een gezegende school met slimme leerlingen. Iedereen spreekt Nederlands en de meesten komen uit een bovengemiddeld goed nest. Onze doorstroom van klas 1 tot 6 en de examenresultaten zijn de laatste jaren steeds beter geworden, ook al gaven we niet altijd voldoende lessen. Vele leerlingen grijpen met beide handen de vele extra activiteiten aan die we bieden en leren ook daar heel veel van. Met bewondering heb ik gezien hoe leerlingen sollicitatiegesprekken voeren, hoe verantwoordelijk ze zich opstellen in de leerlingenraad, met hoeveel zorg de technische commissie altijd paraat is bij speciale optredens. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen veel leren van de educatieve reizen die ze in schoolverband maken. Een uitzonderlijke kans is het microkredietenproject van Cordaid dat leerlingen zelfs in de gelegenheid stelt om naar de Filippijnen te gaan. Meer hierover leest u in dit nummer. Wat is er allemaal nodig om voor de gehele onderbouw het Maartensfeest van de grond te trekken? Weer zijn er boeiende workshops om de schooltraditie op 11 november in ere te houden. Dat lukt mede dankzij de leerlingen van de Ronde Tafel, ons theaterbureau. Sterre Streekstra (Engels), Arianne Blik (Nederlands) en Robbert Zuiderveen (aardrijkskunde) Leren door werkelijk te doen geeft een extra dimensie. Zou het beter voor de ontwikkeling van de leerlingen zijn als we dit allemaal afschaffen omdat we dan misschien makkelijker net genoeg lessen kunnen programmeren? Ik zou graag met ouders in debat gaan over dit onderwerp. Dit alles neemt niet weg dat de lessen de basis blijven vormen van ons dagelijks onderwijs. Lessen moeten goed zijn, steeds beter en afgestemd op de leerling van vandaag. Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de didactiek op het Maartens. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen beter leren? In elk team wordt gewerkt aan onderwijsverbetering voor de eigen groep leerlingen. Het wordt tijd voor een slotwoordje. Ik wens iedereen de kunst van het tellen van de zegeningen toe. Zie hoe relatief in Nederland de meeste problemen zijn. Verbreed je blik, dat heeft mij altijd geholpen. Het leven wordt er kleuriger van, zelfs bij alle perikelen rondom de dorre sommen van de onderwijstijd! Aagje Verkerk, redactie

2 Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn: literatuur + reizen + kinderboeken + regionalia + gezondheid + zingeving Rijksstraatweg BH Haren + tel. (050) Wanneer het minder goed gaat op school Wacht dan niet tot het te laat is! Studietijden: maandag t/m vrijdag van uur Inlichtingen: F.H. Stavast tel.: Meerweg 60 fax: JJ Haren Aangesloten bij de landelijke vereniging Studiebegeleidingsinstituten-LVSI Alfa - college Doe waar jij goed in bent! Laat je talent groeien Meer informatie? (0800-beltalent)

3 MaartensMagazine College Inhoud nr.2 december 2007 Redactie o.a. Mw. A.S. Verkerk dhr. P.C. Jager Mw. H.L.M. Kruger Dhr. J. v. Geffen Vormgeving Fontijn & Partners, Smilde Postbus 12, 9422 ZG Fotografie o.a. Paul Meek Aagje Verkerk Jan Wicher Wildeboer Druk Giethoorn, Meppel Maartenscollege Postbus HC Groningen telefoon: fax: Bezoekadres Hemmenlaan 2, Haren Tijd voor onderwijs 2 Dank... dank... dank 3 Vakanties 2007 t/m Vertrek Ronald Snaterse 3 Interview nieuwe docenten 4 Xplore met Havo 5 de Filippijnen 5 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Het Maartenscollege doet mee aan de zonnebootrace 8 Maartens stap in de maatschappij 9 Programmeercursus voor leerlingen 9 Lesuitval 10 Mededelingen vanuit het decanaat 10 Brand Meester 11 Activiteiten Klassieke Talen 12 Design Technology 12 Aardrijkskunde in de vernieuwde tweede fase 13 Surveillance bij de examens 13 In Memoriam: Rudi Voordes 15 DP Graduation Ceremony 15 International Baccalaureate Diploma Programme 16 Fast Lane English; een vwo keuzevak 17 Overgangsnormen onderbouw 18 Overgangsnormen tweede fase 22 Contactouders 24 Jaaragenda

4 Tijd voor onderwijs De laatste maanden verschijnen geregeld (verontruste) verhalen over de kwaliteit van het onderwijs. Zo zouden leerlingen op de basisschool onvoldoende kennis meekrijgen om een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Leraren in het basisonderwijs presteren onder de maat en een groot deel van de studenten op de Pabo slaagt niet voor de toets die zich richt op het minimumniveau waar het rekenen en taal betreft. Maar ook het voortgezet onderwijs ontkomt niet aan de kritiek. Hier wordt, volgens de critici, geen echte kennis meer gevraagd. Leerlingen leren nog maar een fractie van wat voorheen als basiskennis werd verondersteld in een studiehuis waar het slecht toeven is. Te weinig inhoud, te veel vorm De Tweede Kamer heeft inmiddels een onderzoek gelast. Daarvoor neemt de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van de PvdA er Dijsselbloem de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs onder de loep. Onderzocht wordt hoe het zo ver heeft kunnen komen, van de basisvorming via het studiehuis naar het nieuwe leren. Via werkbezoeken en openbare hoorzittingen hoopt de commissie een oordeel te kunnen geven over nut en noodzaak van de verschillende nieuwe onderwijsmethodes die de afgelopen twintig jaar zijn ingevoerd. Naar verwachting zal de commissie een hard oordeel vellen over kennis en inhoud van het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen te weinig presteren en onvoldoende in staat blijken te zijn om zelf hun studie in te richten. De adviezen van de commissie worden aan het begin van 2008 verwacht. Onderwijstijd Vooruitlopend op de resultaten van de parlementaire commissie heeft de minister de teugels aangehaald. Aangespoord door de Tweede Kamer heeft hij geëist dat er voldoende contacttijd is voor leerlingen. Voor leerlingen in de eerste drie leerjaren betekent dit ten minste 1040 klokuren op jaarbasis, voor de hogerejaars een minimum van 1000 klokuren en voor de examenkandidaten 700 klokuren per jaar. Daarmee is, volgens de minister, de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. In de praktijk betekent dit dat scholen worden verplicht om gedurende het hele schooljaar volle weken onderwijs te verzorgen met ongeveer 34 lessen van 45 minuten per week. De inspectie ziet toe op de uitvoering hiervan. Daarbij wordt per school minutieus de geprogrammeerde en de gerealiseerde onderwijstijd berekend; in de onderbouw per klas, in de bovenbouw per leerling. Proefwerken worden daarbij deels als onderwijstijd meegerekend. Excursies, introductieprogramma s en culturele activiteiten tellen slechts ten dele mee. Het spreekt vanzelf dat nascholing voor docenten, rapportvergaderingen of het bespreken van leerlingen niet mag leiden tot lesuitval. Wanneer, om welke reden dan ook, lessen uitvallen moet dit aantal door de school worden ingelopen. Daarvoor moeten in veel gevallen kunststukjes worden uitgehaald zoals het programmeren van extra onderwijstijd om eventuele uitval te compenseren. Dat leidt tot extra kosten voor de scholen en tot bijzondere maatregelen zoals het schrappen van tijdrovende leerlingactiviteiten, of het programmeren van tussenuren in de studiezaal waar onder toezicht kan worden gestudeerd. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt slechts een klein aantal scholen in staat de verplichte norm te realiseren. Slechts één op de vijftien scholen kan aan de eisen van het ministerie voldoen. Om de maatregelen kracht bij te zetten zijn in oktober de eerste scholen beboet, waaronder het Maartens. Hierover hebben we u onlangs uitgebreid geïnformeerd. Kwalitijd De meeste scholen hebben problemen met dit strakke regime. Het zorgt voor een flinke bureaucratisering omdat alle activiteiten moeten worden omgerekend naar onderwijstijd. Daarnaast is er voor een flink aantal leuke zaken minder ruimte. Het enige positieve aan deze maatregelen is dat scholen nog kritischer zijn gaan kijken naar het onderwijsaanbod, naar de jaarprogrammering en naar de invulling van hun excursies. Dat alles om lesuitval te voorkomen. Het spreekt vanzelf dat leerlingen voldoende onderwijs moeten krijgen. Voldoende lessen om hun kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen. Maar er is meer Meer onderwijstijd leidt niet direct tot betere kwaliteit. Kwaliteit is meer dan lesuren alleen. Het gaat er vooral om wat de school en de docenten van het onderwijs weten te maken. Het gaat om goede lessen, inspirerend onderwijs en uitdagend contact met leerlingen, om docenten die in staat zijn leerlingen te boeien en te stimuleren, om ze belangstelling bij te brengen voor het vak dat ze geven. Onderwijs dat bij blijft en waar je als leerling echt iets van leert. In een gelukkige klas worden verhalen verteld, grappen gemaakt en soms donderpreken afgestoken. Er vliegen ideeën over en weer, en argumenten. Zo leren leerlingen iets, van de leraar en van elkaar. Je ontdekt als leerling hoe de wereld in elkaar steekt, waar je goed in bent en wat de moeite waard is om te doen. In een goede les word je als leerling opgemerkt, bevestigd in je bestaan. Ook leerlingen die zelf denken dat ze minder kunnen, worden hier niet met hun neus op de feiten gedrukt, maar aangemoedigd. Daarnaast wil een school als het Maartens voldoende ruimte hebben om meer te kunnen doen dan lesgeven alleen ruimte om leuke, interessante, culturele, sportieve of bijzondere activiteiten in te kunnen plannen die de school een eigen kleur geven Kwaliteit is meer dan onderwijstijd alleen. Kees Torreman, rector 2

5 Dank dank dank! Om een aantal redenen is dit nummer van het MaartensMagazine een bijzonder nummer. Eén daarvan is dat het de laatste editie is van onze eindredacteur, Aagje Verkerk. Aagje vertrekt op 1 januari a.s. als conrector van de school én als onvolprezen eindredacteur van het magazine dat vijf maal per jaar bij u op de deurmat valt. We zullen Aagje en haar redactioneel commentaar (op de voorpagina) missen Namens ons allen wil ik Aagje bedanken voor het vele werk van zeven jaargangen MaartensMagazine! 1978 Kees Torreman rector Rectificatie vakantie mei 2008 Schooljaar 2007/2008 regio Noord Vakantie Week Adviesdata Herfst 42 13/10 t/m 21/10/2007 Kerst /12 t/m 06/01/2008 Voorjaar 9 23/02 t/m 03/03/2008 Mei 18 26/04 t/m 12/05/2008 Zomer 28/06 t/m 17/08/2008 Schooljaar 2008/2009 regio Noord (voorlopige data) Vakantie Week Adviesdata Herfst 42 18/10 t/m 26/10/2008 Kerst /12 t/m 04/01/2009 Voorjaar 9 14/02 t/m 22/02/2009 Mei 18 26/04 t/m 05/05/2009 Zomer 04/07 t/m 23/08/2009 Vertrek Ronald Snaterse Per 1 februari 2008 gaat onze locatiedirecteur, Ronald Snaterse, de school verlaten. Hij heeft een benoeming aanvaard als rector van t Atrium in Amersfoort een scholengemeenschap voor Tweetalig VWO, Atheneum, Havo, Mavo en sportklassen. De school maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort die acht scholen voor voortgezet onderwijs beheert. We feliciteren Ronald met deze benoeming en wensen hem een hele goede toekomst in het Amersfoortse! Op korte termijn zal worden voorzien in de opvolging van Ronald; de directie buigt zich op dit moment over de verschillende scenario s. In het volgende MaartensMagazine hoop ik daarover meer te kunnen meedelen. Kees Torreman rector 3

6 Interview nieuwe docenten Dit jaar is er weer een aantal nieuwe leraren het schoolgebouw ingeslopen. Onder hen bevindt zich ook een deel heel jonge leraren, sommigen pas net afgestudeerd (zie foto voorpagina). Hoe is het voor hen als jonkies tussen de oude rotten in het vak? En kunnen ze de leerlingen eigenlijk al wel aan? Ik praatte hierover met Sterre Streekstra, Arianne Blik en Robbert Zuiderveen. Sterre Streekstra, 27 jaar, geeft sinds dit jaar Engels. Ze is de opvolgster van meneer Molendijk, van wie ze vroeger zelf nog les heeft gehad op het Maartenscollege. Arianne Blik, 25 jaar, is lerares Nederlands. Haar vwo-examen deed ze in 2000, wat dus eigenlijk nog niet zo lang geleden is! Robbert Zuiderveen is nog maar 23 jaar en geeft aardrijkskunde. Hij is ondertussen ook nog bezig met zijn studie aardrijkskunde. Merken jullie dat er sprake is van een generatiekloof tussen jullie als jonge mensen, en de wat oudere leraren die hier rondlopen? Voor Sterre is deze vraag wel van toepassing. Soms drinkt ze nu koffie met leraren van wie ze vroeger zelf nog les heeft gehad! Ze voelt zich wel een jonkie tussen hen, maar dat bedoelt ze niet negatief. Ze ervaart veel steun en interesse van de oudere leraren. Arianne werkte hiervoor op het Werkmancollege in een veel jonger team, maar ze merkt eigenlijk geen verschil als het om leeftijd gaat. Ze benadrukt dat de sfeer hier ontzettend goed is. Hetzelfde geldt voor Robbert. En hoe is het om voor de klas te staan? Hebben jullie wel overwicht op de leerlingen? Sterre: Ik had zelf altijd het idee dat ik nog wel een beetje weet wat mijn leerlingen bezighoudt, en dat mijn interesses niet zoveel van die van hen verschillen. Soms kom ik leerlingen tegen op de hockeyclub! Maar de leerlingen zien dat misschien toch anders, ik merk dat ze mij wel echt als lerares zien, terwijl ik ook gewoon een mens ben! Of ik ook overwicht heb? Ja wel redelijk volgens mij. Ze proberen me soms wel uit hoor, haha. Arianne: Ik vind de band tussen de klas en mij erg belangrijk, er moet een goeie sfeer zijn. Dat lukt naar mijn idee ook, en ik heb niet het idee dat ze me als heel jong en onervaren zien. Wat moet gebeuren, gebeurt ook. Robbert, lachend: Ze zijn soms wel erg los en open. Dan vertellen ze iets, waarvan ik denk hey, is het slim om dit te vertellen? Ik ben je leraar hoor! Beetje cliché vraag, maar hebben jullie eigenlijk altijd al leraar willen worden? Sterre beantwoordt deze vraag met een volmondig ja : ze speelde vroeger ook altijd al schooltje. Arianne is erfelijk belast, haar beide ouders zitten ook in het onderwijs. Zelf wilde ze eerst journalist worden, ging toen Nederlands studeren en is gaandeweg lerares geworden. Toen ik deze vraag aan Robbert stelde, gaf dat het gesprek wel een heel andere wending. Leraar? Ik was altijd degene die hard riep géén leraar te willen worden! Ik wilde altijd muzikant worden. Ja, nu eigenlijk nog steeds! Muziek! Stiekem dwaalden we eventjes af van het lerarenonderwerp, dat mij, tijdens mijn derde interview, inmiddels ook wel een beetje mijn neus uitkwam. Terug naar de vraag. Waarom ik dan hier ben als leraar? Tja ik studeerde eerst media èn entertainment management, maar dat was toch niet echt wat ik wilde. Toen ben ik maar aardrijkskunde gaan studeren, omdat ik daar op school altijd al goed in was. Ik heb al een paar stages gelopen op scholen, en ik zag de vacature van het Maartenscollege. Het is de ideale baan, voor mij als student! Even wat anders. Maar of ik altijd leraar blijf dat weet ik niet hoor. Misschien ga ik uiteindelijk toch nog wel wat met muziek doen! Wat is nou de ideale leerling? En de ideale leraar? Arianne: De ideale leraar moet duidelijkheid en structuur bieden. Daar hebben de leerlingen het meeste aan, volgens mij. En het is belangrijk dat je je leraar kan vertrouwen. Een ideale leerling is eerlijk en oprecht, en kan zich inleven in de omgeving. Wat dan de beste manier is om een ongehoorzame leerling te straffen? Ik had vroeger een leraar die er een hele show van maakte als hij er iemand uitstuurde. Hij deed dat op een humoristische manier, maar wel zó dat diegene waar het om ging zich wat ongemakkelijk voelde. Dus straffen met een grapje! Ook Robbert houdt wel van grapjes. Soms is het eindelijk stil, en dan maakt een leerling zo n hele droge opmerking. Dan moet ik erg mijn best doen om niet zelf in lachen uit te barsten! Maar ja, als ik wil dat het ook stil blijft Opvallend was, dat in alle gesprekken naar voren kwam dat een leraar ook maar een gewoon mens is. Vroeger zag ik een leraar zelf echt niet als een mens, zegt Robbert, maar nu ik het zelf ben, hoop ik dat de leerlingen dat een keer anders gaan zien! Nou, naar mijn idee heb ik wel met drie echte mensen gepraat, die me nog veel meer te vertellen hadden. Helaas past dat lang niet allemaal in dit artikel. Eigen vragen kunnen jullie misschien zelf stellen, als jullie de planning van deze leraren eens lekker omver willen gooien! Vinden ze vast niet erg. Marinke Kerkhoff, V6L 4

7 Xplore met HAVO 5 de Filippijnen! Wat is de link tussen Hare Koninklijke Hoogheid prinses Maxima, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, de Bengalese Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2006, Muhammad Yunus en een twintigtal HAVO 5-leerlingen van het Maartens? Hét microkrediet! Maxima is immers lid van de Expertgroep voor Microkredieten van de Verenigde Naties. En toen Yunus de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (omdat zijn bank al jarenlang gunstige leningen aan de armen verstrekt), maakte het Noorse Comité het belang tussen vrede en armoede duidelijk. Het microkrediet is hot en biedt kansarmen een ontsnapping uit hun vicieuze cirkel van armoede. De economiedocenten op het Maartens haken in op deze maatschappelijke ontwikkeling. Een onderneming vol zenuwslopende omzwervingen Tot nu toe kende de havo geen traditie van buitenlandse onderzoeksstages in het examenjaar. Maar een documentaire over microkrediet bracht economiedocent Karel Karsten en collega s (Ineke van den Berg en Marc Spieringhs) ertoe om met hun leerlingen tot actie over te gaan. Na maandenlange, zenuwslopende, ambtelijke en administratieve omzwervingen via Afrika en India hebben de leerlingen uiteindelijk voor de Filippijnen het groene licht (en beter nog: de maximale financiering van euro) van minister Koenders gekregen om ter plekke de werking van het microkrediet te gaan bestuderen. De aanhouder heeft gewonnen. Geheel in de traditie van het microkrediet, waarbij het begrip doorzettingsvermogen een cruciale rol speelt. Zo n veertien uur vliegen hiervandaan, op 8 februari van het nieuwe jaar, start hun microkredietavontuur in de Filippijnse hoofdstad Manilla. Dan gaan de 22 leerlingen van het Maatschappijteam van havo 5 en hun vier begeleiders twee weken lang in de hitte deze uitdaging aan. Dat ze dat heel gemotiveerd en goed voorbereid gaan doen, blijkt wel uit hun enthousiaste verhalen en die van begeleider/economiedocent Karel Karsten. De laatste is overigens al sinds een kleine twintig jaar een doorgewinterde Afrikareiziger. Ervaringen die ook bij deze reis zeker goed van pas komen. hebben het jaar 2005 zelfs uitgeroepen tot Het Jaar van het Microkrediet. Het krijgen van een krediet van slechts een paar tientjes kan namelijk al het verschil maken tussen in armoede leven of het starten van je eigen bedrijfje of handeltje. Als de ontvanger van het microkrediet daarnaast ook verstandig met de nieuwe inkomsten omspringt, zie je ingrijpende veranderingen: huis met water en elektriciteit, scholing voor de kinderen en bijvoorbeeld toegang tot gezondheidszorg. Secundaire, maar heel belangrijke effecten die je hier in het Westen niet zult zien, maar op de Filippijnen wel! Genoeg redenen dus om naar Manilla af te reizen. Ambassadeurs in de dop De groep wordt dus gefinancierd door het jongeren subsidieprogramma Xplore van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier kunnen jongeren uitwisselingen opzetten en stage lopen in ontwikkelingslanden. Niet alleen om zelf te zien hoe het er daar aan toe gaat, maar zeker ook om die boodschap door te geven aan zoveel mogelijk andere Nederlanders. Zo hebben de leerlingen zich verplicht om bij terugkomst in Nederland ambassadeurs voor het microkrediet te worden. Ze hebben zich hierbij ten doel gesteld om ieder minimaal 150 mensen in vrienden- of familiekring, bedrijven of organisaties aan te spreken om zo hun ervaringen en het begrip microkrediet over te brengen. Dan bereik je dus al mooi 22 maal 150 is 3300 personen. Ook hebben ze al voor ruim 600 toehoorders op school een presentatie gegeven en rozen en ijsjes verkocht. En er staan nog veel meer promotionele acties op de rol. Hoop door zelfhulp Xplore werkt via een partnerorganisatie en die heeft het Maartens gevonden in Cordaid. Deze Nederlandse ontwikkelingsorganisatie zet zich al negentig jaar in voor wereldwijde economische en sociale rechtvaardigheid. Sinds tien jaar doet ze dit door het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. Het geven van krediet gebeurt via zogenoemde Micro Finance Institutes (MFI s), banken met een sociaal oogmerk. Cordaid heeft op haar beurt weer voor contacten gezorgd met lokale Filippijnse MFI-partnerorganisaties als bijvoorbeeld ASHI. Deze instelling met bijna 8000 klanten geeft leningen aan kleine bedrijven als winkels, naaiateliers, mandenvlechters, pottenbakkers en bakkerijen. Ook leningen voor studiedoeleinden en het verbeteren van Wat is microkrediet? Enthousiast vertelt een afvaardiging van de groep dat microkrediet staat voor kleine leningen, gegeven aan mensen die niet bij gewone banken terecht kunnen omdat ze te arm zijn. De Verenigde Naties 5

8 huizen zijn mogelijk. Het motto van ASHI is: hoop door zelfhulp. Door eenheid, discipline, hard werken en doorzettingsvermogen krijgen de cliënten de kracht om hun armoede te ontstijgen. Voorbereiding, profielwerkstuk en presentatie Voordat de leerlingen aan dit project mee mochten doen, moest een sollicitatiebrief met grondige motivatie geschreven worden. Iedereen was dóór! Nadat er elf paren gevormd waren, werden vervolgens de taken verdeeld: het ene paar reisde af naar Den Haag achter subsidies en organisaties aan, het andere zocht informatie of schreef promotiemateriaal en weer andere paren bezochten ontwikkelingsorganisaties of waren bezig met het bedenken en regelen van sponsoractiviteiten. Er wordt serieus aangepakt want het microkrediet op de Filippijnen staat voor elke leerling centraal in zijn of haar verplichte profielwerkstuk voor het eindexamen. Het grootste deel hiervan kan thuis voorbereid en uitgewerkt worden. De rest zal door middel van ouderwets veldwerk ter plaatse ingevuld moeten worden. De hier verzamelde gegevens zullen goed van pas komen bij het te presenteren werkstuk. Het logeren bij gastgezinnen is al een spannende onderneming op zich. Sommigen missen nu al de Hollandse pot, hun lekkere ligbad of het eigen zachte bedje. Ook ligt er heimwee op de loer. In de Filippijnen laten ze natuurlijk de deelnemers aan microkredietprojecten zelf aan het woord en ook hun kinderen. Hoe ervaren zij het feit dat hun moeder microkrediet krijgt? Krijgen zij daardoor betere kansen? Gaan zij misschien later zelf ook microkrediet aanvragen? Misschien verandert de verhouding tussen man en vrouw wel als de vrouw geld heeft. En hoe zit het eigenlijk met de corruptie in de Filippijnen? Misschien moet een startend bedrijfje wel smeergeld betalen om klanten binnen te krijgen? Allemaal onderzoeksvragen waarvan ze nu al nieuwsgierig zijn naar de antwoorden. Krediet opbouwen door Slum Cinema Ze stellen niet alleen vragen. Ze willen ook heel duidelijk ter plekke zelf wat doen. Zelf iets uit hun handen laten Hoeveel mensen gebruiken microkrediet? Wereldwijd zijn er ruim 92 miljoen actieve microkredietgebruikers oftewel cliënten. Microkredieten worden doorgaans niet verstrekt aan individuen maar aan groepen, waarbij de groepsleden voor elkaar garant staan. Als één persoon niet terugbetaalt, krijgt de hele groep geen krediet meer. Op deze manier wordt 95 procent van de leningen terugbetaald. Ook de resultaten zijn navenant want 20 tot 40 procent van de microbedrijfjes in de Filippijnen groeit uit tot een volwaardige onderneming. Ruim 70 procent van de wereldbevolking moet van minder dan één dollar per dag rondkomen. Vier van de vijf cliënten zijn vrouw. Anders dan bij veel normale banken, zijn de meeste cliënten van een MFI vrouw. Vrouwen zijn vaak goede armoedebestrijders en blijken betrouwbare terugbetalers. Uitgaande van een gezinsomvang van vijf personen, profiteren indirect 13 miljoen mensen (14 procent van de bevolking) in de Filippijnen van microkrediet! Wereldwijd zijn dat zelfs 460 miljoen mensen en dat is bijna 8 procent van de wereldbevolking! (Bron: Bomen tot in de hemel; Hoe microkrediet kansarme mensen tot ondernemers maakt, Jos van Beurden redacteur, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van directeur Karel van Eerd van de Jumbo supermarkten. Jumbo hoopt zo aandacht en geld voor microkrediet te krijgen.) komen. Ze willen een slum cinema gaan opzetten. Dat moet in twee weken te realiseren zijn. Het concept van deze eenvoudige bouw-het-zelf bioscoop is helder: met materialen die ter plaatse voorradig zijn (bijvoorbeeld landbouwplastic) bouw je met zijn allen een bioscoopje. Dit idee is afkomstig van de Nederlander Gerart Buerters en heeft als doel om door films/video s objectieve informatie te verstrekken aan veelal jonge, arme mensen. Aangezien er veel analfabeten zijn, is dit een makkelijke manier waarop informatie gegeven kan worden. Voordat de leerlingen op reis gaan, maken ze zelf video s over het leven in Nederland zodat ze meteen iets van hun eigen cultuur kunnen laten zien. Zo bouwen de Nederlandse leerlingen hopelijk ook nog eens krediet op voor de Nederlandse samenleving. Reik elkaar de hand! Er moet natuurlijk nog veel geregeld worden. En dat vlak vóór de eindexamens. Maar ja, zo n mooie kans kún je gewoonweg niet laten lopen. In sommige gevallen valt het echter niet mee om betrokken ouders hiervan te overtuigen of gerust te stellen dat alles wel goed komt. Gelukkig gaat de broer van Karel Karsten, Jaap, ook mee als begeleider. En die kan bogen op jarenlange ervaring als tropenarts in Afrika en tevens is hij altijd handig en erg geruststellend kinderarts en oud-leerling van het Maartens. Wat wil je nog meer? Bent u er inmiddels van overtuigd dat microkrediet hot is en dat de tijd rijp is om hart en portemonnee in actie te laten komen? Leef u dan uit op rekeningnummer , te Dokkum, t.a.v. Both Sides Now! Als tegenprestatie doen de leerlingen een handreiking naar u. Zo kunt u advertentieruimte krijgen op hun actuele en informatieve website, waarop ook hun reisprogramma vermeld staat: Of u kunt zich alvast gaan verheugen op een presentatie die ze over het project komen geven voor uw bedrijf of familie. Misschien ziet u liever uw (bedrijfs)naam op de slum cinema? Het is allemaal mogelijk inclusief een DVD van de reis. Mocht u zich afvragen wat de afkorting HAVO ook alweer betekent: HArt Voor Ondernemen?! Marloes van Slobbe ouder 6

9 De Ronde Tafel Ronde tafels heb je overal: robuuste Zweedse bij Ikea, kleine in frisse kleuren bij de Hema en kunststof exemplaren bij het tuincentrum. Maar de Ronde Tafel van onze school: zo is er maar één. Even voorstellen: wij zijn namelijk niet zomaar een meubelstuk: wij vormen hét evenementenbureau van de school. De Enige Echte Ronde Tafel bestaat uit een tiental creatieve leerlingen uit verschillende leerjaren en enkele, zeker zo creatieve, leraren. Wij vinden het belangrijk en beleven er plezier aan om zoveel mogelijk leuke en vernieuwende evenementen te organiseren voor de leerlingen van onze school. Een groot deel van onze projecten heeft tot doel een laagdrempelig podium te bieden aan leerlingen die iets met kunst doen en dit graag willen laten zien. Wij zijn er trots op dat het Maartenscollege de titel cultuurschool draagt en dit willen we dan ook graag zo houden. Van disco s tot monologenwedstrijden, van theateravonden tot de workshops van 11 november, het staat allemaal op onze kalender. Wat natuurlijk niet uitsluit dat er halverwege het jaar, als er nog iets aan onze denktank mocht ontspringen, nog een activiteit tussen sluipt. Zo spoken er nog ideeën rond voor een Danswedstrijd, een al eerder beproefde succesformule, en een filmavond. Ook als ons iets gevraagd wordt, desnoods last-minute, staan we als echte flexwerkers gelijk klaar om onze handen uit de mouwen te steken. Zo hielpen we bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de presentatie van de Ieper-reis van havo 3 ook achter de schermen op rolletjes liep. Het principe van de Ronde Tafel is gebaseerd op de mythe van de gelijk getitelde tafel van Koning Arthur. Door de ronde vorm zat niemand aan het hoofd en had iedereen evenveel in te brengen. En zo werkt het ook bij ons; alle leden hebben evenveel te zeggen, leraren en leerlingen. We zijn een gevarieerde groep en juist omdat we zo verschillen, vullen we elkaar prima aan. En dat merk je ook in ons programma: het is gevarieerd en er zit voor iedereen wel iets bij: De disco s voor de eerste- en tweedeklassers die van dansen, muziek en vooral veel gezelligheid houden Eigenwijs voor iedereen die eigen werk heeft en er niet voor schuwt dit op een gezellige avond in een intieme sfeer te presenteren Open Podium voor alle leerlingen die op twee geweldige avonden in december aan een groot publiek willen laten zien wat ze kunnen op het gebied van muziek, cabaret, toneel, dans en zang De Monologenwedstrijd voor alle schrijvers en schrijfsters die met hun monoloog natuurlijk de jury willen overdonderen, maar vooral ook willen méédoen aan een bijzondere avond De optredens van onze eigen theatergroep Nokid voor alle toneelliefhebbers die deze school herbergt Ook deze keer zijn we weer van plan er een geweldig jaar van te maken. Kijk op de kalender voor de precieze data van onze projecten (uiteraard onder voorbehoud). Dat u bij de disco s zult worden geweerd, dat hoeven we u niet uit te leggen. Verder bent u natuurlijk altijd meer dan welkom! Niké Wentholt, namens De Ronde Tafel 9 november Maartensfeest Workshops / s avonds presentatie 30 november Sinterklaas disco klas 1+2 en MYP december Open podium 19 december Open podium 1 januari 2 februari Open Avond / Open dag 7 februari Disco klas 1+2 en MYP maart Eigenwijs 18 april Monologenwedstrijd (onder- en bovenbouw) 28 mei Première toneel Nokid 29 mei Voorstellingen toneel Nokid 30 mei Voorstellingen toneel Nokid midden juni Laatste disco Schoolpublicaties Het Maartenscollege verzorgt verschillende uitgaven met informatie over de school. het Maartens Magazine waarin de school 4 maal per jaar informatie geeft over de verschillende activiteiten van het Maartenscollege. de website met een keur aan informatie en verslagen van activiteiten. 7

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan brugklas info 2014-2015 gymnasium vwo havo Eerst goed rondkijken, dan pas kiezen! We zochten een school die helemaal bij ons paste. Daarom hebben we in groep 8 goed

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Dienstverlening en producten ipad Jij de baas Bèta Challenge met mavo, mavo + of mavo Bèta Challenge op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Beste ouders, Terwijl de kortste dag snel nadert en een lange kerstvakantie voor de deur staat, gaan onze gedachten terug naar schooljaar 2015. Het

Nadere informatie

OUDERAVOND PROFIELKEUZE havo 3 en vwo 3, incl. TTO. 27 november 2017

OUDERAVOND PROFIELKEUZE havo 3 en vwo 3, incl. TTO. 27 november 2017 OUDERAVOND PROFIELKEUZE havo 3 en vwo 3, incl. TTO 27 november 2017 Vanavond Overgangsnormen Profielkeuze Profielkeuzeprogramma Middelen ter ondersteuning Wat kan men kiezen: informatie over profielen

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

ISG Arcus. Havo Atheneum Gymnasium

ISG Arcus. Havo Atheneum Gymnasium ISG Arcus Havo Atheneum Gymnasium Als je op de basisschool een HAVO-of een VWO-advies hebt gekregen en je hebt besloten om naar ISG Arcus te gaan, dan is het goed om te weten hoe onze school in elkaar

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

accent op jouw talent Molenwatering

accent op jouw talent Molenwatering accent op jouw talent Molenwatering nformatie voor jou Je leert gemakkelijk... Je weet van jezelf dat je makkelijk leert. Je wilt bovendien graag alles weten, je bent creatief en een doorzetter. Je tijd

Nadere informatie

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen Inhoudsopgave vwo + 7 gymnasium

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

MET MET INDIVIDUELE BEGELEIDING MET EXTRA TAAL & REKENEN MET BE SPORT MINDED MET MET TTO X-PRESS

MET MET INDIVIDUELE BEGELEIDING MET EXTRA TAAL & REKENEN MET BE SPORT MINDED MET MET TTO X-PRESS EXTRA TAAL & REKENEN MET TTO MET INDIVIDUELE BEGELEIDING MET BE SPORT MINDED MET X-PRESS MET jou! Onze school Het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen staat voor goed onderwijs. We bieden vwo, havo

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Informatie-avond vwo4. Welkom

Informatie-avond vwo4. Welkom Informatie-avond vwo4 Welkom Agenda Opening Informatie over V4 Decanaat Internationalisering Mentoren Geslaagd!! Informatieavond VWO6 14 september welkom Het leren in de TF vwo Inzicht Uit het hoofd leren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium

HORN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn. VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium HORN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Horn VMBO-theoretisch HAVO Atheneum Gymnasium Postadres: Postbus 4728 6085 ZG HORN Schooladres: Bergerweg 21 6085 AS HORN Telefoon: 0475-582121 Telefax: 0475-582591

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + entreprenasium technasium Volgend schooljaar naar

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Ondernemend leren Op het Hondsrug College Voor mavo, havo en vwo Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Ondernemend leren Droom jij van een eigen bedrijf?

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Een dag van de toekomst op Sint-Jan!

Een dag van de toekomst op Sint-Jan! EOA Februari 2017 Internationale Schakelklassen Eerste editie Een dag van de toekomst op Sint-Jan! Vorige week vrijdag gingen zeven Emma College leerlingen van EOA naar Sint-Jan college in Hoensbroek.

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Young Strong Je bent jong en nieuwsgierig. Je wilt leren, kiezen, groeien en praktisch bezig zijn. Samen ontdekken we waar jij sterk in bent! Leren

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Wat is TTO? TTO is de afkorting van tweetalig onderwijs. Het is een 4- jarige opleiding op vwo-niveau,

Nadere informatie

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs!

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs! Gymnasium Ook tweetalig onderwijs! Op lariks Inhoud Welkom! Het gymnasium aan CS Vincent van Gogh Eerste fase Tweede fase Romereis Gymnasium en tweetalig onderwijs Activiteiten Gymnasiumteam Viva Vox Contact

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie