Interconfessionele Scholengemeenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interconfessionele Scholengemeenschap"

Transcriptie

1 Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen vanuit het decanaat 10 Overgangsnormen 18 Contact ouders 24 Jaaragenda Tellen Mijn Maartensdagen zijn geteld. Dit is het laatste magazine waar ik verantwoordelijk voor ben. Van de 33 jaren in het onderwijs heb ik 30 schoolfoto s van het Maartens op een rijtje en ontelbaar veel bijzondere herinneringen aan veelbelovende leerlingen en bevlogen docenten. Velen heb ik zien groeien en bloeien op onze school en daar ben ik trots op. Het laatste jaar op school heb ik trouwens voornamelijk moeten besteden aan tellen. De inspectie nam zich voor om de scholen goed aan te pakken. Het moest afgelopen zijn met zoveel lesuitval terwijl vele instituten talrijke euro s op de bank hielden. Daar is iets voor te zeggen, als je het zo bekijkt. In werkelijkheid blijkt het voldoen aan de eisen geen sinecure, zeker niet als je niet bij de groep hoort die nog een paar miljoen achter de hand heeft. Toch zijn we een gezegende school met slimme leerlingen. Iedereen spreekt Nederlands en de meesten komen uit een bovengemiddeld goed nest. Onze doorstroom van klas 1 tot 6 en de examenresultaten zijn de laatste jaren steeds beter geworden, ook al gaven we niet altijd voldoende lessen. Vele leerlingen grijpen met beide handen de vele extra activiteiten aan die we bieden en leren ook daar heel veel van. Met bewondering heb ik gezien hoe leerlingen sollicitatiegesprekken voeren, hoe verantwoordelijk ze zich opstellen in de leerlingenraad, met hoeveel zorg de technische commissie altijd paraat is bij speciale optredens. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen veel leren van de educatieve reizen die ze in schoolverband maken. Een uitzonderlijke kans is het microkredietenproject van Cordaid dat leerlingen zelfs in de gelegenheid stelt om naar de Filippijnen te gaan. Meer hierover leest u in dit nummer. Wat is er allemaal nodig om voor de gehele onderbouw het Maartensfeest van de grond te trekken? Weer zijn er boeiende workshops om de schooltraditie op 11 november in ere te houden. Dat lukt mede dankzij de leerlingen van de Ronde Tafel, ons theaterbureau. Sterre Streekstra (Engels), Arianne Blik (Nederlands) en Robbert Zuiderveen (aardrijkskunde) Leren door werkelijk te doen geeft een extra dimensie. Zou het beter voor de ontwikkeling van de leerlingen zijn als we dit allemaal afschaffen omdat we dan misschien makkelijker net genoeg lessen kunnen programmeren? Ik zou graag met ouders in debat gaan over dit onderwerp. Dit alles neemt niet weg dat de lessen de basis blijven vormen van ons dagelijks onderwijs. Lessen moeten goed zijn, steeds beter en afgestemd op de leerling van vandaag. Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de didactiek op het Maartens. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen beter leren? In elk team wordt gewerkt aan onderwijsverbetering voor de eigen groep leerlingen. Het wordt tijd voor een slotwoordje. Ik wens iedereen de kunst van het tellen van de zegeningen toe. Zie hoe relatief in Nederland de meeste problemen zijn. Verbreed je blik, dat heeft mij altijd geholpen. Het leven wordt er kleuriger van, zelfs bij alle perikelen rondom de dorre sommen van de onderwijstijd! Aagje Verkerk, redactie

2 Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn: literatuur + reizen + kinderboeken + regionalia + gezondheid + zingeving Rijksstraatweg BH Haren + tel. (050) Wanneer het minder goed gaat op school Wacht dan niet tot het te laat is! Studietijden: maandag t/m vrijdag van uur Inlichtingen: F.H. Stavast tel.: Meerweg 60 fax: JJ Haren Aangesloten bij de landelijke vereniging Studiebegeleidingsinstituten-LVSI Alfa - college Doe waar jij goed in bent! Laat je talent groeien Meer informatie? (0800-beltalent)

3 MaartensMagazine College Inhoud nr.2 december 2007 Redactie o.a. Mw. A.S. Verkerk dhr. P.C. Jager Mw. H.L.M. Kruger Dhr. J. v. Geffen Vormgeving Fontijn & Partners, Smilde Postbus 12, 9422 ZG Fotografie o.a. Paul Meek Aagje Verkerk Jan Wicher Wildeboer Druk Giethoorn, Meppel Maartenscollege Postbus HC Groningen telefoon: fax: Bezoekadres Hemmenlaan 2, Haren Tijd voor onderwijs 2 Dank... dank... dank 3 Vakanties 2007 t/m Vertrek Ronald Snaterse 3 Interview nieuwe docenten 4 Xplore met Havo 5 de Filippijnen 5 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Het Maartenscollege doet mee aan de zonnebootrace 8 Maartens stap in de maatschappij 9 Programmeercursus voor leerlingen 9 Lesuitval 10 Mededelingen vanuit het decanaat 10 Brand Meester 11 Activiteiten Klassieke Talen 12 Design Technology 12 Aardrijkskunde in de vernieuwde tweede fase 13 Surveillance bij de examens 13 In Memoriam: Rudi Voordes 15 DP Graduation Ceremony 15 International Baccalaureate Diploma Programme 16 Fast Lane English; een vwo keuzevak 17 Overgangsnormen onderbouw 18 Overgangsnormen tweede fase 22 Contactouders 24 Jaaragenda

4 Tijd voor onderwijs De laatste maanden verschijnen geregeld (verontruste) verhalen over de kwaliteit van het onderwijs. Zo zouden leerlingen op de basisschool onvoldoende kennis meekrijgen om een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Leraren in het basisonderwijs presteren onder de maat en een groot deel van de studenten op de Pabo slaagt niet voor de toets die zich richt op het minimumniveau waar het rekenen en taal betreft. Maar ook het voortgezet onderwijs ontkomt niet aan de kritiek. Hier wordt, volgens de critici, geen echte kennis meer gevraagd. Leerlingen leren nog maar een fractie van wat voorheen als basiskennis werd verondersteld in een studiehuis waar het slecht toeven is. Te weinig inhoud, te veel vorm De Tweede Kamer heeft inmiddels een onderzoek gelast. Daarvoor neemt de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van de PvdA er Dijsselbloem de vernieuwingen in het voortgezet onderwijs onder de loep. Onderzocht wordt hoe het zo ver heeft kunnen komen, van de basisvorming via het studiehuis naar het nieuwe leren. Via werkbezoeken en openbare hoorzittingen hoopt de commissie een oordeel te kunnen geven over nut en noodzaak van de verschillende nieuwe onderwijsmethodes die de afgelopen twintig jaar zijn ingevoerd. Naar verwachting zal de commissie een hard oordeel vellen over kennis en inhoud van het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen te weinig presteren en onvoldoende in staat blijken te zijn om zelf hun studie in te richten. De adviezen van de commissie worden aan het begin van 2008 verwacht. Onderwijstijd Vooruitlopend op de resultaten van de parlementaire commissie heeft de minister de teugels aangehaald. Aangespoord door de Tweede Kamer heeft hij geëist dat er voldoende contacttijd is voor leerlingen. Voor leerlingen in de eerste drie leerjaren betekent dit ten minste 1040 klokuren op jaarbasis, voor de hogerejaars een minimum van 1000 klokuren en voor de examenkandidaten 700 klokuren per jaar. Daarmee is, volgens de minister, de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. In de praktijk betekent dit dat scholen worden verplicht om gedurende het hele schooljaar volle weken onderwijs te verzorgen met ongeveer 34 lessen van 45 minuten per week. De inspectie ziet toe op de uitvoering hiervan. Daarbij wordt per school minutieus de geprogrammeerde en de gerealiseerde onderwijstijd berekend; in de onderbouw per klas, in de bovenbouw per leerling. Proefwerken worden daarbij deels als onderwijstijd meegerekend. Excursies, introductieprogramma s en culturele activiteiten tellen slechts ten dele mee. Het spreekt vanzelf dat nascholing voor docenten, rapportvergaderingen of het bespreken van leerlingen niet mag leiden tot lesuitval. Wanneer, om welke reden dan ook, lessen uitvallen moet dit aantal door de school worden ingelopen. Daarvoor moeten in veel gevallen kunststukjes worden uitgehaald zoals het programmeren van extra onderwijstijd om eventuele uitval te compenseren. Dat leidt tot extra kosten voor de scholen en tot bijzondere maatregelen zoals het schrappen van tijdrovende leerlingactiviteiten, of het programmeren van tussenuren in de studiezaal waar onder toezicht kan worden gestudeerd. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt slechts een klein aantal scholen in staat de verplichte norm te realiseren. Slechts één op de vijftien scholen kan aan de eisen van het ministerie voldoen. Om de maatregelen kracht bij te zetten zijn in oktober de eerste scholen beboet, waaronder het Maartens. Hierover hebben we u onlangs uitgebreid geïnformeerd. Kwalitijd De meeste scholen hebben problemen met dit strakke regime. Het zorgt voor een flinke bureaucratisering omdat alle activiteiten moeten worden omgerekend naar onderwijstijd. Daarnaast is er voor een flink aantal leuke zaken minder ruimte. Het enige positieve aan deze maatregelen is dat scholen nog kritischer zijn gaan kijken naar het onderwijsaanbod, naar de jaarprogrammering en naar de invulling van hun excursies. Dat alles om lesuitval te voorkomen. Het spreekt vanzelf dat leerlingen voldoende onderwijs moeten krijgen. Voldoende lessen om hun kennis en vaardigheden op het gewenste niveau te brengen. Maar er is meer Meer onderwijstijd leidt niet direct tot betere kwaliteit. Kwaliteit is meer dan lesuren alleen. Het gaat er vooral om wat de school en de docenten van het onderwijs weten te maken. Het gaat om goede lessen, inspirerend onderwijs en uitdagend contact met leerlingen, om docenten die in staat zijn leerlingen te boeien en te stimuleren, om ze belangstelling bij te brengen voor het vak dat ze geven. Onderwijs dat bij blijft en waar je als leerling echt iets van leert. In een gelukkige klas worden verhalen verteld, grappen gemaakt en soms donderpreken afgestoken. Er vliegen ideeën over en weer, en argumenten. Zo leren leerlingen iets, van de leraar en van elkaar. Je ontdekt als leerling hoe de wereld in elkaar steekt, waar je goed in bent en wat de moeite waard is om te doen. In een goede les word je als leerling opgemerkt, bevestigd in je bestaan. Ook leerlingen die zelf denken dat ze minder kunnen, worden hier niet met hun neus op de feiten gedrukt, maar aangemoedigd. Daarnaast wil een school als het Maartens voldoende ruimte hebben om meer te kunnen doen dan lesgeven alleen ruimte om leuke, interessante, culturele, sportieve of bijzondere activiteiten in te kunnen plannen die de school een eigen kleur geven Kwaliteit is meer dan onderwijstijd alleen. Kees Torreman, rector 2

5 Dank dank dank! Om een aantal redenen is dit nummer van het MaartensMagazine een bijzonder nummer. Eén daarvan is dat het de laatste editie is van onze eindredacteur, Aagje Verkerk. Aagje vertrekt op 1 januari a.s. als conrector van de school én als onvolprezen eindredacteur van het magazine dat vijf maal per jaar bij u op de deurmat valt. We zullen Aagje en haar redactioneel commentaar (op de voorpagina) missen Namens ons allen wil ik Aagje bedanken voor het vele werk van zeven jaargangen MaartensMagazine! 1978 Kees Torreman rector Rectificatie vakantie mei 2008 Schooljaar 2007/2008 regio Noord Vakantie Week Adviesdata Herfst 42 13/10 t/m 21/10/2007 Kerst /12 t/m 06/01/2008 Voorjaar 9 23/02 t/m 03/03/2008 Mei 18 26/04 t/m 12/05/2008 Zomer 28/06 t/m 17/08/2008 Schooljaar 2008/2009 regio Noord (voorlopige data) Vakantie Week Adviesdata Herfst 42 18/10 t/m 26/10/2008 Kerst /12 t/m 04/01/2009 Voorjaar 9 14/02 t/m 22/02/2009 Mei 18 26/04 t/m 05/05/2009 Zomer 04/07 t/m 23/08/2009 Vertrek Ronald Snaterse Per 1 februari 2008 gaat onze locatiedirecteur, Ronald Snaterse, de school verlaten. Hij heeft een benoeming aanvaard als rector van t Atrium in Amersfoort een scholengemeenschap voor Tweetalig VWO, Atheneum, Havo, Mavo en sportklassen. De school maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort die acht scholen voor voortgezet onderwijs beheert. We feliciteren Ronald met deze benoeming en wensen hem een hele goede toekomst in het Amersfoortse! Op korte termijn zal worden voorzien in de opvolging van Ronald; de directie buigt zich op dit moment over de verschillende scenario s. In het volgende MaartensMagazine hoop ik daarover meer te kunnen meedelen. Kees Torreman rector 3

6 Interview nieuwe docenten Dit jaar is er weer een aantal nieuwe leraren het schoolgebouw ingeslopen. Onder hen bevindt zich ook een deel heel jonge leraren, sommigen pas net afgestudeerd (zie foto voorpagina). Hoe is het voor hen als jonkies tussen de oude rotten in het vak? En kunnen ze de leerlingen eigenlijk al wel aan? Ik praatte hierover met Sterre Streekstra, Arianne Blik en Robbert Zuiderveen. Sterre Streekstra, 27 jaar, geeft sinds dit jaar Engels. Ze is de opvolgster van meneer Molendijk, van wie ze vroeger zelf nog les heeft gehad op het Maartenscollege. Arianne Blik, 25 jaar, is lerares Nederlands. Haar vwo-examen deed ze in 2000, wat dus eigenlijk nog niet zo lang geleden is! Robbert Zuiderveen is nog maar 23 jaar en geeft aardrijkskunde. Hij is ondertussen ook nog bezig met zijn studie aardrijkskunde. Merken jullie dat er sprake is van een generatiekloof tussen jullie als jonge mensen, en de wat oudere leraren die hier rondlopen? Voor Sterre is deze vraag wel van toepassing. Soms drinkt ze nu koffie met leraren van wie ze vroeger zelf nog les heeft gehad! Ze voelt zich wel een jonkie tussen hen, maar dat bedoelt ze niet negatief. Ze ervaart veel steun en interesse van de oudere leraren. Arianne werkte hiervoor op het Werkmancollege in een veel jonger team, maar ze merkt eigenlijk geen verschil als het om leeftijd gaat. Ze benadrukt dat de sfeer hier ontzettend goed is. Hetzelfde geldt voor Robbert. En hoe is het om voor de klas te staan? Hebben jullie wel overwicht op de leerlingen? Sterre: Ik had zelf altijd het idee dat ik nog wel een beetje weet wat mijn leerlingen bezighoudt, en dat mijn interesses niet zoveel van die van hen verschillen. Soms kom ik leerlingen tegen op de hockeyclub! Maar de leerlingen zien dat misschien toch anders, ik merk dat ze mij wel echt als lerares zien, terwijl ik ook gewoon een mens ben! Of ik ook overwicht heb? Ja wel redelijk volgens mij. Ze proberen me soms wel uit hoor, haha. Arianne: Ik vind de band tussen de klas en mij erg belangrijk, er moet een goeie sfeer zijn. Dat lukt naar mijn idee ook, en ik heb niet het idee dat ze me als heel jong en onervaren zien. Wat moet gebeuren, gebeurt ook. Robbert, lachend: Ze zijn soms wel erg los en open. Dan vertellen ze iets, waarvan ik denk hey, is het slim om dit te vertellen? Ik ben je leraar hoor! Beetje cliché vraag, maar hebben jullie eigenlijk altijd al leraar willen worden? Sterre beantwoordt deze vraag met een volmondig ja : ze speelde vroeger ook altijd al schooltje. Arianne is erfelijk belast, haar beide ouders zitten ook in het onderwijs. Zelf wilde ze eerst journalist worden, ging toen Nederlands studeren en is gaandeweg lerares geworden. Toen ik deze vraag aan Robbert stelde, gaf dat het gesprek wel een heel andere wending. Leraar? Ik was altijd degene die hard riep géén leraar te willen worden! Ik wilde altijd muzikant worden. Ja, nu eigenlijk nog steeds! Muziek! Stiekem dwaalden we eventjes af van het lerarenonderwerp, dat mij, tijdens mijn derde interview, inmiddels ook wel een beetje mijn neus uitkwam. Terug naar de vraag. Waarom ik dan hier ben als leraar? Tja ik studeerde eerst media èn entertainment management, maar dat was toch niet echt wat ik wilde. Toen ben ik maar aardrijkskunde gaan studeren, omdat ik daar op school altijd al goed in was. Ik heb al een paar stages gelopen op scholen, en ik zag de vacature van het Maartenscollege. Het is de ideale baan, voor mij als student! Even wat anders. Maar of ik altijd leraar blijf dat weet ik niet hoor. Misschien ga ik uiteindelijk toch nog wel wat met muziek doen! Wat is nou de ideale leerling? En de ideale leraar? Arianne: De ideale leraar moet duidelijkheid en structuur bieden. Daar hebben de leerlingen het meeste aan, volgens mij. En het is belangrijk dat je je leraar kan vertrouwen. Een ideale leerling is eerlijk en oprecht, en kan zich inleven in de omgeving. Wat dan de beste manier is om een ongehoorzame leerling te straffen? Ik had vroeger een leraar die er een hele show van maakte als hij er iemand uitstuurde. Hij deed dat op een humoristische manier, maar wel zó dat diegene waar het om ging zich wat ongemakkelijk voelde. Dus straffen met een grapje! Ook Robbert houdt wel van grapjes. Soms is het eindelijk stil, en dan maakt een leerling zo n hele droge opmerking. Dan moet ik erg mijn best doen om niet zelf in lachen uit te barsten! Maar ja, als ik wil dat het ook stil blijft Opvallend was, dat in alle gesprekken naar voren kwam dat een leraar ook maar een gewoon mens is. Vroeger zag ik een leraar zelf echt niet als een mens, zegt Robbert, maar nu ik het zelf ben, hoop ik dat de leerlingen dat een keer anders gaan zien! Nou, naar mijn idee heb ik wel met drie echte mensen gepraat, die me nog veel meer te vertellen hadden. Helaas past dat lang niet allemaal in dit artikel. Eigen vragen kunnen jullie misschien zelf stellen, als jullie de planning van deze leraren eens lekker omver willen gooien! Vinden ze vast niet erg. Marinke Kerkhoff, V6L 4

7 Xplore met HAVO 5 de Filippijnen! Wat is de link tussen Hare Koninklijke Hoogheid prinses Maxima, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, de Bengalese Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2006, Muhammad Yunus en een twintigtal HAVO 5-leerlingen van het Maartens? Hét microkrediet! Maxima is immers lid van de Expertgroep voor Microkredieten van de Verenigde Naties. En toen Yunus de Nobelprijs voor de Vrede kreeg (omdat zijn bank al jarenlang gunstige leningen aan de armen verstrekt), maakte het Noorse Comité het belang tussen vrede en armoede duidelijk. Het microkrediet is hot en biedt kansarmen een ontsnapping uit hun vicieuze cirkel van armoede. De economiedocenten op het Maartens haken in op deze maatschappelijke ontwikkeling. Een onderneming vol zenuwslopende omzwervingen Tot nu toe kende de havo geen traditie van buitenlandse onderzoeksstages in het examenjaar. Maar een documentaire over microkrediet bracht economiedocent Karel Karsten en collega s (Ineke van den Berg en Marc Spieringhs) ertoe om met hun leerlingen tot actie over te gaan. Na maandenlange, zenuwslopende, ambtelijke en administratieve omzwervingen via Afrika en India hebben de leerlingen uiteindelijk voor de Filippijnen het groene licht (en beter nog: de maximale financiering van euro) van minister Koenders gekregen om ter plekke de werking van het microkrediet te gaan bestuderen. De aanhouder heeft gewonnen. Geheel in de traditie van het microkrediet, waarbij het begrip doorzettingsvermogen een cruciale rol speelt. Zo n veertien uur vliegen hiervandaan, op 8 februari van het nieuwe jaar, start hun microkredietavontuur in de Filippijnse hoofdstad Manilla. Dan gaan de 22 leerlingen van het Maatschappijteam van havo 5 en hun vier begeleiders twee weken lang in de hitte deze uitdaging aan. Dat ze dat heel gemotiveerd en goed voorbereid gaan doen, blijkt wel uit hun enthousiaste verhalen en die van begeleider/economiedocent Karel Karsten. De laatste is overigens al sinds een kleine twintig jaar een doorgewinterde Afrikareiziger. Ervaringen die ook bij deze reis zeker goed van pas komen. hebben het jaar 2005 zelfs uitgeroepen tot Het Jaar van het Microkrediet. Het krijgen van een krediet van slechts een paar tientjes kan namelijk al het verschil maken tussen in armoede leven of het starten van je eigen bedrijfje of handeltje. Als de ontvanger van het microkrediet daarnaast ook verstandig met de nieuwe inkomsten omspringt, zie je ingrijpende veranderingen: huis met water en elektriciteit, scholing voor de kinderen en bijvoorbeeld toegang tot gezondheidszorg. Secundaire, maar heel belangrijke effecten die je hier in het Westen niet zult zien, maar op de Filippijnen wel! Genoeg redenen dus om naar Manilla af te reizen. Ambassadeurs in de dop De groep wordt dus gefinancierd door het jongeren subsidieprogramma Xplore van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier kunnen jongeren uitwisselingen opzetten en stage lopen in ontwikkelingslanden. Niet alleen om zelf te zien hoe het er daar aan toe gaat, maar zeker ook om die boodschap door te geven aan zoveel mogelijk andere Nederlanders. Zo hebben de leerlingen zich verplicht om bij terugkomst in Nederland ambassadeurs voor het microkrediet te worden. Ze hebben zich hierbij ten doel gesteld om ieder minimaal 150 mensen in vrienden- of familiekring, bedrijven of organisaties aan te spreken om zo hun ervaringen en het begrip microkrediet over te brengen. Dan bereik je dus al mooi 22 maal 150 is 3300 personen. Ook hebben ze al voor ruim 600 toehoorders op school een presentatie gegeven en rozen en ijsjes verkocht. En er staan nog veel meer promotionele acties op de rol. Hoop door zelfhulp Xplore werkt via een partnerorganisatie en die heeft het Maartens gevonden in Cordaid. Deze Nederlandse ontwikkelingsorganisatie zet zich al negentig jaar in voor wereldwijde economische en sociale rechtvaardigheid. Sinds tien jaar doet ze dit door het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. Het geven van krediet gebeurt via zogenoemde Micro Finance Institutes (MFI s), banken met een sociaal oogmerk. Cordaid heeft op haar beurt weer voor contacten gezorgd met lokale Filippijnse MFI-partnerorganisaties als bijvoorbeeld ASHI. Deze instelling met bijna 8000 klanten geeft leningen aan kleine bedrijven als winkels, naaiateliers, mandenvlechters, pottenbakkers en bakkerijen. Ook leningen voor studiedoeleinden en het verbeteren van Wat is microkrediet? Enthousiast vertelt een afvaardiging van de groep dat microkrediet staat voor kleine leningen, gegeven aan mensen die niet bij gewone banken terecht kunnen omdat ze te arm zijn. De Verenigde Naties 5

8 huizen zijn mogelijk. Het motto van ASHI is: hoop door zelfhulp. Door eenheid, discipline, hard werken en doorzettingsvermogen krijgen de cliënten de kracht om hun armoede te ontstijgen. Voorbereiding, profielwerkstuk en presentatie Voordat de leerlingen aan dit project mee mochten doen, moest een sollicitatiebrief met grondige motivatie geschreven worden. Iedereen was dóór! Nadat er elf paren gevormd waren, werden vervolgens de taken verdeeld: het ene paar reisde af naar Den Haag achter subsidies en organisaties aan, het andere zocht informatie of schreef promotiemateriaal en weer andere paren bezochten ontwikkelingsorganisaties of waren bezig met het bedenken en regelen van sponsoractiviteiten. Er wordt serieus aangepakt want het microkrediet op de Filippijnen staat voor elke leerling centraal in zijn of haar verplichte profielwerkstuk voor het eindexamen. Het grootste deel hiervan kan thuis voorbereid en uitgewerkt worden. De rest zal door middel van ouderwets veldwerk ter plaatse ingevuld moeten worden. De hier verzamelde gegevens zullen goed van pas komen bij het te presenteren werkstuk. Het logeren bij gastgezinnen is al een spannende onderneming op zich. Sommigen missen nu al de Hollandse pot, hun lekkere ligbad of het eigen zachte bedje. Ook ligt er heimwee op de loer. In de Filippijnen laten ze natuurlijk de deelnemers aan microkredietprojecten zelf aan het woord en ook hun kinderen. Hoe ervaren zij het feit dat hun moeder microkrediet krijgt? Krijgen zij daardoor betere kansen? Gaan zij misschien later zelf ook microkrediet aanvragen? Misschien verandert de verhouding tussen man en vrouw wel als de vrouw geld heeft. En hoe zit het eigenlijk met de corruptie in de Filippijnen? Misschien moet een startend bedrijfje wel smeergeld betalen om klanten binnen te krijgen? Allemaal onderzoeksvragen waarvan ze nu al nieuwsgierig zijn naar de antwoorden. Krediet opbouwen door Slum Cinema Ze stellen niet alleen vragen. Ze willen ook heel duidelijk ter plekke zelf wat doen. Zelf iets uit hun handen laten Hoeveel mensen gebruiken microkrediet? Wereldwijd zijn er ruim 92 miljoen actieve microkredietgebruikers oftewel cliënten. Microkredieten worden doorgaans niet verstrekt aan individuen maar aan groepen, waarbij de groepsleden voor elkaar garant staan. Als één persoon niet terugbetaalt, krijgt de hele groep geen krediet meer. Op deze manier wordt 95 procent van de leningen terugbetaald. Ook de resultaten zijn navenant want 20 tot 40 procent van de microbedrijfjes in de Filippijnen groeit uit tot een volwaardige onderneming. Ruim 70 procent van de wereldbevolking moet van minder dan één dollar per dag rondkomen. Vier van de vijf cliënten zijn vrouw. Anders dan bij veel normale banken, zijn de meeste cliënten van een MFI vrouw. Vrouwen zijn vaak goede armoedebestrijders en blijken betrouwbare terugbetalers. Uitgaande van een gezinsomvang van vijf personen, profiteren indirect 13 miljoen mensen (14 procent van de bevolking) in de Filippijnen van microkrediet! Wereldwijd zijn dat zelfs 460 miljoen mensen en dat is bijna 8 procent van de wereldbevolking! (Bron: Bomen tot in de hemel; Hoe microkrediet kansarme mensen tot ondernemers maakt, Jos van Beurden redacteur, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van directeur Karel van Eerd van de Jumbo supermarkten. Jumbo hoopt zo aandacht en geld voor microkrediet te krijgen.) komen. Ze willen een slum cinema gaan opzetten. Dat moet in twee weken te realiseren zijn. Het concept van deze eenvoudige bouw-het-zelf bioscoop is helder: met materialen die ter plaatse voorradig zijn (bijvoorbeeld landbouwplastic) bouw je met zijn allen een bioscoopje. Dit idee is afkomstig van de Nederlander Gerart Buerters en heeft als doel om door films/video s objectieve informatie te verstrekken aan veelal jonge, arme mensen. Aangezien er veel analfabeten zijn, is dit een makkelijke manier waarop informatie gegeven kan worden. Voordat de leerlingen op reis gaan, maken ze zelf video s over het leven in Nederland zodat ze meteen iets van hun eigen cultuur kunnen laten zien. Zo bouwen de Nederlandse leerlingen hopelijk ook nog eens krediet op voor de Nederlandse samenleving. Reik elkaar de hand! Er moet natuurlijk nog veel geregeld worden. En dat vlak vóór de eindexamens. Maar ja, zo n mooie kans kún je gewoonweg niet laten lopen. In sommige gevallen valt het echter niet mee om betrokken ouders hiervan te overtuigen of gerust te stellen dat alles wel goed komt. Gelukkig gaat de broer van Karel Karsten, Jaap, ook mee als begeleider. En die kan bogen op jarenlange ervaring als tropenarts in Afrika en tevens is hij altijd handig en erg geruststellend kinderarts en oud-leerling van het Maartens. Wat wil je nog meer? Bent u er inmiddels van overtuigd dat microkrediet hot is en dat de tijd rijp is om hart en portemonnee in actie te laten komen? Leef u dan uit op rekeningnummer , te Dokkum, t.a.v. Both Sides Now! Als tegenprestatie doen de leerlingen een handreiking naar u. Zo kunt u advertentieruimte krijgen op hun actuele en informatieve website, waarop ook hun reisprogramma vermeld staat: Of u kunt zich alvast gaan verheugen op een presentatie die ze over het project komen geven voor uw bedrijf of familie. Misschien ziet u liever uw (bedrijfs)naam op de slum cinema? Het is allemaal mogelijk inclusief een DVD van de reis. Mocht u zich afvragen wat de afkorting HAVO ook alweer betekent: HArt Voor Ondernemen?! Marloes van Slobbe ouder 6

9 De Ronde Tafel Ronde tafels heb je overal: robuuste Zweedse bij Ikea, kleine in frisse kleuren bij de Hema en kunststof exemplaren bij het tuincentrum. Maar de Ronde Tafel van onze school: zo is er maar één. Even voorstellen: wij zijn namelijk niet zomaar een meubelstuk: wij vormen hét evenementenbureau van de school. De Enige Echte Ronde Tafel bestaat uit een tiental creatieve leerlingen uit verschillende leerjaren en enkele, zeker zo creatieve, leraren. Wij vinden het belangrijk en beleven er plezier aan om zoveel mogelijk leuke en vernieuwende evenementen te organiseren voor de leerlingen van onze school. Een groot deel van onze projecten heeft tot doel een laagdrempelig podium te bieden aan leerlingen die iets met kunst doen en dit graag willen laten zien. Wij zijn er trots op dat het Maartenscollege de titel cultuurschool draagt en dit willen we dan ook graag zo houden. Van disco s tot monologenwedstrijden, van theateravonden tot de workshops van 11 november, het staat allemaal op onze kalender. Wat natuurlijk niet uitsluit dat er halverwege het jaar, als er nog iets aan onze denktank mocht ontspringen, nog een activiteit tussen sluipt. Zo spoken er nog ideeën rond voor een Danswedstrijd, een al eerder beproefde succesformule, en een filmavond. Ook als ons iets gevraagd wordt, desnoods last-minute, staan we als echte flexwerkers gelijk klaar om onze handen uit de mouwen te steken. Zo hielpen we bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de presentatie van de Ieper-reis van havo 3 ook achter de schermen op rolletjes liep. Het principe van de Ronde Tafel is gebaseerd op de mythe van de gelijk getitelde tafel van Koning Arthur. Door de ronde vorm zat niemand aan het hoofd en had iedereen evenveel in te brengen. En zo werkt het ook bij ons; alle leden hebben evenveel te zeggen, leraren en leerlingen. We zijn een gevarieerde groep en juist omdat we zo verschillen, vullen we elkaar prima aan. En dat merk je ook in ons programma: het is gevarieerd en er zit voor iedereen wel iets bij: De disco s voor de eerste- en tweedeklassers die van dansen, muziek en vooral veel gezelligheid houden Eigenwijs voor iedereen die eigen werk heeft en er niet voor schuwt dit op een gezellige avond in een intieme sfeer te presenteren Open Podium voor alle leerlingen die op twee geweldige avonden in december aan een groot publiek willen laten zien wat ze kunnen op het gebied van muziek, cabaret, toneel, dans en zang De Monologenwedstrijd voor alle schrijvers en schrijfsters die met hun monoloog natuurlijk de jury willen overdonderen, maar vooral ook willen méédoen aan een bijzondere avond De optredens van onze eigen theatergroep Nokid voor alle toneelliefhebbers die deze school herbergt Ook deze keer zijn we weer van plan er een geweldig jaar van te maken. Kijk op de kalender voor de precieze data van onze projecten (uiteraard onder voorbehoud). Dat u bij de disco s zult worden geweerd, dat hoeven we u niet uit te leggen. Verder bent u natuurlijk altijd meer dan welkom! Niké Wentholt, namens De Ronde Tafel 9 november Maartensfeest Workshops / s avonds presentatie 30 november Sinterklaas disco klas 1+2 en MYP december Open podium 19 december Open podium 1 januari 2 februari Open Avond / Open dag 7 februari Disco klas 1+2 en MYP maart Eigenwijs 18 april Monologenwedstrijd (onder- en bovenbouw) 28 mei Première toneel Nokid 29 mei Voorstellingen toneel Nokid 30 mei Voorstellingen toneel Nokid midden juni Laatste disco Schoolpublicaties Het Maartenscollege verzorgt verschillende uitgaven met informatie over de school. het Maartens Magazine waarin de school 4 maal per jaar informatie geeft over de verschillende activiteiten van het Maartenscollege. de website met een keur aan informatie en verslagen van activiteiten. 7

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de

VO-magazine. Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de Magazine voor voortgezet onderwijs januari 2010 jaargang 4 VO-magazine 4 Zeki Arslan (FORUM) kritisch over bestrijding kansongelijkheid» Aansluiting vmbo-tl onder de loep» Code goed bestuur: de tussenstand»

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7 magazine 4 k Chris van Meurs (Scholen aan Zee) zet deuren open k Dossier pesten: onderzoek, ervaringen, programma s k Aandacht voor jongensachtig

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi!

L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi! L C informatiebulletin van het liemers college 07 08 Waar zijn ze gebleven? Naar Parijs Theaterworkshops Andiamo, regazzi! Voor Clemens Cornielje geen plaats pag. 2 De prullenbakken moeten er aan geloven

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie