Handleiding voor de leerkracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de leerkracht"

Transcriptie

1 Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO

2 Wijs! aan t werk (WAW) WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis vzw Vorm: Met dank aan de partners, vertegenwoordigd in de stuurgroep (zie logo s achteraan) en De Stap Gent. Disclaimer: In deze handleiding wordt u doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Over deze sites hebben wij geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap: we kunnen dan ook geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De aanwezigheid van URL-adressen van andere websites houdt geen enkele bekrachtiging in van de site in kwestie of van de inhoud ervan. De adressen worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

3 Wijs! aan t werk ASO BSO TSO KSO Handleiding voor de leerkracht INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 2. OPBOUW EN GEBRUIK VAN HET LESSENPAKKET 3. LESVOORBEREIDING 4. UITGESCHREVEN METHODIEKEN SCREENING 4.2 QUIZ MET TECHNISCHE INFO 4.3 EXTRA ACTIEVE OPDRACHTEN 4.4 AFSLUITER

4 1 INLEIDING Beste leerkracht, Voor heel wat leerlingen eindigt de school in juni, voor andere al wat vroeger. Onafhankelijk van wanneer ze stoppen, blijkt alles wat hierna op hen afkomt vaak een onoverzichtelijk kluwen van verantwoordelijkheden en instanties. Waar deze organisaties oorspronkelijk bedoeld zijn om jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar werk, worden ze al gauw hindernissen omdat jongeren door het bos de bomen niet meer zien. Ga je, als je de school verlaat, nu best eerst naar een interimkantoor, naar de mutualiteit of naar de VDAB? Moet ik me aansluiten bij een vakbond, en zoja, bij de welke: het ACV, ABVV, ACLVB of bij de HVW? Zou ik zwartwerk doen, of toch maar om een contract vragen? Het partnerschap Gent, stad in werking detecteerde de nood aan meer wegwijzers voor de Gentse jongeren, en vroeg Het Beroepenhuis om een arbeidsmarkteducatief pakket uit te werken voor leerlingen in de laatste jaren van het secundair onderwijs. Het resultaat heet de goestingsmethodiek en staat uitgeschreven in dit lespakket. Aan de hand van een vraaggesprek, een interactieve quiz en een reeks doe-opdrachten prikkelt u bij uw leerlingen effectief de goesting om meer te weten te komen over dit thema, en kan u hen daarna de juiste weg wijzen. Een gericht onderzoek naar zowel de noden van leerkrachten als leerlingen om met dit thema aan de slag te gaan resulteerde in de bijzondere eigenschappen van deze goestingsmethodiek: interactief, laagdrempelig, doorverwijzend en vertrouwelijk. Arbeidsmarkteducatie is geen droog thema, wél een persoonlijk. Het merendeel van de jongeren heeft wel al eens gewerkt, en heeft bepaalde ervaringen, de een al wat positiever, de andere al wat negatiever. Deze vorming is dan ook hét moment om antwoorden te geven op concrete vragen of om constructief stil te staan bij bepaalde negatieve ervaringen. Dit kan alleen in een sociale omgeving waar een zeker basisvertrouwen heerst. De veiligheid van de eigen klasgroep is noodzakelijk om open en eerlijk over dit thema te praten. Jongeren die elkaar niet kennen, zijn nogal geneigd om een niet waarheidsgetrouwe versie van hun ervaringen te delen, durven sommige vragen niet te stellen of laten het achterste van hun tong niet zien. Het doorverwijsprincipe staat centraal. Het is niet evident voor een leerkracht om op de hoogte te blijven van alle wetgeving omtrent de arbeidsmarkt. Wat wel kan, is de jongeren begeleiden naar de plaatsen waar ze een antwoord op hun vragen vinden. En dat is precies wat u met dit lespakket doet. Daarom bevat de begeleidende powerpoint ook heel wat screenshots van organisaties die jongeren ondersteunen in hun zoektocht naar werk en concrete tools die hen een beter zicht geven op hun capaciteiten. Daarom kan je op www. wijsaantwerk.be een overzicht vinden van interessante websites. Wil je graag in de klas verder met het thema, dan kan je via een zoekfunctie op zoek gaan naar lesmaterialen en dergelijke die u helpen om thema s verder uit te spitten wanneer uw leerlingen daar behoefte aan hebben. En nu: veel plezier, maar toch vooral Wijs! aan het werk! Bart Vandenbussche en Peter Vande Casteele, projectmedewerkers WAW 2

5 2 OPBOUW EN GEBRUIK VAN HET LESSENPAKKET 2.1 JONGEREN OP DE ARBEIDSMARKT? In september worden meer dan Gentse leerlingen met een boekentas vol goesting weer aan de schoolpoort verwacht. Keren echter niet terug naar de schoolbanken: de vroegtijdige schoolverlaters. Volgens studies belandt elk jaar zo n 14 procent van de leerlingen in dat schuitje, waarna ze meer dan eens op drift raken. Een belangrijke vaststelling is dat jongeren die tijdens de onderwijsloopbaan arbeidsinformatie kregen het duidelijk beter doen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren gebruiken meer zoekkanalen en hebben steeds een kortere zoekperiode naar de eerste job. Hier knelt het schoentje. Vele organisaties, bedrijven en jongeren stellen dat jonge schoolverlaters onvoldoende op de hoogte zijn over het leven na het secundair onderwijs. Resultaten uit een onderzoek, gericht op het ontwikkelen van het WAW-lessenpakket, spreken voor zich: zowel de leerkrachten als de leerlingen zien het nut in van arbeidsmarkteducatie op school. 68 % van de leerlingen vindt zelfs dat arbeidsmarkteducatie onderdeel mag worden van het curriculum. 2.2 VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN EN LESDOELSTELLINGEN Door het geven van dit lessenpakket worden volgende vakoverschrijdende eindtermen bereikt. De leerlingen: (gemeenschappelijke stam) 1 brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; 9 zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden; 11 kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria; 12 zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken; 13 kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken; 14 gaan alert om met media; 15 participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte; 16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld; 17 toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten; 19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen; 21 verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten; 23 doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen; 24 maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken; 27 dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander. 3

6 (context 6 - socio-economische samenleving) 5 geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten 7 kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren Dit lespakket realiseert een aantal lesdoelstellingen. Deze worden in de lesvoorbereiding telkens in de eerste kolom aangeduid. De leerlingen: 1. Kunnen hun ervaringen met werken verwoorden. 2. Kunnen de keuze maken tussen verder studeren of werken en kunnen gericht zoeken naar een geschikte job of studierichting. 3. Kennen de organisaties die ze moeten contacteren wanneer ze de school verlaten. 4. Kennen de te zetten stappen bij het solliciteren. 5. Kunnen enkele rechten en plichten van de werknemer tegenover de werkgever. 6. Kunnen de sociale zekerheid in het dagelijkse leven herkennen. 7. Kunnen het onderscheid tussen gedrag op school en op de arbeidsmarkt verwoorden. 8. Kunnen gerichte informatie over de arbeidsmarkt opzoeken. 2.3 TIMING Reserveer minstens 2 lesuren van 50 minuten. Een derde en vierde lesuur kan gemakkelijk gevuld worden met extra theorie of extra actieve opdrachten, afhankelijk van het concentratievermogen en de bereidheid van de leerlingen. Het voorbereidend onderzoek wijst uit dat het voor de leerlingen niet uitmaakt of deze les in het najaar of in het voorjaar valt. 2.4 MATERIAAL Computer Powerpoint en beeldmateriaal Beamer Handleiding voor de leerkracht Afhankelijk van extra actieve opdrachten een computerlokaal en/of identiteitskaart 2.5 CHECKLIST BEGELEIDERSHOUDING Arbeidsmarkteducatie. De term klinkt niet zo spontaan en naturel, maar dat is nochtans wel de wijze waarop leerlingen het thema graag behandeld zien. Naast de capaciteiten die je als leerkracht al bezit, is het een aanrader om eens bij volgende vaardigheden stil te staan. Een checklist voor al wie met het thema arbeidsmarkteducatie aan de slag wil: 4

7 Reageer ik bij onrealistische ideeën niet altijd afwijzend of negatief, maar vraag ik eerder door? Bevestig ik waar mogelijk en nuanceer of vul ik aan waar nodig? Ben ik eerlijk over mijn eigen ervaringen? Gebruik ik zéér concrete woorden zonder al te veel moeilijke woorden te gebruiken? Sta ik open voor de beleving bij 18-19jarigen die andere prioriteiten hebben dan volwassenen? Vertaal ik alle info zo praktisch mogelijk naar hun persoonlijke situatie? Straal ik niet te veel alwetendheid uit, zodat hun beperkte kennis en onzeker heid niet wordt uitvergroot? Ben ik positief en enthousiast? Is er genoeg vertrouwen om vrijuit over eigen ervaringen te kunnen praten, eventuele gebreken in kennis te durven toegeven en om door te dringen? Gebruik ik humor om ervoor te zorgen dat veel zaken bespreekbaar worden? Stel ik relevante bijvragen? 2.6 GOESTINGSMETHODIEK? De goestingsmethodiek is erop gericht om arbeidsmarkteducatie te introduceren, en de goesting naar meer aan te wakkeren. De les zelf duurt 2 tot 3 lesuren, en bestaat uit minstens drie delen: > De screening: uit de vragen van de klasgroep en de insteek van de leerkracht ontstaat een bordschema op maat van de klasgroep, dat het thema afbakent en als rode draad dient voor het verdere verloop. > De zes deelthema s: welke richting uit? klaar met school, wat nu? solliciteren rechten en plichten sociale zekerheid vaardigheden. Illustrerend beeldmateriaal en enkele prikkelende quizvragen brengen elk thema tot leven. Aan de hand van wat korte theorie krijgen jongeren vervolgens de belangrijkste info aangereikt. Dit is echter optioneel. Wanneer het blijkt dat er niet voldoende tijd overblijft, laat dit dan ook voor wat het is. Haal de theorie echter wel aan wanneer je voelt dat er veel vragen zijn bij de leerlingen rond dit onderdeeltje. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal screenshots bekeken waar ze zelf alle antwoorden op hun vragen kunnen terugvinden. Een powerpointvoorstelling dient hier ter ondersteuning. > Een evaluatie: er wordt nagegaan in hoeverre de vragen beantwoord zijn, en de verschillende thema s voldoende aan bod kwamen. In veel gevallen leidt dit tot een engagement om bepaalde onderwerpen verder te exploreren. Indien daar tijd voor is, kan je als leerkracht hieraan extra actieve opdrachten toevoegen: het klassikaal invullen van de Iprefer-test of van de VDAB-beroepsoriëntatietest, zich inschrijven als werkzoekende, leren gericht vacatures zoeken, met behulp van de C-stick van Jes zelf een CV opstellen, een sollicitatiegesprek oefenen aan de hand van een rollenspel of een klasdiscussie houden rond gedrag op de werkvloer. In de ganse goestingsmethodiek staat het doorverwijsprincipe centraal. Vragen kunnen zo concreet zijn of situaties zo specifiek, dat je als leerkracht niet altijd overal een antwoord op weet. Heel belangrijk is dat je dit ook durft toegeven. Het maakt het thema veel menselijker en laagdrempeliger als een leerling hoort dat zijn/haar leerkracht ook niet alles perfect weet en dit durft toe te geven. Daarom wordt in deze methodiek heel veel aandacht besteed aan het gericht doorverwijzen. Leerlingen krijgen goesting om meer te weten, en krijgen van ons te horen waar ze daarvoor terecht kunnen. 5

8 3 LESVOORBEREIDING Doelstelling Inhoud Leeractiviteit Media Werkvorm Tijd Screening De leerlingen kunnen hun ervaringen met werken verwoorden. Antwoorden op de vragen worden geclusterd in de mind map op het bord aan de hand van volgende zes thema s: 1. Welke richting uit? 2. Klaar met school, wat nu? 3. Solliciteren 4. Rechten en plichten 5. Sociale zekerheid 6. Gedrag en vaardigheden Vragen Er wordt gepeild naar de voorkennis van de leerlingen en de 6 thema s worden gekaderd. Bord en krijt Vraaggesprek (Brainstorm) 20 min. 1. Welke richting uit? De leerlingen kunnen de keuze maken tussen studeren of werken en kunnen gericht zoeken naar een geschikte job of studierichting. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 11 Quizvragen: Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - verder studeren - welke job? - knelpuntberoepen - zelfstandig ondernemerschap - jobomstandigheden Doorverwijzing - VDAB beroepsoriëntatietest - VDAB opleidingen - Klaar voor hoger onderwijs - onderwijskiezer.be en I-prefer PowerPoint PowerPoint Quiz met puntenverdeling Doceren 5 min. 5 min. 2. Klaar met school wat nu? De leerlingen kennen de organisaties die ze moeten contacteren wanneer ze de school verlaten. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 15 Quizvragen: Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - inschrijven als werkzoekende + beroepsinschakelingstijd - kinderbijslag - uitkering - uitzendkantoor - ziekenfonds - vrij beroep PowerPoint Quiz met puntenverdeling 5 min. Doorverwijzing - VDAB inschrijven als werkzoekende - Jobkot PowerPoint Doceren 5 min. 3.Solliciteren De leerlingen kennen de te zetten stappen bij het solliciteren. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 19 Quizvragen Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - vacatures - cv - sollicitatiegesprek - sterk punt - zwak punt - zwart werk PowerPoint Filmpjes solliciteren Quiz met puntenverdeling 5 min. Doorverwijzing - VDAB sollicitatiecursus - C-Stick Jes PowerPoint Doceren 5 min. 6

9 4. Rechten en plichten De leerlingen kunnen enkele rechten en plichten van de werknemer tegenover de werkgever. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 24 Quizvragen Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - contract - bruto versus netto - vakbond - ontslag - jeugdvakantie - proefperiode PowerPoint Quiz met puntenverdeling 5 min. Doorverwijzing - ACV jongerensite (ENTER) - ABVV - ACLVB - Salariskompas PowerPoint Doceren 5 min. 5. Sociale zekerheid De leerlingen kunnen de sociale zekerheid in het dagelijkse leven herkennen. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 28 Quizvragen Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - verschil met andere landen - uitkeringen - belastingen - zwart werken PowerPoint Filmpje sociale zekerheid Quiz met puntenverdeling 5 min. Doorverwijzing - work - RVA PowerPoint Doceren 5 min. 6. Gedrag en vaardigheden De leerlingen kunnen het onderscheid tussen gedrag op school en op de arbeidsmarkt verwoorden. Antwoorden quizvragen zie quiz met technische info p. 31 Quizvragen Deze quizvragen richten zich op volgende onderwerpen: - verschillen tussen school en werk - ziekte - levenslang leren Doorverwijzing - Transitweb - Syntra - Wordwatjewil PowerPoint Filmpje stress op werk PowerPoint Quiz met puntenverdeling Doceren 5 min. 5 min. Afsluiter De leerlingen kunnen gerichte informatie over de arbeidsmarkt opzoeken. Doorverwijzen naar de WAW-website Verwijs de leerlingen door naar volgende website: Op deze website vind je een productenmand. Hier krijg je een overzicht van tools en lesmaterialen die jongeren helpen voor te bereiden op het leven op de arbeidsmarkt. Alle producten zijn hier onderverdeeld volgens de thema s die ook in de goestingsmethodiek werden toegepast. Onder het luik alle thema s vind je nog een overzicht van alle tools. Mindmap op bord Gesprek + Doceren 10 min. Dit basispakket duurt 90 minuten. Op kan je een ondersteunende powerpoint downloaden. Afhankelijk van de interesse en de aandachtsconcentratie van de groep kan gekozen worden om bij elk thema een extra stukje theorie in een notendop te geven. Daarvoor staat er een powerpoint ter beschikking mét theorie, en voor elk stukje theorie wordt algauw 5 minuten extra gerekend. Samen goed voor een extra half uur. Heb je eerder een actieve groep, dan is het wellicht efficiënter om aan de slag te gaan met een extra actieve opdracht. Er kan gekozen worden uit volgende lijst, die uitgebreid beschreven staan verder in deze bundel: 7

10 Klassikaal invullen van een online belangstellingsproef Klassikaal invullen van de beroepsoriëntatietest Inschrijven als werkzoekende via de VDAB-website Klassikaal op zoek gaan naar geschikte vacatures CV opstellen aan de hand van de C-stick Simulatie sollicitiatiegesprek Groepsgesprek rond arbeidsattitudes aan de hand van dilemma s 8

11 4 UITGESCHREVEN METHODIEKEN In dit hoofdstuk kan u alle uitgeschreven methodieken terugvinden, gerangschikt volgens volgorde in de les. 4.1 SCREENING Stap 1: Afbakenen onderwerp Je legt kort het onderwerp uit van de goestingsmethodiek. Wijs! aan t werk gaat over hetgeen op jullie gaat afkomen op de dag dat jullie stoppen met studeren, en op zoek gaan naar een job. Een zeer breed thema, maar ik ga hier niet staan doceren, jullie krijgen de kans om vragen te stellen. Stap 2: Start mindmap Vervolgens start je de mindmap door het woord werken op het bord neer te schrijven. Voorzie genoeg ruimte rond het woord om de zes thema s uit te werken. Nu is het de bedoeling dat je per thema een aantal vraagjes stelt en van daaruit een aantal geclusterde kernwoorden neerschrijft. Om zo later vanuit deze kernwoorden tot het thema te komen. De antwoorden van de leerlingen bij het klassikaal opstellen van de mindmap moeten zo geclusterd worden dat men na afloop de zes thema s er kan uithalen. Dit zijn de 6 thema s waaronder je de antwoorden clustert: (1) Welke richting uit? (2) Klaar met school, wat nu? (3) Solliciteren (4) Rechten en plichten (5) Sociale zekerheid (6) Gedrag en vaardigheden Wie van jullie heeft er ooit al gewerkt? Welke jobs waren dat? Waren dit leuke jobs? Vond je het de moeite waard? Wat heb je eraan overgehouden? Waren jullie tevreden met het loon? Denk je later evenveel te verdienen? (kernwoorden: loon (4), studentenwerk (5)) Verliep het werken vlot? Wat vond je makkelijk? Wat was moeilijk aan die job? (kernwoorden: vaardigheden (6), stipt zijn (4), ) Heb je er alleen geld aan overgehouden? Of heb je er ook ervaring aan overgehouden? Kunnen jullie iets doen met die ervaring? (kernwoorden: CV (3)) Heb je contacten opgebouwd tijdens die job? Ga je er nog terug aan de slag? (kernwoorden: contacten (3)) Ga je het later ook in die richting zoeken? Waarom wel? Wat vond je naast het loon goed of nadelig aan die job? (kernwoorden: wat wel / wat niet (2)) Hoeveel mensen hier weten al welke job ze willen gaan doen? Of moet dat nog eens overdacht worden? (kernwoord: kiezen (2)) Is het makkelijk om een job te vinden? Hoe ga je het aanpakken om een job te vinden? (kernwoorden: cv, sollicitatiegesprek, (3)) Waar vind je jouw job? Hoe word je zelfstandige? Kennen jullie alle mogelijkheden? Waar 9

12 kan je daarmee geholpen worden? (Job vinden (3)) Denken jullie dat er na het afstuderen iets van papierwerk in orde moet worden gebracht? Weten jullie waarmee je allemaal in orde moet zijn? Wat doen jullie ouders van papierwerk? (Kernwoorden: VDAB (1), mutualiteit (1), belastingen (5), kindergeld (5), ) Denk je dat het makkelijk gaat zijn op jouw toekomstige job? Gelden daar dezelfde regels als op school? (gedrag (6)) Kent iemand mensen die problemen hebben gehad op het werk? Wat is er precies misgelopen? Wat was de eventuele klacht van de werkgever? (Kernwoorden: ontslag (4), vakbond/ bescherming (4), uitkering (5), klachten (6)) Stap 3: Verwoorden van het doel van deze les Na het stellen van de vraagjes en het noteren van de kernwoorden in de mindmap op het bord is het de bedoeling de zes thema s te benoemen. In deze fase kan je ook verantwoorden waarom je nu juist rond dit onderwerp werkt. Veel jongeren die de schoolbanken verlaten, hebben het niet gemakkelijk met hun start op de arbeidsmarkt: de economie draait natuurlijk niet fantastisch en de jobs liggen niet voor het oprapen. Bovendien is t voor jullie een compleet nieuwe wereld waarin niet altijd helemaal duidelijk is wat je moet doen. En sommigen onder jullie weten nog niet hoe ze op zoek moeten gaan naar een job of hoe je best solliciteert, en vinden er dus geen; sommigen raken in de problemen omdat hun papierwerk helemaal niet in orde is en moeten plots hun plan trekken (geen uitkering bij werkloosheid of ziekte, de RVA achter hun vodden, ); sommigen krijgen problemen op het werk omdat ze nog niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen of wat de regels zijn, Ze kennen dus niet genoeg van de thema s op bord! Stap 4: Uitleg aanpak Je maakt de leerlingen duidelijk dat het niet de bedoeling is om op een saaie manier de informatie bij te brengen, maar dat dit zal gebeuren via een quiz. Laat de leerlingen zich onderverdelen in groepjes van maximum 4 personen. Laat hen ook een teamnaam verzinnen. 10

13 4.2 UITGESCHREVEN QUIZ EN TECHNISCHE INFO Technische Informatie 1. Welke richting uit? Studeren of werken Vraag: Het is eind mei Karel is 18 geworden, en volgt sociaal-technische wetenschappen. Dit jaar wil hij nog zijn laatste jaar uitdoen. Hij kan nog wel een jaar bij zijn ouders wonen, dus is niet gehaast. Hij wil wel werken, maar hij verkiest een vaste job. Hij heeft geen zin in de onzekerheid van uitzendkantoren. Wat raad je hem aan: studeren of werken? En waarom? Achtergrondinformatie: 70% van de mensen doet een job die rechtsreeks aansluit op hun diploma. Met andere woorden: 30% doet iets helemaal anders dan wat van zijn diploma verwacht wordt. Je hoeft je dus niet per se vast te pinnen op je studies. Welke Job? Vraag: Hoe kan Karel te weten komen welke job bij hem past? A) Via de VDAB beroepsoriëntatietest B) Via de VDAB beroepenfilms C) Via de VDAB beroepenfiches Achtergrondinformatie: Op de VDAB-website kan je ontdekken welke beroepen er bij jou passen via de beroepsoriëntatietest. Ook zijn hier films beschikbaar voor maar liefst 174 verschillende beroepen. Klik op een sector of kies voor het overzicht van alle beroepenfilms. Werknemers in deze filmpjes vertellen wat hun beroep inhoudt. Aan de hand van de beroepenfiches, die ook op deze website te vinden zijn, kan je een gedetailleerde omschrijving vinden van meer dan 550 beroepen. Mogelijke bijvragen: - Als jij een vacature bekijkt, weet jij dan altijd over welke job het gaat? - Weet jij al welke job het best bij jou past? Knelpuntberoepen Vraag: Karel gaat voor een knelpuntberoep. Wat is dat? A) Jobs bij het bedrijf Knelpunt. B) Jobs in een gevaarlijke omgeving. C) Jobs waar te weinig goede kandidaten voor zijn. 11

14 Achtergrondinformatie: Knelpuntberoepen zijn jobs waar te weinig goede kandidaten voor zijn. Enkele voorbeelden van knelpuntberoepen zijn: metselaar, verpleegkundige, leraar, wegenwerker, matroos. Knelpuntberoepen hebben volgende voordelen: Je vindt en houdt héél makkelijk werk in deze jobs, ze schreeuwen om personeel. In veel gevallen worden deze beroepen extra aantrekkelijk gemaakt door een goed loon, Opleidingen zijn vaak gratis, terwijl je voor de duur van de opleiding een uitkering ontvangt. Bij VDAB-opleidingen staat dit duidelijk vermeld. Soms verwacht men dat men al 1 jaar heeft gewerkt, soms mag je nog geen opleiding hoger onderwijs gevolgd hebben. Bij opleidingen bij andere centra beslist de RVA of de opleiding al dan niet gratis is. Op de website van de VDAB vind je de meest actuele lijst van knelpuntberoepen, want deze lijst wordt jaarlijks aangepast. Mogelijke bijvragen: - Welk knelpuntberoep interesseert er jou? - Wil je altijd deze job doen, of zie je jezelf later nog een opleiding volgen tot een knelpuntberoep? Zelfstandig ondernemerschap Vraag: Karel wil na een paar jaar graag zelfstandige ondernemer worden. Wat is niet belangrijk? A) Hij heeft een cursus bedrijfsbeheer gevolgd B) Hij heeft een startkapitaal C) Hij heeft rijke ouders Achtergrondinformatie: Wanneer je als zelfstandig ondernemer aan de slag wilt gaan vindt je ondersteuning bij VDAB, UNIZO, en Startpunt. VDAB: hier kan je een test uitvoeren om te kijken of je er wel klaar voor bent. (www.vdab. be) UNIZO: helpt bij het bedrijfsbeheer, realistische plannen maken voor marketing en de financiële kant van de zaak. (www.unizo.be) Startpunt: helpt werkzoekenden om zelfstandig ondernemer te worden en geeft hen de kans om hun project te testen zonder grote risico s te lopen. (www.depunt.be) Zelfstandigen sluiten zich aan bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze én de Nationale Hulpkas. Je moet een attest kennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Hoeveel startkapitaal je nodig hebt, hangt af van de zelfstandige activiteit die je gaat uitvoeren. Mogelijke bijvragen: - Heb jij er al over gedacht om zelfstandig ondernemer te worden? - Zou je dit alleen doen of beter met twee? - Zie jij jezelf je ganse leven zelfstandig ondernemer zijn? - Wat zijn de grote voor- en nadelen van het zelfstandig ondernemerschap? 12

15 Jobvereisten Vraag: Stel: Annas is arbeider in de chemische industrie, één van de best betaalde sectoren in België. Hij doet daar afwisselend vroege, late, nacht- en weekendshifts. Het bedrijf ligt redelijk ver van zijn huis, dus hij maakt eigenlijk best lange dagen. Hij heeft niet veel vrije tijd over en eens hij thuis is, valt hij doodop in de zetel. Ondanks zijn harde werk, zal t zeker nog jaren duren voor hij promotie kan maken. Hij bekent: ik vind mijn job meestal wel min of meer ok, maar doe het in de eerste plaats voor het supervette loon. Wat vind je daarvan? Zou je t zelf ook zo bekijken? Of zijn er nog andere dingen dan geld die je persoonlijk belangrijker vindt? Bedenk er eens een paar. Achtergrondinformatie: Mogelijke factoren om een job te kiezen zijn: Kansen om carrière te maken, werkzekerheid, verloning, mogelijkheid om thuis te werken, veel verantwoordelijkheid krijgen, makkelijk werk, toffe collega s, dicht bij huis, andere mensen helpen, iets doen met een thema dat je boeit (kinderen, techniek, muziek, sport, ), uitdaging en leerrijke activiteiten, Mogelijke bijvragen: - Hoeveel afstand wil je afleggen voor jouw job? - Zie je jezelf 20 jaar dezelfde job doen? - Heb je ooit al problemen gehad met je collega s? - Wil jij graag ooit meer verantwoordelijkheid krijgen? - Vind je jouw werk gemakkelijk en (soms té) gemakkelijk? Nuttige links vdab.be/cobra Via de website van VDAB kan je een beroepsoriëntatietest uitvoeren. Zo kom je te weten welke beroepen er nu precies bij jou passen. Je vindt er ook de lijst met knelpuntberoepen, en kunt er info vinden over elk mogelijk concreet beroep via de beroepenfilms en beroepenfiches. Om de beroepsoriëntatietest te doen, moet je je eerst registreren voor Mijn loopbaan. Ben je geregistreerd, klik dan op de link Beroeps oriëntatie in het rechtermenu van Mijn loopbaan. vdab.be/opleidingen/ Ontdek hier welke opleidingen VDAB en partners organiseren. VDAB organiseert heel wat beroepsgerichte opleidingen, ook tot knelpuntberoepen. In Gent zijn er drie VDAB-opleidingscentra. In Wondelgem, in de Kongostraat en in de Minnemeers. Voorbeelden van opleidingen die men in deze centra kan volgen zijn: autoschadehersteller, ambachtelijke houtbewerker, 13

16 Op deze website kom je te weten welke vaardigheden je nodig hebt voor welke richting in het hoger onderwijs. Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor je toekomst. Onderwijskiezer.be helpt je in die zoek tocht. Onderwijskiezer.be geeft je alle informatie over hogescholen, universiteiten, maar ook over andere instellingen die door de overheid erkend zijn om bachelor- en masteropleidingen in te richten. Het Hoger Beroepsonderwijs bevindt zich voorlopig enkel in Centra voor Volwassenen onderwijs en voor de richting Verpleegkunde in een aantal secundaire scholen. I-prefer WAT? De I-Prefer is een belangstellingsproef voor laatstejaars secundair onderwijs. Het is een hulpmiddel om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Een goed beeld van die belangstelling is immers een belangrijk sturend gegeven in je keuzeproces. De I-Prefer is een genormeerde proef, wat wil zeggen dat je de resultaten kunt vergelijken met leeftijdsgenoten. VOOR WIE? Ben je laatstejaars in het secundair onderwijs? Weet je nog helemaal niet welke richting te kiezen? Ben je bereid actief te werken aan je keuze? Zo ja, dan kan deze proef je een (beter) zicht geven op je belangstelling en zo een belangrijke bijdrage leveren aan je keuzeproces. Heb je al een keuze gemaakt? Geen probleem. Je kunt de I-Prefer zien als een vorm van controle. 14

17 2. Klaar met school, wat nu? Inschrijving werkzoekende VDAB + beroepsinschakelingstijd Vraag: Azmodin studeert af als boekhouder in juni Welke organisatie contacteer hij het eerst om zich in te schrijven als werkzoekende? A) Uitzendkantoor B) VDAB C) Vakbond Achtergrondinformatie: Nadat je afgestudeerd bent is het best dat je je altijd zo snel mogelijk laat inschrijven als werk zoekende om je kinderbijslag te behouden en om sneller recht te hebben op een inschakelingsuitkering. Ben je pas afgestudeerd en zit je zonder werk? Dan ontvang je niet onmiddellijk een uitkering. Eerst doorloop je een beroepsinschakelingstijd. Om die periode te laten starten, moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij VDAB. Enkele algemene regels. Het is belangrijk om je ID-kaart en SIS-kaart mee te brengen en jouw inschrijvingsbewijs af te drukken! Je beroepsinschakelingstijd duurt 310 dagen (12 maanden) ongeacht je leeftijd. Hij start op de dag dat je je inschrijft, of op de dag dat je contract begint. Let wel: je beroepsinschakelingstijd start ten vroegste op 1 augustus. Schrijf je je in vóór 1 augustus, dan start je beroepsinschakelingstijd op 1 augustus. Heb je jouw studies beëindigd en vond je werk vóór 1 augustus? Dan begint je beroepsinschakelingstijd automatisch te lopen op de dag dat je begint te werken. Terwijl je werkt, loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door. Ga je bijvoorbeeld 20 dagen als uitzendkracht aan de slag, dan telt deze periode mee voor je beroepsinschakelingstijd. Vakantiejobdagen na 31 juli tellen ook gewoon mee voor de beroepsinschakelingstijd. Heb je aaneensluitend 28 dagen gewerkt of langer, en word je na deze periode opnieuw werkzoekend? Dan moet je je vanaf de eerste dag van je werkloosheid opnieuw inschrijven bij VDAB als werkzoekende. Anders loopt je beroepsinschakelingstijd niet door. Mogelijke bijvragen - Ben jij ingeschreven als werkzoekende? - Zou je dit graag klassikaal doen? - Ga je liever langs in een werkwinkel of vind je het gemakkelijker via internet? Kinderbijslag Vraag: Azmodin werkt tijdelijk twee maanden voltijds bij het Volvo Cars. Is hij voor die maanden zijn kinderbijslag kwijt? Achtergrondinformatie: Je ouders houden onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt. Daarna geldt de regel dat je per maand niet meer dan 509 per maand mag verdienen. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dit systeem is ingewikkeld (zie hieronder). Als je niet meer studeert, is een belangrijke voorwaarde wel dat je ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB. 15

18 Extra achtergrondinformatie: Om nog verder recht op kinderbijslag te kunnen hebben mag een student van ouder dan 18 jaar in het school- of academiejaar (het 1ste, 2de en 4de kwartaal) niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. Tijdens de zomervakantie (het 3de kwartaal) mag de student onbeperkt werken, indien hij na de vakantie verder studeert. In de laatste zomervakantie na het einde van zijn studies mag de student niet meer dan 240 uren werken in de maanden juli, augustus en september samen. Deze maatregel werd ingevoerd om te vermijden dat de student - die zijn studies beëindigt of stopzet - in de loop van de maand juli, augustus of september een substantiële winstgevende activiteit zou cumuleren met een recht op kinderbijslag. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een studentenovereenkomst en een gewone arbeids overeenkomst. Wanneer de norm van 240 uren tewerkstelling in een kwartaal overschreden wordt, gaat het recht op kinderbijslag voor de drie maanden van dat kwartaal verloren. Met andere woorden wanneer de jongere na het einde van zijn studies in het derde kwartaal meer dan 240 uren gewerkt heeft, is er geen recht op kinderbijslag voor de zomervakantie (= juli, augustus en eventueel ook september). Concreet wil dit zeggen dat als de jongere tijdens de maanden juli, augustus en september meer dan 240 uren werkt, er voor de maand juli geen recht meer is op kinderbijslag (want voor de maand juli heeft de jongere enkel het statuut van student en wordt de norm van 240-uren gehanteerd). Voor de maanden augustus en september kijken ze of de jongere onder het bedrag van 509 bruto per maand is gebleven. Als de jongere voor de maanden augustus en september aan één van de twee voorwaarden voldoet (minder dan 240 uur per kwartaal gewerkt OF onder 509 bruto per maand) is er voor die bepaalde maand recht op kinderbijslag. Uitkering Vraag: Heb je op 1 december 2013 al recht op een uitkering als je geen werk vindt? Achtergrondinformatie: Neen. Je ontvangt ten vroegste na 12 maanden een beroepsinschakelingsuitkering. Vroeger heette dit de wachtuitkering. Het doel is om jongeren zo actief mogelijk naar werk te laten zoeken en hen niet te laten wachten op een uitkering. Ziekenfonds Vraag: Eenmaal je een inkomen hebt, is het verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds. Welk ziekenfonds is gratis? a. HZIV b. Vlaams en Neutraal Ziekenfonds c. Onafhankelijk Ziekenfonds d. Christelijke Mutualiteit e. Bond Moyson f. Liberale mutualiteit g. Partena Achtergrondinformatie: Een ziekenfonds zorgt ervoor dat je verzekerd bent tegen ziekte en ongevallen, dat je dus een deel van je dokterskosten terugkrijgt, dat medicijnen betaalbaar blijven, dat je goedkoop 16

19 naar een ziekenhuis kan en dat je een inkomen behoudt voor de tijd dat je ziek bent. En ook dat je een vervangingsinkomen krijgt bij langdurige ziekte of invaliditeit. Je moet wel verplicht een ziekteverzekering hebben bij een ziekenfonds om hierop beroep te kunnen doen. Dat is verplicht vanaf het moment dat je niet meer studeert en een eigen inkomen hebt. Meestal stuurt de mutualiteit van je ouders je dan een brief met de vraag om je aan te sluiten. Een mutualiteit kost gemiddeld 78 per jaar. Indien je dit niet kan betalen, kan je je aansluiten bij het HZIV. Daar krijg je net als bij betalende ziekenfondsen een deel van je dokterskosten terug en behoud je je inkomen voor de tijd dat je ziek bent, maar enkele extra voordelen zoals het terugbetaald krijgen van een sportabonnement, bril of reisverzekering krijg je bij het HZIV dan weer niet. Uitzendkantoor Vraag: Je bent op zoek naar een langdurende job. Op een dag word je opgebeld door T-interim, een uitzendkantoor. Wat doe je? A) Ik neem niet op, want een uitzendkantoor biedt alleen tijdelijke jobs aan. B) Ik neem op, je weet nooit wat ze in de aanbieding hebben. C) Ik neem op, en stuur hen mijn CV op. Een uitzendjob kan namelijk vooruitzicht bieden op een vaste job. Achtergondinformatie: Het grote verschil tussen een uitzendcontract en een ander arbeidscontract is dat het uitzendkantoor eigenlijk je baas is, en dat veel uitzendjobs maar tijdelijk zijn. Zo zal je, als je via een uitzendkantoor gewerkt hebt, vaak het loon van het uitzendkantoor krijgen en niet van het bedrijf waar je gewerkt hebt. Vaak bieden uitzendkantoren uitzicht op duurzame jobs. Vrije beroepen Vraag: Wat is een vrij beroep? A) Iemand die uiterst vrij is in zijn job en zich niet aan regels moet houden. B) Iemand die zijn/haar job enkel mag uitoefenen op basis van gevolgde studies en een aantal wettelijke regels, die de toegang tot het beroep bepalen. Deze persoon werkt voor eigen rekening. c) Iemand die een job heeft waar men zijn/ haar uren zelf kan kiezen. Achtergrondinformatie: Criteria die het vrije beroep onderscheiden van andere beroepen zijn: a) De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie, waaraan een specifieke opleiding en permanente vorming voorafgaat. b) De beoefenaar draagt persoonlijke verantwoordelijkheid. c) De dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de vrije beroeper handelt daarbij in het belang van de opdrachtgever, cliënt of patiënt én in het algemeen belang. d) Het statuut van vrij beroeper moet de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt garanderen en bevorderen. Enkel wie aan deze criteria voldoet, ontvangt de beschermde beroepstitel van vrij beroeper. Dit wil zeggen dat niemand door ervaring zich deze titel kan toe-eigenen. Iemand die jarenlang heeft geoefend op massagetechnieken, mag zich niet zomaar kinesist noemen. 17

20 Deze titel is enkel weggelegd voor erkende kinesisten afgestudeerd in het hoger onderwijs en garandeert zo aan de patiënten de vakbekwaamheid van zijn of haar kinesist. Vrije beroepen zijn o.a.: architecten, dierenartsen, kunstenaars, artsen, muzikanten, verpleegkundigen, uitgevers, tandartsen, advocaten, nodig om aanspraak te maken op de forse RSZ-korting die hij krijgt als hij jou aanwerft. Nuttige links vdab.be/mijnloopbaan Je kan je via de website van VDAB inschrijven als werkzoekende. Je hebt zeker je ID-kaart nodig. Achteraf is het belangrijk je inschrijvingsbewijs te printen. Wanneer moet je je inschrijven? Als je je studies beëindigd hebt en geen werk hebt. Als je ontslagen bent en een werkloosheidsuitkering wil aanvragen. Als je tijdens je beroepsinschakelingstijd meer dan 28 dagen na elkaar hebt gewerkt en opnieuw werk zoekt. Heb je een vraag over werk of opleiding? Vraag het in Jobkot! JobKot geeft dus een beetje dezelfde dienstverlening als de Werkwinkel of de VDAB maar dan helemaal op maat van de jongere. Zij richten zich dan ook op de specifieke thuissituatie van de jongeren. Openingsuren: Maandag: 10u-12u & 14u-19u Dinsdag - vrijdag: 10u-12u & 14u-17u Adres: Doornzelestraat 34, 9000 Gent 09/

21 3. Solliciteren Vacatures vinden Vraag: Cindy is 18 jaar, net klaar met school en staat ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. Ze gaat nu werk zoeken. Geef 3 plaatsen waar ze vacatures kan vinden. Achtergrondinformatie: Je kan vacatures vinden via volgende kanalen: De geschreven pers: Vacature, Jobat, zoekertjes in de krant, Uitzendkantoren: Randstad, T-interim, synergie, start people, Impact Internet: VDAB, Vacature, Jobat, monster.be, stepstone.be. De internetsites zijn wel niet altijd even relevant voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, omdat er vaak weinig tot geen vacatures te vinden zijn voor hun sector. Vaak zijn ook hogere diploma s vereist. De Werkwinkel (VDAB) Viavia: je eigen netwerk aanspreken (ouders, vrienden, familie, kennissen laten weten dat je een job zoekt) - nog steeds een heel belangrijke manier om werk te vinden! Je kan ook vrij solliciteren door je CV te geven aan een bedrijf dat je interesseert of bij jou in de buurt, zelfs als er daar niet direct een vacature beschikbaar is. Op die manier hebben zij al jouw contactgegevens en kunnen ze jou zeker contacteren als daar een vacature vrijkomt. Curriculum vitae Vraag A: Je ziet nu haar CV. Geef voor deze eerste pagina 4 fouten. Vraag B: Geef voor deze tweede pagina 4 fouten. Achtergrondinformatie: In een CV zet je alle gegevens die voor een werkgever van belang kunnen zijn. Heel belangrijk zijn je persoonlijke gegevens, je werkervaring, je opleiding, je vaardigheden en onder het luikje varia kan je je talenkennis, eventuele hobby s en pc-kennis plaatsen. Als er gaten (periodes van inactiviteit) zitten moet je daar een heel goede uitleg voor hebben. 19

22 Dit kan je best vermijden, of je moet op zijn minst kunnen aantonen dat je gesolliciteerd hebt, vrijwilligerswerk hebt gedaan, gereisd,... Als je nog géén werkervaring hebt, hoeft je CV niet blanco te zijn: je gegevens, de vaardigheden die je haalt uit vrijwilligerswerk, sportclub, jeugdbeweging, vakantiejobs, helpen in de zaak van je ouders, je opleiding(en), je hobby s, kennis van computer en talen, je rijbewijs, enkele relevante persoonskenmerken, Let op met: de plaats en volledigheid van je gegevens, met verwijzingen naar sociale media, foute adressen, foto s, zeer onvolledige uitleg bij vaardigheden, te lange zinnen, wisselvallige vormgeving, dialect, onflatterende eigenschappen, Let op jouw spelling! Maak hier je werk van: 4 op 5 werkgevers gooit je brief en CV in de vuilbak als er schrijffouten in staan. Laat ze gerust nalezen door mensen van de VDAB-Werkwinkel! 61% van de werkgevers controleert de sociale netwerkprofielen van hun sollicitanten voor ze iemand aanwerven! Hou je Netlog, Facebook en dergelijke dus proper wanneer je solliciteert: geen zatte of halfnaakte foto s, geen verslagen van wilde nachten (want dan denkt de werkgever dat je meer gaat feesten dan fris op je werk verschijnen), geen deel uitmaken van de verkeerde groepen (hooligans, ), geen politiek, geen vette klap of scheldpartijen, en zeker geen foute opmerkingen met betrekking tot je sollicitatie(s),... Idem voor je antwoordapparaat: best geen grapjes, of maffe muziekjes Droog en goed is the way to go! Sollicitatiegesprek [filmpje: Het Eiland : Alain Van Dam, het hoofdpersonage in de reeks Het Eiland, gaat solliciteren. Wat doet hij wel goed in het filmpje? Vraag A: Cindy mag op sollicitatiegesprek. Welke 3 fouten kan zij maken? Achtergrondinformatie: NOT DONE: te laat komen vuile of slordige kleren stinken (geen sigaretten op voorhand!) diepe decolletés, strakke topjes of korte rokjes felle kleuren geen oogcontact bij de begroeting slappe bezwete handjes schudden onderuitgezakt zitten zelf geen vragen stellen meteen vragen wat het loon is onvoorbereid uit je nek lullen je GSM laten overgaan té veel vertellen, of té persoonlijke zaken kritiek geven op het bedrijf of andere bedrijven liegen (haalt je altijd in!) WEL DONE 5 minuten te vroeg stijlvol gekleed in functie van de job! (Een kostuum is daarom geen vereiste.) frisgewassen met propere schoenen 20

23 kleren die weinig vel laten zien blauw, zwart, grijs, vriendelijke, rustige begroeting een droge, besliste stevige handdruk rechtop of geïnteresseerd licht voorovergebogen vragen stellen over de taakinhoud, de afdeling waar je zou werken, wachten tot aan het eind van het gesprek om naar jouw loon te vragen jouw antwoorden op de standaardvragen voorbereiden, info opgezocht, weten wat je wil, je GSM op voorhand op stil zetten, en zeker niet bovenhalen om eens te kijken of je al een SMS hebt een bibberende gsm kan evenveel storen als een rinkelende gsm bondige én voldoende antwoorden, bij het onderwerp blijven alleen positieve antwoorden geven correcte antwoorden geven als men er naar vraagt Vraag B: [filmpje: Zo meteen zie je enkele voorbeelden van hoe je fout kunt solliciteren. Maar op welke vragen geeft deze persoon antwoorden?] Cindy krijgt op het gesprek enkele vragen. Geef drie vragen die ze als sollicitant kan krijgen. Achtergrondinformatie: Waarom zouden we jou moeten aannemen? Vertel eens iets over jezelf. Waarom wilt u bij ons werken? Wat doet u in uw vrije tijd? Wat weet u over ons bedrijf? Hebt u nog andere sollicitaties lopende? Wat zijn uw sterkste en zwakste kanten? Heeft u zelf nog vragen? Hoeveel wilt u verdienen? Waarom ben je bij je vorige baan weggegaan? Beschrijf een probleemsituatie en hoe je die hebt opgelost. Op welke prestaties ben je het meest trots? Hoe ga je om met stress, kan je werken met een deadline? Waar zou je over enkele jaren op professioneel vlak willen staan? Vraag C: De baas vraagt Cindy naar een sterk punt. Noem voor iedereen van je groep één goede eigen schap. Achtergrondinformatie: Als je solliciteert, ben je eigenlijk een verkoper die zijn producten en diensten aanbiedt. Een verkoper moet achter zijn product staan. Alleen als je overtuigd bent van wat je kan, zal je geloofwaardig overkomen. Om te voorkomen dat je onzeker overkomt, moet je dus weten wat je zoal te bieden hebt. Wat je sterke en minder sterke kanten zijn en welke activiteiten je het belangrijkst vindt; wat doe je het liefst, etc Het is van belang om je sterke kanten toe te kunnen lichten met een voorbeeld. E 21

24 en handig hulpmiddel zijn de volgende vragen om je sterke punten en eigenschappen te analyseren: 1. wat is een sterk punt van jezelf. 2. omschrijf vervolgens een probleemsituatie. 3. geef vervolgens aan welke actie(s) je hebt ondernomen om het probleem aan te pakken. 4. tenslotte beschrijf je welk resultaat er werd bereikt, waarin de sterke kant goed tot uiting kwam. Wees zo concreet mogelijk en omschrijf de situatie en je reactie zo veel mogelijk in termen van gedrag. > Sterke eigenschap Mijn sterke punt is dat ik goed mensen (collega s) kan aanmoedigen, enthousiast kan maken. > Probleem Toen ik werkte bij schildersbedrijf Verf & Kwast kwamen we in een zeer drukke maand terecht en plots kwam er nog een grote spoedorder binnen. Mijn naaste collega s waren erg uit hun humeur en zagen het niet zitten. Ze dachten het werk nooit af te kunnen krijgen. > Actie Ik sprak met de baas over dit probleem en hij besloot een extra uitzendkracht in te huren. Ik sprak vervolgens met mijn collega s en het lukte mij om hen te motiveren. Resultaat We hebben de spoedorder in zeer snel tempo af kunnen krijgen en zowel de klant als de baas waren daardoor meer dan tevreden. Hieronder tref je een lijst met mogelijke vaardigheden aan, om je een eindje op weg te helpen: Initiatiefrijk goed kunnen plannen goed kunnen organiseren goed je werk kunnen indelen doelgerichtheid toezicht houden precies en netjes doortastend energiek, veel aankunnen contacten leggen en onderhouden helder taalgebruik invoelend vermogen incasseringsvermogen methodisch / ordelijk goed zaken kunnen uitpluizen, onderzoeken Inschattingsvermogen goed kunnen onthouden afspraken na komen betrokkenheid snel kunnen leren verbeelding / fantasie nieuwe ideeën ondernemend creatief vooruitziende blik goede smaak / stijlvolheid goed kunnen samenwerken goed zelfstandig kunnen werken stressbestendig communicatief vermogen goed kunnen schrijven anderen enthousiast kunnen maken Vraag D: Wat antwoord je als je baas vraagt naar een zwakke eigenschap? A) Die heb ik niet. B) Er is 1 zeer belangrijke vaardigheid die ik niet heb. C) Er zijn 2 minder belangrijke vaardigheden die ik niet heb. Achtergrondinformatie: Een opvoeder hoeft geen computerexpert te zijn; een ingenieur hoeft niet per sé te kunnen speechen voor een groep van 200 mensen. 22

25 Bij voorkeur geef je een negatieve eigenschap die je in het gesprek kan ombuigen naar een positieve eigenschap. Bij voorbeeld: Ik kan vrij perfectionistisch zijn, tegelijkertijd komt dit in mijn baan dikwijls goed van pas: mijn risicoanalyses zijn gedegen en betrouwbaar. Dat is dan weer een voordeel voor mijn werkgever. Zwart werk Vraag: Je verdiende vorig jaar goed je boterham door in het zwart te werken. Zet je dat op je CV? A) Neen, want dan weet mijn baas dat ik in het zwart werkte B) Ja, dan weet mijn baas dat ik al ervaring heb Achtergrondinformatie: Over zwart werk hebben we het later nog. Er is altijd een verschil tussen liegen en de waarheid gedeeltelijk vertellen. Maar op papier opschrijven dat je ergens in het zwart hebt gewerkt is niet goed voor jou noch voor je baas. Wat je wel kan doen, is bij je vaardigheden opschrijven welke ervaring je hebt. En als je baas er dan op het sollicitatiegesprek naar vraagt, kan je er maar beter eerlijk op antwoorden. Anders val je toch door de mand. Nuttige links vdab.be/opleidingen/ Op de VDAB kan men oneindig veel opleidingen vinden. Ook rond solliciteren zijn er enkele opleidingen te vinden. Zo kan je bijvoorbeeld een opleiding volgen solliciteren voor anderstaligen. Maar ook heel concreet kan je bijvoorbeeld een opleiding volgen voor het sollicitatie gesprek in de sector van de bouw. Een CV opmaken kan ook heel makkelijk zijn: op deze website vul je je gegevens in, en je krijgt er een kant-en-klare CV! - naar je C-Stick registreren en inloggen info toevoegen of veranderen afdrukken 23

26 4. Rechten en plichten Contract Vraag Sara heeft werk gevonden. Is een contract op papier verplicht? Achtergrondinformatie: Het is volgens de Belgische wet niet verplicht om een contract op papier te hebben, maar het is voor elke partij aan te raden om afspraken op papier te zetten. Als je baas dus voorstelt om mondeling af te spreken, vraag dan gerust uitdrukkelijk om de afspraken op papier te zetten. Bruto versus netto Vraag: In haar contract staat dat Sara 1550 euro bruto zal verdienen. Komt dit bedrag op haar rekening? Achtergrondinformatie: Neen. Het brutoloon is het loon dat de werkgever moet betalen aan zijn werknemer in ruil voor werk. Dit brutobedrag staat op het contract en is uitgedrukt in een uurloon (dan ben je een arbeider) of in een maandloon (dan ben je een bediende). Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Dit heet de RSZ-bijdrage en is altijd 13,07 % (tenzij je werkt als jobstudent). Wat overblijft is je belastbaar brutoloon. Daarvan worden weer belastingen afgehouden. Wat dan overblijft, is je nettoloon. Je nettoloon is dus het bedrag dat op je bankrekening verschijnt. Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je kinderen ten laste hebt, worden er minder belastingen afgetrokken en is jouw nettoloon hoger dan dat van iemand anders die bruto precies evenveel verdient als jij, maar die geen personen ten laste heeft. Als je werkt met een studentenovereenkomst en je werkt niet meer dan 50 dagen per jaar, dan houd je baas geen 13,07 % sociale bijdrage af, maar een veel kleiner getal. Je betaalt ook geen belastingen. Daarom is een studentenjob zo voordelig. Vakbond Vraag A: Wat doet een vakbond niét voor Sara? A) Helpen bij problemen op het werk B) Haar stempelgeld uitbetalen als ze werkloos is C) Een deel van haar fitnessabonnement terugbetalen Achtergrondinformatie: Als je bent aangesloten bij een vakbond, en je wordt onrechtmatig behandeld door je baas of onterecht ontslaan, of ontslaan volgens de verkeerde procedure, zal je vakbond gratis juridische actie ondernemen tegen hem/haar, om bijvoorbeeld voor je rechten op te komen, je ontslag te laten annuleren of een schadevergoeding te eisen. Ze trachten ervoor te zorgen dat je een uitkering krijgt, en zullen die dan ook uitbetalen. Het is echter de dienst RVA die bepaalt of jij recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Ze informeren je over je rechten en plichten, en helpen je met alle papierwerk. Ze zullen je helpen een nieuwe job te zoeken. Je moet al even lid zijn van een vakbond 24

27 vooraleer je bijvoorbeeld beroep kunt doen op een advocate. Je kan dus niet wachten tot je in de problemen zit, en dan pas het lidmaatschap betalen, en van de hulp genieten. Bovendien krijg je jaarlijks een deel daarvan teruggestort, en krijg je premies bij speciale gelegenheden zoals trouwen, kinderen krijgen, Er bestaan die grote vakbonden, namelijk: A) ACV Algemeen Christelijk Vakverbond de groene B) ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond de rode C) ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België de blauwe Welke je kiest hangt af van je eigen voorkeur, van hoe dicht de vakbond bij je woonst is, hoe sterk ze vertegenwoordigd is op je werkplek, waar je ouders lid van zijn, en dergelijke Ontslag Vraag: In welke situatie kan Sara meteen ontslaan worden wegens dringende redenen? A) Als ze betrapt wordt op het bellen met haar lief B) Als ze rookt op een moment dat het niet is toegestaan C) Als ze een werkinstrument meeneemt naar huis zonder het te vragen Achtergrondinformatie: Je kan ontslaan worden om dringende redenen als er iets gebeurd is waardoor de werkgever en -nemer onmiddellijk en definitief niet meer kunnen samenwerken. Dit zijn enkele redenen: diefstal dronkenschap op het werk opzettelijke professionele fout regelmatige ongehoorzaamheid geweld tegen collega s corruptie of persoonlijk gewin liegen over je prestaties of in je CV, vandalisme zéér onbekwaam zeer onveilig gedrag geheimen openbaar maken Als je om één van deze redenen wordt ontslaan, sta je meteen op straat zonder opzegtermijn, en kan je ook geen werkloosheidsvergoeding krijgen! Hetzelfde geldt als je zelf ontslag neemt: alleen onvrijwillig werklozen krijgen een uitkering. Het is niet zo dat je op elke werkplaats direct ontslaan wordt als je rookt op een moment waarop het niet is toegestaan. Als je bijvoorbeeld naast een opslagplaats met chemisch ontvlambare stoffen rookt, neem je een veiligheidsrisico en kan je baas je ontslaan wegens dringende redenen. Op andere plaatsen werkt men met het systeem van verwittigingen: je krijgt een verwittiging als je betrapt wordt en bij de derde verwittiging word je ontslaan. 25

28 Jeugdvakantie Vraag: Sara studeerde af in juni Ze startte met haar job op 1 augustus Op hoeveel dagen verlof heeft zij recht? A) Altijd 20 B) Altijd 40 C) Afhankelijk van hoeveel ze het jaar ervoor heeft gewerkt Achtergrondinformatie: Een werknemer die het jaar voor de vakantie voltijds heeft gewerkt, heeft minstens recht op 20 dagen of 4 weken verlof per jaar, en natuurlijk nog 11 feestdagen. In sommige sectoren komt daar nog iets bovenop. Hij/zij krijgt die weken gewoon loon, én ontvangt een extra premie, het dubbel vakantiegeld. Dit is wel afhankelijk van je gezinssituatie, je loon en je statuut, Iemand die net werkt en het jaar daarvoor nog niet veel heeft gewerkt, omdat hij of zij bijvoorbeeld nog studeerde, kan onder voorwaarden beroep doen op jeugdvakantie: Je bent jonger dan 25 jaar Je hebt het jaar ervoor minstens één maand gewerkt. Je krijgt voor die extra dagen een uitkering van 65 % van je loon, op voorwaarde dat je die uitkering aanvraagt bij de vakbonden. Proefperiode Vraag: Sara beseft tijdens haar proefperiode dat de job toch niet haar ding is. Kan zij zomaar ontslag nemen? A) Ja B) Nee Achtergrondinformatie: De proefperiode heeft voor- en nadelen: Als het echt je ding niet blijkt te zijn, het klikt niet of je zou plots een nog interessantere job worden aangeboden, kan je makkelijk ontslag nemen. Als je niet voldoet aan de verwachtingen van de baas, kan die je makkelijk ontslaan. De proefperiode duurt minstens 7 dagen voor arbeiders en 1 maand voor bedienden. Je kan tijdens de proefperiode je contract verbreken zonder een schadevergoeding. Een proefperiode is betaald. Je kan dus gerust voor je geleverde prestaties een loon vragen. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij Volvo Cars, word je voor een proefperiode niet betaald. 26

29 Nuttige links De jongerensite enter van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond), in de volksmond de groene vakbond. De site van het ABVV (Algemeen Belgisch Vak verbond), in de volksmond de vakbond van de rode. De site van ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België), in de volksmond de blauwe vakbond genoemd. Salariskompas is een handige tool waarmee je in enkele muisklikken weet hoe groot het loon van jouw collega s is in een vergelijkbare job. Het is gevaarlijk om precieze voorspellingen over lonen te doen, omdat dit natuurlijk schommelt afhankelijk van de sector, het bedrijf en de precieze functie. 27

30 5. Sociale Zekerheid Verschil met andere landen Vraag: Wat is het verschil tussen de sociale zekerheid in Amerika en in België? [filmpje gebroken been: In dit filmpje zie je waar de beste plaats is om je been te breken. Waarom?]. Achtergrondinformatie: Mensen uit andere landen zijn vaak heel verwonderd over t feit dat medische hulp hier zo goedkoop is. In de VS bijvoorbeeld zou je die hulp gewoon niet krijgen zonder eerst véél geld op tafel te leggen. In België hebben we allemaal een verplichte ziekteverzekering: je betaalt jaarlijks een tamelijk kleine bijdrage, en in ruil wordt het grootste deel van die medische kosten voor ons betaald. In de VS bijvoorbeeld bestaat zo n systeem niet, en mogen sommige mensen zich niet eens verzekeren, omdat ze bijvoorbeeld een beetje te mager of een beetje te dik zijn. Als je bijvoorbeeld een been breekt, betalen jij (of je ouders) gelukkig maar een klein deel van die peperdure behandeling zelf. Dit systeem kost natuurlijk véél geld, als je weet dat bijvoorbeeld een spoedopname en een nachtje in het ziekenhuis al snel meer dan 1000 Euro kost. Uitkeringen Vraag: Waar haalt de overheid geld vandaan om uitkeringen te betalen? Achtergrondinformatie: Weet je wie deze school, de wegen waar jij met je scooter op rijdt en het loon van jouw leerkrachten betaalt? De overheid. Daarvoor heeft ze enkele grote inkomstenbronnen. Een pakje sigaretten in België kost namelijk meer dan de echte kostprijs. Maar door de taksen die je erop betaalt, draag je bij aan de financiëring van de staat. In Nederland, Frankrijk en Engeland zijn die taksen nog veel groter. Wij geven een deel van ons loon aan de overheid doordat er belastingen worden afgehouden. Onze werkgevers zijn bovenop ons loon nog eens verplicht een groot percentage te betalen aan de overheid. Belastingen: Vraag A: Vanessa werkt fulltime als administratief bediende en verdient 1500 bruto. Hoeveel belastingen moet ze betalen? a. 60 % b. 30 % c. 15 % Achtergrondinformatie: Werkende mensen betalen in België best veel belastingen: gemiddeld 30 % van hun brutoloon. Maar ze krijgen er ook veel voor terug: alleszins meer dan elders, want na Zweden hebben wij bijna de sterkste sociale zekerheid van de hele wereld. Hieronder de belasting schijven van Hier kan men zien hoeveel % men gemiddeld moet betalen van het brutoloon. 28

31 Belastingschijven 2012: Jonger dan 65 jaar Schijf Van Tot Percentage % , % , % , % ,01-50% Vraag B: Christophe krijgt 1152, 86 terug van de belastingen. Hoe komt dit? A) Hij heeft vrienden bij de belastingen B) Hij betaalde te veel bedrijfsvoorheffing C) Hij betaalde te weinig bedrijfsvoorheffing Achtergrondinformatie Hoeveel belastingen je betaalt, is afhankelijk van hoeveel je verdient. Je betaalt dus eigenlijk elke maand al belastingen, doordat je baas een stuk van je loon afhoudt. Dit heet bedrijfsvoorheffing. Hoe meer bedrijfsvoorheffing je baas afhoudt, hoe meer kans je hebt om geld terug te krijgen van de belastingen. Zwart werken Vraag: Alissa klust bij in het weekend in de keuken van een restaurant. Op het einde van de avond betaalt haar bazin haar rechtstreeks uit de kassa. Geef één voordeel en 2 nadelen. Achtergrondinformatie: Bij zwartwerk is er (meestal) een iets hoger loon omdat er geen belastingen worden afgehouden. De nadelen echter zijn: Het loonverschil is vaak echter kleiner dan je zou verwachten als je weet hoeveel belastingen je baas minder betaalt door je arbeid niet aan te geven; die zorgt er meestal voor dat het uitgespaarde bedrag grotendeels in zijn/haar zak terechtkomt. Daar kan je niet tegen protesteren omdat je niet beschermd wordt door een contract of arbeidsreglement. Je verzamelt geen recht op betaalde vakantie: een zwartwerker moet dus tijdens de vakantie heel zuinig zijn! Hetzelfde probleem als je baas plots beslist dat je even niet nodig bent, omdat er bijvoorbeeld minder klanten zijn, of het toeristische seizoen ten einde is, Je weet dus nooit zeker hoeveel je de volgende maand zal verdienen. Je wordt niet beschermd tegen gevaarlijke klusjes, of krijgt vaak niet de juiste beschermende kledij die eigenlijk verplicht is voor die job. En als je een ongeval hebt mag je ook nog eens je plan trekken: geen verzekering om je medische kosten helemaal te dekken, geen vervangingsinkomen, Je bouwt geen recht op een werkloosheidsuitkering op. Het is illegaal, je kan er enorme boetes voor krijgen als de RVA vermoedt dat je al een tijdje de belastingen ontduikt. Het is asociaal: hoe minder mensen hun belastingen betalen, hoe meer iedereen in de kou zal blijven staan als ze ooit kinderen krijgen, hun job verliezen, ziek worden of op 29

32 pensioen moeten. Als jou dat overkomt (en dat zal het wel eens) kan je maar beter hopen dat genoeg mensen hun belastingen betalen! Het is een beetje in ieders belang om solidair te zijn. Nuttige links Dé site voor vakantiejobs en studentenwerk. Meld je aan bij 50days, kijk na hoeveel dagen je nog mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Hier kan je ook een attest afdrukken voor je werkgever en vindt je allerlei informatie om aan de slag te gaan als jobstudent. Informatie onder andere over waar je een job kan vinden en over de sociale zekerheid. Op de website van de RVA vind je heel wat documenten terug, bijvoorbeeld om jeugd vakantie aan te vragen, om tewerkstellingsmaatregelen te verkrijgen, etc 30

33 6. Gedrag en vaardigheden Verschillen tussen school en werk Vraag: [filmpje stress op werk: Hier zie je alvast 1 voorbeeld van een verschil tussen je leven op school en het werkleven. Welk verschil?] Geef eens drie manieren waarop de regels en verwachtingen anders zijn als je ergens werkt dan nu op school? Achtergrondinformatie: Erdoor zijn is niet meer voldoende: je werk moet gewoon goed zijn, want je wordt ervoor betaald. Je kan niet altijd rekenen op een herkansing, of later compenseren met een beter examen, want je baas zou snel zijn/haar geduld verliezen. En als je carrière wil maken, moet je zelfs beter zijn/ harder werken dan eigenlijk van je verwacht wordt. Als je op school alles lekker rustig doet, er eens vanonder muist of ligt te slapen tijdens de les, gaan je medeleerlingen dat meestal niet zo erg vinden, of zelfs grappig. Als je in een job minder hard werkt dan je collega s, gaan ze daar meestal écht niet mee kunnen lachen, en krijg je zéér snel ruzie of klachten. Als je eens wat humeurig bent tegen een leerkracht, wordt je bestraft, en krijg je de vraag je anders te gaan gedragen. Een baas kan je dan gewoon definitief op straat zetten, en zal véél minder geduld hebben dan zelfs de strengste leerkracht. Op school zit je om bij te leren, maar ook omdat naar school gaan gewoon verplicht is. Een job doe je eigenlijk uit vrije keuze. Als je het jou helemaal niet bevalt, dan kan je altijd (volgens de juiste procedure) je ontslag indienen. Op school liggen de regeltjes altijd heel erg vast: als de bel gaat, mag je naar huis. Maar een baas kan van jou verwachten dat je eens wat overwerkt omdat er iets dringend moet worden afgewerkt. Als je op school het ene studeert, moet je niet naar de vakken van een andere richting. Op t werk moet je soms ook eens iets willen doen dat misschien strikt genomen niet tot je taken behoort. Dat heet flexibel zijn, en dat vindt een baas héél belangrijk. Als je op school 5 keer te laat komt, heb je een strafstudie bijeen gespaard. Als je dat op je werk doet, vindt de baas (en je collega s misschien ook) jou een onbetrouwbare profiteur, en zal je er na één waarschuwing misschien niet lang meer werken. Ziekte Vraag: Katrijn wordt ziek en gaat naar de dokter. De dokter geeft haar een ziektebriefje voor een week. Wat doet Katrijn met dit doktersattest? A) Thuis goed bijhouden, en haar werkgever direct verwittigen. B) Als ze terug gaat werken haar doktersattest afgeven op haar werk. C) Haar werkgever meteen verwittigen en binnen de 48u het doktersattest afgeven op haar werk. Achtergrondinformatie: In de meeste sectoren ben je verplicht om je baas zo snel mogelijk te verwittigen van je afwezigheid, en liefst voor het moment waarop je eigenlijk verwacht werd. Bovendien moet je binnen de 48u een doktersattest (laten) binnensteken. Als je ziek bent, zal er werk niet verzet worden. Dat wil zeggen dat het ofwel op je blijft wachten, dat je collega s je werk moeten overnemen of dat je baas vervanging moet zoeken. 31

34 Levenslang leren Vraag: Volwassenen keren niet terug naar de gewone schoolbanken. Kunnen jullie twee organisaties geven, waar jullie later indien nodig alles zouden kunnen bijleren? Achtergondinformatie: Volwassenen keren natuurlijk niet terug naar de gewone schoolbanken. Organisaties waarbij jullie later/binnenkort opleidingen kunnen volgen: VDAB, Syntra, de CVO s, de opleidingsfondsen van sectoren. Voor jongeren die een heel specifiek beroep leren, waar er weinig opleidingen voor bestaan, bestaat er de IBO-opleiding. Dan leer je een beroep door het heel concreet op de werkvloer uit te oefenen. Je wordt ervoor betaald en je baas krijgt een korting om jou aan te nemen. Het totale aanbod staat op deze site: Vroeger, in de tijd van onze grootouders, en misschien ook wel een deel van onze ouders, gingen jongeren na hun schoolcarrière aan de slag in een bedrijf of elders, en meestal bleven ze daar min of meer dezelfde job doen tot ze oud genoeg waren om op pensioen te gaan! Jullie wereld, en dus ook jullie carrières, zullen er anders uitzien: - In de toekomst zullen jullie waarschijnlijk bij meerdere werkgevers hebben gewerkt tegen dat jullie ooit op pensioen zullen gaan. Tegenwoordig veranderen mensen wel enkele keren van job in hun loopbaan. Dat ligt oa aan het feit dat er veel nieuwe bedrijven ontstaan, dat oudere soms verdwijnen, en dat hun activiteiten sneller veranderen, waardoor ze meer/ minder/ander personeel nodig hebben. Bovendien zijn mensen (werknemers) soms ambitieuzer dan vroeger: ze willen eens iets nieuws, ze willen voor een hogere functie solliciteren, - Jullie zullen levenslang moeten bijleren (binnen je job, maar ook dankzij extra cursussen en opleiding): voor elke nieuwe job moet je weer andere vaardigheden hebben. Mogelijks kan het al eens nodig zijn een extra tekstverwerkingsprogramma onder de knie te krijgen. Of misschien moet je naast je technische kennis van auto s ook nog eens een cursus verkoopstechnieken gaan volgen, om kans te maken op die promotie. - Bovendien gaan de technologische ontwikkelingen tegenwoordig veel sneller dan vroeger. Denk maar aan bijvoorbeeld computers, machines of medisch materiaal: over 20 jaar zien die er helemaal anders uit, met veel meer mogelijkheden, maar jullie zullen er wel nog steeds mee moeten kunnen werken. En dat zal ook wel eens een cursus vragen. 32

35 Nuttige links Alles wat je wil weten over werken en wat er bij hoort, lees je hier: informatie over solliciteren, rechten en plichten, sociale zekerheid, werk zoeken etc. Syntra biedt net als deeltijds onderwijs opleidingen aan die een mix van praktijk en theorie vormen. Je kan er ook avondonderwijs volgen en heel concrete opleidingen tot het zelfstandig ondernemerschap bijvoorbeeld: aannemer installateur van centrale verwarming, aannemer sloopwerken, Op deze website vind je informatie over de verschillende soorten opleidingen voor volwassenen. Aan de website is ook een databank gekoppeld, waarin je op zoek kunt gaan naar de opleidingen waarin je geïnteresseerd bent of naar opleidingscentra bij jou in de buurt. 33

36 2.3 EXTRA ACTIEVE OPDRACHTEN Wat? Hoelang? Benodigdheden Pagina A Klassikaal invullen van een online belangstellingsproef B Klassikaal invullen van de beroepsoriëntatietest C Inschrijven als werkzoekende via de VDAB website D Klassikaal op zoek gaan naar geschikte vacatures E CV opstellen aan de hand van c-stick F Simulatie sollicitatiegesprek G Groepsgesprek rond arbeidsattitudes aan de hand van dilemma s 20 minuten + (extra 20 minuten) Max 30 minuten +( extra tijd 20 minuten) Max. 20 minuten Max. 30 minuten Max. 30 minuten afhankelijk van grootte groep en aantal groepjes, minimum 20 minuten - Computerlokaal met internetverbinding Vanaf pag Identiteitskaart (rijksregisternummer) - Computer met internetverbinding - Identiteitskaart (rijksregisternummer) - Computer met internetverbinding - Computerlokaal met internetverbinding - Computerlokaal met internetverbinding - 3 vacatures per sector die in je klas aanwezig zijn - sollicitatievragen (afdrukken) Vanaf pag. 30 Vanaf pag. 36 Vanaf pag. 43 Vanaf pag. 45 Vanaf pag. 50 Max. 20 minuten - Computerlokaal met beamer Vanaf pag. 54 A Op zoek gaan naar de geschikte studie richting met I-prefer Wat? Hoelang? Benodigdheden? Website Richtvragen voor nabespreking Klassikaal invullen van een online belangstellingsproef Max 20 minuten voor het invullen Indien laten zoeken naar richting, extra tijd (20 min.) Computerlokaal met internetverbinding - Bij welke belangstellingsdomeinen heb jij de hoogste score? Ben je verrast door jouw resultaten? Had je op voor hand verwacht dat dit jouw belangstellingsdomeinen waren? - Verschil je veel in de belangstellingsdomeinen in vergelijking tot jouw leeftijdsgenoten? - Zijn er opleidingen tussen die jou zouden interesseren? - Heb je nu een beter idee over wat je nu wil verder studeren? Verloop: I-prefer biedt een hulpmiddel aan om je belangstelling voor opleidingen van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Je krijgt een lijst van 140 activiteiten en je geeft op een 6-puntenschaal aan in welke mate je die activiteit al dan niet graag doet. Als resultaat krijg je een persoonlijk profiel in 14 34

37 belangstellingsdomeinen. Vanuit zo n belangstellingsdomein kan je een lijst van studierichtingen raadplegen die daaraan zijn gekoppeld. Stap 1: Spoor de leerlingen aan om kort de informatie over I-prefer door te nemen en laat hen klikken op de akkoord & invullen knop. Stap 2: De leerlingen vullen hun persoonlijke gegevens in en drukken op start de vragenlijst. 35

38 Stap 3: De leerlingen krijgen een lijst van 140 activiteiten voorgeschoteld en moeten aangeven op een 6-puntenschaal in welke mate zij de activiteit al dan niet graag doen. Stap 4: Dit is een voorbeeld van een resultaat van de belangstellingsproef I-Prefer. Naast elk belangstellingsdomein vinden de leerlingen een grafische voorstelling van hun resultaten. Er staan telkens ook twee cijfers. Het eerste cijfer is het resultaat van de leerling. Het tweede cijfer is de gemiddelde score van leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. De domeinen met de hoogste score, interesseren de leerling t meest. Als men klikt op een domein, geeft Onderwijskiezer de leerlingen een lijst met opleidingen die te maken hebben met dat domein. De leerlingen kunnen dit resultaat in hun mailbox ontvangen door op het mailicoontje te klikken. Men kan het afdrukken door op het printericoontje te klikken. Men bewaart best deze resultaten. Men kan ze dan later nog gebruiken in het keuzeproces. 36

39 B Op zoek gaan naar de geschikte job met de beroepsoriëntatietest Wat? Hoelang? Benodigdheden? Website Richtvragen voor nabespreking Klassikaal invullen van de beroepsoriëntatietest Max 30 minuten voor het invullen Indien laten zoeken naar hun passende job, extra tijd (20 min.) Identiteitskaart (rijksregisternummer) Computer met internetverbinding vdab.be/mijnloopbaan - Ben je verrast door jouw resultaten? Had je op voorhand verwacht dat deze beroepen iets voor jou waren? - Zijn er beroepen tussen die je echt zou willen uitvoeren? - Heb je nu een beter idee over welk beroep je zou willen uitvoeren? - Zijn er nog opleidingen die je zou willen volgen nadat je de lijst met beroepen grondig bekeken hebt? Verloop: Stap 1: Wanneer de leerlingen nog geen account hebben, moeten ze zich eerst hier registreren. Hier hebben ze hun rijksregisternummer voor nodig. Wanneer deze wel reeds geregistreerd waren, laat je hen gewoon inloggen. 37

40 Stap 2: Laat de leerlingen vervolgens doorklikken naar de beroepsoriëntatie in de rechterbalk. Stap 3: Hier vind je het luikje beroepsoriëntatie waar de leerlingen hun profiel kunnen invullen 38

41 Stap 4: Hier moeten de leerlingen hun interesses aangeven. Dit doen ze door de blokjes te verslepen. Ze moeten niet alle antwoorden aanduiden, maar hoe meer men er aanduidt hoe beter de resultaten over welke beroep erbij hen past. Deze vragenlijst bevat 12 pagina s. Stap 5: Hier kunnen de leerlingen hun sleutelvaardigheden aanduiden. Sleutelvaardigheden zijn de vaardigheden waar iemand over beschikt, of zou moeten beschikken, om succesvol te zijn. Dit doen ze door de blokjes te verslepen. De leerlingen moeten niet alle antwoorden aanduiden, maar hoe meer men er aanduidt, hoe beter de resultaten zullen zijn. Dus hoe beter men zal weten welke beroepen bij hen passen. 39

42 Stap 6: Hier kunnen de leerlingen hun professionele vaardigheden toevoegen. Dit doen ze door te kiezen uit de verschillende competentiegroepen. Sleutelvaardigheden worden hier geclusterd aan de hand van competentiegroepen. Ze kunnen er hier meerdere van toevoegen. Stap 7: Hier kunnen de leerlingen hun gezondheidsfactoren en werkomstandigheden toevoegen. Dit doen ze door aan te duiden welke gezondheidsfactoren en werkomstandigheden voor hen een probleem vormen. 40

43 Stap 8: Hier is het de bedoeling dat de leerlingen hun opleidingen toevoegen. Dit doen ze door eerst het studieniveau aan te duiden en vervolgens hun studierichting aan te duiden. Stap 9: Hier is het de bedoeling dat de leerlingen hun gewenste beroepsniveaus aanduiden. Dit doen ze door uit te vinken welke beroepen niet bij hen passen. 41

44 Stap 10: Hier krijgen de leerlingen een overzicht van welke beroepen er bij hen passen. Men kan deze achteraf ook persoonlijk naar voorkeur gaan sorteren. Stap 11: Hier kunnen de leerlingen nog gewenste beroepen en eventuele vaardigheden die men wil bijleren toevoegen. Extra Stap 12: Laat hen rond hun 3 favoriete beroepen op zoek gaan naar extra informatie. Dat kan door op de VDAB-site een beroepenfiche te bekijken, een beroepenfilm te bekijken of op te zoeken of deze beroepen al dan niet knelpuntberoepen zijn. 42

45 C Inschrijven als werkzoekende via de VDAB-website Wat? Hoelang? Benodigdheden? Website Inschrijven als werkzoekende via de VDAB-website Max 20 minuten voor het invullen - Computerlokaal met internetverbinding - identiteitskaart (rijksregisternummer) Waarom inschrijven als werkzoekende: Nadat je afgestudeerd bent is het best dat je je altijd zo snel mogelijk laat inschrijven als werkzoekende om sneller recht te hebben op een inschakelingsuitkering, om tot die tijd je kinderbijslag te behouden en voor hulp bij het zoeken naar een job! Je kan je zowel online inschrijven als werkzoekende maar ook door langs te gaan bij de VDAB. Verloop: Stap 1: Laat de leerlingen starten met het surfen naar de website. Vervolgens laat je hen klikken op Mijn loopbaan. Zo kom je op bovenstaande schermafbeelding terecht waar je verder klikt op start registratie. 43

46 Stap 2: Start registratie. Je laat de leerlingen alle gegevens invullen die vereist zijn en klikt vervolgens op volgende. Stap 3: Laat de leerlingen hun gegevens invullen rond hun werksituatie. 44

47 Stap 4: Spoor de leerlingen aan om hun gegevens in te vullen rond hun studies. In volgende stappen worden de leerlingen gevraagd om informatie aan te vullen over hun talenkennis, een eventueel rijbewijs, hun gewenste job en vorige vakantiejobs Stap 5: De leerlingen krijgen een overzicht van hun gegevens voorgeschoteld. Nadat ze de privacy tekst goedgekeurd hebben, zijn de leerlingen ingeschreven als werkzoekende. Nu kunnen ze onder het luk Mijn loopbaan via Mijn dossier hun gegevens eender wanneer aanpassen. Belangrijk is dat ze bij het luikje mijn berichten hun persoonlijk inschrijvingsbewijs afdrukken. De datum die hierop vermeld staat, geldt als datum waarop de leerling is ingeschreven als werkzoekende. Let wel: de beroepsinschakelingstijd begint pas te lopen vanaf 1 augustus. 45

48 D Op zoek gaan naar geschikte vacatures Wat? Hoelang? Benodigdheden? Website Richtvragen voor nabespreking Klassikaal op zoek gaan naar de geschikte vacatures Max 30 minuten Computerlokaal met internetverbinding Zie stap 2 Verloop: Stap 1: Laat de leerlingen 3 vacatures zoeken waar ze graag voor zouden solliciteren. Help hen eventueel door enkele zoektips of nuttige websites mee te geven die hier onderaan vermeld staan. Stap 2: Wanneer de leerlingen hun geschikte vacatures gevonden hebben, ga je met hen zo n vacature ontleden. Mogelijke vragen die je hier aan je leerlingen kan stellen zijn: Kan je nu zien hoeveel je gaat verdienen? Waar kan je dat te weten komen? (zie Hier kunnen de leerlingen hun toekomstig loon laten voorspellen. Wat staat er verder nog op zo n vacature? Staat er duidelijk op de vacatures wat er zoal van jou verwacht wordt binnen die job? Enkele zoek-tips: Veel mensen zoeken op t internet door één zoekwoord in te vullen, en dan zijn ze verbaasd dat de zoekmachine zoveel rotzooi oplevert. Maar een zoekmachine is geen toverdoos. Met de meeste zoekmachines kun je je zoekvraag op allerlei manieren verfijnen. Je kunt zoeken op combinaties van woorden, met uitsluitingswoorden, alleen in Nederlandse pagina s, alleen op een bepaalde site, enz. Vind je niet wat je zoekt? Dan zoek je misschien niet goed. Als je teveel banen krijgt, dan zoek je te breed. Dat is simpel op te lossen: verscherp je zoekcriteria. Zoek je een baan als administratief bediende, vul dan niet alleen die zoekterm in, maar ook andere gewenste criteria, zoals bijvoorbeeld Gent of parttime. Vind je te weinig geschikte banen? Probeer dan breder te zoeken. Stel, je zoekt een baan als logistiek medewerker. Je hebt tevergeefs gezocht bij specifieke bedrijven. Probeer dan een lijst te maken met andere bedrijven waar logistieke medewerkers aan de slag gaan. Enkele geschikte sites: en > De 2 populairste vacaturewebsites > Jobs zoeken in jouw eigen streek! Ook kan je hier filteren op diplomaniveau. > Alle horecavacatures op één website. Op internet vind je heel wat vacatures, maar ze zijn niet allemaal geschikt voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs, omdat de diplomaverwachtingen te hoog zijn. Op de volgende website vind je een groter aantal jobs op het niveau van DBSO. be.jobrapido.com/ be.indeed.com bouw.marktplaza.be/ > Hier vind je veel jobs, ook op niveau van DBSO. 46

49 E CV opstellen aan de hand van C-stick Wat? Hoelang? Benodigdheden? Website Cv opstellen aan de hand van C-stick Jes Max 30 minuten voor het invullen Computerlokaal met internetverbinding Verloop Stap1: Laat de leerlingen surfen naar en laat hen klikken op naar je c-stick 47

50 Stap 2: Indien de leerlingen nog niet geregistreerd zijn, laat hen dan eerst registreren. Dit kunnen ze doen door enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Stap 3: De leerlingen kunnen zich registreren door volgende persoonsgegevens in te vullen. 48

51 Stap 4: De leerlingen zijn klaar om hun informatie in te putten. Dat doen ze door gegevens toe te voegen onder het luikje info toevoegen of veranderen. Stap 5: Daar vullen ze de informatie in voor elk van onderstaande thema s: algemene gegevens, mijn studies, extra cursussen & vormingen, mijn stages, mijn (vorige) jobs, hobby s en vrijwilligerswerk, mijn talen, mijn kennis van rekenen, mijn kennis van computers 49

52 Stap 6: Hierna klikken de leerlingen op het luikje solliciteren, waar ze de gegevens over de plaats waar ze zullen solliciteren kunnen ingeven. Daar geven ze de gegevens in voor de brief die de toekomstige werkgever mogelijks verwacht bij hun CV (de zogenaamde motivatiebrief). Stap 7: De leerlingen beslissen nu welke persoonlijke gegevens, die eerder werden ingevuld, effectief in de CV zullen opgenomen worden. Dit gebeurt in verschillende stappen. 50

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht DBSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis vzw. 2012 Vorm:

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht DBSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis vzw. 2012 Vorm:

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

solliciteren voor een job bij Ikea

solliciteren voor een job bij Ikea solliciteren voor een job bij Ikea quiz Vraag 1 Hoe vind je het snelst een job? A. via vrienden, kennissen, ex-collega s, B. via vacatures in kranten, op websites, C. via solliciteren op vacatures van

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

Scholenwerking 2014-2015

Scholenwerking 2014-2015 Aanbod Scholenwerking 2014-2015 dé vakbond voor studenten www.acv-enter.be REGIO DIEST Beste leerkracht Als ACV vinden we het noodzakelijk dat toekomstige werknemers waaronder ook uw leerlingen - geïnformeerd

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB

OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB OCMW STUDENT EN OP ZOEK NAAR STUDENTENJOB studenten_brochure_v2.indd 1 11/08/16 16:08 Student en op zoek naar studentenjob? OCMW Gent ondersteunt jongeren die minder middelen hebben, maar wel willen studeren.

Nadere informatie

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 3 Lesvoorbereiding Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Zet het luisterverhaal klaar op het smartboard. Print de memory

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 10 FEBRUARI 2016 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Inschrijving bij de VDAB

Inschrijving bij de VDAB school verlater Je hebt besloten dat de tijd van studeren voorbij is. Misschien ben je opgelucht. Maar wellicht sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Voor een eigen inkomen zorgen bijvoorbeeld. Daarvoor

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

SOLLICITATIE (deel 1)

SOLLICITATIE (deel 1) SOLLICITATIE (deel 1) Je bent de werkgever van een voedingswinkel. Je bent op zoek naar een goede winkelbediende voor je zaak. Kan jij een sollicitatiegesprek voeren? Wat moet je doen? 1 Zoek 2 gesprekspartners.

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

Gedaan met studeren? PLAN JE TOEKOMST DOE DE TEST WERK ZOEKEN MIJN MAP BEREID JE SOLLICITATIE- GESPREK!... KLAAR OM NAAR HET BUITENLAND HOEVER STA JE

Gedaan met studeren? PLAN JE TOEKOMST DOE DE TEST WERK ZOEKEN MIJN MAP BEREID JE SOLLICITATIE- GESPREK!... KLAAR OM NAAR HET BUITENLAND HOEVER STA JE Gedaan met studeren? PLAN JE TOEKOMST DOE DE TEST ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER WERK ZOEKEN MIJN MAP MIJN HULPMIDDEL BIJ MIJN ZOEKTOCHT NAAR WERK IK KLASSEER ER AL MIJN NUTTIGE DOCUMENTEN EN

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1...

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1... Vragen vooraf Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud Milouska

Nadere informatie

Verruim je horizon. Workshop solliciteren

Verruim je horizon. Workshop solliciteren Verruim je horizon Workshop solliciteren Workshop solliciteren - Hoe begin ik eraan? - Welke job past bij mij? - Waar vind ik een job? - CV? - Sollicitatiebrief? - Online solliciteren? - Het sollicitatiegesprek?

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor leerlingen Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor leerlingen Inhoudstafel Account aanmaken Job zoeken in de jobbank Je wordt aanvaard voor een job Post je job op Facebook Je wordt geweigerd voor een job Een werkgever

Nadere informatie

1) Opmaak van een sterk CV

1) Opmaak van een sterk CV 1) Opmaak van een sterk CV Je visitekaartje Het eerste wat men van jou in handen krijgt Een eerste stap naar een mogelijke baan Een voet tussen de deur en zoveel meer! TIP: De CV is het eerste wat het

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op de werkvloer? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op de werkvloer? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART VAAK GESTELDE SOLLICITATIEVRAGEN: 1. Wat trekt je in deze functie aan? 2. Vertel eens iets over jezelf? 3. Waarom solliciteer je juist bij ons bedrijf? 4. Wat zijn je sterke

Nadere informatie

Autisme in je vrije tijd

Autisme in je vrije tijd Autisme in je vrije tijd KINDEREN MET AUTISME IN EEN GEWONE JEUGDVERENIGING? HET KAN! Een informatieve brochure door Elise Burny - orthopedagoog Jannicke Hurtekant - orthopedagoog Petra Warreyn - klinisch

Nadere informatie

AFGESTUDEERD EN WERKEN IN DE BOUW!

AFGESTUDEERD EN WERKEN IN DE BOUW! Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid ALLES WAT JE MOET WETEN VOOR EEN JOB IN DE BOUW fvb-ffc Constructiv stelt voor AFGESTUDEERD EN WERKEN IN DE BOUW! ZO GA JE SNEL AAN DE SLAG! http://fvb.constructiv.be

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte CURRICULUM VITAE 1. Doel van een cv Het doel van je cv is dat de werkgever in 1 oogopslag een goede indruk krijgt van wat je te bieden hebt en dit hem overtuigt om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Nadere informatie

Proefles cursus Kernwaarden

Proefles cursus Kernwaarden Anne Marie van Bilsen, www.deregenboog-academy.nl 1 Titel: Proefles cursus Kernwaarden Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: Sabine Holleman Druk: ebook Uitgever: De Regenboog Academy Januari 2015

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

Breek taboe omtrent kansarme

Breek taboe omtrent kansarme ITINERA INSTITUTE FLASH Breek taboe omtrent kansarme versus kansrijke diploma s 03 07 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Uiteraard

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Leren Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leertijd en deeltijds leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd

Nadere informatie

Afgestudeerd en werken in de bouw!

Afgestudeerd en werken in de bouw! Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid Alles wat je moet weten voor een job in de bouw fvb-ffc Constructiv stelt voor Afgestudeerd en werken in de bouw! Zo GA je snel aan de slag! http://fvb.constructiv.be

Nadere informatie

Ik zit in het secundair onderwijs: kan onderwijskiezer mij helpen?

Ik zit in het secundair onderwijs: kan onderwijskiezer mij helpen? Onderwijskiezer kan: 1. Helpen bij het verkennen van je interesse! Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is. Deze test is bedoeld voor leerlingen van de eerst en

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie