Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen"

Transcriptie

1 Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan WN Den Haag

2 Beste student, Voor je ligt de studiegids van ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan. Het is voor het verloop van je studie erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de gang van zaken op onze school. Of je nu ouderejaars bent, of nét met je opleiding bent gestart, wij hebben geprobeerd alle voor jou belangrijke informatie hier op een beknopte wijze weer te geven. In deze studiegids wordt regelmatig verwezen naar andere belangrijke documenten, zoals de Onderwijs- en Examenregeling (de zogenaamde OER ), het Studentenstatuut en het Centraal Examen Reglement. Deze documenten kun je vinden op de algemene website of op de website van ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan: Als je na het lezen van deze gids toch nog vragen hebt, dan kun je deze vragen uiteraard op school stellen, allereerst bij je eigen studieloopbaanbegeleider. Wij wensen je een goede start en een fijne, leerzame opleiding toe, om te bouwen aan een goede toekomst!. R. Berkenbosch Onderwijsmanager ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 2

3 Inhoud Adresgegevens... 4 Bereikbaarheid... 4 Aanbod opleidingen... 4 Inrichting onderwijs... 5 Kosten opleidingen... 7 Studiefinanciering... 8 Studentenreglementen... 9 Klacht- en beroepsrecht... 9 Praktische zaken Ziekmelden, verzuim en leerplicht Schoolregels Een veilige school BHV Begeleiding en zorg De Troubleshooter Belangrijke aanspreekpunten Vakcodes op het rooster Overzicht studieloopbaanbegeleiders per klas Docenten Belangrijke data Verdere informatie Plattegrond Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 3

4 Adresgegevens ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan WN Den Haag Telefoon Website of Bereikbaarheid Randstadrail 3 en 4 halte Leidschenveen. Tram 19 halte Leidschenveen. Bus 33, halte station Leidschenveen Metrolijn E Aanbod opleidingen De opleidingen van de School voor Economie en Juridische Beroepen zijn ondergebracht in 4 verschillende teams. In elk team worden BOL opleidingen (5 dagen per week school) aangeboden en in het Juridisch Volwassenen onderwijs ook BBL opleidingen (1 dag per week school, 4 dagen werken). Het onderwijs wordt als team verzorgd door een eigen groep van docenten. Hierdoor kennen de docenten hun studenten en kan het onderwijs op een kleinschalige wijze worden aangeboden. Ieder team heeft een Teamcoördinator of Teamleider. Hij / zij regelt veel zaken voor de opleidingen en houdt zich inhoudelijk bezig met de onderwijsprogramma s. De 4 teams delen samen 3 counselors, 2 examensecretarissen, 4 BPV-coördinatoren, 1 schoolmaatschappelijk werker, 2 decanen (IDUcoördinatoren) en 2 verzuimcoördinatoren. Team / Opleiding Niveau Team Secretarieel niveau ¾ (BOL) Secretaresse 3 Directiesecretaresse / Management Assistent 4 Team Financieel niveau ¾ (BOL) Financieel Administratief Medewerker 3 Bedrijfsadministrateur 4 Team Juridisch Jeugd (BOL) Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur 4 Medewerker Personeel en Arbeid 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening 4 Team Juridisch Volwassenen (20+ BBL / BOL versneld) Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur 4 Medewerker Personeel en Arbeid 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening 4 Medewerker Sociale Zekerheid 4 Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 4

5 Inrichting onderwijs Periode-indeling Een schooljaar bestaat uit 4 onderwijsperioden. Wanneer je een BOL-opleiding Financieel of Secretarieel volgt, bestaat een schooljaar uit 3 periodes onderwijs en 1 periode BPV (stage).juridisch heeft geen BPV in klas 1. Je hebt elke dag les. Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Tijdens deze week is er een aangepast rooster en vinden vaak voortgangstoetsen en examens/tentamens plaats. De perioderoosters staan altijd minimaal één week voor de start van de periode op de website Houd er rekening mee dat toets- en examenmomenten buiten deze roosters ook op andere tijdstippen kunnen worden gepland. Lessen en werkvormen Er zijn verschillende soorten lessen: simulaties / projecten en theorie- en vaardigheidslessen. In de simulatie- en projectlessen oefen je vooral de kerntaken van het beroep. Bij de BOL-opleidingen vinden de examens plaats in deze simulatie- en projectlessen. Dit noemen we examenprojecten. Daarnaast werk je zo n 4 lessen per week onder begeleiding zelfstandig aan opdrachten en oefen je zelfstandig bijvoorbeeld een taal of rekenen. Deze lessen staan op het rooster. Theorielessen, zoals bijvoorbeeld Bedrijfsadministratie, Recht en Secretariaatspraktijk, zijn onmisbaar om een goede professional te worden. Zonder de theoretische achtergrond kun je wel een aantal trucjes leren, maar weet je nooit precies waaróm je iets doet. Sommige zaken moet je om goed te worden in je vak gewoon heel veel oefenen. Dit doe je in de vaardigheidslessen zoals Rekenen, Nederlands, Engels en bijvoorbeeld ICT en tekstverwerken. Behalve je ontwikkeling als vakman / vakvrouw, is ook je persoonlijke ontwikkeling van belang. Je krijgt lessen en opdrachten voor het onderdeel Burgerschap en samen met je studieloopbaanbegeleider besteed je de nodige aandacht aan de voortgang van jouw studie. In de stage komt alles wat je op school geleerd hebt samen en zul je moeten aantonen dat je geschikt bent voor het door jou gekozen beroep. Het bijwonen van alle lessen is verplicht. Er wordt een aan- en afwezigheidsregistratie bijgehouden. BPV (stage) Tijdens je opleiding loop je meerdere keren een stage, ook wel: de beroepspraktijkvorming. Je oefent in de echte praktijk wat je op school hebt geleerd. De praktijk is namelijk altijd veel lastiger en complexer dan de theorie zoals je die op school krijgt aangeboden. Een stage is dus eigenlijk gewoon onderwijs op de werkvloer. Je docent is dan jouw werkbegeleider ter plaatse, iemand van de organisatie dus. Deze persoon noemen we de praktijkopleider. Vanuit school word je begeleid door de BPV-docent. Hij/zij kijkt mee vanaf een afstand om te zien of je de afgesproken competenties kan ontwikkelen en komt tijdens de stage langs op je stageplaats. In de jaarplanning kan je zien wanneer stage is ingepland tijdens jouw opleiding. Voor het behalen van een diploma moet de stage voldoende zijn. In je stageverslag moet de docent op school kunnen lezen op welke wijze je aan je competenties hebt gewerkt en welke ontwikkeling er heeft plaats gevonden. In de onderwijsperiode vóór de stage word je hierop voorbereid. Je krijgt vanuit school begeleiding in het zoeken van een BPV-plek en bij de voorbereiding op de BPV. Het initiatief ligt echter bij jou! Je zult inzet en doorzettingsvermogen moeten tonen bij het zoeken en vinden van een geschikte BPVplek. Verdere informatie over de stages vind je in de OER (onderwijs- en examenregeling) van de opleiding en in het BPV-werkboek. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 5

6 Leermiddelen De leermiddelen die de school voorschrijft moeten verplicht worden aangeschaft, sommige leermiddelen via Van Dijk (of een andere boekhandel naar keuze), andere rechtstreeks via school. Zonder de benodigde leermiddelen heb je geen toegang tot de lessen. De aan te schaffen leermiddelen kunnen digitaal zijn (meestal web-based ), maar ook in boekvorm of als reader. Voor de leermiddelen die je via de school krijgt, ontvang je een factuur. Het betreft readers en softwarelicenties die boeken vervangen en die na betaling eigendom worden van de student. Studievoortgang Gedurende de opleiding wordt je studievoortgang regelmatig met je besproken door de studieloopbaanbegeleider aan de hand van jouw resultaten, je houding en je inzet. Deze worden onder meer bepaald door je gedrag in de groep/klas, of je altijd aanwezig bent, afspraken nakomt, etc. Je ontvangt drie of vier keer per jaar een overzicht (rapport) over de voortgang van jouw opleiding. Het persoonlijk studieadvies dat de docenten en je SLB-er geven vind je terug op je rapport bij het onderdeel studieadvies. Dit studieadvies wordt geformuleerd op de studentbespreking na elke bufferweek en is gebaseerd op je inzet, je aanwezigheid, je beroepshouding en de door jou behaalde resultaten. Op het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingsgerichte toetsen, ook wel voortgangstoetsen genoemd, en kwalificerende toetsen, dit zijn de examenonderdelen (examenprojecten en tentamens). Onderdelen op het rapport die beginnen met een * sterretje zijn examenonderdelen. Voor de overige regels en afspraken over studievoortgang en examinering kun je de OER van je opleiding raadplegen. Ook ontvang je regelmatig een overzicht van jouw specifieke examendossier. Betrokkenheid ouders Als ouder(s) / verzorger(s) van studenten actief betrokken zijn bij de opleiding van hun zoon/dochter, dan heeft dit een positieve invloed op de studieresultaten Er is minimaal twee maal per jaar een ouderavond. In 10/15-minuten gesprekken kunnen de studieresultaten besproken worden. Voor ouder(s) / verzorger(s) van nieuwe eerstejaars studenten vindt aan het begin van het schooljaar een informatieavond plaats. Indien ouder(s) / verzorger(s) vragen hebben over de opleiding, kunnen zij het best contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider (zie de lijst op pagina 18). Studentenraad De betrokkenheid van studenten bij de school wordt zeer op prijs gesteld. De School voor Economie en Juridische Beroepen heeft dan ook een eigen studentenraad. Van elke klas zit een vertegenwoordiger in de studentenraad. De studentenraad overlegt regelmatig met de onderwijsmanager en docenten over allerlei zaken die met school en de opleidingen te maken hebben. Wil jij meepraten over een prettige, veilige school en een goede opleiding? Meld je aan via je studieloopbaanbegeleider! Roostertijden Wanneer de les is begonnen en de deur is gesloten, ben je niet meer toelaatbaar tot de les. Je staat afwezig voor het desbetreffende lesuur. Indien een lesblok uit meerdere lesuren bestaat, ben je bij de eerstvolgende leswisseling weer toelaatbaar tot de rest van het lesblok. Je volgt lesuren van 60 minuten. Afhankelijk van je rooster start je om of uur. Er is een half uur koffiepauze tussen en uur en een half uur lunchpauze tussen en uur. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 6

7 Kosten opleidingen Les- en cursusgeld Als je op 1 augustus van de start van het studiejaar 18 jaar of ouder bent, dan moet je het wettelijk vastgestelde lesgeld betalen (BOL). Je betaalt dit rechtstreeks aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Indien je een BBL-opleiding volgt, dan betaal je het wettelijk vastgestelde cursusgeld. De school int dit bedrag bij de student en draagt dit af aan DUO. De bedragen voor het schooljaar is: BOL-opleiding: 1118,-. BBL-opleiding niveau 3/3: 563,- Kosten leermiddelen De benodigde leermiddelen die je verplicht moet aanschaffen voor je opleiding worden op verschillende wijzen geleverd en door jou betaald. Via de boekhandel Voor jouw opleiding is een boekenlijst samengesteld, waarop boeken én digitale leermiddelen staan die je via de boekhandel kunt aanschaffen. De school heeft bij Van Dijk haar boekenlijsten ondergebracht. Je kunt door in te loggen op de website jouw juiste boekenpakket bestellen. Je ontvangt een factuur van Van Dijk. Voor een aantal opleidingen geldt dat de student nog een aparte factuur ontvangt van Uitgeverij Deviant voor de levering van digitaal lesmateriaal bij de methode voor Nederlands en/of Engels. Je ontvangt hierover bij de start van je opleiding meer informatie. Via de school Bij de start van het schooljaar onderteken je de bijdrageovereenkomst. Wanneer je nog geen 18 jaar bent dienen de ouder(s) / verzorger(s) ook te tekenen. In de bijdrageovereenkomst staat welke leermiddelen je via de school ontvangt, en welke kosten de school daarvoor in rekening brengt. Na ondertekening van deze overeenkomst ontvang je de leermiddelen. Vaak zullen dit ook digitale leermiddelen zijn die je zowel op school als thuis kunt gebruiken. De factuur voor deze leermiddelen ontvang je in het najaar van de school. De school brengt geen vrijwillige bijdrage in rekening. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 7

8 Studiefinanciering Ben of word je binnenkort 18 jaar en doe je een voltijdopleiding in het mbo? Dan kun je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit vier onderdelen: basisbeurs, aanvullende beurs, studentenreisproduct en een rentedragende lening. Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je lesgeld betalen. De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren: de overheid, de ouders en de student zelf. DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs en het studentenreisproduct. Van je ouder(s) / verzorger(s) wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij te lenen. Gift of lening? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift wanneer binnen 10 jaar een diploma op niveau 3 of 4 wordt gehaald. Als je je diploma niet behaalt, moet je alles terugbetalen (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs), inclusief de waarde van je studentenreisproduct (ongeveer 80 euro per maand). Meer informatie: Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 8

9 Studentenreglementen Je bent student van Mondriaan als je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en de onderwijsovereenkomst hebt ondertekend. De onderwijsovereenkomst bevat officiële afspraken tussen jou als deelnemer en ROC Mondriaan. Naast de bepalingen uit deze overeenkomst ben je ook gebonden aan bepalingen uit een aantal reglementen; te downloaden via de website Studentenstatuut Het studentenstatuut vormt een onlosmakelijk deel van de onderwijsovereenkomst. De rechten en plichten van studenten van Mondriaan zijn er in beschreven. Inschrijfvoorwaarden beroepsonderwijs en Educatie De inschrijfvoorwaarden staan bij digitale aanmelding op de website en bij schriftelijke aanmelding op de achterkant van het aanmeldingsformulier en geven informatie over inschrijving, onderwijsovereenkomst, les- en cursusgeld en vrijwillige bijdragen. Onderwijs- en Examenregeling (OER) beroepsonderwijs In de OER worden per opleiding de belangrijkste kenmerken van de beroepsopleiding, waaronder inrichting en studieduur, en van de toetsing en examinering beschreven. De OER van jouw opleiding is te downloaden via de website. Centraal examenreglement beroepsonderwijs Onderdeel van de OER, waarin de rechten en plichten ten aanzien van examinering, toetsing en afsluiting zijn vastgelegd; deze gelden voor alle studenten in het beroepsonderwijs. Gedragscode en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en gebruik. Commissie van beroep voor de examens en Klachtencommissie Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie dan heb je het recht beroep aan te tekenen bij de Commissie van beroep voor de examens. In alle andere gevallen waarin je je slecht behandeld voelt door personeelsleden of andere studenten kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Privacyreglement Studentengegevens Hierin staat welke gegevens ROC Mondriaan van jou gebruikt en waarvoor. Klacht- en beroepsrecht Wanneer je als student een klacht wilt indienen, kun je je wenden tot de Klachtencommissie of de Commissie van beroep voor de examens. Hieronder volgt de informatie in het kort. Klachtencommissie Wanneer je een klacht hebt over een medestudent of een medewerker van Mondriaan, dan kun je in eerste instantie terecht in jouw opleiding bij je slb er, mentor of een medewerker die jij vertrouwt. Mocht dit niet tot jouw tevredenheid worden opgelost, dan kun je bij het hieronder genoemde meldpunt de klacht indienen. Het meldpunt klachten zal in eerste instantie proberen via de onderwijsmanager van jouw opleiding de klacht te laten behandelen. In laatste instantie komt de klacht terecht bij de Klachtencommissie van Mondriaan, die onafhankelijk van jouw school is (met een voorzitter van buiten Mondriaan). Commissie van beroep voor de examens Als student kun je beroep aantekenen tegen beslissingen die verband houden met het examen bij de Commissie van beroep voor de examens. Het beroep moet je binnen twee weken na de beslissing indienen bij de Commissie van beroep voor de examens door middel van een mail of brief met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 9

10 De Klachtencommissie en Commissie van beroep voor de examens zijn te bereiken via het meld- en informatiepunt klachten: Adres: Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag; telefoonnummer: Vertrouwenspersoon Wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld door een medestudent of een medewerker van Mondriaan, kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon (te vinden op De vertrouwenspersoon begeleidt je en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, op verzoek informeert de vertrouwenspersoon je op welke wijze je dit kunt doen. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 10

11 Praktische zaken Studentenadministratie De Studentenadministratie is te vinden bij de linker ingang van de leervloer (206) de receptie is dagelijks geopend voor studenten van: uur uur uur adres: of Adreswijziging / nieuw telefoonnummer Geef een adreswijziging of een nieuw telefoonnummer altijd direct (tijdens openingstijden) door aan de Studentenadministratie. Studentmail Iedere student van ROC Mondriaan heeft een adres van school. Het adres heeft de volgende opbouw: Op dit adres ontvang je belangrijke informatie van school. Het is dus belangrijk dat je deze inbox regelmatig leest. Mondriaan studentmail benader je op schoolcomputers via Start Programma s Studentmail. Je komt dan direct in je eigen mailomgeving. Buiten school of op je eigen notebook ga je via internet naar en log je in met je Mondriaan inloggegevens. Handig: via opties kun je instellen dat je Studentmail automatisch wordt doorgestuurd naar je eigen , zoals Hotmail en Gmail. Betalen In het schoolgebouw wordt niet betaald met contant geld. Betalingen vinden alleen plaats door middel van de chipknip, zoals in de kantine en bij de drank- en snoepautomaten. Betaald printen, kopiëren en scannen vindt plaats via de chipknip, die je eenmalig koppelt aan je Mondriaanpas (je account) via de P Cube op de begane grond. Op de eerste verdieping bij de kantine is een chipknip-oplaadpunt. Lockers De opleidingen Financieel en Secretarieel hebben een aantal gratis lockers beschikbaar, waarin je bijvoorbeeld je jas of helm kunt opbergen. De lockers zijn dynamisch en werken met de Mondriaanpas. Dit betekent dat je een locker gedurende 1 dag kunt gebruiken en aan het einde van de dag je spullen weer uit de locker haalt. s Avonds wordt het systeem geschoond en de volgende dag zijn alle lockers weer vrij te gebruiken voor alle studenten. Vergeet dus nooit om aan het einde van de dag je spullen uit je locker te halen! Voor studenten van Juridisch geldt een afwijkende regeling. Fietsenstalling Het schoolgebouw heeft een goede, overdekte fietsenstalling. (Brom)fietsen en scooters kun je in de stalling neerzetten. Zorg voor een goed slot. Je helm kun je in een locker plaatsen in het leergebied. De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. Mocht dit toch gebeuren, dan moet je zelf aangifte doen bij de politie. Mondriaanpas Alle studenten van ROC Mondriaan Aspasialaan hebben een Mondriaanpas. Op je pas staat een foto. Deze foto wordt op school gemaakt, tijdens de intake-procedure. Bij het afhalen van de Mondriaanpas moet je jezelf legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen OV-jaarkaart). Je tekent voor ontvangst van de Mondriaanpas, waarmee je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals deze op de website vermeld staan. Je bent zelf verantwoordelijk voor de pas. De pas moet je op school altijd bij je hebben; hij geeft toegang tot het gebouw, is nodig voor deelname aan examens, geeft je toegang tot de faciliteiten op school en toont aan dat je een student van ROC Mondriaan bent. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 11

12 Mocht je de Mondriaanpas toch een keer vergeten zijn, dan ben je verplicht een dagpas bij de infodesk te halen. Kosten: 1,00. Om deze dagpas te krijgen moet je jezelf legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen OV-jaarkaart). Bij verlies of diefstal van de Mondriaanpas meld je dit bij de infodesk kosten: 1,00. Als je stopt met de opleiding of als je diplomeert, moet je de Mondriaanpas inleveren. Iedere medewerker van ROC Mondriaan kan bezoekers en studenten vragen naar hun Mondriaanpas. Printen, kopiëren, scannen In het schoolgebouw staan voor studenten multifunctionals waarop je betaald print, kopieert en scant. Voor printen in de computerlokalen hoef je niet te betalen. Hier is sprake van toezicht van een docent. De multifunctionals staan op centrale plekken in het gebouw. Om privacy-redenen komt je opdracht niet direct uit de multifunctional wanneer je een printopdracht geeft. Je persoonlijke printopdrachten worden geactiveerd zodra je je chipknip in de kaartlezer doet. Dit kunnen meerdere opdrachten zijn die pas zichtbaar worden nadat je je chipknip in de kaartlezer hebt gestoken. Om de juiste opdracht uit de multifunctional te krijgen koppel je éénmalig je Mondriaanpas (je gebruikersaccount) aan je persoonlijke chipknip. Dit kan op een P Cube op de begane grond. Uitleen Bij het uitlenen van materialen, zoals in het Talencentrum of in het Open Leer Centrum (OLC), lever je altijd je Mondriaan pas in. Wanneer je het geleende materiaal inlevert, krijg je je pas weer terug. Verzekeringen Mondriaan heeft de volgende verzekeringen afgesloten ten behoeve van de deelnemers. Collectieve ongevallenverzekering De ongevallenverzekering geeft uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. Ook kan deze verzekering uitkering geven ter vergoeding van gemaakte kosten voor geneeskundige en/of tandheelkundige hulp. Bij geneeskundige en/of tandheelkundige hulp gaat de eigen verzekering van de deelnemer altijd voor. De collectieve ongevallenverzekering geeft slechts een aanvullende dekking op eigen verzekeringen. De dekking geldt tijdens schooltijd en reistijd van en naar huis (maximaal een uur voor of na de begintijdtijd van de reis) evenals tijdens excursies, werkweken etc. die door Mondriaan georganiseerd zijn en die onder leiding van Mondriaan plaatsvinden. Voor studenten die stage lopen, geldt in voorkomende gevallen een 24-uurs dekking binnen Europa. Voor studenten die buiten Europa stage lopen, geldt in bepaalde gevallen een dekking voor de gehele wereld. Voor nadere informatie over de werelddekking kun je terecht bij de onderwijsmanager van jouw opleiding. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tegen claims in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van Mondriaan en van de deelnemers/stagiaires. Deze aansprakelijkheid geldt alleen met betrekking tot handelen (of nalaten daarvan) gedurende en verband houdende met Mondriaanactiviteiten. Het betreft een secundaire aansprakelijkheid, hetgeen wil zeggen dat de eigen verzekering voorgaat. Of er sprake is van aansprakelijkheid kan alleen beoordeeld worden door de verzekeringsmaatschappij. Het is daarom niet mogelijk om aan derden toezeggingen over betalingen te doen. Voor nadere informatie over de verzekeringen kun je terecht bij de onderwijsmanager van jouw opleiding. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 12

13 Ziekmelden, verzuim en leerplicht Ziekmelden In geval van ziekte dien je je iedere dag tussen en uur af te melden. Per Alleen als niet mogelijk is: telefoonnummer: Er zijn een aantal belangrijke regels omtrent je aanwezigheid. Je wordt geacht 100% aanwezig te zijn bij de begeleide onderwijsactiviteiten op school en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Als je zonder bericht of toestemming afwezig bent, is dit ongeoorloofd verzuim. Verzuim is een onderwerp van gesprek met de decaan/ verzuimcoördinator en de studieloopbaanbegeleider. Verzuim kan gevolgen hebben voor het vervolgen van je opleiding. De regels omtrent aanwezigheid en het melden van afwezigheid zijn vastgelegd het verzuimconvenant. Verzuimconvenant voor alle studenten van de School voor Economie en Juridische beroepen Studenten en ouders / verzorgers van minderjarige studenten zijn verplicht zich aan de volgende regels te houden: 1. Bij ziekte moet de student iedere dag tussen uur per mail ziek gemeld Vermeld hierbij je voornaam + achternaam klas reden verzuim. De minderjarige student (<18 jaar) door een ouder / verzorger. De overige studenten doen dat zelf. Alleen indien digitale afmelding niet mogelijk is, mag dit ook telefonisch ( ). 2. Bij aanhoudende ziekte moet de melding elke dag herhaald worden, tenzij met de verzuimcoördinator andere afspraken zijn gemaakt. 3. Op de eerste dag dat de student weer naar school komt, moet de minderjarige student een door de ouder / verzorger ondertekend briefje met betermelding inleveren bij de administratie. Een meerderjarige student meldt dit zelf schriftelijk bij de administratie. Op het briefje staan: naam en klas van de leerling, begin- en einddatum van het ziekteverzuim en bij minderjarige leerlingen ook de handtekening van de ouder / verzorger. 4. Indien een student door een andere reden dan ziekte niet in staat is naar school te komen, moet dit ook tussen 7.45 en 9.00 uur digitaal gemeld worden en achteraf schriftelijk worden bevestigd. Ook hierbij geldt: alleen als het niet anders kan mag dit ook telefonisch (zie punt 1). 5. Voor elk ander verzuim dat van tevoren al bekend is bij student of ouder / verzorger moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd en verkregen. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de verzuimcoördinator van de betreffende afdeling. 6. Afspraken met artsen e.d. dienen in principe buiten schooltijd plaats te vinden en worden vooraf gemeld (zie punt 5). 7. Student en ouder / verzorger zijn verplicht ervoor te zorgen dat de school een recent telefoonnummer en adres heeft waarmee de school, indien noodzakelijk, contact kan opnemen met de student of met de ouder / verzorger. 8. Er is sprake van ongeoorloofde afwezigheid indien de student zonder bericht (zie punt 1 3) of zonder voorafgaande toestemming (zie punt 4, 5 en 10) afwezig is of indien de student wel op school is maar niet in de lessen waar hij / zij behoort te zijn. Bij ongeoorloofde afwezigheid is de school wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 13

14 9. Bijzonder verlof moet minimaal twee weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de verzuimcoördinator. Door de ouder / verzorger (voor minderjarige studenten) of door de student zelf ( 18 jaar). Het wordt alleen toegekend binnen de wettelijke regelgeving. 10. De student of de ouder / verzorger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor correcte ziekmelding en het inleveren van de bij punt 3, 4, 5 en 10 genoemde briefjes en aanvragen. Aan het begin van de opleiding ondertekent elke student het verzuimconvenant en wordt informatie over leerplicht en het verzuimbeleid uitgereikt. Aanwezigheidsplicht en verzuim Op school geldt een aanwezigheidsplicht. De roosters hebben géén tussenuren en bij ziekte van docenten wordt altijd geprobeerd de lessen op te vangen. Docenten houden per les je aanwezigheid bij en de administratie verwerkt dit in een geautomatiseerd systeem. Als je te laat bent voor een les, heb je geen toegang meer en word je die les afwezig genoteerd. Per periode ontvang je een verzuimoverzicht. Indien je jonger bent dan 18 jaar, wordt dit verzuimoverzicht ook opgestuurd naar je ouders/verzorgers. Er is een verzuimcoördinator aanwezig. In overleg met je SLB-er bestrijdt deze persoon het verzuim. Hiervoor worden (verzuim)gesprekken met de student (en ouder(s) / verzorger(s)) gevoerd en zo nodig schakelt de verzuimcoördinator de leerplichtambtenaar (18-) of VSV-casemanager (18+) in. VSV betekent voortijdig schoolverlaten. Zowel de leerplichtambtenaar als de VSV-casemanager zijn regelmatig op de locatie aanwezig. ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen handhaaft de regelgeving voor meldingen bij Leerplicht / RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt). Bij een ongeoorloofde afwezigheid van meer dan 16 uur in 4 weken of meer dan 3 dagen aansluitend wordt een melding gedaan bij het digitale verzuimloket. Indien je ouder bent dan 18 én je veelvuldig ongeoorloofd verzuimt, wordt dit doorgegeven aan het RMC (Regionale meldpunt) en aan DUO. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor je eventuele studiefinanciering. Verzuimcoördinator Financieel / Secretarieel Mevrouw Y. de Roode Kamer 238 Verzuimcoördinator Juridisch Mevrouw N. Sytsema Kamer 207 Startkwalificatie Voordat je de arbeidsmarkt op gaat, ben je vanuit de overheid verplicht een startkwalificatie te behalen, tot de leeftijd van 23 jaar. Dat is een diploma van een beroepsopleiding op niveau 2 of een Havo-diploma. Zonder deze startkwalificatie kun je de arbeidsmarkt niet op en heb je geen recht op bijvoorbeeld een uitkering. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat jongeren ongeschoold de maatschappij in komen. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 14

15 Schoolregels Gedragscode ROC Mondriaan heeft een gedragscode voor zowel medewerkers als studenten. Deze code is vastgesteld door het College van Bestuur, na instemming van de Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad. De gedragscode staat op de Mondriaanwebsite. Deze gedragscode biedt voor iedereen houvast voor het omgaan met elkaar en draagt zo bij aan het scheppen van een stimulerend leer- en werkklimaat. Veroorzaken schade Indien studenten met opzet of door grove nalatigheid schade aan apparatuur of gebouwen veroorzaken, kunnen de kosten op hen worden verhaald. Gebruik van communicatieapparatuur Het gebruik van mobiele telefoons en andere communicatieapparatuur is tijdens onderwijsactiviteiten niet toegestaan, tenzij het onderwijs het noodzakelijk maakt. Indien op school en/of tijdens of ten behoeve van de lessen opnames zijn gemaakt, mogen deze niet zonder toestemming van de onderwijsmanager openbaar worden gemaakt. Uiterlijk / presentatie De student dient zijn kleding en uiterlijk in de onderwijssituatie (waaronder begrepen de beroepspraktijkvorming) aan te passen aan de vereisten zoals die in de beroepspraktijk gelden. Gezicht bedekkende kleding, waardoor identificatie en communicatie worden belemmerd, is niet toegestaan. Bescherming gezondheid en welzijn Roken en het gebruik van alcohol is in de gebouwen en op de terreinen van ROC Mondriaan verboden. Het gebruik, in bezit hebben of verhandelen van drugs, vuurwerk of wapens is in de gebouwen en op de terreinen van ROC Mondriaan verboden. Indien een student alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk of wapens binnen de schoolgebouwen of op de terreinen van ROC Mondriaan brengt, worden deze afgenomen en aan de politie overgedragen. ROC Mondriaan is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel. Bron : Studentenstatuut ROC Mondriaan Aanvullende regels School voor Economie en Juridische Beroepen Op school spreken we in een voor iedereen verstaanbare taal: Nederlands dus! Het dragen van petten en jassen in de klas is niet toegestaan. Als de les begonnen is, en de docent heeft de deur gesloten, dan bepaalt de docent of je nog toegang krijgt tot de les. Bij blokuren mag je bij de eerstvolgende leswisseling naar binnen. Eten en drinken doe je in de kantine of buiten. Het is niet toegestaan om op andere plekken binnen het gebouw te eten en te drinken. Het gebruik van je mobiele telefoon op de leervloer is niet toegestaan. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 15

16 Een veilige school Veiligheid op het schoolterrein en binnen het schoolgebouw staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn op school studenten van het Leerbedrijf MBO Veiligheid en professionele beveiligers aanwezig. Dagelijks worden bij de toegangspoortjes de Mondriaanpasjes gecontroleerd en zonder je pas kun je de toegangspoortjes niet passeren. Het is voor studenten én medewerkers verplicht om de Mondriaanpas op het schoolterrein en binnen de school te kunnen tonen. De taken van de beveiligers bestaan onder andere uit: Toegangscontrole, ontvangen en doorverwijzen van bezoekers Surveillance in en om het gebouw Het aanspreken van gebruikers van het gebouw op ongewenst gedrag Het toezicht houden in de kantine tijdens de pauzes Het stoppen van conflicten en andere onveilige situaties Begeleiding studenten van het Leerbedrijf MBO Veiligheid Cameratoezicht In en rond de school wordt toezicht gehouden door de beveiliging, stagiaires van het leerbedrijf MBO Veiligheid én een aantal camera s. De camera s bevinden zich in de algemene ruimtes en bij de ingangen van de leergebieden. Het cameraplan houdt rekening met de wet op de privacy. Veiligheid en aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen. Je wordt aansprakelijk gesteld als je schade toebrengt aan het gebouw, de inventaris of bezittingen van anderen. Verder doet de school altijd aangifte van strafbare feiten binnen de school. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 16

17 BHV Het team van bedrijfshulpverleners (BHV team) op de Aspasialaan zet zich in voor ieders veiligheid bij calamiteiten (rook, brand, ongelukken). Hieronder staan de instructies waar je je op de Aspasialaan aan moet houden, zodat wij ons werk goed kunnen doen. Omdat het om de veiligheid van jou en van alle andere aanwezigen gaat (ook het BHV team), is het van groot belang dat je instructies van een BHV er / EHBO er (oranje hesje) of beveiliger (groen hesje) opvolgt. Zie je een ongeluk, incident of calamiteit in of om het schoolgebouw? Meld dit dan direct bij de receptie (333 / of met je mobiel ) of de dichtstbijzijnde docent / medewerker van ROC Mondriaan. Vertel wat je precies gezien hebt en waar. Bel niet zelf (0)112. Indien je toch gebeld hebt met (0)112, meldt dit dan direct bij de infodesk zodat wij weten dat er hulpdiensten onderweg zijn. In het hele gebouw hangen vluchtplanborden aan de muren. Op deze borden staat een plattegrond en instructies wat je moet doen en waar je naartoe moet. Hieronder vermelden wij dat nog een keer. Bij het ontruimen van het gebouw: Als het alarm gaat of als een BedrijfsHulpVerlener (BHV er) het zegt, pak je snel je tas in; Je gaat met de docent / onderwijsassistent de ruimte uit (als jouw docent / onderwijsassistent BHV er is, dan vraagt hij/zij een andere docent om jouw groep / klas mee te nemen.); De docent sluit de ruimte als de laatste student eruit is; Je mag niet naar je locker om spullen te halen; Je gaat met de docent via de dichtstbijzijnde vluchtweg het gebouw uit. Bij de noodtrappenhuizen druk je de knop in van de groene handmelder zodat de deur zich ontgrendeld. Je kunt nu via het trappenhuis via de dichtstbijzijnde uitgang naar buiten en verzamelen op de verzamelplaats. Je mag de lift niet gebruiken; Buiten ga je naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Links op de Laan van Leidschenveen op het trottoir tussen de trambaan en het grasveld bij het verlaten van het gebouw via de hoofdingang. Loop goed door, houd de rijweg vrij voor de hulpdiensten; Buiten volg je de instructies op van de aanwezige BHV ers en beveiligers, dit is voor jullie en onze eigen veiligheid van groot belang. Je blijft op de aangewezen verzamelplaats bij je docent staan; Als de beveiliger of de BHV er op de verzamelplaats je vraagt iets te doen, dan doe je dat; Je mag pas weer het gebouw in als de verzamelplaats leider dat zegt. Krijg je een ontruimingsinstructie terwijl je pauze hebt ga dan zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Ga daar (als dat mogelijk is) bij een docent staan die je kent. Als jij gewond bent of je ziet een medestudent die gewond is, ga dan direct naar een docent of bel 333 / Als er in of om het gebouw een ongeluk of incident is, waarbij er geen noodzaak tot ontruimen is, dan is het volgende van belang: Volg de aanwijzingen op van de docenten, conciërges, andere personeelsleden of politie. Als een medestudent onwel wordt, waarschuw dan direct een docent, conciërge of ander personeelslid. Ouders en familie alleen bellen in overleg met een docent of ander personeelslid. Tot slot willen we je vragen om dingen die je in of om het gebouw ziet waarvan je denkt dat ze gevaarlijk zijn te melden bij je coach/mentor/slb er. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 17

18 Begeleiding en zorg Je eerste aanspreekpunt is altijd je studieloopbaanbegeleider. Voor alle vragen die je hebt over je studie en de school is dit de juiste persoon. Ook je verzuim bespreek je met je studieloopbaanbegeleider. Dit geldt alleen voor leerjaar 2 en 3. Een counselor (Engels, letterlijk raadgever) is een contactpersoon binnen de school bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. Deze problemen kunnen soms een negatief effect hebben op je prestaties op school (aanwezigheid, concentratie, etc.). Als dit het geval is, kun je behalve bij je studieloopbaanbegeleider ook terecht bij de counselor. De counselor werkt samen met de schoolmaatschappelijk werker op de locatie. Voorbeelden van mogelijke gespreksonderwerpen: verliefdheid, faalangst, ruzie, zwangerschap, agressie, bedreiging, depressiviteit, huisvestingsproblemen, schulden, eetproblemen, angsten, mishandeling, problemen rond seksualiteit. De counselor kan een luisterend oor bieden, met je in gesprek gaan, en onderzoeken welke mogelijkheden de school kan bieden en of er eventueel hulp van experts van buiten de school moet worden gezocht. Gesprekken met de counselor zijn vertrouwelijk. De counselor is geen hulpverlener, maar kan wél samen met jou nadenken over de beste aanpak van je problemen. Natuurlijk ben jij zélf de persoon die verantwoordelijk is en blijft! Sommige studenten krijgen de mogelijkheid een loopbaancoach / startcoach toegewezen te krijgen. Deze coach ondersteunt jou bij de opleiding, bij het plannen van je schoolwerk en kan hulp op school bieden bij moeilijkheden in de privésfeer die een negatief effect hebben op je schoolcarrière. Counselors Financieel / Secretarieel Naam Telefoon Kamer mw. A. Wils dhr. H. Bosch Counselor Juridisch Naam Telefoon Kamer mw. B. Kappetein Schoolmaatschappelijk werker Naam Telefoon Kamer Mw. C. van Doremalen De Troubleshooter Troubleshooter betekent letterlijk probleemoplosser. In een school met zo n 1000 studenten en 70 personeelsleden is het zeer belangrijk dat iedereen elkaar met respect behandelt. Om helderheid te scheppen in de normen en waarden op school is er een Mondriaan gedragscode (de gedragslat ) opgesteld en zijn er regels vastgelegd in het Deelnemersstatuut. Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat iedereen zich houdt aan deze regels. Mochten er situaties zijn waarbij dit niet het geval is, dan zal in eerste instantie de docent of een ander personeelslid corrigerend optreden. Het is uiteraard de bedoeling dat je in zo n geval luistert naar de aanwijzingen en deze ook werkelijk uitvoert. Het kan onder meer betekenen dat de docent je verzoekt de les te verlaten. Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 18

19 Helaas komt het weleens voor dat een student, ondanks herhaaldelijke verzoeken, weigert het lokaal te verlaten. In dat geval zal de docent de hulp inroepen van één van de teamcoördinatoren, de onderwijsmanager of de beveiliging. Deze situatie kan leiden tot een schorsing en de uitnodiging aan de ouders / verzorgers om op school te komen. Er kunnen ook conflicten zijn tussen studenten onderling, buiten de lessen om. In dit soort situaties is het verstandig om contact op te nemen met de troubleshooter. Wat doe je als de troubleshooter niet beschikbaar is? Het kan zijn dat deze persoon zelf lesgeeft, of om een andere reden onbereikbaar is. In dat geval zoek je contact met de onderwijsmanager. Troubleshooters Team Financieel / Secretarieel mw. Y. de Roode Troubleshooter 238 Team Juridisch Dhr. B. Haarhuis Troubleshooter 212 Algemeen dhr. R. Berkenbosch Onderwijsmanager 201 Belangrijke aanspreekpunten Bij de onderstaande personen kun je terecht voor eventuele vragen: Aanspreekpunten Onderwijsmanager dhr. R. Berkenbosch Management assistent Onderwijsmanager mw. M. Breugom Teamcoördinator Secretarieel 3/4 mw. Y. Rikkerink Teamcoördinator Financieel 3/4 dhr. P. de Rijke Teamleider Juridisch Jeugd dhr. B. Haarhuis Teamleider Juridisch Volwassenen mw. K. Holderbusch Counselor Financieel / Secretarieel mw. A. Wils Counselor Financieel / Secretarieel dhr. H. Bosch Counselor Juridisch mw. B. Kappetein Examensecretaris Financieel / Secretarieel dhr. L. Beekenkamp Examensecretaris Juridisch mw. B. Kappetein Studentenadministratie mw. I. Janssen BPV-coördinator Secretarieel 3/4 dhr. J. Voorderhaak BPV-coördinator Financieel 3/4 dhr. L. Jungschlager BPV-coördinator Juridisch Jeugd dhr. R. Jagram BPV-coördinator Juridisch Volwassenen mw. R. van Kempen Decaan (IDU-coördinator) Verzuimcoördinator Financieel / Secretarieel Decaan (IDU-coördinator) Verzuimcoördinator Juridisch mw. Y. de Roode mw. N. Sytsema Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 19

20 Vakcodes op het rooster Vakcodes op rooster Afkorting aec bad bec bpv bur enc eth exa exc fis ict llb man nec not olc ond pa pi pr pre prg prn pro prr pu rbl rec rek ren rep rne rke sec sim slb spc sta tvw u&k wes wis Algemene economie Bedrijfsadministratie Bedrijfseconomie Betekenis Beroepspraktijkvorming Burgerschap Engels Ethiek Exact Excel Fiscale economie Informatie- en communicatietechnologie Loopbaan en burgerschap Management Nederlands Notuleren Openleercentrum Onderneming Post en archief Privaatrecht Public relations Project Engels Project GAW (Geautomatiseerde Administratieve Werkzaamheden) Project Nederlands Project Project recht Publiekrecht Rekenblokken Recht Rekenen Reparatie Engels Reparatie algemeen Reparatie Nederlands Reparatie rekenen Secretariaatspraktijk Simulatie Studieloopbaanbegeleiding Spaans Statistiek Tekstverwerking Uren en kwantiteiten (MS project) Project Westervoort Wiskunde Studiegids , ROC Mondriaan School voor Economie en Juridische Beroepen 20

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie