PRISMA 125 GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. mod.: 0650/1 Rev. : 0 28/03/2002 Dir: Handleiding PRISMA 125 ( ITA Rev-0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRISMA 125 GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. mod.: 0650/1 Rev. : 0 28/03/2002 Dir: Handleiding PRISMA 125 ( ITA Rev-0)"

Transcriptie

1 PRISMA 125 GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING mod.: 0650/1 Rev. : 0 28/03/2002 Dir: Handleiding PRISMA 125 ( ITA Rev-0)

2 ritmo S.p.A. is vrij om, zonder voorafgaande kennsigeving, wijzigingen aan te brengen aan de karakteristieken van de machine die beschreven zijn in deze handleiding en aan de inlichtingen die deze bevat. Elke reproduktie van dit document, ook deels, en onder om het even welke vorm is ten strengste verboden. ritmo S.p.A. via A. Volta, 7 - Z.I. Selve Bresseo di Teolo (Padova) - Italy C.P. 120 Bresseo di Teolo (PD) - Tel Fax Internet:

3 INHOUDSOPGAVE Sektie Beschrijving Pag. 1. INLEIDING 3 2. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN Gebruiksgebied Standaardsamenstelling 4 3. VERPLAATSING Verplaatsing van de machine Afzondering romp machine van de wagen 5 4. BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN Geheel 6 5. GEBRUIKSINSTRUKTIES Opening wagens Montage draaideuren Gebruik van de reducties Instelling diameterkiezer Voorschriften klem Opening klemmen Plaatsing verbinding Plaatsing buis Ontsteking Soldeersel: Toenadering buizen aan draaideuren Soldeersel: Verwarming van de buis Soldeersel: Uittrekking Soldeersel: Toenadering buizen Opening klemmen enwagens na het lassen ONDERHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HYGIENE VAN HET WERK OPSPLITSINGEN EN ARTIKELKODES INLEIDING Geachte Klant, Wij danken dat U een machine van het produktenassortiment ritmo heeft gekozen. Deze handleiding werd samengesteld met als doelstelling de karakteristieken en de gebruiksmodaliteiten te illustreren van de machine PRISMA 125 die U heeft aangekocht. Deze bevat alle informatie en waarschuwingen die nodig zijn voor een aangepast en veilig gebruik van het apparaat door een professionele gebruiker. Wij raden aan deze volledig door te nemen vooraleer zich klaar te maken voor het gebruik van de machine en wij raden U aan deze te bewaren voor toekomstige raadplegingen en/of eventuele opeenvolgende gebruikers. Wij zijn ervan overtuigd dat het eenvoudig zal zijn vertrouwd te geraken met uw nieuwe uitrusting en dat deze U lang zal dienen met volledige genoegdoening. Hoogachtend, 3

4 2. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN 2.1. GEBRUIKSGEBIED De soldeermachine PRISMA 125 is een machine bestemd voor werven met thermisch element voor contact, bestemd voor het mof-lassen, van buizen en verbindingen in Polietilene (PE), Polipropilene (PP), Polivinildifluoruro (PVDF) e Polibutilene (PB) van diameters begrepen tussen 25 en 125 mm. De PRISMA 125 laat solderingen toe tussen buizen en verbindingen, het gebruik is enkel en alleen bestemd voor opgeleid personeel STANDAARDSAMENSTELLING PRISMA 125 Diameters werkvelden [mm]: Ø 25 Ø V** Hz monofase Alimentatie: (op aanvraag 48V en 110V) Totaal maximaal potentieel absorbatievermogen: (W) 1400 Omvangdimensies in geval van transport l x l x h (mm) 1460x700x1080 Omvangdimensies in geval van werking l x l x h (mm) 1500x840x1260 Totaal gewicht van de machine [kg]: 100 Dimensies transportkist l x l x h (mm) (*) 1500x800x1300 Gewicht transportkist [Kg] (*) 53 (*) : Op aanvraag GROEP SLEUTELS EN BEDIENINGSTOEBEHOREN 1 Kastje toebehoren en draaideuren 2 Verlengstukken klemmen voor diameters Ø 110 Ø 125 mm 1 Sleutel 6 1 Sleutel met T 5 1 Spil draaideuren 1 Ondersteuning buis GROEP DRAAIDEUREN PER VOLGENDE DIAMETERS 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 75 Ø 90 Ø 110 Ø 125 Ø Gebruiks- en onderhoudshandleiding Gelijkvormigheidsverklaring Elektriciteitsschema s DOCUMENTATIE 4

5 3. VERPLAATSING 3.1. VERPLAATSING VAN DE MACHINE Voor het transport van de machine deze opheffen aan de daartoe bestemde handvaten 3.2. AFZONDERING ROMP MACHINE VAN DE WAGEN Indien nodig is het mogelijk het lichaam van de machine te scheiden van de wagen door de vijzen los te schroeven zoals aangeduid met A. A 5

6 4. BESCRHIJVING VAN DE ONDERDEL EN 4.1. GEHEEL 1 Warmteelement 2 Hefboom beweging warmteelement 3 Draaideur 4 Zekeringstoegang 5 Schakelaar warmteelement T Thermoregelaar 6 Handvat ter opheffing 7 Insteller diameter 8 Hefboom blokkering 9 Klem 10 Stuurtje bevordering wagen 11 Drukknop positionering buis 12 Stu urtje blokk./deblokk. buis Handvat wagen 14 Voetjes wagen 15 Wielen wagen 16 Sleutel T 5 17 Draaideuren 18 Spil draaideur 19 Sleutel 6 6

7 5. GEBRUIKSINSTRUKTIES 5.1.De wagens openen door het stuurtje in tegenwijzerszin te draaien, ze tot het eindtraject brengend (voorwaarde waaraan dient voldaan, zodat het warmteelement kan worden ingebracht tussen de klemmen) 5.2. Het warmteelement inbrengen en de draaideuren monteren (het ontvangend deel op buis en het inbrengend deel op verbinding), controlerend dat hun diameter overeenstemt A B Het is heel belangrijk de draaideuren goed vast te maken, met de daartoe bestemde sleutel (A) en met de spil (B). N.B. De posities respecteren zoals op de tekening 5.3. Als de diameter groter is dan Ø 90 mm, raadt men aan de voorziene reducties te gebruiken die een betere houding van de verbinding garanderen 5.4. De selecteur 7 instellen op de diameter overeenkomend met deze van de buis 7 7

8 5.5. De plaatsing van de klemmen controleren aangezien deze, naargelang de te solderen diameters, een specifieke opstelling hebben. Voor diameters Ø25 Ø50 de klemmen monteren zoals in figuur 1 Voor diameters Ø63 Ø125 mm de klemmen plaatsen zoals in figuur N.B. Om stand klemmen te veranderen volstaat het zwengel te draaien in tegenwijzerszin, klem (3) uittrekken en herinbrengen na draaien (Voor de rechts interne klem dienen de vijzen losgeschroefd) 5.6. Stekker inbrengen in het stopcontact, drukknop 5 induwen en wachten tot het warmteelement de ingestelde temperatuur bereikt, naargelang het type materiaal dat dient gesoldeerd. Eenmaal de gebruikstemperatuur bereikt begint het groene licht te flikkeren. Toch best vanaf het aangaan ongeveer 15 minuten, vooraleer met lassen te beginnen Minstens éénmaal daags temperatuur draaideuren controleren (voorbeeld de PP dient 260 C te zijn). Daartoe digitale thermometer gebruiken van het contacttype, van goede kwaliteit De klemmen openen; daartoe de zwengel draaien zoals aangeduid in figuur, in tegenwijzerszin 8

9 5.8. Verbindingsstuk plaatsen op rechtse klem en blokkeren, erop lettend deze te plaatsen met gans zijn omtrek, op de slag aanwezig op de interne klem (zoals A) A ) De buis op de linkse klemmen plaatsen zonder te blokkeren, en t.o.v. de interne klem deze naar buiten laten komen met 8-10 cm 2) Beide wagens samenbrengen door stuur in wijzerszin te draaien; terwijl, knop plaatsing buis indrukken zodat mechanisch contact word verkregen tussen wagens en knop. Met deze operatie wordt juiste positionering buis verkregen. 3) Nu, eerst buis vastmaken door klem te sluiten zoals aangeduid in A en dan de wagens volledig heropenen zoals aangeduid in B 9

10 5.10. Het warmteelement inbrengen tussen de klemmen en de wagens bijeenbrengen totdat mechanische verwarmingssluiting in slag gaat. Inbrengsnelheid buis/verbinding aanhouden op de draaideuren en regelen Wachten op de verwarmingstijd voorzien door de referentierichtlijn Snel de wagens openen en het warmteelement heroplichten N.B. De volledige handeling dient te worden uitgevoerd in een minimaal mogelijke tijd Nu de wagens sluiten en zo op het eindtrajectct aankomen (selecteur) 10

11 5.14. De voorziene tijd tot afkoeling laten voorbijgaan, daarna de buis deblokkeren e deze opnemen 11

12 6. ONDERHOUD 6.1. WARMTEELEMENT Op het eind van elk soldeersel de oppervlakte van het warmteelement reinigen, nog tijdens de werkingstemperatuur, met aangepast reinigingsmiddel. OPGELET: deze uitvoering houdt verbrandingsrisico in en dient uitgevoerd te worden door de operateur enkel en alleen indien deze voorzien is van anti-warmte beschermingswanten ALGEMEENHEDEN 7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1) De Prisma 125 is bestemd uitsluitend voor de beschreven functie in hoofdstuk 2 Gebruiksgebied en volgens de Gebruik- en onderhoudsinstrukties. Elk ander gebruik is te beschouwen als verboden, aangezien deze letsels kan veroorzaken aan de operatoren, aan derden, en/of schade aan de machine of aan andere voorwerpen. 2) Om het even welk versleten of beschadigd element dient onmiddellijk te worden vervangen met originele wisselstukken ritmo. 3) Om het even welke reparatieingreep op de machine dient te worden uitgevoerd door experten of gekwalificeerd personeel GEVAREN VAN ELEKTRISCHE AARD INSLAANSGEVAAR Aanwezig op: THERMOREGELAAR Nagaan of de elektrische karakteristieken van de machine overeenstemmen met de alimentatiebron. Machine aarden. Efficiëntie van de aarding controleren. De machine niet blootstellen aan water of andere liquiditeiten. De elektrische kabels niet blootstellen aan chemische agenten of mechanische sollicitaties (zoals de passage van voetgangers of voertuigen door bewegingen, contact met scherpe voorwerpen, hevige rukken, enz.). De alimentatiekabel uittrekken uit het elektrisch netwerk bij einde werken of tijdens pauzes. Vooraleer de machine te gebruiken de integriteit van de enkele komponenten kontroleren. De machine grondig reinigen op het einde van zijn gebruik. Niet gebruiken : solventen, benzine, schuurmiddelen die de isolerende delen zou kunnen beschadigen. 12

13 C BRANDWONDEGEVAAR Aanwezig op: WARMTEELEMENT - Zich op veiligheidsafstand houden van het warmteelement. - De oppervlakte van het warmteelement reinigen met voorzichtigheid. - De soldeerrand en de aangrenzende zones niet aanraken vooraleer deze volledig afgekoeld zijn. Steeds beschermhandschoenen dragen BRANDGEVAAR Aanwezig op: WARMTEELEMENT Buiten het straalgebied van het warmteelement houden : materialen die vernietigbaar zijn door warmte of die ontvlambaar zijn (olien, oplosmiddelen, vernissen enz.) VERWONDINGSGEVAAR Aanwezig met: MANUELE VERPLAATSING correcte manuele verplaatsing foutieve manuele verplaatsing 7.6. VERGIFTIGINGSGEVAAR ONTPLOFFINGSGEVAAR Aanwezig op: BUIZEN/AANSLUITINGEN GEBRUIKSMATERIAAL Niet lassen op buizen/aansluitingen die substanties bezitten of hebben die, gecombineerd met warmte, giftige of explosieve dampen kunnen ontwikkelen; Met voorzichtigheid de chemische, giftige, daartoe voorziene substanties aanbrengen tijdens de voorbereidingstijd aan de soldering :ver van vrije vlammen en warme oppervlakten; Niet roken; De werkplaats verluchten. 13

14 7.7. GELUIDSGEVAREN Aanwezig in: WERKOMGEVINGEN MET VERHOOGDE GELUIDSUITSTOTINGEN Antigeluidskoptelefoon gebruiken 8. HYGIENE VAN HET WERK VERWIJZINGEN -Richtlijn 89/391/EEG (en daaropvolgende): Bevordering van de veiligheid en van de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats (aangenomen van D. L. n. 626 del 19/09/1994). - D. P. R. n. 547 van 27/03/1955: Normen ter voorkoming van arbeidsongevallen. Buitengebruikstelling van de arbeidsplaats aan niet toegelaten personen. De arbeidsplaats aangepast verlichten. De arbeidsplaats proper en ordelijk houden. Sleutels en demonteerbare komponenten terugplaatsen na gebruik. 14

15 9. OPSPLITSINGEN EN ARTIKELKODES Opgelet!!! : De SOLDEERMACHINE PRISMA 125 BASIS - TYPE A (Kode Art. : ) bevat dezelfde artikels als de SOLDEERMACHINE PRISMA 125 BASIS - TYPE B hierna opgenoemd. Het enige verschil betreft de selecteur met als kode B. NR KODE BENAMING SOLDEERMACHINE PRISMA 125 BASIS - TYPE B GRUPPO VOLANTINO CARRELLI B ALBERO TRAINO d16x SPINA SPIROL d5x36 UNI 6875-Br ? BASAMENTO PRISMA B PULSANTE CARICO B MOLLA d15x60x1,2-12 SPIRE (*1/2) B DISTANZIALE M8x1 d56x GRUPPO INGRANAGGIO B SELETTORE TIPO B ANELLO 16 UNI 7435-Br VITE TCEI 8.8 M 8x30 UNI 5931-Zn (*4) BARRA FILETTATA M6x45 (*4) B PIASTRINA SELETTORE SPINA ELASTICA d4x20 UNI 6873-Br (*3) SFERA d.8,5-c MOLLA SELETTORE VITE STEI 12.9 M 6x10 UNI 5927-Br MANOPOLA SELETTORE IMPUGNATURA BOSCH MODIFICATA (*4) BARRA GUIDA CARRELLI d30x750 (*2) B VITE M10x35 MODICATA (*2) ROSETTA Fe 10.5x21 UNI 6592-Zn (*2) VITE TCEI 8.8 M 8x25 UNI 5931-Zn (*2) GRUPPO SUPPORTO BASCULANTE T BARRA GUIDA TP d20x DISTANZIALE TP D25 d21,4x39 15

16 LINGUETTA A 6x6x16 UNI (*4) VITE TCEI 8.8 M 6x16 UNI 5931-Zn (*4) B GANASCIA ANTERIORE DX CARRELLO DX B GANASCIA.ANTERIORE SX CARRELLO DX B GANASCIA.POSTERIORE DX CARRELLO DX B GANASCIA POSTERIORE SX CARRELLO DX B PROLUNGA GANASCIA ANTERIORE DX/SX (*2) VITE TCEI 8.8 M 8x40 UNI 5931-Zn (*2) MANIGLIA SCATTO KRP/63-M8x35 (*6) ROSETTA Fe 8.4x17 UNI 6592-Zn (*8) LINGUETTA MODIFICATA 10x8x28 (*8) VITE TSPEI 10.9 M 3x12 UNI 5933-Zn (*8) DADO A T M 8x10x30 DIN 508L (*8) B GANASCIA ANTERIORE/POSTERIORE DX CARRELLO SX (*2) B GANASCIA ANTERIORE/POSTERIORE SX CARRELLO SX (*2) TRASCINATORE TP PRISMA VITE TCEI 8.8 M 5x10 UNI 5931-Zn (*2) B CREMAGLIERA CARRELLO DX VITE TCEI 8.8 M 6x25 UNI 5931-Zn (*2) DADO 6S M6 UNI 5589-Zn VITE STEI 12.9 M 6x16 UNI 5923-Br * = GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP VOORGESTELD IN DEZE TABEL? = ZIE TABEL KLEUREN TABEL KLEUREN Kode Kleur A ORANJE RAL 2004 C BLAUW RAL 5010 E AZUUR RAL

17 17 ZIE TABEL GROEP THERMOPLAAT KOMPLEET

18 NR KODE BENAMING GROEP THERMOPLAAT KOMPLEET 110 Volt SPINA MOB.16A-2P+T-4h-PG CAVO PURGI 3x2,5 mm 2 GOLD (*3,5m) CAVO PURGI 5x2,5 mm 2 GOLD (*0.95m) PRESSACAVO SPIRANOLATO SKINTOP BS13.5 NERO PRESSACAVO SKINTOP ST16 NERO SCATOLA GW44206 MODIFICATA DISTANZIALE SCATOLA COLLEGAMENTI PORTAFUSIBILE PANN.P A 250V FUSIBILE RAP.F5x20 15AL-250V INTERRUTTORE A BASCULA LUMINOSO VERDE VITE TSP Fe AB 3,5x16 UNI 6955-Nk (*2) TARGHETTA ANTERIORE NEUTRA +/ SEGNALE LUMINOSO d.6 mm ROSSO SEGNA LE LUMINOSO d.6 mm VERDE RIVETTO Fe 1.5x5 UNI 7346-Zg (*3) GHIERA NYLON PG 16,5 (*2) GHIERA NYLON PG 13, VITE TCB 4.8 M4x12 UNI7687-Zn (*2) ROSETTA Fe 4.3x12 UNI 6593-Zn (*4) VITE TCEI 8.8 M4x25 UNI5931-Zn (*2) TERMOREGOLATORE ELETTRONICO "PRISRES 3" GOMMINO PER POTENZIOMETRO D.15 d5x B SUPPORTO POTENZIOMETRO DISTANZIALE POTENZIOMETRO D8 d4x7.5 (*2) VITE TCB Fe AB 2.9x6,5 UNI 6954-Nk (*4) LINGUETTA DI TERRA ACCIAIO Zn VITE TCB 4.8 M4x8 UNI7687-Zn P SCATOLA COLLEGAMENTI TERMOPIASTRA VITE TCEI 8.8 M6x75 UNI5931-Zn (*2) ROSETTA Fe 6.4x12.5 UNI 6592-Zn (*3) COPERCHIO SCATOLA TP DISTANZIALE D12 d10x4 (*2) P BRACCIO TERMOPIASTRA PRISMA B DISTANZIALE TERMOPIASTRA (*2) SONDA PT100 d6x60 CAVO L=200mm DADO AUTOFRENANTE 6S M6 UNI 7473-Zn B MOLLA d.11 d.1,5x32,5-8spire B PERNO AMMORTIZZANTE DADO 6S M8 UNI 5588-Zn GRUPPO IMPUGNATURA TERMOPIASTRA B FERMO RISCALDAMENTO M8x VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br POLIFUSORE 1400W 110V *= GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GERUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL. 18

19 19

20 NR KODE BENAMING GROEP THERMOPLAAT KOMPLEET 220 Volt CAVO H07RN-F 3x1,5 L=3000 SCHUKO CAVO PURGI 5x1,5 mmq GOLD (*0.95m) PRESSACAVO SPIRANOLATO SKINTOP BS11 NERO PRESSACAVO SPIRANOLATO SKINTOP BS13.5 NERO SCATOLA GW44206 MODIFICATA DISTANZIALE SCATOLA COLLEGAMENTI PORTAFUSIBILE PANN.P A 250V FUSIBILE RAP.F5x20 8AL-250V INTERRUTTORE A BASCULA LUMINOSO VERDE VITE TSP Fe AB 3,5x16 UNI 6955-Nk (*2) TARGHETTA ANTERIORE NEUTRA +/ SEGNALE LUMINOSO d.6 mm ROSSO SEGNALE LUMINOSO d.6 mm VERDE RIVETTO Fe 1.5x5 UNI 7346-Zg (*3) GHIERA NYLON PG 13, GHIERA NYLON PG VITE TCB 4.8 M4x12 UNI7687-Zn (*2) ROSETTA Fe 4.3x12 UNI 6593-Zn (*4) VITE TCEI 8.8 M4x25 UNI5931-Zn (*2) TERMOREGOLATORE ELETTRONICO "PRISRES 3" GOMMINO PER POTENZIOMETRO D.15 d5x B SUPPORTO POTENZIOMETRO DISTANZIALE POTENZIOMETRO D8 d4x7.5 (*2) VITE TCB Fe AB 2.9x6,5 UNI 6954-Nk (*4) LINGUETTA DI TERRA ACCIAIO Zn VITE TCB 4.8 M4x8 UNI7687-Zn P SCATOLA COLLEGAMENTI TERMOPIASTRA VITE TCEI 8.8 M6x75 UNI5931-Zn (*2) ROSETTA Fe 6.4x12.5 UNI 6592-Zn (*3) GHIERA NYLON PG COPERCHIO SCATOLA TP DISTANZIALE D12 d10x4 (*2) PRESSACAVO SKINTOP ST16 NERO P BRACCIO TERMOPIASTRA PRISMA B DISTANZIALE TERMOPIASTRA (*2) SONDA PT100 d6x60 CAVO L=200mm DADO AUTOFRENANTE 6S M6 UNI 7473-Zn B MOLLA d.11 d.1,5x32,5-8spire B PERNO AMMORTIZZANTE DADO 6S M8 UNI 5588-Zn GRUPPO IMPUGNATURA TERMOPIASTRA B FERMO RISCALDAMENTO M8x VITE STEI 12.9 M6x6 UNI5923-Br POLIFUSORE 1400W 230V *= GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL. 20

21 21

22 NR KODE BENAMING GROEP LINKSE WAGEN VOLANTINO VUM/90 5 LOBI MODIFICATO DISTANZIALE D15 d12x GHIERA AUTOLUBRIFICANTE 6.8 GUK M12x1-Zg (*2) VITE COMANDO GANASCE SPINA ELASTICA d4x30 UNI 6873-Br VITE TE 8.8 M6x20 UNI5739-Zn (*2) VITE TCEI 8.8 M8x25 UNI 5931-Zn (*4) SUPPORTO BARRE TRASVERSALI BARRA TRASVERSALE (*2) ? CARRELLO Sx PRISMA VITE TCEI 8.8 M8x40 UNI 5931-Zn (*8) PIASTRA MORSA ANTERIORE PIASTRA MORSA POSTERIORE VITE TCB FeAB 2.9x6.5 UNI 6954-Nk (*4) ? PROTEZIONE MOVIMENTO TRASVERSALE PIASTRA MORSA CARRELLO Sx (*2) B CREMAGLIERA CARRELLO VITE TCEI 8.8 M6x20 UNI 5931-Zn (*2) * = GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL.? = ZIE TABEL KLEUREN TABEL KLEUREN Kode Kleur A ORANJERAL 2004 C BLAUW RAL 5010 E AZUUR RAL

23 23 ZIE TABEL SOLDEERMACHINE PRISMA 125 BASIS

24 NR KODE BENAMING GROEP WAGEN RECHTS VOLANTINO VUM/90 5 LOBI MODIFICATO DISTANZIALE D15 d12x GHIERA AUTOLUBRIFICANTE 6.8 GUK M12x1-Zg (*2) VITE COMANDO GANASCE SPINA ELASTICA d4x30 UNI 6873-Br VITE TE 8.8 M6x20 UNI5739-Zn (*2) VITE TCEI 8.8 M8x25 UNI 5931-Zn (*4) SUPPORTO BARRE TRASVERSALI BARRA TRASVERSALE (*2) ? CARRELLO Dx PRISMA VITE TCEI 8.8 M8x40 UNI 5931-Zn (*8) PIASTRA MORSA ANTERIORE PIASTRA MORSA POSTERIORE VITE TCB FeAB 2.9x6.5 UNI 6954-Nk (*4) ? PROTEZIONE MOVIMENTO TRASVERSALE PIASTRA MORSA CARRELLO Dx (*2) * = GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL.? = ZIE TABEL KLEUREN TABEL KLEUREN Kode Kleur A ORANJE RAL 2004 C BLAUW RAL 5010 E AZUUR RAL

25 ZIE TABEL SOLDEERMACHINE PRISMA 125 BASIS 25

26 NR KODE BENAMING GROEP WAGEN SLEDE PUNTALE CALZATURA SCALE A PERA d30 (*2) MANOPOLA 1005-d30 PVC NERA (*2) ? CARRELLO TRASPORTO MACCHINA COPIGLIA A2 3x25 UNI 1336 (*2) ROSETTA Fe 21x37 UNI 6592-Zn (*2) RUOTA PIENA SMV (*2) VITE TSP 4.8 M4x8 UNI7688-Zn (*2) ROSETTA Fe 4.3x12 UNI 6593-Zn (*2) DADO 6S M4 UNI 5588-Zn (*2) CINGHIA FERMO CASSETTA NERA VITE TCEI 8.8 M6x20 UNI5931-Zn (*2) ROSETTA Fe 6.4x12.5 UNI6592- Zn (*2) *= GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL.? : ZIE TABEL KLEUREN TABEL KLEUREN Kode Kleur A ORANJE RAL 2004 C BLAUW RAL 5010 E AZUUR RAL

27 NR KODE BENAMING GROEP STATIEF PUNTALE ALETTATO CILINDRICO d.25 (*3) A TREPIEDE SOSTEGNO TUBI A SOSTEGNO PROLUNGA GALLETTO FISSAGGIO GP/48 M6x20 (*2) A PROLUNGA SOSTEGNO TUBO A PERNO RULLO PULEGGIA BC 6 JELLOW ANELLO 6 UNI 7435-Br (*2) *= GEEFT HET TOTAAL AANTAL DELEN AAN GEBRUIKT IN DE GROEP AANGEDUID IN DEZE TABEL. 27

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350

HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 HYDROGUARD TM ROD OVEN 350 IM2045 09/2012 Rev 0 GEBRUIKSAANWIJZING DE AFBEELDINGEN KUNNEN VARIËREN EUROPA Download a.u.b. de instructiehandleiding in het van: http://servicenavigator.lincolnelectric.eu/index.php

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10

Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13. Type: LDB-10 Gebruiksaanwijzing 7BA00171 / 092K13 Type: LDB-10 Inhoud 1 VeiligheidsinstructiesFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Veiligheidswaarschuwingen...... 7 1.2 Persoonlijke bescherming... 11 1.3 Gebruiksvoorschriften...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 00 69 Kenwood TK-3101 PMR-portofoon Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL. Veneco Ventilation Systems by. etp

Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL. Veneco Ventilation Systems by. etp Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL Veneco Ventilation Systems by etp 2 Veneco Ventilation Systems by Elek Trends Productions nv Rue des Bengalis 4 B -

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie