Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids De Buitenhof Schooljaar Alterius Schoolgids De Buitenhof

2 Inhoud schoolgids De Buitenhof Bladzijde Voorwoord 3 Inleiding 4 Bestuur, directie en adressen 5 Personeel, functies Medezeggenschapsraad 6 8 Missie, visie 9 Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit 10 Het schoolklimaat 13 Schoolverzuim 17 Klachtenregeling 18 De schoolorganisatie 21 Vakantierooster en schooltijden 30 De wijze waarop ouders/verzorgers bij het onderwijs 32 worden betrokken Leerlingenzorg 34 Informatie Jeugdgezondheidsdienst 38 Medicatieverstrekking 39 Contacten met andere onderwijs- of welzijnsinstanties 40 Passend Onderwijs 42 Financiële zaken 43 Dagelijkse onderwijspraktijk 44 Vragen en wensen 48 Bijlage 1 Het behandelen van hoofdluis 49 Bijlage 2 Ouderbijdrage 49 Alterius Schoolgids De Buitenhof

3 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar De gids is voor ouders/verzorgers die hun kind hebben aangemeld op De Buitenhof en voor de ouders/verzorgers waarvan het kind al op deze school is geplaatst. Deze gids is bedoeld om u, als ouder/verzorger, te informeren over het speciale onderwijs zoals dat op onze school wordt verzorgd. Thema s als uitgangspunten, doelstellingen, schoolklimaat, leerlingbegeleiding etc. komen in deze gids aan bod. Er is ook een hoofdstuk Dagelijkse Onderwijspraktijk, waarin o.a. de schooltijden en het vakantierooster zijn opgenomen. De schoolgids is niet alleen een bron van informatie, maar ook een document waarin de school haar mogelijkheden laat zien. De inhoud van deze gids kan voor u een steun zijn als u de school wilt aanspreken. Ik hoop dat u de gids met plezier leest. Heeft u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties, dan zou ik die graag van u willen vernemen. Met vriendelijke groeten, namens het personeel, M. Verleun, Directeur. Alterius Schoolgids De Buitenhof

4 Inleiding In augustus 2008 zijn Stichting De Buitenhof en Stichting St. Jozef gefuseerd. Het betreft hier een besturenfusie. De naam van de nieuwe Stichting is Alterius. De Buitenhof, school voor langdurig zieke kinderen en St. Jozef, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen zijn de twee scholen die onder de nieuwe stichting ressorteren. Deze scholen richten zich op leerlingen met gedragsproblematiek. De Buitenhof een gespecialiseerd instituut voor leerlingen met psychiatrische problematiek, voor langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen. Een aanzienlijk deel van onze leerlingen is in behandeling of in behandeling geweest bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrische kliniek Wickraderheem, dan wel bij de behandelsetting Kameleon en Mikx te Maastricht. Beide maken deel uit van de GGZ stichting Mondriaan waarmee een samenwerkingsovereenkomst bestaat. De Buitenhof kent twee sectoren. De sector S.O. (Speciaal Onderwijs) en de sector V.S.O. (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De sector S.O. is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De sector V.S.O. wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Alterius Schoolgids De Buitenhof

5 Raad van Toezicht, bestuur, directie en adressen Raad van Toezicht De heer Voorbraak Mevrouw Sieben, De heer Caelen Mevrouw van der Laak De heer Suilen Mevrouw Chatrou Bestuur De heer Bisscheroux voorzitter lid lid lid lid lid algemeen directeur/bestuurder Postadres bestuur: Stichting Alterius Kloosterkensweg PJ Heerlen Directie De Buitenhof De heer Verleun, directeur Adres en telefoon De Buitenhof Kloosterkensweg PJ HEERLEN Telefoon Adressen dislocaties. De Buitenhof, dislocatie Maastricht Vijverdalse weg NB Maastricht Telefoon De Buitenhof, dislocatie Heerlen, HVL, (Bovenbouw Praktijk / Bovenbouw Leer) Heldevierlaan SB Heerlen Telefoon Algemeen adres: Inspectie Vragen over onderwijs: Postbus 51 beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van postbus 51 staan de meestgestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen via de website van Postbus 51 of bellen naar (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden altijd gemeld bij de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Telefonische bereikbaarheid. Maandag, dinsdag en donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en uur. Woensdag van 8.00 tot uur en vrijdag van 8.00 tot uur. Indien u geen contact met ons krijgt, kunt u een sturen naar Geeft u s.v.p. in de aan met wie u wilt spreken. Er wordt dan contact met u opgenomen. Personeel Directie Dhr. M. Verleun directeur Alterius Schoolgids De Buitenhof

6 Managementteam / Coördinatoren Dhr. J. Bonnie Mw. S. van t Hoog Mw. M. van Roekel Mw. N. Wouters afdelingscoördinator SO afdelingscoördinator onderbouw VSO afdelingscoördinator bovenbouw VSO zorgcoördinator Onderwijspersoneel Dhr. Eddy Bijlsma Mw. Ghislaine Blom Dhr. Rick Boumans Mw. Saskia. Bronckers Mw. Daisy Brouns Mw. Juliette á Campo Dhr. Jo Claessens Mw. Annemiek Coenen - Willems Mw. Manon Davids Mw. Anjuli Dehner Mw. Nicole Diederen Mw. Eveline Dorregeest Mw. Noortje Frenken Dhr. F. Gelissen Mw. Karla Floridor Dhr. Laurent Fredrix Mw. Natasja Hermans Duchateau Mw. Ruby Haan Mw. Jill van Eijk - Hol Dhr. Paul Hoevels Mw. Annechien Jak Mw. Joyce Bijl -Janssen Mw. Kim Janssen Dhr. Stephan Janssen Dhr. Peter Jeukens Mw. Iris op den Kamp Dhr. Roger Kohl Mw. Eva Kooper Dhr. Joey Kruijntjens Mw. Tessa Kutaydin Mw. Irene Laeven Mw. Monique Lemmens Demas Mw. Eveline van Loo Mw. Jophine Marcelis Mw. Milou Merx Mw. Anke Moonen Dhr. Brian van der Naald Mw. Rachelle Prick Mw. Sandy Prikken Mw. Lieke Schreurs Mw. Marjolien Schwarz - Claassens Dhr. Koen Smit Mw. Romy Snijders Dhr. Giel Tholen Mw. Susanne Vijgen Mw. Anouk Vincken Dhr. Roger. Willems Mw. Moniek Verhoeven Vakleraren Dhr. Pascal Steinbusch Dhr. Frans Brauers Dhr. Martin Martens lichamelijke oefening muziek lichamelijke oefening Alterius Schoolgids De Buitenhof

7 Mw. Kelly Narings Dhr. Marc van Soest Mw. Karin van Voorst Dhr. Kas Teulings Dhr. Benji v. Tongeren Dhr. Jan van Wissen Dhr. Pascal Boss Mw. Nicole van Thiel Mw. Jophine Marcelis Dhr. Koen Smit algemene technieken Verzorging algemene technieken Techniek / handvaardigheid handvaardigheid horeca zwemmen algemene technieken Techniek sector groen handvaardigheid verzorging muziek / SOVA Ambulant begeleiders Dhr. Wim Klinkenberg Mw. Monique Maes Meijer Mw. Bep van Ulft Mw. Lottie Janssen Mw. Girlie Koopmans Dhr. Arend Lunenborg Mw. Ellen Evertz Mw. Inge Pouw Onderwijsondersteunend personeel Mw. A. Boosten Wintjens Mw. L. Rijkx Dhr. G. Vaessen Mw. K. Wolters logopediste orthopedagoog gedragsdeskundige orthopedagoog Administratie Conciërges Mw. H. Keizer directiesecretaresse Dhr. H. Dackus Mw. Y. Brune administratief medewerkster Dhr. S. Loi Mw. M. Bergers administratief medewerkster Commissie van Begeleiding Dhr. G. Vaessen Mw. L. Rijkx Mw. K. Wolters Dhr. J. Havas Mw. A. Boosten gedragsdeskundige orthopedagoog orthopedagoog schoolarts (GGD) logopediste Mw. J. Schuwirth leerlingbegeleider S.O. Dhr. L. Steinschuld leerlingbegeleider S.O./V.S.O. Mw. N. Cobben leerlingbegeleider S.O./V.S.O. (Maastricht) Mw. A. Hoen leerlingbegeleider V.S.O. Dhr. X. Siegelaer leerlingbegeleider V.S.O. Mw. S. Frissen leerlingbegeleider V.S.O. Mw. Danielle. Dijk van Boorn leerlingbegeleider V.S.O. ICT-medewerker Dhr. R. Mordant Alterius Schoolgids De Buitenhof

8 Medezeggenschapsraad Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? De samenstelling van de medezeggenschapsraad is gesplitst in een personeelsgeleding en een oudergeleding. Voorzitter dhr. R. Willems. Waarover praat de medezeggenschapsraad? In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt, op eigen initiatief, kenbaar maken aan het bestuur. Blijft het bij praten alleen? De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Zijn er verschillen tussen geledingen? De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Kortom: geen van de geledingen staat ooit buitenspel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mochten er vragen zijn die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met dhr. R. Willems, voorzitter van de MR. Alterius Schoolgids De Buitenhof

9 Missie De Buitenhof biedt aan leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien. Visie WELBEVINDEN Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen op onze school en een grote mate van welbevinden ervaren, zich prettig en op hun gemak voelen. Daarbij staan een positieve houding, vertrouwen geven en uitstralen, geborgenheid en veiligheid centraal, omdat dit voorwaarden zijn om te kunnen leren. Dit kan alleen in een schoolklimaat, gekenmerkt door structuur, respect voor elkaar, gekoppeld aan de uniciteit van ieder individu en een lerende houding. AFSTEMMING Wij stemmen ons handelen af op de leerbehoeften, leerstijlen, intelligenties, mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van de leerlingen (dat wat zij al kunnen) en de relevante onderwijsbelemmeringen voortvloeiend uit de specifieke psychiatrische problematiek. Het individuele handelingsplan per kind is uitgangspunt en richtpunt voor het professionele handelen van alle betrokken medewerkers, waarbij de groepsleerkrachten als de eerstverantwoordelijken de spil zijn en de regie voeren. Daarnaast werken we met groepsplannen voor met name het didactische leerstofaanbod. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling nauwgezet. In de vorm van groepsplannen en individuele handelingsplannen wordt dit proces uitgewerkt en vorm gegeven. BETROKKENHEID De individuele ontwikkeling van de leerling wordt gezien als startend vanuit een passief-volgende houding naar een meer actieve-zelfsturende houding en vaardigheden, leidend tot verwijzing naar andere vormen van onderwijs en arbeid. Daartoe stimuleren we de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bevorderen dat leerlingen samenwerken en actief zijn betrokken bij hun eigen leerproces en hanteren daarbij allerlei werkvormen die leerlingen activeren. ROL VAN DE TEAMLEDEN Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van alle medewerkers tot professionele, dynamische en flexibele teamleden, die zich naast hun specifieke taak ook verantwoordelijk voelen en weten voor het geheel en op een proactieve wijze een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Buitenhof. LEERSTOFAANBOD EN LEEROMGEVING Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door de nadruk op een orthopedagogische benadering en verder doordat naast de cognitieve ontwikkeling (hoofd, weten, kennen) ook de sociaal emotionele (hart, voelen, willen) de creatief musische en motorische (handen, doen, kunnen) ontwikkeling ermee ondersteund en bevorderd worden. We zijn daarbij uit op zo hoog mogelijke opbrengsten. We laten ons aanbod steeds aansluiten bij de mogelijkheden en de belevingswereld van de leerlingen. Het leerstofaanbod in de verschillende leerjaren sluit op elkaar aan (doorgaande lijn). We zorgen voor een rustige, doch aantrekkelijke leeromgeving die leerlingen uitdaagt, uitnodigt en in staat stelt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. CONTACTEN MET OUDERS Wij beschouwen ouders als ervaringsdeskundigen waarmee we samenwerken op basis van heldere afspraken omtrent het perspectief, vastgelegd in een groepsplan en/of handelingsplan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. EXTERNE CONTACTEN Kennisinstituten en andere aanbieders van zorg (g.g.z. en regulier) en arbeids- toeleiding beschouwen wij als ketenpartners in het onderwijs/zorgaanbod, waarmee wij samenwerken. Wij willen ons Alterius Schoolgids De Buitenhof

10 ontwikkelen tot kenniscentrum voor de regio. Daartoe maken we ook gebruik van nieuwe ontwikkelingen, o.a. op neurologisch gebied. Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Grondslag en doelstelling van de school. De Buitenhof, school op bijzonder neutrale grondslag, heeft als doel onderwijs te verzorgen aan kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Veel leerlingen ondervinden hulp van de daartoe bestemde zorginstellingen in de regio. Met name de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Mondriaan Zorggroep met vestigingen te Heerlen en Maastricht, speelt hierin een voorname rol voor De Buitenhof. De identiteit van de school. De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving en waarvoor binnen andere onderwijsvormen tijdelijk geen adequate oplossing voorhanden is. Bij de leerlingen moet primair sprake zijn van een psychiatrische indicatie, die gesteld is door een ter zake deskundige. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn dit te keren. Vaak is er bij deze leerlingen nauwelijks sprake van een relatie met hun omgeving of is deze relatie ernstig ontwricht. Het ontbreekt hen vaak aan mogelijkheden of motivatie om deze situatie te veranderen. De problemen uiten zich grofweg op twee manieren. Er kan sprake zijn van naar binnen gekeerd (internaliserend) probleemgedrag, waarbij depressie, contactarmoede, lusteloosheid, faalangst en minderwaardigheidsgevoelens kernbegrippen zijn. Er kan ook naar buiten gericht (externaliserend) probleemgedrag zijn dat zichtbaar wordt in verbale en fysieke agressie, destructief gedrag, ontladingsgedrag, hyperactiviteit en structuurloosheid. In het onderwijsaanbod ligt de nadruk op een orthopedagogische benadering. Er wordt in een klimaat van geborgenheid, veiligheid en structuur getracht de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting op gang te brengen en te houden. Het leerlingvolgsysteem van De Buitenhof is een belangrijk hulpmiddel bij het verder diagnosticeren van het probleemgedrag, het aanreiken van de juiste handelingswijze en het volgen van de individuele ontwikkeling. Dit proces wordt uitgewerkt in de vorm van handelingsplannen. Onderwijskwaliteit Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Door vaststelling van het ontwikkelingsniveau waarop het kind zich bevindt bij entree in onze school en met inachtneming van de psychiatrische sociaal-emotionele problemen, trachten wij door het creëren van stimulerende onderwijsleersituaties het tot dan toe bereikte didactische niveau te handhaven en het ontwikkelingsproces te bevorderen. Er wordt rekening gehouden met eventuele specifieke leerstoornissen. Daarbij wordt gekeken naar de individuele aanleg en mogelijkheden. Het lesaanbod is daarop afgestemd: er worden door de leerkrachten individuele dag-/weekplannen gemaakt. Er vindt registratie van de voortgang plaats. Omdat De Buitenhof een doorstroomkarakter heeft, komt er voor veel leerlingen vrijwel altijd een 'breuk' in het ontwikkelingsproces; de schoolwisseling vindt meestal plaats op een willekeurig moment in het schooljaar. Daarbij kan nog opgemerkt worden, dat sommige leerlingen een schoolloopbaan achter de rug hebben die al meerdere malen onderbroken is. Met betrekking tot de onderwijskwaliteit spelen een aantal kernzaken een rol. - Indeling zoveel mogelijk gebaseerd op leeftijd binnen zowel het S.O. als het V.S.O. We denken dat kinderen zich het best ontplooien bij leeftijdgenoten. - Indeling in een groep op grond van problematiek om zo een meer gerichte benadering te realiseren. - Lesaanbod volgens een vaste structuur met doorlopende leerlijnen. Bij een klaswisseling zal het kind daarom altijd een herkenbare onderwijsleersituatie aantreffen. - Afspraken over doorstroming worden gemaakt tijdens een leerling-bespreking die voor iedere leerling twee maal per jaar gehouden wordt. De leerlingbegeleiding coördineert het 'overgangsgebeuren' in overleg met de betreffende leerkrachten en met de ouders/verzorgers. Alterius Schoolgids De Buitenhof

11 Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende onderwijsvorm die bij het perspectief c.q. mogelijkheden van de leerling aansluit. Ouders/verzorgers en hulpverlening worden bij de besluitvorming betrokken. Om tot een succesvolle verwijzing te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden: - De Commissie van Begeleiding van De Buitenhof moet, na raadpleging van de leerkracht(en), die het laatst met het kind te maken had(den), een positief advies uitbrengen - Er dient overleg plaats te vinden met de ontvangende school over de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind; daarbij dient gekeken te worden naar het pedagogische klimaat, werkwijze, gehanteerde methodes etc. - De ouders/verzorgers moeten achter een overplaatsing staan. - Er dienen zorgvuldige en schriftelijke afspraken gemaakt te worden over nazorgcontacten en ambulante begeleiding. - Als het gaat om arbeidstoeleiding zullen zo nodig externe deskundigen en/of gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld. Alterius Schoolgids De Buitenhof

12 De uitgangspunten van De Buitenhof; Pedagogisch klimaat Passende zorgarrangementen Didactische arrangementen Veiligheid door de structuur van de organisatie Geborgenheid door de deskundigheid/benadering Passend onderwijsaanbod Structuur persoon Benadering leerlingen volgens; Groepsplan; groepsdocent "Best practice" Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt volgens een consequent naleven regels / afspraken ABCD schema groepsplan / jaarplan per vak met klassikale instructie momenten vast CVB-lid * Uitgangspunt zijn de sterke kanten van de leerling (convergente differentiatie volgens het directe instructiemodel waarbij gewerkt wordt in drie instructiegroepen nl; intensief, basis en excellent) Structuur ruimte Scholing docenten, o.a.; toezicht OMA (ABCD schema) Kinder- en jeugdpsychiatrie (best vast lokaal practice) vaste plek, eigen opbergruimte pleintjes structuur Individuele leerarrangementen Daar waar noodzakelijk wordt er gewerkt met een individueel didactisch handelingsplan. Elke leerling heeft zijn / haar eigen weekplanning. Structuur tijd vast rooster Coaching on the job; CVB'er blijft docenten begeleiden / coachen Onderwijsaanbod afgestemd op het ontwikkelingsperspectief OPP van de individuele leerling geen lesuitval uitstroomprofiel uitstroomniveau (groepsplannen) uitstroombestemming Het schoolklimaat Pedagogisch klimaat Alterius Schoolgids De Buitenhof

13 Een ieder die onze school binnen komt merkt dat De Buitenhof anders is. Er wordt anders gewerkt en opgevoed, in vergelijking met een basisschool of een andere vorm van (regulier) onderwijs. Dat ligt aan het gegeven dat wij anticiperen op het gedrag van meer dan 350 leerlingen die elk om verschillende redenen onderwijs volgen op De Buitenhof. Het is niet zo dat alle leraren en medewerkers op dezelfde wijze op onze leerlingen reageren. Dat kan ook niet met zoveel verschillende karakters, maar we trekken één lijn en zijn het eens over een groot aantal regels, maatregelen, straffen en beloningen. De aanpak wordt, over het algemeen, gekenmerkt door: - Een duidelijk herkenbare structuur. Uniforme regels en afspraken voor alle leerlingen. Regelmaat is belangrijk. Daarnaast is er echter ook ruimte om eens af te wijken van het rooster, mits dit in overleg met de directie gebeurt. - Een consequente benadering. Wat we vandaag niet goed vinden, vinden we morgen ook niet goed. - We proberen een veilig en rustig klimaat te creëren. Het streven is leerlingen zich prettig te laten voelen op school. De mate van welbevinden is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Een veilig schoolklimaat De leerlingen die De Buitenhof bezoeken hebben soms sterker dan anderen behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dit is vaak moeilijk te verwezenlijken als dezelfde leerlingen hun frustraties, onmacht of onbegrip op elkaar afreageren. Toch streven wij naar een klimaat waarin de leerlingen begrip leren op te brengen voor elkaars onmacht. Voor zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen worden meteen oplossingen gezocht. De leraren hanteren de regels, in de omgang met de leerlingen, consequent. Wanneer regels worden overtreden zal de leraar moeten optreden. Wanneer het bedreigende situaties betreft voor de persoon in kwestie of anderen, is fysiek ingrijpen soms onvermijdbaar. BELEID TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING. Preventie. Het moge duidelijk zijn dat wij vooral preventief proberen te werken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor worden o.a. de volgende stappen ondernomen: Er is een pestprotocol; Jaarlijks worden de (school)gedragsregels vastgesteld; Incidenten worden geregistreerd; Personeelsleden worden getraind in het omgaan met agressie. Onderdeel van deze training is vooral het vroegtijdig herkennen van agressie en preventief optreden; Met de politie zijn afspraken gemaakt hoe zij kunnen worden ingezet, zowel preventief als curatief. Time-out. Indien er sprake is van ernstig ontoelaatbaar verbaal geweld, zulks ter beoordeling van het management/cvb en het gedrag van de leerling is niet te corrigeren of correcties hebben geen effect, wordt de mogelijkheid van een time-out toegepast. Hierbij kan gekozen worden voor een interne of een externe time-out. Bij een interne time-out wordt de leerling niet tot de klas toegelaten en moet hij een in een aparte ruimte, onder toezicht, aan zijn taken werken. Bij een externe time-out wordt de leerling, in overleg met de ouders/verzorgers, voor een bepaalde periode naar huis gestuurd. Bij terugkomst van de leerling worden er duidelijke afspraken en regels gesteld om een nieuwe start binnen de school mogelijk te maken. De leerlingbegeleider regelt dit gesprek en is ook verantwoordelijk (samen met de leraar) voor de begeleiding van de leerling bij terugkomst. Wanneer het jonge leerlingen betreft wordt meestal voor een interne time-out gekozen. Tijdens een interne en externe time-out wordt een onderwijsaanbod geboden. Voorwaarden bij een time-out. Tenzij zwaarwegende gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers door de leerlingbegeleider of een lid van het management onmiddellijk van het incident en de motivering van de time-out op de hoogte gebracht. Alterius Schoolgids De Buitenhof

14 Ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt door de leerlingbegeleider geregeld. Tijdens dit gesprek worden nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden verkend. Van het incident en het (mogelijke) gesprek met de ouders/verzorgers wordt door de betrokken personeelsleden een verslag gemaakt. Voor de beschrijving van het incident kan gebruik worden gemaakt van het incidentenformulier. De ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van dit verslag. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie/mt van de school. Indien er een externe time-out wordt uitgesproken, dient de inspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te worden gebracht. Indien er sprake is van ontoelaatbaar verbaal geweld, maar de leerling laat zich wel direct corrigeren en er zijn duidelijke afspraken te maken om het gedrag in goede banen te leiden en derhalve de verbale agressie te verminderen, zal er geen time-out worden uitgesproken. Voor alle duidelijkheid, er dient in dit geval zicht te zijn op een positieve ontwikkeling, e.e.a. ter beoordeling van de leerlingbegeleiding en/of MT. Schorsing en verwijdering. Leerlingen die: - persoonsgerichte verbale bedreiging en/of verbale agressie uiten tegen een personeelslid of een leerling; - gericht fysiek geweld gebruiken tegen een personeelslid of een leerling; - op school of in de nabijheid van school op heterdaad betrapt worden op het in bezit hebben, handelen of gebruiken van alcohol of drugs; - die een zeer dreigende houding naar mede leerlingen en/of personeel tonen; - een ernstige vernieling hebben gepleegd of onhandelbaar zijn. Dat wil zeggen dat een leerling op geen enkele wijze meer te corrigeren is, rekening houdend met het psychiatrisch beeld/prognose, en een directe bedreiging vormt voor personeel of leerlingen; komen in aanmerking voor een schorsing. Een schorsing moet worden gezien als een laatste poging een positieve kentering te bereiken. Indien een leerling geschorst wordt is het van belang dat er bij terugkomst duidelijke afspraken en regels worden gemaakt voor een nieuwe start binnen de school. Voorwaarden bij een schorsing. Het bestuur van de school wordt voorafgaand aan de schorsing door de directie in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Om de voortgang van het leerproces te waarborgen ontvangt de leerling een leerpakket. Hij dient dit tijdens de afwezigheid te maken. Voor vragen kan altijd een beroep worden gedaan op de leraar. De eerste schorsing duurt 3 dagen. De tweede schorsing kan maximaal 5 dagen duren. Bij een derde schorsing (maximaal 5 dagen) kan verwijdering volgen. De betrokken ouders/verzorgers worden door het management op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van dit verslag. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de schorsing. Ook de leerplichtambtenaar en de inspectie worden op de hoogte gebracht. Hoe komt een beslissing tot stand. - Bij dreiging van ernstige incidenten dient terstond het vangnet te worden ingeschakeld. Indien er sprake is van een dreigende situatie voor leerlingen of personeelsleden kan altijd en onmiddellijk een beroep worden gedaan op een collega (het zogenoemde vangnet) die hiervoor stand-by is. Hiervoor is binnen de school een apart telefoonnummer. De vangnetfunctionaris is meestal een lid van de leerlingbegeleiding of van het MT en kan snel ter plaatse zijn. - Betrokken leerling wordt, indien mogelijk en noodzakelijk, afgezonderd van de groep, zodat het probleem kan worden aangepakt. - De leerkracht die betrokken is bij het incident dient gehoord te worden. Overige leerlingen die betrokken zijn bij het incident dienen eveneens gehoord te Alterius Schoolgids De Buitenhof

15 worden. Dit is een taak voor de leerlingbegeleiding of een lid van het MT. - Indien er sprake is van een ernstig incident, waarbij ontoelaatbaar gedrag is getoond, kan de leerling, als eerste en voorlopige maatregel naar huis gestuurd worden. Ouders/verzorgers worden hiervan meteen door de leerlingbegeleider of een lid van het MT op de hoogte gebracht. (Een leerling wordt pas naar huis gestuurd als er contact is geweest met de ouders/verzorgers). Ouders/verzorgers wordt medegedeeld dat er overleg zal worden gepleegd alvorens een definitieve maatregel genomen wordt. - Er vindt overleg plaats tussen leden van het management en de betrokken leerlingbegeleiders. Alle relevante gegevens dienen hierbij aan de orde te komen, alvorens een definitieve beslissing/maatregel wordt genomen. - Indien er sprake is van een time-out deelt een lid van het management of de leerlingbegeleider de genomen beslissing mee aan de ouders/verzorgers. Indien er sprake is van een schorsing deelt een lid van het management de genomen beslissing mede aan de ouders/verzorgers. Ook aan de betrokken personeelsleden zal bekend worden gemaakt welke beslissing genomen is. Beslissingen tot time-out of schorsingen worden vastgelegd in het SDB (Schooldatabeheer). Verwijdering. Na een derde schorsing kan worden overgegaan tot verwijdering. Verwijdering betekent dat de leerling definitief de toegang tot de school ontzegd kan worden. Voorwaarden hierbij zijn: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de bestuurder van de stichting Alterius. Voordat men een beslissing neemt, dienen alle betrokken partijen (de leerling, ouders/verzorgers, betrokken personeelsleden en andere leerlingen) gehoord te worden. Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. Een kopie van deze brief wordt naar de inspectie en de leerplichtambtenaar gestuurd. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bestuur neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bestuur, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Om de voortgang van het onderwijsproces te waarborgen ontvangt de leerling tijdens de verwijderingsprocedure via de leraar een leerpakket. Voor vragen over de leerstof kan altijd contact worden opgenomen met de leraar. Rol Politie Heerlen. Met de politie Heerlen zijn de volgende afspraken gemaakt: Fysieke agressie en vernieling Indien er sprake is van een situatie waarbij leerlingen ernstig fysiek geweld toepassen naar personeelsleden of leerlingen en het management en/of het vangnet voelt zich in een onmachtige positie geplaatst dit gedrag te corrigeren, wordt de politie ingeschakeld. Het moge duidelijk zijn dat de hulp van de politie alleen wordt ingeroepen indien dit noodzakelijk is. Reglement: Roken, alcohol en andere genotsmiddelen. Voor het gebruik van genotsmiddelen gelden regels. Ze zijn bedoeld om: 1. bij te dragen aan ieders gezondheid; 2. te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen; 3. iedereen in een veilige omgeving onderwijs te laten volgen. Alterius Schoolgids De Buitenhof

16 De genoemde regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een aantal regels geldt alleen voor speciale gelegenheden zoals vieringen en buitenschoolse activiteiten (o.a. activiteitenweek, beroepenweek). Roken - Binnen het schoolgebouw wordt niet gerookt. Onze school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar niet worden gerookt. Roken is alleen toegestaan op plekken die daar speciaal voor aangewezen zijn. Leerlingen mogen alleen roken als ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. - Tijdens vieringen wordt niet gerookt (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) ook is het verboden dat leerlingen naar buiten gaan om te roken. - Voor activiteiten geldt de volgende regel: er mag, op een daarvoor aangewezen plaats en tijdstip, alleen worden gerookt als dat van tevoren is afgesproken. - In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd beslist de directie/mt. Alcohol - Op school en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school vallende situaties, is het niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van alcohol is niet toegestaan. - Het is verboden om op school, vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank bij zich te dragen. - Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar. Tijdens vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering), buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Overige genotsmiddelen - Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van wettelijk verboden stoffen, is niet toegestaan. - Op school is men niet onder invloed van genotsmiddelen. - Tijdens vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, is verhandelen, bezit en gebruik verboden. Bij overtreding van bovenstaande regels en afspraken zal dit met de groepsleerkracht gecommuniceerd worden. Deze bepaalt dan wat de vervolgstappen zijn. Hierbij is het mogelijk om via MT/CVB te bepalen welke stappen genomen dienen te worden. Voor alcohol en overige genotsmiddelen is het noodzakelijk om MT/CVB op de hoogte te stellen. Bovendien kan volgens protocol besloten worden tot een schorsing. Indien nodig kan de directie besluiten van de hierboven genoemde afspraken af te wijken of afspraken aan te vullen. Preventieve controle. In het kader van het Parkstadconvenant Veilige School behoudt de directie zich het recht voor om preventief dus ook zonder dat het vermoeden bestaat op aanwezigheid van verdovende middelen, slag-, steek- of andere wapens, andere ongewenste voorwerpen of goederen afkomstig uit diefstal of heling om kleding, tassen (en andere meegevoerde voorwerpen) van leerlingen te controleren op eventuele aanwezigheid hiervan. De controles worden door tenminste 2 door de directie aangewezen personen uigevoerd en indien mogelijk in aanwezigheid van de leerling en de politie. Bij het aantreffen van genoemde goederen wordt altijd de politie gewaarschuwd. Wegloopgedrag. Alterius Schoolgids De Buitenhof

17 Indien een leerling zonder toestemming het schoolterrein verlaat worden de volgende stappen ondernomen: - Er wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers of indien het interne leerlingen betreft met de Mondriaan Zorggroep. In dit gesprek zal de aanleiding van het weglopen worden aangegeven. Verder wordt besproken welke stappen zullen volgen. Een daarvan kan zijn het melden van het feit bij de politie. - Indien de leerling terugkeert naar school zullen ouders/verzorgers of de Mondriaan Zorggroep hiervan meteen op de hoogte worden gebracht. Indien de politie is ingeschakeld zal de terugkeer van de leerling daar worden gemeld. - Bij terugkeer op school zal de leerlingbegeleiding de toestand met de betreffende leerling bespreken. Daarbij zullen maatregelen ter voorkoming van het wegloopgedrag aan de orde moeten komen. E.e.a. zal ook met de ouders/verzorgers/mondriaan Zorggroep worden besproken. - Indien een externe leerling wegloopt en de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn wordt altijd de politie ingeschakeld. Voor alle situaties waarin dit beleid niet voorziet, neemt de directie, alle partijen gehoord hebbend, een besluit. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het bevoegd gezag. Slotopmerking. De Buitenhof is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dagelijks werken we met leerlingen waarbij sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Als school zijn we daarop voorbereid, maar ook wij kennen onze grenzen. Indien leerlingen zich op geen enkele wijze laten corrigeren en niet bereid zijn het gezag van de school te aanvaarden, rest ons niets anders dan de betreffende leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Schoolverzuim Hoe te voorkomen. Van belang is dat de school een veilig en aantrekkelijk klimaat biedt. Wanneer leerlingen zich prettig voelen op school zullen de redenen om te verzuimen niet of nauwelijks aanwezig zijn. Het schoolwelbevinden van elke leerling is derhalve van groot belang. Verder is van belang dat de school duidelijke regels hanteert t.a.v. schoolverzuim. Deze regels moeten niet alleen bij ouders/verzorgers, maar ook bij de leerlingen bekend zijn. Maatregelen die genomen worden bij schoolverzuim. Dagelijks wordt gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij leerlingen die niet aanwezig zijn en door ouders/verzorgers niet zijn afgemeld, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Indien blijkt dat de leerling onwettig verzuimt, wordt een passende maatregel genomen (o.a. lessen inhalen). De maatregel wordt aan ouders/verzorgers doorgegeven. Indien straf niet helpt, worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om teneinde samen met hen duidelijke afspraken te maken om het verzuim te beperken. Bovendien wordt het verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin het kind woonachtig is. Samen met de ambtenaar wordt bekeken welke stappen ondernomen zullen worden. Dit wordt per geval bekeken. In de meeste gevallen worden ouders/verzorgers in eerste instantie uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. De praktijk. Binnen de S.O.-afdeling is onwettig verzuim nauwelijks aan de orde. Bij verzuim worden de leerlingen tijdig afgemeld door ouders/verzorgers. Binnen de V.S.O.-afdeling komt onwettig verzuim (spijbelen) wel eens voor, maar o.i. is dit niet alarmerend. Gezien het feit dat we als school een duidelijk controlerend systeem hanteren, blijft onwettig verzuim nooit verborgen. Maatregelen worden snel genomen en uitgevoerd. Verder willen wij benadrukken dat het voorkomen van schoolverzuim een taak is van zowel de school als de ouders/verzorgers. KLACHTENREGELING Alterius Schoolgids De Buitenhof

18 Op De Buitenhof werken veel verschillende mensen. Het kan daarom voorkomen dat zich problemen voordoen of dat zaken niet goed verlopen. Deze kunnen betrekking hebben op de dagelijkse praktijk, de bejegening door personeel of de wijze van behandeling. De Buitenhof hanteert een klachtenregeling. Inleiding. Voordat de vertrouwenspersoon of klachtencommissie ingeschakeld wordt, proberen we eerst om de problemen zelf op te lossen. In eerste instantie verzoeken wij u zich te wenden tot die persoon in de school die u kan helpen om het probleem op te lossen. Indien dat, om welke reden dan ook, niet lukt kunt u zich wenden tot de directie. Mocht ook dat niet lukken, kunt u zich schriftelijk tot het bestuur wenden. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Mochten alle bovenstaande stappen niet leiden tot een oplossing, kunt u gebruikmaken van de officiële klachtenprocedure. Procedure. 1. Klachten kunnen gemeld worden bij de contactpersoon van de school. Afhankelijk van de zwaarte en de aard van de klacht brengt de contactpersoon de klager in contact met de vertrouwenspersoon. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dienen altijd gemeld te worden bij de vertrouwensinspecteurs ( ). 2. De vertrouwenspersoon treedt in overleg met de melder en bekijkt welke actie ondernomen wordt. Dit is afhankelijk van de ernst van de klacht. - De vertrouwenspersoon hoort beschuldigingen en uitingen van gevoelens ten aanzien van het gebeurde aan en verwijst eventueel door naar deskundige derden. - De vertrouwenspersoon adviseert de klaagster/klager, alsmede degene die leiding heeft over de klaagster/klager, hoe om te gaan met de problemen. - Een klacht kan zonder tussenkomst van de klachtencommissie worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is zal met de klaagster/klager de mogelijkheid worden besproken de klacht bij de landelijke klachtencommissie in te dienen. De vertrouwenspersoon heeft hierbij een ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van klaagster/klager. De vertrouwenspersoon heeft geen taak in de behandeling van de klacht door de klachtencommissie, tenzij hierom uitdrukkelijk wordt gevraagd. - Indien wenselijk kan de vertrouwenspersoon de klager ook bij andere procedures begeleiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan aangifte bij de politie. 3. Klachtencommissie. - Een klacht dient door de klaagster/klager schriftelijk bij de klachtencommissie te worden ingediend. Anonieme klachten worden door de klachtencommissie niet in behandeling genomen. - De klachtencommissie gaat afzonderlijk gesprekken aan met de klaagster/klager en degene tegen wie de klacht zich richt. - Indien er een indicatie bestaat voor de commissie om een gesprek met beiden te voeren, zal een dergelijk gesprek, met instemming van de klager, plaatsvinden. Al dan niet op verzoek kan de klachtencommissie meerdere personen horen. - Zowel de klaagster/klager als degene tegen wie de klacht zich richt, kunnen worden bijgestaan door een zelfgekozen raadsman/-vrouw. - De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten. - Indien noodzakelijk kan een klachtencommissie, in overleg met de directie, een voorlopige voorziening op de werkplek creëren. - Indien de klachtencommissie over voldoende gegevens beschikt komt zij tot een oordeel over de klacht. Het oordeel van de commissie wordt meegedeeld binnen zes weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de landelijke klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag. - Een klacht kan als volgt worden beoordeeld: - niet ontvankelijk; - ongegrond of; Alterius Schoolgids De Buitenhof

19 - gegrond. De uitspraak houdt de gronden in waarop zij berust. Bij gegrondverklaring bevat de uitspraak tevens een advies over mogelijk te nemen maatregelen. Deze maatregelen kunnen van opvoedkundige, organisatorische of disciplinaire aard zijn. - De klachtencommissie brengt haar beslissing ter kennis van klaagster/klager, degene tegen wie de klacht zich richt en indien de klacht gegrond is aan het bevoegd gezag. 4. Het bevoegd gezag. - Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de landelijke klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de landelijke klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. - Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de landelijke klachtencommissie. - De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing. De praktijk. De Buitenhof maakt een verschil tussen lichte en zwaarwegende klachten. Veruit de meeste lichte klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit niet het geval is, kan men een beroep doen op de klachtenregelingen. Voor zowel de lichte als de zwaarwegende klachten kan contact opgenomen worden met de contactpersoon. Deze persoon is belast met de eerste opvang van de klager. Voor wat betreft de lichte klachten kan de contactpersoon u in contact brengen met degene tegen wie zich de klacht richt. Op verzoek kan de directie of bestuur betrokken worden bij de afhandeling van de klacht. Indien het een zwaarwegende klacht betreft zal de contactpersoon u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de begeleiding van de klager in de gehele klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon zal in bepaalde gevallen proberen oplossingen te vinden via bemiddeling. Bij ernstige klachten (te denken valt aan ongewenste intimiteiten, agressie, geweld en pesten) moet de vertrouwenspersoon de klager begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Wanneer de klager hierom verzoekt moet de vertrouwenspersoon eveneens bijstand verlenen bij het indienen van een klacht bij politie of justitie. Tevens moet de vertrouwenspersoon de klager begeleiden naar andere hulpverlenende instanties. De vertrouwenspersoon is gebonden aan geheimhouding, zoals in de klachtenregeling opgenomen en van de vertrouwenspersoon mag verwacht worden dat de klacht op een zorgvuldige manier wordt afgehandeld. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies verstrekken. In het geval van klachten betreffende ongewenste intimiteiten zal de contactpersoon de klager altijd in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De rol van de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt een klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag met name over het gegrond of ongegrond zijn van een klacht, de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen of andere door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het indienen van klachten. Indien het een zwaarwegende klacht betreft neemt de klager contact met de contactpersoon op. Deze zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. Als een klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie, dient dit schriftelijk te gebeuren. Indien nodig of wenselijk kan de vertrouwenspersoon samen met de klager de klacht op papier zetten. De klacht dient ondertekend te Alterius Schoolgids De Buitenhof

20 worden. De klacht bevat in ieder geval de naam en het adres van de klager, de datum en de omschrijving. Voor wat betreft de be- en afhandeling van een klacht wordt verwezen naar de klachtenregeling die ter inzage ligt op De Buitenhof. Registratie van klachten. Alle klachten zowel lichte als zwaarwegende worden geregistreerd. Deze registratie zal verwerkt worden in een jaarverslag. Contactpersoon. Contactpersoon voor De Buitenhof is: Dhr. J. Bonnie Vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten en overige klachten is Dhr. Van Binsbergen P/a Kloosterkensweg PJ Heerlen Klachtencommissie De Buitenhof is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen op algemene grondslag. Postbus CN Den Haag Ambtelijk secretaris (m.i.v. 1 juli 2008) mw. mr. S.M.M. (Sheila) Meijer Telefoon Meer info. Zie Vertrouwensinspecteurs Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Telefoon: (lokaal tarief). De Klachtenregeling ligt op De Buitenhof ter inzage. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de directie van de school. Mochten er daarna nog vragen zijn, kan eveneens contact opgenomen worden met de directie. DE SCHOOLORGANISATIE Alterius Schoolgids De Buitenhof

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie