Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids De Buitenhof Schooljaar Alterius Schoolgids De Buitenhof

2 Inhoud schoolgids De Buitenhof Bladzijde Voorwoord 3 Inleiding 4 Bestuur, directie en adressen 5 Personeel, functies Medezeggenschapsraad 6 8 Missie, visie 9 Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit 10 Het schoolklimaat 13 Schoolverzuim 17 Klachtenregeling 18 De schoolorganisatie 21 Vakantierooster en schooltijden 30 De wijze waarop ouders/verzorgers bij het onderwijs 32 worden betrokken Leerlingenzorg 34 Informatie Jeugdgezondheidsdienst 38 Medicatieverstrekking 39 Contacten met andere onderwijs- of welzijnsinstanties 40 Passend Onderwijs 42 Financiële zaken 43 Dagelijkse onderwijspraktijk 44 Vragen en wensen 48 Bijlage 1 Het behandelen van hoofdluis 49 Bijlage 2 Ouderbijdrage 49 Alterius Schoolgids De Buitenhof

3 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar De gids is voor ouders/verzorgers die hun kind hebben aangemeld op De Buitenhof en voor de ouders/verzorgers waarvan het kind al op deze school is geplaatst. Deze gids is bedoeld om u, als ouder/verzorger, te informeren over het speciale onderwijs zoals dat op onze school wordt verzorgd. Thema s als uitgangspunten, doelstellingen, schoolklimaat, leerlingbegeleiding etc. komen in deze gids aan bod. Er is ook een hoofdstuk Dagelijkse Onderwijspraktijk, waarin o.a. de schooltijden en het vakantierooster zijn opgenomen. De schoolgids is niet alleen een bron van informatie, maar ook een document waarin de school haar mogelijkheden laat zien. De inhoud van deze gids kan voor u een steun zijn als u de school wilt aanspreken. Ik hoop dat u de gids met plezier leest. Heeft u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties, dan zou ik die graag van u willen vernemen. Met vriendelijke groeten, namens het personeel, M. Verleun, Directeur. Alterius Schoolgids De Buitenhof

4 Inleiding In augustus 2008 zijn Stichting De Buitenhof en Stichting St. Jozef gefuseerd. Het betreft hier een besturenfusie. De naam van de nieuwe Stichting is Alterius. De Buitenhof, school voor langdurig zieke kinderen en St. Jozef, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen zijn de twee scholen die onder de nieuwe stichting ressorteren. Deze scholen richten zich op leerlingen met gedragsproblematiek. De Buitenhof een gespecialiseerd instituut voor leerlingen met psychiatrische problematiek, voor langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen. Een aanzienlijk deel van onze leerlingen is in behandeling of in behandeling geweest bij de Kinder- en Jeugdpsychiatrische kliniek Wickraderheem, dan wel bij de behandelsetting Kameleon en Mikx te Maastricht. Beide maken deel uit van de GGZ stichting Mondriaan waarmee een samenwerkingsovereenkomst bestaat. De Buitenhof kent twee sectoren. De sector S.O. (Speciaal Onderwijs) en de sector V.S.O. (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De sector S.O. is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De sector V.S.O. wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. Alterius Schoolgids De Buitenhof

5 Raad van Toezicht, bestuur, directie en adressen Raad van Toezicht De heer Voorbraak Mevrouw Sieben, De heer Caelen Mevrouw van der Laak De heer Suilen Mevrouw Chatrou Bestuur De heer Bisscheroux voorzitter lid lid lid lid lid algemeen directeur/bestuurder Postadres bestuur: Stichting Alterius Kloosterkensweg PJ Heerlen Directie De Buitenhof De heer Verleun, directeur Adres en telefoon De Buitenhof Kloosterkensweg PJ HEERLEN Telefoon Adressen dislocaties. De Buitenhof, dislocatie Maastricht Vijverdalse weg NB Maastricht Telefoon De Buitenhof, dislocatie Heerlen, HVL, (Bovenbouw Praktijk / Bovenbouw Leer) Heldevierlaan SB Heerlen Telefoon Algemeen adres: Inspectie Vragen over onderwijs: Postbus 51 beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van postbus 51 staan de meestgestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen via de website van Postbus 51 of bellen naar (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden altijd gemeld bij de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Telefonische bereikbaarheid. Maandag, dinsdag en donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en uur. Woensdag van 8.00 tot uur en vrijdag van 8.00 tot uur. Indien u geen contact met ons krijgt, kunt u een sturen naar Geeft u s.v.p. in de aan met wie u wilt spreken. Er wordt dan contact met u opgenomen. Personeel Directie Dhr. M. Verleun directeur Alterius Schoolgids De Buitenhof

6 Managementteam / Coördinatoren Dhr. J. Bonnie Mw. S. van t Hoog Mw. M. van Roekel Mw. N. Wouters afdelingscoördinator SO afdelingscoördinator onderbouw VSO afdelingscoördinator bovenbouw VSO zorgcoördinator Onderwijspersoneel Dhr. Eddy Bijlsma Mw. Ghislaine Blom Dhr. Rick Boumans Mw. Saskia. Bronckers Mw. Daisy Brouns Mw. Juliette á Campo Dhr. Jo Claessens Mw. Annemiek Coenen - Willems Mw. Manon Davids Mw. Anjuli Dehner Mw. Nicole Diederen Mw. Eveline Dorregeest Mw. Noortje Frenken Dhr. F. Gelissen Mw. Karla Floridor Dhr. Laurent Fredrix Mw. Natasja Hermans Duchateau Mw. Ruby Haan Mw. Jill van Eijk - Hol Dhr. Paul Hoevels Mw. Annechien Jak Mw. Joyce Bijl -Janssen Mw. Kim Janssen Dhr. Stephan Janssen Dhr. Peter Jeukens Mw. Iris op den Kamp Dhr. Roger Kohl Mw. Eva Kooper Dhr. Joey Kruijntjens Mw. Tessa Kutaydin Mw. Irene Laeven Mw. Monique Lemmens Demas Mw. Eveline van Loo Mw. Jophine Marcelis Mw. Milou Merx Mw. Anke Moonen Dhr. Brian van der Naald Mw. Rachelle Prick Mw. Sandy Prikken Mw. Lieke Schreurs Mw. Marjolien Schwarz - Claassens Dhr. Koen Smit Mw. Romy Snijders Dhr. Giel Tholen Mw. Susanne Vijgen Mw. Anouk Vincken Dhr. Roger. Willems Mw. Moniek Verhoeven Vakleraren Dhr. Pascal Steinbusch Dhr. Frans Brauers Dhr. Martin Martens lichamelijke oefening muziek lichamelijke oefening Alterius Schoolgids De Buitenhof

7 Mw. Kelly Narings Dhr. Marc van Soest Mw. Karin van Voorst Dhr. Kas Teulings Dhr. Benji v. Tongeren Dhr. Jan van Wissen Dhr. Pascal Boss Mw. Nicole van Thiel Mw. Jophine Marcelis Dhr. Koen Smit algemene technieken Verzorging algemene technieken Techniek / handvaardigheid handvaardigheid horeca zwemmen algemene technieken Techniek sector groen handvaardigheid verzorging muziek / SOVA Ambulant begeleiders Dhr. Wim Klinkenberg Mw. Monique Maes Meijer Mw. Bep van Ulft Mw. Lottie Janssen Mw. Girlie Koopmans Dhr. Arend Lunenborg Mw. Ellen Evertz Mw. Inge Pouw Onderwijsondersteunend personeel Mw. A. Boosten Wintjens Mw. L. Rijkx Dhr. G. Vaessen Mw. K. Wolters logopediste orthopedagoog gedragsdeskundige orthopedagoog Administratie Conciërges Mw. H. Keizer directiesecretaresse Dhr. H. Dackus Mw. Y. Brune administratief medewerkster Dhr. S. Loi Mw. M. Bergers administratief medewerkster Commissie van Begeleiding Dhr. G. Vaessen Mw. L. Rijkx Mw. K. Wolters Dhr. J. Havas Mw. A. Boosten gedragsdeskundige orthopedagoog orthopedagoog schoolarts (GGD) logopediste Mw. J. Schuwirth leerlingbegeleider S.O. Dhr. L. Steinschuld leerlingbegeleider S.O./V.S.O. Mw. N. Cobben leerlingbegeleider S.O./V.S.O. (Maastricht) Mw. A. Hoen leerlingbegeleider V.S.O. Dhr. X. Siegelaer leerlingbegeleider V.S.O. Mw. S. Frissen leerlingbegeleider V.S.O. Mw. Danielle. Dijk van Boorn leerlingbegeleider V.S.O. ICT-medewerker Dhr. R. Mordant Alterius Schoolgids De Buitenhof

8 Medezeggenschapsraad Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? De samenstelling van de medezeggenschapsraad is gesplitst in een personeelsgeleding en een oudergeleding. Voorzitter dhr. R. Willems. Waarover praat de medezeggenschapsraad? In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt, op eigen initiatief, kenbaar maken aan het bestuur. Blijft het bij praten alleen? De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Zijn er verschillen tussen geledingen? De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Kortom: geen van de geledingen staat ooit buitenspel. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mochten er vragen zijn die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met dhr. R. Willems, voorzitter van de MR. Alterius Schoolgids De Buitenhof

9 Missie De Buitenhof biedt aan leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien. Visie WELBEVINDEN Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen op onze school en een grote mate van welbevinden ervaren, zich prettig en op hun gemak voelen. Daarbij staan een positieve houding, vertrouwen geven en uitstralen, geborgenheid en veiligheid centraal, omdat dit voorwaarden zijn om te kunnen leren. Dit kan alleen in een schoolklimaat, gekenmerkt door structuur, respect voor elkaar, gekoppeld aan de uniciteit van ieder individu en een lerende houding. AFSTEMMING Wij stemmen ons handelen af op de leerbehoeften, leerstijlen, intelligenties, mogelijkheden, talenten en kwaliteiten van de leerlingen (dat wat zij al kunnen) en de relevante onderwijsbelemmeringen voortvloeiend uit de specifieke psychiatrische problematiek. Het individuele handelingsplan per kind is uitgangspunt en richtpunt voor het professionele handelen van alle betrokken medewerkers, waarbij de groepsleerkrachten als de eerstverantwoordelijken de spil zijn en de regie voeren. Daarnaast werken we met groepsplannen voor met name het didactische leerstofaanbod. Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling nauwgezet. In de vorm van groepsplannen en individuele handelingsplannen wordt dit proces uitgewerkt en vorm gegeven. BETROKKENHEID De individuele ontwikkeling van de leerling wordt gezien als startend vanuit een passief-volgende houding naar een meer actieve-zelfsturende houding en vaardigheden, leidend tot verwijzing naar andere vormen van onderwijs en arbeid. Daartoe stimuleren we de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bevorderen dat leerlingen samenwerken en actief zijn betrokken bij hun eigen leerproces en hanteren daarbij allerlei werkvormen die leerlingen activeren. ROL VAN DE TEAMLEDEN Wij stimuleren en faciliteren de ontwikkeling van alle medewerkers tot professionele, dynamische en flexibele teamleden, die zich naast hun specifieke taak ook verantwoordelijk voelen en weten voor het geheel en op een proactieve wijze een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Buitenhof. LEERSTOFAANBOD EN LEEROMGEVING Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door de nadruk op een orthopedagogische benadering en verder doordat naast de cognitieve ontwikkeling (hoofd, weten, kennen) ook de sociaal emotionele (hart, voelen, willen) de creatief musische en motorische (handen, doen, kunnen) ontwikkeling ermee ondersteund en bevorderd worden. We zijn daarbij uit op zo hoog mogelijke opbrengsten. We laten ons aanbod steeds aansluiten bij de mogelijkheden en de belevingswereld van de leerlingen. Het leerstofaanbod in de verschillende leerjaren sluit op elkaar aan (doorgaande lijn). We zorgen voor een rustige, doch aantrekkelijke leeromgeving die leerlingen uitdaagt, uitnodigt en in staat stelt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. CONTACTEN MET OUDERS Wij beschouwen ouders als ervaringsdeskundigen waarmee we samenwerken op basis van heldere afspraken omtrent het perspectief, vastgelegd in een groepsplan en/of handelingsplan waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. EXTERNE CONTACTEN Kennisinstituten en andere aanbieders van zorg (g.g.z. en regulier) en arbeids- toeleiding beschouwen wij als ketenpartners in het onderwijs/zorgaanbod, waarmee wij samenwerken. Wij willen ons Alterius Schoolgids De Buitenhof

10 ontwikkelen tot kenniscentrum voor de regio. Daartoe maken we ook gebruik van nieuwe ontwikkelingen, o.a. op neurologisch gebied. Uitgangspunten, doelstelling, beleid en identiteit Grondslag en doelstelling van de school. De Buitenhof, school op bijzonder neutrale grondslag, heeft als doel onderwijs te verzorgen aan kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Veel leerlingen ondervinden hulp van de daartoe bestemde zorginstellingen in de regio. Met name de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Mondriaan Zorggroep met vestigingen te Heerlen en Maastricht, speelt hierin een voorname rol voor De Buitenhof. De identiteit van de school. De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in de omgang met hun omgeving en waarvoor binnen andere onderwijsvormen tijdelijk geen adequate oplossing voorhanden is. Bij de leerlingen moet primair sprake zijn van een psychiatrische indicatie, die gesteld is door een ter zake deskundige. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn dit te keren. Vaak is er bij deze leerlingen nauwelijks sprake van een relatie met hun omgeving of is deze relatie ernstig ontwricht. Het ontbreekt hen vaak aan mogelijkheden of motivatie om deze situatie te veranderen. De problemen uiten zich grofweg op twee manieren. Er kan sprake zijn van naar binnen gekeerd (internaliserend) probleemgedrag, waarbij depressie, contactarmoede, lusteloosheid, faalangst en minderwaardigheidsgevoelens kernbegrippen zijn. Er kan ook naar buiten gericht (externaliserend) probleemgedrag zijn dat zichtbaar wordt in verbale en fysieke agressie, destructief gedrag, ontladingsgedrag, hyperactiviteit en structuurloosheid. In het onderwijsaanbod ligt de nadruk op een orthopedagogische benadering. Er wordt in een klimaat van geborgenheid, veiligheid en structuur getracht de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting op gang te brengen en te houden. Het leerlingvolgsysteem van De Buitenhof is een belangrijk hulpmiddel bij het verder diagnosticeren van het probleemgedrag, het aanreiken van de juiste handelingswijze en het volgen van de individuele ontwikkeling. Dit proces wordt uitgewerkt in de vorm van handelingsplannen. Onderwijskwaliteit Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Door vaststelling van het ontwikkelingsniveau waarop het kind zich bevindt bij entree in onze school en met inachtneming van de psychiatrische sociaal-emotionele problemen, trachten wij door het creëren van stimulerende onderwijsleersituaties het tot dan toe bereikte didactische niveau te handhaven en het ontwikkelingsproces te bevorderen. Er wordt rekening gehouden met eventuele specifieke leerstoornissen. Daarbij wordt gekeken naar de individuele aanleg en mogelijkheden. Het lesaanbod is daarop afgestemd: er worden door de leerkrachten individuele dag-/weekplannen gemaakt. Er vindt registratie van de voortgang plaats. Omdat De Buitenhof een doorstroomkarakter heeft, komt er voor veel leerlingen vrijwel altijd een 'breuk' in het ontwikkelingsproces; de schoolwisseling vindt meestal plaats op een willekeurig moment in het schooljaar. Daarbij kan nog opgemerkt worden, dat sommige leerlingen een schoolloopbaan achter de rug hebben die al meerdere malen onderbroken is. Met betrekking tot de onderwijskwaliteit spelen een aantal kernzaken een rol. - Indeling zoveel mogelijk gebaseerd op leeftijd binnen zowel het S.O. als het V.S.O. We denken dat kinderen zich het best ontplooien bij leeftijdgenoten. - Indeling in een groep op grond van problematiek om zo een meer gerichte benadering te realiseren. - Lesaanbod volgens een vaste structuur met doorlopende leerlijnen. Bij een klaswisseling zal het kind daarom altijd een herkenbare onderwijsleersituatie aantreffen. - Afspraken over doorstroming worden gemaakt tijdens een leerling-bespreking die voor iedere leerling twee maal per jaar gehouden wordt. De leerlingbegeleiding coördineert het 'overgangsgebeuren' in overleg met de betreffende leerkrachten en met de ouders/verzorgers. Alterius Schoolgids De Buitenhof

11 Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende onderwijsvorm die bij het perspectief c.q. mogelijkheden van de leerling aansluit. Ouders/verzorgers en hulpverlening worden bij de besluitvorming betrokken. Om tot een succesvolle verwijzing te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden: - De Commissie van Begeleiding van De Buitenhof moet, na raadpleging van de leerkracht(en), die het laatst met het kind te maken had(den), een positief advies uitbrengen - Er dient overleg plaats te vinden met de ontvangende school over de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind; daarbij dient gekeken te worden naar het pedagogische klimaat, werkwijze, gehanteerde methodes etc. - De ouders/verzorgers moeten achter een overplaatsing staan. - Er dienen zorgvuldige en schriftelijke afspraken gemaakt te worden over nazorgcontacten en ambulante begeleiding. - Als het gaat om arbeidstoeleiding zullen zo nodig externe deskundigen en/of gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld. Alterius Schoolgids De Buitenhof

12 De uitgangspunten van De Buitenhof; Pedagogisch klimaat Passende zorgarrangementen Didactische arrangementen Veiligheid door de structuur van de organisatie Geborgenheid door de deskundigheid/benadering Passend onderwijsaanbod Structuur persoon Benadering leerlingen volgens; Groepsplan; groepsdocent "Best practice" Uitgangspunt is dat er wordt gewerkt volgens een consequent naleven regels / afspraken ABCD schema groepsplan / jaarplan per vak met klassikale instructie momenten vast CVB-lid * Uitgangspunt zijn de sterke kanten van de leerling (convergente differentiatie volgens het directe instructiemodel waarbij gewerkt wordt in drie instructiegroepen nl; intensief, basis en excellent) Structuur ruimte Scholing docenten, o.a.; toezicht OMA (ABCD schema) Kinder- en jeugdpsychiatrie (best vast lokaal practice) vaste plek, eigen opbergruimte pleintjes structuur Individuele leerarrangementen Daar waar noodzakelijk wordt er gewerkt met een individueel didactisch handelingsplan. Elke leerling heeft zijn / haar eigen weekplanning. Structuur tijd vast rooster Coaching on the job; CVB'er blijft docenten begeleiden / coachen Onderwijsaanbod afgestemd op het ontwikkelingsperspectief OPP van de individuele leerling geen lesuitval uitstroomprofiel uitstroomniveau (groepsplannen) uitstroombestemming Het schoolklimaat Pedagogisch klimaat Alterius Schoolgids De Buitenhof

13 Een ieder die onze school binnen komt merkt dat De Buitenhof anders is. Er wordt anders gewerkt en opgevoed, in vergelijking met een basisschool of een andere vorm van (regulier) onderwijs. Dat ligt aan het gegeven dat wij anticiperen op het gedrag van meer dan 350 leerlingen die elk om verschillende redenen onderwijs volgen op De Buitenhof. Het is niet zo dat alle leraren en medewerkers op dezelfde wijze op onze leerlingen reageren. Dat kan ook niet met zoveel verschillende karakters, maar we trekken één lijn en zijn het eens over een groot aantal regels, maatregelen, straffen en beloningen. De aanpak wordt, over het algemeen, gekenmerkt door: - Een duidelijk herkenbare structuur. Uniforme regels en afspraken voor alle leerlingen. Regelmaat is belangrijk. Daarnaast is er echter ook ruimte om eens af te wijken van het rooster, mits dit in overleg met de directie gebeurt. - Een consequente benadering. Wat we vandaag niet goed vinden, vinden we morgen ook niet goed. - We proberen een veilig en rustig klimaat te creëren. Het streven is leerlingen zich prettig te laten voelen op school. De mate van welbevinden is van groot belang voor hun verdere ontwikkeling. Een veilig schoolklimaat De leerlingen die De Buitenhof bezoeken hebben soms sterker dan anderen behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dit is vaak moeilijk te verwezenlijken als dezelfde leerlingen hun frustraties, onmacht of onbegrip op elkaar afreageren. Toch streven wij naar een klimaat waarin de leerlingen begrip leren op te brengen voor elkaars onmacht. Voor zaken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen worden meteen oplossingen gezocht. De leraren hanteren de regels, in de omgang met de leerlingen, consequent. Wanneer regels worden overtreden zal de leraar moeten optreden. Wanneer het bedreigende situaties betreft voor de persoon in kwestie of anderen, is fysiek ingrijpen soms onvermijdbaar. BELEID TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING. Preventie. Het moge duidelijk zijn dat wij vooral preventief proberen te werken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor worden o.a. de volgende stappen ondernomen: Er is een pestprotocol; Jaarlijks worden de (school)gedragsregels vastgesteld; Incidenten worden geregistreerd; Personeelsleden worden getraind in het omgaan met agressie. Onderdeel van deze training is vooral het vroegtijdig herkennen van agressie en preventief optreden; Met de politie zijn afspraken gemaakt hoe zij kunnen worden ingezet, zowel preventief als curatief. Time-out. Indien er sprake is van ernstig ontoelaatbaar verbaal geweld, zulks ter beoordeling van het management/cvb en het gedrag van de leerling is niet te corrigeren of correcties hebben geen effect, wordt de mogelijkheid van een time-out toegepast. Hierbij kan gekozen worden voor een interne of een externe time-out. Bij een interne time-out wordt de leerling niet tot de klas toegelaten en moet hij een in een aparte ruimte, onder toezicht, aan zijn taken werken. Bij een externe time-out wordt de leerling, in overleg met de ouders/verzorgers, voor een bepaalde periode naar huis gestuurd. Bij terugkomst van de leerling worden er duidelijke afspraken en regels gesteld om een nieuwe start binnen de school mogelijk te maken. De leerlingbegeleider regelt dit gesprek en is ook verantwoordelijk (samen met de leraar) voor de begeleiding van de leerling bij terugkomst. Wanneer het jonge leerlingen betreft wordt meestal voor een interne time-out gekozen. Tijdens een interne en externe time-out wordt een onderwijsaanbod geboden. Voorwaarden bij een time-out. Tenzij zwaarwegende gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers door de leerlingbegeleider of een lid van het management onmiddellijk van het incident en de motivering van de time-out op de hoogte gebracht. Alterius Schoolgids De Buitenhof

14 Ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek wordt door de leerlingbegeleider geregeld. Tijdens dit gesprek worden nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden verkend. Van het incident en het (mogelijke) gesprek met de ouders/verzorgers wordt door de betrokken personeelsleden een verslag gemaakt. Voor de beschrijving van het incident kan gebruik worden gemaakt van het incidentenformulier. De ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van dit verslag. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie/mt van de school. Indien er een externe time-out wordt uitgesproken, dient de inspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te worden gebracht. Indien er sprake is van ontoelaatbaar verbaal geweld, maar de leerling laat zich wel direct corrigeren en er zijn duidelijke afspraken te maken om het gedrag in goede banen te leiden en derhalve de verbale agressie te verminderen, zal er geen time-out worden uitgesproken. Voor alle duidelijkheid, er dient in dit geval zicht te zijn op een positieve ontwikkeling, e.e.a. ter beoordeling van de leerlingbegeleiding en/of MT. Schorsing en verwijdering. Leerlingen die: - persoonsgerichte verbale bedreiging en/of verbale agressie uiten tegen een personeelslid of een leerling; - gericht fysiek geweld gebruiken tegen een personeelslid of een leerling; - op school of in de nabijheid van school op heterdaad betrapt worden op het in bezit hebben, handelen of gebruiken van alcohol of drugs; - die een zeer dreigende houding naar mede leerlingen en/of personeel tonen; - een ernstige vernieling hebben gepleegd of onhandelbaar zijn. Dat wil zeggen dat een leerling op geen enkele wijze meer te corrigeren is, rekening houdend met het psychiatrisch beeld/prognose, en een directe bedreiging vormt voor personeel of leerlingen; komen in aanmerking voor een schorsing. Een schorsing moet worden gezien als een laatste poging een positieve kentering te bereiken. Indien een leerling geschorst wordt is het van belang dat er bij terugkomst duidelijke afspraken en regels worden gemaakt voor een nieuwe start binnen de school. Voorwaarden bij een schorsing. Het bestuur van de school wordt voorafgaand aan de schorsing door de directie in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Om de voortgang van het leerproces te waarborgen ontvangt de leerling een leerpakket. Hij dient dit tijdens de afwezigheid te maken. Voor vragen kan altijd een beroep worden gedaan op de leraar. De eerste schorsing duurt 3 dagen. De tweede schorsing kan maximaal 5 dagen duren. Bij een derde schorsing (maximaal 5 dagen) kan verwijdering volgen. De betrokken ouders/verzorgers worden door het management op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van dit verslag. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de schorsing. Ook de leerplichtambtenaar en de inspectie worden op de hoogte gebracht. Hoe komt een beslissing tot stand. - Bij dreiging van ernstige incidenten dient terstond het vangnet te worden ingeschakeld. Indien er sprake is van een dreigende situatie voor leerlingen of personeelsleden kan altijd en onmiddellijk een beroep worden gedaan op een collega (het zogenoemde vangnet) die hiervoor stand-by is. Hiervoor is binnen de school een apart telefoonnummer. De vangnetfunctionaris is meestal een lid van de leerlingbegeleiding of van het MT en kan snel ter plaatse zijn. - Betrokken leerling wordt, indien mogelijk en noodzakelijk, afgezonderd van de groep, zodat het probleem kan worden aangepakt. - De leerkracht die betrokken is bij het incident dient gehoord te worden. Overige leerlingen die betrokken zijn bij het incident dienen eveneens gehoord te Alterius Schoolgids De Buitenhof

15 worden. Dit is een taak voor de leerlingbegeleiding of een lid van het MT. - Indien er sprake is van een ernstig incident, waarbij ontoelaatbaar gedrag is getoond, kan de leerling, als eerste en voorlopige maatregel naar huis gestuurd worden. Ouders/verzorgers worden hiervan meteen door de leerlingbegeleider of een lid van het MT op de hoogte gebracht. (Een leerling wordt pas naar huis gestuurd als er contact is geweest met de ouders/verzorgers). Ouders/verzorgers wordt medegedeeld dat er overleg zal worden gepleegd alvorens een definitieve maatregel genomen wordt. - Er vindt overleg plaats tussen leden van het management en de betrokken leerlingbegeleiders. Alle relevante gegevens dienen hierbij aan de orde te komen, alvorens een definitieve beslissing/maatregel wordt genomen. - Indien er sprake is van een time-out deelt een lid van het management of de leerlingbegeleider de genomen beslissing mee aan de ouders/verzorgers. Indien er sprake is van een schorsing deelt een lid van het management de genomen beslissing mede aan de ouders/verzorgers. Ook aan de betrokken personeelsleden zal bekend worden gemaakt welke beslissing genomen is. Beslissingen tot time-out of schorsingen worden vastgelegd in het SDB (Schooldatabeheer). Verwijdering. Na een derde schorsing kan worden overgegaan tot verwijdering. Verwijdering betekent dat de leerling definitief de toegang tot de school ontzegd kan worden. Voorwaarden hierbij zijn: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de bestuurder van de stichting Alterius. Voordat men een beslissing neemt, dienen alle betrokken partijen (de leerling, ouders/verzorgers, betrokken personeelsleden en andere leerlingen) gehoord te worden. Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. Een kopie van deze brief wordt naar de inspectie en de leerplichtambtenaar gestuurd. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bestuur neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een school is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bestuur, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Om de voortgang van het onderwijsproces te waarborgen ontvangt de leerling tijdens de verwijderingsprocedure via de leraar een leerpakket. Voor vragen over de leerstof kan altijd contact worden opgenomen met de leraar. Rol Politie Heerlen. Met de politie Heerlen zijn de volgende afspraken gemaakt: Fysieke agressie en vernieling Indien er sprake is van een situatie waarbij leerlingen ernstig fysiek geweld toepassen naar personeelsleden of leerlingen en het management en/of het vangnet voelt zich in een onmachtige positie geplaatst dit gedrag te corrigeren, wordt de politie ingeschakeld. Het moge duidelijk zijn dat de hulp van de politie alleen wordt ingeroepen indien dit noodzakelijk is. Reglement: Roken, alcohol en andere genotsmiddelen. Voor het gebruik van genotsmiddelen gelden regels. Ze zijn bedoeld om: 1. bij te dragen aan ieders gezondheid; 2. te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen; 3. iedereen in een veilige omgeving onderwijs te laten volgen. Alterius Schoolgids De Buitenhof

16 De genoemde regels gelden voor de dagelijkse gang van zaken op school. Een aantal regels geldt alleen voor speciale gelegenheden zoals vieringen en buitenschoolse activiteiten (o.a. activiteitenweek, beroepenweek). Roken - Binnen het schoolgebouw wordt niet gerookt. Onze school is een openbaar gebouw. Volgens de wet mag daar niet worden gerookt. Roken is alleen toegestaan op plekken die daar speciaal voor aangewezen zijn. Leerlingen mogen alleen roken als ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. - Tijdens vieringen wordt niet gerookt (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) ook is het verboden dat leerlingen naar buiten gaan om te roken. - Voor activiteiten geldt de volgende regel: er mag, op een daarvoor aangewezen plaats en tijdstip, alleen worden gerookt als dat van tevoren is afgesproken. - In gevallen die niet in de voorgaande regels worden genoemd beslist de directie/mt. Alcohol - Op school en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school vallende situaties, is het niet toegestaan onder invloed van alcohol te zijn. Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van alcohol is niet toegestaan. - Het is verboden om op school, vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, alcoholhoudende drank bij zich te dragen. - Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar. Tijdens vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering), buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Overige genotsmiddelen - Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van wettelijk verboden stoffen, is niet toegestaan. - Op school is men niet onder invloed van genotsmiddelen. - Tijdens vieringen (bijvoorbeeld kerstviering of carnavalsviering) buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld activiteitenweek, beroepenweek) en andere, onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten, is verhandelen, bezit en gebruik verboden. Bij overtreding van bovenstaande regels en afspraken zal dit met de groepsleerkracht gecommuniceerd worden. Deze bepaalt dan wat de vervolgstappen zijn. Hierbij is het mogelijk om via MT/CVB te bepalen welke stappen genomen dienen te worden. Voor alcohol en overige genotsmiddelen is het noodzakelijk om MT/CVB op de hoogte te stellen. Bovendien kan volgens protocol besloten worden tot een schorsing. Indien nodig kan de directie besluiten van de hierboven genoemde afspraken af te wijken of afspraken aan te vullen. Preventieve controle. In het kader van het Parkstadconvenant Veilige School behoudt de directie zich het recht voor om preventief dus ook zonder dat het vermoeden bestaat op aanwezigheid van verdovende middelen, slag-, steek- of andere wapens, andere ongewenste voorwerpen of goederen afkomstig uit diefstal of heling om kleding, tassen (en andere meegevoerde voorwerpen) van leerlingen te controleren op eventuele aanwezigheid hiervan. De controles worden door tenminste 2 door de directie aangewezen personen uigevoerd en indien mogelijk in aanwezigheid van de leerling en de politie. Bij het aantreffen van genoemde goederen wordt altijd de politie gewaarschuwd. Wegloopgedrag. Alterius Schoolgids De Buitenhof

17 Indien een leerling zonder toestemming het schoolterrein verlaat worden de volgende stappen ondernomen: - Er wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers of indien het interne leerlingen betreft met de Mondriaan Zorggroep. In dit gesprek zal de aanleiding van het weglopen worden aangegeven. Verder wordt besproken welke stappen zullen volgen. Een daarvan kan zijn het melden van het feit bij de politie. - Indien de leerling terugkeert naar school zullen ouders/verzorgers of de Mondriaan Zorggroep hiervan meteen op de hoogte worden gebracht. Indien de politie is ingeschakeld zal de terugkeer van de leerling daar worden gemeld. - Bij terugkeer op school zal de leerlingbegeleiding de toestand met de betreffende leerling bespreken. Daarbij zullen maatregelen ter voorkoming van het wegloopgedrag aan de orde moeten komen. E.e.a. zal ook met de ouders/verzorgers/mondriaan Zorggroep worden besproken. - Indien een externe leerling wegloopt en de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn wordt altijd de politie ingeschakeld. Voor alle situaties waarin dit beleid niet voorziet, neemt de directie, alle partijen gehoord hebbend, een besluit. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het bevoegd gezag. Slotopmerking. De Buitenhof is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dagelijks werken we met leerlingen waarbij sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Als school zijn we daarop voorbereid, maar ook wij kennen onze grenzen. Indien leerlingen zich op geen enkele wijze laten corrigeren en niet bereid zijn het gezag van de school te aanvaarden, rest ons niets anders dan de betreffende leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Schoolverzuim Hoe te voorkomen. Van belang is dat de school een veilig en aantrekkelijk klimaat biedt. Wanneer leerlingen zich prettig voelen op school zullen de redenen om te verzuimen niet of nauwelijks aanwezig zijn. Het schoolwelbevinden van elke leerling is derhalve van groot belang. Verder is van belang dat de school duidelijke regels hanteert t.a.v. schoolverzuim. Deze regels moeten niet alleen bij ouders/verzorgers, maar ook bij de leerlingen bekend zijn. Maatregelen die genomen worden bij schoolverzuim. Dagelijks wordt gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij leerlingen die niet aanwezig zijn en door ouders/verzorgers niet zijn afgemeld, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Indien blijkt dat de leerling onwettig verzuimt, wordt een passende maatregel genomen (o.a. lessen inhalen). De maatregel wordt aan ouders/verzorgers doorgegeven. Indien straf niet helpt, worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om teneinde samen met hen duidelijke afspraken te maken om het verzuim te beperken. Bovendien wordt het verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin het kind woonachtig is. Samen met de ambtenaar wordt bekeken welke stappen ondernomen zullen worden. Dit wordt per geval bekeken. In de meeste gevallen worden ouders/verzorgers in eerste instantie uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. De praktijk. Binnen de S.O.-afdeling is onwettig verzuim nauwelijks aan de orde. Bij verzuim worden de leerlingen tijdig afgemeld door ouders/verzorgers. Binnen de V.S.O.-afdeling komt onwettig verzuim (spijbelen) wel eens voor, maar o.i. is dit niet alarmerend. Gezien het feit dat we als school een duidelijk controlerend systeem hanteren, blijft onwettig verzuim nooit verborgen. Maatregelen worden snel genomen en uitgevoerd. Verder willen wij benadrukken dat het voorkomen van schoolverzuim een taak is van zowel de school als de ouders/verzorgers. KLACHTENREGELING Alterius Schoolgids De Buitenhof

18 Op De Buitenhof werken veel verschillende mensen. Het kan daarom voorkomen dat zich problemen voordoen of dat zaken niet goed verlopen. Deze kunnen betrekking hebben op de dagelijkse praktijk, de bejegening door personeel of de wijze van behandeling. De Buitenhof hanteert een klachtenregeling. Inleiding. Voordat de vertrouwenspersoon of klachtencommissie ingeschakeld wordt, proberen we eerst om de problemen zelf op te lossen. In eerste instantie verzoeken wij u zich te wenden tot die persoon in de school die u kan helpen om het probleem op te lossen. Indien dat, om welke reden dan ook, niet lukt kunt u zich wenden tot de directie. Mocht ook dat niet lukken, kunt u zich schriftelijk tot het bestuur wenden. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Mochten alle bovenstaande stappen niet leiden tot een oplossing, kunt u gebruikmaken van de officiële klachtenprocedure. Procedure. 1. Klachten kunnen gemeld worden bij de contactpersoon van de school. Afhankelijk van de zwaarte en de aard van de klacht brengt de contactpersoon de klager in contact met de vertrouwenspersoon. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld dienen altijd gemeld te worden bij de vertrouwensinspecteurs ( ). 2. De vertrouwenspersoon treedt in overleg met de melder en bekijkt welke actie ondernomen wordt. Dit is afhankelijk van de ernst van de klacht. - De vertrouwenspersoon hoort beschuldigingen en uitingen van gevoelens ten aanzien van het gebeurde aan en verwijst eventueel door naar deskundige derden. - De vertrouwenspersoon adviseert de klaagster/klager, alsmede degene die leiding heeft over de klaagster/klager, hoe om te gaan met de problemen. - Een klacht kan zonder tussenkomst van de klachtencommissie worden opgelost. Indien dit niet mogelijk is zal met de klaagster/klager de mogelijkheid worden besproken de klacht bij de landelijke klachtencommissie in te dienen. De vertrouwenspersoon heeft hierbij een ondersteunende en adviserende rol ten aanzien van klaagster/klager. De vertrouwenspersoon heeft geen taak in de behandeling van de klacht door de klachtencommissie, tenzij hierom uitdrukkelijk wordt gevraagd. - Indien wenselijk kan de vertrouwenspersoon de klager ook bij andere procedures begeleiden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan aangifte bij de politie. 3. Klachtencommissie. - Een klacht dient door de klaagster/klager schriftelijk bij de klachtencommissie te worden ingediend. Anonieme klachten worden door de klachtencommissie niet in behandeling genomen. - De klachtencommissie gaat afzonderlijk gesprekken aan met de klaagster/klager en degene tegen wie de klacht zich richt. - Indien er een indicatie bestaat voor de commissie om een gesprek met beiden te voeren, zal een dergelijk gesprek, met instemming van de klager, plaatsvinden. Al dan niet op verzoek kan de klachtencommissie meerdere personen horen. - Zowel de klaagster/klager als degene tegen wie de klacht zich richt, kunnen worden bijgestaan door een zelfgekozen raadsman/-vrouw. - De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten. - Indien noodzakelijk kan een klachtencommissie, in overleg met de directie, een voorlopige voorziening op de werkplek creëren. - Indien de klachtencommissie over voldoende gegevens beschikt komt zij tot een oordeel over de klacht. Het oordeel van de commissie wordt meegedeeld binnen zes weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de landelijke klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag. - Een klacht kan als volgt worden beoordeeld: - niet ontvankelijk; - ongegrond of; Alterius Schoolgids De Buitenhof

19 - gegrond. De uitspraak houdt de gronden in waarop zij berust. Bij gegrondverklaring bevat de uitspraak tevens een advies over mogelijk te nemen maatregelen. Deze maatregelen kunnen van opvoedkundige, organisatorische of disciplinaire aard zijn. - De klachtencommissie brengt haar beslissing ter kennis van klaagster/klager, degene tegen wie de klacht zich richt en indien de klacht gegrond is aan het bevoegd gezag. 4. Het bevoegd gezag. - Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de landelijke klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de landelijke klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de landelijke klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. - Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de landelijke klachtencommissie. - De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing. De praktijk. De Buitenhof maakt een verschil tussen lichte en zwaarwegende klachten. Veruit de meeste lichte klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit niet het geval is, kan men een beroep doen op de klachtenregelingen. Voor zowel de lichte als de zwaarwegende klachten kan contact opgenomen worden met de contactpersoon. Deze persoon is belast met de eerste opvang van de klager. Voor wat betreft de lichte klachten kan de contactpersoon u in contact brengen met degene tegen wie zich de klacht richt. Op verzoek kan de directie of bestuur betrokken worden bij de afhandeling van de klacht. Indien het een zwaarwegende klacht betreft zal de contactpersoon u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is de begeleiding van de klager in de gehele klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon zal in bepaalde gevallen proberen oplossingen te vinden via bemiddeling. Bij ernstige klachten (te denken valt aan ongewenste intimiteiten, agressie, geweld en pesten) moet de vertrouwenspersoon de klager begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Wanneer de klager hierom verzoekt moet de vertrouwenspersoon eveneens bijstand verlenen bij het indienen van een klacht bij politie of justitie. Tevens moet de vertrouwenspersoon de klager begeleiden naar andere hulpverlenende instanties. De vertrouwenspersoon is gebonden aan geheimhouding, zoals in de klachtenregeling opgenomen en van de vertrouwenspersoon mag verwacht worden dat de klacht op een zorgvuldige manier wordt afgehandeld. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd advies verstrekken. In het geval van klachten betreffende ongewenste intimiteiten zal de contactpersoon de klager altijd in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De rol van de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt een klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag met name over het gegrond of ongegrond zijn van een klacht, de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen of andere door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het indienen van klachten. Indien het een zwaarwegende klacht betreft neemt de klager contact met de contactpersoon op. Deze zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. Als een klacht wordt ingediend bij de klachtencommissie, dient dit schriftelijk te gebeuren. Indien nodig of wenselijk kan de vertrouwenspersoon samen met de klager de klacht op papier zetten. De klacht dient ondertekend te Alterius Schoolgids De Buitenhof

20 worden. De klacht bevat in ieder geval de naam en het adres van de klager, de datum en de omschrijving. Voor wat betreft de be- en afhandeling van een klacht wordt verwezen naar de klachtenregeling die ter inzage ligt op De Buitenhof. Registratie van klachten. Alle klachten zowel lichte als zwaarwegende worden geregistreerd. Deze registratie zal verwerkt worden in een jaarverslag. Contactpersoon. Contactpersoon voor De Buitenhof is: Dhr. J. Bonnie Vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon voor ongewenste intimiteiten en overige klachten is Dhr. Van Binsbergen P/a Kloosterkensweg PJ Heerlen Klachtencommissie De Buitenhof is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen op algemene grondslag. Postbus CN Den Haag Ambtelijk secretaris (m.i.v. 1 juli 2008) mw. mr. S.M.M. (Sheila) Meijer Telefoon Meer info. Zie Vertrouwensinspecteurs Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld worden gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Telefoon: (lokaal tarief). De Klachtenregeling ligt op De Buitenhof ter inzage. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de directie van de school. Mochten er daarna nog vragen zijn, kan eveneens contact opgenomen worden met de directie. DE SCHOOLORGANISATIE Alterius Schoolgids De Buitenhof

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen

Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen Overleg Datum Afgehandeld MT CVB GMR CVB Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beleid schorsing en verwijdering 3 3. Algemene criteria voor schorsing en verwijdering

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2010-2011

Schoolgids. De Buitenhof. Schooljaar 2010-2011 Schoolgids De Buitenhof Schooljaar 2010-2011 Alterius Schoolgids De Buitenhof 2010-2011 1 Inhoud schoolgids De Buitenhof 2010 2011 Bladzijde Voorwoord 3 Inleiding 4 Bestuur, directie en adressen 5 Routebeschrijving

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. KLACHTENREGELING Regelgeving: WPO artikel 14 Alle scholen ressorterend onder het bestuur van de stichting SKOPOS werken met dezelfde klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Alterius Schoolgids De Buitenhof

Alterius Schoolgids De Buitenhof Alterius Schoolgids De Buitenhof 2017-2018 1 Inhoud schoolgids Voorwoord 3 Inleiding 4 Contactgegevens 5 Personeel en functies 6 Medezeggenschapsraad 8 Missie en visie van De Buitenhof 9 Uitgangspunten,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING van de CVO Groep

KLACHTENREGELING van de CVO Groep KLACHTENREGELING van de CVO Groep Advies GMT: 29.01.2007 Voorgenomen besluit CvB: 02.02.2007 Instemming CMR: 28.02.2007 Besluit CvB 09.03.2007 Ingangsdatum: 01.05.2007 klachtenregeling CVO Groep 1 mei

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STOVOG

KLACHTENREGELING STOVOG KLACHTENREGELING STOVOG Pre-ambule voor ouders/leerlingen Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Voorkomende onderwerpen kunnen zijn: Begeleiding

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012 Hoofdstuk 1 - Begripsbepaling Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Klachtenregeling. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klachtenregeling Versie 9 februari 2017 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Versiecode: OI-SVP-01 -B8 KLACHTENREGELING Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Hofdijckschool april 2014 PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ontoelaatbaar gedrag door een leerling. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop KLACHTENREGELING voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs Het bevoegd

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Protocol Schorsing en Verwijderen

Protocol Schorsing en Verwijderen Protocol Schorsing en Verwijderen Inleiding Soms ontstaan er op school situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van leerlingen. Om diverse redenen zijn scholen erg terughoudend

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Medewerkers

Klachtenregeling voor Medewerkers Voorlopige vaststelling door Raad van Bestuur 16.06.2008 Geaccordeerd Directieberaad 19.05.2008 Ter Instemming naar CMR 11.09.2008 Instemming CMR 04.12.2008 Definitieve vaststelling door Raad van bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Klachtenregeling definitief. KLACHTENREGELING Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Klachtenregeling definitief. KLACHTENREGELING Stichting Dunamare Onderwijsgroep Klachtenregeling definitief KLACHTENREGELING Stichting Dunamare Onderwijsgroep Het bevoegd gezag van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep; gelet op de bepalingen van de Wet op de expertisecentra, de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

Klachtenregeling Singelland

Klachtenregeling Singelland Klachtenregeling Klachtenregeling Singelland INHOUD Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie