Hogeschool Zuyd - Alumni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd - Alumni"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2008 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van het onderzoek De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid 1 2 Resultaten 3 3 Nadere analyses Vergelijking met vorige jaren 14 4 Samenvatting 17

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijsinstelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoeften en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over de huidige (werk)situatie van de alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. 1.1 Doelstelling van het onderzoek De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie in kaart te brengen van alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: de huidige baan; het zoeken naar een baan; de vervolgopleiding. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel benaderd die in 2008 zijn afgestudeerd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet hebben aangegeven of ze lid willen worden van het alumnipanel, benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van donderdag 4 december tot en met maandag 15 december. Op woensdag 10 december is een herinnering gestuurd naar alumni die de vragenlijst op dat moment nog niet ingevuld hadden. 1.4 Respons Het onderzoek is verstuurd naar 635 alumni. In totaal hebben 300 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 48,5%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden respons relatief 65,1% 41, 48,5% 1.5 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Flycatcher Internet Research 1 Hogeschool Zuyd Alumni

5 Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge bij een betrouwbaarheid van 95% is in dit geval 5,7%. Bij een groter aantal respondenten verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: 2. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk % eigen bedrijf / freelancer 10 3% combinatie opleiding-werk 14 5% student 62 21% werkloos 11 4% anders 11 4% totaal In het voorbeeld heeft 64% momenteel betaald werk. De marge voor de gehele populatie alumni van 2008 die momenteel betaald werk verricht, is in dit geval: 1,96 0,64 (1-0,64) = 5,4% 300 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni van 2008 dat een betaalde baan heeft, ligt tussen 58,6% en 69,4% (64% +/- 5,4%). Flycatcher Internet Research 2 Hogeschool Zuyd Alumni

6 2 Resultaten N.B. Door afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Drie kwart van de respondenten is in juni, juli of augustus van dit jaar afgestudeerd. Bijna twee derde verricht momenteel betaald werk. Daarnaast is twee tiende student. 1. In welke maand van dit jaar ben je afgestudeerd voor je studie aan de Hogeschool Zuyd? absoluut relatief januari 11 4% februari 17 6% maart 15 5% april 0 mei 3 1% juni 62 21% juli % augustus 30 1 september 23 8% oktober 1 november 2 1% december 2 1% totaal In welke maand van dit jaar ben je afgestudeerd voor je studie aan de Hogeschool Zuyd? januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 1% 1% 1% 4% 6% 5% 8% 1 21% 45% 2. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk (vraag 13 t/m 17 overslaan) % eigen bedrijf / freelancer (vraag 5, 6, 8, 10, 13 t/m 17 overslaan) 10 3% combinatie opleiding-werk (vraag 13 t/m 15 overslaan) 14 5% student (door naar vraag 16) 62 21% werkloos (door naar vraag 13, vraag 16 en 17 overslaan) 11 4% anders, namelijk* (door naar vraag 18 / einde vragenlijst) 11 4% totaal * zie bijlage 1 voor toelichting Flycatcher Internet Research 3 Hogeschool Zuyd Alumni

7 Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk 64% eigen bedrijf / freelancer combinatie opleiding-werk 3% 5% student 21% werkloos anders 4% 4% Je huidige baan Vrijwel alle respondenten hadden binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan gevonden, drie kwart zelfs binnen een maand. Bij acht tiende voldoet de huidige baan aan de wensen of ambities. De overgrote meerderheid werkt in loondienst, maar niet bij de overheid, bijna een tiende werkt als uitzend- of oproepkracht of in loondienst bij de overheid en een enkeling werkt als zelfstandige of in een vrij beroep. Gemiddeld moeten de respondenten 35 uur per week werken. De helft werkt momenteel in Limburg, terwijl ruim een tiende in de Randstad en bijna een vijfde elders in Nederland of in het buitenland werkt. Ruim de helft heeft momenteel een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste baan, ruim een derde heeft een vaste baan en 13% heeft een tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg en hebben hun baan gekregen via school of door een sollicitatie n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Ze hebben vooral voor hun huidige baan gekozen, omdat het werk aansluit bij de interesses, er een kans op zelfontplooiing is en voor de groei- of carrièremogelijkheden. Bijna drie kwart is (zeer) tevreden met de huidige functie. 3. Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste betaalde baan gevonden? absoluut relatief binnen een maand na afstuderen % 1 tot 3 maanden na afstuderen 45 21% 3 tot 6 maanden na afstuderen 10 5% meer dan 6 maanden na afstuderen 2 1% totaal Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste betaalde baan gevonden? 21% 5% 1% 74% binnen een maand na afstuderen 1 tot 3 maanden na afstuderen 3 tot 6 maanden na afstuderen meer dan 6 maanden na afstuderen 4. Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet (dus geen "overbruggingsbaantje") % nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 46 21% totaal Flycatcher Internet Research 4 Hogeschool Zuyd Alumni

8 Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? 21% 79% ja nee 5. Werk je: absoluut relatief in loondienst, bij de overheid 16 8% in loondienst, maar niet bij de overheid % als uitzendkracht of oproepkracht 16 8% als zelfstandige / in een vrij beroep 3 1% totaal Werk je: 8% 1% 8% in loondienst, bij de overheid in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 83% als zelfstandige / in een vrij beroep 6. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 12 uur of minder 11 5% uur 18 9% uur 6 3% uur 15 7% uur % uur 1 45 uur of meer 5 2% totaal gemiddeld* 35 uur * zie bijlage 2 voor frequenties Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? 12 uur of minder uur uur uur uur uur 45 uur of meer 5% 9% 3% 7% 2% 73% Flycatcher Internet Research 5 Hogeschool Zuyd Alumni

9 7. In welke regio werk je op dit moment? absoluut relatief in Limburg % in de Randstad 25 12% elders in Nederland 39 18% buiten Nederland 39 18% totaal In welke regio werk je op dit moment? 18% 18% 12% 52% in Limburg in de Randstad elders in Nederland buiten Nederland 8. Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? absoluut relatief vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) 72 35% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan % tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 26 13% totaal Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? 13% 35% vaste baan 52% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 9. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 7 3% cultuur, sport en recreatie 0 detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 3 1% detailhandel: food 5 2% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 13 6% gezondheids- en welzijnszorg 58 27% groothandel 3 1% horeca 20 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 13 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 0 onderwijs 14 6% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 5 2% post- en telecommunicatie 2 1% transport, vervoer, opslag 0 zakelijke dienstverlening 25 12% anders, namelijk* 48 22% totaal * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 6 Hogeschool Zuyd Alumni

10 Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food 3% 1% 2% financiële dienstverlening 6% gezondheids- en welzijnszorg 27% groothandel 1% horeca 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie transport, vervoer, opslag 2% 1% 6% zakelijke dienstverlening 12% anders 22% 10. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? absoluut relatief open sollicitatie 12 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 44 21% benaderd door werkgever 24 12% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 6 3% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 49 24% via kennissen, familie of vrienden 24 12% via uitzendbureau 17 8% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 0 via banenmarkt, vacaturebeurs 1 via werving- en selectiebureau / headhunters 11 5% anders, namelijk* 18 9% totaal * zie bijlage 4 voor toelichting Flycatcher Internet Research 7 Hogeschool Zuyd Alumni

11 Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 21% benaderd door werkgever 12% via cv op vacaturesite 3% via school 24% via kennissen, familie of vrienden 12% via uitzendbureau 8% via CWI via banenmarkt, vacaturebeurs via werving- en selectiebureau / headhunters 5% anders 9% 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=216) relatief (n=216) salaris 68 31% aansluiting bij opleidingsniveau 74 34% aansluiting bij opleidingsrichting 83 38% kans op zelfontplooiing % groei / carrièremogelijkheden 95 44% internationale carrièremogelijkheden 18 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 26 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk % verantwoordelijkheid 46 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 45 21% plaats van vestiging van het bedrijf 34 16% bereikbaarheid van vestiging 5 2% afstand van woonplaats 39 18% woon / werkplaats van mijn partner 8 4% werkzekerheid 26 12% sociale contacten 21 1 aanzien van het bedrijf 17 8% aanzien van de functie 10 5% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 30 14% anders, namelijk* 17 8% * zie bijlage 5 voor toelichting Flycatcher Internet Research 8 Hogeschool Zuyd Alumni

12 Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting 31% 34% 38% kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden 44% 48% internationale carrièremogelijkheden 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 56% verantwoordelijkheid mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 21% 21% plaats van vestiging van het bedrijf 16% bereikbaarheid van vestiging 2% afstand van woonplaats 18% woon / werkplaats van mijn partner 4% werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf 8% 1 12% aanzien van de functie 5% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 14% anders 8% 12. Hoe tevreden ben je met je huidige functie? absoluut relatief zeer tevreden 46 21% tevreden % neutraal 30 14% ontevreden 19 9% zeer ontevreden 8 4% totaal Hoe tevreden ben je met je huidige functie? 9% 4% 21% 14% 52% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 9 Hogeschool Zuyd Alumni

13 Het zoeken van een baan Elf personen zijn momenteel werkloos en de overgrote meerderheid zou graag zo spoedig mogelijk een baan willen hebben. Ze willen vooral een baan zoeken via vacaturesites, het nazoeken van vacatures en gerichte sollicitaties. De kans op zelfontplooiing en groei- en carrièremogelijkheden binnen het bedrijf zijn de belangrijkste aspecten van een toekomstige baan. 13. Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? absoluut relatief zo spoedig mogelijk 10 91% binnen een paar maanden 1 9% binnen een jaar 0 over meer dan een jaar 0 helemaal niet (door naar vraag 18 / einde vragenlijst) 0 totaal Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? 9% 91% zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden binnen een jaar over meer dan een jaar helemaal niet 14. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=11) relatief (n=11) via banenmarkt, vacaturebeurs 7 64% via internetsite, vacaturesites via kennismakingsgesprekken 4 36% open sollicitaties 7 64% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) 9 82% vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, etc. 9 82% bedrijven bezoeken 1 9% informatiebijeenkomsten bijwonen 2 18% inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 3 27% inschrijving uitzendbureau 6 55% anders, namelijk* 1 9% * zie bijlage 6 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10 Hogeschool Zuyd Alumni

14 Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) via banenmarkt, vacaturebeurs 64% via internetsite, vacaturesites 10 via kennismakingsgesprekken 36% open sollicitaties 64% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aanhuisbladen, etc. 82% 82% bedrijven bezoeken 9% informatiebijeenkomsten bijwonen 18% inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 27% inschrijving uitzendbureau 55% anders 9% 15. Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=11) relatief (n=11) salaris 6 55% aansluiting bij opleidingsniveau 5 45% aansluiting bij opleidingsrichting 4 36% kans op zelfontplooiing 9 82% groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf 7 64% internationale carrièremogelijkheden 1 9% secundaire arbeidsvoorwaarden 0 werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 5 45% verantwoordelijkheid 0 mogelijkheden bij- en/of nascholing 0 plaats van vestiging van het bedrijf 1 9% bereikbaarheid van vestiging 1 9% afstand van woonplaats 6 55% woon- / werkplaats van mijn partner 0 werkzekerheid 2 18% sociale contacten 1 9% aanzien van het bedrijf 0 aanzien van de functie 1 9% anders 0 Flycatcher Internet Research 11 Hogeschool Zuyd Alumni

15 Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk verantwoordelijkheid mogelijkheden bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf bereikbaarheid van vestiging afstand van woonplaats woon- / werkplaats van mijn partner werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf aanzien van de functie anders 9% 9% 9% 9% 9% 18% 36% 45% 45% 55% 55% 64% 82% Vervolgopleiding Een kwart van de respondenten volgt momenteel een opleiding, al dan niet in combinatie met werk. Het merendeel volgt een voltijd opleiding. 16. Welke opleiding volg je?* * zie bijlage 7 voor toelichting 17. Welk soort opleiding volg je? absoluut relatief voltijd 62 82% deeltijd 12 16% duaal 2 3% totaal Welk soort opleiding volg je? 16% 3% 82% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 12 Hogeschool Zuyd Alumni

16 Ten slotte Onderstaande vraag is alleen ingevuld door respondenten die de wervingsvragenlijst hebben ingevuld. 18. Wil je vaker meewerken aan onderzoeken zoals deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel % nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 73 42% totaal Wil je vaker meewerken aan onderzoeken zoals deze? 42% 58% ja nee Flycatcher Internet Research 13 Hogeschool Zuyd Alumni

17 3 Nadere analyses Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de resultaten van vorige jaren en de huidige resultaten zijn nadere analyses uitgevoerd. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferroni-methode is gecorrigeerd voor multiple testing. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval De statistisch significante verschillen zijn weergegeven met verschillende kleuren. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van de cijfers in blauw weer. Opgemerkt moet worden dat enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën. Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken. Alleen die resultaten die significant zijn, worden weergegeven. 3.1 Vergelijking met vorige jaren Alumni van 2008 hebben minder vaak een betaalde baan dan de respondenten uit 2007, ze zijn daarentegen vaker student. Verder blijkt dat de huidige respondenten vaker een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet dan de respondenten uit Daarnaast werken ze minder vaak in loondienst bij de overheid dan de respondenten van vorige jaren. Wel zijn ze relatief vaak buiten Nederland aan werk. Relatief veel alumni uit 2008 zijn aan hun huidige baan gekomen via school en juist minder vaak via een open sollicitatie. Ze hebben ook relatief vaak voor de huidige baan gekozen omdat er een mogelijkheid tot bij- en/of nascholing is. 2. Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk 71% 88% 64% eigen bedrijf / freelancer 2% 1% 3% combinatie opleiding-werk 4% 1% 5% student 16% 5% 21% werkloos 5% 1% 4% anders 2% 3% 4% totaal Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet 68% 73% 79% nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 32% 27% 21% totaal Werk je: in loondienst, bij de overheid 16% 23% 8% in loondienst, maar niet bij de overheid 7 62% 83% als uitzendkracht of oproepkracht 12% 14% 8% als zelfstandige / in een vrij beroep 1% 2% 1% totaal Flycatcher Internet Research 14 Hogeschool Zuyd Alumni

18 7. In welke regio werk je op dit moment? in Limburg 7 75% 52% in de Randstad 1 7% 12% elders in Nederland 1 12% 18% buiten Nederland 9% 6% 18% totaal Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid 2% 1% 3% cultuur, sport en recreatie 2% 3% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 3% 1% 1% detailhandel: food 1% 1% 2% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 8% 12% 6% gezondheids- en welzijnszorg 25% 33% 27% groothandel 1% horeca 13% 1% 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 4% 4% 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs 5% 9% 6% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 6% 6% 2% post- en telecommunicatie 3% 3% 1% transport, vervoer, opslag 2% 1% zakelijke dienstverlening 13% 9% 12% anders 13% 13% 22% totaal Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 15% 8% 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 23% 27% 21% benaderd door werkgever 13% 21% 12% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 1% 3% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 14% 18% 24% via kennissen, familie of vrienden 8% 6% 12% via uitzendbureau 12% 6% 8% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 1% via banenmarkt, vacaturebeurs via werving- en selectiebureau / headhunters 3% 5% 5% anders 9% 9% 9% totaal Flycatcher Internet Research 15 Hogeschool Zuyd Alumni

19 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris 27% 39% 31% aansluiting bij opleidingsniveau 34% 31% 34% aansluiting bij opleidingsrichting 36% 27% 38% kans op zelfontplooiing 41% 49% 48% groei / carrièremogelijkheden 43% 37% 44% internationale carrièremogelijkheden 9% 3% 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 8% 15% 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 55% 52% 56% verantwoordelijkheid 21% 21% 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 12% 16% 21% plaats van vestiging van het bedrijf 13% 13% 16% bereikbaarheid van vestiging 4% 3% 2% afstand van woonplaats 19% 22% 18% woon / werkplaats van mijn partner 3% 4% werkzekerheid 18% 19% 12% sociale contacten 11% 3% 1 aanzien van het bedrijf 14% 1 8% aanzien van de functie 6% 3% 5% ik wilde per sé / onmiddellijk aan het werk 22% 18% 14% anders 7% 7% 8% Flycatcher Internet Research 16 Hogeschool Zuyd Alumni

20 4 Samenvatting Sinds 2006 wordt elk jaar een onderzoek gehouden over de arbeidsmarkt onder de alumni die in het huidige jaar zijn afgestudeerd. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie in kaart te brengen van alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. Het onderzoek is ingevuld door 300 alumni. De resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk samengevat. Huidige situatie Drie kwart van de respondenten is in juni, juli of augustus van dit jaar afgestudeerd. Bijna twee derde verricht momenteel betaald werk. Daarnaast is twee tiende student. Vergeleken met het onderzoek uit 2007 zijn relatief veel respondenten student. Huidige baan Vrijwel alle respondenten hadden binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan gevonden, drie kwart zelfs binnen een maand. Bij acht tiende voldoet de huidige baan aan de wensen of ambities. Dit is significant meer dan in De overgrote meerderheid werkt in loondienst, maar niet bij de overheid, bijna een tiende werkt als uitzend- of oproepkracht of in loondienst bij de overheid en een enkeling werkt als zelfstandige of in een vrij beroep. Vergeleken met de vorige jaren, zijn relatief weinig respondenten werkzaam bij de overheid. Gemiddeld moeten de respondenten 35 uur per week werken. De helft werkt momenteel in Limburg, terwijl ruim een tiende in de Randstad en bijna een vijfde elders in Nederland of in het buitenland werkt. In 2008 zijn relatief weinig respondenten werkzaam in Limburg, terwijl er relatief veel in het buitenland werken. Ruim de helft heeft momenteel een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste baan, ruim een derde heeft een vaste baan en 13% heeft een tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg en hebben hun baan gekregen via school of door een sollicitatie n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Vergeleken met 2006 hebben nu relatief veel respondenten hun baan gekregen via school. Ze hebben vooral voor hun huidige baan gekozen, omdat het werk aansluit bij de interesses, er een kans op zelfontplooiing is en voor de groei- of carrièremogelijkheden. Bijna drie kwart is (zeer) tevreden met de huidige functie. Het zoeken van een baan Elf personen zijn momenteel werkloos en de overgrote meerderheid zou graag zo spoedig mogelijk een baan willen hebben. Ze willen vooral een baan zoeken via vacaturesites, het nazoeken van vacatures en gerichte sollicitaties. De kans op zelfontplooiing en groei- en carrièremogelijkheden binnen het bedrijf zijn de belangrijkste aspecten van een toekomstige baan. Vervolgopleiding Een kwart van de respondenten volgt momenteel een opleiding, al dan niet in combinatie met werk. Het merendeel volgt een voltijd opleiding. Flycatcher Internet Research 17 Hogeschool Zuyd Alumni

21 Bijlage 1 ad vraag 2 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 2. Wat is je huidige (werk)situatie? anders, namelijk Betaald werk en student Eigen bedrijf & betaald werk eigen bedrijf / freelancer + master student Freelancer / Student mit net gestopt met studie Reizen voor 8 Maanden, daarna al een baan, contract getekend na Stage periode reiziger tijdelijke vervanging via het uitzendbureau traineeship vrijwilligerswerk Flycatcher Internet Research 18 Hogeschool Zuyd Alumni

22 Bijlage 2 ad vraag 6 6. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 0 6 3% % % % % % % % % % % % % % % % % totaal gemiddeld 35,3 Flycatcher Internet Research 19 Hogeschool Zuyd Alumni

23 Bijlage 3 ad vraag 9 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 9. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? anders, namelijk automatisering absoluut 1 relatief 2% buitenschoolse opvang 1 2% chemie/ research 1 2% Communicatie/internet 1 2% consultancy 2 4% Entertaiment techniek 1 2% Events bij Fondsenwervingbedrijf 1 2% facility management 1 2% ict-detachering 1 2% ICT 9 19% ICT voor onderwijs 1 2% ICT/Electro 1 2% ict/multimedia design 1 2% ict/webdesign 1 2% Installatietechniek 1 2% IT 2 4% it dienstverlening 1 2% journalisme 1 2% Life Sciences 1 2% localisering 1 2% logistiek 1 2% logistieke dienstverlener 1 2% makelaardij 1 2% Medisch R&D 1 2% medische technologie 1 2% metaal industrie 1 2% metaalbewerking 1 2% multimedia 1 2% Product ontwikkeling food 1 2% promotie van A-merken 1 2% schuldhulpverlening 1 2% techniek 1 2% toerisme 1 2% uitzendbranche 2 4% vastgoed 1 2% Vertaalsector 2 4% totaal Flycatcher Internet Research 20 Hogeschool Zuyd Alumni

24 Bijlage 4 ad vraag 10 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 10. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? anders, namelijk afstudeerstage en toen blijven plakken benaderd door werkgever naar stage benaderd door werkgever tijdens werk vanuit uitzendbureau blijven plakken na zelf geregelde stage detacheringsbureau gebleven na stage en deeltijd gaan studeren getipt door ander bedrijf waar ik gesolliciteerd had internet Naar aanleiding van stage een baan aangeboden gekregen Netwerk oude stageplek reclame op leaseauto vanuit stage via oud-collega via stage was al in functie werkte er al naast mijn studie Flycatcher Internet Research 21 Hogeschool Zuyd Alumni

25 Bijlage 5 ad vraag 11 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) anders, namelijk afwisseling Avontuur de cultuur binnen het bedrijf de soort school doelgroep geen aansluitende/leuke baan in de regio gemak ik ga een half jaar op reis, dus moest geld verdienen. Dit is niet iets wat ik interessant vind! ik werkte er al maatschappelijk belang van het werk niks anders gevonden nog geen P&Obaan sfeer binnen het bedrijf vriendelijk chef werkervaring werkervaring opdoen zoveel mogelijkg geld verdienen in een korte tijd voor een reis rond de wereld Flycatcher Internet Research 22 Hogeschool Zuyd Alumni

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Dienstverleningsmonitor 2012-2013

Dienstverleningsmonitor 2012-2013 UM Medewerkersmonitor augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

International Bachelor Law & Economics (IBLE)

International Bachelor Law & Economics (IBLE) International Bachelor & (IBLE) Amsterdam, maart, 2010 In opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor & (IBLE) Verkenning potentiële behoefte Emina van den Berg Ernest Berkhout

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep

SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep SOCIALE WETENSCHAPPEN, WAT KAN JE ERMEE? studie en beroepscarrières onder de loep Kees van der Veer Annemarie van Elfrinkhof

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie