Hogeschool Zuyd - Alumni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd - Alumni"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel fax Flycatcher Internet Research, 2008 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van het onderzoek De vragenlijst Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Respons Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid 1 2 Resultaten 3 3 Nadere analyses Vergelijking met vorige jaren 14 4 Samenvatting 17

4 1 Inleiding Zoals voor iedere onderwijsinstelling is ook voor de Hogeschool Zuyd een actief alumnibeleid van groot belang. Als onderdeel van dit beleid is in 2005 gestart met de opbouw van een alumnipanel. Dit panel is een initiatief van de Hogeschool Zuyd en het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher. Het doel is om de behoeften en wensen van de alumni in kaart te brengen. Dit rapport gaat over de huidige (werk)situatie van de alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. 1.1 Doelstelling van het onderzoek De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie in kaart te brengen van alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. 1.2 De vragenlijst De vragenlijst is, in samenwerking met de Hogeschool Zuyd, opgesteld door Flycatcher. Het onderzoek heeft onder andere betrekking op: de huidige baan; het zoeken naar een baan; de vervolgopleiding. 1.3 Onderzoeksmethode en onderzoekspopulatie Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via Internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent, unieke hyperlink in het bericht komt men bij het onderzoek terecht. De vragenlijsten zijn eenvoudig in te vullen en kunnen met een enkele muisklik verzonden worden. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden van het alumnipanel benaderd die in 2008 zijn afgestudeerd. Daarnaast zijn de alumni die op de website van de Hogeschool Zuyd nog niet hebben aangegeven of ze lid willen worden van het alumnipanel, benaderd. De vragenlijst kon ingevuld worden van donderdag 4 december tot en met maandag 15 december. Op woensdag 10 december is een herinnering gestuurd naar alumni die de vragenlijst op dat moment nog niet ingevuld hadden. 1.4 Respons Het onderzoek is verstuurd naar 635 alumni. In totaal hebben 300 alumni de vragenlijst ingevuld: een gemiddelde respons van 48,5%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht panel werving totaal aantal adressen netto verzonden respons relatief 65,1% 41, 48,5% 1.5 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Doordat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Flycatcher Internet Research 1 Hogeschool Zuyd Alumni

5 Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 p (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge bij een betrouwbaarheid van 95% is in dit geval 5,7%. Bij een groter aantal respondenten verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat we met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen doen. Voorbeeld: 2. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk % eigen bedrijf / freelancer 10 3% combinatie opleiding-werk 14 5% student 62 21% werkloos 11 4% anders 11 4% totaal In het voorbeeld heeft 64% momenteel betaald werk. De marge voor de gehele populatie alumni van 2008 die momenteel betaald werk verricht, is in dit geval: 1,96 0,64 (1-0,64) = 5,4% 300 In dit geval kunnen we met 95% zekerheid concluderen dat het aantal alumni van 2008 dat een betaalde baan heeft, ligt tussen 58,6% en 69,4% (64% +/- 5,4%). Flycatcher Internet Research 2 Hogeschool Zuyd Alumni

6 2 Resultaten N.B. Door afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Drie kwart van de respondenten is in juni, juli of augustus van dit jaar afgestudeerd. Bijna twee derde verricht momenteel betaald werk. Daarnaast is twee tiende student. 1. In welke maand van dit jaar ben je afgestudeerd voor je studie aan de Hogeschool Zuyd? absoluut relatief januari 11 4% februari 17 6% maart 15 5% april 0 mei 3 1% juni 62 21% juli % augustus 30 1 september 23 8% oktober 1 november 2 1% december 2 1% totaal In welke maand van dit jaar ben je afgestudeerd voor je studie aan de Hogeschool Zuyd? januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 1% 1% 1% 4% 6% 5% 8% 1 21% 45% 2. Wat is je huidige (werk)situatie? absoluut relatief betaald werk (vraag 13 t/m 17 overslaan) % eigen bedrijf / freelancer (vraag 5, 6, 8, 10, 13 t/m 17 overslaan) 10 3% combinatie opleiding-werk (vraag 13 t/m 15 overslaan) 14 5% student (door naar vraag 16) 62 21% werkloos (door naar vraag 13, vraag 16 en 17 overslaan) 11 4% anders, namelijk* (door naar vraag 18 / einde vragenlijst) 11 4% totaal * zie bijlage 1 voor toelichting Flycatcher Internet Research 3 Hogeschool Zuyd Alumni

7 Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk 64% eigen bedrijf / freelancer combinatie opleiding-werk 3% 5% student 21% werkloos anders 4% 4% Je huidige baan Vrijwel alle respondenten hadden binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan gevonden, drie kwart zelfs binnen een maand. Bij acht tiende voldoet de huidige baan aan de wensen of ambities. De overgrote meerderheid werkt in loondienst, maar niet bij de overheid, bijna een tiende werkt als uitzend- of oproepkracht of in loondienst bij de overheid en een enkeling werkt als zelfstandige of in een vrij beroep. Gemiddeld moeten de respondenten 35 uur per week werken. De helft werkt momenteel in Limburg, terwijl ruim een tiende in de Randstad en bijna een vijfde elders in Nederland of in het buitenland werkt. Ruim de helft heeft momenteel een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste baan, ruim een derde heeft een vaste baan en 13% heeft een tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg en hebben hun baan gekregen via school of door een sollicitatie n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Ze hebben vooral voor hun huidige baan gekozen, omdat het werk aansluit bij de interesses, er een kans op zelfontplooiing is en voor de groei- of carrièremogelijkheden. Bijna drie kwart is (zeer) tevreden met de huidige functie. 3. Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste betaalde baan gevonden? absoluut relatief binnen een maand na afstuderen % 1 tot 3 maanden na afstuderen 45 21% 3 tot 6 maanden na afstuderen 10 5% meer dan 6 maanden na afstuderen 2 1% totaal Hoe snel na je afstuderen heb je je eerste betaalde baan gevonden? 21% 5% 1% 74% binnen een maand na afstuderen 1 tot 3 maanden na afstuderen 3 tot 6 maanden na afstuderen meer dan 6 maanden na afstuderen 4. Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? absoluut relatief ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet (dus geen "overbruggingsbaantje") % nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 46 21% totaal Flycatcher Internet Research 4 Hogeschool Zuyd Alumni

8 Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? 21% 79% ja nee 5. Werk je: absoluut relatief in loondienst, bij de overheid 16 8% in loondienst, maar niet bij de overheid % als uitzendkracht of oproepkracht 16 8% als zelfstandige / in een vrij beroep 3 1% totaal Werk je: 8% 1% 8% in loondienst, bij de overheid in loondienst, maar niet bij de overheid als uitzendkracht of oproepkracht 83% als zelfstandige / in een vrij beroep 6. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 12 uur of minder 11 5% uur 18 9% uur 6 3% uur 15 7% uur % uur 1 45 uur of meer 5 2% totaal gemiddeld* 35 uur * zie bijlage 2 voor frequenties Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? 12 uur of minder uur uur uur uur uur 45 uur of meer 5% 9% 3% 7% 2% 73% Flycatcher Internet Research 5 Hogeschool Zuyd Alumni

9 7. In welke regio werk je op dit moment? absoluut relatief in Limburg % in de Randstad 25 12% elders in Nederland 39 18% buiten Nederland 39 18% totaal In welke regio werk je op dit moment? 18% 18% 12% 52% in Limburg in de Randstad elders in Nederland buiten Nederland 8. Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? absoluut relatief vaste baan (contract voor onbepaalde tijd met of zonder proeftijd) 72 35% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan % tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 26 13% totaal Welk soort aanstelling heb je van je huidige werkgever gekregen? 13% 35% vaste baan 52% tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste baan tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan 9. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? absoluut relatief bouw, bouwnijverheid 7 3% cultuur, sport en recreatie 0 detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 3 1% detailhandel: food 5 2% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 13 6% gezondheids- en welzijnszorg 58 27% groothandel 3 1% horeca 20 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 13 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw 0 onderwijs 14 6% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 5 2% post- en telecommunicatie 2 1% transport, vervoer, opslag 0 zakelijke dienstverlening 25 12% anders, namelijk* 48 22% totaal * zie bijlage 3 voor toelichting Flycatcher Internet Research 6 Hogeschool Zuyd Alumni

10 Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid cultuur, sport en recreatie detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen detailhandel: food 3% 1% 2% financiële dienstverlening 6% gezondheids- en welzijnszorg 27% groothandel 1% horeca 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen post- en telecommunicatie transport, vervoer, opslag 2% 1% 6% zakelijke dienstverlening 12% anders 22% 10. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? absoluut relatief open sollicitatie 12 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 44 21% benaderd door werkgever 24 12% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 6 3% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 49 24% via kennissen, familie of vrienden 24 12% via uitzendbureau 17 8% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 0 via banenmarkt, vacaturebeurs 1 via werving- en selectiebureau / headhunters 11 5% anders, namelijk* 18 9% totaal * zie bijlage 4 voor toelichting Flycatcher Internet Research 7 Hogeschool Zuyd Alumni

11 Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 21% benaderd door werkgever 12% via cv op vacaturesite 3% via school 24% via kennissen, familie of vrienden 12% via uitzendbureau 8% via CWI via banenmarkt, vacaturebeurs via werving- en selectiebureau / headhunters 5% anders 9% 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=216) relatief (n=216) salaris 68 31% aansluiting bij opleidingsniveau 74 34% aansluiting bij opleidingsrichting 83 38% kans op zelfontplooiing % groei / carrièremogelijkheden 95 44% internationale carrièremogelijkheden 18 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 26 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk % verantwoordelijkheid 46 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 45 21% plaats van vestiging van het bedrijf 34 16% bereikbaarheid van vestiging 5 2% afstand van woonplaats 39 18% woon / werkplaats van mijn partner 8 4% werkzekerheid 26 12% sociale contacten 21 1 aanzien van het bedrijf 17 8% aanzien van de functie 10 5% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 30 14% anders, namelijk* 17 8% * zie bijlage 5 voor toelichting Flycatcher Internet Research 8 Hogeschool Zuyd Alumni

12 Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting 31% 34% 38% kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden 44% 48% internationale carrièremogelijkheden 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 56% verantwoordelijkheid mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 21% 21% plaats van vestiging van het bedrijf 16% bereikbaarheid van vestiging 2% afstand van woonplaats 18% woon / werkplaats van mijn partner 4% werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf 8% 1 12% aanzien van de functie 5% ik wilde persé / onmiddellijk aan het werk 14% anders 8% 12. Hoe tevreden ben je met je huidige functie? absoluut relatief zeer tevreden 46 21% tevreden % neutraal 30 14% ontevreden 19 9% zeer ontevreden 8 4% totaal Hoe tevreden ben je met je huidige functie? 9% 4% 21% 14% 52% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 9 Hogeschool Zuyd Alumni

13 Het zoeken van een baan Elf personen zijn momenteel werkloos en de overgrote meerderheid zou graag zo spoedig mogelijk een baan willen hebben. Ze willen vooral een baan zoeken via vacaturesites, het nazoeken van vacatures en gerichte sollicitaties. De kans op zelfontplooiing en groei- en carrièremogelijkheden binnen het bedrijf zijn de belangrijkste aspecten van een toekomstige baan. 13. Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? absoluut relatief zo spoedig mogelijk 10 91% binnen een paar maanden 1 9% binnen een jaar 0 over meer dan een jaar 0 helemaal niet (door naar vraag 18 / einde vragenlijst) 0 totaal Op welke termijn zou je graag een baan willen hebben? 9% 91% zo spoedig mogelijk binnen een paar maanden binnen een jaar over meer dan een jaar helemaal niet 14. Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=11) relatief (n=11) via banenmarkt, vacaturebeurs 7 64% via internetsite, vacaturesites via kennismakingsgesprekken 4 36% open sollicitaties 7 64% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) 9 82% vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aan-huisbladen, etc. 9 82% bedrijven bezoeken 1 9% informatiebijeenkomsten bijwonen 2 18% inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 3 27% inschrijving uitzendbureau 6 55% anders, namelijk* 1 9% * zie bijlage 6 voor toelichting Flycatcher Internet Research 10 Hogeschool Zuyd Alumni

14 Op welke wijze oriënteer je je op de arbeidsmarkt? (meerdere antwoorden mogelijk) via banenmarkt, vacaturebeurs 64% via internetsite, vacaturesites 10 via kennismakingsgesprekken 36% open sollicitaties 64% gerichte sollicitaties (n.a.v. vacature in krant of op internet) vacatures nazoeken in kranten, tijdschriften, huis-aanhuisbladen, etc. 82% 82% bedrijven bezoeken 9% informatiebijeenkomsten bijwonen 18% inschrijving CWI (vroeger arbeidsbureau) 27% inschrijving uitzendbureau 55% anders 9% 15. Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) absoluut (n=11) relatief (n=11) salaris 6 55% aansluiting bij opleidingsniveau 5 45% aansluiting bij opleidingsrichting 4 36% kans op zelfontplooiing 9 82% groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf 7 64% internationale carrièremogelijkheden 1 9% secundaire arbeidsvoorwaarden 0 werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 5 45% verantwoordelijkheid 0 mogelijkheden bij- en/of nascholing 0 plaats van vestiging van het bedrijf 1 9% bereikbaarheid van vestiging 1 9% afstand van woonplaats 6 55% woon- / werkplaats van mijn partner 0 werkzekerheid 2 18% sociale contacten 1 9% aanzien van het bedrijf 0 aanzien van de functie 1 9% anders 0 Flycatcher Internet Research 11 Hogeschool Zuyd Alumni

15 Kun je aangeven welke aspecten jij het belangrijkste vindt met betrekking tot je toekomstige baan? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris aansluiting bij opleidingsniveau aansluiting bij opleidingsrichting kans op zelfontplooiing groei / carrièremogelijkheden binnen het bedrijf internationale carrièremogelijkheden secundaire arbeidsvoorwaarden werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk verantwoordelijkheid mogelijkheden bij- en/of nascholing plaats van vestiging van het bedrijf bereikbaarheid van vestiging afstand van woonplaats woon- / werkplaats van mijn partner werkzekerheid sociale contacten aanzien van het bedrijf aanzien van de functie anders 9% 9% 9% 9% 9% 18% 36% 45% 45% 55% 55% 64% 82% Vervolgopleiding Een kwart van de respondenten volgt momenteel een opleiding, al dan niet in combinatie met werk. Het merendeel volgt een voltijd opleiding. 16. Welke opleiding volg je?* * zie bijlage 7 voor toelichting 17. Welk soort opleiding volg je? absoluut relatief voltijd 62 82% deeltijd 12 16% duaal 2 3% totaal Welk soort opleiding volg je? 16% 3% 82% voltijd deeltijd duaal Flycatcher Internet Research 12 Hogeschool Zuyd Alumni

16 Ten slotte Onderstaande vraag is alleen ingevuld door respondenten die de wervingsvragenlijst hebben ingevuld. 18. Wil je vaker meewerken aan onderzoeken zoals deze? De Hogeschool heeft samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een alumnipanel opgericht. Als je lid wordt van dit panel, kun je meewerken aan online onderzoeken over de Hogeschool en het leven na de Hogeschool. Deelname wordt beloond. absoluut relatief ja, ik wil lid worden van het alumnipanel % nee, ik wil geen lid worden van het alumnipanel 73 42% totaal Wil je vaker meewerken aan onderzoeken zoals deze? 42% 58% ja nee Flycatcher Internet Research 13 Hogeschool Zuyd Alumni

17 3 Nadere analyses Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de resultaten van vorige jaren en de huidige resultaten zijn nadere analyses uitgevoerd. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferroni-methode is gecorrigeerd voor multiple testing. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval De statistisch significante verschillen zijn weergegeven met verschillende kleuren. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van de cijfers in blauw weer. Opgemerkt moet worden dat enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën. Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken. Alleen die resultaten die significant zijn, worden weergegeven. 3.1 Vergelijking met vorige jaren Alumni van 2008 hebben minder vaak een betaalde baan dan de respondenten uit 2007, ze zijn daarentegen vaker student. Verder blijkt dat de huidige respondenten vaker een baan hebben die aan de wensen of ambities voldoet dan de respondenten uit Daarnaast werken ze minder vaak in loondienst bij de overheid dan de respondenten van vorige jaren. Wel zijn ze relatief vaak buiten Nederland aan werk. Relatief veel alumni uit 2008 zijn aan hun huidige baan gekomen via school en juist minder vaak via een open sollicitatie. Ze hebben ook relatief vaak voor de huidige baan gekozen omdat er een mogelijkheid tot bij- en/of nascholing is. 2. Wat is je huidige (werk)situatie? betaald werk 71% 88% 64% eigen bedrijf / freelancer 2% 1% 3% combinatie opleiding-werk 4% 1% 5% student 16% 5% 21% werkloos 5% 1% 4% anders 2% 3% 4% totaal Voldoet je huidige baan aan je wensen / ambities? ja, ik heb een baan die aan mijn wensen / ambities voldoet 68% 73% 79% nee, ik heb een "overbruggingsbaantje" 32% 27% 21% totaal Werk je: in loondienst, bij de overheid 16% 23% 8% in loondienst, maar niet bij de overheid 7 62% 83% als uitzendkracht of oproepkracht 12% 14% 8% als zelfstandige / in een vrij beroep 1% 2% 1% totaal Flycatcher Internet Research 14 Hogeschool Zuyd Alumni

18 7. In welke regio werk je op dit moment? in Limburg 7 75% 52% in de Randstad 1 7% 12% elders in Nederland 1 12% 18% buiten Nederland 9% 6% 18% totaal Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? bouw, bouwnijverheid 2% 1% 3% cultuur, sport en recreatie 2% 3% detailhandel: non-food en reparatie van consumentenartikelen 3% 1% 1% detailhandel: food 1% 1% 2% financiële dienstverlening (bank, verzekeringen, pensioenen, etc.) 8% 12% 6% gezondheids- en welzijnszorg 25% 33% 27% groothandel 1% horeca 13% 1% 9% industrie, winning van delfstoffen, nutsbedrijven 4% 4% 6% landbouw, visserij, jacht en bosbouw onderwijs 5% 9% 6% overheidsdiensten, openbaar bestuur en verplichte sociale verzekeringen 6% 6% 2% post- en telecommunicatie 3% 3% 1% transport, vervoer, opslag 2% 1% zakelijke dienstverlening 13% 9% 12% anders 13% 13% 22% totaal Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? open sollicitatie 15% 8% 6% sollicitatie n.a.v. vacature in de krant of op internet 23% 27% 21% benaderd door werkgever 13% 21% 12% via cv op vacaturesite (benaderd door werkgever) 1% 3% via school (stage, banenmarkt, vacaturebemiddeling) 14% 18% 24% via kennissen, familie of vrienden 8% 6% 12% via uitzendbureau 12% 6% 8% via CWI (vroeger arbeidsbureau) 1% via banenmarkt, vacaturebeurs via werving- en selectiebureau / headhunters 3% 5% 5% anders 9% 9% 9% totaal Flycatcher Internet Research 15 Hogeschool Zuyd Alumni

19 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) salaris 27% 39% 31% aansluiting bij opleidingsniveau 34% 31% 34% aansluiting bij opleidingsrichting 36% 27% 38% kans op zelfontplooiing 41% 49% 48% groei / carrièremogelijkheden 43% 37% 44% internationale carrièremogelijkheden 9% 3% 8% secundaire arbeidsvoorwaarden 8% 15% 12% werk dat aansluit bij mijn interesses / inhoud van het werk 55% 52% 56% verantwoordelijkheid 21% 21% 21% mogelijkheid tot bij- en/of nascholing 12% 16% 21% plaats van vestiging van het bedrijf 13% 13% 16% bereikbaarheid van vestiging 4% 3% 2% afstand van woonplaats 19% 22% 18% woon / werkplaats van mijn partner 3% 4% werkzekerheid 18% 19% 12% sociale contacten 11% 3% 1 aanzien van het bedrijf 14% 1 8% aanzien van de functie 6% 3% 5% ik wilde per sé / onmiddellijk aan het werk 22% 18% 14% anders 7% 7% 8% Flycatcher Internet Research 16 Hogeschool Zuyd Alumni

20 4 Samenvatting Sinds 2006 wordt elk jaar een onderzoek gehouden over de arbeidsmarkt onder de alumni die in het huidige jaar zijn afgestudeerd. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is om de huidige (werk)situatie in kaart te brengen van alumni die in 2008 zijn afgestudeerd. Het onderzoek is ingevuld door 300 alumni. De resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk samengevat. Huidige situatie Drie kwart van de respondenten is in juni, juli of augustus van dit jaar afgestudeerd. Bijna twee derde verricht momenteel betaald werk. Daarnaast is twee tiende student. Vergeleken met het onderzoek uit 2007 zijn relatief veel respondenten student. Huidige baan Vrijwel alle respondenten hadden binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan gevonden, drie kwart zelfs binnen een maand. Bij acht tiende voldoet de huidige baan aan de wensen of ambities. Dit is significant meer dan in De overgrote meerderheid werkt in loondienst, maar niet bij de overheid, bijna een tiende werkt als uitzend- of oproepkracht of in loondienst bij de overheid en een enkeling werkt als zelfstandige of in een vrij beroep. Vergeleken met de vorige jaren, zijn relatief weinig respondenten werkzaam bij de overheid. Gemiddeld moeten de respondenten 35 uur per week werken. De helft werkt momenteel in Limburg, terwijl ruim een tiende in de Randstad en bijna een vijfde elders in Nederland of in het buitenland werkt. In 2008 zijn relatief weinig respondenten werkzaam in Limburg, terwijl er relatief veel in het buitenland werken. Ruim de helft heeft momenteel een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste baan, ruim een derde heeft een vaste baan en 13% heeft een tijdelijke aanstelling zonder uitzicht op vaste baan. Ze zijn vooral werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg en hebben hun baan gekregen via school of door een sollicitatie n.a.v. een vacature in de krant of op internet. Vergeleken met 2006 hebben nu relatief veel respondenten hun baan gekregen via school. Ze hebben vooral voor hun huidige baan gekozen, omdat het werk aansluit bij de interesses, er een kans op zelfontplooiing is en voor de groei- of carrièremogelijkheden. Bijna drie kwart is (zeer) tevreden met de huidige functie. Het zoeken van een baan Elf personen zijn momenteel werkloos en de overgrote meerderheid zou graag zo spoedig mogelijk een baan willen hebben. Ze willen vooral een baan zoeken via vacaturesites, het nazoeken van vacatures en gerichte sollicitaties. De kans op zelfontplooiing en groei- en carrièremogelijkheden binnen het bedrijf zijn de belangrijkste aspecten van een toekomstige baan. Vervolgopleiding Een kwart van de respondenten volgt momenteel een opleiding, al dan niet in combinatie met werk. Het merendeel volgt een voltijd opleiding. Flycatcher Internet Research 17 Hogeschool Zuyd Alumni

21 Bijlage 1 ad vraag 2 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 2. Wat is je huidige (werk)situatie? anders, namelijk Betaald werk en student Eigen bedrijf & betaald werk eigen bedrijf / freelancer + master student Freelancer / Student mit net gestopt met studie Reizen voor 8 Maanden, daarna al een baan, contract getekend na Stage periode reiziger tijdelijke vervanging via het uitzendbureau traineeship vrijwilligerswerk Flycatcher Internet Research 18 Hogeschool Zuyd Alumni

22 Bijlage 2 ad vraag 6 6. Hoeveel uur moet je volgens je contract / arbeidsovereenkomst per week werken? absoluut relatief 0 6 3% % % % % % % % % % % % % % % % % totaal gemiddeld 35,3 Flycatcher Internet Research 19 Hogeschool Zuyd Alumni

23 Bijlage 3 ad vraag 9 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 9. Kun je aangeven in welke sector je werkzaam bent? anders, namelijk automatisering absoluut 1 relatief 2% buitenschoolse opvang 1 2% chemie/ research 1 2% Communicatie/internet 1 2% consultancy 2 4% Entertaiment techniek 1 2% Events bij Fondsenwervingbedrijf 1 2% facility management 1 2% ict-detachering 1 2% ICT 9 19% ICT voor onderwijs 1 2% ICT/Electro 1 2% ict/multimedia design 1 2% ict/webdesign 1 2% Installatietechniek 1 2% IT 2 4% it dienstverlening 1 2% journalisme 1 2% Life Sciences 1 2% localisering 1 2% logistiek 1 2% logistieke dienstverlener 1 2% makelaardij 1 2% Medisch R&D 1 2% medische technologie 1 2% metaal industrie 1 2% metaalbewerking 1 2% multimedia 1 2% Product ontwikkeling food 1 2% promotie van A-merken 1 2% schuldhulpverlening 1 2% techniek 1 2% toerisme 1 2% uitzendbranche 2 4% vastgoed 1 2% Vertaalsector 2 4% totaal Flycatcher Internet Research 20 Hogeschool Zuyd Alumni

24 Bijlage 4 ad vraag 10 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 10. Hoe ben je aan je huidige baan gekomen? anders, namelijk afstudeerstage en toen blijven plakken benaderd door werkgever naar stage benaderd door werkgever tijdens werk vanuit uitzendbureau blijven plakken na zelf geregelde stage detacheringsbureau gebleven na stage en deeltijd gaan studeren getipt door ander bedrijf waar ik gesolliciteerd had internet Naar aanleiding van stage een baan aangeboden gekregen Netwerk oude stageplek reclame op leaseauto vanuit stage via oud-collega via stage was al in functie werkte er al naast mijn studie Flycatcher Internet Research 21 Hogeschool Zuyd Alumni

25 Bijlage 5 ad vraag 11 N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reactie van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 11. Welke redenen waren voor jou doorslaggevend om de baan te kiezen, die je nu hebt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk) anders, namelijk afwisseling Avontuur de cultuur binnen het bedrijf de soort school doelgroep geen aansluitende/leuke baan in de regio gemak ik ga een half jaar op reis, dus moest geld verdienen. Dit is niet iets wat ik interessant vind! ik werkte er al maatschappelijk belang van het werk niks anders gevonden nog geen P&Obaan sfeer binnen het bedrijf vriendelijk chef werkervaring werkervaring opdoen zoveel mogelijkg geld verdienen in een korte tijd voor een reis rond de wereld Flycatcher Internet Research 22 Hogeschool Zuyd Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni november 2006 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus 380 6200 AJ

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2009 januari 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Startersenquête 2011

Startersenquête 2011 Startersenquête 2011 Sara Blanken September 2011 December 2011 Samenvatting Elk jaar probeert de KNCV de arbeidsmarkt voor startende chemici in kaart te brengen door middel van de startersenquête. De respondenten

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004

Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004 Sociaal-psychologische determinanten van vestigingsgedrag van hoogopgeleiden in Limburg februari 2004 Postbus 380 T +31 (0)43 326 29 92 info@flycatcher.nl 6200 AJ Maastricht F +31 (0)43 326 29 66 www.online-onderzoek.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662

Toelichting. jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober. Aantal respondenten: 662 Toelichting jaar: 2005 twee periodes: januari - maart en periode: september - oktober opdrachtgever onderwerp onderzoeksgroep Hogeschool Zuyd Arbeidsmarkt Alumni van de Hogeschool Zuyd Aantal respondenten:

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen r.j.g.jansen@tilburguniversity.edu 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen A. Werkzame leven na OW B. Toegang tot masters C. Vragen Werkzame

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014 Onderzoeksrapport Wachttijden 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Wachttijden 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Hotsheet juni

Hotsheet juni Hotsheet juni 2014 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,012,616 Aantal bezoeken 381,867 Unieke bezoekers 258,591 Aantal vacatures 1051 Mei in een notendop

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes

Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze Top-50 Toplijstjes www.qompas.nl Top-50 Toplijstjes Qompas StudieKeuze september 2015-december 2015 Surrounded by Talent Havo-jongens: Top-50 studies op Qompas StudieKeuze (sep-15 t/m

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie