Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid"

Transcriptie

1 Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

2 Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid. Sinds september 1986 werkt Arbouw aan de opdracht om de veiligheid en de gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven te bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen. Daartoe verricht Arbouw onderzoek en worden instrumenten ontwikkeld, die alle bij het bouwproces betrokken disciplines in staat stellen om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid gunstig te beïnvloeden. Arbouw ontwikkelt normen, modellen en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en draagt zorg voor adequaat voorlichtingsmateriaal. Een belangrijk element van kennisoverdracht vormt het geven van op de doelgroepen afgestemde cursussen, trainingen en workshops. Daarnaast is de organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg in de bouwnijverheid een belangrijke taak. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening door arbodiensten en bewaakt de kosten en de kwaliteit. Het aandachtsgebied van Arbouw omvat de bouwen nevenbedrijven, opdrachtgevers, ontwerpers, handel, industrie en overheid, alsmede het onderwijs. Arbouw werkt branche- en sectorgericht. Binnen Arbouw werken samen: het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB); de Stichting Federatie Aannemers in de Afbouw- en nevenbedrijven in de Bouwnijverheid (FAANB); de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV. Arbouw, Amsterdam, oktober 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave, noch middels deze uitgave verkregen gegevens mogen verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Arbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdende met toepassing van door Arbouw gepubliceerde uitgaven.

3 Het A-blad Steigerelementen

4 2 Inhoud 1 Het A-blad Steigerelementen 3 2 Grenzen aan het gewicht van steigerelementen 4 3 Gezond steigerbouwen: Hoe bereik je dat? 7 Lichtere steigerelementen 8 Verbeteren van horizontaal en verticaal transport 9 Verbeteren van de organisatie van het werk 11 4 Veilig steigerbouwen: Hoe bereik je dat? 12 Laden en lossen 12 Monteren en demonteren van de steiger 13 EHBO en bedrijfshulpverlening 13 Taak Risico Analyse (TRA) 13 5 Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden 14 Risico's inventariseren en evalueren: de ABRIE-Bouw 14 Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen 15 Opleiding, voorlichting en instructie 15 Werkoverleg 16 De arbodienst 17 Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 18 Tot slot 18 6 Informatie 19 Literatuur 19 NEN-EN normen 19

5 I In dit A-blad staan de afspraken die de werkgevers en de werknemers in de bouwnijverheid hebben gemaakt om het monteren en demonteren van steigers te verlichten. Die afspraken gaan over alle steigerelementen zoals staanders, liggers, diagonalen, planken, roosters, vloerdelen en overige grote elementen. Als het om handmatig transporteren van steigerelementen en het handmatig (de)monteren van steigers gaat, wordt een grenswaarde gesteld aan het gewicht van de steigerelementen. Deze grenswaarde mag niet overschreden worden. Verder worden in dit A-blad aanbevelingen gedaan. Als deze aanbevelingen worden opgevolgd, komt dat de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en de bedrijfstak ten goede. Vooral het zware til- en sjouwwerk moet en kan worden verminderd. Door meer mechanische hulpmiddelen in te zetten, is het mogelijk om de grenswaarde niet te overschrijden. 1 Het A-blad Steigerelementen In dit A-blad kunt u lezen hoe het steigerbouwen lichamelijk minder belastend kan worden. Het A-blad is niet alleen bedoeld voor werkgevers en werknemers die zijn betrokken bij het (de)monteren van steigers. Ook opdrachtgevers, ontwerpers, bestekschrijvers en fabrikanten van steigermaterieel en transporthulpmiddelen zullen meer rekening moeten houden met de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Arbouw hoopt dat dit A-blad bedrijven zal helpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij het steigerbouwen. Alles kan niet van de ene op de andere dag veranderen, maar de aanbevelingen uit dit A-blad zijn een stap in de goede richting. In een aantal projecten bij steigerbouwbedrijven is gebleken dat de aanbevolen oplossingen ter vermindering van de lichamelijke belasting in de praktijk goed te realiseren zijn.

6 Nieuwe ontwikkelingen van staal naar aluminium (lichter materiaal), waarbij de gebruiksmogelijkheden hetzelfde zijn. 4 2 Grenzen aan het gewicht van steigerelementen IA-blad limieten In de bedrijfstak bouwnijverheid zijn klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, ten gevolge van een te grote lichamelijke belasting, een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om deze problematiek terug te dringen heeft de bedrijfstak ten behoeve van de ontwikkeling van A-bladen limieten opgesteld voor fysieke belasting. Deze limieten zijn als volgt vastgesteld. 1 De Actie Limiet (AL) Dit is de maximale fysieke belasting die 90% van de mannelijke werknemers mag ondergaan zonder op termijn schade aan de gezondheid op te lopen. De Actie Limiet is dus een gezondheidskundige norm. Allereerst wordt gestreefd naar het halen van de Actie Limiet. Is dit niet haalbaar met technische en organisatorische maatregelen dan wordt een Maximale Arbouw Limiet vastgesteld. 2 De Maximale Arbouw Limiet (MAL) Dit is de fysieke belasting die een werknemer mag ondergaan waarbij alle maatregelen zijn genomen die gezien de stand van de techniek en de organisatie in de bedrijfstak of branche mogelijk zijn. De uitersten van de MAL liggen tussen 90% en de 25% van de mannelijke werknemers die deze lichamelijke belasting kunnen ondergaan zonder daarbij gezondheidsschade op te lopen. 3 De Economische grenswaarde Indien de technische en/of organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om aan de MAL te voldoen, om economische redenen door de bedrijfstak niet haalbaar of realiseerbaar worden geacht, dan wordt er een zogenaamde Economische grenswaarde vastgesteld.

7 Door nieuwe koppelingssystemen toe te passen, is het mogelijk tot aanmerkelijk lagere gewichten te komen. 5 Gewichtsgrens voor steigerelementen Bij het steigerbouwen is het handmatig transporteren, monteren en demonteren van steigerelementen een belangrijke oorzaak van klachten en aandoeningen van nek, rug, armen en benen. Een groot deel van het ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt. De werkgevers en werknemers in de branche hebben met elkaar afgesproken om het handmatig transporteren, monteren en demonteren van steigerelementen zoveel mogelijk te verlichten. In bepaalde situaties moet handmatige verwerking zelfs geheel vermeden worden. Voor het tweehandig en handmatig transporteren en (de) monteren van steigerelementen geldt een Economische grenswaarde van 23 kg. Maximale Arbouw Limiet (MAL) AL MAL AL- gebied MAL-gebied Economische grenswaarde 100% 90% 25% 0% Max. 10% van de werknemers heeft kans op gezondheidsklachten. Min. 10% tot max. 75% van de werknemers heeft kans op gezondheidsklachten. Min. 75% tot max. 100% van de werknemers heeft kans op gezondheidsklachten.

8 6 Werkgevers en werknemers hebben een Economische grenswaarde vastgesteld van 23 kg voor de volgende tweehandig en handmatig te transporteren en te monteren steigerelementen: staanders, liggers, diagonalen, planken, roosters, vloerdelen en overige grote elementen. Steigerelementen zwaarder dan deze Economische grenswaarde mogen na openbaarmaking van dit A-blad niet meer door één steigerbouwer handmatig worden getild en gesjouwd. Bij het handmatig transport en de (de)montage van steigerelementen, is het van belang om deze steigerelementen zo dicht mogelijk bij het lichaam vast te houden. In het volgende hoofdstuk staan verschillende technische en organisatorische aanbevelingen voor het mechanisch transporteren van steigerelementen beschreven. Het gebruik van deze hulpmiddelen maakt het werk van de steigerbouwer lichter en eenvoudiger. Periodiek zal de stand van de techniek en organisatie worden geïnventariseerd en getoetst door de bij het A-blad betrokken partijen. Op basis hiervan zal worden bezien of het A-blad moet worden bijgesteld. Met de inzet van horizontale en verticale transporthulpmiddelen is het nu reeds mogelijk om steigerelementen te transporteren zonder lichamelijke overbelasting.

9 Goede werkhouding, de juiste kleding en beveiligd tegen vallen. Er zijn verschillende manieren om het werk van de steigerbouwer lichter te maken. Eén manier is ervoor te zorgen dat steigerbouwers uitsluitend werken met lichtere steigerelementen, dat wil zeggen materieel dat maximaal 23 kg weegt. Een andere manier is het inzetten van transporthulpmiddelen. Hierdoor hoeft er minder met de hand te worden getild en gesjouwd. De inzet van transporthulpmiddelen gaat met kosten gepaard. Daar staat tegenover dat het monteren van de steigers met deze hulpmiddelen veelal sneller en dus goedkoper is. Het anders organiseren van het werk kan ook al een aanzienlijke verbetering opleveren. Door bijvoorbeeld op een doordachte planmatige manier te laden en te lossen kan veel til- en sjouwwerk worden voorkomen. Verbetering van werkkleding zoals het innaaien van waterdichte schoudervullingen in de overall, betekent ook een belangrijke bijdrage in het voorkomen van schouderklachten. 3 Gezond steigerbouwen: Hoe bereik je dat? Voor welke verbeteringen ook wordt gekozen, het is altijd belangrijk om de werknemers hierbij te betrekken. Het werkoverleg is een goede gelegenheid om gezamenlijk na te gaan op welke manier het steigerbouwen in het bedrijf het beste lichter en veiliger kan worden gemaakt. Diverse bedrijven maken gebruik van werkinstructies om zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid te bespreken. Een goede (vak)opleiding met ruim aandacht voor veilig en gezond werken is eveneens van groot belang. Alle steigerbouwers en opperlieden moeten ten minste een monteur-a-diploma bezitten. De monteurs stalen steiger I moeten daarnaast ook in het bezit zijn van het monteur-b-diploma.

10 Lichtere steigerelementen Lichtere steigerelementen dragen in belangrijke mate bij aan het lichter maken van het werk. Schaf in principe alleen steigermaterieel aan waarvan de elementen minder dan 23 kg wegen. Uw medewerkers merken het verschil direct: licht materieel werkt prettiger en zorgt ervoor dat iedereen aan het einde van de dag minder moe is. Ook lichtere handgereedschappen, zoals een lichtgewicht boormachine, zijn een enorme verbetering. Vraag fabrikanten om lichter steigermaterieel en blijf ernaar vragen, ook als ze het (nog) niet aanbieden. Het gebruik van andere materialen zoals kunststof en aluminium kunnen het gewicht van de steigerelementen en de hulpmiddelen aanzienlijk verminderen. tractor met platte wagen 8 verreiker ladderwagen heftruck met platte wagen

11 mobiele kraan Verbeteren van horizontaal en verticaal transport Er zijn verschillende mogelijkheden om het horizontaal en verticaal transport te verbeteren. Zet hulpmiddelen in voor het horizontaal en verticaal transport van steigerelementen. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar zoals: heftrucks (+ platte wagens) verreikers ladderwagens kranen tractoren + platte wagens liften hijslieren/takels karren palletwagens heftruck palletwagen stationaire (toren-)bouwkraan palletkar

12 handkar 10 vorkheftruck hijslier lift ladderwagen

13 Zorg voor een goede werkhouding. Zorg ervoor dat er een goede stevige en vlakke ondergrond is waarover het materieel vervoerd kan worden. Bijvoorbeeld door het neerleggen van stalen rijplaten. Zorg voor goede en vrije aan- en afvoerwegen. Zorg ervoor dat de rommel op de bouwplaats is opgeruimd voordat de steigers gebouwd worden. Bespreek deze zaken met de uitvoerder. Bouw indien mogelijk delen van de steiger op vanaf de grond. Hijs de deelconstructies vervolgens naar boven. Let hierbij vooral ook op de bijkomende gevaren: vallen van voorwerpen, knellen, stoten. Een op dit werk toegesneden risico-analyse is hierbij noodzakelijk. Overweeg om steigers die meerdere malen ingezet kunnen worden prefab op te bouwen en te voorzien van een goede hijsconstructie. Verbeteren van de organisatie van het werk De manier van werken, de verdeling van taken en het organiseren van het werk kan vaak efficiënter. Mogelijkheden hiervoor zijn: Maak met de opdrachtgever de afspraak dat hij de steigers na het gebruik schoon oplevert. Dit voorkomt dat de steigerbouwers het materieel eerst moeten schoonmaken voor ze met het demonteren van de steigers kunnen beginnen. Geef instructies over de methode van steigerbouwen en het gebruik van hulpmiddelen. Vermeld de hulpmiddelen ook op de verzendbon, die door de uitvoerder moet worden ingevuld. Maak een los- en stapelplan zodanig dat de benodigde steigerelementen dicht bij de te bouwen steiger liggen. Plaats eveneens de pallets, rekken en beugels of de vrachtwagens zo dicht mogelijk bij de te bouwen steiger. Zorg ervoor dat het lichaam niet steeds op dezelfde manier wordt belast. Breng zoveel mogelijk afwisseling in het werk van de steigerbouwer, dat is gezonder. Bij steigerbouwen wordt de middenman meestal het zwaarst belast. Ga na of het mogelijk is dat de steigerbouwers de werkzaamheden afwisselen. Doe dit wel in goed overleg. Maak afspraken over het werken in ongunstige weersomstandigheden. Maak afspraken met het magazijn over het til-vriendelijk laden van de pallets, de rekken en beugels en de vrachtwagens. Stapel de elementen zo, dat wat het eerst gebruikt moet worden ook het eerst gepakt kan worden. Zorg ervoor dat de steigerbouwer bij het verankeren een goede ondergrond en werkhoogte heeft. Goede werkvoorbereiding en instructie zijn belangrijk.

14 Het laden, lossen, monteren en demonteren van steigers moet zodanig zijn georganiseerd dat de steigerbouwers daarbij geen veiligheidsrisico's lopen. Het steigerbouwbedrijf, de uitvoerder en de opdrachtgever kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren door een beleid te voeren dat het ontwikkelen en handhaven van een cultuur van veilig-werken bevordert. Op bedrijfsniveau wordt in het plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht besteed aan de te nemen maatregelen met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid van steigerbouwers. Op projectniveau wordt dit in het V&G-plan vastgelegd. Materieel en materialen moeten geregeld worden geïnspecteerd en goed onderhouden worden. Opdrachtgevers kunnen bijdragen aan de veiligheid door te zorgen voor goede ondergrond en rijpaden, opgeruimde werkplekken en werkomgeving, laaden losfaciliteiten. Veilig steigerbouwen betekent: de steiger compleet met leuningen en kantplanken, goed bereikbare werkbordessen, veilige toegang en efficiënt transport door middel van een lift Veilig steigerbouwen: Hoe bereik je dat? In het werkoverleg moet er steeds aandacht zijn voor de risico's die onlosmakelijk met het steigerbouwen zijn verbonden. Hieronder zijn de maatregelen vermeld die, afhankelijk van de werksituatie, nodig zijn. Laden en lossen Maak vooraf een laad-/losplan en bespreek dit met de opdrachtgever. Indien nodig moeten er verhardingen of bouwwegen worden aangelegd. Zorg dat verkeersregels naar en rond de laad-/losplaats duidelijk zijn. Meld tijdig aan de opdrachtgever wanneer de vrachtauto komt. Laad en los alleen met daarvoor bestemd materieel. Hijsmaterieel moet gekeurd en gecertificeerd zijn. Degenen die kranen en hijswerktuigen bedienen moeten gediplomeerd of voldoende deskundig zijn. Zij die lasten aanpikken moeten instructie hebben gekregen. Geef bij zware lasten duidelijk aan wat het gewicht is. Dat maakt duidelijk of overbelasting van hijsgereedschappen tot de gevaren behoort. Zorg dat duidelijk is wat de maximale stapelhoogte is van jukken, rekken, bakken etc. Zorg dat er geen onderdelen uit kunnen vallen en dat lasten goed geborgd zijn. Als er een laad-/losbordes wordt gebruikt, moet in het laad-/losplan de maximale belasting ervan zijn berekend. De steigerbouwers moeten hiervan op de hoogte zijn. Zorg ervoor dat het laad/los bordes verankerd is. Een voorbeeld van goede informatie over gewichten.

15 Zorg ook voor een veilige standplaats van de steigerbouwers. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, hetgeen in de praktijk het geval zal zijn, moet een veiligheidsgordel worden gebruikt. Bij onvoldoende oogcontact moeten communicatiemiddelen worden gebruikt. Een vlakke en draagkrachtige ondergrond is noodzaak. Monteren en demonteren van de steiger Maak een montageplan dat ervan uitgaat dat zoveel mogelijk vanaf een gesloten vloer wordt gewerkt. Breng leuningen, hekwerken en kantplanken direct na de vloeren aan. Houd hier bij de levering rekening mee. Hetzelfde geldt voor ladder- en trapopgangen. Bij demontage moet de omgekeerde volgorde worden gevolgd. Gebruik veiligheidsgordels op plaatsen waar onvoldoende afscherming is. Vooral bij plaatsgebonden werk kan dit goed; gebruik een korte lijn met speciale haak. Voorzie in het montageplan een vlakke draagkrachtige ondergrond; als die er niet is, breng dan voldoende ondersteuning aan. Breng schoren en verankeringen gelijk op met de rest van de steiger. Voorkom dat tijdens de montage van de steiger deze al wordt gebruikt voor opslag. In overleg met betrokken steigerbouwers dienen adequate maatregelen te worden genomen bij het werken bij harde wind of als er sneeuw of ijzel op steigerdelen ligt. Zorg voor voldoende verlichting. Neem de maatregelen rond elektrische veiligheid in acht. Een EHBO-diploma is wenselijk. Het gaat er daarbij niet alleen om dat diegene ooit een opleiding heeft gehad, maar ook of hij de kennis en vaardigheden door oefeningen en/of cursussen heeft bijgehouden. Een EHBO-trommel moet op een duidelijke plaats in de directe nabijheid van het werk aanwezig en toegankelijk zijn. Ook is het mogelijk dat er ten aanzien van de BHV afspraken zijn gemaakt met andere op het project aanwezige werkgevers. Taak Risico Analyse (TRA) EHBO en bedrijfshulpverlening De wet schrijft voor dat de bedrijfshulpverlening (bhv) op de werkplek goed is geregeld. De BHV kan in het steigerbouwbedrijf zelf zijn geregeld. Het steigerbouwbedrijf kan dit bijvoorbeeld doen door één van de werknemers van een steigerbouwploeg als bedrijfshulpverlener op te laten leiden. Meestal is de uitvoerder hoofd bedrijfshulpverlening. Voorafgaand aan werkzaamheden met een verhoogd risico moet samen met de betrokken werknemers een Taak Risico Analyse (TRA) worden opgesteld. In de TRA worden taakdelen, daarmee gepaard gaande risico's en beheersmaatregelen ter voorkoming van ongevallen en incidenten, op logische en ordelijke wijze opgesomd. Iedere betrokken werknemer heeft de plicht conform de beheersmaatregelen te handelen.

16 Diverse factoren spelen een rol bij de arbeidsomstandigheden van de steigerbouwer. Er zijn al veel punten genoemd die de gezondheid en de veiligheid bij het monteren en demonteren van steigers positief kunnen beïnvloeden. Het zijn punten die op het steigerbouwen zelf betrekking hebben. Tot hoever kun je gaan met handmatig tillen en sjouwen? Wanneer is de inzet van hulpmiddelen nodig? Welke hulpmiddelen zijn er? Er zou al veel bereikt zijn als de hele branche zich zou houden aan de richtlijnen uit het A-blad. Toch kan en moet er nog meer gebeuren. Zoals bedrijven zorg besteden aan de kwaliteit van hun producten en diensten, zo moet ook zorg besteed worden aan de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Risico's inventariseren en evalueren: de ABRIE-Bouw Alle bedrijven in Nederland, groot en klein, zijn verplicht na te gaan welke risico s hun werknemers lopen bij het werk. Is het werk veilig? Wordt er niet te vaak handmatig getild? Hoe wordt gewerkt met schadelijke stoffen? Wordt men blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus? Elk bedrijf dient regelmatig na te gaan of de werkomstandigheden nog in orde zijn. En als dat niet zo is, dan dienen maatregelen te worden genomen. Ten behoeve van deze wettelijk verplichte Risico- Inventarisatie en -Evaluatie is een bedrijfstak-instru Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden ment ontwikkeld, de Algemene Bedrijfsverkenning en Risico Inventarisatie en -Evaluatie in de Bouwnijverheid: de ABRIE-Bouw. Met behulp van dit instrument kunnen arbodeskundigen op een eenvoudige, gestandaardiseerde wijze inzicht bieden in de arborisico s van uw bedrijf. Uit het oogpunt van kosten, doelmatigheid en kwaliteit is gekozen voor een instrument dat door arbodeskundigen van arbodiensten wordt toegepast. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande arbokennis binnen de bedrijfstak en wordt onnodig of dubbel onderzoek (ten laste van het individuele bedrijf) voorkomen. Recent is ook een geautomatiseerde versie van de ABRIE-Bouw uitgegeven. Met deze versie kunnen de bedrijven zelf hun verplichte RIE uitvoeren zonder inschakeling van de arbodeskundigen van de arbodiensten. Bedrijven die de ABRIE-Bouw zelf uitvoeren kunnen de ABRIE-Bouw aanschaffen bij Arbouw. Ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet moet de ABRIE- Bouw dan nog wel getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst.

17 Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen Op basis van het Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen, moet al in de ontwerpfase van een bouwproject rekening worden gehouden met de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de bouwplaats. Vanaf de opdrachtgever tot en met de uitvoerende partijen is er een keten van verantwoordelijkheden die ervoor zorgt dat de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats structureel aandacht krijgen. Voorschriften voor coördinatie en samenwerking moeten ervoor zorgen dat er veilig en gezond wordt gewerkt. Het besluit schrijft ook voor dat er bij grote en/of risicovolle projecten een veiligheids- en gezondheidsplan moeten worden opgesteld. Tevens moet er een coördinator ontwerpfase worden benoemd door de opdrachtgever. Ook dient de opdrachtgever de partij aan te wijzen die de arbeidsomstandigheden in de uitvoeringsfase coördineert. Deze coördinator uitvoeringsfase kan een uitvoerder of andere deskundige zijn in dienst van (één van) de aannemer(s). Meestal zal dit een coördinator van de bouwkundig-aannemer zijn. Wanneer een steigerbouwbedrijf in onderaanneming of nevenaanneming werkt dan is het verplicht de aanwijzingen van deze coördinator uitvoeringsfase op te volgen. Deze coördinator zal ondermeer vragen welke verhoogde risico's bij het monteren en demonteren van steigers kunnen voorkomen en welke maatregelen door uw bedrijf daarvoor worden genomen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en derden. U moet daarbij beoordelen of de maatregelen, zoals die zijn vastgelegd in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie in uw bedrijf, ook voor het project doeltreffend zijn en/of aanvullende maatregelen voor het betreffende werk genomen moeten worden. Opleiding, voorlichting en instructie 15 Vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken. Een goede opleiding is dan ook van groot belang. Iedere steigerbouwer/opperman moet tenminste het monteur-a-diploma van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf te bezitten. De steigerbouwmonteurs monteurs stalen steiger I dienen daarnaast het monteur-b-diploma te bezitten. Vakbekwaamheid moet onderhouden worden, want kennis verouderd. Er komen altijd nieuwe werkmethoden, materialen, gereedschappen en machines, waarmee steigerbouwers moeten leren omgaan. Het regelmatig opfrissen van de kennis en vakbekwaamheid van steigerbouwers is dan ook noodzakelijk. Het is bovendien verplicht op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Het monteur-a-diploma is verplicht voor iedereen die een steiger bouwt.

18 Werkoverleg Het verdient voor de steigerbouwbedrijven aanbeveling om over een VCA danwel een ISO-certificatie te beschikken. Deze certificatie wordt door de branche-organisatie en vele opdrachtgevers tegenwoordig geëist. Eén van de eisen van beide certificeringen is het houden van zogenoemde toolboxbijeenkomsten, een vorm van werkoverleg waarbij het accent op de veiligheid en de werkinstructie ligt. 16 Naast opleiding moeten werkgevers eveneens zorgen voor goede voorlichting en instructie aan hun werknemers. In grotere bedrijven is dit veelal aan de voorman of aan de uitvoerder opgedragen. Dit A-blad kan een hulpmiddel zijn bij deze voorlichting en instructie. Maar natuurlijk spelen ervaren en goed opgeleide steigerbouwers hierbij ook een belangrijke rol. Zij kunnen de nieuwkomers wegwijs maken en attenderen op de onderdelen die te maken hebben met veilig en gezond werken. Voor steigerbouwers is het belangrijk instructie en voorlichting te krijgen over de juiste tiltechnieken en het voorkomen van zware lichamelijke belasting. Bijvoorbeeld door het gebruik van mechanische hulpmiddelen. Het aanleren van een juiste tiltechniek is nodig. Volg een cursus ergonomisch tillen bij een door Arbouw erkend cursusinstituut. Natuurlijk kan niet alles wat opleiding, voorlichting en instructie betreft van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Dit geldt men name voor leerlingen-steigerbouwers. Let er echter op dat iedereen altijd goed geïnformeerd is over de risico s van het werk en de manier waarop in uw bedrijf het werk moet worden uitgevoerd. Onveilig en roekeloos gedrag mag niet geaccepteerd worden. Stel aan iedere werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen en geschikte werkkleding ter beschikking en zie erop toe dat ze gebruikt worden. Er is een verschil tussen werkoverleg en werkbespreking. Een werkbespreking is het in teamverband doornemen van het werk waar men aan bezig is of waaraan men gaat beginnen. Zo'n bespreking gebeurt geregeld, bijvoorbeeld aan het begin van een dag. Belangrijke onderwerpen zijn de volgorde van werken, de taakverdeling, knelpunten die worden voorzien, en dergelijke.

19 Ook problemen die zich tijdens de montage of demontage van de steiger voordoen, kunnen veelal in zo n werkbespreking worden opgelost. In de steigerbouw wordt met werkoverleg een vorm van bespreking bedoeld die over meer dan één werk gaat. Kenmerken van werkoverleg zijn de regelmaat van het overleg en de deelname van alle betrokkenen. Het is met name een gelegenheid om alle zaken te bespreken die met werken en samenwerken hebben te maken. Het is een prima middel om de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten en om draagvlak voor besluiten te verkrijgen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de in het bedrijf aanwezige kennis en ervaring. De kwaliteit van de in het werkoverleg naar voren gekomen oplossingen is dan ook vaak hoog. Door werkoverleg wordt ook de communicatie en de afstemming verbeterd waardoor zich minder problemen zullen voordoen. Een goed functionerend werkoverleg levert een belangrijke bijdrage aan het bedrijfsrendement. Alle deelnemers moeten onderwerpen voor de agenda kunnen voorstellen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: arbeidsomstandigheden, nieuwe werkmethoden, materialen, of gereedschappen, problemen die zich steeds weer voordoen, zoals fouten in de werkvoorbereiding of in de aangeleverde materialen. Aandachtspunten voor effectief werkoverleg zijn: Aan werkoverleg nemen alle betrokkenen deel. De leidinggevende of voorman is voorzitter. Werkoverleg vindt plaats onder werktijd. Werkoverleg vindt plaats volgens een agenda. De agenda is bijtijds bij alle betrokkenen bekend. Werkoverleg is een gesprek in twee richtingen. Van het besprokene wordt verslag gemaakt. Van afgesproken acties wordt nagegaan of ze zijn uitgevoerd. Schoudervullingen dragen bij tot minder schouderblessures. De arbodienst Arbouw heeft afspraken gemaakt met een arbodienst in uw regio over de uitvoering van de bedrijfsgezondheidszorg. Werknemers kunnen daar terecht als zij gezondheidsklachten hebben die samenhangen met het werk. Vervolgens kan de arbodienst helpen om in samenspraak met de werkgever of de uitvoerder tot oplossingen te komen. Overeenkomstig de CAO voor het bouwbedrijf hebben werknemers recht op het zogenoemde individu-gerichte pakket preventiezorg. Dit pakket is collectief gefinancierd. U hoeft hiervoor dus geen contract met een arbodienst af te sluiten. Arbouw draagt zorg voor betaling aan de uitvoerende arbodiensten. Het bij de CAO afgesproken individu-gerichte pakket preventiezorg bestaat uit: de intredekeuring (IK); het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO); het gericht periodiek onderzoek (GPO); het arbospreekuur; vervolgconsulten; het bedrijfs- of werkplekbezoek. 17

20 Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Steigerbouwers staan bloot aan weer en wind. Werkkleding, aangepast aan het seizoen, is daarom van groot belang. Op de kleding kan een klasse zijn aangegeven voor de mate van waterdichtheid en voor de mate van waterdampdoorlaatbaarheid. Voor blootstelling aan chemicaliën is specifieke kleding noodzakelijk die is afgestemd op de stoffen waarmee op de werklocatie wordt gewerkt. Het bedrijf moet erop toezien dat iedereen goede werkkleding draagt en dat deze ook voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Indien het werken met beschermende kleding noodzakelijk is, dient de werkgever deze aan de betreffende steigerbouwers ter beschikking te stellen. Goede schoenen zijn belangrijk. Voor steigerbouwers is veiligheidsschoeisel noodzakelijk met stalen neus en stalen tussenzool (minimaal type S 1 Pen bijvoorkeur type S 3 ). Tot slot Er kan nog veel gedaan worden aan het bevorderen van het gezond werken bij het monteren en demonteren van steigers. Hulpmiddelen maken handmatig tillen en sjouwen minder nodig. U kunt ook overwegen om in uw bedrijf eens nieuwe werkmethoden uit te proberen bij het (de)monteren van steigers. Bij Arbouw kunt u altijd terecht voor informatie en advies. 18 Met het oog op vallende voorwerpen moet een veiligheidshelm worden gedragen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een helm met linnen binnenwerk, een leren zweetband en een kinband. Om het risico op vallend gereedschap te beperken, moeten gereedschapstassen aan een riem worden gebruikt. Handschoenen bieden een goede bescherming van de huid. Ze moeten slijtvast, gripvast en warm zijn. Het is van groot belang dat de maat goed is. Kies bij voorkeur een type met een 'ademende' rug en een griplaag aan de binnenzijde. Afhankelijk van de locatie waar de steigerbouwer werkt, kan het nodig zijn andere persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gehoorbescherming. Een goede drooggelegenheid zorgt ervoor dat natte kleding snel weer droog is. Voor de relevante NEN-EN normen ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor steigerbouwers wordt verwezen naar de volgende bladzijde. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen voorhanden te zijn en gebruikt te worden.

A- blad. Steigerbouw. Arbouw voor gezond en veilig werken

A- blad. Steigerbouw. Arbouw voor gezond en veilig werken A- blad Steigerbouw Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor veilig en gezond werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Nadere informatie

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer Steigerbouwer Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar en belastend

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode Arbovriendelijk werken met gipsplaten Best Practice methode Het verwerken van gipsplaten is zwaar werk. Gipsplaten zijn in de meeste gevallen zwaarder dan 25 kg. Bovendien kunnen (til-) hulpmiddelen niet

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

Timmerman. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren. Informatie voor de werknemer

Timmerman. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren. Informatie voor de werknemer Timmerman Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig timmeren Informatie voor de werknemer Werken op hoogte Je timmert vaak op een steiger. Op een rommelige steiger

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Dakdekker hellende daken

Dakdekker hellende daken Dakdekker hellende daken Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig dakdekken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer Voeger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als voeger buk en draai je veel. Je werkt soms in een ongunstige

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten. Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat

Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten. Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat Richtlijn Steigers en de praktische betekenis voor de keten Peter Rijnbeek Voorzitter Commissie Namens BNL - Komat Richtlijn Steigers Peter Rijnbeek voorzitter Richtlijn Steigers 2 Steigers trekken de

Nadere informatie

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene risicofactoren bij het zetten van glas...

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie.

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie. Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw je veel en werk je vaak in ongemakkelijke houdingen. Daardoor loop je grote kans op rugklachten, maar ook problemen aan schouder, nek, arm, heup en

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax:

Dwergvinvisstraat HP Amsterdam KvK Telefoon: Fax: AAS-lijst: Arbo Aandachtspunten bij het aanbesteden van Schoonmaakonderhoud Achtergrond Hoewel het schoonmaakbedrijf als werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers,

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

Montage prefab betonelementen

Montage prefab betonelementen Montage prefab betonelementen Het plaatsen, stellen en monteren van prefab betonelementen. De elementen worden met een kraan geplaatst en vervolgens afgeschoord en/of met centerpennen, ankerbouten gesteld

Nadere informatie

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen Chauffeur Onder de verzamelnaam chauffeur valt ook de chauffeur-monteur. De chauffeur heeft door zijn werk onder andere kans op een verkeersongeval en het ontwikkelen van gehoorschade door lawaai. Verder

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Stichting Arbouw oktober 2009. Alle rechten voorbehouden.

Stichting Arbouw oktober 2009. Alle rechten voorbehouden. A-blad Tillen Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Binnen Arbouw participeren

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN HULPMONTEUR STEIGERBOUW HULPMONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1

EIND- EN TOETSTERMEN HULPMONTEUR STEIGERBOUW HULPMONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1 HULPMONTEUR 6 februari 2015 revisie 01 1 INHOUDSOPGAVE DOCUMENT HULPMONTEUR LEERROUTE BLAD 3 EINDTERMEN BLAD 4 TOETSTERMEN BLAD 5 t/m 10 6 februari 2015 revisie 01 2 VERPLICHTE LEERROUTE NAAR HULPMONTEUR

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding Skyworks Vouwsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen

Zijn voorwerpen te groot of te zwaar dan zijn er hulpmiddelen om het voorwerp te verplaatsen: - steekwagen - heftruck - takels - hijskranen Hijsen en tillen Een voorwerp dat zwaarder is als 25 kg mag je niet alleen met de hand tillen. Ook is het verstandig om grote of moeilijk te pakken voorwerpen niet alleen te tillen. Zijn voorwerpen te

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Handleiding. GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr t/m Versie: 1.0 Datum:

Handleiding. GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr t/m Versie: 1.0 Datum: Handleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING Toegangssteiger Steigertrappen Artikelnr. 70908500 t/m 70918653 Versie: 1.0 Datum: 09-02-2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex.

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374 760260 www.altrex.com Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik art. nr. 760260 versie 01/09 Copyright Altrex B.V. 09 Alle

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Inleiding In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Gezond werken met de handpallettruck dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Op de juiste manier inzetten Gezond(er) werken Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Euroscaffold uitwijkconsole. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik

Euroscaffold uitwijkconsole. Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Euroscaffold uitwijkconsole Gebruikershandleiding voor opbouw en gebruik Gebruikershandleiding Euroscaffold uitwijkconsole versie B 11-07-2011.doc Pagina 1 van 9 Connecting BV Technisch handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting De arbocatalogus pkgv-industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Handleiding opbouw en gebruik Schoorsteensteiger

Handleiding opbouw en gebruik Schoorsteensteiger NL Handleiding opbouw en gebruik Schoorsteensteiger 760291-A-1113 NL ALGEMEEN Handleiding opbouw en gebruik Schoorsteensteiger art.no. 760291-A-1013 CZ Copyright Altrex B.V. 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck

Gezond werken met. de handpallettruck Gezond werken met de handpallettruck Op de juiste manier inzetten Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen van goederen, ondanks de groeiende populariteit van de elektrische pallettruck.

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE LICHAMELIJKE BELASTING BIJ HET STEIGERBOUWEN

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE LICHAMELIJKE BELASTING BIJ HET STEIGERBOUWEN RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE LICHAMELIJKE BELASTING BIJ HET STEIGERBOUWEN Amsterdam, december 1993 Arbouw verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers-

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie