De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ"

Transcriptie

1 De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

2 Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark SX Den Haag Telefoon: (070) Dependance: Willem Dreespark SH Den Haag Telefoon: (070) Dependance: Moskousingel VG Den Haag Telefoon:(070) Telefax: (070) ABN Amro, rekeningnummer: NL13ABNA De schoolgids is op 10 juli 2013 door het bestuur van RESPONZ goedgekeurd. De medezeggenschapsraad stemde op 9 juli 2013 in met de inhoud van de schoolgids De schoolgids is op te vragen via het secretariaat van de school en te downloaden via de website: Hierop is ook een afkortingenlijst te vinden. 2

3 Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar Het is altijd een bijzonder moment om de nieuwe schoolgids te presenteren. Een volledig schooljaar ligt weer voor ons en wij starten volop ambities en plannen is een bijzonder schooljaar, aangezien dit een belangrijk implementatiejaar is voor Passend Onderwijs. De nieuwe samenwerkingsverbanden gaan aan de slag en samen werken wij van hieruit aan Passend Onderwijs brengt ons ook dichterbij de nieuwbouw. Het is nog even wachten op de daadwerkelijke nieuwbouw, maar in het komende jaar gaan wij al hard aan de slag om de aanstaande verhuizing (in de planning ) voor te bereiden. Plannen maken en de inrichting van het gebouw bedenken zijn thema s die de agenda s vullen. Daarnaast werken wij in het komende jaar verder aan de invoering van de ontwikkelingsperspectieven en de leerroutes. Dit gebeurt op basis van de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Die zorgt ervoor dat we meer opbrengstgericht werken aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. We informeren u hier graag persoonlijk over tijdens de eerste informatieavond. Graag onderstreep ik tenslotte nog eens de samenwerking met ouders. Het is goed om te merken dat veel ouders actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Die samenwerking behouden we ook graag het komende jaar en vergroten we daar waar nodig. Ik hoop u net als afgelopen jaar tijdens ouderavonden of in de wandelgangen te ontmoeten en uw mening te horen. Heeft u vragen, opmerkingen of tips? De deur staat regelmatig open of maak even een afspraak. Ik sta u graag te woord! De schoolgids biedt u weer een compleet naslagwerk, dit keer met achterin een handige kalender. Kijkt u ook regelmatig op de website: Dan blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Ik wens u een inspirerend schooljaar toe. Erik Los, directeur De Witte Vogel 3

4 INHOUD HOOFDSTUK 1: 6 DE WITTE VOGEL, BESTUUR EN MANAGEMENT 1.1 De Witte Vogel: het sprookje achter de naam 1.2 Algemeen-bijzondere school RESPONZ Bestuur RESPONZ Directie scholen 1.4 Raad van Toezicht RESPONZ 1.5 Managementteam 1.6 Samenwerking school - Kinderdagcentrum 1.7 Samenwerking school - Sophia Revalidatie 1.8 Inspectie van het Onderwijs 1.9 Het nieuwe toezicht 1.10 De wet goed onderwijs, goed bestuur 1.11 Regionaal Expertisecentrum 1.12 LECSO 1.13 Sponsoring binnen De Witte Vogel HOOFDSTUK 2: 12 MEDEWERKERS 2.1 Het team 2.2. Managementteam 2.3 Groepsteam 2.4 Interne Begeleiding 2.5 Zorgcoördinator 2.6 Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie 2.7 Revalidatiearts 2.8 Orthopedagoog 2.9 Maatschappelijk werker 2.10 Muziektherapeut 2.11 Schoolverpleegkundige 2.12 Revalidatietechnicus 2.13 Stagiaires 2.14 Vrijwilligers 2.15 Invallers/vervangingen HOOFDSTUK 3: 16 ONDERWIJS EN BEHANDELING 3.1 Onze doelstelling 3.2 Opbouw school: indeling in groepen 3.3 Kerndoelen en leerlijnen 3.4 Volgsysteem 3.5 Ontwikkelingsperspectief 3.6 Leerroutes binnen De Witte Vogel 3.7 Onderwijsaanbod SO 3.8 Onderwijsaanbod VSO 3.9 Werkwijze behandelingen 3.10 Het portfolio 3.11 Zwemmen 3.12 Stage 3.13 Bijzondere activiteiten 3.14 Schoolkamp en schoolreis 3.15 Ondersteunde Communicatie 3.16 Speel-O-theek (SOT) Tandenpoetsen op school Tandarts 3.18 Gezonde Voeding 3.19 Verzorging 3.20 Woensdagmiddag- en Vakantieopvang HOOFDSTUK 4: 22 LEERLINGENZORG 4.1 Commissie voor Indicatiestelling 4.2 Commissie van Begeleiding 4.3 Handelingsplan / ontwikkelingsperspectief 4

5 4.4 Leerlingendossiers 4.5 Onderwijskundig verslag 4.6 Toelating en verwijdering 4.7 Vrijstelling onderwijsdeelname leerlingen/ontheffing leerplicht HOOFDSTUK 5: 25 SCHOOLTIJDEN EN VRIJE DAGEN 5.1 Schooltijden SO en VSO 5.2 Schoolvakanties Scholing medewerkers/ studiedagen Studiedagen Extra vrije dagen HOOFDSTUK 6: 26 ZIEKMELDEN EN VERLOF AANVRAGEN 6.1 Receptie 6.2 Uw kind ziekmelden 6.3 Schoolverzuim 6.4 Verlof aanvragen 6.5 Afzeggen afspraken HOOFDSTUK 7: 28 VEILIGHEID 7.1 Uitgangspunt 7.2 Een veilige omgeving 7.3 Risico-inventarisatie en -evaluatie 7.4 Preventieteam 7.5 Bedrijfshulpverlening 7.6 Omgaan met uitingen van onvrede 7.7 Externe vertrouwenspersoon 7.8 Klachtenregeling 7.9 Contactpersonen 7.10 Verantwoordelijkheden 7.11 Medisch beleid 7.12 Gedragscode 7.13 Identificatieplicht en zorgpas 7.14 Incidentregistratie 7.15 Ongevallenverzekering 7.16 Reparatie communicatieapparatuur HOOFDSTUK 8: 32 CONTACTEN MET OUDERS 8.1 Inleiding 8.2 Communicatie met ouders 8.3 Contacten met ouders/ verzorgers 8.4 De oudervragenlijst 8.5 Contactmiddag 8.6 Informatie aan gescheiden ouders 8.7 Huisbezoeken 8.8 Vrijwillige ouderbijdrage 8.9 Foto s maken en toestemming HOOFDSTUK 9: 35 VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL 9.1 Algemene informatie 9.2 Wat te doen bij veranderingen? HOOFDSTUK 10: 35 COMMISSIES 10.1 Medezeggenschapsraad 10.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 10.3 Oudercommissie HOOFDSTUK 11: 36 REGELINGEN EN VOORZIENINGEN 11.1 Tegemoetkoming studiekosten Wajong-uitkering 11.3 Voorzieningen en hulpmiddelen 11.4 Indicatie voor extra zorg 11.5 Tegemoetkoming onderhoudskosten 11.6 Beleid De Witte Vogel voor PGB HOOFDSTUK 12: 37 RESULTATEN 12.1 Inspectiebezoek 12.2 Schoolverlaters HOOFDSTUK 13: 38 OVERZICHTEN 13.1 Medewerkers 13.2 Jaarkalender 5

6 HOOFDSTUK 1 DE WITTE VOGEL, BESTUUR EN MANAGEMENT 6

7 1.1 De Witte Vogel: het sprookje achter de naam Achter de naam van onze school schuilt het sprookje L Oiseau Bleu (1908) van de Vlaamse schrijver Maurice Maeterlinck. In dit verhaal gaan twee kinderen, Mytyl en Tyltyl, op zoek naar de zeldzame blauwe vogel. Deze vogel kan hun ernstig zieke buurmeisje genezen. Ze zoeken en zoeken, maar nergens is het zeldzame dier te vinden. Ze schenken hun buurmeisje hun enige bezit: een witte vogel. Heel snel daarna geneest het meisje en is heel gelukkig. Dat is precies wat wij willen betekenen voor onze leerlingen. Het beste van jezelf geven, om daarmee het beste in de ander tot ontwikkeling te brengen. De witte vogel heeft niet alleen een belangrijke rol in dit sprookje; de kleur van het dier verwijst ook naar de oprichter van ons centrum: dokter Peter de Wit. 1.2 Algemeen-bijzondere school Wij bieden als algemeen-bijzondere school speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking. Ons onderwijs vindt elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke stroming van gelijke betekenis. De school staat open voor leerlingen van elke geloofsovertuiging en we respecteren ieders opvatting daarover RESPONZ De Witte Vogel maakt onderdeel uit van de Stichting RESPONZ; Regionaal Speciaal Onderwijs met Zorg. RESPONZ is een stichting die zich richt op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Naast De Witte Vogel maken de Maurice Maeterlinckschool in Delft en De Keerkring in Zoetermeer onderdeel uit van de Stichting RESPONZ. De Witte Vogel werkt samen met Sophia Revalidatie en Middin. Dat maakt een interdisciplinair aanbod van zorg, onderwijs en revalidatie mogelijk. Uw kind krijgt zo de hulp die aansluit bij zijn persoonlijke behoefte Bestuur RESPONZ Bestuurder van de Stichting RESPONZ is Johan Taal. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het onderwijs binnen de scholen van RESPONZ. Samen met de directeuren draagt hij zorg voor de organisatie. Johan Taal is bereikbaar via het secretariaat: Willem Dreespark SX Den Haag. Meer informatie vindt u op de website, Het bestuur van RESPONZ verricht zijn werkzaamheden binnen de afspraken van de Code voor goed bestuur in het primair onderwijs. De code kunt u opvragen bij het secretariaat via telefoonnummer (070) Directie scholen Johan Taal (bestuurder), Erik Los (directeur De Witte Vogel), Aart Blok (directeur Maurice Maeterlinckschool) en Wilmar Spies (directeur De Keerkring) vormen het overleg bestuur/ directie van RESPONZ. In reglementen zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en managementteams geregeld. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de RESPONZ-scholen heeft daarmee ingestemd. Dit directiestatuut is op te vragen bij het bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (070) Raad van Toezicht RESPONZ De Stichting RESPONZ heeft een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op het realiseren van de grondslag en doelstelling van de stichting en het bereiken van de gewenste resultaten. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op het functioneren van het bestuur en de verwerving en aanwending van financiële middelen. Tevens adviseert de raad het bestuur en is hij belast met de werkgeverstaken richting het bestuur. Hij geeft goedkeuring aan een aantal grote beslissingen zoals de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleid. De Raad van Toezicht benoemt ook de accountant. Raad van Toezicht RESPONZ: Voorzitter: Gemma Smid-Marsman Algemeen bestuurslid: Dimme Scherpenisse Algemeen bestuurslid: Marja van der Woerdt Algemeen bestuurslid: Marien van der Meer Algemeen bestuurslid: Hans Waardenburg 7

8 1.5 Managementteam Alle afdelingen staan onder leiding van een afdelingsmanager. Gezien de intensieve samenwerking tussen onderwijs en revalidatie, sturen een afdelingsmanager Onderwijs (RESPONZ) en een Afdelingsmanager Behandeling (Sophia Revalidatie) de SO- en VSO-afdeling aan. Samen met de directeur vormen zij het (duaal) management. De afdelingsmanagers zijn na het groepsteam het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie. Zij zijn te bereiken via de receptie. Gezien de integrale werkwijze is ook het Kinderdagcentrum (KDC) van Middin vertegenwoordigd in ons managementteam RESPONZ (onderwijs). We bereiken zo een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 20 jaar binnen De Witte Vogel. Het managementteam bestaat uit: Directeur: Erik Los Afdelingsmanagers Kinderdagcentrum: Diana Vink en Leonie de Graaf Afdelingsmanagers Speciaal Onderwijs Willem Dreespark: Joke Wijnhoff en Marijke Stolwijk Afdelingsmanagers Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark: Jasper Beguin en Katelijne Tjallema-de Haan Afdelingsmanagers Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs, locatie Moskousingel: Mirjam Schaaij en Katelijne Tjallema-de Haan Een overzicht van onze organisatie vindt u op pagina Samenwerking school - Kinderdagcentrum Kinderen tot vier jaar komen binnen De Witte Vogel op het Kinderdagcentrum (KDC), dat valt onder Middin. Het KDC beschikt over voorzieningen die speciaal zijn afgestemd op de MIDDIN RESPONZ - Maurice Maeterlinck - ZML De Keerkring SOPHIA KDC De Witte Vogel De Witte Vogel Afdeling Speciaal Onderwijs (Moskousingel en Willem Dreespark) Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (Moskousingel en Willem Dreespark) REVALIDATIE/BEHANDELING 8

9 DIRECTEUR Revalidatiearts Huishoudelijke en technische dienst Administratie P&O SOMETZ Revalidatie- Techniek ICT MANAGEMENT KDC Coördinator vorming Coördinator behandeling MANAGEMENT SO Coördinator onderwijs Coördinator behandeling MANAGEMENT VSO Coördinator onderwijs Coördinator behandeling TEAM KDC TEAM SO TEAM VSO Begeleider Leerkracht Vakgroep Leerkrachten Vakgroep Assistent begeleiders Assistenten Vakgroep Assistenten Fysiotherapie Vakgroep Fysiotherapie Vakgroep Fysiotherapie Ergotherapie Vakgroep Ergotherapie Vakgroep Ergotherapie Logopedie Vakgroep Logopedie Vakgroep Logopedie Maatschappelijk werk Vakgroep Maatschappelijk werk Vakgroep Maatschappelijk werk Orthopedagoog Vakgroep Orthopedagoog Vakgroep Orthopedagoog Interdisciplinair groepsteam 1 Interdisciplinair groepsteam 1 Interdisciplinair groepsteam 1 enz. enz. enz. 9

10 behoeften van het (zeer) jonge, meervoudig gehandicapte kind. Het KDC draagt zorg voor een soepele overgang van KDC naar De Witte Vogel of een andere soort van onderwijs of dagbesteding. 1.7 Samenwerking school - Sophia Revalidatie De meeste leerlingen krijgen, op verwijzing van de revalidatiearts, revalidatiebehandelingen (therapie) op school. De therapeuten richten zich daarbij op het optimaal ontwikkelen en functioneren van uw kind in zijn school- en woonsituatie. Zij leren uw kind, en de mensen in zijn omgeving, om hun mogelijkheden op de juiste manier in te zetten, eventueel met voorzieningen en/of hulpmiddelen. De therapeuten geven de behandelingen tijdens schooltijd. Therapie maakt onderdeel uit van het schoolprogramma. Daardoor sluiten de inhoud en organisatie goed aan bij de situatie op school. Indien nodig kunnen kinderen ook in de vakanties therapie volgen. De planning van deze behandelingen vindt plaats in overleg met u en altijd op verwijzing van de revalidatiearts. 10

11 1.8 Inspectie van het Onderwijs De Witte Vogel valt onder de Inspectie van het Onderwijs, bereikbaar via: Website: Telefoon: (0800) (gratis, voor vragen over onderwijs). Het KDC en Sophia Revalidatie vallen niet onder dit toezicht. 1.9 Het nieuwe toezicht In het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs staat het zogenaamde risicogestuurde toezicht centraal. De inspectie maakt eerst een analyse van de risico s van de onder één bestuur vallende scholen. Daarna spreekt zij voor elke school een arrangement af met het bestuur, als bevoegd gezag. Op 30 en 31 mei 2013 voerde de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. Op basis van het onderzoek bij de SO-afdeling kende de inspecteur een basisarrangement toe. Het verslag van het onderzoek is in de loop van op de website van De Witte Vogel te lezen De wet goed onderwijs, goed bestuur De wet goed onderwijs, goed bestuur schrijft het bestuur van scholen onder andere voor: l Zorg te dragen voor goed bestuurde scholen (zorgplicht goed bestuur); l Het tot stand brengen van een scheiding tussen bestuur en intern toezicht Regionaal Expertisecentrum De Witte Vogel behoort tot het Regionaal Expertisecentrum Zuid-Holland Midden en Noord (REC ZHM/ZHN). Het REC telt vijftien scholen voor speciaal onderwijs en bundelt kennis en deskundigheid in de regio. Meer informatie over het REC vindt u op Per 1 augustus 2014 wordt het REC opgeheven en maken wij onderdeel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. Met de partners binnen deze samenwerkingsverbanden werken wij intensief samen om de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 tot een succes te maken LECSO Onze school is aangesloten bij een brancheorganisatie voor speciaal onderwijs: LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs). Daarin zijn alle scholen voor langdurig zieke, lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met epilepsie met de Regionale Expertisecentra (REC s) uit Cluster 3 verenigd. De brancheorganisatie behartigt de belangen van alle scholen en REC s op het gebied van onderwijs, zorg en begeleiding. Meer informatie vindt u op LECSO is onderdeel van de PO-raad, een overkoepelend orgaan voor primair onderwijs in Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op Sponsoring binnen De Witte Vogel Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt. Soms verlangt de sponsor daarbij een tegenprestatie waarmee leerlingen of ouders in schoolverband te maken (kunnen) krijgen. Onze school houdt zich daarbij aan het convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt in dat: l Sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; l De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) terecht mag komen. Wanneer medewerkers een bedrijf of organisatie benaderen met de vraag om bepaalde diensten of goederen te leveren, beoordeelt het managementteam volgens de beleidslijnen van dit convenant en in overleg met de MR of het aangaan van een sponsorrelatie gewenst is. Aanbod en aanvraag van sponsoring loopt altijd via de directeur van de school. Voor het schooljaar verwachten wij geen aanspraak te doen op sponsoren. In het schooljaar hebben wij euro sponsorgelden mogen ontvangen voor ons schoolkamp. 11

12 HOOFDSTUK 2 MEDEWERKERS 12

13 2.1 Het team Onze school heeft drie teams: de afdelingen Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op het Willem Dreespark en de afdeling SO en VSO op de Moskousingel. De coördinatie van de teams en de eindverantwoordelijkheid berust bij de afdelingsmanagers. De dagelijkse leiding van de groep waarin uw kind zit, berust bij de leerkracht of onderwijsbegeleider, daarbij geassisteerd door de klassenassistent. De leerkracht of onderwijsbegeleider is eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma, de klassenassistent voor de verzorging. Zij werken nauw met elkaar samen. Sommige groepen worden begeleid door een onderwijsbegeleider die niet in het bezit is van een volledige onderwijsbevoegdheid. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van de afdelingsmanagers en met hulp van de interne begeleider. Daarnaast hebben we onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs en therapeuten (in dienst van Sophia Revalidatie); fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, een muziektherapeut, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en een revalidatietechnicus. Ook de revalidatiearts en de schoolverpleegkundige hebben een duidelijke rol in de dagelijkse organisatie. Tot slot zijn de medewerkers van de ondersteunende diensten onmisbaar, zoals de afdeling ICT, administratie, de managementassistent en de technische en huishoudelijke dienst. Samen maken zij een goed functioneren van onze school mogelijk Managementteam Het managementteam verzorgt samen met onderstaande medewerkers de dagelijkse organisatie van de afdelingen. Na het groepsteam zijn de afdelingsmanagers het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leerlingen. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat. 2.3 Groepsteam De groep waartoe uw kind behoort heeft een eigen groepsteam. Een groepsteam bestaat uit alle medewerkers die met de leerlingen uit die groep werken; leerkrachten of onderwijsbegeleiders, assistenten, therapeuten, de orthopedagoog en het maatschappelijk werk. Het groepsteam bespreekt alle zaken die met de groep of individuele leerlingen te maken hebben. Gezien de diversiteit aan disciplines binnen onze school, leest u in het vervolg van dit hoofdstuk welke functies wij hebben. 2.4 Interne begeleiding De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en onderwijsbegeleiders in de groep. De werkzaamheden zijn onder andere inwerken van nieuwe collega s, het adviseren op het gebied van klassenmanagent, begeleiding van vernieuwingen op onderwijsgebied en ondersteuning bij onderwijsvraagstukken. 2.5 Zorgcoördinator De zorgcoördinator, één van de afdelingsmanagers, coördineert de behandeling van de individuele leerlingen. De zorgcoördinator regelt het contact tussen u en de revalidatiearts. Op het Willem Dreespark heeft iedere afdeling één zorgcoördinator, op de Moskousingel is de coördinatie en begeleiding van de leerlingen een zaak van de revalidatiearts. 2.6 Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie De therapeuten op onze school hebben verschillende aandachtsgebieden: l De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van uw kind en op houdings- en bewegingsvaardigheden zoals liggen, zitten, staan en lopen; l De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bv. rolstoelen), spel, vrijetijdsbesteding, schoolse vaardigheden en bediening van apparatuur; l De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie; l De muziektherapeut gebruikt muziek als middel om spelenderwijs te werken aan doelen. We bieden muziektherapie zowel individueel als groepsgewijs aan. Doordat de therapeuten nauw samenwerken, is het mogelijk dat zij ook op andere gebieden werkzaam zijn, bijvoorbeeld de ergotherapeut op het gebied van eten en drinken of de 13

14 fysiotherapeut op het gebied van vervoer. Om therapie/ behandeling te krijgen, heeft uw kind een indicatie nodig. Voor meer informatie over de therapie of behandeling kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator. Bij bijzonderheden tijdens de behandeling of therapie neemt de betreffende behandelaar of zorgcoördinator contact met u op. 2.7 Revalidatiearts De revalidatiearts stelt de revalidatiediagnose en is, in samenspraak met de specialisten uit andere disciplines, eindverantwoordelijk voor het revalidatiebehandelplan. Hij houdt regelmatig polikliniek en ziet de leerlingen, bijvoorbeeld op verzoek van de therapeuten. U kunt een afspraak maken voor controle van uw kind of een gesprek met de revalidatiearts via het secretariaat, telefoonnummer (070) Voor de locatie Moskousingel belt u naar (070) Orthopedagoog De orthopedagoog biedt ondersteuning, geeft indirecte begeleiding aan uw kind en ondersteunt en adviseert onze leerkrachten, assistenten en therapeuten. Zij besteedt veel aandacht aan de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Samen met de maatschappelijk werker besteedt de orthopedagoog in voorkomende gevallen aandacht aan de gezinsbegeleiding en het helpen oplossen van opvoedingsvraagstukken. De orthopedagoog is lid van de Commissie van Begeleiding (zie hoofdstuk 4.2). 2.9 Maatschappelijk werker De maatschappelijk werker, ook lid van de Commissie van Begeleiding, vervult een brugfunctie tussen school, gezin en/of woonvoorziening. Het eerste contact van ouders met het Tyltylcentrum verloopt meestal via het maatschappelijk werk. Door de nauwe contacten met u speelt het maatschappelijk werk een belangrijke rol in de samenwerking tussen thuis en school. Het maatschappelijk werk kan voor u als vraagbaak dienen bij vragen over de omgang met en de verwerking van de handicap, maar ook bij vragen over praktische zaken, zoals regelingen en vergoedingen Muziektherapeut De muziektherapeut gebruikt muziek als middel om spelenderwijs te werken aan doelen omtrent ontspanning, ervaring/beleving, contact maken, zelfvertrouwen vergroten, zichzelf uiten, keuzes maken, sociale omgang met anderen en concentratie vergroten. Iemand hoeft niet muzikaal te zijn om muziektherapie te volgen, want het gaat om de (leer)weg die de leerling neemt tijdens het muziek maken. Muziektherapie bieden we zowel individueel als groepsgewijs aan Schoolverpleegkundige De verpleegkundige assisteert, adviseert en begeleidt de groepsleiding bij de verzorgende en verpleegkundige 14

15 handelingen. De meeste handelingen worden uitgevoerd door de klassenassistenten, die hiervoor BIG-geautoriseerd zijn (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De verpleegkundige autoriseert en ziet toe of alles binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd. Tevens is de verpleegkundige binnen school het eerste aanspreekpunt voor acute medische situaties bij de leerlingen Revalidatietechnicus De revalidatietechnicus ontwerpt en vervaardigt aanpassingen voor onze leerlingen. Ook verzorgt hij klein onderhoud aan voorzieningen, zoals statafels en rolstoelen. Hij werkt hierbij nauw samen met medewerkers van andere vakgebieden, in het bijzonder met de ergotherapeuten Stagiaires Stagiaires van verschillende opleidingen lopen op onze school voor korte of langere tijd mee. Op deze manier leren zij de school en hun vakgebied het beste kennen. Wij vinden de aanwezigheid van stagiaires op onze school belangrijk, mede met het oog op toekomstige kennis en zorg binnen het Speciaal Onderwijs. We begeleiden hen intensief. De stagiaire verzorgt lessen of andere activiteiten onder leiding van de leerkracht of assistent of voert delen uit van de behandeling. De verantwoordelijkheid voor het werken in de groep blijft te allen tijde bij de leerkracht of behandelaar Vrijwilligers Vrijwilligers binnen de school helpen bij allerlei activiteiten, zoals bij zwemmen en bewegingsonderwijs. Hun hulp is voor ons onmisbaar. Voor vragen over vrijwilligerswerk binnen ons centrum kunt u contact opnemen met Jasper Beguin, afdelingsmanager VSO, via telefoonnummer (070) Extra handen zijn altijd welkom! 2.15 Invallers / vervangingen Medewerkers kunnen ziek zijn of om een bepaalde reden verlof hebben. Uiteraard zijn deze verlofdagen vooraf bekend en speelt de school daarop in. Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden ligt dat anders. Ons uitgangspunt is dat uw kind, wanneer het maar enigszins mogelijk is, op school opvang krijgt. Dat betekent dat we in incidentele gevallen moeten zoeken naar noodoplossingen, zoals het samenvoegen van groepen of het laten vervangen van een leerkracht door een klassenassistent. In een uiterste noodzaak kan het gebeuren dat een groep niet op school kan worden opgevangen. Door de inzet van het team hebben we tot nu toe echter altijd een oplossing gevonden. Uiteraard doen we ons uiterste best om ook in het nieuwe schooljaar in alle gevallen opvang te realiseren. 15

16 HOOFDSTUK 3 ONDERWIJS EN BEHANDELING 16

17 3.1 Onze doelstelling De Witte Vogel biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen tussen vier en twintig jaar met een meervoudige handicap. Het doel van ons onderwijs is uw kind voor te bereiden op een toekomst waarin het zo goed en zelfstandig mogelijk functioneert op het gebied van wonen, arbeid/dagbesteding en vrijetijdsbesteding. We leren uw kind omgaan met zichzelf en met anderen en met situaties en dingen die het in de wereld tegenkomt. Het is voor ons team een uitdaging uw kind te begeleiden op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat uw zoon of dochter met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt. We willen daarin met u als ouder in openheid samenwerken; elkaar aanvullen als het om de opvoeding en ontwikkeling van uw kind gaat. 3.2 Opbouw school: indeling in groepen De school bestaat uit twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Op het SO verblijven de leerlingen van vier tot twaalf jaar, op het VSO van twaalf tot twintig jaar. De SO-afdeling telt komend schooljaar acht groepen en de VSO-afdeling zeven. De groepen zijn verdeeld over de drie locaties, twee aan het Willem Dreespark en één aan de Moskousingel. We kennen binnen onze school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof) die logisch op elkaar volgen. De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend. We hanteren de volgende indeling: SO: 4 tot 8 jaar: onderbouw 8 tot 12 jaar: bovenbouw VSO: 12 tot 16 jaar: instroomgroepen 16 tot 20 jaar: uitstroomgroepen Bij de indeling in groepen werken wij met leerroutes. Binnen onze school onderscheiden wij vier leerroutes, met bijbehorend ontwikkelingsperspectief. Zie voor meer informatie paragraaf 3.5 en 3.6. De groepen bestaan uit zes tot acht leerlingen. De groepsgrootte varieert, afhankelijk van de zorg die de leerlingen nodig hebben. In groepen waar de ondersteuningsvraag minder intensief is, kunnen dit meer leerlingen zijn. 3.3 Kerndoelen en leerlijnen We richten ons onderwijs op het realiseren van de kerndoelen, zoals de overheid die voor het speciaal onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking heeft vastgesteld. Kerndoelen geven een beschrijving van voor de leerlingen belangrijke kennis en vaardigheden. Deze kerndoelen zijn concreet gemaakt in leerlijnen. Wij volgen verschillende leerlijnen: 1. Leerlijnen voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, zoals die gemaakt zijn door de CED-groep in Rotterdam. 2. Leerlijnen die gemaakt zijn voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen: de Plancius-leerlijnen. Deze leerlijnen hebben hun naam te danken aan Plancius, een kaartenmaker in de 17e eeuw. Hij maakte duidelijk dat als je een bepaald doel wilt bereiken je de beste route moet zoeken! Dat doen we door binnen ons onderwijs steeds kleine stapjes te nemen en samen te werken met alle disciplines binnen de school. 3.4 Volgsysteem De ontwikkeling van elke leerling leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem. Het gebruik hiervan stelt ons in staat om de vorderingen van de leerlingen bij te houden en volgende leerstappen goed te plannen. De invoering van dit systeem verloopt volgens planning. 3.5 Ontwikkelingsperspectief Vanaf 1 augustus 2013 geldt de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Doel van de wet is om de onderwijsopbrengsten helder in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Nieuw binnen de wet is het werken vanuit een vastgesteld ontwikkelingsperspectief. Dat is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind voor een langere periode, tot einde SO of einde VSO. De Commissie van 17

18 Begeleiding van onze school stelt dit vast.het ontwikkelingsperspectief gaat onderdeel uitmaken van het handelingsplan, dat we op de contactmiddag met u bespreken. Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn ontwikkeling, zodat we het juiste onderwijs kunnen aanbieden. Centraal binnen dit werken is het leerlingvolgsysteem, zoals aangegeven in paragraaf 3.4. Afhankelijk van zijn ontwikkelingsperspectief, delen we uw kind in binnen één van de vier leerroutes die we op school aanbieden. 3.6 Leerroutes binnen De Witte Vogel We onderscheiden binnen De Witte Vogel vier leerroutes. Elke leerroute heeft z n eigen doelen waaraan we werken en leidt toe naar een bepaalde uitstroombestemming. De uitstroombestemming van bijna alle leerlingen is een vorm van dagbesteding. De inhoud van de dagbesteding varieert van belevingsgerichte dagbesteding tot arbeidsmatige dagbesteding. Op onze website vindt u links naar sites van uitstroommogelijkheden. Leerroute 1 Uitstroombestemming Belevingsgerichte dagbesteding: dagbesteding met belevingsgerichte activiteiten. Te behalen eindniveaus Het na te streven eindniveau SO: niveau 1-2 van de Plancius-leerlijnen. Het na te streven eindniveau VSO: niveau 2-3 van de Plancius-leerlijnen. Leerroute 2 Uitstroombestemming Activiteitgerichte dagbesteding (activiteiten gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden). Te behalen eindniveaus Het na te streven eindniveau SO: niveau 4 van de Plancius-leerlijnen. Het na te streven eindniveau VSO: niveau 6 van de Plancius-leerlijnen. Leerroute 3 Uitstroombestemming Arbeidsmatige dagbesteding (werk en taken gericht op productie/resultaat, met beperkte vereisten en werkdruk en zonder afrekening ). Te behalen eindniveaus Het na te streven eindniveau SO: niveau 4 van de leerlijnen CED. Het na te streven eindniveau VSO: niveau 6/8 van de leerlijnen CED. Leerroute 4 Uitstroombestemming Arbeidsmatige dagbesteding (eisend) of beschut werken. Te behalen eindniveaus Het na te streven eindniveau SO: niveau 8 van de leerlijnen CED. Het na te streven eindniveau VSO: niveau van de leerlijnen CED. In het schooljaar informeren we u verder over het opbrengstgericht werken en de diverse leerroutes. 3.7 Onderwijsaanbod SO Binnen de SO-groepen werken we aan de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. In de leerroutes 1 en 2 volgen we de Plancius-leerlijnen. Deze leerlijnen omvatten de ontwikkelingsgebieden zintuiglijke waarneming, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, spelontwikkeling, motoriek en praktische redzaamheid. Via activiteiten als het werken met thema s, snoezelen, spelen, gym, zwemmen, muziek en voorlezen werken we aan doelen uit deze ontwikkelingsgebieden. Ook zijn eten, drinken, naar het toilet gaan en verschoond worden, naar buiten gaan, naar binnen komen, je jas uit (laten) doen en het elkaar begroeten in de ochtendkring activiteiten waarbinnen we doelgericht volgens de leerlijnen werken. Therapeuten en groepsleiding werken samen aan het bereiken van de gestelde doelen. In de leerroutes 3 en 4 volgen we de leerlijnen ZML. Deze leerlijnen omvatten de ontwikkelingsgebieden sociaal-emotio- 18

19 nele ontwikkeling, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, taal en communicatie (waaronder lezen en schrijven), rekenen, oriëntatie op mens en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Via activiteiten als het werken met thema s, (voor)lezen, spelen, klassengesprekken, rekenen, muziek, handvaardigheid, gym en zwemmen werken we aan deze doelen. We werken hierbij veel samen met de therapeuten. Het onderwijs is in alle vier leerroutes zo praktisch mogelijk en altijd gericht op vaardigheden die kinderen in hun leven nodig hebben. De doelen en activiteiten voor de verschillende leerroutes staan beschreven in de leeftijdsplannen. 3.8 Onderwijsaanbod VSO Op het VSO nemen de leerlijnen oriëntatie op wonen, arbeid en vrijetijdsbesteding voor de leerlingen die werken binnen leerroute 3 en 4 een belangrijke plaats in. In de instroomgroepen (met leerlingen van 12 tot 16 jaar) oefenen we de doelen uit deze leerlijnen via activiteiten als boodschappen doen, koken, zorgen voor het eigen lokaal, zorgen voor de was en koffie zetten. In de uitstroomgroepen (met leerlingen van 16 tot 20 jaar) oefenen we de doelen tijdens de praktijkochtenden. Tijdens deze ochtenden oefenen de leerlingen zoveel mogelijk in een arbeidsmatige situatie. Daarbij is de leiding op de achtergrond aanwezig. Leerlingen leren hier onder andere maaltijden bereiden en serveren of in het winkeltje limonade en kleine versnaperingen verkopen. Ook leren zij samenwerken en zich te houden aan algemene gedragseisen die bij de werkvloer horen. In leerroute 1 en 2 blijven op het VSO de doelen uit de Planciusleerlijnen uitgangspunt. Via activiteiten als werken met thema s, snoezelen, gym, koken, spelen en muziek werken we aan deze doelen. Alle leerlingen op het VSO krijgen gym van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zwemmen gebeurt alleen nog in uitzonderingssituaties (zie paragraaf 3.11). Doelen en activiteiten van de vier leerroutes staan beschreven in de verschillende leeftijdsplannen. 3.9 Werkwijze behandelingen Naast onderwijs krijgt uw zoon of dochter behandeling. De combinatie van onderwijs en behandeling zorgt voor een optimale ontwikkeling. Uw kind krijgt individuele behandelingen of behandelingen in groepsverband. Indien nodig nemen we hierover contact op met de ouders. In een behandeling kunnen verschillende aandachtsgebieden aan bod komen, bijvoorbeeld beweging en communicatie. Ook verzorgen de therapeuten activiteiten samen met de klassenleiding of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij maken daarbij gebruik van speelse vormen, praktische en creatieve activiteiten en allerlei vormen van bewegen. Therapeutisch paardrijden en zwemmen is voor een klein aantal leerlingen mogelijk. 19

20 We leggen resultaten van behandelingen vast met behulp van video, door metingen en testen. Bij het gebruik van deze gegevens nemen we de wet op de privacy in acht Het portfolio Alle leerlingen krijgen een portfolio. In het portfolio zitten certificaten, foto s en werkstukken waarmee leerlingen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. Het vullen van het portfolio gebeurt door het jaar heen, door groepsleiding en therapeuten. Op de tweede ouderavond bespreken en bekijken we het hele portfolio samen met ouders Zwemmen Aan het begin van elk schooljaar bekijken we welke groepen gaan zwemmen. Dit gebeurt op basis van het groepsplan en de mogelijkheden die er zijn. In het VSO wordt niet meer als groep gezwommen. Uitzondering zijn leerlingen die geen diploma hebben en van wie verwacht wordt dat zij dit binnen korte tijd halen. Ook leerlingen waarbij zwemmen één van de weinige manieren is om te bewegen, gaan soms zwemmen. Meestal zijn hierbij therapeuten betrokken, zoals bij hydrotherapie. Wij verwachten dat ouders zelf zorgen voor handdoeken en zwemkleding Stage Op het VSO kunnen leerlingen vanaf zeventien jaar stage lopen. De stagecoördinator bekijkt samen met leerling en ouders op welke wijze we deze stage vormgeven. Met een stage krijgen alle betrokkenen zicht op een goede vorm van dagbesteding na school. Stages kunnen binnen en buiten het Tyltylcentrum plaatsvinden. Buiten het Tyltylcentrum vinden stages meestal plaats in voorzieningen voor vervolgdagopvang, van bijvoorbeeld Middin. Afhankelijk van het niveau gaat het dan om arbeidsmatige, dan wel belevingsgerichte dagbesteding. Met de stageverlenende instellingen sluiten we een stageovereenkomst af, waarin taak en duur zijn omschreven. De school heeft een stageverzekering afgesloten. We hebben ons stagebeleid vastgelegd in een stageplan, dat u op school kunt verkrijgen Bijzondere activiteiten In de loop van het jaar organiseren we verschillende activiteiten, zoals de sinterklaasviering, het schoolkamp en de sportdagen. In de jaarkalender achterin deze schoolgids vindt u alle geplande activiteiten terug Schoolkamp en schoolreis De leerlingen van de VSO MG-groepen gaan om het jaar op schoolkamp. In wordt er geen kamp georganiseerd. De SO-groepen gaan jaarlijks op schoolreis. Voor de data verwijzen we u naar de jaarkalender achterin de schoolgids Ondersteunde Communicatie Het OC-team begeleidt ouders en medewerkers als zij een vraag hebben over communicatie die ondersteund moet worden. Het OC-team geeft advies over de communicatieve mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Ook geeft het team advies over gebruiksmogelijkheden van ondersteunende communicatiemiddelen. Voorbeelden zijn: l Mijn dochtertje spreekt nauwelijks en het lukt haar niet om op een andere manier iets duidelijk te maken. Hoe helpen we haar verder? ; l Is ons kind toe aan een hulpmiddel? Zo ja, welk? Hoe kunnen we dit realiseren? Hoe bereiden we ons kind en zijn omgeving voor op het gebruik ervan? ; Het OC-team richt zich op leerlingen met een meervoudige handicap en volwassenen met een aangeboren meervoudige handicap. Het is mogelijk een leerling aan te melden die op De Witte Vogel in behandeling is. Het OC-team helpt echter ook andere kinderen of volwassenen. Het OC-team bestaat uit een logopedist (Pien van der Werff) en een ergotherapeut (Lieke van de Wiel). Aanmelden kan via de behandelend logopedist of ergotherapeut van uw kind. 20

KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL

KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL Kinderdagcentrum Tyltylcentrum De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag Telefoon: (070) 388 88 50 Telefax: (070) 388 88 07 E-mail: info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL

KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL K D C - I N F O R M AT I E G I D S KINDERDAGCENTRUM DE WITTE VOGEL Kinderdagcentrum Tyltylcentrum De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag Telefoon: (070) 388 88 50 Telefax: (070) 388 88 07

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Jubileumkatern 50 jaar De Witte Vogel RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft Telefoonnummer: (015)

Nadere informatie

Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft Telefoonnummer: (015)

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

Agenda. Management SO

Agenda. Management SO Nieuwsbrief SO 114 donderdag 28 mei Redactieadres: Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht E-mail: e.grit@mytylschoolutrecht.nl Agenda Vrijdag 19 juni zomer- rapport mee Donderdag 25 juni ouderavond Management

Nadere informatie

Maurice Maeterlinckschool

Maurice Maeterlinckschool Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Schoolgids 2016 2017 RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft

Nadere informatie

Maurice Maeterlinckschool

Maurice Maeterlinckschool Maurice Maeterlinckschool Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Maurice Maeterlinckschool Buitenhofdreef 10 2625 XR Delft Telefoon:(015) 278

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG)

Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Zorgprofiel-Productenboek Lichamelijk Gehandicapten (LG) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking en een lichamelijke handicap. Een zorgprofiel is een manier

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SO AFDELING TYLTYLSCHOOL DE WITTE VOGEL

Schoolondersteuningsprofiel SO AFDELING TYLTYLSCHOOL DE WITTE VOGEL Schoolondersteuningsprofiel SO AFDELING TYLTYLSCHOOL DE WITTE VOGEL 1. Basisondersteuning Beeldvorming Wat zien wij? De Witte Vogel biedt onderwijs, vorming en behandeling aan kinderen met een (ernstige)

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Maurice Maeterlinckschool Schoolondersteuningsprofiel Maurice Maeterlinckschool- SO/VSO/AB

Schoolondersteuningsprofiel De Maurice Maeterlinckschool Schoolondersteuningsprofiel Maurice Maeterlinckschool- SO/VSO/AB Schoolondersteuningsprofiel De Maurice Maeterlinckschool (met een positief advies van de MR d.d. 10-01-2012 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014) Schoolondersteuningsprofiel Maurice Maeterlinckschool-

Nadere informatie

Poliklinische kinderrevalidatie

Poliklinische kinderrevalidatie Poliklinische kinderrevalidatie POLIKLINISCHE KINDERREVALIDATIE Het Kennemer Gasthuis heeft de mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar poliklinisch te revalideren. Het gaat

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie Behandeling

Poliklinische Revalidatie Behandeling Poliklinische Revalidatie Behandeling Binnenkort komt u naar het Maasziekenhuis Pantein voor een Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). In deze folder krijgt u informatie over deze behandeling, over

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren

Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Poliklinische Revalidatie voor Jongeren Visie Sophia Revalidatie biedt revalidatie op specialistisch niveau voor kinderen en volwassenen. Het doel van revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Welkom bij de kinderrevalidatie. Revalidatiegeneeskunde Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Welkom bij de kinderrevalidatie Uw kind is doorverwezen naar de Revalidatiegeneeskunde. Op deze afdeling werkt een team dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Welkom bij de kinderrevalidatie

Welkom bij de kinderrevalidatie Welkom bij de kinderrevalidatie Revalidatiegeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Kinderrevalidatie, hoe gaat dat? 3 Wie werken er op de afdeling revalidatie? 4 Uw vragen 6 Niet tevreden? 6 Colofon Redactie:

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie behandeling

Poliklinische revalidatie behandeling Poliklinische revalidatie behandeling voor volwassenen U heeft samen met uw revalidatiearts besloten dat u gaat deelnemen aan de poliklinische revalidatiebehandeling (PRB). U komt dan één of enkele keren

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Poliklinische revalidatiebehandeling

Poliklinische revalidatiebehandeling REVALIDATIE Poliklinische revalidatiebehandeling Binnenkort start u met een revalidatiedagbehandeling in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Revalideren betekent beter leren functioneren in uw dagelijkse

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Pinokkio. Praktische informatie Libra R&A locatie Blixembosch Pinokkio Praktische informatie Welkom bij Pinokkio Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen van Pinokkio, de therapeutische peutergroep van Libra Revalidatie & Audiologie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor mensen met een visuele en andere beperking Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig Onze dochter heeft een verstandelijke beperking. Wij denken dat zij ook slecht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Therapeutische peutergroep Mikaré

Therapeutische peutergroep Mikaré Therapeutische peutergroep Mikaré Voor kinderen van 1 t/m 4 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben, met een duidelijk accent op motorische beperkingen Samenwerken als basis De therapeutische peutergroep

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL TYLTYLSCHOOL DE WITTE VOGEL SO EN VSO VOOR LEERLINGEN MET EEN MEERVOUDIGE BEPERKING met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen LOCATIE ONDERBOUW Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht 030 2936351 info@rafaelschool.nl LOCATIE BOVENBOUW Lanslaan 10-12 3526 XH Utrecht 030 2887932 info@rafaelschool.nl Protocol Schoolzwemmen 2016-2017

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Peutergroepen. Muis, Kikker, Rinkel

Peutergroepen. Muis, Kikker, Rinkel 1 Peutergroepen Muis, Kikker, Rinkel Inleiding Uw kind gaat (mogelijk) deelnemen aan één van de therapeutische peutergroepen van De Hoogstraat. Deze folder geeft algemene informatie over de peutergroepen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Stichting RESPONZ. De Keerkring Zoetermeer Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag Maurice Maeterlinckschool Delft

Schoolondersteuningsprofiel Stichting RESPONZ. De Keerkring Zoetermeer Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag Maurice Maeterlinckschool Delft Schoolondersteuningsprofiel Stichting RESPONZ De Keerkring Zoetermeer Tyltylcentrum De Witte Vogel Den Haag Maurice Maeterlinckschool Delft Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie Stichting RESPONZ...

Nadere informatie

Leerroute 1 (Oranje) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 1 (Oranje) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper

Kinder- en jeugdrevalidatie. Ziekenhuislocatie Scheper Kinder- en jeugdrevalidatie Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Blz. Kinder- en jeugdrevalidatie in ziekenhuislocatie Scheper 4 Algemene informatie 4 Revalidatie, wat is dat? 4 De medewerkers van

Nadere informatie

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep

Wat biedt Irene? Voor wie? Therapeutische groep Kinderopvang Irene Een bijzonder kind verdient speciale aandacht Kinderopvang Irene is een dagcentrum voor kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking of gedragsproblemen.

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief september 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen WIJ ZIJN WEER BEGONNEN Het lijkt al weer lang geleden, de zomervakantie.

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL LOGO SCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL TYLTYLSCHOOL DE WITTE VOGEL SO EN VSO VOOR LEERLINGEN MET EEN MEERVOUDIGE BEPERKING met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht

Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Revalidatie: op weg naar een nieuw evenwicht Welkom op de afdeling revalidatie van het Zaans Medisch Centrum. Binnenkort komt u naar ons toe voor onderzoek of behandeling. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Grenzeloos onderwijs genieten

Grenzeloos onderwijs genieten Grenzeloos onderwijs genieten Een samenwerkingsproject tussen KDC de Joppe - Steinmetz de Compaan en Tyltylcentrum De Witte Vogel sometz Mirjam Schaaij en Nellie Ehren 29 november 2010 Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra R&A locatie Leijpark Longrevalidatie in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie