INHOUD. Inleiding pagina 2. De Procedure pagina 4. SMA Vormingscentrum pagina 5. De uitzending pagina 6. Inzet in Nederland pagina 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Inleiding pagina 2. De Procedure pagina 4. SMA Vormingscentrum pagina 5. De uitzending pagina 6. Inzet in Nederland pagina 7"

Transcriptie

1

2 INHOUD Inleiding pagina 2 De Procedure pagina 4 SMA Vormingscentrum pagina 5 De uitzending pagina 6 Inzet in Nederland pagina 7 Wat verwachten we van jou? Pagina 8 Concrete missionaire werkplekken pagina 9 Tenslotte pagina 10 Contact gegevens pagina 11 1

3 Inleiding Missie heeft te maken met de ontmoeting tussen verschillende culturen. Een missionaris is een vrouw of man die door een groep erop uitgestuurd wordt om binnen die andere cultuur te gaan staan om zo een teken te zijn van de christelijke boodschap: het samen leren ontdekken dat God het beste met deze wereld voor heeft en dat dit hier en nu gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen een wereld waarin een plek is voor elk mens om samen met anderen een menswaardig bestaan op te bouwen. Een bestaan waarin vrijheid, recht en respect voor de ander voorop staan. Door de eeuwen heen heeft missie altijd onder invloed gestaan van de tijdgeest waarbinnen ze plaats vond. Dat bracht met zich mee dat missie niet altijd en overal schone handen behouden heeft. We hoeven maar te denken aan haar binding met kolonialisering en westerse superioriteitsgevoelens. Heeft missie vandaag de dag nog zin? De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) wil graag zoeken naar hedendaagse vormen van missie die de bovengenoemde boodschap overeind houden door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden, zoals Jezus van Nazareth dat deed. Immers hij was en is het levende voorbeeld van het begaan zijn van God met deze wereld. Missionair werk betekent dus partij kiezen, aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht. Zo groeide binnen de SMA het idee om, naast priesters en broeders, ook leken de mogelijkheid te geven daaraan mee te werken. Daartoe werd in 1985 het Vormingscentrum opgericht. Het SMA-Vormingscentrum wil een plek zijn waar jonge mensen zich kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De belangrijkste doelstelling van het Vormingscentrum is een missionair kader te vormen dat als lid van de SMA zowel in de derde wereld als hier inzetbaar is. Concreet betekent dit dat we jonge mensen de mogelijkheid bieden, na een voorbereidingsperiode zich in West Afrika (Ghana, Liberia) in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen. 2

4 Na terugkeer vraagt de SMA je om met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en je in te zetten voor missionaire bewustwording. Onder andere door het creëren van een correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving. Het is duidelijk dat dit geen gemakkelijke keuze is. Een keuze waarin om een partijdige inzet gevraagd wordt. Daarom vinden we een goede kennismaking en voorbereiding heel belangrijk. De Procedure Vaak is het eerste contact gelegd via een advertentie of het internet. Allereerst wordt dan deze brochure naar je opgestuurd. De extra informatie die je hiermee krijgt maakt je misschien nieuwsgierig naar onze manier van werken. Dan is de volgende stap een informatief gesprek. We gaan dan dieper in op onze werkwijze, onze organisatie structuur en jouw motivatie. Als dit gesprek van beide kanten enthousiast wordt beleefd, dan wordt je voorgesteld om een officiële sollicitatie brief te schrijven. Deze brief, waarin je je motivatie duidelijk weergeeft om met de SMA missionair werk te gaan doen, wordt als leidraad gebruikt in het gesprek dat daarop zal volgen, met twee leden van de commissie belast met uitzendingen. Dit gesprek zal bepalen of je aangenomen wordt voor de parttime periode of niet. Bij een positief besluit, zal er in overleg met jou, een passend pakket aan vakken samengesteld worden, waarna je zal beginnen aan de weekend opleiding. Dit neemt ongeveer 8/10 weekenden in beslag. Na afloop van deze periode, schrijf je een missionair verslag en zullen we als toekomstige partners de permanente beslissing nemen of je door kunt naar de fulltime periode. Dit zal het moment zijn waarin we elkaar definitief laten weten of we samenwerking zien zitten in de vorm van uitzending. Mocht dit positief uitvallen, dan bepalen we de datum voor de start van een fulltime periode, die 3 á 4 maanden in beslag zal nemen. Na afloop van deze periode leg je een eed af als nieuw lid van de SMA en wordt je uitgezonden naar je missionaire werkplek in West Afrika. Al met al een traject wat een jaar in beslag neemt. 3

5 SMA vormingscentrum Als je als missionair veldwerker uitgezonden wilt worden vragen we je een voorbereidingsperiode te doen van ruim een jaar, verdeeld over 10 weekenden en ongeveer 3 maanden fulltime binnen het Vormingscentrum. Hierin vormen cursussen een belangrijk element. Een aantal van deze cursussen is gericht op het verwerven van kennis over missie, Afrikaanse godsdiensten en culturen, en ontwikkelingsproblematieken. Verder is er aandacht voor de bijbel en jouw persoonlijk geloven. Je krijgt de nodige informatie over het beleid en de organisatie van de SMA. Ook vaardigheden die je daar nodig hebt zoals talenkennis en praktische tropenkennis (tropische gezondheidszorg, interculturele communicatie, etc.) krijgen de nodige aandacht. Jouw persoonlijke motivatie en inspiratie om uitgezonden te worden staan centraal. Aan het einde van de voorbereidingperiode word je gevraagd een verslag te schrijven waarin je jouw motivatie beargumenteert. Belangrijk in de voorbereiding zijn ook de gesprekken met je begeleider, waarin jullie verwachtingen en vragen met elkaar bespreken. Bovendien krijg je, gedurende dit jaar supervisie. Dit kan je helpen om je motivatie uit te diepen, het helder krijgen van vragen en eventuele problemen die bij je opkomen. Missiehuis te Cadier en Keer 4

6 De uitzending Na de voorbereidingsperiode volgt de uitzending naar Afrika, als geassocieerd lid van de SMA. De periode van uitzending is in principe 4 jaar; na 2 jaar is er een verlofperiode van 2 maanden in Nederland. Taalstudie, gewenning en acculturatie vragen veel aandacht en energie. In het eerste half jaar krijg je de ruimte om je goed te oriënteren, contacten te leggen en alle indrukken te verwerken. De concrete inhoud van jouw werk wordt voor een groot gedeelte in overleg met de mensen ter plekke bepaald en opgezet. Uitgangspunt is jouw bereidheid om aan te sluiten bij de bestaande situatie. Het gaat in de eerste plaats om dienstbaar te zijn aan mensen; dit is het eigene en meest essentiële van missionair werk. Uiteraard spelen je eigen beroepsachtergrond en vaardigheden ook een belangrijke rol. We streven ernaar zoveel mogelijk in (internationaal) teamverband te werken, in ieder geval zodanig, dat je niet geïsoleerd leeft en werkt ten opzichte van mede SMA-ers. Leden die ooit uitgezonden zijn geweest

7 Inzet in Nederland 5 De SMA beschouwt de uitzending en de inzet in Afrika niet als een eindpunt. Een verblijf te midden van Afrikanen is een rijke ervaring. De SMA wil met de opgedane Afrika-ervaringen verder en als je voor langere tijd in Afrika bent geweest is de vraag belangrijk hoe je in eigen land de gemaakte keuze vorm kan geven. Doel is immers niet alleen mensen uit te zenden, maar uiteindelijk ook in Nederland te werken aan een rechtvaardigere samenleving. Wezenlijk is, dat jouw kennis en ervaringen kunnen worden ingezet zodat steeds meer mensen overtuigd raken, dat de Derde Wereld in zijn huidige betekenis dient te verdwijnen. Meewerken aan bestaande organisaties en het creëren van nieuwe initiatieven binnen de geloofsgemeenschap zijn daarbij de meest voor de hand liggende wegen. De SMA zoekt samen met jou naar mogelijkheden om dit vorm te geven. Afrikaanse kerk in Amsterdam 6

8 Wat verwachten we van jou? We verwachten: maatschappelijke betrokkenheid katholieke levensovertuiging beschikken over sociale vaardigheden zich kunnen vinden in de visie van SMA leeftijd 25 tot 40 jaar voltooide beroepsopleiding (min. MBO) enige werkervaring goede gezondheid 7

9 Concrete missionaire werkplekken kken * Opbouwwerk in Liberia In Liberia heeft jaren lang een oorlog gewoed. Vele Liberianen zijn ontheemt en alles kwijtgeraakt. Mondjesmaat komen de mensen echter terug naar hun land. Ook uit het vluchtelingenkamp in Ghana waar de SMA heeft daar sinds eind jaren 90 missionarissen gestuurd die zich bekommeren om met name diegene die het moeilijk hebben. In Liberia worden deze mensen zoveel mogelijk ondersteund in hun leven dmv een technische vakopleiding, een dovenschool, opzetten van akkers, etc. * Gemeenschapsbouw op het platteland In Ghana heeft is de SMA aanwezig in de Afram Plains. Een vergeten plek in een relatief welvarend land. Onze SMA missionarissen geven aandacht aan onderwijs, gezondheidzorg, vrouwenwerk, en wat er op hun weg terecht komt. * Werken met gehandicapten In Accra, de hoofdstad van Ghana, is het Bethany Project. Een project waarin SMAleden meehelpen om mensen met een handicap een kans op beter leven geven. D.m.v. een franchise project en een bakkerij proberen ze kansarme afrikanen een dagbesteding te geven. * Dit zijn maar enkele voorbeelden 8

10 Tenslotte Nu je deze brochure hebt gelezen, heb je hopelijk enig idee wat missionair werk is en wat de SMA binnen haar Vormingscentrum te bieden heeft. Er zullen vast nog vragen, onduidelijkheden, twijfels en aarzelingen bestaan; we zijn uiteraard bereid daarover te praten. Wil je nadere informatie of wil je gewoon eens proeven van de sfeer, dan ben je altijd welkom! Wim Kroeze sma Contact gegevens SMA-Vormingscentrum Rijksweg 15 Postbus AC CADIER EN KEER Telefoon : (ma/di) (wo/do/vrij) Mobiel : Fax : Internet : 9

11 EEN WEG IS ER NIET, AL GAANDE WORDT DE WEG GEBAAND 10

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie