Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp"

Transcriptie

1 maart 2015 Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp De VBBO is vanaf de start van het ondernemersfonds actief in het verantwoord besteden van de gelden die door de ondernemers op bedrijvenpark Oostambacht bijeen werden gebraht. Nog even ter herinnering; elke ondernemer betaald 50,-; opslag op de OZB-aanslag per ,- WOZ-waarde. Wij zijn in ieder geval voor de komende twee jaren verzekerd van vaste inkomsten uit het ondernemersfonds om de lopende activiteiten en nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. In deze Nieuwsbrief brengen wij onze activiteiten nog eens bij u onder de aandacht om optimaal gebruik te maken van collectieve voordelen die ook voor uw onderneming gelden. Zo blijft ons bedrijvenpark veilig, overzichtelijk, gedifferentieerd, goed onderhouden en kwalitatief hoogstaand en is er relatief weinig leegstand. Zoals ieder jaar brengen wij in het eerste kwartaal van het jaar een Nieuwsbrief uit om de Vereniging Beheer Bedrijven-park Oostambacht nog eens extra onder de aandacht te brengen. Natuurlijk informeren wij u ook regelmatig via mail en onze overzichtelijke site Lidmaatschap- en Ondernemersfonds De gemeenteraad heeft op advies van verschillende organisaties in december 2014 ingestemd met continuering van het ondernemersfonds voor een periode van twee jaar. De Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht had graag afspraken voor een langere periode gemaakt om de continuïteit en een langere termijnplanning mogelijk te maken. Helaas bleek dit niet mogelijk omdat verschillende kernen binnen het ondernemersfonds organisatorisch de afgelopen drie jaar, na de start van het fonds, nog niet tot activiteiten en verantwoorde bestedingen van gelden zijn gekomen. Hier ligt nog een uitdaging voor het bestuur van het ondernemersfonds om de komende twee jaar het bestaansrecht van het fonds, samen met de verantwoordelijke bedrijven en organisatie, te bewijzen. Wij vragen ook uw aandacht voor de data van de cursussen waarvoor u òf uw medewerkers, zich kunnen aanmelden. Deelname is in de meeste gevallen gratis. Geef u tijdig op! Ook genoemd is de datum voor de ledenvergadering van de VBBO, noteer deze alvast in uw agenda. Via onze site en mail wordt u hiervoor ook nogmaals uitgenodigd. Het Bestuur Algemene Ledenvergadering DINSDAG 9 JUNI 2015 NOTEER IN UW AGENDA

2 Bewegwijzering De bewegwijzering wordt betaald door de Beheersvereniging. Inmiddels heeft een groot aantal bedrijven een bewegwijzeringsbord. Heeft u op- en/ of aanmerkingen dan kunt u ons via onze site hierover informeren. Wij blijven met Revis in contact over verbeteringen en aanvullingen, maar ook over doorverwijzigingen naar Heron om eenduidigheid te waarborgen. AED/BHV Cursussen Een aantal keren per jaar worden er diverse BHV en AED cursussen gegeven. Vooralsnog is deelname hieraan gratis voor ondernemers gevestigd op Oostambacht. Een groeiend aantal ondernemers maken gebruik van deze mogelijkheid om zelf deel te nemen of personeel de cursussen te laten volgen. Na deelname aan één van onze (gratis) cursussen besluiten steeds meer ondernemers een AED aan te schaffen. Voor de cursusdata verwijzen wij u ook naar onze site: nl waarop u zich kunt aanmelden voor één van de cursussen. Cursusdata (bij voldoende deelname): BHV BASISCURSUS 1 (brand-deel); woensdag 22 april (hele dag) BHV BASISCURSUS 1 (eerste hulp); donderdag 29 april (hele dag) Tijd: 09: uur Locatie: volgt. Hebt u een locatie voor ons beschikbaar? Download: inschrijfformulier BASIS cursus Let op: neem uw legitimatie mee! BHV HERHALINGSCURSUS 1 (brand-deel); donderdag 26 maart (ochtend) BHV HERHALINGSCURSUS 1 (eerste hulp); donderdag 26 maart (middag) BHV HERHALINGSCURSUS 2 (eerste hulp); woensdag 28 april (ochtend) BHV HERHALINGSCURSUS 2 (brand-deel); woensdag 28 april (middag)

3 Beveiliging De beheersvereniging heeft zich voor de collectieve beveiliging aangesloten bij de Stichting Veilig Oostland. Zo wordt er op ons bedrijventerrein dagelijks een aantal maal gesurveilleerd en is er nauw contact met politie. Helaas is ons bedrijvenpark niet vrij gebleven van vernielingen, inbraak pogingen en verdachte situaties. Er zijn o.a. een aantal lege kluizen, maar ook een zak met sieraden tussen het groen gevonden. Wij moeten ons ervan bewust zijn om ons Bedrijvenpark zo goed mogelijk te beveiligen. Beveiligen is niet alleen surveillance, maar ook verlichting, onderhoud en individuele aandacht van de gevestigde bedrijven met betrekking tot veiligheid. Via onze site kunt u doorlinken naar diverse sites over veiligheid en eventueel gebruik maken van de meldings mogelijkheden. Middels de jaarlijkse schouw blijven als beheersvereniging attent op al die facetten die betrekking hebben op veiligheid. Bijgesloten is een informatiefolder van NVD beveiligingsgroep waarwij in de Stichting Veilig Oostland mee samenwerken. Bouwactiviteiten, leegstand en Heron Open Dag De beheersvereniging zal de komende tijd inventariseren of er mogelijk een draagvlak en enthousiasme is om een gezamenlijke Open Dag te organiseren. Ons gedifferentieerd bedrijvenpark heeft alles in zich om tijdens een Open Dag belangstellenden en consumenten te informeren over welke bedrijven op het park gevestigd zijn en op een goede manier te presenteren voor een grote doelgroep. Natuurlijk kan een Open Dag alleen slagen bij voldoende deelname en activiteiten van de ondernemers. Het bestuur zal u binnenkort informeren of een aantal ondernemers bereid is deze Open Dag te gaan organiseren, is het niet dit jaar dan in ieder geval volgend jaar. Maar vaak is uitstel afstel! Zijn er ondernemers die zo n Open Dag mee willen organiseren of enthousiast zijn over het idee, laat het weten via onze site. Op ons bedrijvenpark is sprake van beperkte leegstand. Dit heeft voor een belangrijk gedeelte te maken met de populariteit en het gezicht van ons bedrijvenpark. Het is daarom dat vaak snel een invulling gegeven kan worden aan panden die vrij komen. Toch vinden wij, als bestuur, leegstand niet wenselijk. Heeft u nog bedrijfspanden te huur of te koop neem hiervoor in ieder geval ook contact op met de accountmanager bedrijven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Via onze site vindt u hiervoor gemeentelijk verwijzigingen.

4 Oostambacht met betrekking tot duurzaamheid In het kader van de ambitie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om in 2050 energie neutraal te zijn, zijn een drietal brainstorm-avonden georganiseerd. Een eerste met de ondernemers van de glastuinbouw, een tweede met ondernemers, belangenorganisaties banken en vertegenwoordigers van Gemeente, Provincie en enkele adviesorganen met betrekking tot duurzaamheid. Binnenkort volgt een derde sessie met de bewoners van Pijnacker-Nootdorp. Een aantal ondernemers en een afvaardiging van de beheersvereniging hebben deelgenomen aan de sessie die werd gehouden bij Fugro op Heron. Fugro s nieuwe huisvesting is een modelbedrijf met betrekking tot duurzaamheid bij zowel de bouw van de bedrijfshuisvesting als gebruik van energie na ingebruikname. In een verhelderend en interessant betoog van de architect werd ons in ieder geval duidelijk dat met betrekking tot duurzaamheid Fugro een vooruitstrevend bedrijf in Nederland is. Zelfs mondiaal gezien voldoet zij aan de hoogste eisen.. Waar het in deze avond vooral om ging is hoe wij samen de ambitie van de Gemeente voor 2050 zouden kunnen verwezenlijken. Natuurlijk geeft deze avond nog niet die specifieke antwoorden, maar werd wel een aantal zaken concreet benoemd. Het was een inspirerende avond waar wij als ondernemers, gevestigd op Oostambacht vooral resultaat gericht onze input hebben gegeven. Wat (in eerste instantie) zou moeten gebeuren zijn: initiatieven voor een inventarisatie; door bijvoorbeeld de gemeente hoe duurzaam is ons bedrijvenpark in zijn geheel en waar op korte termijn kansen zijn om tot energiebesparende en rendabele maatregelen te komen. Op langere termijn zullen gezamenlijke initiatieven moeten worden ontplooid om te komen tot gebruik van andere en alternatieve energiebronnen om zodoende de doelstelling; energie neutraal te halen. De Gemeente zal aan de hand van de drie bijeenkomsten een rapport met daaraan gekoppeld een actieplan presenteren om de ambitie energie neutraal 2050 te kunnen realiseren. Wij zullen u hierover ter zijner tijd informeren of en wanneer er concreet initiatieven zullen worden ontplooid.

5 Samenwerking VBBO en Heron Na overleg met ondernemers op Heron is besloten dat voor bedrijvenpark Heron een zelfstandige beheersvereniging wordt opgericht. Binnen deze vereniging kunnen de individuele belangen van Heron en de daar gevestigde bedrijven en toekomstige ondernemers beter worden vertegenwoordigd. Wel is de wens uitgesproken om gezamenlijk op te trekken voor wat betreft parkmanagement-organisatie, collectieve initiatieven en activiteiten om efficiënt en kostenbesparend te kunnen werken. Gladheidbestrijding Het afgelopen winterseizoen is er op verzoek van de vereniging een aantal keren gestrooid en zijn wegen op ons bedrijvenpark sneeuwvrij gemaakt om zoveel mogelijk overlast te vermijden. Hierdoor is ons bedrijvenpark ook in de sneeuw- en ijsperiode goed bereikbaar gebleven. De vereniging heeft collectief een overeenkomst met Milieu Express voor het bestrijden van gladheid. De gemeente strooit alleen de randwegen volgens een strooiplan. Het overige gedeelte van ons bedrijvenpark wordt bij gladheid op verzoek en kosten van de vereniging gestrooid c.q. met een schuiver sneeuwvrij gemaakt. Het komende kwartaal zullen hierover verdere afspraken worden gemaakt. De ondernemers op Heron zijn constructief en positief over verregaande samenwerking en overleg vormen. Ook bestaat de mogelijkheid om de tegelijkertijd uw particuliere terrein (tegen lage kosten) te laten strooien en/of te schuiven. U kunt hiervoor contact opnemen met Milieu Expres, tel om hiervoor een individuele afspraak te maken. Verkeersproblematiek Met de uitbreiding en ontwikkelingen op Heron, maar ook het gebied behorend tot Den Haag vanaf afslag van de Rijksweg tot hotel Van der Valk blijft de verkeersdrukte toenemen. Gelukkig mede door een goede verkeersafsluiting op ons bedrijvenpark, is de verkeersdrukte beheersbaar en (nog) niet problematisch te noemen. Positief is het grootschalig gebruik van de randstadrail door medewerkers van op Oostambacht en Heron gevestigde bedrijven. Met de bicyclette draagt de Gemeente bij tot een overzichtelijke en veilige halte van de randstadrail, waarmee zowel Den Haag als Rotterdam en de daar tussen liggende plaatsen snel en goed te bereiken zijn. Glasvezel Een positief initiatief van de VBBO is de collectieve realisatie van een glasvezelnet op ons bedrijventerrein. Na inventarisatie van de mogelijkheden, kosten en draagvlak binnen onze vereniging is begin 2013 het glasvezelnet gerealiseerd. Ruim 25 ondernemers zijn daadwerkelijk direct aangesloten op het glasvezelnet van Glasoperator, onze samenwerkingspartner in deze. Wij kunnen stellen dat zonder noemenswaardige problemen de aansluitingen tot stand zijn gekomen. Voor sommige ondernemers betekent het glasvezelnet een daadwerkelijk besparing en meer mogelijkheden. Voor anderen is het klaar voor de toekomst. Ook nu kunt u zich tegen gunstige voorwaarden en aansluitkosten laten aansluitenop het glasvezelnet op Oostambacht. Regelmatig worden ondernemers benaderd door andere marktpartijen met betrekking tot data- en telefoonverkeer. Belangrijk blijft om de verschillen te benadrukken en deze af te wegen tegen de kosten. De beheersvereniging probeert u hierover steeds te informeren. Ook kunt u informatie aanvragen over glasvezel en tarieven bij onze marktpartij (zie site) en vragen om een specifiek vergelijk. Informatie hierover vindt u op onze site. Het glasvezelnet ligt er en is in ieder geval storingsvrij gebleken!

6 Meld u aan voor de digitale Nieuwsbrief! De ondernemers op het bedrijvenpark Oostambacht worden zoveel mogelijk per geïnformeerd over het reilen en zeilen op het bedrijvenpark. De onderwerpen die voor u van belang zijn, komen in deze digitale nieuwsbrieven en ingen aan bod: Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht (VBBO) met nieuws over: - Collectieve inkoopvoordelen - Verkeersontwikkelingen en wegwerkzaamheden - Ontwikkeling bedrijvenpark Heron - Business-to-Business contacten - Belangenbehartiging Veiligheidszaken: - Inbraak-alerts en preventietips - Subsidiemogelijkheden - KVO-hercertificatie - Handhavingstraject - Verkeersveiligheid Meldpunt voor uw vragen, suggesties en klachten - Blijf op de hoogte en meld u aan door uw adres door te geven aan de parkmanager via Subsidieregeling, KVO-certificaat en meer Raadpleeg de website van de VBBO ook voor: - Korting op uw verzekeringspremie of om in aanmerking te komen voor de vernieuwde subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven. (Download hiervoor het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen - Meldkaart voor ondernemers, een compleet overzicht van instanties waar u terecht kunt met uw vragen, suggesties en klachten. Meldpunt openbaar gebied - Telefoon: (tijdens kantooruren) - Telefoon: (voor zeer spoedeisende storingen buiten kantooruren) - Internet: > snel naar > Meldpunt Leefomgeving Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Parkmanager Anja Vergeer Tel: Fax: Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden of van de werkgroep KVO, raadpleeg dan de website van de VBBO:

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011

Inspiratieboek parkmanagement. Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen. Rotterdam, augustus 2011 Inspiratieboek parkmanagement Voorbeelden uit de praktijk; samenwerking op bedrijventerreinen Rotterdam, augustus 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Collectieve terrein- en gebouwbeveiliging 3 14 Bedrijven

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Telecom

Draaiboek Parkmanagement. Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk Samenvatting Onder collectieve inkoop telefonie wordt

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie