Verslag workshop I 'stappenplan'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag workshop I 'stappenplan'"

Transcriptie

1 Verslag workshop I 'stappenplan'

2 Inhoudsopgave Stappenplan 'Leren van incidenten'...1 Stap 1: Erken het belang van een professionele omgang met incidenten op school....1 Stap 2: Het voorkomen van incidenten...1 Stap 3: Het voorbereiden op een ernstig incident...2 Stap 4: Het beheersen van een ernstig incident...3 Stap 5: De afhandeling na een ernstig incident...4 Over COT...5

3 Stappenplan 'Leren van incidenten' VKO, VOS/ABB en de Besturenraad organiseerden op 16 februari in samenwerking met het COT en KPO groep een seminar over veiligheid en crisismanagement in het primair onderwijs. Doel van deze bijeenkomst was om deelnemers meer inzicht te geven in de begrippen 'veiligheid en crisismanagement en een handvat mee te geven voor de start met dit onderwerp op hun onderwijsinstelling. Het seminar bestond uit een plenaire presentatie en twee workshops over veiligheid en veiligheidsbeleid. Tijdens de bijeenkomsten is inhoudelijk veel met elkaar gediscussieerd, uitgewisseld en geconcludeerd. Het COT heeft op basis van onderzoek naar incidenten op onderwijsinstellingen een stappenplan ontwikkeld waarmee betrokkenen veiligheid in en rondom de school vorm kunnen geven. Met dit stappenplan zijn de deelnemers in de twee workshops aan de slag gegaan. In dit verslag zijn de resultaten van de twee workshops Leren van incidenten opgenomen. Het gaat om input die de deelnemers zelf hebben geformuleerd. Dit deden zij op basis van vragen die door de workshopleiders zijn gesteld. Scholen die werken aan een versterking van hun veiligheidsbeleid kunnen met deze uitkomst en het stappenplan hun voordeel doen. Stap 1: Erken het belang van een professionele omgang met incidenten op school. a) Agendeer dit in het directieoverleg Stap 2: Het voorkomen van incidenten Veiligheid dient een plek te krijgen in het schoolbeleid. Dit kan onder meer door: Schoolveiligheidsplan ARBO beleidsplan Protocollen (regels en afspraken) Intern/extern communicatie Veiligheidsles wat te doen bij bijvoorbeeld brand Opleiding bijvoorbeeld BHV, preventiemedewerkers, EHBO, weerbaarheidstraining voor team, Brand- ontruimingsoefeningen (ontruimingsplan) Mentorlessen/weerbaarheidstrainingen Sova-trainingen Betrokkenheid stimuleren RI&E voor gebouw, welzijn personeel, leerlingen en ouders Veiligheidsmonitor Antenne hebben voor sociale en cyberproblemen en bespreekbaar (durven) maken Voorbeeldgedrag vanuit mensvisie Controle door externen Onder de aandacht houden Verantwoordelijkheid voor veiligheid schoolbreed Het belangrijkste van deze stap is: Communicatie Evaluatie (onder andere middels externe controle) Verslag workshop I 'stappenplan' <Datum> pagina 1 van 7

4 Borging Geen papieren tijger levend houden Informatie voor de ouders, bijvoorbeeld een website of een schoolgids Oefenen Informeren in troepen Handhaven Verantwoordelijk voelen Vastleggen Eigenaar maken van 'visie/plan' Urgentie creëren Goede veilige sfeer binnen de school Mogelijke knelpunten: Actueel houden Weten mensen daadwerkelijk er naar te handelen of is het een papieren tijger? Niet meer serieus nemen wanneer er vaak geoefend wordt (draagvlak) Veronderstellen dat het toch niet gebeurt Te weinig mankracht, tijd en geld Actueel houden onder nieuw personeel Slordigheid, bijvoorbeeld blokkade vluchtroute Conflicterende belangen tussen bijvoorbeeld de politie en de brandweer Flexibiliteit in protocollen, een noodsituatie is nooit hetzelfde Hoe bereik je draagvlak? Open communicatie, ook over plaatsgevonden incidenten (waar het belangrijk is) Aanspreken van teamleden Bewustwording (iedereen!) Voorbeeldgedrag + gewenst gedrag Iedereen eigenaar maken, bottom-up structuur hanteren Standaard op de teamagenda zetten Stap 3: Het voorbereiden op een ernstig incident Hoe bereid je de organisatie voor, zodat deze effectief reageert op een incident? Ontruimingsplan Visualiseren op belangrijke plaatsen en duidelijke BHV-organisatie Brandalarm & sprinklers Verantwoordelijkheden duidelijk en daarnaar handelen Social media Scholing regelen, bijvoorbeeld ook levensreddend handelen Interne communicatie Typen incident inventariseren (fysiek, sociaal of cyber) Stroomschema (welk protocol/welke hulpverlener) Protocollen, overkoepelende plannen Bespreken houden tussen leidinggevenden en teamleden Regelmatig oefenen, een keer per kwartaal en evalueren Controle van externen Leerlingenlijsten zodat je kunt tellen Hulpmiddelen RI&E Verslag workshop I 'stappenplan' <Datum> pagina 2 van 7

5 Wat is belangrijk aan deze stap? Organisatorisch Bouwkundig Elektronisch Snelheid in voorbereiding op het moment zelf Niet blindvaren op het protocol Draagvlak Controleren Wat zijn mogelijke knelpunten? Actueel houden van protocollen Verouderde informatie Wisseling van de aanwezige personeelsleden Een situatie vooraf inschatten is lastig Afwezigheid van deskundigen, onder andere BHV'ers Onduidelijke afspraken De praktijk Hoe bereik je draagvlak? Regelmatig op de agenda zetten bij zowel personeelsleden, leerlingen en bestuur Communiceren met de leerlingen, ouders en het personeel Samen oefenen en evalueren (verplicht stellen) Voorlichting door ervaringsdeskundige Stap 4: Het beheersen van een ernstig incident Welke reactie is nodig als zich een incident voordoet? BHV heeft regie Situatie bekijken Hulpdiensten inschakelen Ontruiming Volgen van protocollen en rustig blijven Overzicht en veiligheid creëren Duidelijke communicatie en informatie verschaffing Juiste personen mobiliseren Belangrijkste uitgangspunten in het omgaan met incidenten Handelen Rustig blijven, geen paniek Geen discussie Informatie versterken, duidelijke korte instructies geven en waar mogelijk terugkoppelen Centraal aanspreekpunt houdt de regie Rolvastheid Overzicht hebben Empathie Hoe geef je een crisisoverleg vorm? Afhankelijk van wat er is gebeurt de directie samen met het BHV-team en externen Maatschappelijke veiligheidsdienst P.R.-medewerker (persvoorlichter) Verslag workshop I 'stappenplan' <Datum> pagina 3 van 7

6 ARBO-coördinator Hulpdiensten (politie) Externe contactpersonen Slachtofferhulp (na het incident) Waar leerlingen heen moeten gaan Informeer de ouders Overleg met de BHV-ers Gemeente Vaste mensen die (beleids-)lijnen uitzetten Over goede informatie beschikken Centraal aanspreekpunt houdt de regie Wat zijn de voorzienbare knelpunten? Communicatie onderling bijvoorbeeld gebruik van welk medium Ontstaan van paniek en chaos Infrastructuur Informatieverspreiding via (sociale) media Tijdsdruk (creëer tijd voor overleg en reflectie) De aanwezigheid van een BHV-er Afwezigheid van sleutelfiguren Gebrek aan informatie Onwetendheid Gedrag ouders en andere partijen (impulsiviteit) Waar kun je op vertrouwen? Voorbereiding Opgeleide medewerkers Expert inbreng Ontruimingsplan Hoofd-BHV/Crisismanager Stap 5: De afhandeling na een ernstig incident Wat zijn de belangrijkste elementen voor de nafase? Goede zorg voor slachtoffer en familie Bezoek Nazorg voor alle betrokkenen Evaluatie van de gang van zaken Een persoon de (interne en externe) communicatie en pers laten doen Informatiemomenten met collega's Ouderavond organiseren voor ouders Inspectie Contact met de gemeente in verband met huisvesting/leerplicht De tijd nemen Wat zijn de aandachtspunten voor psychosociale nazorg? Betekenis geven aan het verdriet van de medeleerlingen Luisteren naar verhalen Eventueel inschakelen van slachtofferhulp of andere externen partijen Ook nazorg na een lange periode Verslag workshop I 'stappenplan' <Datum> pagina 4 van 7

7 De gevolgen voor alle betrokkenen goed in kaarten brengen en actie gericht daarop uitvoeren (ook medewerkers) Fasering Wat zijn de aandachtspunten voor communicatie in de nafase? Informeren van alle betrokkenen o.a. slachtoffers, ouders, collega's Pr naar buiten zoals naar andere scholen, kranten, website, sociale media Duidelijkheid geven en vertrouwen uitstralen Open en eerlijk Pro-actie handelen Fouten toegeven Deskundige inhuren (communicatiedeskundige) Bijzondere aandachtspunten nafase Protocollen evalueren, nakijk en eventueel bijstellen Wederopbouw Incident evalueren Controle voor de toekomst (borging) Coördinatie Over COT Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Ons werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over security ambities en de vormgeving van lokaal veiligheidsbeleid tot de voorbereiding op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote risico's worden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT opereert vanuit Den Haag en is een volledige dochteronderneming van Aon Nederland. Meer informatie: COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. Verslag workshop I 'stappenplan' <Datum> pagina 5 van 7

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Communicatieplan De Zonnewijzer

Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 1 Communicatieplan De Zonnewijzer Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Hoofdstuk 1 Communicatiemiddelen van de school blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra

maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra maart 2010 KINDEROPVANG FCB Een landelijk werkende organisatie van werkgevers en werknemers Handreiking Ongewenst gedrag in Kindercentra Inhoud Ongewenst gedrag in kindercentra 3 Maatregelen 5 Verdeling

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie