Jaardocument MV Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg"

Transcriptie

1 ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode HR Zoetermeer Tel Fax

2

3 Voorwoord In maart realiseerden we het laatste deel van de geplande uitbreidingen. Sindsdien heeft Fonteynenburg een beschermende woonvorm voor veertien cliënten met een drugsverslaving. Daarmee was Fonteynenburg na april 2007 in een jaar tijd gegroeid met meer dan 40% van haar capaciteit: van 109 naar 152 plaatsen beschermd wonen. Daarmee maakte de organisatie een grote groei door. Na deze uitbreidingen werd het tijd, om plannen te maken voor de komende jaren. Het nieuwe meerjarenbeleidplan is nu klaar, het is tot stand gekomen met bijdragen van interne en externe stakeholders, door interviews en een werkconferentie. Het bleek ook tijd voor een nieuwe missie, waarin medewerkers zichzelf, hun werk en hun organisatie herkennen. Verbetering van het kwaliteitssysteem leidde ertoe dat het de nog openstaande minors aan het einde van het jaar gesloten werden. De medezeggenschapsorganen volgden de ontwikkelingen met kritische en opbouwende adviezen. Daarbij ontbrak de Cliëntenraad in de eerste helft van het jaar door gebrek aan leden. In de zomer waren er weer voldoende leden om een herstart te maken. De Ondernemingsraad organiseerde voor de eerste keer verkiezingen Met dank aan alle medewerkers, leden van de cliënten- en ondernemingsraad en van de Raad van Toezicht. Alleen met jullie inzet konden we deze resultaten bereiken. Maike Onrust Bestuurder Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. ardocument MV 2008 Pagina 3 van 48

4 ardocument MV 2008 Pagina 4 van 48

5 Inhoudsopgave Voorwoord RIBW Fonteynenburg Algemene gegevens Organisatiestructuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van de zorg Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid...28 Bijlage I Profiel van de organisatie...29 A) Kerngegevens...29 B) Productie, personeel en opbrengsten...30 C) Werkgebieden...32 D) Gegevens verblijfplaatsen naar bouwcategorie RIBW Fonteynenburg...33 E) Personeelsinformatie...34 Bijlage II Governance...37 A) Bestuur en toezicht: transparantie-eisen...37 ardocument MV 2008 Pagina 5 van 48

6 Bijlage III Beleid, inspanningen en prestaties...40 A) Algemeen kwaliteitsbeleid...40 B) Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...40 Klachten...41 C) Kwaliteit van medewerkers...41 Verloop medewerkers...41 Ziekteverzuim...42 Vacatures...42 D) Financieel beleid...43 Bijlage IV arrekening...48 ardocument MV 2008 Pagina 6 van 48

7 1 RIBW Fonteynenburg 1.1 Algemene gegevens is opgericht in 1970 en gevestigd in Zoetermeer. Sinds 1990 is zij toegelaten als regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW). Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Teldersrode 25 Postcode 2717 HR Plaats Zoetermeer Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina 1.2 Organisatiestructuur De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Fonteynenburg is een stichting. De organisatie kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Organisatiestructuur De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Deze bestaat uit de bestuurder en twee regiomanagers. De regiomanagers sturen teams aan die elk onder leiding staan van een teamleider. Drie teams begeleiden cliënten van beschermde woonvormen (intramuraal) en bieden ook extramurale begeleiding aan cliënten die in hun eigen huis wonen. Daarnaast is er één specifiek team dat alleen intramurale zorg biedt en één team alleen extramurale zorg. De toegang tot de zorg is in handen van de Zorgmakelaar. Op het Centraal Bureau richten twee teams zich op de ondersteunende en financiële processen. Het Bestuur en management zijn hier gevestigd. In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft Fonteynenburg een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad (OR). ardocument MV 2008 Pagina 7 van 48

8 Raad van Toezicht Bestuurder Ondernemingsraad Cliëntenraad Team Bedrijfsvoering Regiomanager Drie Gemeenten Regiomanager Zoetermeer Team Personeel en ondersteuning De Beukenhof Ambulante woonbegeleiding Beleidssecretaris De Voorburcht De Startbaan Zorgmakelaar Ypendael De Zegge Ondersteuner medezeggenschap cliënten Organogram RIBW Fonteynenburg Besturingsmodel Als overkoepelend besturingssysteem gebruikt Fonteynenburg het INKmanagementmodel. Dit vormt onder meer de basis voor het aankomende meerjarenbeleid en de jaarplannen. Toelating Op 31 december 2008 beschikte Fonteynenburg over een toelating van 152 plaatsen beschermd wonen. ardocument MV 2008 Pagina 8 van 48

9 1.3 Kerngegevens Bestaansgrond De oorsprong van de Stichting Fonteynenburg in 1970 ligt in het signaal dat de maatschappij destijds onvoldoende berekend bleek op de aanwezigheid van mensen die zonder ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Dit signaal blijkt nog steeds actueel. Missie In 2008 heeft Fonteynenburg in het kader van haar nieuwe meerjarenbeleidplan haar missie en visie opnieuw geformuleerd. De missie luidt als volgt: Fonteynenburg biedt professionele woonbegeleiding aan cliënten met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Wij steunen onze cliënten bij hun streven een normaal leven te leiden, bij u en ons in de straat. Gewoon leven, wonen, werken en leren. Toelichting: Fonteynenburg begeleidt cliënten vanuit de principes van de Rehabilitatiemethode, hierbij houdt de cliënt de regie over zijn eigen leven en bieden wij de hulp die daarvoor nodig is. Respect en deskundigheid zijn hiervoor de basis. Wij werken graag samen met andere zorgverleners, gemeenten en woningcorporaties om oplossingsgericht de best passende zorg te verlenen. Onze professionele woonbegeleiding wordt uitgevoerd binnen van te voren afgesproken financiële kaders. Transparantie en een effectieve bedrijfsvoering zijn hierbij het uitgangspunt. Ook medewerkers worden ondersteund in hun eigen ontwikkeling, met als doel onze cliënten optimaal te begeleiden. Visie In haar nieuwe visie zal Fonteynenburg de komende jaren: Een balans creëren tussen: Professionaliteit, kwaliteit, resultaatgerichte daadkracht en lage kosten (scherpe prijs) Professionaliseren en tegelijkertijd de menselijke maat behouden De goede zaken van NU behouden en tegelijkertijd evolueren naar een professionelere organisatie Kernactiviteiten en nadere typering RIBW Fonteynenburg biedt woonbegeleiding en verblijf in vijf beschermende woonvormen, te weten: Ypendael, De Voorburcht, De Zegge, de Beukenhof en de Startbaan. Deze beschermende woonvormen bestaan uit kleinschalige woonvoorzieningen. De Startbaan is een beschermende woonvorm speciaal voor dove en zeer slechthorende cliënten. De Beukenhof is sinds maart 2008, na een verbouwing, weer in gebruik als beschermende woonvorm voor 14 cliënten met psychiatrische problemen in combinatie met een verslaving. ardocument MV 2008 Pagina 9 van 48

10 Fonteynenburg biedt ook extramurale woonbegeleiding, waaronder begeleiding aan cliënten die in het kader van Laatste Kans Beleid (LKB) door de gemeente of een woningcorporatie zijn aangemeld bij Het Vierde Huis. Vanuit AWBZ-zorg bestaat de doelgroep van de RIBW Fonteynenburg uit cliënten die altijd een psychiatrische aandoening hebben. Dit kan ook in combinatie met psychosociale problemen, een verstandelijke handicap, lichamelijke of zintuiglijke problemen. Daarnaast behoort vanuit de justitiële zorg cliënten met een justitiële achtergrond tot de doelgroep van Fonteynenburg. Eind 2008 heeft Fonteynenburg hierover productieafspraken gemaakt met justitie. De zorg en begeleiding die RIBW Fonteynenburg biedt, betreft alle AWBZfuncties met uitzondering van verpleging en behandeling. De onderstaande tabel geeft de functies weer. AWBZ-functie Persoonlijke verzorging Verpleging Nee Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Nee Verblijf op grond van de AWBZ Tabel AWBZ-functies geleverd door de RIBW Fonteynenburg Productie, personeel en opbrengsten Op 31 december 2008 beschikte Fonteynenburg over 147 plaatsen voor verblijf, verdeeld over 94 lichte verblijfplaatsen en 53 zware verblijfplaatsen. De 147 plaatsen hebben betrekking op de capaciteit die Fonteynenburg aan het einde van het jaar had. De toelating is 152 plaatsen. Het aantal uren dat door het Zorgkantoor in 2008 is ingekocht voor Fonteynenburg voor extramurale zorg bedraagt: Gespecialiseerde begeleiding uur (product F123) Ondersteunende begeleiding extra uur (product H129) In december heeft 2008 Fonteynenburg op aandringen van een aantal verwijzers in de regio nog productieafspraken gemaakt met Justitie. Het betreft 1366 verzorgingsdagen beschermd wonen en 102 uren extramurale zorg. ardocument MV 2008 Pagina 10 van 48

11 AWBZ zorg Justitiële zorg Personeelsleden Bedrijfsopbrengsten De productie voor verzorgingsdagen (beschermd wonen) was dagen. Het aantal uren gerealiseerde extramurale zorg was: Gespecialiseerde begeleiding uur (product F123) (13,02%hoger) Ondersteunende begeleiding extra uur (product H129) (14,20% hoger) In 2008 zijn er geen uren gerealiseerd voor Justitie. Eind 2008 zijn de afspraken met de Justitie definitief rondgemaakt voor het gehele jaar Door het late tijdstip van het rondmaken van de afspraken, is RIBW Fonteynenburg in 2008 niet in de gelegenheid geweest om begeleiding te bieden aan justitiële cliënten. Bij de RIBW Fonteynenburg waren op 31 december 2008 in totaal 128 personeelsleden in loondienst (103,99 FTE) inclusief stagiaires en oproepkrachten. De totale bedrijfsopbrengsten in 2008 bedragen , waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten De niet gebudgetteerde zorgprestaties bedragen De overige bedrijfsopbrengsten zijn De gegevens zijn tevens te vinden in de bijlage en de jaarrekening. 1.4 Werkgebieden Het werkgebied van de RIBW Fonteynenburg valt onder het Zorgkantoor Haaglanden. Fonteynenburg is vooral actief in de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer en Den Haag (Ypenburg). Incidenteel worden cliënten uit andere gemeenten begeleid. ardocument MV 2008 Pagina 11 van 48

12 1.5 Belanghebbenden Samenwerking op landelijk niveau Samenwerking op regionaal niveau Veel aandacht gaat uit naar samenwerking. RIBW Fonteynenburg werkt bijvoorbeeld op landelijk niveau met andere RIBW s samen in de Vereniging RIBW Alliantie. Op regionaal/gemeentelijk niveau is zij actief betrokken in samenwerkingsprojecten rondom de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Daarnaast werkt Fonteynenburg in de regio samen met instellingen, zoals het doveninstituut Effatha-Guyot, welzijnswerk, maatschappelijke opvang, woningcorporaties, provincies en gemeenten. Hieronder volgt een overzicht van de belanghebbenden waarmee Fonteynenburg een relatie onderhoudt. Onder belanghebbenden verstaan we organisaties waarmee Fonteynenburg een samenwerkingsverband of een ketenzorgrelatie heeft. Belanghebbenden Stichting Anton Constandse Stichting PerspeKtief Stichting Onder Een Dak (STOED) Koninklijke Effatha-Guyot Groep (instituut voor doven) Gemeenten Rijswijk, Leidschendam- Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Den Haag. Parnassia PsyQ GGZ Haagstreek (Rivierduinen) GGZ Zoetermeer (Rivierduinen) VIA (landelijk Centrum GGZ en Gehoorstoornissen) GGZ Nederland Brijderstichting (Parnassia) De Palier (Parnassia) Ministerie van Justitie, Directie Forensische Zorg (DiForZo) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rino Groep Reakt Vereniging RIBW Alliantie Woningcorporaties (Woningvest, Goede Woning, Vestia, Vidomes, Rijswijk Wonen) Zorgkantoor Relatie met Fonteynenburg Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid/ Dienstverlening Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Financiering / cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid / instellingsbeleid Cliëntenbeleid/ instellingsbeleid Financiering/ instellingsbeleid Instellingsbeleid Deskundigheidsbevordering Cliëntenbeleid Instellingsbeleid Cliëntenbeleid/instellingsbeleid Financiering/instellingsbeleid ardocument MV 2008 Pagina 12 van 48

13 2 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 2.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance code RIBW Fonteynenburg kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De samenwerking tussen beide raden is geregeld in een bestuursreglement. Beide organen werken volgens de code Health Care Governance. Om hieraan te voldoen zijn in 2006 de statuten aangepast Raad van Bestuur De RIBW Fonteynenburg is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht. De bestuurder heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. WOPT Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de bestuurder, aangezien het belastbaar loon niet hoger is dan dat van de Ministers. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Mw. drs. A.M.B. Onrust Bestuurder Geen Samenstelling Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Profiel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat in 2008 uit vijf leden. De statuten bepalen dat het aantal leden tenminste drie en ten hoogste zes is. Het voorzitterschap is in handen van de heer E. den Hartog (sinds eind 2007) Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht luidt als volgt: De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling, missie en visie van Fonteynenburg. Ze beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn geen ardocument MV 2008 Pagina 13 van 48

14 medewerkers of cliënten en ook geen familie van hen. Ze hebben geen financieel belang bij de organisatie. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die wat betreft de verhouding tussen mannen, vrouwen en leden van etnische minderheden, een weerspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in de regio. Leden van de Raad van Toezicht functioneren minimaal op Hbo-niveau en zijn deskundig op één van de hieronder genoemde gebieden: Financiën, zo mogelijk bekend met financiering (geestelijke) gezondheidszorg. Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. Huisvestingszaken. Personeel en organisatie. Medezeggenschap van cliënten en cliëntenorganisaties. De Raad van Toezicht van Fonteynenburg streeft ernaar dat bovengenoemde deskundigheid in de raad aanwezig is. De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2008 was niet geheel in overeenstemming met dit profiel. Leden van etnische minderheden ontbraken en deskundigheid op het gebeid van geestelijke gezondheidszorg. Eind 2008 heeft de Raad van Toezicht besloten bij de volgende vacature specifiek een lid te werven met kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijke en de geestelijke gezondheidszorg. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2008 viermaal vergaderd met de bestuurder. De onderwerpen betroffen: arplannen regiomanagers 2008 Strategische verkenning Voortgangsrapportages Meerjarenbeleidplan Managementletter en vaststellen jaardocument en jaarrekening WOPT Verder hebben delegaties van de Raad van Toezicht vergaderd met de inspraakorganen (de Ondernemingraad en de Cliëntenraad). Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een keer vergaderd zonder de aanwezigheid van de bestuurder. Er is geen specifiek beleid over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, aangezien hun belastbaar loon niet hoger is dan dat van de Ministers. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden. In de bijlage 3D zijn ook hun nevenfuncties opgenomen. Naam De heer drs. E. den Hartog Mevrouw K.C. nsen De heer H.L.B. van Geffen De heer A.D. Swint De heer drs. J. de Gruijter Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Samenstelling Raad van Toezicht ardocument MV 2008 Pagina 14 van 48

15 2.2 Bedrijfsvoering Planning & Control Managementinformatie De RIBW Fonteynenburg beschikt over een besturingssysteem van Planning & Control. arlijks stelt de organisatie een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Daaronder worden deelplannen en begrotingen gemaakt door de regiomanagers en verantwoordelijken van secundaire processen. Het jaarplan en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de prestaties, inkomsten en uitgaven. Per kwartaal beoordeelt het Management Team, bestaande uit bestuurder en regiomanagers, de resultaten op het gebied van financiën, personeel en productie. De regiomanagers leggen hierover verantwoording af aan de bestuurder. Indien nodig worden aanvullende afspraken gemaakt over het uitgavenpatroon en/of de te realiseren productie. Daarnaast worden er per 2008 ook maandrapportages gemaakt. Deze zijn in 2008 ook maandelijks in het Management Team besproken. De regiomanagers hebben de maandrapportages ook maandelijks met de teamleiders besproken. Kaderregeling AO/IC AWBZ De interne toetsing in het kader van de Kaderregeling Administratie Organisatie / Interne Controle (AO/IC) wordt uitgevoerd door accountantskantoor B&L. Voor 2008 geldt dat de administratieve processen zich verhouden tot de bepalingen uit de Kaderregeling. In het kader van de controle van de productieverantwoording heeft accountantskantoor Deloitte een accountantsverklaring afgegeven. Kwaliteitssysteem HKZ RIBW Fonteynenburg is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. Om de kwaliteit van zorg te beheersen en te verbeteren werkt RIBW Fonteynenburg volgens de HKZ-norm voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het kwaliteitsbeleid wordt nader toegelicht in paragraaf 3.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid. 2.3 Cliëntenraad De cliëntvertegenwoordiging is binnen de RIBW Fonteynenburg vormgegeven in een Cliëntenraad en Cliëntencommissies. Cliëntenraad Van 1 januari 2008 tot en met augustus was er geen Cliëntenraad wegens gebrek aan leden. In de zomer werd de werving van leden succesvol. Sinds september 2008 bestaat de Cliëntenraad uit vijf leden. Het doel van de raad is om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fonteynenburg te behartigen. Daarnaast streeft zij naar het zoveel moge- ardocument MV 2008 Pagina 15 van 48

16 Overlegstructuur Clientenraad Onderwerpen lijk bevorderen de participatie en medezeggenschap van cliënten. De Cliëntenraad vergadert maandelijks. De Cliëntenraad overlegt eens per twee maanden met de bestuurder. Hierin komen instemming- en adviesvragen vanuit het bestuur aan de orde. De samenwerking tussen de raad en het bestuur is vastgelegd in een overeenkomst. Eenmaal per jaar is een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij deze overlegvergadering. De Cliëntenraad heeft in 2008 geadviseerd over de volgende onderwerpen en activiteiten: Werkinstructie Overlijden cliënt Ontwikkelen administratieve functie in zorgteams Advies over verbeterpunten naar aanleiding van het Cliënten - tevredenheidonderzoek. Vacatiegelden Nieuwe missie De Cliëntenraad heeft kennis genomen van: ardocument, begroting, jaarplan, voortgangrapportages Cliëntencommissies Alle werkeenheden in het primaire proces hebben een eigen Cliëntencommissie. De commissies hebben direct contact met de teamleider van de werkeenheid en bespreken onderwerpen die te maken hebben met de door die werkeenheid geleverde zorg. Te denken valt aan voedingsgeld, inrichting van de woning en tuin. Daarnaast geven zij advies tijdens het selectieproces van nieuwe begeleiders op de locaties. Ter voorbereiding hierop komen de commissies per locatie maandelijks bijeen. Indien commissies in conflict komen met een teamleider, kunnen zij uitwijken naar de Cliëntenraad. Budget en Ondersteuning Medezeggenschap cliënten De cliëntenraad en commissies hebben een budget om deel te nemen aan cursussen en symposia. Verder is dit beschikbaar voor administratieve kosten zoals agenda s en kopieerwerk. De Cliëntenraad en cliëntencommissies worden 12 uur per week ondersteund door een ondersteuner medezeggenschap cliënten. Deze helpt bij het voorbereiden en begrijpelijk maken van stukken, verslaglegging van vergaderingen, en het maken van afspraken. 2.4 Ondernemingsraad Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van de RIBW bestaat uit vijf leden. De leden vertegenwoordigen de organisatieonderdelen waarbij twee afkomstig zijn uit de locaties in Zoetermeer en twee leden uit de regio Rijswijk, Leidschendam- Voorburg en Wassenaar. Het Centraal Bureau kent één afgevaardigde. ardocument MV 2008 Pagina 16 van 48

17 In mei 2008 zijn er nieuwe verkiezingen gehouden. Sinds juni 2008 is de nieuwe samenstelling actief. Overlegstructuur Ondernemingsraad De Ondernemingsraad kwam in 2008 maandelijks bijeen. De vastgestelde notulen van de vergaderingen zijn standaard verspreid onder de medewerkers. Elke zes weken heeft de Ondernemingsraad overleg gehad met de bestuurder. Tweemaal heeft zij in 2008 met een delegatie van de Raad van Toezicht overlegd. De gesprekken met de bestuurder en de Raad van Toezicht werden ervaren als prettig en open. De Ondernemingsraad ervaart dat zij serieus wordt genomen en waardering ontvangt voor haar werk. Onderwerpen Budget en Ondersteuning Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft het afgelopen jaar advies gegeven en/of ingestemd met de volgende onderwerpen en activiteiten: Instemming nieuwe versie procedure aanmelding Instemming concept Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) en Hoofd BHV Instemming bijgesteld BHV-plan Advies benoeming leden Klachtencommissie cliënten Instemming Plan van Aanpak en voortgang Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) Instemming richtlijn beheer cliëntdossiers Offerte RI&E en Arbodienst Inwerkmodule huishoudelijke medewerker Opleidingsbeleid Advies rondom de procedure hoe om te gaan in geval van overlijden van cliënt. Aanpassing model FormatiePlaatsenPlan (FPP) voor het primaire proces. Kantoorruimte in Leidschendam Voorbereiding Periodiek Medisch Overleg (PMO) (voorheen PAGO) Meerjarenbeleidplan Advies rondom toevoegen functie facilitair medewerker MKSA-modules aanvullend pensioen, reiskosten woon-werkverkeer, spaarverlof, vergoeding vakbondscontributie, vergoeding beroepsverenigingen, fietsenplan, studiekostenregeling, vergoeding contributie lidmaatschap vakbond Voorlopig verkorte selectieprocedure voor huishoudelijke medewerkers en begeleiders De Ondernemingsraad werd in 2008 vanuit de organisatie ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 10 uur per week. De Ondernemingsplan heeft een eigen budget, onder andere voor het volgen van cursussen voor de leden. Voor Ondernemingsraadleden geldt vrijstelling van uren van de reguliere werkzaamheden, waarvoor teams een beroep kunnen doen op een daarvoor bestemd budget. ardocument MV 2008 Pagina 17 van 48

18 3 Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid In november 2008 heeft de Raad van Toezicht het Meerjarenbeleidplan goedgekeurd. Dit plan bevat een nadere uitwerking van het Missie, visie en strategie. Zowel interne als externe stakeholders hebben input hiervoor geleverd. Voor een toelichting op de missie en visie, zie paragraaf Algemeen beleid arplan 2008 Doelstelling 1 Het algemene jaarplan van Fonteynenburg en de jaarplannen van de regio s en werkeenheden worden samengevoegd in de arplanbundel Hieronder volgt een opsomming van de doelstellingen die Fonteynenburg heeft gesteld in 2008 en de mate waarin de doelen zijn gerealiseerd uren extramurale zorg aan minimaal 150 cliënten (was uur voor 150 cliënten in 2007) De doelstelling voor 2008 is deels gerealiseerd. RIBW Fonteynenburg heeft afgelopen jaar extramurale begeleiding geboden aan 182 cliënten. Dit aantal cliënten is meer dan het minimaal beoogde aantal. In 2008 zijn uren gerealiseerd. De werkelijk gerealiseerde uren zijn minder dan het beoogde aantal uren. Doelstelling 2 Bezettingspercentage intramurale zorg is 98%: Het bezettingspercentage voor intramurale zorg is niet gerealiseerd. Het bezettingspercentage is 94% van het toegelaten aantal plaatsen voor intramurale zorg. Doelstelling 3 Ondersteunende begeleiding met verblijf en zonodig verzorging aan minimaal 152 cliënten in beschermende woonvormen. Verbijzondering: Aanbod beschermd wonen voor cliënten met een dubbele diagnose (psychiatrische en verslaving), ook voor autistische en dove cliënten. In 2008 heeft Fonteynenburg in totaal 172 cliënten begeleid in beschermende woonvormen (intramuraal). Het aanbod beschermd wonen voor cliënten met een meervoudige problematiek bestond uit 40 plaatsen: - 14 voor psychiatrische cliënten met een verslaving op de Beukenhof - 4 plaatsen op de Zegge voor autistische cliënten ardocument MV 2008 Pagina 18 van 48

19 - 22 plaatsen op de Startbaan voor dove en slechthorende cliënten met een psychiatrisch probleem Doelstelling 4 Doelstelling 5 Doelstelling 6 Doelstelling 7 Doelstelling 8 Doelstelling 9 Doelstelling 10 Doelstelling 11 Maandelijkse managementinformatie, risicomanagement, berekening kostprijzen, organisatie van de facilitaire ondersteuning, beschrijven beleid beveiliging digitale informatie en voor organisatie van ICT. Sinds 2008 werkt Fonteynenburg met maandrapportages. Organisatie van de facilitaire ondersteuning is in 2008 herzien. Verbeterplannen na analyse van arbeidsmarkt, wervingsbeleid en mogelijkheden voor leeftijdbewust personeelsbeleid. In 2008 is een onderzoek uitgevoerd omtrent arbeidsmarkt, wervingsbeleid en leeftijdbewust personeelsbeleid. Op basis van dit onderzoek wordt een beleidsstuk geschreven. Dit beleidsstuk zal in 2009 gepresenteerd worden aan het Management Team. Op basis hiervan zullen acties geformuleerd worden. Nieuwe folders, jaarbericht en een nieuwe website Nieuwe folders en het jaarbericht zijn gerealiseerd. In 2008 zijn doelen geformuleerd voor een nieuwe website en zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In 2009 zal de nieuwe website klaar zijn. Digitaal handboek Het inrichten van het digitale handboek is een doelstelling die nogmaals is opgenomen in het jaarplan van Er is prioriteit gegeven aan het wegwerken van de minors, voortkomend uit de externe audit door de certificerende instelling Lloyds in Alle begeleidingsplannen zijn overgezet in de nieuwste digitale versie en is 98% van de plannen bijgewerkt en ondertekend door de cliënt. Alle begeleidingsplannen zijn overgezet in de nieuwste versie van PlanCare. Exacte cijfers over de bijgewerkte begeleidingsplannen zijn nog niet te geven. Daarover hebben de regiomanagers met de teamleiders voor 2009 nieuwe afspraken gemaakt. Begeleiders rapporteren op basis van de doelen in het begeleidingsplan. In 2008 zijn aantal teams gecoacht in het doelgericht rapporteren. In 2009 volgen de resterende teams. Dit doel is grotendeels gerealiseerd en wordt in 2009 verder opgepakt. In alle teams en MT voor anderhalf jaar verbeterplannen naar aanleiding van het Cliëntentevredenheidonderzoek (CTO) uitgewerkt en loopt de uitvoerig volgens de planning. Deze doelstelling is behaald. Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek (2007) zijn in 2008 RIBW Fonteynenburg breed en per werkeenheid in verbeterplannen uitgewerkt, en zijn de acties uitgevoerd. Elk kwartaal analyseert het MT de overschrijding van de Treeknormen voor de wachttijden en in het 4 e kwartaal beleid geformuleerd om de gewenste situatie te bereiken. ardocument MV 2008 Pagina 19 van 48

20 Deze doelstelling is gerealiseerd. Wachtlijsten worden geregistreerd en op verschillende momenten in verschillende overlegvormen besproken. Het Management Team heeft in 2008 inzicht gekregen in wachtlijsten door de maandrapportages. In het Management Team overleg werd in 2008 per kwartaal besproken waar knelpunten liggen in het aanbod van Fonteynenburg. Regiomanagers bespraken dit ook maandelijks met hun teamleiders. Daarnaast keken zorgmakelaar en teamleider kritisch of er een match gemaakt kan worden. Doelstelling 12 Doelstelling 13 De uitvoering van het Plan van Aanpak naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) loopt volgens planning. In 2007 is het Medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. In 2008 zijn op basis van de resultaten uit dit onderzoek verbeterplannen en een planning opgesteld, waarin verbeterpunten zijn geformuleerd en bijbehorende acties zijn bepaald. De uitvoering van de acties zijn conform planning verlopen, dus deze doelstelling heeft Fonteynenburg ook behaald. Zie voor nadere toelichting op het Medewerkerstevredenheidonderzoek, paragraaf Het format voor het exitinterview is aangepast, zodat de informatie systematischer kan worden verwerkt. Deze doelstelling is niet gerealiseerd, en is wederom opgenomen in het jaarplan van Er zal gekeken worden naar een format waarbij informatie uit exitinterviews beter meetbaar zijn dan in het huidige format. Doelstelling 14 Het ziekteverzuimpercentage is lager dan het branchegemiddelde van 4,7%. Deze doelstelling is behaald. Het ziekteverzuimpercentage in 2008 is 4,57% en dus lager dan het branchegemiddelde. Doelstelling 15 Het MT doorloopt in 2008 een traject voor management development om haar eigen werkwijze en de organisatie verder te ontwikkelen. Het Management Team (de directeur-bestuurder en de twee regiomanagers) hebben een traject gevolgd. Dit traject had als centrale thema Leiderschap. De leden van het Management Team hebben dit traject als zeer positief en waardevol ervaren. Deze doelstelling is dus ook gerealiseerd in Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid HKZ-certificering Zoals eerder vermeld maakt de RIBW Fonteynenburg als leidraad bij het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsbeleid gebruik van het INK-model. Dit vormt onder meer de basis voor het meerjarenbeleid en de jaarplannen. In 2006 is gestart met het formuleren van een plan van aanpak om te komen tot HKZ-certificering voor 1 januari In 2007 is veel werk verzet om HKZproof te worden. In 2008 stond het wegwerken van de afwijkingen, die zijn geconstateerd tij- ardocument MV 2008 Pagina 20 van 48

Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder

Voorwoord. Maike Onrust Bestuurder Voorwoord In 2009 heeft ondanks de pakketmaatregelen in de AWBZ, onze extramurale zorg een enorme uitbreiding ondergaan. Slechts voor een klein deel van de cliënten werd de indicatie ingetrokken en veel

Nadere informatie

Jaardocument MV Stichting RIBW Fonteynenburg

Jaardocument MV Stichting RIBW Fonteynenburg ardocument MV 2010 Stichting RIBW Fonteynenburg Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl

Nadere informatie

Jaardocument MV 2011

Jaardocument MV 2011 Jaardocument MV 2011 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren Jaarbericht 2012 Stichting De Frisse Wind Zorgboeren 2012 Is het eerste jaar dat Stichting De Frisse Wind Zorgboeren kleinschalige zorg in natura kan aanbieden. In dit Jaarbericht een overzicht van de

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2013. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2013 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl 1 Voorwoord

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). CVZ, Postbus 320, 1110 AH Diemen www.cvz.nl

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie