MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)"

Transcriptie

1 Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media A Adjunct van de directeur Arenbergstraat 9, 1000 Brussel FUNCTIECONTEXT Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, bestaat naast het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media nog uit drie intern verzelfstandigde agentschappen die zorgen voor de uitvoering van het beleid, met name Kunsten en Erfgoed, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, naast het BLOSO en de VRM, twee agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Het Departement CJSM staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd, sport en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media bestaat uit het Dienstencentrum,de Stafdiensten Domeincoördinatie en twee afdelingen, de afdeling Cultuur en Media en de afdeling Sport en Jeugd. De Secretaris-generaal van het departement wordt ondersteund door de diensten van de Secretarisgeneraal. De functie van medewerker Creatief Europa Desk MEDIA situeert zich binnen Domeincoördinatie, stafdienst Internationaal. Je zal ingeschakeld worden in de dienstverlening in het kader van het Creatief Europa Programma van de Europese Commissie waarbij je een adviserende en vooral informerende rol op neemt ten aanzien van de Vlaamse audiovisuele sector. JE TAKENPAKKET Doel functie: Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten teneinde deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag. Resultaatsgebieden Resultaatsgebied 1: probleemanalyse 1

2 Vervolledigen, verhelderen en analyseren van de vraag / problematiek teneinde over de nodige gegevens en inzichten te beschikken om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken. - Opvangen en interpreteren van signalen, specifieke behoeften en noden bij de doelgroepen (Vlaamse Audiovisuele sector). - Via mailverkeer, gesprekken en telefonische contacten met de klanten de nodige administratieve gegevens verzamelen om een zicht te krijgen in het dossier dat ze wensen in te dienen - Eerste analyse van het dossier/project uitvoeren op basis van je kennis van het Creatief Europa programma onderdeel MEDIA om een diagnosestelling te kunnen formuleren Resultaatsgebied 2: informatie en advies Verstrekken van informatie, formuleren van een advies en / of opstellen van een begeleidingsplan teneinde de klant een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn / haar situatie. - Eerstelijns advies verstrekken - Vragen rond de eigen dienstverlening beantwoorden - Technische gegevens opzoeken en analyseren om de klant te kunnen adviseren: specifieke vragen over administratieve en financiële aspecten van het Creatief Europa programma onderdeel MEDIA voor de klant uitzoeken - Werkbare doelstellingen formuleren: aangeven op welke punten een project kan/moet bijgesteld worden, eventueel ook de boodschap brengen dat bepaalde projecten niet goed zitten - Checken of het advies en/of begeleidingsplan voldoet aan de verwachtingen van de klant - Samenbrengen van de eigen inbreng en de inbreng van anderen (klant, andere deskundigen,.) in een voorstel Resultaatsgebied 3: begeleiding en opvolging Samen met de betrokkenen het advies uitvoeren en opvolgen teneinde de vooropgezette doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. - Systematisch opvolgen van gedane acties/ondernomen stappen - Bespreken van knelpunten in de uitvoering van een advies met de klanten - Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen Resultaatsgebied 4: rapportering Registreren en analyseren van gegevens teneinde enerzijds officieel verslag uit te brengen en anderzijds input te geven aan het beleid. - Databanken aanmaken en aanvullen waarin alle relevante informatie wordt bijgehouden - Rapportering over de klant naar collega s toe - Optimaliseren van het aanbod via gerichte analyse van gegevens - Rapporten maken over de slaagpercentages en de resultaten van de dossiers - Ondersteuning bieden bij de interne werking van de desk, zowel bij de opmaak van de jaarplanning als de rapportering over de werking naar de Europese Commissie. - Bijhouden van gegevens noodzakelijk voor de rapportering over de werking aan de Europese Commissie. Resultaatsgebied 5: bekendmaking van de dienstverlening en prospectie 2

3 Bekendheid creëren rond de dienstverlening teneinde mogelijke klanten en partners te informeren en aan te trekken. - Bekend maken en profileren van de diensten bij de audiovisuele organisaties via de uitwerking van bv. de website, eigen publicaties, sociale media, nieuwsbrief, mailings - Organiseren van workshops/evenementen/voorlichtingsbijeenkomsten: praktische organisatie en inhoudelijke ondersteuning - Blinde vlekken in het aanbod opsporen en signaleren aan lijnverantwoordelijke Resultaatsgebied 6: kennis m.b.t. het vakgebied Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren. - Deelnemen aan interne en externe vergaderingen en overleg - Via het lezen, verzamelen van nieuwe en gewijzigde wetteksten, het bijwonen van studiedagen en conferenties op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen - Opvolgen van ontwikkelingen van het Creatief Europa Programma JE PROFIEL FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN Je beschikt over een master diploma. Buitenlandse diploma's worden niet automatisch gelijkgesteld met Belgische diploma's. Voor je met je buitenlands diploma kan solliciteren voor een job bij de Vlaams overheid, moet je daarom een gelijkstellingsattest kunnen voorleggen. Dit kan aangevraagd worden bij NARIC-Vlaanderen (National Academic (and Professional) Recognition and Information Centre). Indien je je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands zal je ook een attest van kennis van het Nederlands, afgeleverd door Selor (www.selor.be), moeten voorleggen. Je beschikt over één jaar werkervaring (administratieve en/of communicatieve en/of organisatorische taken) JE TECHNISCHE COMPETENTIES: - Kennis van audiovisueel landschap in Vlaanderen & Europa - Interesse in film, nieuwe media, crossmedia & kunsten - Goede kennis van Engels en Frans, zowel mondeling als schriftelijk - Kennis van en inzicht in het functioneren van de Europese instellingen strekt tot aanbeveling - Ervaring in het werken met CMS/drupal - Microsoft Office - Ervaring in het werken sociale media JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES: Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie. Niveau 1: Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk. 3

4 Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk en /of mondeling begrijpelijk overbrengen. Niveau 2: Verzorgt de interactie. Inleving Alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren. Niveau 1: Staat open voor gevoelens en behoeften van anderen Netwerken Ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Niveau 1: Maakt actief gebruik van bestaande contacten voor zijn opdracht. Analyseren Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende informatie. Niveau 2: Legt verbanden en ziet oorzaken. Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren. Niveau 1: Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. HOE SOLLICITEREN? Je kan enkel solliciteren het standaard-cv. Dit vind je als bijlage of kan je opvragen via Solliciteren kan tot en met 1 september SELECTIEPROCEDURE Screening van cv's Enkel de kandidaten die aan een formele deelnemingsvoorwaarden (masterdiploma en 1 jaar werkervaring) voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. De CV-screening zal worden afgerond in de week van 8 september Voorselectie Na de cv-screening op de formele deelnemingsvoorwaarden is er een voorselectie op motivatie, je interesse in film, nieuwe media, crossmedia & kunsten en je ervaring met sociale media en CMS/drupal. Deze aspecten zullen worden beoordeeld op basis van de informatie opgegeven in het standaard-cv. De 8 hoogst scorende kandidaten worden verder in aanmerking genomen en worden uitgenodigd voor de volgende selectiefase. Bij gelijkheid van scores kunnen dit er meer zijn. De voorselectie zal worden afgerond in de week van 8 september Verkennende gesprekken Tijdens het verkennend gesprek met case worden je motivatie en verwachtingen, je ervaringen, je technische competenties en enkele persoonsgebonden competenties beoordeeld. Deze selectiefase is eliminerend. Je moet een beoordeling geschikt behalen op om te kunnen deelnemen aan de eindselectie. 4

5 De verkennende gesprekken zullen gehouden worden op 25 september (datum onder voorbehoud) Eindselectie: De eindselectie bestaat uit een jurygesprek. Tijdens deze selectiefase worden aan de hand van een gesprek en zelfbeoordeling de persoonsgebonden competenties in kaart gebracht: De jury bestaat uit verantwoordelijken van de organisatie en een selectieverantwoordelijke. De eindselectie gaat door op 9 oktober (datum onder voorbehoud) ONS AANBOD Het betreft een contractuele functie van onbepaalde duur. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal (A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal met één jaar relevante ervaring euro (bruto-jaarsalaris in de schaal A111, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan euro. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je en handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selectie. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. MEER WETEN? - Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Gaëtan Poelman Adres: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. : Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je terecht op de website kun je contact opnemen met 5

6 Els Caes, HR-medewerker Adres: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. :

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER

INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: INFORMATICUS (M/V) SYSTEEM / DATABASEBEHEERDER Afdeling: AIG & GIS-VLM Graad en rang: Informaticus, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V)

ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) ICT-DESKUNDIGE ICT-ONTWIKKELAAR -.NETPROGRAMMEUR (M/V) BRUSSEL RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) ANG07810 Functiecontext De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie