Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad"

Transcriptie

1 Het Belgisch model - De kwestie Groot-Brussel - De groei van het Brussels stadsgewest - De opkomst van een politieke wereldstad

2 Casus Brussel is zeker niet uniek, noch het meest problematisch in mondiaal perspectief Fenomeen van: verdeelde steden : Jeruzalem, Nicosia, Meertalige hoofdsteden: Skopje, globale steden/wereldsteden multicultureel dualisering Casus Brussel is wel bijzonder traditionele taal- en communautaire strijd doorkruist door internationalistische traditie/groei politieke wereldstad/meertalige regio

3 BHV an sich : Organisatie kiesomschrijvingen Verschil met provinciale kieskringen Gelijkheidsbeginsel volksvertegenwoordiging Electorale rekenkunde Belgisch model Kwestie Groot-Brussel: zo oud als de Belgische staat Toekomstscenario s BHG: Gordinaanse knoop Groei van Brussels stadsgewest Brussel: hoofdstad van Europa politieke wereldstad meertalige regio

4

5 Pacificatiedemocratie Compromismodel Evenwichten: geen absolute toepassing van meerderheidsbeginsel Pacificatie van breuklijnen en conflictbeheersing Sociaal Pact Schoolpact Cultuurpact Van taalwetten tot staatshervorming Spanning tussen GW taalvrijheid taalregeling Rechten individu groep/gemeenschap Vergelijking taalstrijd schoolstrijd identitaire conflicten/opbouw samenleving

6 Van unitaire tot federale staat Taalwetten Eerste taalwetten ( ) Bestuurszaken: kennis van NL vereist in Vlaanderen MO: NL voor onderwijs van aantal vakken en aanvaard als cultuurtaal Gelijkheidswet (1898): erkenning van NL als gelijke officiële taal Waalse beweging komt op en verzet zich tegen veralgemeende tweetaligheid in België

7 Grenzen en talentelling: Taalgrens is veranderlijk Veranderingen in taalstatuut en regelingen = afhankelijk van resultaten van 10-jaarlijkse volkstellingen Proces van verfransing en strijd over de taalgrenzen

8 Gemengde taaltoestand Tweetaligheid en verfransing Gemeenten van de agglomeratie: Tweetaligheid met maximale vrijheid voor F-taligen Besturen zijn vrij om taal voor interne diensten te kiezen Mededelingen aan publiek: tweetalig Administratieve documenten in de taal gekozen door belanghebbende

9 Op de grens tussen Wallonië en Vlaanderen; Brussel en Vlaanderen 20% van kiezers kunnen externe tweetaligheid vragen 30%: externe tweetaligheid en schoolnet 50+ %: wijziging bestuurstaal

10 Demarcatiepolitiek: Creatie van eenduidige situaties en stabiele taalgrenzen: taalgebieden Afschaffing talentelling Beperking van Brussel tot 19 gemeenten Gemeenten met taalfaciliteiten In aantal grensgemeenten tussen Wallonië en Vlaanderen Wallonië en Duitse kantons Brussel en Vlaanderen

11

12 Langdurig proces van consecutieve constitutionele hervormingen 5 fazen

13 Van unitaire staat met : 1 Nationaal Parlement (Kamer en Senaat) 9 provincies 2739 gemeenten Tot federale staat met: 1 federaal parlement/federale regering 3 Gewesten + parlementen/regeringen 3 Gemeenschappen + parlementen/regeringen 4 taalgebieden 10 provincies 589 gemeenten (1976)

14 Pariteit van vertegenwoordiging van taalgroepen in Ministerraad Eerste minister fungeert als voorzitter en is taalneutraal Gelijk aantal ministers NL en F Besluitvormingsregels inzake grondwetsherziening en staatshervorming: dubbele meerderheid 2/3 meerderheid Normale meerderheid in elke taalgroep

15 Alarmbelprocedure in nationale parlement ¾ leden van een taalgroep kunnen een motie stemmen dat de bepalingen van een wet de relaties tussen de gemeenschappen schaden Opschorting parlementaire procedure Motie naar Ministerraad Formuleert een advies aan parlement Kan een geamendeerd wetsvoorstel indienen

16 Bijzondere wet (12/1/1989): BHG 19 gemeenten Legislatief en executieve organen VGC/COCOF/GGC 18 Juni 1989: eerste regionale verkiezingen

17

18

19 1962: opdeling van België in taalgebieden Aparte regeling kiesarrondissement BHV: gelegen in 2 taalgebieden Nederlands taalgebied Tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad Evenwicht tussen verschillende gemeenschappen binnen de Belgische staat in Brussel en randgemeenten

20 Doorn in het oog van de NL-taligen Voorstellen tot splitsing vanuit oppositie beloften in regering te gevoelig 1971: wetsvoorstel Bascour 1995: resolutie Dielens en co Kracht van de eis tot splitsing werd ingedijkt door constante rechtspraak Arbitragehof

21 Kieskring BHV is niet strijdig met de Grondwet Herhaalde dat het behoud van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van de federale Kamers en het Europees parlement een keuze is die die is ingegeven door de zorg voor een algeheel compromis, in het raam waarvan werd beoogd het onontbeerlijke evenwicht te verwezenlijken tussen de belangen van de verschillende gemeenschappen en gewesten binnen de Belgische staat. (22 dec 1994) Eis tot splitsing werd dus niet door onafhankelijk rechtscollege gesteund

22 Politiek akkoord/compromis Verhofstadt I 26 april 2002 Vlaamse (meerderheids)partijen verkrijgen provinciale kieskringen en 5%-drempel Franstaligen verkrijgen paritaire Senaat, constitutieve autonomie en meer geld voor Brussel en belofte van nietsplitsing BHV Waals-Brabant en Leuven wel aparte kieskring maar BHV blijft bestaan (regering beroept zich op arrest AH) Afschaffing van apparentering behalve tussen lijsten van Waals-Brabant en Ft. lijsten BHV Vlaamse eisen/kieshervorming gerealiseerd Ft. Eisen vergden GW-herziening (verklaring) Verkiezingen van 18 mei 2003: einde paarsgroen en geen 2/3-meerderheid meer

23 Splitsing provincie Brabant: 1 jan 1995 Vlaams-Brabant Brussel Waals-Brabant Beroepen tot schorsing en vernietiging van wetten van 13 dec 2003 (VB, CD&V, N-VA, Vivant) arrest 26 feb % geldt wel voor NL lijsten van BHV (BHV en Leuven samen) F lijsten enkel 5% in BHV GW gegarandeerde 7 zetels voor Leuven niet verzekerd Regeling voor Vl-B wijkt af van regel van provinciale kieskring Ten dele vernietigd GW Hof aanvaardt vroeger arrest (toestand binnen oude provincie Brabant) niet meer zonder meer Bespreking van Ft. Eisen op forum + nieuwe Vlaamse eis Vlaamse partijen interpreteren arrest verkeerdelijk - als uitspraak tegen voortbestaan van kieskring BHV

24 Geen uitspraak over voortbestaan van BHV vóór verkiezingen van maanden uitstel BHV als symbool van communautaire strijd Verkiezingen 18 mei 2003 in vroegere provincie Brabant georganiseerd volgens oude systeem Arrest 26 mei 2003 Argumentatie BHV arrest 90/94 ontkracht Wetgever heeft zelf de status quo verworpen Ongelijke behandeling van kandidaten in Vlaams-Brabant en die van andere provincies 4 jaar tijd voor oplossing Hof voorziet in mogelijkheid van compromis en schrijft nergens de splitsing van BHV als dé oplossing voor Erkent mogelijkheid van bijzondere modaliteiten in belang van rechten van NL in Brussel en F in rand

25 Hof voorziet in de mogelijkheid van een compromis en schrijft nergens de splitsing van BHV als dé oplossing voor Erkent mogelijkheid/wenselijkheid van bijzondere modaliteiten in het belang van de rechten van NL in Brussel en F in de rand Vlaamse eis tot radicale en eenduidige splitsing versus uitbreiding van BHG Oud probleem toekomstscenario s BHG

26 zo oud als de Belgische staat

27 Rol en positie van de hoofdstad Politiek-territoriale expansie Verhouding Brussel hoofdstedelijk randgebied Verhouding Brussel centrale staat/provincie/ andere grootsteden Verhouding tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad/BHG homogene taalgebieden/ gemeenschappen/gewesten

28 Politiek-territoriale expansie Groei Brussel en snelle verstedelijking na 1830 Demografische groei Ideologisch epicentrum Modernisering Brussel versus ruraal/katholiek randgebied

29 : Brussel wordt de constitutionele hoofdstad van België Brussel streeft onmiddellijk naar hereniging met vroegere ommeland ( kuype, cuve ) Snelle verstedelijking voorstedelijk gebied Aanvankelijk zeker geen loutere taalkwestie Doorkruist door levensbeschouwelijke tegenstellingen Liberale hoofdstad versus katholiek-rurale periferie Machtsopbouw Belgische staat: hoofdstad versus centraal gezag, provincie, andere steden hoofdstad versus rurale randgemeenten

30 Hoofdstad representeert de staat: nationaal prestige en competitie met andere hoofdsteden Nood aan rationele planning en modernisering Nood aan intercommunale coördinatie collectieve nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, wegenbouw, stadsplanning, etc.

31 Wetsontwerp Piercot op de algemene hereniging van de voorsteden met de stad Brussel annexatie van de Leopoldswijk opent het perspectief op een globale fusie maar doet onmiddellijk het probleem van de bestuurlijke organisatie van Groot-Brussel rijzen ( ) ontwerp-piercot (1854): de globale eenmaking van Brussel mislukt door het parlementair verzet tegen de aantasting van de gemeentelijke autonomie en de poging van de regering tot machtsgreep op het hoofdstedelijk bestuur De bestuurlijke hervorming van de hoofdstad kaderde in de reactie na de revoluties van 1848: het ambt van burgemeester van Groot-Brussel werd geassimileerd met dat van provinciegouverneur

32 Voorstel Van Meenen: Burgemeester Sint-Gillis pro annexatie en eenmaking provincie Brussel met een metropolitaanse raad 19 (of 22) + Tervuren Leopold II: pressie op regering tot provincie Brussel

33 Pogingen tot globale annexatie en eenmaking mislukken Brussel opteert voor geleidelijkheidsstrategie en projectmatige territoriale annexaties

34

35

36

37 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830 Brussel in ha 83

38 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

39 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Leopoldswijk en noord-oosten (gedeelten van Sint-Joost-ten-Node, Elsene en Schaarbeek)

40 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

41 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

42 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Louizawijk en Terkamerenbos (wijken van Elsene)

43 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

44 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

45 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie delen van Laken en Molenbeek (haveninstallaties)

46 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

47 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Solbosch (wijken van Elsene)

48 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

49 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha 60 annexatie Leopoldswarande - 'cité scientifique' (wijken van Etterbeek en Elsene)

50 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

51 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

52 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha annexatie Laken, Neder-Over- Heembeek en Haren (en delen van Molenbeek en Schaarbeek in 1925): uitbreiding zeehaveninstallaties)

53 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830

54 Territoriale groei van de stad Brussel sinds ha 05 ruil grondgebied met Jette (wijk van het Brugmannhospitaal)

55 Territoriale groei van de stad Brussel sinds 1830 Globale aangroei ( ): 1830: 415 ha 1925: 3292 ha

56 Wetsvoorstellen Adolphe Max: campagne vanaf 1919 enkel aanhechting Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren gerealiseerd (19=22) Voorstel 1 (1919): + 15 gemeenten; College van burgemeesters en schepenen Voorstel 2 (1920): havengebied + Molenbeek, Sint- Agatha-Berchem, Koekelberg, Jette, Ganshoren, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek en een deel van Schaarbeek; aangehechte voorsteden zouden samen met de stad Brussel één gemeente vormen met een gemeenteraad van 40 leden.

57

58 wetsvoorstel-de Bue (1920): oprichting metropolitaans district Brussel (16 gemeenten) wetsvoorstel-max: oprichting van intercommunale raad rapport-holvoet over de grote agglomeraties( )

59 Taalwetten: tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (19) voorstellen van een provincie Brussel of een metropolitaans district Brussel evolueerden mettertijd naar een bondsgebied Brussel met een stadsraad en een stadsgouverneur voorstel Nothomb-Philippart Hoofdstad: aparte provincie toont aan hoe lang bepaalde voorstellen bleven doorwerken. Centrum Harmel: Franstalig voorstel om Brussel uit te breiden met Dilbeek, Wemmel, Strombeek-Bever, Vilvoorde, Diegem, Sint-Stevens-Woluwe, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Waterloo, Linkebeek en Halle toont aan hoe groot Groot-Brussel in de optiek van sommigen wel was.

60 Suburbanisatie Randgebied verschuift Rol lokale grondbezitters Verstedelijking Verkaveling Uitwijking Brusselaars Voorbeelden Wezembeek-Oppem Strombeek

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Zéér uiteenlopende en tegengestelde visies: Autonome regio of deelstaat? Brussel onder bicommunautaire voogdij plaatsen? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvormen tot de Brusselse Gemeenschap? Of de provincies vervangen door stadsregio s met Brussel als metropolitaanse regio? Europees district? Federaal district? Onafhankelijk na de splitsing van België? Uitbreiding teritorium? Brusselse metropool en stadsgemeenschap?

105

106 Studie Etienne Van Hecke (KULeuven): Brussels stadsgewest telt 62 gemeenten die in zekere mate van Brussel afhangen grootste stadsgewest van België gaande van Chaumont-Gistoux in Waals-Brabant tot Edingen in Henegouwen en Kampenhout in Vlaams-Brabant stadsgewest = de hele vergrote ruimtelijke structuur waarbinnen de basisactiviteiten van de stedelijke samenleving overwegend gelokaliseerd zijn (wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving, ) Functioneel geheel, op centrale deel georiënteerd geen pleidooi voor uitbreiding BHG, noch politiek-bestuurlijk concept

107

108

109 Vivant/ Roland Duchâtelet : "Indien we van Brussel echt de hoofdstad van Europa wil maken, dan moeten we het aandurven om de grenzen van Brussel uit te breiden tot de grenzen van Vlaams- èn Waals-Brabant samen en er één stadsgewest van maken met één centraal bestuur." (interview Het Belang van Limburg)

110 Frequente nadruk op nood aan meer samenwerking met en rond Brussel Nieuwe samenwerkingsstructuur? Mogelijkheid van inter- of transregionaal samenwerkingsverband Cfr. Nederlands-Belgische euregio's Euregio Scheldemond Grensregio Vlaanderen Nederland Cfr. Nederlands-Belgisch-Duitse euregio's: Euregio Maas-Rijn Cfr. Frans-Belgische euregio: France-Wallonie-Vlaanderen

111 Werkgeversorganisaties pro gezamenlijk actieplan: Business Route 2018 for Metropolitan Brussels sociaaleconomische dynamiek van Groot- Brussel (19 + arr. Halle- Vilvoorde en Nijvel)

112 Pascal Smet: Stadsproject voor Brussel (Sampol) Platform voor metropolitan governance in de Brusselse stadsregio Partnerschap Brussel Vlaamse rand en hele economische zone die op Brussel gericht is

113 Euregio Benelux Middengebied Euregio Scheldemond Euregio Maas-Rijn Euregio Rijn-Waal

114 Caroline Van Wynsberghe in Brussels Studies 11 Brussel opgesloten in keurslijf van 19 gemeenten; zoekt nieuwe territoriale perspectieven uitbreiding van BHG is niet enige scenario andere mogelijkheden om de hoofdstad te betrekken bij het bestuur van haar hinterland metropool en stadsgemeenschap twee scenario's kunnen in hun minimalistische versie in overweging worden genomen zonder institutionele hervorming en zonder te raken aan de grenzen van Brussel Cfr. Rijsel: heeft zich ontwikkeld op twee grondgebieden: de stadsgemeenschap ( 85 gemeenten) de metropool: reikt verder dan de landsgrenzen. Berlijn en Brandenburg: fusieplan na referendum verworpen; wel vormen van metropolitane samenwerking geformaliseerd.

115 Grootschalige internationaal georiënteerde infrastructuurwerken: Congrescentrum, groot winkelcentrum grote evenementenhal multifunctioneel stadion samen met woningen en nieuwe uitrustingen ingebed in de aanleg van grote strategische zones (Europese Wijk, Thurn & Taxis, Schaarbeek-Vorming en de Kunstberg) Heizel (deel van Grimbergen)?

116 Politieke wereldstad Meertalige regio

117 Kwestie Groot-Brussel ook gerelateerd aan de actieve internationale missie en roeping van Brussel Brussel groeit in 19 de eeuw uit tot hoofdstad van internationale associaties Leopold II stelt Brussel voor als zetel van Vredesconferenties (Justitiepaleis) 1907: kwestie van wereldhoofdstad en concurrentie met Den Haag, bern, e.a.: campagne Otlet, plan Andersen : campagne Louis Frank voor Brussel als district fédéral du monde

118 1905: Jubelfeest - herdenking van 75 jaar nationale onafhankelijkheid 1910: Wereldtentoonstelling van Brussel & congres van IPU 1915: geplande herdenking van slag van Waterloo (1815)

119 urbanistische modernizering Provincie Groot- Brussel Grootse bouwplannen en internationale promotie van Brussel Mont de la Justice Mont du Bon Dieu Mont des Sciences et des Arts Justitiepaleis en conferentie van 1899

120

121

122

123 Tervuren site/congo Museum: eerste steen van Ecole Mondiale / Internationale Universiteit Paleis van Kunsten en Wetenschappen: intellectueel Acropolis Koninklijke Stichting: Belgische Carnegie verzekering uitvoering bouwplannen 1909: Leopold II plannen begraven

124

125

126

127

128

129

130 Feminist, internationalist & pacifist Zeer actieve publicist en opinieagent Internationaal netwerk «Les Belges et la Paix» (1905) Goedkeuring Leopold II Larousse: «La Belgique Illustrée» (1910)

131 1905: Frank kondigt L Organisation de la Paix et le District Fédéral du Monde aan Claimt voor het eerst: Brussel is meest geschikt als zetel van administratief centrum van Wereldconfederatie Centennium van Waterloo, 1915 Promotie : wereldtentoonstelling en internationale conferenties in Brussel

132 Universele organisatie van kennis Internationaal Bibliografisch Instituut Union des Associations Internationales Interparliamentary Union Union Internationale des Villes

133 : Integratie in Paleis van Wetenschappen en Kunsten Centralisatie hoofdkwartieren internationale verenigingen 1910: Palais Mondial

134

135 H. C. Andersen & E. Hébrard, 1913 Fédération Mondiale de la Paix Université de la Paix Bezoek aan Tervuren Contacten: Otlet & Lafontaine, Frank, Albert I

136

137

138

139

140 Na WOI: streven naar Brussel als zetel Vredesconferenties streven naar Brussel als zetel van de Volkenbond compensatie Duitse inval/beloning voor verzet tegen schending internationaal recht Belgische regering verzet zich tegen keuze voor Genève Campagne Otlet voor Mundaneum: herneemt idee van werelddistrict en extraterritoriaal/supranationaal statuut

141 Union Internationale des Villes, September 1919 Cité-Jardin Mémoriale in België Niewe era Volkenbond en andere Extraterritorialiteit van de Internationale Hoofdstad

142 Na WOII: Brussel wordt Europese en Atlantische hoofdstad 1952: veto Van Zeeland: Ceci n est pas la Capitale de l Europe Competitie Brussel Luik en andere (hoofd)steden Moeizaam herstel positie Brussel Geografische en biculturele positie als troef uitgespeeld politieke wereldstad van eerste orde (global legal services ) samen met Washington en Genève

143 Representatie van Belgen & politici als model- Europeanen Allocatie van zetels van opeenvolgende Europese instellingen/gemeenschappen = complexe besluitvorming Internationaal Binnenlandse politiek: Interactie nationale regering & lokale overheden Interstedelijke competitie & concurrentie EGKS-zetel: Luik versus Brussel

144 Paul Van Zeeland Minister van buitenlandse zaken - interregnum ( ) Schuman Verklaring, 9 Mei 1950 EGKS Verdrag, 18 April 1951 Top van de 6 over zetelkwestie: «Surrealistische ervaring» (Juli 1952, Parijs)

145 Van Zeeland verdedigt de non-kandidatuur van Brussel : veto (pro Luik) tegen 5 Brussel verloor bijna zijn Europese toekomst : Luxemburg, tijdelijke zetel Beslissing legt zware hypotheek op toekomstige onderhandelingen Veto & gevolgen voor ruimtelijke inplanting van Europese instellingen

146 Electorale motieven van Van Zeeland en invloedrijke supporters van Luik Argumenten stad Luik Officiële kandidatuur, Juni 1954 Luik versus Saarbrücken (Saarland Adenauer) Tegen excessieve concentratie van hoofdtedelijke functies: justice distributive! Zetel niet in nationale/istische hoofdsteden Luik: Frans-Duitse entente & centrum van kolen- en staalindustrie Plateau du Sart-Tilman

147 Brussel geeft Luik faire kans (1952-) 1954: verkiezingen en pressie of Syndicat d Initiative Start opiniecampagne: rechten, kansen en troeven van Brussel; geen categorieke statements Internationaal & onpartijdig comparatief onderzoek EGKS, EPC + EDC: nood aan één centrum in nationale hoofdstad

148 Tweetalige hoofdstad Geografisch centrum van de Zes Contact en fusiezone van Europese culturen en actieve amalgamation Bestaande hoofdstedelijke infrastructuur Internationaal knoop- en verbindingspunt van openbaar vervoer & communicatie Snelle verdeling van buitenlandse kranten! Regering zou gebouwen moeten aanbieden

149 Regeringswissel in Actieve rol van Spaak: Verdrag van Rome Oktober 1957: kandidatuur van Brussel Sites voor de unieke zetel: Plateau Heyzel (Expo) Oefenplein Huuropties en gebouwen onmiddellijk beschikbaar Regering koopt Berlaymont

150 Voorbereiding Expo versterkt positie van Brussel Ingrijpende openbare werken Budget expo: 2 miljard BEF Regering investeert 8 miljard

151 Ministerconferentie van 6-7 januari 1958: Advies internationale deskundigen over zetel van 2 nieuwe Europese gemeenschappen Maart 1958: regering publiceert witboek Prestigieuze en luxueuze uitgave In 4 talen Commissie B experten

152 technisch advies materiële gegevens objectieve, nauwkeurige en controleerbare gegevens

153 enkel een opsomming van de voordelen die Brussel biedt in termen van: Ligging in Europa Verkeersverbindingen Comfortabele woongelegenheid Belangrijk centrum van internationale activiteit Cultureel centrum Recreatief centrum Medische infrastructuur Internationale media Diplomatieke vertegenwoordiging Bouwsites voor administratief complex en Europees district

154 In Brusselse agglo: Plateau Heyzel (Expo) Oefenplein Schaarbeek Daarbuiten: Tervuren Rhode Argenteuil

155 Groep Alpha

156

157

158

159

160 Expo 58 in teken van universeel humanisme, verbroedering der volkeren en vooruitgang Begin taalstrijd en communautaire wedloop

161 50 jaar na verdragen van Rome EEG/Euratom Brussels is een politieke wereldstad van eerste orde geworden met globale impact (Washington, Geneve, ) Niet omwille van demografische dimensie Global legal services Belangrijkste beslissingscentrum in EU Centraal knooppunt in internationale en gouvernmentele netwerken en NGOnetwerken

162 Geavanceerde en gespecialiseerde diensteneconomie Globale connecties (Europa, Noord-Amerika, Pacifisch Azië) Brussel overstijgt zijn Europese politieke invloed en scoort hoogst in connectivity rankings in sector van juridische diensten en firma s Top 20 van wereldsteden & Top 10 van Europese steden Brussels outperforms Parijs & London in termen van politieke netwerkvorming Public affairs management/establisment: lobbying groups & make Brussels a centre of knowledge

163 Brussel Straatsburg Luxemburg 1992: Edinburgh bevestigt 3 permanent zetels/werkplaatsen Brussel: Grootste machtscentrum Raad, Commissie, dagelijkse activiteiten van Europees Parlement, Economisch en Sociaal Comité, Comité der Regio s) Gedecentraliseerde agentschappen in meer dan 20 steden Inter(hoofd)stedelijke competitie: economische voordelen & symbolisch kapitaal

164 Aantrekking van investeerders en bedrijven Internationalisering van de regionale economie EU genereerde een directe cash flow (direct & indirect effecten) van 7,518.1 million (2001) directe & indirecte tewerkstelling : 92,000 or 12.7% Direct: (2004) Commissie: 19,764 Raad: 2,619 EP: 2,309 NAVO: 14,131

165 Risico van versterking van sociale dualisering Int. Inst.: klein aandeel in tewerkstelling van laaggeschoolden (enkel 9,000) 40,000 van 95,000 zijn geïmporteerde arbeidskrachten Hoge buitenlandse aanwezigheid heeft de Brusselse bevolking doen aangroeien met 77,000 ( )

166 Grote impact op woonmarkt en prijzen (huur, koop) EU & satelliet organisaties: personeel en families vormen groep van 105,000 of 10% met sterke koopkracht Brussel blijft één van de goedkopere hoofdsteden Rrijsstijgingen rol van lokale speculatoren & vastgoedactoren Eurocraten worden als zondebok gezien maar evenzeer geëxploiteerd als doelgroep Risico van gentrificatie van bepaalde wijken & nood aan sociale woningpolitiek van BHG

167 Aalgebruik van EU-ambtenaren en EU-burgers Taalbarometer BHG + Halle-Vilvoorde + Nijvel: 200,000 EU burgers van (toen) 15 lidstaten (vóór EU uitbreiding 2004 & 2007) 2005: 154,693 of 15.37% BHG Engels : belang neemt uiteraard toe Identificatie: beperkte integratie in sociale leven en aversie van taalstrijd/rechts extremisme

168

169 Oktober (kiezer/kandidaat) Zeer lage participatiegraad/registratie ondanks infocampagne EU-burgers zouden aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op coalitievorming Potentieel EU-kiezers BHG: 136,482 (slechts 18,682 geregistreerd in 2006) Potentiële impact: 18.31% Actuele impact: 3.16%

170 Dank u voor uw aandacht Dr. Roel De Groof algemeen coördinator

171

172

173

174

175

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 (Eurobarometer 2005) Percentage of residents of the various age groups who declare having language L as their native language Source: Database Eurobarometer

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Gewesten en gemeenschappen

Gewesten en gemeenschappen Staten en kiesstelsels België België is, anders dan Nederland, een federatie. Juist ook omdat België een land is met verschillende taalgebieden, is de structuur van deze staat veel ingewikkelder dan die

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen...

De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 zetels minder voor Vlaamse partijen... DRAFT 1 De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: 2 minder voor Vlaamse partijen... Er is al veel gezegd en geschreven over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde maar weinig gerekend over

Nadere informatie

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Historiek van de initiatieven voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde Vóór de regering Dehaene Plechtige oproep in 1959 van Stijn Streuvels en Herman Teirlinck tot het wetgevend

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning

Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel. Steunpunt Sociale Planning Wisselwerking Vlaams-Brabant en Brussel Profiel (deel)gemeenten Pendel Inhoud Verhuisbewegingen: richting Vlaams-Brabant I. II. Het profiel van de verhuizers III. Verschillen tussen (deel)gemeenten Pendel:

Nadere informatie

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde

De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde 105 De kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde I.A. VAN DEN DRIESSCHE* 1. Inleiding Het is bekend: de Belgische federale verkiezingen die op 13 juni 2010 plaatsvonden hebben geleid tot een ongekend lange periode

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011

Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Een oplossing voor de Splitsing van de Kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde 14 sept. 2011 Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee

Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Standpunt Halle-Vilvoorde Komitee Het H-V Komitee verwerpt het voorstel van verduidelijker Bart De Wever om 70.000 Vlamingen electoraal aan Brussel te koppelen November 2010 Het Halle-Vilvoorde Komitee

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting

Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten. Toelichting Dames en heren, Wetsvoorstel betreffende de samenvoeging van randgemeenten 1. De bestuurskracht van de gemeenten Toelichting De bestuurskracht van de lokale besturen is de afgelopen jaren een relevant

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

VAAK GESTELDE VRAGEN

VAAK GESTELDE VRAGEN VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE DOELSTELLINGEN 1. Hebben andere federale staten ook een federale kieskring? 2. Beoogt het voorstel de restauratie van het unitaire België? 3. Kan met dit voorstel België gered

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora Servaas Lindemans Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. A. Alen 1. PROBLEEMSTELLING EN HISTORIEK Wanneer

Nadere informatie

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand BRIO COLLOQUIUM 11 december 2009 Ann Mares, Vrije Universiteit Brussel, BRIO/Documentatiecentrum Vlaamse Rand 12/15/09 1 wat is de Vlaamse Rand? afbakening=resultaat

Nadere informatie

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord

Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Pagina 14 Ledenblad STERREBEEK 2000 vzw Nummer 4, december 2011 Evaluatie van het gerealiseerde Communautair akkoord Op 11 oktober bereikten de 8 onderhandelende partijen (toen dus nog mét de groenen)

Nadere informatie

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Publicatie: 29 december 2004 Inwoners uit de Vlaamse randgemeenten van Brussel die het Frans willen gebruiken, moeten daar telkens opnieuw

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( )

Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen ( ) VIVES BRIEFING 2017/08 Een simulatie van de toekomstige verdeling van zetels over de provincies bij Kamerverkiezingen (2013-2061) Gert-Jan Put KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES

Nadere informatie

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING Prof. dr. Jan Wouters en Maarten Vidal * Hoewel in de praktijk lokale, gedecentraliseerde overheden (gemeenten,

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

TerZake Magazine 1, 2014,

TerZake Magazine 1, 2014, Een federale kieskring voor een betere federale politiek Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs TerZake Magazine 1, 2014, 23-27. Een voorstel voor Valentijn Toen wij op 14 februari 2007 in naam van de Paviagroep

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Openbare zitting van 09 februari 2010

Openbare zitting van 09 februari 2010 GEMEENTE AFFLIGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 09 februari 2010 Aanwezig : mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Yvan T Kint, burgemeester, de mevrouwen en

Nadere informatie

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Administratieve rechtshandeling... 4 1. Definitie... 4 2. Toelichting... 4 Algemeen rechtsbeginsel...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE

DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VROUWEN NA DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 1 INHOUDSTAFEL INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Nadere informatie

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand Jan Velaers Materiële bevoegdheidsverdeling Federale overheid: residuaire bevoegdheden Gemeenschappen: toegewezen bevoegdheden o.m.

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis en vorming van de Belgische staatsstructuur.

Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis en vorming van de Belgische staatsstructuur. De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein nagegaan wat de situatie is. Zowel bredere thema s als meer specifieke krijgen aandacht,

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009 EN DE RAND Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 29 TWEE REALITEITEN: Functionele realiteit: De maatschappij functioneert ongeacht bestaande grenzen Grensoverschrijdende interacties

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 18 (1971-1972) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 20 JANUARI 1972 VOORSTEL VAN DECREET waarbij het taalgebruik in bestuurszaken geregeld wordt in bepaalde openbare

Nadere informatie

Oostenrijk. Staten en kiesstelsels

Oostenrijk. Staten en kiesstelsels Staten en kiesstelsels Oostenrijk Oostenrijk is een van de vele landen in Europa waar verkiezingen plaatsvinden volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Toch heeft Oostenrijk weer bepaalde

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Polen. Staten en kiesstelsels

Polen. Staten en kiesstelsels Staten en kiesstelsels Polen Sinds de val van het communisme in 1989 heeft Polen in staatkundig opzicht grootschalige hervormingen doorgevoerd. Ook het kiesstelsel heeft verschillende wijzigingen ondergaan.

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling 2002 Taalgebruik in

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be STADSBESTUUR BEVOLKING MEVROUW DE BOECK OUDSTRIJDERSPLEIN 18 1500 HALLE September

Nadere informatie

De federale kieskring in een constitutioneel perspectief.

De federale kieskring in een constitutioneel perspectief. De federale kieskring in een constitutioneel perspectief. Prof. Dr. J. Velaers Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen In de eerst plaats wil ik de Commissie danken voor de gelegenheid die ze mij biedt

Nadere informatie

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten Vlaams-Brabant (Arrondissement Asse-Halle Halle-Vilvoorde) Analyse e van de resultaten 1. Inleiding De gestelde vragen Bent U een inwoner van Vlaams-Brabant (Asse-Halle-Vilvoorde)? (filtervraag) Waar ben

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN

DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN DE PARLEMENTEN VAN BELGIË EN HUN INTERNATIONALE BEVOEGDHEDEN Deze brochure wil in vogelvlucht zonder volledig te willen zijn en in een begrijpelijke taal de lezer een inzicht geven in de bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1. De Rand als onderzoeksobject 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

Brussel en zijn betwiste Vlaamse rand

Brussel en zijn betwiste Vlaamse rand 71 Brussel en zijn betwiste Vlaamse rand In de aanloop naar de Belgische federale verkiezingen van 10 juni 2007 beheersten twee zaken van hoog constitutioneel gehalte de verkiezingsstrijd. In de eerste

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen

Vastgoedprijzen blijven licht stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECON ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT Vastgoedprijzen blijven licht stijgen De Belgische vastgoedprijzen stegen licht in vergelijking met

Nadere informatie

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen

Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Demografische evoluties in het BHG Uitdagingen voor de basisvoorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, 18 maart 2015 Prof. Michel Vandenbroeck Vakgroep Sociale

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... xxvii DANKWOORD... INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... xxvii DANKWOORD... INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... xxvii DANKWOORD... xxix INLEIDING...1 A. Algemeen...1 B. Taalvrijheid...3 C. Minderheidsrechten...5 D. Het territorialiteitsbeginsel...5 BOEK I. DE EVOLUTIE VOOR HET ONTSTAAN

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING OMZENDBRIEF VR 97/29 Datum : 7 oktober 1997 Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING België is ingedeeld in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied,

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 11 Inhoudsopgave Woord vooraf... 11 Benelux... 13 1 Ontstaan en historische ontwikkeling... 13 2 Institutionele structuur en werking... 15 2.1 Benelux Secretariaat-Generaal... 16 2.1.1 Samenstelling... 16

Nadere informatie

Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand. Rudi Janssens

Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand. Rudi Janssens Een verkenning van de relatie tussen taal en identiteit in Brussel en de Vlaamse Rand Rudi Janssens Inhoud Identiteit: een actueel debat Taal en identiteit: een referentiekader De groei van een meertalige

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

Geopolitieke kennismaking met Brussel

Geopolitieke kennismaking met Brussel Geopolitieke kennismaking met Brussel 1. Leerplandoelen LPD GO! 2de graad= kunnen de invloed van het politieke milieu op de ruimtelijke kenmerken van Brussel met voorbeelden toelichten Didactische wenken:

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ;

SUBSIDIARITEIT. Gelet op artikel 92bis, 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; SUBSIDIARITEIT Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Een Europese democratie: utopie of noodzaak?

Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Een Europese democratie: utopie of noodzaak? Prof. Stefan Rummens Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 14 november 2016 Europa in crisis? Europa in crisis de EU verliest slagkracht de EU verliest legitimiteit

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

Als het maar gratis is

Als het maar gratis is Als het maar gratis is Ann Peuteman beschrijft in Knack de lijdensweg van het splitsingsdossier van Brussel-Halle-Vilvoorde Publicatie: 13 januari 2005 Niemand durft nog een deadline op de splitsing van

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

INHOUD POLITIEK ZAKBOEKJE STRUCTUREN 9

INHOUD POLITIEK ZAKBOEKJE STRUCTUREN 9 DEEL 1 DE FEDERALE INSTELLINGEN 25 1. De machten 25 2. De wetgevende machten 26 3. De federale wetgevende macht 29 3.1. De beide Kamers: algemeen kader 29 Taalgroepen 29 Stemmingen 30 Openbaarheid 30 Alarmbelprocedure

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Motie betreffende een belangenconflict. met betrekking tot de geplande fusie van intercommunales VIVAQUA en Hydrobru

Motie betreffende een belangenconflict. met betrekking tot de geplande fusie van intercommunales VIVAQUA en Hydrobru ingediend op 1032 (2016-2017) Nr. 1 22 december 2016 (2016-2017) Motie betreffende een belangenconflict van Matthias Diependaele, Joris Vandenbroucke, Koen Van den Heuvel, Björn Rzoska en Bart Somers met

Nadere informatie

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde

Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde Analyse van een staatsrechtelijke doos van Pandora Servaas Lindemans Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. A. Alen 1. PROBLEEMSTELLING EN HISTORIEK Wanneer

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie