Rotterdam The Hague Airport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam The Hague Airport"

Transcriptie

1 Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security 2012

2

3 Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security

4 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Regels en voorschriften airside Voor wie is dit boekje bestemd Gebruik van het zakboek 2. Beveiliging Inleiding Beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Werken in publiek toegankelijk en beschermd gebied Toegang tot beschermd gebied Luchthavenpas Safety- en securitytest Instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn 2

5 Soorten toegangspassen Voertuigvignetten Controle op verboden voorwerpen Controle van passagiers en personeel Controle van goederen Controle bij het instappen Controle van voertuigen Controle van vliegtuigen Uw bijdrage aan de beveiliging op Rotterdam The Hague Airport 3. Regels randwegen airside Gedragsregels Verkeersregels Regels voor bestuurders Beperkt Zicht Omstandigheden 3

6 Inhoudsopgave Vervolg 4. Regels platformen airside Veiligheidsregels conform de ARBO-wet Opstellen van afhandelingsmaterieel Vliegtuigopstelplaatsen 5. Markeringen op het platform Lijnen Borden Brandblusser Hydrant/Brandkraan Randweg 6. Wat doe ik bij Brand Ongeval Incidenten en onveilige situaties Vloeistoflekkage 4

7 7. Overige informatie Brandgevaar FOD en afval Vogels Tanken De kracht van vliegtuigmotoren Verzamelplaats airside/landside 8. Sancties Inleiding Wat gebeurt er als u de regels overtreedt? Wie houden toezicht op de naleving van de regels? Handhaving werkvergunningen airside 9. Begrippenlijst 10. Belangrijke telefoonnummers 5

8 1. Algemeen 6

9 Inleiding Rotterdam The Hague Airport is een uitermate veilige luchthaven. Jaarlijks vinden er ruim starts en landingen van vliegtuigen plaats. Door het toenemend aantal vluchten wordt het steeds drukker aan airside. Daarom besteden we continu veel aandacht aan orde en veiligheid, zodat Rotterdam The Hague Airport ook in de toekomst een veilige luchthaven blijft. Om situaties van onveiligheid te voorkomen gelden er speciale regels en voorschriften. Regels en voorschriften airside Voor de beheersing van alle processen bestaan regels, voorschriften en procedures. Deze komen onder andere voort uit wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Regels en voorschriften die gelden aan airside zijn vastgelegd in diverse reglementen. Om ervoor te zorgen dat deze regels en voorschriften door iedereen worden nageleefd zijn de belangrijkste en de meest algemene regels samengevat in dit boekje. Voor wie is dit boekje bestemd Dit boekje is bestemd voor iedereen die aan airside werkt. Airside is dat gedeelte van het luchtvaartterrein waar luchtvaartuigen landen, starten, taxiën, parkeren, afgehandeld en eventueel versleept worden. Dit gebied is onder andere afgesloten door het periferiehek wat de scheiding is tussen land- en airside. Iedereen die aan airside werkt, moet de daar geldende regels en voorschriften kennen en zich er naar gedragen. Daarom wordt dit boekje uitgereikt aan iedereen die bevoegd is airside te betreden en aan personen die daarvoor in aanmerking willen komen. 7

10 Gebruik van het zakboek De uitgebreide regels en voorschriften vindt u in het Algemeen Luchthavenreglement, het Aanvullend Luchthavenreglement Rotterdam, de Algemene Voorwaarden Rotterdam Airport BV (deel 1 en 2), het Huishoudelijk Reglement Rotterdam Airport en het Reglement Sanctioneringsbeleid Rotterdam Airport, welke allen op onze internetsite terug te vinden zijn en verder onder meer in het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn. Dit zakboek vervangt of wijzigt geen elders beschreven regels en/of gemaakte afspraken. Dit zakboek dient uitsluitend als samenvatting van de belangrijkste regels en als toelichting. Het zakboek kunt u gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk en ter voorbereiding op de verschillende testen die u met goed gevolg moet afleggen om een luchthavenpas (officieel luchthavenidentiteitskaart Rotterdam The Hague Airport ) te verkrijgen. Dit zakboek is tevens van belang voor degenen die met een bezoekerspas werkzaamheden op airside verrichten. We rekenen op uw betrokkenheid in het belang van uw eigen veiligheid en die van anderen. Drs. J.W. Perdon Manager Operationele Dienst 8

11 Airside Authority News Nummer 5 - September 2007 Sanctioneringsbeleid airside Let op! Per 1 september 2007 is het nieuwe aangescherpte sanctioneringsbeleid airside van kracht. Houdt u aan de airside/platformregels en voorkom sancties! Zie voor een samenvatting van het reglement de miniposter/flyer. Voertuigverlichting Sinds 1 januari 2007 is het verplicht aan airside dimlicht te voeren. Dit geldt voor alle voertuigen, ook overdag! Persoonlijke veiligheid Draag altijd uw Hoge Zichtbaarheidskleding! Bij brand, ongeval en onraad Bel het alarmnummer van Rotterdam The Hague Airport:

12 2. Beveiliging 10

13 Inleiding Rotterdam The Hague Airport streeft naar een veilige (werk)omgeving voor iedereen op de luchthaven. Als passagier, bemanningslid of medewerker wordt u daarom op diverse locaties gecontroleerd, denk bijvoorbeeld aan de controle bij de doorgang naar de vertrekhal in de terminal. Hier wordt gecontroleerd of u geen gevaarlijke en/of verboden voorwerpen bij u heeft. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, beveiligingsmedewerker of captain van een vliegtuig, iedereen moet deze controle ondergaan. Ook alle goederen die u wilt meenemen, zoals hand-, ruimbagage en gereedschap, worden gecontroleerd. Beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Waarom al die beveiligingsmaatregelen op Rotterdam The Hague Airport? In het verleden zijn er diverse aanslagen op luchthavens en vliegtuigen gepleegd. Denk bijvoorbeeld aan de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. We treffen daarom op Rotterdam The Hague Airport een samenhangend geheel van beveiligingsmaatregelen om dergelijke aanslagen te voorkomen. Naast het feit dat Rotterdam The Hague Airport een veilige omgeving zelf belangrijk vindt, zijn deze beveiligingsmaatregelen ook wettelijk verplicht gesteld door de Nederlandse, Europese en internationale overheden. Deze overheden controleren voortdurend of op Rotterdam The Hague Airport de voorgeschreven maatregelen op orde zijn. Beveiligingsbewustzijn bij het personeel werkzaam op Rotterdam The Hague Airport is één van de aspecten die daar een bijdrage aan leveren. 11

14 Werken in publiek toegankelijk en beschermd gebied Op Rotterdam The Hague Airport maken we onderscheid tussen publiek toegankelijk en beschermd gebied. In publiek toegankelijk gebied mag iedereen komen: Passagiers, wegbrengers en afhalers, personeel van luchtvaartmaatschappijen en dagjesmensen. In beschermd gebied mogen alleen die personen komen die er voor hun werk moeten zijn en vertrekkende en aankomende passagiers. Er is daarom een beperkt aantal (gecontroleerde) doorgangen naar beschermd gebied. Deze worden continu bewaakt door beveiligingspersoneel, automatische deuren, hekken, het toegangsbeheersysteem (inclusief vingerprintlezers en irisscan-apparatuur) en camera s. Het beschermd gebied op Rotterdam The Hague Airport is: Het gedeelte waar luchtvaartuigen landen, starten, taxiën en afgehandeld worden; De vertrekhallen in de terminal tussen de security controle en de uitgangen naar het platform. Dit gebied noemen we clean area, omdat alle personen, bagage en goederen gecontroleerd zijn op gevaarlijke en verboden voorwerpen; De bagage afhandelingsruimte: Het gedeelte waar de koffers gesorteerd en 100% gescreend worden om vervolgens naar het juiste vliegtuig te worden gebracht; Met ingang van 2011 de twee demarcated area s (afgebakende zones) vliegclubs en F- en J-platform. Iedereen die beschermd gebied wil betreden, moet een geldig toegangsbewijs hebben. Passagiers moeten een instapkaart hebben en personeel moet een geldige luchthavenpas met de correcte autorisatie hebben. Toegang tot beschermd gebied Het aantal personen dat toegang heeft tot beschermd gebied wordt zoveel mogelijk beperkt. Alleen personen met een geldige toegangspas hebben toegang tot beschermd gebied. Rotterdam The Hague Airport kent de volgende categorieën toegangspassen: 12

15 De luchthavenpas (officieel luchthavenidentiteitskaart ), die wordt verstrekt aan personen die regelmatig in beschermd gebied werken en voldoen aan de wettelijke en door Rotterdam The Hague Airport gestelde eisen; De (standaard) bezoekerspas zonder werkvergunning; De bezoekerspas met werkvergunning, die wordt verstrekt aan personen die éénmalig in beschermd gebied werkzaamheden dienen te verrichten. Luchthavenpas De luchthavenpas is een strikt persoonlijk toegangsbewijs. Alleen de op de pas vermelde persoon kan met deze pas toegangsrechten verkrijgen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers beschikken over een geldige pas voor die gebieden waarin zij werkzaam zijn. Bij misbruik kan de pas onmiddellijk en zonder opgave van reden worden ingenomen en geblokkeerd (sanctioneringsbeleid). De pashouder dient onderstaande regels strikt na te leven: Leen uw pas nooit uit aan een ander; Sluis niemand mee op uw pas, bijvoorbeeld door via een (rol)hek, poort of toegangsdeur anderen mee te nemen of toe te laten. Deze personen komen door uw handelen ongeautoriseerd en ongecontroleerd in beschermd gebied; Gebruik de pas niet buiten werktijd of voor privédoeleinden; Haal geen vrienden of familie af bij het vliegtuig. Alle pashouders (personeel en bezoekers) zijn verplicht de pas in beschermd gebied goed zichtbaar te dragen. Doet iemand dat niet, spreek hem of haar hier dan op aan. Zo wordt voortdurend gecontroleerd op onbevoegden. Safety- en securitytest Voor het verkrijgen van een luchthavenpas dienen u en uw werkgever te voldoen aan de pasvoorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat u, indien u gaat werken in beschermd gebied, dient te slagen voor de securitytest. Als u tevens op randwegen en/of platformen moet komen, dient u ook te slagen voor de safe- 13

16 tytest. In deze testen wordt u een aantal vragen gesteld over de voorschriften, de regels en de achtergronden waarom deze regels zijn opgesteld. Instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn Naast het gestelde in dit zakboekje dient u tevens kennis genomen te hebben van het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn. De afdeling Airport Security, Safety and Support stelt voor sommige toetsen een aantal vragen en antwoorden beschikbaar. U kunt deze voor een goede voorbereiding op de testen van tevoren een aantal malen doornemen. Het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn of Security Awareness kunt u vinden op security. Voor het openen van dit instructieprogramma heeft u een gegevenscode nodig. Deze kunt u opvragen bij uw werkgever. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u op de eerste dag dat u op Rotterdam The Hague Airport gaat werken goed op de hoogte wordt gebracht waar u belangrijke aspecten van beveiliging en veiligheid kunt vinden of moet naleven. Denk daarbij ook aan de locaties van vluchtroutes en vluchtdeuren, nooduitgangen, brandblusinstallaties, personeelsdoorgangen en securitycontroles, maar ook aan uw persoonlijke bezittingen en gereedschappen. Soorten toegangspassen Niet iedereen die beschikt over een luchthavenpas heeft toegang tot ieder gedeelte van het beschermd gebied. Op de luchthavenpas wordt met kleuren aangegeven tot welk gedeelte van het beschermd gebied de pashouder toegang heeft. Iemand met een bezoekerspas (al dan niet met werkvergunning) heeft uitsluitend toegang onder begeleiding van een luchthavenpashouder. Luchthavenpassen Oranje/Wit Deze pas geeft toegang tot de vertrekhal, aankomsthal en platformen op Rotterdam The Hague Airport. 14

17 Op de pas kunnen diverse letters, cijfers en combinaties hiervan staan welke aangeven tot welke delen u toegang heeft: B staat voor Bagage afhandelingsruimte (zonder deze autorisatie is betreding dus niet toegestaan); CU staat voor Controle Uitgezonderd (een speciale autorisatie voor bijvoorbeeld overheidsdiensten); L1 staat voor de randwegen om het landingsterrein; L2 staat voor L1 plus de start-/landingsbaan en taxibanen. Verder kunt u een cijfer aantreffen dat aangeeft dat u als pashouder 3, 5, 10, 15 of 40 personen mag begeleiden ( begeleidingsbevoegdheid ). Standaard mag u 1 persoon begeleiden, echter dient deze persoon altijd in het bezit te zijn van een bezoekerspas. Een aanvraag tot bevoegdheid (autorisatie) voor het landingsterrein dient te geschieden via de daartoe gemachtigde Shiftleader van de Havendienst / Airport Authority. Het behalen van de bevoegdheid L1 is slechts mogelijk voor diegenen die met goed gevolg de door Airport Security, Safety and Support afgenomen safetytest hebben afgelegd. Een aanvraag tot bevoegdheid L2 wordt uitsluitend afgegeven aan diegenen die de platform- en L1- test met succes hebben afgerond. De bevoegdheid L2 wordt afgegeven door de Havendienst / Airport Authority nadat men geslaagd is voor de betreffende schriftelijke test. Groen/Wit Deze pas geeft toegang tot de vertrekhal en aankomsthal op Rotterdam The Hague Airport. Blauw/Wit Deze pas geeft toegang tot de platformen en randwegen op Rotterdam The Hague Airport. 15

18 Wit Deze pas geeft toegang tot gebouwen en gebieden op Rotterdam The Hague Airport die niet in beschermd gebied vallen. Bezoekerspassen Rood/Wit of Wit/Rood Zoals aangegeven kan de bezoekerspas worden onderverdeeld in de bezoekerspas zonder en met werkvergunning. De standaard bezoekerspas (zonder werkvergunning) is bedoeld voor één of meerdere bezoekers die vanaf toegang airside continu onder begeleiding, toezicht en verantwoordelijkheid staan van een begeleidingsbevoegd persoon met luchthavenpas. Bezoekers met een werkvergunning gaan onder begeleiding van en naar de werkplek en mogen binnen het specifiek aangegeven werkgebied zonder begeleiding (maar onder toezicht van bijvoorbeeld camera s en/of de Havendienst / Airport Authority) werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden dienen conform het gestelde in de werkvergunning te worden uitgevoerd. De bezoekerspassen zijn niet voorzien van een foto. De bezoeker moet de pas net als het personeel altijd zichtbaar dragen. Voertuigvignetten Alle voertuigen die zich aan airside bevinden, dienen (onder normale omstandigheden) te zijn geregistreerd in het voertuigregistratiesysteem van Airport Security, Safety and Support en te zijn voorzien van een voertuigvignet. Hierop staan ondermeer het kenteken of voertuignummer, de vervaldatum, echtheidskenmerken en een autorisatie/kleurcode. Groen Toegang tot alle gebieden en randwegen aan airside. Onder airside vallen in dit geval ook de bagage afhandelingsruimte en de vertrek- en aankomsthallen, mits de chauffeur daarvoor is 16

19 geautoriseerd. Voor wat betreft de toegang tot randwegen en toegangswegen gelegen in het landingsterrein alleen in combinatie met een aantekening op het groene vignet L1 of L2. Dit geldt uiteraard alleen indien de chauffeur van het betreffende voertuig de bevoegdheid L1 of L2 op de luchthavenpas vermeld heeft staan. Blauw Toegang tot het gedeelte van airside dat zich bevindt rechts van, en wordt begrensd door de doorlaatpost poort 19. Hierin zijn onder andere gelegen het KLM Jet Center, Erasmus Catering, het ANWB/MMT en diverse hangaars. Rood Toegang tot het landingsterrein voor diensten en instanties die hier voor werkzaamheden of operationele noodzaak moeten zijn, maar die niet in het voertuigvignettenbestand zijn opgenomen. Deze voertuigen worden onder alle omstandigheden naar en van hun werklocatie(s) begeleid door medewerkers van de Havendienst / Airport Authority of Airport Security, Safety and Support of door daartoe aangewezen en geautoriseerde diensten. Controle op verboden voorwerpen Passagiers, bemanningsleden, personeelsleden, bagage, goederen en voertuigen die op Rotterdam The Hague Airport beschermd gebied ingaan, worden op aanwezigheid van verboden voorwerpen gecontroleerd. Doel van deze controle is voorkomen dat verboden voorwerpen in de beschermde gebieden en later aan boord van een vliegtuig kunnen komen. Dit om een terroristische aanslag zoals een kaping, gijzeling, sabotage of bomaanslag te voorkomen. Voorbeelden van dergelijke verboden voorwerpen zijn: Steek- en stootwapens: mes, dolk, sabel, degen, samoeraizwaard, hamer; Vuurwapens: pistool, jachtgeweer, mitrailleur; Chemische wapens: zenuw-/traangas, verstikkende stoffen; Explosieven: bom, dynamiet, molotovcocktail, granaat; Scherpe voorwerpen: nagelschaar, zakmes, passer, beitel; Niet scherpe voorwerpen: honkbalknuppel, handboog. 17

20 Controle van passagiers en personeel Passagiers, bemanningsleden en personeel zijn verplicht een beveiligingsonderzoek te ondergaan, hetzij door fouillering, hetzij door controle middels een metaaldetectiepoort. Een metaaldetectiepoort detecteert metalen voorwerpen die een persoon eventueel bij zich draagt. Naast de controle door de metaaldetectiepoort kunnen personen ook steekproefsgewijs gefouilleerd worden door het beveiligingspersoneel. Vrouwen worden altijd door vrouwelijke beveiligingsmedewerkers gefouilleerd en mannen door mannelijke beveiligingsmedewerkers. Ook kan er gebruik gemaakt worden van handscanners. Belangrijk: volg de aanwijzingen van beveiligings - beambten strikt op! Controle van goederen Passagiers en medewerkers zijn bij de toegang tot beschermd gebied verplicht tot visitatie van alle meegebrachte goederen (waaronder handbagage), o.a. door deze middels röntgenapparatuur te laten screenen. Hierop is te zien of de handbagage verboden voorwerpen bevat zoals wapens en explosieven. Dit onderzoek kan ook handmatig geschieden. Ook voorraden die het beschermd gebied ingaan, zoals voor de horeca en de shop, worden bij de doorgangen door beveiligingspersoneel gecontroleerd. Voordat ruimbagage aan boord van een vliegtuig wordt geladen, wordt deze automatisch gecontroleerd op explosieven en andere gevaarlijke stoffen en voorwerpen. In geval van twijfel wordt de koffer, bij voorkeur in het bijzijn van de passagier, geopend en doorzocht. Na controle wordt voortdurend toezicht gehouden op de gescreende ruimbagage in de bagage afhandelingsruimte of in een overslaglocatie op het platform, totdat deze aan boord is geladen en het ruim is afgesloten. 18

21 Controle bij het instappen De luchtvaartmaatschappij c.q. afhandelaar controleert voor het instappen in het vliegtuig of de passagier een instapkaart heeft en of de identiteit overeenkomt met de gegevens op de instapkaart. Ook worden de gegevens bij de gate vergeleken met die bij de incheckbalies. Als daarbij blijkt dat er wel ruimbagage is ingecheckt, maar de passagier niet komt opdagen bij de gate, dan wordt de betreffende bagage uit het vliegtuig gehaald. Dit om het risico te verkleinen dat een koffer opzettelijk wordt ingecheckt zonder dat de passagier meereist en in de lucht tot ontploffing zou kunnen worden gebracht. Controle van voertuigen Personen die met een voertuig op de randwegen en platformen werkzaamheden moeten uitvoeren, dienen rekening te houden met een controle van de bestuurder en inzittenden bij de doorlaatposten. Het beveiligingspersoneel controleert hierbij op luchthavenpas, autorisaties en op de aanwezigheid van verboden voorwerpen op de persoon, in de meegevoerde goederen, in het voertuig en in de lading. Controle van vliegtuigen De luchtvaartmaatschappij controleert vliegtuigen tussen landing en vertrek of tijdens tussenstops op verboden voorwerpen. Hiervoor is de security-officer of aangewezen bemanningslid verantwoordelijk. Uw bijdrage aan de beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Beveiliging is niet alleen een zaak van beveiligingsmedewerkers. Ook van u vragen we een bijdrage om de luchthaven zo veilig mogelijk te houden, door uw ogen en oren open te houden en alert te zijn. 19

22 3. Regels randwegen airside 20

23 Gedragsregels Wanneer u zich op airside bevindt, moet u zich aan de daar geldende regels houden. Verplicht! Draag uw luchthavenpas altijd zichtbaar! Volg aanwijzingen gegeven door de medewerkers van de Havendienst / Airport Authority en Airport Security, Safety and Support van Rotterdam The Hague Airport altijd op. Verschaf informatie aan de Havendienst / Airport Authority en Airport Security, Safety and Support wanneer u daarom wordt gevraagd. Draag reflecterende/fluorescerende kleding (HVC). Bedien voertuigen en/of apparaten alleen indien u daartoe geïnstrueerd en bevoegd bent. Bedien bedrijfsmiddelen alleen volgens de gebruiksaanwijzing en voorschriften. Vraag vooraf toestemming voor brandgevaarlijke werkzaamheden (bijv. lassen) aan de Havendienst / Airport Authority op telefoonnummer (010) en vraag hiervoor een werkvergunning aan. Deponeer afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken of FOD containers. Dek open (bagage)karren met het dekzeil af. Positioneer afhandelingsmaterieel zo dat het niet kan wegwaaien of -rollen. 21

24 Verboden! Zonder enige aantoonbare noodzaak of moedwillig overschrijden van de 60 cm brede rode klaringslijn. De bestuurder van een vliegtuigtrekker die betrokken is bij de pushback procedure mag over de rode klaringslijn. Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het overschrijden van de rode klaringslijn noodzakelijk is, moet u toestemming hebben van de Havendienst / Airport Authority. Roken aan airside, ook in uw auto. De orde en veiligheid in gevaar brengen. Mensen in gevaar brengen. Afval laten rondslingeren (kan FOD veroorzaken). Schade aan materieel toebrengen. Brandweervoertuigen en/of tankwagens blokkeren. Materieel en voertuigen binnen een afstand van 3 meter van een periferiehek plaatsen. Toegangspoorten en -hekken blokkeren. Afzettingen zonder opdracht van de Havendienst / Airport Authority plaatsen of verplaatsen. Zonder opdracht van de Havendienst / Airport Authority in een door hekken of markeringen afgezet gebied komen. Foto-, film- en video-opnamen maken zonder schriftelijke toestemming van Rotterdam The Hague Airport. De toegang naar branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur versperren. Uw voertuig voor branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur of op een hydrant/brandkraan plaatsen. Deze moeten altijd zichtbaar blijven! Zonder reden aan branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur komen. 22

25 Open vuur ontsteken. Vuurwerk ontsteken. Vogels voeren. Houten pallets achterlaten op randwegen of platformen, ook niet op bagagekarren. Bagagekarren met bagage onbeheerd achterlaten. Verkeersregels Op airside gelden veelal dezelfde verkeersregels als op de openbare weg, het zogenaamde Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Daarnaast is er een aantal extra regels. Deze extra regels worden in dit hoofdstuk op een rijtje gezet. Onder verkeer verstaan we alle weggebruikers. Verplicht! Houdt u op platformen en randwegen aan max. 30 km/u. Pas uw snelheid in geval van slecht zicht en/of weer aan. Voer altijd uw dimlicht op motorvoertuigen. Verplaats u aan airside alleen te voet, per auto of afhandelingsvoertuig op de daarvoor voorgeschreven manier. Houdt u altijd aan de regels bij markeringen, belijningen en borden. Rijd netjes aan de rechterkant van de weg, net als op de openbare weg. Geef het verkeer op de randweg voorrang als u van het platform komt. Alleen hulpdiensten die zwaailicht en sirene voeren hebben altijd voorrang. Verleen een passagiersbus voorrang als deze met het linkerknipperlicht aangeeft dat hij wil vertrekken. 23

26 Verleen voorrang aan al het verkeer dat op een vliegtuigrijbaan mag rijden. Dus niet alleen aan luchtvaartuigen, maar ook aan andere voertuigen die hier bevoegd toe zijn. Geef passagiers voorrang. Maak als voetganger gebruik van het voetgangerspad en trottoir. Op plaatsen waar deze niet aanwezig zijn, dient u bij het oversteken de kortste route over de rijweg te nemen. Verboden! Op vliegtuigopstelplaatsen komen als u daar geen werkzaamheden uitvoert. Met een bagagetrekker meer dan 6 bagagewagens of 5 containerdolly s/palletwagens trekken. Combinaties hiervan mogen niet gemaakt worden. De totale lengte mag nooit meer zijn dan 27,5 meter. Uw voertuigen buiten de daartoe aangewezen plaatsen parkeren, reinigen of repareren. Bij een doorgetrokken gele streep stoppen of parkeren. Hier geldt een stop- en parkeerverbod. Uitvalsroutes van alarmdiensten blokkeren. Gebruik maken van zwaailichten. Uitgezonderd zijn: -- Voertuigen van hulpverleners (politie, brandweer en ambulance s) en van de Havendienst / Airport Authority in alarm- en gevaarlijke situaties; -- Sleep- en pushback voertuigen op banen, rijbanen en platformen. 24

27 Voorrangsvolgorde op airside 1. Startende of landende luchtvaartuigen. 2. Voertuigen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance s) en voertuigen van de Havendienst / Airport Authority met zwaailicht en sirene. 3. Taxiënde luchtvaartuigen en begeleidende motorvoertuigen. 4. Gesleepte luchtvaartuigen. 5. Passagiers die te voet van en naar luchtvaartuigen worden begeleid. 6. Andere voertuigen. Regels voor bestuurders Verplicht! Zet uw voertuig altijd op de hand- of parkeerrem wanneer u uitstapt. Bestuur een voertuig alleen als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs of certificaat. U moet dit rijbewijs of certificaat ook kunnen tonen! Parkeer afhandelingsmaterieel alleen op de daarvoor bestemde parkeervakken. Zorg ervoor dat uw voertuig geen olie, brandstof en/of andere vloeistof verliest. Indien dit wel het geval mocht zijn, informeer zo snel mogelijk na de constatering de Havendienst / Airport Authority. Telefoon (010) Zorg ervoor dat er geen voorwerpen van uw voertuig vallen. 25

28 Verboden! Uw voertuig onbeheerd achterlaten met draaiende motor. Uitzondering op deze regel zijn de voertuigen van de Havendienst / Airport Authority. Slepen en/of pushbacken van vliegtuigen zonder bewijs van sleepbevoegdheid. U moet dit bewijs kunnen tonen. Uw tankwagen onbeheerd achterlaten, tenzij op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen of op de vliegtuigopstelplaats indien u, voor uw werk, in contact treedt met de bemanning. Aan airside rijden als het voertuig: -- Niet in een deugdelijke staat is; -- Niet voldoende zicht rondom heeft; -- Lekkage vertoont; -- Niet goed zichtbaar is voor andere weggebruikers; -- Lading kan verliezen; -- Niet in het bezit is van een geldig vignet. Beperkt Zicht Omstandigheden Bij slecht zicht gelden Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO) regels. Bij zichtwaarden minder dan 1500 meter mogen er geen werkzaamheden meer plaatsvinden in het landingsterrein, tenzij met toestemming van de Havendienst / Airport Authority. Wees bij het rijden met BZO op airside zeer alert! 26

29 Airside Authority Snelheid Houdt u aan de maximale snelheid van 30 km/u. Rode klaringslijn Het is niet toegestaan de rode klaringslijn te overschrijden. Fotograferen Op airside is het verboden te fotograferen, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de Havendienst / Airport Authority. 27

30 4. Regels platformen airside 28

31 Veiligheidsregels conform de ARBO-wet Op het platform werken medewerkers van veel verschillende bedrijven en bedrijfsonderdelen. Er wordt gewerkt op hoogte, met gevaarlijke stoffen, met machines, maar ook met veel verschillende soorten rijdend materieel. Bovendien kunt u worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen dienen medewerkers op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de veiligheidsregels uit de ARBO-wet en de Regeling Platformgebruik die in het bezit is van uw werkgever. Uw werkgever kent uw werkomstandigheden en is verantwoordelijk voor de verstrekking van de kleding en materialen die voor uw werk verplicht zijn. Op het platform kunnen deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: Gehoorbescherming; Veiligheidsschoenen; Werkhandschoenen; Hoge Zichtbaarheidskleding (HVC). Note: Hoge Zichtbaarheidskleding is verplicht op airside! 29

32 Opstellen van afhandelingsmaterieel Verplicht! Gebruik uitsluitend de Ground Service Equipment (GSE) opstelvakken voor het opstellen van lading en/of afhandelingsmaterieel voor de eerstvolgende vlucht. Zet afhandelingsmaterieel bij een luchtvaartuig zo neer dat in- en uitstappende passagiers niet worden gehinderd, dat tankwagens en platformbussen niet worden gehinderd en dat zij altijd onbelemmerd vooruit weg kunnen rijden. Volg altijd de aanwijzingen gegeven door of namens de medewerkers van de Havendienst / Airport Authority op, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van afhandelingsmaterieel. Verboden! Een GPU of bijbehorende uitrusting buiten het opstelvak laten steken. Materiaal buiten het GSE opstelvak plaatsen. Een GPU onnodig laten draaien. Uw materieel onbeheerd met draaiende motor achterlaten. Materieel voor de gates van de vertrekhal plaatsen, dit met uitzondering van passagiersbussen en voertuigen t.b.v. hulpverlening. Vliegtuigopstelplaatsen Indien een luchtvaartuig aankomt Verplicht! Wacht (met uw materieel en voertuigen) met oprijden naar het toestel op de betreffende vliegtuigopstelplaats tot aan de volgende voorwaarden is voldaan: -- De motoren zijn uitgezet; -- De wielblokken zijn geplaatst; -- De anti-collisionlights zijn gedoofd; -- Bij vliegtuigen waarbij een GPU noodzakelijk is, deze ook is aangesloten. 30

33 Gebruik de door de rode klaringslijn omgeven afhandelingsgebieden om de vliegtuigopstelplaats op en af te rijden. Overschrijd deze rode klaringslijn niet! Verboden! Zonder enige reden op de vliegtuigopstelplaats komen. Onnodig materieel, voertuigen en objecten op de vliegtuigopstelplaats plaatsen of op de inrijlijn hier naartoe. Het zicht tussen het luchtvaartuig en de marshaller van de Havendienst / Airport Authority belemmeren. Een marshaller van de Havendienst / Airport Authority hinderen tijdens het parkeren van een luchtvaartuig. Tussen het luchtvaartuig en de marshaller van de Havendienst / Airport Authority doorrijden. Via het afhandelingsgebied achter het vliegtuig langsrijden indien de anti-collisionlights (nog) niet zijn gedoofd. 31

34 Uitzonderingen Sommige personen mogen wel de vliegtuigopstelplaats betreden voordat de vliegtuigmotoren zijn uitgezet. Deze personen zijn: -- De marshaller; -- De personen die de GPU aansluiten; -- De personen die de wielblokken plaatsen. Bij het oprijden naar de diverse opstelplaatsen op het platform wordt van u extra aandacht gevraagd bij het oversteken naar een opstelplaats. Via de gele inrijlijn kan er altijd een luchtvaartuig komen. Tijdens de afhandeling Verplicht! Blokkeer nooit een tankwagen. Blokkeer nooit vliegtuigtrappen en/of passagiersbussen. Zorg voor een vrije doorgang! Verboden! Tijdens het tanken van het luchtvaartuig een startwagen of GPU opstellen, starten, aansluiten of afkoppelen. Gemotoriseerde voertuigen bijvullen met brandstof als de motor nog aan staat. Brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten zonder toestemming van de Havendienst / Airport Authority. 32

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN

AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN 1 AERODROME OPERATIONS MANUAL LUCHTHAVEN HOOGEVEEN LUCHTSPORTCENTRUM HOOGEVEEN Samenstellers: C.F. Cruijff (havenmeester tot 1 maart 2012) R. Sloots (havenmeester vanaf 1 maart 2012) herziene versie F.

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management

Trainingsdocument. Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource Management Trainingsdocument Gevaarlijke Stoffen, Security, Eerste Hulp, Brandbestrijding en Crew Resource

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol

Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op Amsterdam Airport Schiphol 16 juni 2012 Den Haag, juni 2015 De rapporten

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen

Van hulpverlener naar verdachte. Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen Van hulpverlener naar verdachte Een onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie