Rotterdam The Hague Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam The Hague Airport"

Transcriptie

1 Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security 2012

2

3 Rotterdam The Hague Airport Zakboek Safety & Security

4 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Regels en voorschriften airside Voor wie is dit boekje bestemd Gebruik van het zakboek 2. Beveiliging Inleiding Beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Werken in publiek toegankelijk en beschermd gebied Toegang tot beschermd gebied Luchthavenpas Safety- en securitytest Instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn 2

5 Soorten toegangspassen Voertuigvignetten Controle op verboden voorwerpen Controle van passagiers en personeel Controle van goederen Controle bij het instappen Controle van voertuigen Controle van vliegtuigen Uw bijdrage aan de beveiliging op Rotterdam The Hague Airport 3. Regels randwegen airside Gedragsregels Verkeersregels Regels voor bestuurders Beperkt Zicht Omstandigheden 3

6 Inhoudsopgave Vervolg 4. Regels platformen airside Veiligheidsregels conform de ARBO-wet Opstellen van afhandelingsmaterieel Vliegtuigopstelplaatsen 5. Markeringen op het platform Lijnen Borden Brandblusser Hydrant/Brandkraan Randweg 6. Wat doe ik bij Brand Ongeval Incidenten en onveilige situaties Vloeistoflekkage 4

7 7. Overige informatie Brandgevaar FOD en afval Vogels Tanken De kracht van vliegtuigmotoren Verzamelplaats airside/landside 8. Sancties Inleiding Wat gebeurt er als u de regels overtreedt? Wie houden toezicht op de naleving van de regels? Handhaving werkvergunningen airside 9. Begrippenlijst 10. Belangrijke telefoonnummers 5

8 1. Algemeen 6

9 Inleiding Rotterdam The Hague Airport is een uitermate veilige luchthaven. Jaarlijks vinden er ruim starts en landingen van vliegtuigen plaats. Door het toenemend aantal vluchten wordt het steeds drukker aan airside. Daarom besteden we continu veel aandacht aan orde en veiligheid, zodat Rotterdam The Hague Airport ook in de toekomst een veilige luchthaven blijft. Om situaties van onveiligheid te voorkomen gelden er speciale regels en voorschriften. Regels en voorschriften airside Voor de beheersing van alle processen bestaan regels, voorschriften en procedures. Deze komen onder andere voort uit wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart, brandveiligheid en arbeidsomstandigheden. Regels en voorschriften die gelden aan airside zijn vastgelegd in diverse reglementen. Om ervoor te zorgen dat deze regels en voorschriften door iedereen worden nageleefd zijn de belangrijkste en de meest algemene regels samengevat in dit boekje. Voor wie is dit boekje bestemd Dit boekje is bestemd voor iedereen die aan airside werkt. Airside is dat gedeelte van het luchtvaartterrein waar luchtvaartuigen landen, starten, taxiën, parkeren, afgehandeld en eventueel versleept worden. Dit gebied is onder andere afgesloten door het periferiehek wat de scheiding is tussen land- en airside. Iedereen die aan airside werkt, moet de daar geldende regels en voorschriften kennen en zich er naar gedragen. Daarom wordt dit boekje uitgereikt aan iedereen die bevoegd is airside te betreden en aan personen die daarvoor in aanmerking willen komen. 7

10 Gebruik van het zakboek De uitgebreide regels en voorschriften vindt u in het Algemeen Luchthavenreglement, het Aanvullend Luchthavenreglement Rotterdam, de Algemene Voorwaarden Rotterdam Airport BV (deel 1 en 2), het Huishoudelijk Reglement Rotterdam Airport en het Reglement Sanctioneringsbeleid Rotterdam Airport, welke allen op onze internetsite terug te vinden zijn en verder onder meer in het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn. Dit zakboek vervangt of wijzigt geen elders beschreven regels en/of gemaakte afspraken. Dit zakboek dient uitsluitend als samenvatting van de belangrijkste regels en als toelichting. Het zakboek kunt u gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk en ter voorbereiding op de verschillende testen die u met goed gevolg moet afleggen om een luchthavenpas (officieel luchthavenidentiteitskaart Rotterdam The Hague Airport ) te verkrijgen. Dit zakboek is tevens van belang voor degenen die met een bezoekerspas werkzaamheden op airside verrichten. We rekenen op uw betrokkenheid in het belang van uw eigen veiligheid en die van anderen. Drs. J.W. Perdon Manager Operationele Dienst 8

11 Airside Authority News Nummer 5 - September 2007 Sanctioneringsbeleid airside Let op! Per 1 september 2007 is het nieuwe aangescherpte sanctioneringsbeleid airside van kracht. Houdt u aan de airside/platformregels en voorkom sancties! Zie voor een samenvatting van het reglement de miniposter/flyer. Voertuigverlichting Sinds 1 januari 2007 is het verplicht aan airside dimlicht te voeren. Dit geldt voor alle voertuigen, ook overdag! Persoonlijke veiligheid Draag altijd uw Hoge Zichtbaarheidskleding! Bij brand, ongeval en onraad Bel het alarmnummer van Rotterdam The Hague Airport:

12 2. Beveiliging 10

13 Inleiding Rotterdam The Hague Airport streeft naar een veilige (werk)omgeving voor iedereen op de luchthaven. Als passagier, bemanningslid of medewerker wordt u daarom op diverse locaties gecontroleerd, denk bijvoorbeeld aan de controle bij de doorgang naar de vertrekhal in de terminal. Hier wordt gecontroleerd of u geen gevaarlijke en/of verboden voorwerpen bij u heeft. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, beveiligingsmedewerker of captain van een vliegtuig, iedereen moet deze controle ondergaan. Ook alle goederen die u wilt meenemen, zoals hand-, ruimbagage en gereedschap, worden gecontroleerd. Beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Waarom al die beveiligingsmaatregelen op Rotterdam The Hague Airport? In het verleden zijn er diverse aanslagen op luchthavens en vliegtuigen gepleegd. Denk bijvoorbeeld aan de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. We treffen daarom op Rotterdam The Hague Airport een samenhangend geheel van beveiligingsmaatregelen om dergelijke aanslagen te voorkomen. Naast het feit dat Rotterdam The Hague Airport een veilige omgeving zelf belangrijk vindt, zijn deze beveiligingsmaatregelen ook wettelijk verplicht gesteld door de Nederlandse, Europese en internationale overheden. Deze overheden controleren voortdurend of op Rotterdam The Hague Airport de voorgeschreven maatregelen op orde zijn. Beveiligingsbewustzijn bij het personeel werkzaam op Rotterdam The Hague Airport is één van de aspecten die daar een bijdrage aan leveren. 11

14 Werken in publiek toegankelijk en beschermd gebied Op Rotterdam The Hague Airport maken we onderscheid tussen publiek toegankelijk en beschermd gebied. In publiek toegankelijk gebied mag iedereen komen: Passagiers, wegbrengers en afhalers, personeel van luchtvaartmaatschappijen en dagjesmensen. In beschermd gebied mogen alleen die personen komen die er voor hun werk moeten zijn en vertrekkende en aankomende passagiers. Er is daarom een beperkt aantal (gecontroleerde) doorgangen naar beschermd gebied. Deze worden continu bewaakt door beveiligingspersoneel, automatische deuren, hekken, het toegangsbeheersysteem (inclusief vingerprintlezers en irisscan-apparatuur) en camera s. Het beschermd gebied op Rotterdam The Hague Airport is: Het gedeelte waar luchtvaartuigen landen, starten, taxiën en afgehandeld worden; De vertrekhallen in de terminal tussen de security controle en de uitgangen naar het platform. Dit gebied noemen we clean area, omdat alle personen, bagage en goederen gecontroleerd zijn op gevaarlijke en verboden voorwerpen; De bagage afhandelingsruimte: Het gedeelte waar de koffers gesorteerd en 100% gescreend worden om vervolgens naar het juiste vliegtuig te worden gebracht; Met ingang van 2011 de twee demarcated area s (afgebakende zones) vliegclubs en F- en J-platform. Iedereen die beschermd gebied wil betreden, moet een geldig toegangsbewijs hebben. Passagiers moeten een instapkaart hebben en personeel moet een geldige luchthavenpas met de correcte autorisatie hebben. Toegang tot beschermd gebied Het aantal personen dat toegang heeft tot beschermd gebied wordt zoveel mogelijk beperkt. Alleen personen met een geldige toegangspas hebben toegang tot beschermd gebied. Rotterdam The Hague Airport kent de volgende categorieën toegangspassen: 12

15 De luchthavenpas (officieel luchthavenidentiteitskaart ), die wordt verstrekt aan personen die regelmatig in beschermd gebied werken en voldoen aan de wettelijke en door Rotterdam The Hague Airport gestelde eisen; De (standaard) bezoekerspas zonder werkvergunning; De bezoekerspas met werkvergunning, die wordt verstrekt aan personen die éénmalig in beschermd gebied werkzaamheden dienen te verrichten. Luchthavenpas De luchthavenpas is een strikt persoonlijk toegangsbewijs. Alleen de op de pas vermelde persoon kan met deze pas toegangsrechten verkrijgen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers beschikken over een geldige pas voor die gebieden waarin zij werkzaam zijn. Bij misbruik kan de pas onmiddellijk en zonder opgave van reden worden ingenomen en geblokkeerd (sanctioneringsbeleid). De pashouder dient onderstaande regels strikt na te leven: Leen uw pas nooit uit aan een ander; Sluis niemand mee op uw pas, bijvoorbeeld door via een (rol)hek, poort of toegangsdeur anderen mee te nemen of toe te laten. Deze personen komen door uw handelen ongeautoriseerd en ongecontroleerd in beschermd gebied; Gebruik de pas niet buiten werktijd of voor privédoeleinden; Haal geen vrienden of familie af bij het vliegtuig. Alle pashouders (personeel en bezoekers) zijn verplicht de pas in beschermd gebied goed zichtbaar te dragen. Doet iemand dat niet, spreek hem of haar hier dan op aan. Zo wordt voortdurend gecontroleerd op onbevoegden. Safety- en securitytest Voor het verkrijgen van een luchthavenpas dienen u en uw werkgever te voldoen aan de pasvoorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat u, indien u gaat werken in beschermd gebied, dient te slagen voor de securitytest. Als u tevens op randwegen en/of platformen moet komen, dient u ook te slagen voor de safe- 13

16 tytest. In deze testen wordt u een aantal vragen gesteld over de voorschriften, de regels en de achtergronden waarom deze regels zijn opgesteld. Instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn Naast het gestelde in dit zakboekje dient u tevens kennis genomen te hebben van het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn. De afdeling Airport Security, Safety and Support stelt voor sommige toetsen een aantal vragen en antwoorden beschikbaar. U kunt deze voor een goede voorbereiding op de testen van tevoren een aantal malen doornemen. Het instructieprogramma Beveiligingsbewustzijn of Security Awareness kunt u vinden op security. Voor het openen van dit instructieprogramma heeft u een gegevenscode nodig. Deze kunt u opvragen bij uw werkgever. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u op de eerste dag dat u op Rotterdam The Hague Airport gaat werken goed op de hoogte wordt gebracht waar u belangrijke aspecten van beveiliging en veiligheid kunt vinden of moet naleven. Denk daarbij ook aan de locaties van vluchtroutes en vluchtdeuren, nooduitgangen, brandblusinstallaties, personeelsdoorgangen en securitycontroles, maar ook aan uw persoonlijke bezittingen en gereedschappen. Soorten toegangspassen Niet iedereen die beschikt over een luchthavenpas heeft toegang tot ieder gedeelte van het beschermd gebied. Op de luchthavenpas wordt met kleuren aangegeven tot welk gedeelte van het beschermd gebied de pashouder toegang heeft. Iemand met een bezoekerspas (al dan niet met werkvergunning) heeft uitsluitend toegang onder begeleiding van een luchthavenpashouder. Luchthavenpassen Oranje/Wit Deze pas geeft toegang tot de vertrekhal, aankomsthal en platformen op Rotterdam The Hague Airport. 14

17 Op de pas kunnen diverse letters, cijfers en combinaties hiervan staan welke aangeven tot welke delen u toegang heeft: B staat voor Bagage afhandelingsruimte (zonder deze autorisatie is betreding dus niet toegestaan); CU staat voor Controle Uitgezonderd (een speciale autorisatie voor bijvoorbeeld overheidsdiensten); L1 staat voor de randwegen om het landingsterrein; L2 staat voor L1 plus de start-/landingsbaan en taxibanen. Verder kunt u een cijfer aantreffen dat aangeeft dat u als pashouder 3, 5, 10, 15 of 40 personen mag begeleiden ( begeleidingsbevoegdheid ). Standaard mag u 1 persoon begeleiden, echter dient deze persoon altijd in het bezit te zijn van een bezoekerspas. Een aanvraag tot bevoegdheid (autorisatie) voor het landingsterrein dient te geschieden via de daartoe gemachtigde Shiftleader van de Havendienst / Airport Authority. Het behalen van de bevoegdheid L1 is slechts mogelijk voor diegenen die met goed gevolg de door Airport Security, Safety and Support afgenomen safetytest hebben afgelegd. Een aanvraag tot bevoegdheid L2 wordt uitsluitend afgegeven aan diegenen die de platform- en L1- test met succes hebben afgerond. De bevoegdheid L2 wordt afgegeven door de Havendienst / Airport Authority nadat men geslaagd is voor de betreffende schriftelijke test. Groen/Wit Deze pas geeft toegang tot de vertrekhal en aankomsthal op Rotterdam The Hague Airport. Blauw/Wit Deze pas geeft toegang tot de platformen en randwegen op Rotterdam The Hague Airport. 15

18 Wit Deze pas geeft toegang tot gebouwen en gebieden op Rotterdam The Hague Airport die niet in beschermd gebied vallen. Bezoekerspassen Rood/Wit of Wit/Rood Zoals aangegeven kan de bezoekerspas worden onderverdeeld in de bezoekerspas zonder en met werkvergunning. De standaard bezoekerspas (zonder werkvergunning) is bedoeld voor één of meerdere bezoekers die vanaf toegang airside continu onder begeleiding, toezicht en verantwoordelijkheid staan van een begeleidingsbevoegd persoon met luchthavenpas. Bezoekers met een werkvergunning gaan onder begeleiding van en naar de werkplek en mogen binnen het specifiek aangegeven werkgebied zonder begeleiding (maar onder toezicht van bijvoorbeeld camera s en/of de Havendienst / Airport Authority) werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden dienen conform het gestelde in de werkvergunning te worden uitgevoerd. De bezoekerspassen zijn niet voorzien van een foto. De bezoeker moet de pas net als het personeel altijd zichtbaar dragen. Voertuigvignetten Alle voertuigen die zich aan airside bevinden, dienen (onder normale omstandigheden) te zijn geregistreerd in het voertuigregistratiesysteem van Airport Security, Safety and Support en te zijn voorzien van een voertuigvignet. Hierop staan ondermeer het kenteken of voertuignummer, de vervaldatum, echtheidskenmerken en een autorisatie/kleurcode. Groen Toegang tot alle gebieden en randwegen aan airside. Onder airside vallen in dit geval ook de bagage afhandelingsruimte en de vertrek- en aankomsthallen, mits de chauffeur daarvoor is 16

19 geautoriseerd. Voor wat betreft de toegang tot randwegen en toegangswegen gelegen in het landingsterrein alleen in combinatie met een aantekening op het groene vignet L1 of L2. Dit geldt uiteraard alleen indien de chauffeur van het betreffende voertuig de bevoegdheid L1 of L2 op de luchthavenpas vermeld heeft staan. Blauw Toegang tot het gedeelte van airside dat zich bevindt rechts van, en wordt begrensd door de doorlaatpost poort 19. Hierin zijn onder andere gelegen het KLM Jet Center, Erasmus Catering, het ANWB/MMT en diverse hangaars. Rood Toegang tot het landingsterrein voor diensten en instanties die hier voor werkzaamheden of operationele noodzaak moeten zijn, maar die niet in het voertuigvignettenbestand zijn opgenomen. Deze voertuigen worden onder alle omstandigheden naar en van hun werklocatie(s) begeleid door medewerkers van de Havendienst / Airport Authority of Airport Security, Safety and Support of door daartoe aangewezen en geautoriseerde diensten. Controle op verboden voorwerpen Passagiers, bemanningsleden, personeelsleden, bagage, goederen en voertuigen die op Rotterdam The Hague Airport beschermd gebied ingaan, worden op aanwezigheid van verboden voorwerpen gecontroleerd. Doel van deze controle is voorkomen dat verboden voorwerpen in de beschermde gebieden en later aan boord van een vliegtuig kunnen komen. Dit om een terroristische aanslag zoals een kaping, gijzeling, sabotage of bomaanslag te voorkomen. Voorbeelden van dergelijke verboden voorwerpen zijn: Steek- en stootwapens: mes, dolk, sabel, degen, samoeraizwaard, hamer; Vuurwapens: pistool, jachtgeweer, mitrailleur; Chemische wapens: zenuw-/traangas, verstikkende stoffen; Explosieven: bom, dynamiet, molotovcocktail, granaat; Scherpe voorwerpen: nagelschaar, zakmes, passer, beitel; Niet scherpe voorwerpen: honkbalknuppel, handboog. 17

20 Controle van passagiers en personeel Passagiers, bemanningsleden en personeel zijn verplicht een beveiligingsonderzoek te ondergaan, hetzij door fouillering, hetzij door controle middels een metaaldetectiepoort. Een metaaldetectiepoort detecteert metalen voorwerpen die een persoon eventueel bij zich draagt. Naast de controle door de metaaldetectiepoort kunnen personen ook steekproefsgewijs gefouilleerd worden door het beveiligingspersoneel. Vrouwen worden altijd door vrouwelijke beveiligingsmedewerkers gefouilleerd en mannen door mannelijke beveiligingsmedewerkers. Ook kan er gebruik gemaakt worden van handscanners. Belangrijk: volg de aanwijzingen van beveiligings - beambten strikt op! Controle van goederen Passagiers en medewerkers zijn bij de toegang tot beschermd gebied verplicht tot visitatie van alle meegebrachte goederen (waaronder handbagage), o.a. door deze middels röntgenapparatuur te laten screenen. Hierop is te zien of de handbagage verboden voorwerpen bevat zoals wapens en explosieven. Dit onderzoek kan ook handmatig geschieden. Ook voorraden die het beschermd gebied ingaan, zoals voor de horeca en de shop, worden bij de doorgangen door beveiligingspersoneel gecontroleerd. Voordat ruimbagage aan boord van een vliegtuig wordt geladen, wordt deze automatisch gecontroleerd op explosieven en andere gevaarlijke stoffen en voorwerpen. In geval van twijfel wordt de koffer, bij voorkeur in het bijzijn van de passagier, geopend en doorzocht. Na controle wordt voortdurend toezicht gehouden op de gescreende ruimbagage in de bagage afhandelingsruimte of in een overslaglocatie op het platform, totdat deze aan boord is geladen en het ruim is afgesloten. 18

21 Controle bij het instappen De luchtvaartmaatschappij c.q. afhandelaar controleert voor het instappen in het vliegtuig of de passagier een instapkaart heeft en of de identiteit overeenkomt met de gegevens op de instapkaart. Ook worden de gegevens bij de gate vergeleken met die bij de incheckbalies. Als daarbij blijkt dat er wel ruimbagage is ingecheckt, maar de passagier niet komt opdagen bij de gate, dan wordt de betreffende bagage uit het vliegtuig gehaald. Dit om het risico te verkleinen dat een koffer opzettelijk wordt ingecheckt zonder dat de passagier meereist en in de lucht tot ontploffing zou kunnen worden gebracht. Controle van voertuigen Personen die met een voertuig op de randwegen en platformen werkzaamheden moeten uitvoeren, dienen rekening te houden met een controle van de bestuurder en inzittenden bij de doorlaatposten. Het beveiligingspersoneel controleert hierbij op luchthavenpas, autorisaties en op de aanwezigheid van verboden voorwerpen op de persoon, in de meegevoerde goederen, in het voertuig en in de lading. Controle van vliegtuigen De luchtvaartmaatschappij controleert vliegtuigen tussen landing en vertrek of tijdens tussenstops op verboden voorwerpen. Hiervoor is de security-officer of aangewezen bemanningslid verantwoordelijk. Uw bijdrage aan de beveiliging op Rotterdam The Hague Airport Beveiliging is niet alleen een zaak van beveiligingsmedewerkers. Ook van u vragen we een bijdrage om de luchthaven zo veilig mogelijk te houden, door uw ogen en oren open te houden en alert te zijn. 19

22 3. Regels randwegen airside 20

23 Gedragsregels Wanneer u zich op airside bevindt, moet u zich aan de daar geldende regels houden. Verplicht! Draag uw luchthavenpas altijd zichtbaar! Volg aanwijzingen gegeven door de medewerkers van de Havendienst / Airport Authority en Airport Security, Safety and Support van Rotterdam The Hague Airport altijd op. Verschaf informatie aan de Havendienst / Airport Authority en Airport Security, Safety and Support wanneer u daarom wordt gevraagd. Draag reflecterende/fluorescerende kleding (HVC). Bedien voertuigen en/of apparaten alleen indien u daartoe geïnstrueerd en bevoegd bent. Bedien bedrijfsmiddelen alleen volgens de gebruiksaanwijzing en voorschriften. Vraag vooraf toestemming voor brandgevaarlijke werkzaamheden (bijv. lassen) aan de Havendienst / Airport Authority op telefoonnummer (010) en vraag hiervoor een werkvergunning aan. Deponeer afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken of FOD containers. Dek open (bagage)karren met het dekzeil af. Positioneer afhandelingsmaterieel zo dat het niet kan wegwaaien of -rollen. 21

24 Verboden! Zonder enige aantoonbare noodzaak of moedwillig overschrijden van de 60 cm brede rode klaringslijn. De bestuurder van een vliegtuigtrekker die betrokken is bij de pushback procedure mag over de rode klaringslijn. Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het overschrijden van de rode klaringslijn noodzakelijk is, moet u toestemming hebben van de Havendienst / Airport Authority. Roken aan airside, ook in uw auto. De orde en veiligheid in gevaar brengen. Mensen in gevaar brengen. Afval laten rondslingeren (kan FOD veroorzaken). Schade aan materieel toebrengen. Brandweervoertuigen en/of tankwagens blokkeren. Materieel en voertuigen binnen een afstand van 3 meter van een periferiehek plaatsen. Toegangspoorten en -hekken blokkeren. Afzettingen zonder opdracht van de Havendienst / Airport Authority plaatsen of verplaatsen. Zonder opdracht van de Havendienst / Airport Authority in een door hekken of markeringen afgezet gebied komen. Foto-, film- en video-opnamen maken zonder schriftelijke toestemming van Rotterdam The Hague Airport. De toegang naar branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur versperren. Uw voertuig voor branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur of op een hydrant/brandkraan plaatsen. Deze moeten altijd zichtbaar blijven! Zonder reden aan branddetectie-, brandbeveiligings- en brandblusapparatuur komen. 22

25 Open vuur ontsteken. Vuurwerk ontsteken. Vogels voeren. Houten pallets achterlaten op randwegen of platformen, ook niet op bagagekarren. Bagagekarren met bagage onbeheerd achterlaten. Verkeersregels Op airside gelden veelal dezelfde verkeersregels als op de openbare weg, het zogenaamde Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Daarnaast is er een aantal extra regels. Deze extra regels worden in dit hoofdstuk op een rijtje gezet. Onder verkeer verstaan we alle weggebruikers. Verplicht! Houdt u op platformen en randwegen aan max. 30 km/u. Pas uw snelheid in geval van slecht zicht en/of weer aan. Voer altijd uw dimlicht op motorvoertuigen. Verplaats u aan airside alleen te voet, per auto of afhandelingsvoertuig op de daarvoor voorgeschreven manier. Houdt u altijd aan de regels bij markeringen, belijningen en borden. Rijd netjes aan de rechterkant van de weg, net als op de openbare weg. Geef het verkeer op de randweg voorrang als u van het platform komt. Alleen hulpdiensten die zwaailicht en sirene voeren hebben altijd voorrang. Verleen een passagiersbus voorrang als deze met het linkerknipperlicht aangeeft dat hij wil vertrekken. 23

26 Verleen voorrang aan al het verkeer dat op een vliegtuigrijbaan mag rijden. Dus niet alleen aan luchtvaartuigen, maar ook aan andere voertuigen die hier bevoegd toe zijn. Geef passagiers voorrang. Maak als voetganger gebruik van het voetgangerspad en trottoir. Op plaatsen waar deze niet aanwezig zijn, dient u bij het oversteken de kortste route over de rijweg te nemen. Verboden! Op vliegtuigopstelplaatsen komen als u daar geen werkzaamheden uitvoert. Met een bagagetrekker meer dan 6 bagagewagens of 5 containerdolly s/palletwagens trekken. Combinaties hiervan mogen niet gemaakt worden. De totale lengte mag nooit meer zijn dan 27,5 meter. Uw voertuigen buiten de daartoe aangewezen plaatsen parkeren, reinigen of repareren. Bij een doorgetrokken gele streep stoppen of parkeren. Hier geldt een stop- en parkeerverbod. Uitvalsroutes van alarmdiensten blokkeren. Gebruik maken van zwaailichten. Uitgezonderd zijn: -- Voertuigen van hulpverleners (politie, brandweer en ambulance s) en van de Havendienst / Airport Authority in alarm- en gevaarlijke situaties; -- Sleep- en pushback voertuigen op banen, rijbanen en platformen. 24

27 Voorrangsvolgorde op airside 1. Startende of landende luchtvaartuigen. 2. Voertuigen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance s) en voertuigen van de Havendienst / Airport Authority met zwaailicht en sirene. 3. Taxiënde luchtvaartuigen en begeleidende motorvoertuigen. 4. Gesleepte luchtvaartuigen. 5. Passagiers die te voet van en naar luchtvaartuigen worden begeleid. 6. Andere voertuigen. Regels voor bestuurders Verplicht! Zet uw voertuig altijd op de hand- of parkeerrem wanneer u uitstapt. Bestuur een voertuig alleen als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs of certificaat. U moet dit rijbewijs of certificaat ook kunnen tonen! Parkeer afhandelingsmaterieel alleen op de daarvoor bestemde parkeervakken. Zorg ervoor dat uw voertuig geen olie, brandstof en/of andere vloeistof verliest. Indien dit wel het geval mocht zijn, informeer zo snel mogelijk na de constatering de Havendienst / Airport Authority. Telefoon (010) Zorg ervoor dat er geen voorwerpen van uw voertuig vallen. 25

28 Verboden! Uw voertuig onbeheerd achterlaten met draaiende motor. Uitzondering op deze regel zijn de voertuigen van de Havendienst / Airport Authority. Slepen en/of pushbacken van vliegtuigen zonder bewijs van sleepbevoegdheid. U moet dit bewijs kunnen tonen. Uw tankwagen onbeheerd achterlaten, tenzij op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen of op de vliegtuigopstelplaats indien u, voor uw werk, in contact treedt met de bemanning. Aan airside rijden als het voertuig: -- Niet in een deugdelijke staat is; -- Niet voldoende zicht rondom heeft; -- Lekkage vertoont; -- Niet goed zichtbaar is voor andere weggebruikers; -- Lading kan verliezen; -- Niet in het bezit is van een geldig vignet. Beperkt Zicht Omstandigheden Bij slecht zicht gelden Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO) regels. Bij zichtwaarden minder dan 1500 meter mogen er geen werkzaamheden meer plaatsvinden in het landingsterrein, tenzij met toestemming van de Havendienst / Airport Authority. Wees bij het rijden met BZO op airside zeer alert! 26

29 Airside Authority Snelheid Houdt u aan de maximale snelheid van 30 km/u. Rode klaringslijn Het is niet toegestaan de rode klaringslijn te overschrijden. Fotograferen Op airside is het verboden te fotograferen, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de Havendienst / Airport Authority. 27

30 4. Regels platformen airside 28

31 Veiligheidsregels conform de ARBO-wet Op het platform werken medewerkers van veel verschillende bedrijven en bedrijfsonderdelen. Er wordt gewerkt op hoogte, met gevaarlijke stoffen, met machines, maar ook met veel verschillende soorten rijdend materieel. Bovendien kunt u worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen dienen medewerkers op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de veiligheidsregels uit de ARBO-wet en de Regeling Platformgebruik die in het bezit is van uw werkgever. Uw werkgever kent uw werkomstandigheden en is verantwoordelijk voor de verstrekking van de kleding en materialen die voor uw werk verplicht zijn. Op het platform kunnen deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: Gehoorbescherming; Veiligheidsschoenen; Werkhandschoenen; Hoge Zichtbaarheidskleding (HVC). Note: Hoge Zichtbaarheidskleding is verplicht op airside! 29

32 Opstellen van afhandelingsmaterieel Verplicht! Gebruik uitsluitend de Ground Service Equipment (GSE) opstelvakken voor het opstellen van lading en/of afhandelingsmaterieel voor de eerstvolgende vlucht. Zet afhandelingsmaterieel bij een luchtvaartuig zo neer dat in- en uitstappende passagiers niet worden gehinderd, dat tankwagens en platformbussen niet worden gehinderd en dat zij altijd onbelemmerd vooruit weg kunnen rijden. Volg altijd de aanwijzingen gegeven door of namens de medewerkers van de Havendienst / Airport Authority op, bijvoorbeeld voor het verplaatsen van afhandelingsmaterieel. Verboden! Een GPU of bijbehorende uitrusting buiten het opstelvak laten steken. Materiaal buiten het GSE opstelvak plaatsen. Een GPU onnodig laten draaien. Uw materieel onbeheerd met draaiende motor achterlaten. Materieel voor de gates van de vertrekhal plaatsen, dit met uitzondering van passagiersbussen en voertuigen t.b.v. hulpverlening. Vliegtuigopstelplaatsen Indien een luchtvaartuig aankomt Verplicht! Wacht (met uw materieel en voertuigen) met oprijden naar het toestel op de betreffende vliegtuigopstelplaats tot aan de volgende voorwaarden is voldaan: -- De motoren zijn uitgezet; -- De wielblokken zijn geplaatst; -- De anti-collisionlights zijn gedoofd; -- Bij vliegtuigen waarbij een GPU noodzakelijk is, deze ook is aangesloten. 30

33 Gebruik de door de rode klaringslijn omgeven afhandelingsgebieden om de vliegtuigopstelplaats op en af te rijden. Overschrijd deze rode klaringslijn niet! Verboden! Zonder enige reden op de vliegtuigopstelplaats komen. Onnodig materieel, voertuigen en objecten op de vliegtuigopstelplaats plaatsen of op de inrijlijn hier naartoe. Het zicht tussen het luchtvaartuig en de marshaller van de Havendienst / Airport Authority belemmeren. Een marshaller van de Havendienst / Airport Authority hinderen tijdens het parkeren van een luchtvaartuig. Tussen het luchtvaartuig en de marshaller van de Havendienst / Airport Authority doorrijden. Via het afhandelingsgebied achter het vliegtuig langsrijden indien de anti-collisionlights (nog) niet zijn gedoofd. 31

34 Uitzonderingen Sommige personen mogen wel de vliegtuigopstelplaats betreden voordat de vliegtuigmotoren zijn uitgezet. Deze personen zijn: -- De marshaller; -- De personen die de GPU aansluiten; -- De personen die de wielblokken plaatsen. Bij het oprijden naar de diverse opstelplaatsen op het platform wordt van u extra aandacht gevraagd bij het oversteken naar een opstelplaats. Via de gele inrijlijn kan er altijd een luchtvaartuig komen. Tijdens de afhandeling Verplicht! Blokkeer nooit een tankwagen. Blokkeer nooit vliegtuigtrappen en/of passagiersbussen. Zorg voor een vrije doorgang! Verboden! Tijdens het tanken van het luchtvaartuig een startwagen of GPU opstellen, starten, aansluiten of afkoppelen. Gemotoriseerde voertuigen bijvullen met brandstof als de motor nog aan staat. Brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten zonder toestemming van de Havendienst / Airport Authority. 32

Handboek Safety & Security

Handboek Safety & Security Handboek Safety & Security Inhoud 1.0 Inleiding 3 1.1 Waarom dit handboek? 3 1.2 Voor wie is dit handboek bestemd? 3 1.3 Gebruik van het handboek 3 1.4 Security- en safetytest 3 1.5 Instructieprogramma

Nadere informatie

Handboek Safety en Security

Handboek Safety en Security Handboek Safety en Security INHOUDSOPGAVE 1.0 Inleiding 3 5.0 Safety regels terminal 15 1.1 Waarom dit handboek 3 5.1 Inleiding 15 1.2 Voor wie is dit handboek bestemd? 3 5.2 Algemene regels 15 1.3 Gebruik

Nadere informatie

Voorwaarden Rotterdam The Hague Airportpas

Voorwaarden Rotterdam The Hague Airportpas Voorwaarden Rotterdam The Hague Airportpas De directie van Rotterdam Airport BV, exploitant van het bij de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 oktober 2001 nummer DGL/L01.421852

Nadere informatie

VOORWOORD 2 5. MARKERINGEN OP HET PLATFORM 15

VOORWOORD 2 5. MARKERINGEN OP HET PLATFORM 15 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 1. SECURITY 1.1 INLEIDING 3 1.2 BEVEILIGING OP GAE 3 1.3 WERKEN IN PUBLIEK EN BESCHERMD GEBIED 3 1.3.1 LUCHTHAVEN IDENTITEITSKAART EN TOEGANGTOT BESCHERMD GEBIED 3 1.3.2 LUCHTHAVEN

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Testvragen. Safety & SecurityTest

Testvragen. Safety & SecurityTest Testvragen Safety & SecurityTest Inleiding Schiphol is een zeer dynamische werkomgeving. Iedere dag zijn er tienduizenden mensen aan het werk. Om in deze dynamische omgeving onveilige situaties te voorkomen

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

1. a. zich overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en alle overige door of namens de directie vastgestelde maatregelen te gedragen;

1. a. zich overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en alle overige door of namens de directie vastgestelde maatregelen te gedragen; Huishoudelijk reglement Een ieder die zich op de luchthaven bevindt, is verplicht: 1. a. zich overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en alle overige door of namens de directie vastgestelde maatregelen

Nadere informatie

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN

WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN WELKOM IN CHEMPARK DORMAGEN Veiligheidsinstructies Lees deze veiligheidsinstructies door, voor u het CHEMPARK binnengaat en neem ze in acht tijdens uw verblijf! Hartelijk dank! 1. VERKEERSREGELS Binnen

Nadere informatie

Reglement Toegang tot Airside voor voertuigen

Reglement Toegang tot Airside voor voertuigen Reglement Toegang tot Airside voor voertuigen Toegang tot Airside GAE V 1.1 1 van 11 30-7-2014 Reglement toegang tot airside voor voertuigen Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Basis... 3 1.3 Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

REGLEMENT TOEGANG ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

REGLEMENT TOEGANG ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT De directie van Rotterdam Airport BV, Exploitant van de Luchthaven Rotterdam Airport, verder te noemen Rotterdam The Hague Airport (voorheen: Aangewezen luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport van

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS VEILIG EN BEVEILIGD Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. Onze terminal wordt dagelijks druk bezocht. Niet alleen

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur

ALGEMENE GEGEVENS SAMENVATTING FEITELIJKE INFORMATIE. Nummer voorval: 2008031. Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur ALGEMENE GEGEVENS Nummer voorval: 2008031 Classificatie: Ongeval Datum, tijd 1 voorval: 31 maart 2008, 12.07 uur Plaats voorval: Rotterdam Airport (EHRD) Registratie luchtvaartuig: PH-KIS Type luchtvaartuig:

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Handboek Safety en Security

Handboek Safety en Security Handboek Safety en Security Eindhoven Airport Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 4 1.1 Waarom dit handboek?... 4 1.2 Voor wie is dit handboek bestemd... 4 1.3 Gebruik van het handboek... 4 1.4 Instructieprogramma

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT LELYSTAD AIRPORT 1 De directie van Lelystad Airport, exploitant van de Luchthaven Lelystad met luchthavenbesluit zoals vastgesteld op 12 maart 2015 (in werking getreden per 1 april

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

Theorieboek. rijbewijs A

Theorieboek. rijbewijs A Theorieboek rijbewijs A 1. Basiskennis Wegenverkeerswetgeving Doelstelling De belangrijkste wetgeving waarin wij onze verkeersregels vinden zijn de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

COA bezoekersreglement

COA bezoekersreglement COA bezoekersreglement Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kent een aantal bezoekersregels. Deze zijn officieel in het bezoekersreglement vastgelegd. De regels geven inhoud aan de zorg voor leefbaarheid,

Nadere informatie

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007 Midden-Oost Pagina : 1 van 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het dragen van de aan U verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: Veiligheidshesje (zichtbaarheid) Bij minicontainers tevens: Handschoenen

Nadere informatie

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 178881 13 oktober 2017 Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden in Haarlem Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Toegangsreglement Groningen Airport Eelde

Toegangsreglement Groningen Airport Eelde Toegangsreglement Groningen Airport Eelde Toegangsreglement Inhoudsopgave toegangsreglement Groningen Airport Eelde Samenvatting belangrijkste elementen toegangsreglement... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Doel...

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1

TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1 TOEGANGSBELEID EINDHOVEN AIRPORT N.V. Toegangsbeleid Eindhoven Airport 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN VAN HET TOEGANGSBELEID... 4 2.1 Wettelijke basis... 4 2.2 Beschermde gebieden...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW Maastricht Aachen Airport B.V., exploitant van het aangewezen

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS 1.1.1 FYSIEKE BEVEILIGING 2 2 1.1.2 PERSONELE BEVEILIGING 2 2 1.1.3 LOGISCHE BEVEILIGING 2 2 1.1.4 INFORMATIE BEVEILIGING 2 2 1.1.5 PERSOONSBEVEILIGING

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE

OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE OPLEIDING BEHANDELAAR LUCHTVRACHT EN BAGAGE Referentiekader Beroepskwalificatie Behandelaar luchtvracht en bagage (2015) van niveau 2. Omschrijving Opleiding In de opleiding Behandelaar luchtvracht en

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A.

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A. Antwoorden Ex 1 1. A. Gebruik, bij vervanging, altijd dezelfde zekeringen als die erin zaten. Dan neem je geen enkel risico. Een zekering met een lagere stroomsterkte zal meestal direct weer doorbranden.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Februari 2015 V2.1 Algemeen Luchthavenreglement (EHMZ) 1

Februari 2015 V2.1 Algemeen Luchthavenreglement (EHMZ) 1 Algemeen luchthavenreglement (EHMZ) De tekst van dit reglement is gebaseerd op de tekst van een samenvoeging van het Algemeen Luchthavenreglement en het Aanvullend Luchthaven reglement, uitgevaardigd door

Nadere informatie

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg

Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg MONUMENTENBELEID Apv Maasgouw 2016 Nadere regels plaatsen containers, steigers, uitstallingen op of aan de weg BIJLAGE 1 Inhoud HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS

INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS LEVENSREDDENDE REGELS INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS Rev: Doc.nr: A 01290248-0001 GOAL ZERO LEVENSREDDENDE REGELS WAAROM WAT WIE WANNEER Slide 2 FEIT GOAL ZERO GEEN LETSEL B MEER DAN 350 SLACHTOFFERS

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Huisregels Goffertstadion

Huisregels Goffertstadion Huisregels Goffertstadion Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen toeschouwer die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion of op multifunctioneel complex

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING

VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING VEILIGHEIDSPLAN ALGEMEEN DOELSTELLING Het komen tot een verhoging van de veiligheid en kwaliteit binnen de horeca c.q. het uitgaansleven in de gemeente Tiel, door invoering van collectieve regels en onderlinge

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren. Toepasselijkheid 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in het AKN TV- studiocomplex en aanverwanten ruimtes en terreinen. Algemeen 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht voorbehouden. I Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer 1

Bijlage 1. Overzicht voorbehouden. I Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer 1 Bijlage 1. Overzicht voorbehouden I Verdrag het 1 1 16, eerste lid Verplichting tot het links voorsorteren. 2 26, eerste lid Het doorsnijden van legercolonnes, files van schoolkinderen onder geleide of

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225)

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) sd.cbe06.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch

Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Bijlage L Huisregels publieke ruimten van het Huis van de Stad van de gemeente s-hertogenbosch Februari 2006 1. Werkingssfeer 1.1 De Huisregels ten aanzien van bezoekers van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk.

vast te stellen de beleidsregels met betrekking tot het toekennen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen nabij woning en/of werk. besluit college registratienr. 13INT07773 casenr. BBV13.0328 Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gezien het advies van de afdeling BOR; gelet op artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, artikel 18

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REGLEMENT

VEILIGHEIDS REGLEMENT versie 8 VEILIGHEIDS REGLEMENT Algemeen: Modelvliegers vallen onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport en de Regeling Modelvliegen van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december

Nadere informatie