Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3"

Transcriptie

1 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak 3: uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum Gezondheidszorg 1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Schriftelijke opdrachten en de Proeve van bekwaamheid 4 3. Organisatie rondom de Proeve van Bekwaamheid 8 4. Beoordelen 9 5. Beoordelaar Verantwoordelijke ROCvA MBO college Hilversum Instructie beoordelingsmodellen Overzicht kwalificatiedossier De beoordelingsmodellen Bijlage 1: dilemma s palliatieve/terminale zorg 23 2

3 1. Voorwoord Je opleiding tot verzorgende IG wordt afgesloten met de Proeve van Bekwaamheid tijdens het laatste semester van het derde leerjaar op je stage of werkplek (BPV). Voordat je kunt gaan starten met de Proeve van Bekwaamheid, moeten CE 1 (Certificeerbare Eenheid), CE 2 en CE 3 met een voldoende of goed zijn afgesloten (summatief). Als voorbereiding op de Proeve van Bekwaamheid werk je op school en op de BPV aan 6 schriftelijke opdrachten die beschreven staan op bladzijde 5,6 en 7. De Proeve van Bekwaamheid kan afgenomen worden als al je schriftelijke opdrachten met een voldoende of goed zijn beoordeeld door je LBB-er en je beoordelaar op de BPV. De opdracht maakt deel uit van de Proeve. Bij het uitvoeren van de Proeve van Bekwaamheid laat je zien en toon je aan dat je de 3 kerntaken en de daarbij behorende werkprocessen en competenties als een beginnend beroepsbeoefenaar uit kunt voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de gemaakte producten en de ingevulde beoordelingsformulieren! De Proeve van Bekwaamheid sluit aan bij de kwalificatiestructuur voor het onderwijs zoals die geldt voor het Kwalificatiedossier Verzorgende-IG Veel succes en plezier met het afronden van je opleiding tot verzorgende-ig! 3

4 2. De schriftelijke opdrachten en het praktijkdeel De Proeve bestaat uit 2 delen (schriftelijke opdrachten en een praktijkdeel) en een afrondingsgesprek. De schriftelijke opdrachten en de Proeve van Bekwaamheid zijn bedoeld voor de BOL en BBL studenten van de opleiding verzorgende-ig, niveau 3. Kerntaak 1 t/m 3 en de bijbehorende werkprocessen en competenties worden geëxamineerd. De Proeve van Bekwaamheid heeft een looptijd van maximaal één werkweek. Gedurende deze periode draait je drie diensten van ieder acht uur, waarvan minimaal twee dagdiensten en maximaal één avonddienst. De nachtdiensten mogen geen onderdeel vormen van de Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid vindt plaats in het laatste semester van de opleiding. Voordat je afspraken kunt maken over het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid zijn op school en in de BPV zijn de schriftelijke opdrachten gemaakt en met een voldoende beoordeeld. Je bepaalt samen met je beoordelaar van de BPV de dagen dat de Proeve van Bekwaamheid afgenomen kan worden. De Proeve van Bekwaamheid wordt uitgevoerd in de praktijksituatie waar je al tijdens je BPV werkzaam bent. De Proeve van Bekwaamheid wordt pas afgenomen als je voldoende bent ingewerkt op de afdeling waar de Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen. ROCvA MBO College Hilversum borgt dat alle examenplaatsen van voldoende complexiteit en niveau zijn om te fungeren als examenplaats (zie beoordelingsmodel 0). Tijdens het uitvoeren van de onderstaande 6 schriftelijke opdrachten moet je laten zien dat je zelfstandig kunt functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar verzorgende-ig niveau 3. 4

5 De schriftelijke opdrachten Hier staat per verdiepingsopdracht beschreven wat er van je wordt verwacht binnen de verschillende onderdelen. Je hoeft je niet te houden aan de volgorde van de onderdelen. Bedenk met welk onderdeel je het beste kunt beginnen en houdt rekening met eventuele voorbereidingstijd. Zorg ervoor dat je alles binnen de periode van de Proeve van Bekwaamheid uitvoert. 1. Opstellen of bijstellen van een zorg/leefplan (kerntaak 1, werkproces 1.1) Je gaat een zorg/leefplan op- of bijstellen aan de hand van de informatie van de zorgvrager of van diens naaste(n). Je dient minimaal drie zorgproblemen bij één zorgvrager op te stellen. Je kiest zelf de zorgvrager die hiervoor geschikt is uit en stemt dit af met je beoordelaar. Om de benodigde informatie te verkrijgen, voer je een gesprek met de zorgvrager en/of diens naaste(n) (werkproces 1.1, competentie D). Je maakt hiervoor gebruik van de anamneseprocedure(s) van de exameninstelling (werkproces 1.1, competentie M ). Nadat je de benodigde gegevens hebt verzameld, stel je het zorg/leefplan van de zorgvrager op of bij (werkproces 1.1, competentie J en K). Dit opgestelde of bijgestelde zorg/leefplan leg je voor aan de beoordelaar. Na goedkeuring van de beoordelaar overleg je het desbetreffende zorgplan met de zorgvrager en/of de direct betrokkene(n), (werkproces 1.1, competentie R). Hierbij geef je aan hoe het zorg/leefplan is opgebouwd en wat er wanneer met de zorgvrager gaat gebeuren (werkproces 1.1, competentie H ). Als de situatie het toelaat, mag je in overleg met je beoordelaar ook meerdere zorgplannen op- of bijstellen. Bij het op- of bijstellen van het zorgplan ga je als volgt te werk: Om de benodigde informatie te verkrijgen, voer je een gesprek met de zorgvrager en/of zijn (aanwezige) naaste(n). Je probeert tijdens dit gesprek zoveel mogelijk over de zorgvrager te weten te komen. Bij het gesprek gebruik je het standaard anamneseformulier van de instelling waar je je proeve doet. Op basis van de informatie die je hebt gekregen, stel je het zorg/leefplan op of bij. Ook bepaal je welke verpleegkundige interventies je gaat uitvoeren. Vervolgens werk jij je plan uit en leg je het voor aan je beoordelaar. Wanneer je zorgplan is goedgekeurd, bespreek je het zorgplan met de zorgvrager en/of de direct betrokkene(n) en leg je uit wat er met de zorgvrager gaat gebeuren. Hierbij geef je ook aan hoe het zorgplan is opgebouwd. Als het zorg/leefplan niet wordt goedgekeurd krijg je éénmaal de kans om het plan te verbeteren. 2. Begeleiden tijdens de zorgverlening (kerntaak 1, werkproces 1.1 (indien mogelijk) en 1.8; kerntaak 2, werkproces 2.2 en 2.4; kerntaak 3, werkproces 3.1 en 3.2) Je besteedt tijdens de zorg aandacht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de zorgvrager (werkproces 2.1, competenties B,D,). Tijdens het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en/of (basis)zorg, observeer je gericht het welzijn van de zorgvragers (werkproces 2.2, competentie D,F). Hierbij houd je niet alleen rekening met de lichamelijke gezondheid van de zorgvrager, maar ook met de psychische en sociale toestand van de zorgvrager. Je steunt de zorgvragers bij eventuele emotionele of gedragsproblemen en geeft zo 5

6 nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding (werkproces 2.2, competentie D en F; werkproces 2.4, competentie C). Je houdt het zorg/leefplan van de zorgvragers in de gaten en overlegt over de toestand van de zorgvragers met je collega s (werkprocessen 1.1, 2.4 en 3,4, competentie E). Uitgevoerde interventies rapporteer je in de zorgdossiers van de zorgvragers. (werkprocessen 1.1 competentie J). Het kan voorkomen dat je handelend moet optreden in onvoorziene situaties. Hierbij handel je adequaat volgens de procedures die gangbaar zijn binnen de betreffende organisatie. (werkproces 1.8, competentie A, E, L, T, V). Als er op de afdeling een zorgvrager sterft, bied je de zorgvrager palliatief/terminale zorg (werkproces 1.3, competenties D, E, F, R,V). Je betrekt de direct betrokkene(n) van de zorgvrager door ondersteuning en begeleiding te bieden. Als deze situatie niet voorkomt, maak je een extra opdracht (zie bijlage). Op basis van het bijgestelde zorg/leefplan ga je de zorgvragers ondersteunen bij de zorg zoals die is vastgesteld in hun zorgplan. Hierbij ga je als volgt te werk: Je toont aandacht en begrip voor de zorgvragers. Je maakt gebruik van de juiste hulpmiddelen Je blijft de zorgvragers voortdurend observeren tijdens je bezigheden. Als ze vragen hebben of met een probleem zitten, probeer je hen zo goed mogelijk daarmee te helpen. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvragers, door ze te motiveren zoveel mogelijk handelingen zelf uit te voeren. Je let zowel op de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de zorgvragers. Bij psychische problemen geef je ze zo nodig sociaal-maatschappelijke begeleiding. Je houdt het zorgplan in de gaten en je overlegt met je collega s hoe het met de zorgvragers gaat. Je noteert de verpleegtechnische handelingen die je hebt uitgevoerd in het zorgdossier van de zorgvragers. 3. Geven van voorlichting (Kerntaak 1, werkproces 1.6 en 1.7) Je geeft aan minimaal drie zorgvragers en/of diens naasten mondeling voorlichting over een voor de zorgvrager relevant thema; dit kan zowel individueel als in een groep. Zo kun je de zorgvrager voorlichting en advies geven over stoornissen, beperkingen en handicaps en de gevolgen hiervan voor de zorgvrager (werkproces 1.7, competentie C, D, I; werkproces 1.7, competentie C, H en I). Tijdens de voorlichting gebruik je passende materialen om je verhaal te ondersteunen (werkprocessen 1.6 en 1.7, competentie L). Je kunt ook denken aan de voorlichting en/of instructie die je geeft voor de inname van medicijnen. Je doet dit mondeling, maar je mag het voorbereiden op papier. Tijdens de voorlichting gebruik je alle materialen en middelen die je nodig hebt om je verhaal duidelijk te maken. 4. Bewijs verzamelen van deskundigheidsbevordering (kerntaak 3, werkproces 3.1) Tijdens je opleiding of BPV besteed je aandacht aan deskundigheidsbevordering. Hiervoor moet je een bewijs verzamelen, welke je tijdens het afrondingsgesprek (onderdeel 6) aan het einde van de Proeve van Bekwaamheid moet kunnen overleggen en toelichten. 6

7 Je toont met dit bewijs aan dat je tijdens je studie een activiteit hebt ondernomen om je eigen beroepscompetenties te vergroten, bijvoorbeeld een bezoek aan een conferentie (werkproces 3.1, competentie P). Ook dien je het geleerde te kunnen plaatsen in het perspectief van je eigen beroepsontwikkeling. Hiervan moet je een bewijs verzamelen, dat je tijdens het afrondingsgesprek aan het einde van de Proeve van Bekwaamheid moet kunnen laten zien aan je beoordelaars. Je moet dit bewijs kunnen toelichten. Zorg ervoor dat je dit bewijs vóór het afrondingsgesprek hebt verzameld. Je mag dit al tijdens je studie doen. 5. Verbeteringen aandragen met betrekking tot professionalisering van beroep (kerntaak 3, werkproces 3.1 en 3.2) Je zet je tijdens je BPV in voor de professionalisering van je beroep. Hiertoe moet je tijdens het afrondingsgesprek (onderdeel 6 ) drie punten kunnen noemen waarop de afdeling waar je werkzaam bent, verbetering kan boeken. Van deze drie punten moet je tijdens het gesprek aan kunnen geven waarom je deze punten hebt gekozen. Eén ervan dien je ruim voor het afrondingsgesprek uit te werken tot een concreet plan van aanpak, waarbij je in het gesprek moet kunnen motiveren hoe je de verbeteringen zou doorvoeren (werkproces 3.1, competenties K, O en S). Eén van deze punten moet je ruim voor je afrondingsgesprek uitwerken tot een concreet plan van aanpak. Tijdens je afrondingsgesprek moet je kunnen motiveren hoe je de verbeteringen zou aanbrengen. Zorg er dus voor dat je het plan van aanpak ruim vóór het afrondingsgesprek hebt uitgewerkt in een verslag. 6. Evalueren van de zorgverlening (Kerntaak 1, werkproces 1.3; kerntaak 3, werkproces 3.2, 3.4) Je sluit de Proeve van Bekwaamheid af met een afrondingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum binnen twee weken na afloop van de Proeve van Bekwaamheid. Hier is bij voorkeur één (van de) beoordelaar(s) aanwezig. Tijdens dit gesprek toon je zelfreflectie en ga je in op het verloop van de Proeve van Bekwaamheid(werkproces 3.2, competentie P, J). Ook worden de verzamelde bewijzen voor je deskundigheidsbevordering (onderdeel 4) en de verbeteringen met betrekking tot professionalisering van beroep (onderdeel 5) besproken. Tot slot worden aan jou een aantal dilemma s voorgelegd met betrekking tot het bieden van palliatieve/terminale zorg. Indien je niet te maken hebt gehad met terminale zorg wordt er ingegaan op de vragen die je beantwoord hebt (bijlage). Je moet voldoende kunnen omgaan met kwesties als euthanasie en of andere dilemma s die je in de zorg tegen kunt komen. Je maakt bij deze dilemma s een keuze en je kunt deze keuzes beargumenteren (werkproces 1.3, competenties D, E, F, R, U, V). Tijdens het gesprek bespreken jullie hoe de Proeve van Bekwaamheid gegaan is en wat jij ervan vond. Je geeft aan welke onderdelen er goed gingen en welke onderdelen je een volgende keer anders zou doen. Je laat zien dat je kunt verantwoorden waarom je voor een bepaalde handeling of aanpak hebt gekozen. Het is dus belangrijk dat je dit gesprek goed voorbereidt. Ook worden de verzamelde bewijzen voor deskundigheidsbevordering (onderdeel 4) en het voorbereide plan van aanpak met betrekking tot professionalisering van beroep (onderdeel 5) besproken. 7

8 3. Organisatie rondom de schriftelijke opdrachten en het praktijkdeel Voorbereiding Je ontvangt de opdrachten voor de Proeve van Bekwaamheid minimaal 3 maanden voordat de Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen. ROCvA MBO College Hilversum zorgt ervoor dat er met de instelling waar het examen plaatsvindt afspraken zijn gemaakt over de examinering en dat beoordelingsmodel 0 wordt ingevuld. De beoordelaar en de verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum worden minimaal 1 week voordat je begint aan de Proeve van Bekwaamheid op de hoogte gesteld, zodat zij in overleg de afrondingsgesprekken kunnen plannen. Minimaal 6 maanden vooraf aan de Proeve van Bekwaamheid moet je worden verteld dat je een bewijs dient te verzamelen voor je afrondingsgesprek en moet je te horen hebben gekregen dat je dit bewijs ook voor die tijd verzameld mag hebben. Je moet bij de start van de BPV te horen krijgen dat je in je Proeve van Bekwaamheid verbeteringen moet aandragen met betrekking tot professionalisering van beroep en dat je een concreet plan van aanpak moet schrijven voor de implementatie ervan. De beoordeling Tijdens de Proeve van Bekwaamheid word je beoordeeld door diverse betrokkenen vanuit de BPV en een docent van school. Voor elk onderdeel zijn een of meerdere beoordelingsprotocollen opgenomen in het beoordelingsmodel (een voor elke beoordelaar). Wanneer er bij de Proeve van Bekwaamheid sprake is van meerdere beoordelaars, beoordelen deze onafhankelijk van elkaar. Een door jouw gemaakte schriftelijke opdracht van de Proeve van Bekwaamheid dat beoordeeld moet worden, leg je voor aan de betreffende beoordelaar. Deze beoordeelt aan de hand van het betreffende beoordelingsprotocol of het voldoende van omvang en inhoud is en vult het beoordelingsprotocol in. Als de beoordeling voldoende is, kan de je verder. Als de betreffende beoordelaar niet akkoord is, geeft de beoordelaar aan waarom de schriftelijke opdracht niet voldoende is en wat er moet veranderen. Je krijgt maximaal één maal de kans om een onderdeel aan te passen. Als de beoordelaar na aanpassing van de schriftelijke opdracht nog niet tot een voldoende beoordeling komt, neemt zij contact op met het ROCvA MBO College Hilversum; deze bepaalt de verdere voortgang van de Proeve van Bekwaamheid. Tot slot De BPV-begeleider kan de Proeve van Bekwaamheid stopzetten, indien je onverantwoord handelt. In dat geval neemt de BPV-instelling contact op met de eindverantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum. Deze bepaalt de voortgang van de Proeve van Bekwaamheid. 8

9 4. Beoordelen Hoe word je beoordeeld? De uitvoering van de verschillende onderdelen in de Proeve van Bekwaamheid wordt beoordeeld door één of meer van je beoordelaars en de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum. De beoordeling is hierbij goed, voldoende of onvoldoende. Begeleiding De vragen die je hebt over de Proeve van Bekwaamheid, stel je zoveel mogelijk vooraf als je de Proeve van Bekwaamheid op ROCvA MBO College Hilversum krijgt uitgereikt. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid mag je professioneel overleggen, maar laat zoveel mogelijk zien dat je zelfstandig je werk kunt uitvoeren. Verlenging van de Proeve van Bekwaamheid Bij de beoordeling bestaat de kans dat zich een spoedsituatie voordoet, waardoor de beoordelaar niet goed kan beoordelen omdat hij hulp biedt aan een zorgvrager of collega. De Proeve van Bekwaamheid zal dan zo nodig en zo snel mogelijk verlengd worden, zodat je alsnog beoordeeld kan worden Uitslag van je Proeve van Bekwaamheid De uitslag van je Proeve van Bekwaamheid geeft de verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum je zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 10 werkdagen na je afrondingsgesprek. 9

10 5. De beoordelaar U als (leidinggevende) collega bent tijdens de Proeve van Bekwaamheid de beoordelaar van de student. U kunt de beoordeling alleen uitvoeren, of samen met maximaal één andere beoordelaar. Er mag niet meer dan één student beoordeeld worden. U als beoordelaar bent ten minste drie maanden vooraf aan de Proeve van Bekwaamheid op de hoogte gebracht van de afname van de Proeve van bekwaamheid door de verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum, zodat u samen het afrondingsgesprek kunt inplannen. Minimale eisen beoordelaar De beoordelaar moet minstens hetzelfde opleidingsniveau als de student hebben en genoeg ervaring om de student te kunnen beoordelen. Om de objectiviteit van de beoordeling te borgen, mag de beoordelaar niet de werkbegeleider zijn die de BPV heeft begeleid. Verder moet de beoordelaar voldoende beschikbaar zijn voor het beoordelen van de student. Als de beoordelaar tijdelijk niet in de buurt van de student kan zijn, omdat hij zijn eigen zorgtaken heeft, dan dient hij te controleren in verpleegdossiers/statussen wat de deelnemer zou moeten doen en/of gedaan heeft. Dit kan de beoordelaar ook doen door de student uiteen te laten zetten wat de student gedaan heeft en de student tevens te laten beargumenteren hoe en waarom de student dit op een bepaalde wijze heeft uitgevoerd. Tijdens haar studie of BPV moet de student aan deskundigheidsbevordering doen. Dat wil zeggen dat de student een activiteit onderneemt om zijn of haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek aan een conferentie. Hiervan moet de student een bewijs verzamelen, die de student tijdens het afrondingsgesprek aan het einde van de Proeve van Bekwaamheid moet kunnen laten zien aan de beoordelaars. Ook moet de student dit bewijs kunnen toelichten. De student moet dit bewijs vóór het afrondingsgesprek hebben verzameld. Dit mag de student al tijdens zijn of haar studie doen. Tijdens het afrondingsgesprek toont de student zelfreflectie en gaat de student in op het verloop van de Proeve van Bekwaamheid. De student moet drie onderdelen voorbereiden: 1. De student dient tijdens het gesprek een bewijs van deskundigheidsbevordering te overleggen. De student toont hiermee aan dat hij of zij tijdens zijn of haar studie een activiteit heeft ondernomen om zijn of haar eigen beroepscompetenties te vergroten, zoals een bezoek een conferentie. Ook dient de student het geleerde te kunnen plaatsen in het perspectief van zijn of haar eigen beroepsontwikkeling. 2. Er wordt tijdens het afrondingsgesprek aandacht besteed aan de professionalisering van beroep. Hiertoe moet de student drie punten noemen waarop de afdeling verbetering kan boeken. Van deze punten geeft. De student motiveert zijn of haar keuze. Eén ervan dient de student uit te werken tot een concreet plan van aanpak. Hierbij moet de student kunnen motiveren waarom er gekozen is voor dit verbeterpunt en hoe verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. 3. De verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum en de beoordelaar van de BPV legt de student een aantal dilemma s voor met betrekking tot het bieden van palliatieve/terminale zorg (zie bijlage). Zo dient de student voldoende om te kunnen gaan met kwesties als euthanasie en of andere dilemma s die je in de zorg tegen kunt komen. De student dient bij deze dilemma s een keuze te maken en deze te kunnen beargumenteren. Dit onderdeel wordt uitsluitend besproken wanneer zich tijdens de Proeve van Bekwaamheid geen dilemma heeft voorgedaan. 10

11 Hoe beoordeelt u? U gaat de verschillende onderdelen tijdens de Proeve van Bekwaamheid beoordelen. U gebruikt hierbij de bijgevoegde beoordelingsmodellen. Voor onderdeel 4 (deskundigheidsbevordering) geldt dat u samen met de verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum dit onderdeel beoordeelt. Als u gezamenlijk niet tot een oordeel kunt komen, dan heeft de verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum het beslissende oordeel. De uitslag van de beoordeling dient zo snel mogelijk door de verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum aan de student te worden gegeven, maar maximaal binnen 10 werkdagen. Begeleiding Tijdens de Proeve van Bekwaamheid mag de student professioneel met u of met collega s overleggen. Het is hierbij echter wel belangrijk dat de student laat zien te kunnen functioneren als een beginnende beroepsbeoefenaar. Mocht de student een probleem hebben, probeer dan altijd eerst zelf de student een oplossing te laten aandragen. 11

12 6. Verantwoordelijke van ROC van Amsterdam MBO College Hilversum U als verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum voert in onderdeel 4 (deskundigheidsbevordering), onderdeel 5 (professionalisering) en onderdeel 6 (evaluatie) van deze Proeve van Bekwaamheid het afrondingsgesprek met de student en de beoordelaar(s). U beoordeelt de student samen met de beoordelaar(s). Er mag niet meer dan één student tegelijk beoordeeld worden. Onderdeel 1 (zorg-leefplan),onderdeel 2 (begeleiden tijdens de zorgverlening) en onderdeel 3 (geven van voorlichting) worden door de BPV beoordeeld. U als verantwoordelijke van ROCvA MBO College Hilversum moet de beoordelaar minimaal twee weken vooraf aan de Proeve van Bekwaamheid op de hoogte stellen van de afname van de Proeve van Bekwaamheid. Zo kunt u samen met de beoordelaar het afrondingsgesprek plannen. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gaat de student een zorg/leefplan op- of bijstellen en vervolgens ook uitvoeren. Hoe beoordeelt u? Onderdeel 4, 5 en 6 beoordeelt u in het afrondingsgesprek. Dit doet u door beoordelingsmodel 4 in te vullen (zie ook verdere uitwerking beoordelingsmodellen). Als u met de beoordelaar(s) niet tot een oordeel kan komen, dan heeft u als verantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum het beslissende oordeel. U dient de uitslag van de beoordeling zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 10 werkdagen, aan de student mede te delen. Begeleiding Tijdens de Proeve van Bekwaamheid mag de student professioneel met de beoordelaar of met collega s overleggen. Het is hierbij echter wel belangrijk dat de student laat zien te kunnen functioneren als een beginnende beroepsbeoefenaar.. Mocht de student een probleem hebben, probeer dan altijd eerst zelf de student een oplossing aan te laten dragen. 12

13 7. Instructie voor het werken met de beoordelingsmodellen Tijdens de Proeve van Bekwaamheid gaat u de student beoordelen op zijn of haar functioneren. Het is hierbij belangrijk dat u zich realiseert dat de student bezig is met een examen. In dit examen staat alleen het beoordelen van de student centraal, niet meer het leeraspect. De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat het totale proces niet wordt verstoord en dat het proces wat betreft uitvoering en resultaat is zoals verwacht mag worden van een startende verzorgende. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van dat aspect niet acceptabel is in de beroepspraktijk en/of het proces verstoord. 13

14 8. Overzicht kwalificatiedossier ( Bron: Calibris, Kwalificatiedossier Mbo-verzorgende 2009) Kerntaak Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 1.1 Stelt het zorgplan op 1.2 Ondersteunt bij persoonlijk basiszorg 1.3 Biedt palliatiefterminale zorg 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.6 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.9 Verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaalmaatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaalmaatschappelijk gebied 2.5 Biedt begeleiding in één specifieke branche 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3 Stemt de zorgverlening af 3.4 Evalueert de zorgverlening Competenties S. Kwaliteit leveren A. beslissen en activiteiten initiëren T. Instructies en procedures opvolgen B. Aansturen U. Omgaan met verandering en aanpassen C. Begeleiden V. Met druk en tegenslag omgaan D. aandacht en begrip tonen W. Gedrevenheid en ambitie tonen E. samenwerken en overleggen X. Ondernemend en commercieel handelen F ethisch en integer handelen Y. Bedrijfsmatig handelen G. Relaties bouwen en netwerken H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken. O. Creëren en innoveren P. Leren Q Plannen en organiseren R. Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten 14

15 9. Beoordelingsmodellen Beoordelingsmodel 0: Beoordeling exameninstelling U bent BPV opleider en beoordeelt of onderstaande BPV instelling kan dienen voor de beschreven Proeve van Bekwaamheid. Naam verantwoordelijke van ROCVA MBO College Hilversum Naam exameninstelling Afdeling binnen exameninstelling Naam beoordelaar Datum Beoordeling Akkoord Niet akkoord De exameninstelling heeft tijd beschikbaar om de student te instrueren en te beoordelen. De exameninstelling is bereid de student te instrueren en te beoordelen (en hier tijd voor vrij te maken). De exameninstelling heeft voldoende kennis om de student goed te beoordelen. Binnen de exameninstelling zijn alle werkzaamheden (en competenties) uitvoerbaar. Er is een beoordelaar binnen de exameninstelling aanwezig. De beoordelaar heeft ervaring met het beoordelen van studenten. De beoordelaar is in staat zich een objectief beeld te vormen van een student. De beoordelaar is op de hoogte van de inhoud van de Proeve van Bekwaamheid. De beoordelaar is in staat en bereid om een beoordelaartraining te volgen alvorens te functioneren als beoordelaar binnen de Proeve van Bekwaamheid De beoordelaar heeft een beeld bij de te beoordelen beoordelingspunten. De gekozen zorgvragers vormen een afspiegeling van de dagelijkse beroepspraktijk Beslissing Indien alle beoordelingen akkoord zijn, kan binnen deze exameninstelling de Proeve van Bekwaamheid worden afgenomen. Datum en akkoord, naam en handtekening beoordelaar 15

16 Beoordelingsmodel 1: Opstellen of bijstellen van een zorg/leefplan U gaat beoordelen hoe de student het zorgplan heeft op- of bijgesteld. U bent bij dit onderdeel mogelijk een van de twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar een beoordeling geven. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam student Naam beoordelaar Datum De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnende beroepsbeoefenaar. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Opstellen of bijstellen van een zorg/leefplan Werkproces Competenties: 1.1: D De student luistert goed naar de zorgvrager 1.1: M, N De student maakt op passende wijze gebruik van de anamneseprocedure(s) 1.1: H, J, M De student achterhaalt op de juiste wijze de benodigde informatie om het zorg/leefplan op- of bij te stellen, door gebruik te maken van de informatie in het zorgplan, zorgvrager of direct betrokkene, of collega(s) 1.1: J, K De student stelt op de juiste wijze het zorg/leefplan op of bij 1.1: H, R, Q De student bespreekt op passende wijze het zorg/leefplan met de zorgvrager 1.1: R De student past haar taalgebruik op de juiste manier aan de zorgvrager aan. O V G Alle onderdelen moeten met minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. Als je een van de onderdelen niet hebt behaald, vertelt de beoordelaar welke competentie onvoldoende was en waarom. Je kunt daarna een herkansing krijgen voor de opdracht. Opmerkingen: Datum & Akkoord en handtekening beoordelaar: 16

17 Beoordelingsmodel 2: Begeleiden tijdens de zorg U gaat beoordelen hoe de deelnemer de zorgvrager begeleid tijdens de zorg. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam student Naam beoordelaar Datum De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnende beroepsbeoefenaar. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Begeleiden tijdens de zorgverlening Werkprocessen Competenties ; R De student sluit aan bij de behoefte van de zorgvrager ; 3.1: E De student pleegt op de juiste manier overleg O V G : F De student kan op een gepaste manier grenzen aangeven : F De student toont op de juiste manier zelfbeheersing : Q De student kan haar werk structureren en ordenen in logische volgorde ; 2.2; K, R 2.2: U ; 2.2: K, R 2.2: U De student blijft de zorgvrager voortdurend observeren De student handelt op de juiste wijze als de situatie daar om vraagt : D, E; De student overlegt adequaat met andere disciplines : D, E, F, R, U, V De student verleent adequaat palliatief terminale zorg als de situatie zich voordoet : E, F 2.2; 2.4: C De student houdt rekening met de psychische toestand van de zorgvrager 3.2: M, R, V : E, F 2.2; 2.4: C De student houdt rekening met de sociale toestand van de zorgvrager 3.2: M, R, V : E, F De student onderkent de zorgvrager met eventuele emotionele of gedragsproblemen 17

18 2.2;2.4: C 3.2: M, R, V : E, F 2.2; 2.4: C De student verwijst door indien nodig voor sociaal-maatschappelijke begeleiding 3.2: M, R, V ; 3.1: E De student rapporteert op de juiste manier in zorgdossiers van zorgvragers wat zij gedaan heeft : A, E, L, T, V De student handelt adequaat in crisissituaties : A, E, L, T, V De student handelt volgens de procedures van de organisatie in crisissituaties : B, C, E, J, Q De student werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Alle onderdelen moeten met minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. Als je een van de onderdelen niet hebt behaald, vertelt de beoordelaar welke competentie onvoldoende was en waarom. Je kunt daarna een herkansing krijgen voor de opdracht. Opmerkingen: Datum & Akkoord handtekening beoordelaar: 18

19 Beoordelingsmodel 3: Geven van voorlichting U gaat beoordelen hoe de deelnemer een zorgvrager/aantal zorgvragers advies geeft, instrueert en voorlichting geeft. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam student Naam beoordelaar Datum De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnende beroepsbeoefenaar. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Geven van voorlichting Werkprocessen Competenties 1.6; 1.7: I De student stemt haar taalgebruik op de juiste manier af op de zorgvrager 1.6; D De student geeft de juiste hoeveelheid informatie 1.6; 1.7: C De student controleert op gepaste wijze of de zorgvrager of diens naaste de informatie begrepen heeft 1.7: H De student stimuleert en motiveert de zorgvrager op gepaste wijze 1.6, 1.7: I De student geeft informatie die inhoudelijk klopt 1.7: H De student controleert op de juiste wijze of de zorgvrager haar advies opvolgt, ook op een later tijdstip 1.6, 1.7: L De student gebruikt tijdens de voorlichting passende materialen om het verhaal te ondersteunen O V G Alle onderdelen moeten met minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. Als je een van de onderdelen niet hebt behaald, vertelt de beoordelaar welke competentie onvoldoende was en waarom. Je kunt daarna een herkansing krijgen voor de opdracht. Opmerkingen Datum & Akkoord beoordelaar: 19

20 Beoordelingsmodel 4: Evalueren van de zorgverlening U gaat het afrondingsgesprek beoordelen. U gebruikt hierbij het onderstaande beoordelingsmodel. Naam student Naam beoordelaar Datum De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnende beroepsbeoefenaar. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. Evalueren van de zorgverlening Werkprocessen Competenties Evaluatie algemeen 3.2: J, P De student kan reflecteren op zijn of haar eigen functioneren De student kan adequaat haar of zijn handelen motiveren Dilemma s palliatieve zorg 1.3: U,V De student kan omgaan met haar of zijn eigen emotie 1.3: F,U,V De student kan grenzen aangeven 1.3: D,E,F,R,U,V De student toont dat hij of zij weet hoe palliatieve/terminale zorg verleend moet worden Bewijs professionalisering van het beroep 3.1: P De student komt met passende bewijzen De student geeft een passende argumentatie bij de bewijzen De student kan de bewijzen op de juiste wijze plaatsen in het perspectief van de eigen beroepsontwikkeling Verbeteringen deskundigheidsbevordering 3.2: K, O De student geeft drie passende verbeterpunten voor de afdeling 3.2: K,O,S De student kan de verbeterpunten voldoende onderbouwen De student heeft een goed plan van aanpak gemaakt voor een van de drie verbeterpunten 3.2: K,O De student kan de stappen in zijn of haar plan van aanpak adequaat benoemen en (mondeling) toelichten O V G Alle onderdelen moeten met minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. Als je een van de onderdelen niet hebt behaald, vertelt de beoordelaar welke competentie onvoldoende was en waarom. Je kunt daarna een herkansing krijgen voor de opdracht. 20

21 Opmerkingen: Datum & Akkoord beoordelaar: 21

22 Het afrondingsgesprek U bent de eindverantwoordelijke van het ROCvA MBO College Hilversum en gaat het afrondingsgesprek voeren. U gebruikt hiervoor het onderstaande model. Naam student Naam eindverantwoordelijke Datum De student krijgt een goed voor een aspect, als de student het aspect volledig, in hoge mate van zelfstandigheid en zonder enige aansturing heeft uitgevoerd. De student krijgt een voldoende voor een aspect, als de student het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat de werkzaamheden wat betreft uitvoering en resultaat zijn zoals verwacht mag worden van een beginnende beroepsbeoefenaar. De student krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van de werkzaamheden niet acceptabel is in de beroepspraktijk. De algemene evaluatie van het eindgesprek De student kan reflecteren op de uitgevoerde werkzaamheden De student kan verbanden leggen tussen de verschillende uitgevoerde werkzaamheden van de Proeve van Bekwaamheid De student verantwoordt waarom bepaalde handelingen (op deze wijze) al dan niet zijn uitgevoerd De student geeft aan welke competenties hij of zij nog verder wilt ontwikkelen De student stelt zich actief op in het gesprek De student komt met passende bewijzen Lezen B2 Interactie De student heeft tijdens het uitvoeren van de Proeve van bekwaamheid blijk gegeven de tekst van de Proeve van Bekwaamheid te begrijpen De student levert een bijdrage aan het gesprek en legt standpunten helder uit Opmerkingen: Datum & Akkoord:. 22

23 Beslismodel Naam student Studentnummer Naam beoordelaar Functie beoordelaar Datum Eindbeoordeling Onderdeel 1. zorg-leefplan O V G 2. begeleiden zorgverlening O V G 3. voorlichting O V G 4. evaluatie zorgverlening (+ deskundigheid en verbeteringen) Beoordelingen (aantallen O,V en G) O V G Cesuur Onvoldoende Voldoende Goed (4 x G = G) Onvoldoende Voldoende Goed (12 x G = G) Onvoldoende Voldoende Goed (5 x G = G) Onvoldoende Voldoende Goed (8 x G = G) Omcirkel O V G O V G O V G O V G Als alle onderdelen met minimaal een voldoende is beoordeeld dan is de student geslaagd voor de Proeve van Bekwaamheid JA - NEE Onvoldoende: alle onderdelen moeten met minimaal een voldoende worden beoordeeld. Zijn een of meerdere onderdelen met een onvoldoende beoordeeld dan wordt de opdracht met een onvoldoende beoordeeld. Voldoende: alle onderdelen zijn met een voldoende beoordeeld Goed: 2/3 is met een goed beoordeeld Akkoord beoordelaar en datum: 23

24 Bijlage 1 Dilemma s palliatieve/terminale zorg 1. Wat doe je als jij het mensonterend vindt om nog te reanimeren, maar de zorgvrager heeft een niet- reanimeren beleid? 2. Wat doe je als abstinerend beleid is afgesproken en de arts geeft opdrachten die in strijd zijn met dit abstinerend beleid? 3. Stel, het ziekenhuis/verpleeghuis/zorgcentrum heeft als beleid dat geen complementaire zorg mag worden toegepast. Jij bent kundig op dat gebied en een zorgvrager verzoekt je om een complementaire handeling uit te voeren. Wat doe je? 4. De zorgvrager geeft aan niets meer te willen (geen eten, drinken, behandeling etc.). De familie vindt dat er nog behandeld moet worden door verzorgenden/verpleegkundigen (en artsen). Wat doe je? 5. De zorgvrager vertrouwt jou informatie toe die de familie niet mag weten, maar waarvan jij als verzorgende het gevoel hebt dat dit wel van belang is voor de familie. Wat doe je? 6. De zorgvrager wil een bepaald familielid niet meer zien, maar het familielid wil wel heel graag afscheid nemen van deze zorgvrager. Wat doe je? 7. De familie wil zelf de stekker eruit halen. Wat is in deze situatie jouw taak. Hoe pak jij dit aan. 8. De familie is dagenlang met veel mensen nadrukkelijk op de afdeling aanwezig, omdat het werkelijke overlijden op zich laat wachten. Het team maakt zich zorgen: over de familie maar ook over de zorgvrager. Hoe pak jij dit aan? 9 Als verzorgende heb je een goede band opgebouwd met een zorgvrager die vaker in het ziekenhuis/verpleeghuis/zorgcentrum heeft gelegen. De zorgvrager heeft last van hartfalen en is diabeet. De zorgvrager heeft de eerste keer een teenamputatie ondergaan, de tweede keer een voetamputatie en heeft nu net een onderbeenamputatie achter de rug. De zorgvrager vertelt de verzorgende in alle vertrouwen dat het leven voor haar niet meer hoeft. Haar alsmaar benauwd zijn en nu ook een onderbeen missen is voor haar "the limit". De zorgvrager verzamelt al een tijdje medicijnen en is van plan om binnenkort een overdosis te nemen. Wat doe je als verzorgende? 10. Stel, je hebt als verzorgende moeite met het beleid van de (verpleeg)(huis)arts, welke gericht is op herstel/ onderzoek, terwijl jij als verzorgende ziet dat de zorgvrager alleen maar achteruit gaat. Hoe stel jij je in deze situatie op? 11. Stel, je kunt als verzorgende de uitgesproken wens van de zorgvrager om euthanasie niet verenigen met jouw eigen geloofsovertuiging. Hierdoor heb je moeite met de verzorging c.q. wil je niet meewerken aan de uitvoering van de wens. Hoe stel jij je als verzorgende in deze situatie op. 12. De familie gaat in tegen of is het niet eens met het beleid van de arts. Hoe ga je hiermee om als verzorgende? 24

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid MBO-verpleegkundige niveau 4 KD 2009-2010 Kerntaak 1: bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie