Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012"

Transcriptie

1 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in het bijzonder je wens om je in te zetten als Tweede Kamerlid. Op weg naar een mogelijke Kamerzetel zijn er allerlei formele en informele momenten die je op weg zult tegenkomen. Door de vervroegde verkiezingen zal alles in een sneller tempo plaatsvinden dan in een normale procedure. Daarom is het extra zaak om deze informatie goed te lezen en ervoor te zorgen dat wij alle benodigde formulieren van je op tijd retour krijgen. In deze informatiemap hebben we getracht om al deze stappen en alle formaliteiten goed weer te geven. Je vindt hierin de spelregels van sollicitatie, alle formaliteiten en formulieren, en ook de werkwijze van de kandidatencommissie tot aan het moment dat het congres zijn stem uitbrengt. Het belangrijkste als je besluit om te solliciteren is dat je alle formulieren op tijd en volledig aan ons terugstuurt. Uiterlijk zondag 6 mei aanstaande moeten je brief en CV bij ons binnen zijn, uiterlijk donderdag 10 mei (per post en ondertekend) moeten alle overige formulieren bij ons binnen zijn. Je kunt de formulieren in de bijlage hiertoe printen en aan ons opsturen. Neem deze informatie goed door. Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de kandidatencommissie, via of telefonisch tijdens het spreekuur op tel (iedere werkdag tussen en uur). Veel succes met je kandidaatstelling! Met hartelijke groet, De Kandidatencommissie Tweede Kamer Vragen? Mail: Telefoon: Website: (iedere werkdag tussen en uur). verkiezingen.groenlinks.nl

2 Informatie over de kandidaatstelling Je bent al langer geïnteresseerd in de politiek en in GroenLinks en nu het kabinet gevallen is, heb je wellicht belangstelling om te solliciteren. In deze informatie vind je een toelichting op hoe dit bij GroenLinks in zijn werk gaat en wat je moet doen als je naar de functie van Kamerlid solliciteert bij GroenLinks. Naast deze informatie over de kandidaatstellingsprocedure, ontvang je hierbij ook: bijlage 1: stappenplan kandidaatstelling GroenLinks bijlage 2: profiel & criteria leden Tweede-Kamer GroenLinks bijlage 3: werkwijze kandidatencommissie Tweede Kamer bijlage 4: bereidverklaringformulier bijlage 5: integriteitsverklaring bijlage 6: ondersteuningsverklaring (indien gewenst) Je brief en CV moeten uiterlijk zondag 6 mei per mail (of per post) zijn ontvangen op het landelijk bureau, via De bijbehorende formulieren (bereidverklaring, incl. kopie ID-bewijs en, indien gewenst, ondersteuningsverklaring) moeten uiterlijk donderdag 10 mei op het landelijk bureau via de post en met ondertekening zijn ontvangen: via Landelijk Bureau GroenLinks, t.a.v Kandidatencommissie Tweede Kamer, Postbus 8008, 3503 RA Utrecht. Je kunt de formulieren in de bijlage hiertoe printen en aan ons per post toesturen. LET OP: Kandidaatstellingen die te laat of onvolledig worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

3 TIPS & SOLLICITATIES Je hebt een tip voor de kandidatencommissie tot uiterlijk 6 mei Vooraf: misschien wil je niet zelf solliciteren maar heb je een gouden tip voor de kandidatencommissie over iemand die heel geschikt voor de kandidatenlijst van GroenLinks zou zijn. Spoor deze mensen aan om zte solliciteren. Je kunt goudent tips eventueel ook aan de kandidatencommissie doorgeven. Geef je tip snel per mail door, uiterlijk zondag 6 mei, aan de kandidatencommissie Motiveer bij je tip wie diegene is, wat hij/ zij doet en waarom je hem / haar geschikt vindt voor de Tweede Kamer. Let daarbij vooral op de criteria in het profiel. De kandidatencommissie neemt iedere tip serieus maar kan ook besluiten er verder niets mee te doen. Als je dus zeker wilt weten dat iemand in beeld komt bij de kandidatencommissie, kun je het beste hem / haar vragen om zelf te solliciteren. Je solliciteert voor een plaats op de lijst van GroenLinks tot uiterlijk 6 mei Het kan ook zijn dat je zelf besluit te solliciteren voor een plaats op de Tweede-Kamerlijst van GroenLinks. Er zijn in totaal 40 plaatsen op de (landelijke) lijst van GroenLinks. De laatste 15 plaatsen worden door het partijbestuur ingevuld met regiokandidaten en lijstduwers. Wij bieden: 25 Plaatsen op de kandidatenlijst van GroenLinks Solliciteren voor de 25 plaatsen op de (landelijke) lijst van GroenLinks gebeurt bij de kandidatencommissie Tweede Kamer. Wij bieden: 15 lijstduwersplaatsen op de kandidatenlijst van GroenLinks De laatste 15 plaatsen op de lijst van GroenLinks (plaats 26 tot en met 40) worden ingevuld met lijstduwers en regionale kandidaten. Hiervoor doet het partijbestuur een voorstel aan het congres. Deze kandidaten zijn bekend in hun regio en staan als extra stemmentrekker voor GroenLinks op de lijst. Deze vijftien kandidaten zijn op alle lijsten in het land gelijk 1. Als je tips wilt doorgeven voor een van de vijftien lijstduwersplaatsen, geef deze dan via door. Wij vragen: goede sollicitanten Om mee te doen in de selectieprocedure is het nodig dat je je als sollicitant meldt bij de kandidatencommissie. De kandidatencommissie bepaalt welke sollicitanten zij uiteindelijk als kandidaat voordraagt voor de stemming over de kandidatenlijst Tweede Kamer op het GroenLinks-congres op 30 juni as.. Je solliciteert door een sollicitatiebrief en CV per mail of per post op te sturen naar de kandidatencommissie. Naast de sollicitatiebrief en een CV vragen we nog een aantal andere formele zaken van je die je - middels formulieren - aan de selectiecommissie terug kunt sturen. Deze formulieren staan in dit infromatiepakket; hieronder vind je een nadere toelichting op alle benodigdheden: Sollicitatiebrief en CV (vereist) In je sollicitatiebrief verwachten we dat je in ieder geval aangeeft waarom je voor GroenLinks op de kandidatenlijst wilt staan en wat maakt dat je geschikt bent voor deze functie. Het is vooral belangrijk dat je aantoont waarom jij vindt dat je aan de eigenschappen voldoet die in het profiel staan. Stuur je met je sollicitatiebrief een recent CV, liefst met (pas-)foto mee. 1 NB: door de val van het kabinet is het helaas niet mogelijk per provincie eigen kandidaten op de lijst te zetten en de kandidatenlijst decentraal in te dienen.

4 Bereidverklaring (vereist) Iedereen die solliciteert voor de lijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer, moet zich formeel akkoord verklaren via een bereidverklaringsformulier. In dit formulier ontvangen we ook graag een aantal gegevens van je, zoals je adres, waar je bereikbaar bent etc. Het formulier voor de bereidverklaring vind je in bijlage 5. Kopie van paspoort of ID-bewijs (vereist) Om de formele lijstindiening bij de Kiesraad, na het Congres, tijdig voor te bereiden vragen we je om nu alvast bij het bereidverklaringsformulier een kopie van je paspoort of ID-bewijs mee te sturen. Let op! Check de geldigheidsdatum van je paspoort of ID-bewijs. Mocht je paspoort of ID-bewijs verlopen zijn per april, neem dan ONMIDDELLIJK contact met ons op en vraag via een spoedprocedure een nieuw paspoort / ID-bewijs aan. Met een verlopen identiteitsbewijs kun je conform de wet niet op de kieslijst van een partij staan! Integriteitsverklaring (vereist) GroenLinks hecht groot belang aan de integriteit van degenen die de partij vertegenwoordigen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het integriteitsprotocol van GroenLinks. We willen dat sollicitanten vooraf aan ons verklaren, conform de regels van de partij, of er zaken er zijn die mogelijk rondom hen kunnen spelen of gespeeld hebben (in de media, verdachtmakingen, etc.). We vragen je dit te doen middels de integriteitsverklaring (zie bijlage 7). Meer achtergrondinformatie over de integriteitsverklaring is te vinden in het integriteitsprotocol dat online staat op verkiezingen.groenlinks.nl VOG (vereist indien je op gesprek komt bij de commissie) In aanvulling op de integriteitsverklaring vragen we tevens een verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze verklaring kun je opvragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat en aan ons toe sturen. Omdat er tijd en kosten zijn verbonden aan het opvragen van een VOG vraagt de commissie alleen de kandidaten die voor een gesprek worden uitgenodigd, een VOG in te leveren. Een nadere toelichting over de VOG wordt z.s.m. na de briefselectie aan alle betreffende kandidaten apart toegezonden. Ondersteuningsverklaring (optioneel) Je kunt je laten voordragen door (tenminste) 15 leden van GroenLinks. Als je besluit om dit te doen, moeten de namen van deze leden voor sluiting van de kandidaatstelling (uiterlijk 10 mei) bij de commissie bekend zijn. Maak in dat geval gebruik van het formulier ondersteuningsverklaring (zie bijlage 6), waarop je de namen aangeeft van degenen die je sollicitatie ondersteunen. Let op! Alle mensen die op deze lijst staan, moeten lid zijn van GroenLinks, persoonlijk hebben verklaard je te steunen en dit kunnen bevestigen aan de kandidatencommissie. Zorg dat de informatie tijdig en volledig binnen is De kandidaatstelling sluit op zondag 6 mei as. Op die dag moet je brief en CV bij ons binnen zijn. Ook de aanvullende formulieren moeten dan per post en ondertekend aan ons zijn opgestuurd, zodat we ze uiterlijk donderdag 10 mei as. van je hebben ontvangen (met uitzondering van de VOG). Daarna sluit de inzendingstermijn definitief. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de informatie voor de commissie tijdig en volledig bij de kandidatencommissie is. Onvolledige kandidaatstellingen of kandidaatstellingen die te laat binnen zijn, worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Na de aanmelding Nadat alle brieven op 6 mei ontvangen zijn, gaat de kandidatencommissie aan de slag met de eerste selectie. Deze selectie gebeurt op basis van de brieven en CV's. Direct na deze selectie zal de kandidatencommissie een aantal mensen uitnodigen voor een eerste gesprek. Deze mensen krijgen daarover zo spoedig mogelijk bericht. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, verzoeken we je om de VOG direct aan te vragen bij je gemeente, zodat de commissie deze tijdig ontvangt. Door de val van het kabinet en de versnelling van de procedures kan de kandidatencommissie niet met iedere sollicitant een gesprek voeren. De briefselectie zal daardoor strenger zijn dan anders.

5 Je wordt uitgenodigd voor een gesprek Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, hoor je dit zo spoedig mogelijk. Bij de uitnodiging hoor je op welke dag en tijd je staat ingepland. Vanwege de tijdsdruk kan de kandidatencommissie niet schuiven met de gespreksdagen en tijden!! Bij aantoonbare overmacht wordt per individueel geval bekeken of eventueel een alternatieve planning mogelijk is. Je wordt niet uitgenodigd voor een gesprek Als je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, krijg je hierover bericht. De commissie vermeldt hierbij waarom je ze niet geschikt voor een plaats op de lijst voor de Tweede Kamer vindt. Aangezien er heel veel in korte tijd moet worden geregeld, kan het zijn dat het bericht even op zich laat wachten. We vragen om je begrip hiervoor. Als je niet geselecteerd bent voor een gesprek, betekent dit dat de procedure voor jou hiermee ophoudt. De commissie deelt je dan mee dat ze je niet als kandidaat zal voordragen. Als je hebt gesolliciteerd met 15 ondersteuningsverklaringen dat kun je in bezwaar- en beroep gaan tegen het oordeel van de kandidatencommissie (zie hieronder bij bezwaar / beroep). Aan het einde van de procedure, na de tweede ronde gesprekken, start de bezwaar- en beroepsprocedure. Zie voor meer informatie hieronder. Je komt op gesprek mei De kandidatencommissie voert veel gesprekken met kandidaten. Ze wil zich uiterst zorgvuldig en gedegen op de hoogte stellen van de kunde en kwaliteiten van de kandidaten. Gezien het grote aantal kandidaten kunnen de gesprekken met een gedeelte van de commissie worden gevoerd. Een aantal kandidaten krijgen krijgt een tweede gesprek met de commissie. Dit tweede gesprek wordt zo mogelijk gevoerd in aanwezigheid van de hele commissie. T.z.t. zal bij de uitnodiging voor het gesprek meer informatie over de aard en het verloop van het gesprek worden gegeven. Referenties en assessment eind mei / begin juni Sollicitanten die door de commissie geschikt worden bevonden voor een hoge plek op de lijst (bv. top 10) kunnen een assessment krijgen. Hierover krijg je t.z.t. apart bericht als dit voor jou opgaat. De assessment zullen vóór de tweede gespreksronde plaatsvinden. Met het assessment wil de kandidatencommissie aanvullende informatie verkrijgen over jouw vaardigheden als Kamerlid. De resultaten van het assessment worden zo nodig in een tweede gesprek besproken met de sollicitant. Ook zal de kandidatencommissie referenties natrekken. Voor meer informatie hierover, zie bijlage 4 (Werkwijze kandidatencommissie) OORDEEL VAN DE COMMISSIE De commissie vormt zich een oordeel over je kandidatuur begin juni Naar aanleiding van de briefselectie, selectiegesprek(ken), integriteitscheck en aanvullende informatie vormt de kandidatencommissie zich een oordeel over de sollicitant. De kandidatencommissie weegt daarbij twee zaken: a. ben je geschikt als kandidaat voor een plaats op de lijst van GroenLinks, en b. zo ja, voor welke plaats op de lijst ben je geschikt?

6 Je geschiktheid voor de lijst van GroenLinks wordt beoordeeld op basis van het profiel voor het Tweede-Kamerlidmaatschap. Daarbij werkt GroenLinks sinds kort met een lijstvolgordelijke voordracht: je krijgt een advies voor één specifieke plaats op de lijst. Op het congres wordt per plaats gestemd. De kandidatencommissie heeft in haar opdracht van het partijbestuur specifieke criteria meegekregen voor de lijst en kijkt daarbij o.a. naar geschiktheid van kandidaten, de passendheid in het team en de teamsamenstelling. Als je door de commissie als kandidaat wordt voorgedragen kun je je op het congres beschikbaar stellen bij iedere plaatsstemming waar je aan mee wilt doen, ongeacht op welke plaats de commissie je heeft geadviseerd. Uitzondering hierop is het lijsttrekkerschap (zie hieronder). De commissie maakt haar advies vertrouwelijk aan je bekend 15 juni De kandidatencommissie deelt je haar oordeel allereerst in vertrouwen mee. Er wordt geen publieke mededeling of mededeling aan derden (anders dan bepaald in de werkwijze van de kandidatencommissie, zie bijlage 4) over je kandidatuur gedaan. Je kunt zo nog nadenken over het advies en of je je kandidatuur publiekelijk bekend wilt maken. Je weet tot het moment van publieke bekendmaking niet wie de andere kandidaten zijn. Dit is nodig omdat we de vertrouwelijkheid van iedere kandidaat zorgvuldig willen waarborgen. Als jij zelf aangeeft dat je akkoord bent met de bekendmaking, zal GroenLinks je kandidatuur in een openbaar advies bekendmaken. Als je je terugtrekt, wordt je sollicitatie niet verder bekend. Als je het advies van de kandidatencommissie ontvangt, zijn er een aantal mogelijkheden: a. Je wordt geschikt verklaard voor een specifieke plek op de lijst en je bent akkoord Je bent blij met het advies en je bent het eens met de plek waarvoor de commissie je heeft voorgedragen. Je bent vanaf dat moment formeel kandidaat voor de verkiezingen van de Tweede-Kamerlijst van GroenLinks op het congres. Als kandidaat heb je ook toegang tot de bezwaar- en beroepsprocedure (zie hieronder). In aanloop naar het congres geef je bij het congrespresidium aan voor welke plaatsen je mee wilt doen aan de stemmingen. b. Je wordt geschikt verklaard voor een plek op de lijst, maar niet op de plaats waarop jij wilde meedoen Het advies van de commissie pakt niet altijd zo uit als je het zelf gewenst hebt. Je kunt bv. door de commissie op een lagere plek worden voorgedragen dan je jezelf geschikt vindt. In dat geval kun je op het congres gewoon deelnemen aan de stemmingen voor een hogere plaats dan de plaats waarop de commissie je adviseert. Uitzondering hierop vormt plaats 1 (zie hierna). Omdat je als kandidaat bent voorgedragen door de commissie heb je toegang tot de bezwaar- en beroepsprocedure. Uitzondering: lijsttrekkersschap Uitzondering is plaats 1, waarvoor de commissie apart een geschiktheidsoordeel over uitspreekt. Binnen GroenLinks is vastgelegd dat de kandidatencommissie bepaalt welke kandidaten mee doen voor de stemming voor het lijsttrekkerschap. We maken deze uitzondering omdat we vinden dat bij een dergelijk hoog geprofileerde functie een extra drempel vereist is. c. Je wordt ongeschikt verklaard: de commissie draagt je niet voor als kandidaat voor een plek op de lijst Als de commissie besluit je NIET voor te dragen aan het congres dan wordt je sollicitatie niet omgezet in een kandidatuur. Je bent in dat geval geen kandidaat en doet dus niet mee aan de stemmingen op het congres. Het oordeel van de kandidatencommissie hierin is bindend. Je hebt geen toegang tot de bezwaar- en beroepsprocedure, tenzij je bij je sollicitatie 15 ondersteuningsverklarigen hebt bijgevoegd. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid tot een bezwaar- en beroepsprocedure.

7 Je gaat in bezwaar / beroep tegen het oordeel van de commissie tussen 18 en 20 juni Kandidaten (dat wil zeggen sollicitanten die door de commissie als kandidaat worden voorgedragen of sollicitanten die 15 ondersteuningsverklaringen hebben ingediend) die het om zwaarwegende redenen niet eens zijn met het advies van de kandidatencommissie, kunnen bezwaar en beroep aantekenen. Hiervoor is een aparte procedure via de Commissie voor Geschil en Beroep, aansluitend op de vertrouwelijke bekendmaking van het advies aan jouzelf en voorafgaand aan de publieke bekendmaking van het advies. T.z.t. ontvangen alle kandidaten in de procedure informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure. PUBLIEKE BEKENDMAKING De commissie maakt het advies publiekelijk bekend vrijdag 22 juni Als je je kandidatuur handhaaft, breekt het moment aan dat de kandidatencommissie het advies publiekelijk bekendmaakt. Het advies voor de Tweede Kamer zal op een persconferentie bekend worden gemaakt. Je weet vooraf wanneer dit is en wordt zo nodig voorbereid op dit moment. Het kan immers zijn dat er veel media-aandacht voor is, en niet iedereen is daaraan gewend. Kort voor de bekendmaking maak je kennis met de andere kandidaten. Na de bekendmaking start de (interne) campagne juni Zodra het advies bekend is, start de interne campagne. Door de val van het kabinet is deze periode erg kort: in de week tussen 22 juni (bekendmaking van het advies) en het congres (op 30 juni). De interne campagne is de campagne binnen de partij waarmee je mensen wilt overtuigen om op het congres op jou te stemmen als kandidaat. GroenLinks kent spelregels voor de interne campagne, om te zorgen dat iedereen een eerlijke en gelijke kans heeft om zich aan de leden van GroenLinks bekend te maken. Zo is het een van de regels dat kandidaten zich nooit ten nadele van andere kandidaten uitlaten. We voeren geen Amerikaanse presidentsverkiezingen in de partij. Bij de ontvangstbevestiging van je sollicitatie word je geïnformeerd over de regels van de interne campagne. VERKIEZING OP HET CONGRES Je doet als kandidaat mee aan de verkiezing op het congres zaterdag 30 juni De kandidaten voor de lijst van GroenLinks worden gekozen op het Congres van GroenLinks. Alle leden van GroenLinks mogen naar het congres komen en hebben stemrecht. Meestal komen er ongeveer 1500 mensen naar een partijcongres. Tijdens het congres is er gelegenheid om je op het podium kort voor te stellen aan de congresdeelnemers. Je krijgt via het congrespresidium tijdig informatie over de gang van zaken op het congres. Na het voorstellen van de kandidaten wordt er overgegaan tot stemming. De leden van GroenLinks kiezen met stemkastjes wie zij de meest geschikte kandidaat vinden. Op het congres wordt per plaats gestemd, dus te beginnen met plek 1, dan 2, enzovoorts. Aan de stemming voor die plek doen die kandidaten mee die zich hebben opgegeven voor de stemming voor die plek. Uitzondering is de stemming over plaats 1, waaraan alleen de kandidaten kunnen deelnemen die hiervoor een apart geschiktheidsoordeel van de kandidatencommissie hebben ontvangen.

8 De kandidatencommissie is gevraagd een meervoudige voordracht voor het lijsttrekkerschap te doen. Daarom zal de commissie op het congres, na de stemming over de lijsttrekker, een advies geven ten behoeve van de verdere stemming over de lijst. Dit is mede afhankelijk van de wens van de lijstterekkerskandidaten die niet tot lijsttrekker zijn gekozen. De lijst die aan het einde van het Congres is vastgesteld, is de definitieve lijst waarmee GroenLinks aan de verkiezingen van 12 september zal deelnemen. NA HET CONGRES Gefeliciteerd! Je bent door het Congres gekozen op de lijst van GroenLinks. vanaf 30 juni Als je gekozen bent op de lijst van GroenLinks, kom je op de kieslijst waarmee GroenLinks overal in Nederland de verkiezingen in gaat. Gefeliciteerd! Om als GroenLinks mee te doen met de verkiezingen, moet de partij haar kieslijst inleveren bij de Nederlandse Kiesraad, conform de Kieswet. Dit zal heel snel gebeuren, omdat deze lijst voor de zomervakantie moet worden klaargemaakt. Op het congres zelf zullen we daarom de lijstindiening al ter plekke regelen, direct na de stemmingen. Iedereen die op de kieslijst staat moet daartoe een verklaring ondertekenen, een kopie van een geldig paspoort of ID-bewijs overleggen en ingeschreven zijn in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie. Dit is de gemeentelijke inschrijving in de plaats waar je woont. T.z.t. krijg je nadere informatie over de formele lijstindiening. En dan... verkiezingen op 12 september Als de lijst op het Congres is vastgesteld, begint meteen de verkiezingscampagne. Alle kandidaten worden door ons ingezet in deze campagne. Als je een hoge plek hebt, zul je worden gevraagd voor deelname aan interviews en debatten. Als je wat lager op de lijst staat, vragen we je ook mee in de verkiezingstour. Het is een intensieve tijd waarin met zoveel mogelijk gezichten van onze lijst willen laten zien, als de vertegenwoordigers van GroenLinks. GroenLinks hecht eraan om de veelzijdigheid van onze vertegenwoordigers te laten zien, naast het belangrijke gezicht van de landelijke lijsttrekker. En als je lijsttrekker bent, heb je het helemaal druk... Op 12 september zijn (onder voorbehoud) de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met jullie als (nieuwe) talenten gaan we de zetels in de Kamer vullen! Na de verkiezingen Niet ieder talent dat zich als sollicitant aanmeldt, komt ook daadwerkelijk in de Kamer. Het kan zijn dat je op een (voorlopig) onverkiesbare plaats staat of dat je je om de een of andere reden voortijdig hebt teruggetrokken als kandidaat. We hechten er als GroenLinks aan om het talent in en rondom onze partij zo goed mogelijk te benutten, voor én na de verkiezingen. Daarom zullen we je benaderen of je interesse hebt om in ons talentenbestand te worden opgenomen en wellicht een aparte talententraject in de partij te volgen. Je krijgt hierover na afloop van de kandidaatstellingsprocedure bericht. VRAGEN? Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met het secretariaat van de kandidatencommissie via of (iedere werkdag tussen 12 en 13 uur).

9 Bijlage 1: Welke stappen zet je als kandidaat Tweede Kamerlid voor GroenLinks tot aan de verkiezingen op 12 septeber 2012? Let op: de genoemde data zijn onder voorbehoud Datum Actie Opmerkingen 2-mei Openstelling kandidaatstelling Je kan eerst om informatie vragen of je direct aanmelden als kandidaat 6-mei Deadline aanmelding met brief en cv Je brief en cv zijn op deze datum op het landelijk bureau ontvangen. Na de ontvangsbevestiging van je sollicitatie ontvang je zo snel mogelijk bericht over het overzicht met de gespreksdata. Houd deze data voorlopig vrij! 10-mei Deadline aanvullende informatie Je bereidverklaring, integriteitsverklaring, kopie ID- bewijs (en optioneel ondersteuningsverklaring) zijn op deze datum op het landelijk bureau ontvangen 9-mei Eerste selectie van de kandidatencommissie op brieven De kandidatencommissie maakt een eerste selectie op basis van het profiel en de criteria Na 9 mei Uitnodiging voor gesprekken 1e ronde In de uitnodiging krijg je te horen op welke datum en tijdstip de commissie je ontvangt. Vanaf 12 mei Gesprek met een delegatie van de commissie Eind mei/begin juni eind mei Terugkoppeling van de kandidatencommissie. Wel of niet door voor optioneel tweede gesprek en/of assessment Integriteitstoets (eventueel gesprekken en informatie inwinning door de kandidatencommissie) Beschikbaar zijn voor telefonische terugkoppeling kandidatencommissie in het geval van een uitnodiging voor een 2e gesprek. De commissie kan besluiten om aanvullend onderzoek te doen 1 en 2 juni Assessment Mogelijk zal je gevraagd worden om een assessment in te vullen begin juni Mogelijkheid van een 2e gesprek Is optioneel, afhankelijk van de beschikbare tijd. 15-jun De kandidatencommissie maakt het advies vertrouwelijk aan je bekend Zorg dat je beschikbaar bent op de aangegeven tijd (tijd en nadere info volgt nog) juni Beroeps- en bezwaarprocedure Bij negatief advies hebben (formele) kandidaten de mogelijkheid van een bezwaarprocedure. 20-jun Bedenktijd om kandidaatstelling publiek te maken De laatste mogelijkheid om je terug te trekken als kandidaat 22-jun Bekendmaking kandidatenlijst / persconferentie Locatie wordt nog bekend gemaakt 22-jun 25-jun 30-jun Campagne intern binnen GroenLinks voor stemming definitieve kandidatenlijst op congres. Korte training presentatie en omgaan met de media inclusief korte reminder op standpunten en gedachtengoed GroenLinks. Congres 30 juni 2012 Vaststelling definitieve kandidatenlijst door leden GroenLinks Hou de periode tot aan het congres vrij in je agenda om campagne te kunnen voeren Ondersteuning bij voeren interne campagne door Landelijk Bureau GroenLinks. Door trainers van de GroenLinks Academie Voor de stemming in de wandelgangen nog mogelijkheid tot campagne 30-jun Start verkiezingcampagne Hou zoveel mogelijk tijd vrij voor campagneactiviteiten 12-sept TK Verkiezingen

10 Bijlage 2: PROFIEL Tweede Kamerleden GroenLinks 2012 Het GroenLinks-Tweede Kamerlid: Onderschrijft het GroenLinks-programma, eventueel behoudens expliciet vooraf gemaakte voorbehouden; Heeft politieke ervaring en visie; Draagt actief bij aan het uitvoeren en verder ontwikkelen van de politieke strategie van GroenLinks; Heeft aantoonbaar inhoudelijke deskundigheid en/of werkervaring op een beleidsterrein dat rechtstreeks gekoppeld is aan een van de drie belangrijkste kernwaarden van GroenLinks: duurzaam, sociaal, tolerant; En/of: heeft ruime expertise op het gebied van overheidsfinanciën en wetgeving; is in staat en bereid om bij te dragen aan andere beleidsterreinen; Is beschikbaar om het werk als Kamerlid met volle inzet te kunnen doen; Rapporteert aan en ontvangt coaching en sturing van de fractievoorzitter; (Alle leden:) verbindt zich aan de HR-cyclus voor de fractie; De lijsttrekker / beoogd fractievoorzitter: kandidaat heeft aantoonbaar leidinggevende capaciteiten. Resultaatgebieden Resultaat Is een teamspeler Draagt bij aan het opbouwen van de politieke agenda van de fractie Versterkt de politieke positionering op en rond de beleidsterreinen Is aantoonbaar verbonden met de partij Is een authentieke en communicatief vaardige persoonlijkheid Indicatoren Draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke politieke en publicitaire strategie; Is collegiaal en flexibel. Stelt dienstbaarheid aan fractie- en partijdoelen boven eigen doelen; Heeft zelfinzicht, bezit het vermogen om zichzelf kritisch te beschouwen en laat zich op eigen functioneren goed aanspreken Houdt focus op de voor GroenLinks (duurzaam, sociaal en tolerant) belangrijke thema s en gekozen prioriteiten; Weet kansen te benutten of te creëren om binnen deze focus politieke en/of publicitaire actie te ondernemen. Legt en onderhoudt contacten met deskundigen (binnen en buiten de partij), belangenorganisaties, andere partijen etc.; Heeft en houdt goede worteling in de samenleving door oa. werkbezoeken en stages. Investeert in verbinding met de partij: leden, afdelingen, bestuurders, werkgroepen, EK- en EP-fractie, etc.; Levert een actieve, inhoudelijke bijdrage aan het debat binnen de partij. Heeft een sprankelende eigenheid, in balans met teamgeest en loyaliteit aan de partij; Debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau; Maakt effectief en strategisch gebruik van de media.

11 Aanvullende resultaatgebieden lijsttrekker / beoogd fractievoorzitter Resultaat Indicatoren Is het gezicht van GroenLinks Geeft politieke richting aan GroenLinks Geeft professioneel en adequaat leiding aan de fractie Heeft breed draagvlak binnen de partij en is een verbindende factor tussen alle geledingen en stromingen; Toont leiderschap, zowel in- als extern; straalt realisme en daadkracht uit; Zorgt voor een sterke positionering van GroenLinks; Gaat waar nodig strategische allianties met andere partijen aan. Geeft en houdt focus op de kernwaarden; Bepaalt met de stuurgroep Strategie en Communicatie de politieke strategie van de partij; Bouwt een coherente politieke agenda op voor de fractie en bewaakt koers en focus Geeft leiding aan de fractie en is verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen de fractie en tussen fractie en medewerkers, Landelijk Bureau en andere geledingen; Voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de Kamerleden in samenwerking met de kandidatencommissie.

12 Bijlage 3: Werkwijze Kandidatencommissie Tweede Kamer Ter inleiding Voor landelijke kandidaatstellingsprocedures stelt het partijbestuur van GroenLinks onafhankelijke kandidatencommissies in. De kandidatencommissie werft en geeft een oordeel over de geschiktheid en passendheid van kandidaten. De kandidatencommissie heeft de verantwoordelijkheid voor een ruim, divers en kwalitatief hoog aanbod van kandidaten voor alle plaatsen op een kandidatenlijst. Door het geven van een geschiktheids- en passendheidsoordeel bieden kandidatencommissies de leden de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken. De leden kiezen uiteindelijk definitief de kandidaten, via het congres. 2. Benoeming kandidatencommissie Vooraf stelt het partijbestuur een opdracht voor de kandidatencommissie op, plus een voorstel voor de wijze van samenstelling van de commissie, als onderdeel van het verkiezingsplan. De partijraad stelt het verkiezingsplan definitief vast. Op basis van deze uitgangspunten in het verkiezingsplan zoekt en benadert het partijbestuur de leden van de kandidatencommissie en benoemt zij de kandidatencommissie. Betreffende de samenstelling van het team wordt de Stuurgroep Strategie & Campagnes geïnformeerd. De manager Politiek Personeelsbeleid zal als adviseur, zonder stemrecht, zitting nemen in de kandidatencommissie Tweede Kamer. 3. Werkwijze kandidatencommissie Tweede Kamerverkiezingen Kandidaatstelling De opening van de kandidaatstelling wordt via de GroenLinks-media bekend gemaakt. Belangstellenden ontvangen via het secretariaat van de kandidatencommissie informatie over de werkwijze voor de kandidatencommissie, het profiel voor de betreffende functie, de procedure, belangrijke data en formulieren voor kandidaatstelling. Van sollicitanten wordt minimaal de volgende informatie verwacht: a) schriftelijke motivatie en cv; b) een ingevulde en ondertekende bereidverklaring; c) referenten; d) een ingevuld en ondertekend integriteitsformulier; e) VOG op aanvraag bij de gemeente. Het secretariaat controleert of de sollicitatie compleet is. Op de dag van sluiting van sollicitatie moet alle gevraagde informatie ontvangen zijn door het secretariaat. Sollicitanten ontvangen z.s.m. na sluiting van kandidaatstelling een bevestiging van hun aanmelding. 3.2 Werving Sollicitanten worden, voor zover mogelijk, via de gebruikelijke GroenLinks-kanalen geworven. De kandidatencommissie stelt een actieplan op om via verschillende manieren kandidaten te werven, zoals advertenties op de aanwezige GL Media, inzet van de scoutingcommissie en het eigen netwerk van de commissie. Sollicitanten worden kandidaten als zij uiteindelijk door de kandidatencommissie worden voorgedragen aan het congres als kandidaat, of doordat de sollicitant zijn/haar sollicitatie tijdig vergezelt van 15 ondersteuningsverklaringen. Voor iedere sollicitant geldt dat de kandidatencommissie beslist over de (on)geschiktheid.

13 3.3 Profiel Onder reguliere omstandigheden geeft de partijraad in het verkiezingsplan de kaders aan voor het profiel en de criteria van kandidaten en de opdracht en samenstelling van de commissie aan. In uitzonderlijke situaties kan de toezichtraad afwijkingen hierop goedkeuren. In verband met de verkorte procedure als gevolg van de val van het kabinet heeft het partijbestuur op 25 april de opdracht aan de commissie en bijbehorende profielen en criteria vastgesteld. Het partijbestuur verantwoordt zich hierover achteraf aan de partijraad. Bij het beoordelen van kandidaten kijkt de kandidatencommissie naar de mate waarin een sollicitant over de betreffende competenties beschikt ( geschiktheid ) en de mate waarin de score op de betreffende competentie past binnen het aanwezige team en binnen de partij ( passendheid ). Voor het bepalen welk type fractie en daaruit voortvloeiend welk type politicus we zoeken zijn zowel het partijbestuur als de voorzitter van de kandidatencommissie verantwoordelijk. 3.4 Plaatsen op de lijst Het partijbestuur bepaalt voorafgaand aan de kandidaatstelling over de lengte van de kandidatenlijst. Bij de uitwerking van het profiel en criteria tot een duidelijk competentieprofiel benoemt de kandidatencommissie welke competenties behoren bij welke plaatsen en bij het team als geheel. 3.5 Gesprek Sollicitanten ontvangen, indien zij voor een gesprek worden uitgenodigd, tijdig een uitnodiging voor dit selectiegesprek met (een delegatie van) de kandidatencommissie. In de uitnodiging wordt duidelijke informatie gegeven over de duur en het verloop van het gesprek. In het gesprek wordt op basis van de benoemde competenties gekeken naar de geschiktheid van de sollicitant. Sollicitanten die, zonder gesprek, op basis van de briefselectie worden afgewezen krijgen hiervan schriftelijk bericht. De afwijzing wordt gebaseerd op de vastgestelde en eerder bekend gemaakte profiel en criteria-eisen. Elke sollicitant die geschikt geacht wordt voor de kandidatenlijst heeft minstens één en bij voorkeur twee gesprekken met de commissie gehad. Sollicitanten die de commissie voor een plaats in de top van de lijst (top 10) voordraagt hebben in ieder geval een gesprek met de voorzitter van de commissie gehad. Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure uitmaken. 3.6 Referenties en Kwaliteitstoetsing De kandidatencommissie zal over de voorgedragen kandidaten altijd inlichtingen inwinnen bij derden. De sollicitant geeft in zijn / haar bereidverklaring altijd minimaal twee referenten op en heeft hiermee tevens toestemming gegeven dat de commissie contact met deze referenten op kan nemen. Mocht de kandidatencommissie bij meerdere personen (buiten de opgegeven referenties) inlichtingen willen inwinnen, dan wordt de sollicitant daar van tevoren over ingelicht. De kandidatencommissie zal op meerdere manieren de kwaliteit van de kandidaat toetsen en verifiëren, zoals het toetsen van publiek optreden, publicaties, internetactiviteiten. Tevens kan een assessment worden opgezet om de kwaliteit van de kandidaten op een methodische wijze te onderzoeken en een oordeel te kunnen vellen. De uitslag van het assessment zal in dat geval zo nodig besproken worden in een tweede gesprek en zal tevens dienen als ontwikkelinstrument voor de kandidaat die uiteindelijk gekozen worden. De kandidatencommissie besluit of en hoe een assessment als instrument in de procedure zal worden ingezet. 3.7 Integriteitsbeleid De kandidatencommissie informeert zich expliciet over het functioneren en de integriteit van sollicitanten en over de geloofwaardigheid van de sollicitant in een politieke context. De

14 kandidatencommissie vraagt hiertoe middels een checklist of er zaken te melden zijn die de sollicitant en/of GroenLinks bij bekendmaking kunnen schaden of in diskrediet kunnen brengen. Alle sollicitanten vullen hiertoe vooraf het formulier integriteitsverklaring in. Wanneer de kandidatencommissie vragen heeft over de integriteit van een sollicitant, stelt zij de sollicitant op de hoogte van haar twijfels en geeft gelegenheid tot opheldering. Eventueel in een gesprek nemen sollicitant en kandidatencommissie de zaak en de wederzijdse bevindingen door. Voor meer informatie is er het protocol integriteitsbeleid. Van voor te dragen kandidaten worden altijd referenties nagetrokken. Alle sollicitanten die voor een gesprek worden uitgenodigd overhandigen een Verklaring omtrent gedrag (VOG), afgegeven door de gemeente waar de kandidaat woont. De voorzitter van de kandidatencommissie zal bij twijfel over de integriteit van een sollicitant overleg voeren met de partijvoorzitter en directeur Landelijk Bureau, om nadere informatie te verkrijgen op mogelijke obstakels in de kandidaatstelling. 3.8 Bekendmaking oordeel na gesprek De kandidatencommissie legt haar oordeel eerst vertrouwelijk voor aan de sollicitant. Deze krijgt hierna de tijd om zijn/haar kandidatuur te overwegen. Indien geen bezwaar is ontvangen worden kandidatuur en oordeel gepubliceerd. De termijnen zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Voordat de kandidatencommissie haar definitieve keuze bekend zal maken, oftewel voordat de lijst publiek wordt gemaakt, zal het partijbestuur geïnformeerd worden. Publieke bekendmaking De kandidatencommissie maakt haar voordracht van kandidaten bekend via (pers en) partijmedia. De kandidatencommissie geeft per kandidaat een gemotiveerd oordeel over de geschiktheid en de plaats op de lijst. Oordelen over niet-geschikte sollicitanten worden niet gepubliceerd, tenzij een door de commissie ongeschikt bevonden sollicitant alsnog via een toegekend beroep wordt toegelaten tot de procedure. 3.9 Vertrouwelijkheid Over kandidatuur wordt tijdens de procedure geen enkele informatie bekend gemaakt door de kandidatencommissie, anders dan op de voornoemde wijze bij 3.6 tot en met 3.8. Van sollicitanten die zich op enig moment tijdens de procedure terugtrekken of die door de kandidatencommissie ongeschikt worden bevonden wordt hooguit in statistieken melding gemaakt. De van de sollicitanten verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en is alleen beschikbaar voor leden van de kandidatencommissie, de manager Politiek Personeelsbeleid en de ambtelijk secretaris. Als uitzondering, zoals genoemd onder 'Referenties', kan de voorzitter van de kandidatencommissie individuele gevallen bespreken met de partijvoorzitter en directeur Landelijk Bureau. Na afloop van de procedure worden vertrouwelijke gegevens van en over kandidaten vernietigd met uitzondering van het verslag van het selectiegesprek, wat maximaal een jaar bewaard wordt. Ook de bereidverklaring en het integriteitsformulier worden gedurende de zittingstermijn van de kandidaat bewaard, confrom het integriteitsprotocol. Dit is van belang omdat gedurende de hele zittingstermijn de aangeleverde gegevens beschikbaar moeten zijn. Als sollicitanten dat wensen kunnen hun gegevens worden opgenomen in het talentvolgsysteem Beroep Sollicitanten die formeel kandidaat zijn (dat wil zeggen kandidaten die door de commissie worden voorgedragen of sollicitanten die met 15 ondersteuningsverklaringen hebben gesolliciteerd) kunnen tegen het oordeel van de kandidatencommissie in beroep gaan bij de Commissie Geschil en Beroep. Voor de werkwijze zie artikel 41 van het HR. Voordat er in beroep wordt gegaan zal door overleg en mediation ('bezwaar') gepoogd worden tot een voor beide partijen bevredigende uitkomst te komen. De regels en termijnen voor bezwaar zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. In het geval een beroep gegrond wordt verklaard

15 zal zowel het oordeel van de kandidatencommissie als van de beroepscommissie worden gepubliceerd Einde kandidatuur Een sollicitant kan zich te allen tijde terugtrekken uit de procedure. In dat geval worden de gegevens van deze persoon vernietigd. De sollicitatie eindigt automatisch door een (ook na beroep) oordeel van ongeschiktheid door de kandidatencommissie. 4. Overige bepalingen 4.1 Interne campagne en verkiezing Pas na de bekendmaking van kandidatuur en oordeel door de kandidatencommissie volgen interne campagne en de stemming door leden en congres. Kandidaten beginnen niet eerder met hun eigen campagne dan afgesproken in het protocol interne campagne. Mocht een kandidaat toch eerder beginnen met de interne campagne dan zal dat in voorkomende gevallen gepubliceerd worden in de presentatie van de kandidaten op de diverse media. De navolgende interne campagne is een verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Kandidaten worden tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden en regels van de interne campagne, dat beschikbaar word gesteld onder de noemer protocol interne campagne. Alle kandidaten op de voorlopige kandidatenlijst zullen zonodig een training krijgen op het gebied van persoonlijke presentatie en omgaan met de media. Ook zullen de kandidaten geadviseerd worden op welke wijze zij interne campagne kunnen voeren. Er zal een (beperkt) budget beschikbaar worden gesteld voor campagnekosten, zoals bv. reiskosten. Hierover ontvang je nader bericht rondom het congres. De verkiezing door het congres is een verantwoordelijkheid van het congrespresidium. Het presidium informeert zelf de kandidaten over de gang van zaken rond stemming en bekendmaking van de uitslagop het congres. 4.2 Politiek Personeelsbeleid De manager Politiek Personeelsbeleid van het Landelijk Bureau houdt een bestand bij met talenten voor landelijk zichtbare functies. Dit bestand staat volledig los van het bestand met kandidaten vanuit de kandidatencommissie. Als de kandidatencommissie talenten wil doorverwijzen naar dit of enig ander bestand dan zal zij daarvoor altijd toestemming vragen van de betreffende kandidaat. De manager zal niet op eigen initiatief namen vanuit de Talentenbase doorgeven aan de kandidatencommissie. Wel kan de manager Politiek Personeelsbeleid mensen in de database aansporen op eigen initiatief contact op te nemen met de kandidatencommissie. Tevens kan de kandidatencommissie de manager (en via deze de scoutingcommissie) verzoeken extra te werven voor de kandidatenlijst. 4.3 Klachten Schriftelijke klachten van kandidaten die menen dat zij onzorgvuldig, onbillijk of onjuist zijn behandeld worden door de commissie voor geschil en beroep beoordeeld conform de daarvoor geldende procedures in Statuten en Huishoudelijk Reglement Afwijkingen i.v.m. vervroegde verkiezingen In het geval van vervroegde verkiezingen i.v.m. de val van het kabinet is de kandidatencommissie i.v.m. de verkorte procedure gerechtigd het bovenstaande protocol naar eigen bevinden aan te passen aan de mogelijkheden van de gegeven situatie, met melding aan het partijbestuur. 4.5 Slotbepaling Indien de kandidatencommissie zich op nadrukkelijke wijze niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in het bovenstaande protocol, behoudt het partijbestuur zich het recht voor in te grijpen in de kandidaatstellingsprocedure.

16

17 Bijlage 4: Bereidverklaring kandidaten Tweede Kamer GroenLinks 2012 Met dit kandidaatstellingsformulier verklaar je je bereid om kandidaat te staan voor de Tweede Kamerlijst van GroenLinks. Het formulier met handtekening moet uiterlijk 10 mei ondertekend en per post op het Landelijk Bureau ontvangen zijn: GroenLinks, t.a.v. Kandidatencommissie Tweede Kamer Postbus RA Utrecht Ondergetekende is bereid om kandidaat te staan voor de Tweede-Kamerlijst van GroenLinks en verschaft daarbij naar waarheid onderstaande gegevens: Achternaam Let op: volledige naam opgeven zoals u in het bevolkingsregister staat ingeschreven (= naam conform de naam in uw paspoort / ID-bewijs) Voorletters Let op: volledige naam opgeven zoals u in het bevolkingsregister staat ingeschreven, incl. alle correctie initialen (= naam conform de naam in uw paspoort/ ID-bewijs) roepnaam geboorteplaats adres postcode telefoonnummer privé telefoonnummer mobiel telefoonnummer werk website Voor welke plaatsen op de Tweede Kamerlijst bent u beschikbaar? tussenvoegsels geslacht geb. datum woonplaats Beroep of maatschappelijke functie Andere maatschappelijke functies Deze vraag wordt gesteld i.v.m. de vereisten voor de formele lijstindiening conform de kieswet. Paspoort/ID-bewijs U wordt verzocht een kopie van uw paspoort als Paspoort /ID-bewijs loopt af op (datum) bijlage bij deze bereidverklaring bij te voegen.

18 Staat u op bovenstaand adres ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente, zo nee, op welk adres wel? Deze vraag wordt gesteld i.v.m. de vereisten voor de formele lijstindiening conform de kieswet. De basisadministratie is de administratie van de gemeente waar u als inwoner bent geregistreerd. Bent u lid van GroenLinks? Lidmaatschap van GroenLinks is niet vereist om kandidaat in de procedure te zijn. Uiterlijk op het moment dat de kandidaat door de kandidatencommissie wordt voorgedragen voor de lijst moet hij / zij lid zijn. Referenties Kunt u namen en adressen geven van tenminste 2 personen die relevante informatie kunnen verstrekken over uw functioneren? Let op: vereist zijn naam, functie en de contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) van de referenten. 0 ja 0 nee, namelijk op: Ik, ondergetekende, verklaar dat ik lid ben van GroenLinks of dit uiterlijk op het moment van de publieke voordracht van de kandidaten zal zijn; niet betrokken ben geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen die GroenLinks bij bekendmaking schade kunnen berokkenen; bij verkiezing afstand doe van alle volgens de reglementen van GroenLinks onverenigbare functies; bereid ben om na verkiezing de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen en desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden; bij terugroeping door de ledenvergadering mijn zetel ter beschikking van GroenLinks stel; bekend ben met de van toepassing zijnde afdrachtregeling. bereid ben om indien de kandidatencommissie dit nodig acht, deel te nemen aan een assessment en een opdracht uit te voeren ter voorbereiding van een gesprek; toestem in het feit dat de kandidatencommissies gerechtigd is om aanvullend aan genoemde referenten, aanvullende referenten te zoeken. De namen worden aan de kandidaat ter goedkeuring voorgelegd voor er daadwerkelijk contact gezocht wordt. Aldus naar waarheid ingevuld, Naam Handtekening Datum

19 Ruimte voor extra opmerkingen: Data gesprekken De kandidatencommissie zal op een vastgesteld aantal dagen gesprekken met kandidaten voeren. Indien u wordt uitgenodig voor een gesprek ontvangt u zo spoedig mogelijk informatie over de gespreksdatum en -tijd. Houdt er alstublieft rekening mee dat de commissie hier niet in kan schuiven! De eerste ronde gesprekken vinden plaats vanaf 12 mei tot eind mei. BIJLAGE: Vergeet niet een kopie van uw paspoort / ID-bewijs mee te sturen!!!!

20

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT

34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT 34 e GROENLINKS-CONGRES CONGRESKRANT 7 FEBRUARI 2015 RIJTUIGENLOODS AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE PRAKTISCHE INFORMATIE 4 AGENDA 6 ORDE VAN HET CONGRES 9 BENOEMING CONGRESPRESIDIUM 13 FINANCIËN 14 VOORSTEL

Nadere informatie

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links!

DAGKRANT. inhoudsopgave. 1. praktische informatie. 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013. Welkom bij het 32e congres van Groen- Links! DAGKRANT 32 e GROENLINKS-CONGRES 3 MAART 2013 inhoudsopgave 1. praktische informatie, pag 1 2. voordracht kandidatencommissie Toezichtraad, pag 4 3. verantwoording ipb,pag 6 4. GroenLinks in Beweging:

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie