Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel"

Transcriptie

1 Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1

2 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening is beschreven in artikel 15 van de Arbowet. Artikel 15 is een uitwerking van artikel 3e van de Arbowet, waarin staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers zich in geval van een calamiteit snel in veiligheid kunnen brengen, dan wel maatregelen moeten kunnen nemen om verdere schade (aan de gezondheid) zoveel mogelijk te beperken. Het onderwerp wordt verder gedetailleerd uitgewerkt in het Arbobesluit; Bedrijfshulpverlening; art De benodigde samenwerking in een bedrijfsverzamelgebouw is vastgelegd in artikel 19 van de Arbowet. Niet voldoen aan de regelgeving op het gebied van bedrijfshulpverlening kan leiden tot beboeting door de Arbeidsinspectie. BHV-ers werken onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. In het geval van een calamiteit ligt de aansprakelijkheid voor eventuele letselschade in principe dan ook bij de werkgever. Als de BHV-organisatie aantoonbaar op orde is, zal ook de werkgever echter niet snel werkelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bedrijfshulpverlening, weten wat te doen bij calamiteiten In een winkelcentrum komen dagelijks duizenden gasten en medewerkers, om er prettig te werken en winkelen. Zoveel mensen bij elkaar, dat vráágt om een gecoördineerde inspanning, voor het geval er iets mis gaat. Bedrijfshulpverlening betekent: goed voorbereid zijn op kleinere en grote calamiteiten. Een brand, een bommelding, een ontruiming of een passant die bijvoorbeeld een hartaanval krijgt. Mensen in nood. Uw medewerkers, uw klanten of u zelf. Bedrijfshulpverlening is er om te weten wat er dán moet gebeuren. Doelgericht handelen. Soms levensreddend, bijna altijd schadebeperkend. Bedrijfshulpverlening in het kort BHV-ers zijn medewerkers die door opleiding en oefening weten hoe ze eerste hulp kunnen verlenen. Ze treden op totdat brandweer, ziekenwagen of politie arriveren en de hulpverlening voortzetten. Volgens de Arbowet moeten altijd een of meerdere BHV-ers namens uw bedrijf paraat zijn. Ze moeten binnen een tijdbestek van drie minuten handelend optreden in het geval van een incident of calamiteit. In een klein bedrijf kunt u dat als ondernemer zelf zijn. In een grotere onderneming zullen meerdere mensen opgeleid en getraind worden. Geregeld oefenen is onderdeel van de BHV-organisatie. Winkelcentra worden door de wetgever gezien als bedrijfsverzamelgebouwen (artikel 19, Arbowet). Omdat een winkelcentrum per definitie gezamenlijk te gebruiken ruimtes en noodvoorzieningen kent, is samenwerken aan BHV verplicht. Ondernemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de vormgeving en instandhouding van een deugdelijke bedrijfshulpverleningsorganisatie, conform de voorschriften. Een en ander moet schriftelijk vastgelegd worden, er moet geregeld gecontroleerd worden of iedereen zich aan de afspraken houdt en er moeten gezamenlijke oefeningen plaatsvinden. Dat is overigens bepaald geen straf: samen doen maakt de BHV-organisatie gewoonlijk gemakkelijker, effectiever én goedkoper. Startpunt voor een gezamenlijke aanpak Deze inventarisatie is het startpunt voor het ontwikkelen en onderhouden van een gezamenlijke bedrijfshulpverleningsorganisatie voor uw winkelcentrum. U verzamelt er alle benodigde informatie mee, om samen veilig én kosteneffectief te kunnen voldoen aan de regels die de wet en (niet te vergeten) verzekeringsmaatschappijen stellen aan ondernemen in een winkelcentrum. Collectieve en individuele inventarisatie Deze inventarisatie bestaat uit twee onderdelen: een collectieve inventarisatie van de Bedrijfshulpverlening en een inventarisatie op ondernemingsniveau. De collectieve inventarisatie dient ingevuld te worden door de winkeliersvereniging, de individuele, die u hierbij aantreft, door u als ondernemer. U verzamelt er alle benodigde informatie mee over uw eigen winkelbedrijf. Door deze informatie samen te voegen met die van de andere bedrijven in uw winkelcentrum, bent u samen in staat een bedrijfshulpverleningsorganisatie te vormen, die de veiligheid van uw klanten en medewerkers waarborgt. Op basis hiervan kunt u gezamenlijk goede en juridisch waterdichte afspraken maken over Bedrijfshulpverlening in uw winkelcentrum. 2 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 3

3 HOOFDBEDRIJFSCHAP DETAILHANDEL Individuele (per onderneming) Inventarisatie Bedrijfshulpverlening in een Winkelcentrum Afgeleid van RI&E, conform ARBO-besluit Bedrijfsnaam: Naam ondernemer: Contactpersoon: Adres onderneming: Postcode/plaats: Telefoonnummer: Telefax: Datum opname: Opmerkingen/aantekeningen: De gegevens die verwerkt zijn in deze inventarisatie, zijn afkomstig van voornoemd contactpersoon en zijn geheel voor zijn/haar verantwoordelijkheid. De gegevens, die voortkomen uit de rondgang, betreffen een momentopname. 4 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 5

4 1 Object 2 Organisatie en personeel 1.1 Wat voor een soort onderneming betreft uw bedrijf (korte omschrijving, bijvoorbeeld kledingwinkel, restaurant, supermarkt, verfwinkel, schoenenwinkel, sigarenwinkel, etc.) 2.1 Hoeveel personen zijn er in totaal in uw onderneming werkzaam? personen 2.2 Het aantal aanwezige medewerkers per dag: 1.2 Uit hoeveel etages bestaat uw onderneming (etagenummers aangeven)? 1.3 Beschikt uw onderneming over één of meer liften?, aantal liften, n.l.:, ga verder naar Is/zijn er in de lift(en) (een) alarmering(en) voor ingesloten personen?, telefoon anders, nl. 1.5 Is/zijn er bij de lift(en) aanduidingen aangebracht dat de lift(en) in geval van brand niet mag/mogen worden gebruikt? 1.6 Is één van de liften als brandweerlift 1 uitgevoerd? 1.7 Waar bevinden zich de afsluiters/-schakelaars van: Onderwerp Hoofdschakelaar elektra Hoofdschakelaar ventilatiesysteem (ventilatie/airco/klimaat-beheersing) Hoofdschakelaar stadsverwarming Neonschakelaar Hoofdafsluiter gas Hoofdafsluiter water Locatie Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Koopavond Aantal personen Minimaal Maximaal 2.3 Het gemiddelde aantal aanwezige klanten per dag: Dagdeel Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Koopavond Aantal klanten Minimaal Maximaal [foto 1] 1 Brandweerlift Een brandweerlift kunt u aan het volgende herkennen [foto 1] 6 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 7

5 2.4 Beschikt uw onderneming over opgeleide Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 2?, aantal opgeleide BHV-ers, n.l.:, ga verder naar vraag Nemen de BHV-ers, volgens een vastgesteld plan, jaarlijks deel aan herhalingscursussen, oefeningen of andere activiteiten, zodat hun kennis en vaardigheden op het gebied van de Bedrijfshulpverlening tenminste gewaarborgd blijven? 2.6 Heeft uw onderneming de beschikking over een beschrijving 3 van de Bedrijfshulpverlenings-organisatie, indien mogelijk kopie bijvoegen 4 Ontruimen 4.1 Zijn er op strategische plaatsen in uw onderneming instructies 5 aangebracht wat te doen bij brand, ongeval en ontruiming?, indien mogelijk kopie bijvoegen 4.2 Zijn er plattegronden aangebracht t.b.v. ontruimingen?, indien mogelijk kopie bijvoegen 2.7 Worden piketfunctionarissen 4 opgeroepen tijdens incidenten buiten de werkuren? BIJ BRAND OF ONGEVAL ALARMNUMMER: (0) Brandmeld- en alarmeringsvoorziening BIJ BRAND: 1. Bel alarmnummer 2. Tracht een begin van brand te blussen 3. Sluit ramen en deuren 4. Vlucht niet door dichte rook 5. Gebruik nooit de lift 3.1 Heeft uw onderneming de beschikking over een omroepinstallatie? BIJ ONGEVAL: 1. Bel alarmnummer 2. Blijf bij het slachtoffer tot er hulp is BIJ ONTRUIMING: 1. Maak gebruik van de (nood)uitgangen 2. Gebruik nooit de lift 3. Volg de aanwijzingen op van de Bedrijfshulpverleners 2 Bedrijfshulpverleners Bedrijfshulpverleners dienen minimaal de volgende opleidingen gevolgd te hebben: Levensreddende Eerste Hulp (LEH) of EHBO; Reanimatie; Voorkomen en beperken van ongevallen; Bestrijden van een beginnende brand; Alarmeren en evacueren van personen; Alarmeren en samenwerken met hulpverleningsorganisaties. Figuur 1: Alarmkaart 3 Beschrijving BHV-organisatie De beschrijving van een BHV-organisatie kan bestaan uit de volgende onderwerpen: Ontruimingsplan; Alarmeringsplan; Bedrijfshulpverleningsplan. 4 Piketfunctionarissen Piketfunctionarissen zijn personen die buiten werktijden bereikbaar zijn in geval van calamiteiten (zogeheten sleutelhouders). 5 Alarmkaart Een biljet, ten behoeve van het personeel, waarop een eenvoudige wijze is aangegevenwat te doen en/of laten indien zich een brand, ongeval en/of ontruiming voordoet. [zie figuur 1 Voorbeeld alarmkaart] 8 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 9

6 5 EHBO-middelen 6 Vluchtwegen 5.1 Heeft uw onderneming de beschikking over een EHBO-koffer?, A-koffer (zie aanduiding op uw EHBO-koffer) B-koffer (zie aanduiding op uw EHBO-koffer) 5.2 Is de inhoud van de EHBO-koffer compleet volgens de inhoudslijst? 5.3 Worden de verbandmiddelen regelmatig gecontroleerd en vervangen voor het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum? 6.1 Met welke signaleringsmiddelen (pictogrammen) zijn de vluchtwegen en nooduitgangen aangegeven? Signaleringsmiddelen Betekenis signaleringsmiddelen Uitgangssignalering Vluchtwegsignalering, looprichting (pijl) is variabel Andere Vluchtweg-aanduiding 6.2 Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels? 6.3 Zijn de vluchtwegen vrij van brandbare materialen? 6.4 Zijn de nooddeuren vrij van obstakels (binnen/buiten)? 6.5 Is aan de buitenzijde een bordje nooduitgang - deur vrijhouden aanwezig? 10 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 11

7 7 Rondgang Blusmiddelen 8 Rondgang algemeen 7.1 Over welke blusmiddelen beschikt uw onderneming? Sproeischuimblusser Koolzuursneeuwblusser Halonblusser BCF-blusser Eco-foam Poederblusser Brandslanghaspel Blusdeken Anders, n.l.: 7.2 Wanneer zijn de aanwezige blusmiddelen voor het laatst gecontroleerd (maand en jaartal)? 8.1 Zijn de magazijnrekken verankerd aan de vloer of wand? Niet van toepassing 8.2 Liggen alle plafondplaten op hun plaats? Niet van toepassing 8.3 Is er sprake van opslag in technische ruimten, zoals ketelruimten, laagspanningsschakelpanelen en luchtbehandelingsruimten? 7.3 Zijn de blusmiddelen goed zicht- en/of bereikbaar (vrij van obstakels)? 7.4 Zijn de blusmiddelen (d.w.z. de draagbare blustoestellen) opgehangen (onderkant blusser ca. 55 cm boven het vloeroppervlak)? 7.5 Zijn boven de blusmiddelen signaleringsmiddelen 6 (pictogrammen) aangebracht ter identificatie en lokalisatie van de blusmiddelen? 6 Signaleringsmiddelen Twee voorbeelden van signaleringsmiddelen ter identificatie en lokalisatie van blusmiddelen: Handbrandblusser Brandslanghaspel 12 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 13

8 Bijzonderheden Bijzonderheden 14 Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 15

9 Een uitgave van Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag T F E I 2005

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Zorg voor een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige werkomgeving Verhoog de veiligheid Verklein de kans op ingrijpende gevolgen Voldoe aan de wet Voorkom boetes Verzeker de bedrijfscontinuïteit Zorg voor een veilige werkomgeving Opleidingsaanbod bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport KNMC, Dukatenburg 90-11/6, 3437 AE Nieuwegein www.knmc.nl Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport Evenementen HISWA 2007 De Hiswa is door de

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie