R5.0 Deel IV B Werken met Vacature

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R5.0 Deel IV B Werken met Vacature"

Transcriptie

1 R5.0 Deel IV B Werken met Vacature Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding

2 1/26 Deel IV B - Werken met Vacatures 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clixmaster BV. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze handleiding, aanvaardt Clixmaster BV geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit enige fout die zou kunnen voorkomen in deze uitgave. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

3 2/26 Overzicht gebruikershandleidingen Clixmaster Studio: Deel I Over Clixmaster Studio Deel II Werken met Clixmaster Studio Deel III Modules van Clixmaster Studio Deel IV A Werken met Epaper Deel IV B Werken met Vacatures Deel IV C Werken met Forum Deel IV D Werken met Blog Deel IV E Werken met Profielen Deel IV F Werken met Uitgebreide Enquête Deel IV G Werken met E-campagne Deel V Beheer in Clixmaster Studio Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Wysiwyg editor FTP Variabelen in Clixmaster Studio Video Converter

4 3/26 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inrichten van de vacature module Inleiding Hoe kom ik bij de eigenschappen van de vacature module? Hoe voeg ik eigenschappen toe? Hoe bewerk ik eigenschappen? Hoe verwijder ik eigenschappen? Hoe registreer ik vacatures bij meerdere vestigingen? Hoe voeg ik een vestiging toe? Hoe bewerk ik een vestiging? Hoe verwijder ik een vestiging? Hoe bepaal ik welke bestandtypen zijn toegestaan als bijlage? Vacaturebeheer Inleiding Hoe voeg ik een vacature toe? Hoe bewerk ik een vacature? Hoe verwijder ik een vacature? Hoe dupliceer ik een vacature? Eigenschappen van de vacature Hoe vind ik snel de gewenste vacature? Hoe kan ik zien of er gesolliciteerd wordt naar een vacature? Hoe kan ik de sollicitaties exporteren? Publiceren van een vacature Inleiding Vacaturelijstcomponent Essentiële voorbereidingen Publiceren van de vacaturelijst component Vacature navigatiecomponent Essentiële voorbereidingen Publiceren van de vacature navigatiecomponent Sollicitatie component Essentiële voorbereidingen Publiceren van de sollicitatie component Vacature zoekcomponent Essentiële voorbereidingen Publiceren van de vacature zoekcomponent Hoe breng ik vacatures extra onder de aandacht? Vacature Business Connector... 26

5 4/26 1 Inleiding De vacature module is een aanvullende module binnen Clixmaster en is niet standaard beschikbaar. In dit deel van de handleiding leest u hoe u de vacature module kunt inrichten, vacatures kunt invoeren en publiceren. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe u vacatures kunt beheren en hoe u de communicatie van en naar de sollicitant kunt aansturen. Opmerking: Ten behoeve van de leesbaarheid worden de volgende aanduidingen gehanteerd in het vervolg van de handleiding: Clixmaster Studio wordt kortweg aangeduid met Clixmaster.

6 5/26 2 Inrichten van de vacature module 2.1 Inleiding Alvorens u met de vacature module aan de slag kunt, dient u eerst de module in te richten. In dit hoofdstuk krijgt u onder meer antwoorden op de volgende vragen: Hoe kom ik bij de eigenschappen van de vacature module? Hoe voeg ik eigenschappen toe? Hoe bewerk ik een eigenschap? Hoe verwijder ik een eigenschap? Hoe registreer ik vacatures bij meerdere vestigingen? Hoe bepaal ik welke bestandtypen zijn toegestaan als bijlage? 2.2 Hoe kom ik bij de eigenschappen van de vacature module? De vacature module biedt de mogelijkheid diverse eigenschappen naar eigen wens in te richten. Om bij de eigenschappen van de vacature module in te komen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Beheer. 2. Klik op de module Modules. 3. Klik op Standaardmodules. Er verschijnt een overzicht van de beschikbare standaard modules. 4. Klik in dit overzicht met de rechter muisknop op de module Vacatures. 5. Selecteer de actie Configureren. Het dialoogvenster Eigenschappen vacature module verschijnt. 6. In dit dialoogvenster kunt u de eigenschappen van de vacature module inregelen: Categorie Bijvoorbeeld administratief/secretarieel, commercieel, etc. Functie Dienstverband Opleidingsniveau Studierichting Branche/sector Bijvoorbeeld consulent, assistent inkoper, etc. Bijvoorbeeld projectbasis, tijdelijk, vast, etc. Bijvoorbeeld havo, mavo, hbo, mbo, etc. Bijvoorbeeld administratief, bedrijfskundig, etc. Bijvoorbeeld dienstverlening, ict, onderwijs, overheid, etc. Regio Bijvoorbeeld Noord-Holland, Groningen, etc. 7. In de volgende paragrafen kunt u lezen hoe u eigenschappen kunt toevoegen, bewerken en verwijderen Hoe voeg ik eigenschappen toe? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.2. Om items toe te voegen aan een eigenschap van de vacature, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de eigenschap waaraan u items wilt toevoegen. 2. Clixmaster zal een overzicht tonen van de beschikbare items bij de geselecteerde eigenschap. 3. Klik met de linker muisknop in het invoerveld dat zich links van de knop Toevoegen bevindt, zodat de cursor in dit veld verschijnt. 4. Tik de gewenste omschrijving in. 5. Klik op de knop Toevoegen om de omschrijving toe te voegen. 6. Herhaal de stappen vanaf punt 3, totdat u alle gewenste omschrijvingen hebt ingevoerd.

7 6/ Hoe bewerk ik eigenschappen? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.2. Om items van een eigenschap te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de eigenschap waarvan u items wilt bewerken. 2. Clixmaster zal een overzicht tonen van de beschikbare items bij de geselecteerde eigenschap. 3. Selecteer de omschrijving die u wenst te bewerken. 4. Klik op de knop Bewerken. 5. U kunt de omschrijving nu bewerken. 6. Druk op de toets Enter of Return om de bewerking op te slaan. 7. Herhaal de stappen vanaf punt 3, totdat u alle gewenste omschrijvingen hebt ingevoerd Hoe verwijder ik eigenschappen? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.2. Om items van een eigenschap te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de eigenschap waarvan u items wilt verwijderen. 2. Clixmaster zal een overzicht tonen van de beschikbare items bij de geselecteerde eigenschap. 3. Selecteer de omschrijving die u wenst te verwijderen. 4. Klik op de knop Verwijderen. 5. Herhaal de stappen vanaf punt 3, totdat u alle gewenste omschrijvingen hebt verwijderd. Let op: Verwijderen van een eigenschap is niet mogelijk zolang er vacatures in het systeem aanwezig zijn die zijn gekoppeld aan dit item.

8 7/ Hoe registreer ik vacatures bij meerdere vestigingen? De vacature module biedt u de mogelijkheid vacatures per vestiging te registeren. In dit hoofdstuk krijgt u onder meer antwoorden op de volgende vragen: Hoe voeg ik een vestiging toe? Hoe bewerk ik een vestiging? Hoe verwijder ik een vestiging? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.2. Om in het dialoogvenster van de vestigingen te komen, doet u het volgende: 1. Klik op de knop Volgende. 2. Het scherm wordt ververst en Clixmaster zal een overzicht tonen van de beschikbare vestigingen Hoe voeg ik een vestiging toe? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.3. Om een vestiging toe te voegen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op de knop Toevoegen. 2. Clixmaster zal een nieuwe regel onder aan de lijst toevoegen en de cursor in het eerste veld plaatsen. 3. U kunt de volgende velden ingeven: Naam Naam van de vestiging Centrale adres waarop berichten binnenkomen Postcode Postcode van de vestiging 4. Druk op de toets Enter of Return om de gegevens op te slaan. 5. Herhaal de stappen vanaf punt 1 om meerdere vestigingen in te voeren Hoe bewerk ik een vestiging? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.3. Om een vestiging te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de naam van de vestiging die u wenst te bewerken. 2. Klik op de knop Bewerken. 3. Clixmaster zal de cursor plaatsen in het eerste veld op de regel, zodat u de gegevens kunt bewerken. 4. Druk op de toets Enter of Return om de gegevens op te slaan. 5. Herhaal de stappen vanaf punt 1 om meerdere vestigingen te bewerken Hoe verwijder ik een vestiging? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.3. Om een vestiging te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de naam van de vestiging die u wenst te bewerken. 2. Klik op de knop Verwijderen. 3. Clixmaster zal vragen of u de geselecteerde vestiging werkelijk wilt verwijderen. 4. Klik op OK om de vestiging te verwijderen. 5. Herhaal de stappen vanaf punt 1 om meerdere vestigingen te verwijderen. Let op: Bij het verwijderen van een vestiging wordt niet gecontroleerd of er nog vacatures zijn ingevoerd bij de geselecteerde vestiging. Eventuele vacatures bij deze vestiging blijven beschikbaar in het systeem.

9 8/ Hoe bepaal ik welke bestandtypen zijn toegestaan als bijlage? Bij de uitleg wordt er vanuit gegaan dat u zich bevindt in het configuratiescherm van de vacature module, zoals beschreven in 2.2. Om in het dialoogvenster van de vestigingen te komen, gaat u als volgt te werk : 1. Klik op de knop Volgende. 2. Het scherm wordt ververst en Clixmaster zal een overzicht tonen van de beschikbare vestigingen. 3. Klik op de knop Volgende. 4. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster waar u de volgende eigenschappen kunt ingeven: Toegestane bestandsextensies 5. Klik op Voltooien om de instellingen op te slaan. Hier kunt u aangeven welke bestandstypen als bijlage aan een vacature geupload mogen worden, waarbij u een komma gebruikt om de verschillende extensies van elkaar te scheiden Voorbeelden: DOC, PDF, etc.

10 9/26 3 Vacaturebeheer 3.1 Inleiding Na het inrichten van de vacature module kunt u beginnen met het beheer van de vacatures. In dit hoofdstuk krijgt u onder meer antwoorden op de volgende vragen: Hoe voeg ik een vacature toe? Hoe bewerk ik een vacature? Hoe verwijder ik een vacature? 3.2 Hoe voeg ik een vacature toe? Om een vacature toe te voegen in het systeem, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op Beschikbare vacatures. 4. Selecteer Nieuw en klik op Vacature. Het venster met de eigenschappen van de vacature verschijnt. 5. Vul de eigenschappen van de vacature in (zie paragraaf 3.6). 6. Klik op Voltooien om de vacature op te slaan. 3.3 Hoe bewerk ik een vacature? Om een bestaande vacature te bewerken, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op de vacature die u wilt bewerken. 4. Klik op Bewerken. Het venster met de eigenschappen van de vacature verschijnt. 5. Bewerk de eigenschappen van de vacature (zie paragraaf 3.6). 6. Klik op Voltooien om de gewijzigde vacature op te slaan.

11 10/ Hoe verwijder ik een vacature? Om een bestaande vacature te verwijderen, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op de vacature die u wilt verwijderen. 4. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een venster waarin bevestiging van uw keuze wordt gevraagd. 5. Klik op OK. 6. De vacature wordt verwijderd. 3.5 Hoe dupliceer ik een vacature? Om een bestaande vacature te dupliceren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op de vacature die u wilt verwijderen. 4. Klik op Kopiëren. 5. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op de module Vacatures 6. Klik op Plakken. 7. De vacature wordt gedupliceerd en is te herkennen aan de voorloop tekst Kopie van gevolgd door de naam van de vacature. 8. De vacature is gedupliceerd en kan worden bewerkt.

12 11/ Eigenschappen van de vacature De eigenschappen van de vacature kunt u als volgt bewerken: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik in de linkerkolom met de rechter muisknop op de vacature die u wilt bewerken. 4. Klik op Bewerken. Het venster met de eigenschappen van de vacature verschijnt. Naam* Samenvatting Vacaturenummer Titel van de vacature. Beknopte samenvatting van vacature. Code waaronder deze vacature geregistreerd staat. Topvacature 5. Klik op Volgende. Een venster met eigenschappen verschijnt: Functienaam* Indien dit veld wordt aangevinkt zal deze vacature zoveel mogelijk bovenaan in de lijst van beschikbare vacatures worden getoond, ongeacht de sorteervolgorde. Hier selecteert u de functienaam uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Categorie* Hier selecteert u een of meerdere categorieën uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Let op: Door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl u met de linker muisknop een item aanklikt, kunt u meerdere items selecteren. Opleidingsniveau* Hier selecteert u een of meerdere opleidingsniveaus uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Let op: Door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl u met de linker muisknop een item aanklikt, kunt u meerdere items selecteren. Studierichting Hier selecteert u een of meerdere studierichtingen uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Let op: Door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl u met de linker muisknop een item aanklikt, kunt u meerdere items selecteren. Salaris Dienstverband* Contractduur Hier kunt u het eventuele minimum en maximum salaris ingeven. Hier selecteert u het type dienstverband van deze vacature uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Hier kunt u het aantal tijdseenheden aangeven waarvoor deze vacature vervult dient te worden.de tijdseenheid selecteert u uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven.

13 12/26 Fulltime/Parttime* Hier dient u aan te geven of het een full- of parttime vervulling betreft. Aantal uren per week* 6. Klik op Volgende. Een venster met eigenschappen verschijnt: Omschrijving organisatie Functie omschrijving 7. Klik op Volgende. Een venster met eigenschappen verschijnt: Functie eisen Aanbod 8. Klik op Volgende. Een venster met eigenschappen verschijnt: Bedrijfsnaam* Hier geeft u aan voor hoeveel uur per week de vacature ingevuld dient te worden. Hier kunt u een uitgebreide omschrijving ingeven van de organisatie die deze vacature vacant heeft. Hier kunt u een uitgebreide omschrijving ingeven van de functie. Hier kunt u een uitgebreide opsomming geven van punten waaraan voldaan dient te worden om in aanmerking te kunnen komen voor deze vacature. Hier kunt u een uitgebreide beschrijving geven van het aanbod van de organisatie waar deze vacature vacant is. Naam van de organisatie. Postcode Standplaats* Regio* Postcode van de vestigingsplaats van de organisatie waar de vacature vacant is. Vestigingsplaats van de organisatie waar de vacature vacant is. Hier dient u een of meerdere regio s te selecteren uit de beschikbare lijst, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Branche/sector* 9. Klik op Volgende. Een venster met eigenschappen verschijnt: Consultant Let op: Door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl u met de linker muisknop een item aanklikt, kunt u meerdere items selecteren. Hier dient u een branche of sector te selecteren uit een lijst van beschikbare branches/sectoren, zoals die bij de inrichting zijn ingegeven. Hier kunt u de naam van consultant ingeven. Indien u hier een naam ingeeft, zal onder de vestiging een code aangemaakt worden met deze naam. U kunt dan eenvoudig zien welke vacatures een consultant onder zijn hoede heeft. Straat Huisnummer Vestiging* Plaats* * Telefoon* Hier kunt u de straatnaam van de vestiging ingeven. Hier kunt u het huisnummer van de vestiging ingeven. Hier selecteert u de vestiging uit de beschikbare lijst met vestigingen, zoals die bij de inrichting is ingegeven. Hier dient u de plaatsnaam van de vestiging in te geven. Hier dient u een adres in te geven. Indien een sollicitant reflecteert op deze vacature zal Clixmaster een informatiebericht versturen naar het opgegeven adres. Hier dient u een telefoonnummer in te geven.

14 13/26 Fax Website Hier kunt u een faxnummer ingeven. Hier kunt u het adres naar de website van de vestiging ingeven. Geslacht 10. Klik op Voltooien om de bewerkingen op te slaan. Hier dient u het geslacht aan te geven van de consultant.

15 14/ Hoe vind ik snel de gewenste vacature? Het aantal vacatures zal in korte tijd aanzienlijk groeien, waardoor het vinden van een vacature om te bewerken bemoeilijkt lijkt te worden. In deze paragraaf wordt u uitgelegd hoe u middels verschillende benaderingsmethodes bij de gewenste vacature komt. U kunt een vacature selecteren via de volgende benaderingsmethodes: Via alle vacatures (beschikbaar en niet-beschikbaar). Via de status van de vacature (beschikbaar/niet beschikbaar). Via de status en consultant. Via de status en vestiging. De status van een vacature is ten allen tijden herkennen aan de kleur van het bijgaande icoon van de vacature: Het icoon van een beschikbare vacature wordt in kleur weergegeven. Het icoon van een niet-beschikbare vacature wordt in grijstinten weergegeven. Om de gewenste vacature te kunnen selecteren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Selecteer via bovenstaand schema de benaderingsmethode die u (mogelijk) het snelst naar de gewenste vacature kan leiden (kies methode, of ). In de middelste kolom verschijnt een lijst met vacatures gebaseerd op de geselecteerde benaderingsmethode. 4. Om de lijst te verfijnen kunt u in het filtercomponent delen of gehele naam van de vacature intikken of zelfs zoeken op andere eigenschappen van de vacature. 5. Klik met de rechter muisknop op de gewenste vacature en kies de gewenste actie.

16 15/ Hoe kan ik zien of er gesolliciteerd wordt naar een vacature? Naar mate een vacature langer openstaat, is het interessant te weten of er naar een vacature gesolliciteerd wordt. Er wordt bij deze beschrijving vanuit gegaan dat u de gewenste vacature hebt gevonden via een van de benaderingsmethodes, zoals beschreven in paragraaf 3.7. Voor een overzicht van de sollicitaties naar een vacature, gaat u als volgt te werk: 1. Klik met de linker muisknop op de gewenste vacature. 2. In de rechter kolom verschijnt het voorbeeld van de vacature-omschrijving. 3. Klik met de linker muisknop in de rechter kolom op sollicitaties. 4. Vervolgens zal Clixmaster een overzicht tonen van de ingevulde sollicitaties. 3.9 Hoe kan ik de sollicitaties exporteren? Om de sollicitaties in een extern programma te kunnen bekijken en/of te bewerken, kunt de sollicitaties exporteren naar een bestand. Op dit moment ondersteunt Clixmaster Studio de export in XLS- en XML format. Om de sollicitaties te exporteren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Inhoud. 2. Klik op de module Vacatures. 3. Klik met de rechter muisknop op Vacatures 4. Klik op Exporteer sollicitaties Het dialoogvenster voor exporteren van de gegevens verschijnt. 5. Vul de eigenschappen van het dialoogvenster: Begin datum Eind datum Hier kunt u een begindatum selecteren waarbinnen de sollicitaties zijn geregistreerd. Indien geen begindatum wordt geselecteerd, wordt de datum van de eerste sollicitatie gehanteerd. Hier kunt u een einddatum selecteren waarbinnen de sollicitaties zijn geregistreerd. Indien geen einddatum wordt geselecteerd, wordt de datum van de laatste sollicitatie gehanteerd. Bestandsformaat Hier kunt u bepalen in welk format de export aangeleverd dient te worden. 6. Klik op de knop Exporteren om de export te starten. 7. Herhaal de stappen vanaf punt 5 voor eventuele andere selecties. 8. Klik op Voltooien om het scherm te verlaten.

17 16/26 4 Publiceren van een vacature 4.1 Inleiding Clixmaster biedt diverse componenten om de vacature op de website te publiceren: Vacaturelijstcomponent Vacature navigatiecomponent Sollicitatie component Vacature zoekcomponent In de volgende paragrafen wordt per component hoe u deze kunt gebruiken. 4.2 Vacaturelijstcomponent Essentiële voorbereidingen Voordat u een vacaturelijst kunt publiceren, dient u een doelcomponent te plaatsen op de webpagina waarin u de volledige vacature uit de lijst wilt tonen. Voor meer informatie over de doelcomponent verwijzen wij u naar de handleiding Deel III, Modules in Clixmaster Studio. Kort samengevat gaat u als volgt te werk: 1. U publiceert een doelcomponent op de pagina waarop de volledige vacature dient te worden getoond. 2. Deze doelcomponent selecteert u in de eigenschappen van de vacaturelijst Publiceren van de vacaturelijst component Om een vacaturelijst op de website te publiceren, gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Structuur, 2. Klik op de module Websitestructuur, 3. Klik op de pagina waarop u de vacaturelijst wilt publiceren, De geselecteerde pagina verschijnt in het voorbeeldscherm, (Zie handleiding Deel II. Werken met Clixmaster Studio voor meer informatie over het maken en bewerken van webpagina s) 4. Klik in de rechterkolom op de module Vacatures, De componenten van de module vacature verschijnen. 5. Klik op de Vacaturelijstcomponent en houd de muisknop ingedrukt, 6. Sleep de Vacaturelijstcomponent naar het voorbeeldscherm, 7. Laat de muisknop los als de muis zich boven de gewenste componenthouder bevindt en er een plusje (+) bij uw cursor wordt getoond, 8. Het venster met de eigenschappen van de vacaturelijst verschijnt,

18 17/26 9. Vul de eigenschappen van de vacaturelijst in: Componenttitel* Vul de titel in die u desgewenst als kop boven de vacturelijst wilt tonen Sorteer op Richting U kunt de artikelen in de lijst sorteren op vacaturenaam, branche/sectore, functie, standplaats of datum Selecteer de sortering oplopend of aflopend Volledig vacature weergeven In huidige job op huidige pagina Toont de volledige vacature op dezelfde pagina en in hetzelfde kader als waar de Vacaturelijst staat In doelcomponent op geselecteerde pagina Toon op pagina* Doelcomponent Selecteer hier de pagina waarin u de volledige vacature wilt tonen Opmerking: Op de pagina die u selecteert, dient een doelcomponent aanwezig te zijn. Selecteer hier een doelcomponent Toon vacatures Alle vactures Toon alle beschikbare vacatures Gelimiteerd aantal vacatures Maximum aantal vacatures* Geef hier het aantal te tonen beschikbare vacatures in Selecteer de velden die u wilt tonen Componenttitel Branche/sector Functie Link naar de vacature Standplaats Datum Vink deze optie aan om de compo-nenttitel zichtbaar te maken voor de sitebezoeker Vink deze optie aan om de branche of sector van de vacature te tonen. Vink deze optie aan om de functie van de vacature te tonen. Voegt de link Lees meer aan de vacatureinformatie toe, waarmee de bezoeker de volledige vacature kan openen Vink deze optie aan om de standplaats van de vacature te tonen Vink deze optie aan om de datum van de vacature te tonen. 10. Klik op Voltooien om de vacaturelijst te publiceren. Opmerking: Hier wordt de mutatiedatum van de vacature gehanteerd

19 18/ Vacature navigatiecomponent Essentiële voorbereidingen Voordat u een vacaturelijst kunt publiceren, dient u een zoekresultatencomponent te plaatsen op de webpagina waarin u de volledige vacature uit de lijst wilt tonen. Voor meer informatie over de zoekresultatencomponent verwijzen wij u naar de handleiding Deel III, Modules in Clixmaster Studio. Kort samengevat gaat u als volgt te werk: 1. U publiceert een zoekresultatencomponent op de pagina waarop de volledige vacature dient te worden getoond. 2. Deze zoekresultatencomponent selecteert u in de eigenschappen van de vacaturelijst Publiceren van de vacature navigatiecomponent Om een vacature navigatie op de website te publiceren gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Structuur. 2. Klik op de module Websitestructuur. 3. Klik op de pagina waarop u de vacaturelijst wilt publiceren. De geselecteerde pagina verschijnt in het voorbeeldscherm. (Zie handleiding Deel II. Werken met Clixmaster Studio voor meer informatie over het maken en bewerken van webpagina s). 4. Klik in de rechterkolom op de module Vacatures. De componenten van de module vacature verschijnen. 5. Klik op de Vacature navigatiecomponent en houd de muisknop ingedrukt. 6. Sleep de Vacaturenavigatiecomponent naar het voorbeeldscherm. 7. Laat de muisknop los als de muis zich boven de gewenste componenthouder bevindt en er een plusje (+) bij uw cursor wordt getoond. 8. Het venster met de eigenschappen van de navigatiecomponent verschijnt. Vul de eigenschappen van de navigatiecomponent in: Componenttitel* Vul de titel in die u desgewenst als kop boven de navigatie wilt tonen Aantal facetten per groep Sorteren Ordenen op Zoekresultatenpagina* Hier kunt u het aantal te tonen items per groep instellen. Als u dit niet invuld, worden alle gevonden items per groep getoond. Hier kunt u aangeven op welke eigenschap u wilt sorteren. U kunt sorteren op naam of op aantallen. Hier kunt u aangeven hoe u de geselecteerde sortering getoond wilt hebben. U kunt kiezen tussen oplopend of aflopend. Selecteer een webpagina waar de resultaten van de zoekopdracht getoond dienen te worden Let op: De geselecteerde pagina dient een zoekresultaten-component te bevatten. Toon aantal vacatures per facet Toon ook facetten zonder resultaat Toon facetnaam Vink dit veld aan om het aantal vacatures per facet te tonen Vink dit veld aan om het facet toch te tonen indien er geen vacatures beschikbaar zijn voor het facet Toon de naam van het facet

20 19/26 9. Klik op Volgende venster met de eigenschappen van de navigatiecomponent verschijnt. Vul de eigenschappen van de navigatiecomponent in: Selecteer de filter(s) die u wilt tonen Standplaats Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op standplaats Branche/sector Regio Categorie Dienstverband Functienaam Aantal uren per week Fulltime/Parttime Opleidingsniveau Studierichting Bedrijfsnaam Vacaturenummer Vestiging Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op branche/sector Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op regio Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op categorie Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op dienstverband Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op functienaam Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op uren per week Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op fulltime/parttime Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op opleidingsniveau Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op studierichting Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op bedrijfsnaam Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op vacaturenummer Vink dit veld aan om een filter te kunnen filteren op vestiging Selecteer de veld(en) die u wilt tonen Opmerking: Door met de linker muisknop op een filter te klikken en deze met ingedrukte muisknop te slepen naar een gewenste positie kunt u de volgorde van de filters rangschikken. Componenttitel 10. Klik op Voltooien om de vacature navigatiecomponent te publiceren. Vink deze optie aan om de componenttitel zichtbaar te maken voor de sitebezoeker

21 20/ Sollicitatie component Essentiële voorbereidingen Voordat u een sollicitatiecomponent kunt publiceren, dient u in het tabblad Inhoud een artikel te maken dat naar een sollicitant, vestiging en/of consultant zal worden g d. In dit artikel kunt u gebruik maken van variabelen, zodat u het artikel kunt personificeren en tevens kunt voorzien van diverse gegevensvelden. Voor meer informatie over de variabelen verwijzen wij u naar de handleiding Bijlage III, Variabelen in Clixmaster Studio. In dit artikel kunt u de ontvanger informeren over de verdere afhandeling van deze sollicitatie. Kort samengevat gaat u als volgt te werk: 1. U maakt een artikel dat na sollicitatie zal worden g d. 2. Dit artikel selecteert u in de eigenschappen van de sollicitatiecomponent. Tevens dient u een doelcomponent te plaatsen op de webpagina waarin u het sollicitatieformulier wilt tonen. Voor meer informatie over de doelcomponent verwijzen wij u naar de handleiding Deel III, Modules in Clixmaster Studio. Kort samengevat gaat u als volgt te werk: 1. U publiceert een doelcomponent op de pagina waarin het sollicitatieformulier dient te worden getoond. 2. Deze doelcomponent selecteert u in de eigenschappen van de sollicitatiecompo-nent Publiceren van de sollicitatie component Om een sollicitatiecomponent op de website te publiceren gaat u als volgt te werk: 1. Klik op het tabblad Structuur. 2. Klik op de module Websitestructuur. 3. Klik op de pagina waarop de doelcomponent met de vacaturedetailgegevens wordt gepubliceerd. (zie paragraaf voor meer informatie). De geselecteerde pagina verschijnt in het voorbeeldscherm. (Zie handleiding Deel II. Werken met Clixmaster Studio voor meer informatie over het maken en bewerken van webpagina s). 4. Klik in de rechterkolom op de module Vacatures. De componenten van de module vacature verschijnen. 5. Klik op de Sollicitatiecomponent en houd de muisknop ingedrukt. 6. Sleep de Sollicitatiecomponent naar het voorbeeldscherm. 7. Laat de muisknop los als de muis zich boven de gewenste componenthouder bevindt en er een plusje (+) bij uw cursor wordt getoond.

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen

R5.0. Bijlage II FTP. Handleiding. Clixmaster Studio. Gebruikershandleidingen Bijlage II R5.0 FTP Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/14 Bijlage II - FTP 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing 1ste druk 2007 Uitgever Easy Computing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel Easy Computing b.v. Jansweg 40 2011 KN Haarlem Website Productmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie