INHOUD. Bijlagen: - Actie Unie KBO lente ledendag (enkel KBO-leden)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Bijlagen: - Actie Unie KBO lente ledendag (enkel KBO-leden)"

Transcriptie

1 INHOUD De val van het kabinet en controversiële onderwerpen in de zorg 3 Grote belangstelling presentatie DVD 3 Uitnodiging digitaal Wmo-ouderenpanel 5 Speciale actie Unie KBO Lente ledendag 5 Zilveren speld bij afscheid voorzitter Kring Pannenhoef 6 ICE code in uw mobiele telefoon 7 Vacatures Unie KBO 8 Bijlagen: - Actie Unie KBO lente ledendag (enkel KBO-leden) JAARGANG 21, NR maart 2010

2 DE VAL VAN HET KABINET EN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN IN DE ZORG De val van het kabinet heeft ervoor gezorgd dat wetsvoorstellen en beleidswijzigingen op losse schroeven komen te staan. Donderdag 11 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer de lijst met controversiële onderwerpen vastgesteld, wat betekent dat de besluitvorming wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is. Het blijft voor fracties en commissies wel mogelijk om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Voorbeelden van controversieel verklaarde onderwerpen in de zorg zijn onder meer uitbreiding van vrije prijzen in de cure (ziekenhuiszorg); de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars; voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier (EPD); het besluit over de Zeeuwse ziekenhuizen; brief van de minister over alcohol en ouderen; wijziging beleids- en beoordelingskader subsidieregeling PGO (patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties); regels Zorg & Dwang van personen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap. De Eerste Kamer heeft daarentegen besloten om het wetsvoorstel elektronisch patiëntendossier (EPD) niet controversieel te verklaren. VVD, GroenLinks, PvdD en Fractie Yildirim stelden voor om de wet controversieel te verklaren, maar zij bereikten geen meerderheid. De hoorzitting over het EPD gaat dan ook gewoon door. De complete lijst met controversiële onderwerpen is als PDF te downloaden op onder nieuwsberichten. In dit document worden vanaf pagina 24 de onderwerpen van het ministerie van VWS behandeld. GROTE BELANGSTELLING PRESENTATIE DVD In een bomvolle bioscoopzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch heeft de Unie KBO op 11 maart jl. de dvd Meer dan vergeten gepresenteerd. De film, die gaat over dementie binnen de Turkse en Surinaamse gemeenschap, laat de persoonlijke verhalen en ervaringen van enkele families zien. De film leidde bij de aanwezige ouderen, vrijwilligers, professionals en andere betrokkenen bij de problematiek van dementie meer dan eens tot ontroering. Met soms een traan en een glimlach, maar bovenal herkenbare situaties. Meer dan vergeten' is ontwikkeld om dementie binnen de allochtone gemeenschappen bespreekbaar te maken. Allochtone gespreksleiders worden opgeleid om aan de hand KBO-Wegwijzer nr. 4 3

3 van de film mantelzorgers te stimuleren hun ervaringen naar voren te brengen en in gesprek te gaan over hun zorgen en dilemma's. Want er bestaat binnen de allochtone samenleving een groot gebrek aan kennis over dementie als ziekte. Er is onbegrip wat veel leed voor de oudere zelf, maar ook voor de familie brengt. De wens en de verwachting om zelf tot het einde toe te zorgen voor de ouders is groot. Maar er kan een moment komen dat je als familie moet besluiten dat er hulp van buitenaf nodig is. Tijdens de presentatie waren ook de familieleden aanwezig die zelf aan de film hebben meegewerkt. Zij legden uit hoe moeilijk het is om 24 uur zorg rond de dementerende te organiseren. En hoe zwaar het is als je toch moet besluiten over een opname in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Nu al is duidelijk dat 'Meer dan vergeten' ook gebruikt gaat worden op gespreksbijeenkomsten buiten de Turkse en Surinaamse gemeenschappen. Vanuit de zaal kwamen meteen ideeën en suggesties voor verdere uitbreiding en samenwerking. Ook voor KBO geledingen is de problematiek van de film heel herkenbaar. Bovendien hebben enkele opleidingen en instellingen ten behoeve van deskundigheidsbevordering al een verzoek ingediend voor vertoning van de film. De dvd 'Meer dan vergeten, dementie en oudere migranten' is te verkrijgen door 12,50 over te maken op ten name van Unie KBO te 's-hertogenbosch onder vermelding van 'dvd Meer dan vergeten'. Op de dvd vindt u zowel de Turkse als de Surinaamse film. Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Agnes van Balkom, KBO-Wegwijzer nr. 4 4

4 UITNODIGING DIGITAAL WMO-OUDERENPANEL In Wegwijzer 17 (2009) en 1 van dit jaar heeft u kunnen lezen over het project Betrokken bij buurtbeleid. Dit project is opgestart om de positie van de kwetsbare, afhankelijke ouderen te verbeteren. Om inzicht te krijgen in wat er zich lokaal afspeelt is het digitaal Wmo-ouderenpanel in het leven geroepen. Bent u in uw gemeente actief met de Wmo? Begeleidt u als ouderenadviseur ouderen in hun zoektocht naar voorzieningen of zet u sociale activiteiten op voor ouderen op leeftijd? Dan bent u de juiste persoon om deel te nemen aan dit digitale Wmo-ouderenpanel! Voor het welslagen van dit project hebben we u, mensen die weten wat er in steden, dorpen, buurten gaande is, hard nodig. U ziet tenslotte met eigen ogen waar de knelpunten liggen zoals: of er alternatieven komen voor de weggevallen dagopvang; welke verschillende bezoekersgroepen er in uw leefomgeving zijn; wie heel veel en wie nagenoeg geen bezoek krijgt; of allochtonen ouderen behoefte hebben aan een ruimte om bijeen te komen. Als deelnemer aan het digitaal Wmo-ouderenpanel geeft u één á twee keer per jaar antwoorden op vragen over lokale belangenbehartiging en lokale activiteiten. Met uw informatie gaan wij aan de slag om lokale belangenbehartigers te ondersteunen in hun lobby voor een goed aanbod van ondersteuning, dienstverlening en zorg aan kwetsbare ouderen. Daarnaast gaan we via handreikingen, trainingen, pilotgemeenten, en een helpdesk vitale ouderen ondersteunen bij lokale activiteiten voor deze doelgroep. Uw bijdrage is dus van groot belang. Doe mee! Doe mee en neem als betrokken vrijwilliger deel aan het digitaal Wmo-ouderenpanel en geef u naam en adres door aan Til Sanders, per via of per telefoon op Heeft u vragen over het project Betrokken bij Buurtbeleid of het digitaal Wmo-ouderenpanel? Neem dan contact op met Liesbeth Huijts, per via of per telefoon op SPECIALE ACTIE UNIE KBO LENTE LEDENDAG Van 7 tot en met 10 april aanstaande worden op het landgoed van kasteel Hoekelum in Ede de Plus Lentedagen gehouden. Een buitenfair meer dan 120 standhouders en diverse activiteiten (zie bijlage). Op vrijdag 9 april houdt de Unie KBO een landelijke ledendag. En met de speciale actie voor KBO-leden belooft het een mooie lentedag te worden, boordevol met leuke activiteiten. KBO-Wegwijzer nr. 4 5

5 Om van 9 april een echte KBO Lente ledendag te maken worden er interessante activiteiten georganiseerd. Samen met de organisatie van de Lentedagen mag de Unie KBO 1000 gratis kaarten aan haar leden aanbieden! In de komende Nestor wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed (zie bijlage bij de Wegwijzer). Tijdens de Unie KBO Lente ledendag op vrijdag 9 april wordt de grote theatertent omgetoverd tot een écht Jordanees Café, waar vooral het samenzijn en meezingen centraal komen te staan. In het koetshuis kan men op de koffie bij Nestor. De medewerkers van Nestor zullen hier aanwezig zijn, men kan leesclubtips krijgen en enkele bekende schrijvers zullen voor u hun boeken signeren. Leden kunnen tijdens de presentatie van een drietal landelijke projecten ook zelf actief deelnemen. Zo is er het Schrijfatelier, de presentatie Slapen kun je leren en de presentatie Wat een kunst. Naast deze activiteiten is er een algemene stand aanwezig waar de Unie KBO zich breed zal presenteren. Ook zal er deze dag actieve ledenwerving plaatsvinden omdat de organisatie deze dagen ook veel niet-leden verwacht. De algemene stand blijft vier dagen staan, dus ook tijdens de ledendagen van Omroep MAX en Plus Magazine. Maak de actie KBO Lente ledendag bekend bij uw achterban zodat het een geweldige eerste landelijke ledendag gaat worden! In de bijlagen bij deze Wegwijzer vindt u het artikel zoals dat in de Nestor zal worden geplaatst. Kijk voor meer informatie over de Lente ledendag op ZILVEREN SPELD BIJ AFSCHEID VOORZITTER KRING PANNENHOEF Tijdens de jaarvergadering van de Kring Pannenhoef is op 12 maart jongstleden afscheid genomen van de zittende voorzitter Gerard Kuijpers. Onder dankzegging voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor de KBO heeft verzet, ontving de heer Kuijpers uit handen van de heer Martien van Peer, regiovertegenwoordiger van KBO- Brabant, een zilveren speld. Martien van Peer (r) overhandigt aftredend voorzitter Gerard Kuijpers (l) de zilveren speld met oorkonde als dank voor zijn inzet de afgelopen jaren. KBO-Wegwijzer nr. 4 6

6 De nieuwe voorzitter, de heer Kees van Zitteren, mocht namens de Kring een herdenkingsbord overhandigen en bedankte de heer Kuijpers voor de ruimte die hij kreeg om zich te ontplooien. De nieuwe voorzitter gaat zich de komende tijd effectief inzetten om de belangen van de senioren van de Kring Pannenhoef te behartigen. Gerard Kuijpers blijft nog wel actief voor de KBO, maar dan als voorzitter van de afdeling Rijsbergen. Oproep van hulpdiensten ICE CODE IN UW MOBIELE TELEFOON De medewerkers van diverse hulpdiensten maken steeds vaker mee dat een patiënt of slachtoffer wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat het hele adresboek moet worden doorgespit om het telefoonnummer van een naaste te vinden. Om te voorkomen dat er kostbare tijd verloren gaat doen de hulpverleners een oproep aan iedereen om gebruik te maken van een ICE code. ICE (In Case of Emergency) is een internationaal bekende afkorting. Door onder deze naam in het adresboek het telefoonnummer op te slaan van degene die gecontacteerd moet worden in geval van nood, weten hulpverleners zoals ambulancepersoneel, politie, artsen en andere hulpdiensten altijd wie ze moeten bellen. Om er voor te zorgen dat de hulpverleners snel en gemakkelijk familieleden of belangrijk contactpersonen kunnen bereiken, volgen hierbij drie praktische tips; Als iemand wil dat er meerdere personen gecontacteerd worden, kunnen zij meerdere ICE-nummers in hun toestel zetten. Daarvoor kunnen codes als ICE 1, ICE 2, ICE 3 gebruikt worden Zet bij het invoeren van het ICE-contact een spatie vóór ICE. Op die manier komen de ICE-nummers bij de meeste toestellen boven in de contactenlijst te staan. Dit voorkomt dat men eerst naar de i moet scrollen. Zorg, voordat u op reis of vakantie gaat, dat het ICE-nummer (of meerdere) in de mobiele telefoon hebt gezet. Vergeet dan vooral niet om het internationale telefoonnummer er in te zetten, dus met de landcode van Nederland: Toets 0031 of +31, gevolgd door het netnummer zonder het cijfer 0 en vervolgens het abonneenummer. KBO-Wegwijzer nr. 4 7

7 VRIJWILLIGE VACATURES UNIE KBO Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de functies van Directiesecretaris/beleidsadviseur bestuurszaken m/v Aantal uren nader te bepalen Doel van deze functie is het geven van ondersteuning aan de directeur bij de agendavoorbereiding en de uitvoering van en/of communicatie over de afspraken uit de bestuursvergaderingen in de Unie KBO. Daarnaast geeft u in alle breedte ondersteuning aan de provinciale KBO s in de vorm van bestuursadvisering Medewerker fondsenwerving m/v ca. 16 uur Doel van deze functie is het opbouwen van een netwerk van voor de Unie KBO relevante fondsen. U adviseert de organisatie bij het verkrijgen van fondsen voor hun projecten. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: of bij Merel Silvis, tel: Sollicitaties kunt u richten aan: Unie KBO, tav Merel Silvis, Postbus 325, 5201 AH s-h ertogenbosch of per aan o.v.v. Sollicitatie KBO-Wegwijzer nr. 4 8

ergeten meer dan Meer dan Vergeten

ergeten meer dan Meer dan Vergeten meer dan Meer dan V een programma over dementie en oudere migranten ontwikkeld door Unie KBO en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) in samenwerking met bureau Kleurrijk Advies Achtergrond

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatjesproject

Nieuwsbrief Maatjesproject Nieuwsbrief Maatjesproject Maatjes in het kort Het Maatjesproject is een onderdeel van AanZet. Wij bieden sociale maatjes en praktische ondersteuning. Sociale maatjes met een psychische kwetsbaarheid brengen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief BRENG UW LEDEN OP DE HOOGTE VAN HET ANBO ENERGIECOLLECTIEF Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Cursusaanbod voor vrijwilligers

Cursusaanbod voor vrijwilligers Cursusaanbod voor vrijwilligers 2014 www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl Inhoudsopgave Voorjaar Waarderend onderzoeken 5 Omgaan met de laatste levensfase 5 Dress to Impress (2 groepen) 6 Curatele, bewindvoering

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie