Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding. Inleiding:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding. Inleiding:"

Transcriptie

1 Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding Datum: Betreft: Rapportage maand Oktober 2012 ( Einde huidige begeleidingscontract) Kandidaat: Anoniem Overeenkomst: Begeleidingstermijn: week 24 t/m week Inleiding: Deze rapportage heeft tot doel om de opdrachtgever van de integrale loopbaanbegeleiding te voorzien van een chronologische, per week opgebouwde weergave van de begeleidingsactiviteiten die door SCF zijn uitgevoerd en de geboekte resultaten. De weergave van de begeleidingsactiviteiten sluit aan op de 14 genoemde begeleidingsactiviteiten in de dienstverleningsbeschrijving van SCF. Iedere activiteit zal onder een van de 14 noemers worden ondergebracht met een inhoudelijke uitleg. Per begeleidingsactiviteit staat ook de tijdsduur van de activiteit genoemd. Deze vermelding dient enkel ter informatie voorziening aan de opdrachtgever en heeft geen gevolgen voor de kosten van de dienstverlening, die volgens de afspraken in de getekende offerte in rekening zullen worden gebracht. Deze rapportage zal maandelijks over de afgelopen maand plaatsvinden en per mail aan de opdrachtgever worden verstrekt. Iedere rapportage zal ook de voorafgaande rapporteringen bevatten, opdat de opdrachtgever steeds 1 up to date en volledige rapportage tot zijn beschikking heeft. Indien de opdrachtgever dit wenst, kan een Kopie van de rapportage per mail aan de kandidaat worden verstrekt. De opdrachtgever dient hiervoor echter schriftelijk akkoord te geven aan SCF.

2 Chronologische weergave rapportage: Afsluitende samenvatting rapportage: Kandidaat is op dit moment weer thuis omdat het oproepproductie werk ten einde was. Vooruitlopend op een mogelijke verlenging van de begeleiding is voor donderdag 8 november een afspraak ingepland met Kandidaat om op korte termijn weer werk te vinden zodat Kandidaat zijn schulden kan blijven aflossen. Met betrekking tot de zoektocht naar een structurele baan staat Kandidaat boven aan de wachtlijst bij Licom Schoon. Zodra er een passende functie in de buurt van zijn woonomgeving gevonden is ( daar Kandidaat enkel een fiets als vervoermiddel heeft), zal Kandidaat worden uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek bij Licom Schoon. Daarnaast is er weer perspectief met betrekking tot de loopbaan als leerling ijzervlechter. Het beoogde bedrijf waar Kandidaat zou gaan werken, heeft een aantal nieuwe opdrachten in het vizier en met de eigenaar van het bedrijf is afgesproken dat Kandidaat kan instromen zodra er een werk start waar Kandidaat ingezet kan worden. De verwachting is dat dit in januari 2013 het geval kan zijn. Samenvattend kan worden gesteld dat Kandidaat zijn leven voor een aantal leefgebieden nu op orde heeft. Hij woont bij zijn ouders en door de gesprekken met zijn ouders is hier nu een stabiele situatie ontstaan. Kandidaat kan tevens aan de betalingsregelingen voldoen omdat hij nu een aantal weken full time gewerkt heeft. De aanbeveling van SCF is om het begeleidingstraject voor Kandidaat voor een periode van 13 weken voort te zetten, gelet op de huidige situatie waarin Kandidaat geen werk heeft en de loopbaanperspectieven op een vaste baan die in het vooruitzicht liggen. Binnen de nieuwe begeleidingstermijn is de verwachting dat Kandidaat aan een betaalde baan geholpen kan worden met het vooruitzicht op een vaste baan, waarin hij zich verder kan ontwikkelen. Zo kunnen dan de schulden op korte termijn worden afgelost en kan Kandidaat richting Q gaan denken aan zelfstandig wonen en zijn leven verder vorm geven. De investering voor de Gemeente Heerlen voor het verlengingstraject van week tot en met week komt neer op een kostprijs van 1300 exclusief BTW en 1573 inclusief BTW.

3 Maand Oktober Week 43 Voortgang huidige werk en toekomstverwachting met Kandidaat besproken. Met Kandidaat besproken dat we toch gaan voor de functie bij Licom Schoon omdat dit een structurele baan kan betekenen. Eerst zal met de Gemeente Heerlen moeten worden bepaald of het begeleidingstraject kan worden voortgezet omdat de begeleidingstermijn in week 43 afgelopen is. Gino zal dit met Rigje de Vries van het jongerenloket van de Gemeente Heerlen kortsluiten en aan Kandidaat doorgeven. Week 43 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Voortgangsgesprek met Licom Schoon inzake vacature voor Kandidaat Men verwacht binnen afzienbare tijd een vacature als schoonmaker flats in Heerlerheide voor langere tijd. Nu heeft men wel functies vrij voor scholen en gemeentehuizen, maar daarvoor heeft Kandidaat een Bewijs van Goed Gedrag nodig dat hij niet krijgt. Week 42 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Evaluatie met Flexpoint over Kandidaat. Volgens Flexpoint is men zeer tevreden over Kandidaat en wil men hem zolang er werk is zeker blijven inzetten. Flexpoint is ook erg te spreken over Kandidaat en staat zeker open voor meer kandidaten vanuit SCF.

4 Week 42 tijdsduur activiteit: 1 uur Thuis is men erg blij dat Kandidaat werkt want dit geeft rust binnen het gezin. Kandidaat voelt zich iedere dag een stukje zekerder omdat hij aan het werk is en niemand hem aanspreekt op zijn verleden. Positieve ontwikkeling. Week 41 Voortgangsgesprek met Kandidaat inzake werk en thuissituatie. Werk gaat nog steeds goed en Kandidaat denkt dat hij langere tijd mag blijven. Hij is hier heel erg blij mee omdat dit hem financieel uit de zorgen brengt en hij niet meer de hele dag thuis zit wat de sfeer in huis nu aangenamer maakt. Week 40 tijdsduur activiteit: 1 uur Eerste werkdagen met Kandidaat besproken en geevalueerd. Kandidaat gaat gemotiveerd met de fiets ( half uur van en naar het werk) naar het werk en de ploegbaas vroeg al of Kandidaat voor langere tijd beschikbaar is. Week 40 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 2 uur Kennismakingsgesprek Kandidaat bij Fine Foods in Landgraaf via Flexpoint Uitzendbureau. Kandidaat kan per 10 oktober starten als productie kracht in 3 ploegendienst. Het betreft hier een tijdelijke uitzendbaan.

5 Maand September Week 39 Huisbezoek aan ouders van Kandidaat inzake uitleg en afstemming traject. Met vader en stiefmoeder van Kandidaat en Kandidaat zelf gesproken over huidige stand van zaken. Goede afspraken gemaakt over informatie verstrekking om misverstanden te voorkomen en productie functie via Flexpoint besproken. Afgesproken dat de ouders van Kandidaat mij zullen bellen als er weer problemen dreigen te ontstaan. Vader van Kandidaat zal voor Kandidaat een fiets kopen zodat hij naar het werk kan gaan zodra hij kan starten als productie kracht in Landraaf. Week 39 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 1 uur Kennismakingsgesprek met directeur Licom Schoon. In week 40 informatie uitwisselingsgesprek met instroomconsulente en concrete bespreking van instroommogelijkheden voor Kandidaat. Het betreft hier een structurele functie met opleidingsmogelijkheden tot allround schoonmaker. Week 39 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Bespreking oproepfunctie productie met Flexpoint uitzendbureau Functie met intercedent van Flexpoint doorgesproken en afspraak voor kennismakingsgesprek gemaakt voor maandag 1 oktober bij Flexpoint. Kandidaat kan vrijdag 5 oktober op rondleiding bij productie bedrijf in Landgraaf.

6 Week 38 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 1 uur CV van Kandidaat met diverse uitzendbureaus besproken Wachten op terugkoppeling van uitzendbureaus op bespreking CV van Kandidaat. Week 38 Alternatieven mbt loopbaanplanning besproken met Kandidaat Kandidaat heeft op korte termijn financiële problemen omdat zijn leefgeld niet toereikend is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. Afgesproken om op zoek te gaan naar werk zonder loopbaanplanningsperspectief maar enkel voor loonderving op korte termijn. Week 38 Begeleidingsactiviteit: Formaliseren van uitzendovereenkomst met deelnemer en werkgever (10) tijdsduur activiteit: 1 uur Met werkgever afgestemd dat we alternatieven gaan onderzoeken Daar de werkgever nog steeds geen instroomdatum voor Kandidaat heeft, afgesproken dat ik op zoek zal gaan naar alternatieven voor Kandidaat omdat de financiële druk voor hem door zijn schulden erg groot gaat worden.

7 Week 37 Begeleidingsactiviteit: tijdsduur activiteit: Formaliseren van uitzendovereenkomst met deelnemer en werkgever (10) 1,5 uur Instroomdatum en formaliteiten besproken met werkgever Werkgever wacht nog steeds op definitieve bevestiging van zijn opdrachtgever inzake werk in België. Met werkgever afgesproken dat we tot eind week 37 wachten en anders toch op zoek moeten gaan naar alternatieven voor Kandidaat omdat het anders te lang gaat duren. Week 37 Bespreking problemen in thuissituatie Kandidaat heeft problemen met zijn ouders i.v.m. de wachttijd tot hij kan starten bij de nieuwe werkgever. Na overleg telefonisch contact opgenomen met zijn ouders om situatie nader uit te leggen. Kandidaat bleek thuis niet aan te kunnen geven waarom hij nog niet gestart was en dit leverde spanningen op. Week 36 Begeleidingsactiviteit: Begeleiding van deelnemer sollicitatie ( 8) Bespreking instroom bij nieuwe potentiële werkgever. Op basis van de verwachte startdatum bij de nieuwe werkgever uitgebreid gesproken over de verwachtingen van Kandidaat en de verwachtingen van de nieuwe werkgever. In afwachting van de startdatum nieuwe afspraak ingepland.

8 Maand Augustus Week 35 Begeleidingsactiviteit: Afstemming tijdens traject met relevante ketenpartners (3) tijdsduur activiteit: 1 uur Afstemming met de reclasseringsmedewerker die Kandidaat begeleidt. Gesproken over de thuissituatie en de impact hiervan op Kandidaat en over de stappen naar aanvang werk. Afgesproken om de ingezette lijn met Kandidaat voort te zetten en met name toe te werken naar een stabiele situatie m.b.t. de houding en gedrag van Kandidaat om hem voor verkeerde beslissingen te behoeden. Een mogelijke start van het werk medio september zal goed aansluiten bij de begeleiding en de fase waarin Kandidaat zich momenteel bevindt. Week 35 tijdsduur activiteit: 2 uur Afstemming met Kandidaat inzake thuissituatie en de impact van dit alles op de houding en toestand van Kandidaat. Kandidaat is door de aanhoudende kritieke situatie van zijn vader erg onzeker en verdrietig. Het vooruitzicht op de nieuwe baan in September geeft hem echter wel weer extra energie. Ik heb hem aangegeven dat het werk gelukkig nog niet gestart is zodat hij nu veel tijd voor zijn vader heeft. Kandidaat lijkt weer een beetje in evenwicht te komen door gesprekken. Week 34 Begeleidingsactiviteit: 2 wekelijkse evaluatie met werkgever (12) tijdsduur activiteit: 1 uur Afspraak met de nieuwe werkgever van Kandidaat i.v.m. in kaart brengen van mogelijke startdatum Kandidaat. De werkgever is nog steeds in afwachting van de definitieve toezegging en startdatum van het 3 jarige project in Antwerpen. De verwachting is dat begin september de definitieve startdatum voor Kandidaat bekend zal zijn.

9 Week 34 tijdsduur activiteit: 3 uur Kandidaat zijn vader wordt in coma gehouden ivm de longembolie. Met Kandidaat afspraken gemaakt over zijn houding thuis jegens zijn stiefmoeder en hoe hij in de thuissituatie een helpende hand kan bieden. Deze week veel met Kandidaat gebeld en g d i.v.m. de druk vanuit de thuissituatie. Diverse ruzies met zijn stiefmoeder en de kritieke situatie van zijn vader zijn een zware belasting voor Kandidaat. Door veel contact, afspraken, mails, telefoonverkeer de lijnen met Kandidaat strak gehouden om hem te behoeden voor impulsieve acties. Dit lijkt goed te werken Week 33 tijdsduur activiteit: 3 uur Kandidaat zijn vader is in het ziekenhuis opgenomen ivm een longembolie en ligt op de intensive care afdeling. In week 33 drie keer met Kandidaat afgesproken omdat hij enorm geschrokken is en een moeilijke periode doormaakt. Kandidaat is zeer van streek door de ziekenhuisopname van zijn vader. Door de frequente persoonlijke gesprekken wordt getracht om Kandidaat te ondersteunen en hem te helpen om zich niet te verliezen in negatieve gedachten. De gesprekken schijnen Kandidaat goed te doen. De spanning thuis speelt echter nog steeds een belangrijke rol en hier wordt veel aandacht aan besteed.

10 Week 32 Voortgangsgesprek i.v.m. problemen thuissituatie; Kandidaat heeft geaccepteerd dat hij zich aan de strenge regels thuis zal moeten houden omdat er op dit moment geen alternatieven zijn. Hij ziet nu in dat deze tijd een investering is en dat hij vooruit moet kijken naar volgend jaar waar hij mogelijk door zijn inkomen een eigen woning kan gaan zoeken. Kandidaat zal zich wel al bij woning coöperaties in laten schrijven als woningzoekende. Week 31 tijdsduur activiteit: 2,5 uur Doorspreken van ontwikkelingen schulden, ziektekosten verzekering en persoonlijke situatie Situatie m.b.t. schuldeisers doorgesproken. Geen nieuwe schulden en vanaf eind augustus gaat betalingsregeling in. Kandidaat heeft geld gespaard zodat de automatische incasso s vanaf eind augustus plaats kunnen vinden. Tevens langere tijd gesproken over de thuissituatie waar zich problemen voordoen. Met Kandidaat afspraken gemaakt over zijn houding en gedrag naar het thuisfront om geen verdere escalaties te veroorzaken. Maand Juli Week 30 Naar aanleiding van het telefoongesprek in week 29 en de afspraken met betrekking tot de start van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever, is afgesproken om voor week 31 een vervolgafspraak in te plannen en week 30 over te slaan.

11 Week 29 Doorspreken van ontwikkelingen schulden, ziektekosten verzekering en persoonlijke situatie Omdat ik 2 weken met vakantie was zou mijn collega Sally Holtkamp in week 29 een voortgangsgesprek met Kandidaat voeren. Kandidaat is op deze afspraak niet op komen dagen. Hij had de afspraak niet in zijn agenda gezet en was deze daarom vergeten. Telefonisch zijn een aantal zaken besproken en er is een vervolgafspraak gemaakt voor donderdag 2 Augustus. Week 28 Begeleidingsactiviteit: Begeleiding van deelnemer tijdens sollicitatie gesprek (8) Formaliseren arbeidsovereenkomst (voorbereiding) (10) tijdsduur activiteit: 4,5 uur Voorbereidend gesprek met Kandidaat en aansluitend kennismakings- en sollicitatie gesprek met potentiële werkgever. Voorbereiden van arbeidsovereenkomst en benodigde papieren. Voor het sollicitatie gesprek hebben Kandidaat en ik het mogelijke gespreksverloop van het sollicitatie gesprek nog eens doorgenomen en heb ik Kandidaat gerustgesteld zodat hij niet al te zenuwachtig was voor het sollicitatie gesprek. Het sollicitatie gesprek verliep voorspoedig. De potentiële werkgever heeft Kandidaat uitleg gegeven over zijn bedrijf en over de functie die hij voor Kandidaat voor ogen heeft en wat zijn verwachtingen van Kandidaat zijn. Tijdens het gesprek is open ingegaan op Kandidaat zijn verleden en besproken waarom Kandidaat van mening is dat hij de fouten uit het verleden niet meer zal maken. Tevens is de begeleiding van Kandidaat uitvoerig besproken en zijn hierover afspraken gemaakt. Aan het einde van het gesprek heeft Kandidaat van de werkgever de toezegging gekregen dat hij half of eind augustus zal kunnen starten als leerling ijzervlechter op een nieuw te starten project in Antwerpen. Kandidaat zal dan onder begeleiding van een voorman het vak gaan leren met de doelstelling om op termijn door te groeien tot zelfstandig werkende ijzervlechter. Omdat de startdatum van het nieuwe project in Antwerpen nog niet definitief vast staat, is met Kandidaat afgesproken dat we in contact blijven met de werkgever en zodra een startdatum

12 bekend is het arbeidscontract zullen tekenen. Alle formulieren zoals het contract liggen al klaar en zijn bij de boekhouder van de werkgever doorgegeven zodat zodra het nieuwe project start, Kandidaat per direct kan beginnen. Kandidaat was zeer blij met de uitkomst van het gesprek en verheugd zich op deze nieuwe start Week 27 Begeleidingsactiviteit: Voorbereiding deelnemer op sollicitatie gesprek (7) tijdsduur activiteit: 2,5 uur Functie en verwachtingen werkgever doorgesproken en na voorbereiding droog oefenen van het sollicitatie gesprek. Na een duidelijke uitleg van de verwachtingen die de werkgever van Ivo heeft en uitleg over hoe Kandidaat zich in het sollicitatie gesprek moet opstellen hebben we het sollicitatie gesprek geoefend middels diverse gesprekstechnieken en confronterende vragen aan Kandidaat over zijn verleden en zijn beeld over de toekomst. Tijdens het oefen sollicitatie gesprek hebben we regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd en Kandidaat heeft nu een goed beeld van zichzelf en hoe hij zich in het sollicitatie proces moet presenteren. Week 27 Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Inventarisatie situatie omtrent zorgverzekering Kandidaat. Kandidaat heeft de bevestiging van de zorgverzekering bij Iza Cura binnen maar nog niet de zorgpolis en de zorgpas. Na enkele telefoongesprekken is toegezegd dat alle papieren zo snel mogelijk toegezonden zouden worden.

13 Maand Juni Week 26 Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) tijdsduur activiteit: 3,5 uur Afstemming financiële situatie Kandidaat en maken van afspraken inzake zijn uitgaven en betalingsregelingen. Inventarisatie situatie omtrent zorgverzekering Kandidaat. Afspraken met Kandidaat gemaakt in zake uitgaven patroon en wekelijkse evaluatie betalingen, uitgaven en betalingsregelingen Betalingsachterstand Iza Cura in kaart gebracht. Kandidaat heeft geen zorgverzekering. Aanvraag activering opgeschorte polis aangevraagd middels schrijven aan Iza Cura. Ivo ontvangt komende week de Ziektekostenpolis en Zorgpasje van Iza Cura. Volgende week check aanvraag zorgverzekering. Week 25 Begeleidingsactiviteit: Individuele loopbaanplanning (2) Bespreking met Kandidaat van concrete functie als leerling ijzervlechter en toekomstperspectief op korte en langere termijn. Kandidaat is enthousiast en wil graag starten als leerling ijzervlechter en hier in doorgroeien om hier vast zijn geld mee te gaan verdienen en zich verder te ontwikkelen tot ijzervlechter.

14 Begeleidingsactiviteit: Introductie ILB en kandidaat bij potentiële werkgever (6) Bespreking plaatsingsmogelijkheden voor Kandidaat bij firma A.W.H. Knip & Buigtechniek B.V. als leerling ijzervlechter. Kandidaat kan op project in België starten na de bouwvak, omdat Kandidaat tot 18 juli 2 x per week Cova training heeft en dit niet met het werk te combineren valt. Voor week 27 kennismakingsgesprek met opdrachtgever en in order maken contracten. Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Met gerechtsdeurwaarders betalingsregeling afgesproken voor openstaande schulden bij Ministerie van Onderwijs en Arcus College. Met beide partijen betalingsregeling afgesproken zodat Kandidaat per eind Augustus per maand per schuldeiser terug kan betalen. Hiermee is een rechtszaak op korte termijn voorkomen. Kopieën van betalingsregelingen in dossier kandidaat SCF. Zie omschrijving. Week 24 Begeleidingsactiviteit: Individuele loopbaanplanning (2) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Op basis van loopbaanplanningsgesprekken afgelopen weken een keuze gemaakt met betrekking tot een concreet loopbaan pad. Daar een BBL opleiding niet relevant is i.v.m. de leeftijd van Kandidaat in relatie tot het ontbreken van relevante werkervaring, is gekozen voor een werktraject, waarbij Kandidaat als leerling onder begeleiding van een voorman een vak zal gaan leren. Branche bouw, eerste inventariserende gesprekken met IJzerconstructie bedrijf lopen. Zie omschrijving.

15 Begeleidingsactiviteit: Afstemming met relevante ketenpartners (3) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Voorbereiding en gesprek met Gemeente Heerlen i.v.m. aanvraag uitkering/leef-geld kandidaat en inventarisatie financiële situatie. Toekenning uitkering met terugwerkende kracht datum einde detentie Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Tijdsduur activiteit: 0,5 uur Afspraken gemaakt om in week 25 alle schulden en zorgverzekering in kaart te brengen en betalingsregelingen trachten te regelen. Gesproken over problemen thuissituatie in relatie tot financiële problemen. Afspraak voor week 25 inventarisatie en actie schulden.

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3)

Aanvraag briefadres. Voor een adres in Alkmaar. 2.1 Gaat u naar het buitenland voor een bepaalde periode? Ja Nee (ga door naar vraag 3) Aanvraag briefadres Voor een adres in Alkmaar Met toestemmingsverklaring Met dit formulier vraagt u een briefadres aan (totaal vijf pagina s inclusief Verklaring toestemming briefadresgever ). Vul het

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015

Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015 Dienstverleningsbeschrijving SCF Versie 1.2 februari 2015 1. Intake 0 meting via SCF loopbaanbegeleidingsplan 2. De Re-integratie fase 3. De nazorg Fase 4. Individuele begeleiding activering 5. Individuele

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden.

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden. Baan Wij rekend Drechtsteden e Men hebben sen! Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht www.baanbrekenddrechtsteden.nl De Sociale Dienst & Randstad, daar zit meer in! Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving SCF

Dienstverleningsbeschrijving SCF Dienstverleningsbeschrijving SCF 1. Intake 0 meting via SCF loopbaanbegeleidingsplan 2. De Re-integratie fase 3. De nazorg Fase Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een relatief jonge dynamische onderneming

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Blij van jouw studie? Dat kan!

Blij van jouw studie? Dat kan! Studiekeuzeadvies van Carrière Corazon Blij van jouw studie? Dat kan! Wat past bij jou? Waar word je echt blij van? Wat is jouw talent? Waar ligt jouw toekomst? 1 Brochure studiekeuze-advies Inhoud: 1.

Nadere informatie

ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl. Overstappen naar energiedirect.nl

ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl. Overstappen naar energiedirect.nl ACN Energy in samenwerking met energiedirect.nl Overstappen naar energiedirect.nl Inhoudsopgave Geen moeite Welke klanten komen in aanmerking? Informatie over overstappen Huidige situatie van uw klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dienstverleningsdocument arbeidsongeschiktheidsverzekering Dit document geeft een beschrijving van de diensten die FZM Assurantiën voor u kan verrichten. Het geeft bovendien aan welke beloning wij hiervoor

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl 1 Hoe werkt mijn digitale dossier Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl Wanneer u een vraag heeft over een onderwerp

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Bij een effectieve introductie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bij een effectieve introductie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Introductie checklist voor het leerbedrijf. Waarom deze introductie-brochure? Wanneer een leerling op de eerste dag van zijn BPV bij een bedrijf aan komt, is dat hoogst waarschijnlijk zijn eerste dag,

Nadere informatie

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden.

Ja: datum gesprek: 0 bevestiging per mail gestuurd: datum, tijd, adres afspraak, verwijzing naar site om zich voor te breiden. 4.1 Personeelsbeleid 1.2.3 a1 sollicitatieformulier 1 van 5 Sollicitant: Naam: Sollicitatie ingekomen: Sollicitatieformulier ontvangen op: Per mail/ post/ langs brengen Inclusief cv: ja/nee Reactie op

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING DIGITAAL DOSSIER 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijke Digitaal Dossier op onze website.

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 10 2013-2014 Kringgesprek Nummer 10 2013-2014 2014 Beste ouders, De voorbereidingen van de verhuizing naar het gebouw van SO De Piloot aan de Nieuwe Ommoordseweg 30 is in volle gang. Afgelopen vrijdag hebben juf Sanneke

Nadere informatie

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering

Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering Uniform werkproces/algemene voorwaarden Nabben Bewindvoering 1.Algemeen Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2.Aanvang bewindvoering De rechthebbende verstrekt alle

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat Onze werkwijze is gericht op een goed passend advies. In alle fasen staat uw belang centraal. Ons

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING DIGITAAL DOSSIER 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijke Digitaal Dossier op onze website.

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

CP1. op zoek naar werk

CP1. op zoek naar werk CP1 op zoek naar werk Als u in Nederland op zoek gaat naar werk, kunt u zich inschrijven bij het CWI of een uitzendbureau. Bedrijven die vacatures hebben, geven dat door aan het CWI of uitzendbureau. Ook

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008.

Algemene Voorwaarden Smidt & Kuin bewindvoering augustus 2008. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cliënt : De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld en/of op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een

Nadere informatie

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Inkomensadvies. WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomensadvies WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden Wat gebeurt er met mijn (gezins)inkomen als ik met pensioen ga, arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Bijvoorbeeld als het aantal uren

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over verzekeringen voor verkeersvliegers (in opleiding)

Veelgestelde vragen over verzekeringen voor verkeersvliegers (in opleiding) Veelgestelde vragen over verzekeringen voor verkeersvliegers (in opleiding) Om het u makkelijk te maken, hebben we een lijst met de veelgestelde vragen over verzekeringen voor verkeersvliegers (in opleiding)

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zaterdag, 29 september :02 - Laatst aangepast dinsdag, 09 juli :50

Geschreven door Administrator zaterdag, 29 september :02 - Laatst aangepast dinsdag, 09 juli :50 Het coach contract: Een coachingstraject bestaat uit 6 contract-uren, bestaande uit 5 uur coaching en 1 uur rapportage. Dat komt neer op 4 bijeenkomsten. Een coachsessie duurt 1 uur tot maximaal 1,5 uur.

Nadere informatie