Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding. Inleiding:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding. Inleiding:"

Transcriptie

1 Rapportage Integrale Loopbaanbegeleiding Datum: Betreft: Rapportage maand Oktober 2012 ( Einde huidige begeleidingscontract) Kandidaat: Anoniem Overeenkomst: Begeleidingstermijn: week 24 t/m week Inleiding: Deze rapportage heeft tot doel om de opdrachtgever van de integrale loopbaanbegeleiding te voorzien van een chronologische, per week opgebouwde weergave van de begeleidingsactiviteiten die door SCF zijn uitgevoerd en de geboekte resultaten. De weergave van de begeleidingsactiviteiten sluit aan op de 14 genoemde begeleidingsactiviteiten in de dienstverleningsbeschrijving van SCF. Iedere activiteit zal onder een van de 14 noemers worden ondergebracht met een inhoudelijke uitleg. Per begeleidingsactiviteit staat ook de tijdsduur van de activiteit genoemd. Deze vermelding dient enkel ter informatie voorziening aan de opdrachtgever en heeft geen gevolgen voor de kosten van de dienstverlening, die volgens de afspraken in de getekende offerte in rekening zullen worden gebracht. Deze rapportage zal maandelijks over de afgelopen maand plaatsvinden en per mail aan de opdrachtgever worden verstrekt. Iedere rapportage zal ook de voorafgaande rapporteringen bevatten, opdat de opdrachtgever steeds 1 up to date en volledige rapportage tot zijn beschikking heeft. Indien de opdrachtgever dit wenst, kan een Kopie van de rapportage per mail aan de kandidaat worden verstrekt. De opdrachtgever dient hiervoor echter schriftelijk akkoord te geven aan SCF.

2 Chronologische weergave rapportage: Afsluitende samenvatting rapportage: Kandidaat is op dit moment weer thuis omdat het oproepproductie werk ten einde was. Vooruitlopend op een mogelijke verlenging van de begeleiding is voor donderdag 8 november een afspraak ingepland met Kandidaat om op korte termijn weer werk te vinden zodat Kandidaat zijn schulden kan blijven aflossen. Met betrekking tot de zoektocht naar een structurele baan staat Kandidaat boven aan de wachtlijst bij Licom Schoon. Zodra er een passende functie in de buurt van zijn woonomgeving gevonden is ( daar Kandidaat enkel een fiets als vervoermiddel heeft), zal Kandidaat worden uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek bij Licom Schoon. Daarnaast is er weer perspectief met betrekking tot de loopbaan als leerling ijzervlechter. Het beoogde bedrijf waar Kandidaat zou gaan werken, heeft een aantal nieuwe opdrachten in het vizier en met de eigenaar van het bedrijf is afgesproken dat Kandidaat kan instromen zodra er een werk start waar Kandidaat ingezet kan worden. De verwachting is dat dit in januari 2013 het geval kan zijn. Samenvattend kan worden gesteld dat Kandidaat zijn leven voor een aantal leefgebieden nu op orde heeft. Hij woont bij zijn ouders en door de gesprekken met zijn ouders is hier nu een stabiele situatie ontstaan. Kandidaat kan tevens aan de betalingsregelingen voldoen omdat hij nu een aantal weken full time gewerkt heeft. De aanbeveling van SCF is om het begeleidingstraject voor Kandidaat voor een periode van 13 weken voort te zetten, gelet op de huidige situatie waarin Kandidaat geen werk heeft en de loopbaanperspectieven op een vaste baan die in het vooruitzicht liggen. Binnen de nieuwe begeleidingstermijn is de verwachting dat Kandidaat aan een betaalde baan geholpen kan worden met het vooruitzicht op een vaste baan, waarin hij zich verder kan ontwikkelen. Zo kunnen dan de schulden op korte termijn worden afgelost en kan Kandidaat richting Q gaan denken aan zelfstandig wonen en zijn leven verder vorm geven. De investering voor de Gemeente Heerlen voor het verlengingstraject van week tot en met week komt neer op een kostprijs van 1300 exclusief BTW en 1573 inclusief BTW.

3 Maand Oktober Week 43 Voortgang huidige werk en toekomstverwachting met Kandidaat besproken. Met Kandidaat besproken dat we toch gaan voor de functie bij Licom Schoon omdat dit een structurele baan kan betekenen. Eerst zal met de Gemeente Heerlen moeten worden bepaald of het begeleidingstraject kan worden voortgezet omdat de begeleidingstermijn in week 43 afgelopen is. Gino zal dit met Rigje de Vries van het jongerenloket van de Gemeente Heerlen kortsluiten en aan Kandidaat doorgeven. Week 43 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Voortgangsgesprek met Licom Schoon inzake vacature voor Kandidaat Men verwacht binnen afzienbare tijd een vacature als schoonmaker flats in Heerlerheide voor langere tijd. Nu heeft men wel functies vrij voor scholen en gemeentehuizen, maar daarvoor heeft Kandidaat een Bewijs van Goed Gedrag nodig dat hij niet krijgt. Week 42 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Evaluatie met Flexpoint over Kandidaat. Volgens Flexpoint is men zeer tevreden over Kandidaat en wil men hem zolang er werk is zeker blijven inzetten. Flexpoint is ook erg te spreken over Kandidaat en staat zeker open voor meer kandidaten vanuit SCF.

4 Week 42 tijdsduur activiteit: 1 uur Thuis is men erg blij dat Kandidaat werkt want dit geeft rust binnen het gezin. Kandidaat voelt zich iedere dag een stukje zekerder omdat hij aan het werk is en niemand hem aanspreekt op zijn verleden. Positieve ontwikkeling. Week 41 Voortgangsgesprek met Kandidaat inzake werk en thuissituatie. Werk gaat nog steeds goed en Kandidaat denkt dat hij langere tijd mag blijven. Hij is hier heel erg blij mee omdat dit hem financieel uit de zorgen brengt en hij niet meer de hele dag thuis zit wat de sfeer in huis nu aangenamer maakt. Week 40 tijdsduur activiteit: 1 uur Eerste werkdagen met Kandidaat besproken en geevalueerd. Kandidaat gaat gemotiveerd met de fiets ( half uur van en naar het werk) naar het werk en de ploegbaas vroeg al of Kandidaat voor langere tijd beschikbaar is. Week 40 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 2 uur Kennismakingsgesprek Kandidaat bij Fine Foods in Landgraaf via Flexpoint Uitzendbureau. Kandidaat kan per 10 oktober starten als productie kracht in 3 ploegendienst. Het betreft hier een tijdelijke uitzendbaan.

5 Maand September Week 39 Huisbezoek aan ouders van Kandidaat inzake uitleg en afstemming traject. Met vader en stiefmoeder van Kandidaat en Kandidaat zelf gesproken over huidige stand van zaken. Goede afspraken gemaakt over informatie verstrekking om misverstanden te voorkomen en productie functie via Flexpoint besproken. Afgesproken dat de ouders van Kandidaat mij zullen bellen als er weer problemen dreigen te ontstaan. Vader van Kandidaat zal voor Kandidaat een fiets kopen zodat hij naar het werk kan gaan zodra hij kan starten als productie kracht in Landraaf. Week 39 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 1 uur Kennismakingsgesprek met directeur Licom Schoon. In week 40 informatie uitwisselingsgesprek met instroomconsulente en concrete bespreking van instroommogelijkheden voor Kandidaat. Het betreft hier een structurele functie met opleidingsmogelijkheden tot allround schoonmaker. Week 39 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) Bespreking oproepfunctie productie met Flexpoint uitzendbureau Functie met intercedent van Flexpoint doorgesproken en afspraak voor kennismakingsgesprek gemaakt voor maandag 1 oktober bij Flexpoint. Kandidaat kan vrijdag 5 oktober op rondleiding bij productie bedrijf in Landgraaf.

6 Week 38 Begeleidingsactiviteit: Acquisitie naar een passende baan voor de deelnemer (5) tijdsduur activiteit: 1 uur CV van Kandidaat met diverse uitzendbureaus besproken Wachten op terugkoppeling van uitzendbureaus op bespreking CV van Kandidaat. Week 38 Alternatieven mbt loopbaanplanning besproken met Kandidaat Kandidaat heeft op korte termijn financiële problemen omdat zijn leefgeld niet toereikend is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. Afgesproken om op zoek te gaan naar werk zonder loopbaanplanningsperspectief maar enkel voor loonderving op korte termijn. Week 38 Begeleidingsactiviteit: Formaliseren van uitzendovereenkomst met deelnemer en werkgever (10) tijdsduur activiteit: 1 uur Met werkgever afgestemd dat we alternatieven gaan onderzoeken Daar de werkgever nog steeds geen instroomdatum voor Kandidaat heeft, afgesproken dat ik op zoek zal gaan naar alternatieven voor Kandidaat omdat de financiële druk voor hem door zijn schulden erg groot gaat worden.

7 Week 37 Begeleidingsactiviteit: tijdsduur activiteit: Formaliseren van uitzendovereenkomst met deelnemer en werkgever (10) 1,5 uur Instroomdatum en formaliteiten besproken met werkgever Werkgever wacht nog steeds op definitieve bevestiging van zijn opdrachtgever inzake werk in België. Met werkgever afgesproken dat we tot eind week 37 wachten en anders toch op zoek moeten gaan naar alternatieven voor Kandidaat omdat het anders te lang gaat duren. Week 37 Bespreking problemen in thuissituatie Kandidaat heeft problemen met zijn ouders i.v.m. de wachttijd tot hij kan starten bij de nieuwe werkgever. Na overleg telefonisch contact opgenomen met zijn ouders om situatie nader uit te leggen. Kandidaat bleek thuis niet aan te kunnen geven waarom hij nog niet gestart was en dit leverde spanningen op. Week 36 Begeleidingsactiviteit: Begeleiding van deelnemer sollicitatie ( 8) Bespreking instroom bij nieuwe potentiële werkgever. Op basis van de verwachte startdatum bij de nieuwe werkgever uitgebreid gesproken over de verwachtingen van Kandidaat en de verwachtingen van de nieuwe werkgever. In afwachting van de startdatum nieuwe afspraak ingepland.

8 Maand Augustus Week 35 Begeleidingsactiviteit: Afstemming tijdens traject met relevante ketenpartners (3) tijdsduur activiteit: 1 uur Afstemming met de reclasseringsmedewerker die Kandidaat begeleidt. Gesproken over de thuissituatie en de impact hiervan op Kandidaat en over de stappen naar aanvang werk. Afgesproken om de ingezette lijn met Kandidaat voort te zetten en met name toe te werken naar een stabiele situatie m.b.t. de houding en gedrag van Kandidaat om hem voor verkeerde beslissingen te behoeden. Een mogelijke start van het werk medio september zal goed aansluiten bij de begeleiding en de fase waarin Kandidaat zich momenteel bevindt. Week 35 tijdsduur activiteit: 2 uur Afstemming met Kandidaat inzake thuissituatie en de impact van dit alles op de houding en toestand van Kandidaat. Kandidaat is door de aanhoudende kritieke situatie van zijn vader erg onzeker en verdrietig. Het vooruitzicht op de nieuwe baan in September geeft hem echter wel weer extra energie. Ik heb hem aangegeven dat het werk gelukkig nog niet gestart is zodat hij nu veel tijd voor zijn vader heeft. Kandidaat lijkt weer een beetje in evenwicht te komen door gesprekken. Week 34 Begeleidingsactiviteit: 2 wekelijkse evaluatie met werkgever (12) tijdsduur activiteit: 1 uur Afspraak met de nieuwe werkgever van Kandidaat i.v.m. in kaart brengen van mogelijke startdatum Kandidaat. De werkgever is nog steeds in afwachting van de definitieve toezegging en startdatum van het 3 jarige project in Antwerpen. De verwachting is dat begin september de definitieve startdatum voor Kandidaat bekend zal zijn.

9 Week 34 tijdsduur activiteit: 3 uur Kandidaat zijn vader wordt in coma gehouden ivm de longembolie. Met Kandidaat afspraken gemaakt over zijn houding thuis jegens zijn stiefmoeder en hoe hij in de thuissituatie een helpende hand kan bieden. Deze week veel met Kandidaat gebeld en g d i.v.m. de druk vanuit de thuissituatie. Diverse ruzies met zijn stiefmoeder en de kritieke situatie van zijn vader zijn een zware belasting voor Kandidaat. Door veel contact, afspraken, mails, telefoonverkeer de lijnen met Kandidaat strak gehouden om hem te behoeden voor impulsieve acties. Dit lijkt goed te werken Week 33 tijdsduur activiteit: 3 uur Kandidaat zijn vader is in het ziekenhuis opgenomen ivm een longembolie en ligt op de intensive care afdeling. In week 33 drie keer met Kandidaat afgesproken omdat hij enorm geschrokken is en een moeilijke periode doormaakt. Kandidaat is zeer van streek door de ziekenhuisopname van zijn vader. Door de frequente persoonlijke gesprekken wordt getracht om Kandidaat te ondersteunen en hem te helpen om zich niet te verliezen in negatieve gedachten. De gesprekken schijnen Kandidaat goed te doen. De spanning thuis speelt echter nog steeds een belangrijke rol en hier wordt veel aandacht aan besteed.

10 Week 32 Voortgangsgesprek i.v.m. problemen thuissituatie; Kandidaat heeft geaccepteerd dat hij zich aan de strenge regels thuis zal moeten houden omdat er op dit moment geen alternatieven zijn. Hij ziet nu in dat deze tijd een investering is en dat hij vooruit moet kijken naar volgend jaar waar hij mogelijk door zijn inkomen een eigen woning kan gaan zoeken. Kandidaat zal zich wel al bij woning coöperaties in laten schrijven als woningzoekende. Week 31 tijdsduur activiteit: 2,5 uur Doorspreken van ontwikkelingen schulden, ziektekosten verzekering en persoonlijke situatie Situatie m.b.t. schuldeisers doorgesproken. Geen nieuwe schulden en vanaf eind augustus gaat betalingsregeling in. Kandidaat heeft geld gespaard zodat de automatische incasso s vanaf eind augustus plaats kunnen vinden. Tevens langere tijd gesproken over de thuissituatie waar zich problemen voordoen. Met Kandidaat afspraken gemaakt over zijn houding en gedrag naar het thuisfront om geen verdere escalaties te veroorzaken. Maand Juli Week 30 Naar aanleiding van het telefoongesprek in week 29 en de afspraken met betrekking tot de start van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever, is afgesproken om voor week 31 een vervolgafspraak in te plannen en week 30 over te slaan.

11 Week 29 Doorspreken van ontwikkelingen schulden, ziektekosten verzekering en persoonlijke situatie Omdat ik 2 weken met vakantie was zou mijn collega Sally Holtkamp in week 29 een voortgangsgesprek met Kandidaat voeren. Kandidaat is op deze afspraak niet op komen dagen. Hij had de afspraak niet in zijn agenda gezet en was deze daarom vergeten. Telefonisch zijn een aantal zaken besproken en er is een vervolgafspraak gemaakt voor donderdag 2 Augustus. Week 28 Begeleidingsactiviteit: Begeleiding van deelnemer tijdens sollicitatie gesprek (8) Formaliseren arbeidsovereenkomst (voorbereiding) (10) tijdsduur activiteit: 4,5 uur Voorbereidend gesprek met Kandidaat en aansluitend kennismakings- en sollicitatie gesprek met potentiële werkgever. Voorbereiden van arbeidsovereenkomst en benodigde papieren. Voor het sollicitatie gesprek hebben Kandidaat en ik het mogelijke gespreksverloop van het sollicitatie gesprek nog eens doorgenomen en heb ik Kandidaat gerustgesteld zodat hij niet al te zenuwachtig was voor het sollicitatie gesprek. Het sollicitatie gesprek verliep voorspoedig. De potentiële werkgever heeft Kandidaat uitleg gegeven over zijn bedrijf en over de functie die hij voor Kandidaat voor ogen heeft en wat zijn verwachtingen van Kandidaat zijn. Tijdens het gesprek is open ingegaan op Kandidaat zijn verleden en besproken waarom Kandidaat van mening is dat hij de fouten uit het verleden niet meer zal maken. Tevens is de begeleiding van Kandidaat uitvoerig besproken en zijn hierover afspraken gemaakt. Aan het einde van het gesprek heeft Kandidaat van de werkgever de toezegging gekregen dat hij half of eind augustus zal kunnen starten als leerling ijzervlechter op een nieuw te starten project in Antwerpen. Kandidaat zal dan onder begeleiding van een voorman het vak gaan leren met de doelstelling om op termijn door te groeien tot zelfstandig werkende ijzervlechter. Omdat de startdatum van het nieuwe project in Antwerpen nog niet definitief vast staat, is met Kandidaat afgesproken dat we in contact blijven met de werkgever en zodra een startdatum

12 bekend is het arbeidscontract zullen tekenen. Alle formulieren zoals het contract liggen al klaar en zijn bij de boekhouder van de werkgever doorgegeven zodat zodra het nieuwe project start, Kandidaat per direct kan beginnen. Kandidaat was zeer blij met de uitkomst van het gesprek en verheugd zich op deze nieuwe start Week 27 Begeleidingsactiviteit: Voorbereiding deelnemer op sollicitatie gesprek (7) tijdsduur activiteit: 2,5 uur Functie en verwachtingen werkgever doorgesproken en na voorbereiding droog oefenen van het sollicitatie gesprek. Na een duidelijke uitleg van de verwachtingen die de werkgever van Ivo heeft en uitleg over hoe Kandidaat zich in het sollicitatie gesprek moet opstellen hebben we het sollicitatie gesprek geoefend middels diverse gesprekstechnieken en confronterende vragen aan Kandidaat over zijn verleden en zijn beeld over de toekomst. Tijdens het oefen sollicitatie gesprek hebben we regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd en Kandidaat heeft nu een goed beeld van zichzelf en hoe hij zich in het sollicitatie proces moet presenteren. Week 27 Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Inventarisatie situatie omtrent zorgverzekering Kandidaat. Kandidaat heeft de bevestiging van de zorgverzekering bij Iza Cura binnen maar nog niet de zorgpolis en de zorgpas. Na enkele telefoongesprekken is toegezegd dat alle papieren zo snel mogelijk toegezonden zouden worden.

13 Maand Juni Week 26 Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) tijdsduur activiteit: 3,5 uur Afstemming financiële situatie Kandidaat en maken van afspraken inzake zijn uitgaven en betalingsregelingen. Inventarisatie situatie omtrent zorgverzekering Kandidaat. Afspraken met Kandidaat gemaakt in zake uitgaven patroon en wekelijkse evaluatie betalingen, uitgaven en betalingsregelingen Betalingsachterstand Iza Cura in kaart gebracht. Kandidaat heeft geen zorgverzekering. Aanvraag activering opgeschorte polis aangevraagd middels schrijven aan Iza Cura. Ivo ontvangt komende week de Ziektekostenpolis en Zorgpasje van Iza Cura. Volgende week check aanvraag zorgverzekering. Week 25 Begeleidingsactiviteit: Individuele loopbaanplanning (2) Bespreking met Kandidaat van concrete functie als leerling ijzervlechter en toekomstperspectief op korte en langere termijn. Kandidaat is enthousiast en wil graag starten als leerling ijzervlechter en hier in doorgroeien om hier vast zijn geld mee te gaan verdienen en zich verder te ontwikkelen tot ijzervlechter.

14 Begeleidingsactiviteit: Introductie ILB en kandidaat bij potentiële werkgever (6) Bespreking plaatsingsmogelijkheden voor Kandidaat bij firma A.W.H. Knip & Buigtechniek B.V. als leerling ijzervlechter. Kandidaat kan op project in België starten na de bouwvak, omdat Kandidaat tot 18 juli 2 x per week Cova training heeft en dit niet met het werk te combineren valt. Voor week 27 kennismakingsgesprek met opdrachtgever en in order maken contracten. Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Met gerechtsdeurwaarders betalingsregeling afgesproken voor openstaande schulden bij Ministerie van Onderwijs en Arcus College. Met beide partijen betalingsregeling afgesproken zodat Kandidaat per eind Augustus per maand per schuldeiser terug kan betalen. Hiermee is een rechtszaak op korte termijn voorkomen. Kopieën van betalingsregelingen in dossier kandidaat SCF. Zie omschrijving. Week 24 Begeleidingsactiviteit: Individuele loopbaanplanning (2) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Op basis van loopbaanplanningsgesprekken afgelopen weken een keuze gemaakt met betrekking tot een concreet loopbaan pad. Daar een BBL opleiding niet relevant is i.v.m. de leeftijd van Kandidaat in relatie tot het ontbreken van relevante werkervaring, is gekozen voor een werktraject, waarbij Kandidaat als leerling onder begeleiding van een voorman een vak zal gaan leren. Branche bouw, eerste inventariserende gesprekken met IJzerconstructie bedrijf lopen. Zie omschrijving.

15 Begeleidingsactiviteit: Afstemming met relevante ketenpartners (3) Tijdsduur activiteit: 1,5 uur Voorbereiding en gesprek met Gemeente Heerlen i.v.m. aanvraag uitkering/leef-geld kandidaat en inventarisatie financiële situatie. Toekenning uitkering met terugwerkende kracht datum einde detentie Begeleidingsactiviteit: Afstemming leefsituatie kandidaat (4) Tijdsduur activiteit: 0,5 uur Afspraken gemaakt om in week 25 alle schulden en zorgverzekering in kaart te brengen en betalingsregelingen trachten te regelen. Gesproken over problemen thuissituatie in relatie tot financiële problemen. Afspraak voor week 25 inventarisatie en actie schulden.

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie