Plaspoelpolder nog beter bereikbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaspoelpolder nog beter bereikbaar"

Transcriptie

1 Plaspoelpolder nog beter bereikbaar In dit nummer Plaspoelpolder nog beter bereikbaar Rijswijk aan de top als het om werk en ondernemen gaat Aanpak leegstand kantoren Shell zorgt voor gewonden bij bus / tram ongeval Steenworp voor huisvesting mogelijkheden in de regio Industrieschap Plaspoelpolder pakt veroudering bedrijventerreinen Den Haag en Rijswijk aan Kiwa neemt activiteiten over van Inspectie Verkeer en Waterstaat Nieuw college van B&W Bijeenkomst met makelaars in de Color Offices Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen Bedrijventerreinenbeurs 2010 Nieuwe directie benoemd bij het CBR Bedrijven tevreden in Rijswijk!!! In september Strandwalfestival 2010 Druk bezochte BBR Lentelunch Nieuwe leden Personalia Rijswijks Werkcentrum Rietbroek in actie Nieuwe opzet van de Darling Market BBR Agenda 2010 Donderdag 10 juni is het zover, afslag 10 van de A4 naar de Plaspoelpolder heeft maar liefst 4 rijstroken, 2 nieuwe in de richting van de Polakweg en 2 rechtsaf naar de Diepenhorstlaan. Voor veel bedrijven is de doorgang naar de Polakweg een aanzienlijke verbetering. Bedrijven aan de Polakweg, Heulweg en aan de Lange Kleiweg kunnen rechtstreeks hun locatie bereiken. Het is een compliment aan het Rijswijkse bestuur dat deze verbetering is gereali- seerd. Het zal zeker bijdrage aan de nieuwe toekomst van de Plaspoelpolder, het best bereikbare bedrijventerrein in de regio. Rijswijk aan de top als het om werk en ondernemen gaat Op het gebied van werk en ondernemen scoorde Rijswijk het best van alle gemeenten in Nederland in het jaarlijks onderzoek. Rijswijk is nummer 3 in het eind klassement Gemeente van het Jaar. Bij deze verkiezing beoordelen burgers de prestaties van hun gemeente op tien verschillende aspecten. De prijs is in het leven geroepen door Q&A Research en Consultancy en lees verder op pagina 2 BBR 65 - juni

2 vervolg van pagina 1 werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De Rijswijkse inwoners beoordeelden hun gemeenten op veiligheid, winkelaanbod, sociaal klimaat, openbare ruimte en afval, wonen, verkeer en vervoer, jeugd en welzijn, werk en ondernemen, recreatie en toerisme en dienstverlening van de gemeente. Shell zorgt voor gewonden bij bus / tram ongeval Het is al weer even geleden, maar toen met een enorme klap een bus in botsing kwam met een tram aan de Volmerlaan, kwamen de Shell BHV ers binnen twee minuten in actie. Er waren gewonden zowel in als buiten de tram. Na het arriveren van de ambulances werkten zij verder samen o.l.v. de ambulance medewerkers. Aanpak leegstand kantoren Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei jl. in Rijswijk is gehouden. De afspraken worden voor september 2010 uitgewerkt. Beleggers en ontwikkelaars zullen zich inzetten voor de herontwikkeling en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Nieuwbouw alleen nog als dat gaat om de bouw van kwalitatief hoogwaardige kantoren op binnenstedelijke en goed bereikbare (per auto, fiets, openbaar vervoer) locaties. Dit moet een eind maken aan de wildgroei van kantoorparken aan de randen van steden. Minister Huizinga gaat wettelijk vastleggen, dat nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk gebied geen werkbestemming mogen krijgen, als bestaande locaties nog voldoende mogelijkheden voor herontwikkeling bieden. Dat zoveel mensen in zo n korte tijd geholpen konden worden is te danken aan het feit dat bij Shell zo n 40 BHV ers paraat staan om in te grijpen. Er is per week een roulerende groep van 10 BHV ers die op elk alarm reageert. Iedereen is opgeleid tot EHBO er. Daarnaast heeft men de certificaten brandbestrijding en ontruiming. Dat de BHV ers zo in alle rust hun werk konden doen ligt aan het feit dat ze ruimschoots oefenen. Elke 2 weken zijn er oefeningen / trainingen, waarbij de praktijk en de theorie ruimschoots aan bod komen. Shell streeft een goede burgerplicht na en is dan ook tevreden dat de kennis en kunde gebruikt kunnen worden voor dit soort ongevallen als deze bus / tramcrash op de Volmerlaan. In Nederland staat momenteel 6,7 miljoen vierkante meter kantoor leeg. Dat is 14 % van het totaal. Bovendien neemt de duur van de leegstand toe. Bij ongewijzigd beleid zou het aanbod aan kantoorruimte de komende jaren met nog eens 15 % groeien. Minister Huizinga: Dat is onverantwoorde verspilling van de schaarse ruimte in ons land. En het is slecht voor ondernemers die de waarde van hun vastgoed zien kelderen. Steenworp voor huisvesting mogelijkheden in de regio Vanuit het Stadsgewest Haaglanden werken de Steenworp Vestigingsadviseurs, die een compleet overzicht hebben van kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden in de regio Haaglanden. Wat biedt Steenworp? Een geheel kosteloze dienstverlening, met één database met alle beschikbare kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in de regio Haaglanden. In de database kan op basis van individuele criteria worden gezocht met als resultaat een selectie van locaties die aan gevraagde criteria voldoen. De adviseurs kunnen u ook introduceren bij gemeenten en makelaars. BBR 65 - juni

3 Industrieschap Plaspoelpolder pakt veroudering bedrijventerreinen Den Haag en Rijswijk aan Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) heeft zich altijd bezig gehouden met de uitgifte van grond, begonnen in de jaren 50, met de Plaspoelpolder. Later zijn daar bijgekomen Broekpolder, Hoornwijck, Ypenburg en Wateringseveld. Het Industrieschap is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en Den Haag, opgericht in Het bestuur van de BBR, aangezet door de transitiecommissie, heeft al eerder ervoor gepleit dat er in de regio één organisatie komt die zich bezig houdt met het beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen. Het is heel handig als er één organisatie is die het overzicht heeft over de bedrijventerreinen. Wat kan verbeterd worden, waar is nog ruimte voor nieuwbouw etc. De wethouders Wim Mateman van Rijswijk en Henk Kool van Den Haag hebben de handen ineen geslagen en bekend gemaakt dat zij het Industrieschap willen omvormen tot de organisatie die zich in Rijswijk en Den Haag gaat bezig houden met de herstructurering. De bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Zichtenburg zijn al geselecteerd als businesscases in de nationale pilot Herstructurering Bedrijventerreinen van de ministeries van EZ en VROM. Het IPP wil met deze twee businesscases methoden ontwikkelen om leegstand en verrommeling terug te dringen en meer banen te creëren. Door expertise en kennis te bundelen kan het IPP bevorderen dat we in de regio duurzaam gaan ontwikkelen. Het vermogen van het IPP kan worden ingezet om kansrijke herontwikkelings- en herstructureringsplannen over de streep te trekken. Kiwa neemt activiteiten over van Inspectie Verkeer en Waterstaat Nieuw college van B&W De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) draagt op 1 juni 2010 een aantal vergunningverlenende taken over aan Kiwa. Het betreft: Ondernemersvergunningen taxi en bus; Rijnvaart verklaringen binnenvaart; Brevetten en bevoegdheidsbewijzen luchtvaart; Chauffeurspassen taxi en Monsterboeken en vaar bevoegdheidsbewijzen zeevaart en zeevisvaart. Taken die verbonden zijn met de afgifte van kaarten voor de digitale tachograaf worden op een later moment overgedragen. De keuze voor Kiwa werd in het najaar van 2008 al bekend gemaakt, na een aanbestedingsprocedure. Kiwa gaat de taken uitvoeren namens de minister van Verkeer en Waterstaat. De inspectie zal toezicht houden op de juiste uitvoering daarvan. Het vaststellen van de tarieven blijft voorbehouden aan de minister. Zowel Kiwa als de IVW doen hun uiterste best om de overdracht zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Kiwa gaat de taken uitvoeren onder de naam Kiwa Register B.V. Kiwa gevestigd aan de Sir Winston Churchilllaan is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf met diverse activiteiten in een groot aantal marktsectoren. Hoewel nieuw, dat is betrekkelijk, het college wijzigt op één post, wethouder Wouter van Putten wordt vervangen door Rene van Hemert, ook VVD. Zijn portefeuille bestaat uit, ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, economie, personeel & organisatie en facilitaire zaken. Wethouder Jos Bolte, PvdA, zorgt voor sociale zaken, welzijn /zorg en onderwijs. Wethouder Dick Jense, Onafhankelijk Rijswijk, ontfermt zich over inrichting en beheer van het openbaar gebied, groen, verkeer & vervoer, sport, milieu en reiniging. Wethouder Wim Mateman, CDA, is verantwoordelijk voor financiën en grondzaken. Maar belangrijk!! hij is ook belast met de revitalisering van de Plaspoelpolder. Wim Mateman is namens Rijswijk kandidaat voor het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden. BBR 65 - juni

4 Bijeenkomst met makelaars in de Color Offices Op 9 maart jl. vond een bijeenkomst plaats over de Plaspoelpolder in een van de Color Offices. Het idee voor de bijeenkomst was in het BBR - B&Woverleg ontstaan en had als doel om naar oplossingen voor de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden in Rijswijk te zoeken. Overleg met makelaars zou wellicht input kunnen geven voor de aanpak van de herstructurering van de Plaspoelpolder. Ruim zestig belangstellende, niet alleen makelaars, maar ook ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers woonden de bijeenkomst bij. Peter Noordanus was gespreksleider, en als voorzitter van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen, kon hij met de nodige kennis de discussie inhoud geven. Overcapaciteit Volgens de aanwezigen is er sprake van overcapaciteit van het vastgoed en sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. De makelaars gaven aan dat er de afgelopen jaren te ruimhartig kantoren zijn gepland. De behoeftevraag naar grootschalige kantoorkolossen is nu niet meer aanwezig. Aan kleinschalige kantoor- en bedrijfsunits is wél behoefte. Ook juichte men het toevoegen van andere functies zoals horeca, leisure, onderwijs en gezondheidszorg toe. Adviezen De deelnemers aan de discussie kwamen met diverse adviezen. Zo gaven zij aan dat het creëren van gezelligheid en sfeer, het investeren in duurzaamheid en het benadrukken van de kwaliteiten van de Plaspoelpolder (prijs / kwaliteitverhouding, bereikbaarheid / parkeren, lage servicekosten, aanwezigheid glasvezel) het bedrijfsterrein een nieuwe impuls kunnen geven. Het idee om een vastgoedoverleg op te zetten werd positief ontvangen. De mogelijkheden hiertoe worden uitgezocht. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken voor de thuiswerkers. Dit kan een Grand Café zijn, maar ook een vergaderruimte of iets dergelijks. Men stelde dat de naam Plaspoelpolder aan vervanging toe is. Ook een gezamenlijke informatiecentrum kan van meerwaarde zijn. Marketing en communicatie De gemeente en het Industrieschap zullen de ideeën meenemen in een verder aanpak van de herstructurering in de Plaspoelpolder. Naast een bestemmingsplan is eigenlijk een goed marketing en communicatieplan van essentieel belang. Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen Als bijlage in dit bulletin treft u de nieuwsbrief aan van de CBBR, Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk. Op 20 april jl. hebben we een BBR bijeenkomst gewijd aan de veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen, gastheer was de CBBR en we waren te gast in de nieuwe Rijswijkse brandweerkazerne. We hebben alle bedrijven op de Rijswijkse terreinen uitgenodigd en de opkomst van niet leden van de CBBR en BBR viel zeer tegen. Waren dat degene die bij het online onderzoek van de gemeente Rijswijk veel kritiek hadden op de veiligheid!!! In elk geval was de bijeenkomst de moeite waard, en gaf de gelegenheid met politie en brandweer van gedachte te wisselen. Belangrijk om nog eens te vermelden is, de korting die men krijgen op de verzekeringpremies als men deelnemer is in de collectieve surveillance. Info: Bedrijventerreinenbeurs 2010 Op 27 en 28 oktober 2010 is, evenals in 2009, de bedrijventerreinenbeurs gepland in het ADO Den Haag stadion. De beurs is een netwerkbijeenkomst van de leden van de bedrijvenverenigingen in Den Haag en Rijswijk. Op de beursdagen zijn er van de verenigingen ledenbijeenkomsten. Hierbij een overzicht van het programma. Woensdag 27 oktober Opbouw van de stand vanaf Lunchbijeenkomst van BLF Opening beurs Einde beurs Borrel / Buffetbijeenkomst ZKD 8.00 uur uur uur uur uur Donderdag 28 oktober Ontbijtbijeenkomst Businessclub ADO 8.00 uur Beurs voor de standhouders uur Lunchbijeenkomst van VBF uur Opening beurs uur Einde beurs uur Borrel / Buffetbijeenkomst BBR uur Informatie en inschrijving voor de beurs: BBR 65 - juni

5 Nieuwe directie benoemd bij het CBR In nauw overleg met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van Toezicht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) twee nieuwe directieleden benoemd. De nieuwe directieleden zijn Susi Zijderveld (40) en René Verstraeten (56). Suzi Zijderveld is per 1 september 2010 benoemd tot algemeen directeur. Op dit moment is zij werkzaam bij De Nederlandse Bank als Afdelingshoofd Geldtransactie- en Trustkantoren. René Verstraeten is per 1 juni 2010 benoemd tot financieel directeur. Hij heeft ruim anderhalf jaar gewerkt als interim-cfo bij energiebedrijf Delta. Daarvoor heeft hij gedurende tien jaar gewerkt bij de ANWB als lid van de hoofddirectie en plaatsvervangend hoofddirecteur. Met de benoeming van de twee directieleden komt een einde aan de reorganisatie bij het CBR. Dit betekent dat de huidige interim-directieleden hun werkzaamheden per 18 juni afronden. Bedrijven tevreden in Rijswijk!!! In opdracht van de gemeente Rijswijk heeft Quint Result in januari een online community (online forum) gehouden onder ondernemers in Rijswijk. Het doel van deze community was om de visie en ideeën in beeld te krijgen van de ondernemers met betrekking tot de Rijswijkse economie. Plaspoelpolder De Plaspoelpolder lijkt aan alle randvoorwaarden te voldoen om een aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein te zijn; het bedrijventerrein is goed bereikbaar, de huurprijzen liggen laag en er is (over het algemeen) voldoende parkeerruimte. Verbeterpunten zijn vooral gericht op het optimaliseren van de openbare ruimte en van voorzieningen op het bedrijventerrein. De grootste bedreiging is stilstand in deze ontwikkeling. Hoornwijck en Broekpolder Ook voor Hoornwijck en Broekpolder geldt dat ondernemers in de basis tevreden zijn over hun bedrijventerrein. De bedrijventerreinen dienen ook hier verder te verbeteren op het gebied van de openbare ruimte en voorzieningen. Daarnaast vindt een deel van de ondernemers dat er aandacht moet worden geschonken aan parkeergelegenheid en veiligheid op de bedrijventerreinen. In september Strandwalfestival 2010 Rijswijk is trots op het Strandwalfestival, het festival voor én door Rijswijkers, vol kunst, cultuur en historie. In 2009 voor het eerst gerealiseerd en het krijgt in 2010 een vervolg. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september vindt de tweede editie van het Strandwalfestival plaats. De animo voor het festival is groot, dat bleek onder meer uit de enthousiaste programmabijdragen en de massale toeloop. Participatie van de BBR leden De leden van de BBR met een hart voor Rijswijk, worden van harte uitgenodigd te participeren in het Strandwalfestival. Trakteer uzelf en uw relaties bijvoorbeeld op een bijzondere VIP-ontvangst tijdens het zaterdagavondconcert in het Bois Illuminé. Of loop zaterdagmiddag met uw team mee in de Strandwal prestatieloop. De prestatieloop PR tijdens de Strandwal prestatieloop op 11 september Drie afstanden kent de Strandwal prestatieloop: 5, 10 en 15 kilometer. Uw team vertegenwoordigt uw bedrijf tijdens deze prestatieloop op zaterdagmiddag. Alles draait om PR, zowel in de zin van persoonlijk record als in de zin van het neerzetten van uw betrokken en sportieve imago. Deelname kosten 400 per team. Uw naam krijgt een plek op het sponsorbord bij de start en finish en op Een VIP ontvangst in het Rijswijkse Bos Een onvergetelijke VIP-ontvangst op zaterdagavond 11 september Een lampionnenoptocht leidt zaterdagavond van het oude centrum door le bois illuminé naar een podium bij de Naald in het Rijswijkse bos, waar een spraakmakende artiest een vlammend concert geeft. Als VIP beleeft u het concert frontstage en vanaf een VIPterras, waar u met hapjes en drankjes volledig in de watten wordt gelegd. De kosten zijn 100 voor 2 personen. Uw naam krijgt een plek in de sponsorlijst van Wilt u meer relaties fêteren? Dat kan voor 50 p.p. extra. Uw naam op podiumdoeken of op andere uitingen? Op de festivaldagen 10, 11 en 12 september!! een meer uitgebreide participatie!! Over de mogelijkheden wordt u graag ingelicht door Roland Verbiest van Doen Evenementen op of Druk bezochte BBR Lentelunch Ruim 100 BBR leden en relaties bezochten de BBR Lentelunch. We waren te gast bij eigenaar Krol Vastgoed in het fraaie pand aan de Volmerlaan 5. In dit gebouw, naast reisorganisatie TUI Nederland, staat nu ruim m 2 gerenoveerde kantoorruimte te huur onder de titel Let s meet at Five. BBR 65 - juni

6 NIEUWE LEDEN Aurora Legal Consultancy & Interim Services Engelen Reïntegratie Contactpersoon: Corinne Engelen 2 Beren Contactpersoon: Reinier Paap Sega BV Contactpersoon: Contactpersoon: Reïntegratiebureau voor IRO- en Broodjes bezorgservices mw S.J.M. Hendriks mr. F.E.R. Knetemann loopbaancoaching, outplacement SEGA Deuren BV, levert, monteert Juridische dienstverlening, juridische adviezen en interim diensten aan ondernemers. Wala Nederland BV Contactpersoon: T. Schets Rijnja Repro Rijswijk en onderhoud deuren voor woning en industrie, automatische deuren en toegangssystemen, schuif en Farmaceutische groothandel in Contactpersoon: Dennis Mark draaihek systemen, zonweringen. antroposofische geneesmiddelen Reprografische dienstverlening SEGA Aluminium Bouw BV, Corporate Organizer en natuurcosmetica van het merk Dr. Hauschka vanuit 13 vestigingen in Nederland. fabriceert en monteert complete aluminium gevelelementen, de Contactpersoon: Mirjam van den Broek Nive opleidingen verwerking en assemblage van aluminium profielen tot gevel Biedt juridische en secretariële en trainingen. Contactpersoon: Peter Jansen elementen voor industrie, utiliteits- ondersteuning als interim-oplos- Opleidingen / trainingen op het bouw, aannemerij maar ook sing wanneer een bedrijf last heeft gebied van financieel management renovatie van aluminiumbouw van tijdelijke onderbezetting op deze niveau s. Mirjam van den ItaQ Interim Professionals voor de particulieren markt Broek is met Corporate Organizer begonnen omdat ze meer behoefte had aan flexibiliteit en diversiteit Contactpersoon: Drs. H. Tagi De Trusted Advisor in Interim proffesionals & Interim management Workoptions BV Contactpersoon: Andrew Teunissen SSK / Floortec in haar werkzaamheden. Richten zich op werven, selecteren Contactpersoon: Perkash Kali Koring Grafische Vormgeving en detacheren van professionals. Bemiddeling bij functies met een Onderhoudsbedrijf in natuursteen, parket en overige vloeren. Hageman Party Catering Haaglanden VOF Contactpersoon: Philip Koring Grafische en typografische vormgeving. Huisstijlen, logo s, boeken, permanent karakter of op projectbasis. Finance & Control. Secretarieel & Managementondersteuning. Schoonmaakbedrijf Parketshowroom Contactpersoon: J.W. Hageman periodieken, brochures en folders. Marketing & Communicatie. Party Catering Callcenters. Sales. ICT & Techniek. PERSONALIA Rijswijks Werkcentrum Benoeming notaris mr. drs. Astrid van Steenderen, trotse moeder van vier kinderen, is door koningin Beatrix benoemd tot notaris bij Caminada Netwerknotarissen, met vestigingen in Rijswijk en Nootdorp. Benoeming directeur Rijswijk wonen Jan Leo van Deemter is na een interim-periode door de Raad van Commissarissen benoemd tot directeur / bestuurder van de Rijswijkse woningbouwvereniging Rijswijk Wonen. Randstad komt terug in Rijswijk Randstad uitzendbureau komt weer terug in de vestiging aan de Steenvoordelaan. Twee jaar geleden werden het kantoor in Rijswijk samen gevoegd met Delft. Al het nieuws komt uit Rijswijk!! Het persbureau GPD, Gemeenschappelijke Pers Dienst, gevestigd in het Dudok gebouw aan de Hofweg, wordt samengevoegd met het ANP. Op korte termijn komen de medewerkers van de GPD werken in de vestiging van het ANP aan de Verrijn Stuartlaan. Het is ook bekend geworden dat de investeringsmaatschappij van Veronica de nieuwe aandeelhouder van het ANP is geworden. Vanaf eind augustus 2010 is in de Steenplaetsstraat 2, bij de Rijswijkse gemeentewerf het Rijswijks Werkcentrum gevestigd. In het werkcentrum kan men zich laten informeren over de mogelijkheden van wer- ken bij bedrijven en organisaties in Rijswijk. In het werkcentrum zullen ook uitzendbureaus een plekje vinden om in direct contact te komen met werkzoekende. Werkgevers kunnen ook hier hun vacaturen melden. BBR 65 - juni

7 Rietbroek in actie In maart jl. werd de bijeenkomst georganiseerd met de makelaars, om een van gedachte te wisselen over hun kijk op de Plaspoelpolder en de leegstand. Een mooie locaties voor die bijeenkomst was Color Offices. Maar daar aan werd ook nog druk gewerkt. In de ruimte waar de bijeenkomst werd gehouden waren de ramen nog al vies, en aan Rietbroek voor schoonhouden werd gevraagd of zij kans zagen even de ramen te wassen. Binnen een half uur stond er een autolift voor de deur om even de ramen te wassen. Peter Rietbroek vond dat hij als lid van de BBR maar geen rekening moest sturen voor deze klus. Dat zijn nog eens leden!!!!! Nieuwe opzet van de Darling Market Vanaf 2011 wil de Darling Market een nieuwe weg inslaan. In de nieuwe opzet gaat de Darling Market plaats bieden aan webwinkels. Bestellen via internet, maar zien, voelen, ruiken in de webkraam op de Darling Market. De wekelijkse exposities in de Expohal blijven gewoon hun plek houden. Het Kinderparadijs wordt uitgebreid en in de voormalige broodfabriek, die de Darling Market was in vroegere tijden, komt een bakkerijmuseum. BBR Agenda 2010 wo 9 juni Opening afslag A4 / Polakweg di 22 juni BBR Zomerontbijt di 24 augustus BBR Museumtuinborrel di 28 september BBR SOB bij Mondriaan do 28 oktober BBR beursbijeenkomst uur ADO Stadion di 16 november BBR bijeenkomst ma 13 december BBR oudejaarsbijeenkomst, Rijswijkse Schouwburg vr 10, za 11 en zo 12 september Strandwalfestival gemeente Rijswijk Stadhuis Bogaardplein DB Rijswijk Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk T Bedrijfscontactpunt Huisvesting voor ondernemingen Ruimtelijk economische- en infrastructurele- (ontwikkelings) plannen. Informatie over gemeentelijke vergunningen T E Inspectie openbare ruimte, meldpunt Melding van onvolkomenheden in de openbare ruimte. T (meldpunt openbare ruimte) Brandweer Delft Rijswijk Alarm 112 afdeling preventie: T F Politiebureau Rijswijk Alarm 112 Wijkagent bedrijventerreinen: Paul Rutten T Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen De Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, CBBR, is een publiek / private samenwerking van gemeente Rijswijk, de brandweer Delft Rijswijk, de politie, het Industrieschap Plaspoelpolder en het bedrijfsleven (BBR). De collectieve beveiliging op de Rijswijkse bedrijventerreinen vindt plaats door middel van surveillance, in de avond, nacht en in het weekend en een gerichte controle van de bedrijfspanden bij de deelnemende bedrijven. Postbus 1184, 2280 CD Rijswijk T F E Bestuur Het bestuur van de BBR bestaat uit zeven leden: voorzitter: Klaas Aantjes vice-voorzitter: Pim Voskamp penningmeester: Erik Rövekamp secretaris: Paul Schepman leden: Peter Hartevelt Bouke Meekma Erik van der Most Secretariaat: Visseringlaan 16 Postbus CD Rijswijk T F E De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk behartigt sinds 1967 de belangen van het Rijswijkse bedrijfsleven. De Vereniging telt 305 leden. Mededelingen voor BBR bulletin P.C.J. Schepman, secretaris BBR Postbus CD Rijswijk T F E Samenstelling en redactie: Klaas Aantjes Bouke Meekma Paul Schepman Fotografie: Paul Schepman Drukwerk:???? BBR 65 - juni

8 De ANWB wijst de weg naar ons......maar op woensdag 27 en donderdag 28 oktober 2010 zijn wij in het ADO Stadion voor de De bedrijventerreinenbeurs is een initiatief van de bedrijvenverenigingen E - T F M Postbus 1184, 2280 CD Rijswijk U wilt nu al een stand reserveren? dat kan! BBR 65 - juni

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Werken aan innoveren BUSINESSMAGAZINE

Werken aan innoveren BUSINESSMAGAZINE BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 02, februari 2015 ondernemend voor ondernemers Werken aan

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Wisselplaats voor watersporters. editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie KOLLUMERLAND c.a. NR 3, OKTOBER 2012 Wisselplaats voor watersporters n Bedrijvencentrum Kollum opent haar deuren n De verjongingskuur van restaurant Lauwersland n Notaris

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 02, februari 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland

Dolfijn culinair BUSINESSMAGAZINE 5 7 11/12. Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk. Noordwest Veluwe en Flevoland BUSINESSMAGAZINE Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 14 & 15 april 2015, locatie Sypel Harderwijk 18 e jaargang, nummer 01, januari 2015 ondernemend voor ondernemers Dolfijn culinair

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers

PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers zeeland ZEELAND het HET zakenblad ZAKENBLAD van VAN zeeland ZEELAND Jaargang 2627 nummer NUMMER 52 april Juli 2011 2010 PCextreme Het succesverhaal van innovatieve ondernemers Zeeland Ontwaak Pleidooi

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie