Plaspoelpolder nog beter bereikbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaspoelpolder nog beter bereikbaar"

Transcriptie

1 Plaspoelpolder nog beter bereikbaar In dit nummer Plaspoelpolder nog beter bereikbaar Rijswijk aan de top als het om werk en ondernemen gaat Aanpak leegstand kantoren Shell zorgt voor gewonden bij bus / tram ongeval Steenworp voor huisvesting mogelijkheden in de regio Industrieschap Plaspoelpolder pakt veroudering bedrijventerreinen Den Haag en Rijswijk aan Kiwa neemt activiteiten over van Inspectie Verkeer en Waterstaat Nieuw college van B&W Bijeenkomst met makelaars in de Color Offices Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen Bedrijventerreinenbeurs 2010 Nieuwe directie benoemd bij het CBR Bedrijven tevreden in Rijswijk!!! In september Strandwalfestival 2010 Druk bezochte BBR Lentelunch Nieuwe leden Personalia Rijswijks Werkcentrum Rietbroek in actie Nieuwe opzet van de Darling Market BBR Agenda 2010 Donderdag 10 juni is het zover, afslag 10 van de A4 naar de Plaspoelpolder heeft maar liefst 4 rijstroken, 2 nieuwe in de richting van de Polakweg en 2 rechtsaf naar de Diepenhorstlaan. Voor veel bedrijven is de doorgang naar de Polakweg een aanzienlijke verbetering. Bedrijven aan de Polakweg, Heulweg en aan de Lange Kleiweg kunnen rechtstreeks hun locatie bereiken. Het is een compliment aan het Rijswijkse bestuur dat deze verbetering is gereali- seerd. Het zal zeker bijdrage aan de nieuwe toekomst van de Plaspoelpolder, het best bereikbare bedrijventerrein in de regio. Rijswijk aan de top als het om werk en ondernemen gaat Op het gebied van werk en ondernemen scoorde Rijswijk het best van alle gemeenten in Nederland in het jaarlijks onderzoek. Rijswijk is nummer 3 in het eind klassement Gemeente van het Jaar. Bij deze verkiezing beoordelen burgers de prestaties van hun gemeente op tien verschillende aspecten. De prijs is in het leven geroepen door Q&A Research en Consultancy en lees verder op pagina 2 BBR 65 - juni

2 vervolg van pagina 1 werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De Rijswijkse inwoners beoordeelden hun gemeenten op veiligheid, winkelaanbod, sociaal klimaat, openbare ruimte en afval, wonen, verkeer en vervoer, jeugd en welzijn, werk en ondernemen, recreatie en toerisme en dienstverlening van de gemeente. Shell zorgt voor gewonden bij bus / tram ongeval Het is al weer even geleden, maar toen met een enorme klap een bus in botsing kwam met een tram aan de Volmerlaan, kwamen de Shell BHV ers binnen twee minuten in actie. Er waren gewonden zowel in als buiten de tram. Na het arriveren van de ambulances werkten zij verder samen o.l.v. de ambulance medewerkers. Aanpak leegstand kantoren Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei jl. in Rijswijk is gehouden. De afspraken worden voor september 2010 uitgewerkt. Beleggers en ontwikkelaars zullen zich inzetten voor de herontwikkeling en het verduurzamen van de bestaande voorraad. Nieuwbouw alleen nog als dat gaat om de bouw van kwalitatief hoogwaardige kantoren op binnenstedelijke en goed bereikbare (per auto, fiets, openbaar vervoer) locaties. Dit moet een eind maken aan de wildgroei van kantoorparken aan de randen van steden. Minister Huizinga gaat wettelijk vastleggen, dat nieuwe locaties buiten bestaand stedelijk gebied geen werkbestemming mogen krijgen, als bestaande locaties nog voldoende mogelijkheden voor herontwikkeling bieden. Dat zoveel mensen in zo n korte tijd geholpen konden worden is te danken aan het feit dat bij Shell zo n 40 BHV ers paraat staan om in te grijpen. Er is per week een roulerende groep van 10 BHV ers die op elk alarm reageert. Iedereen is opgeleid tot EHBO er. Daarnaast heeft men de certificaten brandbestrijding en ontruiming. Dat de BHV ers zo in alle rust hun werk konden doen ligt aan het feit dat ze ruimschoots oefenen. Elke 2 weken zijn er oefeningen / trainingen, waarbij de praktijk en de theorie ruimschoots aan bod komen. Shell streeft een goede burgerplicht na en is dan ook tevreden dat de kennis en kunde gebruikt kunnen worden voor dit soort ongevallen als deze bus / tramcrash op de Volmerlaan. In Nederland staat momenteel 6,7 miljoen vierkante meter kantoor leeg. Dat is 14 % van het totaal. Bovendien neemt de duur van de leegstand toe. Bij ongewijzigd beleid zou het aanbod aan kantoorruimte de komende jaren met nog eens 15 % groeien. Minister Huizinga: Dat is onverantwoorde verspilling van de schaarse ruimte in ons land. En het is slecht voor ondernemers die de waarde van hun vastgoed zien kelderen. Steenworp voor huisvesting mogelijkheden in de regio Vanuit het Stadsgewest Haaglanden werken de Steenworp Vestigingsadviseurs, die een compleet overzicht hebben van kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden in de regio Haaglanden. Wat biedt Steenworp? Een geheel kosteloze dienstverlening, met één database met alle beschikbare kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte in de regio Haaglanden. In de database kan op basis van individuele criteria worden gezocht met als resultaat een selectie van locaties die aan gevraagde criteria voldoen. De adviseurs kunnen u ook introduceren bij gemeenten en makelaars. BBR 65 - juni

3 Industrieschap Plaspoelpolder pakt veroudering bedrijventerreinen Den Haag en Rijswijk aan Het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) heeft zich altijd bezig gehouden met de uitgifte van grond, begonnen in de jaren 50, met de Plaspoelpolder. Later zijn daar bijgekomen Broekpolder, Hoornwijck, Ypenburg en Wateringseveld. Het Industrieschap is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en Den Haag, opgericht in Het bestuur van de BBR, aangezet door de transitiecommissie, heeft al eerder ervoor gepleit dat er in de regio één organisatie komt die zich bezig houdt met het beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen. Het is heel handig als er één organisatie is die het overzicht heeft over de bedrijventerreinen. Wat kan verbeterd worden, waar is nog ruimte voor nieuwbouw etc. De wethouders Wim Mateman van Rijswijk en Henk Kool van Den Haag hebben de handen ineen geslagen en bekend gemaakt dat zij het Industrieschap willen omvormen tot de organisatie die zich in Rijswijk en Den Haag gaat bezig houden met de herstructurering. De bedrijventerreinen Plaspoelpolder en Zichtenburg zijn al geselecteerd als businesscases in de nationale pilot Herstructurering Bedrijventerreinen van de ministeries van EZ en VROM. Het IPP wil met deze twee businesscases methoden ontwikkelen om leegstand en verrommeling terug te dringen en meer banen te creëren. Door expertise en kennis te bundelen kan het IPP bevorderen dat we in de regio duurzaam gaan ontwikkelen. Het vermogen van het IPP kan worden ingezet om kansrijke herontwikkelings- en herstructureringsplannen over de streep te trekken. Kiwa neemt activiteiten over van Inspectie Verkeer en Waterstaat Nieuw college van B&W De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) draagt op 1 juni 2010 een aantal vergunningverlenende taken over aan Kiwa. Het betreft: Ondernemersvergunningen taxi en bus; Rijnvaart verklaringen binnenvaart; Brevetten en bevoegdheidsbewijzen luchtvaart; Chauffeurspassen taxi en Monsterboeken en vaar bevoegdheidsbewijzen zeevaart en zeevisvaart. Taken die verbonden zijn met de afgifte van kaarten voor de digitale tachograaf worden op een later moment overgedragen. De keuze voor Kiwa werd in het najaar van 2008 al bekend gemaakt, na een aanbestedingsprocedure. Kiwa gaat de taken uitvoeren namens de minister van Verkeer en Waterstaat. De inspectie zal toezicht houden op de juiste uitvoering daarvan. Het vaststellen van de tarieven blijft voorbehouden aan de minister. Zowel Kiwa als de IVW doen hun uiterste best om de overdracht zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Kiwa gaat de taken uitvoeren onder de naam Kiwa Register B.V. Kiwa gevestigd aan de Sir Winston Churchilllaan is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf met diverse activiteiten in een groot aantal marktsectoren. Hoewel nieuw, dat is betrekkelijk, het college wijzigt op één post, wethouder Wouter van Putten wordt vervangen door Rene van Hemert, ook VVD. Zijn portefeuille bestaat uit, ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, economie, personeel & organisatie en facilitaire zaken. Wethouder Jos Bolte, PvdA, zorgt voor sociale zaken, welzijn /zorg en onderwijs. Wethouder Dick Jense, Onafhankelijk Rijswijk, ontfermt zich over inrichting en beheer van het openbaar gebied, groen, verkeer & vervoer, sport, milieu en reiniging. Wethouder Wim Mateman, CDA, is verantwoordelijk voor financiën en grondzaken. Maar belangrijk!! hij is ook belast met de revitalisering van de Plaspoelpolder. Wim Mateman is namens Rijswijk kandidaat voor het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden. BBR 65 - juni

4 Bijeenkomst met makelaars in de Color Offices Op 9 maart jl. vond een bijeenkomst plaats over de Plaspoelpolder in een van de Color Offices. Het idee voor de bijeenkomst was in het BBR - B&Woverleg ontstaan en had als doel om naar oplossingen voor de leegstand van kantoor- en bedrijfspanden in Rijswijk te zoeken. Overleg met makelaars zou wellicht input kunnen geven voor de aanpak van de herstructurering van de Plaspoelpolder. Ruim zestig belangstellende, niet alleen makelaars, maar ook ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers woonden de bijeenkomst bij. Peter Noordanus was gespreksleider, en als voorzitter van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen, kon hij met de nodige kennis de discussie inhoud geven. Overcapaciteit Volgens de aanwezigen is er sprake van overcapaciteit van het vastgoed en sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. De makelaars gaven aan dat er de afgelopen jaren te ruimhartig kantoren zijn gepland. De behoeftevraag naar grootschalige kantoorkolossen is nu niet meer aanwezig. Aan kleinschalige kantoor- en bedrijfsunits is wél behoefte. Ook juichte men het toevoegen van andere functies zoals horeca, leisure, onderwijs en gezondheidszorg toe. Adviezen De deelnemers aan de discussie kwamen met diverse adviezen. Zo gaven zij aan dat het creëren van gezelligheid en sfeer, het investeren in duurzaamheid en het benadrukken van de kwaliteiten van de Plaspoelpolder (prijs / kwaliteitverhouding, bereikbaarheid / parkeren, lage servicekosten, aanwezigheid glasvezel) het bedrijfsterrein een nieuwe impuls kunnen geven. Het idee om een vastgoedoverleg op te zetten werd positief ontvangen. De mogelijkheden hiertoe worden uitgezocht. Er is behoefte aan ontmoetingsplekken voor de thuiswerkers. Dit kan een Grand Café zijn, maar ook een vergaderruimte of iets dergelijks. Men stelde dat de naam Plaspoelpolder aan vervanging toe is. Ook een gezamenlijke informatiecentrum kan van meerwaarde zijn. Marketing en communicatie De gemeente en het Industrieschap zullen de ideeën meenemen in een verder aanpak van de herstructurering in de Plaspoelpolder. Naast een bestemmingsplan is eigenlijk een goed marketing en communicatieplan van essentieel belang. Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen Als bijlage in dit bulletin treft u de nieuwsbrief aan van de CBBR, Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk. Op 20 april jl. hebben we een BBR bijeenkomst gewijd aan de veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen, gastheer was de CBBR en we waren te gast in de nieuwe Rijswijkse brandweerkazerne. We hebben alle bedrijven op de Rijswijkse terreinen uitgenodigd en de opkomst van niet leden van de CBBR en BBR viel zeer tegen. Waren dat degene die bij het online onderzoek van de gemeente Rijswijk veel kritiek hadden op de veiligheid!!! In elk geval was de bijeenkomst de moeite waard, en gaf de gelegenheid met politie en brandweer van gedachte te wisselen. Belangrijk om nog eens te vermelden is, de korting die men krijgen op de verzekeringpremies als men deelnemer is in de collectieve surveillance. Info: Bedrijventerreinenbeurs 2010 Op 27 en 28 oktober 2010 is, evenals in 2009, de bedrijventerreinenbeurs gepland in het ADO Den Haag stadion. De beurs is een netwerkbijeenkomst van de leden van de bedrijvenverenigingen in Den Haag en Rijswijk. Op de beursdagen zijn er van de verenigingen ledenbijeenkomsten. Hierbij een overzicht van het programma. Woensdag 27 oktober Opbouw van de stand vanaf Lunchbijeenkomst van BLF Opening beurs Einde beurs Borrel / Buffetbijeenkomst ZKD 8.00 uur uur uur uur uur Donderdag 28 oktober Ontbijtbijeenkomst Businessclub ADO 8.00 uur Beurs voor de standhouders uur Lunchbijeenkomst van VBF uur Opening beurs uur Einde beurs uur Borrel / Buffetbijeenkomst BBR uur Informatie en inschrijving voor de beurs: BBR 65 - juni

5 Nieuwe directie benoemd bij het CBR In nauw overleg met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de Raad van Toezicht van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) twee nieuwe directieleden benoemd. De nieuwe directieleden zijn Susi Zijderveld (40) en René Verstraeten (56). Suzi Zijderveld is per 1 september 2010 benoemd tot algemeen directeur. Op dit moment is zij werkzaam bij De Nederlandse Bank als Afdelingshoofd Geldtransactie- en Trustkantoren. René Verstraeten is per 1 juni 2010 benoemd tot financieel directeur. Hij heeft ruim anderhalf jaar gewerkt als interim-cfo bij energiebedrijf Delta. Daarvoor heeft hij gedurende tien jaar gewerkt bij de ANWB als lid van de hoofddirectie en plaatsvervangend hoofddirecteur. Met de benoeming van de twee directieleden komt een einde aan de reorganisatie bij het CBR. Dit betekent dat de huidige interim-directieleden hun werkzaamheden per 18 juni afronden. Bedrijven tevreden in Rijswijk!!! In opdracht van de gemeente Rijswijk heeft Quint Result in januari een online community (online forum) gehouden onder ondernemers in Rijswijk. Het doel van deze community was om de visie en ideeën in beeld te krijgen van de ondernemers met betrekking tot de Rijswijkse economie. Plaspoelpolder De Plaspoelpolder lijkt aan alle randvoorwaarden te voldoen om een aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein te zijn; het bedrijventerrein is goed bereikbaar, de huurprijzen liggen laag en er is (over het algemeen) voldoende parkeerruimte. Verbeterpunten zijn vooral gericht op het optimaliseren van de openbare ruimte en van voorzieningen op het bedrijventerrein. De grootste bedreiging is stilstand in deze ontwikkeling. Hoornwijck en Broekpolder Ook voor Hoornwijck en Broekpolder geldt dat ondernemers in de basis tevreden zijn over hun bedrijventerrein. De bedrijventerreinen dienen ook hier verder te verbeteren op het gebied van de openbare ruimte en voorzieningen. Daarnaast vindt een deel van de ondernemers dat er aandacht moet worden geschonken aan parkeergelegenheid en veiligheid op de bedrijventerreinen. In september Strandwalfestival 2010 Rijswijk is trots op het Strandwalfestival, het festival voor én door Rijswijkers, vol kunst, cultuur en historie. In 2009 voor het eerst gerealiseerd en het krijgt in 2010 een vervolg. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september vindt de tweede editie van het Strandwalfestival plaats. De animo voor het festival is groot, dat bleek onder meer uit de enthousiaste programmabijdragen en de massale toeloop. Participatie van de BBR leden De leden van de BBR met een hart voor Rijswijk, worden van harte uitgenodigd te participeren in het Strandwalfestival. Trakteer uzelf en uw relaties bijvoorbeeld op een bijzondere VIP-ontvangst tijdens het zaterdagavondconcert in het Bois Illuminé. Of loop zaterdagmiddag met uw team mee in de Strandwal prestatieloop. De prestatieloop PR tijdens de Strandwal prestatieloop op 11 september Drie afstanden kent de Strandwal prestatieloop: 5, 10 en 15 kilometer. Uw team vertegenwoordigt uw bedrijf tijdens deze prestatieloop op zaterdagmiddag. Alles draait om PR, zowel in de zin van persoonlijk record als in de zin van het neerzetten van uw betrokken en sportieve imago. Deelname kosten 400 per team. Uw naam krijgt een plek op het sponsorbord bij de start en finish en op Een VIP ontvangst in het Rijswijkse Bos Een onvergetelijke VIP-ontvangst op zaterdagavond 11 september Een lampionnenoptocht leidt zaterdagavond van het oude centrum door le bois illuminé naar een podium bij de Naald in het Rijswijkse bos, waar een spraakmakende artiest een vlammend concert geeft. Als VIP beleeft u het concert frontstage en vanaf een VIPterras, waar u met hapjes en drankjes volledig in de watten wordt gelegd. De kosten zijn 100 voor 2 personen. Uw naam krijgt een plek in de sponsorlijst van Wilt u meer relaties fêteren? Dat kan voor 50 p.p. extra. Uw naam op podiumdoeken of op andere uitingen? Op de festivaldagen 10, 11 en 12 september!! een meer uitgebreide participatie!! Over de mogelijkheden wordt u graag ingelicht door Roland Verbiest van Doen Evenementen op of Druk bezochte BBR Lentelunch Ruim 100 BBR leden en relaties bezochten de BBR Lentelunch. We waren te gast bij eigenaar Krol Vastgoed in het fraaie pand aan de Volmerlaan 5. In dit gebouw, naast reisorganisatie TUI Nederland, staat nu ruim m 2 gerenoveerde kantoorruimte te huur onder de titel Let s meet at Five. BBR 65 - juni

6 NIEUWE LEDEN Aurora Legal Consultancy & Interim Services Engelen Reïntegratie Contactpersoon: Corinne Engelen 2 Beren Contactpersoon: Reinier Paap Sega BV Contactpersoon: Contactpersoon: Reïntegratiebureau voor IRO- en Broodjes bezorgservices mw S.J.M. Hendriks mr. F.E.R. Knetemann loopbaancoaching, outplacement SEGA Deuren BV, levert, monteert Juridische dienstverlening, juridische adviezen en interim diensten aan ondernemers. Wala Nederland BV Contactpersoon: T. Schets Rijnja Repro Rijswijk en onderhoud deuren voor woning en industrie, automatische deuren en toegangssystemen, schuif en Farmaceutische groothandel in Contactpersoon: Dennis Mark draaihek systemen, zonweringen. antroposofische geneesmiddelen Reprografische dienstverlening SEGA Aluminium Bouw BV, Corporate Organizer en natuurcosmetica van het merk Dr. Hauschka vanuit 13 vestigingen in Nederland. fabriceert en monteert complete aluminium gevelelementen, de Contactpersoon: Mirjam van den Broek Nive opleidingen verwerking en assemblage van aluminium profielen tot gevel Biedt juridische en secretariële en trainingen. Contactpersoon: Peter Jansen elementen voor industrie, utiliteits- ondersteuning als interim-oplos- Opleidingen / trainingen op het bouw, aannemerij maar ook sing wanneer een bedrijf last heeft gebied van financieel management renovatie van aluminiumbouw van tijdelijke onderbezetting op deze niveau s. Mirjam van den ItaQ Interim Professionals voor de particulieren markt Broek is met Corporate Organizer begonnen omdat ze meer behoefte had aan flexibiliteit en diversiteit Contactpersoon: Drs. H. Tagi De Trusted Advisor in Interim proffesionals & Interim management Workoptions BV Contactpersoon: Andrew Teunissen SSK / Floortec in haar werkzaamheden. Richten zich op werven, selecteren Contactpersoon: Perkash Kali Koring Grafische Vormgeving en detacheren van professionals. Bemiddeling bij functies met een Onderhoudsbedrijf in natuursteen, parket en overige vloeren. Hageman Party Catering Haaglanden VOF Contactpersoon: Philip Koring Grafische en typografische vormgeving. Huisstijlen, logo s, boeken, permanent karakter of op projectbasis. Finance & Control. Secretarieel & Managementondersteuning. Schoonmaakbedrijf Parketshowroom Contactpersoon: J.W. Hageman periodieken, brochures en folders. Marketing & Communicatie. Party Catering Callcenters. Sales. ICT & Techniek. PERSONALIA Rijswijks Werkcentrum Benoeming notaris mr. drs. Astrid van Steenderen, trotse moeder van vier kinderen, is door koningin Beatrix benoemd tot notaris bij Caminada Netwerknotarissen, met vestigingen in Rijswijk en Nootdorp. Benoeming directeur Rijswijk wonen Jan Leo van Deemter is na een interim-periode door de Raad van Commissarissen benoemd tot directeur / bestuurder van de Rijswijkse woningbouwvereniging Rijswijk Wonen. Randstad komt terug in Rijswijk Randstad uitzendbureau komt weer terug in de vestiging aan de Steenvoordelaan. Twee jaar geleden werden het kantoor in Rijswijk samen gevoegd met Delft. Al het nieuws komt uit Rijswijk!! Het persbureau GPD, Gemeenschappelijke Pers Dienst, gevestigd in het Dudok gebouw aan de Hofweg, wordt samengevoegd met het ANP. Op korte termijn komen de medewerkers van de GPD werken in de vestiging van het ANP aan de Verrijn Stuartlaan. Het is ook bekend geworden dat de investeringsmaatschappij van Veronica de nieuwe aandeelhouder van het ANP is geworden. Vanaf eind augustus 2010 is in de Steenplaetsstraat 2, bij de Rijswijkse gemeentewerf het Rijswijks Werkcentrum gevestigd. In het werkcentrum kan men zich laten informeren over de mogelijkheden van wer- ken bij bedrijven en organisaties in Rijswijk. In het werkcentrum zullen ook uitzendbureaus een plekje vinden om in direct contact te komen met werkzoekende. Werkgevers kunnen ook hier hun vacaturen melden. BBR 65 - juni

7 Rietbroek in actie In maart jl. werd de bijeenkomst georganiseerd met de makelaars, om een van gedachte te wisselen over hun kijk op de Plaspoelpolder en de leegstand. Een mooie locaties voor die bijeenkomst was Color Offices. Maar daar aan werd ook nog druk gewerkt. In de ruimte waar de bijeenkomst werd gehouden waren de ramen nog al vies, en aan Rietbroek voor schoonhouden werd gevraagd of zij kans zagen even de ramen te wassen. Binnen een half uur stond er een autolift voor de deur om even de ramen te wassen. Peter Rietbroek vond dat hij als lid van de BBR maar geen rekening moest sturen voor deze klus. Dat zijn nog eens leden!!!!! Nieuwe opzet van de Darling Market Vanaf 2011 wil de Darling Market een nieuwe weg inslaan. In de nieuwe opzet gaat de Darling Market plaats bieden aan webwinkels. Bestellen via internet, maar zien, voelen, ruiken in de webkraam op de Darling Market. De wekelijkse exposities in de Expohal blijven gewoon hun plek houden. Het Kinderparadijs wordt uitgebreid en in de voormalige broodfabriek, die de Darling Market was in vroegere tijden, komt een bakkerijmuseum. BBR Agenda 2010 wo 9 juni Opening afslag A4 / Polakweg di 22 juni BBR Zomerontbijt di 24 augustus BBR Museumtuinborrel di 28 september BBR SOB bij Mondriaan do 28 oktober BBR beursbijeenkomst uur ADO Stadion di 16 november BBR bijeenkomst ma 13 december BBR oudejaarsbijeenkomst, Rijswijkse Schouwburg vr 10, za 11 en zo 12 september Strandwalfestival gemeente Rijswijk Stadhuis Bogaardplein DB Rijswijk Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk T Bedrijfscontactpunt Huisvesting voor ondernemingen Ruimtelijk economische- en infrastructurele- (ontwikkelings) plannen. Informatie over gemeentelijke vergunningen T E Inspectie openbare ruimte, meldpunt Melding van onvolkomenheden in de openbare ruimte. T (meldpunt openbare ruimte) Brandweer Delft Rijswijk Alarm 112 afdeling preventie: T F Politiebureau Rijswijk Alarm 112 Wijkagent bedrijventerreinen: Paul Rutten T Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen De Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, CBBR, is een publiek / private samenwerking van gemeente Rijswijk, de brandweer Delft Rijswijk, de politie, het Industrieschap Plaspoelpolder en het bedrijfsleven (BBR). De collectieve beveiliging op de Rijswijkse bedrijventerreinen vindt plaats door middel van surveillance, in de avond, nacht en in het weekend en een gerichte controle van de bedrijfspanden bij de deelnemende bedrijven. Postbus 1184, 2280 CD Rijswijk T F E Bestuur Het bestuur van de BBR bestaat uit zeven leden: voorzitter: Klaas Aantjes vice-voorzitter: Pim Voskamp penningmeester: Erik Rövekamp secretaris: Paul Schepman leden: Peter Hartevelt Bouke Meekma Erik van der Most Secretariaat: Visseringlaan 16 Postbus CD Rijswijk T F E De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk behartigt sinds 1967 de belangen van het Rijswijkse bedrijfsleven. De Vereniging telt 305 leden. Mededelingen voor BBR bulletin P.C.J. Schepman, secretaris BBR Postbus CD Rijswijk T F E Samenstelling en redactie: Klaas Aantjes Bouke Meekma Paul Schepman Fotografie: Paul Schepman Drukwerk:???? BBR 65 - juni

8 De ANWB wijst de weg naar ons......maar op woensdag 27 en donderdag 28 oktober 2010 zijn wij in het ADO Stadion voor de De bedrijventerreinenbeurs is een initiatief van de bedrijvenverenigingen E - T F M Postbus 1184, 2280 CD Rijswijk U wilt nu al een stand reserveren? dat kan! BBR 65 - juni

Gemeente Rijswijk algemeen

Gemeente Rijswijk algemeen Rijswijk bedrijven wegwijzer Alles wat u als ondernemer wilt weten Van harte gefeliciteerd met de vestiging van uw bedrijf in Rijswijk en welkom als ondernemer in Rijswijk! Om u zo goed mogelijk op weg

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 5x per jaar 1 uur per week 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 4x per jaar X X.

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 5x per jaar 1 uur per week 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 4x per jaar X X. Burgemeester Dhr. M.J. Bezuijen Openbare Orde, Dienstverlening, Communicatie en Juridische Zaken en Dagelijks Bestuur Stadsgewest van de Veiligheidsregio Tijdsbeslag Bezoldigd 13x per jaar 5x per jaar

Nadere informatie

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde).

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde). gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilleverdeling 2010-2014 (10 september 2013) portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 September 2013 inlichtingen A.S. Tuinstra

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar.

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar. Burgemeester Dhr. M.J. Bezuijen Openbare Orde, Dienstverlening, Communicatie en Juridische Zaken en Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden in liquidatie Tijdsbeslag Bezoldigd 13x per jaar In liquidatie

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Huisvestingsmanagement

Huisvestingsmanagement Syllabus Huisvestingsmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer de Rijksgebouwendienst, KPN, de gemeente

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

De Plaspoelpolder als bedrijvenlocatie de moeite waard

De Plaspoelpolder als bedrijvenlocatie de moeite waard De Plaspoelpolder als bedrijvenlocatie de moeite waard In oktober 2004, 6 jaar geleden, kwam de Transitie commissie van de BBR met een toen opzienbarende visie. De titel was: Een bloeiende boomgaard op

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E

Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E Lifestyle Beurs TROTS OP... MEPPEL M E P P E L O N D E R 1 D A K Z AT E R D A G 8 N O V 2 0 1 4 D E K O P E R E N H O O G T E Lifestyle Beurs TROTS OP MEPPEL Op zaterdag 8 november 2014 zal de eerste editie

Nadere informatie

Businessplan BI-Zones Bedrijvenparken Rijswijk 2017 tot 2022, versie

Businessplan BI-Zones Bedrijvenparken Rijswijk 2017 tot 2022, versie 1 Businessplan Ondernemersfonds BedrijvenInvesteringsZone Bedrijvenparken Plaspoelpolder, Hoornwijck, Zuidflank en Broekpolder 2017 t/m 2021 Gemeente Rijswijk 2 I Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

De Ondernemershuizengids

De Ondernemershuizengids De Ondernemershuizengids Het Ondernemershuis Inleiding De Plaspoelpolder is in beweging! Het aantal lunchrooms is in 2014 meer dan verdubbeld en lege gebouwen vinden nieuwe gebruikers! De opkomst van verschillende

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Winston Churchill Tower

Winston Churchill Tower Winston Churchill Tower Sir Winston Churchilllaan 366, Rijswijk Een wereldse locatie in het hart van de Randstad De Winston Churchill Tower is net als zijn illustere naamgever markant te noemen. Een door

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Afdeling verkoop Tel. +31 24 3775458

Afdeling verkoop Tel. +31 24 3775458 In deze nieuwsbrief; Collectieve inkoop; Smeba Brandbeveiliging Girlsday; technische bedrijven gezocht Zijn uw gegevens op de ledenpagina compleet? Knop op website; TE HUUR Gewijzigde busverbinding lijn

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170

Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk. De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Te Huur Office Park Rijswijk Rijswijk De Bruyn Kopsstraat 15 / Verrijn Stuartlaan 1 / Burgemeester Elsenlaan 170 Locatie Het object is gelegen in kantoren/bedrijvengebied de Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013 Pagina 2 van 8 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN REGIONALE SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN De stuurgroep regionale samenwerking bedrijventerreinen, in vergadering bijeen op 18 juni 2012, heeft: Overwegende dat de gemeenten Den

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 8-10 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Gouda, Regentesseplantsoen m² BVO Kantoorruimte GOUDA - REGENTESSEPLANTSOEN 54 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Gouda, Regentesseplantsoen 54 65 m² BVO Kantoorruimte 1 ALGEMEEN OBJECT Gelegen aan de rand van het winkelhart van Gouda ligt deze fraaie kantoorlocatie op de 1e

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012. Locatie: RAET

DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012. Locatie: RAET DE HOEF WEER OP 1 BIJEENKOMST - DINSDAG 11 SEPTEMBER 2012 Locatie: RAET De bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 op weg Waarom een bedrijvenvereniging? Elkaar kennen Elkaar ontmoeten Een blijvende aantrekkelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 18 JANUARI 2005 No. 03 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: E.R. TRIEMSTRA, VOORZITTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING d.d. 26 AUGUSTUS 2008

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING d.d. 26 AUGUSTUS 2008 No. 35 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers,

Even voorstellen! Assurantiekantoor Havekes is een Assurantietussenpersoon die sinds 1968 ondernemers, DIENSTENWIJZER In dit dienstverleningsdocument (DVD) leest u welke diensten en producten wij aanbieden, wat onze werkwijze is en hoe u ons daarvoor betaalt. Verder treft u algemene informatie over ons

Nadere informatie

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie)

MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) MASTERCLASS Professionaliseringsprogramma De Authentieke en Effectieve Commissaris Aruba (19 de editie) Een praktisch professionaliseringsprogramma voor register accountants (RA/AA), commissarissen en

Nadere informatie

Belangrijke data. Inhoud BHV en EHBO Dyslexie informatiemiddag Van de MR. Schoolvoetbal

Belangrijke data. Inhoud BHV en EHBO Dyslexie informatiemiddag Van de MR. Schoolvoetbal Schooljaar 2013-2014 Verschijnt 2-wekelijks Datum 04-04-2014 Belangrijke data wo. 9 april wo. 9 april vr. 18 t/m ma. 21 april wo. 23 april vr. 25 april za.26 april Paasknutselcircuit Schoolvoetbal Paasweekeinde

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Treubstraat 19-23, Frijdastraat 7-9 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Beursrapport 2013. Contact & Info. Remcom Postbus 365 6400 AJ Heerlen 0031 (0)45 851 07 21. www.remcom.nu info@remcom.nu

Beursrapport 2013. Contact & Info. Remcom Postbus 365 6400 AJ Heerlen 0031 (0)45 851 07 21. www.remcom.nu info@remcom.nu Beursrapport 2013 Contact & Info Remcom Postbus 365 6400 AJ Heerlen 0031 (0)45 851 07 21 www.remcom.nu info@remcom.nu Beursrapport Parkstad Zorgbeurs 2013 Met dit beursrapport brengen wij u graag op de

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte 673 m 2 v.v.o. Parkstraat 30 's-gravenhage. Makelaar: Michael Brands

TE HUUR. Kantoorruimte 673 m 2 v.v.o. Parkstraat 30 's-gravenhage. Makelaar: Michael Brands Kantoorruimte 673 m 2 v.v.o. TE HUUR Parkstraat 30 's-gravenhage Representatieve, recent gerenoveerde kantoorvilla "Park30" van ca. 673 m² Makelaar: Michael Brands LOCATIEAANDUIDING BEREIKBAARHEID Via

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

ons Onder Bewogen zondagmiddag Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Succesvolle familiebijeenkomst 3 Op de koffie bij Astie Romijn

ons Onder Bewogen zondagmiddag Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Succesvolle familiebijeenkomst 3 Op de koffie bij Astie Romijn De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 1 - januari 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 1 Inhoud: 2 Succesvolle familiebijeenkomst 3 Op de koffie bij Astie Romijn 4 Van

Nadere informatie

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012. Locatie: Brasserie The Wing

Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012. Locatie: Brasserie The Wing Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 BIJEENKOMST - DINSDAG 20 november 2012 Locatie: Brasserie The Wing Agenda: 16.15 uur Opening/toelichting programma 16.20 uur Algemene Ledenvergadering - verantwoording 2012

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 9 juni 2015 Onderwerp: Uitnodiging voor presentatie en ALV GvRM op 18 juni 2015

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 9 juni 2015 Onderwerp: Uitnodiging voor presentatie en ALV GvRM op 18 juni 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 9 juni 2015 Onderwerp: Uitnodiging voor presentatie en ALV GvRM op 18 juni 2015 Beste leden, Graag nodigt het bestuur u uit voor een

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

Meten is Weten. Leegstandsanalyse Plaspoelpolder. - december

Meten is Weten. Leegstandsanalyse Plaspoelpolder. - december Meten is Weten Leegstandsanalyse Plaspoelpolder - december 2015 - Introductie Voor u ligt de vijfde editie van de tweejaarlijkse leegstandsanalyse van de Plaspoelpolder. Deze analyse geeft inzicht in de

Nadere informatie

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal

PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES. Vrijdag 19 mei 2017 Papendal PROGRAMMA VOORJAARSCONGRES Vrijdag 19 mei 2017 Papendal VOORJAARSCONGRES 2017 Op vrijdag 19 mei vindt het voorjaarscongres van de VVD-Bestuurdersvereniging plaats in Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Nadere informatie

SOB SOB SOB SOB SOB SOB. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg. Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek. Den Haag Centrum. Rijswijk.

SOB SOB SOB SOB SOB SOB. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg. Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek. Den Haag Centrum. Rijswijk. Den Haag Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg Den Haag Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek Den Haag Centrum Rijswijk Zoetermeerse Stagekalender 2013-2014 Delft Zoetermeer Stedelijk College v. Doornenplantsoen

Nadere informatie

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE

advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE advies, management, verhuur, (her)ontwikkeling, taxaties en bemiddeling SAMEN MEER WAARDE SAMENMEERWAARDE WPM Groep staat voor ruim 20 jaar visie, kennis en ervaring op het gebied van advies, ontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer.

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 1 november

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014 Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad Datum: 18 - nov - 2014 Aanwezig Aria CSA ERA JFR Jong Havenvereniging KASEUR KORF EFR Laurentius

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 29-35, Frijdastraat Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 29-35, Frijdastraat Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 29-35, Frijdastraat 30-32 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 03-02-2004

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 03-02-2004 03-02-2004 VASTGESTELD No. 06 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.00 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs... 3 2. Verslagen per dag... 4 3. Aanwezige scholen en bedrijven... 5 4. Enquêtes leerlingen... 8 5. Enquêtes volwassenen...

Nadere informatie

1 4 1 2 3 4 De kapper bij u in de buurt. Op afspraak voor u geopend van maandag t/m vrijdag. Ik garandeer u kwaliteit, een goede service en betaalbare prijzen. Knippen... 14,00 Föhnen... 14,00 Permanent

Nadere informatie