Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee"

Transcriptie

1 Sociaal-Agogisch Werk Bachelor in de Gezinswetenschappen Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Academiejaar

2 Studeren aan HUB-KAHO Inhoud Kansen voor gezinnen, kansen voor volwassenen...3 Geboeid door wat mensen drijft?...4 Op maat van volwassenen...12 Aan de slag met je diploma...14 Studenten vertellen...18 Inhoud en aanpak...22 Je studieprogramma...36 Je docenten...40 Praktisch...48 Kenniscentrum...54 Waar?...62 Deze brochure richt zich tot wie al enige levens- of werkervaring heeft. Voor studenten die kort na de secundaire school Gezinswetenschappen willen aanvatten, is er een aparte brochure. Je vindt ze via 2

3 Kansen voor gezinnen, kansen voor volwassenen Ben je geboeid door mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt? Wil je relaties tussen ouders en kinderen, tussen partners, beter begrijpen en ze leren ondersteunen? Dan is Gezinswetenschappen iets voor jou. Gezinnen staan vandaag voor vele uitdagingen. Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe ideeën voor de ondersteuning van kinderen, ouders en gezinnen. Het is belangrijk dat we kritisch blijven nadenken over die ontwikkelingen. De opleiding Gezinswetenschappen houdt de vinger aan de pols en wil dat denken stimuleren en verdiepen. Gezinswetenschappen is uniek. Er is slechts één opleiding in Vlaanderen die op een toegankelijke wijze samenbrengt wat er in verschillende disciplines bestaat aan kennis over opvoeding, relaties en samenleving. Uniek zijn vooral de studenten: volwassenen op zoek naar kennis en inzicht. Allemaal beginnen ze met hun eigen verhaal en hun eigen werk- en levenservaring aan deze opleiding. We weten dat kiezen voor een driejarige opleiding een grote stap is. Je moet veel wikken en wegen, organiseren... Toch durven we je aanzetten om de keuze voor Gezinswetenschappen te maken. Elk jaar zien we hoe studenten de kans grijpen om hun werk en hun leven een nieuwe wending te geven. Hoe ze hun droom waarmaken om met mensen te werken. We zien hen vooral als mens groeien en sterker in hun schoenen staan. Wij wensen dat ook jou van harte toe. Tanja Nuelant Directeur Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk, opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale gerontologie 3

4 Geboeid door wat mensen drijft?

5 Bijleren over gezin, relaties en opvoeding Geboeid door wat mensen drijft? Wil je meer weten over wat zich tussen mensen afspeelt? Begrijpen hoe relaties tot stand komen, of waarom het fout kan gaan? Zoek je meer inzicht in opvoeding, wil je zelf leren hoe het beter kan? Werk je graag met mensen maar mis je hiervoor het gepaste diploma? Gezinswetenschappen studeren biedt je nieuwe inzichten en verruimt je kansen. Waarom Gezinswetenschappen studeren? Gezinswetenschappen vergroot je kennis over relaties en opvoeding; je krijgt inzicht in de maatschappelijke context waarin gezinsrelaties functioneren; je verwerft deskundigheid om gezinnen te ondersteunen en te begeleiden. Echte tweede kans Je zult veel ervaringen uit je eigen gezinsleven in de opleiding herkennen én leren duiden. Die ervaringen kun je later gebruiken in je werk als gezinsbegeleider. Je professionele bachelordiploma opent zeker deuren naar uiteenlopende jobs in het brede welzijnsveld. Misschien is de opleiding een échte tweede kans: eindelijk dat diploma van hoger onderwijs behalen, je beroepsleven een nieuwe wending geven, aansluiting vinden bij de sociale sector Maar ook als persoon kom je hier rijker uit: met deze opleiding ga je sterker in je schoenen staan! 5

6 Sociaal handelen kun je leren De opleiding Gezinswetenschappen leert je gezinnen begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier, maar met veel empathie en respect voor de eigenheid van elk gezin. Het doel is om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar duurzame, kwaliteitsvolle relaties. Eigen accenten Gezinswetenschappen situeert zich in het domein van het sociaal-agogisch werk. In alle sociaal-agogische opleidingen staat werken met mensen voorop, maar ze leggen elk eigen accenten: Bachelor in het Sociaal werk: Als maatschappelijk werker benader je de mens als individu, zij het natuurlijk steeds in relatie tot zijn omgeving en de maatschappij. Je helpt je cliënten die steun te krijgen die zij nodig hebben. De nadruk ligt op wegwijs maken in de maatschappelijke voorzieningen. Bachelor in de Orthopedagogie: Opvoeders begeleiden jongeren of volwassenen, al dan niet met een handicap. Ze werken vaak in een instelling, maar ook steeds meer in de directe leefomgeving van de cliënt. De focus ligt op de ondersteuning van het individu dat je met behulp van diverse, creatieve vaardigheden leert benaderen. Bachelor in de Gezinswetenschappen: Gezinswetenschappers ondersteunen gezinnen als het misloopt in de relaties tussen ouders en kinderen, tussen partners of in de verhouding met de vorige generatie(s). Je informeert gezinnen en je zoekt de gepaste hulp waar nodig. Je treedt op als tussenpersoon voor het gezin met andere hulpverleners en diensten. Je benadert mensen uitdrukkelijk in hun gezinscontext, zonder de belangen van het individu of de invloed van de maatschappelijke omgeving uit het oog te verliezen. 6

7 Geboeid door wat mensen drijft? Onze visie De opleiding Gezinswetenschappen steunt op de visie dat duurzame, diepgaande relaties belangrijk zijn. Die visie vormt de basis voor een goede ondersteuning en hulpverlening aan mensen. Duurzame relaties Voor ons zijn duurzame, diepgaande relaties belangrijk. Daarin kunnen vrouwen, mannen en kinderen zich goed voelen en zich ontplooien als persoon en als sociaal wezen. Duurzame relaties worden bij uitstek nagestreefd in gezin en familie, maar zijn enkel bereikbaar als die relaties gebaseerd zijn op eerlijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en respect voor de persoonlijke integriteit; als mannen en vrouwen in het gezin en in de samenleving een gelijkwaardige positie genieten; als beide ouders de zorg voor de kinderen als essentiële en te delen verantwoordelijkheid opnemen; als het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Het Kind richtinggevend is in de relatie met de kinderen en voor hun positie in de samenleving. De opleiding Gezinswetenschappen ging in 1960 van start op initiatief van de toenmalige Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, nu de Gezinsbond. Onder de vleugels van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, toen Centrum voor Volwassenonderwijs, groeide de opleiding uit tot een volwaardige hogeronderwijsopleiding. Vandaag zit de opleiding Gezinswetenschappen onder de koepel van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel). De opleiding werkt verder op haar eigen campus in Schaarbeek, waar volwassen studenten gepaste begeleiding krijgen. 7

8 Wie studeert Gezinswetenschappen? Herken je jezelf? De achtergrond van de studenten Gezinswetenschappen is zeer divers. Twee dingen hebben de studenten gemeen: een sterke motivatie om te leren en een warme belangstelling en zorg voor mensen. Hoe herken je verder een student Gezinswetenschappen? Jong of oud? Hoewel de meerderheid van de studenten tussen 26 en 40 jaar (50%) oud is, tref je ook -26 jarigen (22%) en veertig- (23%) en vijftigplussers (4%). Vrouw of man? Vrouwen vormen zeker de overgrote meerderheid, net als in de meeste sociaal-agogische richtingen. Toch kiezen stilaan meer mannen (nu ongeveer 10%) voor Gezinswetenschappen. De sociale sector zal hen zeker met open armen verwelkomen! Gezin? De gezinscontext van de studenten Gezinswetenschappen is erg uiteenlopend. De meerderheid van de studenten leeft samen met hun partner, al dan niet gehuwd. 45% van de studenten profileert zich als alleenstaand. Ongeveer 55% van de studenten heeft kinderen, meestal 2 of 3. 8

9 Geboeid door wat mensen drijft? Woonplaats? Vanuit alle hoeken van Vlaanderen, en daarbuiten, vinden studenten de weg naar de opleiding, die uniek is in Vlaanderen. Culturele achtergrond? In verhouding met andere hogeronderwijsopleidingen tonen veel studenten uit migratiegezinnen belangstelling voor de opleiding. Vandaag maken ze 13% uit van de studenten Gezinswetenschappen. Activiteit? Studenten Gezinswetenschappen zijn doorgaans zeer actief naast hun opleiding. De grote meerderheid van de studenten (70%) heeft een betaalde job. Velen zijn ook actief als vrijwilliger. Bij het begin van het academiejaar kun je de adressen van alle studenten per provincie inkijken. Zo kun je vlotter afspreken om samen naar de les te komen, met de wagen of met de trein, en informatie uitwisselen met medestudenten uit je streek. Anders kijken en luisteren naar mensen Brigitte D hondt staat al meer dan dertig jaar voor de klas: Ik zag de samenleving en bijgevolg ook gezinnen veranderen. Met de opleiding Gezinswetenschappen kreeg ik een bredere kijk. Ik leerde anders luisteren en kijken naar mensen. Zo kan ik gepaster reageren. Ik voel me meer zelfzeker in contacten met ouders en kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. 9

10 Iets voor jou? Gezinswetenschappen geeft je inzicht in het functioneren van gezinnen en plaatst je kennis in een breed maatschappelijk kader. Om verschillende redenen kan de opleiding voor jou bijzonder nuttig zijn. Geboeid door de verscheidenheid van menselijke relaties? Gezinswetenschappen geeft je inzicht in gezinsrelaties. Werk je graag met mensen? De opleiding geeft je de basis om mensen op een professionele manier bij te staan en te begeleiden vanuit een gezinsgerichte invalshoek. Nieuwe horizonten ontdekken en ander werk zoeken? Als je al een hogeronderwijsdiploma op zak hebt, kun je een traject op maat opstellen, gericht op de kennis en vaardigheden die je extra wil verwerven. Stelde je gedurende enkele jaren de zorg voor je gezin voorop? Wil je opnieuw aan de slag? Het studieprogramma sluit aan bij je ervaring en kennis en het diploma vergroot je kansen op een passende job aanzienlijk. Actief als vrijwilliger? Deze algemene vorming over het menselijk functioneren verbreedt je kennis en leert je professioneel handelen, ook als vrijwilliger. Meer greep krijgen op je eigen gezinsrelaties? Veel vakken zullen je meer inzicht geven in de dynamiek in je eigen gezin. De opleiding kan je helpen om je eigen gezinsrelaties (met je partner, je kinderen, je eigen ouders) te verbeteren. 10

11 Emancipatieprijs VOEM Geboeid door wat mensen drijft? Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen kreeg in 2011 de Emancipatieprijs van VOEM, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. In de prijzen Gezinswetenschappen kreeg de prijs omwille van de inspanningen die zij levert om de onderwijskansen van studenten uit migratiegezinnen te verbeteren. De flexibele leerweg van deze opleiding en de expliciet pluralistische benadering van gezinsthema s hebben ertoe bijgedragen dat studenten met diverse culturele achtergronden hun weg vonden naar Gezinswetenschappen. copyrights: Frank Toussaint Samen studeren Boubker Al Marchohi en Rachida El Morabit studeerden samen: Het technisch secundair onderwijs leidde ons naar administratieve en technische jobs, terwijl we allebei altijd het gevoel hadden dat onze roeping in de hulpverlening lag. Veel van wat we hebben geleerd, passen we ook toe in ons eigen leven. We hebben veel geleerd, maar ook veel gelachen. 11

12 Op maat van volwassenen

13 Op maat van volwassenen Kansen voor volwassenen Gezinswetenschappen staat voor onderwijs en kansen voor volwassenen. De mogelijkheden en interesses van de volwassen student staan centraal in de onderwijsaanpak. Eén dag les per week Gezinswetenschappen is een professionele bacheloropleiding van 180 studiepunten. De opleiding staat in het hogeronderwijsregister op hetzelfde niveau als de opleidingen Maatschappelijk Werk en Orthopedagogie. Studenten met levens- en werkervaring komen gedurende drie studiejaren één dag per week les volgen en vullen dat aan met zelfstudie. Zo is de opleiding goed te combineren met werk en gezin. Het diploma geniet maatschappelijke erkenning en biedt reële kansen op een volwaardige tewerkstelling. De gedrevenheid van de docenten en de omkadering van de hogeschool garanderen de kwaliteit van de opleiding. Breng gerust je levenservaring mee Je komt niet naar de schoolbanken als een onbeschreven blad, en daar houden we terdege rekening mee. Veel opleidingsonderdelen sluiten direct aan bij de inzichten en vaardigheden die je als volwassene hebt opgebouwd in je eigen leven, je gezin en familie. In deze opleiding verwerf je kennis die niet alleen inzetbaar is in een job, maar ook in je eigen gezin. Voor velen betekent drie jaar Gezinswetenschappen studeren ook persoonlijk een sterke groei. 13

14 Aan de slag met je diploma

15 Aan de slag met je diploma Wat leer je concreet? Als je afstudeert in Gezinswetenschappen ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar goede, duurzame relaties. Je hebt inzicht in de vaak complexe gezinsrelaties én je bent in staat om passende begeleiding te bieden waar het fout gaat. Je kunt de noden van een gezin erkennen. Samen met de gezinsleden bekijk je waar de knelpunten zitten en welke hulpverlening aangewezen is. Waar nodig overleg je met andere hulpverleners. Je kunt gezinnen begeleiden met het doel hen te versterken. Je bevordert de zelfredzaamheid van de gezinsleden, met respect voor hun specifieke gezinscultuur. Je hebt geleerd om in dialoog te treden met gezinnen. Bij conflict kun je een stappenplan opstellen om alle partijen tot hun recht te laten komen, wat de achtergrond of problematiek ook is. Je kunt de directe sociale omgeving van een gezin in kaart brengen. Dat netwerk kun je inzetten voor de versterking van het gezin. Je hebt geleerd om constructief samen te werken. Je doet dat met collega s die vanuit andere disciplines het gezin of de gezinsleden hulp verlenen. Je stelt de belangen van het gezin voorop. Je bent gemotiveerd om te zoeken naar creatieve oplossingen, rekening houdend met de eigenheid van het gezin. Je gaat op zoek naar nieuwe kennis of werkvormen die je bij de begeleiding van gezinnen kunnen helpen. Je komt zelf naar buiten met inzichten die je in je werk hebt gekregen en die de kwaliteit van het werk van anderen kan bevorderen. Je signaleert nieuwe knelpunten in gezinnen en gezinsrelaties. Je brengt ze onder de aandacht van je organisatie, het publiek en waar nodig ook het beleid. 15

16 Waar vind je een job? Bachelors in de Gezinswetenschappen kunnen hun vaardigheden inzetten in uiteenlopende sectoren, vaak zij aan zij met maatschappelijk werkers, opvoeders en andere professionals in het sociaal-agogisch werk. Werkgevers appreciëren hun brede kijk op gezinnen en de diverse ervaringen, zowel persoonlijke als professionele, die ze meebrengen. In het algemeen welzijnswerk kun je aan de slag als welzijnswerk(st)er in OCMW s, CAW s, het vluchtelingenwerk, de thuislozenwerking, centra voor levens- en gezinsvragen, slachtofferbegeleiding... In de geestelijke gezondheidszorg kun je werken als sociaal werk(st)er in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, in initiatieven voor beschut wonen, in de psychiatrische thuiszorg en verzorgingstehuizen, in dagactiviteitencentra en psychiatrische ziekenhuizen In de kinder- en gezinszorg werk je als gezinsbegeleid(st)er in kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen en buitenschoolse kinderopvang, kraamcentra, Centra voor Integrale Gezinszorg, de pleegzorg en bij adoptiediensten. 16

17 Aan de slag met je diploma In het onderwijs vind je heel wat afgestudeerden als zorgcoördinator, in basiseducatie als educatief personeelslid, in CLB s als intercultureel medewerk(st)er of als psychopedagogisch werk(st)er. De gehandicaptenzorg zet Gezinswetenschappers in voor thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor begeleid wonen, beschermd wonen. De jeugdzorg stelt vaak een zekere maturiteit op prijs voor functies als opvoed(st)er en begeleid(st)er in begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, dagcentra, thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor begeleid zelfstandig wonen, diensten voor pleegzorg. Je kunt ook aan de slag als consulent(e) in comités voor bijzondere jeugdzorg of bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank. In de sector van tewerkstelling en opleiding kun je terecht in centra voor beroepsopleiding, in arbeidstrajectbegeleiding en in centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze. Er zijn zeker ook mogelijkheden als (staf)medewerk(st)er in het opbouwwerk en het sociaalcultureel werk. De integratie- en ondersteuningscentra voor etnisch-culturele minderheden zoeken eveneens Gezinswetenschappers. In de ouderenzorg of de thuiszorg werk je als activiteitenbegeleid(st)er, als centrumleid(st)er, als indicatiesteller in de zorgverzekering of als zorgregisseur in een lokaal dienstencentrum. Bij de politie vind je werk als politie-assistent(e), onder meer bij de dienst slachtofferbejegening. Bij de overheid geeft het diploma Gezinswetenschappen toegang tot functies op niveau 2+ (bij de federale overheid) en niveau B (bij de Vlaamse overheid, in gemeenten en OCMW s). 17

18 Studenten vertellen

19 Studenten aan het woord Studenten vertellen Studenten Gezinswetenschappen hebben doorgaans een sterke motivatie om te leren en een warme belangstelling en zorg voor mensen. Wat vinden zij over hun opleiding? Van bank naar begeleiding Daniel Van den Brande werkte tot voor enkele jaren in een bank. Een voorziening in de bijzondere jeugdzorg was er klant en zo geraakte ik geïnteresseerd in sociaal werk. Ik waagde de overstap en werd deeltijds administratief medewerker van het begeleidingstehuis. Ik wilde graag met de kinderen zelf aan de slag, dus zocht ik een opleiding die mij de juiste basis kon geven én die combineerbaar was met mijn job. De opleiding Gezinswetenschappen is dan de perfecte keuze. Nu werk ik voltijds in het begeleidingstehuis. Ik heb nog steeds een aantal bestuurstaken in mijn pakket, maar ik sta nu ook mee in voor de begeleiding van de kinderen. Gegroeid Manuella Van Geyt werkte op de sociale dienst van een woonzorgcentrum. Om dat werk goed te doen, heb je inzichten nodig die verder gaan dan wat je in verpleegkunde ziet. Ik ging op zoek naar een opleiding die ik kon combineren met een fulltime job en mijn gezin. De opleiding veranderde veel in mijn leven: ik kreeg een andere kijk op de mens, het gezin en de maatschappij. Ook op professioneel vlak ging ik vooruit. Ik ben nu adjunct-directeur! Opnieuw naar de schoolbanken Barbara De Ryckere was statutair ambtenaar. Dankzij dit diploma kon ik aan de slag op de sociale dienst van de federale overheidsdienst voor Wetenschapsbeleid. Ik doe het erg graag. Het is boeiend, afwisselend en het schenkt veel voldoening. En ik ben terug gaan studeren, deze keer een Master in de Seksuologie aan de KU Leuven. Het diploma Gezinswetenschappen vormde een stevige basis. 19

20 Springplank naar een nieuwe start Kim Bogaert heeft zich nooit goed gevoeld bij de beroepsopleiding waar hij 25 jaar geleden in belandde. Na school las ik alles wat ik te pakken kon krijgen over filosofie, psychologie en andere wetenschappen. Na jaren van werk dat me niet lag en zoeken naar een opleiding die echt bij me paste, vond ik Gezinswetenschappen. Dit werd de springplank naar een nieuwe start. Nu werk ik als leefgroepbegeleider voor volwassenen met een mentale handicap met bijkomende gedragsen/of persoonlijkheidsstoornissen. Wat was ik blij toen ik afstudeerde. Niet omdat ik nu niet meer naar de les hoefde te gaan, neen, want dit was voor mij telkens weer het hoogtepunt van de week. Ik was fier omdat ik dat had behaald waarvan men 25 jaar geleden zei dat dat manneken dat toch nooit zou aankunnen. Leren opvoeden tussen twee culturen De periode dat ze Gezinswetenschappen studeerde zal Benedicte Moussa altijd bijblijven. Ik heb fantastisch veel geleerd en heb vooral veel ruimte gekregen om mij persoonlijk te ontplooien. Door deze studies heb ik de werkelijke betekenis leren begrijpen van woorden als respect, empathie, relativeren en luisteren. Kennis en vaardigheden die me goed van pas komen als vrijwillig medewerkster bij de Gezinsbond over opvoeden tussen Gezinswetenschappers aan de slag: the movie! Gezinswetenschappers kom je overal tegen. Wat ze gemeen hebben is hun engagement: kwetsbare mensen en gezinnen ondersteunen. Docente Magda Lambert ging enkele gezinswetenschappers op hun werk interviewen, over hun job en hoe ze hun studie inzetten in de begeleiding van gezinnen. Je kunt hun verhaal bekijken via 20

21 Studenten vertellen twee culturen. Ik heb ook een vzw opgericht, Symbiose, met als doel het harmonieus samenleven in en tussen gezinnen van verschillende culturen te bevorderen. Voor dit huis was Gezinswetenschappen een onmisbare bouwsteen! Bewust kiezen waar je voor gaat was drie jaren hard werken maar nu ga ik elke dag met plezier werken. Mijn collega s lachen als ze me weer moeten afremmen. Het maakt toch een verschil als je als volwassene op latere leeftijd een bewuste keuze hebt gemaakt: ik wist echt wat ik wou en waar ik zou voor gaan. Sinds kort heeft Anja Lambrighs een vast contract als begeleidster bij het Crisispunt Limburg -18 van CAW Limburg. Daarmee heb ik het doel bereikt dat ik beoogde met Gezinswetenschappen: een job als hulpverlener die me dagelijks veel voldoening geeft. Het Spijt, of toch niet Samira Azeroual deed er vijf jaar over om te beslissen om als mama van drie toch Gezinswetenschappen te gaan studeren: Nu zit ik in het tweede jaar en heb ik spijt. Spijt dat ik niet veel eerder deze stap heb gezet! Gezinswetenschappen is als een achtbaan. Je stapt in zonder te beseffen wat het allemaal met je zal doen. Tijdens de rit voel je die adrenalinestoot, dat fijne gevoel. Ik ben ervan overtuigd dat aan het einde van de rit het gevoel van voldoening nog intenser zal zijn. Maar daar denk ik nu liever nog niet aan, want als het gedaan is, weet ik dat ik naar meer zal snakken. 21

22 Inhoud en aanpak

23 Inhoud en aanpak Inhoud en aanpak Het studieprogramma van Gezinswetenschappen loopt over drie jaar. Studenten met levens- en werkervaring volgen één dag les per week. Opbouw van het programma In het eerste jaar ligt de nadruk op de menswetenschappen die gezinnen bestuderen vanuit verschillende invalshoeken: sociologie, filosofie, psychologie, pedagogie, economie. In het tweede jaar komt het gezin zelf meer op de voorgrond. We bestuderen de relatie tussen partners: hoe verloopt de partnerkeuze, hoe communiceren we met elkaar, in welke gezinsverbanden leven we samen? Ook de ouder-kindrelatie en de opvoeding komen naar voor: wat is goed opvoeden, hoe deden onze ouders dat en hoe doen we het nu? In het derde jaar leren we begrijpen waar het mis kan gaan in gezinsrelaties. Hier ligt de nadruk op het leren begeleiden van partners en kinderen. In iedere fase van de opleiding is er aandacht voor ethische aspecten bij de begeleiding van partners, ouders en kinderen. Twee oriëntaties Naast een gemeenschappelijk pakket van opleidingsonderdelen maak je in het derde jaar een keuze tussen twee oriëntaties: kinderen en jongeren; volwassenen en ouderen. Eigen accenten Beide oriëntaties leggen eigen accenten maar leiden naar hetzelfde einddiploma. Je bekijkt de achtergronden van specifieke problemen die zich in die levensfasen kunnen voordoen. Je oefent ondersteuningsmethodieken en je maakt kennis met verschillende therapeutische richtingen. We plaatsen gezinnen in hun brede maatschappelijke context en we staan stil bij de beleidsmaatregelen die betrekking hebben op gezin en opvoeding. 23

24 Vaardig worden via projecten Naast de theoretische vakken heeft projectwerking een belangrijke plaats in het programma. Je leert zowel alleen als in groep werken. Bij de beoordeling telt niet alleen het resultaat: ook de wijze waarop je (samen)werkt is van belang. Projectonderwijs In het eerste en het tweede jaar werk je in kleine groepen rond thema s op vlak van kansarmoede, opvoeding, gezondheid, ethische kwesties, man-vrouwverhoudingen... Aan de hand van een concrete probleemstelling verwerf je verschillende vaardigheden. De projectbegeleiders hebben een link met het werkveld en zijn specialisten in de thema s die ze behandelen. Ze maken expliciet ruimte voor de ervaring en de kennis die de studenten aanbrengen. ruimere thema van je projectgroep. Waar vind je geschikte literatuur? Hoe vat je teksten efficiënt samen? Hoe vermeld je bronnen correct? Je leert Informatie zoeken, verwerken en presenteren In het eerste jaar ligt de nadruk bij het projectwerk op teksten leren verzamelen en verwerken over een onderwerp dat je zelf kiest binnen het 24

25 Inhoud en aanpak kritisch lezen, overleggen met groepsleden en presenteren. In het tweede jaar ga je zelf op onderzoek. Je maakt kennis met verschillende onderzoeksmethoden, zoals enquêtes, interviews en participerende observatie. Je werkt in kleine groepjes aan de verwerking van de gegevens en de voorstelling van de resultaten. Communicatie Professioneel omgaan met anderen vraagt om professionele vorming in communicatie, interactie en conflicthantering. We besteden een belangrijk deel van de lessen aan deze methodieken. In het eerste en het derde jaar ga je op tweedaagse buiten de campus en krijg je een intense training in kleine groepen. Eerstejaars leren er wat professioneel luisteren inhoudt. Groepswerk wordt geanalyseerd en via rollenspelen ingeoefend. Tweedejaars werken aan helpende gesprekken en andere communicatiemethoden. Derdejaars maken tijdens hun tweedaagse kennis met persoonsgerichte intervisie en andere begeleidingsmethodieken. Eindproef Voor de eindproef in het derde jaar werk je zelfstandig een concrete probleemstelling uit. Je schetst de problematiek van een gezin of een persoon, zij het steeds in een gezinscontext. Je analyseert en kadert de probleemstelling en je stelt een passende begeleiding voor. Je toont aan dat je een probleemoplossend voorstel kunt uitwerken aan de hand van een literatuurstudie en door gebruik te maken van de cursussen en methodieken uit de opleiding. Je eindproefbegeleider is iemand die zelf met twee voeten in de praktijk staat. Hij of zij stuurt en steunt je waar nodig. De opleiding sluit af met een korte presentatie van je eindproef in het bijzijn van een externe deskundige. 25

26 Je eindproef: enkele voorbeelden Er zijn heel wat boeiende thema s die het onderwerp kunnen vormen voor je eindproef. Enkele voorbeelden. Amyay Hayat vroeg jongens en meisjes die opgroeien tussen de westerse en de Maghrebijnse cultuur hoe zij hun adolescentie ervaren. Ze stelt voor om in de hulpverlening te werken aan de communicatie binnen Maghrebijnse gezinnen. Daarnaast pleit ze voor cultureel diverse oudergroepen, want ervaringen uitwisselen kan alle ouders versterken. Els is buitengewone moeder van Joren met een handicap en gewone moeder van Kaat. Anouk Martens bekeek met Els hoe ze de kinderen positief kan coachen. Dat kan je leren in workshops die leentjebuur spelen bij opleidingen voor managers. De communicatievaardigheden die de ouders daar oppikken, zorgen ervoor dat ze ook sterker staan in hun relatie met professionele hulpverleners. De euthanasievraag van mensen met een psychiatrische problematiek is vaak een vraag om levenshulp. Marian Bulckaen schetste de leemten in de huidige hulpverlening en doet originele voorstellen om ze te verbeteren. Zingevingsgesprekken een plek geven in de hulpverlening en het netwerk van de patiënt actief betrekken, kan een verbindende kracht doen ontstaan. Hulporganisaties krijgen in toenemende mate te maken met hulpvragers zonder wettig verblijf. Dit geldt ook voor vrijwilligersorganisatie de Welzijnsschakel in Hoboken, waar Pascale D hont stage liep. De intakeploeg formuleerde een dringende behoefte aan meer inzicht in de complexe juridische en sociaal-economische situatie van deze groep. Pascale stelde een opleidingsplan op en ging er ook mee aan de slag. 26

27 Voortbouwen op leer- en werkervaringen Inhoud en aanpak De opleiding houdt actief rekening met de ervaring die je in je leven, je werk en je engagement al verworven hebt. We brengen die in kaart via een portfolioprocedure. Portfolio Een portfolio is als een map die in de eerste plaats een overzicht geeft van je eerdere studie- en werkervaring. Ook vrijwilligerswerk en andere relevante levenservaring krijgen er een plaats in. Het portfolio helpt je niet alleen om je opleiding tot een goed einde te brengen, maar ook om krachtiger en competenter in het (beroeps)leven te staan. Zelfreflectie tijdens de opleiding kunnen functioneren in het werkveld. Dat dossier vul je aan met de uitwerking van een schriftelijk aangeboden casus uit het algemene welzijnswerk. In sommige gevallen volgt op deze procedure een interview. Het resultaat geeft je een genuanceerd zicht op wat je reeds verworven hebt aan kennis en vaardigheden. Deze procedure stimuleert je meteen ook heel concreet tot zelfreflectie, vooral over de vraag hoe je je reeds verworven levens- en werkervaring kunt inzetten voor een (nieuw) engagement in het werkveld. In de loop van je opleiding vragen we je om een portfolio op te bouwen met documentatie over je levens- en werkervaring. Daarnaast maak je, aan de hand van een aantal vragen, een bespreking van je eigen sterktes en zwaktes wat betreft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te 27

28 Praktijkverdieping nodig? Uit je portfolio blijkt of je al dan niet voldoende professionele ervaring hebt. Jaarlijks blijkt ongeveer de helft tot twee derde van de studenten reeds over de nodige ervaring te beschikken; de andere studenten zien zich verplicht om extra praktijkverdieping op te nemen. Hoe lang? De eventuele extra praktijkverdieping telt in principe 160 of 280 uren, afhankelijk van de in het portfolio aangetoonde ervaring. Je kunt die uren opnemen vanaf het einde van het tweede jaar of gespreid over het derde jaar. We begeleiden je bij je zoektocht naar een geschikte praktijkverdiepingsplaats die past bij je specifieke levensen werk omstandigheden. Ook tijdens de praktijkverdieping is begeleiding voorzien. In asielzoekerscentra leer je omgaan met mensen die een ernstig trauma doormaakten. In een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kun je aan de slag in de thuisbegeleiding van een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), of in de ontmoetingsruimtes voor ouders en kinderen die een echtscheiding doormaken, of in een vluchthuis. Ook de begeleiding van thuislozen nemen studenten actief op. Waar? Tijdens de praktijkverdieping neem je diverse taken op die aansluiten bij de competenties die je in de opleiding verwerft. Je leert inspelen op heel concrete hulpvragen. Enkele voorbeelden: 28

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen

Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Studie relatieondersteunend aanbod in Vlaanderen Rapport met steun van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2013 Kathleen Emmery 1 Voorwoord In de media, in het werkveld en in de brede samenleving

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal

Dossier. Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening. taal Wat bedoel je? Taaldrempels in de hulpverlening NR 197 Dossier taal April Juni 2012 Inhoud Wat bedoelt u? Taaldrempels in de hulpverlening 4 Gezondheidsmeeting 2012 - workshop Taal en zorg 5 Tolken en

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie