Handboek: Informatie voor stagebegeleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek: Informatie voor stagebegeleiders"

Transcriptie

1 Stagiairs Organisaties en gezinshuizen in De Glind in De Glind Villa Flex (Postweg 77) Jeugddorp De Glind Handboek: Informatie voor stagebegeleiders Stageloket De Glind De Glind Leren over jezelf! Leren werken met anderen! Leren van elkaar! Leren werken voor anderen! Leren innoveren! Krachtige leeromgeving voor stagiairs Projectgroep Leerhuis De Glind, 2015

2 2. HANDBOEK Informatie voor de stagebegeleider Informatie over stages in De Glind en achtergrondinformatie over het starten met en begeleiden van stagiairs. Inhoud: Stages in De Glind: Vraag en aanbod: Coördinator stage loket Verklaring Omtrent Gedrag Achtergrondinformatie over starten met en begeleiden van stagiairs: Waarom een stageplek aanbieden? Wat voor stageplek aanbieden? Omschrijven opdracht Investeringen en randvoorwaarden De werving en selectie van stagiairs Introductieprogramma Begeleiding, tussentijdse- en eindevaluatie Afronden van de stage 2 BIJLAGEN BIJLAGE B.1 BIJLAGE B.2 BIJLAGE B.3 BIJLAGE B.4 BIJLAGE B.5 BIJLAGE B.6 BIJLAGE B.7 BIJLAGE B.8 BIJLAGE B.9 BIJLAGE B.10 BIJLAGE B.11 Overzicht stage biedende organisaties Stage formulier Korte uitleg over het VMBO en MBO HBO en WO: De vernieuwde Stagecode-hbo nadere toelichting Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden van betrokkenen binnen een stage traject; het BPV (beroepspraktijkvorming) protocol Stage overeenkomst Intermetzo Checklist voor de komst van de stagiaires Voorbeeld Introductieprogramma Voorbeeld begeleidingsgesprek De stage verloopt stroef, wat te doen? Exit formulier Vragenlijst Leerlingen.

3 Inleiding Dit handboek is geschreven voor stagebegeleiders die een verbinding hebben met zorg voor jeugd. Er staat veel praktische informatie in over hoe het met stages in De Glind geregeld is en achtergrondinformatie over werving, selectie en begeleiding van de stagiair. Mocht u na het lezen vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, mail deze dan naar de coördinator stageloket Arienne Wunderink, Alvast mijn dank hiervoor. Goede leerbedrijven zijn onmisbaar voor het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Stages bieden studenten de kans om kennis te maken met de actuele beroepspraktijk en het leert hen beroepsvaardigheden. In dit handboek gebruiken we het woord stagiairs, hiermee worden alle studenten van alle onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo) en alle jaren (snuffelstage, 2 e,, 3 e en 4 e jaars stage, afstudeeronderzoek) bedoeld. Een overzicht van de contactpersonen van de stagebiedende organisaties in De Glind is te vinden in bijlage B.1. Stages in De Glind Vraag en aanbod: Op de website van jeugddorp De Glind, heeft Stageloket De Glind een eigen pagina. Hier komt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag van studenten naar een stageplek, het aanbod van stageplekken door stagebiedende organisaties oftewel het aanbod van studenten stage te willen lopen in De Glind en de vraag van stagebiedende organisaties om stagiairs. Op het prikbord staan vraag en aanbod vermeld. 3 Op de site staat een formulier om een vraag c.q. aanbod op het prikbord in te dienen bij de redactie/coördinator stageloket. De redactie/coördinator stageloket plaatst het bericht op het prikbord voor de duur van twee maanden. Daarna wordt het bericht verwijderd of na overleg nogmaals twee maanden op het prikbord vermeld. Zodra een vraag is ingevuld wordt dit gemeld aan de coördinator stageloket/redactie en wordt het bericht verwijderd. Formulier voor stagebiedende organisatie: Naam organisatie (+ website): Aanbod : stageplek (met opdracht) of onderzoek Niveau : (WO/HBO/MBO; 1 e, 2 e, 3 e, 4 e jrs) Stagevorm : (bijv. snuffelstage, afstudeeronderzoek) Stageomvang : (bijv.: 336 uur = 2,5-3 dagen per week) Stageperiode : (een schooljaar, 1 semester, etc.)

4 Stagedag(en) : (ma-di-wo-do-vr / in overleg) Aantal studenten : ( In principe 1 student, in overleg eventueel 2 studenten) Opdracht : Omschrijving van de opdracht(en), taken, werkzaamheden en/of project waarvoor u een stagiair zoekt (graag zo duidelijk en specifiek mogelijk). Hoe concreter en vollediger uw advertentie, hoe eerder studenten op uw aanbod zullen reageren. Reageren voor dd. :... Sollicitatie mailen naar :. (mailadres stageaanbieder) Formulier voor student c.q. stagiair: Naam :. m/v Vraag : stageplek (met opdracht) of onderzoek bij Niveau : (WO/HBO/MBO; 1 e, 2 e, 3 e, 4 e jrs) Stagevorm : (bijv. snuffelstage, afstudeeronderzoek) Stageomvang : (bijv.: 336 uur = 2,5-3 dagen per week) Stageperiode : (bijv. sept tot zomer 2016, 1 semester, etc.) Stagedag(en) : (kan ook door de opleiding worden aangegeven) Aantal studenten : (evt. naam medestudent) Motivatie : CV : bijvoegen Welke eisen aan praktijkbegeleiding zijn er vanuit de opleiding?: Reactie mailen naar: :. (mailadres student) 4 Coördinator stageloket De coördinator heeft een loketfunctie, zorgt voor coördinatie van vraag en aanbod. De coördinator stageloket speelt geen rol bij de selectie en matching van stagiairs en stagebiedende organisaties. Zij regelt organisatorische en praktische zaken richting stageplekken en onderwijs. Het takenpakket van de coördinator stageloket bevat de volgende elementen: Loketfunctie: contactpersoon vraag en aanbod Input databank scholen: (ondersteuning bieden bij) omschrijving opdrachten Monitoring matching Organiseren introductie bijeenkomst stagiaires Organiseren tussentijdse stage ontmoetingsbijeenkomsten Organiseren einde stage bijeenkomst/presentaties Contact met scholen Contact met organisaties in De Glind. Wij werken samen met onderstaande onderwijsinstituten: Windesheim (Zwolle)

5 CHE (Christelijke Hogeschool Ede) HU (Hogeschool Utrecht) Aanvragen van deze opleidingen worden als eerste in behandeling genomen. Aanvragen van andere opleidingsinstituten worden beperkt in behandeling genomen. Daarnaast werken we samen met diverse MBO s. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Iedereen die in De Glind werkt en contact heeft met kinderen en jongeren moet een VOG kunnen overleggen. Vanuit de Jeugdwet is dit verplicht gesteld. De kosten worden vergoed door de stagebiedende organisatie. De procedure en een voorbeeld formulier is te vinden op en De VOG moet door de stagebiedende organisatie aangevraagd. Afronden van de stage Exit-formulier Om het resultaat van de stage te meten, kunt u uw stagiairs een exit-formulier (zie bijlage B.11) in laten vullen. Het is aan te raden om dit formulier te bespreken bij uw exitgesprek na de beoordeling. Als lerende organisatie gebruikt u deze uitkomsten om uw stagebeleid eventueel bij te stellen. 5 Digitale informatie Vraag de stagiair alle relevante informatie die digitaal verzameld is, te kopiëren naar een voor u toegankelijke plek. Poster- of PowerPointpresentatie Aan HBO en WO stagiairs wordt gevraagd aan het eind van de stage een korte poster of PowerPoint presentatie te geven over hun stageonderzoek. Betrokkenen, stagebegeleiders en stagedocenten, en belangstellenden, worden hier voor uitgenodigd. Het stageverslag c.q. onderzoeksrapport kan worden opgeslagen door de coördinator stageloket, waardoor het voor iedereen inzichtelijk is. Hiervoor moet u toestemming geven aan de student waarna deze het rapport mailt aan de coördinator stageloket.

6 Achtergrondinformatie over starten met en begeleiden van stagiairs Onderstaande informatie is een selectie van wat allemaal op internet te vinden is. Het is algemene informatie, pak er uit wat voor u interessant is en pas het toe op uw eigen organisatie en situatie. Waarom een stageplek aanbieden? Voordat u een stageplek aanbiedt is het van belang te bedenken waarom u dit wilt. Wat is de toegevoegde waarde van stagiairs voor uw organisatie en wat is de toegevoegde waarde voor de stagiair? Return on investment Bedenk wat u als organisatie terugkrijgt voor uw investeringen in stagiairs. Voorbeelden: De kans om stagiairs in te zetten voor acties. Verjonging van de organisatie; jongeren zorgen voor een frisse wind. Stagiairs zijn in staat onverwachte vragen te stellen. Een diversiteitsbeleid dat erop gericht is om alle aspecten waarop mensen van elkaar Verschillen te onderkennen, waarderen en benutten. Het managen van dit beleid leidt tot een duurzame ontwikkeling van de organisatie als geheel. Kennis vergroten binnen de organisatie. Jongeren komen vers uit de schoolbanken en beschikken over kennis van de nieuwste theorieën, zoals het gebruik van social media en softwaretechnologie. Lange-termijn personeelsplanning in het kader van vergrijzing. Als wervingsmiddel/scouten van talent. Bij gebleken geschiktheid kan de stagiair mogelijk doorstromen naar een vacante functie. Een constante stroom van stagiairs houdt de organisatie dynamisch in tijden van weinig instroom van nieuw personeel. Extra menskracht. Er wordt jongeren een kans op werkervaring geboden, waardoor zij straks als werkzoekenden gemakkelijker een baan vinden op de (regionale) arbeidsmarkt. 6 Wat voor stageplek aanbieden? Er zijn verschillende stagevormen mogelijk: Snuffelstage Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) mbo (niveau 1 tot en met 4) (zie bijlage B.3) Beroepsopleidende leerweg (BOL) mbo (niveau 1 tot en met 4) Leerstage HBO 2 e en 3 e jaar Afstudeerstage / onderzoek (HBO, WO) Traineeship De coördinator stageloket kan hier meer informatie over geven.

7 Stageopdracht / afstudeeropdracht Een goed omschreven stageopdracht geeft de student een helder beeld wat er van hem verwacht wordt. De school toetst zo globaal of de opdracht past binnen de stage-eisen die aan de opleiding gesteld worden. De omschrijving van de stageopdracht bevat doorgaans de volgende zaken: Stageomvang Stageperiode Stagedag(en) Aantal studenten : (bijv.: 336 uur = 2,5-3 dagen per week) : (een schooljaar, 1 semester, etc.) : (kan ook door de opleiding worden aangegeven) : ( In principe 1 student, in overleg eventueel 2 studenten) Omschrijving van de opdracht(en), taken, werkzaamheden en/of project waarvoor u een stagiair zoekt (graag zo duidelijk en specifiek mogelijk). Uw advertentie wordt op de interne website geplaatst. Op basis van uw omschrijving maken studenten een keuze. Hoe concreter en vollediger uw advertentie, hoe eerder studenten voor uw aanbod zullen reageren. Reageren voor dd...., Sollicitatie mailen naar:. (mailadres stageaanbieder) Bij de omschrijving kan nog een opmerking over Villa Flex in De Glind gezet worden: We hebben niet alleen een werkplek, maar ook een slaapplek voor de studenten die bij ons stagelopen. Villa Flex is gehuisvest in een karakteristieke vrijstaande villa midden in het dorp. Op de 1 e en 2 e etage zijn de slaapplekken gerealiseerd. Op de begane grond zijn werkplekken met aansluiting op internet aanwezig. In ruil voor het gebruik van Villa Flex wordt er van studenten gevraagd om naast hun stage-opdracht vanuit school, ook een specifieke opdracht voor het dorp te doen en/of een inzet als vrijwilliger bij een activiteit voor het dorp. 7 Beschrijving van een 4 e jaars HBO afstudeeropdracht: Onderwerp / vraag De opdracht: Wat is de opdracht? Aanleiding: Wat is de aanleiding voor de opdracht? Uit welke vraag komt deze voort? Wat is het probleem of de uitdaging waar deze opdracht een oplossing voor moet bieden? Hoe past de opdracht in het beleid van de organisatie? Is de opdracht onderdeel van een project?

8 Doel: Wat is het doel van de opdracht? Of in het geval van een onderzoek: op welke vraag moet het onderzoek antwoord geven? Doelgroep(en): Op welke doelgroep(en) richt de opdracht en/of het project zich? Resultaat: Tot welk concreet product of dienst moet de opdracht leiden? Gebruikers: Voor wie is het product bestemd? Ofwel: wie gaan er iets mee doen en hoe zal het product worden verspreid en geïmplementeerd? Planning: Wanneer moet de uitvoering van de opdracht van start gaan? Wanneer moet het zijn afgerond? Tijdsinvestering: Wat is de geschatte tijdsinvestering voor de student in uren of dagdelen? 8 Begeleiding: Wie draagt vanuit de organisatie zorg voor de begeleiding van de opdracht? Waar bestaat deze begeleiding uit? Opmerkingen: Welke overige zaken zijn van belang om te vermelden? Investeringen en randvoorwaarden Stages vragen om een tijdsinvestering van de stagebegeleider, zeker aan het begin van de stageperiode. Naarmate de stage vordert, zal de hoeveelheid tijd die men kwijt is aan begeleiding minder worden. Gedurende de stageperiode wordt de inzetbaarheid van de stagiair groter waardoor de tijdsinvestering wordt terugverdiend. Ook bij het terugkeren van een (nieuwe) stagiair op dezelfde stageplaats, zal deze relatief minder tijd kosten dan de eerste keer. Tijdsinvestering Werven en selecteren van stagiairs (i.c.m. coördinator stageloket); Introduceren en inwerken;

9 Begeleiden van stagiairs; Onderhouden van contacten met de onderwijsinstellingen. Financiële investering Vergoedingen voor stagiairs zijn niet in de wet geregeld. Stagevergoedingen: iedere organisatie bepaalt zelf (of volgt hierin de van toepassing zijnde cao) of er een stagevergoeding wordt gegeven en zo ja, hoe hoog de stagevergoeding zal zijn. Reiskostenvergoeding? Ook hierin is de organisatie vrij om een eigen beleid te volgen. Bijvoorbeeld: een reiskostenvergoeding gelijk aan de vergoeding voor personeel dat een arbeidscontract heeft? En welke afspraken maak je over de vergoeding van reiskosten wanneer de student in het bezit is van een Ov-jaarkaart? Kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): voor stagiair of stagebiedende organisatie? Randvoorwaarden voor een goede werkplek Een werkplek moet voldoen aan de Arbonormen. Randvoorwaarden voor een goede stagebegeleider Een stagebegeleider: heeft tijd en middelen tot zijn beschikking voor een goede begeleiding; heeft een open houding; kent het opleidingsniveau van de stagiairs; kan werkzaamheden vertalen in stage-opdrachten en omgekeerd; kan positieve steun en feedback geven op basis van leerdoelen en houding en gedrag; is vertrouwd met zijn vak en kan vakinhoudelijke begeleiding bieden; beschikt over zelfkennis en kan goed communiceren; kent de organisatie goed; kan problemen vroegtijdig signaleren en bijsturen waar dat nodig is. 9 Voor het aannemen van mbo-stagiairs moet een organisatie een erkend leerbedrijf zijn. Hier treft u informatie aan hoe u een Erkend Leerbedrijf wordt: Hier treft u een overzicht van alle leerbedrijven in De Glind: U kunt trainingen volgen die de deskundigheid van stagebegeleiders bevorderen en de efficiëntie (tijdwinst) vergroten. De werving en selectie van stagiairs Studenten kunnen op verschillende kenbaar maken dat ze stage willen lopen in De Glind: 1. Reageren naar de stagebiedende organisatie of coördinator stageloket op een vacature op hun intranet van de school of op een vacature op ; 2. Mail sturen aan het coördinator stageloket n.a.v. informatie over De Glind;

10 3. Rechtstreeks contact opnemen met de stagebiedende organisatie. De coördinator stageloket geeft de mails van de studenten door aan de organisaties, die vervolgens wel of niet aangeven aan de coördinator stageloket belangstelling te hebben voor deze student. De selectie vindt rechtstreeks plaats tussen student en stagebiedende organisatie. Als u zelf contacten heeft met de scholen, houdt de coördinator stageloket dan op de hoogte, zodat zij een totaalbeeld heeft. Hebt u zelf geen contacten met de hogescholen dan lopen de vacatures via de coördinator stageloket. Checklist voor werving van stagiairs Plaats uw stagevacature voor hbo ers op en Een vacature bevat een duidelijk omschreven stageopdracht met een beschrijving van de stagewerkzaamheden: - Omschrijving opdracht - niveau (1 e, 2 e, 3 e, 4 e jrs) en stagevorm - Omschrijving organisatie (+ website) - Reactie naar adres. Selectie Kennismakings- en/of sollicitatiegesprek: Het is belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en realistische mogelijkheden. Onderwerpen in sollicitatiegesprek: De organisatie en afdeling waar de stagiair komt te werken: doel, visie, product- en dienstverlening, achtergrond, uit te splitsen naar: - de aard van de werkzaamheden; - verwachtingen en leerdoelen vanuit de opleiding (MBO) en eventueel persoonlijke leerdoelen; - reeds opgedane ervaringen (bijbaantjes, eerdere stages); - de werkplek; - vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en het verdere verloop van de sollicitatieprocedure, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), tekenen stage-overeenkomst (zie bijlage B.2). Huisregels; Sollicitatieformulier. Bij het inplannen van stagiairs is het belangrijk om rekening te houden met de stageperiodes die de stagiairs vanuit de onderwijsinstelling meekrijgen. 10 Introductieprogramma Een voorbeeld van een checklist voor de komst van de stagiair. (zie bijlage B.7) In een Introductieprogramma komen praktische zaken en regels aan bod zoals: aanvraag verlof, ondertekening stage-overeenkomst. Met andere woorden; alle zaken die geregeld moeten worden voor de komst van de stagiair. Hoe stelt de stagiair zich voor binnen de organisatie? Is dit op dezelfde wijze als andere medewerkers?

11 In bijlage B.8 een voorbeeld van een introductieprogramma. Leg afspraken vast en bespreek aan het eind van een introductieprogramma met de stagiair wat hij nog gemist heeft. Introductiegesprek Hierin worden zaken besproken zoals onder meer: vergoeding; duur van de stage; uitbetalingsdatum van de stagevergoeding; ondertekening van het stagecontract;. eventueel wordt er kennis gemaakt met alle (overige) collega s en eventueel de directie/het college. Maak een stagebrochure of een lijst met do s en don ts, waarin informatie staat over houding en gedrag van de stagiairs en stage-informatie. Laat de stagiairs nadenken over integriteit en hun rol daarin. Welkomstgesprek Voor de eerste stagedag benoem je wie binnen de organisatie het welkomstgesprek gaat voeren. Het doel van dit gesprek is dat de stagiair kennis maakt met het reilen en zeilen van de organisatie waar hij stage gaat lopen en tevens kennismaakt met zijn nieuwe (naaste) collega s. Inwerktraject Beschrijf hoe u het inwerkprogramma gaat vormgeven. Houd rekening met het feit dat gedurende de stage waarschijnlijk niet álle stagedoelen vanuit de onderwijsinstelling (zoals kerntaken en werkprocessen) aan bod kunnen komen. Wat er tijdens de stage geleerd wordt, is meestal een combinatie van de stagedoelen die de opleiding meegeeft, de persoonlijke leerdoelen van de stagiair én wat u als leerbedrijf wilt meegeven. Vanzelfsprekend ligt dit in het verlengde van de betreffende (beroeps)opleiding. 11 Begeleiding, tussentijdse- en eindevaluatie Vanuit de HBO-opleidingen zijn de stages doorgaans duidelijk opgezet. Er zijn voorbeeldformulieren, -contracten, - Plan van Aanpak e.d. die volgens planning ingevuld bij de school retour moeten zijn. Ook het begeleidingsgesprek tussen de stagedocent, u, als stagebegeleider en de stagiair wordt door de stagiair in samenspraak met school, ingepland. Begeleidingsgesprek: Plan bij aanvang van de stage de begeleidingsgesprekken in. Een voorbeeld van een opzet van een begeleidingsgesprek is te vinden in bijlage B.9. Stageplan stagiair Laat de stagiair een stageplan maken waarin hij duidelijk verwoordt wat hij van de stage verwacht,

12 welke (beroeps)taken hij wil gaan uitvoeren en wat zijn persoonlijke leerdoelen zijn. Laat de stagiair ook beschrijven hoe hij wordt begeleid door de onderwijsinstelling. Begeleiding vanuit de opleiding verschilt per onderwijsinstelling en is altijd op afstand (wie, wat, wanneer). Laat de stagiair in het stageplan omschrijven wie hem vanuit de organisatie begeleidt en wat hij van die begeleiding verwacht. Toets als stagebegeleider het stageplan van de stagiair. De stage verloopt stroef, wat te doen? Ups and downs horen bij de meeste leerprocessen, maar soms loopt het vast. Verloopt de stage niet naar wens? U bent ontevreden of de stagiair kan zijn draai niet vinden? Onderneem dan op tijd actie. Ga voor uzelf na wat het probleem kan zijn (zie bijlage B.9) Ga het gesprek aan met de stagiair: bespreek de situatie met de stagiair en vraag naar zijn of haar eigen ervaring/beleving. Voer voortgangsgesprekken en tussentijdse beoordelingsgesprekken. Neem contact op met de onderwijsinstelling wanneer u er samen met de stagiair niet uitkomt. Evaluatie voortgangsgesprekken Tijdens de stage voert de stagebegeleider meerdere evaluatiegesprekken. Onderwerpen van evaluatiegesprekken kunnen zijn: planning van de stage de realisatie tot dan toe (tussenevaluatie), taken voor de resterende stageperiode, in hoeverre de stagedoelen al zijn behaald, zit de stagiair op de goede weg en wat kan worden verbeterd, houding en gedragsaspecten. Plan regelmatig een gesprek met de stagiair en voer de gesprekken in een andere ruimte dan de vaste werkplek. 12 Tussentijdse beoordelingen en eindbeoordeling Een goede begeleiding kent tussentijdse beoordelingen, zodat de stagiair in de gelegenheid wordt gesteld om met (opbouwende) kritiek aan de slag te gaan. Zowel bij de tussentijdse beoordeling als de eindbeoordeling kijkt de begeleider naar de resultaten in relatie tot de voorgenomen doelen/afspraken. Aan het einde van de stageperiode voeren de stagebegeleider en de stagiair een afsluitend beoordelingsgesprek. Meestal is de BPV-begeleider of docent van de onderwijsinstelling ook bij dat gesprek aanwezig. Wees u er zich van bewust dat bij de beoordeling de stagiair later in zijn of haar loopbaan uw organisatie op het CV kan vermelden als stageorganisatie en u misschien als referentie bij sollicitaties. Eindbeoordeling Aan het einde van de stage vindt er een eindbeoordeling plaats over het functioneren van de stagiair.

13 BIJLAGEN Deel B Stagebegeleider BIJLAGE B.1 BIJLAGE B.2 BIJLAGE B.3 BIJLAGE B.4 BIJLAGE B.5 BIJLAGE B.6 BIJLAGE B.7 BIJLAGE B.8 BIJLAGE B.9 BIJLAGE B.10 BIJLAGE B.11 Overzicht stagebiedende organisaties in De Glind Voorbeeld Stageformulier Korte uitleg over het VMBO en MBO HBO en WO: De vernieuwde Stagecode-hbo nadere toelichting Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden van betrokkenen binnen een stagetraject; het BPV (beroepspraktijkvorming) protocol Voorbeeld Stageovereenkomst Intermetzo Voorbeeld Checklist voor de komst van de stagiaires Voorbeeld Introductieprogramma Voorbeeld begeleidingsgesprek De stage verloopt stroef, wat te doen? Voorbeeld Exitformulier Vragenlijst Leerlingen. 13

14 BIJLAGE B.1 Overzicht stagebiedende organisaties in De Glind Contactpersonen stageplekken in De Glind naam organisatie adres Arienne Wunderink Rudolphstichting, Coordinator stageloket Elly de Jong Rudolphstichting nl Gerard de Jong Rudolphstichting Kees Elzinga EVS coördinatie Jetteke Keuken Dorpscontactpersoon Rikus Marring Bestuur Glindster Herman van Huissteden BLV De Glind Marc Vrugt Intermetzo Janneke Kuipers Rudolphstichting Annemieke de Vries Gezinspiratieplein Wilma Gorissen/Jetske de Boer Ons Bedrijf/ ATC Cees vd Heuvel Folda Elke Seelmann DOK14 Willem Moeleker Voetbalschool Mieke Groen Kerkelijke gemeente PKN Arie Zevenbergen zwembad De Glind Werner van Katwijk Ouders van Waarde Jacques Gordijn Donnerschool John van Kleeff Kluzo Ella Mulder Intermetzo, groepshuizen Renda Zwiers Intermetzo, gezinshuizen Jacob Bos / Pieter Woutering Kinderboerderij De Glind Peter en Petra de Fauw gezinshuis 1 van gezinshuis.com Wim en Petra Brandsen gezinshuis 2 van gezinshuis.com r.nl Willem en Orpa Moeleker gezinshuis 3 van gezinshuis.com Martijn Froom/Evelien vd Wetering gezinshuis 4 van gezinshuis.com Jan van Ee/ Jenneke van Ee gezinshuis 5 van gezinshuis.com / Gea Elferink Elferink Hoeve Roel Rijskamp Gezinshuis.com Herman v Huissteden en Adrie Abma gezinshuis De Postweg 14

15 BIJLAGE B.2 Voorbeeld STAGEformulier Vul onderstaand formulier volledig in als je een stage wilt aanvragen. Dhr./Mevr. Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats adres Telefoonnr. Opleiding Groep / leerjaar / niveau Onderwijsinstelling Begindatum Einddatum Totaal aantal uren/week Sollicitatie brief + CV meesturen Verstuur 15

16 BIJLAGE B.3 Korte uitleg over het VMBO en MBO VMBO: 16 MBO: De mbo kent twee type leerwegen: BOL (Beroepsopleidende Leerweg) = de leerling gaat de hele week naar school en loopt stage om praktijkervaring op te doen. Leerlingen lopen een van te voren vastgestelde periode stage. BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) = de leerling begint direct met werken en gaat hij een of twee dagen in de week naar school om de theorie te leren. Het praktijkonderdeel bevat tenminste 60% van de opleiding. Leerlingen werken 3 á 4 dagen bij een vaste werkgever en gaan 1 á 2 dagen naar school. Mbo-opleidingen zijn er op vier niveaus: Niveau 1 = assistent beroepsbeoefenaar. Deze leerlingen kunnen onder toezicht eenvoudige, uitvoerende werkzaamheden verrichten.

17 Niveau 2 = medewerker/basisberoepsbeoefenaar. Deze leerlingen worden opgeleid voor beroepen die vooral bestaan uit uitvoerende taken. Ze werken vaak samen met een leidinggevend of meer ervaren collega. Niveau 3 = zelfstandig medewerker/zelfstandig beroepsbeoefenaar/vakopleiding. Deze leerlingen kunnen volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Niveau 4 = middenkaderfunctionaris/gespecialiseerd beroepsbeoefenaar. Deze leerlingen kunnen zelfstandig specialistische uitvoerende taken verrichten. Ze zijn breed inzetbaar en dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Gediplomeerden op niveau 4 kunnen doorstromen naar het hbo. 17

18 BIJLAGE B.4 HBO en WO: De vernieuwde Stagecode-hbo 2009 De Stagecode hbo is als onderdeel van de notitie 'Praktijk arrangementen en Stagecode hbo' opgesteld door de hbo-raad, het VNO-NCW en het MKB. Aanleiding voor het opstellen van de code was de behoefte aan duidelijkheid rond de stage en dan vooral rond de eventuele relatie van een stage met mogelijke contract dienstverlening. 1. Onderscheiden worden: oriënterende stage; beroepsopleidende stage; afstudeerstage. 2. De stage is een onderdeel van de opleiding waar een stagebiedend bedrijf aan meewerkt door een stageplaats te bieden en te voorzien in begeleiding. De begeleiding door de hogeschool is een reguliere onderwijstaak en kan niet in rekening worden gebracht aan de stagebieder. Dat geldt ook voor de begeleiding door de hogeschool van duale trajecten. Het bedrijf of instelling vraagt evenmin een vergoeding van de hogeschool voor het bieden van de stageplaats. 3. Afspraken over stagedoelen, weekrooster, onkostenvergoeding, e.d. worden vastgelegd in een stageovereenkomst tussen de stagiair en de stagebieder. De stagedoelen omvatten zowel de onderwijskundige doelen van de opleiding, de persoonlijke doelen van de student, als de bedrijfsrelevantie doelen die het met het stagebedrijf zijn overeengekomen. 4. Ingeval van een oriënterende stage is een stagevergoeding niet van toepassing; daarvan is alleen sprake bij een beroepsopleidende stage of afstudeerstage. De vergoeding is nadrukkelijk bedoeld voor de stagiair, niet voor de hogeschool. 5. In een overeenkomst tussen hogeschool en stagebedrijf wordt de kwaliteitszorg rondom de stage geregeld. Goede afspraken over de begeleiding (aan beide kanten) zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De overeenkomst geldt voor alle stagiairs van dezelfde opleiding of cluster van opleidingen van de hogeschool waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 6. Samenloop met een contractactiviteit die een hogeschool met een bedrijf is overeengekomen, is alleen mogelijk bij een afstudeerstage en in bijzondere gevallen bij een beroepsopleidende stage, mits: a) het gaat om een contractopdracht van een bedrijf aan de hogeschool, waarbij tevoren expliciet is overeengekomen dat een deel van de uitvoering gerelateerd wordt aan een stageopdracht bij het bedrijf; b) zichtbaar wordt gemaakt wat als reguliere stageactiviteit en reguliere stagebegeleiding kan worden beschouwd waarop de punten 1 t/m 3 van toepassing zijn en wat de additionele inzet is van (docenten van) de hogeschool. Bij voorkeur wordt ook een tweeledig contract afgesloten: een stageovereenkomst met de student en een contractovereenkomst voor de additionele inzet met de hogeschool. 7. Om de stagemarkt open en flexibel te houden dienen potentiële stageplaatsen door de hogeschool alleen beoordeeld te worden op geschiktheid en relevantie voor de betreffende opleidingen. Dit geldt zowel voor stageplaatsen die de hogeschool zelf werft, als stageplaatsen die ondernemingen aanbieden of die ondernemende studenten zelf aandragen. De criteria waarop de stageplaats op geschiktheid wordt beoordeeld maken onderdeel uit van de kwaliteitszorg rondom de stage. 18

19 8. Om toe te zien op de naleving van deze code stelt de hbo-raad een meldingspunt in, waar zowel studenten als bedrijven of instellingen terecht kunnen wanneer zij menen dat de code niet is gevolgd. 9. Studenten die een klacht hebben over het onderwijskundig aspect van de stage dienen daarvoor de interne procedure te volgen, zoals vermeld in het studentenstatuut dat op hen van toepassing is. Bron: VNO-NCW.nl Praktijkarrangementen en stagecode HBO; Een nadere toelichting Typen samenwerkingsarrangementen tussen hogescholen en bedrijven In de samenwerking tussen bedrijven en hogescholen is veel variëteit. Er zijn een drietal typen te onderscheiden. Type 1: contacten en samenwerking op incidentele basis. Bijvoorbeeld eens een keer een gastcollege; eens een keer een stagiair aannemen. Type 2: contacten en samenwerking op continue en (meestal ook) bredere basis. Bij een dergelijke samenwerkingsvorm zal bijvoorbeeld het bedrijf of de instelling, al kan het aantal wel variëren, in principe ieder jaar stageplaatsen willen bieden; zullen er met een of meer opleidingen regelmatige contacten zijn, zal het bedrijf of instelling bij behoefte aan nieuwe kennis of een ontwerpvraag dat (in elk geval ook) aan de samenwerkende onderwijsinstelling voorleggen. Type 3: aangaan van een strategische alliantie: de samenwerking berust op het voor meerdere jaren koppelen van wederzijds te verlenen diensten aan de strategische doelen van de onderneming of instelling en aan het profiel van de hogeschool (zoals dat b.v. tot uitdrukking komt in specifieke uitstroomprofielen; in lectoraten; in medegebruik van faciliteiten; in sterke samenwerkingsverbanden van de hogeschool met andere gespecialiseerde kennispartners zoals TNO). 19 Deze 3 typen zijn niet hiërarchisch: alle drie dragen bij tot dynamische verbindingen tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs en er is geen dwangmatig principe dat elk bedrijf of instelling zou moeten starten met type 1 en uiteindelijk bij type 3 dient uit te komen. De realiteit zal zijn dat de meeste samenwerkingsarrangementen van type 1 of 2 zullen zijn; zeker voor het MKB. Ook kan het bijvoorbeeld onder invloed van de conjunctuur voorkomen dat een bedrijf voor enige tijd kiest voor type 1, ook al opereerde het bedrijf de laatste jaren met het onderwijs volgens type 2. Deze typen samenwerkingsarrangementen hebben ook betekenis voor de inbedding van de stage in een breder palet van samenwerking op het gebied van kenniscirculatie. De mate waarin de relatie met de hogeschool tevens wordt benut voor kenniscirculatie neemt toe van type 1 naar type 3 en zonder dat daarmee een rigide koppeling is

20 bedoeld, zouden ook bij deze 3 typen behorende typen in de reikwijdte van kenniscirculatie kunnen worden aangegeven, met de stage steeds als een belangrijke ruggengraat en in aanvulling daarop extra ringen van contacten en samenwerking. Type 1: wat nagestreefd moet worden is dat stages en afstudeerprojecten naast onderwijskundige doelen, ook innovatiedoelen van het bedrijf dienen en dat dit bij het maken van stageafspraken waar mogelijk ook expliciet wordt meegenomen. Omgekeerd kan uit stages en afstudeerprojecten input komen voor nieuwe items in het curriculum. Ook kunnen de verslagen systematisch toegankelijk worden gemaakt voor bedrijven. Type 2: via de contacten in het kader van de stagebegeleiding kunnen ook andere direct aan het onderwijs gelieerde vormen van wisselwerking gehanteerd worden zoals gastcolleges, docentenstages, deelname aan regionaal overleg over de inhoud van de opleiding, facility sharing, deelname aan de kenniskring van een lectoraat. Type 3: stagecontacten kunnen tenslotte ook leiden tot vormen van dienstverlening door de hogeschool die wel gelieerd zijn aan het onderwijs dat de hogeschool verzorgt, maar daar niet direct onderdeel van zijn (ontwerp en ontwikkeling, scholing van werknemers, e.d.). Docenten en lectoraten van de hogescholen kunnen hierbij een goede rol vervullen. Bij de dienstverlening kunnen hogescholen ook samenwerken met derden, bijvoorbeeld met instellingen zoals ROC s, TNO en met universiteiten. Bedrijven kunnen erop geattendeerd worden dat in een aantal EZstimuleringsregelingen hogescholen een van de mogelijke partners zijn als kennisbron voor innovatie. 20 Stagearrangementen Oriënterende stage (of snuffelstage): het gaat om stages van korte duur (eerder in dagen of hooguit weken uit te drukken dan in maanden). Het gaat meer om workshadowing en kleine opdrachten onder begeleiding. Deze stages zijn primair dienstverlening aan de hogeschool en nauwelijks productief voor het bedrijf. Een manier om de lasten van organisatie en begeleiding te reduceren, is om al aanwezige ouderejaars stagiairs of afstudeerders, een rol te geven bij het begeleiden van studenten die voor een korte oriënterende stage komen. De beroepsopleidende stage: deze stage duurt tenminste enkele maanden. De stageopdracht wordt in overleg tussen student en bedrijf of instelling opgesteld. Primair doel van de stage is het competentiegericht leren in de praktijk, binnen de kaders van de doelen van de opleiding. De stageplaats en de stageopdracht dienen dan ook daarop te worden beoordeeld. De uitvoering vindt plaats met enerzijds praktijkbegeleiding door het bedrijf en stagebegeleiding door de hogeschool, maar anderzijds ook een beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de student om de stageopdracht succesvol te voltooien. Stages van enkele maanden bieden voor alle betrokkenen uiteraard meer mogelijkheden en genereren meer resultaten dan korte oriënterende stages. Het is het middel bij

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Handboek: Informatie voor stagiairs

Handboek: Informatie voor stagiairs Stagiairs Organisaties en gezinshuizen in De Glind in De Glind Villa Flex (Postweg 77) Jeugddorp De Glind Handboek: Informatie voor stagiairs Stageloket De Glind Leren over jezelf! Leren werken met anderen!

Nadere informatie

Handboek: Informatie voor stagebegeleiders

Handboek: Informatie voor stagebegeleiders Stagiairs Organisaties en gezinshuizen in De Glind in De Glind Villa Flex (Postweg 77) Jeugddorp De Glind Handboek: Informatie voor stagebegeleiders Stages De Glind Leren over jezelf! Leren werken met

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Praktijkarrangementen en stagecode HBO

Praktijkarrangementen en stagecode HBO Praktijkarrangementen en stagecode HBO Deze notitie is opgesteld als handreiking voor en stimulering van een veelheid aan soorten arrangementen die bedrijven, instellingen en hogescholen met elkaar kunnen

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

STAGE BELEID. Stagebeleid Mozaïek welzijnsdiensten 1

STAGE BELEID. Stagebeleid Mozaïek welzijnsdiensten 1 STAGE BELEID Een betrokken organisatie voor jong en oud in de regio Rivierenland. Krachtig in het verbinden, met ondersteuning op maat, vanuit een persoonlijke benadering. Stagebeleid Mozaïek welzijnsdiensten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Anne Smeets en Sandra van Gaalen

Anne Smeets en Sandra van Gaalen Anne Smeets en Sandra van Gaalen 1 Programma: Doel en opdracht workshop Casus (werkgroepen) Plenaire bespreking casus Tips 2 Waarom hebben jullie stagiairs binnen het bedrijf? 3 Aequor 4 Eindtermen (SMART);

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STAGEBELEID Friesland Begeleid Wonen Ingezet vanaf: 01-05-2017 Laatst

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming

beroepspraktijkvorming Draaiboek voor beroepspraktijkvorming Beroepsonderwijs op uw werkvloer Dit draaiboek geeft u een handzaam overzicht van de aspecten waar uw organisatie mee te maken krijgt als u praktijkplekken biedt aan

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Stagebeleid Gemeente Halderberge

Stagebeleid Gemeente Halderberge Stagebeleid Gemeente Halderberge JANUARI 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 3 1. Onderwijssituatie... 3 5. Stagevergoeding... 5 6. Subsidies... 5 7. Financiële verantwoording Voor de stagevergoedingen

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas.

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 118282 26 augustus 2016 Stageregeling gemeente Binnenmaas Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, januari 2012 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stage lopen. bij Hof van Twente

Stage lopen. bij Hof van Twente Stage lopen bij Hof van Twente Versie 16 juni 2010 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Binnen de gemeente Hof van Twente wordt op diverse afdelingen stagiaires ingezet. Veelal vanuit de optiek dat leerlingen

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 HOOFDSTUK 2 STAGE... 3 2.1 Opleidings- en stageplaatsen... 4 2.2

Nadere informatie

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen STAGEBELEID Personeel & Organisatie Gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen staat positief tegenover het bieden van stageplaatsen. Het komt geregeld voor dat er pro actief of reactief stagiair(e)s

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door STAGEOVEREENKOMST (voor een stage van minimaal 150 uur en langer dan 1 maand) Ondergetekenden, De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND Juni 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten stage 4 3. Stage aanbod 4 4. Wat kan de stagiaire verwachten 4 5. Aanmelding en

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie