Solliciteren en gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solliciteren en gezondheid"

Transcriptie

1 Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken?

2 Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck Grafisch Ontwerp, Amsterdam drukwerk De Volharding, Amsterdam uitgave Vierde gewijzigde druk, juli 2005

3 Inhoud 1 Vooraf 5 2 De voorbereiding Zicht op mogelijkheden en beperkingen Premiekorting en subsidies Opsporen van vacatures Opstellen van brief en CV 7 3 Wel of niet vertellen over uw gezondheid? De regels Een persoonlijke afweging Redenen om wel te vertellen over uw gezondheid Uw gezondheid is van direct belang UWV geeft WAO-wijzigingen door aan werkgever Een zichtbare handicap Lange tijd niet gewerkt Werkaanpassingen nodig Mogelijkheid van premiekorting en subsidies Zo ja, hoe dan? Redenen om niet te vertellen over uw gezondheid Zo nee, hoe dan niet? 12 4 Een medische keuring De regels De praktijk 14 5 Klachten 16 6 Het Breed Platform Verzekerden en Werk 17 7 Nuttige adressen 18 Breed Platform Verzekerden en Werk. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

4

5 1. Vooraf Voor veel mensen is werk belangrijk. Door middel van werk kan men in een inkomen voorzien, en een inkomen geeft financiële zelfstandigheid. Daarnaast kunt u door uw werk sociale contacten krijgen, groeien in eigenwaarde en structuur geven aan het leven. Deze brochure gaat over solliciteren, dus over hoe u een baan kunt krijgen. Daar zitten wat haken en ogen aan, omdat niet u maar een werkgever beslist of u dat werk kunt gaan doen dat u graag wilt doen. gehad of die wegens genetische eigenschappen een verhoogde kans op ziekte heeft. Als u een handicap, een chronische ziekte of een ziekteverleden hebt kunt u extra moeilijkheden ondervinden bij het zoeken en krijgen van werk. Niet ieder werk is geschikt voor uw situatie, en bovendien zullen werkgevers zich soms laten leiden door vooroordelen over uw gezondheid. U moet dus nog sterker in uw schoenen staan dan sollicitanten die geen handicap of gezondheidsproblemen hebben (gehad). Door middel van deze brochure probeert het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W) een steun in de rug te bieden aan iedereen die werk zoekt en die een handicap of (chronische) ziekte heeft, die in het verleden een aandoening heeft bpv&w solliciteren en gezondheid 5

6 2. De voorbereiding 2.1 Zicht op mogelijkheden en beperkingen Als u op zoek gaat naar werk, gaat het erom dat u een baan vindt die bij u past. De baan moet aansluiten bij uw mogelijkheden en ook bij uw beperkingen. Dat betekent dat u zelf een goed inzicht moet hebben in deze mogelijkheden en beperkingen. Wat vindt u leuk om te doen, waar bent u goed in? En met welke beperkingen hebt u rekening te houden? Wat is precies de invloed van uw handicap of ziekte(verleden) op uw toekomstige werk? Welk type werk is dus wel en niet passend voor u? Bij het beantwoorden van deze vragen kunt u ondersteuning krijgen van verschillende mensen en organisaties. Informeer hiernaar bij Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of uw uitkerende instantie. In sommige CWI-vestigingen kunt u terecht bij een arbeidsadviseur. Dit is een onafhankelijk aanspreekpunt en adviseur voor werkzoekenden. Wanneer u meer begeleiding nodig heeft om weer aan het werk te gaan, kunt u hulp krijgen van een reïntegratiebedrijf. Uw uitkerende instantie kan hiertoe opdracht geven. 2.2 Premiekorting en subsidies Als u voor uzelf gaat bedenken wat u een toekomstige werkgever te bieden hebt, moet u zeker de mogelijkheid van premiekorting en subsidies niet vergeten. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan zo n financieel voordeel uw werkgever over een drempel helpen. In het hoofdstuk wel of niet vertellen over uw gezondheid wordt ingegaan op de voors en tegens van het vertellen aan uw werkgever over uw gezondheidssituatie. Mogelijkheden van financiële regelingen worden geboden door de Wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (REA). Daarbij moet u eerst weten of u arbeidsgehandicapte bent in de zin van de wet REA. U bent in elk geval arbeidsgehandicapt als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, of als u die hebt gehad in de laatste vijf jaar. Als u geen uitkering hebt (gehad) kunt u zich laten keuren om te bepalen of u officieel arbeidsgehandicapt bent. Dit heet een medisch-arbeidskundige beoordeling of ook wel een REA-toets. De keuring vraagt u aan bij de uitkerende instantie of bij het CWI. bpv&w solliciteren en gezondheid 6

7 Y Let op Er zijn plannen om de wet REA af te schaffen per 1 januari Enkele reïntegratieregelingen blijven echter wel bestaan. Kijk op of bel de helpdesk van het BPV&W ( ) voor actuele informatie. Als u inderdaad arbeidsgehandicapt bent, krijgt een werkgever die u in dienst neemt een korting op de WW- en WAO-premies die hij moet afdragen. De premiekorting bedraagt h 2.042,- per jaar gedurende een periode van drie jaar. Voor werknemers die minder dan 50% van het minimumloon verdienen krijgt de werkgever h 454,- premiekorting. Als u een Wajong-uitkering heeft, wordt de premiekorting verhoogd met h 1.361,-. Met dit geld kan de werkgever voorzieningen aanschaffen, of betalen voor speciale begeleiding bijvoorbeeld. Als uw werkgever hogere kosten moet maken om de werkplek aan te passen kan hij aanvullende subsidie aanvragen. De wet REA kunt u ook gebruiken om rechtstreeks voorzieningen te krijgen, zoals een vervoersvoorziening of een meeneembare werkvoorziening, zoals een speciaal voor u gemaakt bureaustoel of aangepaste gereedschappen. Deze vraagt u zelf aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Belangrijker nog is dat een werkgever die u als arbeidsgehandicapte in dienst neemt geen financieel risico loopt als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Dit risico wordt door het UWV overgenomen. Dit wordt de no risk polis genoemd. 2.3 Opsporen van vacatures De meeste werkzoekenden vinden werk via hun netwerk van contacten. Onbetaald werk, werkervaringsplaatsen of stages leiden ook nogal eens tot betaald werk. Als u op zoek bent naar werk is het verstandig dit aan iedereen te laten weten. Leg contacten met allerlei mensen die werkzaam zijn in organisaties waar u ook wel zou willen werken. Schrijf u in bij uitzendbureaus. Schrijf organisaties of bedrijven aan waar u wel zou willen werken, en stuur een CV (Curriculum Vitae, d.w.z. een schematisch overzicht van de levensloop) mee. U kunt uiteraard ook reageren op vacatures. Die zijn onder andere te vinden bij het CWI, in kranten (met name de zaterdagkranten), vakbladen en op internet. Als werkzoekende hebt u recht op ondersteuning en bemiddeling door het CWI. Daar kunt u dus altijd vragen om hulp. Zij kunnen u bijvoorbeeld op het spoor zetten van een sollicitatiecursus. bpv&w solliciteren en gezondheid 7

8 2.4 Opstellen van brief en CV Een brief is vaak de eerste kennismaking voor een werkgever. Informatie over wie u bent en wat u hebt te bieden voor deze functie zijn in dit stadium het belangrijkste. Het thema handicap of ziekte(verleden) hoeft u nu (nog) niet aan te snijden. In uw CV geeft u aan welke opleidingen u hebt gevolgd, welke werkervaring u hebt (ook vrijwilligerswerk!) en overige relevante informatie (zoals speciale vaardigheden en interesses). Een probleem daarbij kan zijn dat u een gat in uw CV hebt, een periode waarin u niet hebt gewerkt en geen opleiding gevolgd, omdat u ziek was. Een dergelijk gat zal vragen oproepen. Als deze ziekte niet direct van belang is voor de functie waarnaar u solliciteert, kunt u besluiten dit gat minder opvallend te maken. Bijvoorbeeld door minder precieze data te gebruiken. bpv&w solliciteren en gezondheid 8

9 3. Wel of niet vertellen over uw gezondheid? 3.1 De regels Voor de duidelijkheid hier eerst de regels. Tijdens het sollicitatiegesprek mag niet gevraagd worden naar uw gezondheid of uw ziekteverleden. Dit is uitdrukkelijk verboden in de Wet op de Medische Keuringen. Tegelijk geldt de verplichting om zaken die van belang zijn voor uw functioneren zelf te vermelden. In het uiterste geval kan ontslag op staande voet volgen als u zoiets belangrijks verzwegen hebt. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een ziekte of handicap waarvan u zelf kunt weten of kunt begrijpen dat het belangrijk is voor de functie waarnaar u solliciteert. Hetzij omdat u zeker weet dat u op korte termijn wegens ziekte zult verzuimen, hetzij omdat u bepaalde taken die bij de functie horen niet zult kunnen uitvoeren. 3.2 Een persoonlijke afweging In een sollicitatiegesprek staat u voor de opgave de werkgever te overtuigen van uw kwaliteiten. Vertel wat u zo geschikt maakt voor de functie. Vertel vooral ook waarom u er veel zin in hebt. Een grondige voorbereiding is heel belangrijk. Weeg goed af voor uzelf of u iets kwijt wilt over uw gezondheid (en zo ja, hoeveel) of niet. De één heeft het gevoel overtuigender te zijn door wel te vertellen over zijn ziekte, de ander juist niet. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Deze hebben we in het onderstaande voor u op een rij gezet. Uiteindelijk blijft het een persoonlijke afweging. 3.3 Redenen om wel te vertellen over uw gezondheid Uw gezondheid is van direct belang Volgens de wet bent u verplicht al datgene te vertellen, wat direct van belang is voor het functioneren in het werk dat u op het oog hebt. De vraag is dus: Is uw handicap of ziekte(verleden) van belang voor uw functioneren? Denkt u de functie te kunnen vervullen zonder dat u schade aanricht aan uw eigen gezondheid, de gezondheid van anderen, of aan uw werk? Dit is een zeer belangrijke, maar lastig te beantwoorden vraag. Misschien brengen enkele voorbeelden iets meer duidelijkheid. Uw gezondheid is van direct belang als u, vanwege uw gezondheid, niet alle taken uit uw taakomschrijving kunt bpv&w solliciteren en gezondheid 9

10 verrichten. Of als uw productiviteit aanzienlijk lager ligt, bijvoorbeeld doordat u veel trager werkt. Ook als u er vrijwel zeker van bent dat u het eerste half jaar veel meer dan gezonde werknemers zult verzuimen bent u verplicht dit te vertellen. Enig verzuim is normaal maar als u van tevoren weet dat u iedere maand enkele dagen zult uitvallen is het wel belangrijk dit te vermelden, bij voorkeur met mogelijke oplossingen erbij. Y Voorbeeld Een bijwerking van de medicijnen die u slikt is dat u s ochtends misselijk bent. U kunt dan niet werken. Vanaf een uur of tien functioneert u net zo goed als ieder ander. U hebt dus aangepaste werktijden nodig: uw gezondheid is van direct belang. Y Voorbeeld U hebt ongeveer één keer per maand een migraineaanval die zo ernstig is dat u één of twee werkdagen in bed moet blijven. U weet van tevoren niet wanneer u zo n aanval krijgt. U functioneert verder uitstekend en u zorgt er altijd voor dat een plotselinge uitval makkelijk op te vangen is door de manier waarop u uw werk organiseert. U moet het dus wel aan uw toekomstige werkgever vertellen, maar u kunt meteen uitleggen op welke manier u voorkòmt dat het werk er door wordt belemmerd UWV geeft WAO-wijzigingen door aan werkgever Als u een (gedeeltelijke) WAO-uitkering ontvangt is het goed om te weten dat het UWV tegenwoordig beslissingen over uw WAO-uitkering ook doorgeeft aan uw nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld als uw uitkering wijzigt of beëindigd wordt. Hoewel u officieel niet hoeft te vertellen dat u in de WAO zit, is het dus verstandig er rekening mee te houden dat uw nieuwe werkgever dit van het UWV verneemt Een zichtbare handicap Als u een zichtbare handicap hebt, is het open kaart spelen onontkoombaar. U bent uiteraard niet verplicht er iets over te zeggen, maar u kunt het mogelijk wel prettig vinden het even ter sprake te brengen. Daarmee voorkomt u dat de werkgever zich allerlei ideeën over uw gezondheid in het hoofd haalt en vooroordelen over mensen met een handicap de vrije loop laat. Het kan een idee zijn om al vóór het gesprek plaatsvindt even te bellen, bijvoorbeeld met de vraag Kan ik uw kantoor binnenkomen met mijn rolstoel? Lange tijd niet gewerkt Misschien hebt u een aantal jaren niet gewerkt als gevolg van een ziekte. Dan kan het geforceerd zijn om er niet bpv&w solliciteren en gezondheid 10

11 over te praten. Uw CV zal wellicht ook vragen oproepen. U kunt in zo n geval kort iets zeggen over die periode en vervolgens duidelijk maken dat die achter u ligt Werkaanpassingen nodig Als u werkaanpassingen nodig hebt zoals een aangepast toilet, een lift, een jobcoach (iemand die u op het werk begeleidt) of flexibele werktijden, zult u dat op zeker moment in de sollicitatieprocedure moeten aangeven. Het is verstandig om dit thema aan te snijden zo laat mogelijk in de procedure. U zou het tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde kunnen stellen. Dat is het gesprek dat u met uw werkgever voert nadat duidelijk is geworden dat u in dienst zult komen, en waarin onder andere het salaris besproken wordt Mogelijkheid van premiekorting en subsidies Als u inschat dat de mogelijkheid van premiekorting en subsidies uw werkgever over de streep kan trekken, is het verstandig hier gebruik van te maken. Zorg dan dat u van tevoren precies weet waar u en uw toekomstige werkgever recht op hebben. Als u op deze manier wilt proberen aangenomen te worden moet u uiteraard vertellen dat u arbeidsgehandicapt in de zin van de wet REA bent. Overigens hoeft u niet te vertellen wèlke aandoening u hebt. Dat vergt de nodige assertiviteit: u kunt zeggen dat u enige jaren geleden in de WAO hebt gezeten en daarom recht op REA-subsidies hebt en dat u nu in feite volledig gezond bent. U kunt zeggen dat u als arbeidsgehandicapte wordt aangemerkt vanwege een ziekte die in het geheel geen invloed heeft op uw werk. Het zal doorgaans moeilijk zijn de vraag van de werkgever te ontwijken over wat voor aandoening u precies hebt. 3.4 Zo ja, hoe dan? Als u van mening bent dat het thema gezondheid wel aan de orde moet komen, is het goed om er zelf over te beginnen. Hou dit thema beknopt en stuur het gesprek zo snel mogelijk weer terug naar de functie en uw kwaliteiten voor de functie. Zelf het heft in handen houden van het gesprek is belangrijk; het zal een sterke indruk maken. Formuleer het zo positief mogelijk. Een formulering van uw beperking als afgezien van grote vergaderingen functioneer ik als ieder ander verdient de voorkeur boven ik kan absoluut niet tegen grote groepen. Een ander voorbeeld: Het kan voorkomen dat ik een dag uitval, maar daar staat tegenover dat ik heb geleerd mijn werk op ieder moment overdraagbaar te maken. Tot nu toe heeft dit dan ook nog nooit problemen opgeleverd. Deze formulering maakt een positievere indruk dan bpv&w solliciteren en gezondheid 11

12 bijvoorbeeld mijn ziekte brengt met zich mee dat ik zeer onregelmatig een dag of langer ziek ben. Benadruk ook de positieve kanten van uw handicap, bijvoorbeeld het feit dat u enorm gemotiveerd bent om aan het werk te gaan, dat u uw grenzen goed hebt leren kennen of dat u ervaring hebt opgedaan in planning en organisatie. 3.5 Redenen om niet te vertellen over uw gezondheid Als er geen directe relatie is tussen uw gezondheid en uw werk, is er geen dwingende reden om uw gezondheid ter sprake te brengen. Het kan zijn dat naar uw gevoel uw ziekte of handicap een belangrijk deel van uw persoon uitmaakt. Wellicht is het naar uw idee daarom logisch om er wel over te beginnen. Realiseer u op zo n moment dat voor de werkgever voorop staat een goede werknemer binnen te halen. Als uw gezondheid uw werk niet direct negatief beïnvloedt, is dit gegeven voor uw werkgever dus niet het eerst belangrijke. Door er niet over te vertellen, zal uw handicap of ziekte ook niet meespelen in de overwegingen bij de selectie. Dat is een belangrijk voordeel. Een nadeel kan zijn dat u, als u kiest voor het vermijden van het thema gezondheid, later ook voorzichtig moet zijn met informatie over uw ziekte(verleden) tegenover collega s en leidinggevenden. 3.6 Zo nee, hoe dan niet? Al mogen geen vragen over gezondheid worden gesteld, deze vragen komen wel voor. Nieuwsgierige werkgevers zijn er altijd. Wat dan? Als u er niet over wilt praten en er wordt toch naar gevraagd, kunt u verschillende dingen doen. U kunt ontkennen dat u een aandoening hebt, of beweren dat u weinig ziek bent geweest. Volgens de wet mag er immers helemaal niet naar uw gezondheid worden gevraagd tijdens een sollicitatiegesprek. Uw ontkenning tijdens het gesprek kan dan ook later geen reden zijn om u te ontslaan. U kunt ook reageren door een vraag terug te stellen: Waarom is deze vraag volgens u van belang? Misschien eraan toevoegen: Als ik iets had dat van invloed zou zijn op mijn functioneren, zou ik het u vertellen, maar ik geloof niet dat mijn gezondheid daar iets mee te maken heeft. Misschien is dit glad ijs, maar u hoeft niet te bang te zijn om voor uzelf op te komen. Tenslotte is dat ook een vaardigheid! bpv&w solliciteren en gezondheid 12

13 Het komt wel eens voor dat sollicitanten een vragenlijst of sollicitatieformulier in moeten vullen. Op zo n vragenlijst mogen géén gezondheidsvragen staan. Als dit toch gebeurt kunt u voor dezelfde strategie kiezen als hierboven beschreven: u kunt geen commentaar of niet van toepassing invullen; u kunt aangeven dat zulke vragen niet gesteld mogen worden op grond van de Wet op de Medische Keuringen; u kunt ontkennen dat u ziekte of handicaps hebt (gehad). Als u het moeilijk vindt om af te wegen wat u wel en niet vertelt en op welke manier, bel dan de Helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk. De Helpdeskadviseur zal dan helpen bij het op een rijtje zetten van voors en tegens, rechten en plichten. bpv&w solliciteren en gezondheid 13

14 4. Een medische keuring 4.1 De regels Sinds 1998 zijn aanstellingskeuringen in principe verboden dankzij de Wet op de Medische Keuringen. Voor sommige functies kan nog wèl een medische keuring worden gevraagd, namelijk voor functies waaraan bijzondere medische eisen worden gesteld. Met andere woorden: de aard van de functie bepaalt of er een medische keuring nodig is, niet de vraag of een specifieke sollicitant wel gezond is. In die gevallen waarin wèl een aanstellingskeuring wordt verricht mag in geen geval onderzoek worden gedaan naar ernstige onbehandelbare ziekten. Ook mag er in het kader van een aanstellingskeuring geen onderzoek worden gedaan naar erfelijke aanleg. Er mag bij een keuring en/of vragenlijst alleen worden gekeken naar zaken die relevant zijn voor het vervullen van de functie. Al bij het begin van een selectieprocedure, dus in de advertentie, moet aangegeven worden dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Als u weet dat er een keuring wordt gedaan kunt u van tevoren vragen wat de medische functie-eisen zijn. De keuring/vragenlijst mag pas aan het einde van de selectieprocedure plaatsvinden en dient niet om te selecteren. In principe wordt u dus eerst aangenomen voor de baan, onder voorbehoud van medische goedkeuring. De aanstellingskeuring mag alleen worden verricht door een bedrijfsarts. In de meeste gevallen werkt deze voor de arbodienst. Overigens vallen psychologische testen niet onder de Wet op de Medische Keuringen. Ze mogen gebruikt worden als selectiemethode. U kunt u wel voorbereiden op dergelijke tests met behulp van oefenboekjes. 4.2 De praktijk De praktijk wijkt ook hier vaak af van de regelgeving. Er worden soms aanstellingskeuringen gedaan en schriftelijke vragenlijsten met gezondheidsvragen voorgelegd, zelfs voor functies waarbij dat volgens de wet niet mag. Als u van mening bent dat er helemaal niet gekeurd zou mogen worden, heeft het zin de werkgever of de arts op de Wet op de Medische Keuringen te wijzen. Geef aan dat de wet algemene aanstellingskeuringen verbiedt. bpv&w solliciteren en gezondheid 14

15 De ervaring van het BPV&W is dat werkgevers en artsen hiervoor gevoelig zijn en in een aantal gevallen de keuring niet doorzetten. Als u geconfronteerd wordt met een (toegestane) aanstellingskeuring bereidt u dan goed voor. Verzamel zoveel mogelijk positieve informatie over uw ziekte of handicap, bijvoorbeeld bij uw huisarts of specialist, bij een patiëntenorganisatie of op internet, en neem dat mee om eventueel aan de keuringsarts te geven of te vertellen. Ga steeds uit van uw sterke kanten en van wat u wèl kunt. Als u tijdens de keuring tegen vragen of onderzoeken aanloopt waarvan u twijfelt of ze van belang zijn, vraag dan naar de reden van zulke vragen of onderzoeken. Laat merken dat u zich niet zonder meer alles laat welgevallen. Vraag de keuringsarts of hij de uitslag eerst aan u wil laten weten. Dit is de arts verplicht, maar het kan geen kwaad er nog even speciaal naar te vragen. De uitslag kan slechts één van de volgende zaken zijn: geschikt voor de functie, ongeschikt voor de functie, of onder voorwaarden geschikt. De werkgever krijgt dus geen medische gegevens te horen, alléén de uitslag. Overigens moet uw toestemming gevraagd worden voor het doorgeven van de keuringsuitslag aan de werkgever. U zou namelijk kunnen besluiten om u terug te trekken uit te sollicitatieprocedure zonder dat de werkgever de uitslag te horen krijgt. bpv&w solliciteren en gezondheid 15

16 5. Klachten Als u een klacht hebt over de gang van zaken rond een sollicitatieprocedure kunt u in eerste instantie klagen bij de organisatie zelf waar het probleem zich heeft voorgedaan. U kunt een brief schrijven aan de directie van een bedrijf waar u hebt gesolliciteerd en daarin uiteenzetten wat u is overkomen en waarom u het daar niet mee eens bent. U kunt gebruik maken van de klachtenprocedure die elke arbodienst heeft, als uw klacht gaat over een medische keuring door een bedrijfsarts van een arbodienst. Een klacht over een aanstellingskeuring kunt u indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Deze onafhankelijke commissie zal de klacht onderzoeken en een oordeel geven. Overigens kunt u hier ook een klacht indienen over een gezondheidsvragenlijst, omdat die ook beschouwd wordt als een aanstellingskeuring. Als een werkgever u niet in dienst neemt vanwege uw handicap of ziekte overtreedt hij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. U kunt dan een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Er bestaat een Sollicitatiecode die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP), waarin staat omschreven hoe een sollicitatieprocedure zou moeten verlopen. De NVP behandelt klachten op basis van deze code. Een schriftelijke klacht wordt overigens pas in behandeling genomen nadat er een schriftelijke klacht bij de werkgever (de organisatie waar u solliciteerde) is ingediend. Bel in ieder geval de Helpdesk van het Breed Platform Verzekerden en Werk als u een klacht of een vraag hebt. De Helpdesk geeft informatie en advies. Daarnaast verzamelt het Breed Platform de klachten en vragen die bij de Helpdesk worden gemeld, zodat duidelijk wordt welke knelpunten er zijn voor mensen met gezondheidsproblemen. Die informatie wordt onder meer gebruikt om de problemen onder de aandacht van instanties en beleidsmakers te brengen. Zo draagt een klacht bij de Helpdesk bij aan de mogelijke oplossing van de problemen! bpv&w solliciteren en gezondheid 16

17 6. Het Breed Platform Verzekerden en Werk Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) is een samenwerkingsverband van elf patiënten- en cliëntenorganisaties op het terrein van verzekeringen, werk en sociale zekerheid. De doelstelling van het BPV&W is het verbeteren van de positie van (kandidaat-)verzekerden en (aspirant-)werknemers. Het BPV&W richt zich met name op mensen die gezondheidsproblemen hebben of hebben gehad. De Helpdesk van het BPV&W staat open voor iedereen met vragen over werk, sociale zekerheid en verzekeringen in relatie tot gezondheid. Hier kunt u informatie en advies krijgen over bijvoorbeeld uw rechten, plichten en mogelijkheden bij het vinden van een nieuwe baan of bij de terugkeer naar uw eigen baan na of tijdens ziekte. Via de Helpdesk probeert het BPV&W een goed zicht te krijgen op de knelpunten voor mensen met gezondheidsklachten bij het verkrijgen en behouden van werk, en bij het afsluiten van verzekeringen. Op basis van gesignaleerde knelpunten geeft het BPV&W advies aan patiënten- en cliëntenorganisaties en aan instanties. Het BPV&W heeft in 2005 het 'Kennispunt keuringen voor werk en verzekering' opgericht. Dit kennispunt richt zich op iedereen met een gezondheidsbeperking, die een keuring moet ondergaan voor een baan of een verzekering. Zie Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer informatie over uw rechten bij sollicitaties, neemt u dan contact op met de Helpdesk van het BPV&W. Y Let op De Helpdesk is elke werkdag van tot uur bereikbaar op telefoonnummer bpv&w solliciteren en gezondheid 17

18 7. Nuttige adressen Breed Platform Verzekerden en Werk Postbus CA Amsterdam Helpdesk Breed Platform Verzekerden en Werk Bereikbaar op werkdagen van uur tot uur. telefoon Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen Kleine Singel CG, Utrecht telefoon Werk.nl Website van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) met informatie over werk. Commissie Gelijke Behandeling Postbus DA Utrecht telefoon Klachteninstantie NVP- Sollicitatiecode Postbus AB Nieuwegein telefoon Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot uur. Eerste Hulp Bij Werk (EHBW) EHBW wijst de weg naar informatie over werk, reïntegratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Landelijke Cliëntenraad (LCR) Op de website van de LCR kunt u een arbeidsadviseur bij u in de buurt zoeken. bpv&w solliciteren en gezondheid 18

19

20 Advies waar je beter van wordt! elke werkdag van tot uur voor info & advies Postbus CA Amsterdam telefoon fax website

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging stoma en werk Nederlandse Stomavereniging Colofon Tweede druk: april 2010 Oplage: 5000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Fotografie: Lieske Meima, Doorwerth Vormgeving en realisatie: Van den

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie