cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk"

Transcriptie

1 cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk

2 Colofon Dit WerkSchrift is een uitgave van CGMV. 2013, CGMV, Zwolle Contactpersonen WerkenAanWerk Bert Moolhuizen Jan Knepper Tonnis Rademaker Postbus AM Zwolle t e Vormgeving en druk Bredewold Grafisch Bedrijf 2

3 inhoud 1. Introductie 4 2. Over CGMV 5 3. Uitleg over WerkenAanWerk 6 4. Identiteit 8 5. Emoties Solliciteren Informatie over WW en UWV Een eigen bedrijf beginnen Gespreksonderwerpen Aantekeningen 23 samen werken, samen groeien 3

4 1. introductie Ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen, elkaar stimuleren in het omgaan met werkloosheid en het vinden van nieuw werk. Dat is het doel van de werkgroepen WerkenAanWerk. Je baan verliezen of niet genoeg opdrachten hebben om rond te komen, zijn geen gemakkelijke ervaringen. Het heeft invloed op je eigenwaarde, maar ook op je relatie met God en met de mensen om je heen. Door dat met elkaar te delen, als geloofsgenoten, kun je elkaar steunen en stimuleren. In gesprek met elkaar kun je nieuwe mogelijkheden en kansen ontdekken, waar je ze alleen niet zag. Als vakorganisatie voor christenen helpen wij je graag op weg met onze kennis en ervaring. Dit WerkSchrift bevat een bonte verzameling van informatie, inspiratie en suggesties voor gesprek en verdieping. Het kan je helpen om met elkaar in gesprek te gaan of iets te ondernemen. Elke werkgroep zit weer anders in elkaar. Dit WerkSchrift biedt je alle vrijheid om aan de slag te gaan met wat jullie prikkelt en wat past bij de mogelijkheden en interesses van jullie groep. Het kan ook een inspiratiebron vormen om er je eigen ideeën, vragen en werkvormen aan toe te voegen. Veel zegen bij de werkgroep! Huib Jongenburger, Directeur CGMV Bert Moolhuizen, Contactpersoon WerkenAanWerk 4

5 2. over cgmv CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Jezus Christus is ons grote voorbeeld. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. Zo willen onze adviseurs met een frisse, open en luisterende houding aan de slag met jouw vraag, zorg of dilemma. Zij hebben veel ervaring met de regelgeving voor werk en inkomen. Als het nodig is staan we achter je en behartigen we je belangen. CGMV is een actief netwerk van christenen waarin (ethische) vraagstukken veilig met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden. Dit doen wij vanuit ons motto: samen werken, samen groeien. We leven in een maatschappij waarin individualisering, zelfverwerkelijking en vrijheid een belangrijk deel van ons leven bepaalt. Maar de prijs daarvan is toenemende eenzaamheid. Mensen hebben behoefte aan verbinding, als mensen zijn we geschapen om in relatie met God en met elkaar te leven. Als CGMV proberen we hier oog en oor voor te hebben en zoeken wij in vragen over werk en inkomen, loopbaan en opleiding, caoonderhandelingen en arbeidsconflicten naar datgene wat mensen helpt om hun bestemming te vinden. Als je door ziekte of ontslag tijdelijk niet aan het werk kan zijn kun je bij CGMV terecht voor ondersteuning, informatie over vrijwilligerswerk, een oriëntatie op je gaven en talenten en wat je nu eigenlijk zoekt in een baan. Ook voor advies over je CV of langdurige begeleiding door een WorkMate kun je bij ons terecht. op zoek naar werk? CGMV kan het volgende voor je betekenen: Check van je cv en sollicitatiebrief. WerkRichtingWijzer-gesprek: een deskundig adviseur kijkt samen met jou naar de mogelijkheden voor je verdere loopbaan. Informatie: over regels en voorwaarden van het UWV. Wanneer nodig helpen we je ook bij het indienen van een verweerschrift. StartAdvies: adviesgesprek met onze senior consultant als je overweegt om voor jezelf te beginnen. WorkMate: een ervaren vrijwilliger staat je met adviezen en tips persoonlijk terzijde staat in het sollicitatieproces. Workshop solliciteren* (*op verzoek, bij minimaal 10 deelnemers). samen werken, samen groeien 5

6 3. uitleg over werkenaanwerk Samen sta je sterker en twee weten meer dan één. Zo zou je de werkgroep WerkenAanWerk kunnen samenvatten. Door met elkaar aan de slag te gaan blijf je actief en houd je de moed erin. Bij werkloosheid en het zoeken naar werk komen ook vragen over identiteit, bestemming en ethiek (bijvoorbeeld werken op zondag) naar voren. Om deze vragen te bespreken, is een veilige omgeving noodzakelijk. Het is daarom fijn dat als christenen samen te doen, omdat je ook de levensbeschouwelijke vragen van elkaar begrijpt en herkent. voor wie? Een werkgroep WerkenAanWerk kun je opzetten binnen je plaatselijke gemeente. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de groep interkerkelijk te maken, of zelfs regionaal. Diversiteit binnen de groep (denk aan leeftijd, geslacht, beroepsgroep, interesses) vergroot de kansen op waardevolle gesprekken en creatieve oplossingen. Via het netwerk van de kerk kun je contact leggen met andere werkzoekenden, maar dat netwerk kun je ook heel concreet inzetten om werk te vinden. wat? Elke deelnemer wil uiteindelijk natuurlijk een nieuwe baan vinden. Maar er zijn meer dingen belangrijk om aandacht aan te besteden, en dat kan gezamenlijk binnen de werkgroep. Vitaliteit verdient bijvoorbeeld aandacht: zorg dat je in beweging blijft! Maar neem ook tijd voor bezinning en reflecteer samen op je situatie en de invloed ervan op jezelf en je omgeving. Afhankelijk van de samenstelling van je groep kun je een of meerdere van de volgende activiteiten doen of combineren: Samen nadenken over het omgaan met werkloosheid (eigen emotie, gevoel van zelfrespect, gevolgen voor partner/gezin) en de gevolgen ervan voor de werkzoeker en zijn of haar omgeving. Vacatures en tips uitwisselen. Samen sportieve dingen ondernemen (sporten, fietsen, wandelen, fitness, etcetera). Samen culturele dingen ondernemen (tentoonstellingen, musea, etcetera). Scholing: cursus, workshop of online training volgen (netwerken, solliciteren of een hobby, etcetera). Aandacht en hulp voor de partners en kinderen van werkzoekers. Met elkaar delen welke invloed werkloosheid heeft op je relatie met God. 6

7 Samen God zoeken en betrekken bij je situatie (Bijbeloverdenking, met en voor elkaar bidden, etcetera). vorm Hierbij zijn vele vormen mogelijk. Enkele suggesties: Wekelijks of tweewekelijks samenkomen, bijvoorbeeld in een kerkgebouw. Korte meditatie n.a.v. een Bijbelgedeelte door een van de deelnemers (roulerend). Terugblik op de voorliggende periode (advertenties gevonden, via netwerk suggesties ontvangen, gesolliciteerd, gesprekken gevoerd, UWV, etcetera). Vooruitblik op komende periode (wat ga je ondernemen, bijvoorbeeld netwerk uitbreiden, open sollicitatie, internet, etcetera). Uitdiepen van een (ervarings)thema (hoop & afwijzing, verwachtingen, teleurstelling, verandering in je relaties, nieuwe perspectieven, etcetera). Samen iets ondernemen, bijvoorbeeld naar een museum gaan, cursus volgen of samen sporten zoals hardlopen, volleybal, zwemmen, etcetera. aanzet In de hoofdstukken 4 tot en met 6 geven we een aanzet voor de invulling van de eerste bijeenkomsten als werkgroep. Indien gewenst kun je hier gebruik van maken. In hoofdstuk 9 vind je een opsomming van onderwerpen die eventueel ook interessant zijn om met elkaar uit te diepen. In hoofdstuk 7 en 8 vind je ten slotte aanvullende informatie over het aanvragen van een WWuitkering en het starten als ondernemer. samen werken, samen groeien 7

8 4. identiteit Je bent wat je doet, geldt veelal in onze maatschappij. Je baan verliezen kan dan ook een flinke knauw aan je zelfbeeld geven. Maar ten diepste wordt je identiteit niet bepaald door wat je doet, maar wie je bent. De mens is naar Gods beeld geschapen, dat wil zeggen: hij weerspiegelt in zijn wezen, zijn handel en wandel zijn Schepper. Dat blijkt uit onderstaande Bijbelteksten: Genesis 1: God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. 29 Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Genesis 2: God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 8

9 1. In de eerste plaats, wat zeggen deze gedeelten over onze identiteit? We zijn beelddrager van God, dat wil zeggen: zijn identiteit ontleende de mens aan God zelf. Met zijn eigenheid. De mens kon denken, liefhebben, genieten, een relatie onderhouden, kon zorgen. Zo leefde de mens in volmaakte harmonie met zijn schepper. Zonder zorg over zijn continuïteit, of hij het wel zou overleven. Nee, hij had alle aandacht voor zijn omgeving. En hij genoot ervan. 2. Wat zeggen de gelezen gedeelten over zijn opdracht? Waar hield hij zich mee bezig? God stuurde alle levende wezens naar de mens en was benieuwd hoe de mens die noemen zou. In het Oude Testament had het geven van een naam een bijzondere betekenis. Die hield een belofte in over de betekenis van zijn of haar leven. Die had betrekking op de bestemming. De mens dacht na over de wezens die op zijn pad kwamen en gaf ze een naam. Hij was dus bezig met hun bestemming. Het woord heersen was dus in de betekenis van tot bestemming brengen, dienstbaar zijn aan de schepping. Gezag, gerichtheid op de ander met als grondmotief de liefde, naar de aard van de schepper. Van macht was geen sprake. 3. Wat zeggen de gedeeltes over de bedoeling van verbinding? God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Hij schiep de vrouw, als hulp tegenover hem. Opdat zij samen het leven met God zouden leven. opdracht Je identiteit komt tot uitdrukking in wat je doet en hoe je dat doet. Bijvoorbeeld in je werk, maar ook in hobby, kerk, gezin. Stel jezelf eens aan elkaar voor, waarbij je je identiteit niet definieert vanuit je werk, maar vanuit wie je bent: Ik ben Piet Bakker, ik ben een beelddenker en Ik ben Marie de Boer, ik ben goed in mensen opbeuren en Ik ben Eva, geliefd kind van God. vragen Waar ben je goed in? Welke (kern)waarden vind je belangrijk? Vraag eens aan je omgeving jou te omschrijven in drie trefwoorden. Wat is je eerste indruk van elkaar? samen werken, samen groeien 9

10 overdenking Exodus 20: Doe al uw werk Vs 9-10 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Wat doet dit gedeelte met je? Let op hoe de zin over werken wordt omgeven door verzen over de rustdag. Wat zegt dit jou over de verhouding tussen het werk en de zondag? Dit wordt tegen het volk Israël in de woestijn gezegd. Daar deden ze geen loonvormende arbeid. Hoe verandert dit jouw perspectief op de uitdrukking arbeiden en al uw werk doen? gebed Jezus Christus, U bent de opgestane Heer, mijn Redder. Alleen in verbondenheid met U is er eeuwig leven, waar ik naar verlang. Ik wil U vragen om mij door uw Geest gehoorzaam te maken aan uw gebod om in U te blijven. Hier, in dit aardse leven. Ik belijd met schaamte dat ik vaak losraak van U om even voor mezelf te kunnen leven. Dat ik in moeilijke tijden twijfel. Ontdek mij daar steeds opnieuw aan, en herstel de verbondenheid door de genade van uw Geest. Amen. 10

11 5. emoties 5.1 rouw Het verliezen van je baan, is een verlieservaring. Dat moet je niet onderschatten. Hoe ga je met zo n ingrijpende en verdrietige ervaring om? De Zwiterse psychiater Elisabeth Kübler-Ross ontwikkelde een vijf fasenmodel dat laat zien hoe mensen traumatische of ingrijpende ervaringen in hun privé- of werkleven verwerken. Deze vijf fasen zijn hieronder weergegeven. Fase 1 ontkenning In eerste instantie reageren mensen met ongeloof op een slecht bericht. Dit algemene afweermechanisme werkt als buffer na een onverwacht schokkend bericht en geeft de persoon kans om tot zichzelf te komen. Vervolgens zal zij geleidelijk herstellen van de schok. Het is daarbij belangrijk dat zij haar gevoelens kan uiten bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar feiten, de waarheid en eventuele schuldigen. Fase 2 woede Wanneer men niet meer langer kan ontkennen, ontstaan er gevoelens van woede, ergernis, jaloezie en wrok. De woede en het onvermogen worden vooral geprojecteerd op de omgeving. De schuld wordt buiten zichzelf gezocht en bij collega s, medewerkers en adviseurs gelegd. Soms richt de woede zich op de brenger van het slechte nieuws. Fase 3 onderhandelen In deze fase probeert men op allerlei manieren onder de verschrikkelijke werkelijkheid uit te komen. Er wordt in deze fase onderhandeld. Door zichzelf doelen te stellen, wordt het slechte nieuws verzacht. Met de werkomgeving kan in deze fase een moeizame onderhandeling op gang komen betreffende werkafspraken en het doen van beloftes. Bij (dreigend) ontslag kan men in deze fase naar de rechter stappen als vorm van tegenaanval. Fase 4 depressie De waarheid dringt in deze fase steeds meer door en de persoon voelt zich machteloos en niet begrepen. Daardoor gaat zij zich teruggetrokken gedragen en sluit zij zich af voor communicatie. De telefoon wordt niet meer opgenomen en mailtjes worden niet beantwoord. Er is in deze fase kans op een vlucht in alcohol en drugs, zoals pijnstillers, kalmeringstabletten en slaapmiddelen. Fase 5 aanvaarding Als de persoon zich bewust is van het feit dat zij geen hoop meer hoeft te koesteren, kan zij het slechte nieuws aanvaarden. Zij kan bijkomen van de vorige fasen en haar verdriet accepteren. Zij zal na verloop van tijd weer zin hebben om dingen op te pakken en plannen te maken. Bron: samen werken, samen groeien 11

12 Vijf fasen van rouw Bron: Tip Geef jezelf de ruimte door dit rouwproces heen te gaan, voordat je weer vooruit gaat kijken. 5.2 emoties Tijdens het verlies van werk en het (opnieuw) zoeken naar werk kun je met veel verschillende emoties te maken krijgen. vraag Welke emotie herken je op dit moment het meest bij jezelf als je kijkt naar de plaatjes op de volgende pagina? 12

13 (Bron: Emoties Betrokken, Dankbaar, Energiek, Enthousiast, Gecentreerd, Gefascineerd, Gelukkig, Gepassioneerd, Gerust, Helder, Levendig, Ontspannen, Open, Opgetogen, Rustig, Teder, Tevreden, Trots, Uitbundig, Vastberaden, Veilig, Verlangend, Voldaan, Vredig, Vriendelijk, Vrolijk, Vurig, Zelfbewust, Zelfverzekerd Bang, Bezorgd, In t nauw gebracht, Ongerust, Ontsteld, Behoedzaam, Verontrust, Verschrikt, Versteend, Wantrouwend Furieus, Geërgerd, Gefrustreerd, Geïrriteerd, Kwaad, Ongeduldig, Ontevreden, Ontstemd, Razend, Triomferend, Verontwaardigd, Wraakzuchtig Afstandelijk,, Euforisch, Hatelijk, Koel, Nutteloos,Onberispelijk, Ongeïnteresseerd, Onverschillig, Teruggetrokken, Verveeld, Vijandig, Walging Zelfmedelijden, Schaamte, Verbitterdheid, Depressie, Boosheid, Bezorgd Paniek, Somber, Ongerust Schuld, Zelfverwijt, Onmacht, Hulpeloos, Passief, Agressief, Alleen Afschuw, Afkeer,Boosheid, Woede, Angst, Verdriet. opdracht Omcirkel de vijf emoties die op dit moment het meest bij jezelf passen. opdracht In de Psalmen komen heel veel emoties aan bod. Dat mag dus allemaal! Kies een Psalm uit die past bij hoe jij je voelt en lees deze hardop aan elkaar voor. samen werken, samen groeien 13

14 vragen Hoe voel je je op dit moment? Welk gevoel heb je op dit moment ten opzichte van God? Jezelf? Je partner? Je (voormalige) werkgever? Je voorganger? Ontmoet je nog wel eens collega s van toen? Hoe is dat contact? overdenking Lucas 12: Zoek zijn koninkrijk Vs 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden Wat kun jij daarmee in je huidige situatie? Durf je erop te vertrouwen dat God dat zal doen? Hoe kun jij het koninkrijk vandaag zoeken? gebed Here Jezus, voor mijn eigen bestwil, help mij te leven van dag tot dag. In onzekerheid en twijfel, U kent mij, help mij en ondersteun mij. Amen 14

15 6. solliciteren Om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor je verdere loopbaan kan het heel verhelderend zijn met elkaar te delen wat voor functie je zoekt en in wat voor soort organisatie en in welke sector je graag zou willen werken. Denk voor jezelf eens na over de volgende vragen en bespreek de antwoorden met elkaar. opdracht: Welke functie zoek je? Welke carrièrestap wil je eventueel maken? Wat zijn je belangrijkste wensen m.b.t. een baan? Wat voor soort organisatie en bedrijfscultuur past bij jou? Neem de tijd om hier goed over na te denken en laat je deskundig adviseren. Vraag onze folder aan van de WerkRichtingWijzer! Deze dienst is gratis voor leden van CGMV. sollicitatietips Vacature en profiel: Maak bekend dat je werk zoekt en wat precies, zo kan je netwerk meehelpen. Zorg dat je vindbaar bent voor recruiters: neem in je LinkedIn Profiel op dat je naar werk zoekt en plaats je CV op diverse vacaturebanken. Zoek vacatures op relevante plekken, niet alleen bij monsterboard.nl of de nationalevacaturebank.nl, maar ook in relevante groepen op LinkedIn of kijk op de website van bedrijven waar je graag zou werken. Een onderscheidende sollicitatiebrief: Begin met een pakkende opening, beschrijf bijvoorbeeld wat je dacht toen je de vacature las. Of schrijf meteen in de eerste zin waarom de functie perfect past bij jouw interesses en vaardigheden. Schrijf op een manier die past bij de sfeer van de organisatie, bv heel formeel of juist creatief. Bedenk hoe jij de zin zou opvatten als je de ontvanger van de brief was. Gebruik actueel nieuws dat betrekking heeft op de functie, maar wel op een samen werken, samen groeien 15

16 positieve manier (misstanden aan de kaak stellen is niet zo n goede binnenkomer). Begin met een verwijzing naar iets dat iemand anders (die gezag heeft of bekend is bij de ontvanger) heeft gezegd, bijvoorbeeld: De heer A. Smulders, Human Resources Manager en tevens docent Strategisch Communicatiemanagement op de Hogeschool van Amsterdam, raadde mij aan om bij uw organisatie op de functie van Facility Manager te solliciteren. Zijn letterlijke woorden waren: die functie is jou op het lijf geschreven! Zorg er wel voor dat je alleen waarheden citeert en vraag desnoods aan de geciteerde persoon of je zijn naam mag gebruiken in je sollicitatiebrief, om vervelende situaties te voorkomen. Zorg er voor dat je sollicitatiebrief en CV aansluiten bij de functie-eisen van de organisatie. Je CV is de eerste presentatie naar de organisatie. Besteed daar veel aandacht aan. Voorbereiding gesprek: Neem je eigen CV door en verklaar je keuzes: waarom ben je doorgegaan of juist gestopt? Wat heb je ervan geleerd? Stel jezelf kritische vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer? Bepaal aan de hand daarvan wat voor jou echt de kern is: wat je belangrijk vindt in het leven en wat je graag doet. Denk na over je competenties en vaardigheden (hoe geef je antwoord op een vraag naar je sterke en zwakke punten). Ken je sterke kanten en leg ze uit met STAR (je geeft aan wat de Situatie was, welke Taak jij vervulde, welke Actie(s) jij hebt ondernomen en wat het Resultaat is geworden). Zorg dat je ook een zwak punt kunt noemen, maar formuleer die zo dat je ervan hebt geleerd of weet hoe je het positief in kunt zetten (bijvoorbeeld: ik kan soms ongeduldig zijn, maar daardoor haal ik wel al mijn deadlines). Oefen een sollicitatiegesprek met je netwerkgroep. Verdiep je in het bedrijf (internet). Sollicitatiegesprek: Het is belangrijk dat je fris en verzorgd gekleed gaat. Stem je kleding af op het bedrijf, maar kies wel een outfit waarin je je niet ongemakkelijk voelt. Zorg dat je het gesprek ontspannen ingaat: het is een wederzijdse kennismaking. Praat rustig en neem de tijd ergens over na te denken als je niet meteen kunt antwoorden. 16

17 overdenking Filippenzen 4:6-7 - Wees over niets bezorgd Vs 6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. vragen Waarover ben je op dit moment bezorgd? Wat is je wens met betrekking tot dit onderwerp? Waarvoor kun je dankbaar zijn met betrekking tot dit onderwerp? Welke beloften van God zijn hierop van toepassing? Maak je wensen met elkaar, door gebed en smeking en met dankzegging, bekend bij God. gebed Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij de eenheid dienen. Waar twijfel knaagt, laat me het geloof behouden. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. Amen. Wat CGMV voor je kan doen Het is soms moeilijk in te schatten hoe je CV en sollicitatiebrief overkomen bij een potentiële werkgever. Daardoor kan je kansen missen om jezelf en je competenties succesvol over te brengen op de werkgever. Onze adviseurs helpen leden graag met nuttige tips! Bel voor meer informatie samen werken, samen groeien 17

18 7. informatie over ww en uwv Om een WW-uitkering te krijgen, moet je je best hebben gedaan om te voorkomen dat je werkloos wordt. Verder moet je je inschrijven als werkzoekende bij het UWV en binnen één week nadat je werkloos wordt je WW aanvragen. (Let op: hiervoor heb je een DigiD nodig. De aanvraag hiervan kan tot vijf dagen duren, dus begin op tijd!) Handig! Info van het Nibud over inkomensterugval bij werkloosheid, hoe je je daarop kunt voorbereiden en hoe je snel weer grip krijgt op je nieuwe financiële situatie inkomsten/geen-werk-meer/ inkomensterugval.html. Als je te laat bent met het aanvragen van je WW, krijg je tijdelijk minder uitkering. Duur WW Je komt in aanmerking voor een WWuitkering als je in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken hebt gewerkt. Afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt, kan de WW drie tot 38 maanden duren. Voor elk werkjaar, krijg je één maand WW. Hoogte WW De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon, de derde maand 70 procent. Als je langer dan drie maanden WW krijgt, blijft de hoogte van je uitkering na de derde maand 70 procent van je dagloon. De WW is wel aan een maximum gebonden namelijk 195,96 bruto per dag. Let op: Je bent verplicht om ook tijdens werkloosheid, je ziek (en weer beter) te melden bij het UWV. Tijdens ziekte moet je in principe doorgaan met solliciteren, vrijstelling daarvan moet je apart aanvragen. Geef alle klusjes of vormen van vrijwillige inzet door aan het UWV. Je bent verplicht alle taken en afspraken in je werkmap uit te voeren. Geef je vakantiedagen door. Weer aan het werk (gedeeltelijk) Als je (gedeeltelijk of tijdelijk) weer aan het werk gaat, terwijl je een WW-uitkering krijgt, moet je dit altijd melden bij het UWV. Je WW-uitkering is gebaseerd op het aantal uren dat je werkte in je vorige baan. Daarom moet je elk werk, de soort, aantal uur en eventuele inkomsten doorgeven 18

19 aan het UWV. Het UWV bepaalt dan of en welke gevolgen dit heeft voor je uitkering. Als je naast je baan nog een aantal uren werkloos blijft, moet je doorgaan met solliciteren. Het doel is dat je weer volledig aan het werk gaat. Als de WW stopt Wanneer je recht op WW is afgelopen, maar je hebt nog geen baan gevonden, kun je een bijstanduitkering aanvragen. Een bijstanduitkering vraag je aan bij het UWV. De sociale dienst van jouw gemeente beoordeelt of je bijstand kunt krijgen en betaalt de uitkering vervolgens uit. Meer info bij de Sociale Dienst van de gemeente of op Ben je boven de 60 jaar, dan heb je mogelijk recht op IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen). Kijk hiervoor op ww.uwv. nl. Vakantie in de WW Bij één jaar WW-uitkering heb je recht op maximaal 20 vakantiedagen. Bij een kortere uitkeringsduur heb je ook recht op minder vakantiedagen. Geef je vakantiedagen uiterlijk één dag voor vertrek door aan het UWV. Tijdens de vakantie wordt de uitkering doorbetaald en heb je geen sollicitatieplicht. samen werken, samen groeien 19

20 8. een eigen bedrijf beginnen Eén van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, is een eigen bedrijf beginnen. Omdat het vinden van een betaalde baan moeilijk is, kiezen steeds meer mensen voor deze oplossing. Het is belangrijk dat je je goed realiseert wat de consequenties zijn van het ondernemerschap. Om over na te denken Als ondernemer komt alles aan op je eigen initiatief. Niemand vertelt wat er gebeuren moet. Als een ondernemer niets doet gebeurt er niets. Je moet dus een groot zelfstartend vermogen hebben. Een ondernemer werkt voor eigen rekening en risico. Dat betekent geen vast salaris, geen inkomenszekerheid. Je bent afhankelijk van de omzet die je realiseert en de kosten die gemaakt worden om deze omzet te behalen. De winst die overblijft, is je inkomen. Wel zijn er fiscale voordelen voor ondernemers waardoor je nettoinkomen dichter bij het bruto-inkomen ligt dan wanneer je in loondienst werkt. Als ondernemer moet je zelf zorgen voor verzekeringen en een financiële buffer om tegenvallers op te vangen. Je hebt namelijk geen recht op een ziektewet- of werkloosheidsuitkering en je bouwt niet automatisch pensioen op. Een goede start Het UWV kent speciale regelingen die het gemakkelijk maken een eigen bedrijf vanuit de WW te beginnen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, moet je het UWV bij je plannen betrekken. Zij kunnen je ook adviseren. Zorg dat je ingeschreven blijft als werkzoekende bij UWV, zodat je het recht op je WW-uitkering behoudt. Met het UWV spreek je af hoe lang je de tijd krijgt om de mogelijkheden van een eigen onderneming te onderzoeken. In deze onderzoeksperiode hoef je niet te solliciteren. Neem vooral de tijd om de haalbaarheid van je plannen te onderzoeken en win daarbij genoeg informatie en advies in. Met je werkcoach van het UWV kun je je ondernemerskwaliteiten testen. Ook op Internet zijn diverse testen beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel: Voorbeelden van vragen voor mensen die overwegen zelfstandig te worden: Ben ik in staat zelf initiatieven te nemen, 20

21 Ben ik een zelfstarter? Kan ik alleen werken of functioneer ik het liefst in een team? Ben ik (en mijn evt. partner) in staat om te gaan met (financiële) onzekerheid? Hoe denkt mijn omgeving over mijn plannen voor zelfstandigheid? Heb ik een goed beeld van mijn kwaliteiten en capaciteiten? Wat maakt mijn aanbod uniek, zodat klanten met mij in zee gaan? Hoe en waar vind ik klanten? Het is van belang deze vragen niet alleen voor jezelf te beantwoorden, maar er ook over door te praten met mensen in je omgeving die je goed kennen. Onderzoek je idee. Denk daarbij aan haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen en vergunningen. Het opstellen van je ondernemingsplan maakt dat allemaal heel concreet. CGMV biedt haar leden een gratis StartAdvies. Kijk voor meer informatie op loopbaan/startadvies of bel Handige links: samen werken, samen groeien 21

22 9. gespreksonderwerpen/ opdrachten In de hoofdstukken 4 tot en met 6 hebben we een aanzet gegeven voor de invulling van een aantal bijeenkomsten. Aan de hand van onderstaande punten kun je als werkgroep WerkenAanWerk verdere bijeenkomsten gezamenlijk invullen. Bekijk samen welke onderwerpen jullie het meeste aanspreken en ga daar dieper op in. Gespreksonderwerpen Welke nieuwe kanten ontdek je in deze situatie van jezelf en van je partner/ gezin? Wat vind je mooi, wat vind je lastig? Hoe ga je om met de taakverdeling in het gezin nu je meer thuis bent? Maak een tekening: en geef daarin aan waar God, je partner, je gezin en de kerk zich bevinden ten opzichte van jou. Hoe gaat het met de financiën? Heb je overzicht? Heb je hulp (nodig)? Bespaartips voor elkaar? Kun je elkaar ergens mee helpen, heel concreet? Wat heb jij de afgelopen week voor bemoedigends of moois meegemaakt? Probeer een deel van de tijd die je deze week over hebt, om te zetten in positieve aandacht voor een ander. Deel je ervaringen met elkaar. Maak eens een creatief cv: alleen met plaatjes, met verschillende kleuren en lettertypes. Leg je keuzes aan elkaar uit (meer inzicht in wat belangrijk voor je is of welk idee je ergens bij hebt). Schrijf een motivatiebrief alsof een kind het moet begrijpen (essentie duidelijk weergeven: waarom wil je dit nu zo graag). Zoek de komende week drie vacatures voor een van je groepsleden. Ken je iemand die past bij wat een van je groepsleden zoekt? Breng ze met elkaar in contact (liefst persoonlijk, zodat jij ook meegeniet). Doe een rollenspel voor een sollicitatiegesprek. Leg elkaar eens het vuur aan de schenen. Of vat alles uitermate positief op. Wat doet dit met je? Wat ontdek je over je eigen verwachtingen? Waar heb jij de afgelopen week vacatures gevonden? Ga eens koffiedrinken met iemand (die je nog niet goed kent) uit de branche waarin jij werk zoekt, om gewoon eens bij te praten over je vak. Kijk of je een dag mee kunt draaien of een stage kunt lopen in de sector waar je werk zoekt. Wie kan je daar bij helpen? Maak met elkaar een wedstrijd van de sterkste openingszin voor een sollicitatiebrief. Zoek drie cursussen uit die je zou willen doen (nuttig of ontspannend). Deel met elkaar welke je zou willen doen en waarom. Doe er daadwerkelijk één eventueel samen. Handige links 22

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst Mijn Succesdag Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst 14-11-12 23:17 M Voor je ligt een makkelijk leesbaar boek voor startende ondernemers,

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... VOOR WIE DIT WIL LEVEN Jaargang 7, augustus 2007. Los nummer 3,50 3 Bron van vrede Colofon Jaargang 7, nr. 3, augustus 2007 van hart tot hart (voortgekomen uit Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen)

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie