cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk"

Transcriptie

1 cgmv vakorganisatie werkschrift werkenaanwerk

2 Colofon Dit WerkSchrift is een uitgave van CGMV. 2013, CGMV, Zwolle Contactpersonen WerkenAanWerk Bert Moolhuizen Jan Knepper Tonnis Rademaker Postbus AM Zwolle t e Vormgeving en druk Bredewold Grafisch Bedrijf 2

3 inhoud 1. Introductie 4 2. Over CGMV 5 3. Uitleg over WerkenAanWerk 6 4. Identiteit 8 5. Emoties Solliciteren Informatie over WW en UWV Een eigen bedrijf beginnen Gespreksonderwerpen Aantekeningen 23 samen werken, samen groeien 3

4 1. introductie Ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen, elkaar stimuleren in het omgaan met werkloosheid en het vinden van nieuw werk. Dat is het doel van de werkgroepen WerkenAanWerk. Je baan verliezen of niet genoeg opdrachten hebben om rond te komen, zijn geen gemakkelijke ervaringen. Het heeft invloed op je eigenwaarde, maar ook op je relatie met God en met de mensen om je heen. Door dat met elkaar te delen, als geloofsgenoten, kun je elkaar steunen en stimuleren. In gesprek met elkaar kun je nieuwe mogelijkheden en kansen ontdekken, waar je ze alleen niet zag. Als vakorganisatie voor christenen helpen wij je graag op weg met onze kennis en ervaring. Dit WerkSchrift bevat een bonte verzameling van informatie, inspiratie en suggesties voor gesprek en verdieping. Het kan je helpen om met elkaar in gesprek te gaan of iets te ondernemen. Elke werkgroep zit weer anders in elkaar. Dit WerkSchrift biedt je alle vrijheid om aan de slag te gaan met wat jullie prikkelt en wat past bij de mogelijkheden en interesses van jullie groep. Het kan ook een inspiratiebron vormen om er je eigen ideeën, vragen en werkvormen aan toe te voegen. Veel zegen bij de werkgroep! Huib Jongenburger, Directeur CGMV Bert Moolhuizen, Contactpersoon WerkenAanWerk 4

5 2. over cgmv CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Wij zijn er voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Jezus Christus is ons grote voorbeeld. Hij is de bron van waaruit wij leven en werken. Zo willen onze adviseurs met een frisse, open en luisterende houding aan de slag met jouw vraag, zorg of dilemma. Zij hebben veel ervaring met de regelgeving voor werk en inkomen. Als het nodig is staan we achter je en behartigen we je belangen. CGMV is een actief netwerk van christenen waarin (ethische) vraagstukken veilig met elkaar gedeeld en besproken kunnen worden. Dit doen wij vanuit ons motto: samen werken, samen groeien. We leven in een maatschappij waarin individualisering, zelfverwerkelijking en vrijheid een belangrijk deel van ons leven bepaalt. Maar de prijs daarvan is toenemende eenzaamheid. Mensen hebben behoefte aan verbinding, als mensen zijn we geschapen om in relatie met God en met elkaar te leven. Als CGMV proberen we hier oog en oor voor te hebben en zoeken wij in vragen over werk en inkomen, loopbaan en opleiding, caoonderhandelingen en arbeidsconflicten naar datgene wat mensen helpt om hun bestemming te vinden. Als je door ziekte of ontslag tijdelijk niet aan het werk kan zijn kun je bij CGMV terecht voor ondersteuning, informatie over vrijwilligerswerk, een oriëntatie op je gaven en talenten en wat je nu eigenlijk zoekt in een baan. Ook voor advies over je CV of langdurige begeleiding door een WorkMate kun je bij ons terecht. op zoek naar werk? CGMV kan het volgende voor je betekenen: Check van je cv en sollicitatiebrief. WerkRichtingWijzer-gesprek: een deskundig adviseur kijkt samen met jou naar de mogelijkheden voor je verdere loopbaan. Informatie: over regels en voorwaarden van het UWV. Wanneer nodig helpen we je ook bij het indienen van een verweerschrift. StartAdvies: adviesgesprek met onze senior consultant als je overweegt om voor jezelf te beginnen. WorkMate: een ervaren vrijwilliger staat je met adviezen en tips persoonlijk terzijde staat in het sollicitatieproces. Workshop solliciteren* (*op verzoek, bij minimaal 10 deelnemers). samen werken, samen groeien 5

6 3. uitleg over werkenaanwerk Samen sta je sterker en twee weten meer dan één. Zo zou je de werkgroep WerkenAanWerk kunnen samenvatten. Door met elkaar aan de slag te gaan blijf je actief en houd je de moed erin. Bij werkloosheid en het zoeken naar werk komen ook vragen over identiteit, bestemming en ethiek (bijvoorbeeld werken op zondag) naar voren. Om deze vragen te bespreken, is een veilige omgeving noodzakelijk. Het is daarom fijn dat als christenen samen te doen, omdat je ook de levensbeschouwelijke vragen van elkaar begrijpt en herkent. voor wie? Een werkgroep WerkenAanWerk kun je opzetten binnen je plaatselijke gemeente. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om de groep interkerkelijk te maken, of zelfs regionaal. Diversiteit binnen de groep (denk aan leeftijd, geslacht, beroepsgroep, interesses) vergroot de kansen op waardevolle gesprekken en creatieve oplossingen. Via het netwerk van de kerk kun je contact leggen met andere werkzoekenden, maar dat netwerk kun je ook heel concreet inzetten om werk te vinden. wat? Elke deelnemer wil uiteindelijk natuurlijk een nieuwe baan vinden. Maar er zijn meer dingen belangrijk om aandacht aan te besteden, en dat kan gezamenlijk binnen de werkgroep. Vitaliteit verdient bijvoorbeeld aandacht: zorg dat je in beweging blijft! Maar neem ook tijd voor bezinning en reflecteer samen op je situatie en de invloed ervan op jezelf en je omgeving. Afhankelijk van de samenstelling van je groep kun je een of meerdere van de volgende activiteiten doen of combineren: Samen nadenken over het omgaan met werkloosheid (eigen emotie, gevoel van zelfrespect, gevolgen voor partner/gezin) en de gevolgen ervan voor de werkzoeker en zijn of haar omgeving. Vacatures en tips uitwisselen. Samen sportieve dingen ondernemen (sporten, fietsen, wandelen, fitness, etcetera). Samen culturele dingen ondernemen (tentoonstellingen, musea, etcetera). Scholing: cursus, workshop of online training volgen (netwerken, solliciteren of een hobby, etcetera). Aandacht en hulp voor de partners en kinderen van werkzoekers. Met elkaar delen welke invloed werkloosheid heeft op je relatie met God. 6

7 Samen God zoeken en betrekken bij je situatie (Bijbeloverdenking, met en voor elkaar bidden, etcetera). vorm Hierbij zijn vele vormen mogelijk. Enkele suggesties: Wekelijks of tweewekelijks samenkomen, bijvoorbeeld in een kerkgebouw. Korte meditatie n.a.v. een Bijbelgedeelte door een van de deelnemers (roulerend). Terugblik op de voorliggende periode (advertenties gevonden, via netwerk suggesties ontvangen, gesolliciteerd, gesprekken gevoerd, UWV, etcetera). Vooruitblik op komende periode (wat ga je ondernemen, bijvoorbeeld netwerk uitbreiden, open sollicitatie, internet, etcetera). Uitdiepen van een (ervarings)thema (hoop & afwijzing, verwachtingen, teleurstelling, verandering in je relaties, nieuwe perspectieven, etcetera). Samen iets ondernemen, bijvoorbeeld naar een museum gaan, cursus volgen of samen sporten zoals hardlopen, volleybal, zwemmen, etcetera. aanzet In de hoofdstukken 4 tot en met 6 geven we een aanzet voor de invulling van de eerste bijeenkomsten als werkgroep. Indien gewenst kun je hier gebruik van maken. In hoofdstuk 9 vind je een opsomming van onderwerpen die eventueel ook interessant zijn om met elkaar uit te diepen. In hoofdstuk 7 en 8 vind je ten slotte aanvullende informatie over het aanvragen van een WWuitkering en het starten als ondernemer. samen werken, samen groeien 7

8 4. identiteit Je bent wat je doet, geldt veelal in onze maatschappij. Je baan verliezen kan dan ook een flinke knauw aan je zelfbeeld geven. Maar ten diepste wordt je identiteit niet bepaald door wat je doet, maar wie je bent. De mens is naar Gods beeld geschapen, dat wil zeggen: hij weerspiegelt in zijn wezen, zijn handel en wandel zijn Schepper. Dat blijkt uit onderstaande Bijbelteksten: Genesis 1: God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. 29 Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. Genesis 2: God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep de mens uit: Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd. 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 8

9 1. In de eerste plaats, wat zeggen deze gedeelten over onze identiteit? We zijn beelddrager van God, dat wil zeggen: zijn identiteit ontleende de mens aan God zelf. Met zijn eigenheid. De mens kon denken, liefhebben, genieten, een relatie onderhouden, kon zorgen. Zo leefde de mens in volmaakte harmonie met zijn schepper. Zonder zorg over zijn continuïteit, of hij het wel zou overleven. Nee, hij had alle aandacht voor zijn omgeving. En hij genoot ervan. 2. Wat zeggen de gelezen gedeelten over zijn opdracht? Waar hield hij zich mee bezig? God stuurde alle levende wezens naar de mens en was benieuwd hoe de mens die noemen zou. In het Oude Testament had het geven van een naam een bijzondere betekenis. Die hield een belofte in over de betekenis van zijn of haar leven. Die had betrekking op de bestemming. De mens dacht na over de wezens die op zijn pad kwamen en gaf ze een naam. Hij was dus bezig met hun bestemming. Het woord heersen was dus in de betekenis van tot bestemming brengen, dienstbaar zijn aan de schepping. Gezag, gerichtheid op de ander met als grondmotief de liefde, naar de aard van de schepper. Van macht was geen sprake. 3. Wat zeggen de gedeeltes over de bedoeling van verbinding? God zag dat het niet goed was dat de mens alleen was. Hij schiep de vrouw, als hulp tegenover hem. Opdat zij samen het leven met God zouden leven. opdracht Je identiteit komt tot uitdrukking in wat je doet en hoe je dat doet. Bijvoorbeeld in je werk, maar ook in hobby, kerk, gezin. Stel jezelf eens aan elkaar voor, waarbij je je identiteit niet definieert vanuit je werk, maar vanuit wie je bent: Ik ben Piet Bakker, ik ben een beelddenker en Ik ben Marie de Boer, ik ben goed in mensen opbeuren en Ik ben Eva, geliefd kind van God. vragen Waar ben je goed in? Welke (kern)waarden vind je belangrijk? Vraag eens aan je omgeving jou te omschrijven in drie trefwoorden. Wat is je eerste indruk van elkaar? samen werken, samen groeien 9

10 overdenking Exodus 20: Doe al uw werk Vs 9-10 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Wat doet dit gedeelte met je? Let op hoe de zin over werken wordt omgeven door verzen over de rustdag. Wat zegt dit jou over de verhouding tussen het werk en de zondag? Dit wordt tegen het volk Israël in de woestijn gezegd. Daar deden ze geen loonvormende arbeid. Hoe verandert dit jouw perspectief op de uitdrukking arbeiden en al uw werk doen? gebed Jezus Christus, U bent de opgestane Heer, mijn Redder. Alleen in verbondenheid met U is er eeuwig leven, waar ik naar verlang. Ik wil U vragen om mij door uw Geest gehoorzaam te maken aan uw gebod om in U te blijven. Hier, in dit aardse leven. Ik belijd met schaamte dat ik vaak losraak van U om even voor mezelf te kunnen leven. Dat ik in moeilijke tijden twijfel. Ontdek mij daar steeds opnieuw aan, en herstel de verbondenheid door de genade van uw Geest. Amen. 10

11 5. emoties 5.1 rouw Het verliezen van je baan, is een verlieservaring. Dat moet je niet onderschatten. Hoe ga je met zo n ingrijpende en verdrietige ervaring om? De Zwiterse psychiater Elisabeth Kübler-Ross ontwikkelde een vijf fasenmodel dat laat zien hoe mensen traumatische of ingrijpende ervaringen in hun privé- of werkleven verwerken. Deze vijf fasen zijn hieronder weergegeven. Fase 1 ontkenning In eerste instantie reageren mensen met ongeloof op een slecht bericht. Dit algemene afweermechanisme werkt als buffer na een onverwacht schokkend bericht en geeft de persoon kans om tot zichzelf te komen. Vervolgens zal zij geleidelijk herstellen van de schok. Het is daarbij belangrijk dat zij haar gevoelens kan uiten bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar feiten, de waarheid en eventuele schuldigen. Fase 2 woede Wanneer men niet meer langer kan ontkennen, ontstaan er gevoelens van woede, ergernis, jaloezie en wrok. De woede en het onvermogen worden vooral geprojecteerd op de omgeving. De schuld wordt buiten zichzelf gezocht en bij collega s, medewerkers en adviseurs gelegd. Soms richt de woede zich op de brenger van het slechte nieuws. Fase 3 onderhandelen In deze fase probeert men op allerlei manieren onder de verschrikkelijke werkelijkheid uit te komen. Er wordt in deze fase onderhandeld. Door zichzelf doelen te stellen, wordt het slechte nieuws verzacht. Met de werkomgeving kan in deze fase een moeizame onderhandeling op gang komen betreffende werkafspraken en het doen van beloftes. Bij (dreigend) ontslag kan men in deze fase naar de rechter stappen als vorm van tegenaanval. Fase 4 depressie De waarheid dringt in deze fase steeds meer door en de persoon voelt zich machteloos en niet begrepen. Daardoor gaat zij zich teruggetrokken gedragen en sluit zij zich af voor communicatie. De telefoon wordt niet meer opgenomen en mailtjes worden niet beantwoord. Er is in deze fase kans op een vlucht in alcohol en drugs, zoals pijnstillers, kalmeringstabletten en slaapmiddelen. Fase 5 aanvaarding Als de persoon zich bewust is van het feit dat zij geen hoop meer hoeft te koesteren, kan zij het slechte nieuws aanvaarden. Zij kan bijkomen van de vorige fasen en haar verdriet accepteren. Zij zal na verloop van tijd weer zin hebben om dingen op te pakken en plannen te maken. Bron: samen werken, samen groeien 11

12 Vijf fasen van rouw Bron: Tip Geef jezelf de ruimte door dit rouwproces heen te gaan, voordat je weer vooruit gaat kijken. 5.2 emoties Tijdens het verlies van werk en het (opnieuw) zoeken naar werk kun je met veel verschillende emoties te maken krijgen. vraag Welke emotie herken je op dit moment het meest bij jezelf als je kijkt naar de plaatjes op de volgende pagina? 12

13 (Bron: Emoties Betrokken, Dankbaar, Energiek, Enthousiast, Gecentreerd, Gefascineerd, Gelukkig, Gepassioneerd, Gerust, Helder, Levendig, Ontspannen, Open, Opgetogen, Rustig, Teder, Tevreden, Trots, Uitbundig, Vastberaden, Veilig, Verlangend, Voldaan, Vredig, Vriendelijk, Vrolijk, Vurig, Zelfbewust, Zelfverzekerd Bang, Bezorgd, In t nauw gebracht, Ongerust, Ontsteld, Behoedzaam, Verontrust, Verschrikt, Versteend, Wantrouwend Furieus, Geërgerd, Gefrustreerd, Geïrriteerd, Kwaad, Ongeduldig, Ontevreden, Ontstemd, Razend, Triomferend, Verontwaardigd, Wraakzuchtig Afstandelijk,, Euforisch, Hatelijk, Koel, Nutteloos,Onberispelijk, Ongeïnteresseerd, Onverschillig, Teruggetrokken, Verveeld, Vijandig, Walging Zelfmedelijden, Schaamte, Verbitterdheid, Depressie, Boosheid, Bezorgd Paniek, Somber, Ongerust Schuld, Zelfverwijt, Onmacht, Hulpeloos, Passief, Agressief, Alleen Afschuw, Afkeer,Boosheid, Woede, Angst, Verdriet. opdracht Omcirkel de vijf emoties die op dit moment het meest bij jezelf passen. opdracht In de Psalmen komen heel veel emoties aan bod. Dat mag dus allemaal! Kies een Psalm uit die past bij hoe jij je voelt en lees deze hardop aan elkaar voor. samen werken, samen groeien 13

14 vragen Hoe voel je je op dit moment? Welk gevoel heb je op dit moment ten opzichte van God? Jezelf? Je partner? Je (voormalige) werkgever? Je voorganger? Ontmoet je nog wel eens collega s van toen? Hoe is dat contact? overdenking Lucas 12: Zoek zijn koninkrijk Vs 31 Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden Wat kun jij daarmee in je huidige situatie? Durf je erop te vertrouwen dat God dat zal doen? Hoe kun jij het koninkrijk vandaag zoeken? gebed Here Jezus, voor mijn eigen bestwil, help mij te leven van dag tot dag. In onzekerheid en twijfel, U kent mij, help mij en ondersteun mij. Amen 14

15 6. solliciteren Om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor je verdere loopbaan kan het heel verhelderend zijn met elkaar te delen wat voor functie je zoekt en in wat voor soort organisatie en in welke sector je graag zou willen werken. Denk voor jezelf eens na over de volgende vragen en bespreek de antwoorden met elkaar. opdracht: Welke functie zoek je? Welke carrièrestap wil je eventueel maken? Wat zijn je belangrijkste wensen m.b.t. een baan? Wat voor soort organisatie en bedrijfscultuur past bij jou? Neem de tijd om hier goed over na te denken en laat je deskundig adviseren. Vraag onze folder aan van de WerkRichtingWijzer! Deze dienst is gratis voor leden van CGMV. sollicitatietips Vacature en profiel: Maak bekend dat je werk zoekt en wat precies, zo kan je netwerk meehelpen. Zorg dat je vindbaar bent voor recruiters: neem in je LinkedIn Profiel op dat je naar werk zoekt en plaats je CV op diverse vacaturebanken. Zoek vacatures op relevante plekken, niet alleen bij monsterboard.nl of de nationalevacaturebank.nl, maar ook in relevante groepen op LinkedIn of kijk op de website van bedrijven waar je graag zou werken. Een onderscheidende sollicitatiebrief: Begin met een pakkende opening, beschrijf bijvoorbeeld wat je dacht toen je de vacature las. Of schrijf meteen in de eerste zin waarom de functie perfect past bij jouw interesses en vaardigheden. Schrijf op een manier die past bij de sfeer van de organisatie, bv heel formeel of juist creatief. Bedenk hoe jij de zin zou opvatten als je de ontvanger van de brief was. Gebruik actueel nieuws dat betrekking heeft op de functie, maar wel op een samen werken, samen groeien 15

16 positieve manier (misstanden aan de kaak stellen is niet zo n goede binnenkomer). Begin met een verwijzing naar iets dat iemand anders (die gezag heeft of bekend is bij de ontvanger) heeft gezegd, bijvoorbeeld: De heer A. Smulders, Human Resources Manager en tevens docent Strategisch Communicatiemanagement op de Hogeschool van Amsterdam, raadde mij aan om bij uw organisatie op de functie van Facility Manager te solliciteren. Zijn letterlijke woorden waren: die functie is jou op het lijf geschreven! Zorg er wel voor dat je alleen waarheden citeert en vraag desnoods aan de geciteerde persoon of je zijn naam mag gebruiken in je sollicitatiebrief, om vervelende situaties te voorkomen. Zorg er voor dat je sollicitatiebrief en CV aansluiten bij de functie-eisen van de organisatie. Je CV is de eerste presentatie naar de organisatie. Besteed daar veel aandacht aan. Voorbereiding gesprek: Neem je eigen CV door en verklaar je keuzes: waarom ben je doorgegaan of juist gestopt? Wat heb je ervan geleerd? Stel jezelf kritische vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer? Bepaal aan de hand daarvan wat voor jou echt de kern is: wat je belangrijk vindt in het leven en wat je graag doet. Denk na over je competenties en vaardigheden (hoe geef je antwoord op een vraag naar je sterke en zwakke punten). Ken je sterke kanten en leg ze uit met STAR (je geeft aan wat de Situatie was, welke Taak jij vervulde, welke Actie(s) jij hebt ondernomen en wat het Resultaat is geworden). Zorg dat je ook een zwak punt kunt noemen, maar formuleer die zo dat je ervan hebt geleerd of weet hoe je het positief in kunt zetten (bijvoorbeeld: ik kan soms ongeduldig zijn, maar daardoor haal ik wel al mijn deadlines). Oefen een sollicitatiegesprek met je netwerkgroep. Verdiep je in het bedrijf (internet). Sollicitatiegesprek: Het is belangrijk dat je fris en verzorgd gekleed gaat. Stem je kleding af op het bedrijf, maar kies wel een outfit waarin je je niet ongemakkelijk voelt. Zorg dat je het gesprek ontspannen ingaat: het is een wederzijdse kennismaking. Praat rustig en neem de tijd ergens over na te denken als je niet meteen kunt antwoorden. 16

17 overdenking Filippenzen 4:6-7 - Wees over niets bezorgd Vs 6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. vragen Waarover ben je op dit moment bezorgd? Wat is je wens met betrekking tot dit onderwerp? Waarvoor kun je dankbaar zijn met betrekking tot dit onderwerp? Welke beloften van God zijn hierop van toepassing? Maak je wensen met elkaar, door gebed en smeking en met dankzegging, bekend bij God. gebed Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, laat mij de eenheid dienen. Waar twijfel knaagt, laat me het geloof behouden. Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, laat hoop doen herleven. Amen. Wat CGMV voor je kan doen Het is soms moeilijk in te schatten hoe je CV en sollicitatiebrief overkomen bij een potentiële werkgever. Daardoor kan je kansen missen om jezelf en je competenties succesvol over te brengen op de werkgever. Onze adviseurs helpen leden graag met nuttige tips! Bel voor meer informatie samen werken, samen groeien 17

18 7. informatie over ww en uwv Om een WW-uitkering te krijgen, moet je je best hebben gedaan om te voorkomen dat je werkloos wordt. Verder moet je je inschrijven als werkzoekende bij het UWV en binnen één week nadat je werkloos wordt je WW aanvragen. (Let op: hiervoor heb je een DigiD nodig. De aanvraag hiervan kan tot vijf dagen duren, dus begin op tijd!) Handig! Info van het Nibud over inkomensterugval bij werkloosheid, hoe je je daarop kunt voorbereiden en hoe je snel weer grip krijgt op je nieuwe financiële situatie inkomsten/geen-werk-meer/ inkomensterugval.html. Als je te laat bent met het aanvragen van je WW, krijg je tijdelijk minder uitkering. Duur WW Je komt in aanmerking voor een WWuitkering als je in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken hebt gewerkt. Afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt, kan de WW drie tot 38 maanden duren. Voor elk werkjaar, krijg je één maand WW. Hoogte WW De eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon, de derde maand 70 procent. Als je langer dan drie maanden WW krijgt, blijft de hoogte van je uitkering na de derde maand 70 procent van je dagloon. De WW is wel aan een maximum gebonden namelijk 195,96 bruto per dag. Let op: Je bent verplicht om ook tijdens werkloosheid, je ziek (en weer beter) te melden bij het UWV. Tijdens ziekte moet je in principe doorgaan met solliciteren, vrijstelling daarvan moet je apart aanvragen. Geef alle klusjes of vormen van vrijwillige inzet door aan het UWV. Je bent verplicht alle taken en afspraken in je werkmap uit te voeren. Geef je vakantiedagen door. Weer aan het werk (gedeeltelijk) Als je (gedeeltelijk of tijdelijk) weer aan het werk gaat, terwijl je een WW-uitkering krijgt, moet je dit altijd melden bij het UWV. Je WW-uitkering is gebaseerd op het aantal uren dat je werkte in je vorige baan. Daarom moet je elk werk, de soort, aantal uur en eventuele inkomsten doorgeven 18

19 aan het UWV. Het UWV bepaalt dan of en welke gevolgen dit heeft voor je uitkering. Als je naast je baan nog een aantal uren werkloos blijft, moet je doorgaan met solliciteren. Het doel is dat je weer volledig aan het werk gaat. Als de WW stopt Wanneer je recht op WW is afgelopen, maar je hebt nog geen baan gevonden, kun je een bijstanduitkering aanvragen. Een bijstanduitkering vraag je aan bij het UWV. De sociale dienst van jouw gemeente beoordeelt of je bijstand kunt krijgen en betaalt de uitkering vervolgens uit. Meer info bij de Sociale Dienst van de gemeente of op Ben je boven de 60 jaar, dan heb je mogelijk recht op IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen). Kijk hiervoor op ww.uwv. nl. Vakantie in de WW Bij één jaar WW-uitkering heb je recht op maximaal 20 vakantiedagen. Bij een kortere uitkeringsduur heb je ook recht op minder vakantiedagen. Geef je vakantiedagen uiterlijk één dag voor vertrek door aan het UWV. Tijdens de vakantie wordt de uitkering doorbetaald en heb je geen sollicitatieplicht. samen werken, samen groeien 19

20 8. een eigen bedrijf beginnen Eén van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, is een eigen bedrijf beginnen. Omdat het vinden van een betaalde baan moeilijk is, kiezen steeds meer mensen voor deze oplossing. Het is belangrijk dat je je goed realiseert wat de consequenties zijn van het ondernemerschap. Om over na te denken Als ondernemer komt alles aan op je eigen initiatief. Niemand vertelt wat er gebeuren moet. Als een ondernemer niets doet gebeurt er niets. Je moet dus een groot zelfstartend vermogen hebben. Een ondernemer werkt voor eigen rekening en risico. Dat betekent geen vast salaris, geen inkomenszekerheid. Je bent afhankelijk van de omzet die je realiseert en de kosten die gemaakt worden om deze omzet te behalen. De winst die overblijft, is je inkomen. Wel zijn er fiscale voordelen voor ondernemers waardoor je nettoinkomen dichter bij het bruto-inkomen ligt dan wanneer je in loondienst werkt. Als ondernemer moet je zelf zorgen voor verzekeringen en een financiële buffer om tegenvallers op te vangen. Je hebt namelijk geen recht op een ziektewet- of werkloosheidsuitkering en je bouwt niet automatisch pensioen op. Een goede start Het UWV kent speciale regelingen die het gemakkelijk maken een eigen bedrijf vanuit de WW te beginnen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken, moet je het UWV bij je plannen betrekken. Zij kunnen je ook adviseren. Zorg dat je ingeschreven blijft als werkzoekende bij UWV, zodat je het recht op je WW-uitkering behoudt. Met het UWV spreek je af hoe lang je de tijd krijgt om de mogelijkheden van een eigen onderneming te onderzoeken. In deze onderzoeksperiode hoef je niet te solliciteren. Neem vooral de tijd om de haalbaarheid van je plannen te onderzoeken en win daarbij genoeg informatie en advies in. Met je werkcoach van het UWV kun je je ondernemerskwaliteiten testen. Ook op Internet zijn diverse testen beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel: Voorbeelden van vragen voor mensen die overwegen zelfstandig te worden: Ben ik in staat zelf initiatieven te nemen, 20

21 Ben ik een zelfstarter? Kan ik alleen werken of functioneer ik het liefst in een team? Ben ik (en mijn evt. partner) in staat om te gaan met (financiële) onzekerheid? Hoe denkt mijn omgeving over mijn plannen voor zelfstandigheid? Heb ik een goed beeld van mijn kwaliteiten en capaciteiten? Wat maakt mijn aanbod uniek, zodat klanten met mij in zee gaan? Hoe en waar vind ik klanten? Het is van belang deze vragen niet alleen voor jezelf te beantwoorden, maar er ook over door te praten met mensen in je omgeving die je goed kennen. Onderzoek je idee. Denk daarbij aan haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen en vergunningen. Het opstellen van je ondernemingsplan maakt dat allemaal heel concreet. CGMV biedt haar leden een gratis StartAdvies. Kijk voor meer informatie op loopbaan/startadvies of bel Handige links: samen werken, samen groeien 21

22 9. gespreksonderwerpen/ opdrachten In de hoofdstukken 4 tot en met 6 hebben we een aanzet gegeven voor de invulling van een aantal bijeenkomsten. Aan de hand van onderstaande punten kun je als werkgroep WerkenAanWerk verdere bijeenkomsten gezamenlijk invullen. Bekijk samen welke onderwerpen jullie het meeste aanspreken en ga daar dieper op in. Gespreksonderwerpen Welke nieuwe kanten ontdek je in deze situatie van jezelf en van je partner/ gezin? Wat vind je mooi, wat vind je lastig? Hoe ga je om met de taakverdeling in het gezin nu je meer thuis bent? Maak een tekening: en geef daarin aan waar God, je partner, je gezin en de kerk zich bevinden ten opzichte van jou. Hoe gaat het met de financiën? Heb je overzicht? Heb je hulp (nodig)? Bespaartips voor elkaar? Kun je elkaar ergens mee helpen, heel concreet? Wat heb jij de afgelopen week voor bemoedigends of moois meegemaakt? Probeer een deel van de tijd die je deze week over hebt, om te zetten in positieve aandacht voor een ander. Deel je ervaringen met elkaar. Maak eens een creatief cv: alleen met plaatjes, met verschillende kleuren en lettertypes. Leg je keuzes aan elkaar uit (meer inzicht in wat belangrijk voor je is of welk idee je ergens bij hebt). Schrijf een motivatiebrief alsof een kind het moet begrijpen (essentie duidelijk weergeven: waarom wil je dit nu zo graag). Zoek de komende week drie vacatures voor een van je groepsleden. Ken je iemand die past bij wat een van je groepsleden zoekt? Breng ze met elkaar in contact (liefst persoonlijk, zodat jij ook meegeniet). Doe een rollenspel voor een sollicitatiegesprek. Leg elkaar eens het vuur aan de schenen. Of vat alles uitermate positief op. Wat doet dit met je? Wat ontdek je over je eigen verwachtingen? Waar heb jij de afgelopen week vacatures gevonden? Ga eens koffiedrinken met iemand (die je nog niet goed kent) uit de branche waarin jij werk zoekt, om gewoon eens bij te praten over je vak. Kijk of je een dag mee kunt draaien of een stage kunt lopen in de sector waar je werk zoekt. Wie kan je daar bij helpen? Maak met elkaar een wedstrijd van de sterkste openingszin voor een sollicitatiebrief. Zoek drie cursussen uit die je zou willen doen (nuttig of ontspannend). Deel met elkaar welke je zou willen doen en waarom. Doe er daadwerkelijk één eventueel samen. Handige links 22

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het

Nadere informatie

Welkom en Afkondigingen >

Welkom en Afkondigingen > Welkom en Afkondigingen > Intochtslied: Psalm 8:1,3 > 1/1 1/1 Stil Gebed, Bemoediging en Groet > Zingen: 283:1,5 > 1/1 1/1 Leefregels > Zingen: Psalm 25:2,6 > 1/2 2/2 1/2 2/2 Verootmoedigings Gebed > Zingen:

Nadere informatie

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6

Wees niet jaloers! Intro. Wat is jaloersheid? blok E - nivo 1 - avond 6 Wees niet jaloers! blok E - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.20 Wat is jaloersheid? 19.30 Jaloersheid, waar komt het vandaan? 19.45 Jezus

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken en doen Duurzaam denken en doen In het onderling menselijk verkeer en onze houding tegenover de schepping is het mogelijk af te wijken van de gebaande paden en lef te tonen om verder te denken. Als antwoord op

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden

Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden 27-10-2013 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 27-10-2013 2 Zal Hij me doden? Zal Hij op me mopperen? Zal Hij me knarsetandend toelaten?

Nadere informatie

GENESIS JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius

GENESIS JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius EN GENESIS 1 21 JANUARI 2017, LUNTEREN Evert Jan Hempenius Welk plaatje past het beste bij een jongere en bij jou, kies telkens uit kleur / grijs deel de keuzes kort met elkaar. De ontgoddelijkte wereld

Nadere informatie

De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3.

De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3. De schepping van hemel en aarde, volgens de Bijbel uit het boek Genisis H1-H3. [1] 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Geschapen naar Gods Beeld - woordweb 19.25 Bespreken Genesis 1: 26-28 / psalm 8 19.35 Ik ben Gods Beeld dus..

Nadere informatie

discussiëren. Begrippen van hoofdstuk 1 die je moet kennen Schepping Evolutie Spontane waarneming Mythe Moraal TeNaCH Bijbel Koran

discussiëren. Begrippen van hoofdstuk 1 die je moet kennen Schepping Evolutie Spontane waarneming Mythe Moraal TeNaCH Bijbel Koran Kunnen scheppingsmythen vandaag nog iets voor ons betekenen? Sommige mensen zijn het hier mee eens, want ze leren ons lessen zoals in de schepping. Ook vinden ze dat er in scheppingsmythen een duidelijke

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

zondag 7 juni 2015 17.00 uur Pagina 1

zondag 7 juni 2015 17.00 uur Pagina 1 7 juni 17.00 uur G Zomer Amersfoort West en Oost Thema: Vrij- zijn o GK 171 Wees stil Stilte Votum Zegen Amen o Psalmen voor Nu 130 Gebed Bijbellezing: Genesis 1 : 26 2 : 3 o GK 174 Zo vriendelijk en veilig

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen

Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Vlinder circus Waar wonderen uitkomen Leugen en waarheid Gedachten over de film Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen.

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Stille tijd, ik vind het lastig. Ik

Stille tijd, ik vind het lastig. Ik Voorwoord Stille tijd, ik vind het lastig. Ik heb meestal moeite om rust te vinden, me te concentreren, mezelf de tijd te gunnen. Dit dagboek is bedoeld om jou te helpen als je datzelfde probleem hebt.

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

hema: Groeien in liefde en tederheid

hema: Groeien in liefde en tederheid Naam: Datum: hema: T 1. Wat zeg je me? (6/6) Op de foto s zie je verschillende handgebaren. Beantwoord de drie vragen bij die foto s. Er is ook een leeg kader. Teken daar zelf een handgebaar en beantwoord

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Lucas 1: 17 en Maleachi 3:24 (NIV 4:6)

Lucas 1: 17 en Maleachi 3:24 (NIV 4:6) Berea 2016 Lucas 1: 17 Lucas 1: 17 en Maleachi 3:24 (NIV 4:6) Maleachi: Ik stuur jullie een profeet (Elia), en hij zal er voor zorgen dat ouders (vaders) zich verzoenen met hun kinderen ANDERS zou ik

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God )

Het WOORD van GOD. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch The Word of God ) Het WOORD van GOD Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART VAAK GESTELDE SOLLICITATIEVRAGEN: 1. Wat trekt je in deze functie aan? 2. Vertel eens iets over jezelf? 3. Waarom solliciteer je juist bij ons bedrijf? 4. Wat zijn je sterke

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Veelkleurigheideurigh

Veelkleurigheideurigh Veelkleurigheideurigh Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Jij moet zelf het heft in handen nemen. In plaats van via de traditionele manier te zoeken en te reageren op vacatures,

Nadere informatie