ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER"

Transcriptie

1 ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

2 Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) F. (030) Oplage: Bronvermelding Onderdelen in dit boek zijn een bewerking van: Handboek personeelsbeleid van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel (HBD); Publicatie Arboconvenant Wonenbranche; Model arbeidsovereenkomst en toelichting van de Centralle Branchevereniging Wonen (CBW); Formulier beoordelingsgesprek en exitinterview van Piet Klerkx in Waalwijk; Meldingsformulier bedrijfsongeval van I.C. Improvement in Hedel; Arbothemacahier 4. Opzetten van een beleid persoonlijke beschermingsmiddelen van J.A.M. Jongenelen, Sdu uitgevers, Den Haag, 2e herziene druk 2000; Brochure Verzuim door psychische problematiek; Websites waarnaar in de tekst wordt verwezen. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aanspakelijk worden gesteld worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Fotografie Perscentrum Wonen: Pagina s 6, 27 en 131 WoonWerk Bewerking, tekst en projectbegeleiding In opdracht van Commissie Wonen Mevrouw M.G.F. Jeanson-Banning WoonWerk Mevrouw N. Ras Communicatieconcept en realisatie De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v. Veenendaal 2010

3 nieuw personeel 1. Stap voor stap naar nieuw personeel 2. Een functie omschrijven en waarderen 3. Zoeken, selecteren, kiezen en afschrijven 4. Aangaan arbeidsovereenkomst 5. Introductie en inwerken

4 1. Stap voor stap naar nieuw personeel Vacature Een vacature opvullen kan een behoorlijke klus zijn. Er komt heel wat kijken bij het zoeken en kiezen van een nieuwe werknemer. In dit hoofdstuk helpen we u daar stap voor stap doorheen. Want een goede voorbereiding maakt het allemaal een stuk makkelijker. Welke vorm Voor het vervullen van een vacature zijn meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. U kunt bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werknemer aangaan: voor bepaalde tijd; voor onbepaalde tijd; een uitzendkracht inhuren; een oproep- of invalkracht inzetten; een opdracht geven aan een zelfstandige zonder personeel (ZZP). Arbeidsovereenkomst Als u een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer aangaat dan neemt u de werknemer in loondienst en begint u een arbeidsverhouding. U betaalt de werknemer een afgesproken loon en draagt loonheffing en sociale premies af. Als er een CAO is die bindend is verklaard, dan gelden de afspraken uit die CAO. Meer over het maken van een arbeidsovereenkomst leest u in hoofdstuk 4. Uitzendkracht U kunt een uitzendbureau inschakelen. Een uitzendkracht blijft in dienst bij het uitzendbureau en wordt aan u ter beschikking gesteld. Het is uw taak om toezicht op de werknemer te houden en hem leiding te geven. U betaalt het uitzendbureau een tarief waarna zij zorgen voor de loonbetaling en afdracht van loonheffing en sociale premies. U kunt met het uitzendbureau afspreken onder welke voorwaarden een uitzendkracht bij u in dienst treedt. Let op: u bent wel aansprakelijk voor bedrijfsongevallen, beroepsziekten en andere vormen van schade die de uitzendkracht tijdens zijn werk kan veroorzaken of oplopen. Check in ieder geval of de uitzendkracht onder uw aansprakelijkheidsverzekering valt. Oproepkracht Een oproepkracht werkt alleen als hij door de werkgever wordt opgeroepen omdat er werk voorhanden is. Dat lijkt heel handig, maar in de praktijk is een vorm met veel juridische haken en ogen en risico s. Laat u dus heel goed voorlichten voordat u voor een oproepcontract kiest.

5 ZZP er Een zelfstandige zonder personeel (ZZP) verricht werkzaamheden vanuit een eenmanszaak of een eenmans-bv. Een ZZP er is niet economisch afhankelijk van uw bedrijf, want hij werkt voor meer opdrachtgevers. Als een ZZP er alleen voor u werkt is er sprake van een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer en is het ontslagrecht van toepassing. Daarom mag u er niet automatisch van uitgaan dat u geen loonbelasting en sociale premies hoeft af te dragen. U verkleint uw risico als de ZZP er een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bezit waarin wordt bevestigd dat zijn inkomen als winst uit zijn onder-neming wordt gezien. Verder kunt u het risico ver-kleinen door de ZZP er voor elke opdracht een schriftelijke offerte te laten maken, een overeenkomst van opdracht (contract) op te maken en door beide partijen te laten ondertekenen. Neem hierin dan een concrete verwijzing in op naar de VAR van de ZZP er. Als opdrachtgever spreekt u in de overeenkomst schriftelijk met de ZZP er af hoe het eindresultaat eruit moet zien. De ZZP er werkt zelfstandig, hoeft zich niet te houden aan uw werkinstructies en bepaalt zelf de werktijden en vakanties. Let op: de opdrachtgever is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, beroepsziekte of andere schade die de ZZP er tijdens het werk kan oplopen. Zorg er daarom altijd voor dat een ZZP er onder het bereik van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Als u ervoor kiest om een of meer ZZP er(s) werkzaamheden te laten verrichten, laat u dan vooraf goed voorlichten, bijvoorbeeld door de branchevereniging. Stap voor stap In het schema staan de stappen die horen bij het zoeken naar een nieuwe werknemer. In het vervolg van deze map leest u wat elke stap precies inhoudt en hoe u het aan kunt pakken. Ook zijn handige tips en formulieren opgenomen in de volgende hoofdstukken. Als u gericht wilt zoeken kunt u gebruik maken van de snelzoeker voorin de map.

6 Vacature Functieomschrijving Zelf zoeken Zoeken uitbesteden Advertentie Voorselectie Sollicitatiegesprekken Kiezen Aanstellingsgesprek Arbeidsovereenkomst Afschrijven kandidaten

7 2. Een functie omschrijven en waarderen Geen misverstanden De naam van een functie zegt niet precies welke taken en werkzaamheden de werknemer in de praktijk doet, ze kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Daarom doet u er goed aan om heel duidelijk te zijn over de inhoud van de functies in uw bedrijf. Functieomschrijving Een functieomschrijving dient meerdere doelen: het helpt om goed voor ogen te hebben wat een (nieuwe) werknemer moet kennen en kunnen; het helpt de (potentiële) sollicitant om te weten welke functie u te bieden heeft en wat u van hem verwacht; het helpt om een personeelsadvertentie op te stellen; het is de basis voor de arbeidsovereen komst met de werknemer die u in dienst gaat nemen; het is de basis voor de financiële waarde ring van de functie; het is de basis voor functioneringsen beoordelingsgesprekken. Wat staat erin? Een functieomschrijving schetst minimaal: de taken en werkzaamheden van de werk nemer; de plaats van de functie in het bedrijf. Functie-eisen Een functie stelt eisen aan de persoon die de functie vervult. De werkgever kan eisen stellen aan: kennis (uit opleiding of ervaring verkregen); inzicht; vaardigheden of competenties; beroepshouding. Competenties Om goed te passen bij de functie-eisen voldoet de werknemer aan een bepaald profiel: een combinatie van competenties, dat wordt ook wel een competentieprofiel wordt genoemd. Vanuit het onderwijs zijn voor de meest voorkomende functies in de wonenbranche standaard competentieprofielen gemaakt: woningstoffeerder; badkamer/keukeninstallateur; all round woningstoffeerder; verkoopadviseur wonen; binnenhuisadviseur; manager wonen; parketteur; keukenmonteur. Deze competentieprofielen zijn algemeen erkend en worden door de vakopleidingen in de wonenbranche gebruikt. De inhoud en beschrijving van de competentieprofielen zijn vrij toepasbaar en hier te downloaden. Daarnaast kan erin worden vermeld: op welke afdeling/plaats de functie wordt verricht; van wie de werknemer leiding krijgt; aan wie de werknemer leiding geeft; waarvoor de werknemer verantwoordelijk is; wat de bevoegdheden van de werknemer zijn; aan welke functie-eisen de werknemer moet voldoen; welke functiewaarderingsschaal van toepassing is.

8 Voorbeeld functieomschrijving 1 Voorbeeld functieomschrijving 2 Functienaam Verkoopadviseur Wonen M/V Functienaam Parketlegger M/V Datum van de omschrijving: CAO: groep/schaal Datum van de omschrijving: CAO: groep/schaal Plaats in de organisatie Naam vestiging/afdeling: Krijgt leiding van: Geeft leiding aan: filiaal binnenstad filiaalleider n.v.t. Plaats in de organisatie Naam vestiging/afdeling: Krijgt leiding van: Geeft leiding aan: afdeling buitendienst bedrijfsleider n.v.t. Taken/Werkzaamheden Verkoopt en adviseert bij verkoop. Verwerkt orders en regisseert de uitvoering. Voert de financiële afhandeling uit. Verzorgt de verkoopruimte en bevordert de verkoop. Neemt deel aan personeelsvergaderingen en werkoverleg. Houdt zich aan de bepalingen zoals vastgelegd in het bedrijfsreglement. Taken/Werkzaamheden Treft voorbereidingen voor het leggen van vloeren. Legt vloeren. Werkt vloeren af. Onderhoudt en restaureert vloeren. Neemt deel aan personeelsvergaderingen en werkoverleg. Houdt zich aan de bepalingen zoals vastgelegd in het bedrijfsreglement. CAO Wonen: verplichte functiewaardering Bedrijven die onder de CAO wonen vallen zijn verplicht om alle functies in het bedrijf te beschrijven, in te passen in het functiewaarderingssysteem en de werknemers in te schalen in het loongebouw van de CAO. De folder 'Functiewaardering' wijst de weg. Zie voor meer informatie de website of informeer bij de branchevereniging. Het systeem van functiewaardering in de CAO Wonen is gebaseerd op het CATS systeem van De Leeuw Consult en onderscheidt vier functiefamilies: Commerciële functies; Logistiek; Montage/Ambachtelijk; Administratie. Het functieniveau wordt bepaald door: Verantwoordelijkheid: meer verantwoordelijkheid leidt tot een hoger functieniveau. Complexiteit: meer ingewikkelde of complexe taken leiden tot een hoger functieniveau. Zelfstandigheid: meer zelfstandigheid leidt tot een hoger functieniveau Er worden 9 functieniveaus onderscheiden die zijn gekoppeld aan de loonschalen. Soms horen werkzaamheden die verschillend zijn in dezelfde loonschaal omdat ze even zwaar zijn. Aanloopschalen zijn daarop een uitzondering, die zijn alleen van toepassing als een nieuwe werknemer nog niet voldoende kennis of ervaring heeft om de functie volledig uit te oefenen.

9 Checklist taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Dit is een overzicht van veel voorkomende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die u kunnen helpen om zelf een functieomschrijving te maken. U kunt werkzaamheden die ontbreken aan de checklist toevoegen. 0 openen en afsluiten van de winkel 0 adviseren van klanten 0 productinformatie aan klanten geven 0 ontwerpen en/of indelen 0 verkopen van producten 0 showen van producten 0 vast leggen van de verkoop 0 korting geven 0 vast leggen klantkenmerken t.b.v. aflevering 0 kassa, pin- en creditkaartautomaat bedienen 0 beheer van kassa, pin- en creditkaartautomaten (inloggen, afromen contant geld, kassa opmaken, wisselgeld halen) 0 verzorgen van de inrichting van de winkel 0 schoonmaken 0 invoeren van bestelopdrachten 0 inkoop van goederen of diensten 0 bewaken van bestellingen 0 goederen ontvangen en controleren op kwaliteit en beschadigingen 0 rappelleren bij leveranciers 0 checken van voorradigheid en leverbaarheid van producten 0 verkoopbevordering 0 aannemen en afhandelen van klachten van klanten 0 inwerken nieuwe medewerker 0 personeelsbeheer- en administratie 0 leiding geven 0 voeren van functionerings-, beoordelings- en/of verzuimgesprekken 0 afspraken met de klant maken over - bezorgdag en bezorgtijd - plaatsing, montage, afwerking - meerkosten voor bezorging/plaatsing en aanvullende werkzaamheden - garantie - wijze van betalen - (in)ruil en verwijdering oude producten 0 selecteren van leveranciers 0 opmaken van facturen 0 (laten) ophalen uit magazijn 0 inpakken van het product 0 planning van uit te voeren leveranties 0 opstellen van dag- en weekroutes 0 inhuren extra menskracht, hulpmiddelen, extern transport 0 opmaken van pakbonnen 0 verzamelen van goederen 0 controle op verkoop- en productgegevens 0 inmeten 0 projecten leiden 0 (vracht)wagen laden 0 producten uitladen bij de klant 0 product monteren, aansluiten en testen bij de klant 0 klant voor ontvangst laten tekenen 0 geld of betaalmiddel na aflevering bij de klant in ontvangst nemen 0 bon en/of factuur uitschrijven voor extra werk 0 inschakelen van een incassobureau voor openstaande vorderingen 0 product demonteren en innemen voor ruil of reparatie 0 ruil- en/of innamebon laten tekenen 0 inladen, transporteren en afleveren aan magazijn of leverancier 0 vaststellen van de personeelsplanning, toekennen vrije dagen, vakantie en dergelijke 0 staande houden van klanten/bezoekers die van winkeldiefstal verdacht worden en de politie inschakelen 0 beheer financiële transacties, aanleveren aan (externe) boekhouder 0 facturen van derden (leveranciers e.d.) betalen 0 inspringen bij anderen als dit nodig en mogelijk is 0 het bedrijfsbelang niet schaden 0 bijhouden van vakkennis

10 3. Zoeken, selecteren, kiezen en afschrijven Juiste persoon U zoekt een nieuwe werknemer die past bij de vacature en bij uw bedrijf. Dat is een persoon met de juiste combinatie van: kennis inzicht vaardigheden beroepshouding Maar ook een persoon die past in het team van collega s en in de formule en de uitstraling van de onderneming. Voorbereiding Het volgende rijtje vragen helpt u bij de voorbereiding van het zoeken, selecteren en kiezen van de beste werknemer voor uw bedrijf. Is er een functieomschrijving? - Voor welke taken zoekt u iemand? - Voor welke plaats/vestiging? - Voor hoeveel uren per week? - Op welke werktijden? - Voor tijdelijk of voor onbepaalde duur? - Wat is het competentieprofiel (vereiste kennis, inzicht vaardigheden, houding)? Per wanneer zoekt u de nieuwe werknemer? - Wat heeft u te bieden? - Contract: bepaalde of onbepaalde tijd? - Proeftijd; - CAO; - Functieniveau en loonschaal; - Secundaire arbeidsvoorwaarden; - Doorgroeimogelijkheden; - Opleiding en ontwikkeling; - Reputatie van het bedrijf - Werksfeer. Gaat u zelf zoeken of besteedt u het uit? Via welke kanalen gaat u zoeken? Hoe wilt u sollicitanten laten reageren? - Brief (handgeschreven of getypt); - Levensbeschrijving of curriculum vitae (CV); - ; - Telefonisch; of een combinatie hiervan. Gaat u een sollicitatieformulier gebruiken? Hoe gaat u een keuze maken? Wie gaat u bij het maken van een keuze betrekken? - Leidinggevende; - Collega( s); - (externe) personeelsadviseur; Sollicitanten zoeken Het zoeken naar een nieuwe werknemer kan op de volgende manieren: Via het netwerk van uzelf, collega s en anderen Via de gratis WoonWerk vacaturesite Op werkeninwonen.nl kunt u ook gemakkelijk doorplaatsen naar: - het bestand van het UWV Werkbedrijf (www.werk.nl); - diverse vacaturesites op internet, tegen sterk gereduceerde tarieven; - huis-aan-huis bladen van Wegener, tegen sterk gereduceerde tarieven. Door een advertentie te plaatsen in/op: - regionale dagblad; - landelijke dagblad; - vakblad; - het raam van het pand (raamadvertentie); - media van een school voor vakopleiding. Via welk kanaal? Het kanaal waarvoor u kiest is afhankelijk van de functie en de vraag welke media door geschikte kandidaten worden gelezen of gebruikt. Het medium van uw keuze moet ook passen bij uw budget. De kans is bijvoorbeeld groot dat een aanstaande verkoopadviseur bij u in de buurt of in een naburige gemeente woont. Als er een huis-aan-huisblad is, dan plaatst u daarin uw advertentie. Als u een manager of vakspecialist zoekt moet u gerichter adverteren en dan is een dagblad of een vakblad een goede mogelijkheid.

11 Steeds vaker worden de speciale vacaturesites op internet gebruikt voor het werven van nieuw personeel, een goed voorbeeld is de vacaturesite Het is doelgericht, veelal gratis en werkt snel. Ook het UWV Werkbedrijf kan u helpen om een geschikte kandidaat te vinden. Hulp van het UWV Werkbedrijf is gratis. Zie voor meer informatie Adverteren Als u besluit om te adverteren in een krant heeft u de keuze uit een kleintje of rubrieksadvertentie of een grote advertentie. Rubrieksadvertentie In een rubrieksadvertentie wordt kort en krachtig gesteld om welke functie het gaat, wat de eisen zijn en hoe men kan solliciteren. Ondanks dat ze klein en onopvallend lijken, is de ervaring dat er goede kandidaten op reageren. Bekijk altijd wat voorbeelden in de krant voordat u uw advertentie definitief opgeeft. Grote advertentie Met een grote advertentie positioneert u ook de onderneming. U brengt het imago naar voren en heeft meer ruimte om inhoud en eisen van de functie te benadrukken. Aan een grote advertentie zitten vaak wel hoge kosten, vraag dus altijd eerst de prijs op! Personeelsadvertentie In een personeelsadvertentie in een dagblad horen onderstaande punten thuis: bondige informatie over het bedrijf; het logo of beeldmerk; de naam van de functie; korte beschrijving van het werk; aantal werkuren en werktijden; de plaats waar het werk wordt verricht; de belangrijkste eisen waarop u selecteert; bij wie en hoe men meer informatie kan krij gen; bij wie en hoe men kan solliciteren; tot welke datum men kan solliciteren. Regels voor een correcte sollicitatieprocedure Bij het zoeken en kiezen van een nieuwe werknemer mag geen sprake zijn van discriminatie. Dat is een wettelijke regel, waarop bij overtreding een schadeclaim kan volgen. Een medische aanstellingskeuring is alleen toegestaan als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat de werknemer aan bepaalde eisen van medische geschiktheid voldoet, er gelden strikte voorwaarden. Zie voor meer informatie De werkgever mag in een sollicitatiegesprek alleen vragen stellen die nodig zijn om te kunnen beoordelen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Vragen over de gezondheid van de kandidaat of over zijn/haar ziekteverzuim in het verleden mogen niet worden gesteld. Wanneer een buitenlandse werknemer solliciteert, controleert de werkgever of deze kandidaat over de vereiste papieren beschikt in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Alle informatie van de sollicitant (brief, CV, aantekeningen) moet vertrouwelijk worden behandeld; ook dient u de privacy van de sollicitant altijd te respecteren. Meer regels voor een correcte sollicitatieprocedure kunt u vinden in de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) op de website Inkomende reacties Na publicatie van een personeelsadvertentie of oproep komen er reacties van sollicitanten binnen. Daarmee doet u het volgende: de reacties verzamelen en behandelen als strikt vertrouwelijk; een bevestiging van ontvangst sturen; een herhalingsadvertentie of -oproep plaatsen als u nog meer reacties wenst.

12 Voorselectie maken Het kiezen van de meest geschikte kandidaat gebeurt meestal in rondes. U maakt eerst een voorselectie uit de reacties door te kijken welke reacties het beste aan uw eisen voldoen. Deze sollicitanten nodigt u uit voor het eerste gesprek waarin u kennis maakt met de sollicitant en de sollicitant met u. Kenmerken van een goede sollicitatiebrief: Volledige personalia: - naam; - adres; - postcode en plaats; - telefoon; - geboortedatum; - geslacht en burgerlijke staat. Opleiding, cursussen en bedrijfsinterne trainingen. Werkervaring en stages. Argumenten waarom de sollicitant zichzelf geschikt vindt. Motivatie waarom de sollicitant juist deze baan wil. Goede, overzichtelijke indeling. Verzorgd, goed taalgebruik en geen spelfouten. Sollicitatieformulier Als u met een aantal sollicitanten gaat praten, maakt u het uzelf makkelijk door een sollicitatieformulier te gebruiken. Gelijke sollicitatieformulieren zijn gemakkelijker te beoordelen en vergelijken. U stuurt het sollicitatieformulier mee met de uitnodiging voor het eerste gesprek en vraagt de sollicitant om het in te vullen en mee te brengen. Sollicitant afwijzen Met reacties van sollicitanten die niet aan uw eisen voldoen kunt u het volgende doen: afschrijven (stuur de sollicitant een brief); opnemen in portefeuille voor een eventueel toekomstige vacature (bevestig dit met een brief aan de sollicitant en vraag hem contact op te nemen als hij dit niet wil). Eerste sollicitatiegesprek In het eerste sollicitatiegesprek wilt u een indruk krijgen van de persoon en zijn/haar kwaliteiten. De sollicitant wil zich goed presenteren en uw bedrijf en de functie leren kennen. Een goede gespreksvoering bestaat uit een korte opening en inleiding, dan komt u tot de kern van de zaak en tenslotte rond u het gesprek op een prettige, maar duidelijke manier af. Opening gesprek Zorg ervoor dat de sollicitant zich welkom voelt, stel hem/haar op zijn gemak door: - rust en aandacht voor de ontvangst; - iets te drinken aan te bieden. Vertel hoe het gesprek gaat verlopen, hoe lang het gaat duren en geef aan dat u vragen graag beantwoordt. Kern In de kern van het sollicitatiegesprek komt u tot waar het om draait: Vertel wie u bent, vertel over het bedrijf en de vacature. Vraag de sollicitant om iets over zichzelf te vertellen. Stel vragen aan de hand van het sollicitatie formulier en de sollicitatiebrief. (controleer of de informatie compleet is) Vraag wanneer de sollicitant kan beginnen, of hij/zij wil meewerken aan een proef van bekwaamheid en of hij/zij toestemming geeft om referenties na te trekken. Stel de sollicitant in de gelegenheid om vragen te stellen.

13 Afronding Bedank de sollicitant aan het einde van het gesprek voor de bereidheid om u te informeren en vertel hem/haar over het vervolg van de procedure. Als de sollicitant van ver komt, kunt u aanbieden om de reiskosten te vergoeden. Kiezen Nu maakt u een keuze door de kandidaten te beoordelen en te vergelijken. Gebruik alle informatie die u heeft verkregen en gebruik ook het oordeel van de andere gesprekspartners. Tweede sollicitatiegesprek U nodigt de kandidaat van uw keuze uit voor een tweede sollicitatiegesprek om: te checken of uw eerste indruk klopt; de leidinggevende en/of collega s bij de selectie te betrekken om het teamgevoel te versterken; meer van de sollicitant te weten te komen door dieper door te vragen; de vakbekwaamheid te toetsen door een proefopdracht; verder te praten over arbeidsvoorwaarden, de CAO en andere contractuele zaken. Nodig de sollicitant per brief uit voor het tweede sollicitatiegesprek en leg uit wat de bedoeling van het gesprek is. Zorg weer voor een goede gespreksopbouw: opening - kern - afronding. Hoe stel ik de geschiktheid van de sollicitant vast? Een proef van vakbekwaamheid zoals: bedienen van kassa/pinautomaat, enkele hoofdrekensommen, geven van een parket advies aan een denkbeeldige klant of het monteren van een meubel. Vraag diploma s en getuigschriften en maak een kopie voor het personeelsdossier. Vraag de sollicitant een bewijs van goed gedrag mee te brengen (verkrijgbaar bij de gemeente). Vraag referenties aan de sollicitant, bijvoor beeld een vorige werkgever of docent van school en benader deze persoon. Vraag de sollicitant om een dag mee te lopen. Eindkeuze Uw eindkeuze bepaalt u door u af te vragen: wie het beste aan de eisen voldoet? wie het best in het bedrijf past? wie het best in het team past? wie qua loopbaanontwikkeling het beste past? wie het beste bij de financiële mogelijkheden past? Als geen enkele sollicitant voldoende past bij de gestelde eisen, gaat u opnieuw aan de slag om nieuwe kandidaten te zoeken. Zoek eventueel ondersteuning van een deskundige als u er niet uitkomt of uw twijfels heeft. Aanstellingsgesprek Tenslotte nodigt u de kandidaat van uw keuze uit voor een aanstellingsgesprek, waarin drie dingen belangrijk zijn: 1. waarom u voor hem/haar heeft gekozen; 2. uw aanbod in concrete termen (contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, proeftijd, werktijden, salaris en andere arbeidsvoorwaarden); geef de kandidaat eventueel bedenktijd; 3. regelzaken (datum indiensttreding, inwerk programma, aanvullende persoonlijke gege vens zoals bank- of gironummer, loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs, etcetera.) Klachten Als werkgever kunt u te maken krijgen met sollicitanten die zich benadeeld of onterecht behandeld voelen die een klacht indienen bij de Klachteninstantie NVP-Sollicitatiecode (www.nvp-plaza.nl). De klachteninstantie neemt in zo n geval contact met de onderneming op en deze dient binnen een redelijke termijn schriftelijk te reageren.

14 Model ontvangstbevestiging sollicitatiebrief Aan de heer/mevrouw Adres Woonplaats Datum Geachte heer/mevrouw, Uw sollicitatiebrief in verband met de functie van hebben wij in goede orde ontvangen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u onmiddellijk informeren. Uiterlijk op ontvangt u van ons een reactie. Met vriendelijke groet, naam en functie

15 Model uitnodiging eerste sollicitatiegesprek Aan de heer/mevrouw Adres Woonplaats Datum Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw sollicitatie op de functie van voor een oriënterend gesprek. nodigen wij u bij deze graag uit Het gesprek zal plaatsvinden op dag om uur. Aan het gesprek wordt deelgenomen door (namen en functies). Wij verzoeken u om het volgende mee te nemen: een identificatiebewijs; uw diploma s en getuigschriften; een ingevuld sollicitatieformulier. Indien de datum of tijdstip u niet schikt, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de heer/mevrouw, telefoonnummer om een andere afspraak te maken. Met vriendelijke groet, naam en functie Bijlage: sollicitatieformulier

16 Model sollicitatieformulier Persoonlijke gegevens Naam Adres Telefoon overdag Postcode en woonplaats telefoon privé Geboortedatum Burgerlijke staat 0 alleenstaand 0 samenwonend 0 gehuwd Werkervaring Waar heeft u tot nu toe gewerkt? (ook tijdelijk werk, vakantiewerk, weekendwerk, vrijwilligerswerk) Naam bedrijf Afdeling Soort functie/taken Van/tot Wat zijn de werkzaamheden/taken van uw huidige functie? Wat is de opzegtermijn? Opleiding Welke opleidingen, cursussen, interne trainingen heeft u gevolgd of volgt u op dit moment? Opleiding/cursus school/instituut van/tot diploma/certificaat Heeft u een diploma voor: EHBO 0 ja, geldig tot 0 nee Reanimatie 0 ja 0 nee BHV 0 ja 0 nee Preventiemedewerker 0 ja 0 nee Vaardigheden Rijbewijs 0 nee 0 ja welke

17 Model sollicitatieformulier Werken met computer 0 ja welke programma s 0 nee Werken met specifieke apparatuur/machines: Taalvaardigheid spreken schrijven Nederlands 0 0 Engels 0 0 Duits 0 0 Frans 0 0 Spaans Vrije tijd Welke hobby s of andere activiteiten beoefent u in uw vrije tijd? Referenties Bij wie mogen wij referenties vragen: Naam Functie Bedrijf Telefoonnummer Functie en motivatie Naar aanleiding waarvan solliciteert u? Wat spreekt u in de functie aan? Wat spreekt u in de functie minder aan?

18 Model afwijzingsbrief sollicitant Aan de heer/mevrouw Adres Woonplaats Datum Geachte heer/mevrouw Wij hebben uw sollicitatiebrief in verband met de functie van in goede orde ontvangen. Helaas behoort u niet tot de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De reden hiervoor is dat (noem de reden). Wij wensen u veel succes bij uw eventuele verdere sollicitaties. Met vriendelijke groet, naam en functie

19 Model brief om sollicitatie in portefeuille te houden Aan de heer/mevrouw Adres Woonplaats Datum Geachte heer/mevrouw Wij hebben uw sollicitatiebrief in verband met de functie van in goede orde ontvangen. Helaas behoort u niet tot de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De reden hiervoor is dat (noem de reden). Graag willen wij uw sollicitatiebrief en CV in portefeuille houden voor eventuele latere vacatures in het bedrijf. Zodra zich een passende vacature voordoet zullen wij contact met u opnemen. Als u hiermee niet akkoord gaat, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact met ondergetekende op te nemen. Met vriendelijke groet, naam en functie

20 Model uitnodiging tweede sollicitatiegesprek Aan de heer/mevrouw Adres Woonplaats Datum Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw sollicitatie op de functie van voor een tweede gesprek nodigen wij u bij deze graag uit Het gesprek zal plaatsvinden op dag om uur. Aan het gesprek wordt deelgenomen door (namen en functies). Indien de datum of tijdstip u niet schikt, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de heer/mevrouw, telefoonnummer om een nieuwe afspraak te maken. Met vriendelijke groet, naam en functie

21 Checklist voor een sollicitatiegesprek Deze vragen kunt u gebruiken in sollicitatiegesprekken. Wellicht heeft u ook uw eigen specifieke vragen, u kunt de lijst daarmee desgewenst zelf aanvullen. Let op: stel nooit meer dan één vraag tegelijk! Opleiding 0 Welke opleiding of cursus hebt u gedaan? 0 Welke vakken hebt u gehad? 0 Waar was u goed in? Hoe komt dat? 0 Waar was u minder goed in? Hoe komt dat? 0 Waarom hebt u voor deze opleiding/ 0 Welke vakken vond u leuk? Waarom? cursus gekozen? 0 Welke vakken vond u minder leuk? Waarom? 0 Hebt u stage gelopen? Waar? 0 Wat hebt u daar gedaan? 0 Hoe ging dat? 0 Hebt u diploma s, getuigschriften 0 Bij welke docent kan ik inlichtingen inwinnen? of certificaten bij u? Ervaring 0 Vertelt u eens wat meer over uw huidige werk? 0 Wilt u in het kort vertellen wat uw huidige functie inhoudt? 0 Welke bevoegdheden had u? 0 Geef een voorbeeld van wat u gisteren hebt gedaan? 0 Geef een voorbeeld van wat u in de 0 Welke problemen hebt u in de afgelopen week hebt gedaan? afgelopen week opgelost? 0 Met wie werkt u samen en kunt u daar iets 0 Van wie krijgt u leiding en kunt u daar meer over vertellen? iets meer over vertellen? 0 Op welke manier geeft deze persoon 0 Wat vindt uw leidinggevende van u, denkt u? leiding aan u? 0 Welke werkzaamheden in uw huidige 0 Welke werkzaamheden in uw huidige werk werk vindt u leuk? Waarom? vindt u minder leuk? Waarom? 0 Welke resultaten hebt u in de afgelopen 0 Met welke werkzaamheden in onze functie maand gerealiseerd? Hoe hebt u dat aangepakt? hebt u nog geen ervaring? 0 Welke ideeën hebt u over het uitvoeren 0 Met welke werkzaamheden hebt u al van de taken? wel ervaring? 0 Hoe gaat u die taken uitvoeren? Motivatie 0 Wat zoekt u in een baan? 0 In welke sfeer werkt u het liefst? 0 Waarom hebt u dit beroep gekozen? 0 Wat voor werk wilt u het liefst doen? 0 Waarom wilt u juist in dit bedrijf werken? 0 Wat lijkt u aantrekkelijk in deze baan? 0 Wat trekt u het minst aan in deze baan? 0 Kunt en wilt u eventueel tijdelijk in een ander filiaal/vestiging werken? Ambities 0 Bent u tevreden met het werk dat u tot 0 Wat hoopt u over een jaar te doen? nu toe hebt gedaan? En over drie jaar? 0 Vinden de mensen in uw omgeving u ambitieus? 0 Volgt u op dit moment een cursus? Zo ja welke? 0 Bent u van plan op korte termijn een cursus 0 Wat verwacht u van ons bedrijf? te gaan volgen? Zo ja, welke?

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE NIEUW PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bijlage I: Checklist werving en selectie

Bijlage I: Checklist werving en selectie Bijlage I: Checklist werving en selectie Als u een vacature hebt is wilt u die zo snel mogelijk opvullen. Zeker in drukke tijden. Snelheid is begrijpelijk, maar het is verstandig niet te impulsief te werk

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer);

Arbeidsovereenkomst. naam:, gevestigd te. adres: , (werkgever); naam:, geboortedatum, (werknemer); Arbeidsovereenkomst De ondergetekenden: naam:, gevestigd te, adres:, (werkgever); en naam:, wonende te adres:, geboortedatum, (werknemer); nemen in aanmerking dat: werkgever in aanvulling op, dan wel ter

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Handboek nieuw personeel

Handboek nieuw personeel Nicole Ras Human Recource Marketeer 30-6-2016 Inhoud Vacature... 5 Welke vorm... 5 Arbeidsovereenkomst... 5 De voor- en nadelen van personeel in eigen dienst:... 5 Payroll... 5 De voor- en nadelen van

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

sollicitatieformulier

sollicitatieformulier sollicitatieformulier personeel & organisatie Naam Sollicitatie naar de functie Vestiging / plaats sollicitatie Sollicitantnummer Om reden van een gelijkwaardige beoordeling verzoeken wij u de onderstaande

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Rutges Cargo Logistics & Warehousing B.V., Prestwickweg 8, 1118 LB Schiphol, t.a.v. afdeling Personeelszaken.

Rutges Cargo Logistics & Warehousing B.V., Prestwickweg 8, 1118 LB Schiphol, t.a.v. afdeling Personeelszaken. pasfoto SOLLICITATIEFORMULIER RUTGES CARGO LOGISTICS & WAREHOUSING B.V. Wilt u dit formulier s.v.p. volledig ingevuld retourneren aan: Rutges Cargo Logistics & Warehousing B.V., Prestwickweg 8, 1118 LB

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sollicitatieformulier Functie: Datum: Dit sollicitatieformulier wordt ingevuld naar aanleiding van: 0 Advertentie 0 Open sollicitatie 0 Uitzendbureau 0 Relatie 0 Arbeidsbureau 0 Interne vacature 0 Anders,

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie

Branchetoetsdocument: Werving en selectie pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Werving en selectie Versie 4.0 VERVALLEN per -1-01-2011 en vervangen door Werving en selectie voor Alle Branches Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT

RECHTEN VAN DE SOLLICITANT Niets uit deze uitgave mag worden verveeldvoudigd, in enigerlei vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever K.Brouwer, Groningen, 18 november 1997 _ RECHTEN VAN

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Gold Security

Sollicitatieformulier Gold Security Dit sollicitatieformulier uitprinten en in BLOKLETTERS invullen. Vervolgens opsturen naar Gold security, Postbus 489, 6000 AL Weert. Svp TWEE recente pasfoto s bijsluiten! Indien een vraag niet op u van

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Sollicitatieformulier TEAM BEVEILIGING V.O.F. TEAM

Sollicitatieformulier TEAM BEVEILIGING V.O.F. TEAM Sollicitatieformulier TOGETHER MORE EVERYONE TEAM ACHIEVES Blad 1 (svp invullen in blokletters} 1. Persoonlijke gegevens Achternaam... Tussenvoegsel... Voorletters... Voornamen voluit... Roepnaam... Titel...

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen? Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker? Checklist personeelsadvertentie... 4 Overzicht interne vacatures... 7 Melding vacature UWV WERKbedrijf... 9 Ontvangstbevestiging sollicitatie...

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Het aannemen en inwerken van een nieuwe werknemer kost veel tijd. Een gedegen aanpak aan het begin en zelfs al in het voortraject van de nieuwe arbeidsrelatie voorkomt echter problemen en onduidelijkheid

Nadere informatie

Registratieformulier Eikelenboom

Registratieformulier Eikelenboom Pagina: 1 van 5 Datum Sollicitatie: Persoonlijke gegevens Voor welke functie wilt u solliciteren?... Naam:. Voornaam / voornamen:. Adres:. Postcode en woonplaats: Telefoon / Mobiel nummer:.... E-mail:

Nadere informatie

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen.

Een personeelsadvertentie is een instrument dat gebruikt wordt om sollicitanten te werven. PdL kan voor u deze werkzaamheden uit handen nemen. HRM ondersteuning Werving en selectie U heeft vaak geen tijd om nieuw personeel te werven. Door de kennis en ervaring in de logistiek kunnen wij de vacatures goed invullen (de juiste man/vrouw op de juiste

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde sollicitatiebrief schrijven. - Kun je jouw C.V. opstellen. WAAROM BELANGRIJK? Welke opleiding je ook hebt gevolgd,

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Sollicitatieformulier Verhoeven Logistics stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van haar medewerkers. Wij verwachten van u, dat u bij de sollicitatieprocedure betrouwbare en juiste gegevens verstrekt.

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER

SOLLICITATIEFORMULIER SOLLICITATIEFORMULIER 1. Dit formulier wordt ingevuld in sollicitatie stage (vraag 2 kunt u overslaan) verband met: anders, nl. 2. Voor welke functie heeft u belangstelling? Reageert u op een advertentie?

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

Sollicitatiecode Windesheim

Sollicitatiecode Windesheim Sollicitatiecode Windesheim 1. Algemeen De sollicitatiecode Windesheim is afgeleid van de code die in oktober 2009 is vastgesteld door de NVP (Nederlandse Vereniging voor personeelsmanagement en organisatieontwikkeling)

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor de functie van chauffeur m/v Aanleiding voor de sollicitatie Advertentie in : Arbeidsbureau Anders : : PERSONALIA De heer Mevrouw * Naam Voorletters en roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders

Inhoudsopgave. SVB Servicecentrum PGB Administratieve hulp en persoonlijk advies voor budgethouders Inhoudsopgave Uw zorg, ons werk 2 Vier gratis diensten U kunt rekenen op onze deskundige hulp Advies en modelovereenkomsten 4 Advies over de juiste modelovereenkomst SVB Servicecentrum PGB Administratieve

Nadere informatie

Het eventuele aangaan van een dienstbetrekking geschiedt op contract voor bepaalde tijd met een proeftijd van één maand.

Het eventuele aangaan van een dienstbetrekking geschiedt op contract voor bepaalde tijd met een proeftijd van één maand. Sollicitatieformulier Voor de functie van: chauffeur / bijrijder / administratief medewerker / technicus / loodsmedewerker* *(doorhalen wat niet van toepassing is) Het eventuele aangaan van een dienstbetrekking

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER

SOLLICITATIEFORMULIER SOLLICITATIEFORMULIER In verband met uw sollicitatie verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden. De verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Voor welke functie heeft u belangstelling?

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie