Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V)"

Transcriptie

1 Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: CHAUFFEUR 50% TEAM MEDISCH VERANTWOORD SPORTEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media D Technisch assistent Arenbergstraat 9, 1000 Brussel FUNCTIECONTEXT Binnen de Vlaamse Overheid staat het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid inzake cultuur, jeugd, sport en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement verbindt, ondersteunt, optimaliseert en innoveert het beleid op het gebied van cultuur, jeugd, sport en media. Naast het departement, dat advies verstrekt aan de minister om een integrale visie te realiseren en te bewaken, bestaat het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, nog uit drie intern verzelfstandigde agentschappen die zorgen voor de uitvoering van het beleid, met name Kunsten en Erfgoed, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, naast het BLOSO en de VRM, twee agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Het departement bestaat uit het secretariaat-generaal, domeincoördinatie en de afdelingen Beleid en Beheer en de Managementondersteunende diensten. Het team Medisch Verantwoorde Sportbeoefening ressorteert rechtstreeks onder de secretaris-generaal. In het team Medisch Verantwoorde Sportbeoefening werken in het totaal veertien personeelsleden. Het team helpt een beleid te ontwikkelen dat de Vlaamse bevolking aanzet tot medisch verantwoord sporten. Het promoot een dopingvrije sport in Vlaanderen en controleert zowel topsporters als liefhebbers op gebruik van verboden substanties en middelen. Het team houdt toezicht op het onderzoek van de sportgeschiktheid in bepaalde sporten via erkende keuringsartsen en keuringscentra en zorgt voor de uitbouw en het officialiseren van samenwerkingsvormen met Vlaamse en (inter)nationale sportfederaties, en met de beleidsinstanties van andere gemeenschappen en landen. De opdrachten van het team MVS zijn vastgesteld in het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 21 november Samen met twee beleidsaccenten het ethisch verantwoord sporten en de sportmedische keuring is de dopingbestrijding in Vlaanderen een prioritaire opdracht voor het team. Momenteel hebben we een vacature voor een chauffeur (deeltijds). Met een dienstwagen zal u instaan voor het ophalen van stalen bij de erkende controleartsen van de Vlaamse overheid en het afleveren ervan bij het controlelaboratorium in Gent. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het wagenpark van het team. Dat bestaat, naast de dienstwagen, uit twee bussen, die als mobiel dopingcontrolelokaal ingezet worden. U zal ook gevraagd worden de controlearts als chaperon bij te staan bij de uitvoering van dopingcontroles. Daarnaast biedt u als logistiek verantwoordelijke algemene ondersteuning aan ter realisatie van de doelstellingen van het team. 1

2 Deze functie vereist de nodige flexibiliteit, er is geen vast werkschema. Maandag vormt meestal een vaste werkdag, de overige invulling van de uren zijn afhankelijk van de controles en sportactiviteiten. Avond- en weekendwerk komen op zeer regelmatige basis voor. JE TAKENPAKKET Doel functie: Uitvoeren van operationele taken teneinde de dienstverlening mee te realiseren Binnen duidelijk omschreven instructies en richtlijnen. RESULTAATSGEBIEDEN Resultaatsgebied 1: kennis nemen van de opdracht Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en te volgen richtlijnen en regels teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de taken die uitgevoerd moeten worden. - Raadplegen van de instructies, dag of weekplanning - Respecteren van de opgegeven prioriteiten - Regelmatig met de coördinerend arts dopingcontroles en collega s mvs overleggen praten over de opdracht, de planning en hoe die uit te voeren - Resultaatsgebied 2: uitvoering Uitvoeren van de opgedragen taken teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van het team. Binnen duidelijk omschreven instructies en richtlijnen en rekening houdend met veiligheidsvoorschriften. Dopingcontrolemateriaal (tassen) klaarmaken en tijdig bij de controleartsen brengen en ophalen Stalen tijdig en conform de geldende procedures in het erkend controlelaboratorium in Gent afleveren bloedstaalafhandeling Het besturen van de bus(sen) medisch verantwoord sporten Desgevraagd actief ondersteuning verstrekken aan de controleartsen bij dopingcontroles (chaperon) Resultaatsgebied 3: materiaal Nazien en onderhouden van het werkmateriaal teneinde altijd te beschikken over veilig, net en goed functionerend materiaal. - Instaan voor het (technisch) onderhoud en de controle van de bus(sen) medisch verantwoord sporten, en van de dienstwagen - Onderhoudscontracten, verzekeringspolissen van de voertuigen nauwgezet opvolgen - Defecten en problemen signaleren aan de verantwoordelijke en herstellen of laten herstellen - Ordelijk en net houden van de voertuigen en de toegewezen kelderruimte in Arenberg waar het - stocks dopingmateriaal opvolgen 2

3 Resultaatsgebied 4: ad hoc taken Verrichten van een aantal ad hoc taken teneinde de dienst op logistiek, technisch of administratief vlak mee te ondersteunen. Ondersteuning bieden bij de jaarlijkse verplichte navorming van de artsen en bij het opzetten van bv. De stands medisch verantwoord sporten(dag van de Trainer) Vervoer, opbouwen en nakijken (bv. Lampen infostand) van de infostand medisch verantwoord sporten Fotokopies maken De zorg (en eventueel transport) voor het archief op zich nemen Resultaatsgebied 5: administratie en verslag uitbrengen Bijhouden van een beperkte administratie en verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden teneinde de chef in staat te stellen het resultaat te beoordelen en indien nodig bij te sturen. Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de chef Nauwkeurig registreren van uitgevoerde werkzaamheden (bv. in een logboek en agenda) Gevraagde formulieren correct en tijdig en correct invullen Tijdsregistratie bijhouden Resultaatsgebied 6: inspringen bij werkoverlast Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega s teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Overleggen met collega-chauffeur(s) qua verlofplanning zodanig dat de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt en er steeds een chauffeur beschikbaar is Inspringen bij grote of uitzonderlijke opdrachten Overnemen van zaterdag- of zondagdienst Collega s helpen om alle taken rond te krijgen Resultaatsgebied 7: voorraadbeheer Mee instaan voor het voorraadbeheer van werkmiddelen en producten teneinde de beschikbaarheid van deze middelen te verzekeren. Opvolgen van de voorraad dopingcontrolemateriaal De verantwoordelijke tijdig op de hoogte brengen van de noodzakelijke bestellingen Zorgen voor orde en netheid in de bergruimte Prijs vragen voor eenvoudige zaken Info aanvragen over mogelijke leveringen JE PROFIEL JE TECHNISCHE COMPETENTIES: - Interesse in het sportgebeuren - In het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie C - Bewijs van geneeskundige schifting in geval van personenvervoer bezitten - Goede kennis van de wegcode - Onberispelijk en hoffelijk rijgedrag - Naar de snelste reisweg zoeken/kaart kunnen lezen/ gps kunnen gebruiken 3

4 JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES: Samenwerken Met het oog op het algemeen belang, lever je een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook wanneer dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Niveau I: Werkt mee en informeert anderen. Betrouwbaarheid Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg, ). Je komt afspraken na en je neemt je verantwoordelijkheid op. Niveau I: Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande regels en afspraken. Voortdurend verbeteren Je verbetert voortdurend je eigen functioneren en de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Niveau I: Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie. Klantgerichtheid Met het oog op het dienen van het algemeen belang onderken je de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op. Niveau I: Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten Nauwgezetheid Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen. Niveau II: Levert met oog voor detail correct werk af. Organiseren De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning. Niveau I: Organiseert het eigen werk. Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. Niveau I: Neemt het initiatief om binnen het eigen takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) Flexibel gedrag De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen. Niveau I: Past zijn aanpak of gedrag aan als een concrete situatie dat vereist. HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan tot en met 5 juni 2011 Je stuurt je CV en sollicitatiebrief naar MOD, team personeel T.a.v. Ellen van de Kerkhove Arenbergstraat Brussel Of 4

5 SELECTIEPROCEDURE cv-screening: 10 juni Interview: 20 juni ONS AANBOD Je krijgt een contract van onbepaalde duur, deeltijdse tewerkstelling van 50%. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 5 euro per gewerkte dag) Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (rang D1) met de bijbehorende salarisschaal (D121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 9 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan euro. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing als je als Vlaams ambtenaar al in de graad van de vacature werkt. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selectie. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. MEER WETEN? - Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Patrick Ghelen, directeur Medisch Verantwoord Sporten Adres: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. : Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je terecht op de website kun je contact opnemen met Els Caes, HR-medewerker Adres: Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel. :

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN

TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): TECHNISCH RAADGEVERS GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie