Thema 9. Personeelsmanagement (& motivatiemanagement en conflictmanagement)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 9. Personeelsmanagement (& motivatiemanagement en conflictmanagement)"

Transcriptie

1 Thema 9 Personeelsmanagement (& motivatiemanagement en conflictmanagement) 1. Personeelsmanagement 1. Personeelmanagement of human resource management (HRM) heeft betrekking op alle managementbeslissingen die een impact hebben op de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers. Het zijn deze activiteiten die nodig zijn om de organisatie van voldoende personeel te voorzien en om de prestaties tot een acceptabel niveau op te voeren. 2. In de human resource cyclus, die de instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden beschrijft, worden de volgende fasen onderscheiden: -werving en selectie van personeelsleden -arbeidsvoorwaarden en opleiding -loopbaanontwikkeling -beoordeling en beloning -vertrek

2 a. Werving en selectie Werving is gericht op het interesseren en laten soliciteren van potentiële, geschikte kandidaten. Werving is dus gericht op het opsporen, identificeren en aantrekken van capabele sollicitanten. Bij werving wordt een klassiek onderscheid gemaakt tussen INTERNE en EXTERNE werving. Beide vormen hebben specifieke voordelen en nadelen. Voordelen en nadelen INTERNE wervingskanalen (intranet, , bedrijfskrant, ) Voordelen Goedkoper en sneller dan externe werving Nadelen Minder formeel en objectief Makkelijker om competenties te beoordelen Ongezonde competitie Minder socialisatieproblemen Peter principe Werkt motiverend. De onderneming geeft het signaal dat er loopbaanmogelijkheden zijn.

3 Voordelen en nadelen van enkele EXTERNE wervingskanalen Wervingskanaal Voordelen Nadelen Internet Bedrijfswebsite Campus recruitment Bereikt een groot aantal mensen, onmiddellijke feedback mogelijk Brede verspreiding, kan op specifieke groepen worden gericht Groot centraal bestand van kandidaten Levert veel ongekwalificeerde kandidaten op Levert veel ongekwalificeerde kandidaten op Beperkt tot startersfuncties Professionele wervingsbureaus Goede kennis van de uitdagingen en eisen in de branche Weinig betrokkenheid bij specifieke organisatie Bron: Robbins & Coulter (2008)

4 Speciale vorm van werving: point-of-purchase recruitment, dit is kandidaten ronselen op de verkoopspunten van het product/dienst Selectie is het proces van keuze maken uit verschillende kanalen. Er bestaan verschillende selectie-instrumenten met specifieke voordelen en nadelen. Enkele voorbeelden: - Voorselectie van brieven en CV s - Natrekken van referenties - Sollicitatiegesprek - Psychologische testen of intelligentietesten (= selectietesten) - Arbeidsproef - Assessment center -

5 Een selectiegesprek (panelinterview) Voorbeeld slecht voorbereid interview

6 Zie voor een demotest

7 Waarde van het selectie-instrument als voorspeller Hoger management Selectieinstrument Middenmanagement of lager management Complex, nietleidinggevend Vaardigheidstests Assessmentcenter Eenvoudig, nietleidinggevend Sollicitatieformulier Geschreven tests Sollicitatiegesprekken Controle van gegevens in het CV Controle van referenties Medische keuring Bron: Robbins & Coulter (2008)

8 In het selectieproces is het belangrijk dat de juiste keuze wordt gemaakt dwz het aanwerven van geschikte kandidaten en het niet-aanwerven van niet-geschikte kandidaten. In een selectieproces kunnen dus twee fouten optreden: Selectiebeslissing Accepteren Verwerpen Toekomstige werkprestatie Onsuccesvol Succesvol b. Arbeidsvoorwaarden en opleiding De arbeidsvoorwaarden verwijzen naar zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden.

9 Figuur: Factoren die van invloed zijn op het loon en de extra s Grootte van de organisatie Ervaring en prestatie Uitgevoerd werk Geografische locatie Hoogte van loon en extra s Type organisatie CAO (sector van tewerkstelling) Winstgevendheid Managementfilosofie Verloop van arbeid Bron: Robbins & Coulter (2008) (1) Geografische locatie 18

10 (2) Ervaring en prestatie * Wat is gemiddeld startloon? Bruto Netto Bron: Vacature Enquête November 2014 * Verder studeren na een masterdiploma? Bron: Vacature Enquête November 2012 (3) Sector van tewerkstelling Bron: Vacature Enquête November 2014

11 EXTRA: Arbeidsmarkttendens: arbeidsmarktpolarisatie Fenomeen waarbij wereldwijd middenklassejobs met middenklasselonen worden geautomatiseerd. Hierdoor blijven enkel lovely jobs en lousy jobs over. Cijfers voor België ( ):

12 c. Loopbaanontwikkeling Een loopbaan verwijst naar een reeks van opeenvolgende functies. Het loopbaanbeleid verwijst naar de mogelijkheid tot doorstroming naar andere functies binnen de organisatie. Voorbeelden: Managementdevelopment Horizontale loopbaan Telewerken = werken vanuit thuis of een andere locatie en het gebruiken van computers en telecommunicatieapparatuur om het contact met collega s, leveranciers en klanten te onderhouden Duobaan Flexwerken (glijdende werkuren) = een inroostermethode waarmee werknemers hun eigen uren kunnen bepalen binnen bepaalde grenzen Gecomprimeerde werkweek = een werkweek waarin werknemers meer uren per dag werken maar minder dagen in de week

13 d. Beoordeling (evaluatie) en beloning Het functioneringsgesprek is een open gesprek waarbij de directe overste en de medewerker in dialoog met elkaar de actuele en toekomstige situatie bespreken. Het kan zowel een formeel als een informeel karakter hebben. Thema s die aan bod kunnen komen: - Krijgt de medewerker voldoende ruimte van de leidinggevende? - Is er voldoende steun - Is bijkomende scholing gewenst - Het evaluatiegesprek of beoordelingsgesprek heeft als doel de werknemer te evalueren. Ook hier zijn er verschillende mogelijke uitkomsten. e. Vertrek Bij vertrek kan outplacement worden aangeboden. Dit zijn diensten die erop gericht zijn om ontslagen werknemers of met ontslag bedreigde werknemers te helpen.

14 2. Motivatiemanagement 1. Motivatiemanagement verwijst naar het geheel van activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de motivatie van organisatieleden. Motivatie kan gedefinieerd worden als het proces waardoor iemands inspanningen energie krijgen en worden gestuurd en volgehouden om een doel te bereiken. 2. Soorten motivatie INTRINSIEKE MOTIVATIE INSTRUMENTELE MOTIVATIE Plaats van het werk Emotionele betrokkenheid Mogelijkheden

15 3. Motivatietheorieën: hoe is motivatie (of gebrek aan) te verklaren? a. Motivatietheorie van MASLOW legt de klemtoon op het belang van de individuele behoeften. De onderlinge verhoudingen tussen deze individuele behoeften worden weergegeven in de behoeftenpiramide. b. Tweefactorenmodel van HERZBERG beschrijft, op basis van een empirische studie, de motiverende en demotiverende factoren. Hij noemde deze respectievelijk de motivatoren en demotivatoren.

16 Factoren verbonden aan het werk Resultaten Erkenning Verantwoordelijkheid Het werk zelf Persoonlijke groei Factoren verbonden aan de omgeving van het werk Werkomstandigheden Salaris en baanzekerheid Bedrijfsbeleid Leidinggevenden Sociale relaties 100% Zeer TEVREDEN 0 % Tevreden noch ontevreden (geen tevredenheid geen ontevredenheid) 100% Zeer ONTEVREDEN c. Het taakverrijkingsmodel (job-enrichment-model of jobcharacteristics model) stelt dat elk werk kan worden beschreven op basis van vijf dimensies, deze dimensies beïnvloeden de kritische psychologische toestanden die op zich het persoonlijk resultaat en werkprestaties beïnvloeden

17 5 jobkarakteristieken 3 psychologische toestanden Persoonlijke en werkresultaten Wat kunnen managers doen (gegeven dit model)? Managementactie Taken combineren: Versplinterde taken weer combineren Formeer natuurlijke werkeenheden: Taken ontwikkelen die een waarneembaar en betekenis geheel vormen Creëren van klantrelaties: Creëren van directe relaties tussen de werknemer en de klant Breid het werk verticaal uit: De mate waarin werknemers hun werk in eigen hand hebben Creëren van feedbackkanalen: Zorg ervoor dat werknemers feedback krijgen tijdens het werk en niet nu en dan Heeft invloed op Variatie in vaardigheden Taakidentiteit Taakidentiteit Het belang van de taak Variatie in vaardigheden Feedback Autonomie Feedback

18 d. Rechtvaardigheidstheorie Het tevredenheidsgevoel onder werknemers (motivatie) is afhankelijk van de ervaren verhouding tussen geleverde inspanning (input) en de beloning die ze ontvangen (output). e. Theorie X - theorie Y (McGregor) Theorie X: werknemers zijn onverantwoordelijk en vinden hun werk niet leuk. Managers gaan dus dwang, controle en sancties gebruiken om werknemers te motiveren. Theorie Y: werknemers halen voldoening uit betekenisvol werk, zijn toegewijd aan bepaalde doelen, kunnen creatief denken en in de juiste omstandigheden verantwoordelijkheid nemen. Werknemers zijn te motiveren door intrinsieke beloningen. 4. Tien tips om werknemers te motiveren Onderken individuele verschillen Zoek een passende functie Gebruik doelstellingen Zorg ervoor dat doelen als haalbaar worden gezien Stem de beloning af op het individu Koppel de beloning aan de prestatie Controleer het systeem op rechtvaardigheid Gebruik erkenning Laat het personeel zien dat je om hen geeft Vergeet de centen niet

19 3. Conflictmanagement 1. Wat is een conflict? Een conflict is een proces dat begint wanneer iemand ervaart dat de eigen meningen, doelen, belangen, interpretaties, waarden en normen door iemand anders geschaad zijn of zullen worden geschaad. 2. Invloed van conflicten op de organisatie Een conflict is niet noodzakelijk slecht voor een organisatie. Niveau van presteren Niveau van conflict

20 De invloed is ook afhankelijk van het soort conflict: Type conflict Taakconflicten Omschrijving Over de inhoud en doelen van de groepsactiviteiten Procesconflicten Over de manier waarop groepsactiviteiten worden uitgevoerd Relationele conflicten In de onderlinge relaties van groepsleden 3. Escalatie van conflicten (de escalatieladder)

21 4. Methoden voor conflictoplossing Assertief AFDWINGEN Conflicten oplossen door ten koste van anderen eigen wensen te vervullen SAMENWERKEN Conflicten oplossen door een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden SCHIKKEN Conflicten oplossen door alle partijen iets te geven Niet assertief VERMIJDEN Conflicten oplossen door ze te negeren of te onderdrukken Niet-samenwerkend GELEGENHEID BIEDEN Conflicten oplossen door de wensen van anderen boven die van jezelf te stellen Samenwerkend

22 5. Onderhandeling: definitie en soorten a. Definitie Een proces waarbij gezamelijke besluiten worden genomen wanneer de verschillende betrokkenen verschillende wensen of voorkeuren hebben. b. Soorten Distributief onderhandelen: winst-verlies onderhandelingen Integratief onderhandelen: win-win onderhandelingen Streefdoel van partij B (maximum) Minimum partij A ONDERHANDE- LINGSMARGE Minimum partij B PARTIJ B PARTIJ A Streefdoel van partij A (maximum) Schematische voorstelling van distributief onderhandelen tussen twee partijen

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Whitepaper Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Marco de Groot en Debbie de Vries-Lepez Blauw Research Mei 2014 Inhoud Inleiding 3 Wat is Flow?... 4 Creëren van Flow start met plezier 5 Ruimte

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit

4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 117 4.5.2. Motivatietheorieën en validiteit 'For every problem there is a theory, that is simple, elegant and wrong'. Een citaat dat zeer van toepassing is op de theorievorming van rondom motivatie. In

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Employee performance management en de feedbackomgeving in relatie met het mentale welzijn van werknemers: De rol van egoïsme

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie