Curriculum Vitae. In een figuur: Figuur 1: opbouw CV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. In een figuur: Figuur 1: opbouw CV"

Transcriptie

1 Het (letterlijk: levensloop) is een korte samenvatting van je relevante opleidingen, kennisgebieden, werkervaring, capaciteiten, interesses, ambities en persoonlijkheid. Je kunt je CV zien als jouw full color, glossy, productbrochure. De bedoeling is dat jij in je CV maximaal uit de verf komt. Een CV is daarmee een document dat een vraag beantwoordt of een probleem oplost. De vraag: wat heb jij de organisatie waar je solliciteert te bieden en wat is jouw meerwaarde voor een bepaalde rol of functie? Het probleem: hoe vergroot ik mijn kansen om te worden uitgenodigd voor een gesprek ook al beantwoorden bijvoorbeeld mijn kennis en ervaring niet voor 100% aan de functie-eisen of heb ik een gat in mijn ervaring? We komen daar later op terug. Tenslotte: een CV is een levend document. Neem de tijd om een goed CV te maken en blijf je CV steeds verbeteren/aanpassen. Opbouw van je CV: alles gebeurt op de eerste pagina Natuurlijk kan je een CV samenstellen door een opsomming te maken van ervaringsfeiten: opleiding, werkervaring, e.d.. Een veel krachtiger CV maak je op basis van zelfinzicht. Voordat je je CV maakt is het dan belangrijk dat je duidelijk weet wat je wilt, dat je je doelstelling of ambitie goed geformuleerd hebt. De rest van je CV bouw je als het ware hieromheen op. Je competenties zijn ondersteunend aan je ambitie/doelstelling, je werkervaring is ondersteunend aan je competenties en ambitie/doelstelling enz, enz. In een figuur: ambitie competenties werkervaring resultaten opleidingen/cursussen Figuur 1: opbouw CV Zo vormt je CV een logisch geheel. Daarnaast is het belangrijk je te realiseren dat personeelsfunctionarissen vaak veel CV s zien. En voor je beeld: een sourcing specialist bij Philips EMEA Recruitment Services (ERS) ziet per dag soms wel 250 CV s. Zij scannen snel de eerste bladzijde van linksboven naar rechtsonder en bepalen in enkele seconden of je CV de moeite van het December

2 bestuderen waard is. De eerste pagina van je CV moet dus de belangrijkste informatie bevatten. Daarom begint een CV ook vaak met je ambitie/doelstelling en een korte beschrijving van jezelf/je competenties. Hiermee maak je het de lezer gemakkelijk zich snel een beeld van je te vormen. Maar uiteindelijk kan er altijd een reden zijn om af te wijken van een standaard en daarbij komt: jij bent zelf degene die bepaalt hoe je CV eruit ziet! In totaal is je CV 2, maximaal 3 A4-tjes. Welke vraag of welk probleem lost je CV eigenlijk op? Zoals aangegeven lost je CV problemen op en beantwoordt het vragen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden hoe je dit kunt aanpakken: Je hebt nog maar weinig ervaring, maar wilt toch je competenties op een aantrekkelijke manier over het voetlicht brengen. Je verandert voor het eerst van baan. Benadruk stage- en afstudeerervaring in je CV. Geef eventueel vakkenpakket/extra vakken weer. Beschrijf de competenties die je in je vrije tijd laat zien en hebt ontwikkeld, bijvoorbeeld: tijdens mijn penningmeesterschap van de tennisvereniging heb ik geleerd om getallen te analyseren en er conclusies aan te verbinden, door betrokkenheid bij het organiseren van het buurtfeest heb ik laten zien dat ik goed ben in het houden van overzicht over verschillende activiteiten enz. Besteed ook ruimer aandacht aan je opleiding en eventueel cursussen en zorg ervoor dat deze informatie op de eerste pagina van je CV staat. Natuurlijk beschrijf je ook de werkervaring die je wél hebt. Als je weinig ervaring hebt, kan juist het opnemen van een referentie in je CV handig zijn. Je weet niet precies wat je wilt maar je wilt ook niet te vaag overkomen. Beschrijf je ambitie in ruimere termen. Gebruik het format dat verderop in deze tekst wordt aangereikt. Wees zo concreet en ervaringsgericht mogelijk in je persoonlijk profiel (zie verderop). Je zou er ook voor kunnen kiezen geen ambitie op te nemen in je CV. Je wilt een carrièreswitch van 180 graden maken en wilt dat je wordt uitgenodigd op basis van je nieuwe functiewensen. Bedenk eerst of je al ervaring hebt die je nieuwe stap ondersteunt. Die ervaring zou meer zichtbaar in je CV moeten zijn. Je kunt de aandacht van je laatste functie afleiden door in je CV vooral je competenties en je behaalde resultaten gedetailleerd uit te werken, gecombineerd met een korte en bondige weergave van je werkervaring. Of je kiest ervoor je werkervaring chronologisch (eerste baan staat bovenaan de lijst) weer te geven i.p.v. antichronologisch, als eerdere werkervaring beter aansluit bij je wensen. December

3 Je huidige job bevalt je niet en je wilt voorkomen dat je juist vanwege de ervaring in je huidige baan wordt uitgenodigd. Geef in je ambitie/doelstelling helder aan wat je wilt. Kijk terug naar je totale werkervaring en benadruk in je profiel en je resultaten die dingen daaruit die goed of beter aansluiten bij je ambitie. Elementen uit je huidige baan die niet passen bij je ambitie laat je weg of je bent er zeer selectief in. Verder zou je de verantwoordelijkheden uit je huidige baan die aansluiten bij je ambitie extra kunnen belichten. Je hebt in het verleden van alles wat gedaan en wilt nu een doelgerichte indruk maken. Zorg in elk geval dat je ambitie/doelstelling helder en doelgericht is. Besteed veel aandacht aan de opbouw van je CV volgens het eerder beschreven piramidemodel. Je bent nog nooit van werkgever veranderd en wilt voorkomen dat je een vastgeroeste indruk maak. Kijk of je je werkervaring toch kunt opdelen in verschillende perioden, rollen en verantwoordelijkheden en probeer deze diversiteit te benadrukken in je profiel. Er zit een gat in je CV. Ook hier geldt het principe van front loading : alles wat wél belangrijk is haal je naar voren en benadruk je: je profiel en de daaruit door de lezer af te leiden competenties en de resultaten die je hebt behaald. Probeer het chronologisch overzicht van je werkervaring pas op de tweede bladzijde van je CV te laten beginnen. Wellicht kun je daarnaast door alleen jaartallen te vermelden en niet maanden, de nadruk op de periode wat verminderen. Verder kan je ervoor zorgen dat je laat zien wat je in die periode gedaan hebt: denk aan het volgen van een (voltijd) opleiding, een grote reis gemaakt, vrijwilligerswerk. Er kan ook sprake zijn van een lacune in je CV zijn waar je minder trots op bent. Besef dat lacunes in je CV een selecteur vrijwel altijd opvallen. Je kunt er ook bewust voor kiezen een (leer)ervaring van de periode in je CV op te nemen (het doorzettingsvermogen bij het overwinnen van je ziekte, de ervaringen met andere culturen die je opdeed tijdens je reis om de wereld). Zorg dat je een verhaal klaar hebt als je ervoor kiest om niets over de lacune te zeggen in je CV. Neutrale eerlijkheid werkt vaak het best. December

4 Elementen die in CV s kunnen voorkomen Persoonlijke gegevens/personalia De tijd van lange lijsten persoonlijke gegevens is voorbij. Tenzij er nadrukkelijk om meer informatie wordt gevraagd, kun je je beperken tot bereikbaarheidsgegevens: naam (voor- en achternaam, initialen), adres, telefoonnummer (werk/privé/mobiel), je e- mailadres. Vermelding van burgerlijke staat, nationaliteit en geboortedatum mag, hoeft niet. Je militaire dienst vermeld je kort in het hoofdstuk werkervaring om de chronologie van je CV te verklaren en eventuele interessante ervaringen (bijvoorbeeld leidinggeven) te benadrukken. Vermeld in een CV voor intern Philips je indelingsgroep. Een foto kan handig zijn om het geheugen van de selecteur te helpen (vraag je wel af hoe je over komt op de foto). Tip: geboortedatum mag, hoeft niet? Soms wordt er op voorhand op leeftijd geselecteerd. Zonde! Een CV dient er vooral voor om bij een potentiële werkgever aan tafel te komen. Laat dus je geboortedatum weg, en verras je gesprekspartners met je interessante persoonlijkheid! Zoekprofiel/ambitie/loopbaandoel(stelling) Korte omschrijving van je wensen, in taken en verantwoordelijkheden, functieinhoud, randvoorwaarden en werkomgeving. Noem activiteiten en aspecten, niet alleen functienamen. Geef aan naar welke verantwoordelijkheden je op zoek bent. Geef eventueel je plek in de businessketen aan. Durf hierin keuzes te maken! Je gaat voor je ideale baan en niet voor de second best. Bij solliciteren op een concrete vacature: laat je ambitie weg of laat je ambitie vrijwel naadloos laten aansluiten op de vacature. Tip: Het volgende format is handig voor het omschrijven van je ambitie: Een functie als. of in een. omgeving/organisatie, met verantwoordelijkheden op het gebied van.., en.. Bijvoorbeeld: Een senior positie als projectmanager bij de ontwikkeling, realisatie (bouw) en/of opstart van diensten met verantwoordelijkheden met name gericht op planning, budget en operationele opstart. Persoonlijk profiel/competenties Een buitengewoon belangrijk onderdeel van je CV. Stel jezelf bij alles wat je hier schrijft de vraag: is dit nu het allerbelangrijkste dat ik wil dat de lezer van mij onthoudt? Deze korte omschrijving van wie je bent, wat je persoonseigenschappen zijn, waar je goed in bent, je competenties, kennis en vaardigheden dient een geloofwaardige onderbouwing te geven van je ambitie. Denk aan het piramidemodel. Probeer in ongeveer 5 statements van elk twee regels tekst (vuistregel) de kern weer te geven, aansluitend bij wat je wilt. December

5 Schrijf ervaringsgericht en feitelijk en vermijdt containerbegrippen en sociaal wenselijke termen, dus niet: ik ben stressbestendig. Schrijf bijvoorbeeld: ik heb ruime ervaring in het werken onder tijdsdruk in een hectische omgeving. Vraag je vervolgens af of het waarschijnlijk is dat een lezer hier tussen de regels door de goede persoonseigenschappen en competenties zal lezen: Meer voorbeelden: Als projectmanager bewezen succesvol bij de voorbereiding en opstart van diensten volgens zeer strakke planning en budget. of Brede ervaring op het terrein van cash management, projectadministratie, financiële administratie en financiële instrumenten in het algemeen. of Brede ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen en daarbij steeds de balans bewaard tussen de menselijke maat en het behalen van concrete resultaten. Behaalde resultaten Ervaring telt. Resultaten tellen. Vermeld hier de door jou behaalde resultaten die het meest geloofwaardig je profiel en je ambitie onderbouwen. Vraag je bij elk resultaat af of het veelzeggend genoeg is over je competenties en persoonlijkheid. Zorg voor tenminste drie resultaten die samen een voldoende breed beeld geven van jou: Bijvoorbeeld: Bij [naam werkgever] een reductie in doorlooptijd van 35% gerealiseerd door als projectleider van een multidisciplinair team de voor- en nacalculatie van commerciële projecten te automatiseren, waarbij verschillende disciplines, zoals logistiek, service, training en de financiële afdeling deel uitmaakten van het projectteam. of Bij [naam werkgever] in het multidisciplinaire project X onderzoek gedaan naar innovatieve technieken voor toepassing Y, gebaseerd op micromechanische principes. Dit heeft geresulteerd in enkele patentaanvragen en de realisatie van een werkend prototype binnen de gestelde randvoorwaarden en specificaties. Tip: gebruik waar mogelijk easy statistics : In project X een besparing van Y procent op materiaalkosten gerealiseerd, In logistiek project A de doorlooptijd met B maanden verkort, In project Q een omzetstijging van R miljoen euro gerealiseerd. Je kunt er ook voor kiezen resultaten op te nemen bij je werkervaring. Werkervaring Neem hier tenminste de volgende elementen op: periode waarin je werkzaam was, functienaam, naam en vestigingsplaats werkgever, en je voornaamste verantwoordelijkheden. Je kunt een korte en bondige omschrijving van de aard van de organisatie of afdeling waarin je werkzaam was opnemen. Beschrijf de werkzaamheden en de resultaten/successen die aansluiten bij je ambitie of de functie waarop je solliciteert. Vermijdt hier het weergeven van lange lijsten met taken en activiteiten. December

6 Selecteurs zijn het meest geïnteresseerd in je verantwoordelijkheden en resultaten en dan vooral die, die aangeven dat je de skills hebt, die passen bij je ambitie/de vacature. Start met je laatste werkervaring, tenzij je solliciteert naar een functie die aansluit bij een functie die je in het verleden hebt vervuld. Tip: gebruik waar mogelijk easy statistics, zowel in de resultaten die je hebt behaald als in de informatie die je geeft over je werkgever/je functie: Bedrijf X heeft 15 vestigingen in 7 landen en is marktleider op het gebied van., Leiding geven aan een projectteam van Y personen en verantwoordelijk voor een projectbudget van Z miljoen Euro, zie ook eerdere tips. Houd het wel kort en bondig! Opleiding Voor starters of wanneer je voor de eerste keer van baan wisselt geldt hier dat je tenminste weergeeft: jaren waarin de opleiding gevolgd werd, naam van de opleiding, eventuele specialisaties, opleidingsinstelling en plaats, je afstudeeronderwerp/-stage, wel of geen diploma en eventueel je vakkenpakket. Laatst genoten (en meestal ook) de hoogste opleiding het eerst. In alle andere situaties vermeld je kort en bondig je studieperiode, de naam van je studie, het niveau, het opleidingsinstituut en of je al dan niet een diploma hebt behaald. Wanneer je wat verder bent in je loopbaan is het vooral je ervaring die telt. Van een opleiding in het buitenland eventueel het Nederlandse equivalent aangeven, anders studielengte en vakkenpakket. Belangrijkste cursussen Onderwerp van de cursus, opleidingsinstelling. Eventueel: periode van de cursus, certificaat. Vermeld alleen de cursussen die aansluiten bij je ambitie/doelstelling (piramidemodel) of de functie waarop je solliciteert. Tip: wees selectief met de informatie die je over cursussen wilt vermelden. Weet je zeker dat je wilt vermelden dat je een cursus persoonlijke kracht, time management of assertiviteit gevolgd hebt? Groepeer eventueel gelijksoortige of gevoelige cursussen: Diverse commerciële en klantgerichtheidtrainingen of Diverse algemene cursussen gevolgd op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit. December

7 Aanvullende informatie Aanvulling van het CV met andere onderdelen is mogelijk, afhankelijk van jouw persoonlijke aanbod, je ambitie/doelstelling en/of de functie en de organisatie waar je solliciteert. Deze aanvullende informatie kan bestaan uit: Maatschappelijke functies Nevenfuncties en vrijwilligerswerk naast het werk. Vrije tijd (hobby s) Vermelden als het van belang is voor de functie of wanneer het bijzondere hobby s zijn die jouw persoon kenmerken. Publicaties en patenten Zorg voor een volledig overzicht. Maak voor het CV een keuze welke hiervan op te nemen en laat je bij het maken van de keuze leiden door die informatie die het beste jouw ambitie en profiel ondersteunt. Eventueel kun je verwijzen naar een aparte (op te vragen) bijlage. Referenties Referenties vermeld je in elk geval als daarom in de vacaturetekst wordt gevraagd. Als je weinig werkervaring hebt kan het ook nuttig zijn een referentie te vermelden. Maar ook als je een hele goede referentie hebt, is het te overwegen deze in je CV op te nemen. In alle gevallen is het handig om te vermelden dat referenties in overleg kunnen worden overlegd. Wanneer je referenties wilt gebruiken, vraag je vooraf aan je referent om toestemming daarvoor en je zorgt ervoor dat je weet wat hij/zij over je gaat vertellen (en dat het positief is). Tools Geef je aan met welke tools je hebt gewerkt. Het gaat hier om tools die aansluiten bij je functie/omgeving/vakgebied. Bijvoorbeeld: C++, JAVA, CAD, SAP, MBTI, FMEA, PST, 6 Sigma, ITIL enz. Taalvaardigheid Vermeld je taalvaardigheid (spreek-/ schrijfvaardigheid) afhankelijk van of het aansluit bij de functie waarop je solliciteert/het soort functie dat je ambieert. Als je naast je moedertaal één of meer moderne talen beheerst is het altijd slim om dit te vermelden. Diversen Je kunt bijvoorbeeld ook nog vermelden: - Automatiseringskennis/computervaardigheid; - Rijbewijs: kan nuttig zijn wanneer het een mobiele functie betreft; - Salariseis: als je een harde, niet onderhandelbare salariseis hebt. December

8 Verschillende CV s en het basisdocument Je kunt in verschillende situaties verschillende CV s gebruiken, bijvoorbeeld: Je hebt een CV voor binnen Philips en één voor buiten Philips: kijk voor een CV binnen Philips eens naar de tips voor een Career Center CV (verderop in dit document). Een CV voor buiten Philips bevat minder intern jargon en bevat wellicht meer uitleg bij afdelingsnamen, werkzaamheden enz.; Je hebt een CV om te netwerken en een CV voor gerichte sollicitaties: een CV om te netwerken bevat een ambitie/doelstelling, een CV voor gerichte sollicitaties is afgestemd op/toegeschreven naar de eisen in de vacature (eventueel zonder ambitie/doelstelling); Je hebt verschillende ambities, die ieder om een ander accent in je CV vragen; Je solliciteert gericht en wilt je CV aan laten sluiten op de vacature. Het kan daarom handig zijn om een basisdocument/werkdocument te maken waaruit je steeds opnieuw je CV samenstelt. Dit basis-cv bevat alle elementen die je wellicht ooit zou willen gebruiken in je CV en een meer uitgebreide beschrijving van je werkervaring en opleidingen/cursussen. Je CV via of internet Steeds meer bedrijven en bureaus maken gebruik van digitaal solliciteren. Het digitale CV bestaat in principe uit twee soorten. Formulieren die als een document opgevraagd en via als attachment geretourneerd kunnen worden. Formulieren die je in een browserscherm kunt invullen en met een druk op de knop kunt versturen. De laatste vorm kan riskant zijn omdat je de neiging kunt hebben snel en onvoldoende accuraat in te vullen en te versturen; een klik met de muis is zo gedaan Tip: Maak ook hier eerst een aangepast CV, uitgaande van je basis CV, en ga vervolgens na welke extra vragen je nog in het online formulier moet beantwoorden. Pas wanneer je tevreden bent over de kwaliteit van de antwoorden kopieer je de antwoorden naar de velden in het online formulier. December

9 Verstuur via je CV als Worddocument tenzij nadrukkelijk om een ander type bestand is gevraagd. Kies voor een standaardlettertype en een eenvoudige opmaak. Gebruik een praktische herkenbare omschrijving als tekst voor het onderwerp van de e- mail die je verstuurt (sollicitatie engineer 29-9 Volkskrant). Tip: Om te voorkomen dat je CV om wat voor reden dan ook in het ongerede raakt kun je overwegen om je CV als PDF-bestand te versturen, maar let wel: er is altijd een klein risico dat de ontvanger daarmee niet goed overweg kan en (dus) je CV niet leest! Hoewel misschien dubbelop, voeg ook je sollicitatiebrief als attachment toe. Wat je kwijt wilt in de brief, kan zo door de lezer niet meer gemist worden. Maak er voor de zekerheid één attachment van, zodat de kans dat er iets mis mee gaat kleiner wordt. Als je je CV op internet achterlaat, kan het gevonden worden door speciale zoekmachines die screenen op keywords. Soms ook voor vacatures waar je niet op gesolliciteerd hebt. Je kunt de kans op een (juiste) selectie vergroten door de juiste trefwoorden te gebruiken. Ga na welke trefwoorden in jouw vakgebied zullen scoren, kies gebruikelijke omschrijvingen en wees volledig met kennisgebieden, gebruikte tools en gevolgde opleidingen. Schroom er ook niet voor je ervaring op meerdere plaatsen in je CV in dezelfde bewoordingen neer te zetten (dus niet: zelfde als vorige baan ). Bestudeer bij een gerichte sollicitatie de personeelsadvertentie zorgvuldig en ga na welke eisen men aan sollicitanten stelt en welke termen daarvoor worden gebruikt. Laat deze termen terugkomen in je CV. Tip: Bestudeer voor het vinden van de juiste keywords verschillende (oude) vacatures in het vakgebied waarin je zoekt. Tips voor een Philips Career Center CV Vermeld altijd je indelingsgroep (eventueel met schaalpositie). Uit je CV moet blijken dat je voor minimaal 75% aan de eisen voldoet. Houd rekening met het softwarematig verwerken van CV s, gebruik dus keywords (uit de vacature en je vakgebied). Maak bij een Engelstalige vacaturetekst een Engelstalig CV (als je de kans hebt, laat dit dan nakijken door een native speaker). Realiseer je dat als je reageert op één vacature, je CV nog één jaar bewaard wordt door ERS. Je kunt dus opeens benaderd worden voor een andere functie. Als je afgewezen wordt, zegt dit niets over de kwaliteit van je CV. Bij solliciteren (via ERS) hoort ook afgewezen (kunnen) worden. December

10 Enkele algemene tips met betrekking tot het CV Kijk ook eens van een afstand naar je CV: het oog wil ook wat. Kijk naar het gebruik van witregels, bullets, lettertype, opmaak enz. Tip: voorzie je CV van een header of footer met daarin tenminste je naam, de datum en de tekst Blad x van y. Daarmee verklein je de kans dat je CV in het ongerede raakt. Denk bij het gebruik van technisch jargon of vaktaal zoveel mogelijk aan de lezer en gebruik zo min mogelijk afkortingen. Houd wel in je achterhoofd dat (algemeen gebruikte) keywords belangrijk zijn in een CV dat digitaal verwerkt wordt. Maak een inschatting van de wijze van behandeling van je brief en CV, maar ook van de bedrijfsbranche, de bedrijfscultuur en de vacante functie en pas de opmaak en de inhoud van je CV daar zoveel mogelijk op aan. Als je het CV gemaakt hebt, laat het dan eens een ander lezen en vraag hem/haar te letten op de volgende punten: Is wat ik schrijf waar en past het bij mij? Is het duidelijk, herkennen mensen het? Bevat het niets overbodigs, niets onnuttigs? Is het geschikt voor het specifieke doel (concrete vacature, netwerken, )? Nodigt het uit tot een gesprek? Staan er geen stijl- en spelfouten in? Links naar interessante sites Je kunt ook eens kijken op websites met tips voor het maken van een CV: (http://www.e-resume.net/resume/writing_abcs.html) Voorbeeld van een modern CV Op de volgende bladzijde vind je een sjabloon voor een CV, dat gebaseerd is op de beschreven werkwijze. December

11 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam, Voornaam : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : adres : Evt. Ambitie of (loopbaan)doelstelling Wat voor soort rollen of functie wil je, welke randvoorwaarden zijn belangrijk, welke verantwoordelijkheden wil je hebben, in welke branche of bedrijfstak wil je werken? -> niet bij een gerichte sollicitatie Persoonlijk profiel/competenties Welke ervaringen zeggen het meest over je competenties en persoonlijkheid, en ondersteunen geloofwaardig je ambitie? Evt. Behaalde resultaten Op welke successen ben je trots? Welke zijn het meest veelzeggend over jouw competenties en persoonlijke kwaliteiten? Welke ondersteunen het meest geloofwaardig je profiel? -> kies zelf of je resultaten als aparte paragraaf opneemt of bij je werkervaring Werkervaring Jaartal, Naam bedrijf, Functie Korte beschrijving van het bedrijf of de afdeling Verantwoordelijkheden Evt. Resultaten/successen Opleiding Jaartal, Naam opleiding, Instelling/plaats, Diploma ja/nee Belangrijkste cursussen Jaartal, Naam opleiding Overig/aanvullende informatie Bijvoorbeeld: Hobby s Nevenfuncties/-activiteiten Talenkennis Tools/ computerkennis Rijbewijs Publicaties/Patenten Referentie December

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

O p e n s o l l i c i ta ti e

O p e n s o l l i c i ta ti e O p e n s o l l i c i ta ti e Open solliciteren betekent dat je 'ongevraagd' solliciteert. Je reageert dus niet op een advertentie of een openstaande vacature. Op die manier proberen een baan te vinden

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN Het

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

perfect LinkedIn profiel

perfect LinkedIn profiel f 20 geheimen voor een perfect LinkedIn profiel Maaike Gulden Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat kun je met LinkedIn? 4 Voordeel van een goed LinkedIn profiel 5 Een 100% LinkedIn profiel 5 20 Tips voor een

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie