OVERIGE BESCHEIDEN S. `t0 S''s-Hertogenbosch * S B 3 S O B 1 N N Q * DOSSIERNR : S0B BARCODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERIGE BESCHEIDEN S. `t0 S''s-Hertogenbosch * S B 3 S O B 1 N N 2 4 9 Q * DOSSIERNR : S0B1002490 BARCODE"

Transcriptie

1 OVERGE BESCHEDEN S `t0 S''s-Hertogenbosch v DOSSERNR : S0B BARCODE * S B 3 S O B 1 N N Q * Hofvijver 's-hertogenbosch Correspondentie-adres Postbus GZ 's-heitogenbosch KvK nr

2 0 inbo Datum 12 juli 2010 Referentie SKrGvdH Project P Den Bosch, Jheronimus Status Betreft AFT :t E ]1 11~G BO 1J~V i_i+ 1 ~i J'J, 2'ill'., ~ _ _,..., inbo Modemweg 26 Postbus AV Amersfoort T+31 (0) Rapportage bij aanvraag bouwvergunning Jheronimus te Den Bosch inbo b.v. Waudenberg Handelsregister Amersfoort Opdrachtgever Vesteda Plein JP Maastricht

3 Referentie Project SK/GvtlH P06970 nhoudsopgave 1 nleiding Uitgangspunten Bouwbesluit Veiligheid Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen nbraakwerendheid en toegang bouwwerk Brandveiligheid en rookproductie Brand- en ro okcompartimenten Vluchtroute en brandveiligheidsvoorzieningen Noodstroomvoorzieningen en verlichting Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten Gezondheid Geluidswering uitwendige scheidingsconstructie en geluidsabsorptie Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voo rz ieningen Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten Riolering en hernelwaterafvoeren Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht Wering van ra tt en en muizen Drinkwater- en warmwatervoorzieningen Daglichttoetreding Bruikbaarheid ntegrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimte Opslag afvalstoffen Stallingsruimte voor fietsen Opstelplaats aanrecht, kooktoestel, stooktoestel en warmwatervoorziening Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten Energiezuinigheid Bijlagen Uitgebreide bouwkundige toets Bouwbesluitberekening en pla tt egronden - 2, -1 en begane grond Bouwbesluitberekeningen en plattegronden per woning type Gelijkwaardigheidsverklaringen /8

4 Reterentle Project SWGvdH P nleiding n opdracht v en behoeve van de aanvraag bouwvergunning van het bouwplan Jh en Bosch een toetsing uitgevoerd, gebaseerd op het Bouwbesluit 2003 met de laatste wijzigingen van 20januari 2010, gepubliceerd op 6 oktober De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de gegevens, die beschreven zijn in de hoofdstukken 2 t/m 7. E E 11 2 Uitgangspunten Voor de berekening is uitgegaan van de projectdocumentenlijst P06970, bouwaanvraag, van De toegepaste gebruiksfuncties zijn: Woonfunctie gelegen in een woongebouw < 500m2 (appartementen) Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen (stallingsgarage) Andere overige gebruiksfunctie (berging) Bijeenkomstfunctie 3 Bouwbesluit Voor het toetsen maken we gebruik van de bouwbesluittoets van BBT-Online. Het programma wordt gebruikt om een uitgebreide bouwkundige toets te doen. n deze toets zijn de onderdelen, die door de adviseur constructies, adviseur installaties en adviseur brandveiligheid aangeleverd zullen worden, achterwege gelaten. Zoals uit dit rapport en de bijgevoegde stukken blijkt, dit gebouw aan de eisen van het Bouwbesluit, mits gelijkwaardigheid wordt verkregen voor de omschreven punten: Gelijkwaardigheden: "Volledige beveiliging met rookmelders in een woning" volgens Hoofdstuk 2.1, Rapport Gelijkwaardige Oplossingen van Vereniging Stadswerk Nederland - [datum opzoeken in BRS], beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid. `Machinekamerloze lift" volgens Hoofdstuk 2.33, Rapport Gelijkwaardige Oplossingen van Vereniging Stadswerk Nederland - [datum opzoeken in BRS], beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid miniperscontainerruimte, zie bllage onder 8.4 ndien de voorgestelde gelijkwaardigheden door de gemeente worden erkend, dienen deze als zodanig in de bouwvergunning te worden opgenomen. 4 Veiligheid 4.1 Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen Verschillen in hoogte groter dan 210 mm worden overbrugd door een trap of een hellingbaan. n het huidige plan is ervoor gekozen om de overbrugging te maken via een trap. De trappen van het hoofdtrappenhuis voldoen aan tabel 2.28a, kolom B. De totale vloeroppe rvlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op deze trap, is > 600m2.

5 Referentie Project SWGvdH P06970 Op de tekeningen is de breedte van de trap gemaatvoerd. De verdiepingshoogte van de woning is 3010 mm en er zijn 17 optredes, 1e tot en met 23e verdieping. De hoogte van de optrede = mm, tot P. De -1 verdieping heeft een optrede van 180,7 mm en de -2 verdieping heeft een optrede van 182 mm. De aantrede is 240 mm. Afmeting van het bordes 1.2 x 1.2 m. De optreden van de korte rechte steektrappen op de begane grond naast liftkern zijn 177,14 mm met een aantrede van 240 mm De trap van de parkeergarage aan tabel 2.28b, kolom B. De optreden van de rechte steektrap op de -2 verdieping op as K2- heeft een optreden van 195mm en een aantrede van 220mm. Er wordt geen hellingbaan toegepast in dit plan. De vloerafscheiding in het woongebouw wordt gevormd door een glazenvloerafscheiding. De vloerafscheiding in de parkeergarage wordt gevormd soor een betonnenwand. n de bouwaanvraagtekeningen en details is het principe van de vloerafscheiding aangegeven. 4.2 nbraakwerendheid en toegang bouwwerk De kozijnen van de eerste verdieping, drieëntwintigste verdieping en de toegangsdeuren van de woningen moeten voldoen aan inbraakwerendheidklase 2 volgens de NEN Op de tekeningen is aangegeven, dat de toegang van het bouwwerk zelfsluitend is en vanaf de binnenzijde te openen is zonder sleutel. Tevens is naast deze deur een bellentableau met intercomsysteem aangegeven. 4.3 Brandveiligheid en rookproductie Met betrekking tot de brandveiligheid en rookproductie verwijzen wij naar de rapportage van Peutz. 4.4 Brand- en rookcompartimenten Met betrekking tot de brand- en rookcompartimenten verwijzen wij naar de rapportage van Peutz. 4.5 Vluchtroute en brandveiligheidsvoorzieningen 0 Met betrekking tot de vluchtroute en brandveiligheidsvoorzieningen verwijzen wij naar de rapportage van Peutz. n de berekening is de maatgevende loopafstand vanaf de toegang van een verblijfsruimte naar de toegang van een rook- of subbrandcompartiment aangegeven. n de besloten ruimten waardoor gevlucht kan worden, wordt een rookmelder geplaatst conform NEN De maximale loopafstand van 15 m wordt in enkele woningen overschreden maar is niet langer dan 25 m. n elke ruimte van deze woningen, behalve toilet en badruimte, zal een rookmelder geplaatst worden. Gelijkwaardigheid voor het overscheiden van de maximale loopafstand is opgenomen in hoofdstuk 3. 4/8

6 Reterentie Project SKlGvdH P Noodstroomvoorzieningen en verlichting Met betrekking tot de noodstroomvoorzieningen en verlichting verwijzen wij naar de rapportage van Viac. 4.7 Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten Op de tekening zijn de meterkast en de opstelplaatsen voor gas-, elektra- en waterleidingen aangegeven. 5 Gezondheid 5.1 Geluidswering uitwendige scheidingsconstructie en geluidsabsorptie Er is een geluidsbelasting op de gevel. n HC van Peutz zijn de uitgangspunten vastgelegd. 5.2 Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen Gevelopbouw en waterkering, lucht- en vochtwerende voorzieningen zijn aangegeven in de detailtekening. 5.3 Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten Op de tekening is in de sanitaire ruimten tegelwerk aangegeven. De hoogte van het tegelwerk op de wanden is minimaal 1.2 m boven de vloer van de sanitaire ruimten. Ter plaatse van een bad of een douche zal over een lengte van 3 m het tegelwerk een hoogte hebben van 2.1 m boven de vloer van de sanitaire ruimten. 5.4 Riolering en hemelwaterafvoeren Het hoofdprincipe is op de tekening van de installateur aangegeven en wordt door hem uitgewerkt. De hemelwaterafvoeren zijn op de tekening aangegeven. De zakpunten van de hemelwaterafvoeren worden aangegeven door de installateur. 5.5 Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht Met betrekking tot de ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht verwijzen wij naar de rapportage van Uac. n de berekening per woningtype is aangegeven, dat er voldoende spuimogelijkheid aanwezig is. 5.6 Wering van ratten en muizen Er zijn geen openingen > 0.01 m. 5.7 Drinkwater- en warmwatervoorzieningen Op de tekening zijn de meterruimten en de aansluitplaatsen voor de waterleidingen aangegeven, door middel van opstelplaatsen van wastafel en dergelijke. 5/8

7 Referentie Project SK/GvtlH P Daglich ttoetreding Met betrekking tot de daglich ttoetredingen berekening per woningtype per verblijfsgebied en verblijfsruimte verlichting verwijzen wij naar rapportage HC van Peutz. 6 Bruikbaarheid 6.1 ntegrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten Er is een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector in het woongeboouw, omdat er een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 12.5 m boven meetniveau en het gebouw een gebruiksoppervlakte > 3500 m2 heeft, die hoger ligt dan 1.5 m boven meetniveau. De bijeenkomstfunctie is > 400 m2 en heeft een bijeenkomstfunctie voor alcohol gebruik > 150 mz. Minimaal 40% ven het gebruiksoppervlalkte ligt in een toeg an ke ijkhei dssector. Er zijn geen hoogteverschillen in de toegankelijkheidsector >20 mm, die niet worden overbrugd door een vaste hellingbaan of lift. De deur naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte, containerruimte, de wandsparing van de liftschacht en een ruimte om de genoemde ruimte te bereiken heeft een minimale vrije breedte van 0.85 m en een vrije hoogte van 2.3 m. Een verkeersroute heeft een vrije breedte van 0.85 m. Gemeenschappelijke verkeersruimten hebben een minimale breedte van 1.2 m. Nabij een lift of entree van het woongebouw is een vrije ruimte van 1.5 x 1.5 m, waar rolstoelgebruikers kunnen draaien. Er is een woonfunctie in het woongebouw, waarvan de toegang van de functie hoger ligt dan 3 m boven meetniveau. Op plattegrondtekeningen is een lift aangegeven, waarin een liftkooi van tenminste 1.05 x 2.05 m staat. 6.2 Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimte n de berekeningen van de woningen zijn de afmetingen van de gebruiksoppervlakte, het verblijfsgebied en de verblijfsruimte opgenomen. Tevens zijn tekeningen toegevoegd, waarop deze oppervlaktes zijn aangegeven. Op tekening zijn, van de bijeenkomstfunctie en overige gebruiksfunctie, de oppervlakte van het gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied aangegeven. 6.3 Opslag afvalstoffen n het woongebouw wordt het huishoudelijk afval opgeslagen in een miniperscontainer. De containerruimte moet volgens het bouwbesluit een minimale oppervlakte hebben van 0.75% x 9204 = 69 m2. De vloeroppervlakte aangegeven op tekening is 3.13 x 6.31 = 19,78 m 2 en heeft een breedte van tenminste 0.8 m en een hoogte boven de vloer van tenminste 2.1 m. Gelijkwaardigheid voor het plaatsen van een miniperscontainer is opgenomen in hoofdstuk

8 Reterentle Project SK/GWH P Stallingsruimte voor fietsen Op de begane grond wordt als buitenruimte een stallingsruimte voor fietsen aangegeven. De oppervlakte van deze ruimte is berekend in de bijlage. 6.5 Opstelplaats aanrecht, kooktoestel, stooktoestel en warmwatervoorziening Op de tekening zijn de opstelplaatsen van het aanrecht, kooktoestel, stooktoestel en warmwatertoestel aangegeven. 6.6 Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten n de berekeningen van de woningen zijn de afmetingen van de toiletruimte en badruimte en het aantal badruimten en toiletruimten aangegeven. De toiletten worden voorzien van een hangend toilet. De badruimte is samengevoegd met een toilet. n de bijlage is berekend hoeveel toiletten er vereist zijn voor de bijeenkomstfunctie. Dit minimaal aantal toiletten moet opgenomen worden in de tekening door de gebruiker bij het indelen van de bijeenkomstfunctie. Op de tekening is de plaats van de meterruimte aangegeven. Er is een brandweerlift vereist. De afmetingen van de liftkooi zijn op de tekening aangegeven. Tevens zijn de liftuitlopen aangegeven op de tekening. Nabij de lift is een vrije vloeroppervlakte aanwezig van 1.5 x 1.5 m. Er wordt gelijkwaardigheid aangevraagd voor een liftmachinekamerloze lift volgens de gelijkwaardigheid omschreven in hoofdstuk 3. 7 Energiezuinigheid Met betrekking tot de energiezuiningheid verwijzen wij naar de rapportage van VAC.

9 Refe rentie Project SK/GvdH P Bijlagen 8.1 Uitgebreide bouwkundige toets 8.2 Bouwbesluitberekening en plattegronden -2, -1 en begane grond 8.3 Bouwbesluitberekeningen en plattegronden per woningtype 8.4 Gelijkwaardigheidsverklaringen 0 0 8/8

10 Bijlage Bouwbesluittoetsing Jheronimus 0 nbo Architecten Postbus EB Woudenberg telefoon (033) fax (033)

11 nbo ArchHecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Voorwoord De Bouwbesluittoetsing is gebaseerd op het Bouwbesluit 2003, dat wil zeggen het Bouwbesluit zoals gepubliceerd in staatsblad 2001, 410, zoals deze luidt na de wijzigingen, gepubliceerd in Staatsblad 2002, 203, Staatsblad 2002, 516, Staatsblad 2002, 518, Staatsblad 2005, 1, Staatsblad 2006, 148, Staatsblad 2006, 257, Staatsblad 2006, 586, Staatsblad 2007, 439 en Staatsblad 2008, 325.Naast plattegronden, aanzichten en een doorsneden geven de bestektekeningen tevens indelingen op basis van het Bouwbesluit. Zo zijn op tekening de indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden en in brand en rookcompartimenten weergegeven.ln de Bouwbesluittoetsing zijn alle beoordelingsaspecten opgenomen. Per beoordelingsaspect is vermeld of het voorschrift van toepassing is. Dit wordt per gebruiksfunctie aangegeven. ndien het voorschrift van toepassing is, wordt vermeld of het bouwplan al dan niet aan het voorschrift. Vervolgens wordt met behulp van een letteraanduiding een toelichting gegeven. De toelichting geeft aan op welke wijze het voorschrift al dan niet. Ook worden er aandachtspunten genoemd voor de verdere uitwerking van het plan. Bouwbesluittoetsing P : Jheronimus blad 2

12 nbo Architecten. Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: 08, ) Bauwbesluittoetsing Bouwbesluittoetsing De toelichting van de beoordeling direct onder de desbetreffende te beoordelen artikelen opgenomen. Voor wat betreft de Bouwbesluittoetsing is een onderverdeling gemaakt in de volgende kolommen: Regel 1, kolom 1 Hierin is het nummer van het betreffende artikel aangegeven. Regel 1, kolom 2 Hierin is het nummer van het betreffende lid van een artikel aangegeven. Regel 1, kolom 3 Hierin is de inhoud van de onderscheidenlijke artikelleden volledig of verkort weergegeven. Regel 1, kolom 4 Hierin is een beoordeling van het concrete bouwplan gegeven waarbij de volgende termen worden gebruikt: - Voldoet: het betreffende aspect aan het gestelde in het betreffende artikellid; - Niet van toepassing: de inhoud van het artikellid is niet van toepassing op het beoordeelde bouwplan; - Niet controleerbaar: de beschikbare informatie op de tekeningen is voor het definitief beoordelen van het betreffende aspect ontoereikend; aan de hand van verder uitgewerkte tekeningen en/of bijvoorbeeld het bestek zal nader gecontroleerd moeten worden of aan de voorschriften wordt voldaan; Gebruiksfunctie(s): Woonfunctie ander verblijfsgebied (woonfunctie) woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m', gelegen in een woongebouw woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2, gelegen in een woongebouw woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m', maar niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw verblijfsgebied voor nachtverblijf (woonfunctie) woonfunctie gelegen in een woongebouw Overige gebruiksfunctie overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval Bijeenkomstfunctie bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 150 ml P : Jheronimus blad 3

13 nbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Bouwbesfuittoetsing Hoofdstuk 2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid Van toepassing zijnde voorschri ften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik - Overige gebruiksfunctie Stuurartikel (2.14): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk bevat voorzieningen waardoor het van een vloer vallen voldoende wordt voorkomen. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.14 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.14 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluita rt ikel t Toelichting Beoordeling 2.15 Aanwezigheid alle gebruiksfuncties 1 Een vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water. Voldoet 1 alle gebruiksfuncties 2 Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan: a. een trap of b. een helhngl baan. Voldoet 1).... ~ ;~,~~..,t~..,...,. ' -,y Hoogte alle gebruiksfuncties 1 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste de in tabel 2.14 aangegeven waarde. Voldoet (1) alle gebruiksfuncties 2 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste lid, een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 1,2 m indien de vloer hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer of boven het aansluitende terrein of het aansluitend water. Voldoet (1) alle gebruiksfuncties 3 Een afscheiding als bedoeld in a rt ikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste en tweede lid, ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een vanaf de vloer~gemeten hoogte van ten minste 0,85 m. Voldoet (1) bi%eenkomstfunctie voor alcoholgebruik 4 n afwijking van het eerste lid, heeft een vloerafscheiding een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,7 m, indien de som van die hoogte en de breedte van een horizontaal vlak op die hoogte, ten Niet van minste 1,1 m is. -toepassing~l)_,_ `.'~.. F #'' 2.17 Openingen alle gebruiksfuncties 1 Tussen een afscheiding als bedoeld in a rt ikel 2.15, en de vloer is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m. Voldoet (2) woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de vloer geen openingen met een breedte groterdan de in tabel aange~ven waarde, Voldoet ~2)_-,.~ : 1. skís..d.x: '.d..... :.w:. alle gebruiksfuncties 3 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft geen openingen met een breedte groter dan de in tabel 2.14 r= :... aangegeven waarde. Voldoe~2)_..:... _ bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; Overige gebruiksfunctie 4 Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, in een gedeelte van een gebruiksfunctie dat mede bestemd is voor bezoekers, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de vloer geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. _,._Voldoet_(2) 2.18 Opstapmogelijkheid P : Jheronimus blad 4

14 nboarchhecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: , ) woonfunctie gelegen in een woongebouw Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de vloer. Bouwbesluittoetsing Voldoet (2)_ Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - Bijeenkomstfunctie - overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen Stuurartikel (2.23): Lid i: Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.23 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.23 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluita rt ikel Toetichting Beoordeling 2.24 Voo rz iening woonfunctie gelegen in een woongebouw; Bijeenkomstfunctie; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 1 Een hoogteverschil tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, badruimten en vloeren op een verkee rs route die deze ruimten verbindt, of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste helli~baan o oet-, _ overige gebruiksfunctie voor het opstaan van afval 2 Een hoogteverschil tussen voor bezoekers toegankelijke vloeren of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan. Voldoet 1) Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw Stuurartikel (2.27): Lid 1: Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf overbrugt, kan veilig worden gebruikt. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.27 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.27 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel / Toelichting 2.28 Afmetingen trap woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.26a, kolom A. Beoordeling Voldoet (1) woonfunctie gelegen in een woongebouw 3 ndien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in art ikel 2.24, groter is dan 600 m2, heeft die trap, in afwijking van het eerste lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B. Voldoet (1)_ woonfunctie gelegen in een woongebouw 4 Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een Niet van verlijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28a, kolom B. toepassing (2) ras:~..~.,.., b ijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 5 Een trap als bedoeld in a rt ikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom A. Voldoet (1Z bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 6 ndien de totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24 groter is dan de in tabel 2.27 aangegeven grenswaarde, heeft die trap, in afwijking van het v_ijfde lid afinetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B. Voldoet (1j P : Jheronimus blad 5

15 nbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 7 Een aantrede, een optrede en de breedte van een tredevlak van een trapvormige vloer van een Niet van verblijfsgebied hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B. toegassingsoj_ woonfunctie gelegen in een woongebouw; bleenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 11 n afwijking van het eerste tot en met derde, zesde en negende lid, heeft een noodtrap afmetingen die Niet van voldoen aan tabel 2.28b, kolom A. toepassing (1i_ 2.29 Trapbordes woonfunctie gelegen in een woongebouw; bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van moto rvoe rtuigen 1 Een trap als bedoeld in a rt ikel 2.28, eerste lid of vijfde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,8 m 0,8 m, met een vrije hoogte van ten minste 2,3 m. Voldoei 1. ity3.. "i-n `.... woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 Een trap als bedoeld in a rt ikel 2.28, tweede of derde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,2 m 1,2 m, met een vrije.,. hooqte van ten minste 2,3 m. Voldoet (1) -.., r,. bi/"eenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 3 Een trap als bedoeld in a rt ikel 2.28, zesde en negende lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,1 m 1,1 M, met een vr ije hoogte van ten minste 2,3 m. -. :.si Afscheiding woonfunctie gelegen in een woongebouw; bqeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoert uigen 1 Een trap als bedoeld in a rt ikel 2.24, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een niet beweegbare afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,8 m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal qemeten afstand niet groter dan 0,05 m Voldoel L),í5'...4ti.... woonfunctie gelegen in een woongebouw; b'yeenkomsnunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorv oe rt uigen 2 Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft geen openingen met een breedte groter dan de in tabel2.27aangegevenwaarde. Voldoet 1L woonfunctie gelegen in een woongebouw; bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik 3 Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedtey_roter dan 0, 1 m. doet woonfunctie gelegen in een woongebouw 4 Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen o stapmoqjkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak.... Voldoet. ~1Z.,. ;'rt, : xra7,~x,.., q'._.t.. _.na' bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoert uigen 5 n een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, onverminderd het tweede lid, tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m. Voldoet j1) bqeenkomstfunctie vooralcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 6 n een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak. _. Voldoet (1j_ 2.31 Leuning woonfunctie gelegen in een woongebouw; bqeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen 1 Een trap als bedoeld in artikel 2.24, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een ho ogte van niet minder dan 0,8 m en niet meer dan 1 m. Voldoet (1).. :~~: _.... woonfunctie gelegen in een woongebouw; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval 2 n afwijking van het eerste lid, geldt dit voorschrift alleen voor een trap waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1 m. Voldoet (1) P : Jheronimus blad 6

16 nbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing 2.32 Regenwerendheid woonfunctie gelegen in een woongebouw Een trap als bedoeld in artikel 2.24, bestemd voor het ontsluiten van een gebruiksfunctie, waarmee een vanaf een aangrenzende vloer gemeten hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 M. ligt in een besloten ruimte. De uitwendige scheidingsconstructie van die besloten ruimte is, bepaald volgens NEN Niet van 2778, reg_enwerend. _,._toepassing(1) Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik - overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval - overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen Stuurartikel (2.38): Lid 1: Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf overbrugt, kan veilig worden gebruikt. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.38 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 2.38 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel Toelichting Beoordeling 2.39 Afmetingen heilingbaan woonfunctie gelegen in een woongebouw; bleenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste: a. 112 indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m, b. 116 indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en Niet van c. 1:20 indien het hn.ogieverschil groter is dan 0,5 m. toepassing (1) `i~...., Hellingbaan-bordes alle gebruiksfuncties Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, sluit aan de bovenzijde over de ten minste vereiste breedte aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m 1,4 m, met een vrije hoogte van ten minste 2,3 Niet van m toe assin Afscheiding alle gebruiksfuncties 1 Een hellingbaan als bedoeld in a rt ikel 2.24, heeft aan beide zijkanten een aaneengesloten niet Niet van beweegbare afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04_m boven de hellingbaan - - toepassingijl) _ 4 t ~i> alfa gebruiksfuncties 2 Voorzover een zijkant van een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, meer dan 1 m boven een direct naast de hellingbaan gelegen vloer ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de boven de hellingbaan Niet van emeten hoogte van de afscheiding ten minste 0,85 m.. _, toe as sin -- g` 1 _,_._...-~-- -- woonfunctie gelegen in een woongebouw; bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoe rt uigen 3 Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft geen openingen met een grotere breedte dan 0,5 m. Niet van toepas_sing (1Z alle gebruiksfuncties 4 Tussen een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, en de hellingbaan is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan D,05 m. Niet van _ toepassing_(l) _ woonfunctie gelegen in een woongebouw 5 Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de hellingbaan geen openingen met een breedteyroter dan 0,1 m.._.,..s ,.. woonfunctie gelegen in een woongebouw 6 Een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstaprnogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven de hellingbaan. Niet van toepassing (1) Niet van toepassing_(1) --- P : Jheronimus blad 7

17 tnba Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing,,.; r:.x::..,.,..... bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoe rt uigen 7 n een gedeelte voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het tweede lid tot een hoogte van Niet van 0,7 m boven de helling baan_geen_opening en met een breedte groter dan 0,1 m. toepassing (1) _ bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik; overige gebruiksfunctie voor het statten van motorvoe rt uigen 8 n een gedeelte voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, ter voorkoming van Niet van het overklauteren, geen opstapmoqelijkheden -_ tussen 0,2 m en 0,7 m boven de helli~baan....t.f.~.1 Y~. :.:.... -,,.. toepassing (1) Van toepassing zijnde voorschrift en voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - Bijeenkomstfunctie - Overige gebruiksfunctie Stuurartikel (2.75): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructie-onderdelen dat veilig kan worden gevlucht en dat veilig gebruik kan worden gemaakt van de aan het perceel grenzende openbare ruimte. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.75 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Art. Lid Bouwbesluitartikel l Toelichting Beoordeling 2.76 Hoogte woonfunctie gelegen in een woongebouw; Bijeenkomstfunctie; Overige gebruiksfunctie 1 Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor moto rvoe rt uigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten Niet van vanaf de onderzijde van dat onderdeel meer dan 4,2 m boven die weg_of strook. _toepassing (0).., km Y.YS»}~N!rA.-+ ~ ' alle gebruiksfuncties 2 Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor moto rv oe rt uigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 Niet van m boven die weg. Dit voorschrift eldt niet voor een nooddeur. toepassing (g) -E :1 alle gebruiksfuncties 3 Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een vloer waarover een rookvrije vluchtroute voert, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die vloer. Dit voorschrift geldt niet voor een deur, indien de vluchtroute een vrije doorgang Niet van heeft met een breedte van ten minste 0,6 m ter plaatse van die deur in geopende stand. toepassing (0) alle gebruiksfuncties 4 Het eerste, tweede en derde lid gelden niet voor een deur die toegang verschaft tot een ruimte die zo Niet van klein is dat een persoon zich daarin niet helemaal kan bevinden. toepjassi ng(0) Van toepassing zijnde voorschri ften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit a rt ikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw Stuurartikel (2210): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk met een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft zodanige voorzieningen dat veel voorkomende criminaliteit wordt tegengegaan. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel f Toelichting Beoordeling Aanwezigheid woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 Een toegang van een woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf uitsluitend met een sleutel._-. kan worden~~ eo end _..._._. Voldoet _...,.. (0)... - _,.:... ~.?. ~.. - _. woonfunctie gelegen in een woongebouw P : Jheronimus blad 8

18 fnboarchbecten, Postbus 57, 3930E8 Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing 2 Ten minste een toegang van het woongebouw: a. heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven, dat in een nietgemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is, b. heeft een spreekinstallatie die vanuit een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend en c. kan vanuit een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden g eop end. Voldoet~0_ Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw Stuurartikel (2214): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk biedt weerstand tegen inbraak. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel Toelichting Hoedanigheid woonfunctie gelegen in een woongebouw Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2. Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte. Beoordeling Voldoet (0) 1 P : Jheronimus blad 9

19 nbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Hoofdstuk 3 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid Bouwbesluittoetsing Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw Stuurartikel (3.60): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.60 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.60 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel 1 Toelichting 3.61 Aanwezigheid woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 De uitwendige scheidingsconstructie heeft beweegbare onderdelen voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht. Beoordeling Voldoet (o) 3.62 Capaciteit woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 Beweegbare onderdelen als bedoeld in artikel 3.61, geven een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie voor een verblijfsgebied van ten minste 6 dm'/s per m2 vloeroppervlakte van dat gebied. Voor een verblijfsruimte is de capaciteit ten minste 3 dm'/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte. Valdoet 0)_ 3.63 Plaats van de opening woonfunctie gelegen in een woongebouw Een beweegbaar onderdeel als bedoeld in artikel 3.61, ligt, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie, op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens. ndien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden lot hel hart van die weg, dat water of dat groen,,4 _Voldoet (0) _ Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - Woonfunctie - Bijeenkomstfunctie - Overige gebruiksfunctie Stuurartikel (3.106): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen, en van ioniserende stralen beperkt is. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Art. Lid Bouwbesluitart ikel! Toelichting Beoordeling Ministeriële Regeling Woonfunctie; Bi/'eenkomsttunctie; Overige gebruiksfunctie Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van dg Kernenergiewet,kunnen ontstaan, Voldoet (0) P : Jheronimus blad 10

20 lnbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit art ikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: -Woonfunctie - Bijeenkomstfunctie Stuurartikel (3.110): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat gebruikers ervan zo min mogelijk worden blootgesteld aan uit de bodem afkomstige schadelijke stoffen of aan straling. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel l Toelichting Ministeriële Regeling Woonfunctie; B eenkomstfunctie Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven waaraan een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen, die de scheiding vormt met de grand of met de kruipruimte, met inbegrip van delen van andere constructies die aansluiten op die constructie, voorzover die delen van invloed zijn op het voldoen aan artikel 3.110, eerste lid` Beoordeling Voldoet (0) Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - Bijeenkomstfunctie Stuurartikel (3.114): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfuncties in tabel voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid Bouwbesluitartikel 1 Toelichting Beoordeling Openingen woonfunctie gelegen in een woongebouw; 8ijeenkomstfunctie 1 Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor: a. luchtverversing, b. de afvoer van rook of c. de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën. Voldoet (0)_ alle gebruiksfuncties 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is ^._.,. :<.._::s x. x )...t, t:~v~ r..., Voldoet (0)_., Scherm alle gebruiksfuncties 1 Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder z L ï n dan 0,01m.~ - _.rt._ VoldoetSO~ alle gebruiksfuncties 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is,.. : Yt ik 'tt _.. _ alle gebruiksfuncties 3 Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een meterruimte of van een opstelplaats voor een stooktoestel, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de ebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt. Voldoet (0) Niet van toepassing_-0) _ P : Jheronimus blad 11

21 lnbo Architecten, Postbus 57, 3930 EB Woudenberg (licentie: ) Hoofdstuk 4 Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid Bouwbesluittoetsing Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw Stuurartikel (4.3): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk is voldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.3 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.3 geen voorschrift is aangewezen. Art. Lid BouwbesluitartikellToelichting Beoordeling 4.4 Aanwezigheid woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 Een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 heeft een toegankelijkheidssector. Niet van _Ttoepassing_D) woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 Een woonfunctie heeft een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, indien: a. de vloer van een verblijfsgebied in het woongebouw hoger ligt dan 12,5 m boven het meetniveau of b. het woongebouw een gebruiksoppervlakte heeft van meer dan m' die hoger ligt dan 1.5 m boven het meelniveau. Voldoet 0) , }.~w~~á."~n ~ "..~. ~...t... Bijeenkomstfunctie 3 Een gebruiksfunctie heeft een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector. Dit geldt niet indien de gebruiksoppe rvlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer soortgelijke gebruiksfuncties gelegen op hetzelfde perceel, kleiner is dan de in tabel 4.3 aa nci egeven grenswaarde. Voldoet(0)_. r...<cr.,....._.._.-._-...._ Verkeersruimte woonfunctie gelegen in een woongebouw 1 Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke yerkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector. Voldoet (D) woonfunctie gelegen in een woongebouw; Bijeenkomstfunctie 2 Een ruimte die in een toegankelijkheidssector ligt, is rechtstreeks bereikbaar vanaf het aansluitende terrein of langs een verkeersroute die uitsluitenddoor een toegankelijkheidssector voert. Voldoet (0) woonfunctie gelegen in een woongebouw 3 Een verkeersroute als bedoeld in het tweede lid, voert niet door een niet-gemeenschappelijke ruimte van een andere gebruiksfunctie Voldoet (0) 4.6 Hoogteverschil woonfunctie gelegen in een woongebouw; Bijeenkomstfunctie 1 Een hoogteve rschil van meer dan 0,02 m tussen vloeren die in een toegankelijkheidssector liggen is, onverminderd a rt ikel 2.24, overbru ~door een lift of een hellingbaan_ s~,6(.'.r~n,x x:...:: :.. '. '... woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 ndien het hoogteve rs chil tussen een vloer ter plaatse van de toegang van een woonfunctie gelegen in een woongebouw en de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in a rt ikel 4.18, eers te lid, groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil, onverminderd a rt ikel 2.24, overbrugd door een lift. Bijeenkomstfunctie 3 ndien het hoogteverschil tussen de vloer ter plaatse van een toegang van een toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.18, tweede lid, en het aansluitende terrein groter is dan 0,02 m, is dat hoogteverschil overbrugd door een hellingbaan. Voldoet (0) Voldoet (0),Voldoet,(0)_ 4.7 Afmetingen liftkooi Bijeenkomstfunctie 1 De kooi van een lift als bedoeld in a rt ikel 4.6, eerste lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 Niet van m x 1,35 m. toep assing_~oz_ P Jheronimus blad 12

22 Postbus 57, 3930E8 Woudenberg (licentie: ) Bouwbesluittoetsing woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 De kooi van een lift als bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,05 m x 2,05 m Voldoet 0) 4.8 Loopafstand woonfunctie gelegen in een woongebouw De loopafstand tussen de toegang van een woonfunctie en een toegang van een lift als bedoeld in artikel 4.6, tweede lid, is ten hoogste 90 m. Voldoet {01_ 4.9 Verbouw woonfunctie gelegen in een woongebouw Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel vernieuwen van een bouwwerk geen ontheffing Niet van van de a rt ikelen 4.4 en 4.5. toepassin q)_ Van toepassing zijnde voorschriften voor gebruiksfuncties Onderstaand is per onderwerp aangegeven voor welke gebruiksfuncties de voorschriften van toepassing zijn. De voor dit artikel aan te houden gebruiksfuncties in de tabel: - woonfunctie gelegen in een woongebouw - Bijeenkomstfunctie Stuurartikel (4.10): Lid 1: Een te bouwen bouwwerk heeft toegangen met een zodanige doorgang en verkeersroutes met een zodanige vrije doorgang, dat het gebouw voldoende toegankelijk is. Lid 2: Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.10 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften. Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.10 geen voorschrift is aangewezen. A rt. Lid Bouwbesluitartikel l Toelichting Beoordeling 4.11 Vrije doorgang toegang woonfunctie gelegen in een woongebouw; Bijeenkomst functie 1 Een toegang van een ruimte heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel Dit geldt uitsluitend voor: a. een verblijfsgebied, b. een verblijfsruimte, c. een toiletruimte, d. een badruimte, e. een gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval als bedoeld in art ikel 4.59, f. een ruimte voor het bereiken van een in dit lid genoemde ruimte, en g,_een ruimte voor het bereiken van een liftkooi. Voldoet,.'%4-~w alle gebruiksfuncties 2 n afwijking van het eerste lid heeft een toegang van de liftschacht voor het bereiken van een liftkooi een hoogte van 2,3 m. Deze hoogvte wordt gemeten tussen de onderdelen van de bouwconstructie. Voldoet 0) 4.12 Vrije doorgang route alle gebruiksfuncties 1 Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert Voldoe"o)_ woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 Onverminderd het eerste lid, heeft een gemeenschappelijke verkeersroute over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 1,2 m. De breedte geldt niet voor een toegang als bedoeld in artikel Y.. es$ Voldoet_(_0)_ woonfunctie gelegen in een woongebouw 3 Onverminderd het tweede lid, ontsluit ten minste een toegang van een woongebouw een gemeenschappelijke verkeersruimte die nabij die toegang, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m. Voldoet (00~ _ woonfunctie gelegen in een woongebouw 4 Onverminderd het tweede lid sluit een toegang van een lift aan op een gemeenschappelijke verkeersruimte die nabij die toegang, over een lengte van 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m. Voldoet 0 P : Jheronimus blad 13

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1503119 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Sanitairgebouw Jachthaven de Schapenput te De Heen PR6276 6 mei 2015 DO d.d. 21 april 2015 v 1.0

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Omgevingsmanager. Rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Behoort bij beschikking ZK d.d. nr.(s) Omgevingsmanager. Rapportage bij aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Datum 7 juni 2013 Referentie Project Status A4.900-001 8396 - Nieuw Vossemeer, Nieuwbouw woonzorgcomplex Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 02-10-2013 ZK13000714 BEM1302980 gemeente Steenbergen Omgevingsmanager

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel A Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW Erratum wijzigingen Gebruiksfunctie 2.6 Wijziging: Na de opsomming van a. t/m g. de volgende alinea invoegen: Daarnaast gelden voor woningen

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek

Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Hilverhof te Hilvarenbeek Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-7-206 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van 30-08-206 Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen 2060342

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 410 Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid,

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

hoofdkantoor Suitsupply te Amsterdam (versie )

hoofdkantoor Suitsupply te Amsterdam (versie ) Datum 21 juli 2017 Referentie JvG/hs/B5.920 Project Status P10861 - Amsterdam, hoofdkantoor Suitsupply - Definitief inbo Geeresteinselaan 57 57 3930 EB Woudenberg T +31 (0)33 286 82 11 Rapportage bij de

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie Renvooi Bouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN Blad 1 van 5 Checklist indieningsvereisten omgevingsvergunning Juni 2016 1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN In dit hoofdstuk worden de algemene indieningsvereisten zoals die in hoofdstuk 1 van de Mor zijn

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal:

DETAILBOEKJE ARCHITECTEN. Laan EA Schagen datum: schaal: DETAILBOEKJE ARCHITECTEN Laan 21 1741 EA Schagen 072-760.0000 www.avem.nl onderw: DETAILS schaal: opbouw dak: dakpan panlatten tengels waterkerende en dampdoorlatende laag sporenkap vlgns opgave leverancier

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Projectnummer 10173 Amsterdam, Jan Tooropstraat Opdrachtgever De Nijs Naam: Bedrijfsnaam: Ontwerp Taco Postma / Jop Alberts A Datum 21-09-2015 B C Projectdocumentenlijst Projectverantwoordelijke Frans

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

INHOUD BOUWBESLUIT 2003

INHOUD BOUWBESLUIT 2003 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 5 1.1. Begripsbepalingen... 5 1.2. Toepassing NEN, NEN-EN en aansluitvoorwaarden... 10 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 11 1.4. Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend.

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend. -1 Parkeerkelder Etra Beschermde Vluchtroute Elke woning is een brandcompartiment, maar tevens ook subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment Brandwerendheid scheiding 60min in twee richtingen

Nadere informatie

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN

TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN Technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande bijeenkomstgebouwen TECHNISCHE (BRAND)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE BIJEENKOMSTGEBOUWEN met uitzondering van horecagebouwen, kinderdagverblijven,

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Woongebouw Checklist Omschrijving L R 1.2.4.W Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften x 1.2.1.B Aanduiding bestemmingen ruimten en

Woongebouw Checklist Omschrijving L R 1.2.4.W Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte en liften x 1.2.1.B Aanduiding bestemmingen ruimten en Woning vrijstaand + 1F en 2F 1.2.6.D Afschrift of bewijs van aanvraag sloopvergunning x 1.2.2.B Detailtekeningen x x 1.2.2.D Opgave materiaal en kleurgebruik x 1.2.4.G Vluchtroutes (rookmelders) x Woongebouw

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning Projectnummer : 1679 Datum : 1-2-2017 Datum wijziging A : Datum wijziging B : Inhoud Behoort bij beschikking

Nadere informatie

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen?

Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Moet iedere trap aan het Bouwbesluit voldoen? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen of de afmetingen van iedere trap moet voldoen aan de eisen die Bouwbesluit 2003 stelt aan een trap. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt

Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Marktstraat 47 Mierlo Postbus 48, 5730 AA Mierlo T +31 (0)492-430114 F +31 (0)492-430115 info@wouters-bouwadvies.nl www.wouters-bouwadvies.nl Bouwbesluit toetsing Woonhuis fam. Van Hasselt Werk : Nieuwbouw

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel

B B & Bouwbesluittoetsing. bouwadvies. Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel B B & bouwadvies De Stek 10 info@benbbouwadvies.nl 5684 LV Best www.benbbouwadvies.nl 0499-850415 Bouwbesluittoetsing Werk : Nieuwbouw van een woning aan de Knuistenkoepel te Boxtel Opdrachtgever : Dhr.

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine

opstelplaats wasmachine opstelplaats droger opstelplaats kooktoestel opstelplaats gootsteen opstelplaats vaatwasmachine ouwkundig v KL mv V funderingsbalk vlgs constr. geisoleerde kanaalplaatvloer betonvloer + 0mm dekvloer kruipluik mechanische ventilatie unit (afvoer) type volgens EP meterkast gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Materiaalstaat

Renvooi Bouwbesluit Materiaalstaat Renvooi ouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het ouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het ouwbesluit overstijgt

Nadere informatie