Materieelgezien. Softwarematig slagkracht scheppen. IP-W: Onderzeebootvloot onder handen DMO ers in de Orde van Oranje-Nassau. Nummer 4 mei/juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Materieelgezien. Softwarematig slagkracht scheppen. IP-W: Onderzeebootvloot onder handen DMO ers in de Orde van Oranje-Nassau. Nummer 4 mei/juni 2013"

Transcriptie

1 Materieelgezien Nummer 4 mei/juni 2013 Softwarematig slagkracht scheppen IP-W: Onderzeebootvloot onder handen DMO ers in de Orde van Oranje-Nassau

2 2 Materieelgezien 3 Inhoud Column 6 6. Operationeel koppiekoppie Grootschalige verbouwingen? Maanden in dok? Niets daarvan. CAMS Force Vision heeft Zr.Ms. Johan de Witt net de grootste operationele verbetering in jaren achter de rug gegeven. En al dat nodig was, was het draaien van een dvd tje. 11. Onderzeeboot duikt in het dok Met het doorknippen van een kabel in de commandocentrale van Zr.Ms. Zeeleeuw is het instandhoudingsproject Walrusklasse van start gegaan. Een reeks operationele opwaarderingen stoomt de Onderzeedienst klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. De spiegel voorhouden DMO ers in de Orde van Oranje-Nassau De DMO is sinds 26 april twee Leden in Orde van Oranje- Nassau rijker. Dannij van der Sluis en Jaap de Boer zijn onderscheiden voor het verdienstelijke werk dat zij voor de samenleving verzetten. En verder 4. In t kort 10. Solliciteren en plaatsmaken 14. DMO en de Inhuldiging 16. Werkplekgezien 20. Op locatie Cover: Eén team, één taak, die slogan gaat zeker ook op bij CAMS Force Vision. Softwareontwikkelaars en operationele ervaringsdeskundigen werken nauw samen om de marine softwarematig extra slagkracht te geven. Foto: John van Helvert, AVDD In maart 2013 hebben enkele leden van de DMO-Raad en ik een interview gegeven over onze zoektocht naar de bestaansreden van onze organisatie, de DMO-ziel. In feite hebben wij tijdens dat traject onze bestaansreden herijkt tot: wij zijn de leveranciers van de Defensiebrede ondersteuning op het gebied van materieellogistiek en informatievoorziening. We zijn dus een dienstverlenende organisatie en wij vormen het luik naar de markt. Tevens hebben wij in onze bijeenkomsten de kernwaarden Samenwerking, Professionaliteit, Openheid, Omgevingsgericht, Resultaatgericht, kortweg SPOOR, opnieuw bevestigd. Maar welk gedrag vloeit hier nu uit voort, wat betekent dit voor onze manier van (samen) werken en leidinggeven, kortom: hoe geef je hier inhoud aan? En daarnaast: welk gedrag vertonen we nu? Om invulling aan onze kernwaarden te geven moeten wij onszelf een spiegel voorhouden. Niet alleen naar onszelf, maar ook naar de afnemers van onze diensten. Hoe komen wij bij onze klant over? Welk beeld hebben zij van ons, doen wij de dingen goed en doen wij de juiste dingen? Eigenlijk moet helder worden welke verwachtingen zij van ons hebben. Dit kan alleen als die verwachtingen worden uitgesproken. Om hier zicht op te krijgen gaan wij, de directieleden, naar onze stakeholders toe. Wij gaan de commandanten van de OPCO s en CDC, de DS en een paar externe relaties vragen wat zij van de DMO vinden, wat zij behouden zouden willen zien, maar ook welke verbeteringen zij wensen en of ze de kernwaarden van SPOOR (h)erkennen. Omdat er geluiden zijn dat de DMO een te in zichzelf gerichte organisatie is, zijn wij bezig meer openheid te geven in onze organisatie. Zo hebben we onlangs tijdens de Klantendag van de DMO met de klanten gediscussieerd over de DMO. Dat werd overigens zeer gewaardeerd. Recent hebben wij met ons nu nog concept handboek bedrijfsvoering de andere Defensie-onderdelen de gelegenheid gegeven met ons mee te denken. Dit zijn wat voorbeelden die zeker niet het einde zijn van deze ingeslagen weg. Het ons voorhouden van de spiegel vragen we niet alleen aan onze relaties. Wij gaan onszelf ook de spiegel voorhouden. Het werken in een kleinere DMO vraagt ander gedrag van ons. We moeten de kernwaarden SPOOR beleven en bijbehorend gedrag laten zien. Daar kun je in worden gecoacht. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Materieelgezien is de Intranetsite Cultuur en Gedrag online gegaan. Hierin worden onder meer aan leidinggevenden tools geboden om cultuurverandering binnen het eigen team gestalte te geven. Samen met de leden van de DMO-Raad en een coach ga ik daar ook aan werken. Want ik ben mij er van bewust dat leidinggevenden een boegbeeld en voorbeeld zijn. En we zijn nooit te oud om wat bij te leren. Goed voorbeeld doet goed volgen fout gedrag helaas ook. U kunt ons daar op aanspreken. Lex Hendrichs Directeur DMO

3 4 In t kort Materieelgezien 5 Hands on heli Sleutelen aan een echte helikopter? Leerlingen luchtvaarttechniek van het Deltion College in Zwolle kunnen zich sinds midden april uitleven op een originele Alouette III. DMO stelde de kist beschikbaar. De krijgsmachtdelen hebben grote behoefte aan technisch personeel. Met deze geste hoopt Defensie meer belangstelling te kweken voor de middelbare beroepsopleiding luchtvaarttechniek. Met de helikopter afkomstig uit het leerdock van vliegbasis Woensdrecht kunnen leerlingen allerlei onderhoudspraktijksituaties nabootsen. Hebbes! De ScanEagle is klaar om piraten op te sporen. Op 6 mei zijn de zogeheten Ship-UAV Operating Limitations (SUOLs) bepaald van Zr.Ms. Johan de Witt. Met deze testen stelt het paarse team van landmachters, luchtmachters, vlootmensen en DMO ers vast onder welke windcondities een ScanEagle nog gelanceerd (foto 1) en binnengehaald kan worden. Na de vlucht haakt het onbemande toestel zich in de nadering vast aan de SkyHook, een 14 meter lange lijn (foto 2). Daarna kunnen de gebruikers de ScanEagle veilig bergen (foto 3), bijtanken en binnen korte tijd weer klaar maken voor een nieuwe missie. Vorig jaar beleefde de ScanEagle zijn vuurdoop tijdens de antipiraterijmissie van Hr.Ms. Rotterdam. Voor de grote broer Johan de Witt zijn nu dus ook de operationele windlimieten vastgesteld, zowel voor de daglicht- als de infraroodcamera. Piraten, wees dus gewaarschuwd: de vliegende verrekijker is op post. Foto's: Jos Wolse De helikopter zorgde bij zijn entree meteen voor spektakel. Het toestel bleek zowel aan de wielbasis als de staart te breed om door de toegangsdeuren van de school te passen. Onder leiding van hun docenten en Defensiepersoneel konden de leerlingen dus meteen aan de slag met de Alouette. De luchtmacht nam de eerste van in totaal 77 Alouette III s in 1964 in gebruik. Nu zijn nog vier exemplaren over. Het is de oudste helikopter die nog operationeel is binnen de krijgsmacht. De leeuwerik is ingezet tijdens vredesoperaties in Cambodja, Turkije en Bosnië. Pompend voorwaarts voor Schiphol De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) levert ook de komende 25 jaar vliegtuigbrandstof aan Schiphol. Hiertoe ondertekenden DPO en Aircraft Fuel Supply (AFS) onlangs een nieuw contract. Defensie in zee met Gulf Gulf levert voortaan diesel voor zowel schepen als voor grond gebonden systemen. Het ondertekende hiertoe onlangs contracten met het Defensie Bedrijfsstoffenbedrijf. De contracten zijn in samenwerking met de operationele commando s tot stand gekomen om ze optimaal te kunnen voorzien in de kwaliteit en logistieke behoefte. Het gaat hierbij om levering van scheepsbrandstof met de NAVO-code F-76 en F-54 diesel voor grondgebonden systemen en de dagelijkse bedrijfsvoering. De dieselmotoren en turbines van schepen en walinstallaties en voertuigen en aggregaten van de krijgsmacht kunnen de komende jaren dus blijven ronken. De krijgsmacht transporteert de komende kwart eeuw bijna helft van de totale behoefte aan vliegtuigbrandstof van Schiphol. Het Nederlandse pijpleidingennetwerk maakt onderdeel uit van een stelsel van leidingen en installaties in Frankrijk, België, Duitsland en Luxemburg, het Central Europe Pipeline System (CEPS). Dit voorziet de militaire vliegvelden op een gegarandeerde en duurzame wijze van brandstof. Doordat die behoefte de afgelopen decennia is afgenomen, is ruimte ontstaan voor commercieel gebruik van de kilometer pijplijn. Hierdoor besparen de betrokken landen op de exploitatie van het netwerk. DPO pompt het leeuwendeel van de vliegtuigbrandstof vanuit Rotterdam naar Schiphol. Integriteitgezien Straffen en belonen, to do or not to do Commandanten en leidinggevenden dragen zorg voor een sociaal veilige omgeving. Zij kennen hun personeel en kunnen bij hun onderdeel positief gedrag belonen en negatief gedrag voorkomen, schreef toenmalig minister van Defensie Hans Hillen vorig jaar over het integriteitsbeleid bij Defensie aan de Tweede Kamer. Op negatief gedrag moeten sancties volgen, zo stelde hij. Nu zijn boekenkasten volgeschreven over de zin en onzin van straffen, over het belang van voorlichting en de waarde van belonen, maar dat gaf ons niet echt de gewenste duidelijkheid over de handjes en voetjes die we binnen DMO aan dit onderwerp willen geven. Om een idee te krijgen welke ideeën op dit gebied binnen DMO leven, hebben we aan de leden van de werkgroep integriteit DMO gevraagd dit onderwerp te bespreken met hun achterban. Uit dit kleinschalige onderzoek kwam naar voren dat de respondenten op het gebied van het voorkomen van negatief gedrag een belangrijke rol voor leidinggevenden zagen weggelegd in de vorm van voorbeeldgedrag. Als het gaat om straffen, zijn de meesten van mening dat de wet- en regelgeving binnen Defensie zowel voor civiel als militair personeel voldoende mogelijkheden biedt. Het gevaar is wel dat met name als het gaat om ongewenst gedrag, de ene commandant een heel andere strafmaat kan toepassen voor bijvoorbeeld pesten of treiteren dan een andere leidinggevende. Om daar meer uniformiteit en duidelijkheid in aan te brengen is dit een onderwerp dat we zeker in de toekomst gaan oppakken. En last but not least belonen. Het merendeel is van mening, dat goed gedrag niet hoeft te worden beloond, dat dit eigenlijk iets vanzelfsprekends is. We hebben toch allemaal de eed of de gelofte afgelegd? Hoewel een geldelijke beloning natuurlijk altijd welkom is als het je ten deel valt, begrijpen de meesten goed, dat het ook tot jaloezie en afgunst kan leiden. Waar iedereen van hoog tot laag van gecharmeerd is, dat is zo op zijn tijd een schouderklopje, een complimentje. Dat doet wonderen. En dat dit veel te weinig gebeurt, daar is iedereen het mee eens. Al met al waren de respondenten het eens dat een goede en duidelijke voorlichting en belonen (en dan met name een complimentje of iemand in het zonnetje zetten) meer effect op het bevorderen van positief gedrag zal hebben dan straffen. In ieder geval hebben wij als integriteitfunctionarissen er drie onderwerpen uitgehaald om verder uit te werken: de uniformiteit van de strafmaat, het voorbeeldgedrag en de kracht van een compliment. Wordt dus vervolgd. Derek Suchard & Joke van Bodegom

4 6 Materieelgezien 7 Achtergrond In de zogeheten concept development room testen de ontwikkelaars en de operationele collega s of de software in de hardware praktijk daadwerkelijk werkt. Foto: John van Helvert, AVDD Het nieuwe CMS geeft de bemanning de juiste data, op het juiste moment, in de juiste context. Grootschalige verbouwingen? Maanden in dok? Niets daarvan. Zr.Ms. Johan de Witt heeft net de grootste operationele verbetering in jaren achter de rug. En al dat nodig was, was het draaien van een dvd tje. Hoewel het schip niet letterlijk is verbouwd, is de operationele bovenkamer van het landing platform dock wel grondig vertimmerd. Want bits en bytes zijn in de hedendaagse marine immers net zo min weg te denken als spierkracht en staal, vertelt kapitein-ter-zee Harco Slot, scheidend directeur van softwareontwikkelaar CAMS Force Vision. Als mens heb je je ogen, oren en tastzin. Op basis van die waarnemingen besluit je: loop ik weg of ga ik het gevecht aan? De zintuigen van onze schepen komen samen in het CMS, het combat management systeem. Destilleren Zie het CMS dus als het operationele brein van het schip. De slimme software centraliseert alle informatie van de sensor-, wapen- en communicatiesystemen en presenteert die data op een overzichtelijke manier aan de gebruiker. Die is zo verzekerd van situational awareness. Systemen aan boord worden steeds complexer, de informatiestromen nemen alleen maar toe. Al die informatie gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven, zo schetst softwareontwikkelaar Casper van Beurden. De bemanning werkt met steeds slimmere sensoren en wapens. Het Guardion-CMS zorgt ervoor dat ze echt maximaal inzetbaar zijn. Zo krijgt de gebruiker ondermeer een overzichtelijke keuze uit de verschillende operationele opties. Zoals: hoe laat je een boordhelikopter landen of hoe doorzoek je een bepaald gebied? Realtime situational awareness met een muisklik CAMS Force Vision vergroot slagkracht Zr.Ms. Johan de Witt Operationele bovenkamer verbeterd Zr.Ms. Johan de Witt beschikt sinds kort over een sterk gemoderniseerd combat management systeem. Dankzij de nieuwste versie van de Guardion-software kan de bemanning de gevechtskracht van het schip optimaal benutten. Een sterk staaltje teamwork van de marine en de softwareontwikkelaars van CAMS Force Vision. Tekst: Ingmar Kooman Foto s: Rob van Eerden, AVDD

5 8 Materieelgezien 9 Achtergrond Björn Willekes Macdonald: Met het Guardion CMS haal je veel meer uit de mens Zelfs tijdens het opwerktraject van de Johan de Witt ging het testen gewoon door, vertelt commandocentrale officier luitenant-ter-zee 2OC Björn Willekes Macdonald. De mannen van CAMS monitorden het systeem vaak tot in de late uurtjes. Ik moet het zo meteen inzetten, dus ik wil dan ook zeker zijn dat het goed functioneert. Als operationele gebruikers en ontwikkelaars zaten we dus echt samen te schaven. Die samenwerking is de kern van een goed CMS, beaamt Harco. De steeds geavanceerdere SEWACO-systemen leggen meer en meer werkdruk bij de commandocentrale. Vanuit de DMO willen we de processen daar zo goed mogelijk ondersteunen. Om daar goed feeling voor te hebben, ontwikkelen en implementeren we het systeem zij-aan-zij met de operationele gebruiker. Muisklik Elke operator beschikt nu over een wereld aan informatie op zijn beeldscherm, stelt LTZ1 George Pastoor, hoofd operationele dienst van de Johan de Witt. Softwarematig worden we optimaal ondersteund. En het functioneert net zo gemakkelijk als je computer thuis. Dat maakt het oorlogsvoeringsproces veel eenvoudiger. Een praktijkvoorbeeld. George: Neem de shols, de schip-helikopter operationele limieten die bepalen hoe een boordhelikopter veilig kan landen op het dek. Voorheen moest je die zelf uitrekenen. Nu zie je dat à la minute. Met een muisklik beschik je dus over realtime situational awareness. Ook Björn is een tevreden gebruiker. De man-machine interface werkt goed. Je ziet je sensordata in één oogopslag, zonder dat je verdrinkt in de informatie. Dat vergroot je handelingssnelheid en je denkruimte. Kortom, je haalt veel meer uit de mens. Want hoe ver de automatisering van de scheepsprocessen ook gaan, alles valt of staat nog steeds met de personen achter de knoppen, beklemtoont Harco. Je kunt alles automatiseren, zelfs tot aan de wapeninzet toe. Maar de daadwerkelijke inzet van die wapens is uiteindelijk een afweging die de commandant en zijn team moeten maken. Het CMS heeft geen onderbuikgevoel. Software-ontwikkelaars zoals Casper van Beurden werken ook aan boord zijaan-zij met de bemanning Deze update van het CMS Guardion ondersteunt de operationele gebruiker in bijna alle aspecten, vertelt Theun van Dijk. Als hoofd productie en waarnemend directeur stuurt hij de softwarespecialisten van CAMS Force Vision aan die met innovatieve updates komen voor alle technische uitdagingen. Hij geeft een voorbeeld. Stel, je speurt dicht onder de kust naar piraten of drugssmokkelaars. Door de drukte is het daar zoeken naar een speld in een hooiberg. Het CMS analyseert de scheepsbewegingen, ziet de trends. Een afwijking daarop kan aanleiding zijn voor een nader onderzoek. Uit een wolk aan informatie moet je de juiste gegevens zien te destilleren, vult Harco aan. Afhankelijk van je missie beschik je behalve over elektronische kaarten bijvoorbeeld ook over civiele databases van het scheepsverkeer of databases van elektronische oorlogsvoeringssystemen. Guardion geeft je zo de juiste data, op het juiste moment en in de juiste context. Hersenpan Bij het lichten van de hersenpan van een schip komt meer kijken dan een installatie-dvd tje draaien, benadrukt Theun. We volstaan niet met het opsturen van een nieuw drivertje. Onze IT ers werken nauw samen met de operationele gebruikers. Dat doen we zowel tijdens de ontwikkeling als bij het afleveren van het systeem. We hebben Guardion uitgebreid beproefd in onze eigen testomgeving in Den Helder én aan boord van het schip. Look & feel Sneller meer doen, met minder man. Het geüpdate Guardion is in meerdere opzichten een uitkomst voor de werkvloer. Doordat het CMS optimale operationele ondersteuning biedt, kan het schip uiteindelijk toe met minder bemanning. Niet alleen gaan wapentechnische en technische dienst op termijn op in één materieelsdienst, ook zijn de verschillende operators makkelijker uit te wisselen. Luchtverdedigings- en commandofregatten, M-fregatten, patrouilleschepen en de Johan de Witt hebben immers allemaal dezelfde look & feel. Daardoor kan in de toekomst ook de opleidingsduur aanzienlijk worden beperkt omdat niet langer voor elk scheepstype een aparte CMS-scholing nodig is.

6 10 Materieelgezien 11 Reorganisatie Solliciteren en plaatsmaken De reorganisatie is in volle gang. Het streven is om de reorganisatieplannen van DMO Matlog, JIVC en Stafelementen voor 1 november te verwezenlijken, noodgedwongen elk wel volgens een eigen tijdspad. Maar de tijd van afwachten is voorbij. Levensverlengend onderhoud voor onderzeebootvloot Koude Oorlogskrijgers bij de tijd Het Marinebedrijf neemt Zr.Ms. Zeeleeuw momenteel flink onder handen, onder toezicht van de DMO. Het instandhoudingsproject Walrusklasse maakt de vier Nederlandse onderzeeboten wereldwijd nog beter inzetbaar. Tekst: Ingmar Kooman Foto: John van Helvert, AVDD Infographic: Mieke Deurloo, AVDD Vacante functies Alle vacante functies binnen de DMO worden in mei, juni en juli opengesteld voor sollicitatie. Maar je oriënteren op deze functies kan nu ook al. Wacht dus niet af met zoeken naar een geschikte functie, maar kijk nu vast rond op de vacaturebank in PeopleSoft. Hier kun je ook zoeken naar de vacante functies bij andere Defensieonderdelen. Wachten is geen goede optie: als je wilt solliciteren, begin er dan vandaag nog mee. Je kunt altijd aangeven dat je belangstelling hebt voor een vacature. Die belangstellingsregistratie zorgt ervoor dat je automatisch een mailtje ontvangt zodra de sollicitatieprocedure voor deze functie begint. Dan kun je daadwerkelijk solliciteren. Een motivatiebrief, een cv of een showdossier uit je e-portfolio kan daarbij vereist zijn. Kijk hier al voorafgaand aan je eventuele sollicitatie naar, zodat je geen kostbare tijd verspeelt. Kijk voor tips op de Sollicitatiewijzer op intranet: Bestuursstaf > Organisatie > Eenheden / Directies > DP&O Collega-bondgenoot Medewerkers met ontslagbescherming die een functie hebben in de nieuwe organisatie verkeren in een bijzondere positie in deze Defensiebrede reorganisatie. Hun zogeheten behoudgarantie biedt een goede mogelijkheid om een collega aan werk te helpen en daarnaast de werkdruk binnen de nieuwe DMO te verminderen. Ze kunnen namelijk vrijwillig en zonder rechtspositionele gevolgen plaatsmaken voor collega s met een code 2- of code 4 voor wie wel ontslag dreigt. De collega met ontslagbescherming is bereid zijn functie af te staan. Die functie komt vervolgens als opengestelde vacature terecht in de vacaturebank. Na de selectie van een geschikte kandidaat staat de collega met ontslagbescherming zijn functie echt af en komt hij op een zogeheten verzamelarbeidsplaats. De ontslagbeschermde treedt zo op als collega-bondgenoot. Praktisch betekent dit voor de ontslagbeschermde dat hij nog steeds veelal in zijn oude werkomgeving blijft werken. Als ervaren kracht kan hij collega s immers coachen en zijn ruime kennis overdragen. De leidinggevende spreekt die werkzaamheden af met de collega met ontslagbescherming. Via deze constructie wordt ook de bedrijfsvoering van de DMO extra ondersteund. Heb je vragen over dit traject of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met je leidinggevende of je P&O adviseur.

7 12 Achtergrond Materieelgezien 13 ondermeer mogelijk dat de onderzeeboten de kust nog dichter kunnen naderen om inlichtingen te verzamelen, geeft Marc aan. De oren van de onderzeeboot filteren het geluid ook beter. We kunnen dus veel gemakkelijker en veel meer informatie verzamelen. Operationele software Die schat aan sensordata kan de bemanning dankzij het zogeheten combat management systeem te gelde maken. Deze operationele software presenteert alle verzamelde gegevens op een overzichtelijke manier aan de specialisten in de commandocentrale. Zij kunnen daardoor snel en effectief handelen. Dat betekent een optimale inzet van alle hightech hardware en de onderzeeboot als geheel. Alle verzamelde inlichtingen, van sensorgegevens tot foto s, kan de bemanning via het gemoderniseerde satellietcommunicatiesysteem vervolgens bijna direct delen met de bondgenoten. Dankzij de modernisering versterkt de Nederlandse onderzeebootvloot haar nichecapaciteit binnen de NAVO. Deze modernisering verbetert onze capaciteiten echt enorm, stelt de groepsoudste. We kunnen hierdoor een veel groter zeegebied in de gaten houden. Dat is een groot voordeel, zeker in omvangrijke operatiegebieden zoals voor de kust van Somalië. Ook het gehoor van de Walrusklasse verbetert flink. Moderne Walrussen Verbouwing Het levensverlengend onderhoud brengt de in de jaren 80 gebouwde onderzeeboten weer helemaal bij de tijd. Ze ondergaan zowel uiterlijk als innerlijk een flinke makeover. De onderzeebootvloot is daarmee inzetbaar tot De vier belangrijkste modificaties: 1. Optronische mast 2. Vernieuwde sonar 3. Verbeterde satellietcommunicatie 4. Combat management systeem De verbouwing van de onderzeebootvloot is gemandateerd aan de DMO. Het Marinebedrijf voert de klus samen met onderaannemers uit. Behalve de installatie van hightech systemen doorloopt elke boot ook een ingrijpend conserveringstraject waarin ondermeer de drukhuid een nieuwe verflaag krijgt. De totale kosten voor alle vier onderzeeboten bedragen 94 miljoen euro. De Zeeleeuw is naar verwachting in 2015 volledig gemodificeerd. Het instandhoudingsproject Walrusklasse betekent een enorme vooruitgang voor de onderzeedienst, zegt kapitein-ter-zee Marc Elsensohn, groepsoudste van de Onderzeedienst. We stappen over van technologie uit de Koude Oorlog gebaseerd op Commodore 64 s en Atari s naar de modernste 21ste eeuwse systemen. Heimelijk Heimelijk inlichtingen vergaren blijft een van de primaire taken van de onderzeedienst. De nieuwe optronische mast maakt dat een stuk eenvoudiger. De mast komt omhoog, scant snel 360 graden rondom en presenteert de gemaakte foto s haarscherp op het beeldscherm van de commandant. Dat geeft hem op zijn beurt extra tijd om een besluit te overdenken. En dankzij de warmtebeeldcamera kan de onderzeeboot locaties zoals piratenkampen voortaan ook s nachts in de gaten houden. Nichecapaciteit Nederland beschikt met zijn dieselelektrische onderzeeboten over een unieke nichecapaciteit binnen de NAVO. Als enige kunnen de Nederlandse onderzeeboten wereldwijd in ondiepe kustwateren opereren, zoals bij Somalië. Het actieve deel van de vernieuwde sonarsuite maakt het straks Conservering drukhuid De hele buitenkant van de onderzeeboot krijgt een nieuwe verflaag, vanaf de drukhuid tot de tanks en de doorvloeide ruimten. Satellietcommunicatie Mogelijkheid om bijna real time verzamelde inlichtingen door te sturen naar het hoofdkwartier, waar de onderzeeboot ook opereert. Combat Management Systeem Nieuwe operationele software integreert alle computersystemen aan boord. De bemanning kan hiermee sneller opereren en het maximale uit alle sensoren halen. Optronische mast Vervangt het vertrouwde periscoopsysteem. Maakt snel een 360 graden beeld van de omgeving boven water en toont dat in de commandocentrale. Dankzij een warmtebeeldcamera kan de onderzeeboot 24 uur per dag waarnemen. Vernieuwde sonar Sterk vergroot bereik, tot dubbel zo ver. Dankzij de mijnensonar kan de onderzeeboot veel dichter onder de kust opereren.

8 14 Actueel Materieelgezien 15 DMO en de Inhuldiging Ceremoniële tenues, saluutmunitie, informatievoorziening en communicatieverbindingen, ook de DMO leverde een bijdrage aan de inhuldiging van de nieuwe vorst. Het KPU-bedrijf, IVENT en het Defensie Munitiebedrijf verleenden zichtbaar, onzichtbaar en hoorbaar ondersteuning. Foto s: Sjoerd Hilckmann, Eva Klijn, Gerben van Es, AVDD

9 16 Materieelgezien 17 Werkplekgezien 1 Voor de rubriek Werkplekgezien neemt de redactie iedere maand een kijkje bij een werkplek van een DMO-collega. Heb jij ook een markante werkplek en wil je die delen met je collega s? Mail dan naar Foto: Robert Koelewijn, AVDD Naam: Jim van der Mee Leeftijd: 50 Functie: Hoofd bedrijfsbureau Jim is een jaar in dienst als hoofd bedrijfsbureau bij het Opslag Brandstoffen en Chemicaliën (OBC) Smeerenburg in Den Helder. Na zijn dienstplicht begon hij zijn Defensiecarrière als heftruckchauffeur. Via verschillende studies klom hij op tot applicatieen later functioneel beheerder bij IVENT. Die achtergrond komt hem van pas in zijn administratieve werk bij het OBC, waar hij samen met drie collega s een lange en gevarieerde lijst van gevaarlijke stoffen zoals brandstoffen, verven, lijmen en chemicaliën administreert. Alles moet op een specifieke manier worden opgeslagen en getransporteerd. Ook ziet Smeerenburg toe de verwerking van afvalwater van de schepen en het bedrijfsafval op de Nieuwe Haven in Den Helder. Veel van die processen werken met hun eigen administratiesystemen. Een klofje naar de hand van de IT er. 1. Jim is een recreatief fanatiek sporter, zoals hij zelf zegt. Hij neemt deel aan verschillende Defensiewedstrijden, variërend van atletiek en duathlon tot volleybal, zwemmen en zelfs bowlen. Jim: Elke dag na het werk een uurtje sporten, dan houd je het lang vol. 2. Een antieke Memorex-camera. Jim fungeert op het havencomplex als huisfotograaf. 3. Een herinnering aan mijn vorige werk tijdens de uitfasering van VASMUN, een oud voorraadadministratiesysteem voor munitie. Een robuust en betrouwbaar systeem. Ik ben een van de laatste der Mohicanen die het beheerde. 4. Jim rijdt een Honda Valkyrie. Een zogeheten naked bike, zonder plastic of frutsels. Daarop rijd ik het hele jaar door. 5. Een overzicht van alle legacy-systemen waarmee het OBC de administratie voert. Jim is ook het lokaal automatiseringscontact, eerste aanspreekpunt binnen het Defensie Bedrijfsstoffen Bedrijf. 6. Ontbijtkoek en mueslirepen, daarvan heb ik een hele bureaulade vol. Als je vrij actief bent, dan vraagt je lichaam ook om veel brandstof. Gezond, maar vooral ook lekker. 7. In het IATA staan de richtlijnen voor het luchttransport van gevaarlijke stoffen. In totaal kunnen Jim en zijn collega s putten uit een flinke stapel bundels voor transport over zee, over land en door de lucht. 8. Het mortuarium, ons rariteitenkabinet. Vroegere collega s gingen in hun lunchpauze wandelen langs het Wad en namen dan soms iets bijzonders mee. De plexiglas bak bevat vanalles: schelpen, zeesterren, krabben, maar ook het skelet van een wandelende tak. Altijd een aanleiding voor een leuk gesprek. 9. Collages van Jims computerbewerkte foto s sieren de gebouwen K4 en K5 op de Kromhoutkazerne.

10 18 Materieelgezien 19 Wij DMO Als ik het kan regelen, zeg ik geen nee Een hoogtepunt in mijn Defensiecarrière Lintjes voor DMO ers Het heeft Hare Majesteit behaagd De DMO is sinds 26 april twee Leden in Orde van Oranje-Nassau rijker. Dannij van der Sluis en Jaap de Boer zijn onderscheiden voor het verdienstelijke werk dat zij voor de samenleving verzetten. Tekst: Jopke Rozenberg-van Lisdonk Foto s: Maurits van Hout, AVDD Dannij van der Sluijs is een echte regelneef. De medewerker Projectbureau Professionaliseren Materieelbeheer Defensie zet zijn passie voor organiseren dan ook graag in voor goede doelen. In 2011 schopte hij het daarmee al tot Defensievrijwilliger van het Jaar. Ik heb een groot netwerk en ben graag aan het regelen, zegt Dannij. Dat regelen en organiseren doet hij veelvuldig en voor de meest uiteenlopende goede doelen. Ik vind het leuk en doe iets goeds voor de samenleving. Bovendien kost het me vaak maar een enkel belletje, dat ik vaak pleeg vanuit de auto. Van een busje en röntgenapparatuur voor zeehondencrèche Pieterburen tot fondsenwerving voor een Thais kindertehuis, Dannij draait daar zijn hand niet voor om. Zijn langste vrijwilligersbaan vervult hij bij de Muggenronde, hét wielerevenement voor de jeugd uit Haarlem en omstreken. Tien jaar lang als ploegleider en daarna 26 als regelneef van het bestuur. Het evenement wordt volledig gesponsord inclusief wielershirts en prijzen, waardoor de deelname gratis is. Dat vind ik mooi: rijk of arm, ieder kind kan meedoen. Toch stopt Dannij na 36 jaar Muggenronde. Het is tijd dat iemand het stokje van me overneemt. Ik heb het te druk en kan niet alles blijven doen, zegt hij. Begrijpelijk als je bedenkt dat hij fulltime bij Defensie werkt en daarnaast twintig uur per week actief is als lid van de Provinciale Staten Noord-Holland. Bovendien vraagt zijn gezin met drie thuiswonende dochters ook dagelijks zijn aandacht. Dit lintje kwam volledig onverwachts. Ik vind het vrijwilligerswerk gewoon heel leuk en haal er voldoening uit. Mijn grote probleem is: als ik het kan regelen, zeg ik geen nee. Jaap de Boer kreeg zijn lintje voor zijn bijzondere inzet zowel binnen als buiten Defensie. Ik deed gewoon mijn werk, zegt de medewerker Planning en Bedrijfsvoering van de directie Wapensystemen bescheiden. Overrompeld is Jaap wanneer hij hoort dat hij een Koninklijke onderscheiding krijgt. Een mooie dag, een hoogtepunt in mijn Defensiecarrière, zegt de DMO er als hij erop terugblikt. Ik lever mijn bijdrage, Jaap zal het meerdere keren zeggen. Maar zijn betrokkenheid gaat verder dan zijn grote kennis en kunde op het gebied van financiën en projectplanning gedurende zijn 47-jarige Defensiecarrière. Zo is hij ook jarenlang actief in verschillende personeelsverenigingen. Ik vind saamhorigheid onder de collega s belangrijk en vond het de moeite waard en zinvol daar zo mijn steentje aan bij te dragen. Buiten Defensie is de vader van twee kinderen tien jaar steun en toeverlaat van ongeneeslijk zieke mensen via de Stichting Buddy Netwerk Den Haag. Jaap: Die cliënt bezocht ik dan twee uur per week. Mensen keken vaak uit naar mijn komst, velen van hen waren eenzaam. Mentaal was dat soms best zwaar. Ook begeleidde Jaap tien jaar lang gehandicapten op hun vakantie. Eerst als verzorger en later als reisleider. Alsof dat niet genoeg is, geeft hij namens de GGD voorlichting in het Haagse uitgaansleven over soa s. Maar liefst vijftien jaar lang. Waarom zet hij zich zo graag in voor zieke en gehandicapte mensen? Nuchter: Ach, het is zinvol werk en totaal iets anders dan dat ik doe bij Defensie. Eigenlijk rolde ik er steeds vanzelf in via vrienden en bleef ik vervolgens jarenlang plakken.

11 Op locatie Sergeant-majoor John van Torenburg is hoofd brandpreventie van het Distributie Centrum Alphen. In 1977 ben ik in dienst gekomen bij de brandweer van de luchtmacht. In heel die periode heb ik geen grote branden meegemaakt, alleen brandende containers en kleine ongevallen, zoals een auto die over de kop vloog. Een flinke brand in één van de opslagbunkers op dit munitiecomplex zou een ramp zijn. Mijn taak is om dit te voorkomen. DC Alphen levert als distributiecentrum munitie aan diverse Defensieonderdelen. Ook onderhouden en assembleren we hier munitie. En we doen aan herstel van munitie, zoals de vervanging van software voor raketten. Soms krijgen we munitietransporten op doorreis over de vloer. Die blijven hier dan een nachtje over. Hier is 24/7 bewaking aanwezig. Munitie kan geen kwaad zolang je er niet aankomt. Veel mensen vinden het raar als ik dat zeg. Ze denken namelijk dat dit complex één grote tikkende tijdbom is. Dat is niet zo. Het wordt pas gevaarlijk als brand uitbreekt of iemand met munitie aan de slag gaat. Raketten en granaten exploderen nooit zomaar. Uiteraard gelden op het complex strikte regels en zijn de veiligheidsmaatregelen op de opslaglocatie fors. Verschillende soorten munitie en munitieonderdelen liggen hier opgeslagen in zwaar beveiligde bunkers en loodsen. Bij calamiteiten moet ik precies weten welke soort munitie waar ligt. Belangrijk onderdeel van mijn werk is zorgen voor naleving van de regels op het complex. Ook controleren wij regelmatig de blusvijvers, brandkranen en blusapparaten. Dat allemaal om op het ergste te zijn voorbereid. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Foto: Hans Lebbe, AVDD Colofon - Jaargang 10, nummer 4, mei/juni 2013 Materieelgezien is een uitgave van de Defensie Materieel Organisatie, geproduceerd door het Dienstencentrum Defensiemedia. Hoofdredactie: Hans Kuijper Eindredactie: Ingmar Kooman Vormgeving: Grafische Dienst AVDD Den Haag Druk: OBT BV, Den Haag Oplage: Redactieadres: (niet voor adreswijzigingen en vragen over verzending) DMO/sectie Communicatie Postbus MPC 58A 2509 LV Den Haag Redactieraad: Arvid Staarink (Staf ), Regina van Bree-Van Rijn (IVENT), Carolina Vos (DP&V), Marjolein Hof-Kok (DBB), Henny Kooi (KPU-bedrijf ) Overname van artikelen en foto s is toegestaan na overleg met de redactie en onder bronvermelding. Aan artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van Materieelgezien weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van het ministerie van Defensie.

Vereniging van Oud-Medewerkers s-hertogenbosch Aan de leden van de Vereniging van Oud-Medewerkers datum 4 juli 2016 contactpersoon Corien Blankestein onderwerp Excursie Koninklijke Marine telefoon 088-5256197

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

S Instandhoudingsprogramma Walrusklasse onderzeeboten

S Instandhoudingsprogramma Walrusklasse onderzeeboten Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Defensie Pijpleiding Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie Defensie Pijpleiding Organisatie Licence to Operate Kennistafel Buisleidingen Daniëlla Jansen 4 november 2012 Doelstelling Kennis maken met Defensie Pijpleiding Organisatie Wat, wat, waarom DPO Geschiedenis

Nadere informatie

Regeerakkoord Gevolgen voor Defensie

Regeerakkoord Gevolgen voor Defensie Regeerakkoord 2011-2015 Gevolgen voor Defensie 8 april 2011 Wat ik u kan meedelen Niet Gevolgen voor u persoonlijk Gedetailleerde consequenties van de maatregelen Wel Genomen maatregelen Planning om tot

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

werken bij DEFENSIE MARINE Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de Marine meer

Nadere informatie

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht.

DAGORDER. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. DAGORDER Collega s, Minister Hennis en generaal Middendorp zijn dinsdagavond afgetreden. Twee mensen die de afgelopen jaren zo hebben gevochten voor Defensie, voor onze krijgsmacht. En nu zijn ze op deze

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf

Minister IGK SG/PSG. CZSK Bestuursstaf BIJLAGE: ORGANOGRAMMEN Organogrammen vraag 98 Organogram Defensie Minister IGK SG/PSG ADD BSG DBO DCo DF&C DJZ CDS HDB HDFC HDBV HDP MIVD MLA CDC DMO CLSK CLAS Operationele Commando s CZSK Bestuursstaf

Nadere informatie

PSO. Bekijk het VeVa-introductiefilmpje. Houd dit werkblad erbij en beantwoord na het kijken de vragen.

PSO. Bekijk het VeVa-introductiefilmpje. Houd dit werkblad erbij en beantwoord na het kijken de vragen. PSO Weet jij al welke richting je op wilt na het VMBO? Nu je een sector gaat kiezen, is het best slim om alvast rond te kijken welke opleidingen er zijn. En natuurlijk welke bij je past! Deze les maak

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IVENT Postbus 20703 2500 ES MPC 58L (intern Defensie) Den Haag www.cdc.nl/ivent IN DIENST VAN DEFENSIE Om haar taak optimaal te kunnen uitvoeren is Defensie onder

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Request for Information (RFI) Onderwerp: installatie Datum: 04 mei 2016 Referentienummer: RFI 2016/DKIV/001 INHOUDSOPGAVE PAGINA LEESWIJZER 3 BEGRIPSBEPALINGEN EN AFKORTINGEN 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 4

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence

EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN. Building intelligence EEN NIEUW TIJDPERK IN HET BEHEER VAN RUIMTES EN WERKPLEKKEN Building intelligence ROOM MANAGEMENT HAALT MAXIMAAL RENDEMENT UIT ALLE RUIMTES BrightBooking Room Management is een online platform, waarmee

Nadere informatie

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Hulp aan het thuisfront Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Defensie Pijpleiding Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie Meer informatie? Voor meer informatie over de DPO of openstaande vacatures kunt u contact met ons opnemen. Defensie Pijpleiding Organisatie Frederik Kazerne, Van der Burchlaan 31 Postbus 90822, 2509 LV

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

1. Brillenglazen zijn toch gewoon brillenglazen? Merk jij het verschil tussen een glas van Pearle, Hans Anders of een dure opticien? Waarom een hele hoop euro's betalen als het ook stukken goedkoper kan.

Nadere informatie

BUSINESS CASE ZEEUWS MUSEUM DIGITALE BEVEILIGING OP ORDE DANKZIJ SOFTWARE, SCANS EN ADVIES VAN ESET

BUSINESS CASE ZEEUWS MUSEUM DIGITALE BEVEILIGING OP ORDE DANKZIJ SOFTWARE, SCANS EN ADVIES VAN ESET BUSINESS CASE ZEEUWS MUSEUM DIGITALE BEVEILIGING OP ORDE DANKZIJ SOFTWARE, SCANS EN ADVIES VAN ESET Het Zeeuws Museum in de Abdij in het centrum van Middelburg vertelt het verhaal van Zeeland. De collectie

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

Wapensysteem management

Wapensysteem management Wapensysteem management bij de nieuwe DMO Directeur Materieellogistiek GenMaj ir. P.H.T.J.M. Dohmen OPBOUW PRESENTATIE - INLEIDING - KARAKTERISTIEKEN DEFENSIE - DE NIEUWE DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ministerie van Defensie Minister Bestuursstaf Secretaris- Generaal Commando DienstenCentra ` Marine Commandant der strijdkrachten Landmacht Defensie Materieel Organisatie

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten.

rust zetten. rust gezet) Commandant der Strijdkrachten. 1 Toespraak van de komend Commandant der Strijdkrachten, generaal Middendorp, bij de aanvaarding van het commando over de Nederlandse krijgsmacht op 28 juni 2012 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Let op: Alleen gesproken woord geldt!

Let op: Alleen gesproken woord geldt! Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter opening van het congres Maak jezelf Zichtbaar op 11 maart 2010 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, We leven in het

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION. NoWorries!

Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION. NoWorries! Geen verrassingen meer... ENTERPRISE EDITION NoWorries! S Y S T E E M B E H E E R IK MAAK MIJ GEEN ZORGEN MEER OVER ONZE IT SINDS NoWorries! HET BEHEER VERZORGT Wat is systeembeheer eigenlijk... Volgens

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 830 Materieelprojecten Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn

Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn Marinebedrijf 1 Inhoud Introductie Marinebedrijf Invoering AMC Ervaringen Verbeterpunten Conclusie en aanbeveling 2 Marinebedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom.

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Samenvatting toespraak 29 oktober 2015 Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Een speciaal woord

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wat ga je doen? Nederlandse Spoorwegen. Certification, Requirements & Safety Manager Haarlem. Apply for this job

Wat ga je doen? Nederlandse Spoorwegen. Certification, Requirements & Safety Manager Haarlem. Apply for this job Wat ga je doen? Job location Haarlem, Netherlands Als Certification, Requirements & Safety (CRS) Manager ben je nauw betrokken bij wijzigingen aan treinen. De wijzigingen kunnen variëren van een simpele

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae Na het afronden van het vwo, bracht ik drie jaar door bij de Marine als officier in opleiding. Ik kwam erachter dat de Marine niet mijn maatschappij was en besloot Communicatiewetenschap te gaan studeren.

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl Voor een Duurzame werkomgeving MVO4Holland www.mvo4holland.nl EEN D U U R Z A M E W E R K O M G E V I N G? Een duurzame werkomgeving? Onze overtuiging: Iedereen heeft recht op een zinvolle werkplek! De

Nadere informatie

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692.

Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. InsightYou: InsightYou B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK 54690692. Privacy Code. Hieronder vind je de uitgebreide privacy code van InsightYou. 1. Definities (in alfabetische volgorde). Biologische gegevens: de gegevens, verzameld uit het door jou aangeleverde biologisch

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320

Antwoorden op vragen over verlies van gevoelige informatie nr. 2070801320 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR s Den Haag Datum 5 november 2007 D2007029059 Ons kenmerk

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat

Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat ORGANISATIEADVI EZEN Lente, nummer 1, jaargang 2, 2009 Voor leiding- gevenden Het lijkt of de overheid nooit meer stil staat Hoe ga ik als leidinggevende om met een reorganisatie? De overheid in beweging

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

De Militaire Inlichtingenen

De Militaire Inlichtingenen De Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst 1 De rol van de krijgsmacht is de laatste jaren veranderd. Inlichtingen nemen in de huidige veiligheidscontext een steeds belangrijkere plaats in. Tijdens

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Operator Handleiding DateLive.nl

Operator Handleiding DateLive.nl Operator Handleiding DateLive.nl Op DateLive.nl zal je erotische berichten beantwoorden op een bericht- per- bericht basis. Je krijgt een nieuw bericht van een klant te zien met de bijbehorende profiel

Nadere informatie

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft.

Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. Windows XP Migratie Sessie, 10 juni 2013 Windows XP Migratie Sessie, SLBdiensten en Microsoft. In de loop van 2014 stopt Microsoft met de ondersteuning van Windows XP. Daarom organiseerde SLBdiensten op

Nadere informatie

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift -

Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - Zin in schrijven! Workshop vrij en creatief schrijven voor jonge anderstaligen door Fros van der Maden - auteur Op Schrift - I Oefenen met observeren 1. Het woordenschilderij A Kijk 60 seconden heel goed

Nadere informatie

Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld

Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld Defensie na de kredietcrisis: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld 8 april 2011 Toekomst krijgsmacht Wat we doen, doen we goed eerste klas mensen eerste klas spullen Toegeven op het voortzettingsvermogen

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Staatssecretaris van Defensie Postadres: MPC 58B Postbus 20701 2500 ES Den Haag Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

FREE ENERGY NEWSLETTER

FREE ENERGY NEWSLETTER FREE ENERGY NEWSLETTER DE ENERGIEBRONNEN VAN DE 21 STE EEUW Nr. 20, 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Het Experiment deel 2... 4 Nieuwe rubriek: Gebruikers Vertellen... 8 Green Ebox MINI... 11 Speciale

Nadere informatie