TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen."

Transcriptie

1 Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014

2 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers en werknemers in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang om zich in hun werk te blijven ontwikkelen richting de toekomst. Dit magazine verschijnt 3x per jaar. Tussentijdse ontwikkelingen, nieuwe stimuleringsregelingen en andere handige wetenswaardigheden over de ontwikkeling van het werken in de branche: zie en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Aan dit nummer werkten mee: Diverse werkgevers en werknemers uit de branche, Mariska de la Saussaye Briët, Bibi Prummel, Maarten Hüttner, Rianne Witteveen, Joris de Rooij, Johan Siegert, Annemarie van Dijk, Claudia Kamergorodski, Maureen Bakker, Linda Samplonius, Joost van der Wegen, Koen-Machiel van de Wetering, Tineke Wasltra, Monique van Gerwen, Angeli Hagoort, Annemarie Vermeulen. Concept en vormgeving: colourful tribe Angeli Hagoort, Marjolein Vernhout FCB zoekt continu naar ontwikkelingen in het werk die de branche verder kunnen helpen. Elke relevante bijdrage daaraan is welkom. Stuur een mail naar Bibi Prummel (Branchemanager WMD) of Maarten Hüttner (Werkveldadviseur WMD) Met volle kracht vooruit! De maatschappij is in ontwikkeling, onze branche is in ontwikkeling en daarmee ons werk in het sociale domein. Hoe beter wij in staat zijn om mee te bewegen op deze golven van ontwikkelingen, hoe meer onze branche kan en mag bijdragen aan de samenleving van de toekomst. Wij zullen als organisaties én individuen, werkzaam in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de kracht van het sociaal werk nog meer uit moeten dragen. En daar is krácht voor nodig! Niet voor niets is het centrale thema van dit Magazine dan ook Kracht. Alle artikelen en interviews in deze editie gaan over de kracht van mensen en organisaties die volop in onze branche aanwezig is maar misschien (nog) te weinig voor het voetlicht wordt gebracht. Daarom worden in dit Magazine de schijnwerpers helemaal gericht op de mooie praktijkvoorbeelden van die kracht; om je te inspireren en uit te dagen jouw eigen kracht en die van het sociaal werk ook te laten schijnen. Binnenkort lanceert FCB in samenwerking met de sociale partners een geïntegreerde set aan campagne materialen genaamd De kracht van samen. Sociaal werkers worden hierbij krachtig geportretteerd in hun brede netwerk, samengebonden een mooi boek waar de trots van ons werk vanaf spat. Naast deze set aan hulpmiddelen ondersteunt de MOgroep het sociaal werk richting de organisaties en politiek. Met het uitdragen van de 10 redenen voor Sociaal Werk kan niemand meer om onze krachtige branche heen! Daarom zeg ik: Samen met volle kracht vooruit! Bibi Prummel Branchemanager WMD 2

3 4 Loskomen van oude instituten inhoud Februari 2014 Interview Jos van der Lans over De Kracht van Samenwerken 4 Getipt! OR-leden in de organisatie, kan dat? Zienn bewijst dat het werkt 7 Tijd voor Meedoen 8 Het project Tijd voor Meedoen bij Versa Welzijn combineert passie en vertrouwen en met succes 8 Wat kun je verwachten van FCB? 10 Verschillende mensen, verschillende meningen; de Kracht van keuzes maken 11 Prikbord 12 Interview met Sociaal Werker van 2013 Antoinet Wijnakker 14 Laat je niet naar achteren dringen 20 De Kracht van Profileren; Anneke Krakers vertelt over de training Hier sta ik (voor)! 16 Boost voor boventalligen bij Welsaen 18 Portier bij de Sleep-Inn Danijela over omgaan met agressie en de Kracht van grenzen stellen 20 Op weg naar een nieuwe cao 22 De Kracht van de cijfers; facts & figures van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 23 3

4 Loskomen van oude instituten. Hij introduceerde het begrip burgerkracht, dat inmiddels een vaste plaats heeft in het nieuwe denken over welzijn en zorg. Een woord dat de lading dekt, want de kracht van burgers is nodig om de verzorgingsstaat op niveau te houden. Hoe ziet de nieuwe verhouding tussen professionals en burgers eruit? We vroegen het Jos van der Lans, cultuurpsycholoog en publicist over onder meer sociale vraagstukken. Hoe gaat de verhouding tussen professionals en burgers eruitzien? De verzorgingsstaat verdwijnt. Er komt een andere vorm van dienstbaarheid. Vroeger werkten de professionals dienstverlenend richting mensen die hulp en ondersteuning nodig hadden. De opdrachtgevers van de sociaal werkers waren toen overheden en professionele organisaties. Nu zijn die opdrachtgevers de burgers zelf. Sociaal werkers moeten hun professionele kennis in een andere vorm ter beschikking stellen dan vroeger. Dat omslagpunt is gewoon nodig. De enorme transformatie van de verzorgingsstaat kan alleen succesvol zijn als burgers, professionals en bestuurders samen hun eigen wiel gaan uitvinden. De sociale wijkteams spelen daarin een grote rol. Waar ligt de kracht van de professional? De professional is deskundig, weet alles over groepsprocessen, gesprekstechnieken, hoe de hulpverlening werkt. Zeker als het gaat om werken in sociale wijkteams moet je snel iets kunnen inschatten en organiseren. Dat betekent dat we niet zozeer voor elk probleem een aparte hulpverlener nodig hebben iemand die verstandelijk gehandicapten begeleidt, iemand die arbeidsbemiddeling doet maar juist mensen die van meerdere markten thuis zijn. Generalisten dus, en niet zozeer specialisten. Als er vooral generalisten nodig zijn, hebben we dan geen specialisten meer nodig? De uitdaging is een manier van werken te ontwikkelen die alleen een beroep op de tweede lijn doet als dat nodig is: niet te vroeg en niet te laat. De professionals in de wijkteams spelen daarin een hoofdrol. De tweede lijn is heel duur, we willen voorkomen dat er onnodig mensen naar worden doorverwezen. Maar dan wordt er misschien te snel gezegd bij iemand die eigenlijk ADHD heeft: Die moet maar wat meer gaan sporten, terwijl zo iemand wel een goede diagnose nodig heeft. Je laat mensen dan te lang met problemen doorlopen. Kortom, de generalisten en specialisten moeten op een nieuwe manier gaan samenwerken. Voor specialisten uit de tweede lijn 4

5 betekent dat wel een lagere omzet. Daar moet dus een oplossing voor komen, en ik denk dat die het snelst ontstaat als je beide partijen zelf om de tafel zet. En wat is de rol van de burger? Er zal vaker een beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de burgers om iets bij te dragen aan de samenleving. Burgers moeten zelf initiatief nemen als het gaat om het bestuur van het buurthuis, het runnen van de bibliotheek, het onderhoud van het groen in de wijk. Er gaan allerlei nieuwe vormen komen van hoe organisaties en burgers met elkaar omgaan. Naar die vormen is het nog zoeken. Welzijn nieuwe stijl: de eerste vijf jaar Het allereerste sociale wijkteam in Nederland ontstond in 2008 in Leeuwarden. Dit Frontlijnteam, zoals het werd genoemd, wilde terug naar de basis: minder bureaucratie, minder administratie en direct in de wijken. Het werd een groot succes en daarmee een voorbeeld voor iedereen die nu in Nederland bezig is met de introductie van sociale wijkteams. Jos van der Lans schreef er een essay over, waarin hij op zoek gaat naar het geheim van Leeuwarden en de moeilijke beslissingen die Leeuwarden nog te wachten staan Het boek is gratis te bestellen via de Dienst Welzijn van de gemeente Leeuwarden. Mail naar Wat is de kracht van de samenwerking tussen burgers en professionals? Veel burgers ervaren op dit moment het werk van sociaal werkers niet als iets van hen. Ze gaan ontdekken dat ze samen met professionals hun eigen leefomgeving moeten vormgeven, zodat ze meer grip en controle krijgen. Zo kunnen we de verantwoordelijkheid van de samenleving weer meer terugleggen bij de burgers en minder bij overheden - die uiteraard erg hun best doen om maatwerk te leveren, maar die we toch ervaren als ver-weg-instituten die zich verschuilen achter telefoonnummers waarbij je een bandje krijgt. We moeten de samenleving terugbrengen naar de burgers, in de buurten waar ze wonen. De meeste professionals willen dat ook, die zijn het vele formulieren moeten invullen ook beu. Burgers gaan samen met professionals hun eigen leefomgeving vormgeven. Waar gebeurt die samenwerking al op een goede manier en hoe dan? Het spannende van nu is dat alle sociale taken naar de gemeentes toe komen. Gemeentes moeten bedenken hoe ze dat gaan organiseren. Dat gebeurt overal op een andere manier. In Eindhoven, Utrecht en Leeuwarden bijvoorbeeld zijn ze daar al heel ver mee. In Eindhoven functioneren burgers al volop in wijkteams, hebben ze bijvoorbeeld een stem in sollicitatieprocedures van de wijkteams. Ook in Utrecht wordt al veel aangestuurd door burgers. Waar moeten de sociale wijkteams op letten? De professionals in de wijkteams moeten loskomen van de oude instituten, los van hun oude werkgevers opereren. Niet in een nieuwe setting op een oude manier hun werk gaan doen. En daar moeten we vormen voor verzinnen: bijvoorbeeld door ze te detacheren in dienst van de gemeente. Verder moeten de wijkteams niet een te nauwe blik hebben en zelf zorg gaan bieden, maar een brede kijk hebben. Hebben de professionals nog wel wat te doen als de burger het (deels) overneemt? Dat is een te makkelijke voorstelling. De overheid zegt wel: burgers moeten meer doen, maar creëert tegelijkertijd geen voorwaarden. We moeten toe naar een actieve burger én een actieve overheid. Naar goede professionals die minder bureaucratisch werken en makkelijker dienstbaar zijn aan wat de burgers zelf willen. Dat zijn de voorwaarden om de participatiemaatschappij vorm te gaan geven. Dus niet door te zeggen: Jij moet voor je buurvrouw zorgen, want mensen doen liever niet de buurvrouw onder de douche. Dat is een vak op zich. Maar als de persoonlijke verzorging van de buurvrouw wordt geregeld, kun je als buren weleens de boodschappen doen of de was. Niemand is te beroerd om een ander te ondersteunen in het dagelijkse leven. Meer lezen? Download het essay Burgerkracht in de wijk via 5

6 Welzijn op recept, een duwtje in de rug Laat mensen met psychosociale klachten op doktersrecept beginnen aan vrijwilligerswerk, sport of een creatieve activiteit om van hun klachten af te komen. Dat is het idee achter Welzijn op recept dat voor het eerst in Nieuwegein handen en voeten heeft gekregen. Patiënten uit de pilot waarderen de deelname aan de welzijnsactiviteiten positief: Een duwtje in de rug was prettig, Ik ben uit een dip gekomen en Een schot in de roos. De handleiding Welzijn op recept is gratis te downloaden via: Manifest Sociaal Werker Sociaal werkers zijn vakmensen: goed opgeleid, met een scala aan relevante competenties, actuele vakkennis en beroepsethiek. Eind vorig jaar overhandigde Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, het Manifest aan Staatssecretaris van Rijn. Zoek op op Manifest Sociaal Werker Boekentip: Lof der oppervlakkigheid Het boek Lof der oppervlakkigheid zet het ideaal van de participatiesamenleving met beide benen op de grond en geeft handvatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan, na de invoering van de Wmo, in goede banen te leiden. Auteur: Femmianne Bredewolde Paperback 22,50 Tips voor deze rubriek? Deel het met de redactie: Reflectietool: De eigen kracht in je wijkteam Dit instrument geeft zicht op de motivatie, de netwerken, zeggenschap en de kracht van de individuele wijkteamleden. Op basis van de uitkomsten kan het team afspraken maken over wat door wie aangepakt moet worden, waardoor het team als geheel meer regie krijgt. De tool en aanvullende tips zijn gratis beschikbaar via: Quickscan VSBfonds Financiële ondersteuning voor een project? Ga naar en klik op Doe de quickscan Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties op: Herkenbare verhalen en indrukwekkende belevenissen die iedere professional in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zullen aanspreken. 6

7 Iederéén OR lid Alle vierhonderd medewerkers lid van de OR. Voor Zienn, een organisatie voor maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Leeuwarden, is dat geen toekomstmuziek, maar dagelijkse realiteit. De betrokkenheid op de werkvloer is gegroeid. De communicatie is beter en de structuur rond medezeggenschap duidelijker. Het advies voor andere welzijnsorganisaties? Doe dit ook zo! Niemand bij Zienn maakt het mooier dan het is: elke medewerker medezeggenschap geven vraagt héél veel geduld. In 2008 ging de toenmalige OR met bestuurder Kees van Anken voor het eerst in gesprek over een nieuwe vorm van medezeggenschap. Beide partijen vonden dat medezeggenschap thuis hoort waar het zijn uitwerking heeft. Een zorgvuldig traject van dialogen leidde vorig jaar tot een pilot. En die werd definitief: bij Zienn ligt de medezeggenschap nu bij álle medewerkers. Er is nog wel een Raad van Medezeggenschap (RvM), die ervoor zorgt dat medezeggenschap daadwerkelijk overal plaatsvindt. Alléén als een vraagstelling de hele organisatie betreft, krijgt de RvM een adviesaanvraag. Formats voor medezeggenschap Zienn zit nog volop in het omslagproces, benadrukt Hanneke Cuijpers, één van de twee RvM-voorzitters, maar na aanvankelijke weerstand, komt er rust. Medewerkers zijn positiever, beter op de hoogte en voelen zich betrokken. Geef vertrouwen aan medewerkers; dat krijg je terug, tipt zij. Nog een voorwaarde voor het decentraliseren van medezeggenschap? Eenduidige formulieren waarmee je onderwerpen als rookbeleid in de organisatie uit kunt zetten. Dat heeft de regiewerkgroep, bestaande uit RvM-leden en vertegenwoordigers uit de organisatie, veel tijd gekost, maar die formats werpen hun vruchten af. Overal worden onderwerpen hetzelfde behandeld. Meer begrip voor veranderingen Het nemen van beslissingen duurt nu langer, vindt MT-lid Bas van Mierlo, maar dan is wél iedereen die het aangaat betrokken en dat heeft grote voordelen: Het draagvlak is veel groter, óók bij minder populaire beslissingen. Medewerkers kennen bijvoorbeeld, omdat ze hebben meegedacht, de criteria voor het verlengen van een arbeidscontract. Dat haalt onrust weg. Zijn tip voor welzijnsorganisaties met een centrale vorm van medezeggenschap is helder: Hou daarmee op. Het zijn turbulente tijden; iedereen heeft te maken met veranderingen. Medewerkers vroeg betrekken en laten meedenken hoort bij Welzijn Nieuwe Stijl. Het gaat ook jou aan Assistent-begeleider Marjon Blijham is voor haar locatie contactpersoon voor de RvM. Zij krijgt onderwerpen toegespeeld en zorgt ervoor dat deze in haar team besproken of verdeeld worden. Het leefde hier niet meteen: collega s gunden zich er de tijd gewoon niet voor. Kom op, het gaat ook jou aan, zei ik dan. Nu zie ik de betrokkenheid op de werkvloer groeien. De communicatie is beter en de structuur rond medezeggenschap duidelijker. Geleidelijk omslagproces Ingrid Vos begeleidt vanuit FNV Formaat al jaren de OR en nu de RvM bij Zienn. Ze is nauw betrokken bij het omslagproces. Haar advies voor andere organisaties die deze vorm van medezeggenschap nastreven: Betrek meteen MT-leden, leidinggevenden én medewerkers. Breng een dialoog op gang met iedereen. En heb geduld! Meepraten en meedenken, vraagt van medewerkers dat zij hun mening leren formuleren en uitspreken. En verder te kijken: het eigen belang leren afwegen tegen het organisatiebelang. Van leidinggevenden vraagt het coachende vaardigheden. Meer informatie? Kijk op bij OR en Medezeggenschap. 7

8 Je kunt hier je passie volgen én iets betekenen voor een ander. Het idee is eigenlijk heel simpel. Zoek uit waar je blij van wordt en doe daar iets mee om het leven voor jezelf én anderen aangenamer te maken. Dat is in het kort het project Tijd voor Meedoen van Versa Welzijn in Huizen. Maar dat het sneeuwbal-effect zó groot zou zijn, had bedenkster Astrid Veerman niet verwacht. Waar word je blij van? Waarvan gaan je ogen twinkelen? En hoe kun je dat voor jezelf en voor de samenleving inzetten? Dat is het uitgangspunt bij mijn werk, vertelt coördinator, verbinder en coach Astrid Veerman van Versa Welzijn. Ze is de enige betaalde kracht in het project Tijd voor Meedoen, dat in een jaar tijd een groot succes werd. Vanuit wijkcentrum de Draaikom in Huizen gaat Astrid in gesprek met iedereen die een passie voor iets heeft - en daar wat mee wil doen om het leven voor hemzelf en anderen aangenamer te maken. Astrid helpt om die passie waar te maken. Zo wilde een ex-alcoholist graag de gezelligheid van een café zonder confrontatie met alcohol. We hebben ons er samen voor ingezet. Inmiddels is er elke zaterdag in de Draaikom Het Nuchtere Café waar zo n zestig bezoekers graag komen. Taarten bakken Astrid kan enthousiast vertellen over wat er allemaal al is ontstaan door haar bemiddeling. Zoals de vrouw met een passie voor oude spulletjes die ervoor zorgde dat de Geef- en Neemshop van de grond kwam: een winkel in het wijkcentrum waar je spullen kunt brengen en weer meenemen. Er zijn nu zestien enthousiaste medewerkers bij betrokken. Een andere vrouw die behoorlijk depressief was maar ook dol op bakken, bakt nu met veel plezier taarten voor de Geef- en Neemshop. Ze denkt erover om een eigen taartenbedrijfje te beginnen. Steeds meer mensen sluiten zich aan, ieder op zijn eigen manier en niveau. Zoals een werkloze manager met als passie hardlopen. Hij traint nu elke week met een paar mannen die zich Alle ruimte Tijd voor Meedoen is het vervolg op het project Meedoen, waarbij Astrid ook betrokken was. De gemeente Huizen wilde hiermee mensen die buiten de samenleving staan helpen om weer mee te kunnen doen. Hiertoe werkten participatiecoaches samen met onder andere de vrijwilligerscentrale, Versa Welzijn, een reïntegratiebureau en het WMO-loket. De methode die Astrid gebruikte was zo succesvol dat de gemeente na twee jaar besloot om alleen met Versa door te gaan. Astrid: Dat wilde ik graag, op voorwaarde dat we niet alleen zouden insteken op mensen buiten de samenleving, maar op iedereen met een passie voor iets. Gelukkig krijg ik van Versa Welzijn en de gemeente Huizen alle ruimte om het op mijn eigen manier aan te pakken. 8

9 depressief voelden. Of een coach met overgewicht die werd gekoppeld aan een voedingsdeskundige: in ruil voor haar begeleiding krijgt ze voedingsadviezen om af te vallen. Astrid verbindt de deelnemers met elkaar. Daarbij vertrouw ik op mijn intuïtie. Als een project eenmaal loopt, laat ik het los. Loopt het niet helemaal lekker, dan ga ik weer in gesprek om wat bij te sturen. Valt een project iemand tegen, dan zoeken we net zolang tot die persoon wel gaat stralen. Community Het draait hier niet om gewoon vrijwilliger zijn, legt Astrid uit. Mensen doen iets wat ze leuk vinden, en daarmee geven ze zichzelf én de ander wat. Het is dé essentie van Welzijn nieuwe stijl niet voor niets de missie van Versa. Het is mooi om te zien dat het een sneeuwbal-effect heeft: het is een soort community die als vanzelf groeit. Iedereen doet dingen voor elkaar, leert van elkaar en vult elkaar aan. Er komen hier wijkbewoners en ook de gemeente verwijst kandidaten door. Ze ontmoeten elkaar hier, maar de contacten krijgen vaak een vervolg buiten het wijkcentrum. Zo is onze ontmoetingsruimte die er best saai uitzag, helemaal aangepakt door twee vrouwen die graag interieurs stylen. Samen met een team van handige mensen kregen ze dat low budget voor elkaar. De twee stylistes denken er nu over om samen een bedrijfje te starten. Aanstekelijk Wat is volgens Astrid nou het geheim van het succes? We werken niet volgens een vast plan. Iedereen krijgt alle ruimte om dingen te laten gebeuren. Hoe gek een idee ook is, we proberen altijd om er een project van te maken. Dat project laten we ontstaan en groeien. En ik zie wat het met mensen doet: ze hebben weer een doel, komen uit hun isolement, krijgen een positiever zelfbeeld. Dat zorgt allemaal voor meer plezier in het leven. En dat werkt door naar hun thuissituatie en naar de rest van hun omgeving. Astrids aanpak werkt aanstekelijk op sommige collega s. Af en toe geef ik een presentatie over wat hier gebeurt, maar het liefst laat ik collega s die daarom vragen, een dagje mee lopen. Dan zien ze en ervaren ze het zelf. Ik wil graag bouwen met collega s die net zo enthousiast zijn als ik. Samenwerken met mensen die dit niet zien zitten, kost te veel energie. Binnenkort komt een collega haar acht uur per week helpen, want Tijd voor Meedoen runnen is te veel werk geworden voor Astrid alleen. Lachend: Bij de gemeente praten ze al niet meer over fte s maar over Astrids. Probeer erachter te komen waar de passie van medewerkers ligt, waarvan hun ogen gaan twinkelen. Hoe kun je ruimte creeren om de werkelijke passie van mensen boven water te krijgen? Laat collega s meelopen, dan komen ze er achter of deze manier van werken bij hen past. Blijf als organisatie betrokken en geef ruimte en mogelijkheden om dit soort initiatieven waar te maken. Blijf altijd denken vanuit mogelijkheden, hoe gek een idee ook is. Hoe gekker hoe beter. Geïnspireerd door dit verhaal? Kijk op of mail met Astrid Veerman voor een bezoekje aan de Draaikom 9

10 Extra ondersteuning voor werkgevers en werknemers De samenleving stelt andere eisen aan het werk van welzijnsorganisaties. Ondersteuning moet soberder, doelmatiger en dichter bij de burgers worden georganiseerd. Langs elkaar heen werken kan niet meer. En de concurrentie neemt toe. Banen verschuiven naar wijkteams en andere aanbieders, zonder de garantie voor overname van personeel. Maar er liggen ook kansen. De ontwikkelingen in de branche zijn voor de sociale partners extra reden door te gaan met hun ondersteuning en stimulansen voor werkgevers en werknemers. En om extra te investeren via stimuleringsregelingen. Dit doen zij via FCB, in nauwe aansluiting met het werkveld, dus daar waar het gebeurt. Vraaggerichte invulling De activiteiten worden in overleg met organisaties en regio s ingevuld. Zodat ze voorzien in de specifieke behoeften die er zijn bij werkgevers en werknemers. Ook de invulling van nieuwe instrumenten gebeurt bij voorkeur in nauwe (regionale) samenwerking met andere organisaties, binnen en buiten de branche, en met het beroepsonderwijs en de gemeenten. Een aantal activiteiten wordt uitgevoerd onder regie van het Actieplan Professionalisering. Meer weten? Kijk op mail Bibi Prummel of Maarten Hüttner of bel FCB Arbeidsmarkt en mobiliteit Ontdek je kracht én je loopbaankansen Groepsbijeenkomsten over de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit Loopbaanplein en Loopbaanwinkel met tips, tools, tests en trainingen Digitale nieuwsbrief arbeidsmarkt en mobiliteit Training en begeleiding rondom mobiliteit, individueel en met groepen Extra aanbod voor HR/leidinggevenden om mobiliteit en employability in de organisatie te bevorderen Onderzoek naar regionale arbeidsmarktontwikkelingen en kansen Vooronderzoek naar flexibel organiseren Blijven ontwikkelen en vernieuwen Gezond en veilig werken Een stevige basis Arbocatalogus VerzuimSignaal Risicomonitor Werkdruk- en Agressiespel Anti-agressietool Advies en workshops rondom agressie Methode Plezier in Uitvoering Extra stimulans voor kwaliteitsverhoging Trainingen voor werknemers om hun kwaliteit en competenties te verbreden Training van leidinggevenden Trainingen voor de ontwikkeling van welzijnsprofessionals Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen Ontwikkeling branchestandaarden Financiële of inhoudelijke ondersteuning voor nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, medewerkers en leidinggevenden en tussen organisaties onderling, binnen en buiten de branche Financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven om de mobiliteit en innovatiekracht van organisaties en individuele medewerkers te verhogen Blijf op de hoogte Kijk op voor meer informatie, ervaringen en tips over samenwerken, leren en ontwikkelen, arbo, cao en medezeggenschap. Meld je aan voor de speciale nieuwsbrief FCB Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met het laatste nieuws over stimuleringsregelingen, bijeenkomsten, trainingen en meer. Ga naar - contact (onderaan). 10

11 Toen Teun van Gelder met een klaplong thuis zat, had hij tijd om na te denken. Ik maakte lange dagen in een commerciële functie. Toen ik thuis was vroeg ik me af: past dit wel bij mij? Ik wilde graag meer van mezelf in een baan kunnen stoppen. Hij besloot te solliciteren bij Synthese. Eigenlijk zochten ze iemand met ervaring, dus dat ik uit de sales kwam was geen pré. Maar de klik was er. Tijdens dat gesprek voelde ik al de opluchting dat ik gewoon mezelf kon zijn. Een maand later kon hij beginnen. Het is echt totaal ander werk, vervolgt Teun, maar niet alles is anders. In de verkoop ben je hele dagen aan het communiceren. Dat doe ik als opbouwwerker ook. Ik ben gewend om over geldzaken te praten en een ander te overtuigen. Daar heb je wat aan in de welzijnsector. En het zien van commerciële kansen is ook een voordeel. Het verraste hem trouwens dat zijn nieuwe collega s ook commercieel denken. Zij werken heel strategisch en doelgericht. Dat had ik niet verwacht. Teun heeft geen spijt van zijn keuze. Het kan ook aan de organisatie liggen, maar hier krijg je echt het vertouwen en de waardering voor jouw persoonlijke expertise. Dat bevalt me goed. Naam: Teun van Gelder (27) Werkt bij: Synthese, Venray Functie: Sociaal cultureel werker De sector in of de sector uit? Naam: Tjaaktje Doornbos (38) Werkt bij: Werkt als zelfstandig ondernemer in Loppersum Functie: Kindercoach / Mede-eigenaar slagerij De organisatie waar Tjaaktje werkte verhuisde naar Amersfoort, maar zij ging niet mee. Dat was te ver reizen vanuit Loppersum. Zij had inmiddels een opleiding tot kindercoach gevolgd en wilde dat gebruiken bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Maar loopbaanbegeleiding gaf haar het inzicht dat ze liever voor zichzelf wilde beginnen. Ik kom uit een ondernemersgezin en besloot mede-eigenaar te worden van de slagerij van mijn ouders. Daar werk ik nu twee dagen in de week. Daarnaast ben ik begonnen met mijn praktijk als kindercoach. Door de slagerij kan ik de tijd nemen om dat rustig op te zetten. Ondernemen is echt wat anders dan een baan. Je moet alles zelf uitzoeken en invullen. Binnen een organisatie wordt zo vreselijk veel voor je geregeld. Maar het werk zoals ik het nu doe, had ik nooit bij een organisatie kunnen doen. Het is heel erg vrij. Toch is haar drive niet anders. Ik heb ooit voor welzijn gekozen. Dat was toen een goede keuze en is het nu nog. En de slagerij dan? In de praktijk gebeuren soms heftige dingen. De combinatie met de slagerij is een mooie afwisseling. Welke keuze maak jij in je loopbaan? Ga naar voor misschien wel jouw volgende stap. 11

12 PRIKBORD Rob Flipse over Marloes Nijenhuis, C oordinator Uitburo Lichtenvoorde Marloes laat zich vooral leiden door kwaliteiten van clienten met een beperking. Ze geeft ze bijna onvoorwaardelijk vertrouwen! Gerdijanne Leestemaker over Saskia Staman, begeleider van jonge moeders bij Scoop in Almelo Jonge moeders zijn gek op Saskia. Ze weet vertrouwen te wekken en te behouden. Ook van hen die eerder in de hulpverlening zijn vastgelopen. De kracht van de sociaal werkers Uit de vele aanmeldingen die binnen kwamen voor de titel Sociaal Werker van het Jaar blijkt dat ons land vol zit met toppers. Op dit Prikbord: Wie droeg wie aan en waarom? Marleen van Marrum over Fatima Craenen-Achoud, zelfstandig sociaal werker in Eindhoven Fatima vecht voor alles wat bewoners graag zouden willen in hun wijk. Ze brengt haar enthousiasme over op iedereen en gelooft in de kracht van mensen. Angelique DE GRAAF Agnes Stappers-Rojer over Angelique de Graaf, maatschappelijk werker Kwadraad in Gouda In korte tijd heeft Angelique de doelgroep ouderen op de kaart gezet. Heel Gouda kent haar als de maatschappelijk werkster die met ouderen werkt. 12 Hanz Lasthuis over Nynke Joustra, Jongerenwerker in Nieuwegein Nynke heeft het eigen kracht -principe goed in de vingers. Ze houdt jongeren een spiegel voor, om ze bewust te maken van de mogelijkheden om zelf hun leefwereld te verbeteren. Vera Beerens over Michel Wesolek, C oordinator Sterker Netwerk in Zoetermeer Michel realiseerde meer dan 100 koppelingen tussen hulpvragers en netwerkcoaches. Hij is extreem gemotiveerd, zijn werk is voor hem meer dan zomaar een baan. Saskia Dolleman over Martijn de Witt, buurtcoach in Doetinchem Martijn is een grote vriendelijke reus, die van aanpakken weet. Hij is gericht op samenwerking en heeft een positief aanstekelijk humeur!

13 Rudi van Zandwijk over Jessica Stoffer, Jongerenwerker in Olst-Wijhe Jongeren waarderen en vertrouwen Jessica. Ondanks haar werkdruk staat Jessica altijd voor ze altijd klaar, ook op de gekste momenten. Marischka Thijssen over Loes Groot Lipman, Kinderwerker bij de Rastergroep in Deventer Zeker in deze tijd van transitie is de manier waarop Loes werkt, kansen weet te pakken en verbindt, voor ons het voorbeeld van Kinderwerk Nieuwe Stijl Ilse Volkstedt over Suzanne Luyken, Jongerenwerker Stichting Mooi in Zoetermeer Ik draag Suzanne voor, omdat zij het lef heeft gehad om als eerste in Zoetermeer het onderwerp seksuele diversiteit en jongeren daadwerkelijk op te pakken. Ytsje NOORDENBOS Truus de Witte over Ytsje Noordenbos, coordinator Home-Start in Leeuwarden Ytsje levert éecht maatwerk. ziet kansen, grijpt en benut ze. Ze stelt de mensen voor wie ze werkt centraal en voelt aan wat werkelijk nodig is. Suzanne Luyken Bekijk de winnaar en de filmpjes over de genomineerden op bij Sociaal Werker van het Jaar. Marc Hogeboom over Peter Sleegers, persoonlijk begeleider crisisopvang d n Herd in Helmond Met zijn rustige, vriendelijke en open karakter laat Peter mij zien dat ik bij hem terecht kan. Hij voegt daad bij zijn woord, waardoor het vertrouwen groeit. 13

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt

Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden. zakelijke aanpak. marijke vos & eric de macker over sectorplan. beter voor cliënt Albert Jan Kruiter weg van gebaande paden zakelijke aanpak beter voor cliënt marijke vos & eric de macker over sectorplan augustus 2014 colofon Column augustus 2014 FCB stimuleert en ondersteunt werkgevers

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Peer to Peer Advies. Winter

Peer to Peer Advies. Winter Winter 13 Peer to Peer Advies Terugblik deelname gemeenteambtenaren 2012-2013, discussiedocument ten behoeve van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) The Curious Network Terugblik 2012-2013 In

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Mijn zelfvertrouwen nam toe. Vrijwillige. Met gezin dagje vrijwilligerswerk doen Ik vind het leuk om mensen blij te maken.

Mijn zelfvertrouwen nam toe. Vrijwillige. Met gezin dagje vrijwilligerswerk doen Ik vind het leuk om mensen blij te maken. Vrijwillige Januari 2012 Magazine van het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin Vrijwilligerswetenschap Organisaties moeten steeds creatiever worden Opvoedondersteuning Home-Start

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf.

Belangrijke balans. Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie Dagblad De Telegraaf. Februari 2009 work life balance Voor elk wat wils Mobiel werken Belangrijke balans Arbeidsongeschiktheidverzekering Een goed evenwicht tussen werk en privé klinkt natuurlijk geweldig. Iedereen heeft echter

Nadere informatie

Hier Sta Ik Voor! marketing en profilering voor sociale professionals. Anneke Krakers IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN. inclusief online training

Hier Sta Ik Voor! marketing en profilering voor sociale professionals. Anneke Krakers IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN. inclusief online training Hier Sta Ik Voor! marketing en profilering voor sociale professionals IN 7 EENVOUDIGE STAPPEN inclusief online training Anneke Krakers Anneke is uniek in Nederland met haar kennis over marketing en ondernemend

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie