BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEROEPSPRAKTIJKVORMING"

Transcriptie

1 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar

2 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar

3 Dit BPV-werkboek is een richtlijn bij de beroepspraktijkvorming. Er staan heel veel tips en aanwijzingen in. Bijvoorbeeld met betrekking tot de sollicitatie naar een BPV-adres, het uitvoeren van je taken/werkprocessen tijdens de BPV, het maken van je stageverslag en de beoordeling. Lees dit werkboek daarom goed door. Namens het team Toerisme van het Cingel College wensen we je heel veel succes! Mevr. S. de Weerdt BPV-begeleider Toerisme / Cingel College Markendaalseweg AK Breda tel: fax: Let op!!! Deze instructie beroepspraktijkvorming is bestemd voor alle MBO-studenten Toerisme die BPV gaan doen, ongeacht leerjaar en niveau. Je kunt deze handleiding ook vinden op Handleiding voor de student - Cingel College 3

4 Inhoudsopgave 1 De beroepspraktijkvorming: BPV 6 2 De sollicitatie Een sollicitatiebrief Langsgaan 6 3 Het sollicitatiegesprek Vóór het gesprek Tijdens het gesprek 7 4 Als je bent aangenomen Een goede leerhouding Een goede beroepshouding 7 5 Vragen stellen is slim 8 6 Volgens jou kan dit niet Personen met wie je tijdens de BPV te maken krijgt De bedrijfsbegeleider De begeleider 9 8 Ken je plaats binnen het bedrijf Wat mag jij als student van het bedrijf verwachten? Wat mag het bedrijf van jou als student verwachten? 9 9 Verzuim Verzuimstaat Schoolvakanties en jaarplanning Reiskosten Verzekeringen Nieuwe BPV-adressen BPV en studiebeurs Het BPV-verslag Weekevaluaties Functioneringsgesprekken Vormgeving en indeling BPV-verslag Tips voor het schrijven van het verslag De beoordeling Belangrijke regels m.b.t. stage Buitenlandstage 16 4 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

5 Bijlagen Bijlage 1 17 urenlijst Bijlage 2 18 tussentijdse beoordeling Handleiding voor de student - Cingel College 5

6 1 De beroepspraktijkvorming: BPV Je zoekt met steun van het Cingel College een passend stagebedrijf. Het stagebedrijf moet erkend zijn bij Kenwerk, zie Bij je stagebedrijf krijg je voor het eerst de kans in een bedrijfsomgeving je theoretische en praktische kennis vanuit je opleiding toe te passen. Het is de bedoeling dat jij: je oriënteert op de reis- en vrijetijdsbranche en de verblijfssector; je oriënteert op de beroepsmogelijkheden; kennis neemt van en inzicht krijgt in zaken binnen een specifiek bedrijf in de sector; vaardigheden oefent binnen een specifiek bedrijf in de sector. werkt aan je beroepshouding Tijdens de beroepspraktijkvorming zijn je taken specifiek gericht op een bepaald beroep. Daarnaast mag je vragen of je eens op andere afdelingen mag meekijken zodat je ook een breed beeld krijgt van je BPV-bedrijf of organisatie. 2 De sollicitatie Als je een baan wilt hebben, zul je de mensen die een baan aanbieden, moeten laten weten dat je geïnteresseerd bent, wie je bent en wat je competenties zijn. Dat kun je op verschillende manieren doen. 2.1 Een sollicitatiebrief Een schriftelijke sollicitatie bestaat uit twee delen: een brief en een curriculum vitae (CV). Vooral het CV is erg belangrijk. Daarin staan al je persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring en bijzondere vaardigheden zoals talenkennis. In de lessen brein leren leer je bij de sollicitatietraining waar een sollicitatiebrief en CV aan moeten voldoen. Tip! Besteed aan je brief de uiterste zorg. Vraag waar nodig hulp van je docent Nederlands. 2.2 Langsgaan Je kunt ook binnenstappen bij een bedrijf van jouw keuze. Uiterlijke verzorging en een goede presentatie van jezelf is dan heel belangrijk. Het bedrijf kan direct aan je vragen waarom je daar BPV wilt doen. Zorg er daarom voor dat je dat kunt motiveren. Je kunt ook een sollicitatiebrief en CV meenemen, zodat ze je motivatie op papier hebben en later kunnen nalezen. 3 Het sollicitatiegesprek 3.1 Vóór het gesprek Maak thuis éérst een lijstje met vragen die je tijdens het gesprek wilt stellen. Bijvoorbeeld: Wat wordt er van mij verwacht? Welke werkzaamheden moet ik uitvoeren? Bij wie kan ik altijd met vragen terecht? Je moet dit lijstje natuurlijk niet vergeten als je op gesprek mag komen. 6 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

7 Bedenk ook wat je gaat antwoorden op vragen die je zeker krijgt, zoals: Wat wil je hier leren? Waar ben je goed in? Waarom wil je hier BPV doen? Welke persoonlijke eigenschappen zijn nodig om de werkzaamheden hier goed uit te kunnen voeren? Wat voor opdracht krijg je van school mee voor de BPV? Zorg ervoor dat je er verzorgd uitziet als je naar het sollicitatiegesprek gaat. Dat betekent onder andere geen zichtbare piercings, bedekte kleding, geen pet en geen kauwgom in je mond. Twijfel je aan wat wel of niet kan, vraag het dan aan iemand die er verstand van heeft. Bijvoorbeeld je BPV-begeleider. Zorg er ook voor dat je op tijd bent. Je kunt beter te vroeg zijn dan te laat. Verken desnoods van tevoren de weg er naartoe en bereken de tijd die je nodig hebt om er te komen. Houd ook rekening met slechte weersomstandigheden. Als je om welke reden dan ook te laat op een gesprek komt, is je kans op die baan bij voorbaat verkeken. Neem een kopie van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae mee. Zorg dat je de naam van je BPV-begeleider en het adres en telefoonnummer van school bij je hebt. 3.2 Tijdens het gesprek Probeer tijdens het gesprek zoveel mogelijk jezelf te zijn. Praat over wat je al weet of hebt gedaan en geef aan wat je bij dit bedrijf graag zou willen doen. Vraag welke mogelijkheden zij hebben. Zo kunnen de mensen met wie jij praat een goed idee krijgen van wat je moet en wilt doen. Neem tijdens het gesprek een belangstellende houding aan. Je wilt immers in dat bedrijf gaan werken. Vraag bijvoorbeeld of je jouw toekomstige werkplek mag zien en kennis kunt maken met de collega s. Toon interesse. Dat werkt! Tip! Bereid je goed voor op de je sollicitatiegesprek. Vraag eventueel extra tips aan je BPV-begeleider of docent Nederlands. 4 Als je bent aangenomen Als je bent aangenomen, geef je de bedrijfsgegevens schriftelijk via de of mondeling tijdens het spreekuur door aan je BPV-begeleider. Je BPV-begeleider stuurt het BPV-bedrijf vervolgens een bevestigingsbrief met diverse gegevens over de BPV, zoals aanvangs- en einddatum. Ruim voor aanvang van de BPV ontvang je van school de Praktijkovereenkomst (POK). 4.1 Een goede leerhouding Als je eenmaal aan de slag gaat in een bedrijf, is een goede leerhouding essentieel. Dat betekent dat je leergierig en betrokken bent, kijkt hoe collega s het doen en aan zelfreflectie doet. Zelfreflectie wil zeggen dat je nadenkt over jouw gedrag, houding en functioneren en probeert jezelf te verbeteren. 4.2 Een goede beroepshouding Ook een goede beroepshouding is zeer belangrijk. Beroepshouding: de houding die je gedrag bepaalt bij de uitoefening van je beroep, zowel in je contacten met mensen als in je reacties op situaties en gebeurtenissen. Dat betekent dat je op tijd op het werk verschijnt, instructies opvolgt en je taken zo goed mogelijk uitvoert. Je houdt je ook aan de bedrijfsregels, door bijvoorbeeld je kleding en uiterlijke verzorging af te stemmen op de wensen van het bedrijf waar je te gast bent. Verder ben je flexibel, betrokken, collegiaal, je toont initiatief en denkt mee met je collega s. Handleiding voor de student - Cingel College 7

8 In feite maakt het bij al deze vereisten niet uit of je een vaste baan hebt of stage loopt. Mocht je tijdens je werkzaamheden tegen zaken aanlopen die je nog niet helemaal beheerst dan is dit nog geen probleem. Je komt immers om te leren. Als je deze punten goed in de gaten houdt en hiernaar handelt dan zal jouw stage beslist goed verlopen! Tip! Neem bij aanvang van je BPV je BPV-handleiding door. Dan weet je van tevoren waarop je door het bedrijf en door de school wordt beoordeeld. Doe dit samen met je bedrijfsbegeleider, zodat deze ook weet wat van hem/haar wordt verwacht. 5 Vragen stellen is slim BPV wordt een succes als je op tijd vragen stelt. Vaak ben je als nieuweling geneigd om niet meteen al vragen te stellen. Even de kat uit de boom kijken is absoluut niet verkeerd, maar er kunnen nare dingen gebeuren als je géén vragen stelt! Wees daarom attent en stel op tijd vragen om onnodig (dure) fouten te voorkomen. Geef gerust toe dat je op school in de basistraining bepaalde beroepshandelingen pas een of twee keer hebt verricht. Je bedrijfsbegeleider zal dat begrijpen. Hij verwacht immers geen volledig afgestudeerde beroepskracht voor de beroepspraktijkvorming. Tip! Je bent in het bedrijf om er te leren. Stel je daarom dan ook zo op. 6 Volgens jou kan dit niet... Als student aan de beroepspraktijkvorming neem je vaak een moeilijke positie in: je bent namelijk de jongste bediende en hebt nog weinig of niets te zeggen. In zo n situatie kan het een en ander fout gaan dat niet jouw schuld is. Als je vindt dat je niet juist wordt behandeld in het bedrijf waar je werkt, bespreek dit dan beleefd en kalm met de bedrijfsbegeleider. Ga er echter van uit dat je vanuit de school en het bedrijf alle kansen en positieve sturing zult krijgen. Neem die met beide handen aan. En juist jouw eigen inbreng wordt daarbij zeer gewaardeerd. Tip! Komt er geen oplossing, neem dan contact op met je BPV-begeleider. 7 Personen met wie je tijdens de BPV te maken krijgt In de beroepspraktijkvorming krijg je met de volgende bedrijven en personen te maken: 1. het BPV-bedrijf 2. de bedrijfsbegeleider van het BPV-bedrijf 3. de school die eindverantwoordelijk is voor de BPV 4. de BPV-begeleider van de school Tijdens de BPV word je dus zowel vanuit het bedrijf als vanuit de school begeleid. 8 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

9 7.1 De bedrijfsbegeleider De bedrijfsbegeleider is begeleider bij het bedrijf. Hij/zij: voert een kennismakingsgesprek; stelt met jou het plan van aanpak op en tekent de Praktijkovereenkomst (POK); neemt het de kerntaak en werkprocessenmet je door; introduceert je in het bedrijf; begeleidt je bij het uitvoeren van de opdrachten en het BPV-verslag; nodigt je regelmatig uit voor een gesprek en een tussentijdse beoordeling; neemt bij problemen contact op met de BPV-begeleider; voert met jou het eindbeoordelingsgesprek en beoordeelt de BPV. 7.2 De begeleider De begeleider is je BPV-begeleider van school. De begeleider geeft uitleg over het werkboek; begeleidt je bij het vinden van een BPV-bedrijf; is voor vragen en eventuele problemen aanspreekpunt voor jou en de bedrijfsbegeleider tijdens de BPV; bezoekt gedurende de BPV het leerbedrijf voor een voortgangsgesprek met jou en de bedrijfsbegeleider; 8 Ken je plaats binnen het bedrijf Een bedrijf waar je de beroepspraktijkvorming mag leren, staat niet in dienst van de school. Het heeft zijn eigen doelstelling en dat kan zijn geld verdienen of diensten verlenen. Als toekomstig medewerker moet je straks jouw aandeel kunnen leveren aan de bedrijfsprocessen en - resultaten. Het is dus van belang dat je jezelf goed presenteert en dat je waar mogelijk een bijdrage levert aan de doelstelling van het bedrijf. Tegelijkertijd kom je er ook om te leren. Je hebt recht op aandacht en begeleiding. Maar het begeleiden van een student kost een bedrijf veel tijd en dus geld. Probeer daarom zelf in te schatten wanneer iets aan de orde kan komen. Vraag bijvoorbeeld op drukke momen ten geen aandacht voor een klein probleem. Realiseer je echter ook dat extra aandacht wordt beloond. Als je je leergierig opstelt en goed meewerkt, kun je daar - voor later - je voordeel mee doen. 8.1 Wat mag jij als student van het bedrijf verwachten? Je mag van het bedrijf verwachten dat je: gelegenheid krijgt tot het verwerken van de opgedane kennis in een verslag; begeleiding krijgt bij het uitvoeren van activiteiten en opdrachten; feedback krijgt in de vorm van tussentijdse functioneringsgesprekken. 8.2 Wat mag het bedrijf van jou als student verwachten? Het BPV-bedrijf mag van jou verwachten dat je: opgedane kennis en ervaring in de praktijk brengt; je gedraagt naar de eisen en regels van het bedrijf; je inzet om werkzaamheden naar behoren uit te voeren; initiatief toont; op tijd vragen stelt en vooral leert van de antwoorden; zelfreflectie en zelfevaluatie toepast en je eigen leerproces bewaakt. Handleiding voor de student - Cingel College 9

10 Tip! Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Dat betekent dat je zelf initiatieven moet nemen. Dus vraag zelf gesprekjes aan, laat regelmatig je verslag zien en vraag aan je collega s hoe je functioneert. 9 Verzuim Mensen raken geïrriteerd als je afspraken niet nakomt. Op tijd op het werk komen is een vereiste. Bovendien zijn er taken die moeten worden vervuld. Als een BPV niet goed verloopt, komt dit helaas vaak door dit soort simpele zaken. Dan ligt de schuld dus niet bij het vervullen van de beroepsactiviteiten, maar bij de beroepshouding. Kun je echt niet gaan werken, bel dan altijd eerst naar je bedrijfsbegeleider. Vraag indien deze niet aanwezig is naar zijn of haar vervanger. Bel vervolgens je begeleider van school en geef als deze afwezig is de boodschap door dat je verzuimt en met welke reden. Probeer vooraf ook in te schatten, wanneer je eventueel weer denkt te beginnen en geef ook dit door. Mocht dit niet lukken, bel dan in ieder geval als je weer gaat beginnen. Bedenk wel dat gemiste uren BPV moeten worden ingehaald om aan het minimum aantal uren te kunnen voldoen. Dat geldt voor ALLE gemiste uren, dus ook voor eventueel verlof. Tip! Het kan best eens gebeuren dat je door bepaalde omstandigheden niet kunt gaan werken; realiseer je echter wel dat bijvoorbeeld een eenvoudig griepje in het bedrijfsleven anders wordt ingeschat dan op school! 9.1 Verzuimstaat Noteer eventuele verzuim- en compensatiedagen in bijlage 2 Urenlijst. Dit is een verplicht onderdeel van je BPV-verslag. Je mag ook zelf je uren bijhouden op papier of via je werkrooster. Aan het einde van je stage moet je bedrijfsbegeleider tekenen voor akkoord. Je urenlijst is onderdeel van je stageverslag. Je bent tijdens je BPV inzetbaar volgens de roosters van het BPV-bedrijf met een maximum van 38 uren per week. 10 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

11 10 Schoolvakanties en jaarplanning Gedurende de schoolvakanties ben je in principe vrij. In de reis-, vrijetijds- en recreatiebranche zijn dat echter juist de drukke en leerzame - momenten. Daarom kan het bedrijf in overleg met jou andere afspraken maken omtrent schoolvakanties en feestdagen. JAARPLANNING Week Les week Mnd Ma Di Wo Do Vr Vakanties/Belangrijke data 36 1 Sep Start schooljaar/onderwijsperiode Officiële opening ROC WB-schooljaar Sep/okt Informatieavonden ouders 1e jaars Herfstvakantie Okt/nov Informatieavond AEHT Start Onderwijsperiode Studentenbesprekingen Dec Bedrijvendag Toerisme /12 Cingel-feest 18/12 studenten vrij (Studiedag personeel) Kerstvakantie 1 Dec/jan Kerstvakantie /1 Open Avond 18/1 Open Dag Feb Start Onderwijsperiode Studentenbesprekingen Voorjaarsvakantie Mrt Cingel-ontmoetingsavond ouders Mrt/apr Goede vrijdag e Paasdag /4 Start Onderwijsperiode 4 13/4 Open Avond Studentenbesprekingen 18 Apr/mei Koningsdag + vrije dag Meivakantie Hemelvaart e Pinksterdag Jun Studentenbesprekingen Examenweek Examenweek; 2/7 Eindejaarsactiviteit 28 Jul Diploma-uitreikingen 29 Jul Zomervakantie t/m 28 augustus

12 11 Reiskosten Het bedrijf waar je de beroepspraktijkvorming volgt, is niet verplicht een (reiskosten)vergoeding te geven. Als je geen OV-jaarkaart hebt, wordt een bijdrage in de reiskosten - bij een afstand van meer dan 10 km bijvoorbeeld - wel op prijs gesteld. 12 Verzekeringen De school sluit voor elke student aan de BPV een ongevallen- en W.A.-verzekering af. Gedurende de BPV is een student ook verzekerd voor de W.A.O. Dit is geregeld door middel van de Praktijkovereenkomst. Ziektekosten gaan via de eigen verzekering van de student. 13 Nieuwe BPV-adressen De school heeft contact gelegd met een aantal bedrijven dat bereid is deel te nemen aan de BPV. Deze bedrijven vind je op Nieuwe bedrijven zijn echter altijd welkom. Hoor je dat een bedrijf geïnteresseerd is in deelname aan de BPV, neem dan contact op met je BPV-begeleider. Nieuwe bedrijven moeten zich aanmelden op de site Dan zijn ze geregistreerd en kunnen ze erkend worden als leerbedrijf. 14 BPV en studiebeurs De BPV kan invloed hebben op de hoogte van je studiebeurs. Daarom hier een korte wegwijzer. Er verandert niets als je tijdens je BPV-periode op hetzelfde adres blijft wonen: je behoudt je basisbeurs voor thuiswonenden als je bij je ouders woont, en als je elders woont, houd je de beurs voor uitwonenden. Als je door je BPV gedwongen wordt uitwonend te worden (je woont dus niet meer bij je ouders) heb je recht op de beurs voor uitwonenden. Deze kun je online aanvragen bij DUO (voorheen IB groep). Als je al een beurs voor uitwonenden had, verandert er uiteraard niets. Je hoeft je niet uit te laten schrijven uit het bevolkingsregister van de plaats waar je tot dan toe gewoond hebt. Bij een eventuele controle van de DUO, kan een verklaring van de onderwijsinstelling over je BPV of van het praktijkleerbedrijf als bewijsstuk dienen. Het spreekt vanzelf dat het recht op een uitwonendenbeurs vervalt zodra je weer bij je ouders woont. Ook dat moet je doorgeven aan de DUO. Studenten die naar het buitenland gaan, kunnen hun OV-jaarkaart inleveren en in plaats daarvan een maandvergoeding krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen kun je een formulier downloaden via De onderwijsinstelling moet op dit formulier een stempel zetten (te verkrijgen bij de administratie) en de rest vul je zelf in. Je bepaalt zelf wanneer je je OV-jaarkaart weer terug wilt hebben. Vergoedingen lopen over hele maanden en niet delen van maanden. Ben je een eindexamenkandidaat? Als je voldaan hebt aan je laatste BPV-verplichtingen en de BPV wordt met een voldoende beoordeeld, stelt de examencommissie per ommegaande vast of je geslaagd bent. Je dient je binnen 1 week nadat de uitslag geslaagd is vastgesteld uit te schrijven bij DUO, waarmee je studiefinanciering en je recht op een OVjaarkaart stopt. 12 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

13 15 Het BPV-verslag Je maakt van de stageperiode een getypt verslag. Om tot een goed verslag te komen, besteed je er dagelijks en wekelijks aandacht aan in de vorm van weekevaluaties, verslagen van je functioneringsgesprekken en je bevindingen bij het uitvoeren van de praktijksets Weekevaluaties Aan het eind van iedere week maak je een weekevaluatie waarin je de bijzondere dingen van die week vermeldt. Hiermee ontwikkel je een zogenaamde helicopterview, waardoor je een bredere kijk krijgt op je stage en je functioneren daarin met betrekking tot het realiseren van je doelstellingen. Geef een beschrijving van: welke nieuwe praktische werkzaamheden je hebt gedaan; wat waren je sterke punten deze week; wat zijn je leerpunten voor de volgende week. Zelfevaluatie of zelfreflectie is een onmisbaar onderdeel in je weekevaluaties. Zelfreflectie tijdens de BPV houdt in dat je jezelf kritisch bekijkt op sterke kanten en zwakkere kanten op het vlak van vaardigheden, beroepshouding en leerproces. Het doel van zelfevaluatie is dat je jezelf aanleert te reflecteren en analyseren. Zo krijg je een grotere bewustwording van je eigen functioneren en houding en kun je jezelf verder ontwikkelen en verbeteren. Een voorbeeld: Deze week is er een boze gast naar me toe gekomen. Hij was boos, omdat zijn kamer niet goed was schoongemaakt. Ik heb het doorgegeven aan de huishoudelijke dienst en zij zijn direct de kamer gaan poetsen. (Niveau 1: activiteit) Ik ben kalm en vriendelijk gebleven. Ik heb begrip getoond voor zijn klacht en het probleem opgelost. Ik vind dat ik goed heb gereageerd en gehandeld, want de gast was uiteindelijk tevreden. (Niveau 2: zelfevaluatie positief punt) Aanvankelijk schrok ik van de gast. Eigenlijk was dat nergens voor nodig, want ik heb het probleem snel kunnen oplossen. In het vervolg moet ik niet schrikken van een boze gast, maar erop vertrouwen dat ik het probleem weet op te lossen. (Niveau 2: zelfevaluatie - leerpunt) 15.2 Functioneringsgesprekken Spreek met je bedrijfsbegeleider af dat je regelmatig een kort functioneringsgesprek houdt. Je kunt hiervoor het tussentijdse beoordelingsformulier gebruiken (bijlage 2). Kopieer dit van tevoren een aantal keren. Maak van deze gesprekjes een verslag. Maak ook een verslag van het gesprek dat je hebt met je bedrijfsbegeleider en je BPV-begeleider Vormgeving en indeling BPV-verslag A. Titelpagina Hierop deel je de volgende gegevens overzichtelijk in: je naam je opleiding en je klas naam en adres BPV-bedrijf Handleiding voor de student - Cingel College 13

14 naam bedrijfsbegeleider naam BPVbegeleider begin- en einddatum van je BPV-periode cohort (de schooljaren die je op school zit) B. Inhoudsopgave Hier staan de hoofdstukken en paragrafen met paginanummers. C. Doelstelling Hierin vermeld je wat je wilt bereiken met deze BPV. Dit zijn je leerdoelen. D. Introductie Beschrijf hoe je eerste dag in het BPV-bedrijf verliep. Bijvoorbeeld: Hoe ben je geïntroduceerd en door wie? Welke collega s heb je gesproken? Welke afdelingen heb je gezien? Welke afspraken heb je gemaakt met je bedrijfsbegeleider of andere collega s? Wat is je eerste indruk? E. Praktijksets en opdrachten In elk leerjaar krijg je ook stage-opdrachten. Op je boekenlijst staan deze vermeld. Opdrachten krijg je in de vorm van praktijksets. Als je tijdens je BPV andere specifieke opdrachten of projecten hebt uitgevoerd, beschrijf je deze hier. Maak per opdracht een apart paragraaf. De BPV-praktijksets staan op de boekenlijst of worden door school aangeleverd. F. Weekevaluaties en functioneringsgesprekken en tussentijdse beoordelingen Hier neem je alle weekevaluaties, verslagen van je functioneringsgesprekken en tussentijdse beoordelingen op. G. Eindconclusie Dit is je eindconclusie over jouw gehele BPV-periode. Je eindconclusie bestaat uit vijf paragrafen: een beschrijving van jouw persoonlijke, sociale en technische functioneren; een beschrijving van in hoeverre je je doelstellingen hebt gehaald; een beschrijving van de organisatie en het organisatieklimaat; een beoordeling van het BPV-bedrijf door jou en een motivatie bij dit oordeel; een weergave van het eindbeoordelingsgesprek met de bedrijfsbegeleider. H. Eindbeoordelingsformulier Je bedrijfsbegeleider vult het eindbeoordelingsformulier in en jullie ondertekenen het allebei. I.Verzuimstaat Ook als je geen dagen hebt verzuimd neem je de verzuimstaat met een handtekening van je bedrijfsbegeleider op in het verslag. J.Bijlagen Neem eventuele bijlagen hier op. 14 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

15 Tip! Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: werk vanaf het begin dagelijks aan je verslag. Alleen dan kun je goed beschrijven hoe het verloop van je BPV is geweest Tips voor het schrijven van het verslag gebruik A4-papier met maar aan één zijde tekst; zorg voor een correcte spelling: gebruik je woordenboek en de spellingcontrole (altijd doen); schrijf in de tegenwoordige tijd; dan spreekt je tekst meer aan; maak een zin niet langer dan 20 woorden; wissel je zinslengte af; soms eens een korte zin kan best; maak alinea s - elke alinea kent in principe één onderwerp; streef naar een kernachtig, bondig verslag; leg eventuele vaktermen uit; maak een overzichtelijke indeling met nummering kopjes, paragrafen, witregels en alinea s; houd een ruime kantlijn aan (dat werkt overzichtelijk en leest prettig); begin elk hoofdstuk op een nieuwe pagina; gebruik een paginanummering; noem niet zomaar willekeurige namen van mensen uit het bedrijf; vermeld in de inhoudsopgave ook eventuele bijlagen; controleer je werk nauwkeurig voordat je het inlevert; als je twijfelt over je layout, kijk dan eens naar de opbouw en vormgeving van dit werkboek; laat iemand anders je verslag lezen en eventueel met potlood verbeteren. Als je op al deze punten let, dan voldoet je verslag aan de volgende punten; het is doelgericht (een zakelijk verslag en geen oubollig verhaaltje); het is objectief (spreek bijvoorbeeld geen mening uit over het bedrijf of over personen); het is overzichtelijk (maak alinea s, pas witregels toe, gebruik hetzelfde lettertype, etc.); het is goed ingedeeld (zet kopjes boven elk onderdeel; zie ook deze handleiding); het is beknopt en duidelijk en daarom snel en prettig leesbaar. 16 De tussentijdse beoordeling Halverwege de periode vullen jij en je bedrijfsbegeleider ieder een tussentijdse beoordeling in (bijlage 2). Dit is een zelfevaluatie en een beoordeling door de bedrijfsbegeleider. Deze beoordeling kun je meenemen naar het evaluatiebezoek dat je BPV-begeleider in de loop van je BPVperiode brengt aan het bedrijf. Tijdens dit gesprek worden leerpunten geformuleerd voor het vervolg van de BPV-periode. 17 Nog een aantal belangrijke regels m.b.t. de stage 1. Lees voordat je met je stage begint dit boekje goed door. Dit voorkomt een hoop vragen. 2. Zorg dat je vanaf je eerste dag je praktijksets meeneemt naar je stagebedrijf. 3. Geef op tijd de data voor de herkansingstoetsen en van eventuele terugkomdagen aan je stagebedrijf door. 4. Neem bij problemen eerst contact op met je bedrijfsbegeleider, dan met je BPV-begeleider. (mevr. S. de Weerdt) 5. Als je ziek bent, meld dit dan eerst bij het stagebedrijf, dan bij school. (mevr. S. de Weerdt). 6. Als je weer beter bent, meld dit dan eerst bij het stagebedrijf en dan bij school (mevr. S. de Weerdt). Handleiding voor de student - Cingel College 15

16 7. Alle uren die je gemist hebt door ziekte, MOET je inhalen. 8. Als je je ziek meldt, bel dan zelf naar het stagebedrijf; en laat niet bellen door een vriendje of vriendin. 9. We tellen het aantal uren dat je stage hebt gelopen. Niet het aantal weken of dagen. Het aantal uren staat ook op je stagecontract (POK). 10. Je stageverslag (inclusief beoordeling, urenlijst, weekverslagen en prakijksets) moet je inleveren bij je BPV-begeleider. De datum en tijd wordt met je besproken. 11. Je uren moet je zelf bijhouden. De uren zijn pas akkoord met een paraaf van je bedrijfsbegeleider. 12. Je moet er zelf alert op zijn dat je stagecontract aan het begin van je stage getekend terug naar school wordt gestuurd. Je ontvangt hier zelf een kopie van. 13. Je dient aanwezig te zijn bij alle stagegesprekken met je bedrijfsbegeleider en je BPV-begeleider school. 14. Stap NOOIT zelf op bij een bedrijf. Neem eerst contact op met school. (mevr. S. de Weerdt). Je mag niet weg zonder dat er eerst een gesprek heeft plaatsgevonden. Anders is je stage onvoldoende. 15. Je ontwikkelingsgerichte stage moet met een voldoende worden afgerond en je kwalificerende stage moet op competent worden afgerond (zie de opleidingswijzer). 16. Bij ontslag of faillissement van je stagebedrijf, neem je direct contact op met je BPV-begeleider. Er volgt altijd een gesprek op school met je SLB-er, BPV-begeleider en eventueel de zorgcoördinator. 18 Stage in het buitenland Het Cingel College geeft je de mogelijkheid om het buitenland stage te lopen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen moet je eerst toestemming vragen aan je SLB-er en minimaal 18 jaar oud zijn. Indien je teveel herkansingen hebt is het niet raadzaam om naar het buitenland te gaan omdat je dan toetsen mist. Gaat je SLB-er wel akkoord met een stage in het buitenland dan maak je een afspraak met mevr. de Weerdt of bespreekt het tijdens het BPV-spreekuur. Alle studenten die in het buitenland stage willen gaan lopen komen in principe in aanmerking voor een subsidie. Alle informatie over deze subsidie kun je vinden in de notitie Over de Grens. Deze notitie staat ook op Alle formulieren die je in moet vullen om voor deze subsidie in aanmerking te komen kun je opvragen bij mevr. S. de Weerdt. 16 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

17 Bijlage 1 Urenlijst Weeknummer totaal Aantal uur Handtekening bedrijfsbegeleider: Datum: Handleiding voor de student - Cingel College 17

18 Bijlage 2 tussentijdse beoordeling Tussentijdse beoordeling (in te vullen door de student) Naam : Klas : Bedrijf : Bedrijfsbegeleider: Datum : Leergebieden Vaardigheden & houdingsaspecten + / - Beoordeling per blok o / v / g Omgang met de klant Heeft de juiste houding; luistert, toont respect, is beleefd Speelt in op de klant Stelt de juiste vragen Structureert het gesprek Kan antwoorden goed interpreteren/begrijpen Geeft relevante informatie Voert correcte telefoongesprekken Functioneren in teamverband Komt afspraken na Meldt zich bij ziekte of verhindering tijdig af Houdt zich aan afspraken en regels Legt verantwoording af over eigen werkzaamheden Reflecteert op eigen werkhouding Stelt zich flexibel op Is collegiaal Heeft een juiste luisterhouding Draagt bij aan een goede werksfeer Leerhouding Toont inzet Heeft eigen inbreng Toont / neemt eigen verantwoording Vraagt en accepteert begeleiding Vraagt / accepteert feedback Kan eigen sterke en zwakke punten aangeven Heeft doorzettingsvermogen Toont belangstelling voor het werk Gebruik van beschikbare middelen Kan omgaan met aanwezige communicatiemiddelen Kan omgaan met aanwezige informatiemiddelen 18 MBO Toerisme & Recreatie-Instructie beroepspraktijkvorming

19 Opmerkingen of toelichting: Handtekening bedrijfsbegeleider: Handtekening student: Handleiding voor de student - Cingel College 19

20 Cingel College Markendaalseweg KA Breda T F E

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV)

OVER DE GRENS. De wereld is groter dan de Achterhoek. Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) OVER DE GRENS De wereld is groter dan de Achterhoek Handboek voor MBO-studenten en de Internationale Beroeps Praktijk Vorming (I-BPV) SCHOOLJAAR 2014-2015 Istanbul ROC Graafschap College Sector Zorg &

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie