Handreiking taal. 1F abc ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking taal. 1F abc ABC"

Transcriptie

1 2F Handreiking taal 1F abc ABC

2 INLEIDING Telichting bij de Handreiking taal De Handreiking taal sluit aan bij de Standaarden en eindtermen ve p één uitzndering na. In de Standaarden en eindtermen ve zijn k de mndelinge vaardigheden uitgewerkt p Instrmniveau. Omdat NT1-leerders in de praktijk vr wat de mndelinge vaardigheden betreft, drgaans minimaal niveau 1F beheersen, is niveau Instrm vr de mndelinge vaardigheden in de handreiking niet uitgewerkt. De mndelinge vaardigheden zijn alleen daar uitgewerkt, waar dit relevant is vr de afbakening met het bvenliggende niveau, 1F. In de Handreiking treft u de vlgende instrumenten aan: 1 Vrbeeldsituaties 2 Vrbeelden 3 Vrtgang en stappenplan 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers 5 Kenmerken van de niveaus vr begeleiders van deelnemers (niet-nderwijsgevers) Hiernder vlgt een krte beschrijving en verantwrding van de keuzes met betrekking tt deze instrumenten. 1 Vrbeeldsituaties In de fficiële versie van de Standaarden en eindtermen ve zijn een aantal vrbeeldsituaties beschreven ter illustratie van de taken. Omschrijvingen als eenvudig en duidelijk repen drgaans vragen p. Vrbeelden kunnen het bedelde niveau het beste illustreren. In de Vrbeeldsituaties zijn gemiddeld twaalf mgelijke vrbeelden beschreven, verdeeld ver de cntexten. Deze beschrijvingen kunnen in de praktijk gebruikt wrden m pdrachten aan een taak te relateren en m zelf pdrachten te zeken en/f te maken. 2 Vrbeelden In het dcument Vrbeeldsituaties staan alleen beschrijvingen van situaties verdeeld ver de cntexten. In het nderdeel Vrbeelden zijn van een aantal vrbeeldsituaties authentieke prducten en teksten pgenmen ter illustratie van de niveaus en van de taken. Alle taken zijn hierin vertegenwrdigd, verspreid ver de cntexten. Er zijn papieren versies van de vaardigheden lezen en schrijven; vrbeelden van de mndelinge vaardigheden staan p de bijgeleverde dvd. Aan de hand van deze vrbeelden kunt u zelf zeken naar vrbeelden f vrbeelden in de praktijk berdelen p bruikbaarheid. 3 Vrtgang en stappenplan Vrtgang De stap van het ene niveau naar het vlgende is vr de delgrep sms erg grt. Het is wenselijk vast te kunnen stellen waar een deelnemer zich ngeveer bevindt p de weg tussen Instrm en 1F en tussen 1F en 2F. In het nderdeel Vrtgang zijn geen tussenniveaus beschreven. Per kenmerk van de taakuitvering is beschreven wat een deelnemer mgelijk al wel en ng niet kan p weg naar het vlgende niveau. Deze beschrijving is gerelateerd aan een aantal vrbeelden uit het nderdeel Vrbeelden. De gecursiveerde tekst is een kenmerk van de taakuitvering uit de Standaarden en eindtermen: deze eindterm f dit kenmerk wrdt vervlgens aan de hand van het bijbehrende vrbeeld cncreet uitgewerkt. Vr elke vaardigheid zijn er meerdere uitwerkingen gemaakt. Vr de keuze van de taken is gekeken naar de relevantie vr de delgrep. 1

3 INLEIDING Stappenplan De vrtgangsbeschrijving maakt inzichtelijk waar aan gewerkt met wrden ter verhging van het taalniveau. Op basis hiervan is een Stappenplan uitgewerkt: per kenmerk van de taakuitvering staat uitgelegd waar aan gewerkt kan wrden m het vlgende niveau te bereiken. 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers In deze versie zijn de taken benemd waar in de cursus f pleiding aan wrdt gewerkt, vrbeelden ter illustratie en een vereenvudigde versie van de kenmerken van de taakuitvering. Aan de hand van deelnemersversie kan de deelnemer wrden uitgelegd f hij een bepaalde taak p het nagestreefde niveau beheerst en als dat niet het geval is, waar hij dan ng aan met werken m vruitgang te beken. Deelnemers aan cursussen en pleidingen krijgen hiermee inzicht in wat een niveau is en waaraan vldaan met wrden m dat niveau te bereiken. 5 Kenmerken van de niveaus vr de begeleiders van deelnemers De checklists zijn bedeld vr niet- taaldcenten die de cursisten begeleiden in een andere cntext. Om k vr hen de niveaus inzichtelijk te maken, zijn er checklists gemaakt. Iedere taak is p één A4 beschreven, de drie niveaus Instrm, 1F en 2F zijn naast elkaar geplaatst en de meest in het g lpende verschillen tussen de niveaus wrden beschreven in gewn Nederlands, dat wil zeggen znder jargn. In een berepssituatie kan de checklist bijvrbeeld dr de dcent besprken wrden met de praktijkpleider. 2

4 Inhudspgave Handreiking taal 1 1 Vrbeeldsituaties 2 Vrbeelden 3 Vrtgang en stappenplan 4 Kenmerken van de niveaus vr deelnemers 5 Kenmerken van de niveaus vr begeleiders van deelnemers (niet-nderwijsgevers) 1 Bij dwnlad kunt u de titels van deze inhudspgave desgewenst gebruiken vr ingevegde tabbladen.

5

6 VOORBEELDSITUATIES Gesprekken veren Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan deelnemen aan Kan zakelijke (telefn)gesprekken veren ver Kan in (telefn)gesprekken infrmatie uitwisselen, zijn (telefn)gesprekken ver cncrete, herkenbare nderwerpen binnen de mening uiten, en gevelens nder wrden brengen ver cncrete, bekende nderwerpen alledaagse leef-, leer- en werkmgeving. cncrete nderwerpen gerelateerd aan de leef-, leer- en binnen de vertruwde leef-, leer- werkmgeving. en werkmgeving wanneer de gesprekspartner het gesprek leidt. Taak 1 Deelnemen aan discussie en verleg Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan een mening f mededeling begrijpen en hier een reactie p geven. Kan de hfdpunten vlgen en kan de eigen mening verwrden en telichten. Kan kritisch luisteren naar meningen en pvattingen en een reactie geven. 1 Begrijpt in discussie en verleg in grte lijnen wat er gezegd wrdt. 2 Geeft zijn mening en een reactie p de mening van anderen als daarnaar gevraagd wrdt en licht deze te. 3 Geeft infrmatie ver praktische zaken als daarnaar gevraagd wrdt. Kan bespreken wat er gedaan met wrden. Kan tijdens een discussie f verleg p passende wijze een prbleem verhelderen. Kan een vertuiging f mening frmuleren, instemming f afkeuring uitdrukken en cmmentaar geven p de visie van anderen Vlgt in discussie en verleg de lijn van de discussie. Geeft uitleg waarm iets een prbleem is en geeft zijn mening ver de plssing van een prbleem. Geeft cmmentaar p de mening van anderen en reageert passend p kritiek. 1

7 VOORBEELDSITUATIES 4 Drukt p passende wijze een vertuiging, mening, instemming en afkeuring uit. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Afspraak met familie wie Discussie met uders f kinderen alleen naar het Discussie p de vetbalclub naar aanleiding van de wanneer naar de uders gaat zwembad mgen verhging van de cntributie Opmerking tegen buurman Overleg met brers en zussen ver 40-jarig Discussie met verkpster ver krting p beschadigd ver geluidshinder huwelijksfeest van uders blesje Overleg met vriendin welk Discussie met vruw ver tijdstip waarp dchter Discussie tijdens feestje ver maatregelen van de truitje het beste staat thuis met zijn regering ten aanzien van de crisis Overleg met man ver tijdstip Discussie ver spijbelen tijdens uderavnd avndeten Overleg met mentr ver spijbelend kind Werkmgeving Overleg met directe cllega Werkverleg aan het begin van een werkdag m Discussie naar aanleiding van een pmerking dat er een ver wie het eerst pauze hudt taken te verdelen vaste laptp ndig is bij de beamer in de vergaderzaal Overleg met leidinggevende Overleg bij uitzendbureau ver tijdstippen van Oplssend gesprek met klant ver prbleem ver taak afspraken en aanvang werk Discussie met cllega s ver vakantieregeling Opmerking tegen cllega ver Discussie met cllega s ver nieuw werkrster Aanspreken van cllega s p nveilig f ngepast nveilig gedrag Onderhandeling met cllega ver het ruilen van een gedrag dienst 2

8 VOORBEELDSITUATIES Leermgeving Discussie met medecursist Overleg met dcent en cursisten ver het wel f niet Discussie tijdens de les ver wel f geen mbiel tijdens ver welke pdracht de dcent drgaan van lessen in de vrjaarsvakantie de les heeft gegeven Gerganiseerde discussie tijdens de les Overleg met studiebegeleider ver lpbaanplanning Overleg ver taakverdeling Overleg met medecursisten ver uitvering Evaluatiegesprek met dcent met medecursisten praktijkpdracht Overleg met medecursist ver rganisatie schlfeest Reactie p te veel huiswerk Discussie met dcent ver huiswerkbelasting 3

9 VOORBEELDSITUATIES Taak 2 Infrmatie uitwisselen Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan vragen beantwrden naar gegevens ver zichzelf, zijn gezin, zijn werk en pleiding. Kan in gesprekken infrmatie geven en vragen. Kan kritisch luisteren naar deze infrmatie. Kan infrmatie berdelen en een reactie geven. 4 Begrijpt een vraag naar infrmatie en beantwrdt de vraag p adequate wijze. 5 Vraagt infrmatie en begrijpt het antwrd p die vraag. 6 Berdeelt f de verkregen infrmatie een antwrd p de vraag is en reageert hierp. Kan infrmatie geven en vragen bij instanties. Kan infrmatie verzamelen en verwerken middels een vraaggesprek. 5 6 Wisselt infrmatie uit in standaard berepsgesprekken, infrmatieve gesprekken en vraaggesprekken. Vat de infrmatie in hfdpunten samen en berdeelt f de infrmatie relevant en vldende is. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties In de supermarkt vragen waar het sinaasappelsap staat Mededeling dat hij hnger heeft en gaat eten Gesprek ver de beste plek m Gesprek met familie ver een gebekte vakantiereis Een vrbijganger de weg wijzen naar het gemeentehuis Infrmatieve antwrden p vragen van verlskundige Gesprek met de internist ver de klachten en ver een eerder nderzek Klacht in een restaurant ver eten dat te laat wrdt geserveerd Vraag ver belastingaangifte bij cnsulent 4

10 VOORBEELDSITUATIES te vissen Antwrden p eenvudige vragen in telefnische Vragen tijdens vrlichting gemeente ver herinrichting enquête van de wijk Werkmgeving Afspraak met leidinggevende Vragen en antwrden bij inschrijving uitzendbureau Sllicitatiegesprek ver werkzaamheden Uitleg ver werkzaamheden aan leidinggevende f Uitleg ver werkgerelateerde gezndheidsklachten bij Afspraak met cllega s m cllega s de bedrijfsarts samen te gaan eten Uitleg aan nieuwe cllega waar hij PBM kan vinden Uitleg ver string van een apparaat Vrstelrndje als nieuwkmer Antwrd p vraag van leidinggevende ver Antwrd p vragen van klant ver prduct f artikel langs cllega s veiligheidsvrschrift Leermgeving Gesprekje met medecursist ver wnsituatie Vragen ver regels p schl Intakegesprek vr een vervlgpleiding waarin hij Vraag naar huiswerk bij Uitleg ver huiswerk aan medecursist gegevens aanlevert en m infrmatie vraagt medecursist Vragen ver nduidelijkheden in de leerstf Uitleg ver werkzaamheden tijdens stage Vraag naar tijdstip vlgende Uitleg ver werkzaamheden tijdens stage Vragen ver nieuw nderwerp tijdens de studie les bij dcent Uitleg aan medecursist ver praktijkpdracht Melding dat hij iets niet begrijpt 5

11 VOORBEELDSITUATIES Taak 3 Telefngesprekken veren Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan telefngesprekken veren m infrmatie, gevelens en meningen uit te wisselen. Neemt telefnisch een bericht aan. Geeft telefnisch een bericht dr. Kan zakelijke telefngesprekken veren m infrmatie te geven f te vragen. Kan telefngesprekken veren m infrmatie, meningen en gevelens uit te wisselen. 7 Geeft f vraagt telefnisch zakelijke infrmatie. 8 Maakt f verzet telefnisch een afspraak. 9 Wisselt in telefnische gesprekken infrmatie, meningen en gevelens uit. Kan zakelijke telefngesprekken veren met instanties m infrmatie en meningen uit te wisselen. Kan telefnisch zakelijk verleggen. 7 Vert zakelijke telefngesprekken m infrmatie uit te wisselen, te verleggen f m afspraken te maken. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en leermgeving Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Telefngesprek met vriendin ver haar vakantie Telefntje naar huis m te melden dat hij later kmt Telefngesprek met schl m kind ziek te melden Telefngesprek met vriendin ver de kinderen Telefngesprek met thuis ver wie er kmt eten en wat er p tafel kmt Telefngesprek met zus ver de familie Telefngesprek met de zrgverzekeraar met de vraag welke tandartsksten verged wrden Telefngesprek met de gemeente vr het maken van een afspraak Telefngesprek met brer ver de details en de cnsequenties van zijn ziekte 6

12 VOORBEELDSITUATIES Werkmgeving Telefntje naar het werk m Telefngesprek met ldgieter waarin hij het Telefngesprek waarin hij een leverancier aanspreekt zich ziek te melden prbleem uitlegt en een afspraak maakt ver een vertraagde zending Telefngesprek met Telefngesprek met klant waarin het tijdstip en het Telefngesprek met een uitzendbureau ver de uitzendbureau m afspraak te del van een afspraak wrden vastgesteld werkzaamheden en wederzijdse verwachtingen bij de bevestigen Telefngesprek met een klant waarin wrdt verteld start van een nieuwe baan. Telefntje van het wat er mankeert aan diens aut en wat de ksten Telefngesprek met vragen ver een interessante uitzendbureau dat er werk van de reparatie zullen zijn vacature vr hem gevnden is Telefngesprek met cllega ver een maatregel p het werk Leermgeving Telefngesprek met Telefngesprek met medecursist ver een Telefngesprek met medecursist waarin gedetailleerd medecursist met de vraag f gezamenlijke pdracht vr de cursus wrdt ingegaan p een huiswerkpdracht de les van mrgen drgaat Telefngesprek met medecursist waarin wrdt Telefngesprek met dcent waarin hij meedeelt dat hij Telefntje naar schl dat hij beslten welk cadeautje de jarige dcent krijgt en met de cursus stpt en uitlegt waarm ziek is heveel iedereen bij met dragen Telefngesprek met een medecursist waarin hij Telefntje naar een Telefngesprek met dcent waarin hij uitlegt dat hij afspraken drneemt met betrekking tt een medecursist m hem te een aantal weken niet naar schl kan kmen schlfeest feliciteren met zijn verjaardag vanwege de ziekte van zijn kind 7

13 VOORBEELDSITUATIES 8

14 VOORBEELDSITUATIES Luisteren Algemene mschrijving Tekstkenmerken Lengte Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan zeer eenvudige Kan eenvudige luisterteksten begrijpen ver cncrete Kan luisterteksten begrijpen ver cncrete luisterteksten begrijpen ver herkenbare nderwerpen binnen de dagelijkse leef-, werk- nderwerpen gerelateerd aan de leef-, werk- en cncrete bekende nderwerpen en leermgeving. leermgeving. binnen de vertruwde leef-, werk- en leermgeving. De teksten zijn krt: tt enkele Frmele teksten zijn krt (5 tt 10 minuten); bij infrmele Langere teksten: luisterduur tt ngeveer 20 minuten zinnen. teksten is de lengte minder relevant. kmt vr. Langer kan, mits er enige mate van interactie mgelijk is (zals vragen stellen). Opbuw Geen descriptren p dit niveau Vrbereide teksten hebben een eenvudige, lineaire structuur. De infrmatie is herkenbaar gerdend met gebruik van veelvrkmende verwijs- en verbindingswrden. De teksten hebben een lage infrmatiedichtheid: de infrmatie wrdt vaak herhaald en er wrdt niet te veel (nieuwe) infrmatie gelijktijdig geïntrduceerd. De teksten bestaan vrnamelijk uit veelgebruikte f vr de luisteraar bekende alledaagse wrden. Frmele teksten wrden duidelijk en rustig uitgesprken. Vrbereide teksten hebben een heldere structuur met gebruik van duidelijke, veelvrkmende signaalen verbindingswrden. Verbanden en denkstappen wrden duidelijk aangegeven. De teksten kunnen redelijk infrmatiedicht zijn. Samengestelde zinnen en zinnen met twee f meer bepalingen kmen vr. Passieve zinnen kmen vr. Minder veelgebruikte wrden, beeldspraak en regelmatig vrkmend frmeel taalgebruik kmen vr. 9

15 VOORBEELDSITUATIES Spntaan gesprken teksten, bijvrbeeld praatprgramma s en discussies p televisie f radi, heven geen duidelijke structuur te hebben: ze bevatten veel spreektaalkenmerken met herhalingen, afgebrken zinnen en langere zinnen die met veelvrkmende vegwrden verbnden zijn. Veelgebruikte vaste wrdcmbinaties kmen vr. Er wrdt duidelijk en in nrmaal temp gesprken. Enige achtergrndruis is acceptabel. In spntaan gesprken teksten, bijvrbeeld praatprgramma s en discussies p televisie f radi, kan de structuur nduidelijk zijn. Er kmen veel spreektaalkenmerken met herhalingen vr, afgebrken zinnen en lange zinnen achter elkaar f verbnden dr eenvudige vegwrden. Taak 1 Luisteren naar instructies Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige aanwijzingen begrijpen en pvlgen. Kan een zeer eenvudige uitleg met veel visuele ndersteuning vlgen. Kan vldende feitelijke infrmatie halen uit eenvudige instructies en aanwijzingen m deze p te vlgen. 1 Haalt vldende infrmatie uit eenvudige instructies en aanwijzingen m deze in de juiste vlgrde p te vlgen. Kan uitleg en instructies begrijpen. 1 2 Begrijpt uitleg en instructies. Weet wat hij met den en in welke vlgrde. 3 Weet f hij vldende infrmatie heeft m de instructie p te kunnen vlgen en wat hij met den als dit niet het geval is. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving 10

16 VOORBEELDSITUATIES Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Rute-aanwijzingen: naar Uitleg ver medicijngebruik in de aptheek Instructie met betrekking tt een prces, rechts, naar links, rechtdr Rutebeschrijving gps bijvrbeeld een afslankprgramma Mededeling dat hij in de Uitleg ver vrwaarden bij de huur van apparaat f Uitleg ver acties en vrwaarden tijdens beking wachtkamer met gereedschap vakantie bij reisbureau plaatsnemen Uitleg van een smartphne Aanwijzing p welk adres hij met zijn Aanwijzing waar hij een treinkaartje kan kpen Werkmgeving Waarschuwing vr gevaar Instructie met betrekking tt het schnmaken van een Uitleg ver een machinelijn p het werk Aanwijzing welke rute hij vler Instructie met betrekking tt het nderhuden en met nemen bij ntruiming Bestelling van artikelen uit het magazijn bijvullen van een kffieautmaat bedrijf Uitleg ver het bijvullen van vakken Uitleg ver het bedienen van een afrekensysteem Uitleg van een taak Instructie met betrekking tt het pmaken van een Aankndigingen van directeur tijdens een ziekenhuisbed bijeenkmst Leermgeving Verbd m te telefneren Instructie met betrekking tt gedrag tijdens de stage Instructie met betrekking tt een nieuw nderwerp tijdens de les Uitleg van de belangrijkste schlregels tijdens een nderwijsleerprces Uitleg ver de werking van de Opdracht tijdens de les Uitleg ver wat er van hem verwacht wrdt tijdens kffieautmaat in de kantine Rsterwijziging de stage Huiswerkpdracht Uitleg schlreglement 11

17 VOORBEELDSITUATIES Taak 2 Luisteren naar een vrdracht, tespraak f verhaal Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan een zeer krte eenvudige tespraak begrijpen. Kan een eenvudige vrdracht f tespraak begrijpen. Kan een eenvudig vrgelezen f verteld verhaal begrijpen. 2 Herkent en begrijpt een eenvudige vrdracht f tespraak. 3 Herkent en begrijpt een eenvudig vrgelezen f verteld verhaal. Kan een vrdracht f tespraak met een heldere structuur begrijpen. Kan een vrgelezen f verteld verhaal met een heldere structuur begrijpen. 4 Begrijpt een vrdracht f tespraak. 5 Begrijpt een vrgelezen f verteld verhaal met een duidelijke structuur. 6 Kent het del van de tespraak, de vrdracht, het verhaal. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Felicitatie p een verjaardag Beschrijving van een persn Kerstwens Liedje van Frans Bauer Praatje tijdens een uderavnd van de schl van de kinderen Sketch tijdens een bruilftsfeest Vrlichting van gemeente ver herinrichting wijk Tespraak van de directeur p een uderavnd Werkmgeving Dankwrd van een Tespraak van de directeur vr het persneel aan het Tespraak ver ntwikkelingen en prgnses in een leidinggevende begin van een diner bedrijf Cmpliment vr ged Uitleg ver veiligheid Uitleg tijdens een (naschlings)cursus 12

18 VOORBEELDSITUATIES uitgeverd werk Leermgeving Opening van een schlfeest Anekdte tijdens de les, bijvrbeeld een vrval tijdens Uitleg ver een nieuw nderwerp tijdens de les Felicitatie bij het afsluiten van het weekend Praatje van een gastdcent (plitie, NS) de cursus Intrductie van een nieuw nderwerp dr dcent Tespraak directeur bij diplma-uitreiking 13

19 VOORBEELDSITUATIES Taak 3 Luisteren naar nieuwsberichtente lefnbeantwrder/ vic , dcumentaires en discussieprgramma s Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige berichten en reclames begrijpen met veel visuele ndersteuning. Kan hfdpunten van krte en duidelijke berichten via radi en televisie en via internet begrijpen. 4 Herkent en begrijpt krte en duidelijke reclamebdschappen: weet waarte hij wrdt aangesprd. Kan hfdpunten begrijpen van (nieuws)berichten, dcumentaires, reclamebdschappen en discussieprgramma s via Kan hfdpunten van krte en duidelijke (nieuws)berichten via radi, televisie en internet herkennen en begrijpen. 5 Haalt infrmatie die vr hem van belang is uit berichten p een telefnbeantwrder en vic . radi, televisie en internet. 7 Begrijpt hfdpunten van (nieuws)berichten, dcumentaires, reclamebdschappen en discussieprgramma s via radi, televisie en internet. 6 Herkent en begrijpt hfdpunten van krte en duidelijke (nieuws)berichten via radi, televisie en internet. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Duidelijk verstaanbare mrep NS (sprwijziging) Eenvudige tv-reclame Jeugdjurnaal Weerbericht Keuzemenu Belastingtelefn (Reginaal) jurnaal Praatprgramma s ver actualiteit (DWDD) Discussieprgramma ver plitiek 14

20 VOORBEELDSITUATIES Aflevering van de TV-dkter Werkmgeving Oprepen tijdens een Omrepbericht p het werk Infrmatiefilm ver nieuwe veiligheidscdes bijeenkmst Infrmatiefilm hygiëne Lesmateriaal VCA p film Vice-ver bij beeldmateriaal Keuzemenu telefn bedrijf (klant) Instructievide bij nieuwe machine ver veiligheid Leermgeving Vic waarin gezegd wrdt Dcumentaire ver de nieuwe richtlijnen mtrent Discussieprgramma ver actueel nderwerp tijdens dat de les niet drgaat geznde veding de les Vice-ver bij filmpje ver Filmfragment ver berep van zijn keuze Infrmatiefilm ver algemene werkvaardigheden betalen p de markt Keuzemenu pleidingscentrum Intrductiefilm ver stage 15

21 VOORBEELDSITUATIES Taak 4 Luisteren naar films en televisieseries Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan films en televisieseries met een zeer eenvudige structuur en een zeer eenvudig taalgebruik glbaal vlgen. Kan p hfdlijnen films en televisieseries vlgen. 7 Begrijpt p hfdlijnen films en televisieseries. Kan films en televisieseries vlgen. 8 Begrijpt films en televisieseries. Begrijpt de essentie van het verhaal. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Leefmgeving Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Speciaal vr de delgrep ntwikkelde films Filmfragment waarin een ambassadeur zijn verhaal vertelt Gede tijden, slechte tijden Realitysaps Biscpfilms (Er kmt een vruw bij de dkter, De eetclub, Majesteit) Histrische films (De Oranjes) 16

22 VOORBEELDSITUATIES Spreken Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan in krte zinnen iets zeggen Kan in krte zinnen een beschrijving, infrmatie, uitleg Kan redelijk vleiend en duidelijk ervaringen, ver cncrete, bekende en instructie geven, verslag uitbrengen en een krt gebeurtenissen, meningen, verwachtingen en gevelens nderwerpen en ervaringen vrbereid verhaal huden ver cncrete, herkenbare nder wrden brengen ver cncrete nderwerpen binnen de vertruwde leef-, nderwerpen binnen de alledaagse leef-, werk- en gerelateerd aan de leef-, werk- en leermgeving. werk- en leermgeving. leermgeving. Taak Een mnlg huden Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan iets vertellen ver zichzelf, ver wat hij det en waar hij wnt. Kan een zeer krte en vraf geefende mededeling uit het hfd zeggen. Kan alledaagse nderwerpen beschrijven, zals mensen, plaatsen en zaken. Kan verslag uitbrengen van gebeurtenissen, activiteiten en persnlijke ervaringen. Kan een krt, vrbereid verhaal f presentatie huden en daarbij p eenvudige vragen reageren Beschrijft mensen, plaatsen en zaken. Vertelt ver gebeurtenissen, activiteiten en persnlijke ervaringen. Hudt een krt vrbereid verhaal f presentatie. Kan in grte lijnen redenen en verklaringen geven vr eigen meningen, plannen en handelingen. Kan een krt verhaal vertellen. Kan p basis van verzamelde infrmatie een vrbereide presentatie geven. Kan vragen beantwrden naar aanleiding van een gegeven presentatie Geeft een samenhangend verslag van ervaringen, activiteiten en gebeurtenissen. Geeft telichting p eigen meningen, plannen en handelingen. Vertelt een krt verhaal. Hudt een vrbereide presentatie. 17

23 VOORBEELDSITUATIES Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Zeggen waar hij wnt Verslag aan vrienden ver nderzek in het Verhaal ver plannen m een eigen camping te Zeggen wat hij det ziekenhuis beginnen tijdens een feestje: wat hij gaat den, he Beschrijving van een persn Beschrijving van zijn eigen wning hij het gaat aanpakken en waarm hij dit wil Anekdte (gebeurtenis tijdens vakantie, in het Gedetailleerd verslag van een bizarre ervaring met weekend f met de familie) de gemeente, de belasting f de verzekering Beschrijving van zijn leven p dit mment Werkmgeving Vertellen bij welk bedrijf je Krt wrdje bij het afscheid van een directe cllega Gedetailleerde beschrijving van gedane vr het laatst gewerkt hebt Beschrijving werkzaamheden werkzaamheden en he lang Uitleg ver eenvudige prcedures aan nieuwe Duidelijk verslag van een ngeval f incident Vermelding werkzaamheden cllega Melding van een ngewenste situatie met uitleg van details Leermgeving Vrstelrndje p de eerste Uitleg ver eigen pleidingsachtergrnd Presentatie waarin hij verslag det van zijn stage cursusavnd: zeggen he hij Beschrijving van een praktijkpdracht Verslag aan medecursist van een excursie naar een heet, he ud hij is, waar hij Beschrijving van wat hij geleerd heeft tijdens stage instelling wnt en werkt Verhaal van een cursist waarin zij zich presenteert Beschrijving van wat hij det tijdens de cursus 18

24 VOORBEELDSITUATIES Lezen 1 Algemene mschrijving Instrmniveau Niveau 1F Niveau 2F Kan p papier en beeldscherm Kan p papier en beeldscherm eenvudige teksten lezen Kan p papier en beeldscherm teksten met een heldere krte, zeer eenvudige teksten en begrijpen ver cncrete, herkenbare nderwerpen structuur lezen en begrijpen ver cncrete lezen en begrijpen ver cncrete, binnen de dagelijkse leef-, werk- en leermgeving. nderwerpen, gerelateerd aan de leef-, werk- en bekende nderwerpen binnen de leermgeving. vertruwde leef-, werk- en leermgeving. Kan in eenvudige authentieke teksten herkennen wat vr hem bekend en belangrijk is. Tekstkenmerken De teksten zijn zeer eenvudig van structuur, krt en hebben een zeer herkenbare lay-ut. De teksten bevatten weinig infrmatie en deze infrmatie is cncreet. De zinnen zijn krt, enkelvudig en er kmen geen passieve zinnen vr. De wrden zijn hg frequent en wijken niet af van de wrdenschat van de lezer. De teksten hebben een eenvudige, lineaire structuur en een heldere lay-ut. De infrmatie is herkenbaar gerdend. De teksten hebben een lage infrmatiedichtheid; belangrijke infrmatie is gemarkeerd f wrdt herhaald. Er wrdt niet te veel (nieuwe ) infrmatie gelijktijdig geïntrduceerd. De zinnen zijn vaak enkelvudig en krt. In samengestelde zinnen wrdt gebruikgemaakt van veelvrkmende vegwrden. De teksten hebben een heldere structuur. Er wrden niet te veel gegevens in één keer aangebden. De zinnen zijn langer en er kmen meer samengestelde zinnen vr. Het wrdgebruik is meer gevarieerd, er kmt frmeel taalgebruik vr en k minder veelvrkmende wrden kmen vr. Schematische verzichten zijn zeer eenvudig en er wrden niet meer dan twee gegevens gecmbineerd. De teksten bestaan vrnamelijk uit vaak gebruikte f vr de lezer bekende, alledaagse wrden. Schematische verzichten zijn eenvudig en verzichtelijk. 19

25 VOORBEELDSITUATIES Taak 1 Lezen van infrmatieve teksten Instrmstandaard Standaard VE Eindterm Standaard VE Eindterm Kan zeer eenvudige infrmatieve teksten herkennen, lezen en begrijpen. Kan eenvudige infrmatieve teksten lezen en begrijpen. 1 Herkent en begrijpt eenvudige infrmatieve teksten. Kan infrmatieve teksten lezen en begrijpen. 1 Begrijpt infrmatieve teksten. Kan herkennen welke pst vr hem belangrijk is m te bewaren en m p te reageren. 2 Herkent en gebruikt eenvudige teksten met een webstructuur. 2 Herkent de meest gangbare tekstsrten. Kan specifieke infrmatie vinden: datum, plaats, tijd, prijs, afzender. 3 Legt een verband tussen eenvudige schematische verzichten en de tekst. Cntext Cntext Cntext Vertruwde leef-, werk- en Alledaagse leef-, werk- en leermgeving De leef-, werk- en leermgeving leermgeving Onderwerp Onderwerp Onderwerp Cncreet en bekend Cncreet en herkenbaar Cncreet Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Vrbeeldsituaties Leefmgeving Gebrtekaartje Weerbericht in de krant Artikel ver langere levensduur met een grafiek Infrmeel bericht Berichten Metr erbij Gewijzigde peningstijden p Flder aptheek ver hfdluis Brief van wningbuwvereniging deur aptheek Infrmatie van de gemeente ver mgaan met afval Werkmgeving Uitndiging vr een waarin een bestelling wrdt gedaan Sllicitatiefrmulier kerstbrrel van het werk Vacature Arbeidscntract van cllega ver Berichten in persneelsblad Infrmatie ver prducten/diensten in de sectr wijziging tijdstip werkverleg Brief bedrijfsarts waar hij werkt Nieuwsbrief 20

Standaarden en eindtermen ve

Standaarden en eindtermen ve Standaarden en eindtermen ve Een vergelijkend verzicht Raamwerk NT2 CINOP maart 2013 1 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Algemene verschillen en vereenkmsten pagina 4 3. Vergelijking per vaardigheid pagina

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP

CONCEPT EINDTERMEN ONDERNEMERSCHAP Cruciale praktijksituaties dmein Ondernemerschap Instanties CP 1 De Kamer van Kphandel CH 1: Infrmatie van de Kamer van Kphandel begrijpen ver het starten van een bedrijf CH 2: Een adviesgesprek veren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

CONCEPT EINDTERMEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

CONCEPT EINDTERMEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Cruciale praktijksituaties Dmein MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Actief in mijn wnmgeving CP1: WIJKVOORZIENINGEN CH1: Infrmatie zeken ver wijkvrzieningen CH2: In gesprek met buurtbewners CH3: Aanmelden vr

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar

Voor alle derdejaars leerlingen van het Montessori College Groesbeek organiseren wij een 4 daagse reis naar Gresbeek, 29 augustus 2014 Geachte uders/verzrgers, IN DEZE BRIEF: * Infrmatie ver de Lndenreis * Prgramma * Vrwaarden * Inschrijffrmulier * Checklist Vr alle derdejaars leerlingen van het Mntessri Cllege

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!

Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Zwangerschapsbegeleiding Je bent zwanger! Gefeliciteerd! Om je zwangerschap z ged mgelijk te kunnen begeleiden, hebben wij gegevens van je ndig. Een aantal gegevens kun je al vrafgaand aan de eerste cntrle

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Praktijkgericht Lezen 2

Praktijkgericht Lezen 2 Praktijkgericht Lezen 2 Muiswerk Praktijkgericht Lezen 2 is gericht p het aanleren van de vaardigheden die ndig zijn infrmatie van alledag te begrijpen. Delgrep Praktijkgericht Lezen 2 Het prgramma is

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

1. er wordt gewerkt in tweetallen (zelfde sector/zelfde klas) 2. er wordt per persoon minimaal 20 uur aan het sectorwerkstuk besteed

1. er wordt gewerkt in tweetallen (zelfde sector/zelfde klas) 2. er wordt per persoon minimaal 20 uur aan het sectorwerkstuk besteed SECTORWERKSTUK schljaar 2017-2018 Casus Het sectrwerkstuk is één van de verplichte nderdelen van het schlexamen binnen de theretische leerweg en gaat ver een thema uit de sectr die je gekzen hebt. Bij

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Lesbeschrijving. Havens aan de Schelde. Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Havens aan de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Vlaanderen Nederland Primair

Nadere informatie

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8.

Doelgroepen Dit educatieve lespakket is bedoeld voor de groepen 5,6 en de groepen 7,8. Dcentenhandleiding Beleef Het Verleden met Ltte Delgrepen Dit educatieve lespakket is bedeld vr de grepen 5,6 en de grepen 7,8. Middelen Data-DVD: Inzet van filmmateriaal via digibrd. 4 afleveringen met

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen

Vragenlijst dagindeling en interesses ouderen Deze vragenlijst kan wrden gebruikt als richtlijn en ndersteuning bij een interview aan uderen ver de dagindeling en interesses. Vragenlijst dagindeling en interesses uderen Deze vragenlijst is pgezet

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis.

Tarieven 2012. MoveDis voedings- en bewegingspraktijk. Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rotterdam 010-2919675 / info@movedis.nl www.movedis. Tarieven 2012 MveDis vedings- en bewegingspraktijk Beijerlandsestraat 51 3074 RB Rtterdam 010-2919675 / inf@mvedis.nl www.mvedis.nl Nevenlcaties Rtterdam Gezndheidscentrum Ldewijk Pincffsweg Ldewijk Pincffsweg

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie