Van studie naar werk dat bij je past

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van studie naar werk dat bij je past"

Transcriptie

1 Van studie naar werk dat bij je past Zó vind je een baan in Nederland Syllabus solliciteren Loopbaan Advies Centrum

2

3 COLOFON Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de drukker stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. Copyright 1994 Loopbaan Advies Centrum, Universiteit van Amsterdam Herziene versie 2002 Loopbaan Advies Centrum, Universiteit van Amsterdam Herziene versie 2012 Loopbaan Advies Centrum, Universiteit van Amsterdam Binnengasthuisstraat ZA Amsterdam Deze informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk). Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Geen Afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van het Loopbaan Advies Centrum nodig voor het verveelvoudigden, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.

4

5 INHOUD Inleiding Voor wie Leeswijzer Van student naar starter Een nieuwe fase Solliciteren is een proces Kiezen Voelsprieten Succes in je werk Tips voor een topstart Bijlage: T-model: een hulpmiddel bij het kiezen Je persoonlijk profiel Wat heb jij een werkgever te bieden? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Werken om te leven of? Bijlagen: Checklists Jij en de arbeidsmarkt Wat is dat, de arbeidsmarkt? Definities Verkennen van de arbeidsmarkt Organisaties onder de loep Wisselwerking tussen zelfanalyse en arbeidsmarktoriëntatie Bijlage: Arbeidsmarktmatrix Oriënteren op de arbeidsmarkt: zoekstrategieën Waar begin ik? Informatie verzamelen De verborgen arbeidsmarkt Oriënterende gesprekken Elevator pitch Voorbereiden Do s and don ts van netwerken Telefonisch contact leggen Solliciteren en de nieuwe media Terminologie Vacaturebanken Digitale netwerken Twitter Bijlage: Tips Open sollicitaties Aanleiding Aanpak Terminologie Opbouw brief Formulier open sollicitatie

6

7 Vacature analyse Noodzakelijke tussenstap Aanpak Harde en zachte functie-eisen Vacaturejargon Sollicitatiebrief Smaken verschillen Doel van de sollicitatiebrief Inhoud en opbouw Do s en don ts, lay-out en formulering Verzenden Sollicitatieformulier Bijlage: Lay-out en inhoud sollicitatiebrief Curriculum vitae Definitie Aanpak Soorten cv De inhoud Do s en don ts met betrekking tot de opmaak Het zogenaamde gat in je cv In afwachting Reacties Omgaan met onzekerheid Incasseren Sollicitatiegesprek Doel Voorbereiding Do en don t bij het sollicitatiegesprek Het eerste gesprek Al dan niet een tweede gesprek Impertinente vragen Bijlage: Voorbeeldlijst sollicitatievragen Assessments Doel en werkwijze De assessment-center-methode Voorbereiding op een assessment Capaciteitentests Persoonlijkheidstests Als je niet door de selectieprocedure bent gekomen Arbeidsvoorwaarden Einde van de sollicitatieprocedure Arbeidsvoorwaarden Het nieuwe werken Onderhandelen De arbeidsovereenkomst De medische keuring Aan het werk! 81

8

9 1 INLEIDING 1.1 VOOR WIE Deze syllabus is bedoeld voor starters met een opleiding in het wetenschappelijk en hoger onderwijs, die op zoek zijn naar een bij hun opleidingsniveau passende baan. Hij is opgezet als een handreiking bij het uitstippelen van je carrièrepad. Als je nog niet toe bent aan het echte werk kan je deze syllabus ook zien als een hulpmiddel om je toekomstwensen alvast gerichter vorm te geven. De syllabus is samengesteld vanuit de expertise van het Loopbaan Advies Centrum UvA (LAC). Naast individuele begeleiding biedt het LAC al jaren lang trainingen en workshops op het vlak van studie- en loopbaanbegeleiding aan. Deze syllabus sluit hier nauw bij aan. Je kunt hem ook zelfstandig gebruiken, als praktische gids. 1.2 LEESWIJZER Over solliciteren zijn boekenplanken vol geschreven en het is onmogelijk, en onnodig, om dat te evenaren in een syllabus. We proberen je wel een handvat te bieden en enkele praktische methoden en oefeningen aan te reiken om je soepel door het hele sollicitatietraject heen te leiden. Als je meer verdieping wilt over bepaalde onderwerpen, dan vind je op onze website suggesties voor literatuur en meer websites. Uiteraard kun je ook altijd in het Informatiecentrum Studenten Services terecht voor het consulteren van dit materiaal. Deze syllabus gaat primair over solliciteren naar een baan en niet naar een stage. Het verschil is echter niet zo groot, dus ook daarvoor kun je deze tekst hanteren. De hoofdstukken zijn ingedeeld volgens een expliciet stappenplan waarbij je het hele sollicitatietraject doorloopt. Meestal is de praktijk weerbarstiger, en zul je merken dat de scheiding tussen de verschillende fases lang niet zo strikt is als hier lijkt. De syllabus is zo vormgegeven, dat je dan ook op iedere door jou gewenste plaats kunt insteken. Welke informatie je kunt gebruiken, neem je mee; wat je minder bruikbaar vindt, laat je voor wat het is. Dit geldt ook voor de opdrachten. Kortom: lees en doe wat van toepassing is op jouw situatie. Wij nodigen je graag uit om actief aan de slag te gaan met deze oriëntatie: door de aangeboden theorie op jouw eigen situatie toe te passen krijg je meer zicht op de concrete mogelijkheden. Aan het eind van ieder hoofdstuk staat ook een samenvatting met daarin de belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen. Wij danken alle collega s en studenten die mee hebben gedacht bij het samenstellen van deze syllabus en uit wier literatuur wij hebben geput. Rest ons je succes, en vooral heel veel plezier bij het solliciteren te wensen! Medewerkers Loopbaan Advies Centrum & Trainingscentrum Studenten Services Universiteit van Amsterdam (UvA) 9

10 10

11 2 VAN STUDENT NAAR STARTER 2.1 EEN NIEUWE FASE Afstuderen is een feestelijk moment: het felbegeerde papiertje is eindelijk op zak. Tegelijk markeert dit feest ook de overstap naar een nieuwe levensfase en dat is spannend. Wellicht ben je erg toe aan het verkennen van al die nieuwe mogelijkheden, maar het kan ook zijn dat je voor je gevoel een grote onbekende wereld tegemoet gaat, waarop je weinig zicht hebt. En die twee uitersten gaan ook vaak hand in hand. Dit kan allerlei vragen oproepen, zoals: Welk werk kan ik doen met mijn opleiding? Hoe kan ik mijzelf positioneren op de arbeidsmarkt? Welke banen zijn er en waar vind ik die? En vooral: hoe sleep ik die leuke baan in de wacht? De hiernavolgende hoofdstukken bieden je een handvat om je aan pak te kunnen structureren. 2.2 SOLLICITEREN IS EEN PROCES Voor wie op zoek gaat naar een baan is de meest gevolgde strategie: het internet en de zaterdagkrant afstruinen, op zoek naar advertenties waarin gevraagd wordt naar iemand met jouw profiel. Dit heeft vaak een nogal teleurstellend resultaat, want zo vaak zie je niet een vacature specifiek gericht op iemand met een afgeronde master in jouw vakgebied. Het wordt helemaal lastig als er ook een aantal jaren werk ervaring gevraagd wordt. Toch betekent dit niet dat er voor starters geen beschikbare functies zijn; ze zitten echter goed verstopt in het via-via-circuit. Daarom is het goed om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt niet alleen te onderzoeken vanaf de vraagzijde: je kunt ook nadenken over de manier waarop jij jezelf actief wilt presenteren op de arbeidsmarkt. Dit heeft niet alleen te maken met het type werk waarvoor je denkt in aanmerking te komen, maar ook voor welke werkgevers jij een aantrekkelijke medewerker kunt zijn. De volgorde van de hoofdstukken in deze syllabus geven de verschillende stappen in het sollicitatieproces weer, maar in de praktijk zal blijken dat de scheiding tussen deze stappen niet altijd even strikt is, en dat je best al kunt nadenken over het maken van een aantrekkelijk cv terwijl je je ook nog aan het oriënteren bent over de kansen op werk in een bepaalde sector. 2.3 KIEZEN Door dit sollicitatieproces heen loopt het woord kiezen als een rode draad. Op heel wat momenten dient zich de vraag aan of je al dan niet reageert op een advertentie, welke informatie je opneemt in je cv, of je akkoord gaat met het geboden salaris, etc. In de volgende hoofdstukken is hiervoor nog meer aandacht; nu volstaan we met enkele basisgedachten met betrekking tot het keuzeproces. Knopen doorhakken wordt nogal eens als lastig ervaren. Blijven twijfelen en je voortdurend afvragen of dít nu de perfecte keuze is kan heel veel tijd en energie kosten; daar staat tegenover dat besluitvaardigheid je het gevoel kan geven, zelf aan het roer te staan waardoor je een eigen koers kunt gaan varen. Een belangrijke stap op weg naar een keuze is daarbij het inwinnen van informatie. Hoe meer informatie over (on-)mogelijkheden, hoe concreter en beter gefundeerd je de pro s en contra s van een keuze kunt afwegen. Als je een goed beeld hebt van de werkweek van bijvoorbeeld een GZ-psycholoog of een accountmanager bij een bank, kan dat een hulpmiddel zijn bij je afweging om ook naar een dergelijke baan te solliciteren. Dit leert je ook, dat voor veel mensen de eerste baan een goede manier is om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn en er achter te komen wat bij hen past. In volgende paragrafen lees je hier meer over. Door je te informeren vallen al wat opties af en naarmate je meer weet van een bepaalde organisatie, functie of branche, ga je ook nieuwe kansen ontdekken. 11

12 Mensen verschillen onderling zeer in hun keuzegedrag: de een kiest impulsiever, beter doordacht, rationeler,, dan de ander. Dit hangt ook samen met het feit dat bij het kiezen zowel ons verstand als ons gevoel een rol spelen. Diep van binnen weten we in de meeste gevallen al heel snel wat een goede keuze voor ons is, maar we vinden het vaak griezelig om uitslui tend te varen op het gevoel. Bedenk wel dat we niet voor niets uitdrukkingen hanteren als je thuis voelen bij een organisatie of je op je gemak voelen in een situatie. Voor wie langdurig twijfelt kan het handig zijn om alle (zowel rationele als emotionele) elementen die jij belangrijk vindt onder woorden te brengen. Je schrijft op een blad papier een grote T. Links komen de positieve kanten van bijvoorbeeld de baan, organisatie of het werkveld te staan, rechts de negatieve. Je kunt de pro s en contra s ook een puntenwaardering meegeven op een schaal van Als je beide kanten vervolgens optelt, kun je in één oogopslag zien welke kant het zwaarst weegt voor jou, en kun je de vraag beantwoorden wat deze factoren écht voor jou betekenen. In de bijlage bij dit hoofdstuk vind je een voorbeeld van dit zogenaamde T-model. 2.4 VOELSPRIETEN Als je actief aan het oriënteren gaat, komen er ongetwijfeld allerlei verrassende situaties of mogelijkheden op je pad. Als je met de gedachte speelt een verre reis te plannen of een gedurfde aanschaf te doen, en je vertelt het rond in je vriendenkring, dan kent plots iedereen wel iemand die iets dergelijks heeft meegemaakt. Je kunt dan die informatie laten voor wat het is, maar je kunt ook proberen je voordeel te doen met de ervaringen van anderen. Dit verschijnsel van de niet gezochte vondst wordt serendipiteit genoemd. Je bent op zoek naar iets en plotseling komt uit totaal onverwachte hoek een prachtige tip of suggestie. Hoe relaxter je bent tijdens je oriëntatietraject, hoe groter de kans dat je zo n toevallige samenloop van omstandigheden opmerkt en een geboden kans ziet, herkent en gaat onderzoeken. 2.5 SUCCES IN JE WERK Vraag tien mensen uit je omgeving wat voor hen een succesvolle carrière is en de kans is groot, dat je tien verschillende antwoorden krijgt. Bij het maken van keuzes voor werkvelden, bedrijven en banen is het van belang, dat jij uitstippelt wat voor jou succes in de breedste zin van het woord betekent. In welke omgeving gedij jij het beste? Welvaart is niet hetzelfde als welzijn en succes is ook lang niet altijd hetzelfde als geluk. Het is daarom van belang, dat jij voor jezelf bedenkt wat op dit moment een succesvolle carrière voor jou betekent. Uit een onderzoek, dat onder een kleine groep afgestudeerden aan de UvA is gehouden, blijkt bijvoorbeeld, dat een goed salaris in het algemeen niet zo belangrijk wordt gevonden als het gaat om succes. Wel worden aspecten genoemd als mogelijkheid tot zelfontplooiing, een goede samenwerking met collega s, een doelgerichte manier van werken en een prettige werksfeer. De alumni gaven aan, dat ze zelf evenveel invloed op hun succes hadden, dan externe factoren (collega s of leidinggevende). Bovendien geldt, dat hoe hoger je je eigen invloed inschat, of dat nu zo is of niet, hoe meer kans op succes je hebt. Geloof dus in jezelf en in je eigen unieke - capaciteiten! 12

13 2.6 TIPS VOOR EEN TOPSTART Wees nieuwsgierig Verleg je grenzen: denk eens buiten de kaders Spreek veel mensen uit verschillende sectoren Neem de tijd om je te informeren Blijf bezig, ook als het even niet mee zit Stel haalbare en reële doelen Aan de slag! Kortom: Je kunt veel leren van de (starters-)ervaringen van anderen Door keuzes te maken, geef je zelf richting aan je leven De perfecte keuze bestaat niet Dit is een eerste stap; deze keuze bepaalt niet de rest van je leven Breng in kaart wat op dit ogenblik echt belangrijk voor je is Kiezen gaat gemakkelijker als je goed geïnformeerd bent Hou bij je zoektocht je ogen en oren open Alle mogelijkheden proberen kennen is een onmogelijke opgave 13

14 BIJLAGE: T MODEL: EEN HULPMIDDEL BIJ HET KIEZEN Geef de alternatieven een naam Schrijf per alternatief alle positieve en negatieve aspecten op Ken aan elk aspect een rapportcijfer toe voor het gewicht, 10 is zeer belangrijk en 1 is nauwelijks belangrijk Tel per alternatief de positieve waarden bij elkaar op en doe hetzelfde voor de negatieve waarden Trek de positieve en negatieve totaalwaarden per alternatief van elkaar af Vergelijk de eindcijfers van de verschillende alternatieven T model alternatief 1 Positieve aspecten cijfer cijfer Negatieve aspecten Totaal: T model alternatief 2 Positieve aspecten cijfer cijfer Negatieve aspecten Totaal: 14

15 3 JE PERSOONLIJK PROFIEL 3.1 WAT HEB JIJ EEN WERKGEVER TE BIEDEN? Bij het zoeken naar een passende eerste baan is niet alleen je diploma of je opleiding belangrijk: je hele persoon speelt een rol. Het gaat niet uitsluitend om je ervaringen tot nu toe, betrek hierin ook je wensen en ambities voor de toekomst. In dit hoofdstuk schenken we aandacht aan de manier waarop je dat zodanig in kaart kunt brengen dat je jezelf goed op de arbeidsmarkt kunt presenteren. Dit doen we aan de hand van een aantal vragen, die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. 3.2 WIE BEN IK? Achter deze drie woorden schuilt een heel grote vraag. De vraag Wie ben ik? is nooit af: je blijft je immers voortdurend ontwikkelen. Toch is het goed mogelijk een vaste kern te onderscheiden in je persoonlijkheid. Die bestaat uit de combinatie van factoren die tot op heden hebben bijgedragen aan de vorming van de persoon die je nu bent: je achtergrond, opvoeding, karakter eigenschappen, intelligentie, belangrijkste waarden en drijfveren en maat schappelijke oriëntatie. Achtergrond Al lijkt het misschien niet het meest voor de hand liggend, het past zeker in dit kader om stil te staan bij de factoren die je van huis uit hebt meegekregen. Realiseer je dat gebeurtenissen of beslissende momenten die voor jou inmiddels heel vanzelfsprekend zijn, waardevol kunnen zijn in het licht van de ontwikkeling die je tot nu toe hebt doorgemaakt. Ga vooral na wat voor jou van de meeste betekenis is (geweest), zowel in positieve als in negatieve zin. Onderstaande vragen kun je hierbij gebruiken als leidraad. OPDRACHT VAN HUIS UIT : Hoe was bij jou de gezinssamenstelling, en welke plek nam je daarbij in? Waar ben je opgegroeid en hoe bepalend was dat voor je? Welk beroep hadden je (groot-)ouders en had dat effect op het gezin? Wat voor kind was je? Speelde je vooral binnen of buiten? Wat vond je leuk om te doen, waarmee en met wie speelde je meestal? Kwamen al vroeg bepaalde talenten naar voren? Denk aan muzikaal gevoel, sportiviteit, creativiteit, etc Persoonlijkheid In de loop van het sollicitatietraject, van de oriëntatiefase tot en met de gespreksrondes, is het belangrijk om zo concreet mogelijk te kunnen benoemen waar jouw eigenschappen en kwaliteiten liggen. Een lastige opgave: we vinden het al snel opschepperig om te zeggen dat we ergens goed in zijn. We weten beter waar we niet goed in zijn (want daar worden we vaker mee geconfronteerd). Er zijn verschillende manieren om een goed beeld te krijgen van je persoonlijkheid en je voornaamste karaktereigenschappen. Favoriet zijn de talloze tests die op internet circuleren. Daarnaast kun je jezelf scoren op de lijst van eigen schappen en kwaliteiten 15

16 die in de bijlage aan het eind van dit hoofdstuk is opgeno men. Je kunt daarop aankruisen, hoe jij jezelf inschat. Het wordt nog interessanter, als anderen uit je omgeving ook de lijst invullen over jou. Je zult merken dat je per situatie verschillend kunt functioneren: een studie- of huisgenoot kan andere kwaliteiten in je zien dan een van je broers of zussen omdat je in je studieomgeving wellicht andere kanten van jezelf laat zien dan bij je familie. Een goede aanvulling is dan om dit te illustreren met concrete voorbeelden uit je opleiding, nevenactiviteiten, bijbaan en vrije tijd. Op die manier krijgen anderen een helder beeld van wat jij in de diverse situaties doet en kunt. Vaak neigen mensen ernaar, alleen die eigenschappen van zichzelf te benoemen als kwaliteit, waarvoor ze veel wilskracht in moeten zetten en waarvoor ze moeite moeten doen. Hun werkelijke talenten gaan hen zo vanzelfsprekend en gemakkelijk af, dat ze die niet eens zien als een kwaliteit. Ga dus bij het benoemen van je kwaliteiten ook na, welke taken bij jou vanzelf gaan. Daniël Ofman ontwikkelde hierover een theorie, samengevat in een kwadrant. De essentie van zijn theorie wordt hieronder beschreven. Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot je diepste wezen behoren; het zijn je eigen specifieke sterke punten, denk bijvoorbeeld aan zorgzaamheid of flexibiliteit. Een kwaliteit kan er echter toe leiden dat je er af en toe in doorschiet: als je doel gericht en vastberaden aan het werk gaat kan dat uitmonden in drammerigheid naar je collega s toe. Dat kan je belemmeren in je functione ren of in de interactie met anderen. Als dat gebeurt, dan wordt je kwaliteit doelgerichtheid omgezet in je valkuil vasthoudendheid. Valkuilen beginnen vaak met het woordje te. Om weer uit je valkuil te komen, moet je een uitdaging aan gaan: meestal het tegenovergestelde van je kwaliteit. In ons voorbeeld is dat flexibiliteit, souplesse. Tot slot kun je het laatste element in het kwadrant formuleren: je allergie, het te veel van jouw uitdaging, die op zijn beurt weer diametraal tegenover je kernkwaliteit staat. Als je het lastig vindt om een kwaliteit van jezelf te benoemen is het gemak kelijker om bijvoorbeeld met je allergie te beginnen: doorgaans weet je goed welk gedrag van anderen bij jou rode vlekken oplevert. Een kernkwadrant is cyclisch en elk van de vier elementen kun je als startpunt kiezen. Naast je sterke kanten, is het in het sollicitatietraject minstens zo belangrijk om ook je beperkingen te kennen. Een werkgever is ook altijd benieuwd naar welke situaties jij moeilijk te hanteren vindt. Dan dringen zich vragen op als: Wat vind je moeilijk? Waar ben je niet zo trots op? Waar ergeren anderen zich mogelijk aan bij jou? Deze vragen kun je ook goed onderzoeken aan de hand van bovenstaand model. Waarden Waarden zijn diep verankerde opvattingen en overtuigingen over de manier waarop jij in het leven wilt staan. Zij geven richting aan je denken en handelen. Van je ouders of opvoeders heb je waarden meegekregen, maar ook van de omgeving waarin je verkeert, krijg je die mee. Bij het zoeken naar een geschikte baan, is het belangrijk een werkomgeving te vinden, waarin jij je herkent met betrekking tot waarden en uitgangspunten. Deze staan vaak verwoord in een visie of mission statement, maar ook in bedrijfsprofielen op websites en soms in vacatureomschrijvingen. In volgende hoofdstukken komen we hier nog op terug. Het leven naar en vanuit je waarden vertaalt zich in je levensstijl en maatschappelijke oriëntatie. Die kan maatschappijkritisch zijn, emancipatoir, kunstzinnig, formeel, op maximalisatie (winst) gericht, en nog veel meer. Je levensstijl en je maatschappelijke oriëntatie bepalen bij welke werkgever jij je thuis voelt. Ook organisaties kennen namelijk een zekere levensstijl en maatschappelijke oriëntatie : de organisatie- of bedrijfscultuur. 16

17 3.3 WAT KAN IK? Analoog aan de vraag wie je bent, is ook de vraag naar wat je kunt, complex. Als pas afgestudeerde kun je het idee hebben, dat je weliswaar een enorme dosis theoretische kennis hebt opgedaan tijdens je universitaire opleiding maar weinig substantiële kennis die praktisch inzetbaar zou kunnen zijn in een werkomgeving. Ten onrechte, al vergt het inventariseren van wat jij concreet en praktisch aan kennis en vaardigheden te bieden hebt, wél enige inspanning. Kennis Tijdens je studie heb je onbetwist een heleboel vakinhoudelijke kennis opgedaan. De vraag dient zich nu aan of je jezelf op de arbeidsmarkt gaat presenteren als een generalist of dat je jezelf wilt ontwikkelen als specialist in je vakgebied. Dit heeft dan weer te maken met de specifieke werkzaamheden die je wilt gaan uitvoeren: een communicatiemedewerker zet doorgaans algemener academische vaardig he den in dan een onderzoeker of een docent doet. Dit alles is ook onlosmakelijk verbonden met je mate van intelligentie: het vermogen om informatie te verwerken en te analyseren. Wij zijn vooral vertrouwd met de cognitieve vormen van intelligentie, maar je kunt ook denken aan creativiteit die bijvoorbeeld nodig is om tot een goed onderzoeksdesign te komen. In mensgerichte beroepen, zoals die van arts of psycholoog, zijn het juist de interpersoonlijke, emotionele en verbale vormen van intelligentie, die wat meer aangesproken worden. Hoewel je als arts óók verstand moet hebben van anatomie, ziektebeelden en farmacologie. Het is dus nooit zo, dat je maar één soort intelligentie nodig hebt in een functie. Het gaat altijd om het samenspel van deze verschillende soorten capaciteiten. Vaardigheden Capaciteiten en vaardigheden beschrijven alles wat jij hebt (aan-)geleerd: een vreemde taal, een begroting opstellen, werken met een bepaald computerprogramma. Er is meestal een sterke samenhang tussen activiteiten die je leuk vindt en de mate waarin je er succesvol in bent. Het geeft nu eenmaal meer voldoening als je kunt doen waar je goed in bent. Als je iets snel oppakt of begrijpt en als het ware vanzelf komt dan spreken we van talent. Maar ook iets waarvoor je duidelijk aanleg hebt, moet nog verder ontwikkeld worden. Ter inspiratie wordt achteraan dit hoofdstuk een beknopt lijstje van vaardigheden opgenomen. Voor de analyse van jouw (academische) vaardigheden kun je het best gebruik maken van je cijferlijst en je gevolgde studieprogramma. Competenties Dit begrip kom je vaak tegen in allerlei functieomschrijvingen. Het is de combinatie van kwaliteiten, gedrag, talenten, kennis en attitude, die voor de uitoefening van een specifieke functie nodig zijn. Competent ben je als je in een bepaalde situatie de juiste kennis en vaardigheden kunt inzetten om de situatie optimaal te laten verlopen. Net zoals bij de kwaliteiten, kun je je (laten) scoren op de mate waarin je al beschikt over bepaalde competenties; ook kun je alvast nadenken over wat je nog verder wilt ontwikkelen. Aan het eind van dit hoofdstuk vind je de lijst met belangrijkste competenties. Het zal je opvallen dat er in die lijst ook zogenaamde containerbegrippen voorkomen. Een competentie als communicatief sterk betekent dat er enerzijds goede uitdrukkingsvaardigheid gewenst is, zowel mondeling als schriftelijk, en anderzijds dat er een dosis socia biliteit verwacht wordt, het vermogen om op allerlei niveaus in contact te treden met gesprekspartners. 17

18 OPDRACHT: BRENG JE ERVARINGEN IN KAART Deze opdracht kost doorgaans een paar uur tijd; trek er een dagdeel voor uit. Uiteraard kun je die tijd opknippen in kleinere eenheden. Laat je hierdoor niet afschrikken: het is beslist de investering waard. Dit overzicht vormt straks namelijk de basis voor je cv. Het is je reservoir met concrete voorbeelden op grond waarvan je uiteindelijk jouw persoonlijke profiel zult samenstellen. Kijk eens terug op wat recentere periodes: je middelbare school- en je studententijd. Maak een overzicht van alle belangrijke activiteiten en keuzemomenten die je gevormd hebben. Denk zowel aan studieonderdelen die je gevolgd hebt als aan extra curriculaire activiteiten. Ook lidmaatschappen van studie- of sportverenigingen horen hierbij, net zoals reizen, een uitwisseling, familie en vrienden. Schrijf erbij wat voor jou zowel positief als negatief is. Als het overzicht af is, reflecteer je op je ervaringen. Onderstaande vragen kunnen je daarbij helpen: 1. Wat valt je op bij het maken van het overzicht? Van welke onderdelen gaat je hart sneller kloppen en van welke minder? 2. Kun je een rode draad ontdekken in de activiteiten die je hebt ondernomen? 3. Ga dat ook eens na voor de gebieden: interesses/affiniteit, inhoud van activiteiten, soort werk/functie/taken, soort organisatie/werkomgeving. Wat heb je laten zien aan kwaliteiten en vaardigheden? 4. Welke activiteiten waren een succes of waar ben je trots op? Waardoor kwam dat? Welke eigenschappen en competenties van jezelf hebben tot dat succes geleid? Wat gaf je energie en hoe zou dat komen? 5. Welke activiteiten gingen je minder goed af? Met andere woorden; wat kostte moeite en energie? Wat zegt dat over jouw competenties en mogelijkheden tot ontwikkeling? Wat heb je ervan geleerd? 6. Wat ontbreekt er nog in het overzicht, dat je altijd al hebt willen doen maar waar het nog niet van gekomen is? 18

19 3.4 WAT WIL IK? Interesses, ambities, motivatie, dromen en wensen, iedereen heeft ze, al ben je er niet altijd evenzeer van bewust. Bij het opstellen van je persoonlijk profiel hoort ook het onderzoeken en benoemen van wat voor jou interessant en belangrijk is. Dat helpt je om een beeld te krijgen van de functie, het vakgebied en de werkomgeving, die bij je past. Wat kan op dit ogenblik voor jou een aantrekkelijke werkomgeving zijn? Zie je jezelf in een internationale of commerciële setting aan het werk, of eerder in het onderwijs of bij een zorginstelling? Dat beeld is voor iedereen verschillend; de één ziet al veel sneller een concrete startersfunctie, zoals een traineeship, voor zich en houdt zich nu nog niet bezig met wat vervolgstappen kunnen zijn. De ander heeft een lange termijn perspectief voor ogen en moet nog uitvinden welke tussenfases zinvol zijn. Het ontwikkelen van een (toekomst)beeld met betrekking tot werk geeft je richting en helpt je om keuzes te maken. OPDRACHT INTERESSES Maak een lijst van jouw persoonlijke interesses. Welke onderwerpen boeien en inspireren jou? Denk daarbij zo vrij en breed mogelijk. Ter inspiratie vind je hieronder enkele vragen, die je bij het opstellen van jouw lijst kunnen helpen: 1. Welke rubrieken lees je graag in de krant en waar kijk je naar op de televisie? Wat volg je op internet? 2. Je mag een week de baan van iemand uitproberen. Met wie wil je ruilen? 3. Stel dat je een beurs of een erfenis ontvangt van een aanzienlijk bedrag á ,-. Waaraan zou je dat geld besteden? 4. Waarover zou je graag een documentaire maken of een opiniërend stuk schrijven? Neem ook de uitwerking van je levensloop er nog eens bij. Levert die nog andere interesses waaraan je nog niet gedacht had? Wat zijn je conclusies uit deze opdracht? Wat zegt dit over je wensen met betrekking tot toekomstig werk? 3.5 WERKEN OM TE LEVEN OF? We werken om in levensbehoeften te voorzien; je salaris zorgt letterlijk voor brood op de plank. Naast deze primaire behoefte spelen beslist ook andere factoren een belangrijke rol. Welke behoeften spreken jou aan? Niet zelden gaan mensen iets doen omdat ze het idee hebben het zelf beter te kunnen dan wat ze om hen heen zien gebeuren; denk maar aan het onderwijs, de politiek, de zorg, het bedrijfsleven. We hebben allemaal onze ervaringen als scholier, student, afnemer van diensten en als consument. Het is zeker de moeite waard om te onderzoeken of er zaken zijn die je belangrijk vindt of waar je je steentje aan wilt bijdragen. Neem deze onderwerpen onder de loep. Wat zeggen ze over jou en over jouw waarden? Ga na of er iets tussenzit waar jij je als startende professional mee bezig wilt houden. 19

20 Je hebt in dit hoofdstuk in kaart gebracht wie je bent, wat je kunt en weet en wat bij je past. Als je dit alles bij elkaar voor jezelf goed voor ogen hebt, dan leidt dat tot eigen leiderschap. Dit eigen leiderschap, zorgt ervoor, dat je zelfstandig keuzes kunt maken op welk terrein dan ook, maar ook dat je verantwoordelijkheid kunt en wilt nemen voor je eigen levensloop en loopbaan. Voorafgaand aan je sollicitatie voor jezelf dit soort vragen beantwoorden heeft twee voordelen: ten eerste bepaal je hiermee zelf je zoekrichting op de arbeids markt en laat je je niet uitsluitend leiden door het bestaande aanbod aan vacatures. Ten tweede maak je een sterkere indruk tijdens een sollicitatie. Je laat er namelijk mee zien, goed over jezelf nagedacht te hebben. Dit zorgt er dan voor dat je beter in staat bent je geschiktheid en je motivatie over te brengen. Kortom: Een gedegen zelfanalyse vormt de beste voorbereiding op solliciteren. Het is de moeite waard hier tijd en energie in te steken Het is goed om het beeld, dat je van jezelf hebt, te toetsen aan het beeld dat anderen van jou hebben. Vraag om feedback Concrete voorbeelden illustreren je kwaliteiten, capaciteiten en meer algemeen, je competenties In het sollicitatieproces is het belangrijk je sterke punten én je beperkingen te kennen Verwoord je minder sterke kanten in termen als uitdagingen en ontwik kel punten. Durf ze onder ogen te zien en trek je conclusies Door het maken van een basis-cv leg je een inventaris aan van alle componenten uit je persoonlijk profiel 20

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o

I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o I n s t r u c t i e b l a d e n b i j d e p o s t - h b o P a r t n e r s i n C o m m u n i t y A r t s P r o j e c t s c a n M i n d m a p C r e a t i e r e g i e I n t e r v i s i e F e e d b a c k g

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie