7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ Opdrachten Klachtenbrieven en reacties op klachten Dos and doen ts bij het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ... 21 7.1. Opdrachten... 23 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten... 24 8.1. Dos and doen ts bij het"

Transcriptie

1 1 Inhoud 1. Brieven Briefconventies Afzender (sender s adress) De geadresseerde (inside adress) Datum De aanhef (het eigenlijke begin van de brief Onderwerpregel (subjectline) Formele afsluiting (complimentary close) Body van de brief Opdrachten conventies Tien tips voor succesvol verkeer Onderwerpveld Hou de aandacht bij de boodschap Vermijd bijlagen Maak duidelijk wie je bent Denk na voor je op de verzendknop drukt Proeflezen Privacy is geen vanzelfsprekendheid Maak onderscheid tussen formele en informele situaties Probeer zo snel mogelijk te antwoorden Toon respect en terughoudendheid Opdrachten Invulformulieren Opdrachten Memo s Opdrachten Agenda Opdracht reserveringen Opdrachten... 19

2 2 7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ Opdrachten Klachtenbrieven en reacties op klachten Dos and doen ts bij het uiten van een klacht Structuring your letter Opdrachten Reactie op klachtenbrief Opdracht Sollicitatiebrief en curriculum vitae Opdracht bij sollicitatiebrief Voorbeeldzinnen en uitdrukkingen Idioom algemeen Idioom klachtenbrieven Idioom sollicitatiebrieven... 34

3 3 1. Brieven Heel veel communicatie vindt tegenwoordig via digitale media plaats Dit kan zijn een informatief berichtje over een verplaatste vergadering, een offerte of informatie-aanvraag, een klacht, een sollicitatie enzovoorts. Toch is het in sommige gevallen wenselijk een brief te sturen. Soms verzoekt een instantie daarom, bijvoorbeeld omdat er een handtekening vereist wordt. Daarnaast is de oudere generatie gewend aan het schrijven en ontvangen van brieven en kan het wenselijk zijn via brief te communiceren. Dit is ook de reden waarom wij hier beginnen met het behandelen van de indeling voor een brief. Wat de ordening van informatie en aanhef en afsluiting betreft zijn er niet zoveel verschillen tussen een brief en een . We beginnen met het behandelen van briefconventies en bespreken e- malconventies Briefconventies In zakelijke communicatie gelden conventies: afspraken die gemaakt zijn over hoe een brief of er hoort uit te zien. Het kan een valkuil zijn te denken dat die ander je wel begrijpt en dat het niet uitmaakt hoe je degene aanspreekt of hoe je zakelijke schrijfstijl is. De gast, klant of personeelsfunctionaris kan hier echter heel anders over denken. Deze kan andere eisen stellen aan communicatie als jij en andere verwachtingen hebben. Daarom is het verstandig en safe je te houden aan de conventies. Als je het internet raadpleegt zul je variaties vinden in conventies. Wij baseren ons hier op de afspraken zoals gesteld in de IBL standaard. (standard for Commercial Communication in English en hanteren de meest eenduidige toepassingen. In deze workshop wordt van je verwacht dat je de afspraken zoals in deze reader benoemd zult toepassen. We behandelen eerst de briefconventies en gaan daarna specifiek in op conventies Afzender (sender s adress) Vaak voorgedrukt en voorzien van huisstijl als het om een bedrijf gaat. Is deze niet voorgedrukt dan volstaat in de Engelse brief alleen de naam van het bedrijf, gevolgd door het adres. Hier wordt geen eigennaam vermeld. Voorbeeld: Restaurant Nu Leidijk TW Drachten Nederland De geadresseerde (inside adress) Voorbeeld: Ms J Fonda Kitchen company 10 Williamstreet

4 4 Newport, BR2 1RW United Kingdom Naam van geadresseerde bekend In bovenstaand voorbeeld is de naam bekend. Ms J. Fonda. De mannelijke vorm is Mr J. Fonda Naam van geadresseerde onbekend Weet je de naam niet? Dan kun je volstaan met het noemen van de functie van de persoon of de afdeling. Voorbeeld: Executive Chef (functie) Restaurant The golden gun 10 Williamstreet Newport, BR2 1RW United Kingdom Meer voorbeelden van aanspreekvormen: Personnel Officer (functie van degene aan wie je schrijft) Human Resources (afdeling) The Purchasing Department (Afdeling) Datum Er zijn verschillende manieren om de datum te schrijven. De meest eenvoudige is : 8 November 2011 (voluit, denk om hoofdletter) De aanhef (het eigenlijke begin van de brief De aanhef is een belangrijk deel van de brief, het is de begroeting. Hiermee geef je aan welke relatie je hebt met degene aan wie je de brief of schrijft. Het gebruik van het woordje Dear Een zakelijke brief begint altijd met het woordje Dear. Het komt nog wel eens voor dat mensen aarzelen om het woord Dear in de aanheft te gebruiken. Je schrijft toch niet lieve mijnheer Johnson in een zakelijk contact? De betekenis van Dear kan zowel lieve, geachte als beste betekenen. Er wordt geen andere aanhef in een zakelijke omgeving gebruikt.

5 5 Het gebruik van de leestekens en hoofdletters Zowel in de adressering als in de aanhef wordt er geen punt gezet achter Ms of Mr. Dit in tegenstelling tot het Nederlands. Er wordt ook geen komma gezet achter de aanhef. Dear wordt altijd met een hoofdletter geschreven in de aanhef. Dit geldt ook voor Mr en Ms. Schematisch overzicht van wanneer je welke aanhef moet gebruiken Naam en geslacht van de ontvanger bekend Nederlands Engels Geachte heer Smith Dear Mr Smith Geachte mevrouw Smith Dear Mrs of Ms Smith (Ms is neutraal, steeds vaker gebruikt. Mrs alleen voor getrouwde vrouw. Als iemand de correspondentie ondertekent met Mrs is het waarschijnlijk dat deze persoon er prijs op stelt dat je haar ook zo aanspreekt. Geachte mejuffrouw Smith Dear Miss Smith (jonge, ongetrouwde vrouw) Als iemand de correspondentie ondertekent met Miss is het waarschijnlijk dat deze persoon er prijs op stelt dat je haar ook zo aanspreekt. Naam en geslacht van de ontvanger onbekend Geachte heer, mevrouw, Dear Sir or Madam L.S. (latijn: lectori salutem) aan de lezer To whom it may concern (beter is het om Dear Sir or Madam te gebruiken). Naam en geslacht onbekend, functie bekend Geachte relatie/klant Dear Client Geachte gast Dear guest Geachte personeelsfunctionaris Dear Personnel Officer Geachte commissieleden Dear membe of the committee Naam bekend maar geslacht is niet af te leiden uit de naam Geachte Francis Johnson Dear Francis Johnson Geachte Chingyen Yai Dengtse Kiang Dear Chingyen Yai Dengtse Kiang Naam is bekend en het contact is al iets persoonlijker Beste John Dear John Beste Jane Dear Jane Onderwerpregel (subjectline) In het Engels wordt het onderwerp, de reden waarom je de brief schrijft onder de aanhef geschreven. In het Nederlands staat dit boven de aanhef. In het onderstaand voorbeeld zie je hoe zo n aanhef eruit ziet. Dear Mr Johson Request for product information ( dit is het onderwerp) I am writing to you about the questions you asked in your letter of 15 May...

6 Formele afsluiting (complimentary close) Je sluit de brief passend af met een formele afsluiting. De manier waarop je afsluit is afhankelijk van de aanhef en de relatie. Zo is het niet passend om een hele formele brief af te sluiten met yours. Het is evenmin passende als je een brief aan iemand die al goed kent af te sluiten met het formele yours faithfully. Komma s Als er achter de aanhef geen komma staat, staat er ook geen komma achter de formele afsluiting. De afsluiting van een Britse brief is afhankelijk van de aanhef (met of zonder naam). Schematisch overzicht van wanneer je welke afsluiting moet gebruiken Zakelijke brief met een naam in de aanhef Hoogachtend/ Met vriendelijke groet, Yours sincerely Zakelijke brief zonder naam in de aanhef Hoogachtend/ Met vriendelijke groet, Yours faithfully Zakelijke brief met een persoonlijk tintje Met vriendelijke groet, Kind regards, Best regards, Yours, Body van de brief De body van de brief is de eigenlijke inhoud. Deze inhoud moet aantrekkelijk en eenvoudig zijn om te lezen. Je moet rekening houden met verwachtingen van lezers. Deze verwachten dat de belangrijkste informatie aan het begin staat en dat informatie die bij elkaar hoort ook daadwerkelijk bij elkaar staat. Hieronder vatten we puntsgewijs samen waaraan een goede zakelijke tekst moet voldoen. Als je moet reageren op bijvoorbeeld een verzoek of order: volg je in je antwoord zoveel mogelijk de tekst van het verzoek of de order; Verwijs naar eerdere correspondentie; Begin met de belangrijkste belangrijkste informatie ; Nieuwe informatie zet je in nieuwe alinea s; Witregels tussen de alinea s te gebruiken; Gebruik leestekens en hoofdletters; Geef aan het einde van de brief aan welke vervolgactie je verwacht of zelf onderneemt. Schrijf voluit en vermijd afkortingen en samentrekkingen zoals I m, he s, we re, can t, don t. Maar schrijf I am, he is, we are, I cannot and do not of does not. Houd de inhoud van de brief kort en bondig Structuuraanduiders Als je puntsgewijs iets wilt behandelen of een aantal argumenten wilt aandragen kun je structuuraanduiders gebruiken.first of all, secondly, thirdly, finally. De lezer weet dan wat hij kan verwachten.

7 7 Misverstand over gebruik van het woordje I In een zakelijke brief mag je met I of We beginnen zonder dat het als onbeleefd wordt ervaren. Google vertalen Vertrouw vooral niet op vertaalmachines. Sommige zinnen worden prima vertaald maar het blijft een machine die bij meerdere betekenissen niet automatisch de goede kiest, met alle gevolgen van dien. Beter is het om een zin waarover je twijfelt te googlen en te kijken of je hits krijgt. Check check double check. Want een fout kan je duur komen te staan. Het kan een uitdaging zijn om toch het juiste woord te vinden. Creativiteit en geduld loont Opdrachten Lees de tekst en beantwoord de volgende vragen en maak de opdrachten. 1. Wat is een inside adress? 2. Wat is de afkorting voor mevrouw in het Engels? 3. Welke aanhef gebruik je als je schrijft aan iemand waarvan je zowel de naam, het geslacht en de functie niet weet? 4. Hoe sluit je af als je een brief begint met Dear collegues? 5. Hoe sluit je af als je een brief begint met Dear Mr Carlston 6. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Nederlands en Engels in de adressering? 7. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het Nederlands en het Engels als het gaat om het gebruik van afkortingen in de aanhef van een brief of ? 8. Noem de belangrijkste verschillen tussen een brief en ? 9. Is het onbeleefd om in een Engelse brief met I of We te beginnen? 10. Wat is het belang van witregels, hoofdletters en leestekens? 11. Wat is het verschil bij het schrijven van maanden en dagen tussen het Nederlands en het Engels? 12. Hoe vertaal je geachte en beste en lieve in het Engels? 13. Schrijf de dagen van de week voluit. 14. Schrijf de maanden van de week voluit. 15. Welke woorden en zinnen kun je gebruiken om structuur aan te geven? 16. Wat zijn first, second and third voor soort woorden? 17. Vertaal: eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende en tiende. 18. Hoe schrijf je de 21 ste juli, de 22 e juli, de 23 e mei, de 24 ste september, de 28 ste september. 19. Waarom zijn

8 8 2. Heel veel zakelijke correspondentie vindt via plaats. De kosten zijn minder hoog, het is sneller en gemakkelijker. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden conventies Ook voor gelden bepaalde conventies. Aspecten zoals aanhef, afsluiting en opbouw komen overeen met die van een brief. Het verschil is dat datum, afzender en zender automatisch worden gegenereerd. Daarnaast is het karakter vaak iets minder formeel. Omdat er dikwijls frequenter contact is wordt de kans groter dat de begroeting en afsluiting minder formeel wordt. Een bestaat uit een kop (header) en de inhoud (the body ) van de brief; Voor aanhef en afsluiting gelden dezelfde regels als bij de brief; Bedrijfsnaam vaak via link in tekst Tien tips voor succesvol verkeer Onderwerpveld In het Engels heet het onderwerpveld de subjectline. Die subjectlijn is erg belangrijk. Wat doe jezelf als je veel berichten moet openen? Je kijkt bij het onderwerp of het de moeite waard is. Op dat moment neem je de beslissing of je het mailtje opent, doorstuurt, archiveert of naar de prullenbak verwijst. Jij wilt de aandacht van de lezer en maakt een inschatting van wat de ontvanger de moeite vindt om te lezen Hou de aandacht bij de boodschap Heel vaak lezen ontvangers de boodschap niet helemaal en gaan op reply drukken zodra ze denken een antwoord te kunnen geven. Het is zaak de lezer door de tekst te gidsen. Hoe doe je dit: Door een korte introductie te geven waarin staat welke zaken er besproken zullen worden, waarbij je de diverse onderdelen met cijfers kunt nummeren. Zijn de punten te uitgebreid, splits dan de mail want dan kan de ontvanger sneller antwoorden en blijft het geheel overzichtelijker. Denk, net zoals bij de brief aan witregels en correcte spelling. Vermijd rare lettertypes, veelvuldig gebruik van uitroeptekens en hoofdletters. Dit komt schreeuwerig over. Gebruik ook geen afkortingen LOL of FYI, maar schrijf, waar mogelijk voluit Vermijd bijlagen Soms zijn bijlages noodzakelijk. Neem zaken als notulen, sollicitatiebrieven enzovoorts. Soms wordt er specifiek om gevraagd. Beter is om de belangrijke passages uit een rapport te kopiëren en in de mail te plakken. Hierin kan wel gevraagd worden of de ander geïnteresseerd is in het oorspronkelijke document.

9 Maak duidelijk wie je bent adressen als: zeggen de ontvanger niets tenzij hij weet wie rendier is. Zorg dat je naam en de bedrijfsnaam te herleiden zijn. Sommige hotmailadressen geven informatie over de afzender die de eerste indruk niet ten goed komt. Wat dacht je van: Denk na voor je op de verzendknop drukt Voel je bij jezelf dat je gefrustreerd of boos bent als je een mail schrijft wacht dan even voor je op de knop drukt. Wil jij zelf zo n ontvangen? Wat zijn de consequenties op langere termijn. Denk na en neem een lange pauze Proeflezen Je kunt gemakkelijk foutenblind worden als je achter de computer zit. Laat altijd een belangrijke mail nog even lezen door iemand anders. Zeker als deze in grote getale, bijvoorbeeld door het hele bedrijf wordt verspreid Privacy is geen vanzelfsprekendheid Prijs in het openbaar, maar uit kritiek privé. Stuur nooit iets waarvan jij denkt dit zou ik niet graag in het bedrijfsrestaurant aan de muur zien hangen Maak onderscheid tussen formele en informele situaties Naar je vrienden of mensen waarmee je inmiddels een goede band hebt ontwikkeld (jij kunt soms een andere beleving hebben als de ander!) kun je een smiley of LOL toevoegen. Neem nooit een risico, blijf formeel zolang wenselijk Probeer zo snel mogelijk te antwoorden Soms kun je niet gelijk een vraag beantwoorden. Mail dan even dat je erop terugkomt omdat je het te druk hebt. Als je er niet bent, stel dan een out-of-office-reply in Toon respect en terughoudendheid Vraag, voor je een doorstuurt goedkeuring aan de ontvanger als dit een persoonlijk bericht betreft. Gebruik BCC in plaats van CC als je gevoelige informatie naar grote groepen verstuurt. De namen van de mensen op de BCC lijst zijn verborgen. Dit kan bijvoorbeeld om informatie gaan als het gaat over studenten die niet geslaagd zijn. Wees ook tolerant ten opzichte van anderen. Zeker geschreven boodschappen waarin je de gezichtsuitdrukking of nonverbale communicatie van een ander niet kunt zien, kunnen wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. Vraag dan op een nette manier verduidelijking Opdrachten 1. Wat is jouw adres? Wat vertelt dit over jou? 2. Heb je ooit spijt gehad van een die je hebt verzonden? 3. Zet een passende subjectline bij de zinnen hieronder. 4. Wat vind je van de volgende subjectlines=

10 10 Subject: blank Subject: important! Read inmediately!! Subject: quick question Subject: follow-up about Friday Subject: the file that your requested Subject: 10 confirmed for Friday.will we need another room? 5. Hieronder vind je een aantal berichten. Welke subjectregel zou jij bij elk van deze berichten plaatsen? Kies een subjectline bij iedere mail uit onderstaande box. Een van de subjectlines in de box wordt niet gebruikt. Action re contract Meeting 14/5 Re your advertisement Special Offer! Shipping confirmation Regarding your order Subject:. Regarding your last , we are in the process of arranging the meeting scheduled for 14 May, but there are still a few details I need from you. Do you want me to book hotel accommodation for you or will you sort it out at your end? Also, can you send us something about the Barcelona project you were involved in last year? It would be helpful to have something to circulate before the meeting. Please send a copy of any relevant reports. Regards, Monica Subject:. Sorry for the delay in replying I have been out of the country on business. Unfortunately, the items you ordered are not in stock, but we re expecting delivery by the end of the week. I will get back to you as soon as they arrive. If you need any more information, please feel free to contact me.

11 Subject:. Luisa, I have ed Michelle and Roberto about the changes to the contract. Shall I have a word with Michelle to make sure she understands what s going on? You work with Roberto can you talk to him? Thanks for your help. I appreciate it Subject:. Good news! Subscribers to our newsletter can take advantage of fantastic price savings in our January sale. I ve attached a pdf file that gives full details, or alternatively just click on the link below. You can order over the web or by our customer service staff are standing by. Looking forward to hearing from you soon Subject:. Just a short note to let you know that we received your order. We can confirm that the items were sent by mail today. To track the order, click on the link below. If there s anything else, just let us know. Kind regards Pierre

12 12 3. Invulformulieren Formulieren kun je dikwijls online invullen, maar in sommige gevallen wordt ook nog gebruik gemaakt van een papieren versie. Als je je aanmeldt voor een sportclub, een nieuwssite, een opleiding of als je een hotel boekt of een restauranttafel, een bestelling doet via internet. In al deze gevallen word je gevraagd je persoonlijke gegevens in te vullen. Deze oefening dient om te kijken of je al deze woorden en om aandacht te vragen voor termen die je misschien nog niet wist Opdrachten Opdracht 1: Wat is de Nederlandse betekenis van onderstaande woorden? Schrijf ze op. 1. Personal details 2. First name/give name/for name 3. Last name/surname/familyname 4. Delivery address 5. Home address 6. Company address 7. Phone No. 8. Street or Box number 9. Postcode/Postal code/zip code 10. Occupation 11. Gender/sex 12. Age 13. Date of birth 14. Place of Birth 15. Nationality 16. Marital status/civil status 17. Signature 18. Please indicate preferred method of payment 19. Amount to be charged 20. Sub total 21. Grand total 22. Currency 23. VAT 24. Please enter the full amount 25. Debit/charge my credit card 26. Account No. 27. Card type 28. Card No. 29. Expiry date (Br)/expiration date (Am)

13 13 Opdracht 2: Hieronder vind je drie formulieren; twee sollicitatieformulieren en een hotelregistratieformulier. Doe de opdrachten hieronder. Bestudeer ze en beantwoord de volgende vragen: 1. Wat is een sollicitatieformulier in het Engels? Wat denk je welke foutief woord vaak wordt gebruikt? 2. Schrijf de dagen van de week voluit. 3. Maak een lijst van de woorden die je niet kent en zoek ze op. Vul dan de formulieren zo volledig mogelijk in. Woorden die je niet kent zoek je op. 4. Ken je de kloktijden nog? Zowel van de 12-uurs klok als de 24-uurs klok. Schrijf voluit: kwart over vier, kwart voor drie, half zes, tien voor negen, vijf over half drie, vijf voor half elf, twintig voor zes.

14 14

15 15

16 16 4. Memo s Memo s zijn korte berichten. Ze zijn vaak minder formeel dan een zakelijke brief. Het taalgebruik is kort en zakelijk. De lezer weet onmiddellijk waar het over gaat. Veel memo s worden via verstuurd. Mailprogramma s hebben vaak aparte functies voor memo s. Voorbeeld kort bericht To : 23 March 2013 From : John Johnson Date : 15 August 2013 Subject : contact Ms Edwardson Hi Ann Ms Edwardson from Kitchenutenils called this morning. She would like to know if you could come a bit earlier tomorrow. 11 a.m. would be more convenient. Please let her know, her telephonenumber is Kind regards John 4.1. Opdrachten 1. Schrijf een informele memo naar een vriend en gebruik hierin de volgende informatie: Ask your friend how he and his family are doing. Ask about their recent holiday. Idea: say you d like to see the photos. Ask what they have been doing since they got back. Give your friend your own news. Invite your friend to come and stay with you. Idea: suggest a time and some things you could do. Say you are looking forward to hearing from them. 2. Schrijf een formele memo en gebruik de informatie hieronder. Kate Loss called at 11 o clock in the morning to cancel her appointment with Mr Smith on 24 May, 12:00. She asked if they could meet on Wednesday 31 May at 12:00. She can be reached at

17 17 5. Agenda Ook voor agendabeheer geldt dat vele afspraken digitaal worden verwerkt. Desondanks werkt nog steeds een groot aantal mensen met papieren agenda s. Om afspraken te kunnen noteren heb je kennis nodig van de dagen en maanden van de week en de kloktijden. Deze zijn in de vorige hoofdstukken ter sprake gekomen en kun je nogmaals toepassen in onderstaande opdrachten Opdracht Hieronder vind je een aantal afspraken van Patsy Patterson, zij heeft haar agenda vergeten en wat aantekeningen op papier gekrabbeld. Deze afspraken moeten er worden ingezet. Vrijdag : naar de tandarts voor een vulling 8:30 Dinsdag: Zaterdag: Donderdag: Maandag: contact opnemen met John over late levering bestek kaartjes kopen Cambuur lunchen met Anna verjaardag Janneke (niet vergeten bloemen te kopen) Woensdag: bijeenkomst met bedienend personeel om 9:30 Zondag: op visite bij tante Clara August August Mo 22 TH 24 Tu 23 FRI 26 WE 23 SA 27 SU 28

18 reserveringen In je beroep krijg je veelvuldig te maken met reserveringen en boekingen. Bestudeer onderstaande e- mails en antwoorden hierop. Je kunt je kennis over conventies hierin prima toepassen. Wat belangrijk is wordt als eerste genoemd, denk aan een goede subjectline en een vriendelijke toon. Een bedrijf is gebaat bij een goede relatie met de gasten en dat begint al bij de reservering. In het eerste contact wordt de toon gezet. Voorbeeld restaurant Subject: table booking Dear Sir or Madam We would like to make a table booking for 6 on 8 May at 8 p.m. Two persons are vegetarians. We suppose you serve vegetarian dishes as well. Kind regards Jane Mc Kinsey Voorbeeld antwoord op restaurant Subject: confirmation of booking Dear Ms Mc Kinsey Thank you for your reservation. We confirm your table booking for 6 on 8 May at 8 p.m. We have some interesting vegetarian dishes on the menu as you will see on the attached menucard. We look forward to welcoming you. Karin Young Head waiting staff Voorbeeld reactie op verzoek verandering datum hotel

19 19 Voorbeeld verandering datum Subject: request to change dates Dear Sir or Madam We have received your request concerning the date change of your booking. Unfortunately we are fully booked for the 15 and 16 of May. However, we can offer you accommodation at our partner hotel nearby. We enclose their brochure for your information. Kind regards Toni Love Reservations Voorbeeld bevestiging boeking hotelkamer Subject: confirmation of booking Dear Ms Tevez Thank you for your . We are pleased to confirm your reservation of 1 double room for 3 nights from 30 September. We also reserved a parking space for you for the 3 days as requested. We look forward to seeing you in September. Best regards Yoel Jackson Reservations 6.1. Opdrachten

20 20 Werk nu de volgende s uit. 1. Restaurantreservering Je werkt in restaurant The Old Bell. Je reageert op een van mevrouw Jenny Jefferson. Bedank haar voor haar reservering en zeg haar dat je de reservering hebt gemaakt op 12 mei om 8 uur s avond. Zeg dat je een tafel hebt gereserveerd bij het raam. Vertel dat honden helaas niet zijn toegestaan. Meld dat jullie ernaar uitzien hun in het restaurant te begroeten. Sluit passend af. 2. Frontoffice Je werkt in de front ofice van Hotel David in Florence, Italië. Schrijf een reply naar Mary Tan waarin je bevestigt dat haar reservering is gewijzigd. Er zijn een dubbele en een enkele kamer beschikbaar voor 2 nachten van 9-11 juni. Je hebt ook een parkeerplaats geserveerd vanaf 6 uur s avonds op 9 juni tot 11 juni, zoals dat is gevraagd. Ook heb je een tafel voor drie voor diner gereserveerd voor 9 juni om half negen s avonds. Je kijkt ernaar uit haar in het hotel te begroeten. Zorg voor een passende aanhef en afsluiting. 3. Evenementencentrum Je werkt op het evenementenkantoor van het Crowne Plaza Hotel in Brussel. Schrijf een naar Peter Lockheed In deze reageer je naar zijn vraag of het mogelijk is een zakenlunch te organiseren voor 60 mensen op vrijdag 30 mei. Vertel dat het Grapevine Restaurant hiervoor beschikbaar is van 12:00 s middags tot 3 uur s middags. Zeg dat je enkele menu s toevoegt. Helaas kun je geen parkeerplaatsen aanbieden. Noem dat er wel een openbare parkeerplaats is op een afstand van 3 minuten van het hotel. Je kijkt er naar uit om van hem te horen. Zorg voor een passende aanhef en afsluiting.

21 21 7. Verzoek om informatie: enquiry en RFQ Een enquiry is een verzoek om informatie. Je kunt een enquiry doen met betrekking tot beschikbaarheid van een hotelkamer maar ook kun je informatie vragen over een product. Ook hier geldt dat de manier waarop je de aanvraag presenteert een indruk geeft van jou en het bedrijf waarvoor je werkt. Zorg dus dat je voldoet aan de eisen van beleefdheid, leesbaarheid en structuur. Een prijsaanvraag wordt in het bedrijfsleven vaak een RFQ genoemd (een request for quotation). Als je een product of dienst inkoopt zijn er een aantal zaken van belang: de prijs, kwantumkortingen, levertijden. Vaak wordt er voor een product bij verschillende bedrijven aanvragen gedaan zodat de inkoper een weloverwogen keuze kan maken. Voorbeeld informatieverzoek Subject: enquiry Russell Hob Steamer Dear Mr Johnson We have seen your advertisement for the Russell Hob Steamer in the February edition of Kitchen Utensils. We are a catering company in the north of Holland and we are interested in equipping our restaurants with steamers. Could you please send us your latest catalogue and price list, including details of quantity discounts? We look forward to hearing from you. Yours sincerely Louise Schaafsma Manager Catering Friesepoort www. cateringfriesepoort.nl

22 22 Voorbeeld antwoord op informatieverzoek Subject: re enquiry Russell Hob Steamer Attachment: catalogue and price list Dear Ms Schaafsma Thank you for your enquiring about our steamers. We have are pleased to offer you our catalogue and price list. Please note that we are offering a 15 % trade discount on the steamers and 10 % on all other items. We are glad to inform you that we can supply from stock. We shall be exhibiting our steamers at the hospitality fair from 3 to 8 May on stand 183. Our representative Mr King, will be delighted to show you our kitchenequipment and to answer any questions you may have. Please do not hesitate to contact us if you would like further information. We look forward to hearing from you again. Yours sincerely Yoel Johnson General manager Kitchen&Cook

23 Opdrachten 1. Informatieverzoek Bestudeer de opbouw en zinsbouw van de eerste nauwkeurig. Kijk of je alle woorden snapt. Schrijf onderstaande en gebruik in de opdracht zoveel mogelijk zinnen en uitdrukkingen uit de voorbeelden en uit het hoofdstuk nuttige zinnen. Jij bent leidinggevende keuken van een restaurant (verzin zelf naam en internetadres Schrijf een aan Kitchen Unlimited. Noem dat je een een advertentie hebt gezien voor snijplanken en schorten in het tijdschrift Me and my restaurant van januari. Zeg je dat graag de brochure, prijslijst en informatie wenst over kwantumkorting (korting die je krijgt bij het kopen van grote hoeveelheden) Stuur je een brochure over je bedrijf mee als bijlage. Zorg voor een passende subjectregel, aanhef en afsluiting. 2. Antwoord op informatieverzoek Bestudeer de opbouw van de tweede nauwkeurig Jij bent mevrouw Johnson en schrijft een reactie. Bedank je voor de informatie-aanvraag. Zeg dat je met plezier de brochure en prijsopgave stuurt. Maak de klant opmerkzaam dat je 20 procent korting aanbiedt op de snijplanken en schorten en nog eens 5 procent op de overige producten. Meld dat je op de horecabeurs in London staat vanaf 17 september tot 25 september. Noem dat de vertegenwoordigster mevrouw Joanna Depp je van harte de keukenuitrusting zal laten zien en eventuele vragen zal beantwoorden. Zeg dat de klant je altijd kan bellen als je aanvullende informatie wenst. Voeg je een bijlage met een catalogus toe. Zorg voor een passende subjectregel, aanhef en afsluiting.

24 24 8. Klachtenbrieven en reacties op klachten Een klachtenbrief heet in het Engels Een letter of complaint. Een reactie op een klacht heet een adjustmentletter. Er zijn vele situaties denkbaar waarin je een klacht wilt uiten; omdat je niet goed bent behandeld door een dienstverlener, een slechte ervaring hebt in een restaurant, goederen die niet of te laat zijn geleverd. Zowel klant als bedrijf of organisatie zijn gebaat bij een juiste afhandeling. Als een gast of klant geen klachten uit kan het bedrijf niet verbeteren waardoor het het risico loopt op negatieve mond-tot-mond reclame. Hieronder staan een aantal dos and doen ts die je kunnen helpen bij het bereiken van het gewenste resultaat Dos and doen ts bij het uiten van een klacht Do Verzamel alle feiten voor je een mail of brief schrijft: waar en wanneer zijn de goederen gekocht of vond het bezoek plaats, wat is je referentienummer of factuurnummer? Kom gelijk to the point en beschrijf het probleem in detail. Verstrek de informatie op een heldere manier en in een logische volgorde. Maak duidelijk welke actie jij van het bedrijf verwacht en wanneer jij deze actie verwacht. Voeg copieën van relevante documenten toe Don t Gebruik geen groffe taal, hoe boos of gefrustreerd je ook bent. Blijf bij de klacht en laat je niet verleiden tot verwijten over het hele bedrijf of service. Check de grammatica en spelling. Veel fouten leiden af van de boodschap en kunnen leiden tot irritatie Structuring your letter Geef het onderwerp duidelijk aan. In de openingszin maak je duidelijk wat je wilt gaan vertellen:. For example I am writing to complain..., or I wish to express my dissatisfaction with... or Thank you for your letter of... Beschrijf het problem. Heb je dit gedaan dan kun je meer details toevoegen: relevante feiten en achtergrondinformatie. Je eindigt de brief met een conclusie waarin je duidelijk maakt wat je verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld Please let me know as soon as possible what action you propose to take or I look forward to hearing from you within the next ten days.

25 Opdrachten 1. Waarom is het verstandig beleefd te blijven bij het uiten en ontvangen van een klacht? 2. Bedenk vijf veelvoorkomende klachten in relatie met je beroep en vertaal deze in het Engels. Voorbeeld: klacht over late levering is complaint late delivery. 3. Lees onderstaande klachtenbrieven. In welke brief is er sprake van een tweede contact en waaraan zie je dat? Brief 1 11 May 2013 Customer Services Manager Restaurant World 7 Swan Street Newport, BR2 1RW United Kingdom Dear Sir or Madam RE: steamer (Model no: 118) I bought the above steamer from The Restaurantworld in Newport on 13 October On using it for the first time, I found that the temperature control was faulty; it was not possible to set it for any temperature apart from the highest. When I returned the steamer to the store, they said that they were unable to replace it or offer me a refund, but that it could be sent away for repair. As I need a steamer in my recently reopened restaurant, and it was not clear how long the repair would take, this option was unsatisfactory. As the steamer clearly does not function as it should and therefore does not comply with the legal standards of product quality, I am therefore writing to you to ask for a full refund of the price ( 35.99). I look forward to hearing from you within the next fortnight. Yours faithfully Joanne Summer General manager restaurant Route 66

26 26 Brief 2 Mr R. T. Black Customer Services Department Hotel holidays PO Box 4 London BR4 3JH Dear Mr Black Holiday reference number: BBKL2013 Following our telephone conversation earlier today, I am writing to give details of my dissatisfaction with my holiday at the Rosalinda, Gran Canaria (11 to 20 August 2013) that I booked with your company for myself and my family. My central complaint is that the hotel fell far short of the description in the brochure. We had booked two double en-suite rooms (numbers 213 and 214); although said to be four-star accommodation, the bedrooms were very cramped and the furnishings worn and dirty. In addition to this, the toilet was blocked in room 214 and the shower wasn t working in room 213. The hotel s grounds, described in the brochure as pleasant, tranquil, and spacious were in fact bordered on two sides by a very busy main road, while the swimming pool was closed the entire week for repairs. When we spoke to your representative (Tracey Mills), she promised to try to get the shower and toilet fixed but this took an unacceptably long time to happen 3 days from when we first complained. I asked her to fill out a holiday report form detailing these issues and enclose a copy for your information, together with photos of the bedrooms and the hotel grounds. As stated in my telephone call, I feel that we are due a full refund for this holiday as it failed to meet the description in the brochure, together with compensation to make up for the fact our holiday was ruined. I look forward to hearing from you within the next fortnight. Yours sincerely Dirk de Vries 8.3. Reactie op klachtenbrief Het is belangrijk om goed te reageren op een klacht en zakelijk te blijven. Hier gelden dezelfde regels als voor het schrijven van een klachtenbrief. Je kunt de klacht accepteren als je het met de klacht eens bent of de klacht afwijzen als je van mening bent dat deze niet onder jouw verantwoordelijkheid valt. Bijvoorbeeld omdat producten beschadigd zijn tijdens transport of omdat het transportbedrijf vertraging heeft opgelopen.

27 27 Als je niet gelijk een antwoord hebt kun je eerst een mail of brief schrijven waarin je aangeeft dat je een en ander uit zult zoeken. Zie bijgaand voorbeeld. Bedenk dat je je wel aan je woord moet houden om de relatie in stand te houden. Voorbeeld: antwoord op klachten, eerste contact Subject: re: complaint. Dear Ms Summer Thank you for taking the time to communicate to us why our service did not meet your expectations. We have every desire to address your needs and provide the best solution available to resolve your issue as soon as possible. Please accept our sincerest apology for any trouble or inconvenience we have caused you. Again, we highly appreciate your feedback as it will assist us becoming better at what we do. We will be in contact with you in the coming days to make our best attempt to regaining your confidence in our company. In addition, we will further evaluate how we can prevent this problem from occurring again in the future. Yours sincerely Robert Black General manager Hotel Holidays Opdracht Kies uit de volgende zinnen telkens de meest passende in relatie tot een klacht. Welke kies je en waarom? 1. a) You have made a mistake on my account. b) There has been a mistake made on my account. 2. a) I have been overcharged 445 marks. b) You have overcharged me by 445 marks.

28 28 3. a) I would like a refund. b) Give me back my money. 4. a) You did not send the correct filing cabinets. b) A set of filing cabinets, which we did not order, arrived. 5. a) This shipment is urgently required. b) Send us the shipment now. 6. a) Please tell us when you are going to correct this error. b) We shall be glad to know when the error has been corrected. 7. a) It has been very inconvenient for us not to have received the goods as promised. b) Your failure to deliver the goods has caused us a lot of inconvenience. 8. a) Pay your bill or else we will take you to court. b) If the bill isn t paid by the 1 st of the month, we will have to take legal action. 9. a) We think your solution to this problem is stupid. b) Your solution to this problem does not suit us. 10. a) We seem to be having difficulty in communicating. b) You are an incompetent idiot.

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing 55 De formele brief Een formele ofwel zakelijke brief schrijf je aan instellingen en bedrijven of aan personen van wie je de naam niet kent. n een formele brief gebruik je geen korte vormen zoals don't,

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Writng electrotechniek A2 A.1 CV A.2 Application form A.3 Reparatie rapport A.4 RMA form Links: http://www.tecdic.com http://www.taalblokken.nl

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Dear Sir / Madam, Geachte heer, mevrouw Formeel,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Geachte heer, mevrouw Dear Sir / Madam, Formeel,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

De Italiëgangers kennen de formule, maar voor nieuwkomers:

De Italiëgangers kennen de formule, maar voor nieuwkomers: RED HAT TRIP NAAR FLORENCE 10-14 MAART 2010 Juli 2009 No.1 Lieve rode hoeden, Met plezier heb ik weer een red hat trip georganiseerd naar Italië. Milaan, Rome en Venetië hebben we de afgelopen jaren bezocht

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Gesprekken ICT niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Gesprekken ICT a2 A.1. Computer bestellen in Amerika A.2. JA s Computer World. A.3. Asking for a job interview A.4. Leaving a message A.5. A complaint

Nadere informatie

CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and

CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and NAAM: KLAS: VAK: CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: BRIEFING: ENGELS Periode 6 klas 2 Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and email - Oefenen leesvaardigheid;

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Business Letter. Letter - Address. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926

Business Letter. Letter - Address. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF?

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? Sommige werkgevers vragen in hun vacatures om te solliciteren via een sollicitatiebrief. Die brief wordt dan je eerste contact met de werkgever. Het komt er dus op aan

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ INVITATION FIS Snowboard PARALLEL SLALOM 7. 8.11.2013 / LANDGRAAF / Netherlands ALL information can be found on http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ Organisation Host club Snowpepper

Nadere informatie

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels

Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels Uitwerkingen hoofdstuk 4 Basisboek Engels Oefening 1 Het is goed om je te realiseren dat de cc en bcc-regels echt gebruikt worden om iemand een kopie te versturen van een bericht. Als de ontvanger ziet

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Om de weg naar je accommodatie vragen Where can I find?... een kamer te huur?... a room to rent?... een hostel?... a hostel?... een hotel?... a hotel?... een bed-and-breakfast?...

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Where can I find? Om de weg naar je accommodatie vragen Waar kan ik vinden?... a room to rent?... een kamer te huur?... a hostel?... een hostel?... a hotel?... een hotel?... a bed and breakfast?...

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Can you help me, please? Om hulp vragen Do you speak English? Vragen of iemand spreekt Do you speak _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt I don't speak_[language]_.

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie