BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011"

Transcriptie

1 1

2 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier of een (tussen) evaluatie formulier. In sommige gevallen worden deze formulieren door de onderwijsinstelling verschaft en/of via de deelnemer (stagiair) aan u overhandigd. In het eerder genoemde BPVdocument zullen ook verschillende invulformulieren terug te vinden zijn. Mocht u om welke reden dan ook niet de beschikking hebben over de verschillende formulieren of mocht u geen gebruik maken van het BPV-document biedt het kenniscentrum u enkele voorbeelden van diverse nodige formulieren aan. Deze formulieren kunnen apart worden gedownload en zijn eventueel naar wens aan te passen. Wilt u meer informatie over het BPV-document, kijk dan eens op de internetpagina van Kenniscentrum PMLF: bij beroepspraktijkvorming. De formulieren en checklists in deze BPV-wegwijzer zijn voorbeelden. U kunt deze gebruiken of aanpassen zodat ze geschikt zijn voor gebruik binnen uw bedrijf. U kunt natuurlijk ook een eigen formulier maken en gebruiken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de beschikbare voorbeeldformulieren: A Bedrijfsprofiel en deelnemersprofiel BPV Een bedrijfsprofiel en een deelnemerprofiel kunnen handig zijn bij het zoeken naar een geschikte deelnemer. In een dergelijk profiel staan onder andere: een korte presentatie van het leerbedrijf; de opleidingsfaciliteiten die het leerbedrijf kan bieden; de ontwikkelingsfaciliteiten die het leerbedrijf kan vinden; waarom het leerbedrijf aantrekkelijk is voor een stagiair of nieuwe medewerker; wat de verwachtingen van het leerbedrijf zijn. B Sollicitatieformulier beroepspraktijkvorming Het is voor uw bedrijf belangrijk om een geschikte deelnemer te vinden voor de beroepspraktijkvorming. Hierbij maakt u waarschijnlijk gebruik van een intake-/ sollicitatieprocedure. Het laten invullen van een sollicitatieformulier voorafgaand aan een gesprek geeft u meer achtergrondinformatie over de betreffende deelnemer en zet de deelnemer aan tot nadenken over zijn wensen met betrekking tot de BPV. In het voorbeeld sollicitatieformulier worden de volgende gegevens gevraagd: persoonlijke gegevens; wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV; wensen met betrekking tot de inhoud van de BPV; achtergrondinformatie met betrekking tot opleiding(en), werkervaring, persoonskenmerken en motivatie. wat de verwachtingen van het leerbedrijf zijn. C Plan van aanpak praktijkopdracht Een praktijkopdracht is een opdracht die de deelnemer zelfstandig uitvoert op uw bedrijf. Deze opdracht voert de deelnemer uit naast de reguliere werkzaamheden. Niet bij alle BPV moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd. Ook is er een verschil tussen de beroepsopleidende leerweg, 2

3 waar over het algemeen maar één praktijkopdracht moet worden uitgevoerd en de beroepsbegeleidende leerweg, waar over het algemeen meerdere praktijkopdrachten worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk om van te voren na te gaan bij de onderwijsinstelling wat de eisen zijn met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en eventuele praktijkopdrachten Een praktijkopdracht dient tijdig geformuleerd en gecommuniceerd te worden. Vervolgens zal de deelnemer zo snel mogelijk een plan van aanpak moeten maken en met u bespreken. Ook zult u regelmatig met de deelnemer afspraken maken over de inhoud en over de planning. Het voorbeeldformulier plan van aanpak praktijkopdracht kan u helpen bij het structureren van de begeleiding tijdens de praktijkopdracht. Het is de bedoeling dat de deelnemer zelf het formulier invult en met u bespreekt. Wanneer u de deelnemer zelf de praktijkopdracht laat omschrijven kan u controleren of hij de opdracht goed heeft begrepen. D Verslag begeleidingsgesprek Bij het begeleiden van deelnemers spelen begeleidingsgesprekken een belangrijke rol. Het belangrijkste doel van deze gesprekken is na te gaan of alles nog volgens afspraken en wensen verloopt. De praktijkbegeleider bewaakt met deze gesprekken de voortgang in het werk en de opleiding. Begeleidingsgesprekken zijn gepland en voorbereid, waarbij het werkplan het vertrekpunt is. In verband met de voortgangsrapportage is het belangrijk om van elk begeleidingsgesprek een (kort) verslag te maken. In zo n verslag moet minimaal de besproken punten en de gemaakte afspraken staan. U kunt hierbij gebruik maken van het voorbeeldformulier. E Reflectieformulier Reflectie kan de ontwikkeling van iemands vaardigheden of persoonlijkheid bevorderen. Voor sommige personen is reflecteren een soort tweede natuur geworden. Anderen reflecteren nauwelijks of helemaal niet. Of iemand daadwerkelijk tot reflectie komt heeft te maken met de situatie en zijn persoonlijke factoren. Toch kunt u een deelnemer aanzetten tot reflecteren, bijvoorbeeld door hem open vragen te laten stellen aan zichzelf. Het gaat hierbij op het weer in herinnering brengen van een eerdere concrete ervaring waarin iets gebeurd is en waarvan de deelnemer deel uitmaakte. Het voorbeeld van het reflectieformulier bestaat uit een aantal open vragen die ingaan op een zelf uitgekozen ervaring. F Reflectieformulier volgens STARRT STARRT is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Met andere woorden: het helpt bij het beoordelen van deelnemers. Tevens kan deze methode gebruikt worden bij reflectiegesprekken. Laat de deelnemer aan de hand van het voorbeeldformulier een ervaring beschrijven en gebruik dit voor het reflectiegesprek. G Evaluatieformulier voor de deelnemer Om de beroepspraktijkvorming goed af te sluiten is het belangrijk om terug te kijken hoe het allemaal is verlopen. Een evaluatie is een manier om dit te doen. Na afloop van de eventuele (eind- )beoordeling kunt u de deelnemer vragen om een evaluatieformulier in te vullen. Ook kunt u met de deelnemer een evaluatiegesprek voeren. Het is dan wel belangrijk om verbeterpunten vast te leggen en om te zetten naar acties. Het voorbeeld evaluatieformulier kunt u gebruiken bij de evaluatie van de BPV. Ook kunt u de (hoofd)punten uit dit formulier gebruiken als leidraad voor het evaluatiegesprek. H Evaluatieformulier praktijkbegeleider Om een volledig beeld te krijgen van de beroepspraktijkvorming is het belangrijk om naast de deelnemer ook de praktijkbegeleider te laten evalueren. U kunt hiervoor het voorbeeldformulier gebruiken. Dit formulier is afgeleid van het evaluatieformulier van de deelnemer, maar speciaal gericht op praktijkbegeleiders. I Servicedocument stages Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de inhoud van beroepspraktijkovereenkomsten (BPVO of stagecontracten). In het servicedocument stages vindt u een voorbeeld van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst en allerlei informatie hieromtrent. Het is samengesteld door de Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en wordt ondersteund door de ministeries van OCW en SZW als vertegenwoordigers van de overheid. 3

4 A Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel: algemene informatie leerbedrijf Bedrijfsnaam : Straat: : Postcode : Plaats : Website : Telefoon (algemeen) : Sector/ Branche : Totaal aantal medewerkers : Korte algemene omschrijving : Bedrijfsprofiel: contactgegevens Contactpersoon : Functie contactpersoon : Rol tweede contactpersoon m.b.t. BPV BPV-coördinator Praktijkbegeleider Opleidingscoördinator Medewerker human resources Anders namelijk, Telefoonnummer contactpersoon : contactpersoon : 4

5 Bedrijfsprofiel: arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden Wij bieden de volgende vergoedingen urenvergoeding stagevergoeding reiskostenvergoeding geen vergoeding Werktijden : Minimaal aantal BPV-uren per week : Afspraken omtrent vrije en vakantiedagen : Werkkleding : Eventuele inentingen Nee Ja, wordt verzorgd door bedrijf Ja, zelf verantwoordelijk Betreft de volgende inentingen: Bereikbaarheid via openbaar vervoer Goed Redelijk Slecht Toelichting: Bedrijfsprofiel: informatie BPV-plaats Naam BPV-plaats (afdeling) : Korte omschrijving BPV-plaats : Wat kun je hier leren? Korte omschrijving mogelijke werkzaamheden en aan te leren competenties. : Functienaam : Aantal plaatsen per BPV periode : Aantal plaatsen per jaar : 5

6 Deelnemerprofiel: opleiding Gewenste opleiding(srichting) : Gewenst opleidingsniveau deelnemer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 geen voorkeur Gewenst leerjaar leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 geen voorkeur Gewenste leerweg: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geen voorkeur Minimale leeftijd/ leeftijdsindicatie : Welke minimale theoretische achtergrond moet een deelnemer bezitten voordat hij aan de BPV kan beginnen (denk hierbij ook aan VVI, VCA)? : Welke minimale basisvaardigheden moet een deelnemer bezitten voordat hij aan de BPV kan beginnen? : Deelnemersprofiel: persoonskenmerken Welke type deelnemer zoeken wij? Doener Denker Anders, namelijk Welke (persoons)eigenschappen vinden wij Initiatiefrijk het meest belangrijk? Flexibiliteit Nauwkeurigheid Leergierigheid Nieuwsgierigheid Verantwoordelijkheid.... Deelnemersprofiel: aanvullende eisen 6

7 B Sollicitatieformulier Beroepspraktijkvorming Persoonlijke gegevens Naam : Geboortedatum : Adres : Telefoonnummer : adres : Wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV Naar welke vorm van BPV ben je op zoek? BOL BBL Hoelang duurt jouw BPV periode? Mijn BPV periode is van t/m Wat is het minimaal aantal uren dat je BPV moet volgen? Welke verplichte dagen/ terugkomdagen zijn er op de onderwijsinstelling? Heb je verplichte vakantiedagen? Zo ja, wanneer? Hoe wordt de voortgang van jouw BPV periode vastgelegd? Ik maak gebruik van het BPV document Ik moet verslagen maken Anders, namelijk Hoe wordt jouw BPV periode afgesloten/ beoordeeld? Met behulp van de beoordeling in het BPV document Ik moet een BPV-opdracht uitvoeren Ik moet een proeve van bekwaamheid afleggen Ik moet een praktijktoets/ praktijkexamen afleggen Anders, namelijk Zijn er nog wensen die voor ons bedrijf van belang kunnen zijn? Wensen met betrekking tot de organisatie van de BPV Wat wil jij tijdens de BPV leren?

8 3. Achtergrond: opleiding(en) Welke opleiding volg je? Op welk mbo- niveau is deze opleiding? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 In welk jaar zit je van jouw opleiding? Jaargang 1, jaargang 2, jaargang 3, jaargang 4 Heb je alle theoretische onderdelen van jouw jaargang afgerond? Ja Nee, de volgende onderdelen moet ik nog afronden: Wat is de naam van jouw onderwijsinstelling? Wat is de naam van jouw BPV-docent? Heb je ook een andere opleiding of cursus gevolgd? Zo ja, welke, waar en wanneer? Achtergrond: werkervaring Heb je al werkervaring? Nee Ja, in de periode van/ tot Naam bedrijf Functie/ Omschrijving werkzaamheden Referentie Achtergrond: persoonskenmerken Welke eigenschap(pen) vindt je het beste bij jou passen? flexibel, leergierig, teamwerker, zelfstandig, servicegericht, nauwkeurig, verantwoordelijk initiatiefrijk,.. Wat zijn jouw sterke punten? Hoe leer en werk jij het liefste? Ik vind mijzelf een Doener, denker, anders namelijk Achtergrond: motivatie Wat interesseert je in ons bedrijf? 8

9 Waarom wil jij de BPV bij ons doorlopen? Hoe ben je op het idee gekomen om bij ons bedrijf aan te melden? Via stagemarkt.nl, Via mijn BPV-docent, Via een familielid, kennis of vriend(in), Anders, namelijk Overig Zijn er nog bijzonderheden die voor ons bedrijf van belang kunnen zijn? Ondertekening Plaats: Datum: Handtekening: 9

10 C Plan van aanpak praktijkopdracht Naam deelnemer : Naam begeleider tijdens praktijkopdracht : Naam praktijkopdracht : Mijn praktijkopdracht begint op : Mijn praktijkopdracht is klaar op : Een korte beschrijving van mijn praktijkopdracht 1 is: Ik ga mijn praktijkopdracht als volgt voorbereiden: 1 Voorbeelden van een praktijkopdracht zijn: een validatie, een casusstudie, een literatuuronderzoek, een technisch onderzoek, optimalisatie van een techniek, omschrijven van de organisatie, en dergelijke. 10

11 Ik ga mijn praktijkopdracht als volgt uitvoeren: Bij het maken van mijn praktijkopdrachten houd ik de volgende planning aan: Start praktijkopdracht op : Tussentijdse rapportage/ 1 ste (concept) deel verslag klaar op : Tussentijdse rapportage/ 2 de (concept) deel verslag klaar op : Tussentijdse rapportage/ 3 de (concept) deel verslag klaar op : Praktijkopdracht is klaar op : De beoordeling van mijn praktijkopdracht verwacht ik op : Ruimte voor opmerkingen: Plan van aanpak opgesteld d.d. : Besproken met begeleider d.d. : Paraaf begeleider : 11

12 D Verslag begeleidingsgesprek Datum gesprek : Naam deelnemer : Gesproken met : Inleiding Doel van het gesprek: Kort verslag Bespreekpunten deelnemer: Bespreekpunten praktijkbegeleider: Afsluiting Gemaakte afspraken: Overige opmerkingen: Datum volgend begeleidingsgesprek: Paraaf praktijkopleider: Paraaf deelnemer: 12

13 E Reflectieformulier Naam : Datum reflectie : 1. Op welke ervaring wil je reflecteren? Beschrijf een nieuwe ervaring of ga door op een ervaring waarbij je al aan het reflecteren bent. Schrijf dan op wat je wilde bereiken, waar je op wilde letten en wat je uit wilde proberen. 2. Beschrijf deze ervaring. Wat wilde je? Wat deed je? Wat dacht je? Wat voelde je? Wat denk je dat anderen wilden, deden, dachten? 3. Kijk terug op wat je gedaan hebt en hoe je dit gedaan hebt. Wilde iedereen hetzelfde? Heeft iedereen gedaan wat er afgesproken was? Hoe voelde iedereen zich hierbij? Wat dachten de verschillende personen? Wat heb je geleerd? 4. Ontwikkel alternatieven aan de hand van de volgende vragen. Wat spreekt je aan in de manier waarop de ervaring aangepakt is? Welke tip heb je gehoord hoe iemand anders hiermee omgegaan is? Wat zou je als tip kunnen geven aan iemand? Welk kwartje is gevallen? 5. Probeer je nieuwe gedrag uit. Maak afspraken met jezelf en zo nodig met anderen hoe je de volgend keer omgaat met een soortgelijke situatie. 13

14 F Reflectieformulier volgens STARRT Naam : Datum reflectie : Op welke ervaring wil je reflecteren? Beschrijf aan de hand van de onderstaande tabel een nieuwe ervaring of ga door op een ervaring waarbij je al aan het reflecteren bent. Reflectie met behulp van STARRT Bijvoorbeeld: Wat ging vooraf aan de situatie? Wanneer speelde dit voorval? Wat gebeurde er? Wie waren erbij betrokken? S Situatie Bijvoorbeeld: Wat werd er van je verwacht? Wat was jouw rol? Waarom moest juist jij dit doen? Wat wilde je bereiken? Welke doelen had je op lange termijn? T Taak Bijvoorbeeld: Wat heb je gedaan? Wat heb je gezegd? Hoe reageerde je? Waarom pakte je dit op die manier aan? A Actie 14

15 Vervolg reflectie met behulp van STARRT Bijvoorbeeld: Wat kwam eruit? Hoe is het afgelopen? Hoe reageerde de anderen hierop? Zijn er nog vervolgacties geweest? R Resultaat Bijvoorbeeld: Hoe vond je dat je het deed? Wat zou je anders doen? Heb je daarna nog zo n situatie meegemaakt? Wat heb je toen anders gedaan? R Reflectie Bijvoorbeeld: Wat zou op een andere werkplek ook zo werken? Wat zou je weer zo doen op een andere werkplek of BPV-plaats? T Transfer 15

16 G Evaluatieformulier voor de Deelnemer Persoonlijke gegevens Naam Deelnemer : Datum : Leerbedrijf : BPV-begeleider(s) : Onderwijsinstelling : BPV-docenten : Opleiding : Niveau (1; 2; 3; 4) : Jaargang (1; 2; 3; 4) : Kruis het hokje aan wat aangeeft hoe tevreden jij bent over de beschreven onderwerpen. De onderwerpen zijn onderverdeeld in: Voorbereiding, Begeleiding algemeen, Begeleiding introductie, Begeleiden inwerken, Begeleiden zelfstandig werken, Beoordelen en de BPV in het algemeen. Aan het eind kun je aandachtspunten aangeven ten behoeve van het leerbedrijf en de onderwijsinstelling. Voorbereiding Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de BPV (duur, terugkomdagen e.d.) 2 Informatie vooraf beschikbaar over leerbedrijf bij het kiezen van een BPV-plaats 3 Helderheid over de sollicitatie- en of intakeprocedure 4 Het sollicitatie- en of intakegesprek 5 Informatie over de aan te leren werkzaamheden 6 Begeleiding vanuit onderwijsinstelling bij het opstellen van jouw leerdoelen 7 Begeleiding vanuit leerbedrijf bij het opstellen van jouw leerdoelen 8 Helderheid over de verwachtingen van het leerbedrijf 16

17 Begeleiding algemeen 1 Bij het begin van de BPV was duidelijk wie mij ging begeleiden bij het leerbedrijf 2 Het was duidelijk wie mij ging begeleiden vanuit de onderwijsinstelling 3 Bij het begin van de BPV was duidelijk wie mij ging inwerken 4 Bij het begin van de BPV was de planning duidelijk 5 Bij het begin van de BPV was duidelijk bij wie ik terecht kon met vragen 6 Bij het begin van de BPV was duidelijk wat van mij verwacht werd 7 Bij het begin van de BPV was duidelijk waarop ik beoordeeld zou worden Ja In ontwikkeling Nee Begeleiding introductie Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het introductieprogramma 2 Informatie over de huisregels 3 Informatie over de veiligheid 4 Afspraken over de werktijden, ziekmelding e.d. 5 Introductie bij/ kennismaken met directe collega's 6 Kennismaking met de organisatie Begeleiding inwerken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het inwerkprogramma 2 Helderheid over de uit te voeren werkzaamheden 3 Planning van de werkzaamheden (werkplan) 4 De begeleiding tijdens het inwerken 5 De begeleidingsgesprekken (hoeveelheid en inhoud) 6 Afwisseling in de werkzaamheden 7 Uitdaging in de werkzaamheden (evt. aangepast aan jouw behoefte) 8 Werkdruk (mate waarin deze werd aangepast aan jouw tempo) 9 Mogelijkheid om te werken aan jouw leerdoelen 10 Duidelijkheid over jouw voortgang en behalen van jouw leerdoelen 17

18 18

19 Begeleiding zelfstandig werken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 De mate van zelfstandigheid 2 Het nakomen van de gemaakte afspraken door het leerbedrijf 3 De begeleiding tijdens het zelfstandig werken 4 Het aanzetten tot reflectie/ zelf leren uit situaties 5 De duidelijkheid van de BPV-opdracht 6 Moeilijkheidsgraad van de BPV-opdracht 7 De begeleiding van de BPV-opdracht 8 De beschikbare tijd en middelen om te werken aan de BPV-opdracht 9 Samenwerken in teamverband 10 De mate waarin er naar jou geluisterd werd De (eind)beoordeling Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie beschikbaar vanuit de onderwijsinstelling over de beoordeling 2 Informatie beschikbaar vanuit het leerbedrijf over de beoordeling 3 Duidelijkheid voorafgaand aan de beoordeling waarop beoordeeld wordt (criteria) 4 De organisatie van de beoordeling bij het leerbedrijf 5 De wijze waarop je werd voorbereid op de beoordeling 6 Duidelijkheid over de uitslag van de beoordeling 19

20 De beroepspraktijkvorming in het algemeen Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Betrokkenheid van het leerbedrijf gedurende de BPV 2 Betrokkenheid van de onderwijsinstelling gedurende de BPV 3 Jouw betrokkenheid tijdens de BPV-periode Aanbevelingen ten aanzien van de begeleiding Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : Aanbevelingen ten aanzien van de onderwijsinstelling en de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : Bedankt voor jouw evaluatie! 20

21 H Evaluatieformulier praktijkbegeleider Persoonlijke gegevens Naam Deelnemer : Datum : Leerbedrijf : BPV-begeleider(s) : Onderwijsinstelling : BPV-docenten : Opleiding : Niveau (1; 2; 3; 4) : Jaargang (1; 2; 3; 4) : Kruis het hokje aan wat aangeeft hoe tevreden u bent over de beschreven onderwerpen. De onderwerpen zijn onderverdeeld in: Voorbereiding, Begeleiding algemeen, Begeleiding introductie, Begeleiding inwerken, Begeleiding zelfstandig werken, Beoordelen en de BPV in het algemeen. Na elk onderwerp kunt u actiepunten noteren. Voorbereiding Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de deelnemer (opleiding e.d.) 2 Informatie vanuit de onderwijsinstelling over de BPV (duur, terugkomdagen etc.) 3 Beschikbare informatie over jullie organisatie t.b.v. de deelnemer 4 De sollicitatie- en of intakeprocedure 5 Beschikbare informatie over de aan te leren werkzaamheden 6 (Begeleiden bij) het opstellen van de leerdoelen van de deelnemer 7 Helderheid over de verwachtingen van de onderwijsinstelling 8 Helderheid over de verwachtingen van de deelnemer 21

22 Begeleiding algemeen 1 De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn duidelijk beschreven 2 Het was duidelijk aan het begin van de BPV wie de deelnemer ging begeleiden 3 Het was duidelijk aan het begin van de BPV wie de deelnemer ging inwerken 4 Er was een duidelijke planning aan het begin van de BPV 5 De verwachtingen van een ieder zijn vooraf vastgelegd en besproken 6 De punten waarop beoordeeld zou worden waren vastgelegd en zijn besproken Ja Begeleiding introductie In ontwikkeling Nee Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 De (vastgelegde) procedure rondom de introductie 2 Het aanwezige introductieprogramma 3 Beschikbare informatie over de huisregels t.b.v. de deelnemer 4 Beschikbare informatie over de veiligheid t.b.v. de deelnemer 5 Beschikbare informatie over de werktijden, ziekmelding e.d. 6 Introductie bij/ kennismaken met directe collega's Begeleiding inwerken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Het (vastgelegde) inwerkprogramma 2 De beschikbare middelen om de deelnemer in te werken 3 De beschikbare tijd om de deelnemer in te werken 4 De samenwerking met de collega's tijdens het inwerken 5 Jouw manier van begeleiden tijdens het inwerken (mate van sturing) 6 De begeleidingsgesprekken (hoeveelheid en inhoud) 7 Het kunnen aanbieden van afwisseling in de werkzaamheden 22

23 8 Het kunnen aanbieden van uitdaging in de werkzaamheden 9 De mate waarin je de werkdruk kunt aanpassen aan de deelnemer 10 De mogelijkheid om de deelnemer te laten werken aan zijn leerdoelen 11 Het vastleggen en communiceren van de voortgang van de deelnemer Begeleiding zelfstandig werken Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Uw manier van begeleiden tijdens het zelfstandig werken (mate van sturing) 2 De mogelijkheden om aan te zetten tot reflectie 3 De beschikbare opdrachten (BPV-opdracht)/ aansluiting bij de deelnemer 4 Moeilijkheidsgraad van de BPV-opdracht 5 De (uw) begeleiding van de BPV-opdracht 6 De beschikbare tijd en middelen om te werken aan de BPV-opdracht 7 De samenwerking met collega's tijdens het zelfstandig werken 8 Het contact met de onderwijsinstelling (Eind)beoordeling Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Informatie beschikbaar vanuit de onderwijsinstelling over de beoordeling 2 Duidelijkheid voorafgaand aan de beoordeling waarop beoordeeld wordt (criteria) 3 De ondersteuning bij de beoordeling door de onderwijsinstelling 3 De manier van beoordelen 4 Het organiseren van de beoordeling 5 Beschikbare tijd en middelen voor de beoordeling 6 Het uitvoeren van de beoordeling 7 Het mededelen van de uitslag van de beoordeling 23

24 BPV in het algemeen Zeer ontevreden Ontevreden Tevreden Zeer tevreden n.v.t. 1 Betrokkenheid van de deelnemer gedurende de BPV 2 Betrokkenheid van de onderwijsinstelling gedurende de BPV 3 Uw betrokkenheid tijdens de BPV-periode Reflectie met betrekking tot de organisatie van de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de organisatie van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Reflectie met betrekking tot de begeleiding tijdens de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de begeleiding van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: 24

25 Reflectie met betrekking tot de beoordeling van de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende actiepunten kunnen de beoordeling van de BPV nog beter maken : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Aanbevelingen ten aanzien van de onderwijsinstelling en de BPV Zwakke punten tijdens deze BPV waren : Sterke punten tijdens deze BPV waren : Opmerkingen : De volgende acties worden ondernomen richting de onderwijsinstelling : Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Afgehandeld: Bedankt voor uw evaluatie! Klik hier om door te gaan naar Servicedocument Stages 25

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Ontwikkelingsgerichte praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Anne Smeets en Sandra van Gaalen

Anne Smeets en Sandra van Gaalen Anne Smeets en Sandra van Gaalen 1 Programma: Doel en opdracht workshop Casus (werkgroepen) Plenaire bespreking casus Tips 2 Waarom hebben jullie stagiairs binnen het bedrijf? 3 Aequor 4 Eindtermen (SMART);

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 67 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, januari 2012 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider :

1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan Leerdoelen Naam : Opleiding : ICT- en mediabeheer Niveau: 4 Stageperiode : Leerbedrijf : Praktijkopleider / begeleider : 1. BPV werkplan: Leerdoelen bepalen aan welke leerdoelen wil je

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

S T A G E W E R K B O E K

S T A G E W E R K B O E K Oriëntatie op werk en beroep S T A G E W E R K B O E K Naam: Klas: Havo 4 Week 16-20 november 2015 INHOUD 1. De stage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij BPV-doelstellingen paard Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij De deelnemer kan zich oriënteren op de sector en na afloop van de BPV bepalen of de gekozen richting bij hem/haar past om zich verder

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4

BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 BPV map Applicatieontwikkelaar Niveau 4 ROC Flevoland ROC Flevoland Louis Armstrongweg 36-42 1311 RK Almere Tel: 036 5477300 info@rocflevoland.nl www.rocflevoland.nl Voor je ligt de BPV- map, die geldt

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek

Formulier functioneringsgesprek Formulier functioneringsgesprek Naam medewerker : Datum voorgaand gesprek : Functie : Gespreksdatum : Naam leidinggevende : >1 Evaluatie werkafspraken vorige functioneringsgesprek > 2 Inzet & instelling

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College

BPV-gids. Opleidingen Maatschappelijke zorg SUMMA WELZIJN 2015-2016. 2015 Summa College SUMMA WELZIJN Opleidingen Maatschappelijke zorg 2015-2016 2015 Summa College Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 4 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma

Nadere informatie

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20..

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. INSTROOMDOSSIER een goede start voor jouw opleiding Achternaam Voornaam Geboortedatum Gewenste opleiding Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. rijnijssel.nl Toelichting Dit instroomdossier is een

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de student? niet /

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Gegevensset Doorstroomportfolio volgens E-portfolio afspraak

Gegevensset Doorstroomportfolio volgens E-portfolio afspraak Doorstroomportfolio (2006-2007) Toelichting I. PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens lerende A. Identificatiegegevens A.1 Uniek nummer uniek nummer is sofinummer, indien er geen sofinummer is gebruik het onderwijsnummer

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

VOORBEELD UITWERKING OPDRACHTEN WERKPROCES 1: Werven en selecteren. Naam: Groep: Locatie: Datum:

VOORBEELD UITWERKING OPDRACHTEN WERKPROCES 1: Werven en selecteren. Naam: Groep: Locatie: Datum: VOORBEELD UITWERKING OPDRACHTEN WERKPROCES 1: Werven en selecteren Naam: Groep: Locatie: Datum: 1 2 1.1 Vaststellen personele behoefte Beschrijf of er behoefte is aan uitbreiding van het team of dat er

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Verbetertips 1. Voorbereiding

Verbetertips 1. Voorbereiding Dit document bevat een aantal paragrafen met verbetertips, die u kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het betreffende BPV-onderdeel: 1. Matchen Om een goede match tussen de leerling en uw bedrijf

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat?

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat? VERKOPER Klantgericht handelen Joop heeft zojuist een wasmachine aan een klant verkocht. En hij heeft met de klant afgesproken op welke dag en hoe laat de wasmachine wordt afgeleverd. Een monteur zal het

Nadere informatie