Planning en organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning en organisatie"

Transcriptie

1 PRACTICUM SOLLICITEREN semester /2014 Planning en organisatie Expertteam: de SLC- coördinator, de SLC s van pabo-3 in samenwerking met de vakgroep Nederlands van de pabo 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Overzicht van het practicum 2.1. Planning 2.2. Overzicht van de inhouden 3 Uitwerking van de bijeenkomsten A. Bijeenkomst 1 B. Bijeenkomst 2 C. Bijeenkomst 3 D. Bijeenkomst 4 E. Bijeenkomst 5 F. Bijeenkomst 6 G. Bijeenkomst 7 Bijlagen 1. Bijlage 1. Tips voor de sollicitant. 2. Bijlage 2. Voorbeeld indeling curriculum vitae. 3. Bijlage 3. Wordpress. Handleiding portfolio. 4. Bijlage 4. Vacatures. 2

3 1. INLEIDING Solliciteren is een spannende aangelegenheid. Dit practicum wil je daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Omdat een goede sollicitatie begint bij een flinke dosis zelfkennis wordt daar in dit practicum ook aandacht aangegeven, zowel op het gebied van meer algemene karaktereigenschappen als op het terrein van jouw professionele bekwaamheden. Het schrijven van een sollicitatiebrief vormt samen met het sollicitatiegesprek een heel belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daaraan wordt dus ruim aandacht besteed. Je gaat tijdens de lessen aan de slag met het schrijven van een brief en een curriculum vitae. Je brief wordt nagekeken en van commentaar voorzien door een neerlandicus. Bewaar de brief goed; het is een verplicht onderdeel van jouw lio-portfolio. 3

4 2. OVERZICHT VAN HET PRACTICUM 2.1 PLANNING Lesweken 1 2 Bijeenkomst 1 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief 3 Bijeenkomst 2 SLC Sollicitatieprocedure 4 Bijeenkomst 3 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief Bijeenkomst 4 SLC Sollicitatieprocedure 5 6 Bijeenkomst 5 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief 7 Bijeenkomst 6 SLC Sollicitatieprocedure Bijeenkomst 7 SLC Veldcommissie 12 4

5 2.2 OVERZICHT VAN DE INHOUDEN We geven nu eerst de globale inhoud van de zeven bijeenkomsten aan die de kern van het practicum vormen. A. Bijeenkomst 1: Vakgroep Nederlands schrijven van een brief lay-out criteria stijl van schrijven opdracht 1 B. Bijeenkomst 2: SLC (/Riaan Lous) maken van een zelfanalyse informatie over sollicitatieprocedure C. Bijeenkomst 3: Vakgroep Nederlands curriculum vitae opdracht 2 D. Bijeenkomst 4: SLC (/Riaan Lous) Ophalen kennis over de sollicitatieprocedure werken met advertenties Voorbereiden rollenspel vanuit alle rollen. E. Bijeenkomst 5: Vakgroep Nederlands optimaliseren van de sollicitatiebrief en het cv F. Bijeenkomst 6 : SLC sollicitatiegesprek rollenspel: voorbereiden, uitvoeren en evalueren voorbereiding op de sollicitatiegesprekken met veldcommissies G. Bijeenkomst 7: Veldcommissie/SLC sollicitatiegesprekken met veldcommissies De veldcommissies bestaan uit leraren en/of directeuren uit het basisonderwijs, aangevuld met leden uit ouderraden en medezeggenschapsraden. Ze hebben ervaring met de sollicitatieprocedure zoals die in de praktijk plaatsvinden. De commissies krijgen een exemplaar van jouw sollicitatiebrief en beoordelen die ook. Een aantal studenten zal door de commissies worden uitgenodigd voor een gesprek in het bijzijn van de rest van de groep. 5

6 3. UITWERKING VAN DE BIJEENKOMSTEN A. BIJEENKOMST 1: BRIEVEN SCHRIJVEN (Vakgroep Nederlands) het schrijven van een brief. Waarom is dat lastig? criteria stijl van schrijven opdracht 1 Doel: Je weet een brief in te delen volgens het Amerikaanse briefmodel. Je weet welke eisen er inhoudelijk en formeel worden gesteld aan een sollicitatiebrief. Opdracht 1 Schrijf een sollicitatiebrief n.a.v. een van de vacatures in de bijlage van deze reader. Het eerste exemplaar wordt beoordeeld door een neerlandicus. Tijdens de les worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de inlevering. Aan de hand van de feedback kun je de brief en het cv (opdracht2) aanpassen en opnieuw inleveren. Na de tweede inlevering gaan de brieven naar de veldcommissies en deze worden door de commissies beoordeeld. De brieven worden voorzien van commentaar en de bespreking is tijdens de bijeenkomst met de veldcommissies. Inleiding Bedenk goed wat het doel is van een sollicitatiebrief: uitgenodigd worden voor een gesprek. Door een brief word je nooit aangenomen; dat kan alleen door een goed gesprek. Het is dus niet meer en minder dan een poortopener. Jij moet de selectiecommissie argumenten verschaffen om juist jou uit te nodigen voor een gesprek. Dat betekent ook dat jouw brief er op de een of andere manier moet uitspringen, moet opvallen (bij voldoende sollicitanten). Andersom geldt dat ook naar het negatieve: jouw brief vertoont mankementen: jij wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. Iedereen weet dus hoe belangrijk het is om een goede sollicitatiebrief te kunnen schrijven. Maar hoe doe je dat? Welke opbouw moet de brief hebben? En wat kun je nu eigenlijk wel en niet kwijt in de brief? De ontvanger van de brief wil een beeld krijgen van jou, en dat moet zo goed mogelijk overkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit beeld in jouw brief naar voren komt? Daarover gaat de eerste les. Waarom vinden veel mensen brieven schrijven zo lastig? Schriftelijk communiceren doe je incidenteel; je hebt er veel minder ervaring mee en dus kost het je meestal meer moeite. In een gesprek kun je wat je zegt constant toelichten, aanvullen of verbeteren, zeker als je merkt dat de gesprekspartner je niet begrijpt. In een brief kan dat helaas niet: het geschrevene moet eenduidig zijn en voor zichzelf spreken. Geschreven taal heeft een andere status: lezers beoordelen een schriftelijke taaluiting op een andere manier. Ze letten niet alleen op de inhoud maar ook op de vorm: taal- en spelfouten worden negatief beoordeeld. Zeker als een brief spelfouten bevat, wordt dat ervaren als iets dat eigenlijk niet kan: een leerkracht moet de kinderen leren zich schriftelijk 'correct' uit te drukken en ze leren spellen. Wie schrijft, kiest zijn woorden meestal met meer zorg en probeert zo goed mogelijk te formuleren. Geschreven taal kenmerkt zich door een zorgvuldiger taalhantering waardoor die zich onderscheidt van de veel 'slordiger' spreektaal. Veel brievenschrijvers 6

7 hebben moeite met het hanteren van een 'natuurlijk taalregister'. Nogal wat mensen gaan woorden en uitdrukkingen gebruiken die wat officieel, bijna plechtstatig aandoen. Het wordt een soort 'stadhuistaal'. Als je dat formele, wat officiële taalregister niet goed beheerst, ga je uitdrukkingen en formuleringen verhaspelen. Dat moet je vermijden. Gebruik eenvoudige woorden. Denk niet dat je een heel andere taal moet gaan gebruiken omdat je een brief schrijft. Lees daarom je brief kritisch en hardop terug.laat ook anderen jouw brief lezen en voorzien van commentaar. Anderzijds heeft geschreven taal het voordeel dat je een nauwkeurige afweging kunt maken en de inhoud kunt heroverwegen. Criteria Lay-out Voor de indeling van een brief zijn er verschillende modellen in omloop. Vroeger gebruikte men vooral de Hollandse indeling. Daarbij worden de alinea's onderscheiden door in te springen. Bovendien staan datum en ondertekening aan de rechterkant. We ervaren dit in toenemende mate als ouderwets, al zie je het best nog vaak.deze indeling wordt steeds meer vervangen door de Amerikaanse indeling. De alinea's worden daarin onderscheiden door middel van een witregel. Alle onderdelen leunen tegen de linkermarge. In de praktijk van scholen, bedrijven en organisaties wordt bij voorkeur gekozen voor de Amerikaanse indeling omdat alle brieven tegenwoordig getypt worden en dan is de Amerikaanse indeling wel zo praktisch. Dit betekent dat je het briefhoofd, de plaatsnaam en datum, de adressering en andere gegevens aan de linkerkantlijn plaatst. Nergens inspringen. Ook niet verderop in de brief. De brief moet op één pagina passen. Spelfouten Brieven mogen geen enkele spelfout bevatten. Gebruik dus de spellingcontrole. Loop na het schrijven ook de spelling van de werkwoordsvormen na. Controleer ook of de zinnen grammaticaal kloppen. Tip: ontleed elke zin. Kijk of het onderwerp overeenkomt met de persoonsvorm. Staat het onderwerp in het enkelvoud dan moet de persoonsvorm ook in het enkelvoud staan. Staat het onderwerp in het meervoud, dan moet de persoonsvorm ook in het meervoud staan. Meer weten? Bronnen: - Weerdt, H. de.(2008) De taaltoets-pabo haal je zo. Bussum: Uitgeverij Coutinho. - Westen, W. van der. (2005). Welgespeld, werkwoordspelling voor hoger onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Handige sites: Lettertype en puntgrootte Geen fantasielettertypen gebruiken, maar: Comic Sans MS, Times New Roman of Arial, puntgrootte:11. Vermijd overigens altijd overdadig gebruik van vet, cursief en onderstrepingen. Vermijd zeker het gebruik van uitroeptekens en hoofdletters dat wordt namelijk geïnterpreteerd als schreeuwen. 7

8 Afzender Noteer eerst de naam van de afzender, dan de straat of het postbusnummer en vervolgens de postcode en de woonplaats. Voorbeeld: J. van Buuren Havikstraat TH Utrecht Plaatsnaam en datum Na het briefhoofd een of twee regels wit (bij een kort briefje mag je wat ruimte winnen voor een evenwichtiger lay-out), dan de plaatsnaam en de datum. Gebruik geen afkortingen en plaats een komma tussen plaatsnaam en datum. Let er op dat je de naam van de maand met een kleine letter schrijft. Voorbeeld: Utrecht, 15 mei 2013 Geadresseerde Vermeld de gegevens van de geadresseerde niet alleen op de envelop, maar ook op de brief. Wanneer de geadresseerde een bedrijf of een bestuur is, dien je de afdeling of persoon tot wie je je richt, te vermelden voor zover deze bekend is. Het telefoonnummer en bankgegevens van de geadresseerde niet vermelden. Alleen die zaken bij de geadresseerde noteren, die de postbode nodig heeft. Maak nooit spel- en schrijffouten, zeker niet in de adresgegevens van de ontvanger. Een fout geschreven naam of een verkeerde titel, bijvoorbeeld ds. in plaats van drs., is een ernstige blunder. En wat dacht je van een flater als: Geachte mevrouw Dijkhuis, als het een meneer betreft? Betreft In zakelijke correspondentie is het gebruikelijk om het onderwerp van de brief te vermelden. Je geeft dit kort en krachtig weer achter de woorden 'Betreft:' of 'Onderwerp:'. Plaats geen punt achter deze kernachtige omschrijving. Voorbeeld: Betreft: sollicitatie naar de lio-stageplaats onderbouw Witregels Je moet zelf kiezen of je er slechts een of twee gebruikt. De wenselijkheid daarvan hangt af van de lay-out van de brief. Het aantal witregels dat je gebruikt moet wel steeds hetzelfde zijn. Tussen alinea s zet je echter nooit meer dan een witregel. Aanhef Wanneer je je richt tot een persoon of een groep van personen, dan gebruik je de volgende aanspreekvormen: Geachte heer, Geachte mevrouw, Geachte heer of mevrouw,. Liever niet werken met de bekende schuine streep (heer/mevrouw). Alleen het woord Geachte met een hoofdletter. Let op de komma achter de aanhef. Ken je de achternaam van de aangeschrevene, dan voeg je in de aanhef die naam toe, dan wordt je brief persoonlijker. Je laat dan titels en voorletters weg. Dus: Geachte heer Dijkhuis,. Kern De kern van de brief bevat drie duidelijk van elkaar te onderscheiden delen en minstens 8

9 drie alinea s. Gebruik een regel wit tussen de alinea s. Start de zinnen steeds aan de linkerkantlijn zonder in te springen. De drie delen waaruit de brief minimaal bestaat zijn: 1. In de eerste alinea maak je direct duidelijk waarover de brief gaat. Je vermeldt dus het onderwerp en eventueel de aanleiding van het schrijven. Als je m.b.t. het onderwerp van jouw brief reeds telefonisch of op een andere wijze contact hebt gehad met de ontvanger van de brief, dan vermeld je dat eveneens in deze eerste alinea. 2. In de tweede alinea werk je een en ander uit. Bij een meer gecompliceerd onderwerp kan de uitwerking twee of meer alinea s bevatten. 3. In de slotalinea rond je af met een goede slotformulering. Ondertekening Je kunt je brief afronden met 'Hoogachtend,' of 'Met vriendelijke groet,'. Schrijf de ondertekening met een hoofdletter en let op de komma erachter. Bijlage Wanneer de brief een bijlage bevat, bijvoorbeeld een kopie van een diploma, dan moet er in de brief zelf naar die bijlage worden verwezen. Daarnaast plaats je aan de voet van de brief de opmerking: Bijlage:. en je specificeert de inhoud van de bijlage. Een voorbeeld hiervan is: Bijlage: curriculum vitae Opbouw van de brief Elke sollicitatiebrief heeft een vaste opbouw; variatie breng je aan door jouw taalgebruik en de inhoud. De lezer moet over jou voldoende informatie krijgen om: een goed beeld te krijgen van jouw hoedanigheden en kwaliteiten; zodanig worden geprikkeld dat hij direct denkt dat hij je graag wil zien werken op zijn school. 1. De afzender. Hier vermeld je jouw naam, achternaam, adres en woonplaats. 2. Plaats en datum. 3. De geadresseerde. Hier vermeld je de naam van de organisatie of de geadresseerde, adres en woonplaats. 4. Betreftregel. Voorbeeld: Betreft: sollicitatie lio-stagiaire onderbouw september 2013 februari Aanhef. 6. Inleidende alinea - Wat is de aanleiding voor de brief? Wat is het doel van de brief? Hoe ben je te weten gekomen dat er een vacature is? Krant(welke en datum), prikbord, pabo, roddelcircuit. Vergeet hier niet te vermelden naar welke school en naar welke baan en bouw je solliciteert. Voorbeelden van inleidende zinnen: a. Uw advertentie in het Onderwijsblad van juli, waarin u een lio-stagiaire voor de middenbouw vraagt, trok mijn aandacht. Graag kom ik voor deze functie in aanmerking. b. Met enthousiasme solliciteer ik naar de functie van leerkracht onderbouw binnen uw bestuur. Ik las uw advertentie in het dagblad Trouw van 1 juli. 9

10 c. Van een leerkracht van Op de Welle hoorde ik dat er binnenkort een vacature ontstaat voor de functie van leerkracht bovenbouw. Ik wil graag naar deze functie solliciteren. d. Op de site van uw bestuur trof ik uw advertentie aan, waarin u een lio-stagiaire vraagt voor de onderbouw. Voor deze functie heb ik veel belangstelling. e. Naar aanleiding van de eerder gelopen stage in pabo-2, op de Holtkampschool in , wil ik graag solliciteren naar de functie van lio-stagiaire in groep 8. Momenteel ben ik derdejaars student aan de University of Applied Science, te Vlissingen en ben op zoek naar een lio-stageplaats voor het jaar Kern - Waarom wordt er naar deze functie gesolliciteerd? Waarom wordt er juist bij deze school/organisatie gesolliciteerd? Wat is voor jou de reden om juist naar deze baan te solliciteren? Wat trekt jou in die functie zo aan? Waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt? Houd dat wel positief. Geen fijne reden: Ik heb een ontzettende ruzie met mijn huidige directeur. Ook hoort hier te staan waarom je speciaal bij deze denominatie solliciteert of bij dit schooltype. Verdiep je ook in de achtergronden van de school en de onderwijsvisie. - Wat maakt jou tot de geschikte kandidaat? In hoeverre beantwoord jij aan de functie-eisen? Hier verkoop je jezelf. Zij vragen iets en jij hebt iets te bieden. Hoe dichter dat bij elkaar ligt, des te groter jouw kans. Ook als je tijdens stage of een buitenschoolse activiteit iets hebt gedaan dat past bij de functie-eisen dan neem je dat op in de brief. Tevens kun je altijd aangeven dat je je best in een bepaalde richting wilt ontwikkelen. 8. Afsluitende alinea Hoe stel je het vervolg voor? Je wilt graag met ze komen praten. Daar schrijf je de hele brief eigenlijk voor. Dus vermeld je dat ook expliciet. En dan niet zo n zinnetje als: Als u nog meer van mij wilt weten, dan ben ik bereid tot een nader gesprek: of zoiets. Nee, je hoopt dat deze brief voor hen aanleiding is met jou een gesprek aan te gaan. Vermijd in de slotzin clichés zoals: Hopend op een gunstig antwoord, verblijven wij. Of Vertrouwend spoedig een antwoord te mogen vernemen, of Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik Formuleringen in moderner taalgebruik: Ik hoop dat u wilt ingaan op mijn verzoek. ; of: Ik vertrouw erop spoedig een antwoord van u te krijgen. Vermijd zinnen die beginnen met ik en vermijd ook het werkwoord hopen in deze zin. Beëindig deze laatste zin van de brief met een punt. Voorbeelden van slotzinnen: a. Mocht u in mij een geschikte kandidaat voor de functie zien, dan ben ik bereid deze brief met bijlage nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. b. Uiteraard ben ik bereid om mijn sollicitatie in een gesprek toe te lichten. c. Graag zou ik voor nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn brief nader toe te lichten. d. Graag zou ik mijn brief en curriculum vitae nader willen toelichten in een persoonlijk gesprek. 10

11 Voorbeeld van de indeling J. van Buuren Havikstraat TH Utrecht Utrecht, 1 juli 2013 HZ University of Applied Sciences Academie voor Educatie en Pedagogiek t.a.v. mevrouw H. Maanen Edisonweg NW Vlissingen Betreft: sollicitatie naar de functie van docent Nederlands/Taalbeheersing Geachte mevrouw Maanen, (regel wit) Alinea 1: inleiding (regel wit) Alinea 2: kern (regel wit) Alinea 3: slot en handtekening. Graag zou ik voor nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn brief nader toe te lichten. Met vriendelijke groeten, (Handtekening) J. van Buuren Bijlagen 11

12 Overige tips Schrijf je brieven in zorgvuldig en helder Nederlands. De brief en de alinea s behoor je niet te beginnen met een getal in cijfernotatie, en ook niet met Ik of Wij. Het woord u schrijf je niet met een hoofdletter Gebruik geen moeilijke, deftige of te plechtstatige woorden. Schrijf volledige, niet te lange, en bij voorkeur bedrijvende zinnen. Vermijd afkortingen. Kies consequent de ik- of wij-vorm en richt je tot de geadresseerde in de u-vorm. Vermijd clichés, stereotiepe uitdrukkingen. Voorbeelden daarvan: Ik richt mij tot u met het verzoek., Hierbij delen wij u mede, In antwoord op uw brief van jongstleden.., De brief en het cv verzenden via de mail? Zorg voor een zakelijk mailadres. Cijfers van 1 t/m 20 schrijf je altijd voluit, behalve als het een naam betreft; dus: er zitten vijf leerlingen in groep 5. Namen beginnen altijd met een hoofdletter. Dus je school heet De Tweemaster. Ook de D is een hoofdletter, omdat die de eerste letter is van de naam. De spelling van veelgebruikte woorden: lio-stagiaire, lio-stage, pabo-student, pabodiploma, mavo, mbo, roc, havo, vwo, hbo-er. Gaat het om een specifieke pabo? Dan gebruiken we wel een hoofdletter: HZ-Pabo. Veelgemaakt zijn fouten met samenstellingen. Dat komt doordat die in het Engels als twee aparte woorden geschreven worden. Neem een woord als word artist; dat blijven in het Engels twee apart geschreven woorden, terwijl wij woordkunstenaar schrijven en niet met twee losse woorden woord kunstenaar. Vergeet nooit dat ook de envelop deel uitmaakt van je brief. Formele fouten daarin of slordigheden werken ook in jouw nadeel. Logisch dat je voldoende postzegels plakt. Welke maat envelop kies je? Maak altijd een kopie van jouw brief en neem die ook mee naar het gesprek; het is handig even naar de brief te kijken als er directe vragen over gesteld worden. 12

13 B. BIJEENKOMST 2: DE ZELFANALYSE(SLC) Voor je gaat solliciteren: zelfanalyse Solliciteren is jezelf presenteren. Voor je begint met solliciteren is het dus goed een zelfanalyse te doen: Wie ben ik? (eigenschappen) Wat kan ik? (vaardigheden) Wat wil ik? (wensen) Je leert jezelf door middel van zelfanalyse beter kennen en kunt daardoor beter bepalen wat je precies wilt met jouw werk en jouw eigen ontwikkeling. Het resultaat is dat je jezelf kent: je kunt gericht solliciteren naar de baan die bij je past je weet jouw sterke eigenschappen te verwoorden je kunt omschrijven aan welke vaardigheden je nog wilt werken je kunt jouw vragen en wensen naar voren brengen in een gesprek a) Wie ben ik? Wat zijn jouw eigenschappen? Ben je geduldig? Ben je stressbestendig? Ben je zelfstandig? Ga je conflicten en ruzies uit de weg? Leg je makkelijk contacten? Ben je muzikaal, creatief of sportief? Om een duidelijk beeld van je eigenschappen te krijgen maken we gebruik van de website De wereld van ikki. Er wordt nagegaan wat jouw drijfveren en ambities zijn. Op grond hiervan kun je een beeld krijgen wat jouw wensen zijn. Daarnaast is het belangrijk om je fysieke kenmerken te inventariseren zoals: Heb je een goed uithoudingsvermogen? Heb je lichamelijke zwaktes? (rug, ogen, gehoor, ) Wanneer je jouw eigenschappen en fysieke kenmerken op een rijtje hebt dan kun je goed een keuze maken voor een bepaalde school, functie of groep. Bovendien kun je in een sollicitatiebrief duidelijk maken waarom jij geschikt bent voor deze functie. b) Wat kan ik? Over wat voor vaardigheden beschik ik? Dit kunnen vaardigheden zijn die je tijdens studie, stage of vrije tijd hebt opgedaan. Ga eens na wat je tot nu toe hebt gedaan tijdens studie, stage of werk (ook: vakantiewerk, bijbanen en vrijwilligerswerk). c) Wat wil ik? Het is goed om voor jezelf op een rijtje te zetten wat jij wilt in een baan, werkomgeving, loopbaan. Je kunt hierbij denken aan: een kleine school / een grote school grote stadsschool/ dorpsschooltje PC school / R.K. school/ openbare school Ontwikkelingsgericht/programmagericht basisonderwijs /speciaal onderwijs/ voortgezet onderwijs 13

14 onderbouw/middenbouw/bovenbouw samenstelling van het team (mannen/vrouwen, jong/oud) klassikaal onderwijs/ zelfstandig werken dag- en weekplanning/ klassenmanagement wel of geen naschoolse activiteiten begeleiding tijdens het eerste jaar gesprekken/contact met ouders computeronderwijs werktijden ambities (adjunct-directeur) welke dingen wil ik over vijf jaar gedaan hebben? De sollicitatieprocedure is in te delen in de volgende fasen: 1. Een baan zoeken Arbeidsbureau Advertenties Solliciteren op eigen initiatief Onderwijsbonden 2. De personeelsadvertentie Analyseren van de advertentie Telefonisch informatie vragen 3. Het sollicitatiegesprek De oproep De voorbereiding op het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek De tweede ronde De proefles De aanstelling De afwijzing Het terugtrekken uit de procedure Voor je gaat solliciteren: zelfanalyse. Al in een eerder timeslot aan de orde geweest. Een baan zoeken Je weet wat je wilt en wat je in huis hebt. Nu je een plan hebt opgesteld, kun je aan de slag met het zoeken van een baan. Er zijn voor jou verschillende manieren om een baan te vinden. De meest voorkomende worden nu toegelicht. Het arbeidsbureau/cwi Arbeidsbureaus zijn instellingen die vallen onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De arbeidsbureaus staan ten dienste van een ieder die werk zoekt of van baan wil veranderen. Het arbeidsbureau bemiddelt bij vraag en aanbod van werk. Het bureau heeft dus ook contacten met scholen/ gemeentes en besturen. Het arbeidsbureau geeft ook voorlichting als je nog niet precies weet wat voor werk je wilt gaan doen. Je 14

15 krijgt dan inlichtingen over de inhoud van de verschillende beroepen en de eisen die er aan worden gesteld. Ook kan je daar een beroepskeuzetest doen. Advertenties Een andere manier om werk te vinden, is het zoeken naar advertenties. Deze advertenties staan in landelijke en regionale dagbladen, vakbladen (Schooljournaal) en op internet. Met name in de zaterdagkranten zijn veel personeelsadvertenties opgenomen. De bibliotheek heeft de meeste dagbladen in huis; daar kun je dus regelmatig gaan zoeken naar een geschikte advertentie. Op internet vind je een site van het vervangingsfonds/participatiefonds ( Op deze site kunnen scholen gratis een advertentie plaatsen. Je kunt in deze vacaturebank zoeken door een zoekprofiel in te voeren. In dit profiel geef je o.a. functie en regio aan waarin je wilt werken. Deze site is het meest compleet. Nog enkele andere websites zijn: Daarnaast hebben scholen eigen websites waarop vacatures worden vermeld. Solliciteren via Linkedin Ook het professionele netwerk Linkedin biedt veel mogelijkheden voor het vinden van vacatures en het online solliciteren. Zie voor een handleiding voor het gebruik van Linkedin: Wil je je oriënteren op het gebruik van Linkedin bij een sollicitatie, neem dan contact op met Riaan Lous of Paulien Honkoop Wanneer meer dan vijf studenten interesse hebben, zal er een korte workshop verzorgd worden. Solliciteren op eigen initiatief Behalve reageren op advertenties kun je ook op eigen initiatief scholen/schoolbesturen benaderen. Goed is het om vooraf telefonisch te informeren of ze interesse hebben in jouw sollicitatie en wat er met jouw brief gebeurt. Stelt de school open sollicitaties op prijs, dan is het gebruikelijk dat de school je brief bewaart en deze erbij pakt als er een vacature ontstaat. Het is daarom erg belangrijk dat je zo concreet mogelijk vertelt naar welke functie en/of groep jouw belangstelling uitgaat. Richt een open sollicitatie aan: Het bestuur/ gemeentebestuur van de school. De directeur van de school waar je graag wilt werken. De Onderwijsbonden Onderwijsbonden kunnen je ook helpen wanneer je op zoek bent naar een baan via: een ledenblad waarin ook personeelsadvertenties staan zoals Schooljournaal (het onderwijsblad van het CNV). Een vervangerslijst op internet (bijvoorbeeld waarop je aan kunt geven wanneer jij beschikbaar bent, hoeveel dagen per week, jouw voorkeur voor groepen, 15

16 jouw bevoegdheden en de regio waarin je wilt werken. Er is zowel een lijst voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. De personeelsadvertentie In deze reader (bijlage 4) zijn allerlei advertenties opgenomen. Soms zijn het advertenties die je direct aanspreken en andere die je niets lijken. Toch bevat niet elke advertentie de baan die jij zoekt. Het is dus belangrijk dat je de advertentie goed doorleest en inventariseert wat er gevraagd en geboden wordt. 16

17 C. BIJEENKOMST 3: HET CURRICULUM VITAE(Vakgroep Nederlands) curriculum vitae opdracht 2 Opdracht 2 Stel jouw curriculum vitae(inclusief referenties) samen. De brief en het cv meenemen naar de volgende les. Jouw curriculum vitae(cv) nader bezien Het curriculum vitae voeg je als bijlage bij de brief. De informatie in een curriculum vitae is globaal in te delen in vijf categorieën: 1. Persoonlijke gegevens: naam, voornamen, roepnaam(als deze afwijkt van de eerste voornaam), geboortedatum en plaats, adres, telefoonnummer, mailadres, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, rijbewijs(indien noodzakelijk), religie; 2. Opleiding: opleidingen vanaf de basisschool, eindexamenvakken, diploma s, cursussen, pabo, minor; 3. Vaardigheden: computerkennis, EHBO-diploma, ; 4. Werkervaring: stages(ook de school en de groep vermelden), vakantiewerk; 5. Extra-curriculaire activiteiten: lidmaatschappen, bestuurservaring, hobby s; 6. Wat waren jouw activiteiten als student op de hogeschool, bestuurs-, regel- of ondersteuningsfuncties? Bijvoorbeeld: lid van de Hogeschoolraad, voorzitter van studentenvereniging, meegedaan aan Goes 600. Sport, politiek. Hobby s vermelden lijkt gek, maar ook daardoor maak je het beeld van jezelf completer en vaak kan het ook in jouw voordeel werken bij de selectie en het gesprek. 7. Referenties. Je noemt twee of drie mensen die iets over jou en over jouw functioneren kunnen vertellen. Je bent dit niet verplicht, maar veel commissies vinden het handig die erbij te krijgen. Wel eerst vragen of iemand referent voor jou wil zijn. Wees er ook zeker van dat die personen een positief beeld van jou kunnen geven. Het is niet raar om te vragen wat ze over je gaan vertellen, maar het voelt wel raar om dat te vragen. Vraag in ieder geval iemand van de pabo, van jouw stageschool en eventueel iemand van de nevenactiviteiten- of uit de hobbysfeer. Als je referenten vermeldt in jouw brief, dan altijd het zakelijke en het (mits toegestaan) privé - telefoonnummer vermelden. We spreken af dat je voor de opdracht van dit practicum in ieder geval met referenten aankomt. Je hoeft ze in dit geval uiteraard niets te vragen, want er gebeurt niets met deze brief. 8. In bijlage 2, vind je een voorbeeld m.b.t. de indeling van het curriculum vitae. Nog een paar opmerkingen Als je weet dat het doel van je brief is dat jij wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan zal het duidelijk zijn dat je brief op de een of andere manier de aandacht moet trekken van de lezer. Een van de manieren is door een paar fouten te maken, maar dit wil je niet. Een betere manier is op de een of andere manier blijk geven van originaliteit. Dat kan zitten in de vorm, maar ook in de inhoud van de brief. Veel schrijvers hebben de neiging alles heel netjes te willen doen door zich zo goed mogelijk aan de richtlijnen te houden. Dan krijg je 17

18 allemaal keurige brieven die allemaal erg op elkaar lijken en de commissie kan daar weinig mee. Het is ook daarom dat er geen voorbeeldbrief is opgenomen: veel te vaak zie je dan kloontjes terug van dat voorbeeld. Probeer daarom origineel en fris te zijn in wat je zegt en hoe je het zegt en bedenk variaties op van die alledaagse standaardzinnen die best wel goed zijn, maar door iedereen gebruikt worden. Sollicitatiebrieven per wat moet je weten? Vroeger werden sollicitatiebrieven altijd per gewone post verstuurd, maar tegenwoordig is het hoe langer hoe gebruikelijker om je brief per te versturen. Grofweg gelden voor sollicitatiebrieven per dezelfde regels als voor sollicitatiebrieven die met de gewone post worden verstuurd. Toch zijn er wel een paar specifieke zaken waar je op moet letten als je gebruikmaakt van . Hier volgen de belangrijkste. Stuur jouw sollicitatiebrief en cv altijd als bijlage bij de , zodat alle opmaakkenmerken bewaard blijven. Als je de tekst van jouw sollicitatiebrief en cv in het berichtvenster van jouw programma plakt, is dat vaak niet het geval. Informeer in welk bestandsformaat jouw potentiële werkgever sollicitatiebrieven en cv s het liefst ontvangt. Waarschijnlijk is dat in.doc- of in.pdf-formaat. Stuur eventueel jouw sollicitatiebrief en cv in beide bestandsformaten op. Verstuur sollicitatiebrieven en cv s altijd vanaf een adres dat een professionele uitstraling heeft. Dus gebruik geen account als of iets dergelijks. Maak desnoods speciaal voor deze gelegenheid een nieuw adres (of een nieuwe alias) aan. Zorg voor een duidelijke onderwerpsregel, zoals: Sollicitatie naar de functie van grafisch ontwerper vacaturenummer 84G11. Je kunt voor de zekerheid ook het nummer van jouw (mobiele) telefoon in de onderwerpsregel opnemen, zodat de ontvanger je kan bereiken als hij problemen heeft met het openen van jouw bericht. Geef in de body-tekst van de kort aan welke bijlagen je meestuurt. Mochten de bijlagen om de een of andere reden verwijderd zijn, dan weet de ontvanger in ieder geval wat er ontbreekt. Geef de bijlagen een logische naam althans, een naam die logisch is voor de ontvanger. Je cv-bestand noem je bijvoorbeeld Jan-Roelofs-cv.doc en niet mijncv-2006.doc. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging, zodat je zeker weet dat jouw met sollicitatiebrief en cv is aangekomen. Onderteken de met jouw volledige naam, postadres, telefoonnummer(s) en adres. Direct na jouw naam kun je eventueel nog iets persoonlijks toevoegen, waarmee je je onderscheidt van anderen. Denk bijvoorbeeld aan: pas afgestudeerd leerkracht basisonderwijs of tweetalig secretaresse. En ten slotte: bewaar altijd een kopie van alle sollicitatiebrieven die je per verzendt. Portfolio In pabo-4 wordt van je verwacht dat je een portfolio aanmaakt. Dit gebeurt in Wordpress ( Om je hierop voor te bereiden vragen we je of je jouw brief en cv in een eigen Wordpress-portfolio wilt hangen. Je kunt in de handleiding in bijlage 2 informatie vinden over de manier waarop je een Wordpress-portfolio kunt aanmaken. Wie hier wat hulp bij kan gebruiken, kan contact opnemen met Riaan Lous of met Paulien Honkoop Bij meer dan vijf studenten verzorgen zij een workshop Wordpress. 18

19 D. BIJEENKOMST 4: DE SOLLICITATIEPROCEDURE(SLC) Analyseren van een advertentie Om te onderzoeken of de advertentie, waar je belangstelling voor hebt, past bij jouw eigenschappen, vaardigheden en wensen kun je de volgende punten nalopen: Wie heeft de advertentie geplaatst? o Welke bestuur/ gemeentebestuur o Vallen er meerdere scholen onder het bestuur Om welke school gaat? o Naam en identiteit o Aantal leerlingen, groepen en teamleden Voor welke groep, functie of specialisatie o Hoeveel dagen werk o Ingangsdatum o Kans op vaste aanstelling of tijdelijk werk o Wordt er een specialisatie gevraagd Wat is de reden van de vacature? Wat zijn de gevraagde eigenschappen en vaardigheden? Waar kan je inlichtingen vragen en voor wanneer moet je reageren? Wat is de sfeer van de advertentie; welk gevoel roept de advertentie bij je op? Telefonisch informatie vragen Het heeft altijd zin telefonisch informatie te vragen voordat je een brief gaat schrijven. Er zijn waarschijnlijk bij het analyseren van de advertentie nog vragen niet beantwoord. Ook wil je nagaan of de baan aansluit bij jouw wensen. Daarnaast kan je door te bellen een goede indruk achterlaten: "Oh ja, die... belde toen op". Tips: Schrijf je introductiezin op voordat je belt. Bijvoorbeeld: goedemorgen met In de advertentie van.. heb ik gelezen dat ik informatie kan vragen over de vacature voor Heeft u een paar minuten tijd voor mij? Een goede eerste indruk kun je maar één keer maken. Stel alleen voor jou belangrijke vragen. Stel geen vragen, waarvan je het antwoord uit de advertentie kunt halen. Noteer vooraf de vragen die je wilt stellen en laat daarbij ruimte open voor de antwoorden. Spreek duidelijk, articuleer goed en houd het tempo iets lager dan normaal. Spreek Algemeen (Beschaafd) Nederlands. Geef zelf korte en kernachtige antwoorden. Vergeet niet om tijdens het gesprek aantekeningen te maken. Doen: Voorbereiden verschillende rollen voor het rollenspel 19

20 E. BIJEENKOMST 5: OPTIMALISEREN VAN DE SOLLICITATIEBRIEF(Vakgroep Nederlands) Tijdens deze bijeenkomst werken we aan het bijschaven van de sollicitatiebrief en het cv. Neem dus je eventuele advertentie (of andere informatie over de functie), brief en cv mee. De brief wordt door anderen kritisch gelezen en van commentaar voorzien. Het is de laatste les voordat je jouw brief moet inleveren. 20

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF?

HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? HOE MAAK IK EEN SOLLICITATIEBRIEF? Sommige werkgevers vragen in hun vacatures om te solliciteren via een sollicitatiebrief. Die brief wordt dan je eerste contact met de werkgever. Het komt er dus op aan

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde sollicitatiebrief schrijven. - Kun je jouw C.V. opstellen. WAAROM BELANGRIJK? Welke opleiding je ook hebt gevolgd,

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV?

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV? Wat is een CV? CV is een afkorting van Curriculum Vitae. Vrij vertaald vanuit het Latijn: 'de loop van het leven'. Traditioneel bevat een CV een overzicht van persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Studie en Loopbaan Wiskunde 2011

Studie en Loopbaan Wiskunde 2011 Studie en Loopbaan Wiskunde 2011 college 5 Programma College 5: 1 e uur: - Informatief interview Martijn Zaal (promovendus) - Bespreken sollicitatiebrieven en CV s 2e uur: - Presentatie Mirjam Boer (Sogyo)

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek.

Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Theorie zakelijke brief I I. Algemene opmerkingen vooraf Bij het schrijven van een brief houd je net als bij andere schrijfopdrachten altijd rekening met je doel en je publiek. Bij de brief onderscheiden

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal

DE SOLLICITATIEBRIEF. Fokke van der Wal DE SOLLICITATIEBRIEF Fokke van der Wal MOGELIJKE EXAMENOPDRACHT, DE SOLLICITATIEBRIEF Je hebt waarschijnlijk de afgelopen jaren meerdere sollicitatiebrieven geschreven en op school is daar in de lessen

Nadere informatie

Lesbrief Nederlands K5 Ontwerpend meubelmaker

Lesbrief Nederlands K5 Ontwerpend meubelmaker Titel Lesbrief Nederlands K5 Ontwerpend meubelmaker Onderwerp: solliciteren Leerdoelen Tijd 1 Je leert een gerichte sollicitatiebrief te schrijven. 2 Je leert een sollicitatiegesprek voor te bereiden en

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Bijlage I Sollicitatiebrief

Bijlage I Sollicitatiebrief Bijlage I Sollicitatiebrief Sollicitatiebrief Door middel van je sollicitatiebrief moet je de stagebiedende organisatie ervan overtuigen dat jij een gesprek waard bent. Je brief moet een duidelijke motivatie

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een CV én sollicitatiebrief. Het een kan niet zonder het ander en juist als beide documenten goed op elkaar afgestemd zijn, maak je de meeste kans om uitgenodigd

Nadere informatie

DOEN: - Überhaupt een brief schrijven! Maak het verschil - De brief afstemmen op de organisatie & functie - Leesbare lettertypes gebruiken, kies voor

DOEN: - Überhaupt een brief schrijven! Maak het verschil - De brief afstemmen op de organisatie & functie - Leesbare lettertypes gebruiken, kies voor DOEN: - Überhaupt een brief schrijven! Maak het verschil - De brief afstemmen op de organisatie & functie - Leesbare lettertypes gebruiken, kies voor een zakelijke opmaak - De brief kort houden, maximaal

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden!

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden! Sollicitatietips Solliciteren is niet eenvoudig. Integendeel, het kan soms heel erg lastig zijn. Onderstaand artikel geeft je enkele tips zodat je met meer zelfvertrouwen een nieuwe uitdaging kan zoeken.

Nadere informatie

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Sollicitatietips Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Agenda workshop Introductie Hoe bereiden organisaties zich voor? - Profiel - Gesprekstechnieken

Nadere informatie

Solliciteren kun je leren!

Solliciteren kun je leren! Solliciteren kun je leren! EVEN VOORSTELLEN Tatjana van het Groenewoud (adviseur werktuigbouwkunde) Marvin Moreira (adviseur werktuigbouwkunde) Continu is intermediair voor techniek en brengt vraag en

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Je sollicitatiebrief en je CV zijn vaak het eerste wat de persoon die je in dienst neemt te zien krijgt.

Je sollicitatiebrief en je CV zijn vaak het eerste wat de persoon die je in dienst neemt te zien krijgt. Wie ben ik? Een sollicitatiebrief schrijven Algemeen Solliciteren = je kandidaat stellen voor een bepaalde job Je sollicitatiebrief en je CV zijn vaak het eerste wat de persoon die je in dienst neemt te

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte CURRICULUM VITAE 1. Doel van een cv Het doel van je cv is dat de werkgever in 1 oogopslag een goede indruk krijgt van wat je te bieden hebt en dit hem overtuigt om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS

EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS EEN ZAKELIJKE BRIEF SCHRIJVEN NEDERLANDS 0 WAAROM BELANGRIJK? Wanneer moet je een zakelijke brief schrijven? Best vaak. De zakelijke brief wordt veel gebruikt. Vooral als je iets wilt (organiseren) of

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN De

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

SOLLICITATIEGIDS. Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief

SOLLICITATIEGIDS. Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief SOLLICITATIEGIDS Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief Inhoudstafel 1. Stap 1: wat zijn de bouwstenen van de motivatiebrief? p4 2. Stap 2: de structuur van je motivatiebrief p5 3. Stap 3: hoe schrijf

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek Lesdoel: De student weet meer over het en heeft een keer geoefend. Korte inhoud: De vacature is gevonden, de brief geschreven nu komt het aan de orde. Wat kun je verwachten? Oriëntatie Studenten hebben

Nadere informatie

Hoe maak je een werkstuk?

Hoe maak je een werkstuk? Hoe maak je een werkstuk? Je gaat een werkstuk maken. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp? Op deze vragen en nog vele anderen krijg

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

In Mierlo ons digitale dorp.

In Mierlo ons digitale dorp. In Mierlo ons digitale dorp. Het verschil tussen je cv en je sollicitatiebrief Als je solliciteert stuur je meestal een sollicitatiebrief en een cv. Er staat niet altijd aangegeven dan men een sollicitatiebrief

Nadere informatie

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART VAAK GESTELDE SOLLICITATIEVRAGEN: 1. Wat trekt je in deze functie aan? 2. Vertel eens iets over jezelf? 3. Waarom solliciteer je juist bij ons bedrijf? 4. Wat zijn je sterke

Nadere informatie

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen.

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Solliciteren is te leren... 4 Algemene tips voor het sollicitatiegesprek... 4 Goede voorbereiding is het halve werk!... 5 7 (moeilijke) vragen bij solliciteren en (positieve)

Nadere informatie

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE

10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE 10 TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN GOED CURRICULUM VITAE Beste Lezer, Hartelijk dank voor het downloaden van ons e-book: '10 Tips voor het opstellen van een goed Curriculum Vitae Dit e-book is onderdeel

Nadere informatie

Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Het feit dat je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek betekent dat je met je brief en Curriculum Vitae voldoende interesse hebt gewekt bij de selecteur voor een gesprek.

Nadere informatie

Hoe maak ik een goed CV?

Hoe maak ik een goed CV? Hoe maak ik een goed CV? De Nationale Adviesbalie biedt in samenwerking met Randstad deze informatie aan. Een goed en volledig CV is belangrijk wanneer je gaat solliciteren. Door jouw CV krijgt een werkgever

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

2.1 FaVoriete leestips

2.1 FaVoriete leestips Verhalend 2.1 FaVoriete leestips Van klasgenoten heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften die mij leuk lijken: 1.... 2.... 3.... Van de leraar heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften

Nadere informatie

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1

Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 Monitoraat op Maat Academisch Nederlands 1 E-MAILS SCHRIJVEN 1. Algemeen De basisregel luidt: Houd het bericht kort en bondig. Wees echter ook niet té bondig: je ontvanger moet voldoende informatie hebben

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. De Sollicitatiebrief

Solliciteren, een vak apart. De Sollicitatiebrief De Sollicitatiebrief Vacatures en brieven schrijven Als je een passende vacature tegenkomt is het belang rijk de juiste brief te schrijven. Dit vergt ook voorwerk, zoals: wat weet je van het bedrijf, hun

Nadere informatie

Tips bij het opstellen van je CV

Tips bij het opstellen van je CV Tips bij het opstellen van je CV Wanneer je gaat solliciteren, is een goed curriculum vitae enorm belangrijk. Het is namelijk je persoonlijke visitekaartje en de eerste kennismaking met jou als sollicitant.

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT TOELICHTING OP HET PORTFOLIO EN EXAMEN Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werk vinden en werk houden in Nederland. Als

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

solliciteren inhoudelijke indeling technische indeling Handout Workshop Solliciteren inhoudelijke indeling sollicitatiebrief

solliciteren inhoudelijke indeling technische indeling Handout Workshop Solliciteren inhoudelijke indeling sollicitatiebrief solliciteren indeling sollicitatiebrief fasen sollicitatiegesprek solliciteren naar een leerplek indeling sollicitatiebrief inhoudelijke indeling technische indeling inhoudelijke indeling sollicitatiebrief

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 22 maart 2017 Over dit boekje Dit boekje is voor starters met LinkedIn en met name voor deelnemers aan mijn cursussen of individuele workshops,

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1...

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1... Vragen vooraf Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud Milouska

Nadere informatie

Tips Examen Nederlands

Tips Examen Nederlands Tips Examen Nederlands Het eindexamen Het CE Nederlands bestaat uit lees- en schrijfvaardigheid. De opbouw van het examen staat vast. Tekst 1: 10/12 vragen bij een lange tekst Tekst 2: de samenvattingsopdracht

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN Het

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing.

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing. De voorbereiding het goed voorbereiden van een sollicitatiegesprek De reis en reistijd plannen Wat is belangrijk op de dag van de sollicitatie? Waarom is dat belangrijk? Waarom is het prettig om op tijd

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

DE WEGWIJZER school voor praktijkonderwijs voorbereiding MBO niveau 1

DE WEGWIJZER school voor praktijkonderwijs voorbereiding MBO niveau 1 Inhoudsopgave Inleiding: Opdracht 1 : Klachtenbrief schrijven Opdracht 2 : Reclame folder + verkoopspeech Opdracht 3: Maak een samenvatting van een tekst Opdracht 4: Powerpoint en presentatie van onderwerp

Nadere informatie

Wat is een Weblog (blog)

Wat is een Weblog (blog) Wat is een Weblog (blog) Een weblog, of ook wel blog, is een website die regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum)

Nadere informatie

SOLLICITATIEGIDS. Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief

SOLLICITATIEGIDS. Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief SOLLICITATIEGIDS Schrijf een vlijmscherpe motivatiebrief Inhoudstafel 1. Stap 1: wat zijn de bouwstenen van de motivatiebrief? p4 2. Stap 2: de structuur van je motivatiebrief p5 3. Stap 3: hoe schrijf

Nadere informatie

Solliciteren, hoe doe je dat nou?

Solliciteren, hoe doe je dat nou? Solliciteren, hoe doe je dat nou? Het kan zijn dat je ergens een vacature hebt gezien voor een leerwerkplek. Als dat niet het geval is zul je op zoek moeten naar een bedrijf (bijvoorbeeld via www.stagemarkt.nl

Nadere informatie

> INFO OVER SOLLICITEREN

> INFO OVER SOLLICITEREN Heeft u een uitkering aangevraagd? Dan moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Alles is er hierbij op gericht dat u snel aan het werk gaat. U moet er dus zelf voor zorgen dat u snel niet meer

Nadere informatie

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING Als jongere tot 27 jaar neem je binnen de bijstandswet (WWB) een bijzondere plek in. Voor jou gelden namelijk aanvullende rechten en plichten. Alles is er hierbij op gericht dat je snel een opleiding volgt,

Nadere informatie