Planning en organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning en organisatie"

Transcriptie

1 PRACTICUM SOLLICITEREN semester /2014 Planning en organisatie Expertteam: de SLC- coördinator, de SLC s van pabo-3 in samenwerking met de vakgroep Nederlands van de pabo 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Overzicht van het practicum 2.1. Planning 2.2. Overzicht van de inhouden 3 Uitwerking van de bijeenkomsten A. Bijeenkomst 1 B. Bijeenkomst 2 C. Bijeenkomst 3 D. Bijeenkomst 4 E. Bijeenkomst 5 F. Bijeenkomst 6 G. Bijeenkomst 7 Bijlagen 1. Bijlage 1. Tips voor de sollicitant. 2. Bijlage 2. Voorbeeld indeling curriculum vitae. 3. Bijlage 3. Wordpress. Handleiding portfolio. 4. Bijlage 4. Vacatures. 2

3 1. INLEIDING Solliciteren is een spannende aangelegenheid. Dit practicum wil je daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Omdat een goede sollicitatie begint bij een flinke dosis zelfkennis wordt daar in dit practicum ook aandacht aangegeven, zowel op het gebied van meer algemene karaktereigenschappen als op het terrein van jouw professionele bekwaamheden. Het schrijven van een sollicitatiebrief vormt samen met het sollicitatiegesprek een heel belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daaraan wordt dus ruim aandacht besteed. Je gaat tijdens de lessen aan de slag met het schrijven van een brief en een curriculum vitae. Je brief wordt nagekeken en van commentaar voorzien door een neerlandicus. Bewaar de brief goed; het is een verplicht onderdeel van jouw lio-portfolio. 3

4 2. OVERZICHT VAN HET PRACTICUM 2.1 PLANNING Lesweken 1 2 Bijeenkomst 1 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief 3 Bijeenkomst 2 SLC Sollicitatieprocedure 4 Bijeenkomst 3 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief Bijeenkomst 4 SLC Sollicitatieprocedure 5 6 Bijeenkomst 5 Vakgroep Nederlands Sollicitatiebrief 7 Bijeenkomst 6 SLC Sollicitatieprocedure Bijeenkomst 7 SLC Veldcommissie 12 4

5 2.2 OVERZICHT VAN DE INHOUDEN We geven nu eerst de globale inhoud van de zeven bijeenkomsten aan die de kern van het practicum vormen. A. Bijeenkomst 1: Vakgroep Nederlands schrijven van een brief lay-out criteria stijl van schrijven opdracht 1 B. Bijeenkomst 2: SLC (/Riaan Lous) maken van een zelfanalyse informatie over sollicitatieprocedure C. Bijeenkomst 3: Vakgroep Nederlands curriculum vitae opdracht 2 D. Bijeenkomst 4: SLC (/Riaan Lous) Ophalen kennis over de sollicitatieprocedure werken met advertenties Voorbereiden rollenspel vanuit alle rollen. E. Bijeenkomst 5: Vakgroep Nederlands optimaliseren van de sollicitatiebrief en het cv F. Bijeenkomst 6 : SLC sollicitatiegesprek rollenspel: voorbereiden, uitvoeren en evalueren voorbereiding op de sollicitatiegesprekken met veldcommissies G. Bijeenkomst 7: Veldcommissie/SLC sollicitatiegesprekken met veldcommissies De veldcommissies bestaan uit leraren en/of directeuren uit het basisonderwijs, aangevuld met leden uit ouderraden en medezeggenschapsraden. Ze hebben ervaring met de sollicitatieprocedure zoals die in de praktijk plaatsvinden. De commissies krijgen een exemplaar van jouw sollicitatiebrief en beoordelen die ook. Een aantal studenten zal door de commissies worden uitgenodigd voor een gesprek in het bijzijn van de rest van de groep. 5

6 3. UITWERKING VAN DE BIJEENKOMSTEN A. BIJEENKOMST 1: BRIEVEN SCHRIJVEN (Vakgroep Nederlands) het schrijven van een brief. Waarom is dat lastig? criteria stijl van schrijven opdracht 1 Doel: Je weet een brief in te delen volgens het Amerikaanse briefmodel. Je weet welke eisen er inhoudelijk en formeel worden gesteld aan een sollicitatiebrief. Opdracht 1 Schrijf een sollicitatiebrief n.a.v. een van de vacatures in de bijlage van deze reader. Het eerste exemplaar wordt beoordeeld door een neerlandicus. Tijdens de les worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de inlevering. Aan de hand van de feedback kun je de brief en het cv (opdracht2) aanpassen en opnieuw inleveren. Na de tweede inlevering gaan de brieven naar de veldcommissies en deze worden door de commissies beoordeeld. De brieven worden voorzien van commentaar en de bespreking is tijdens de bijeenkomst met de veldcommissies. Inleiding Bedenk goed wat het doel is van een sollicitatiebrief: uitgenodigd worden voor een gesprek. Door een brief word je nooit aangenomen; dat kan alleen door een goed gesprek. Het is dus niet meer en minder dan een poortopener. Jij moet de selectiecommissie argumenten verschaffen om juist jou uit te nodigen voor een gesprek. Dat betekent ook dat jouw brief er op de een of andere manier moet uitspringen, moet opvallen (bij voldoende sollicitanten). Andersom geldt dat ook naar het negatieve: jouw brief vertoont mankementen: jij wordt niet uitgenodigd voor een gesprek. Iedereen weet dus hoe belangrijk het is om een goede sollicitatiebrief te kunnen schrijven. Maar hoe doe je dat? Welke opbouw moet de brief hebben? En wat kun je nu eigenlijk wel en niet kwijt in de brief? De ontvanger van de brief wil een beeld krijgen van jou, en dat moet zo goed mogelijk overkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit beeld in jouw brief naar voren komt? Daarover gaat de eerste les. Waarom vinden veel mensen brieven schrijven zo lastig? Schriftelijk communiceren doe je incidenteel; je hebt er veel minder ervaring mee en dus kost het je meestal meer moeite. In een gesprek kun je wat je zegt constant toelichten, aanvullen of verbeteren, zeker als je merkt dat de gesprekspartner je niet begrijpt. In een brief kan dat helaas niet: het geschrevene moet eenduidig zijn en voor zichzelf spreken. Geschreven taal heeft een andere status: lezers beoordelen een schriftelijke taaluiting op een andere manier. Ze letten niet alleen op de inhoud maar ook op de vorm: taal- en spelfouten worden negatief beoordeeld. Zeker als een brief spelfouten bevat, wordt dat ervaren als iets dat eigenlijk niet kan: een leerkracht moet de kinderen leren zich schriftelijk 'correct' uit te drukken en ze leren spellen. Wie schrijft, kiest zijn woorden meestal met meer zorg en probeert zo goed mogelijk te formuleren. Geschreven taal kenmerkt zich door een zorgvuldiger taalhantering waardoor die zich onderscheidt van de veel 'slordiger' spreektaal. Veel brievenschrijvers 6

7 hebben moeite met het hanteren van een 'natuurlijk taalregister'. Nogal wat mensen gaan woorden en uitdrukkingen gebruiken die wat officieel, bijna plechtstatig aandoen. Het wordt een soort 'stadhuistaal'. Als je dat formele, wat officiële taalregister niet goed beheerst, ga je uitdrukkingen en formuleringen verhaspelen. Dat moet je vermijden. Gebruik eenvoudige woorden. Denk niet dat je een heel andere taal moet gaan gebruiken omdat je een brief schrijft. Lees daarom je brief kritisch en hardop terug.laat ook anderen jouw brief lezen en voorzien van commentaar. Anderzijds heeft geschreven taal het voordeel dat je een nauwkeurige afweging kunt maken en de inhoud kunt heroverwegen. Criteria Lay-out Voor de indeling van een brief zijn er verschillende modellen in omloop. Vroeger gebruikte men vooral de Hollandse indeling. Daarbij worden de alinea's onderscheiden door in te springen. Bovendien staan datum en ondertekening aan de rechterkant. We ervaren dit in toenemende mate als ouderwets, al zie je het best nog vaak.deze indeling wordt steeds meer vervangen door de Amerikaanse indeling. De alinea's worden daarin onderscheiden door middel van een witregel. Alle onderdelen leunen tegen de linkermarge. In de praktijk van scholen, bedrijven en organisaties wordt bij voorkeur gekozen voor de Amerikaanse indeling omdat alle brieven tegenwoordig getypt worden en dan is de Amerikaanse indeling wel zo praktisch. Dit betekent dat je het briefhoofd, de plaatsnaam en datum, de adressering en andere gegevens aan de linkerkantlijn plaatst. Nergens inspringen. Ook niet verderop in de brief. De brief moet op één pagina passen. Spelfouten Brieven mogen geen enkele spelfout bevatten. Gebruik dus de spellingcontrole. Loop na het schrijven ook de spelling van de werkwoordsvormen na. Controleer ook of de zinnen grammaticaal kloppen. Tip: ontleed elke zin. Kijk of het onderwerp overeenkomt met de persoonsvorm. Staat het onderwerp in het enkelvoud dan moet de persoonsvorm ook in het enkelvoud staan. Staat het onderwerp in het meervoud, dan moet de persoonsvorm ook in het meervoud staan. Meer weten? Bronnen: - Weerdt, H. de.(2008) De taaltoets-pabo haal je zo. Bussum: Uitgeverij Coutinho. - Westen, W. van der. (2005). Welgespeld, werkwoordspelling voor hoger onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Handige sites: Lettertype en puntgrootte Geen fantasielettertypen gebruiken, maar: Comic Sans MS, Times New Roman of Arial, puntgrootte:11. Vermijd overigens altijd overdadig gebruik van vet, cursief en onderstrepingen. Vermijd zeker het gebruik van uitroeptekens en hoofdletters dat wordt namelijk geïnterpreteerd als schreeuwen. 7

8 Afzender Noteer eerst de naam van de afzender, dan de straat of het postbusnummer en vervolgens de postcode en de woonplaats. Voorbeeld: J. van Buuren Havikstraat TH Utrecht Plaatsnaam en datum Na het briefhoofd een of twee regels wit (bij een kort briefje mag je wat ruimte winnen voor een evenwichtiger lay-out), dan de plaatsnaam en de datum. Gebruik geen afkortingen en plaats een komma tussen plaatsnaam en datum. Let er op dat je de naam van de maand met een kleine letter schrijft. Voorbeeld: Utrecht, 15 mei 2013 Geadresseerde Vermeld de gegevens van de geadresseerde niet alleen op de envelop, maar ook op de brief. Wanneer de geadresseerde een bedrijf of een bestuur is, dien je de afdeling of persoon tot wie je je richt, te vermelden voor zover deze bekend is. Het telefoonnummer en bankgegevens van de geadresseerde niet vermelden. Alleen die zaken bij de geadresseerde noteren, die de postbode nodig heeft. Maak nooit spel- en schrijffouten, zeker niet in de adresgegevens van de ontvanger. Een fout geschreven naam of een verkeerde titel, bijvoorbeeld ds. in plaats van drs., is een ernstige blunder. En wat dacht je van een flater als: Geachte mevrouw Dijkhuis, als het een meneer betreft? Betreft In zakelijke correspondentie is het gebruikelijk om het onderwerp van de brief te vermelden. Je geeft dit kort en krachtig weer achter de woorden 'Betreft:' of 'Onderwerp:'. Plaats geen punt achter deze kernachtige omschrijving. Voorbeeld: Betreft: sollicitatie naar de lio-stageplaats onderbouw Witregels Je moet zelf kiezen of je er slechts een of twee gebruikt. De wenselijkheid daarvan hangt af van de lay-out van de brief. Het aantal witregels dat je gebruikt moet wel steeds hetzelfde zijn. Tussen alinea s zet je echter nooit meer dan een witregel. Aanhef Wanneer je je richt tot een persoon of een groep van personen, dan gebruik je de volgende aanspreekvormen: Geachte heer, Geachte mevrouw, Geachte heer of mevrouw,. Liever niet werken met de bekende schuine streep (heer/mevrouw). Alleen het woord Geachte met een hoofdletter. Let op de komma achter de aanhef. Ken je de achternaam van de aangeschrevene, dan voeg je in de aanhef die naam toe, dan wordt je brief persoonlijker. Je laat dan titels en voorletters weg. Dus: Geachte heer Dijkhuis,. Kern De kern van de brief bevat drie duidelijk van elkaar te onderscheiden delen en minstens 8

9 drie alinea s. Gebruik een regel wit tussen de alinea s. Start de zinnen steeds aan de linkerkantlijn zonder in te springen. De drie delen waaruit de brief minimaal bestaat zijn: 1. In de eerste alinea maak je direct duidelijk waarover de brief gaat. Je vermeldt dus het onderwerp en eventueel de aanleiding van het schrijven. Als je m.b.t. het onderwerp van jouw brief reeds telefonisch of op een andere wijze contact hebt gehad met de ontvanger van de brief, dan vermeld je dat eveneens in deze eerste alinea. 2. In de tweede alinea werk je een en ander uit. Bij een meer gecompliceerd onderwerp kan de uitwerking twee of meer alinea s bevatten. 3. In de slotalinea rond je af met een goede slotformulering. Ondertekening Je kunt je brief afronden met 'Hoogachtend,' of 'Met vriendelijke groet,'. Schrijf de ondertekening met een hoofdletter en let op de komma erachter. Bijlage Wanneer de brief een bijlage bevat, bijvoorbeeld een kopie van een diploma, dan moet er in de brief zelf naar die bijlage worden verwezen. Daarnaast plaats je aan de voet van de brief de opmerking: Bijlage:. en je specificeert de inhoud van de bijlage. Een voorbeeld hiervan is: Bijlage: curriculum vitae Opbouw van de brief Elke sollicitatiebrief heeft een vaste opbouw; variatie breng je aan door jouw taalgebruik en de inhoud. De lezer moet over jou voldoende informatie krijgen om: een goed beeld te krijgen van jouw hoedanigheden en kwaliteiten; zodanig worden geprikkeld dat hij direct denkt dat hij je graag wil zien werken op zijn school. 1. De afzender. Hier vermeld je jouw naam, achternaam, adres en woonplaats. 2. Plaats en datum. 3. De geadresseerde. Hier vermeld je de naam van de organisatie of de geadresseerde, adres en woonplaats. 4. Betreftregel. Voorbeeld: Betreft: sollicitatie lio-stagiaire onderbouw september 2013 februari Aanhef. 6. Inleidende alinea - Wat is de aanleiding voor de brief? Wat is het doel van de brief? Hoe ben je te weten gekomen dat er een vacature is? Krant(welke en datum), prikbord, pabo, roddelcircuit. Vergeet hier niet te vermelden naar welke school en naar welke baan en bouw je solliciteert. Voorbeelden van inleidende zinnen: a. Uw advertentie in het Onderwijsblad van juli, waarin u een lio-stagiaire voor de middenbouw vraagt, trok mijn aandacht. Graag kom ik voor deze functie in aanmerking. b. Met enthousiasme solliciteer ik naar de functie van leerkracht onderbouw binnen uw bestuur. Ik las uw advertentie in het dagblad Trouw van 1 juli. 9

10 c. Van een leerkracht van Op de Welle hoorde ik dat er binnenkort een vacature ontstaat voor de functie van leerkracht bovenbouw. Ik wil graag naar deze functie solliciteren. d. Op de site van uw bestuur trof ik uw advertentie aan, waarin u een lio-stagiaire vraagt voor de onderbouw. Voor deze functie heb ik veel belangstelling. e. Naar aanleiding van de eerder gelopen stage in pabo-2, op de Holtkampschool in , wil ik graag solliciteren naar de functie van lio-stagiaire in groep 8. Momenteel ben ik derdejaars student aan de University of Applied Science, te Vlissingen en ben op zoek naar een lio-stageplaats voor het jaar Kern - Waarom wordt er naar deze functie gesolliciteerd? Waarom wordt er juist bij deze school/organisatie gesolliciteerd? Wat is voor jou de reden om juist naar deze baan te solliciteren? Wat trekt jou in die functie zo aan? Waarom ben je zo geïnteresseerd geraakt? Houd dat wel positief. Geen fijne reden: Ik heb een ontzettende ruzie met mijn huidige directeur. Ook hoort hier te staan waarom je speciaal bij deze denominatie solliciteert of bij dit schooltype. Verdiep je ook in de achtergronden van de school en de onderwijsvisie. - Wat maakt jou tot de geschikte kandidaat? In hoeverre beantwoord jij aan de functie-eisen? Hier verkoop je jezelf. Zij vragen iets en jij hebt iets te bieden. Hoe dichter dat bij elkaar ligt, des te groter jouw kans. Ook als je tijdens stage of een buitenschoolse activiteit iets hebt gedaan dat past bij de functie-eisen dan neem je dat op in de brief. Tevens kun je altijd aangeven dat je je best in een bepaalde richting wilt ontwikkelen. 8. Afsluitende alinea Hoe stel je het vervolg voor? Je wilt graag met ze komen praten. Daar schrijf je de hele brief eigenlijk voor. Dus vermeld je dat ook expliciet. En dan niet zo n zinnetje als: Als u nog meer van mij wilt weten, dan ben ik bereid tot een nader gesprek: of zoiets. Nee, je hoopt dat deze brief voor hen aanleiding is met jou een gesprek aan te gaan. Vermijd in de slotzin clichés zoals: Hopend op een gunstig antwoord, verblijven wij. Of Vertrouwend spoedig een antwoord te mogen vernemen, of Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik Formuleringen in moderner taalgebruik: Ik hoop dat u wilt ingaan op mijn verzoek. ; of: Ik vertrouw erop spoedig een antwoord van u te krijgen. Vermijd zinnen die beginnen met ik en vermijd ook het werkwoord hopen in deze zin. Beëindig deze laatste zin van de brief met een punt. Voorbeelden van slotzinnen: a. Mocht u in mij een geschikte kandidaat voor de functie zien, dan ben ik bereid deze brief met bijlage nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. b. Uiteraard ben ik bereid om mijn sollicitatie in een gesprek toe te lichten. c. Graag zou ik voor nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn brief nader toe te lichten. d. Graag zou ik mijn brief en curriculum vitae nader willen toelichten in een persoonlijk gesprek. 10

11 Voorbeeld van de indeling J. van Buuren Havikstraat TH Utrecht Utrecht, 1 juli 2013 HZ University of Applied Sciences Academie voor Educatie en Pedagogiek t.a.v. mevrouw H. Maanen Edisonweg NW Vlissingen Betreft: sollicitatie naar de functie van docent Nederlands/Taalbeheersing Geachte mevrouw Maanen, (regel wit) Alinea 1: inleiding (regel wit) Alinea 2: kern (regel wit) Alinea 3: slot en handtekening. Graag zou ik voor nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn brief nader toe te lichten. Met vriendelijke groeten, (Handtekening) J. van Buuren Bijlagen 11

12 Overige tips Schrijf je brieven in zorgvuldig en helder Nederlands. De brief en de alinea s behoor je niet te beginnen met een getal in cijfernotatie, en ook niet met Ik of Wij. Het woord u schrijf je niet met een hoofdletter Gebruik geen moeilijke, deftige of te plechtstatige woorden. Schrijf volledige, niet te lange, en bij voorkeur bedrijvende zinnen. Vermijd afkortingen. Kies consequent de ik- of wij-vorm en richt je tot de geadresseerde in de u-vorm. Vermijd clichés, stereotiepe uitdrukkingen. Voorbeelden daarvan: Ik richt mij tot u met het verzoek., Hierbij delen wij u mede, In antwoord op uw brief van jongstleden.., De brief en het cv verzenden via de mail? Zorg voor een zakelijk mailadres. Cijfers van 1 t/m 20 schrijf je altijd voluit, behalve als het een naam betreft; dus: er zitten vijf leerlingen in groep 5. Namen beginnen altijd met een hoofdletter. Dus je school heet De Tweemaster. Ook de D is een hoofdletter, omdat die de eerste letter is van de naam. De spelling van veelgebruikte woorden: lio-stagiaire, lio-stage, pabo-student, pabodiploma, mavo, mbo, roc, havo, vwo, hbo-er. Gaat het om een specifieke pabo? Dan gebruiken we wel een hoofdletter: HZ-Pabo. Veelgemaakt zijn fouten met samenstellingen. Dat komt doordat die in het Engels als twee aparte woorden geschreven worden. Neem een woord als word artist; dat blijven in het Engels twee apart geschreven woorden, terwijl wij woordkunstenaar schrijven en niet met twee losse woorden woord kunstenaar. Vergeet nooit dat ook de envelop deel uitmaakt van je brief. Formele fouten daarin of slordigheden werken ook in jouw nadeel. Logisch dat je voldoende postzegels plakt. Welke maat envelop kies je? Maak altijd een kopie van jouw brief en neem die ook mee naar het gesprek; het is handig even naar de brief te kijken als er directe vragen over gesteld worden. 12

13 B. BIJEENKOMST 2: DE ZELFANALYSE(SLC) Voor je gaat solliciteren: zelfanalyse Solliciteren is jezelf presenteren. Voor je begint met solliciteren is het dus goed een zelfanalyse te doen: Wie ben ik? (eigenschappen) Wat kan ik? (vaardigheden) Wat wil ik? (wensen) Je leert jezelf door middel van zelfanalyse beter kennen en kunt daardoor beter bepalen wat je precies wilt met jouw werk en jouw eigen ontwikkeling. Het resultaat is dat je jezelf kent: je kunt gericht solliciteren naar de baan die bij je past je weet jouw sterke eigenschappen te verwoorden je kunt omschrijven aan welke vaardigheden je nog wilt werken je kunt jouw vragen en wensen naar voren brengen in een gesprek a) Wie ben ik? Wat zijn jouw eigenschappen? Ben je geduldig? Ben je stressbestendig? Ben je zelfstandig? Ga je conflicten en ruzies uit de weg? Leg je makkelijk contacten? Ben je muzikaal, creatief of sportief? Om een duidelijk beeld van je eigenschappen te krijgen maken we gebruik van de website De wereld van ikki. Er wordt nagegaan wat jouw drijfveren en ambities zijn. Op grond hiervan kun je een beeld krijgen wat jouw wensen zijn. Daarnaast is het belangrijk om je fysieke kenmerken te inventariseren zoals: Heb je een goed uithoudingsvermogen? Heb je lichamelijke zwaktes? (rug, ogen, gehoor, ) Wanneer je jouw eigenschappen en fysieke kenmerken op een rijtje hebt dan kun je goed een keuze maken voor een bepaalde school, functie of groep. Bovendien kun je in een sollicitatiebrief duidelijk maken waarom jij geschikt bent voor deze functie. b) Wat kan ik? Over wat voor vaardigheden beschik ik? Dit kunnen vaardigheden zijn die je tijdens studie, stage of vrije tijd hebt opgedaan. Ga eens na wat je tot nu toe hebt gedaan tijdens studie, stage of werk (ook: vakantiewerk, bijbanen en vrijwilligerswerk). c) Wat wil ik? Het is goed om voor jezelf op een rijtje te zetten wat jij wilt in een baan, werkomgeving, loopbaan. Je kunt hierbij denken aan: een kleine school / een grote school grote stadsschool/ dorpsschooltje PC school / R.K. school/ openbare school Ontwikkelingsgericht/programmagericht basisonderwijs /speciaal onderwijs/ voortgezet onderwijs 13

14 onderbouw/middenbouw/bovenbouw samenstelling van het team (mannen/vrouwen, jong/oud) klassikaal onderwijs/ zelfstandig werken dag- en weekplanning/ klassenmanagement wel of geen naschoolse activiteiten begeleiding tijdens het eerste jaar gesprekken/contact met ouders computeronderwijs werktijden ambities (adjunct-directeur) welke dingen wil ik over vijf jaar gedaan hebben? De sollicitatieprocedure is in te delen in de volgende fasen: 1. Een baan zoeken Arbeidsbureau Advertenties Solliciteren op eigen initiatief Onderwijsbonden 2. De personeelsadvertentie Analyseren van de advertentie Telefonisch informatie vragen 3. Het sollicitatiegesprek De oproep De voorbereiding op het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek De tweede ronde De proefles De aanstelling De afwijzing Het terugtrekken uit de procedure Voor je gaat solliciteren: zelfanalyse. Al in een eerder timeslot aan de orde geweest. Een baan zoeken Je weet wat je wilt en wat je in huis hebt. Nu je een plan hebt opgesteld, kun je aan de slag met het zoeken van een baan. Er zijn voor jou verschillende manieren om een baan te vinden. De meest voorkomende worden nu toegelicht. Het arbeidsbureau/cwi Arbeidsbureaus zijn instellingen die vallen onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De arbeidsbureaus staan ten dienste van een ieder die werk zoekt of van baan wil veranderen. Het arbeidsbureau bemiddelt bij vraag en aanbod van werk. Het bureau heeft dus ook contacten met scholen/ gemeentes en besturen. Het arbeidsbureau geeft ook voorlichting als je nog niet precies weet wat voor werk je wilt gaan doen. Je 14

15 krijgt dan inlichtingen over de inhoud van de verschillende beroepen en de eisen die er aan worden gesteld. Ook kan je daar een beroepskeuzetest doen. Advertenties Een andere manier om werk te vinden, is het zoeken naar advertenties. Deze advertenties staan in landelijke en regionale dagbladen, vakbladen (Schooljournaal) en op internet. Met name in de zaterdagkranten zijn veel personeelsadvertenties opgenomen. De bibliotheek heeft de meeste dagbladen in huis; daar kun je dus regelmatig gaan zoeken naar een geschikte advertentie. Op internet vind je een site van het vervangingsfonds/participatiefonds (www.onderwijsvacaturebank.nl) Op deze site kunnen scholen gratis een advertentie plaatsen. Je kunt in deze vacaturebank zoeken door een zoekprofiel in te voeren. In dit profiel geef je o.a. functie en regio aan waarin je wilt werken. Deze site is het meest compleet. Nog enkele andere websites zijn: Daarnaast hebben scholen eigen websites waarop vacatures worden vermeld. Solliciteren via Linkedin Ook het professionele netwerk Linkedin biedt veel mogelijkheden voor het vinden van vacatures en het online solliciteren. Zie voor een handleiding voor het gebruik van Linkedin: Wil je je oriënteren op het gebruik van Linkedin bij een sollicitatie, neem dan contact op met Riaan Lous of Paulien Honkoop Wanneer meer dan vijf studenten interesse hebben, zal er een korte workshop verzorgd worden. Solliciteren op eigen initiatief Behalve reageren op advertenties kun je ook op eigen initiatief scholen/schoolbesturen benaderen. Goed is het om vooraf telefonisch te informeren of ze interesse hebben in jouw sollicitatie en wat er met jouw brief gebeurt. Stelt de school open sollicitaties op prijs, dan is het gebruikelijk dat de school je brief bewaart en deze erbij pakt als er een vacature ontstaat. Het is daarom erg belangrijk dat je zo concreet mogelijk vertelt naar welke functie en/of groep jouw belangstelling uitgaat. Richt een open sollicitatie aan: Het bestuur/ gemeentebestuur van de school. De directeur van de school waar je graag wilt werken. De Onderwijsbonden Onderwijsbonden kunnen je ook helpen wanneer je op zoek bent naar een baan via: een ledenblad waarin ook personeelsadvertenties staan zoals Schooljournaal (het onderwijsblad van het CNV). Een vervangerslijst op internet (bijvoorbeeld waarop je aan kunt geven wanneer jij beschikbaar bent, hoeveel dagen per week, jouw voorkeur voor groepen, 15

16 jouw bevoegdheden en de regio waarin je wilt werken. Er is zowel een lijst voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. De personeelsadvertentie In deze reader (bijlage 4) zijn allerlei advertenties opgenomen. Soms zijn het advertenties die je direct aanspreken en andere die je niets lijken. Toch bevat niet elke advertentie de baan die jij zoekt. Het is dus belangrijk dat je de advertentie goed doorleest en inventariseert wat er gevraagd en geboden wordt. 16

17 C. BIJEENKOMST 3: HET CURRICULUM VITAE(Vakgroep Nederlands) curriculum vitae opdracht 2 Opdracht 2 Stel jouw curriculum vitae(inclusief referenties) samen. De brief en het cv meenemen naar de volgende les. Jouw curriculum vitae(cv) nader bezien Het curriculum vitae voeg je als bijlage bij de brief. De informatie in een curriculum vitae is globaal in te delen in vijf categorieën: 1. Persoonlijke gegevens: naam, voornamen, roepnaam(als deze afwijkt van de eerste voornaam), geboortedatum en plaats, adres, telefoonnummer, mailadres, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, rijbewijs(indien noodzakelijk), religie; 2. Opleiding: opleidingen vanaf de basisschool, eindexamenvakken, diploma s, cursussen, pabo, minor; 3. Vaardigheden: computerkennis, EHBO-diploma, ; 4. Werkervaring: stages(ook de school en de groep vermelden), vakantiewerk; 5. Extra-curriculaire activiteiten: lidmaatschappen, bestuurservaring, hobby s; 6. Wat waren jouw activiteiten als student op de hogeschool, bestuurs-, regel- of ondersteuningsfuncties? Bijvoorbeeld: lid van de Hogeschoolraad, voorzitter van studentenvereniging, meegedaan aan Goes 600. Sport, politiek. Hobby s vermelden lijkt gek, maar ook daardoor maak je het beeld van jezelf completer en vaak kan het ook in jouw voordeel werken bij de selectie en het gesprek. 7. Referenties. Je noemt twee of drie mensen die iets over jou en over jouw functioneren kunnen vertellen. Je bent dit niet verplicht, maar veel commissies vinden het handig die erbij te krijgen. Wel eerst vragen of iemand referent voor jou wil zijn. Wees er ook zeker van dat die personen een positief beeld van jou kunnen geven. Het is niet raar om te vragen wat ze over je gaan vertellen, maar het voelt wel raar om dat te vragen. Vraag in ieder geval iemand van de pabo, van jouw stageschool en eventueel iemand van de nevenactiviteiten- of uit de hobbysfeer. Als je referenten vermeldt in jouw brief, dan altijd het zakelijke en het (mits toegestaan) privé - telefoonnummer vermelden. We spreken af dat je voor de opdracht van dit practicum in ieder geval met referenten aankomt. Je hoeft ze in dit geval uiteraard niets te vragen, want er gebeurt niets met deze brief. 8. In bijlage 2, vind je een voorbeeld m.b.t. de indeling van het curriculum vitae. Nog een paar opmerkingen Als je weet dat het doel van je brief is dat jij wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan zal het duidelijk zijn dat je brief op de een of andere manier de aandacht moet trekken van de lezer. Een van de manieren is door een paar fouten te maken, maar dit wil je niet. Een betere manier is op de een of andere manier blijk geven van originaliteit. Dat kan zitten in de vorm, maar ook in de inhoud van de brief. Veel schrijvers hebben de neiging alles heel netjes te willen doen door zich zo goed mogelijk aan de richtlijnen te houden. Dan krijg je 17

18 allemaal keurige brieven die allemaal erg op elkaar lijken en de commissie kan daar weinig mee. Het is ook daarom dat er geen voorbeeldbrief is opgenomen: veel te vaak zie je dan kloontjes terug van dat voorbeeld. Probeer daarom origineel en fris te zijn in wat je zegt en hoe je het zegt en bedenk variaties op van die alledaagse standaardzinnen die best wel goed zijn, maar door iedereen gebruikt worden. Sollicitatiebrieven per wat moet je weten? Vroeger werden sollicitatiebrieven altijd per gewone post verstuurd, maar tegenwoordig is het hoe langer hoe gebruikelijker om je brief per te versturen. Grofweg gelden voor sollicitatiebrieven per dezelfde regels als voor sollicitatiebrieven die met de gewone post worden verstuurd. Toch zijn er wel een paar specifieke zaken waar je op moet letten als je gebruikmaakt van . Hier volgen de belangrijkste. Stuur jouw sollicitatiebrief en cv altijd als bijlage bij de , zodat alle opmaakkenmerken bewaard blijven. Als je de tekst van jouw sollicitatiebrief en cv in het berichtvenster van jouw programma plakt, is dat vaak niet het geval. Informeer in welk bestandsformaat jouw potentiële werkgever sollicitatiebrieven en cv s het liefst ontvangt. Waarschijnlijk is dat in.doc- of in.pdf-formaat. Stuur eventueel jouw sollicitatiebrief en cv in beide bestandsformaten op. Verstuur sollicitatiebrieven en cv s altijd vanaf een adres dat een professionele uitstraling heeft. Dus gebruik geen account als of iets dergelijks. Maak desnoods speciaal voor deze gelegenheid een nieuw adres (of een nieuwe alias) aan. Zorg voor een duidelijke onderwerpsregel, zoals: Sollicitatie naar de functie van grafisch ontwerper vacaturenummer 84G11. Je kunt voor de zekerheid ook het nummer van jouw (mobiele) telefoon in de onderwerpsregel opnemen, zodat de ontvanger je kan bereiken als hij problemen heeft met het openen van jouw bericht. Geef in de body-tekst van de kort aan welke bijlagen je meestuurt. Mochten de bijlagen om de een of andere reden verwijderd zijn, dan weet de ontvanger in ieder geval wat er ontbreekt. Geef de bijlagen een logische naam althans, een naam die logisch is voor de ontvanger. Je cv-bestand noem je bijvoorbeeld Jan-Roelofs-cv.doc en niet mijncv-2006.doc. Vraag altijd om een ontvangstbevestiging, zodat je zeker weet dat jouw met sollicitatiebrief en cv is aangekomen. Onderteken de met jouw volledige naam, postadres, telefoonnummer(s) en adres. Direct na jouw naam kun je eventueel nog iets persoonlijks toevoegen, waarmee je je onderscheidt van anderen. Denk bijvoorbeeld aan: pas afgestudeerd leerkracht basisonderwijs of tweetalig secretaresse. En ten slotte: bewaar altijd een kopie van alle sollicitatiebrieven die je per verzendt. Portfolio In pabo-4 wordt van je verwacht dat je een portfolio aanmaakt. Dit gebeurt in Wordpress (www.wordpress.com). Om je hierop voor te bereiden vragen we je of je jouw brief en cv in een eigen Wordpress-portfolio wilt hangen. Je kunt in de handleiding in bijlage 2 informatie vinden over de manier waarop je een Wordpress-portfolio kunt aanmaken. Wie hier wat hulp bij kan gebruiken, kan contact opnemen met Riaan Lous of met Paulien Honkoop Bij meer dan vijf studenten verzorgen zij een workshop Wordpress. 18

19 D. BIJEENKOMST 4: DE SOLLICITATIEPROCEDURE(SLC) Analyseren van een advertentie Om te onderzoeken of de advertentie, waar je belangstelling voor hebt, past bij jouw eigenschappen, vaardigheden en wensen kun je de volgende punten nalopen: Wie heeft de advertentie geplaatst? o Welke bestuur/ gemeentebestuur o Vallen er meerdere scholen onder het bestuur Om welke school gaat? o Naam en identiteit o Aantal leerlingen, groepen en teamleden Voor welke groep, functie of specialisatie o Hoeveel dagen werk o Ingangsdatum o Kans op vaste aanstelling of tijdelijk werk o Wordt er een specialisatie gevraagd Wat is de reden van de vacature? Wat zijn de gevraagde eigenschappen en vaardigheden? Waar kan je inlichtingen vragen en voor wanneer moet je reageren? Wat is de sfeer van de advertentie; welk gevoel roept de advertentie bij je op? Telefonisch informatie vragen Het heeft altijd zin telefonisch informatie te vragen voordat je een brief gaat schrijven. Er zijn waarschijnlijk bij het analyseren van de advertentie nog vragen niet beantwoord. Ook wil je nagaan of de baan aansluit bij jouw wensen. Daarnaast kan je door te bellen een goede indruk achterlaten: "Oh ja, die... belde toen op". Tips: Schrijf je introductiezin op voordat je belt. Bijvoorbeeld: goedemorgen met In de advertentie van.. heb ik gelezen dat ik informatie kan vragen over de vacature voor Heeft u een paar minuten tijd voor mij? Een goede eerste indruk kun je maar één keer maken. Stel alleen voor jou belangrijke vragen. Stel geen vragen, waarvan je het antwoord uit de advertentie kunt halen. Noteer vooraf de vragen die je wilt stellen en laat daarbij ruimte open voor de antwoorden. Spreek duidelijk, articuleer goed en houd het tempo iets lager dan normaal. Spreek Algemeen (Beschaafd) Nederlands. Geef zelf korte en kernachtige antwoorden. Vergeet niet om tijdens het gesprek aantekeningen te maken. Doen: Voorbereiden verschillende rollen voor het rollenspel 19

20 E. BIJEENKOMST 5: OPTIMALISEREN VAN DE SOLLICITATIEBRIEF(Vakgroep Nederlands) Tijdens deze bijeenkomst werken we aan het bijschaven van de sollicitatiebrief en het cv. Neem dus je eventuele advertentie (of andere informatie over de functie), brief en cv mee. De brief wordt door anderen kritisch gelezen en van commentaar voorzien. Het is de laatste les voordat je jouw brief moet inleveren. 20

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek

Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen in het vo 45 Studies & Onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling April 2010 45 Concretisering referentieniveaus schrijven en lezen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

O p e n s o l l i c i ta ti e

O p e n s o l l i c i ta ti e O p e n s o l l i c i ta ti e Open solliciteren betekent dat je 'ongevraagd' solliciteert. Je reageert dus niet op een advertentie of een openstaande vacature. Op die manier proberen een baan te vinden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie