Tata Steel boekt US$ 1,2 miljard winst na belasting in eerste kwartaal boekjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tata Steel boekt US$ 1,2 miljard winst na belasting in eerste kwartaal boekjaar 2011-2012"

Transcriptie

1 IJmuiden, 15 augustus 2011 Tata Steel boekt US$ 1,2 miljard winst na belasting in eerste kwartaal boekjaar Vandaag heeft Tata Steel Limited de geconsolideerde financiële resultaten gepresenteerd over het kwartaal dat eindigde op 30 juni De belangrijkste punten: De Tata Steel Group boekte in Q1 FY 12 een winst na belastingen van US$ 1,2 miljard, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van Q1 FY 11 De Tata Steel Group noteerde in Q1 FY 12 een EBITDA van US$ 1,9 miljard, waaronder een eenmalige winst van US$ 896 miljoen. De onderliggende EBITDA bedroeg US$ 974 miljoen in vergelijking met de EBITDA van US$ 1 miljard in Q1 FY 11 De inkomsten van de Tata Steel Group bedroegen in Q1 US$ 7,4 miljard, een stijging van 21,4% ten opzichte van de US$ 6,1 miljard in Q1 FY 11, als gevolg van hogere gemiddelde opbrengstprijzen en volumes. De Tata Steel Group zette in Q1 FY 12 6,1 miljoen ton staal af, 3,1% meer dan de 5,9 miljoen ton van Q1 FY 11 De activiteiten in India lieten wederom een sterk resultaat zien, met een EBITDA van US$ 818 miljoen en een winst na belastingen van US$ 497 miljoen. De onderliggende EBITDA marge, met inbegrip van eenmalige inkomsten van US$ 114 miljoen, was 40% in Q1 FY 12, 3,3% hoger dan de EBITDA marge van 36,7% in Q4 FY 11 De activiteiten in Europa lieten een goed resultaat zien door de hogere gemiddelde gerealiseerde prijzen. De EBITDA van US$ 427 miljoen was 41,2% hoger dan de EBITDA van US$ 302 miljoen in Q1 FY 11 Eind juni 2011 bedroeg de netto schuld US$ 9,13 miljard, lager dan de US$ 10,43 miljard eind maart 2011 Het bedrijf deed zijn aandeel in Riversdale Mining Limited (RML) van de hand voor een bedrag van US$ 1,106 miljard. Na verkoop van dit aandeel heeft het bedrijf nog steeds een 35% aandeel in Riversdale Energy (Maurititus) Limited, een projectbedrijf dat momenteel de Benga kolenmijnen in Mozambique ontwikkelt 1. Analyse financieel resultaat Samenvatting van de geconsolideerde financiële resultaten (volgens GAAP India) over het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2011 Alle bedragen in miljoenen US$, tenzij anders vermeld BELANGRIJKSTE CIJFERS Q1 FY 12 Q4 FY 11 Q1 FY 11 Afzet staal (miljoen ton) 6,1 6,6 5,9 Omzet EBITDA Eenmalige baten en lasten Meer informatie is te vinden op het intranet van Tata Steel

2 2 Onderliggende EBITDA Onderliggende EBITDA marge (in %) 13,2 13,9 16,6 Afschrijvingen Netto financieringslasten Resultaat voor belastingen Resultaat voor belastingen (in %) 19,4 14,9 10,3 Resultaat na belastingen, na resultaat minderheidsbelangen en aandeel geassocieerde deelnemingen Resultaat na belastingen (in %) 16,2 12,3 6,7 Voor de omrekening van alle financiële cijfers naar US$ is voor alle vergelijkbare perioden in dit document een US$ / R wisselkoers gehanteerd van 44,695. Toelichting van het bestuur In een toelichting zei de Managing Director van Tata Steel, H.M. Nerurkar: Volumes en inkomsten van de activiteiten in India waren robuust, ondanks tekenen van een afnemende groei in India. De afzet in Q1 steeg met 14% ten opzichte van het jaar ervoor door de succesvolle marketing en samenwerking met belangrijke klanten op het gebied van productontwikkeling. We blijven de winst vasthouden die we in recente kwartalen hebben gerealiseerd met de organisatiebreed ingevoerde Continuous Improvement programma s, alhoewel hoge grondstofprijzen en monetaire verkrapping een bron van zorg blijven. De laatste uitbreidingsfase in Jamshedpur zal operationeel worden in het laatste kwartaal van dit boekjaar en de voortgang van het Odisha project verloopt voorspoedig. De eerste fase kan in gebruik worden genomen in In Zuidoost Azië gaan we door met onze inspanningen om onze prestaties te verbeteren door nieuwe producten te lanceren, kostenbesparende maatregelen te treffen en operationele initiatieven te ontplooien. De Managing Director en CEO van Tata Steel Europe, Dr Karl-Ulrich Köhler, voegde daaraan toe: Tata Steel heeft na het uitzonderlijke kwartaal dat in maart eindigde een bemoedigend resultaat laten zien in april-juni, ondanks de afzwakkende Europese staalmarkt. Onze afzet werd hierdoor beïnvloed, hetgeen werd verergerd door toenemende import. Europese staalproducenten zagen zich ook geconfronteerd met sterk toegenomen grondstofprijzen, die tot op dit moment nog hoog zijn gebleven, ondanks het onzekere economische perspectief. We zijn doorgegaan met onze strategie om de relaties met de klanten te versterken en de kosten te beperken. Zo zijn we een proces gestart om de prestaties van onze Long Products divisie te verbeteren en weer winstgevend te maken. 2. Resultaten regionaal India De productie van verkoopgereed staal nam in Q1 FY 12 toe tot 1,75 miljoen ton: 10% hoger dan de 1,59 miljoen ton in Q1 FY 11. Het afzetvolume steeg in Q1 FY 12 met 13,9% naar 1,59 miljoen ton, vergeleken met 1,40 miljoen ton in Q1 FY 11. De omzet in Q1 FY 12 was met US$ 1,76 miljard 20% hoger dan de US$ 1,47 miljard in Q1 FY 11. De gemiddelde opbrengstprijzen van Tata Steel namen in India toe, ondanks het zwakker worden van de staalprijzen op de spotmarkt. In het eerste kwartaal werd een EBITDA genoteerd van US$ 818 miljoen, 23,3% hoger dan de US$ 663 miljoen in Q1 FY 11. De EBITDA omvat een eenmalige winst van US$ 114 miljoen uit de verkoop van het aandeel van de onderneming in Tata Refractories Limited. Zonder deze eenmalige winst zou de EBITDA met US$ 704 miljoen 6,7% hoger zijn geweest dan die in Q1 FY 11, en 2,6% hoger dan die in Q4 FY 11.

3 3 De onderneming is zich blijven richten op het toevoegen van waarde, met gestegen leveringen aan downstream eenheden in vergelijking met dezelfde periode van het vorig jaar. Het komende uitbreidingsproject bij de fabriek in Jamshedpur zal naar verwachting een stimulans zijn voor de inkomsten van de onderneming in het volgende boekjaar. Het Odisha-project verloopt voorspoedig, en de eerste fase van 3 miljoen ton per jaar zal volgens planning in 2014 in gebruik worden genomen. Bij de eenheden was sprake van aanhoudende operationele verbeteringen, en nieuwe productierecords werden gevestigd op het gebied van vloeibaar metaal, ruwstaal en staafstaal. Het afzetvolume van lange en platte producten steeg met respectievelijk 16 en 12% ten opzichte van de hoeveelheden die in Q1 FY 11 werden genoteerd. Europa De productie van vloeibaar staal was in Q1 FY 12 met 3,81 miljoen ton 1,9% hoger dan de 3,73 miljoen ton in Q1 FY 11. Het verkoopvolume was met 3,50 miljoen ton 2,2% lager dan in Q1 FY 11. De omzet in Q1 FY 12 van US$ 4,6 miljard was 20,5% hoger dan de US$ 3,81 miljard die in Q1 FY 11 werd gerealiseerd, ten gevolge van hogere gemiddelde opbrengstprijzen, die deels teniet werden gedaan door lagere verkoopvolumes. Ondanks hogere grondstofkosten steeg de gerapporteerde EBITDA ten bedrage van US$ 427 miljoen met 39,9% ten opzichte van de US$ 302 miljoen in Q1 FY 11. De gerapporteerde EBITDA omvat een eenmalige boekwinst ten bedrage van US$ 153 miljoen door de arbitrageregeling voor TCP. Exclusief deze eenmalige winstbijdrage bedraagt de onderliggende EBITDA US$ 273 miljoen. De onderneming heeft dit resultaat gerealiseerd doordat men de organisatie is blijven richten rondom de behoeften vanuit de klant. Inmiddels is de walserij voor 108 meter lange rails in het Franse Hayange in gebruik genomen, waardoor de positie van het bedrijf op de markt voor hoge snelheidsrail wordt versterkt. Contacten en ingangen bij de automotive industrie hebben ondermeer geresulteerd in een leveringscontract voor 34 van de 36 unieke onderdelen voor een automodel in het VK. In het Nederlandse Zwijndrecht wordt een productie- en servicecentrum opgericht voor de markt voor automobielbuizen. En gelijktijdig is het bedrijf zich aan het positioneren om te kunnen profiteren van de opkomende markt voor alternatieve energie. Een voorbeeld hiervan is de opening van een plaatbewerkingscentrum in Scunthorpe. De onderneming heeft kostenbesparende maatregelen genomen bij de divisie Long Products, vanwege de aanhoudend achterblijvende bouwmarkt. De in het afgelopen kwartaal aangekondigde reorganisatie heeft geleid tot de start van een periode van minimaal 90 dagen waarin met betrokken werknemers en vakbondsvertegenwoordigers wordt overlegd. Dit overleg is nog steeds gaande, en zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond. Het voorstel richt zich op een jaarlijkse kostenbesparing van US$ 209 miljoen. De Europese staalmarkt werd in Q1 FY 12 verstoord door hogere importen, terwijl leveringen die vooruitlopend op stijgende kwartaalprijzen in maart waren besteld, bij de havens begonnen binnen te komen. Deze afzwakking van de markt wordt verergerd door de schuldencrisis in de Eurozone en door economische indicatoren die een vertraging van de productie voorspellen in Europa en Noord-Amerika. Deze factoren zullen de prestaties in een rustig zomerkwartaal waarschijnlijk beïnvloeden, hoewel de aanhoudende kracht van de meeste Aziatische economieën positief zouden moeten zijn voor de wereldwijde vraag naar staal en het prijsniveau daarvan. Het kleiner worden van de prijsdifferentiaal tussen Europa en Azië, dat veroorzaakt wordt door het zwakker worden van de markt in Europa, doet tevens vermoeden dat de importdruk tegen het einde van het jaar zal verminderen. Zuidoost Azië

4 4 NatSteel Holding De productie van gereed staal nam in Q1 FY 12 met 10,7% toe tot 0,41 miljoen ton, vergeleken met 0,37 miljoen ton in Q1 FY 11. De afzet bleef in Q1 FY 12 met 0,46 miljoen ton gelijk aan die in Q1 FY 11. De omzet ten bedrage van US$ 496 miljoen was in Q1 FY 12 27,1% hoger dan de US$ 390 miljoen in Q1 FY 11. De EBITDA die in Q1 FY 12 werd genoteerd ten bedrage van US$ 7 miljoen was lager dan de EBITDA van US$ 21 miljoen in Q1 FY 11, als gevolg van de afname van het prijsverschil tussen schroot en staafmateriaal, en een toename van de elektriciteitskosten. Tata Steel Thailand De productie van gereed staal, en de afzet van elk 0,33 miljoen ton was in Q1 FY % hoger dan de 0,30 miljoen ton die in Q1 FY 11 voor productie en afzet werden genoteerd. De omzet van US$ 250 miljoen in Q1 FY 12 was 28% hoger dan de US$ 195 miljoen in Q1 FY 11. De EBITDA nam in Q1 FY 12 met US$ 13 miljoen nauwelijks toe in vergelijking met de US$ 12 miljoen die in Q1 FY 11 werd genoteerd. De activiteiten in Zuidoost Azië zijn goed gesitueerd om voordeel te halen uit de groeiende vraag naar staal in de regio, als gevolg van toegenomen activiteiten in de sectoren bouw en infrastructuur. De onderneming neemt stappen om merkproducten met hogere toegevoegde waarde te gaan introduceren in de regio Zuidoost Azië. Hierdoor zullen, in combinatie met kostenbesparende maatregelen en verbeteringen in operationele zin, de resultaten in de komende kwartalen naar verwachting verder toenemen. 3. Corporate Ontwikkelingen a) Verkoop van aandelen in Tata Refractories Limited Na ondertekening van de definitieve overeenkomsten om Krosaki Harima Corporation (KHC) uit Japan binnen te halen als strategische partner voor Tata Refractories Limited (TRL), heeft Tata Steel Limited op 31 mei 2011 een actief aandeel van 50.84% in TRL van het totaal van 77.46% aan aandelen, overgedragen en hiervoor US$129 miljoen ontvangen. b) Verkoop van aandeel in Riversdale Mining Limited Tata Steel heeft een bod van Rio Tinto aanvaard, om het gehele aandelenbelang van 26.27% in Riversdale Mining Limited (RML) te verkopen voor A$16.50 per aandeel op basis van het openbaar overnamebod van RML. De vergoeding ten bedrage van US$ 1,106 miljard vertegenwoordigt een waardestijging van circa 100% sinds het bedrijf voor het eerst investeerde in RML. c) TCP arbitrage schikking Op 5 januari 2011, heeft Tata Steel UK Limited (TSUK) in haar voordeel een gedeeltelijk eindvonnis ontvangen in de arbitragezaak tussen TSUK and een aantal afnemers van de Teesside Cast Products business (TCP). De rechter was onder andere van mening dat de afnemers de overeenkomsten op een niet rechtsgeldige wijze hebben beëindigd. In navolging van dit gedeeltelijke eindvonnis, is een commerciële regeling getroffen voor alle geschillen betreffende de afneemcontracten en heeft het bedrijf op 21 juni 2011 een volledige en definitieve regeling afgerond voor alle claims met het consortium van voormalige afnemers. Als gevolg van deze schikking heeft Tata Steel een bedrag van US$ 134 miljoen ontvangen.

5 Disclaimer Dit is een niet geautoriseerde vertaling van het originele Engelstalige persbericht. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen tevens naar de disclaimer aan het slot van het originele Engelstalige persbericht, die ook geldt voor deze vertaling. 5

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012 Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie

Nadere informatie

market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de staalindustrie prestaties en vooruitzichten September 2014 In deze uitgave Inleiding Onder druk 3 China Winstgevendheid gedaald tot een nieuw dieptepunt 4 India Verwachte productiestijging

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Halfjaarbericht 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Halfjaarbericht 2012 Koninklijke FrieslandCampina N.V. 2 Halfjaarbericht 2012 Kerncijfers 5.089 miljoen euro omzet stijgt met 7,6% Resultaten in miljoenen euro s 2012 2011 mutatie % 2011 Netto-omzet 5.089

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold

28 mei 2014 Persbericht. Eerste kwartaal 2014. Prestaties Ahold 28 mei 2014 Persbericht Eerste kwartaal 2014 Omzet* 9,8 miljard, grotendeels onveranderd door lage inflatie en onder druk staande volumes Online omzet 362 miljoen, een toename van 20,0% op identieke basis

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Brief van de Voorzitter Nieuwe richtingen. Overzicht van de postmarkt, strategie, prestaties en vooruitzichten

Brief van de Voorzitter Nieuwe richtingen. Overzicht van de postmarkt, strategie, prestaties en vooruitzichten De in dit jaaroverzicht gepresenteerde informatie is een selectie uit het TNT Annual Report, ons jaarverslag, en uit het aanvullende verslag van TNT Express. Deze zijn uitsluitend in het Engels gepubliceerd.

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen.

Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen. Persbericht Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel Datum KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen 2e kw 2007 2e kw 2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

Nadere informatie

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd.

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd. 4 juni 2013 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2013 Omzet 10,1 miljard (4,4% groei tegen constante wisselkoersen) Onderliggend bedrijfsresultaat 416 miljoen (0,4% omhoog tegen constante wisselkoersen)

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring Inhoud Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2002 Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 41 Accountantsverklaring 42 Geconsolideerde winst-

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2

J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 J A A R V E R S L A G 2 0 0 2 Ondernemingsdoelstelling Technology Creating Value De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. JAARVERSLAG 2002 DSM N.V. KERNGEGEVENS DSM 2002 Omzet c 6.700 miljoen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen c 349 miljoen Nettowinst c 1.188 miljoen Investeringen (inclusief acquisities)

Nadere informatie

Life Sciences en Materials Sciences

Life Sciences en Materials Sciences Koninklijke DSM N.V. Verkorte Nederlandstalige versie van het Integrated Annual Report 2011 Life Sciences en Materials Sciences DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming. Our purpose is

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie