Bancaire Zaken & Instructies. voor. Regionale Comités Unicef Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bancaire Zaken & Instructies. voor. Regionale Comités Unicef Nederland"

Transcriptie

1 Bancaire Zaken & Instructies voor Regionale Comités Unicef Nederland Versie

2 Pagina 2 van 9 1 Bancaire zaken RCU s en het hoofdkantoor Unicef Nederland Inleiding Aanvragen Contanten Maandelijks saldo overboeking aan Unicef Nederland Doel Instructie Openen van een Postbankrekening Instructie Alternatieven voor & afstorten van contant geld Instructie Aanvragen van extra pasjes (depothouder & verkoper) Instructie Verlies of diefstal van giropas Instructie Mobiele pinapparaten Instructie Eenmalige machtigingen Instructie Aanvragen girotel on-line Instructie Maandelijkse saldo overboeking aan het hoofdkantoor Instructie Wijzigingen Voorwaarden Postbank Contactpersoon en helpdesk Postbank... 9

3 Pagina 3 van 9 1 Bancaire zaken RCU s en het hoofdkantoor Unicef Nederland 1.1 Inleiding Goede Doelen worden kritisch bekeken en hebben de aandacht van de Nederlandse maatschappij, gericht op een betrouwbare verantwoording van de gelden die aan hen worden toevertrouwd. Dit merkt ook Unicef door de aangescherpte accountantscontrole. Dit geldt ook voor de administratie van ieder Regionaal Comité Unicef (RCU) omdat deze administratie namelijk in het verlengde ligt van de financiële administratie hoofdkantoor. Hier is de penningmeester als belangrijke schakel het aanspreekpunt. Eén van de taken die de penningmeesters in de Regionale Comités vervullen, betreft het inzamelen, beheren en afstorten van donaties, opbrengsten uit de sponsorloop, de kaartverkopen en dergelijke. Vaak zijn dit contanten en het streven is om die gelden snel en veilig op de daartoe aangehouden, officieel erkende Unicef-bankrekeningen te storten. Uit praktische overwegingen zijn in de afgelopen jaren Unicef-opbrengsten vaak (tijdelijk) op privébankrekeningen of inzake Unicef-rekeningen (eveneens een privé-rekening) gestort, alvorens de gelden te storten op de officiële bankrekeningen die onder het beheer van de regionale penningmeesters staan. Dit was voor verkopers en depothouders een veilige en kostenbesparende (immers geen bankkosten) methode. Zoals in de brief van 23 mei 2006 aan alle RCU s is aangegeven en toegelicht, is het gebruik van privébankrekeningen verboden. Het is de taak van Unicef Nederland om de penningmeesters te faciliteren opdat de ingevoerde maatregel wordt vertaald naar een praktisch uitvoerbare situatie en de ontvangsten direct op een officiële bankrekening kunnen worden gestort. Om dit te kunnen realiseren heeft Unicef Nederland met diverse banken onderhandelingen gevoerd. De Postbank biedt het aantrekkelijkste pakket voor zowel de penningmeesters als het Unicef Nederland hoofdkantoor. Zij biedt onder andere kostencompensatie, girotel online en een hoge rentevoet Aanvragen In de instructies vanaf paragraaf 2 is aangegeven hoe deze Postbank producten en overige bancaire zaken kunnen worden aangevraagd. Voor alle aanvragen geldt dat ze moeten worden ingediend bij de contactpersoon van de penningmeesters op het hoofdkantoor. De aanvragen zullen hier worden voorbereid (het invullen van de benodigde formulieren), beschikbaar worden gesteld en worden gecoördineerd. Dit is van essentieel belang om ervoor te kunnen zorgen dat Unicef Nederland gebruik kan maken van de maximale kostencompensatie, die de Postbank Unicef heeft toegezegd. 1.3 Contanten Contant geld en het afstorten hiervan is en blijft arbeidsintensief. Unicef is betrokken bij productontwikkeling van alternatieven voor contant geld in samenwerking met andere stichtingen (betrokken vanwege collectes) en banken. In deze instructie worden diverse mogelijkheden toegelicht voor het afstorten van contant geld, zoals het gebruik van pasjes, mobiele pinapparaten, seal bags en eenmalige machtigingen. In eerste instantie moeten de opbrengsten, opgehaald via de verkopers, depothouders en overige vrijwilligers, direct op officiële Unicef-bankrekeningen van het RCU worden gestort. Penningmeesters kunnen zien van welke rekeningen de ontvangsten afkomstig zijn.

4 Pagina 4 van 9 Indien het bedrag afkomstig is van een privérekening, is het dringende verzoek aan de penningmeester om maatregelen te treffen om het gebruik van deze privérekening te stoppen. Er bestaan (veel) praktische situaties waarin het overboeken van opbrengsten vanaf privérekeningen naar officiële Unicef-rekeningen het meest wenselijk is. Dit is acceptabel zolang het gaat om een korte tijd (bijv. vrijdag verkoopopbrengst zaterdag overboeken) en bij bekende situaties (bijv. penningmeester weet welke verkoper welke bedragen onder zich heeft en wanneer die overgemaakt zouden moeten worden). Alternatieven hiervoor zijn pasjes of het openen van een (extra) officiële rekening voor de verkoper en/of depothouder, zie hiervoor de instructies vanaf paragraaf Maandelijks saldo overboeking aan Unicef Nederland In eerste instantie moeten de opbrengsten, opgehaald via de verkopers, depothouders en overige vrijwilligers, dus direct op officiële Unicef-bankrekeningen van het RCU worden gestort. De huidige situatie is dat er gemiddeld gedurende het jaar ongeveer op bankrekeningen van penningmeesters/rcu uitstaat. Dit is veel geld en kan niet worden gebruikt voor de Unicefhulpprojecten! Deze situatie wil de directie van Unicef Nederland ombuigen naar een situatie waarin de gelden wel spoedig beschikbaar komen voor hetgeen ze zijn bestemd. Minimaal eens per maand wordt van de penningmeester verwacht dat hij/zij tot op een vastgesteld bedrag zijn rekeningen leegboekt en het saldo overboekt of laat overboeken naar het hoofdkantoor van Unicef Nederland. Het hoofdkantoor zal met elk RCU afspraken maken over het maximale toelaatbare saldo op de RCU-rekening van de penningmeester voor eventuele uitgaven. Daarbij kunnen penningmeesters hulpmiddelen gebruiken zoals ASO (Automatische Saldo Overboeking van Postbank). Kosten die vrijwilligers maken moeten worden gedeclareerd via een declaratieformulier gericht aan de penningmeester en mogen dus niet direct worden verrekend met de opbrengsten. Indien verkopers of depothouders regelmatig kosten vooruit moeten betalen (bijvoorbeeld huur marktkraam etc.) kunnen zij als alternatief bij de penningmeester een voorschot aanvragen. 1.5 Doel Het uiteindelijke doel is dat opbrengsten direct op een officieel erkende Unicef-rekening worden gestort. Minimaal eens per maand wordt vanuit het RCU aan Unicef Nederland overgedragen, zodat zij kan zorgen dat de gelden tijdig terecht komen bij de hulpprojecten waarvoor ze bestemd zijn.

5 Pagina 5 van 9 2. Instructie Openen van een Postbankrekening Aanvraag voor het openen van een Postbankrekening kan alleen via het hoofdkantoor bij de contactpersoon voor de penningmeester. Bij het openen van een Postbankrekening kunnen meerdere producten tegelijk worden aangevraagd: 1. Openen van een zakelijke postbankrekening via formulier een zakelijke girorekening aanvragen 2. Pasjes via formulier aanvraag of vervanging giropas 3. Girotel online via formulier aanvraag abonnement girotel zakelijk 4. Afromen van de rekening verklaring automatisch saldo- overboeking Op het hoofdkantoor worden de benodigde formulieren ingevuld en toegezonden aan de penningmeester. De penningmeester vult de ontbrekende gegevens in, ondertekent de formulieren en stuurt de complete set met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs retour aan het hoofdkantoor. De contactpersoon zorgt voor de ondertekening door van de bevoegde persoon bij Unicef Nederland en zorgt voor de verdere afhandeling naar de bank. Van aanvraag tot ingebruikname van de rekening duurt ongeveer 6 weken. Voor elke losse aanvraag moet rekening worden gehouden met een periode van 4 weken. Mits alle gevraagde handelingen zijn uitgevoerd. Aan de zakelijke postbankrekening zijn geen kosten verbonden. Het abonnement voor girotel online kost 3,50 per maand maar wordt door de Postbank gratis aan Unicef verstrekt. 3. Instructie Alternatieven voor & afstorten van contant geld Alternatieven voor contant geld zijn het gebruik van mobiele pinapparaten of het inzetten van eenmalige machtigingen, bijvoorbeeld bij sponsorlopen. Om op eenvoudige manier en zo efficiënt mogelijk te kunnen omgaan met het aantal rekeningen biedt de Postbank de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld de depothouders of verkopers een giropas aan te vragen, waarmee alleen contante stortingen kunnen worden verricht bij een Postbank agentschap of postkantoor. Elke pas wordt geblokkeerd voor opname (voor zowel opname via geldautomaat als voor opname of betalingen via postagentschap). De Rabobank komt vooralsnog als beste uit de bus voor het afstorten van grote hoeveelheden contanten (vanaf bedragen groter dan ca euro) met behulp van een telmachine. Indien een RCU hierover afspraken met een lokale Rabobank heeft gemaakt, kunnen zij dit ongewijzigd voortzetten, mits dit een officiële Unicef-rekening betreft Instructie Aanvragen van extra pasjes (depothouder & verkoper) Aanvragen van pasjes kan alleen via het hoofdkantoor bij de contactpersoon voor de penningmeester. Hier wordt het formulier aanvraag of vervanging giropas ingevuld. Bij elke aanvraag kunnen meerdere pasjes tegelijk worden aangevraagd met een maximum van 99 stuks per postbankrekening. Elke pas van een depothouder en/of verkoper wordt geblokkeerd voor opname; voor deze giropassen wordt geen pincode afgegeven; deze is niet nodig bij het afstorten van contant geld. Het aanvraagformulier wordt door het hoofdkantoor (voor zover mogelijk ingevuld) en naar de penningmeester toegezonden.

6 Pagina 6 van 9 De penningmeester vult de ontbrekende gegevens in, ondertekent het formulier en stuurt de complete set met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs retour aan het hoofdkantoor. De contactpersoon zorgt voor de ondertekening door van de bevoegde persoon bij Unicef Nederland en zorgt voor de verdere afhandeling naar de bank. Met ingang vanaf 1 november 2006 vervalt de basispas bij de Postbank en bestaat alleen nog de giropas. De termijn van aanvraag tot ontvangst van een giropas is circa 4 weken. De verkoper of depothouder stort het contante geld af bij postkantoor of postagentschap - met behulp van de giropas met een stortingsbewijs storting op eigen rekening ; - ontvangt kopie stortingsbewijs; - informeert penningmeester per , telefoon of kopie stortingsbewijs over het bedrag en datum van de storting. Kosten 1. Voor elke storting op eigen rekening met de giropas zijn de eerste 25 transacties gratis; deze vallen onder de vrijevoet. 2. De kosten voor het aanvragen van een giropas zijn recentelijk verhoogd naar 10,95 euro per pas. Dit bedrag wordt van de postbankrekening afgeschreven. De kosten van elke storting op eigen rekening boven het gratis aantal van 25 en de kosten voor de giropas worden met de jaarafsluiting geïnventariseerd en op hoofdkantoorniveau met de Postbank gecompenseerd. Per saldo is dit dus een gratis dienstverlening van de Postbank aan de penningmeester van Unicef Instructie Verlies of diefstal van giropas Bij verlies en diefstal van giropas moet dat zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per gemeld worden bij de contactpersoon van de penningmeester. (Niet rechtstreeks bij de centrale meldkamer van de postbank). Vanuit het hoofdkantoor wordt hiervan melding gemaakt en direct de procedure gestart voor aanvragen van een vervangende giropas. 3.2 Instructie Mobiele pinapparaten Unicef Nederland heeft de beschikking over mobiele pinapparaten. Indien het RCU hiervan gebruik wil maken kan contact worden opgenomen met de contactpersoon penningmeesters op het hoofdkantoor. De ontvangsten via de mobiele pinapparaten zullen direct worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van het hoofdkantoor, rekening 913. Het hoofdkantoor koppelt vervolgens de ontvangsten terug aan de penningmeester van het RCU Instructie Eenmalige machtigingen Binnen Unicef wordt op dit moment kleinschalig gebruik gemaakt van eenmalige machtigingen echter de huidige methode is arbeidsintensief; daarom is Unicef Nederland met de Postbank in gesprek over

7 Pagina 7 van 9 een meer gebruikersvriendelijke oplossing. U zult hier over te zijner tijd een aparte instructie over ontvangen. (Na de pilot die in het voorjaar van 2007 is gepland). 4. Instructie Aanvragen girotel on-line Aanvraag voor girotel online kan alleen via het hoofdkantoor bij de contactpersoon voor de penningmeester via het formulier aanvraag girotel zakelijk. Het aanvraagformulier wordt door het hoofdkantoor (voor zover mogelijk ingevuld) en naar de penningmeester toegezonden. De penningmeester vult de ontbrekende gegevens in, ondertekent het formulier en stuurt de complete set met een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs retour aan het hoofdkantoor. De contactpersoon zorgt voor de ondertekening door van de bevoegde persoon bij Unicef Nederland en zorgt voor de verdere afhandeling naar de bank. Voor girotel online is een systeem nodig dat toegang biedt tot internet. Ondersteund worden: Windows XP/2000/ME/98/95/NT4 in combinatie met Internet Explorer 5.0 of hoger MacOS 10.1 in combinatie met Netscape. Cursusfaciliteiten via een demo girotel zijn beschikbaar via de website van de postbank: Helpdesk girotel zakelijk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot uur via telefoonnummer (058) Voor de losse aanvraag van girotel online moet rekening worden gehouden met een duur van circa 4 weken. Het abonnement voor girotel online wordt door de Postbank gratis aan Unicef verstrekt. Indien de rekening hiervoor toch wordt belast neem dan contact op met het hoofdkantoor zodat dit kan worden gecorrigeerd. Binnen één girotel abonnement kunnen 5 postbankrekeningen worden gefaciliteerd. Een tweede abonnement is mogelijk. Indien binnen een RCU meer dan vijf rekeningen nodig zijn, wordt in samenwerking tussen de penningmeester en het hoofdkantoor gezocht naar een passend alternatief, die praktisch uitvoerbaar is. 5. Instructie Maandelijkse saldo overboeking aan het hoofdkantoor Voor elk RCU geldt maandelijkse saldo overboeking aan het hoofdkantoor. Hoofdkantoor Unicef neemt contact op met elk RCU om afspraken te maken over het maximale bedrag dat als aanwezig saldo op de bankrekening van de penningmeester mag blijven staan. Voor de overige bankrekeningen binnen het RCU geldt dat saldi maandelijks aan het hoofdkantoor moeten worden overgedragen. (Geldt voor alle rekeningen van de Postbank, Rabobank, Fortis etc.).

8 Pagina 8 van 9 Hoofdkantoor Unicef stemt af of er wel of niet maandelijks automatisch wordt afgeroomd en - indien wel - de hoogte van het af te romen bedrag. Er zal dus niet op grote schaal (lees alle postbankrekeningen) door het hoofdkantoor worden afgeroomd. Automatisch saldo overboeking (ASO) gebeurt alleen vanaf de zakelijke postbankrekening(en). Het aanvraagformulier voor het afromen (ASO) wordt door het hoofdkantoor (voor zover mogelijk ingevuld) en naar de penningmeester toegezonden. Waarop eveneens wordt aangegeven welke subrekeningen afgeroomd moet worden naar de Postbankrekening van de penningmeester. De subrekeningen (depothouder/verkopers) worden omstreeks de 25 ste van elke maand afgeroomd door middel van automatisch saldo overboeking (ASO) naar de penningmeesterrekening. Alleen de Postbankrekening van de penningmeester wordt op de laatste kalenderdag van de maand afgeroomd en overgeboekt op de Unicef rekening. Hoofdkantoor Unicef koppelt aan de penningmeester terug van welke Postbankrekening(en) zij gelden heeft ontvangen en hoeveel. Indien sprake is van (expres) niet nakomen van afspraken, grijpt Unicef in en zal vanuit het hoofdkantoor worden afgeroomd. Er zal dus niet op grote schaal (lees alle postbankrekeningen) door het hoofdkantoor worden afgeroomd. Afroming bankrekeningen betekent een mutatie op de rekening-courant. Penningmeesters zien dit niet allemaal zo, normaliter geven zij aan wat de storting betreft (een gift, betaling goederen, sponsorloop ). 6. Instructie Wijzigingen Alle wijzigingen met betrekking tot de bancaire zaken moeten schriftelijk, bij voorkeur per e- mail aan de contactpersoon van de penningmeester worden gericht, die voor verdere afhandeling met de bank zorgdraagt. 7. Voorwaarden Postbank Hoe garandeert Postbank dat eventuele externe fraude met elektronisch betalen niet ten nadele van de (bonafide) rekeninghouders komt? Voor een uitgebreid antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de voorwaarden van de Postbank. Deze zijn te downloaden via de website (Pad: zakelijk / girorekening / voorwaarden).

9 Pagina 9 van 9 8. Contactpersoon en helpdesk Postbank STICHTING NEDERLANDS COMITE UNICEF / RCU S UNICEF Cliënt Service Team Helpdesk cliënt service team F.D. de Bie, Adviseur Customer Support telefoon (020) Girotel Online: U kunt Postbank Zakelijk telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30u tot 17.00u. Helpdesk Girotel Zakelijk (058)

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbetaling

uren INFORMATIE OVER huurbetaling uren INFORMATIE OVER huurbetaling huur betalen U betaalt voor uw huurwoning van Pré Wonen maandelijks de huur. In deze brochure informeren wij u over de verschillende manieren waarop u de huur kunt betalen,

Nadere informatie

Onze dienstverlening. per 2 december 2013. Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij. facebook.com/rabobank. @rabobankrmij

Onze dienstverlening. per 2 december 2013. Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij. facebook.com/rabobank. @rabobankrmij Onze dienstverlening per 2 december 2013 Andere tijden. Anders bankieren. rabobank.nl/rmij facebook.com/rabobank @rabobankrmij Uw behoeften veranderen. Wij veranderen mee. Vanaf 2 december 2013 past Rabobank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Als curator beheer je de financiën van een ander. SNS Bank helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Bewindvoering regelen?

Bewindvoering regelen? Bewindvoering regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Als bewindvoerder beheer je de financiën van een ander. SNS Bewindvoering helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om

Nadere informatie

Bewindvoering regelen

Bewindvoering regelen Bewindvoering regelen SNS maakt het makkelijk Als bewindvoerder beheer je de financiën van een ander. SNS Bewindvoering helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om snel en

Nadere informatie

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening

OHRA Bank. Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank Stappenplan Lijfrente Uitkeerrekening OHRA Bank neemt u mee in de stappen die u doorloopt bij het aanvragen van een OHRA lijfrenterekening. Lees het hele aanvraagproces door of klik op de stap

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Automatische Incasso

Automatische Incasso Automatische Incasso Dankzij automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen Machtigen (automatische Incasso) Uw meest praktische manier van betalen Veel mensen maken gebruik van machtigen. Automatische

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 73 d.d. 15 april 2010 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.Th. de Wit en mevrouw mr. P.M. Arnoldus-Smit) Samenvatting De zoon van consument heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295

Rapport. Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295 Rapport Datum: 1 september 2000 Rapportnummer: 2000/295 2 Klacht Op 11 februari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 10 februari 2000, van mevrouw C. te Krimpen a/d IJssel,

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. In deze brochure vindt u informatie over de opbouw van de huurprijs, de betalingswijzen,

Nadere informatie

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0

Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven. Versie 1.0 Wegwijzer Financiën Regio Eindhoven Hulpmiddel voor vrijwilligers Regio Scouting Eindhoven Versie 1.0 Inhoudsopgave 1! Inleiding... 3! 2! Algemene info... 4! 2.1! Kas... 4! 2.2! Bankrekeningen... 4! 2.2.1!

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening

Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening Reglement Hypotheek Profijt Spaarrekening...2 1. Definities...2 2. Hoe open ik een Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2 3. Hoe werkt de Hypotheek Profijt Spaarrekening?...2

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen

Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen Introductie Het Nationale-Nederlanden Aanvullend PensioenSparen is ontwikkeld voor de klant die lijfrentekapitaal wil opbouwen voor zijn oude dag.

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13

Informatiepakketje voor de klant Versie 2008-08-13 Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.

Bankieren vanuit uw stoel. Tel. (0475) 500 500. Dichtbij, betrokken en toonaangevend. Rabobank Roermond-Echt www.rabobank. Bankieren vanuit uw stoel Tel. (0475) 500 500 Dichtbij, betrokken en toonaangevend Rabobank Roermond-Echt www.rabobank.nl/roermond-echt Dit wilt u Zo werkt het Waar Opmerking Algemene informatie en advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39

Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer C 03.2.39 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Betalingsverkeer. In deze voorwaarden staan alle afspraken over betalingsverkeer tussen u en de bank. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD)

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Formulier: Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Ingevuld: 11-05-2016 15:21 Page 1/6 Zijn er tijdens het evenement maximaal 100 personen tegelijk aanwezig? Het tijdstip waarop een

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD)

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Formulier: Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Ingevuld: 08-06-2016 21:17 Page 1/6 Zijn er tijdens het evenement maximaal 100 personen tegelijk aanwezig? Het tijdstip waarop een

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)...

Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)... Q&A Gelijk Oversteken van PostNL (in samenwerking met Rabo Safe2Pay)... Q 1 Wat houdt de service Gelijk Oversteken in? Q 2 Wat maakt Gelijk Oversteken veilig? Q 3 Wat is de rolverdeling tussen PostNL en

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. Algemene voorwaarden Doop Colientje Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Bevestiging van uw bestelling Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst, ontvangt

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Rotterdam U.A., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-239 d.d. 13 juni 2014. (Prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Aangeslotene heeft een met

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders

ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders ING Corporate Card Programma Instructies voor kaarthouders Uw ING Corporate Card De ING Corporate Card wordt u aangeboden door uw werkgever en is bedoeld voor zakelijke uitgaven. Op deze manier kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen

Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen Aanvraagformulier Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen Met dit formulier kunt u Online Bankieren Zakelijk Betalen & Sparen aanvragen. Eerst geven wij u toelichting op enkele begrippen. Dit vereenvoudigt

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Assurantiekantoor G. van Witsen Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer. Totaal 67,00. Automatische

Assurantiekantoor G. van Witsen Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer. Totaal 67,00. Automatische November 2009 Rozenlaan 104, 4336 XG Aalsmeer Nota Betreft Bankrekening 761145427 Kenmerk 5000056789012345 Factuurnr. 2876766-2009 Datum 04-01-2009 Jaarpremie 2009 62,33 Assurantiebelasting 7,5% 4,67 Totaal

Nadere informatie

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen, Deposito s, Internationale

Nadere informatie

Bankgaranties Zo werkt het

Bankgaranties Zo werkt het Bankgaranties Zo werkt het Zo werkt een bankgarantie Een bankgarantie is een overeenkomst tussen de begunstigde en de ING. Deze overeenkomst houdt in dat de ING op het eerste schriftelijke verzoek van

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Stichting Beth Hanan

Stichting Beth Hanan Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2016 Stichting Beth Hanan 6-6-2017 Status: v1 d.d. 06-06-2017 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2016... 3 Balans stichting... 4 Toelichting balans

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen.

Per pleegkind waar u de voogdij over heeft kunt u maximaal 650, - aanvragen. VERGOEDINGEN BIJZONDERE KOSTEN BIJ PLEEGOUDERVOOGDIJ U heeft de pleegoudervoogdij over uw pleegkind(eren). Tot 31 december 2014 heeft VWS een bedrag beschikbaar gesteld voor de vergoeding bijzondere kosten

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

World Card Business. Handleiding

World Card Business. Handleiding World Card Business Handleiding 2 Inhoudsopgave 3 Gebruikmaken van de World Card Business Zet eerst uw handtekening Veilig betalen met pincode 3 4 Veilig online betalen met Verified by Visa Handig om te

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting

Aanvraag- /wijzigingsformulier DigiAccess Lees voor het invullen eerst de toelichting 1. Wat wenst u? Nieuwe aansluiting DigiAccess. Vul nu vraag 2 en verder in. Vul ook pagina 2 in. Wijzigen van uw DigiAccess aansluiting Vul nu vraag 3 en verder in. Vul op pagina 2 de punten 2 t/m 5 in.

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014

Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen AV CZ / 150 Deze Algemene voorwaarden automatisch

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Voorwaarden JongWijs Pakket

Voorwaarden JongWijs Pakket Voorwaarden JongWijs Pakket Dit zijn de Voorwaarden JongWijs Pakket. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor het JongWijs Pakket. Bijvoorbeeld dat u als wettelijk vertegenwoordiger het JongWijs

Nadere informatie

1. Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door Vulkaan bewegings- & gezondheidscentrum verstrekte inschrijfformulier.

1. Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door Vulkaan bewegings- & gezondheidscentrum verstrekte inschrijfformulier. Algemene Voorwaarden 1. Inschrijving geschiedt na het invullen en ondertekenen van het door Vulkaan bewegings- & gezondheidscentrum verstrekte inschrijfformulier. 2. Abonnement, termijn en betaling 2.1

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012

RAP HOLLAND. Organisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2012 RAP HLLAND rganisatie van het Nederlands Kampioenschap Minibiken INSCHRIJFFRMULIER SEIZEN 2012 Achternaam:. Voorletters:. Voorvoegsel:. Roepnaam:. Geboortedatum:. Geslacht: 0 man 0 vrouw Nationaliteit:..

Nadere informatie

Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening

Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening Rabobank Terneuzen-Sas van Gent: eigentijds dichtbij Vragen en antwoorden naar aanleiding van aanpassingen dienstverlening Onderwerp Klantvragen Antwoorden Sluiting kantoren 1. Waarom sluiten er drie kantoren?

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden

Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden Handleiding Tellen, Storten en Verantwoorden versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 43 collecte@brandwondenstichting.nl algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk hebt u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Handleiding Directe bankkoppeling

Handleiding Directe bankkoppeling Handleiding Directe bankkoppeling 1. Inleiding De directe bankkoppeling maakt het mogelijk dat Thinq uw bankafschriften dagelijks in uw administratie kan verwerken. De directe bankkoppeling is beschikbaar

Nadere informatie

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s

Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Support Note Administratie aanpassen voor SEPA-incasso s Als gevolg van de invoering van SEPA wordt de huidige Nederlandse incasso vervangen door de Europese incasso. Dit heeft gevolgen voor uw administratie

Nadere informatie

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008

Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Tarieven zakelijk betalingsverkeer Per 1 januari 2008 Algemeen Rabo OndernemersPakket 1 (ROP) per maand 7,90 ROP met Startersvoordeel 2 per maand 2,40 Rabo VerenigingsPakket 3 per maand 7,50 Rekening-Courant

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde CONTRACT STUDIEREIS 2009 - Boedapest Algemene informatie Achternaam:... Voornamen (zoals vermeld op je identiteitsbewijs):... Roepnaam:... Adres:... Postcode:...Woonplaats:... Telefoonnummer 1:... Telefoonnummer

Nadere informatie

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem,

Beste leden, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem, Arnhem, mei 2016 Betreft: fiscaal voordelig schenken en automatische incasso Beste leden, vrienden en belangstellenden van de, Wilt u fiscaal voordelig schenken aan de gemeente en aan goede doelen? En

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice 1 Hi, fantastisch dat je wilt overstappen naar bunq! In dit document lees je meer over onze overstapservice. Wil je overstappen van bunq naar een andere bank? Neem

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016. 1. Definities. 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden van Yellowbrick maart 2016 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis: - Yellowbrick is Yellowbrick B.V., de aanbieder van het

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Visa Greencard Corporate. Handleiding

Visa Greencard Corporate. Handleiding Visa Greencard Corporate Handleiding 3 De : dé zakelijke creditcard met oog voor het milieu Inhoudsopgave 4 Gebruikmaken van de Zet eerst uw handtekening De is een zakelijke Visa Card met wereldwijd betaalgemak

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie