JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

2 Tijdens de jaarvergadering van de NZAV op 21 april 2012 ontving vertaalster Riet de Jong-Goossens (r) de Van Riebeeck-penning uit handen van scheidend NZAV-voorzitter Wiete Hopperus Buma (m). Prof. dr. Ena Jansen (l) hield de laudatio.

3 VOORWOORD Alhoewel wij in 2012 niet meer somber hoefden te zijn over de toekomst van het Zuid- Afrikahuis, konden de besprekingen met geïnteresseerde partners niet worden afgerond. Een nieuwe belangstellende organisatie heeft zich namelijk aangediend, die het mogelijk maakt om het pand aan de Keizersgracht in gerevitaliseerde vorm met al zijn activiteiten te behouden. Het bestuur van de Stichting ZASM zal over de voorstellen in 2013 verder onderhandelen en naar verwachting op korte termijn een beslissing nemen. Het is de bedoeling om tijdens de verbouwing van het Zuid-Afrikahuis de bibliotheek en het archief tijdelijk elders onder te brengen, met dien verstande dat na circa twee jaar deze weer terugkomen in het Huis. De jaarvergadering van de NZAV kon op 21 april wederom met een behoorlijke belangstelling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen worden gehouden. Het was een bijzondere vergadering omdat voorzitter Wiete Hopperus Buma aftrad en ondergetekende het voorzitterschap van de Vereniging van hem overnam. Tevens vond de uitreiking van de erepenning van de NZAV, de Van Riebeeck-penning, aan vertaalster Riet de Jong-Goossens plaats. Ena Jansen, hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, sprak de laudatio uit. Na de vergadering hield Frans Engering, voorzitter van de Zuid-Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel (SANEC) en oud-ambassadeur van Nederland in Zuid-Afrika, een interessante lezing over de economische ontwikkelingen in Zuid-Afrika. Volgens hem gaat het op macro-economisch gebied goed, maar dient er op micro-economisch vlak nog veel te verbeteren. Na twintig jaar deel te hebben uitgemaakt van de redactie van het Maandblad Zuid- Afrika, waarvan zeven als hoofdredacteur, nam Bart de Graaff in september afscheid. Het tijdschrift heeft een rijke geschiedenis en wegens de Nederlandse en Vlaamse belangstelling voor Zuid-Afrika volgens hem ook een goede toekomst. Voor zijn jarenlange betrokkenheid zijn wij hem veel dank verschuldigd. Ingrid Glorie, die het hoofdredacteurschap van hem overnam, is een waardevolle aanwinst voor het maandblad. In het kader van het traditionele Jongerenproject gingen in de zomer van 2012 veertien Nederlandse en Vlaamse studenten naar Zuid-Afrika en Namibië om kennis te maken met de cultuur, de geschiedenis en het leven van de mensen aldaar. Wegens de goede voorbereidingen door de Commissie Studiereizen van de NZAV en de organisatie van de reis door de Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) was het jongerenproject wederom zeer geslaagd. Aangezien het Festival voor het Afrikaans op 15 en 16 juni 2013 in Den Haag zal plaatsvinden, zal de jaarvergadering van de NZAV op 15 juni 2013 eveneens in Den Haag worden georganiseerd. Het NZAV-bestuur hoopt vele NZAV-leden tijdens de vergadering te mogen begroeten. Drs. Willem Bronkhorst MBA

4 Voorzitter Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging

5 NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Aan de leden Het Hoofdbestuur der Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging biedt u hierbij het verslag aan over 2012, het 131e verenigingsjaar. Het jaar 2012 is voor de NZAV een actief jaar geweest. Zuid-Afrika kan nog altijd op veel belangstelling rekenen. Dankzij de inzet van de staf van het Zuid-Afrikahuis en vrijwilligers kon ook in 2012 veel werk verricht worden. Met de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting is weer samengewerkt bij het werven van deelnemers voor het uitgaande Jongerenproject. Daarnaast heeft de VZACS financieel bijgedragen aan het Maandblad Zuid-Afrika. Op 2 oktober hebben de voorzitter en vicevoorzitter van de NZAV in Utrecht een ontmoeting gehad met mr. drs. Frank Judo, de nieuwe voorzitter van de VZACS, en dr. Jan Goris. Op zaterdag 14 januari organiseerde de NZAV, namens alle instellingen die in het Zuid- Afrikahuis zijn gevestigd, de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in het pand aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. De voorzitter van de Vereniging hield een toespraak over het afgelopen jaar en keek vooruit naar wat komen ging. Met name de toekomst van het Zuid-Afrikahuis bleek de gemoederen van de bezoekers nog steeds bezig te houden. Ongeveer 40 mensen bezochten de receptie. Op zaterdag 24 maart is het Hoofdbestuur van de NZAV bijeengekomen tijdens een bosberaad om na te denken over de koers van de Vereniging onder de aankomend voorzitter drs. Willem Bronkhorst MBA. Daar werd besloten om zich op een bredere doelgroep te richten zonder de basis, de oude band tussen Nederland en Zuid-Afrika, te verloochenen. Het NZAV-bestuur wil proberen meer toeristen voor de Vereniging en het maandblad te interesseren en meer sociale activiteiten te ontplooien zowel om de betrokkenheid van de leden te vergroten als om de doelgroep te verbreden en daarmee nieuwe leden te trekken. Op zaterdag 21 april hield de Vereniging haar algemene ledenvergadering in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Tijdens het huishoudelijk gedeelte zijn conform het rooster van aftreden jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland, drs. W.L. Bronkhorst MBA, mr. B.W. Hopperus Buma, jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande en prof. dr. J. Wilmots afgetreden. De afgetreden bestuursleden, met uitzondering van mr. Hopperus Buma, hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld en zijn bij acclamatie opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. De voorzitter van de Vereniging, mr. Wiete Hopperus Buma, opende de vergadering met een korte terugbik op het afgelopen jaar. Het belangrijkste nieuws voor de Vereniging was dat het ernaar uitziet dat het Zuid-Afrikahuis in afgeslankte vorm behouden zal blijven. De ZASM is druk bezig met een oplossing. De besprekingen hierover zijn in een vergevorderd stadium. In ieder geval kunnen de archieven niet

6 langer op de zolder van het Zuid-Afrikahuis bewaard worden vanwege de slechte bewaaromstandigheden. Vervolgens ontving mw. Riet de Jong-Goossens de Van Riebeeck-penning uit handen van de voorzitter van de Vereniging. Deze is haar verleend voor haar langdurige bijdrage aan de culturele en taalkundige betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika in de vorm van vertalingen van vele tientallen Afrikaanstalige literaire werken naar het Nederlands, in 2010 bekroond met de Martinus Nijhoff Prijs, en haar jarenlange inzet voor het Maandblad Zuid-Afrika. Hierna las mw. prof. dr. Ena Jansen de laudatio voor. Zij roemde de voortreffelijke wijze waarop mw. De Jong in de afgelopen twintig jaar al meer dan vijftig romans en verhalen heeft vertaald en haar belangrijke rol in de redactie van het maandblad. Vervolgens nam mw. De Jong het woord. Het Zuid-Afrikahuis en de NZAV hebben haar veel geschonken. De penningmeester deed verslag van de financiële situatie van de Vereniging. De NZAV heeft een negatief resultaat geboekt. De oorzaken zijn een inkomend Jongerenproject en onvoorziene extra kosten voor het maandblad. Het ledenaantal is licht gedaald. Het bestuur stelde voor met ingang van 2013 de contributie te verhogen van 35 naar 37,50 voor gewone leden en van 25 naar 27,50 voor studenten. Dit voorstel is aangenomen. Op voorstel van de Financiële Commissie werd er decharge verleend aan de penningmeester, mr. Bart van Raay ML, voor het boekjaar Tijdens de vergadering is een nieuwe Financiële Commissie benoemd. Deze bestaat uit dhr. Huig Bunk, mr. Leonard de Jager en mr. Bram Martin. De voorzitter bedankte de penningmeester en de Administrateur der Vereniging, dhr. Guus Tentij. Hierna droeg mr. Hopperus Buma het voorzitterschap over aan drs. Bronkhorst. Hij dankte zijn medebestuursleden voor de genoeglijke en constructieve samenwerking, het personeel van het Zuid-Afrikahuis en de redactie van het maandblad. Ten slotte dankte hij de ZASM, het SAI en het Studiefonds voor de prettige samenwerking. Mr. Hopperus Buma sprak de verwachting uit dat de NZAV bij drs. Bronkhorst in goede handen is en overhandigde hem een fles Kaapse wijn met de symbolische naam Voorspoed. Drs. Bronkhorst dankte mr. Hopperus Buma voor zijn inzet de afgelopen vier jaar en sprak zijn vertrouwen uit in een goede samenwerking met de overige bestuursleden. Dhr. Lex de Jongh bracht namens de Commissie Studiereizen verslag uit van de werkzaamheden van de commissie. Vorig jaar was er een inkomend Jongerenproject. Dit jaar was er een uitgaand JP. Waar het voorgaande jaren moeite kostte voldoende deelnemers aan te trekken, waren er dit jaar zoveel aanmeldingen dat er weer geselecteerd moest worden. De helft van de groep bestond uit Vlamingen. Tijdens de rondvraag deed de voorzitter van de afdeling Het Noorden, mw. ir. Letitia van der Merwe, verslag van de afdeling. Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar door het overlijden van afdelingssecretaris dhr. Antoni van Delden. Als gevolg daarvan waren er weinig activiteiten. De afdeling heeft haar activiteiten met succes verlegd van de stad Groningen naar het platteland en zij is meer sociale activiteiten gaan organiseren. Naar aanleiding van een enquête onder haar leden heeft de afdeling besloten iedere maand een kuieraand te gaan organiseren, waarop de leden ook Afrikaans kunnen leren. Daarnaast zal de afdeling haar website onderbrengen bij de algemene website van het Zuid-Afrikahuis. Tijdens het vervolg van de zitting besprak drs. Frans Engering, voorzitter van de Zuid- Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel (SANEC) en oud-ambassadeur van

7 Nederland in Zuid-Afrika, de politieke en economische situatie in Zuid-Afrika, alsmede het buitenlands beleid. Hierbij stond de vraag centraal of Zuid-Afrika een westers of een Afrikaans land is. Engering was van mening dat dit laatste het geval is. Op macroeconomisch gebied heeft Zuid-Afrika zijn zaakjes redelijk op orde; op microeconomisch en bestuurlijk vlak valt echter nog veel te verbeteren. De jaarvergadering werd afgesloten met een informele receptie in het Soeterijncafé. De lezing en de receptie werden door ruim 60 belangstellenden bezocht. Op 23 augustus was de voorzitter van de Vereniging aanwezig bij de uitreiking van de erepenning van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan oud-zasmvoorzitter drs. Harry Brinkman. Op 25 september onthulde Desmond Tutu een standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag. Jhr. mr. Alexander Beelaerts van Blokland woonde de onthulling namens de NZAV bij. Op dinsdag 4 december namen NZAV-bestuursleden drs. Robin Buning en drs. Joris Cornelissen deel aan een colloquium over de positie van minderheden in Europa en Zuid-Afrika dat was georganiseerd door AfriForum. De werkzaamheden van de Vereniging werden ook in 2012 weer financieel ondersteund door de Stichting ZASM. Het Hoofdbestuur is naast de Stichting ZASM ook de redactie van het Maandblad Zuid-Afrika veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij haar werkzaamheden verricht. Onze waardering gaat ten slotte uit naar de directie en staf van het Zuid-Afrikahuis, drs. Guido van den Berg, directeur van het Zuid-Afrikahuis; mw. Corine de Maijer, bibliothecaris; en mw. Tineke Dorr, die twee dagen per week voor de bibliotheek werkt. Maandblad Zuid-Afrika Het Maandblad Zuid-Afrika verscheen in het afgelopen jaar tien keer. Er werd één themanummer uitgegeven, de cultuurtoerisme-special van november/december. Eind september heeft Bart de Graaff de hoofdredactie van het maandblad overgedragen aan Ingrid Glorie. Tijdens een speciale redactievergadering op 6 oktober hebben Bart de Graaff en Riet de Jong-Goossens afscheid genomen. Ook Mies Hofman (SATOUR) heeft de redactie verlaten. Inmiddels zijn twee nieuwe mensen bereid gevonden om toe te treden tot de redactie. De volledige redactie bestaat nu uit: Ingrid Glorie (hoofdredacteur), Corine de Maijer (redactiesecretariaat), Hans Ester, Leonard de Jager, Marlies Klooster, Vincent Kuitenbrouwer en Titia Palthe. Begin december heeft het maandblad zijn eigen Facebook-pagina gekregen. Deze wordt gebruikt om belangstellenden te informeren over de inhoud van komende nummers en om extra informatie te verschaffen bij artikelen die reeds zijn verschenen. Na een maand kan de Facebook-pagina zich verheugen in zo n 130 vaste volgers. Het bereik van de berichten is echter groter; zo n 1200 individuele bezoekers hebben de pagina inmiddels weten te vinden. Op 10 december is de website van het maandblad gelanceerd. Deze website is ontworpen door Ad Aerts, die ook de techniek van de website van het Zuid-Afrikahuis verzorgt. Het geld dat nodig was om de site te laten bouwen komt uit de pot

8 automatiseringssubsidie Zuid-Afrikahuis. De site bevat een aantal belangrijke aanvullingen op het maandblad, zoals een volledige en actuele festivalkalender, een Lekkerleesblog en een Vertaalatelier. Via de lezersenquête hoopt de redactie een beter beeld te krijgen van de achtergrond en specifieke belangstelling van de lezers. De inhoud van de website wordt regelmatig vernieuwd. Voor het aanleveren van nieuwe content zijn we grote dank verschuldigd aan een groeiende groep vrijwilligers, onder wie bekende Zuid-Afrikaanse schrijvers en professionele vertalers. Bijdragen op de website worden via sociale media en ook via andere sites, zoals Litnet en de site van de Afrikaanse Taalraad, verder verspreid. Op deze manier wordt de bekendheid van het maandblad vergroot. In oktober is geprobeerd om via nieuwe leden en adverteerders te werven onder SANEC-leden. Dit heeft weinig reacties opgeleverd. Desondanks bleven de inkomsten uit advertenties, dankzij de inspanningen van redactiesecretaris Corine de Maijer, op peil. Aandacht in de media was er onder meer door een interview met de nieuwe hoofdredacteur op Litnet en door een interview met Willem Bronkhorst, de nieuwe NZAV-voorzitter, en Ingrid Glorie in Oog voor Zuid-Afrika. Ook hebben verschillende leden van de redactie in het afgelopen jaar meegewerkt aan radio- en tv-uitzendingen. Op 24 november nam Ingrid Glorie namens het maandblad deel aan een bijeenkomst van de Orde van den Prince in Edingen, België. De samenwerking met de Vlaams- Zuidafrikaanse Cultuurstichting zal worden versterkt, onder meer door meer aandacht voor Vlaamse thema s in het maandblad. Een woord van dank aan de organisaties en instellingen die de NZAV in 2012 in staat hebben gesteld het Maandblad Zuid-Afrika uit te geven, is hier op zijn plaats: de Stichting ZASM, het Suid-Afrikaanse Instituut, de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting en de Van Ewijck-Stigting in Kaapstad. Egoli De boekenbesteldienst Egoli werd opgericht in 1999 en stelt zich ten doel de import van Zuid-Afrikaanse boeken in Nederland te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op (onvertaalde) boeken die normaal geen of nauwelijks aandacht zouden krijgen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel fictie als non-fictie. In 2012 zijn er 125 boeken onder de Egoli-vlag verkocht. Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Financiën Het boekjaar 2012 is afgesloten met winst. Leden van de Vereniging kunnen een afschrift van het financieel verslag aanvragen bij het secretariaat van de Vereniging aan Keizersgracht 141 te Amsterdam. Dit overzicht ligt tevens ter inzage tijdens de algemene vergadering op zaterdag 15 juni Bestuur In het verslagjaar vonden één algemene en één hoofdbestuursvergadering plaats. Het Dagelijks Bestuur kwam vier maal bijeen. De bestuursvergaderingen stonden met name in het teken van de toekomst van het Zuid-Afrikahuis en de koers van de Vereniging. In het verslagjaar is het Voorzittersoverleg Zuid-Afrikahuis tweemaal gehouden. Het Voorzittersoverleg vindt onder wisselend voorzitterschap plaats. Belangrijkste

9 onderwerp van het Voorzittersoverleg was de toekomst van het Zuid-Afrikahuis en het onderbrengen van de verschillende archieven. Commissie Studiereizen Jongerenproject 2012 Van 17 juli tot 18 augustus vond de studiereis van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging en de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting plaats. De groep was erg gemêleerd: vijf Vlaamse studenten en negen Nederlandse studenten, afkomstig van verschillende universiteiten en van diverse studierichtingen. Door deze samenstelling was de reis een ware culturele uitwisseling, niet alleen tussen Europa en Afrika, maar ook tussen Europeanen zelf. De groep werd begeleid door de Nederlandse oud-deelnemers Jur Limburg en Natasja Schellaars-Le Roux, die tegenwoordig in Zuid-Afrika woont. De reis verliep uitstekend en alle deelnemers hebben kunnen genieten van een gevarieerd, inhoudelijk en actief programma. De eerste week in Namibië gold als een interessante en ontspannende introductie tot Zuidelijk Afrika, maar ook als kennismakingstijd voor de deelnemers en de begeleiders. De reis ging verder naar Zuid-Afrika: Potchefstroom, Orania, Bloemfontein, Stellenbosch, Kaapstad, Buffelspoort, Eduland, Johannesburg en Pretoria. In elke stad werden we opgevangen door enthousiaste lokale coördinatoren die geweldige programma s hadden opgezet voor de groep. Onze dank gaat uit naar alle organisaties en personen die het JP 2012 mogelijk hebben gemaakt: natuurlijk de gastouders, de ATKV, Netwerk, de FAK en alle organisaties die de groep hebben ontvangen. Het is een reis geworden die niet snel vergeten zal worden. Afdelingen en regiovertegenwoordiging Afdeling Randstad Ook in het afgelopen verenigingsjaar hebben leden van de afdeling invulling gegeven aan de doelstelling van de NZAV: het op enigerlei wijze bevorderen van de banden tussen de Nederlanden en Suiderafrika. Dit heeft vooral op een informele grondslag plaatsgevonden in de vorm van het geven van voorlichting over Zuidelijk Afrika aan belangstellenden, zowel volwassenen als middelbare scholieren, en van het onderhouden van contacten met Zuid-Afrikanen die Nederland bezochten. De afdeling kijkt ernaar uit in het komende verenigingsjaar een inkomende JP-groep te ontvangen. Afdeling Het Noorden In het voorjaar heeft de afdeling Het Noorden een Zuid-Afrikaanse film gedraaid in samenwerking met bioscoop Smokey in Stadskanaal. De film Skoonheid ging in mei 2011 in première in Frankrijk op het internationale Filmfestival van Cannes en in augustus 2011 in Zuid-Afrika. Voor zover bekend hadden wij de première in Nederland! De film is vooral in het Afrikaans met sommige dialogen in het Engels. Skoonheid heeft de Queer Palm-prijs voor beste homoseksuele film op het Filmfestival van Cannes gewonnen. De leeftijdsgrens is 16 vanwege veel gewelds- en seksscènes, onder andere een verkrachtingscène. Tijdens de bespreking achteraf bleek ook dat mensen dit aanstootgevend vonden. De verhaallijn was wel goed. Dit evenement was goed bezocht, hoewel moeilijk te zeggen valt welk deel van het publiek echt banden met Zuid-Afrika had.

10 Vlak voor de zomervakantie heeft de afdeling in samenwerking met stichting Afrigro een Zuid-Afrikaanse markt en braai georganiseerd. Het accent lag vooral op de Afrikaanse taal en het Groningse dialect. De markt bestond uit kraampjes met allerlei Zuid-Afrikaanse en Groningse producten. Er was te kies en te keur uit biltong, beskuit, koeksisters, konfyt, fudge, skoonheidsprodukte op basis van rooibos, schilderijen, handwerk en nog veel meer. We waren te gast aan huis van de Groningse zanger Klaas Spekken, waar hij vaker tuinoptredens geeft. Een prachtige locatie met een groot afdak voor het luisterend publiek. Klaas heeft liedjes in het Gronings gezongen en ook een paar liedjes in het Afrikaans van Koos du Plessis. Er was ook een bijzonder optreden van zanger Pieter Dorfling met liedjes van zijn album Doekvoet, uiteraard in het Afrikaans. Tussen de optredens door hadden we een Afrikaanse vasvra en een Groningse quiz. Na afloop van de middagmarkt was er een braai, verzorgd door André Koning. Dit evenement was, ondanks veel regen, redelijk goed bezocht. Na de zomervakantie heeft de afdeling drie activiteiten georganiseerd. Twee daarvan waren Afrikaanse kuieraande voor mensen die graag Afrikaans willen leren, praten of oefenen. De ander was een wijnproeverij. Jammer genoeg moesten we alle drie de evenementen afzeggen vanwege te weinig aanmeldingen. Het wordt steeds moeilijker evenementen te organiseren. De opkomst van onze eigen leden is minimaal. Dit kan een aantal oorzaken hebben: waarschijnlijk speelt de economische malaise een rol, mogelijk hebben we niet genoeg ruchtbaarheid aan evenementen gegeven of waren de locaties te ver uit de buurt. Evenementen die we in samenwerking met andere partijen organiseren, hebben een groter slagingskans, ten minste als je het aantal bezoekers als maatstaf neemt. De vraag is echter of we daarmee onze doelstellingen halen. We willen graag de Zuid-Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse taal bevorderen. De doelgroep zijn mensen die Zuid-Afrika een warm hart toedragen. Verder zijn we allemaal druk bezet, zo druk bezet dat vicevoorzitter Martin Smit heeft besloten om te bedanken. Dit zal een groot gemis zijn omdat Martin een echte staatmaker is en zijn bijzondere organisatietalenten hard nodig waren voor de successen die we hebben gehaald. Regio Zuid en Zuid-West Nederland In de Regio Zuid en Zuid-West Nederland werden het afgelopen jaar geen activiteiten ondernomen.

11 SUID-AFRIKAANSE INSTITUUT Inleiding 2012 was vanuit het bestuur van het SAI bezien een interessant jaar, dat noopt tot extra vergaderingen. Het bestuur heeft de statuten van de Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika geactualiseerd. Voorts heeft het zich veel bezig gehouden met de toekomst van het SAI en die van het Zuid-Afrikahuis. Plannen voor overdracht van het archief aan de Vrije Universiteit werden beklonken met een toegangs- en gebruiksregeling, waarna deze plannen door de ZASM in de ijskast werden geplaatst. Vervolgens diende zich een Zuid-Afrikaanse partner aan en lijken de zaken weer een andere wending te nemen belooft voor het SAI en het Huis veel goeds. In al deze bewegingen houdt het SAI-bestuur nauwlettend de vinger aan de pols. Pogingen om de leerstoel tot 2016 te financieren zijn tot nu toe nog niet succesvol, maar ook in dit opzicht gloort er in 2013 hoop. Personeel veranderde er niets in het bestuur en in de bibliotheek, zij het dat de medewerking van Tineke Dorr gelukkig langer gecontinueerd wordt dan aanvankelijk was voorzien. Bezoekers De bibliotheek werd in het verslagjaar 552 maal bezocht door 236 verschillende bezoekers. Deze getallen zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Naast de dienstverlening aan de fysieke bezoekers is de bibliotheek ook zeer frequent per telefoon en met verzoeken om informatie benaderd. De vragen die binnenkwamen varieerden van zogenaamde quick-references (adres- of bibliografische informatie) tot gespecialiseerde verzoeken. Het aantal telefonische vragen bedroeg in het verslagjaar 300 stuks, per waren dat er 619. Het totale aantal bezoeken en verzoeken om informatie in 2011 bedroeg 1441 en resulteerde in 1046 uitleningen. Een lichte stijging, wellicht veroorzaakt door het feit dat de catalogus nu ruim een jaar via WorldCat, Pica en NCC toegankelijk is en dus sneller door meer mensen te vinden is. Daarnaast kunnen schommelingen in de omvang van informatieverzoeken en uitleen te maken hebben met toevallige omstandigheden, zoals het aantal studenten dat colleges bij prof. dr. Ena Jansen of anderen volgt. De website van het Zuid-Afrikahuis is in 2012 maar liefst keer bezocht door verschillende mensen, die gemiddeld 12 pagina s hebben bekeken. Het aantal pagina s dat werd bezocht was ruim meer dan vorig jaar. Het aantal bezoeken is iets minder dan vorig jaar, terwijl het aantal verschillende mensen is toegenomen. Voorzichtig concluderen wij het volgende. Sinds de catalogus van de bibliotheek gehost wordt in Leiden, verlaten mensen onze website zodra ze willen zoeken in onze catalogus, wat minder bezoek tot gevolg heeft. Daarentegen is om dezelfde reden het aantal verschillende mensen toegenomen. Doordat onze catalogus nu ook via buiten, namelijk WorldCat, Picarta en NCC, geraadpleegd kan worden, worden mensen naar onze site gelokt om te bekijken hoe ze een bepaalde titel in hun bezit kunnen krijgen. Kortom: de getallen laten zien dat de website daadwerkelijk goed gebruikt wordt. Ook interessant is het om te weten welke zoekwoorden gebruikt worden om de site van het Zuid-Afrikahuis te vinden. Het zal niemand verbazen dat mensen vooral zoeken op Zuid-Afrika of Zuid-Afrikahuis, maar de website wordt ook gevonden op

12 zoektermen als bibliotheek Amsterdam, cultuur, of irma joubert of martin bossenbroek. De meeste zoekwoorden hebben wel betrekking op Zuid-Afrika, waarbij de eigen publicaties van het SAI (zoals Afrikaans op reis) het opmerkelijk goed doen. Daarnaast is onze webwinkel een veel gevonden ingang. Vrijwel iedere maand staan pagina s uit de webwinkel in de lijst van tien best bezochte pagina s. Aanwinsten De collectie groeide in 2012 met 587 titels. Hiervan ontving de bibliotheek 301 titels gratis. Het bestuur is daarvoor een aantal instanties in Zuid-Afrika veel dank verschuldigd: NB Uitgewers te Kaapstad, Protea Boekhuis te Pretoria, Umuzi te Kaapstad en als laatste de Van Ewijck-Stigting te Kaapstad voor het subsidiëren van de verscheping van de boeken naar Nederland. Daarnaast gaven een aantal Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen bij verschijning van een vertaalde Zuid-Afrikaanse titel of een aan Zuid-Afrika gerelateerde titel op verzoek vaak een geschenkexemplaar aan de bibliotheek. Hier noemen we graag onder grote dank: Uitgeverij Cossee, Ailantus, Uitgeverij Mozaïek, Ons Erfdeel, Afrika Studiecentrum, Benjamins, Nijgh & Van Ditmar, uitgeverij Verloren, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Litera Publikasies, Trichis Publishing, KNNV Uitgeverij. In 2012 zijn de laatste boeken uit de schenking van de heer B.D. Cremer uit 2011 verwerkt. Van particuliere zijde ontvingen we dit jaar van verschillende personen stapels boeken voor de bibliotheek, zoals van dhr. C. Stork, mw. S. Scheeres, mw. N. Meiners, mw. E. Loorbach en mw. A. Reichling. En dan mogen we niet de incidentele schenkingen van (bestuurs)leden, schrijvers, vertalers en particulieren aan de bibliotheek vergeten. Wij willen allen op deze plaats hartelijk bedanken voor hun schenkingen. Rondleidingen De bibliotheek verzorgde in 2012 op verzoek weer een viertal rondleidingen aan groepen geïnteresseerden. Op 13 februari gaven E. Francken en O. Praamstra (Universiteit Leiden) hun studenten college in het Zuid-Afrikahuis, inclusief een rondleiding door en introductie van de bibliotheek. Op 14 februari werd tijdens het eerste college van prof. Jansen (Zuid-Afrikaanse Letterkunde UvA) een inleiding op de bibliotheek verzorgd. Op 22 februari werd een rondleiding verzorgd voor de studenten van Hogeschool Windesheim uit Zwolle in het kader van Lokaal-Mondiaal. En op 20 maart werd een rondleiding voor de studenten van N. Veldhorst (Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgd voor het vak Muziek en literatuur in Zuid-Afrika. Literaire bijeenkomsten In 2012 organiseerde het Multipodium een aantal literaire evenementen. Het SAI leverde hieraan zijn bijdrage. Graag noemen we hier de volgende evenementen. Op 27 april trad The HA!Man alweer voor de derde keer op in het Zuid-Afrikahuis, dit jaar werkte hij samen met Joke Debaere. Op 15 mei organiseerde het Zuid-Afrikahuis in samenwerking met Uitgeverij Mozaïek een uitgebreide Leeskring-avond. Irma Joubert vertelde over de totstandkoming van haar boek Kind van de rivier (in Afrikaans Persomi). Vertaalster Dorienke de Vries vertelde over haar rol in het proces. Op 22 mei verzorgde Ena Jansen een avond rond de dichteres Ronelda Kamfer en haar man, striptekenaar en illustrator Nathan Trantraal.

13 Op 22 juni vond de presentatie van het boek War of Words: Dutch Pro-Boer Propaganda and the South African War ( ) van Vincent Kuitenbrouwer plaats in het Zuid-Afrikahuis. Op 6 juli trad Pieter Dorfling, een Afrikaanse muzikant, op in het Zuid-Afrikahuis. Op 4 september hield Aneta Shaw, schrijfster van de reisverhalenbundel Daai ding loop in jou bloed een informeel verhaal over de achtergronden van het boek aan de hand van foto s en muziek. Op 13 oktober organiseerden de Commissie Zuid-Afrika van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en het Zuid-Afrikahuis t.g.v. de presentatie van de catalogus van Eybers boekerij een klein symposium over haar bibliotheek en poëzie, getiteld: Eybers onderdak. De boekerij van Elisabeth Eybers in het Zuid-Afrikahuis ontsloten. Sprekers waren Ena Jansen, Lisa Kuitert, Marisa Botha, Eep Francken en Tiny Kraan. De ca titels van de Eybers-boekerij zijn nu via toegankelijk. Op 21 november werd in samenwerking met Uitgeverij Athenaeum een avond gehouden rond het zojuist verschenen boek De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek, waarvoor hij o.a. studie in het Zuid-Afrikahuis verrichtte. Op 25 november organiseerde het Zuid-Afrikahuis in samenwerking met de Kalahari Support Group de inmiddels traditionele Kerstmarkt. In het Huis werden meerdere kraampjes geplaatst, waar onder andere boeken, Christmas-cakes, wijn, supermarktproducten, sieraden, kunst en ansichtkaarten te koop waren. Tijdens deze met ca. 150 bezoekers goed bezochte dag heerste een gezellige sfeer. Op 18 december verzorgde Ingrid Glorie een avond rond de verschijning van de biografie van Coetzee door Kannemeyer, onder de titel: De Nobelprijswinnaar en zijn biograaf Een avond rond Coetzee en Kannemeyer. Sprekers waren Eva Cossee (uitgever), Peter Bergsma (vertaler) en Kristien Hemmerechts (schrijfster). SAI-reeks In 2012 verscheen er een tweede oplage van het boek My ma se ma se ma se ma. Zuid- Afrikaanse families in verhalen onder redactie van Ena Jansen, Riet de Jong-Goossens en Gerrit Olivier. Personeel De dagelijkse leiding van de bibliotheek was ook in 2012 de primaire taak van de bibliothecaris van het SAI, Corine de Maijer. Zij heeft de zorg voor het beheer en de uitbouw van de collectie en voor het gebruik daarvan door de klanten van de bibliotheek. Zij verricht daarvoor allerhande bibliotheektechnische werkzaamheden ten behoeve van de bibliotheek. Daarnaast voert zij verschillende organisatorische en administratieve activiteiten uit ten behoeve van het Zuid-Afrikahuis in het algemeen. Samen met de diverse vrijwilligers werkt zij aan de retrospectieve invoer van de collectie in het Huis en verwerkt zij de schenkingen. Het dagelijks onderhoud van de website van het Zuid-Afrikahuis behoort ook tot haar taken. De plannen voor nieuwe ontwikkelingen maakt ze in samenwerking met de Commissie Website Zuid-Afrikahuis. Dit jaar kwamen naast verbeteringen van de website en facebook-pagina ook een twitter-account en een wiki-pagina van de grond. De organisatie van de cursussen Afrikaans en (literaire) activiteiten zijn een vast onderdeel van het werk. Mw. Tineke Dorr werkt drie dagen per week in het Zuid-Afrikahuis, waarvan 2 voor de bibliotheek en 1 voor het Studiefonds. Het dagelijkse bibliotheekwerk is ook onderdeel

14 van haar werk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het literaire knipselarchief en de index op het Maandblad Zuid-Afrika. Ook de organisatie van de cursussen Nederlands behoort tot haar taken, alsmede het (mede) organiseren van (literaire) activiteiten. Op vrijwilliger Erik de Maijer konden we ook in 2012 weer rekenen. Hij hield zich bezig met ondersteuning op het gebied van sociale media en van de website. Daarnaast is hij altijd aanwezig bij literaire evenementen als (technische) hulp. Mw. Aafke van Strien werkte één dag in de week als vrijwilligster in de bibliotheek. Zij verrichtte allerhande werkzaamheden. Ook van de diensten van prof. Schutte mochten we in 2012 weer gebruik maken. Zijn kennis omtrent alle collecties in het Huis is essentieel bij de hulp die hij biedt bij het ontsluiten van nog ongeordende archieven in het Zuid-Afrikahuis. Vanaf 6 september 2011 loopt Jente Rhebergen stage in het Zuid-Afrikahuis. Zij studeert Nederlands aan de UvA en onder leiding van prof. Ena Jansen verzorgt zij actuele werkstuk -informatie voor de website van het Zuid-Afrikahuis. Het is een uit de hand gelopen stageproject, want ook heel 2012 heeft Jente samen met onze technicus, Ad Aerts, hieraan gewerkt, wat leidde tot een geheel nieuw Jong-pagina (www.jong.zuidafrikahuis.nl) als vervanging van de werkstuk-informatie voor scholieren. Het bestuur dankt allen voor de inzet en prettige samenwerking. Bestuur Het SAI-bestuur kwam in 2012 viermaal bijeen: op 29 maart, 14 juni, 27 september en 7 december. De bestuursleden waren: prof. dr. G. Harinck (voorzitter), dhr. H.V. van Strien (secretaris-penningmeester) en de leden dhr. G.J. Bekman, dr. A.J. Overbeeke en prof. dr. O. Praamstra. Tineke Dorr woonde de vergaderingen bij als notulist, Ena Jansen als hoogleraar, en Corine de Maijer als bibliothecaris. Bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA Tijdens een vergadering van het UvA-curatorium op 1 februari is prof. dr. Ena Jansens bezetting van de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde voor een derde termijn tot maart 2016 verlengd. De steun van de Van Ewijck-Stigting aan de leerstoel, via het SAI, wordt zoals ieder jaar met dankbaarheid aanvaard. Hanneke Stuit promoveert op 1 februari 2013, nadat zij de afgelopen vier jaar onder leiding van prof. Jansen bij ASCA aan de UvA heeft gewerkt, op Ubuntu in de Zuid- Afrikaanse literatuur. Annemiek Recourt werkt onder leiding van prof. Jansen en UvAhoogleraar Boekwetenschap Lisa Kuitert aan een proefschrift over Jan Greshoff. Prof. Jansen heeft in 2012 in drie promotiecommissies gediend: Niall Martin (UvA, 9 maart), Johan Sonnenschein (UvA, 16 maart) en Jo-Marie Barendse (Stellenbosch, 30 november). Drie MA-scripties en drie BA-scripties zijn onder haar leiding aan de VU geschreven. De Zuid-Afrikaanse collegeserie voor derdejaars van de UvA en de VU (februari tot mei 2012) werd door een grote groep van 29 studenten bijgewoond. De colleges handelden over de relatie tussen Zuid-Afrikaanse letterkunde en geschiedenis, en zijn zoals gebruikelijk in het Zuid-Afrikahuis gegeven. UvA-studente Jente Rhebergen is begeleid tijdens een stage in het ZAH met als doel de scholieren-website over Zuid- Afrika te updaten.

15 Prof. Jansen gaf college, begeleidde onderzoek en woonde regelmatig leeskringen en andere gelegenheden bij in het ZAH. Toen Riet de Jong-Goossens op 21 april de Van Riebeeck-penning van de NZAV in het KIT ontving, sprak mw. Jansen de laudatio uit (zie Maandblad Zuid-Afrika, mei 2012). Op 2 juli hield mw. Jansen tijdens de zomerschool over Afrikaanse letterkunde in Gent een lezing over de geschiedenis van het ZAH. In aanvulling op tal van acties die zij tijdens 2011 heeft ondernomen voor het behoud van het ZAH (artikels, lezingen, radiointerviews) bleef zij zich tijdens 2012 steeds actief inzetten voor het behoud van het Huis met behoud van alle functies. Verder hield zij lezingen over J.M. Coetzee voor opvoeringen in de Amsterdamse Schouwburg van In ongenade en was zij vaak aanwezig bij culturele gelegenheden betreffende de Zuid-Afrikaanse letterkunde en cultuur. Op 22 maart gaf zij in Spui 25 in de serie voor bijzonder hoogleraren een lezing getiteld: Van Thandi de bediende tot Thandi de madam. De representatie van dienstboden in de Zuid-Afrikaanse literatuur. In Pretoria woonde zij van 25 tot 27 september het congres van de Afrikaanse Letterkunde Vereniging bij en hield een referaat getiteld Huiswerkers in tekste van Elisabeth Eybers, Ezekiel Mphahlele en Etienne Leroux ten tye van die instelling van paswette vir swart vroue in Cursussen Afrikaans en Nederlands De cursussen Afrikaans en de cursussen Nederlands voor Afrikaanssprekenden werden ook in 2012 weer aangeboden. In het voorjaar werden er twee cursussen Nederlands gegeven, in het najaar één cursus. In totaal namen er 24 mensen deel aan de drie cursussen Nederlands voor Afrikaanssprekenden. In het voorjaar werden er twee cursussen Afrikaans gegeven: Beginners en Conversatie. In het najaar werden er drie cursussen Afrikaans gegeven, Beginners, Gevorderden en Conversatie. In totaal namen 40 mensen deel aan de vijf cursussen Afrikaans. Het bestuur bedankt de docenten, Eke Krijnen en Elize Zorgman, voor hun inzet. Leeskring In 2012 is het weer gelukt acht Leeskring-avonden te beleggen. Daarnaast werden extra avonden met schrijvers (Irma Joubert, Ronelda Kamfer en Aneta Shaw) georganiseerd. Zie hiervoor de paragraaf Literaire Bijeenkomsten. De avonden werden bij toerbeurt door de Leeskring-deelnemers zelf verzorgd. Gemiddeld werd een Leeskring-avond door veertien personen bezocht.

16 STICHTING STUDIEFONDS VOOR ZUID-AFRIKAANSE STUDENTEN Het bestuur van de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten vergaderde op 1 maart, 28 juni en 13 december. Bestuur Er was geen bestuurswisseling in De vergadering van 13 december was een extra vergadering waarin gesproken werd over beleid, publiciteit en digitale archivering. Mw. mr. H.C. Gall woonde namens het Studiefonds in juni en november het voorzittersoverleg van de in het Zuid-Afrikahuis gevestigde instellingen bij. Ook was zij aanwezig bij de uitreiking van de erepenning door de Akademie vir Wetenskap en Kuns aan drs. H.J. Brinkman. Zij en mevrouw C. Dorr vertegenwoordigden het Studiefonds tijdens de tweede informatiebijeenkomst in november van de Stichting ZASM voor de bestuursleden van het Suid-Afrikaanse Instituut, het Studiefonds en de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging over actuele ontwikkelingen betreffende het Zuid-Afrikahuis. Toegekende beurzen Aan de volgende personen werd een studiebeurs toegekend: Suzanne Kleynhans (Universiteit van Pretoria) ontving een reisbeurs om aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het kader van haar MA Theologie (Practical Theology and Liturgical Studies) zes weken onderzoek te doen getiteld: A ritual-liturgical practical theological exploration of liturgy and social cohesion in South Africa. Hercules Boshoff (Universiteit van Pretoria) ontving een beurs voor zes maanden. In het kader van zijn MA filosofie studeert hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen rond het thema tragedie. Corneli van den Berg (Universiteit van die Vrystaat) ontving een beurs voor zes maanden. Zij studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het opzetten van het curriculum film-, theater- en kunstwetenschappen ten behoeve van de MA Art History aan de Universiteit van die Vrystaat. Michelle Son (Cape Peninsula University of Technology Kaapstad) werd een beurs toegekend voor het laatste half jaar van haar MA-studie Design aan het Sandberg Instituut te Amsterdam. Peter Kruger (Universiteit van Stellenbosch) ontving een beurs voor vijf maanden. In het kader van zijn MA filosofie volgt hij de vakken History of Social Cognition en Philosophical Ethics aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Rize Leach (Universiteit van Pretoria) ontving een beurs voor zes maanden voor studie aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van haar MA Visual Design. Hans Roosenschoon (Universiteit van Stellenbosch) werd een reisbeurs toegekend om de afdeling Compositie van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag te bezoeken in

17 het kader van een cursus muziekcompositie. Hij zal ook een lezing over zijn eigen muziek geven.

18 STICHTING ZASM Het jaar 2012 was voor het bestuur van de Stichting ZASM een spannend jaar. De vergaderfrequentie werd drastisch opgevoerd en er was veelvuldig overleg. Onderwerp: de toekomst van het Zuid-Afrikahuis. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden en de gesprekken daarover lopen in 2013 door. Het zoeken naar een oplossing om de noodzakelijke renovatie van het pand Keizersgracht 141 te realiseren alsmede de exploitatiekosten te verminderen teneinde de aanhoudende druk van de dalende opbrengsten van het ZASM-vermogen gedeeltelijk op te vangen, lijken een positieve wending te nemen. De plannen om het archief over te dragen werden opnieuw bekeken. Aan het in 2011 voorgenomen plan om het archief aan de Vrije Universiteit over te dragen werd voorlopig nog geen gevolg gegeven. De Vrije Universiteit had als voorwaarde gesteld dat de ZASM financieel bij zou moeten dragen aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij het archief als basis zou dienen. De ZASM omarmde dit idee, maar nader inzicht leerde dat de kosten zwaar zouden zijn voor de ZASM en dus werden ook andere mogelijkheden bestudeerd. Tevens werd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitalisering, met als achterliggende gedachte dat, hoewel een kostbare zaak, het archief na digitalisering voor eeuwig bewaard zou kunnen blijven. Bijkomend voordeel zou zijn dat het archief makkelijker toegankelijk zou zijn voor wetenschappelijk onderzoek, ook vanuit het buitenland. Oriënterende gesprekken met partijen die niet uit louter commerciële overwegingen geïnteresseerd leken te zijn in de restauratie van het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht 141, werden intensief voortgezet. De contouren van die plannen leken steeds helderder te worden. Die plannen kwamen erop neer dat het pand zou worden overgedragen en dat de ZASM over een groot deel van het pand een soort eeuwig gebruiksrecht zou verkrijgen. De vrijkomende ruimtes bijvoorbeeld na de overdracht van het archief zouden dan door de nieuwe instantie verhuurd kunnen worden om inkomsten te genereren noodzakelijk om de dure renovatie te bekostigen. Het nadeel van deze constructie was dat de gebruiksruimte voor het Zuid-Afrikahuis in de toekomst beperkt zou blijven tot de huidige bibliotheek, kelder en tenminste één vergaderzaal. Daarmee zou voor culturele en andere activiteiten een alternatief gevonden moeten worden. Ook de overdracht van het archief en de daarmee gepaard gaande kosten maakten de discussie niet eenvoudiger. In het najaar leek zich een nieuw alternatief aan te bieden. Een gerenommeerd bedrijf toonde bereidheid onder voorwaarden een belang in het pand te verwerven. In ruil daarvoor zou het de noodzakelijke renovatiekosten willen dragen. Aangezien de onderhandelingen met deze partij bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog in volle gang zijn, kunnen hier geen nadere mededelingen over worden gedaan. Wel kan gemeld worden dat de besprekingen totnogtoe gunstig verlopen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2013 een eerste contract getekend kan worden. De besprekingen en onderhandelingen in het afgelopen jaar maakten de Stichting ZASM duidelijk dat er in de toekomst heldere keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de exploitatie van het pand Keizersgracht 141. Meer dan voorheen zal er

19 naar gestreefd moeten worden opbrengsten uit het gebruik van het pand te realiseren. Echter, om het Zuid-Afrikahuis voor de toekomst te behouden zal een betere exploitatie van het pand noodzaak worden. Een ander aspect dat vanwege de besprekingen over de toekomst van het pand regelmatig naar voren kwam, is de vraag of het wel logisch is dat verschillende stichtingen, te weten de Stichting ZASM en het SAI, op verschillende wijze zeggenschap claimen over beheer en exploitatie van het Zuid-Afrikahuis. Gesprekken hierover, met als doel een zo efficiënt mogelijk beheer van alle bezigheden in het Zuid-Afrikahuis, zijn in december gestart. Ook in 2012 kon de ZASM doorgaan met haar inzet om aan de statutaire verplichtingen te voldoen. De stichting ondersteunde de zusterorganisaties SAI, SSF en NZAV met een substantiële bijdrage en financierde het Maandblad Zuid-Afrika voor een groot deel. In Zuid-Afrika zette de ZASM de steun voort aan het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Pinelands (Kaapstad). Omdat ondersteuning van het SASNEV meer gericht zal zijn op het ondersteunen per project en minder op een reguliere donatie, werden met het SASNEV een aantal constructieve discussies gevoerd. Dit laat onverlet dat de ZASM er over het algemeen van overtuigd is dat het enthousiasme van SASNEV, en met name van haar directeur mw. Eureka Barnard, bijdraagt aan de verspreiding van het Nederlandse cultuurgoed in Zuid-Afrika. In 2012 verwelkomde de ZASM de heer dr. E. Pos als nieuw bestuurslid. In december werd de heer drs. G. van den Berg, die reeds secretaris was van de Stichting, benoemd tot directeur van het Zuid-Afrikahuis en gaf de penningmeester, mr. R.A. Holsboer te kennen zijn bestuurslidmaatschap na 2012 niet te zullen verlengen.

20 SAMENSTELLING DER BESTUREN (Naamlijst per maart 2013) ZUID-AFRIKAHUIS Keizersgracht 141, 1015 CK Amsterdam Tel / Fax / ERELEDEN NEDERLANDS-ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING Prof. dr. G.J. Schutte Mw. drs. J.C. de Waard-Bijlsma HOOFDBESTUUR * Drs. W.L. Bronkhorst MBA, voorzitter * Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande, vicevoorzitter * Drs. R.O. Buning, secretaris * Mr. B.J.W. van Raay ML, penningmeester * Mr. J.J. van der Gouw * Mr. drs. A. Waayer Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland Mw. R.W. Conradie Drs. J.J. Cornelissen Mw. dr. H.C. Gall Mr. P. de Graaf Dr. C.E. Hulstaert Mw. ir. L. van der Merwe Prof. dr. J. Wilmots * Leden van het Dagelijks Bestuur ROOSTER VAN AFTREDEN Mw. R.W. Conradie Drs. R.O. Buning Jhr. mr. A.W. Beelaerts van Blokland Mw. dr. H.C. Gall Drs. J.J. Cornelissen Drs. W.L. Bronkhorst MBA Mr. B.J.W. van Raay ML Mr. J.J. van der Gouw Mr. B.W. Hopperus Buma Mr. P. de Graaf Jhr. mr. M.L.E. Storm van s Gravesande Dr. C.E. Hulstaert Prof. dr. J. Wilmots Mw. ir. L. van der Merwe Mr. drs. A. Waayer

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD

JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD JAARVERSLAG 2013 ZUID-AFRIKAHUIS INHOUD Voorwoord Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging Suid-Afrikaanse Instituut Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten Stichting ZASM Samenstelling der besturen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ORGANISATIES GEZETELD AAN DE KEIZERSGRACHT 141 TE AMSTERDAM

JAARVERSLAG VAN DE ORGANISATIES GEZETELD AAN DE KEIZERSGRACHT 141 TE AMSTERDAM jaarverslag 2011_4_Layout 1 16-2-2012 14:11 Page 1 JAARVERSLAG VAN DE ORGANISATIES GEZETELD AAN DE KEIZERSGRACHT 141 TE AMSTERDAM 2011 jaarverslag 2011_4_Layout 1 15-2-2012 20:31 Page 3 INHOUD Voorwoord

Nadere informatie

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 PERSBERICHT WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 Van 19 t/m 28 september 2014 staan Nederland en Vlaanderen in het teken van de Afrikaanse roman. De Week van de Afrikaanse roman is een

Nadere informatie

INHOUD. Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging 5. Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 21. Samenstelling der besturen 26

INHOUD. Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging 5. Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 21. Samenstelling der besturen 26 INHOUD Voorwoord 3 Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging 5 Suid-Afrikaanse Instituut 14 Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 21 Stichting ZASM 24 Samenstelling der besturen 26 1 Mw. dr.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014

WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 PERSBERICHT WEEK VAN DE AFRIKAANSE ROMAN 19 t/m 28 september 2014 Het is bijna zover! Van 19 t/m 28 september 2014 staan Nederland en Vlaanderen in het teken van de Afrikaanse roman. De Week van de Afrikaanse

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 3 NZAV 5. Suid-Afrikaanse Instituut 13. Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 22.

I N H O U D. Voorwoord 3 NZAV 5. Suid-Afrikaanse Instituut 13. Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 22. I N H O U D Voorwoord 3 NZAV 5 Suid-Afrikaanse Instituut 13 Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten 22 Multipodium 24 Stichting ZASM 25 Samenstelling der besturen 28 Mr R.M. Eiting kolonel

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014

STICHTING BEDRIJFSVRIENDEN DORDRECHTS MUSEUM JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Dordrecht, januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag activiteiten 3-4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichtingen 7 9 2 VERSLAG ACTIVITEITEN De stichting

Nadere informatie

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD)

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) N e d e r l a n d s I n s t i t u u t A t h e n e Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Netherlands Institute at Athens NIA INTERUNIVERSITAIRE CURSUS GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) Nederlands Instituut in

Nadere informatie

ZUID -AFRIKAHUIS PB 1 Jaarverslag 2015

ZUID -AFRIKAHUIS PB 1 Jaarverslag 2015 ZUID-AFRIKAHUIS 1 Jaarverslag 2015 ZUID-AFRIKAHUIS Jaarverslag 2015 2 3 VOORWOORD Pagina 6 NEDERLANDS ZUID-AFRIKAANSE VERENIGING Pagina 7 INHOUD STICHTING ZASM Pagina 9 BIBLIOTHEEK ZUID-AFRIKAHUIS Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016

Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Bestuur verslag Stichting Studiefonds ROC van Twente 2016 Inleiding Voor U ligt het jaarverslag 2016 van het bestuur van de stichting Studiefonds ROC van Twente. In oktober 2016 zijn er door de Minister

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

De procedures tegen Aegon, Nationale-Nederlanden en Reaal naderen hun ontknoping. In de zomermaanden van 2017 worden de eerste uitspraken verwacht.

De procedures tegen Aegon, Nationale-Nederlanden en Reaal naderen hun ontknoping. In de zomermaanden van 2017 worden de eerste uitspraken verwacht. Jaarverslag 2016/2017 Voorwoord Dit jaarverslag ziet op een langere periode dan gebruikelijk namelijk van januari 2016 t/m mei 2017. Vanaf volgend jaar zal het jaarverslag synchroon lopen met het verenigingsjaar.

Nadere informatie

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca

1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca 1. Ets J. E. Marcus, naar J. Smies, Den zedelijke en zinnelijke mensch. Spotprent op de wijsbegeerte van Kant. Ca. 1800-1810. [Stadsarchief Amsterdam] VIKTORIA E. FRANKE Een gedeelde wereld? DUITSE THEOLOGIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Beleidsplan Heemkundekring Engelbrecht van Nassau PERIODE 2016-2020 Vastgesteld in de bestuursvergadering van woensdag 10 februari 2016 Bekrachtigd in de algemene

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Malibongwe. Het jaar 2012 was aanmerkelijk rustiger dan 2011. Algemene informatie en doelstellingen Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Jaarverslag 2015 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Berkenstein Veenendaal Veenendaal 1 1. Voorwoord Met dit jaarverslag brengen wij u graag op de hoogte van de gang van zaken bij de Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 1. opening en vaststellen agenda 2. notulen van de Algemene Leden Vergadering 2006 van 15-3-2007 3. jaarverslag 2007 en plannen voor 2008 voorzitter secretaris websitecommissie

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2016 Vastgesteld door het bestuur op 23 maart 2017 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

3. Vertegenwoordigingen Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel hebben ons in het afgelopen jaar in Ieder-INN vertegenwoordigd.

3. Vertegenwoordigingen Mw. M. Huttinga-Klein en hr. J. van Andel hebben ons in het afgelopen jaar in Ieder-INN vertegenwoordigd. NCB Jaarverslag 2015 1. Het Bondsbestuur Op 14 juni 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: Mw. M. Huttinga-Klein voorzitter a.i. Hr. J. van Andel, penningmeester Mw.. A.N. Leeuwenhage, secretaris,

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie.

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie. ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT Opbouw van de Organisatie. Het Maitreya Instituut bestaat uit een Kerkgenootschap Maitreya Instituut en een Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen

Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen Beleidsplan Nutsdepartement Herwijnen RSIN: 804089541 1.Doelstelling Het departement Herwijnen is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 16-11-1994. Het departement stelt zich ten doel, in

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie