Oss voor Imba Oss voor Imba Oss voor mba Informatie Contact Voorzitter Oss voor IMBA, Voorzitter commissie Leren Voorzitter commissie Wonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oss voor Imba Oss voor Imba Oss voor mba Informatie Contact Voorzitter Oss voor IMBA, Voorzitter commissie Leren Voorzitter commissie Wonen"

Transcriptie

1 ss voor Oss voor Imba I Oss voor mba Informatie Meer informatie over Oss voor IMBA is te vinden op de website: Informatie over IMBA in het algemeen is te vinden op: Contact Wilt u meedoen aan de actie Oss voor IMBA? Dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met de voorzitter in het betreffende aandachtsgebied. Wij denken graag met u mee hoe uw bedrijf, organisatie of school een bijdrage kan leveren. Voorzitter Oss voor IMBA, de heer John van Boekel, E: Voorzitter commissie Leren, de heer Ton Jenniskens, E: Voorzitter commissie Wonen, mevrouw Barbara van Kampen, E: Voorzitter commissie Werken, de heer Ted Janssen, E: Voorzitter commissie Vrije Tijd, de heer Frans Duijts, E:

2 IMBA is een kleinschalig project in een uiterst arm en politiek zeer onrustig land. IMBA is er voor de wezen en verlaten kinderen in Chitungwiza en Seke Rural in Zimbabwe. Met behulp van vele fundraisingprojecten en donaties is het fundament gelegd voor dit bijzondere woon-, leer- en werkproject. Naast de integrale hulp aan de vele kansarme kinderen in de township is er vooral ook veel aandacht voor een gedegen organisatie van dit project. Voor de continuering en verdere uitbouw van IMBA is nog veel geld nodig. IMBA betekent thuis!

3 Jaarlijks kiest elke Rotary een fundraisingproject. Maar in 2009 besloten de twee Osse Rotaryclubs om zich sámen in te zetten voor één gezamenlijk project. Daarbij viel de keuze al gauw op Stichting IMBA; een kleinschalig woon-, leeren werkproject in Chitungwiza in Zimbabwe. Een project dat op gedegen wijze samenwerkt met de lokale bevolking waardoor continuïteit voor de langere termijn is gegarandeerd. Stichting IMBA Stichting IMBA is in oktober 2004 opgericht door de uit Oss afkomstige Marijke Acket en Ronald van der Laan. Samen met een inmiddels goed opgeleid team van locals zetten zij zich in voor kansarme kinderen. Zo krijgen de kinderen alsnog de kans op een beter leven. Zeker omdat Stichting IMBA de kinderen naast een veilige en stabiele woonomgeving ook een uitgebreid scholings- en activiteitenprogramma biedt. Al eerder koos een van de Osse Rotaryclubs IMBA tot jaarproject. De ingezamelde gelden van toen zijn meer dan goed besteed. Maar ondanks de vele giften tot nu toe is er nog steeds dringend behoefte aan nog meer (financiële) hulp. Er is geld nodig om naast het reeds bestaande huis nog vier familiehuizen te kunnen bouwen. Maar er is ook behoefte aan uitbreiding van de kippenren, de champignonkwekerij, groentetuin en boomgaard en aan nieuwe projecten zoals een visvijver, een bakkerij en een kaarsenmakerij. Met deze projecten genereert IMBA niet alleen inkomsten, het zijn ook belangrijke plekken voor de kinderen om te leren en te spelen. Samen bereiken we meer Samen tellen de twee Osse Rotaryclubs zo n 90 leden. Daarmee zetten dus al behoorlijk wat mannen en vrouwen uit een rijke variatie aan beroepen geheel belangenloos hun schouders onder dit project. Maar om deze actie écht tot een succes te maken, moeten er nog véél meer mensen meedoen. Zou het niet geweldig zijn als we heel Oss voor IMBA zouden kunnen mobiliseren? Als alle Osse bedrijven, scholen en inwoners in beweging zouden komen voor IMBA? Samen kunnen we immers nog veel meer bereiken! Oss voor IMBA is dan ook het motto dat de Osse Rotaryclubs voor 2010 hebben gekozen. Haalbaar of gekkenwerk? Eind dit jaar bij de slotmanifestatie op 11 december zullen we het weten. Tot die tijd zullen alle Osse Rotarians hemel en aarde bewegen om zo veel mogelijk Ossenaren warm te laten lopen voor dit project. Oss voor IMBA: daar gaan we voor.

4 ss voor Imba Waarom kiezen de Osse Rotaryclubs uitgerekend voor Zimbabwe? Wat doet Stichting IMBA? Enkele jaren geleden kreeg IMBA van het lokale dorpshoofd in Seke Rural een stuk land ter grootte van 8,3 hectare. Hierop wil de stichting acht huizen bouwen; vijf familiehuizen en drie huizen voor het personeel. In elk familiehuis wordt het huishouden gerund door ouders om een natuurlijke gezinssituatie zo goed mogelijk na te bootsen. Maar om de kinderen echt alle kansen te geven om zich alsnog volwaardig te ontwikkelen, is meer nodig dan alleen een veilige woonomgeving. Daarom biedt IMBA de kinderen ook scholing, sport en ontspanning. Dorpsgenootjes mogen daarbij meedoen aan de vrijetijdsprogramma s die IMBA organiseert. Zo zijn de kinderen samen creatief bezig met sport, kunst en muziek. Iets wat ze zichtbaar goed doet. Wat is de hartenwens van Stichting IMBA Stichting IMBA heeft in de township Chitungwiza een stevige basis gelegd. Daarmee heeft het project haar bestaanskracht inmiddels ruimschoots bewezen. Het is echter de droom van Stichting IMBA om het project nog veel verder uit te bouwen. Met behulp van fundraisingprojecten en donaties hoopt Stichting IMBA de komende jaren het volgende te kunnen realiseren: - vijf familiehuizen voor in totaal 40 kinderen en drie huizen voor de huisvesting van de projectcoördinator en de stafleden met hun gezinnen - pedagogische en psychologische hulp voor de soms sterk getraumatiseerde kinderen - een verdere uitbouw van de kippenren, groentetuin en boomgaard en de realisatie van een bakkerij, kruidentuin, kaarsenmakerij en dergelijke zodat het project zichzelf kan onderhouden en om de kinderen een leer- en toekomstige werkplek te bieden. Daarnaast wil IMBA de gemeenschap vaardigheden en structuren bijbrengen die nodig zijn voor het creëren van een kindvriendelijke omgeving. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot volwaardige individuen. Om kansarme kinderen, in het bijzonder uit de rurale omliggende dorpen, een gezonde en creatieve vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding te bieden, is er het IMBA Sports, Arts & Music (SAM) programma. De geschiedenis van dit extreem arme land laat zich niet gemakkelijk in enkele woorden beschrijven. Al sinds mensenheugenis zijn de economische, sociale en culturele verhoudingen in dit land bijzonder complex. Politiek gezien is Zimbabwe niet alleen uiterst instabiel, maar vooral ook zeer corrupt. Het is dan ook begrijpelijk dat veel hulporganisaties en individuele hulpverleners zich niet wagen aan Zimbabwe of zich voortijdig terugtrekken uit dit land. Waarom kiezen de Osse Rotaryclubs uitgerekend voor Imba? De uit Oss afkomstige Marijke Acket en Ronald van der Laan zijn de oprichters van Stichting IMBA Children s Home in Nederland en IMBA Children s Home in Zimbabwe. Na een reeks van pittige studies kozen zij weloverwogen voor Zimbabwe. Zij zagen hartverscheurende taferelen en werden gegrepen door de aanblik van zo veel kwetsbare, ontheemde kinderen. De situatie van de weeskinderen die hier leefden in erbarmelijke omstandigheden stond mijlenver af van het beeld dat Marijke en Ronald hadden over hoe kinderen behoren op te groeien. En juist dát was het wat hen sterkte in de motivatie om binnen 4 maanden stichting IMBA op te richten. IMBA betekent: thuis. Met hun studie op zak hadden deze twee jonge, Osse mensen een riant leven kunnen leiden. Toch kozen zij er voor om hun kennis en kunde in te zetten voor de meest kwetsbaren in een chaotische samenleving. Marijke en Ronald zijn ervan overtuigd dat zij alleen op deze manier een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden voor deze kinderen. De twee Osse Rotaryclubs zijn hen daarbij graag behulpzaam. Vooral ook omdat het project door zijn kleinschaligheid niet wordt bedreigd door de instabiele situatie van het land. Ronald: Ondanks de moeilijke omstandigheden maken we steeds kleine stapjes voorwaarts. Niet op de efficiënte en resultaatgerichte manier zoals we in Europa gewend zijn, maar groots voor als je weet waar we vandaan komen. Marijke: Je ziet die weeskindjes leven in erbarmelijke omstandigheden en je weet dat jij er iets aan kunt doen. Dan doe je dat gewoon. De dankbaarheid en de vrolijkheid van de kinderen, motiveren ons om door te gaan.

5 Meer over Marijke Marijke Acket behaalde in 2004 haar Master in Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie nam zij deel aan een uitwisselingsprogramma met de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Tijdens haar studie voerde zij een kwantitatief onderzoek uit voor een niet-gouvernementele organisatie in Zimbabwe. Na afronding van haar studie wilde ze meer begrijpen van de ontwikkelingssector. Daarom koos ze er voor om een 1-jarige Masterstudie International Development te volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor deze studie deed zij kwalitatief onderzoek naar de percepties van leerkrachten, ouders en leerlingen op de kwaliteit van primair onderwijs in het arm stedelijk Uganda. Na de finale afronding van haar studietijd in augustus 2006 koos ze definitief voor Zimbabwe. Meer over Ronald Ronald van der Laan koos na het behalen van zijn Bachelor International Business aan de Hoge School van Breda voor een verblijf in de Verenigde Staten. Een jaar lang volgde hij vakken aan the Western Carolina University in North Carolina. Daarna liep hij een half jaar stage bij Lufthansa Cargo in Atlanta. Om zijn kennis en kunde in de Bedrijfskunde te verbreden, volgde hij terug in Nederland de Nyenrode University in Breukelen. Hier behaalde hij zijn Master in Business Science door middel van een Intensief Doctoraal Programma. In 2001 ging hij als inkoper aan het werk voor Océ Technologies in Venlo. Vervolgens werkte hij 4 jaar als Strategisch Specialist Inkoop bij NEDCAR in Born. Zijn vele reizen naar Afrika hebben hem doen inzien, dat hij met de kennis en ervaring die hij heeft over organisaties, economie en bedrijfskunde, veel kan betekenen in een ontwikkelingsland. Hij koos voor Zimbabwe. Samen met de Osse scholen, bedrijven, verenigingen, clubs en ieder ander die mee wil doen, willen de Osse Rotaryclubs een indrukwekkend bedrag ophalen. Voor de bouw van huizen, de uitbouw van de kippenren, groentetuin en boomgaard. Voor de aanleg van een echt voetbalveld en misschien ook nog wel de realisatie van een champignonkwekerij, visvijver, bakkerij en kaarsenmakerij. Oss voor IMBA: daar gaan we voor! Wat willen de Osse Rotaryclubs bereiken? De Osse Rotaryclubs streven twee doelen na nu zij hebben gekozen voor Stichting IMBA als gezamenlijk jaarproject. - Het mobiliseren van alle inwoners, bedrijven, instanties, verenigingen en scholen van de gemeente Oss om gedurende 2010 deel te nemen aan acties die gelden genereren die ten goede kunnen komen aan Imbaprojecten. Acties die misschien wel enigszins vergelijkbaar zijn met de landelijke acties in het kader van Foster Parents, Unicef, Donorregistratie en recentelijk Haïti, maar dan in redelijkheid vertaald naar Osse maatstaven. - Adoptie van IMBA om gedurende een langere periode dit project te voorzien van ideeën, materialen en daadwerkelijke begeleiding op het gebied van wonen, werken en leren, zorg, cultuur en sport. Uitgangspunt is daarbij de veronderstelling dat Zimbabwe niet alleen veel van ons kan leren, maar dat wij ook zeker veel kunnen leren van Zimbabwe. Daarom is het nodig dat iedereen die meedoet zich wil verdiepen in de cultuur en gewoontes van dit land.

6 ss voor Imba toegezegd hebben mee te doen, worden in de periode van juni tot december begeleid bij het Hoe gaan de Osse Rotaryclubs hun doelstellingen waarmaken? Binnen de Osse Rotaryclubs zijn dezelfde commissies in het leven geroepen als de aandachtsgebieden waarop Stichting IMBA Children s Home zich richt: wonen, leren, werken, en vrije tijd. Elke commissie wordt bemand door een groot aantal Rotarians. Om de samenhang tussen de verschillende commissies te coördineren is een coördinatieteam geformeerd. Alle commissies worden ondersteund door de commissie Financiën en de commissie Publiciteit en Vormgeving. Commissie Financiën In de commissie Financiën zitten mensen met specifieke financiële deskundigheid. Zij zorgen voor een transparante financiële administratie, controleren de uitgaven die gedaan worden ter voorbereiding op de fundraising en beheren het geld dat straks op tal van manieren zal binnenkomen. Commissie Publiciteit en Vormgeving In de commissie Publiciteit en Vormgeving zitten deskundigen op het gebied van communicatie. Zij maken een communicatieplan, ontwikkelen het nodige promotiemateriaal en coördineren de pers en de publiciteit. Commissie Wonen Door familiehuizen met faciliteiten te realiseren krijgen weeskinderen in Zimbabwe weer een toekomst. Voor het werven van fondsen richt de commissie Wonen zich dan ook op het aspect bouwen en wonen. Met haar activiteiten zal de commissie aansluiting zoeken bij bouwend en wonend Oss. Hiervoor heeft de commissie Wonen enkele initiatieven in voorbereiding die nog nader uitgewerkt moeten worden. De leden van de commissie Wonen gaan de komende maanden bouwend en wonend Oss benaderen om deel te nemen aan één of meerdere van deze initiatieven. Zo kan bouwend en wonend Oss haar betrokkenheid bij IMBA tonen. Door mee te doen laten bedrijven en particulieren zien open te staan voor hetgeen er in onze wereld gebeurt. Zij dragen een steentje bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van de weeskinderen in Zimbabwe. opzetten en uitvoeren van de projecten. Onderzocht zal worden of de scholen willen deelnemen aan een gezamenlijk project in de trant van bijvoorbeeld de postzegelactie (kinderkaarten, tekeningen, foto s enzovoorts). In nauwe samenwerking met Marijke en Ronald gaat de commissie Leren materiaal inzamelen dat nodig is voor het onderwijs in Zimbabwe en dat daar moeilijk te verkrijgen is of moeilijk kan worden geproduceerd. Bovendien zal de commissie proberen om kinderen in Oss te laten communiceren met de kinderen van IMBA. Daarbij speelt internet een belangrijke rol. Tot slot zal de commissie proberen om vanuit het beroepsonderwijs een ervaringsuitwisseling tot stand te brengen tussen oudere leerlingen en docenten hier en daar. Hierbij wordt ook gedacht aan stageplaatsen/docenten uitwisseling. Commissie Werken Aanvankelijk waren de eerste ideeën van deze commissie gericht op zaken als automatisering en efficiency en dergelijke. Totdat de commissie zich realiseerde dat dit Westerse ideeën waren die weinig met Zimbabwe te maken hadden. Navraag bij Marijke en Ronald maakte duidelijk dat er in Zimbabwe geen gebrek is aan handjes maar aan specifieke kennis en aan middelen om deze handjes te kunnen gebruiken. Aan inkomengenererende werkgelegenheidsprojecten. Daarbij is zelfredzaamheid het sleutelwoord. Om aan deze vraag van IMBA te kunnen voldoen, heeft de commissie Werken zich gesplitst in een aantal subgroepen zoals: champignonkwekerij, kippen- en varkenshouderij, groentetuin en boomgaard, viskwekerij, techniek en energie, de productie van verstelbare (lees)brillen en kennis- en managementtraining. Elke subgroep heeft een kartrekker en secondanten. Door gebruik te maken van de netwerken bij toonaangevende kenniscentra zoals de Landbouw Universiteit in Wageningen, de Business Universiteit Nyenrode, PUM (Project Uitzending Managers) en dergelijke zal de projectgroep proberen om binnen de gestelde tijd zo veel mogelijk activiteiten gerealiseerd te krijgen. Commissie Vrije Tijd Alle acties van de commissie Vrije Tijd zijn bedoeld om gelden op te halen en om muziekinstrumenten, sportartikelen en teken- of schildermaterialen te verzamelen. Commissie Leren De commissie Leren richt zich op de ruim 50 onderwijsinstellingen (basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs) in Oss en omgeving. Naast fundraising wil deze commissie ook leermiddelen en materialen verzamelen en contacten tot stand brengen tussen kinderen in Zimbabwe en kinderen in Oss. In de periode tot 21 april 2010 wordt een beperkt aantal scholen benaderd en bezocht. De ervaringen in deze eerste weken zijn bepalend hoe in de periode nadien scholen verder benaderd en bezocht zullen worden. De scholen die Sport Sporten is voor alle kinderen, dus ook voor de IMBA-kinderen van groot belang. IMBA-kinderen doen volop mee aan lokale competities; bijvoorbeeld voor voetbal, korfbal of basketbal. Het is een grote wens van IMBA om een multifunctioneel sportveld te realiseren. Het geld voor dit (betonnen) sportveld hoopt de commissie Vrije Tijd binnen te halen met een Jeu de Boulestoernooi en een sponsorloop voor de Osse kinderen van de basisscholen. Bovendien zal ingehaakt worden op een of meerdere tennistoernooien en op de in Oss te houden marathonloop.

7 Alle kinderen in de wereld hebben recht op een volwaardige en gezonde ontwikkeling. Op zorg en bescherming. Op ondersteuning en onderwijs. Op een vruchtbare en zelfstandige toekomst. Ook weeskinderen en verlaten kinderen hebben recht op liefde, zorg en aandacht. Zodat ook zij zich op een menswaardige manier kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijk individu. Muziek IMBA wil graag de lokale tradities in stand houden, maar daarnaast de kinderen de mogelijkheid bieden om zich ook op andere manieren te ontwikkelen. Muziek is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Kinderen maken muziek op de instrumenten die kenmerkend zijn voor het eigen land of de streek. De Mbira bijvoorbeeld (een duimpiano), de Marimba (slaginstrument) en de Ngoma (trommel van hout met koeienhuid). Maar IMBA-kinderen willen ook graag muziek maken op een piano, een (bas)gitaar, drumstel en saxofoon en daar les in krijgen. De commissie Vrije Tijd richt zich voornamelijk op het verzamelen van instrumenten. Een van de fundraising activiteiten die de commissie zal organiseren is een Afro kook- en muziekworkshop waarvoor heel veel actieve deelnemers nodig zijn. Schilderkunst Toneel, dichtkunst en schilderkunst zijn belangrijke cultuuruitingen. De commissie Vrije Tijd zal proberen om op het gebied van schilderkunst een uitwisseling tot stand brengen tussen Oss en IMBA. Zo gaan enkele IMBA-kinderen een werkstuk maken dat door Osse kunstenaars ingepast zal worden in een groot doek. Het werk wordt ter beschikking gesteld aan een veiling waarbij de opbrengst uiteraard naar IMBA gaat. Van grote waarde wordt ook het maken van portretten door kinderen van 9-12 jaar in Nederland en in Zimbabwe. Foto s worden uitgewisseld waarna de kinderen hier en daar onder begeleiding van een kunstenaar of leraar een kind uit de andere cultuur kunnen schilderen. Wat merkt Oss van alle acties? Om iedereen in Oss in beweging te krijgen, zal er frequent en goed over Oss voor IMBA gecommuniceerd worden. In een krant als het Brabants Dagblad, in de verschillende regionale huis-aan-huisbladen, in de journaals van Dtv, op digitale nieuwssites, op de Osse informatieborden en op elke andere plek die zich er voor leent. Oss moet over IMBA horen. We hopen dan ook dat de lokale pers ook loyaal aan dit initiatief wil zijn, en met regelmaat mediaruimte beschikbaar gaat stellen. Niet alleen voor advertentieruimte, maar ook voor gratis publiciteit over de voortgang van de verschillende activiteiten. Naast de bestaande website van IMBA Children s Home is er inmiddels ook een eigen website van Oss voor IMBA: En met de hulp van Joop Stokkermans, die eerder bij de Osse musicals al liet blijken Oss een warm hart toe te dragen, is een prachtige clip opgenomen. Osse schoolkinderen uit de Talentenklas zingen hierin samen met kinderen uit de township in Zimbabwe.

8 voor Imba De planning op hoofdlijnen Januari tot april 2010 Alle commissies gebruiken de maanden januari tot en met april om hun plannen te smeden en contacten te leggen met bedrijven en scholen. Kick off 21 april 2010 Op 21 april presenteren alle commissies hun plannen in een gezamenlijke bijeenkomst waar ook de pers bij aanwezig zal zijn. Mei, juni, juli 2010 In mei, juni en juli worden scholen, bedrijven, verenigingen, instanties, enzovoorts actief benaderd voor deelname. Oktober, november 2010 In oktober en november bruist het dan in Oss van de activiteiten in het kader van fundraising voor IMBA en in het kader van interactie met IMBA. Slotmanifestatie 11 december 2010 En op 11 december komt alles samen in een grootse slotmanifestatie die gehouden wordt in De Groene Engel. Die dag moet duidelijk worden wat Oss heeft bereikt voor IMBA. De slotmanifestatie is vooral ook een feestelijke afsluiting van een bewogen jaar. Natuurlijk mogen optredens van Afrikaanse groepen niet ontbreken en zullen er door veel deelnemers op feestelijke wijze cheques overhandigd worden. Komt het geld wel goed terecht? De overdracht en besteding van de met de actie Oss voor IMBA opgehaalde gelden worden vooraf, tijdens en nadien scherp gecontroleerd. Zo worden de verkregen financiële middelen geoormerkt en uitsluitend beschikbaar gesteld voor uitvoering van vooraf door de coördinatiecommissie gefiatteerde projecten. De voortgang en bewaking van de uitvoering van de projecten worden ook na overdracht van de financiële middelen gecontroleerd aan de hand van schriftelijk verstrekte informatie van de Stichting IMBA. Tussentijds wordt geëvalueerd en wordt bekeken of aanvullende financiële middelen aan de geoormerkte projecten worden gegeven. Er wordt uitsluitend geld gereserveerd voor onroerend goed en voor voorzieningen; beslist niet voor exploitatiedoeleinden. Vanuit Stichting IMBA Nederland worden betalingsgaranties afgegeven. Het geld gaat rechtstreeks naar het project zonder tussenkomst van derden.

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN?

JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? JUF, WANNEER GAAN WE WEER TECHNIEKEN? Ervaringen van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs KPC Groep Elise Schouten Hanneke te Brakke-Schakenraad INLEIDING 3 1 VERBREDING TECHNIEK BASISONDERWIJS

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen Telemachos en Mentor uit De Odyssee Auteur: Marianne Flore van Teunenbroek

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie