Executive Master in Information Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Executive Master in Information Management"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Amsterdam Business School Executive Master in Information Management Informatie bepaalt de kracht van organisaties. Business informatiemanagers van onze opleiding weten deze kracht in succes om te zetten: mensen met een brede kijk op de werkelijkheid die hun organisatie daadwerkelijk kunnen innoveren. Rik Maes, decaan van de EMIM-opleiding

2 Inhoudsopgave Een integrale visie 4 De opleiding 7 Het programma 9 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 15 Voorwoord Informatie is de discriminerende factor die de kracht en het succes van organi saties bepaalt, of het nu gaat om bedrijven, non-profitinstellingen of overheidsdiensten. Het managen van informatie is bijgevolg van levensbelang. Informatiemanagement mag zich dus niet beperken tot het oplossen van technische vraagstukken in de vorm van databases en toepassingen. Om slagkracht in de organisatie (terug) te brengen, is een veel wijdere blik nodig: een integrale visie op alle facetten, van organisatie, informatie en communicatie tot technologie enerzijds, en van strategie en inrichting tot uitvoering anderzijds. De opleiding Executive Master in Information Management leidt mensen op tot business informatiemanagers: mensen met visie, die kritische vragen kunnen stellen, in staat zijn out-of-the-box naar oplossingen te zoeken en nieuwe mogelijk heden 2 De Universiteit van Amsterdam Business School te realiseren. Zij beheersen informatiemanagement in al zijn facetten en weten de weg uit te stippelen op de landkaart van een organisatie en haar informatievoorziening. 3 De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland, met ongeveer studenten en meer dan medewerkers. De faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA heeft een sterke portefeuille van Bachelor, Master en Executive programma s op het gebied van business, accounting & control en finance. Deze programma s worden verzorgd door twee gere nommeerde opleidingsinstituten van de faculteit, de UvA Business School en de UvA School of Economics. De UvA Business School biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van economie en bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor deelnemers een maximaal rendement behalen. De opleidingen van de UvA Business School bieden de deelnemers een uitstekend carrièreperspectief. Onze combinatie van een integrale visie op informatiemanagement, de kleinschaligheid van de opleiding, de kracht van het learning by sharing leermodel, de betrokkenheid van gerenommeerde docenten uit binnen- en buitenland en niet het minst de kwaliteit van de deelnemers zorgt voor een unieke leerervaring. De emim-opleiding doorlopen betekent in waarde groeien, niet alleen voor de deelnemers zelf, maar evenzeer voor hun organisatie! Prof. dr. ir. Rik Maes decaan van de opleiding Executive Master in Information Management

3 Een integrale visie 4 Astrid Weijs, informatiemanager bij Delta Lloyd Verzekeringen De opleiding kwam in 1999 voor mij én Delta Lloyd op het juiste moment. Er ver - andert veel in onze markt, de wetgeving en de ICT. Na mijn benoeming tot informatiemanager wilde ik weten hoe ik de techniek het beste kan inzetten om onze zakelijke doelen te bereiken. Ik had behoefte aan een theoretisch kader en aan praktische richtlijnen om die kennis toe te passen op het snijvlak van business en ICT waar de informatiemanager opereert. Van collega s hoorde ik enthousiaste verhalen over de EMIM-opleiding. In die anderhalf jaar heb ik me pas goed gerealiseerd hoe breed het vakgebied is. Er ging een wereld voor me open. Bijzonder was vooral hoe we ook steeds vanuit andere disciplines naar informatiemanagement keken, zoals filosofie, architectuur en kunst. Van de andere deelnemers leer ik overigens nog steeds, tijdens de bijeenkomsten van de alumnivereniging. Dat vind ik heel inspirerend. De opleiding tot Executive Master in Information Management kent twee pijlers: het Amsterdamse negenvlak, een integrale visie waarmee de deelnemers hedendaagse en toekomstige vraag stukken kunnen positioneren en interpreteren, en learning by sharing als leermodel, gericht op het verbreden en verdiepen van hun leervermogen. Het Amsterdamse negenvlak Nadenken over informatie vereist een bepaalde denkdiscipline en de capaciteit om een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. Elk van die perspectieven beïnvloedt de manier waarop informatiemanagement in een organisatie gestalte krijgt. Het Amsterdamse negenvlak brengt de relatie tussen een organisatie en haar informatievoorziening scherp in beeld. Het is ontwikkeld in het kader van PrimaVera, het onderzoeksprogramma in informatiemanagement van de UvA (http://primavera.fee.uva.nl). Voor de deelnemers en docenten is het een denkkader waarin zij aandachtsgebieden, hedendaagse en toekomstige vraagstukken aan elkaar kunnen relateren. Het negenvlak kent twee assen: de bedrijfskundige en de informatorische. Langs de (verticale) bedrijfskundige as koppelt het raamwerk strategie en uitvoering via de inrichtingslaag. Voor de flexibiliteit en slagkracht van een organisatie is het cruciaal deze laag bedrijfsgericht te ontwerpen en up-todate te houden. Informatie- en communicatie processen vormen het hart van de organisatie Langs de (horizontale) informatorische as zijn bedrijfsactiviteiten en technologie ver bonden door informatie- en communicatieprocessen. De centrale kolom maakt duidelijk dat informatie- en communicatieprocessen het hart van de organisatie vormen. Het strategisch positioneren en exploiteren, maar ook het verantwoord inrichten van deze processen, zijn belangrijke aandachtspunten voor organisaties. De emim-opleiding beschouwt informatiemanagement als het in onderling verband managen van alle elementen in het negen vlak. Vooral de verbindingslijnen tussen de negen vlakken zijn interessant voor de informatiemanager, en de centrale kolom is zelfs cruciaal. De essentie van informatiemanagement is om die raakvlakken effectief te organiseren. De daar voor benodigde visies, methoden en technieken komen in de opleiding ruim aan bod. In drie cycli krijgen de deelnemers met behulp van het negenvlak inzicht in de grondslagen van informatiemanagement, in de praktijk van informatiemanagement in hun eigen organisatie, en in de eisen die de toekomst stelt. Van inzicht via overzicht naar vergezicht. Learning by sharing De emim-opleiding onderscheidt zich door een unieke visie op de samenwerking tussen deelnemers, hun organisaties, de docenten en hun onderzoeksinstituten. Als gelijkgestemden, maar elk met hun expertise en invalshoek, delen zij hun kennis, interesses en ervaringen met elkaar. Docenten presenteren hun ideeën, inzichten en modellen in een continue dialoog met de deelnemers en indirect ook met hun organisaties. Samen leren is het uitgangspunt, niet alleen in woorden maar vooral in de dagelijkse leerpraktijk. Professioneel informatiemanagement behelst niet alleen weten, maar ook willen, zien en kunnen. Door aangepaste werkvormen, waarin veelvuldig van rol wordt gewisseld, oefenen de deelnemers hun vermogen om hun visie in concrete resultaten om te zetten en om kritisch te reflecteren op hun werksituatie en hun rol hierin. Ze worden uitgedaagd om hun nieuwe inzichten in hun eigen organisatie uit te dragen en te toetsen. Op deze manier profiteren de deelnemende organisaties mee van hun investeringen in de emimopleiding. Informatiemanagers opereren in een dynamische omgeving. Zij worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen, zowel aan de businessals aan de technologiekant. In de emimopleiding gaan professioneel leren en persoonlijk leren daarom hand in hand, zodat de deel nemers leren zelf vorm te geven aan de toekomst. Vanuit dit persoonlijk en professioneel profiel leveren afgestudeerde emim-ers veelvuldig een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied. 5

4 De opleiding Marc de Zwaan, manager Informatie en Automatisering bij Tennet praktijkgericht, academisch niveau en werksituatie. Op die actiegerichtheid volgt organisatie, informatie en technologie 6 Bij mijn vorige werkgever zocht ik als persoonlijk leergericht. steeds reflectie, wat weer tot nieuwe geïntegreerd willen benaderen. Dienst van het Kadaster, Digital Equipment, Regionaal Ziekenfonds DSW, Rijksuniversiteit 7 assistent informatiemanager naar mogelijkheden leer ervaringen leidt. om de raakvlakken tussen ICT en de Integratie organisatie te onderzoeken. Ik dacht aan Het opleidingsprogramma integreert Academisch niveau een MBA op het gebied van informatiemanagement vraagstukken op het gebied van strategie, Van deelnemers wordt verwacht dat zij en kwam al snel bij de UvA uit. organisatie en verandering, informatie- zelfstandig, kritisch en op academisch De EMIM-opleiding is zeer afwisselend, met gebruik en ict. Door deze aanpak leert u niveau met de leerstof kunnen omgaan. boeiende docenten en gevarieerde onderwerpen. hoe u als informatiemanager of -adviseur Middels literatuur- en schrijfopdrachten De opleiding kost tijd, maar was kunt functioneren met de organisatie en oefent u het academisch métier, zodat toch goed te combineren met mijn werk. haar strategie als uitgangspunt, maar ook u in de laatste fase van uw opleiding met De opleidingsblokken van telkens drie dagen met oog voor technische mogelijkheden vertrouwen uw Master thesis kunt vind ik een sterk punt. Je kunt je werk en beperkingen. schrijven. loslaten en je volledig concentreren op de opleiding. Door de opleiding ben ik persoonlijk gegroeid, met name in de manier waarop ik met vraagstukken omga. Ik benader ze niet meer alleen vanuit de IT, maar ook vanuit een businessperspectief. Dat is zeer zinvol in mijn huidige functie als manager Informatie en Automatisering. Al met al was het een bijzonder waardevolle periode waar ik met veel plezier op terugkijk. In anderhalf jaar neemt een keur aan gerenommeerde docenten uit binnenen buitenland u mee naar de grenzen van onze kennis over informatiemanagement in de breedst mogelijke zin. Zij inspireren en enthousiasmeren met interactieve hoorcolleges en alternatieve werkvormen. De individuele en gezamenlijke opdrachten sluiten aan bij uw praktijkervaringen en bereiden u voor op het schrijven en verdedigen van uw Master thesis. Zo maakt u zich kennis, attitudes en vaardigheden eigen die de informatiemaatschappij in toenemende mate van u verlangt. De opleiding is te karakteriseren met de begrippen integratie, verbreding van denkkaders, na-ervaringsonderwijs, Verbreding van denkkaders De opleiding maakt u bewust van uw denk kaders. Het multidisciplinaire karakter en de geboden inzichten, overzichten en vergezichten stimuleren om deze denkkaders te verruimen en te veranderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verrassende invalshoeken die andere disciplines bieden, zoals de combinatie van management en organisatie met kunst en design. Naast cogni tieve leerprocessen oefent u praktische vaardigheden en ontwikkelt u uw creati viteit door out-of-the-box te leren denken. Na-ervaringsonderwijs De opleiding is specifiek bedoeld voor deelnemers die hun academische of hogere beroepsopleiding hebben aangevuld met enige jaren praktijk- en managementervaring in het bedrijfsleven, non-profitorganisaties of overheidsdiensten. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 37 jaar. De kleinschaligheid van de opleiding (maximaal 24 deelnemers) garandeert een persoonlijke en betrokken aanpak die aansluit en voortbouwt op uw kennis en ervaring. Praktijkgericht Wat u in de opleiding leert, vertaalt u in individuele en groepsopdrachten naar uw Persoonlijk leergericht Door de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht staat uw leerproces centraal. De opleiding ondersteunt doelbewust de combinatie van professioneel en persoonlijk leren. Uiteindelijk schuilt de waarde van een organisatie in haar medewerkers en niet in structuren of systemen. Voor wie is de opleiding bestemd? De emim-opleiding is bestemd voor: iedereen die zich voorbereidt op de functie van informatiemanager; managers die moeten beoordelen hoe informatie en ict kunnen bijdragen aan de innovatie en effectiviteitverbetering in en van de organisatie, en welke impact zij hebben op de bedrijfs strategie; automatiseringsmanagers en regisseurs van grote automatiseringsprojecten of -programma s, die hun activiteiten moeten kunnen plaatsen (en eventueel verdedigen) binnen de context van de strategie en inrichting van hun organisatie; adviseurs die de factoren strategie, Profiel van de Executive Master in Information Management Als afgestudeerde kunt u succesvol functio neren op het raakvlak van informatie, ict en business. U weet informatie als bedrijfsfactor te waarderen en gestalte te geven. U kunt ict en nieuwe trends op dit gebied op hun waarde beoordelen en er sturing aan geven. U bent in staat de kloof tussen informatisering en business te overbruggen. U weet hoe uw organisatie waarde kan creëren en realiseren uit informatie en kennis, en kunt dit vertalen in strategische veranderingen in het spanningsveld van innovatie, effectiviteit- en efficiencyverbetering en kostenreductie. U durft fundamentele en uitdagende vragen te stellen, omdat u zich gesterkt voelt om leiding te geven aan het zoeken naar de antwoorden. Kortom, u voelt zich een professionele business (informatie)manager en u weet zich gesteund door een gemeenschap van collega s waar u altijd terecht kunt voor advies, inspiratie en ideeën. Wie ging u voor Een groot aantal organisaties hebben mede werkers aan de EMIM-opleiding laten deelnemen. Onderstaande lijst geeft een impressie. ABN-AMRO, ABP, Achmea, Aegon, AKZO, Align Consulting, AMEV, Amsterdamse Effectenbeurs, Amvest Vastgoed, Anova Zorgverzekeringen, ANOZ Verzekeringen, AGIS Groep, ANWB, ATOS Origin, AVEBE, Bank Mees & Hope, Belastingdienst, Bloemenveiling Aalsmeer, Bols Benelux, Brocades Pharma, Burke-Inter/View, CADANS, Centraal Bureau Arbeidsvoorziening, Civility, CMG, Coöperatieve groenteen fruitveiling Holland Zeeland, Corus, Deloitte & Touche Bakkenist, Delta Lloyd, Douwe Egberts, DSM, Duphar, Economische Controledienst, Eiffel, Electro Rail, Elsevier Science Publishers, Eneco, EVO Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, Fortis Bank, F. van Lanschot Bankiers, GAK Nederland, Gemeenten (diverse), Hermans Holding Group, Het Expertise Centrum, Hogescholen (diverse), Hokatex, Holdingmaatschappij De Telegraaf, Holland Casino, Hotelschool Den Haag, HP, HSBC Investment Bank, IBM Nederland, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Informatiemanagement Nederland, ING, Initiative Media, In-Pact, InterNed Holding / Wereldhave, Interpay, Interpolis, De Keijzer, Nipius & Co., KIBO, KLM, Koning Willem I College, Koninklijke Landmacht, KPN, Makro Cash & Carry, Martinair Holland, Massive International, Medianet, Mees Pierson, Mercedes Benz Nederland, Merck, Sharp & Dohme, Ministeries (diverse), Nationale Nederlanden, Nationaal Spaarfonds, Nationale Woningraad, NCCW- CASA, Nederlands Bureau voor Toerisme, Nederlandse Reassurantie Groep, Nederlandse Spoorwegen, NedLloyd, Nieuwe Hollandse Lloyd, NOS, Océ, Olivetti Nederland, Onderwijsgroep Haaglanden, Ordina, Organon International, Origin Nederland, Pensioenfonds PGGM, Penta Scope, Philips Nederland, Pierson, Heldring en Pierson, PinkRoccade IT Management, Nederlandse Politie, Postbank, PricewaterhouseCoopers, Quint Wellington Redwood, Quintis Advies, Rabobank, RCZ-Noord Holland, Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening Rijnmond, Leiden, ROTEB, Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, SARA Reken- en Netwerkdiensten, Schiphol Group, Sdu Uitgevers, Senter, Shell, Sogeti Nederland, Spaarbeleg, Staatsbosbeheer, Steenwinkel Kruithof en Associates, Stichting De Hartekamp, Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Synergie, Tennet B.V., Theodoor Gillissen Bankiers, TNO-TPD, TPG Post, Transavia Airlines, Unisys Nederland, Universiteit van Amsterdam, Univé Verzekeringen, UWV, Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau, Van Heijst Information Consulting, Van Nierop Assuradeuren, Vedior Holding, Verenigd Streekvervoer Nederland, Vereniging voor de Effectenhandel, Vroom & Dreesmann Nederland, VSB Bank, Wassenaar Consultancy B.V., Waterleidingmaatschappij Overijssel, Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, Wavin Nederland, Yakult Europe, Yamanouchi Europe, ZAO- Zorgverzekeringen, Ziekenhuis Rivierenland, Zorgverzekeraars Nederland, Zuiveringsschap Veluwe

5 Het programma 8 Lucas Introna, hoogleraar Organisation, Technology and Ethics aan de Lancaster University (UK) Ik vind het fascinerend hoe verschillend je informatie kunt interpreteren. Cijfers spreken niet voor zichzelf, wij láten ze spreken. En we doen dat altijd vanuit een bepaalde context. De vraag is dus niet zo zeer hoe de cijfers er uit zien, maar van uit welke context je ze interpreteert. In de opleiding besteed ik een hele dag aan informatie en macht. We bespreken veel voorbeelden uit allerlei disciplines. Ik beperk me dus niet tot het bedrijfsleven, maar haal er ook politiek, architectuur en kunst bij. Het is verrassend hoeveel inzicht dat geeft in de rol die informatie speelt in een organisatie. Wat deze opleiding voor mij uniek maakt, is het multidisciplinaire karakter. De deelnemers krijgen een breed perspectief doordat de docenten gezien hun verschillende achtergronden een grote diversiteit aan invalshoeken inbrengen. Het valt me op hoezeer de deelnemers daarvoor open staan. Ze willen echt leren, en ook zélf veranderen. Die betrokkenheid vind ik bijzonder. Drie semesters De opleiding is verspreid over drie se mes ters. Het eerste en tweede semester kennen elk vijftien opleidingsdagen, ver deeld in vijf modules van drie aan - een gesloten dagen. Het derde semester bestaat uit drie modules van drie dagen en een internationale studiereis. Studiebelasting Het EMIM-opleidingsprogramma beslaat anderhalf jaar. De studielast bedraagt in totaal 1850 uur: Onderdeel Studielast Contacturen modules 450 Voorbereiding modules 450 Literatuuropdracht 150 Praktijkopdracht 150 Voorbereiding thesis 250 Thesis 400 Totaal 1850 Inzicht In het eerste semester worden de fundamenten van informatiemanagement uitgediept. In de inleidende module wordt informatiemanagement in de volle breedte ver kend. De overige modules zijn gewijd aan informatie, kennis en betekenisgeving, organiseren en leidinggeven, vormgeving aan ict, en architectuur en ontwerp. Deze stevige theoretische insteek stelt u in staat om uw denkkaders te verruimen en te her ijken en om kritisch na te denken over de praktijk van informatiemanagement in uw eigen omgeving. Overzicht In het tweede semester toetsen de deelnemers hun eigen praktijksituaties aan de opgedane fundamentele inzichten en aan best practices. In de modules komen de volgende thema s aan de orde: processen en ketens, omgaan met bestaande toepassingen van ict, om - gaan met nieuwe ict-concepten, innoveren en veranderen, en de rol van de informatiemanager. Na afloop van dit semester bent u in staat om uw vernieuwde inzichten om te zetten in actiegerichtheid. Vergezicht In het derde semester komt de toekomst van informatiemanagement aan de orde. De eerste twee modules worden gewijd aan de nieuwe overheden die ontstaan door het samenspel van globalisering, marktwerking en individualisering en aan de inrichting van de publieke infor matieruimte. Deze onderwerpen worden verder uitgediept tijdens een internationale studiereis en geïntegreerd besproken tijdens de derde, afrondende module. Professioneel leren en persoonlijk leren gaan hand in hand De opdrachten Parallel aan de opleidingsmodules werkt u individueel en samen met de andere deelnemers aan het aanscherpen van uw methoden en vaardigheden als reflective practitioner : u neemt kritisch wetenschappelijke literatuur door, analyseert praktijksituaties en schrijft wetenschappelijk verantwoorde teksten. In het eerste semester leest en bespreekt u vijf toonaangevende boeken op het gebied van informatiemanagement. In het tweede semester toetst u in klein groepsverband één of meer van uw eigen situaties aan de opgedane inzichten en aan best practices. In het derde semester werkt u onder be geleiding aan uw Master thesis. Hiervoor heeft u in de voorafgaande semesters een probleem stelling en onderzoeksaanpak uitgewerkt en besproken. De Master thesis Met het schrijven en verdedigen van de Master thesis legt u een proeve van bekwaamheid af tot het verkrijgen van de Master-titel en draagt u bij aan de ontwikke ling van het vakgebied informatiemanagement. Wetenschappelijke degelijkheid en praktische relevantie gaan hierbij hand in hand. In de Master thesis legt u een verband tussen theorie en praktijk van informatiemanagement en diept die voor een bepaald deelgebied uit. De Master thesis en alle tijdens de opleiding geproduceerde output vormen de basis van de afrondende verdediging voor de examencommissie. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de examencommissie, uw begeleidende docent en een externe deskundige. Master-titel Na succesvolle afronding van het opleidings programma ontvangt u van de Universiteit van Amsterdam de titel Executive Master in Information Management. In het kader van de invoering van de Europese Master-titel is een aanvraag voor nvao-accreditatie in voorbereiding. Het Fellowsprogramma Met het behalen van de Master-titel komt een einde aan de opleiding, maar het vakgebied evolueert snel en ingrijpend. 9 Daarom is het Fellowsprogramma gestart: een continuing education programma voor alumni van de emim-opleiding die zich zowel persoonlijk als professioneel willen blijven ontwikkelen. i+m Fellows is een groeiende community van enthousiaste deelnemers die tijdens bijeen komsten met inleidingen van inspirerende sprekers hun gedachtegoed verder met elkaar uitdiepen, up-to-date houden en zich voorbereiden op de toekomsten.

6 Docenten De kwaliteit van de docenten bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de opleiding. Er wordt dan ook een beroep gedaan op ervaren academici en reflective practitioners uit binnen- en buitenland. De afgelopen jaren waren de docenten onder meer: 10 Eric Sluis, directeur Concern ICT Interpolis Diverse medewerkers van Interpolis, onder wie leidinggevenden, hebben de EMIMopleiding gevolgd. Ze zijn daardoor anders naar IT gaan kijken: scherper georiënteerd op de business, met meer oog voor processen en innovatie. Dat is nodig, want de manier waarop we met IT omgaan is sterk veranderd. Vroeger lag het accent op voortbrenging en exploitatie, nu gaat het om de vertaling van bedrijfsbehoeften naar informatievoorziening. Er is een tendens, ook in ons bedrijf, om de technische kant meer en meer uit te besteden. Wat we in huis moeten houden, is informatiemanagement en projectmanagement. Dat vraagt om mensen die IT kunnen benaderen vanuit de bedrijfsbehoeften, en veranderingen in de informatievoorziening kunnen vormgeven en doorvoeren. Door deze opleiding zijn ze betere gesprekspartners geworden. De deelnemers hebben al praktijkervaring en kunnen daardoor eigen casussen met nieuwe kennis combineren. Een mooie mix. Kurt April University of Cape Town, Zuid Afrika Michel Bauwens Foundation for P2P Alternatives Jaap Boonstra Sioo en Universiteit van Amsterdam Antony Bryant Leeds Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk Chun Wei Choo University of Toronto, Canada Guido Dedene Katholieke Universiteit Leuven, België en Universiteit van Amsterdam Jan Grijpink Universiteit van Utrecht Luc Hoebeke Hoebeke, Staes & Partners Susanne van Hoek-Gerritsen Universiteit van Amsterdam Otto Holman Universiteit van Amsterdam Ole Hanseth University of Oslo, Noorwegen Aimé Heene Universiteit Gent, België Jan Hoogervorst Sogeti Ard Huizing Universiteit van Amsterdam Lucas Introna Lancaster University Management School, Verenigd Koninkrijk Harry van Irsel ICTRegie Arjo Klamer Erasmus Universiteit Rotterdam Friso Kramer designer Judica Krikke De Brauw Blackstone Westbroek Halbe Kuipers PricewaterhouseCoopers Greet Lhermitte freelance beeldconsulente Rik Maes Universiteit van Amsterdam Bert Mathijssen voormalig Directeur afd. Informatica ING Bert Mulder Haagse Hogeschool Bas Parson Nieuwe Combinaties Dana Ponec Soeters Van Eldonk Ponec architecten Dick Rijken VPRO Digitaal/37C Richard Stanley Bonk Theo Thiadens ICT-management Thomas Thijssen VIA NOVA Academy Jan Truijens Universiteit van Amsterdam Onno Truijens Universiteit van Amsterdam Stijn Viaene Vlerick Business School Erik de Vries Universiteit van Amsterdam Voorts discussiëren een groot aantal CIO s en andere managers en adviseurs met de deel nemers aan de opleiding over hun praktijkervaringen.

7 Praktische informatie 12 Organisatie De opleiding tot Executive Master in Information Management is een onderdeel van de Universiteit van Amsterdam Business School; ze wordt sinds 1988 met succes kleinschalig georganiseerd door de Stichting Postdoctorale Opleidingen Informatie en Management. De inhoudelijke organisatie van de opleiding is in handen van prof. dr. ir. Rik Maes, decaan van de opleiding en drs. Toon Abcouwer, programmacoördinator. De Raad van Advies bewaakt de maatschappelijke relevantie van de opleiding. Deze Raad bestaat uit gezaghebbende managers afkomstig uit het bedrijfsleven en de overheid: Mr. drs. G.B.J. Hartsink, abn amro Mr. R.J. Manschot, Eurojust A.J. Meijboom, Politie Rotterdam- Rijnmond L.J.E. Smits, Het Expertise Centrum A.J. aan de Stegge, pcm Mw. mr. J. Thunissen, Belastingdienst De examencommissie staat onder leiding van prof. ir. H.M.J. Mevissen, em. hoog leraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de Vrije Universiteit. De extern gecommitteerden van de op lei ding zijn dr. Wendy Jansen en ir. Bert Mathijssen. Locatie De opleiding vindt plaats in Château Marquette te Heemskerk, met uitzondering van één opleidingsmodule die in het buitenland wordt georganiseerd. Des gewenst kunt u overnachten in Château Marquette. Een verblijfsarrangement kost ongeveer 300, per module excl. btw. Overnachting is echter verplicht voor modules die niet in Heemskerk plaatsvinden en waarvoor de opleiding accommodatie heeft gereserveerd. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 500, per module excl. btw. Alumnivereniging Het Amsterdams Genootschap voor Informatiemanagers (agim), opgericht in 1991, is toegankelijk voor afgestudeerden en docenten van de opleiding. In collegiale en informele sfeer worden tijdens een aantal bijeenkomsten actuele thema s uitvoerig besproken en uitgediept. Inlichtingen Meer informatie over de opleiding kunt u inwinnen bij programmacoördinator drs. Toon Abcouwer, via het secretariaat (020) of via Tijdschema Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit drie semesters, elk bestaande uit vijf opleidingsmodules van drie dagen. Module september 2006 Module oktober 2006 Module november 2006 Module december 2006 Module januari 2007 Module februari 2007 Module maart 2007 Module april 2007 Module mei 2007 Module juni 2007 (extern) Module september 2007 Module 12& oktober 2007 (studiereis) Module december 2007 Module januari 2008 Willy Rovers, lid managementteam Belastingdienst en deelnemer aan de opleiding Ik heb in mijn portefeuille onder andere automatisering en massale processen, zoals de aangiftes en toeslagen. Ik zoek handvatten om strategisch en tactisch met de mogelijkheden en onmogelijkheden van automatisering om te gaan. Voor mij werkt het negenvlak goed. Met behulp van dat raamwerk kan ik verbanden leggen en naar keuze inzoomen op onderwerpen zonder het overzicht te verliezen. De docenten gaan constant in op de raakvlakken, de consequenties, de effecten op anderen. Ik had niet verwacht dat er zo veel aandacht zou zijn voor zingeving, bijvoorbeeld wat het bestaansrecht van organisaties is of hoe jezelf invulling geeft aan je werk. Dat spreekt me erg aan. De opleiding is intensief. De driedaagse onderwijsblokken, het tempo en het hoge niveau zorgen ervoor dat ik me geen moment verveel. De uitwisseling van er varingen, ook in de avonduren, de gezamenlijke opdrachten, de koppeling naar architectuur of outsourcing, ik vind het allemaal waardevol. Jenny Thunissen, directeur-generaal van de Belastingdienst Begin 2005 is bijna het hele managementteam van de Belastingdienst vernieuwd. Al snel besloten we dat in elk geval één van ons op een hoog niveau kennis van infor matieprocessen en ICT moest opdoen. Zonder automatisering kan de Belastingdienst niet functioneren. We hebben gekozen voor de EMIM-opleiding omdat daarin beide niveaus, zowel ICT als bestuurlijke verantwoordelijkheid, aan bod komen. En wat ik erg goed vind, is dat in de opleiding zo sterk het principe van zelfsturende teams is verweven. Deelnemers moeten het samen zélf doen. Een principe dat we ook bij de Belastingdienst hanteren. 13

8 Kosten en aanmelding 14 Bas Wassenaar, Wassenaar Consultancy BV Toen ik in 2003 aan de opleiding begon, was ik na ruim 12 jaar bedrijfsleven een aantal jaren actief als zelfstandig ICT-consultant. Natuurlijk had ik om bij te blijven op mijn vakgebied al veel cursussen gevolgd, maar die waren gericht op deelonderwerpen. Bij de EMIM-opleiding gaat het juist om de integratie van alle aspecten van informatiemanagement. Sinds de opleiding vul ik mijn opdrachten anders in. Ik was gewend te kijken naar problemen en hoe je die met ICT kunt oplossen. Nu werk ik vanuit een veel breder perspectief: waar staat de organisatie voor, wie zijn de spelers en kunnen zij met de gewenste veranderingen meegaan? Ik heb vanuit verschillende invalshoeken leren analyseren en kan situaties veel beter inschatten. Daardoor is mijn werk een stuk interessanter geworden. Niet alleen is mijn kennis verbreed én verdiept, ik heb mezelf ook op het persoonlijke vlak ontwikkeld. Dat had ik totaal niet verwacht. Kosten Het opleidingsgeld bedraagt , excl. btw. Dit bedrag is inclusief het opleidingsmateriaal, maar exclusief verblijfskosten. Ook de kosten van de internationale studiereis zijn niet in het bedrag inbegrepen. Betaling moet geschieden vóór aanvang van de opleiding. Eisen aan vooropleiding en werkervaring Om mee te kunnen doen aan het opleidingsprogramma moet u aan de volgende eisen voldoen: een academische, hbo- of daaraan gelijk te stellen opleiding; minimaal vijf jaar bedrijfservaring in profit- of non-profitorganisaties, bij voorkeur in een managementfunctie; basiskennis van informatiesystemen en van bedrijfskunde (u kunt deze kennis eventueel voorafgaand aan de opleiding aanvullen of uitdiepen); kennis van de Engelse taal op conver satieniveau. Een toelatingscommissie bepaalt uw geschiktheid op basis van uw personalia en schriftelijke motivatie om deel te nemen, aangevuld met de resultaten van een intakegesprek. Een belangrijk criterium om te worden toegelaten tot de opleiding is uw geschiktheid om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke leerproces. Inschrijving De opleiding is kleinschalig; het maximaal aantal deelnemers per jaar bedraagt 24. U schrijft zich in door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar: UvA Business School Stichting Informatie en Management Roetersstraat wb Amsterdam Annulering U krijgt schriftelijk bericht van toelating tot de op leiding. Acht dagen na ontvangst van dit bericht wordt uw deelname als definitief beschouwd. Wanneer u tot uiterlijk dertig dagen voor het begin van de opleiding annuleert, wordt vijftig procent van het opleidingsgeld gerestitueerd. Bij annulering na de gestelde termijn blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kunt alleen schriftelijk en per aangetekende post annuleren. De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend.

9 Universiteit van Amsterdam Business School Stichting Informatie en Management Roetersstraat wb Amsterdam t (020) f (020)

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar?

Open leertafel Macht en communicatie voor informatieprofessionals. Hoe krijg ik het voor elkaar? In een wereld waarin adequate informatie de kracht van een organisatie uitmaakt maar informatiemanagement vaak niet echt doordringt tot het machtscentrum, heeft de informatieprofessional een moeilijke

Nadere informatie

Executive Master in Information Management EMIM

Executive Master in Information Management EMIM Executive Master in Information Management EMIM Stellen dat we in een informatie maatschappij leven, is een wijd openstaande deur intrappen. De consequenties van deze vast stelling voor uzelf en uw organisatie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Brochure AgilePM Practitioner

Brochure AgilePM Practitioner Brochure AgilePM Practitioner Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties Leadership is the lifeblood of an organisation Aanleiding Het programma De laatste decennia is er sprake van een toename van complexiteit

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl!! W www.ienm.nl

Academy for Information & Management. Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl!! W www.ienm.nl Academy for Information & Management Voorm. Stadstimmertuin 91 1018 ET Amsterdam T (020) 625 18 35 E info@ienm.nl W www.ienm.nl De opleiding Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten is bestemd voor

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Essentials in Consulting and Change

Essentials in Consulting and Change Essentials in Consulting and Change Welbewust adviseren in veranderprocessen Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Zij willen hun adviesvaardigheden

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Werken. Netwerken. Interactieve workshop over de zin en onzin van werken in een netwerk.

Werken. Netwerken. Interactieve workshop over de zin en onzin van werken in een netwerk. Werken in Netwerken Interactieve workshop over de zin en onzin van werken in een netwerk. Aansluiting op Actuele Trend Verandering is inmiddels een constante en organisaties vernieuwen voortdurend. Flexibiliteit

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie