Global Identification & Mobility Solutions Jaarverslag2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Identification & Mobility Solutions WWW.ZETES.COM. Jaarverslag2005"

Transcriptie

1 Global Identification & Mobility Solutions Jaarverslag2005

2 Jaarverslag Zetes 2005 Inhoud 1 Kerncijfers Een stevige basis voor verdere groei 4 3 Verslag van de Raad van Bestuur 6 4 Markante feiten 12 5 Marktsituatie 18 6 Bedrijfsstructuur 26 7 Corporate Governance 32 8 Informatie voor Aandeelhouders 40 9 Terminologielijst Referentielijst Financiële informatie Geconsolideerde cijfers 46 Statutaire rekeningen 77

3 Kerncijfers - Zetes Kerncijfers 2005 In 000 Omzet Courante EBITDA EBIT Eigen vermogen van de groep Omzet Goederenidentificatie Omzet Personenauthentificatie

4 In 000 / jaar geëindigd op 31 december resultatenrekening IFRS IFRS IFRS Omzet Bruto marge Courante Ebitda Herstructureringskosten 97 (252) (457) Voordelen aan de werknemers 0 0 (180) Ebitda Afschrijvingen en amortisatie (2.925) (2.835) (3.340) Waardeverminderingen (1) (1.294) (230) (7) Onderzoek en ontwikkeling (1.142) (1.371) (1.288) Bedrijfsresultaat (Ebit) Financieel resultaat (1.840) (2.763) (2.942) Winst / (verlies) vóór belastingen (1.027) (1.537) Belastingen (kost) / opbrengst (267) 474 (2.585) Winst / (verlies) na belastingen, met uitzondering van niet-voortgezette activiteiten (1.294) (1.064) Verlies na belastingen van niet-voortgezette activiteiten 0 0 (49) Winst / (verlies) voor de periode (1.294) (1.064) Toerekenbaar aan minderheidsbelang Toerekenbaar aan aandeelhouders van moedervennootschap (1.406) (1.088) Netto courante winst / (verlies) voor de periode (2) (1.471) (921) Aantal aandelen Winst (verlies) per aandeel (0.456) (0.353) Netto courante winst (verlies) per aandeel in (0.477) (0.298) Kerncijfers - Zetes 2005 Geconsolideerde balans Totaal actief Eigen vermogen van de groep Netto financiële schuld / (liquide middelen) (15.758) Segment rapportering Omzet (3) Goederenidentificatie Personenauthentificatie Distributie Corporate Courante EBITDA Goederenidentificatie Personenauthentificatie 193 (96) Distributie Corporate (1.746) (1.919) (2.135) EBIT Goederenidentificatie Personenauthentificatie (1.007) (929) Distributie (387) 40 0 Corporate (1.844) (1.943) (2.350) (1) Waardevermindering op goodwill en op dubieuze handelsvorderingen. (2) Het netto courant resultaat is het netto resultaat van de groep uitgezonderd de niet-voortgezette activiteiten, voordelen aan het personeel en rekening houdend met de toepassing van de IFRS 2 norm, herstructureringskosten en resultaat op de verkoop van bedrijven van de groep. (3) De omzet van 2003 & 2004 is hoger dan diegene opgenomen in de geconsolideerde rekening, als gevolg van inter-segment transacties, in het bijzonder met de distributieactiviteit.

5 Een stevige basis voor verdere groei - Zetes Een stevige basis voor verdere groei Executive Committee: Alain Wirtz (CEO), Jean-François Jacques (Voorzitter), Pierre Lambert (CFO) Zonder de toewijding, de creativiteit en het enthousiasme van al onze medewerkers zouden onze reputatie en onze gerapporteerde resultaten niet zijn wat ze vandaag zijn. Op 22 november 2005 noteerde Zetes voor het eerst op Eurolist by Euronext Brussels tegen een waarde van 23 per aandeel, waardoor het bedrijf gewaardeerd werd op 124 miljoen. De beursintroductie bleek een groot succes, en werd 3,7 keer overingetekend. Als uitvoerend management zijn we erg trots op dit succes. Tezelfdertijd erkennen we dat we deze beursnotering niet als doel kunnen beschouwen, doch veeleer als een keerpunt in onze geschiedenis. In de 21-jarige geschiedenis van ons bedrijf was het voorbije jaar inderdaad buitengewoon productief, zowel vanuit intern als extern perspectief. Om te beginnen heeft het voorbije jaar ons toegelaten om een stevige basis te ontwikkelen voor een stabiele groei in de toekomst. De 30 miljoen die opgehaald werd, gaf ons de mogelijkheid om de bedrijfsbalans te versterken en geeft ons voor de komende jaren ook voldoende ruimte voor strategische investeringen en aankopen. Maar het belangrijkste is dat de succesvolle beursintroductie aantoont dat we op het goede spoor zitten, en dat onze strategische keuzes niet alleen door onze klanten doch ook door de financiële markten gewaardeerd worden. Zetes is een belangrijke, pan-europese systeemintegrator geworden, die oplossingen met een hoge toegevoegde waarde aanbiedt in automatische identificatie, zowel in goederenidentificatie als in personenauthenticatie. Omdat we op beide markten actief zijn, kunnen we onze expertise in goederenidentificatie (real time datacaptatie en datatransmissie) aanwenden in de opkomende markt van personenauthenticatie. Tezelfdertijd worden groeifactoren uit de personenauthenticatie (veiligheid, integriteit) steeds belangrijker in de goederenidentificatie. Door de steeds toenemende behoefte aan efficiëntie, veiligheid en datanauwkeurigheid wordt verwacht dat de Auto-ID-markt zal groeien met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 11,6%, zodat tegen 2008 de totale waarde van $29 miljard overschreden wordt. Wij bij Zetes zijn er daarom van

6 overtuigd dat we opereren in een bloeiend marktsegment waar groei, innovatie en consolidatie hand in hand gaan. De laatste 10 jaar kende Zetes een jaarlijkse groei van zo n 30%, zowel via interne als externe groei. Het voorbije jaar was een financieel en operationeel succes met een geconsolideerde organische omzet van 57% (de distributieactiviteit die verkocht werd in april 2005 niet meegerekend) en een groei in courante EBITDA van 162%. Onze uitstekende bedrijfsresultaten voor 2005 laten zien dat we de juiste groeistrategie voeren, die voor een belangrijke vooruitgang zorgt in de twee segmenten waar we actief in zijn: goederenidentificatie en personenauthenticatie. Wat goederenidentificatie betreft, was 2005 het jaar van de realisatie van onze pan-europese visie. Van in het begin van de jaren 90 was het onze ambitie om een vooraanstaand Europees systeemintegrator voor goederenidentificatie te worden. Gedurende dit decennium en tot 2001 breidden we onze geografische aanwezigheid snel uit tot 8 landen, vooral door overnames. Sinds 2002 versterkten we deze internationale strategie door de oprichting van transnationale competentiecentra die onze lokale organisaties ondersteunen met ver doorgedreven expertise en hoogwaardige oplossingen op het vlak van specifieke technologie en toepassingen zoals spraakherkenning, RFID, en meer recent, Print & Apply toepassingen. Deze investeringen bezorgen ons een unieke positie, waardoor we onze klanten waaronder steeds meer grote multinationals beter kunnen bedienen en ondersteunen. voor de Verenigde Naties het project van de kiezersregistratie in de Democratische Republiek Congo. Dit project illustreert ten volle onze bekwaamheid om onder intense tijdsdruk volledige oplossingen voor hoogwaardige projecten rond beveiligde documenten aan te bieden,: in een tijdsbestek van 6 maand werden meer dan 25 miljoen Congolese burgers veilig en accuraat biometrisch geregistreerd. Zetes is enorm trots om zijn steentje bij te dragen aan deze democratische verkiezing in een van de grootste landen in Afrika, een verkiezing waar de Congolese bevolking meer dan 40 jaar op gewacht heeft. Zetes biedt een volledig assortiment aan diensten aan om elke taak van een oplossing te voorzien: van analyse tot projectbeheer, projectuitvoering en onderhoudsmogelijkheden. In zijn 21-jarige geschiedenis heeft Zetes een diepgaand begrip opgebouwd van de behoeftes van zijn klanten om ze te kunnen vertalen in toepassingen die de meest aangepaste technologie integreren. In 2006 willen we het sterke platform dat we opgebouwd hebben, consolideren en versterken om voordeel te halen uit de convergentie van goederenidentificatie en personenauthenticatie. Nu we zowel in Europa als daarbuiten onze leiderspositie in beide markten bevestigd hebben, bevinden we ons in de unieke positie om voordeel te halen uit deze convergentie waar we jaren geleden al op anticipeerden. De recente overname van Powersys en de kaartenafdeling van Idoc illustreren onze groeistrategie en onze wens om onze activiteiten, diensten en expertise uit te breiden, zowel voor goederenidentificatie als voor personenauthenticatie. De hoeksteen van onze strategie is het investeren in mensen. Als aanbieder van oplossingen hangt het succes van ons bedrijf af van de mensen die de diensten aanbieden. Of we nu ambtenaren helpen om kiezers biometrisch te registreren in de Democratische Republiek Congo, of de efficiëntie en de werkomgeving van orderpickers in een magazijn verbeteren met handen- en gezichtsvrije ergonomische oplossingen op basis van spraakherkenningstechnologie, steeds zien we de menselijke factor als de sleutel in een optimale dienstverlening. Een stevige basis voor verdere groei - Zetes 2005 Belangrijke investeringen van Zetes tussen 1999 en 2003 op het gebied van personenauthenticatie wierpen ook in 2005 vruchten af. In België begon onze sterk beveiligde productie-eenheid aan de grootschalige productie van de elektronische identiteitskaart. Op internationaal vlak organiseerde Zetes Het management van Zetes zal er in 2006 met veel motivatie en toewijding naar blijven streven om tegemoet te komen aan de verwachtingen van al onze stakeholders, en met gemotiveerde en toegewijde medewerkers zowel aandeelhouderswaarde te creëren als onze klanten tevreden te stellen. Jean-François JACQUES Alain WIRTZ Pierre LAMBERT Executive Chairman Chief Executive Officer Chief Financial Officer

7 Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes Verslag van de Raad van Bestuur 1. Olivier Gernay Jean-François Jacques Pierre Lambert 4. Floris Vansina 5. José-Charles Zurstrassen 6. Franky Carbonez 7. Alain Wirtz 8. Jean-Marie Laurent Josi 9. Alexandre Schmitz

8 De geconsolideerde omzet groeit organisch met 56,7% tot 139,5 miljoen De courante EBITDA neemt toe met 161,8% tot 15,2 miljoen Netto courant resultaat 5 miljoen 2005 was een heel productief jaar voor de Zetes Groep. De onderneming kende een algemene groei, ze verkocht haar distributieactiviteit en heeft een succesvolle beursintroductie op Eurolist by Euronext Brussels afgerond in een notendop Het jaar werd gekenmerkt door een belangrijke omzetgroei (+38,4% ten opzichte van 2004), zowel in goederenidentificatie ( Goods ID ) als in personenauthentificatie ( People ID ). De reële groei was eigenlijk nog groter, in de zin dat de activiteit distributie, welke verkocht werd in april 2005, nog 13,2 miljoen vertegenwoordigde in de omzet van Voor de activiteiten Goods ID en People ID op zich bedroeg de groei 56,7%. Binnen Goods ID is de toename (+15,1%) voornamelijk gerealiseerd door integratieprojecten op basis van spraakherkenningstechnologie. Deze omzetstijging gaat gepaard met een verbetering van de bedrijfsmarges (EBITDA/Sales en EBIT/Sales). De sterkste stijging werd gemeten in de grote Europese landen waar het groeipotentieel van de filialen van de groep het belangrijkst is. People ID heeft zich zeer goed ontwikkeld, en dit zowel in België als in het buitenland. De omzet werd vermenigvuldigd met een factor 4,6. Na 2 jaar ontwikkeling heeft het identiteitskaartproject in België de fase van algemene implementatie bereikt. Eind 2005 waren er reeds 2,15 miljoen elektronische identiteitskaarten geproduceerd, waarvan alleen al in 2005 twee miljoen. De verdere implementatie geeft Zetes een zeer goede visibiliteit op de volgende vier jaren.in het buitenland heeft Zetes een belangrijk contract in de wacht gesleept en uitgevoerd voor de elektronische registratie van kiezers in de Democratische Republiek Congo. De opdrachtgever was de Verenigde Naties (een erkenning op het hoogste niveau van de capaciteiten van Zetes). Dit contract heeft Zetes bevestigd in haar beslissing om de activiteiten uit te breiden in de EMEA zone. In april 2005 verkocht Zetes haar distributieactiviteit in goederenidentificatie. Deze activiteit met lage marges paste niet meer in de strategie van de groep, welke zich richt op projecten met hoge toegevoegde waarde. De stopzetting en verkoop heeft Zetes toegelaten haar schuldenlast met 5 miljoen te verminderen. In de geconsolideerde jaarrekening bedroeg de nettobijdrage van de stopgezette activiteit (0,05) miljoen. Zetes werd in november 2005 genoteerd op Eurolist by Euronext. Het bedrijf heeft 30 miljoen aan vers kapitaal opgehaald, te verhogen met 0,8 miljoen gereserveerd voor het personeel en 14 miljoen gelieerd aan de uitoefening van warrants uitgegeven in 2001 (voorafgaand aan de kapitaalsverhoging werd de in 2001 uitgegeven achtergestelde lening terugbetaald) Deze middelen dienen om de interne en externe groei van het bedrijf te ondersteunen. Na een belangrijke acquisitiecampagne tussen 1998 en 2001, heeft Zetes zich geconcentreerd op organische groei en de integratie van de verworven bedrijven. Het geconsolideerd eigen vermogen steeg van 9 miljoen einde 2004 tot 56,8 miljoen dankzij een positief netto jaarresultaat en de kapitaalverhoging ten gevolge van de beursintroductie. Balans en kasstroomoverzicht De geconsolideerde balans van Zetes is buitengewoon solide, met een solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal actief) van 51,6%. Tussen eind 2004 en 2005 is de totale financiële schuld van 39,6 miljoen (kredietinstellingen 24,4 miljoen / achtergestelde lening 15,2 miljoen) overgegaan in een netto kaspositie van 15,8 miljoen. Dit laat de financiering van toekomstige strategische investeringen en de overnames in de komende jaren, toe. De totale investeringen ( 3,3 miljoen) van 2005 omvatten investeringen in ontwikkeling ( 1,4 miljoen) en in materiële vaste activa ( 1,8 miljoen). Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes 2005

9 Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes 2005 De balansevolutie is het gevolg van een vrije cash flow die voortkwam uit de bedrijfsactiviteiten, de verkoop van de distributieactiviteit ( 4 miljoen) en een kapitaalverhoging van 43 miljoen. De kasstroomanalyse toont een netto operationele cash flow van 13,6 miljoen (operaties + 14,5 miljoen / stijging van het werkkapitaal - 0,9 miljoen). Commentaar op de resultatenrekening Het omzetcijfer bedraagt 139,5 miljoen. De courante EBITDA is gestegen tot 15,2 miljoen en tot 14,6 miljoen als men de niet-courante elementen in rekening brengt. De éénmalige en uitzonderlijke elementen bestaan uit herstructureringskosten ten belope van 0,45 miljoen (België / Goods ID) en de voordelen aan het personeel naar aanleiding van de beursintroductie voor een bedrag van 0,2 miljoen (IAS/IFRS). De waardevermindering op voorraden bleef aanzienlijk ten gevolge van een voorzichtigheidspolitiek gevoerd gedurende meerdere jaren. De verminderingen hebben voornamelijk betrekking op wisselstukken en vervangtoestellen voor de dienst na verkoop in Goods ID. De afschrijvingen zijn gestegen, voornamelijk in People ID, waar de investeringen uitgevoerd in 2003 en 2004 meer en meer op het totale afschrijvingsbedrag wegen. De financiële kosten zijn hoog gebleven in Deze zijn nog het gevolg van de interesten op de achtergestelde lening en de banklening, en tevens van de bankkosten met betrekking tot de financiering van grote projecten. De IPO die er, later dan voorzien, pas op het einde van het jaar is gekomen, heeft de hoge financieringskost in het boekjaar 2005 niet meer kunnen milderen. Tenslotte lijken de belastingen buitengewoon hoog, met name 36,7% van het bruto resultaat. Er valt te noteren dat meer dan 85% van deze belastingen niet-kas-kosten zijn en uit een daling van de latente belastingen (vorderingen) van de voorgaande jaren bestaan. Daarenboven vereisen de IAS/IFRS normen een belastinglast te dragen welke gelijk is aan het belastingsvoordeel welke betrekking heeft op de IPO kosten ( 0,75 miljoen). Het netto courant resultaat bedraagt 5 miljoen en het netto resultaat 4,4 miljoen. Segment rapportering In Goods ID is de groei (+15,1%) voornamelijk verwezenlijkt in de grote Europese landen, waar de filialen projecten met grote omvang voor multinationale bedrijven realiseerden. Deze groei ging gepaard met een lichte daling van de bruto marges van 40,6% van de verkopen ten opzichte van 43,2% in Dankzij een goede beheersing van de exploitatiekosten (+3,6%) is de courante EBITDA gestegen met 24,2% tot 9,3 miljoen. Dit resultaat (10,3% van de verkopen) is iets hoger dan de verwachtingen van de groep. In People ID is het verkoopcijfer met een factor 4,6 vermenigvuldigd, dankzij de veralgemening van de identiteitskaart en de uitvoering van het eerste internationaal project in Congo voor rekening van de Verenigde Naties. De bruto marge, lager voor grotere projecten (32,6% van de verkopen in 2005), is gestegen met 177% ten opzichte van 2004 (+ 10,3 miljoen). Een goede beheersing van de operationele kosten liet toe een positieve EBITDA te genereren ten belope van 8,1 miljoen. Dit resultaat (16,4% van de verkopen), gevolg van de in 2005 goed uitgevoerde projecten, is licht hoger dan wat de groep had voorzien. Goodwill De impairment test op de goodwill van alle bedrijven binnen de groep, heeft geen substantiële verschillen opgeleverd, welke zouden leiden tot het boeken van een waardevermindering.

10 Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes 2005 Risicobeheer en onzekerheid Het technologisch risico, met name de toepassing van de juiste technologie op het juiste tijdstip, wordt beheerd door gecentraliseerde Competence Centres. Zij dienen als waakhond voor de verschillende dochtervennootschappen. De competentiecentra brengen de nodige deskundigheid en kennis samen over de technologieën in ontwikkeling. Zodra de groep beslist een bepaalde technologie in te voeren, dragen de centra ook bij aan de verspreiding van de kennis en de knowhow. Het financieel risico, vooral met betrekking tot wisselkoersrisico, werd heel voorzichtig beheerd. De inkomsten in USD stegen aanzienlijk (vooral dankzij de nieuwe contracten in het segment People ID). Om de marges in te dekken werd de verkoop in USD beschermd door termijncontracten USD/EURO. De recurrente aankopen en verkopen in USD werden gebudgetteerd, en een indekkingmechanisme tegen koersverschillen (via termijncontracten) werd opgestart om tijdens de budgetperiode met een vaste koers te werken. Het prijsrisico werd ingedekt door akkoorden met de hoofdleveranciers; de prijsherzieningen werden contractueel vastgelegd. Het kredietrisico werd beperkt door een kredietverzekeringsmaatschappij (50% van de verkopen), of bij gebrek daaraan door een interne kredietrisicoanalyse. Transacties met verbonden vennootschappen Tijdens het boekjaar bestonden de transacties met verbonden vennootschappen uit een vergoeding van het uitvoerend management voor 533 K en het aanrekenen van IPO kosten door Zetes Industries voor 113 K.

11 Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes Personeelsbeleid De Zetes groep heeft de activiteiten van Personenauthenticatie uitgebreid. Naast een aanwervingsbeleid, dat zich concentreert op gespecialiseerde profielen ( project managers, account managers, ), werd ook een opleidingsbeleid ontwikkeld, dat zich richt op de vaardigheden van reeds aangeworven personeelsleden. Bij de verkoop van de distributieactiviteit werden 27 werknemers overgenomen door de verwervende vennootschap. Tijdens 2005, op basis van een onveranderde perimeter, steeg het aantal werknemers van de groep met 17 personen. Tegen het einde van het jaar bedroeg het totaal aantal werknemers 455. Energie- en afvalbeleid Het verpakkingsafval werd systematisch gesorteerd voor recyclage door gespecialiseerde firma s. In het kader van omvangrijke roll-outs, neemt Zetes specifieke maatregelen om deze kwestie op eigen initiatief aan te pakken. De vernieuwing van onze kantoren zal uiteindelijk resulteren in een betere isolatie en een lager energieverbruik. Onderzoek en ontwikkeling De afdelingen Professional Services (PS) van elk land en de competentiecentra van Zetes voeren allemaal ontwikkelingsactiviteiten uit. Deze ontwikkelingen worden voornamelijk uitgevoerd in het kader van een project en worden dus geïntegreerd in globale oplossingen. Zij worden niet specifiek als een product gecommercialiseerd, waardoor de bijbehorende kosten niet worden geactiveerd. Toch vormen deze ontwikkelingen een sleutelelement in het vermogen van Zetes om de juiste oplossingen aan te bieden aan de klant. Ze kunnen als een competitief voordeel beschouwd worden. De enige uitzondering zijn de producten ontwikkeld door het competentiecentrum MCL Technologies, een ontwikkeling om oplossingen inzake goederenidentificatie te implementeren. De software suite is compatibel met meerdere platformen van verschillende producenten. In dit geval gaat het om standaardproducten en zo worden ze ook als dusdanig gecommercialiseerd. De geactiveerde ontwikkelingskost in 2005 bedroeg K ten opzichte van een ontwikkelingskost geactiveerd in 2004 van K. Auditverslag De eenvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap werd gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren Dupont, Koevoets & C SCCRL, vertegenwoordigd door de heer Thierry Dupont. De bedrijfsrevisor heeft aangekondigd dat hij een verklaring zonder voorbehoud zal afleveren. Perspectieven In Goods ID zullen de toepassingen gebaseerd op spraaktechnologie de drijvende kracht blijven voor verdere groei, en belangrijke projecten zijn voorzien bij multinationale ondernemingen in verschillende grote Europese landen. Zetes rekent erop te kunnen profiteren van zijn marktpositie om additioneel marktaandeel te verwerven, voornamelijk in de belangrijkste Europese landen. Dit vereist een verhoging van de middelen zowel op het niveau Competence Centre Voice als in de grotere filialen. Het bedrijf wil tevens zijn aanwezigheid in de nieuwe markten versterken en dit via externe groei, zoals de recente overname van Powersys of via organische groei, zoals in Italië. In People ID zal het recurrente gedeelte van de omzet in 2006 uit Build and Operate contracten stijgen. Zetes zal zijn aanbod verder verruimen door interne ontwikkelingen en via de overname van de kaartendivisie van Idoc. Tevens zal het bedrijf zijn afdeling business development versterken om de strategische EMEA regio efficiënt te bestrijken, waarvoor potentiële projecten zijn geïdentificeerd en waarop het bedrijf zich concentreert.

12 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen specifieke gebeurtenissen voorgedaan na balansdatum die een invloed kunnen hebben op de rekeningen voorgelegd aan de raad van bestuur. Vanuit een bedrijfsperspectief kunnen de volgende elementen worden vermeld: Verslag van de Raad van Bestuur - Zetes 2005 Twee kleine acquisities werden gerealiseerd; één in elke activiteit: Goods ID Het Spaanse bedrijf Powersys, werd overgenomen in februari Het bedrijf is gespecialiseerd in Print & Apply oplossingen en diensten voor het automatisch afdrukken en aanbrengen van etiketten. Powersys stelt 10 mensen te werk en genereerde in 2005 een omzet van 2,6 miljoen, waarvan meer dan een derde recurrente business. Met deze acquisitie versnelt Zetes haar groei op de Spaanse markt, met name door het versterken van haar aanwezigheid in de regio rond Barcelona en Catalonië. Met deze acquisitie penetreert Zetes tevens dieper in de producerende sector in Spanje, en tezelfdertijd ook op Europees niveau, door de toevoeging van zeer gedifferentieerde en bedrijfskritische Print & Apply oplossingen in haar aanbod. People ID Om zijn activiteiten uit te breiden en zijn competiviteit te versterken op de markt van de personenauthentificatie, en in het bijzonder de productie van chipkaarten, heeft Zetes de kaartendivisie van de Belgische onderneming Idoc (14 werknemers) overgenomen. Idoc is sedert 1982 actief in de productie van beveiligde identiteitsdocumenten. Met deze overname verwerft Zetes: apparatuur en knowhow op het vlak van lamineren en versnijden, voor de productie van chipkaarten, zowel met contact als contactloos (RFID) apparatuur en knowhow op het vlak van digitaal drukken (offset+), zowel in kleur als beveiligd. De transactie omvat tevens de overname van de privé- en overheidsklanten (kaarten voor diplomaten en voor Belgische ingezetenen in het buitenland, Luxemburgse identiteitskaarten). Project in de Democratische Republiek Congo - Verkiezingsproces Andere acquisities zowel in Goods ID als People ID worden momenteel onderzocht. Voorstel tot bestemming van de resultaten Rekening houdende met de vrije cash flow gegenereerd door de vennootschap in 2005 en met de dividendpolitiek van het bedrijf, zal de Raad van Bestuur voorstellen een bruto dividend uit te keren van 0,3 per aandeel, betaalbaar gesteld na de Algemene aandeelhoudersvergadering. Brussel, 20/04/06 De Raad van Bestuur 11

13 Markante feiten - Zetes Markante feiten H1 Wereldvermaarde referenties met pan-europees bereik De uitvoering van grensoverschrijdende projecten voor multinationals 2005 betekende een grote sprong voorwaarts voor de realisatie van Zetes pan-europese visie, met een stijgend aantal grensoverschrijdende projecten voor toonaangevende multinationals, zoals: Zetes zette een volledig nieuwe infrastructuur op (portable terminals en wireless technologie) voor de verzameling en communicatie van barcodedata in alle Europese productiesites van de wereldleider in siliciumgebaseerde technologie (1). Deze klant zocht een pan-europese partner met een meertalig team als enig contactpunt. Gezien de positieve resultaten van een pilootproject in België werd gestart met het leveren van installaties en de implementatie van het systeem in andere productiesites (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk). Nadat Zetes Alcatel Telecom (2) hielp met de automatisering en integratie van het Spare Part Management Centre in Orléans (Frankrijk), helpt het nu ook bij de real-time opvolging van de activiteiten in het Alcatel distributiecentrum in België, gevolgd door het derde Europese hoofddistributiecentrum van Alcatel in Duitsland. De wereldleider in de markt voor professionele kantoorbenodigdheden, Corporate Express (3) (een Buhrmann-bedrijf), koos Zetes als partner uit voor de introductie van nieuwe orderpickingtechnologie in 13 distributiecentra verspreid over 6 Europese landen. Zetes heeft het nieuwe Corporate Express orderpicking-systeem al geïmplementeerd in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en voorziet tegen eind 2006 de implementatie in een tweede Duits distributiecentrum en in Franse en Zweedse centra. Goederen- Zetes Personenidentificatie Corporate authenticatie Verkoop van de distributieactiviteit Evolueren naar een profiel met hoge toegevoegde waarde op de markt voor automatische identificatie. Zetes kwam tot een overeenkomst met ScanSource, een leidinggevend distributeur van speciale technologieproducten waaronder autoidentificatieproducten, om haar aandeel in Europdata Connect (4) (EDC) te verkopen. EDC stelde 27 werknemers tewerk in uiteenlopende funkties als verkoop, technische ondersteuning en business ontwikkeling, en bediende verschillende wederverkopers in heel Europa, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Benelux, Duitsland en Scandinavië. De verkoop van EDC liet de Zetes Group toe om zich te concentreren op oplossingen met hoge toegevoegde waarde, en het investeren in technologie (spraak, RFID, biometrie, veiligheid, ERP integratie), in vertikale expertise en in hoogwaardige diensten ten behoeve van duizenden klanten in heel Europa. Productie, in nog geen twee maanden tijd, van kits voor het biometrisch registreren van kiezers in de Democratische Republiek Congo (DRC) Het vermogen om grootschalige projecten te leveren en te beheren In mei 2005 plaatste het aankoopcentrum van het UNDP (United Nations Development Programme) in het kader van het APEC-project een project ter ondersteuning van het verkiezingsproces in Congo (5) een bestelling voor kiezersidentificatie en -registratiekits. Na een internationale open aanbesteding (met 17 respondenten) en een rigoureuze selectieprocedure haalde Zetes en zijn gespecialiseerde eenheid PASS (Personal Authentication & Security Services) de bestelling binnen. Niettegenstaande de zeer korte

14 leveringstijden (4 weken voor de eerste 2500 kits, 8 weken in totaal), kwam Zetes de deadlines stipt na, zodat de registratie van de eerste kiezers in juni 2005 een feit was. Zetes stond tevens in voor het organiseren van de opleiding van ongeveer lokale operators en technici, en voorzag technische ondersteuning voor het registratieproces. Met deze uitzonderlijke prestatie heeft Zetes ten volle het vermogen aangetoond om complexe projecten te beheren voor grote publieke en private organisaties, gebaseerd op zijn kennis als leidinggevend systeemintegrator van hoogwaardige oplossingen voor de automatische identificatie van goederen en personen, zei Alain Wirtz, CEO van de Zetes Group. Zetes en zijn personeel is trots om de VN te helpen bij het organiseren van dit democratische verkiezingsproces. Productie van de Belgische elektronische identiteitskaart komt op kruissnelheid Pionierswerk in elektronische identificatie met internationale erkenning Volgens de Belgische overheid toont onderzoek aan dat door tijdsbesparing, vermindering van administratieve taken en de lage prijs van de identiteitskaart, bedrijven, instanties en burgers ruim 100 miljoen zullen besparen H2 Grootste spraakcontract in Duitsland met Metro Group Zetes 3i Solutions: Innovate, Integrate, Improve Op de internationale CeMAT 2005 Beurs in Hannover haalde Zetes de grootste particuliere bestelling in Duitsland binnen (in aantal terminals) voor de implementatie van een picking-systeem door middel van spraak. Deze implementatie is gebaseerd op de Zetes 3i Voice Solution die deel uitmaakt van de gestandaardiseerde, configureerbare componenten ontwikkeld door gespecialiseerde teams de 3i competentiecentra en beschikbaar gemaakt voor alle dochtermaatschappijen van Zetes. 6 7 Markante feiten - Zetes 2005 In oktober 2002 kreeg Zetes het contract toegekend voor de productie, personalisatie en distributie van nationale identiteitskaarten (6) voor alle Belgische burgers en bewoners ouder dan 12 jaar. Daarenboven vertrouwde de Belgische overheid het overkoepelend projectbeheer en de coördinatie met de andere contractanten van de overheid aan Zetes toe. In maart 2003, nog geen 6 maanden later, waren de belangrijkste bestellingen klaar. Vanaf begin 2005 waren alle 589 Belgische gemeenten klaar om deze elektronische identiteitskaarten te verstrekken. METRO Group Logistics (MGL) is het logistieke diensten- en competentiecentrum binnen de METRO Group, een van de meest internationale handelsbedrijven ter wereld. MGL heeft besloten om zijn acht Volgens Bill Gates (7), topman van Microsoft, plaatste het eid-kaartproject België aan de top wat e-diensten betreft: België staat op het punt om het eerste land te worden dat zijn burgers een officiële elektronische identificatiemethode aanreikt die gebruikt kan worden om de identiteit online te verifiëren. Dat is een belangrijke stap die de Belgen zal helpen om veiliger op het internet te surfen en online diensten te gebruiken, want de eid-kaart is de veiligste methode van identiteitscontrole die we al gezien hebben. Vele grote goederendistributiecentra maken al gebruik van toepassingen met voice picking van Zetes. Rainer Skau (links), directeur ZetesIND (de Duitse dochtermaatschappij van ZETES Group). Thomas Kahlmann (rechts), Division Manager Food of MGL. 13

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Manufacturing & Maintenance

Manufacturing & Maintenance Manufacturing & Maintenance De divisie in een notendop Real Software s Manufacturing & Maintenance (M&M) divisie biedt haar klanten - grote productieen service bedrijven - een unieke combinatie van business

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 INHOUDSTAFEL I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 II. BEDRIJFSINFORMATIE 1. Algemene informatie over Real Software... 8 2. Business overview...

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO I N T E R N A T I O N A L w w w. a ri n s o. c o m JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR Services partner die IT oplossingen levert aan s werelds

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Inhoud 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel Agfa in 2005 6 Brief aan de aandeelhouders 8 Stand van zaken 16 Agfa Graphics 22 Agfa HealthCare 28 Agfa Specialty Products Registratiedocument

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2013

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2013 Inleiding Het Jaarverslag 2013 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie