GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE UUR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR."

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester, Raf Van Roeyen, Filip Kegels en Dirk Van Esbroeck, schepenen; Ludo De Block, Roger Heirwegh, Jozef Schelfhout, Luc Maes, Werner Maes, Johan Smet, Guy Tindemans, Ernest Smet, André Buyl, Luk Smet, Jan Weyers, Marleen Goeminne, Veerle Vincke, Ann Cools, Elise Balliauw, Dominique Tielens, Filip Hendrickx, Jurgen De Kerf, Lien Van Dooren, Marina Apers, Hilde Maes, Issam Benali, Jan Van De Perre, Charlotte Van Strydonck en Geert Noppe, raadsleden. Jan Noppe, secretaris. Raadslid Kristien Hulstaert was afwezig en werd verontschuldigd. Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: Openbare zitting. D Goedkeuring van het verslag van voorgaande zitting. 02. Reglement toekenning eretitels. D 13 D Financiën: a) retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden aanpassing; b) rapportering over het visum 2012; c) goedgekeurd gemeentebudget 2013 aktename; d) goedgekeurde politiebegroting 2013 aktename. 04. Fingem uitnodiging tot inschrijving kapitaalverhoging Publi-T. D Goedkeuring wegtracé: verkavelingsaanvraag Interwaas WLM - Kantoor Gerry Smet, perceel tussen Molenbeekvallei, N70 en A. Farnèselaan. D Goedkeuring offerte ontwerper voor afkoppeling op private percelen in het kader van de heraanleg van de N70, doortocht Melsele. 07. Goedkeuring plannen uitbreiding waterleidingnet in de verkaveling Steenland te Kallo en het gemeentelijk aandeel. 08. Goedkeuring aanpassingswerken aan waterleidingsnet ingevolge wegen- en rioleringswerken, Ruiterstraat te Verrebroek. 09. Vaststelling lastvoorwaarden integrale sloop van 2 stallen, Oud Arenberg te Kieldrecht. 10. Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor de afbraak van de woningen Nieuwe Baan te Vrasene en Melseledijk te Melsele.

2 11. Vaststelling lastvoorwaarden maaien van wegels met motorzeis + oprapen maaisel in 2013/2014. D 50 D Aankoop materieel voor MIRG-EU voor de gemeentelijke brandweerdienst. 13. Afstand van voorkooprecht + recht van terugkoop op perceel, 9 e afdeling, sectie F nr. 473B, KMO-zone Schaarbeek te Melsele. 14. Openbare verkoop perceel bouwgrond, Dorpsstraat te Kieldrecht. 15. Aankoop grond ter realisatie trage verbinding, verkaveling Berghoek Alfons Van Puymbroecklaan te Melsele. 16. Aankoop grond + vestiging erfdienstbaarheidszone voor realisatie wegenis- en rioleringswerken, Heirbaan-Schaarbeekstraat te Melsele. D 50 D 11 D 22 D Verlenging leeftijdsgrens voor leden van het vrijwilligerspersoneel van de brandweer. 18. Personeel Lokale Politie Beveren: openverklaring van één betrekking van inspecteur van politie planton/onthaal. 19. Gemeentelijk basisonderwijs: aanwending instaplestijden voor splitsing kleuterklassen te Haasdonk, Kallo, Lindenlaan en Melsele. 20. Ten verzoeke van Groen-sp.a-fractie: a) maatschappelijk verantwoord uitbesteden; b) Standpunt meerderheid mbt bewoning in het GRUP-gebied. Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: a) Toekenning investeringstoelage van euro voor plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen Beverse Base- en Softbalvereniging goedkeuring; b) Vaststelling lastvoorwaarden huren Microsoft licenties (verlenging Open Value Contract). c) Ibogem kennisgeving algemene vergadering d.d Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Beveren - vertegenwoordiging. 22. Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren vzw: voordracht kandidaatleden. 23. Gemeentelijke Sportcentra Beveren vzw: voordracht kandidaat-leden. 24. Gemeentelijke Jeugdcentra Beveren vzw: voordracht kandidaatleden. 25. Bestuurscommissie bibliotheek voordracht kandidaat-leden.

3 26. Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn vertegenwoordiging. 27. Waasse Landmaatschappij vertegenwoordiging. 28. Cevi vzw vertegenwoordiging. 29. Nv Kredietmaatschappij Onze Thuis vertegenwoordiging. 30. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - vertegenwoordiging. 31. Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra vzw vertegenwoordiging. 32. EGTS Linieland van Waas en Hulst vertegenwoordiging. 33. Maatschappij Linkerscheldeoever vertegenwoordiging. 34. Centrum voor basiseducatie Leerpunt Waas & Dender. D Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas. 36. Scholengemeenschap secundair onderwijs Beveren-Bazel. 37. Scholengemeenschap voor het gemeentelijk basisonderwijs Beveren en Kruibeke. 38. Samenstelling gemeenteraadscommissie + aanduiding voorzitter. D 03 D 11 D 11 Geheime zitting Toekenning titel ere-schepen aan de heer Robert Blommaert. 40. Personeel lokale politie Beveren: aanstelling leden selectiecommissie voor midden- en basiskader voor aanwerving 1 inspecteur van politie planton/onthaal. 41. Personeel gemeentelijke vrijwilligers brandweer Beveren: a) toekenning eervol ontslag aan brandweervrouw-vrijwilliger per ; b) toekenning eervol ontslag aan adjudant-vrijwilliger per Openbare zitting: 01. De voorzitter verwelkomt de raadsleden en het publiek en opent vervolgens de gemeenteraadszitting van heden. Secretaris Noppe leest het verslag van de zitting van dinsdag 26 februari 2013 voor. Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan het voorgelegd

4 verslag van de gemeenteraadszitting van 26 februari Vervolgens start de voorzitter de zitting met het vragenkwartiertje. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, heeft vier vragen. - Aan het speelplein in de Bremstraat, ter hoogte van huisnummers 47 en 49, loopt een gracht waar op het einde een betonnen keermuur is aangebracht. Dit is vlak voor de ingang van het speelplein. Op die keermuur is er geen omheining. Onlangs is er een kind al spelend in de gracht gevallen. De gracht ligt, ter hoogte van de keermuur, een meter lager. Het raadslid vraagt of het mogelijk is om hierop een afsluiting te voorzien. In afwachting van deze afsluiting kunnen er misschien nadarhekkens geplaatst worden zodat er geen kinderen meer in de gracht kunnen vallen. Schepen Kegels zal dit zo snel mogelijk doorgeven aan de diensten, zodat zij dit kunnen nakijken en eventueel plaatsen. - In de pers kon de Vlaams Belang-fractie vernemen dat Electrabel, ten gevolge van minder inkomsten, geen dividenden uitkeert aan de gemeenten. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de gemeente Beveren? De burgemeester antwoordt dat hij dit ook heeft vernomen via de pers. Hij heeft echter nog geen schrijven ontvangen en moet daarom het antwoord nog schuldig blijven. De burgemeester gaat dit binnenkort opnemen met de ontvanger en terugkoppelen wat de consequenties hiervan zijn. Er zou een bepaald dividend niet worden uitgekeerd. Dit zal zeker besproken worden bij de begrotingswijziging.

5 - Na de wedstrijd van Waasland Beveren tegen Beerschot zijn er ernstige vernielingen aangebracht door de bezoekers. De schade werd geraamd op enkele duizenden euro s. Is deze schade reeds hersteld en wie gaat deze kosten betalen? Zijn de kosten voor rekening van de gemeente en kan men, gelet op de financiële toestand van Beerschot, de kosten verhalen op deze club? De burgemeester weet niet of de schade al hersteld is. De gemeente zal dit zeker niet zelf betalen. Waasland-Beveren heeft een schrijven gericht aan de club Beerschot om de kosten te verhalen. De burgemeester weet niet of dit al terugbetaald is. Hij heeft ook kennis van de financiële toestand van Beerschot. Er werd een factuur verzonden naar de club die opgemaakt werd op basis van de vernielingen. Raadslid Buyl vraagt nogmaals of de kosten voor de gemeente zijn? De burgemeester antwoordt dat deze kosten zeker niet voor de gemeente zijn. Er is trouwens hetzelfde gebeurd met Lokeren. De supporters van Lokeren hadden een aantal vernielingen aangebracht en op basis van camerabeelden hebben een aantal supporters van Lokeren ook stadionverbod gekregen. Er wordt niet enkel financieel opgevolgd, maar er is ook politionele opvolging. Er werd een factuur verzonden naar Lokeren op basis van de vernielingen en dit zal ook gebeuren met Beerschot. De club van de voetbalsupporters die de vernielingen aanbrengt, draait zelf op voor de kosten. - Momenteel zijn er wegenwerken aan de gang in de Pastoor Steenssensstraat te Beveren.

6 Zijn deze werken klaar voordat de Puitenslagersfeesten starten? Zullen de organisatoren gebruik kunnen maken van de stroomkasten ter hoogte van de Gamma? Zal het plein achter de O.-L.-Vrouwstraat, waar momenteel werfmateriaal en bouwmateriaal gestockeerd is, leeg zijn bij de begindatum van de jaarmarkt? Schepen Van Roeyen bevestigt dat er werken zijn in de Pastoor Steenssensstraat. Door een aantal omstandigheden zijn de werken later gestart. We moeten ook rekening houden met de winter. Er was gisteren een vergadering met de organisatie van de Puitenslagersfeesten. De aannemer heeft een tandje bijgestoken en al een week van de vertraging goedgemaakt. Tegen 1 mei zal er op de onderlaag asfalt liggen. De werken zullen klaar zijn tot aan het Chirolokaal. Er werd met de organisatie afgesproken om te proberen niet zoals klassiek was op Vijfstraten te beginnen, maar vanaf de Chiro richting O-L- Vrouwstraat de lus te maken om de jaarmarkt meer te betrekken. We kunnen de jaarmarkt langs achter of langs de O-L-Vrouwstraat bereikbaar maken. Er is een werfkast of foorkast geplaatst iets meer richting Pastoor Steenssensstraat. Er zal getracht worden dat alle voorzieningen meer richting Lindenlaan aanwezig zullen zijn. Het was een zeer positieve vergadering met iedereen en de problemen zullen zeker opgelost worden. Raadslid Buyl vraagt nogmaals of het plein zal gebruikt kunnen worden.

7 Volgens de schepen heeft de aannemer zich formeel geëngageerd dat de zones, die nu als stockage gebruikt worden, volledig leeg zullen zijn zodat alles perfect zal kunnen verlopen. Raadslid Luc Maes, Open Vld-fractie, heeft twee vragen. - In de pers zijn er een aantal artikelen verschenen over de kwaliteit van de fluo vestjes. Het overgrote deel schijnt eigenlijk van een ondermaatse kwaliteit te zijn. Al een aantal jaren worden er vestjes uitgedeeld aan de schoolkinderen om hun veiligheid te verhogen. Heeft de gemeente zicht over de kwaliteit van de vestjes die uitgedeeld zijn? Zo neen, kan dit dan onderzocht worden? Het kan niet zijn dat deze gratis vestjes van ondermaatse kwaliteit zijn. Dit geeft een vals gevoel van veiligheid. Schepen Van Roeyen antwoordt dat Beveren de traditie heeft om aan bepaalde leerjaren (wisselsysteem) fluo vestjes, hesjes of rugzakhoezen te geven. Er wordt meestal met gespecialiseerde firma s onderhandeld alvorens aan te kopen. De schepen heeft nog geen opmerkingen of berichten ontvangen van de schooldirecties dat deze niet conform de wetgeving zouden zijn. Hij zal dit laten nakijken. Ook wat men weggeeft, moet een goede kwaliteit hebben! - Raadslid Maes heeft in de collegeverslagen gelezen dat er een afwijking is toegestaan aan het reglement voor de regenputpremie inzake de oppervlakte. In dit zelfde collegebesluit stond ook een zinsnede dat men gaat onderzoeken om de grens van grootte van de oppervlakte minder arbitrair te maken. Het raadslid vindt dit op zich een goede zaak.

8 Tot op heden was dit vrij hypocriet. Als men 301 m² had, kreeg men niets en als men 299 m² had, dan kreeg men euro premie. De reden die men opgaf was dat groter dan 300 m² wordt opgelegd door de decreetgever en onder de 300 m² door het politiereglement. Daar heeft de burger niets aan. Op zich is de herziening een goede zaak! Wanneer wordt dit reglement aangepast? Er zijn ook wel wat mensen die 15 tot 30 jaar terug een regenput hebben gestoken zonder reglementering. In veel gevallen wordt deze regenwaterput niet gebruikt. Indien mensen die regenput werkelijk zouden gebruiken voor toiletten of om te wassen, dan hebben zij geen recht op deze premie omdat zij die regenput al hebben, terwijl zij echter nog meer dan de helft van de kosten moeten doen. Is het mogelijk om in het nieuwe premiereglement daar iets van te voorzien? Misschien een verlaagde premie, zodat de mensen met een bestaande regenput niet uit de boot vallen en toch gestimuleerd worden tot die aanpassing. Schepen Vlegels antwoordt dat de herziening beslist werd naar aanleiding van een vraag die juist 1 m² boven de norm lag en het college beslist heeft om die premie dan toch uit te keren. Het reglement moet aangepast worden, zodat men niet ineens afvalt of er net toch bij is. Dit reglement wordt nu uitgewerkt. Het heeft wat consequenties naar decretale verplichting en niet-verplichting. Daar was de grens vroeger een beetje getrokken. Een premie voor oude regenputten, die destijds zonder reglementering gelegd zijn, ligt iets moeilijker. Er zijn mensen die al jaren een regenput hebben en die nog steeds gebruiken.

9 Een verder onderzoek door de diensten is wenselijk. - Raadslid Benali, Groen-sp.a-fractie, heeft via de media vernomen dat de VDAB, omwille van besparingen, een aantal Werkwinkels in Vlaanderen wil sluiten. Hoewel de regionaal directeur van de VDAB in de media gesteld heeft dat er in het Waasland geen Werkwinkels zouden sluiten, zijn er toch een aantal redenen om ongerust te zijn over de Werkwinkel in Beveren, nl.: - volgens de regionaal directeur is het niet uitgesloten dat er in de toekomst toch Werkwinkels zouden dichtgaan; - in het verleden is er een deel van de dienstverlening in een aantal Wase gemeenten verschoven naar de overkoepelende Werkwinkel in Sint-Niklaas; - naast een volledige stopzetting zou het ook kunnen dat er een verdere afbouw komt van Werkwinkels in het Waasland of Beveren met een verschuiving naar Sint-Niklaas. De doelgroep van Werkwinkels is beperkt mobiel. Een verre verplaatsing kan werkzoekenden afschrikken. De VDAD wil meer inzetten op digitale contacten met werkzoekenden zoals sociale media, videogesprekken, enz. Dit echter zonder rekening te houden met de digitale kloof die geldt voor heel wat kansarme groepen. Groen-sp.a wil onderstrepen wat het belang is van het ontplooien van maatregelen voor werkzoekenden in de buurt van de mensen hun woonplaats, hier in Beveren zelf. De fractie wil daarom weten of het gemeentebestuur al contact heeft opgenomen met de VDAB om te weten wat de plannen zijn met de Werkwinkel in Beveren. De fractie vraagt aan het gemeentebestuur om alles in het werk te stellen om de dienstverlening van de Beverse Werkwinkel lokaal te verankeren en vooral de openingstijden op peil te houden.

10 Schepen De Meulemeester antwoordt dat er op 23 april een gesprek zal plaatsvinden met de heer Van Malderen, directeur van de VDAB in Sint- Niklaas. Het college deelt de bezorgdheid van de fractie. De gemeente zal aandachtig luisteren naar wat de heer Van Malderen te vertellen heeft. Het is belangrijk dat inwoners uit Beveren die naar werk moeten gaan zoeken, dit in Beveren kunnen doen. Na 23 april weten we allemaal iets meer. 02. Vanaf 18 oktober 2012 is niet langer de Vlaamse Regering, maar de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van eretitels aan schepenen en gemeenteraadsleden. De toekenning van een eretitel voor burgemeesters blijft een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. Met eenparigheid van stemmen hecht de gemeenteraad goedkeuring aan voorgelegd reglement inzake toekenning van eretitels. 03. Volgende punten met betrekking tot de financiën worden aanvaard: a) De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden aanpassing. Raadslid Buyl, Vlaams Belang-fractie, gaat niet akkoord met dit punt. De rijbewijzen zullen nu in bankformaat worden uitgegeven. De gemeente wenst daar 5 euro boven de kostprijs bij te doen. De fractie vindt niet dat dit kan. De overheid legt een verplichting op aan de burger, maar de burger draait op voor de kosten. Daar deze rijbewijzen ook beperkt in tijd zullen zijn, is dit een steeds weerkerende kost voor de burger. Daarom vraagt de fractie om deze rijbewijzen gewoon tegen kostprijs uit te reiken en er geen verhoging bij te doen. De burgemeester antwoordt dat dit niet moet voorgesteld worden alsof wij daar

11 winst op maken. Het is gewoon de kostprijs voor de gemeente die nauwelijks gerecupereerd wordt. Het is een afspraak die in gans het Waasland gemaakt werd. In die zin volgt Beveren wat de andere Wase gemeenten doen of volgen zij ons. Deze afspraak wordt gemaakt rond al de retributies tussen alle Wase gemeenten. De Vlaams Belang-fractie zal dit punt niet goedkeuren. Raadslid Buyl vraagt een stemming over dit punt. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer start binnenkort met de uitreiking van rijbewijzen in bankkaartformaat en dit brengt extra administratieve taken mee. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de federale vergoeding te verhogen met een gemeentelijk aandeel van 5 euro: op afgifte rijbewijs: kostprijs + 5 euro; op afgifte voorlopig rijbewijs: kostprijs + 5 euro; op afgifte duplicaat: kostprijs + 5 euro. Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen-sp.a) tegen 3 neen-stemmen (Vlaams Belang, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd voorstel inzake aanpassing van de retributie op afgifte administratieve bescheiden, fotokopies of andere duplicaten en benodigdheden. b) Met algemeenheid van stemmen wordt akte genomen van de rapportering door de financieel beheerder over de uitvoering van het visum c) Alsook wordt algemeen akte genomen van het goedgekeurde gemeentebudget d) De begroting van de politie 2013 werd door het federaal en gewestelijk toezicht goedgekeurd. Overeenkomstig artikel 7 van het algemeen reglement op de boekhouding van de Lokale Politie worden alle door de toezichthoudende overheid getroffen beslissingen i.v.m. de begroting door het college aan de raad meegedeeld. Algemeen wordt door de raad hiervan akte genomen.

12 04. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Fingem uitnodiging tot inschrijving kapitaalverhoging Publi-T. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft het dossier bekeken. Hier wordt weer een rooskleurig verhaal voorgesteld. Het gaat om 7 % netto dividend dat jaarlijks nog met 2 % zou verhogen. Op zich ziet alles er mooi uit. Er is ook een positief advies van de gemeenteontvanger. We hebben echter in het verleden ook dossiers gehad waar dit heel snel gekeerd was. Laat ons denken aan Dexia waar we amper 3 of 4 jaar geleden ook in een kapitaalsverhoging zijn gestapt met heel veel beloftes van rendement, maar we daarna ons geld wel kwijt waren. De daarnet gestelde vraag en de mededeling dat Electrabel geen dividend zou uitbetalen aan de gemeenten, is een extra punt om te zeggen dat de gemeente hier beter niet zou instappen. De Open Vld-fractie gaat dit punt niet goedkeuren. De ervaring met Dexia was ook negatief in die zin dat de gemeenten niks hadden, maar voor bepaalde groepen werden er wel dingen geregeld zoals eeuwigdurende leningen tegen hoge rentes enz. Er is ook een ongelijke behandeling van de aandeelhouders geweest. We kunnen hier beter niet verder instappen en terughoudend zijn. Raadslid Schelfout, Vlaams Belang-fractie, zegt dat zijn fractie dit punt ook niet zal goedkeuren. Hij volgt de visie van de heer Maes. Fingem voorziet een tweede inschrijving voor eventuele gemeenten die nog niet ingeschreven hebben. Door het feit dat de reserves van de gemeente daarvoor reeds opgebruikt zullen zijn, zal men dit financieren met thesauriebewijzen, wat een bijkomend risico zal inhouden.

13 De burgemeester zegt dat het hier niet over Electrabel gaat, maar over Fingem. Fingem is een financieringsmaatschappij voor de gemeenten. Men kan Fingem en alle distributiemaatschappijen niet vergelijken met de Gemeentelijke Holding. Het punt hier is het feit dat dit niet gefinancierd wordt door een overboeking vanuit de gemeenten. We moeten de euro niet betalen uit de gemeentekas. Het bedrag wordt afgenomen van de reserves die voorzien zijn bij Fingem. Als de gemeente de reserves hier niet voor gebruikt, dan blijven die gewoon staan. Naar raadslid Maes toe stelt hij dat dit in de vorige legislatuur ook is gebeurd. We hebben nog Publi-T aandelen onderschreven met geld dat de gemeente uit de begroting had genomen omdat die aandelen zo interessant waren qua belegging. Dit is hier niet zo. De burgemeester verwijst naar een jaar geleden toen een beslissing werd genomen in het kader van de sector aardgas. We hebben toen de aandelen bij Fingem ook onderschreven. Het zou niet verstandig zijn om die reserves nu niet te gebruiken. Door ze te gebruiken krijgen we een serieus rendement. Alle vroegere aandelen hebben ook een groot rendement opgebracht. Bijna alle gemeenten onderschrijven trouwens die aandelen die aangekocht zijn tegen een zeer voordelige prijs. De aankoopprijs lag veel lager dan de marktwaarde. Als we morgen de aandelen op de beurs zouden verkopen, is die waarde veel groter. Het zou vanuit de gemeente niet verstandig zijn om dit te doen. De financieel beheerder steunt dit voor meer dan 200 %. Raadslid Luc Maes heeft dit vroeger ook gesteund.

14 Hij herinnert zich de hele discussie met Dexia, ongeveer drie jaar geleden, met ongeveer dezelfde motivatie. Reserves omzetten in kapitaal wordt risicokapitaal en kan dan ook gemakkelijker kwijtgespeeld worden. We moeten lessen trekken uit het verleden en moeten voorzichtig blijven. Hij is hierin terughoudend en gaat het punt niet goedkeuren. Raadslid Schelfout vindt het een risicovolle zaak, daar we gaan investeren in het buitenland. Het is eigenlijk een vorm van speculeren. De laatste tijd is er in veel financiële zaken bewezen dat het dikwijls verkeerd loopt. Daarom zal de Vlaams Belang-fractie dit punt niet goedkeuren. De burgemeester zegt nogmaals, voor alle duidelijkheid, dat de Gemeentelijke Holding toen in moeilijkheden zat. Het was toen een reddingsoperatie. Het was een kapitaalsverhoging om die Gemeentelijke Holding te redden. Op een gegeven moment werd er 13 % interest beloofd door de regering waar de verantwoordelijkheid achteraf afgeschoven is op de lokale besturen. Dit dossier is hiermee totaal niet te vergelijken. De reserves zijn er en staan ter beschikking van de gemeente Beveren. Indien we dit nu niet onderschrijven, dan blijven de reserves gewoon staan zonder rendement voor de gemeente. Het kost de gemeente geen eurocent, maar brengt ons alleen maar geld op. Het is een goede investering met kleine risico s. De raad van bestuur van Fingem nodigt onze gemeente uit om in te schrijven op de kapitaalverhoging van Publi-T van 77 miljoen euro. De cvba Publi-T beheert de aandelen van de publieke sector binnen de transportnetbeheerder Elia. Fingem beheert 3,44% van de aandelen van Publi-T. De raad van bestuur van Fingem heeft een sterke aanbeveling geformuleerd om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T. Financieel beheerder Hugo Maes adviseert in te tekenen op 747,69 aandelen voor een totaal bedrag van ,57 euro.

15 De gemeenteraad geeft met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen-sp.a) tegen 3 neen-stemmen (Open Vld, Vlaams Belang) aan Fingem de opdracht om voor rekening van de gemeente in te tekenen op de kapitaalverhoging van Publi-T voor een bedrag van ,57 euro. 05. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Goedkeuring wegtracé: verkavelingsaanvraag Interwaas WLM - Kantoor Gerry Smet, perceel tussen Molenbeekvallei, N70 en A. Farnèselaan. Raadslid Noppe, Groen-sp.a-fractie, zegt dat zijn fractie dit punt zal goedkeuren. Hij heeft echter een eerste vraag. Hij vraagt aandacht voor de fietsverbinding tussen de beide delen van de Farnèselaan. Door de fractie werd al herhaaldelijk aangedrongen op de aanleg van deze verbinding. Steeds kwam als antwoord dat de grond, waarover deze verbinding moet komen, zeer moeilijk te verwerven is. Bij het bekijken van het plan voor het wegtracé merkten we echter op dat de grond, palend aan het onverwerfbare stuk, al in handen is van een bekend vastgoedkantoor. De kortste verbinding tussen de twee delen van de Farnèselaan zou evengoed over dit stuk kunnen lopen, vlak naast de scheidingslijn met het onverwerfbare stuk. Het raadslid vraagt aan het college om te onderzoeken of er met de vastgoedmakelaar een tijdelijke overeenkomst kan gesloten worden om over zijn perceel een voorlopig fietstracé aan te leggen in afwachting van verdere ontwikkelingen in het gebied. De aanleg van dit voorlopige tracé hoeft niet gepaard te gaan met grote kosten, maar kan een beetje gravel zijn en een brugje over de beek. De fractie wil nogmaals het belang van deze verbinding onderstrepen. Het is een veilig alternatief voor de fietsers die van Melsele-Zuid naar Melsele- Noord willen en omgekeerd. Het zou het mogelijk maken om de zeer gevaarlijke N450 te vermijden.

16 Het zou de verplaatsing met de fiets of te voet kunnen bevorderen. Vervolgens heeft raadslid Noppe een vraag betreffende de fasering van het aansnijden van het gebied. Op welke termijnen zal de rest van de geplande ontwikkeling van het binnengebied gerealiseerd worden? Hij vraagt ook om het gebied ten noorden van de Molenbeek, nu ook ingekleurd als woonuitbreidingszone, te vrijwaren als groengebied. Schepen Van Roeyen kan, wat betreft de fietsverbinding tussen Farnèselaan Noord en Zuid, alleen maar gelukkig zijn dat de fracties het opnemen voor de zaken waar de gemeente al zolang mee bezig is. Het is een idee dat uit het beleid komt. De realiteit is dat de verwerving van de gronden een problematiek was die niet zo eenvoudig is. Er is een onverdeeldheid met heel veel families. Er zit nu wel wat beweging in. Anderzijds moeten we meegeven dat de ontwikkeling in dit gebied nu volop lopende is. Er zijn oefeningen lopende rond ontsluiting op het vlak van mobiliteit. Er moeten een aantal keuzes gemaakt worden. Op dit vlak is er een princiepsbeslissing om voor de Oost-Westfietsverbinding in de Beekvallei een ontwerper aan te duiden. Deze procedure is lopende, maar de ontwerper moet nog aangeduid worden. Voor de Noord-Zuidverbinding is er al een plan klaar. We evolueren nu in een richting dat de verbindingen, ook voor gemotoriseerd vervoer, dermate zullen ingericht worden en dat we de zachte verbinding eventueel sneller kunnen aanleggen. We zitten met een nieuwe meerderheid. In de loop van de komende weken moet dit in de begrotingsbesprekingen ook opgenomen worden. Bijna alle voorwaarden zijn vervuld. De eigendomsoverdracht is nog niet helemaal rond, maar er komt beweging in

17 met enig perspectief. Schepen Vlegels zegt dat er een fasering bestaat voor het gebied. Deze verkaveling is een voorafname op een groter gebied dat de komende jaren zal ontwikkeld worden. Dit gebied bestaat nog uit twee delen. Er is het stuk tussen de N70, Farnèselaan en de Beekvallei dat het voorwerp uitmaakt van een RUP dat in voorbereiding is. De afbakening ervan is klaar. We gaan nu de invulling van het RUP doen. Dat is uiteraard commissiewerk voor deze gemeenteraad. Het tweede deel is Meersen-Zuid dat niet in het RUP zit. Het is in het structuurplan bevroren voor de langere termijn. Er wordt wel door eigenaars aangedrongen om dit gebied ook te ontwikkelen. Het is de bedoelding om voor Meersen-Zuid rekening te houden met de het valleigebied, het water en de groenstructuur. De schepen zegt niet dat er niets zal komen in dit gebied, maar de gemeente is zeer bezorgd om dit zo veel mogelijk te behouden. Dit zit nu niet in het RUP dat binnenkort zal gepresenteerd worden op een commissie in het voorjaar. In die eerste fase van dit RUP zullen een 200 woningen komen. De fase Meersen-Zuid is een latere discussie. De realisatie van dit RUP zal ook leiden tot een verdere fietsverbinding langs het Pareinpark, via Viergemeet richting Cortewalle. Dit wordt tegelijkertijd, met dit RUP, mogelijk gemaakt. Raadslid Luc Maes, Open Vld-fractie, heeft ook nog een vraag/suggestie in de rand van het dossier. Als de woningen gebouwd worden, moet er ook aan de decretale normen qua isolatie en energiehuishouding worden voldaan. De gemeente kan verder gaan door een specifiek reglement op een verkaveling of op een woonhuis op te leggen. Het is misschien moeilijk, maar er is wel één geschikt blokje van ongeveer 7-8 woningen dat het dichtst tegen de N70 ligt om hierin verder te gaan.

18 Misschien is het wel een uitdaging om met de verkavelaar in der minne een akkoord te maken dat er bv. met het blokje van 7-8 aaneensluitende woningen wordt verder gegaan tot het bouwen van passiefwoningen. Omdat het een geheel is, zal de meerkost een stuk minder zijn. Hij vraagt aan het college om in samenspraak met de verkavelaar, eens te polsen of daar niet, op vrijwillige basis, verder kan gegaan worden. Schepen Vlegels antwoordt dat we in de toekomst inderdaad aandacht moeten hebben voor die problematiek. Hij weet niet tot wie dat blokje behoort, maar vermoedt dat het de Waasse Landmaatschappij is die dit gaat ontwikkelen. Er zijn drie verschillende instanties: de Waasse Landmaatschappij, de Intercommunale en het kantoor Gerry Smet die de woningen in deze verkaveling gaan ontwikkelen. Indien het de Waasse Landmaatschappij is, dan kunnen we deze vraag naar hen doorsturen. We zullen in de toekomst zoveel mogelijk aandacht geven aan dit soort zaken van energiezuinige woningen. Raadslid Maes dacht dat wat nu voorligt, volledig privaat was. Volgens schepen Vlegels zijn het drie instanties die daar woningen gaan zetten. Raadslid Noppe wenst nog even terug te komen op het antwoord van schepen Van Roeyen. Als hij het goed begrijpt, dan gaat de verbinding gelegd worden op het perceel dat nu als onverwerfbaar wordt beschouwd. Dus is er blijkbaar toch enige evolutie in dit dossier. Hij vraagt wanneer de verwerving van dit domein zal gebeuren? Wanneer zal de fietsverbinding dan gelegd worden? Schepen Van Roeyen antwoordt dat er twee elementen zijn.

19 We hebben eerst het eigendomsstatuut. Schepen Vlegels heeft gezegd dat één van de actoren de heer Smet is. In de marge van de bespreking rond de ruimtelijke invulling zijn er al een aantal contacten geweest. Dit moet afgerond worden. Er kunnen moeilijk termijnen van weken of maanden opgeplakt worden. Met wat meeval zou het dit jaar moeten lukken. Het is natuurlijk altijd voorwaardelijk en we moeten akkoorden kunnen maken. Indien dit niet in der minne kan, dan moet men starten met onteigenen en dat is een heel ander verhaal. De aanleg zelf is een kwestie van opname in de begroting. We hebben plannen die klaar zijn. Er is een plan verbinding Noord-Zuid met een brug over de beek. Het zou een schitterende realisatie zijn die, vanuit de dienst mobiliteit, verdedigd zal worden bij de collega s van het college om dit in de begroting op te nemen. Dit is werk voor de komende weken. Door Interwaas, de Waasse Landmaatschappij en Kantoor Gerry Smet werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een deel van de gronden gelegen te Melsele, tussen de Molenbeekvallei, de N70 en de A. Farnèselaan, deels in woongebied en deels in woonuitbreidingsgebied. Het ontwerp voorziet in deze 1 ste fase ter hoogte van de A. Farnèselaan 36 bouwkavels voor halfopen en gesloten bebouwing. In de aanvraag is ook de aanleg van nieuwe wegenis voorzien. De aanvraag werd onderworpen aan een bijzondere bekendmaking wat leidde tot één bezwaar van een aanpalende eigenaar. Na bespreking werd het ingediende bezwaar als ongegrond verklaard. Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met het ongegrond verklaren van het ingediende bezwaar en wordt goedkeuring gehecht aan het wegtracé en de uitvoering van de nieuwe wegenis. 06 De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Goedkeuring offerte ontwerper voor afkoppeling op private percelen in het kader van de heraanleg van de

20 N70, doortocht Melsele. Raadslid Maes, Open Vld-fractie, heeft er niets op tegen dat er voorzien wordt in afkoppeling en dit in één dossier wordt meegenomen. Hij vindt het wel een heel groot bedrag om er niet mee de markt op te gaan! Het is puur in uitbreiding gegaan van de opdracht voor de ontwerper van de openbare riolering en openbare weg. We hebben een aantal dossiers gerealiseerd waar ook met een samenwerkingsakkoord gewerkt werd en dat geleid heeft tot zeer goede resultaten. Hij vindt het spijtig dat hier de markt niet is bevraagd. Men heeft hier niet naar de laagste kostprijs gekeken. We hebben relatief weinig zicht op de kostprijs. Schepen Van Roeyen antwoordt dat raadslid Maes de problematiek van de afkoppeling zeker kent. Hij kent ook op dit vlak de manier van werken van de gemeente.. Deze week was er met alle betrokken diensten een vergadering en werd de ervaring met al deze dossiers afgetoetst. Het is de bedoeling om de benadering in die zin aan te passen zodat alles iets flexibeler wordt. Er komt een voorstel aan het college om naar kostprijs toe, op basis van raamovereenkomsten, een realistischer verhaal te kunnen doen en in te spelen op wat mensen al dan niet doen. Zo komen we tot een perfecte kosten-baten analyse. Op basis van reële kost, want er wordt belangrijke betoelaging voor gegeven, kan het verhaal verder op punt gezet worden. We zijn volop bezig om, uit ervaring van de twee dossiers die lopen, naar een nog efficiëntere aanpak te gaan. Raadslid Maes vindt het antwoord van de schepen een beetje naast de

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 26 maart

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 26 maart Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 26 maart 2013.. Punt 02: Reglement toekenning eretitels (D 03) Het decreet d.d. 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 december 2015.. Punt 02: Opvolging schepen Deckers: Ontslag van rechtswege van schepen Deckers op 31.12.2015; Opvolging

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015...

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 januari 2015... Punt 02: Kerkfabriek Sint-Michiel Kieldrecht: goedkeuring investering nieuwe vloer. (BM). De gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 06 AUGUSTUS 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 06 AUGUSTUS 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 06 AUGUSTUS 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 januari

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 januari Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 januari 2013.. Punt 02: Aanpassingswerken aan Provinciale Baan en Nieuwe Baan te Vrasene en Verrebroekstraat en Kieldrechtsebaan

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadszitting van 24 april 2012.. Punt 02: Kerkfabrieken: jaarrekening dj. 2011 van 11 kerkfabrieken advies. (D 12). Het Centraal Kerkbestuur

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 december 2014.. Punt 02: Financiën - goedkeuring: (D 13) -----------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 juli 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 juli 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 juli 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 27 OKTOBER 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, burgemeester-voorzitter Johan Cabergs, Kristien Treunen en Benny Maes, schepenen Chris Ramaekers, Sandra Jans, Marc

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

Verplaatsing van verkeersbord op Steenbergen.

Verplaatsing van verkeersbord op Steenbergen. GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 23 februari 2010 om 20:00 uur. DAGORDE

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES

RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN BIJ PARKEERAUTOMATEN EN IN BLAUWE ZONES Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 29 december 2017 Sint-Niklaas Gemeente WAREN AANWEZIG : Beveren Jens De Wael, voorzitter

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 14 Onderwerp Financiën. Vaststellen van een geactualiseerde

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie