EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V., statutair gevestigd te Curaçao en kantoorhoudende te (1077 XX) Amsterdam aan de Strawinskylaan 527 (WTC Trn.B/5hg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Curacao onder nummer , 2. Playlogic Games B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1077 XX) Amsterdam aan de Strawinskylaan 527 (WTC Trn.B/5hg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer , 3. Playlogic Digital B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1077 XX) Amsterdam aan de Strawinskylaan 527 (WTC Trn.B/5hg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer en 4. Wannagaming International B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1077 XX) Amsterdam aan de Strawinskylaan 527 (WTC Trn.B/5hg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Faillissementsnummers : 1. C.13/14/660 F 2. C.13/14/659 F 3. C.13/14/658 F 4. C/13/14/657 F Surseancenummers : S S S S Faillissementsdatum : 2 december 2014 Surseancedatum : 28 november 2014 Verslagnummer : 01 Datum : 30 december 2014 Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek Curator : mr. E.P. Pandelitschka Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ) Activiteiten onderneming : Playlogic Entertainment Onder andere het oprichten van, deelnemen in, toezicht

2 2 van 14. houden op deelnemingen en andere bedrijven (amusementsbranche); financiering van bedrijven; lenen, uitlenen van gelden, uitgeven van aandelen en obligaties. Playlogic Games Alle commerciële, financiële en industriële activiteiten op het gebied van de productie, ontwikkeling en distributie van softwarespelletjes. Playlogic Digital Alle commerciële, financiële en industriële activiteiten op het gebied van de productie, ontwikkeling en distributie van softwarespelletjes. Wannagaming Het organiseren, vermarkten, beheren en exploiteren van alle soorten remote en interactieve spelactiviteiten, met uitzondering van die spelactiviteiten waarvoor een vergunning op grond van de wet op de kansspelen nodig is. Omzetgegevens (geconsolideerd) : 2014 : volgens opgave circa ,= 2013 : Volgens opgave circa ,= 2012 : Volgens opgave circa ,= 2011 : Volgens opgave circa ,= Personeel per faill. datum : Playlogic Entertainment: 2 Playlogic Games: 0 Playlogic Digital: 11 Wannagaming: 0 Verslagperiode surseance : 28 november t/m 2 december 2014 Verslagperiode : 2 december tot en met 29 december 2014 Uren surseanceperiode : 22,8 (bijlage 1)

3 3 van 14 Uren in verslagperiode t/m 29 december 2014 : Playlogic Entertainment: 72,5 (bijlage 2A) Playlogic Games: 0,3 (bijlage 2B) Playlogic Digital: 3,1 (bijlage 2C) Wannagaming: 0,0 Bestede uren totaal : 75,9 uur Saldo faillissementsrekening : ,00 (bijlage 3) Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers en overige betrokkenen. Consolidatie De curator zal overgaan tot geconsolideerde verslaglegging van de gefailleerde vennootschappen. De curator onderzoekt nog of tot deze faillissementen zich ook lenen voor een (financieel) geconsolideerde afwikkeling. Inleiding De rechtsvoorganger van Playlogic, opgericht in 2002, is een onderneming die zich toelegde op de ontwikkeling en uitgave van games. In 2010 is genoemde rechtsvoorganger gefailleerd. Destijds is een doorstart gerealiseerd waaruit de Playlogic vennootschappen zijn ontstaan. Sindsdien houden de Playlogic vennootschappen zich bezig met (enkel) het uitbrengen c.q. aanbieden van (spelcomputer) spellen voor onder meer Sony Playstation, Nintendo en Microsoft Xbox. De ontwikkeling van die spellen wordt door derden (developers) verricht. Vanuit Wannagaming is getracht zogenaamde funplay casinospellen (dat wil zeggen fictief geld in de vorm van credits en rankingsysteem) voor mobiele platformen op de markt te brengen. Die activiteiten zijn reeds in 2013 vanwege tegenvallende resultaten gestaakt. Sinds 2010 hebben de Playlogic vennootschappen via verschillende investeerders een bedrag van in totaal ruim 8 miljoen aan vermogen verkregen. In de zomer van 2014 is een aanvullende noodinvestering van ,= gedaan om aan lopende financiële verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. Nu de Playlogic vennootschappen er de afgelopen jaren niet in zijn geslaagd om nieuwe spellen en/of producten uit te brengen, kwamen de (geconsolideerde) jaaromzetten van de groep niet verder dan circa a per jaar, aldus de bestuurder. Nu er op korte termijn geen zicht is op lanceerdata van nieuwe spellen en gezien de tegenvallende resultaten zag de bestuurder zich per 28 november 2014 genoodzaakt de

4 4 van 14 voorlopige surseance van betaling van de Playlogic vennootschappen aan te vragen. Dit is na overleg tussen bewindvoerder en bestuurder vrijwel direct omgezet in een faillissement per 2 december INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Aandeelhouder van Playlogic Entertainment N.V. is 24/7 Gaming Group Holdings PLC gevestigd op Isle of Man. De heer Rogier Willem Smit is bestuurder van Playlogic Entertainment N.V. voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V. Kort voor het aanvragen van de surseance is op 20 november 2014 de naam veranderd in Playlogic Entertainment N.V. (de oorspronkelijke naam). Laatstgenoemde is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Playlogic Games B.V., die op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder is van Playlogic Digital B.V. evenals van Wannagaming B.V. De commissarissen van Playlogic Entertainment N.V. zijn de heren E.L.A. van Emden en W.J. Simon. Het organogram ziet er als volgt uit. Playlogic Entertainment N.V. (voorheen 24/7 Gaming Group N.V.) Playlogic Games B.V. Wannagaming International B.V. Playlogic Digital B.V Winst en verlies De cijfers van 2011 t/m 2013 zijn gebaseerd op fiscale aangiftes. De cijfers 2014 zijn aangeleverd door het bestuur van de vennootschappen. Playlogic Entertainment: 2011: verlies ,=

5 5 van : verlies ,= 2013: verlies ,= 2014: verlies ,= Playlogic Games: 2011: verlies ,= 2012: verlies ,= 2013: verlies niet bekend/in onderzoek. 2014: verlies ,= Playlogic Digital: 2011: verlies ,= 2012: verlies ,= 2013: verlies ,= 2014: verlies ,= Wannagaming: 2011: verlies ,= 2012: verlies ,= 2013: verlies ,= 2014: verlies ,= 1.3. Balanstotaal Playlogic Entertainment: 2011: ,= 2012: ,= 2013: ,= Playlogic Games: 2011: ,= 2012: ,= 2013: ,= Playlogic Digital: 2011: ,= 2012: ,= 2013: ,= Wannagaming:

6 6 van : ,= 2012: ,= 2013: ,= 1.4. Lopende procedures Horlings Accountants was een incassoprocedure gestart die per faillissementsdatum voor vonnis stond. Inmiddels is vonnis gewezen en is de vordering van Horlings toegewezen. Deze vordering wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Verder waren er geen procedures volgens opgave Verzekeringen Er zijn gebruikelijke verzekeringen afgesloten, die door de curator verder worden onderzocht. Zo mogelijk zijn deze verzekeringen opgezegd dan wel door de verzekeraar reeds wegens het faillissement per faillissementsdatum geroyeerd. De inventarisverzekering is aangehouden tot 15 januari Huur De huurovereenkomst ter zake het kantoorpand te Amsterdam is ex artikel 39 Fw opgezegd door de curator. Per faillissementsdatum was er geen huurachterstand. De verhuurder heeft de betaalde waarborgsom voor de huur over de boedelperiode ingeroepen. De komende periode wordt duidelijk of er ten gunste van de boedel nog een bedrag resteert van de betaalde waarborgsom Oorzaak faillissement De curator dient de oorzaak of oorzaken van het faillissement van de Playlogic vennootschappen nog te beoordelen en in kaart te brengen. De activiteiten van de onderneming richtten zich volgens opgave op het digitaal uitgeven van games die door derden zijn gefinancierd en ontwikkeld (developers/studio s). Volgens de bestuurder van de Playlogic vennootschappen was de intentie om als digitale uitgever (online verkoop van de games via de systemen van Sony, Nintendo en Microsoft) games uit te brengen en zich als een dienstverlenende uitgever te manifesteren in tegenstelling tot een traditionele game-uitgever die ook de ontwikkelingskosten, de manufacturing kosten en de distributiekosten op zich nemen. Dit om risico s en de daaraan gelieerde kosten te beperken tot een minimum. Om het aantrekkelijk te maken voor de ontwikkelaars (developers) is er een hoog royalty-model van toepassing. De ontwikkelkosten worden gedragen door de studio en Playlogic kan vervolgens de inkomsten uit de verkoop van deze digitaal gedistribueerde games in de revenues meenemen en vervolgens wordt er een hoge royalty uitbetaald na verrekening van directe kosten aan de ontwikkelaar. De royalty s voor de ontwikkelaars zijn tussen de

7 7 van 14 60%-70%, aldus de bestuurder. Volgens de bestuurder is er in de periode voor faillissementsdatum getracht een oplossing te vinden voor het aanhoudende tekort in liquiditeiten. Voornaamste oorzaken van dat tekort zou, aldus de bestuurder, met name de uitgebleven vraag naar de door Playlogic uitgegeven games zijn in de afgelopen jaren. Hoewel er kostenreducties zouden zijn uitgevoerd, heeft dit niet kunnen voorkomen dat in 2011, 2012 en 2013 verliezen zijn geleden. Gezien het feit dat deze niet op korte termijn zouden kunnen worden opgelost zag de bestuurder zich genoodzaakt het faillissement van de Playlogic vennootschappen aan te vragen. Zoals gezegd, heeft de curator dit verder in onderzoek. Besprekingen, correspondentie en bestuderen stukken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement Playlogic Entertainment: 2 Playlogic Games: 0 Playlogic Digital: 11 Wannagaming: Aantal in jaar voor faillissement Playlogic Entertainment: 2 Playlogic Games: 0 Playlogic Digital: 11 Wannagaming: Datum ontslagaanzegging 2 december 2014 Op 5 december 2014 heeft door het UWV een gezamenlijke intake plaatsgevonden in het kantoorpand te Amsterdam. Bijeenkomst, correspondentie en overleg met UWV, personeel en derden.

8 8 van ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De Playlogic vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Op de locatie te Amsterdam is kantoorinventaris en ICT-apparatuur aangetroffen welke met toestemming van de rechter-commissaris zijn verkocht. De koopsom is reeds op de faillissementsrekening bijgeschreven. Er werden printers en een frisdrankautomaat gehuurd. De frisdrankautomaat is reeds geretourneerd aan de verhuurder en de printers worden begin januari 2015 opgehaald Verkoopopbrengst ,= (incl. BTW) Boedelbijdrage Niet aan de orde Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft bodembeslag gelegd.

9 9 van 14 Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving Niet aan de orde Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Volgt uit het voorafgaande. Andere Activa Beschrijving De curator heeft goodwill, handelsnaam, klanten- en relatiebestand, database (broncodes), domeinnamen en dergelijke in de boedel aangetroffen en tracht deze te verkopen Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. Overleg, telefoongesprekken, correspondentie, etc. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft vooralsnog geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. Dit wordt nader onderzocht. Wel zijn er rekening-courant vorderingen op niet-gefailleerde, maar wel gelieerde vennootschappen als WGM Ltd. en WGM N.V. Dit zijn ook dochters van 24/7 Gaming Group Holdings PLC. Gefailleerden hebben uit hoofde van door haar werknemers verrichte werkzaamheden een vordering van circa ,= op deze vennootschappen. Deze vennootschappen hielden zich bezig met de ontwikkeling van

10 10 van 14 zogeheten real play casino games. Dit is nog in ontwikkeling en deze vennootschappen lijken vooralsnog geen verhaal te bieden. 4.2 Opbrengst Nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage Geen. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Er is geen bancaire financiering verschaft aan de Playlogic vennootschappen. De Playlogic vennootschappen hielden bankrekeningen aan bij ABN Amro. De curator heeft ABN Amro verzocht de (geringe) creditsaldi per faillissementsdatum op de boedelrekening te voldoen. 5.2 Leasecontracten De geleaste of gehuurde frisdrankautomaat en/of kopieermachines zijn of worden opgehaald. 5.3 Beschrijving zekerheden Built to Build Vastgoed B.V., BL Capital B.V. en Opportunity Funds Brabant B.V. hebben aan de rechtsvoorganger van de Playlogic vennootschappen een financiering verstrekt ter hoogte van USD Uit dien hoofde hebben voormelde investeerders (nog steeds) een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten blijkens de onderhandse akte d.d. 6 november Met deze pandhouders wordt getracht zonodig en desgewenst in voorkomende gevallen - nadere afspraken te maken. 5.4 Separatistenpositie In onderzoek. 5.5 Boedelbijdrage

11 11 van Eigendomsvoorbehoud Er heeft zich een aantal leveranciers, die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud, retentierecht en / of recht van reclame, bij de curator gemeld. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid ervan. 5.7 Reclamerechten Zie Retentierechten Zie 5.6. Correspondentie en telefoongesprekken met ABN Amro en derden, etc. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De feitelijke exploitatie is niet voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. Doorstart 6.3 Beschrijving Niet aan de orde. 6.4 Verantwoording 6.5 Boedelbijdrage Geen.

12 12 van RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De digitale administratie is als te doen gebruikelijk veilig gesteld door Nederpel De Block & Partners. De curator zal die nader onderzoeken. 7.2 Depot jaarrekeningen 2011: Te laat gedeponeerd op 3 februari : Tijdig gedeponeerd op 3 februari : Tijdig gedeponeerd op 5 november Goedkeurende Verklaring Accountant Dit wordt onderzocht. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Dit wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Wordt onderzocht. 7.6 Paulianeus handelen Wordt onderzocht. Correspondentie. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, huurpenningen voor de huurlocatie vanaf faillissementsdatum, loon werknemers vanaf faillissementsdatum, kosten voor het inschakelen van Nederpel De Block & Partners, het taxeren van inventaris door NTAB en kosten voor het in stand houden internetvoorzieningen op locatie. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De positie van de Belastingdienst is nog onduidelijk. Volgens opgave zou de vordering van de Belastingdienst circa ,= bedragen.

13 13 van Preferente vordering(en) van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog in onderzoek. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog in onderzoek. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Inmiddels hebben diverse crediteuren een vordering ingediend. Bij het tweede openbaar verslag zal een overzicht worden bijgevoegd. Het bedrag aan concurrente crediteuren is nog onbekend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend, maar het lijkt illusoir dat er naast boedelcrediteuren nog uitkeringen aan schuldeisers kunnen worden gedaan. Aanschrijven en inventariseren van crediteuren. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld.

14 14 van Plan van aanpak - Getracht zal worden de overige activa (waaronder broncodes) te verkopen; - De crediteuren zullen verder worden geïnventariseerd; - De administratie zal verder worden onderzocht. Verder moet er gekeken worden of er paulianeus is gehandeld en of er onbehoorlijk is bestuurd. - Met de verhuurder zal overleg moeten worden gevoerd over de oplevering van de gehuurde locatie. - Verder zullen er diverse gesprekken gevoerd moeten worden om een completer beeld te krijgen van de oorzaak of oorzaken van het faillissement en verder alles wat naar voren komt Indiening volgend verslag Het tweede geconsolideerde verslag volgt uiterlijk op 29 maart 2015, waarbij dan naast crediteurenlijsten, tevens een tussentijds financieel verslag zal worden bijgevoegd. 1 e verslag. Amsterdam, 30 december 2014 E.P. Pandelitschka Curator

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie