Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo"

Transcriptie

1 Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo

2 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling 4 H5 Coördinatie profielwerkstukken 4 Bijlage 1 Het maken van een (profiel)werkstuk 5 Bijlage 2 Niet-plagiaat verklaring 14 Bijlage 3 Logboek 16 Bijlage 4 Het tijdpad 17 Bijlage 5 Beoordeling van je profielwerkstuk 21 Bijlage 6 Begeleidingsmomenten en aftekenformulier 22 1

3 De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel. Inleiding Albert Einstein In dit boekje lees je alles wat je moet weten over het maken van een profielwerkstuk (PWS). Deze handleiding omvat de volgende onderdelen: algemene zaken, vak- en onderwerpkeuze, hoe hoort een PWS eruit te zien, een logboek, nietplagiaatverklaring etc. Ook word je geïnformeerd over de begeleiding en beoordeling. Het PWS is een werkstuk waarin je laat zien dat je kennis, inzicht en vaardigheden kunt samenvoegen in een werkstuk. Het werkstuk moet betrekking hebben op een of meer van je eindexamenvakken. Welke vakken je kunt kiezen, hangt af van je profielkeuze. Naast je profielvakken mag je ook kiezen voor een vak uit het vrije deel. Het PWS kan een onderzoek zijn of een literatuurstudie, maar je mag ook een ontwerpopdracht uitvoeren. Bij sommige vakken is het verplicht een experimenteel onderzoek uit te voeren. Informeer bij de docent van het vak waar je het PWS wilt doen naar de voorwaarden. Je werkt alleen aan je PWS. Werken als tweetal behoort tot de mogelijkheden, maar daar horen dan wel hele duidelijke onderlinge werkafspraken bij. De totale tijdsbesteding aan je PWS is 80 uur, werk je in een tweetal dan is dat dus 160 uur. In een logboek houd je nauwkeurig bij hoeveel tijd je besteedt en waarmee je bezig bent. Dat is best veel tijd die je er in moet steken. Zorg daarom voor een onderwerp dat je boeit, interesseert en voor verrassingen kan stellen. Veel succes. Mevrouw E. Verheijen-Groenhof, Teamleider havo/atheneum 2

4 H1 Schriftelijk verslag (Product). Uiterlijk 1 december 2016 lever je een schriftelijk verslag in bij je begeleider. Omdat je PWS een onderzoek is moet het verslag aan een aantal eisen voldoen (zie ook bijlage 1). Samengevat: Een titelpagina. Een niet-plagiaat verklaring (zie bijlage 2). Een inleiding waarvan de introductie van het onderwerp, de onderzoeksvraag met de deelvragen, of de hypothese en een beschrijving van de onderzoeksopzet en onderzoeksuitvoering zijn verwerkt. De hoofdtekst, met daarin de informatieverwerving en verwerking. Een slot met samenvatting, conclusie en reflectie. Het kan zijn dat je onderzoek vervolgvragen heeft opgeleverd, vermeld die dan ook. Een lijst met geraadpleegde bronnen (bronvermelding). Het Logboek (zie bijlage 3). Het product omvat 60% van je cijfer. H2 De begeleiding en het Proces. De start van jouw PWS traject is het bijwonen van de presentaties van de H5 en A6 leerlingen. In bijlage 4 vind je het verdere tijdpad. In de weken na de presentaties gaan de vakdocenten je tijdens de les vertellen wat het maken van een PWS voor hun vak inhoudt. Vervolgens schrijf jij een motivatiebrief voor welk vak jij graag je PWS wilt maken. Bij teveel aanmeldingen voor een vak is deze motivatie van doorslaggevend belang. De docent maakt dan een keuze. Je krijgt uiteindelijk een vak en een docent als begeleider toegewezen en gaat aan de slag. Nog voor de zomervakantie heb je het onderwerp, onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen helder en minstens hoofdstuk 1 af. Na de zomervakantie krijgt dit een vervolg. Er zijn dan nog drie geplande verplichte begeleidingsmomenten. Maar let op: jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de docent die jouw begeleider is. 3

5 Bij het proces hoort ook het plannen en het bijhouden van een logboek. Gebruik hierbij bijlage 3 en 6. Het proces telt voor 30% mee in het cijfer. H3 Presentatie van je profielwerkstuk. Als laatste houd je een presentatie voor je begeleider, je medeleerlingen en ouders. Ook de presentatie wordt meegenomen in het cijfer. Wees daarom origineel en creatief in je presentatie, maar let er vooral op dat het publiek begrijpt wat je hebt gedaan. De presentatie telt voor 10% mee in het cijfer. Let op! Zonder presentatie kan je PWS niet afgerond worden en is deelname aan het CSE niet mogelijk. H4 De beoordeling De beoordeling van het PWS wordt uitgedrukt in een cijfer. Het cijfer telt mee in het combinatiecijfer. Bij een eindcijfer op je PWS dat lager is dan een 3.5 kun je niet meer slagen voor het examen. Een voldoende op je PWS (product en proces) dat ingeleverd is voor 1 december 2016 levert je een herkansing op die je na de 3 e toetsweek kunt verzilveren. Om inzicht te krijgen waar je op beoordeeld wordt, verwijs ik naar bijlage 5. H5 Coördinatie profielwerkstukken Voor algemene vragen of opmerkingen over het PWS kun je terecht bij mevr. Doijer 4

6 Bijlage 1 Het maken van een (profiel)werkstuk I ALGEMENE AANWIJZINGEN 1. Het onderwerp In de keuze van je onderwerp ben je niet volledig vrij: het mag niet een onderwerp zijn dat ook al bij het Centraal Schriftelijk Examen aan de orde komt. Wel mag je een bepaald aspect van één van die onderwerpen uitdiepen. 2. Een specifiek onderwerp leidt tot een goede hoofdvraag Je onderwerp moet leiden tot het belichten van één bepaald aspect van een groter geheel. Jouw onderwerp ga je verder onderzoeken door een goede hoofdvraag te formuleren. Dit moet een verklarende of waarderende vraag zijn. Dus niet: Wat deden de Naziartsen? (beschrijvende hoofdvraag) Maar: Waarom wilden Naziartsen het perfecte ras creëren? (verklarende hoofdvraag) Of In hoeverre hebben de experimenten van de Naziartsen bijgedragen aan de ontwikkeling van de geneeskunde? (waarderende hoofdvraag). Heb je al een bepaalde belangstelling, dan is een onderwerp gauw gevonden. Is dat niet (zozeer) het geval, blader dan eens het informatieboek voor het door jou gekozen vak door, misschien stuit je op een onderwerp dat je nieuwsgierig maakt. Een goede methode om iets interessants te vinden is ook: de zaterdagkrant doorvlooien of in de bibliotheek de weekbladen doornemen. Als zoekveld is internet veel te ruim. Dat kun je beter gebruiken wanneer je al een duidelijke richting hebt gevonden. 3. Bronmateriaal Als materiaal voor je werkstuk zoek je tenminste één algemene informatiebron en tenminste twee speciale. Als algemene bron (om je te oriënteren) mag je Wikipedia gebruiken, maar dat is niet geschikt als speciale bron. Uit de algemene bron haal je de gegevens voor inleiding en afsluiting; uit de speciale de gegevens voor je eigenlijke thema. Alles waaruit kennis voortvloeit, is bron. Je kunt dus alle media gebruiken, maar van de speciale bronnen moet er tenminste één een boek of een tijdschrift zijn. Je vermeldt de bronnen als volgt in je werkstuk: 5

7 4. Annotatie en bronvermelding Een goed historisch onderzoek vermeldt altijd welke bronnen er gebruikt zijn. Dit doe je in de eerste plaats in de literatuurlijst achteraan jouw werkstuk. Dit doe je op de volgende manier: schrijver, titel, plaats en jaartal. Een voorbeeld voor de literatuurlijst: Boek: - Mak, Geert, In Europa (Amsterdam 2002). Tijdschrift: - Rossum, Maarten van, De Amerikaanse verkiezingen, Kleio, 43 (2008) Internet: - Mijderwijk, Lodewijk, 'Duitse keizer op Hollandse bodem' (versie 15 augustus 2002), (11 november 2009). Daarnaast gebruik je voetnoten. Dit noemen we annoteren. Bij elke alinea of elk citaat plaats je een voetnoot. In Word is dit eenvoudig te doen. (Invoegen, Verwijzing, Voetnoot). Hierbij vermeld je altijd de paginanummers! Een voorbeeld van een juiste voetnoot: Boek: - Geert Mak, In Europa (Amsterdam 2002) Tijdschrift: - Maarten van Rossum, De Amerikaanse verkiezingen, Kleio, 43 (2008) Internet: - Lodewijk Mijderwijk, 'Duitse keizer op Hollandse bodem' (versie 15 augustus 2002), (11 november 2009). 5. Illustratiemateriaal Illustratiemateriaal is ook bronnenmateriaal. Illustraties moeten dus functioneel zijn, d.w.z., ze moeten dienen ter verduidelijking van de tekst. De illustraties moet je dus voorzien van een verduidelijkend bijschrift. Ook moet je er in de tekst naar verwijzen. 6

8 Bron 1: Bron: Wikipedia (2015) 6. Logboek en dossier Vanaf het begin houd je een logboek bij van je werkzaamheden. Dit is noodzakelijk om na te kunnen gaan hoe je onderzoek is verlopen. Een gebrekkig logboek heeft consequenties voor het eindoordeel. Bovendien moet je alle stukken die je hebt ingeleverd en die je met de leraar hebt besproken, bewaren. Deze stukken vormen je dossier en zijn eveneens van belang om te kunnen nagaan hoe je onderzoek verlopen is. En gebrekkig dossier heeft gevolgen voor het eindoordeel! Dit dossier moet dus ingeleverd worden bij je begeleider. 7. Deadline Je profielwerkstuk moet in december definitief klaar en beoordeeld zijn. In december word je ook geacht een presentatie over je profielwerkstuk te houden. In de uiteindelijke beoordeling wordt deze presentatie ook meegenomen. 7

9 II DE INDELING VAN JE WERKSTUK VOOR DE NIET EXACTE VAKKEN: 1 Omslag/titelpagina: zet in de linkeronderhoek je naam, klas, docent, het vak waarvoor je het werkstuk maakt en de datum waarop je het werkstuk hebt ingeleverd. Midden op de voorpagina zet je de titel van je profielwerkstuk en een eventuele ondertitel (eventueel: relevante illustratie). 2 Voorwoord: waarom dit onderwerp, ca. ½ kantje 3 Inhoudsopgave met paginaverwijzing. Neem de bijlagen in de doorlopende paginanummering op. 4 Inleiding: introduceren onderwerp, hoofd - en deelvragen, werkwijze (ca.1 kantje). 5 Middenstuk: bijvoorbeeld hoofdstuk per deelvraag (minimaal 8 kantjes). 6 Conclusie: antwoord op de hoofd- en deelvragen (ca. 1 kantje). 7 Bijlagen. 8 Literatuurlijst: zie punt 3 onder I. 9 Een laatste wit vel: dit beschermt de laatste bladzijde met tekst en het biedt de docent de mogelijkheid aantekeningen te maken. II DE INDELING VAN JE WERKSTUK VOOR DE EXACTE VAKKEN: Als je voor je PWS kiest voor een exact vak dan kies je voor een onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke methode. Het experiment verslag is als volgt ingedeeld: 1 Omslag/titelpagina: zet in de linkeronderhoek je naam, klas, docent, het vak waarvoor je het werkstuk maakt en de datum waarop je het werkstuk hebt ingeleverd. Midden op de voorpagina zet je de titel van je profielwerkstuk en een eventuele ondertitel (eventueel: relevante illustratie). 2 Voorwoord: Hierin geef je aan waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen, het is een persoonlijk voorwoord. 3 Inleiding: Hierin schrijf je alle theorie die je nodig hebt gehad om je vraagstelling, hypotheses en gemaakte keuzes in de methode te begrijpen. Het is dus de achtergrond informatie en de theoretische verdieping van je onderwerp. 4 Vraagstelling: Deze zijn altijd in een vragende vorm. Je onderzoekt een verband, een effect van iets op iets anders. Maak een vraag zo helder en precies mogelijk en noem slechts een verband per vraag. Nummer je vragen. Deze nummering komt overeen met je hypotheses en met je conclusies op het eind. 8

10 5 Hypotheses: Voor elke vraag die je hebt formuleer je het antwoord dat je verwacht te vinden op basis van een theorie die je hebt. Je motiveert dus ook elke hypothese en dan kun je verwijzen naar de begrippen/theorie die je in de inleiding hebt beschreven. 6 Experiment: Materiaal: lijst met benodigdheden voor je experiment. Wees zo nauwkeurig mogelijk. Noem aantallen, geef de maten aan enz. Doe het zo dat iemand anders met jouw aanwijzingen je experiment kan uitvoeren. Methode: Dit hoort altijd uitvoerig te zijn. Hierin beschrijf je precies wat je wilt gaan doen, hoe je dat gaat doen en waarom je dat zo doet en niet op een andere wijze. Je vertelt ook wat je gaat meten en hoe vaak je dat gaat doen. Houd steekproeven en verdedig de omvang van je steekproeven. Doe vooronderzoekjes om te ontdekken welke problemen zich allemaal kunnen voordoen en hoe je daarmee wilt omgaan. Je moet in dit stadium al weten welke meetgegevens je nodig hebt en hoe je die gaat noteren. Dus welke tabellen en grafieken ga je maken. 7 Resultaten: Dit zijn alle tabellen en grafieken ( soms heb je ook foto s video s of andere dingen). Elke tabel en grafiek heeft een onderschrift. Overal staan de eenheden waarin je gemeten hebt vermeld. Een tabel/grafiek moet zonder extra uitleg begrijpbaar zijn. 8 Conclusie: De antwoorden op je gestelde vragen. Je maakt dus duidelijk of je hypotheses juist waren of dat je ze aan moet passen. Je geeft aan uit welke grafiek je deze conclusie afleidt. 9 Discussie: Kijk kritisch terug op je eigen proef. Wat ging goed, wat zou anders, beter kunnen, Wat zijn suggesties voor vervolgonderzoek. 10 Literatuur: geef alle gebruikte bronnen weer (zie punt 3 onder I) 11 Nawoord: Dit mag, hoeft niet. Het gaat om een persoonlijk woord om bijvoorbeeld iemand te bedanken. 12 Logboek: zie bijlage 3 9

11 III STAPPENPLAN PROFIELWERKSTUK Maart Je hebt het boekje ontvangen die bij de voorbereiding van je werkstuk hoort. Bewaar het goed: het hoort bij je dossier! Start vanaf dit moment ook je logboek. Je overlegt met je begeleider over nadere bepaling van je onderwerp. Je levert het formulier nadere aanmelding werkstuk in waarop vermeld staat: - de titel van je werkstuk; - de hoofdvraag van je onderzoek; - de deelvragen van je onderzoek; - de bronnen (minimaal 1 algemene en 2 speciale) die je gaat gebruiken. Bewaar dit goedgekeurde formulier voor je dossier en vergeet niet je logboek aan te vullen! Begin met het schrijven van je voorwoord en je inleiding. April Je levert het Voorwoord en de Inleiding van je werkstuk in. Verder maak je een schema van de rest van je werkstuk. Meestal houdt dat in, dat je de deelvragen omzet in hoofdstukken en/of paragrafen. Op de afgesproken datum lever je de vereiste stukken in. Is alles goed gegaan, bewaar dan weer alle stukken voor je dossier en vergeet niet je logboek aan te vullen! Juni Begin met het schrijven van de kern van je werkstuk: eind juni moet in ieder geval hoofdstuk 1 ingeleverd zijn. Denk aan je dossier en je logboek! September Pak de draad na de zomervakantie direct weer op. Oktober Ook in deze fase blijf je regelmatig overleg voeren met je leraar. Zorg dat je eind oktober in ieder geval grotendeels alle hoofdstukken hebt ingeleverd. Vergeet daarbij niet je logboek en dossier aan te vullen! 10

12 November Het laatste geplande overleg met je begeleider. Aan het eind van deze maand moet je alle hoofdstukken af hebben. Schrijf je conclusie. Verander eventueel nog je voorwoord en je inleiding. Besteed ook zorg aan de bijlagen en de literatuurlijst. De uitvoering van je werkstuk wordt ook beoordeeld! Zijn je illustraties functioneel en hebben ze allemaal een verduidelijkend bijschrift? Je levert het voltooide werkstuk op de afgesproken datum in. Als je gehandeld hebt zoals het stappenplan van je gevraagd heeft en als je regelmatig overleg gehad hebt met je begeleider, is je werkstuk in orde en mag je een goed resultaat verwachten. December Lever uiterlijk 1 december 2016 je profielwerkstuk met dossier bij je begeleider in. Woensdag 14 december 2016 ga je je profielwerkstuk presenteren. 11

13 IV DE BEOORDELING Je onderzoek wordt op 5 punten beoordeeld: 1 Proces. (weging 3) Gelet wordt op het volgende: - Geeft je logboek een goed beeld van het verloop van je onderzoek? - Zijn je activiteiten goed gespreid over de werkperiode? - Is het dossier compleet? - Geeft het materiaal aan of je in voldoende mate overleg gepleegd hebt met je leraar? 2 Presentatie. (weging 1) 3 Inhoud A. Uitvoering. Hier wordt op de volgende punten gelet: - Heeft het werkstuk de voorgeschreven onderdelen? - Zijn de pagina s genummerd en is er een inhoudsopgave? - Zijn de illustraties functioneel? - Hebben de illustraties bijschriften? - Heeft het de voorgeschreven (minimum- en/ of maximum-)omvang? - Is de tekst goed ingedeeld? - Is er sprake van leesbaar en correct gespeld Nederlands? - Is het taalgebruik niet te veel ontleend aan de bronnen, m.a.w. zijn het je eigen woorden? B. Uitwerking. Hierbij wordt gelet op: - Hoe is de vraagstelling uitgewerkt? - Zijn in de inleiding de achtergronden voldoende belicht: wordt het onderwerp in een historische context geplaatst? - Wordt het thema de lezer goed uitgelegd? (Je moet je voorstellen dat je verhaal wordt gelezen door de 'gemiddelde Emmenaar' in de zaterdagse bijlage van het Dagblad van het Noorden.) - Wordt het onderwerp goed afgerond? - Kom je tot logische conclusies? C. Samenhang. Hier gaat het om: - Vormt het hele werkstuk een samenhangend geheel? (Sluit de inleiding goed bij het thema aan; wordt het thema logisch afgesloten, sluit de conclusie bij het thema aan?) - Worden personen en feiten die in het verhaal voorkomen aan de lezer voldoende duidelijk voorgesteld? (Zitten er dus niet allerlei hobbels in de tekst?) Uiteindelijk volgt een eindcijfer uit drie onderdelen (presentatie, proces en inhoud). 12

14 Onderzoeksplan profielwerkstuk havo en vwo Naam/namen Klas Vak/vakken Profiel Onderwerp Hoofdvraag Deelvragen Informatiebronnen Presentatievorm 13

15 Bijlage 2 Niet-plagiaat verklaring Carmelcollege Emmen Fraudeclausule Profielwerkstuk: Met het inleveren van het werkstuk geeft de leerling aan dat: hij/zij het werkstuk zelf gemaakt heeft; er geen delen van bestaande werkstukken of delen van websites zonder bronvermelding (plagiaat) zijn overgenomen. Na het constateren van plagiaat wordt dit gemeld aan de teamleider. De leerling krijgt een 1 voor het werkstuk. De examencommissie zal beslissen of de leerling een herkansing krijgt. Definitie plagiaat: Onze school definieert het verschijnsel plagiaat als volgt: Van plagiaat is sprake wanneer in een scriptie of andere presentatie gegevens van anderen worden overgenomen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onderstaande: het knippen en plakken van digitale bronnen, zoals encyclopedieën (b.v. Wikipedia) of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens of verwijzing; het bewerken van bovengenoemde teksten zonder verwijzing; het overnemen van beeld-, geluids-, of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en die gegevens zodoende laten doorgaan voor eigen werk; het overnemen van (delen van) werk van anderen en dit laten doorgaan voor eigen werk. ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de leerlingen plagiaat wordt gepleegd, is de ander medeplichtig aan plagiaat, indien hij/zij had kunnen of moeten weten dat de partner plagiaat pleegde; het indienen van werkstukken die verworven zijn via een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven. Plagiaat wordt gecontroleerd d.m.v. een plagiaatscanner en door de begeleidende docent. 14

16 Ik heb bovenstaande definitie van het verschijnsel plagiaat zorgvuldig gelezen, en verklaar hierbij dat ik mij in het werkstuk/onderzoeksverslag niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat. Naam: Begeleider(s): Klas: Profiel: Vak(ken): Plaats: Datum: Handtekening: 15

17 Bijlage 3 Logboek Datum Wat gedaan Hoe dit gedaan Resultaat Geïnvesteerde tijd Totaal 16

18 Bijlage 4 Het tijdpad havoleerlingen Wie wat wanneer H4 leerlingen Luisteren naar afsluitende presentaties december 2015 H5 en A6 leerlingen. Docenten H4 en A5 Informeren leerlingen H4 over wat een PWS voor hun vak inhoudt. Week 6 (9-12 februari) H4 leerlingen Leerlingen kiezen een vak en schrijven een motivatiebrief. Als er te veel leerlingen voor een bepaald vak of docent kiezen dan wordt op grond van de motivatie een selectie gemaakt. De brief wordt bij de I&O ingeleverd. Week 7 Inleveren uiterlijk 17 februari 2016 Docenten H4 Mevr. Doijer en teamleider I&O-docenten en leerlingen H4 leerlingen en I&Odocenten H4 leerlingen en I&Odocenten H4 leerlingen, vakdocenten en I&O docenten H4 leerlingen, vakdocenten en I&O docenten H4 leerlingen, vakdocenten en I&O docenten Alle docenten geven bij mevr. Doijer en mevr. Verheijen-Groenhof aan welke H4 leerlingen ze zouden willen begeleiden. Week 7 Uiterlijk 17 februari 2016 Leerlingen worden ingedeeld. Week 8 -Algemene informatie over PWS, plagiaatverklaring, enz. -Bekendmaking indeling. (Zelfstandig) tot een onderwerpkeuze, onderzoeksvragen, voorwoord en inleiding komen tijdens de lessen I&O. Zoek je I&O docent zelf op als je extra hulp nodig hebt. Werkmomenten I&O/ begeleidingsmoment met de vakdocent om H1 te maken. Week 9 Week 11 t/m 15 (14 maart t/m 15 april) Week 16 t/m 19 Inleveren H1. Week 19 uiterlijk 13 mei Werken aan H2 en/of onderzoek. Week 20 t/m 22 (17 mei t/m 3 juni) Inleveren H2. Week 22 uiterlijk 3 juni 17

19 H4 leerlingen, vakdocenten en I&O docenten Begeleidingsmoment met vakdocent. De leerling plant dit zelf met zijn/haar vakdocent. Week 23 H4 leerlingen Werken aan profielwerkstuk. Week 23 t/m 25 H4 leerlingen, vakdocenten en I&O docenten Inleveren concept (H1 t/m H3). Week 25 uiterlijk 24 juni Vakdocenten Commentaar. Week 26 uiterlijk 1 juli H5 leerlingen en vakdocenten Begeleidingsmoment met vakdocent. Maken afspraken afwerken profielwerkstuk. De leerling plant dit Week 36 H5 zelf met zijn/haar vakdocent. Begeleidingsmoment met docent. De leerling plant dit zelf met zijn/haar vakdocent. Het laatste geplande overleg met je begeleider. Aan het eind van deze maand moet je alle hoofdstukken af hebben. Schrijf je conclusie. Verander eventueel nog je voorwoord en je inleiding. Besteed ook zorg aan de bijlagen en de literatuurlijst. De uitvoering van je werkstuk wordt ook beoordeeld! Zijn je illustraties functioneel en hebben ze allemaal een verduidelijkend bijschrift? Week 39 H5 Deadline. Week 40 uiterlijk 7 oktober H5 PWS presentatie. Week oktober

20 Bijlage 5 Beoordeling van je profielwerkstuk Dit ontvang je later van je begeleider. 19

21 Bijlage 6: begeleidingsmomenten en aftekenformulier Eerste begeleidingsgesprek PWS: Naam leerling Naam begeleider Het onderzoeksplan uit bijlage 1 is volgens afspraak uitgevoerd en ingeleverd. Datum. Handtekening docent voor akkoord Tweede begeleidingsgesprek PWS: Naam leerling Naam begeleider De leerling heeft aan de gemaakte afspraken voldaan. Datum.. Handtekening docent voor akkoord. 20

22 Derde begeleidingsgesprek PWS: Naam leerling Naam begeleider. De leerling heeft aan de gemaakte afspraken voldaan. Datum.. Handtekening docent voor akkoord Vierde begeleidingsgesprek PWS: Naam leerling Naam begeleider De leerling heeft aan de gemaakte afspraken voldaan. Datum.. Handtekening docent voor akkoord.. 21

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo

Het Profielwerkstuk. Handleiding voor leerlingen havo Het Profielwerkstuk Handleiding voor leerlingen havo 2017-2018 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 2 H1 Schriftelijk verslag 3 H2 Begeleiding en het proces 3 H3 Presentatie van je profielwerkstuk 4 H4 Beoordeling

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL

TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL TOTAALBEOORDELING PROFIELWERKSTUK HAVO 5 + SNEL NAAM LEERLING.. KLAS.. TITEL PWS VAK. NAAM BEGELEIDEND DOCENT DATUM Inhoud inleverdata Formulier 1 keuze van het onderwerp (stap 1) Beoordelingsmoment I

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015

SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 SECTORWERKSTUK 4VMBO - T 2014-2015 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORWERKSTUK VOOR 4 VMBO Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016

Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 2016 1. INLEIDING. Handleiding profielwerkstuk HAVO examen 216 Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische toets. Het

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het HAVO- of VWO diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent:

2017/18. Algemene gegevens. Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 2017/18 Algemene gegevens Naam:. Klas:. Sector: Werkt samen met: Begeleidend docent: 1 HET SECTORWERKSTUK Een van de onderdelen van het examen is het sectorwerkstuk. Hierin worden kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016

PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 PROFIELWERKSTUK VWO 2015-2016 Beste 5 VWO-er, Onderdeel van je eindexamen is het maken van een profielwerkstuk (kortweg PWS). Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis praktische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis praktische opdracht, 4hv Naam: Klas: Geschiedenis Chronologie In dit onderdeel ga je zelf met je groepje op onderzoek. Je hebt geleerd dat de geschiedenis

Nadere informatie

PWS informatieboekje (4H/5V)

PWS informatieboekje (4H/5V) PWS informatieboekje (4H/5V) 1. Wat is een PWS? Het ProfielWerkStuk (PWS) is een groot werkstuk waarmee je je opleiding op het Havo of Vwo afrondt. Het wordt vaak gezien als de meesterproef van de middelbare

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6).

Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). PTA PROFIELWERKSTUK 2016 2017 Voor leerlingen die starten met hun profielwerkstuk in februari 2016 en eindexamen doen in 2017 (H4/5 en V5/6). Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde

Nadere informatie

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers,

Amsterdam, november 2014. Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen. Geachte ouders/verzorgers, Amsterdam, november 2014 Aan de ouders/verzorgers van de vierde klas-leerlingen Geachte ouders/verzorgers, Deze maand zijn we begonnen met het maken van de sectorwerkstukken. Een sectorwerkstuk is een

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 Beste eindexamenkandidaat, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg PWS) schrijven. Het PWS vormt de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces dat je gedurende

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK 2013-2014 Johan de Witt Scholengroep Handleiding profielwerkstuk 2013 2014 Inleiding 03 Welk vak en welk onderwerp 03 Presentatievormen 04 Groepswerk 04 Globale opzet 04 Logboek

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten:

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu

Eisen. de overheid: cijfer: minimaal een 4 telt mee in het combinatievak, samen met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet per leerling: 80 slu Het profielwerkstuk Wat is het? Een grote praktische opdracht waarbij je leerstof uitdiept en je vaardigheden ontwikkelt en presenteert binnen één groot vak (min 440 slu) of een combinatie van twee vakken

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HAVO 5

PROFIELWERKSTUK HAVO 5 PROFIELWERKSTUK HAVO 5 2017-2018 Beste 4-Havo leerling, Het schrijven van een profielwerkstuk (afgekort PWS) is onderdeel van je HAVO opleiding en wordt vermeld op het HAVO diploma en de daarbij behorende

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2016-2017 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2016-2017

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Trivium College locatie Trias Inleiding Door het werken aan je sectorwerkstuk laat je zien dat je algemene vaardigheden voldoende beheerst. Met de algemene vaardigheden

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas:

SECTORWERKSTUK. Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014. Naam: Klas: SECTORWERKSTUK Beroepscollege Parkstad Limburg Locatie Brandenberg Schooljaar 2013-2014 Naam: Klas: INHOUDSOPGAVE Inhoud Algemeen Taakverdeling begeleidende docenten Indeling en omvang sectorwerkstuk Logboek

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2014-2015 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2014-2015 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL HANDLEIDING SECTORWERKSTUK VMBO-TL SCHOOLJAAR 2012-201 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding p. 2. Afspraken p.4. Het onderzoek p.5 Stap 1: Onderwerp p.5 Stap 2: De hoofd- en deelvragen p.5 Stap : Informatie zoeken

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2013 2014 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2013-2014 Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2013-2014 pagina 1 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Algemeen...4 Tips...4 Bijeenkomst

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2015-2016 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Profielwerkstuk Augustinianum Schooljaar 2015-2016 pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips...

Nadere informatie

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t

Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Hoe maak ik een sectorwerkstuk? Onderzoeksvaardigheden voor klas 10 VMBO-t Geert Grote College Klas 10 VMBO-t 2011-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is een sectorwerkstuk? 4 Onderzoek doen 5 Een onderzoeksplan

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7.

Inhoud. 1. Inleiding 2. 2. Regels 4. 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5. 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7. Inhoud 1. Inleiding 2 2. Regels 4 3. Onderdelen van het profielwerkstuk 5 4. Uitvoering en beoordeling van het profielwerkstuk 7 Bijlagen 9 Versie 2014 Page 1 1.Inleiding Vooraf Het profielwerkstuk is

Nadere informatie

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4

Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 Verdiepingsopdracht A Het literatuuronderzoek NIVEAU 4 1 e jaar BOL WELZIJN februari instroom 2013-2014. LET OP inleveren week 47 (17 november) INLEIDING Binnenkort ga je op stage. Je gaat dan aan de slag

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

NAAM: GROEP: SCHOOL:

NAAM: GROEP: SCHOOL: NAAM: GROEP: SCHOOL: Werkstukwijzer groep 6, 7 en 8 Een werkstuk is eigenlijk één groot informatieverhaal over een bepaald onderwerp. Om een werkstuk goed te kunnen maken, is het handig dit volgens enkele

Nadere informatie

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma.

Profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel bij het behalen van het havo- of vwo diploma. Begin op tijd met het profielwerkstuk en onderschat dit onderdeel niet! - 1 - Inleiding Het

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Wat is een sectorwerkstuk?

Wat is een sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk Wat is een sectorwerkstuk? Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. Het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk relevant thema

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk

Handleiding sectorwerkstuk . Handleiding sectorwerkstuk Vmbot-4 2016 2017 DA'S MIJN SCHOOL... Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid

Nadere informatie

PWS project VWO t/m 31 maart Naam:

PWS project VWO t/m 31 maart Naam: VWO 5 PWS project 27 t/m 31 maart 2017 Naam: Het profielwerkstuk: een goede start in V5! De komende week maken jullie een start met het PWS. In groepjes van drie of vier leerlingen kiezen jullie een CE-vak

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht HAVO/VWO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht HAVO/VWO Handleiding Inleiding Voor verschillende vakken dient u een praktische opdracht te maken. In deze handleiding staan instructies voor het maken van een praktische

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11B / 11C / 11D Schooljaar 2016-2017 1 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk (in onderstaande tekst ook met EWS aangeduid) te

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4

Handleiding sectorwerkstuk. Mavo 4 Handleiding sectorwerkstuk Mavo 4 2017 2018 Inleiding: Je gaat dit jaar een sectorwerkstuk maken. Het doel van het sectorwerkstuk is dat je leert op een zelfstandige manier onderzoek te doen. Daarnaast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz.

Inhoudsopgave. 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2. 2. Aandachtspunten blz. 3. 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4. 4. Aanpak onderzoek blz. Inhoudsopgave 1. Profielwerkstuk Algemeen blz. 2 2. Aandachtspunten blz. 3 3. Voorbeeld van een stappenplan blz. 4 4. Aanpak onderzoek blz. 5 5. Inhoud onderzoek blz. 6 6. Tijdpad blz. 8 7. Regels & Voorwaarden

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015

PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO. Schooljaar 2014-2015 PROFIELWERKSTUK HANDLEIDING VWO Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave DEEL I - De eisen 1.1 - Het PWS 1.2 - Het onderwerp van het PWS 1.3 - Procedure voor leerlingen met afgerond havo-pws 1.4 - De begeleiding

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk voor leerlingen in 5 havo en 6 vwo 2014-2015 Beste leerling, In 5 havo en 6 vwo volg je het programma van de vernieuwde Tweede Fase. Binnen het eindexamenprogramma

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk

Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2. Brainstorm maak hieronder je brainstorm inzichtelijk Gedocumenteerd schrijven Schrijfopdracht klas 2 Wat? Datum? Aftrek punten paraaf? Hoofdvragen & deelvragen - ½ punt Bronnen (2 verscheidene) - 1 punt 1 e versie - 2 punten Beoordeling (klasgenoot) - ½

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding

Afdeling VAVO. Praktische opdracht VMBO. Handleiding Afdeling VAVO Praktische opdracht VMBO Handleiding Inleiding In deze inleiding staat hoe u het maken van een praktische opdracht het beste kunt aanpakken. De aanwijzingen, die gegeven worden zijn niet

Nadere informatie

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO

Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO-VWO 2017-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Hoe maak je een profielwerkstuk 6 Opzet van het onderzoek 9 Het schriftelijk verslag 11 Afronding

Nadere informatie

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t

Sectorwerkstuk klas 10 Vmbo-t Sectorwerkstuk 2017-2018 klas 10 Vmbo-t Inleiding Dit schooljaar ga je een sectorwerkstuk maken. In deze handleiding lees je waaraan een sectorwerkstuk moet voldoen en hoe je begeleid wordt bij het maken

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( )

PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 ( ) PROFIELWERKSTUK Informatie voor klas 5 (2015-2016) Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Profielwerkstuk (pws) Het pws heeft betrekking op (minimaal) één groot examenvak. Dat hoeft niet per

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK

PROFIELWERKSTUK PROFIELWERKSTUK 2016-2017 1 Algemeen Kandidaten die een volledig examen havo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk (PWS) maken en inleveren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

VAVO Rijnmond College

VAVO Rijnmond College VAVO Rijnmond College avondopleidingen 2014-2015 Draaiboek Profielwerkstuk 1. Inleiding 2. Logboek 3. Producten en inleverdata 4. Beoordeling Bijlage: Formulier 1 VAVO Rijnmond College HAVO/VWO 2014-2015

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2008 / 2009 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Aan het eind van de komende 2 weken lever

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken.

INTRODUCTIE. Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. 1 INTRODUCTIE Elke leerling VMBO TL moet als onderdeel van zijn Schoolexamen (SE) een profielwerkstuk maken. Je mag kiezen uit twee varianten: - Een theoretisch onderzoek waarbij je binnen je profielvak

Nadere informatie

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling

Het profielwerkstuk voor examenjaar HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Het profielwerkstuk voor examenjaar 2016-2017 HAVO en VWO Toelichting voor de leerling Augustinianum Profielwerkstuk Schooljaar 2016-2017 pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Tips... 4 Logboek...

Nadere informatie